De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker"

Transcriptie

1 Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen. Dit gebeurt vaak in combinatie met economische douaneregelingen om het internationale handelsverkeer te faciliteren. In dit artikel wordt toegelicht hoe douanevereenvoudigingen door middel van automatisering het internationale goederenverkeer efficiënter maken. 1. Inleiding De Europese wetgever heeft in het Communautair Douanewetboek (CDW) bedrijven de mogelijkheid gegeven om vereenvoudigingen toe te passen. Als bedrijven deze douane vereenvoudigingen toepassen worden zij zelfsturende organisaties in douaneprocessen en wordt de douane meer een zakenpartner dan een controlerende instantie. Het onnodige betalen van douanerechten wordt vermeden door het toepassen van economische douaneregelingen. De economische douaneregelingen gecombineerd met douanevereenvoudigingen en automatisering maakt dat bedrijven geen onnodige douanerechten afdragen en tevens de logistieke en organisatorische kosten verminderen. Deze kostenbesparing is niet alleen mogelijk voor bedrijven die enkel in Nederland zijn gevestigd maar ook voor multinationals met meerdere vestigingen in Europa. Door gebruik te maken van grensoverschrijdende douanevergunningen is het mogelijk om vanuit Nederland ook douaneprocessen in andere Europese landen uit te voeren. Hoewel grensoverschrijdende vergunningen enkel door multinationals worden toegepast, zijn de nationale douanevereenvoudigingen goed toepasbaar voor MKB en grotere bedrijven. 2. De Europese Commissie De Europese Commissie heeft het faciliteren van multinationals in Europa een extra impuls gegeven met de (SASP) Verordening (EG) nr. 1192/2008 van 17 november 2008 met de volgende sterk bedrijfsmatig gerichte overweging: Rekening houdende met de Lissabonstrategie, die erop is gericht van de Europese Unie de meest concurrerende economie ter wereld te maken, is het van wezenlijk belang een moderne en vereenvoudigde omgeving en de voorwaarden voor een daadwerkelijke interne markt te scheppen, waarop het concurrentievermogen van de ondernemingen zal toenemen en een vervalsing van de concurrentie tussen de ondernemingen in de verschillende lidstaten wordt voorkomen. De grensoverschrijdende vergunningen voor vereenvoudigde procedures en de geïntegreerde grensoverschrijdende vergunningen maken het mogelijk dat ondernemingen de boekhouding, de logistiek en de distributie centraliseren en integreren, wat tot besparingen zal leiden op het gebied van administratie- en transactiekosten en een echte vereenvoudiging is. De bepalingen inzake grensoverschrijdende vergunningen moeten daarom worden uitgebreid tot vereenvoudigde aangiften en de domiciliëringsprocedure.. Het mag duidelijk zijn dat de Europese Commissie met douanevereenvoudigingen het bedrijfsleven wil faciliteren. Maar wat zijn douanevereenvoudigingen nu eigenlijk en wat betekenen deze voor het bedrijfsleven en de douane? 3. Douane vereenvoudigingen: moeilijke benamingen maar eenvoudige werking Er zijn verschillende soorten douanevereenvoudigingen mogelijk die alle als voorwaarde hebben dat er een vergunningplicht van toepassing is. Een voorwaarde om een vereenvoudigingsvergunning aan te vragen is dat het bedrijf een Authorised Economic Operator (AEO) is of zich op gelijkwaardig niveau van betrouwbaarheid bevindt. In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven zich AEO certificeren voor douanevereenvoudigingen in combinatie met veiligheid. Daar AEO geregeld is in de Verordeningen (EG) 648/2005 & 1875/2006 is daarmee tevens het Europese karakter gewaarborgd voor de vereenvoudigingen op nationaal en internationaal gebied. Het principe van vereenvoudigingen op douanegebied is dat de douane administratieve en controlerende activiteiten aan bedrijven overlaat. De douane kan zo met minder ambtenaren haar werk doen en bedrijven kunnen de vereenvoudigingen integreren in de bedrijfsadministratie zodat je van een wederzijds voordeel kunt spreken. Er is voor bedrijven minder oponthoud door zending gerichte controles van de douane. De douane op haar beurt controleert meer periodiek op administratief niveau gebruikmakend van de geautomatiseerde administratie van bedrijven. Vanuit een juridisch perspectief heeft de wetgever in het Communautair douanewetboek (CDW) o.a. met artikel 76, lid 1 onder a, geregeld: aangifte door inschrijving van de 19

2 goederen in de administratie van een bedrijf: moment waar de goederen zich bevinden en door artikel 253 van de Toepassingverordening van het CDW (TCDW): de domiciliëringsprocedure houdt in dat goederen in de bedrijfsruimte van belanghebbende of in andere, door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen onder de desbetreffende regeling worden geplaatst. Met de domiciliëringsprocedure plaatst u de goederen onder een douaneregeling zonder dat u daarvoor direct aangifte bij de Douane hoeft te doen. Er bestaan verschillende domiciliëringsprocedures om goederen onder verschillende douaneregelingen te plaatsen zoals: bestemming en de eventueel aangebrachte verzegeling mag de geadresseerde zelf afnemen. c. Bij een domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte kunnen bedrijven zelf elektronische uitvoeraangiften maken. Alle uitvoerformaliteiten worden binnen het eigen bedrijf verzorgt en hoeven de goederen dan niet te worden aangebracht bij een douanekantoor. In het verlengde van de eerder genoemde domiciliëringsvergunningen kan plaatsing onder de diverse economische douaneregelingen plaatsvinden door de bedrijfsadministratie. Wederom hoeven de goederen dan niet langs het douanekantoor. a. in het vrije verkeer van de Europese Unie brengen; b. douanevervoer; c. uitvoer; d. economische douane regelingen; opslag (douane-entrepot type: C, D of E); actieve veredeling; passieve veredeling; behandeling onder douanetoezicht. a. Bij de domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen worden de goederen die u in het vrije verkeer wilt brengen in de bedrijfsadministratie ingeschreven. Dit betekent dat er op dat moment geen aparte aangifte bij een douanekantoor hoeft te worden gedaan en u de goederen niet hoeft aan te brengen bij de Douane. Het bedrijf doet vervolgens een periodieke aanvullende aangifte van de goederen die u met de domiciliëringsprocedure onder een douaneregeling hebt geplaatst. De inschrijving in uw administratie en de aanvullende aangifte worden samen aangemerkt als de aangifte voor het plaatsen onder de douaneregeling. b. In het geval van douanevervoer wordt de domiciliëringsprocedure uitgebreid met de vergunningen: Toegelaten afzender; Toegelaten geadresseerde. De vergunning Toegelaten afzender kent een aantal vereenvoudigingen voor de formaliteiten die bij het kantoor van vertrek moeten worden vervuld voor de douaneregeling douanevervoer. De vergunning Toegelaten afzender biedt de mogelijkheid om zelf op locatie de aangifte voor douanevervoer te doen en vervoersmiddelen te verzegelen. De vergunning Toegelaten geadresseerde biedt de mogelijkheid om goederen die geplaatst zijn onder de regeling douanevervoer direct in zijn bedrijf ontvangen. De goederen en de bijbehorende aangifte hoeven vooraf niet te worden aangeboden bij het douanekantoor van d. Het vervoer van niet-communautaire goederen van de ene plaats binnen de EU naar een andere plaats binnen de EU gebeurt normaal gesproken onder dekking van de Regeling douanevervoer. Voor goederen die geplaatst zijn onder een schorsende regeling is een vereenvoudigde procedure mogelijk. Bij deze vereenvoudigde procedure worden de goederen tussen twee plaatsen binnen de EU vervoerd onder dekking van de economische douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst. Deze vereenvoudigde procedure noemt men overbrenging. De vereenvoudiging geldt voor de volgende economische douaneregelingen: Opslag (douane-entrepots C, D & E); actieve veredeling (schorsing); behandeling onder douanetoezicht; tijdelijke invoer. Er zijn vier vormen van vereenvoudigd overbrengen die bedrijven kunnen toepassen: tussen plaatsen die genoemd zijn in de vergunning van de schorsingsregeling(artikel 512, lid 1 TCDW); van het kantoor van plaatsing onder de regeling naar de opslagplaats van de vergunninghouder of de belanghebbende(artikel 512, lid 2 TCDW); naar het kantoor van uitgang met het oog op wederuitvoer(artikel 512, lid 3 TCDW); vervoer van goederen tussen twee verschillende vergunninghouders.dit wordt ook wel overdracht genoemd. (artikel 513 TCDW). 4. Automatisering en vereenvoudigingen De Douane heeft min of meer verplicht gesteld om alle aangiften elektronisch te laten verlopen via directe EDI communicatie met de douane. Dit is voor zendingen op het gebied van invoer, doorvoer en uitvoer. De Douane werkt aan één nieuw aangiftesysteem: AGS. Het neemt op termijn de 20

3 plaats in van een aantal aangiftesystemen van de Douane. Op Schiphol wordt er gebruik gemaakt van het DGVS systeem (Documentloos Goederen Volg Systeem). In het geval van economische douaneregelingen wordt de inschrijving in de bedrijfsadministratie opgevolgd door een aanvullende aangifte. Deze aanvullende aangifte wordt maandelijks achteraf gedaan volgens de zogenaamde domiciliëringsprocedure invoer. De aangifte zelf wordt Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) genoemd en kent een hoog automatiseringsgehalte. In de GPA worden de goederenbewegingen en financiële transacties in combinatie met de heffingsgegevens verwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk om zo goed als onafhankelijk de douane formaliteiten te vervullen. De combinatie van douanevereenvoudigingen door het inschrijven in de eigen geautomatiseerde bedrijfsadministratie zoals ERP (bijvoorbeeld SAP) en Warehouse Management Systemen maakt het verwerken van de inkomende, uitgaande, opslag of veredelingsactiviteiten mogelijk. In combinatie met Duty Management Systemen (DMS) worden dan de bedrijfsmatige transacties gecombineerd met specifieke douane transacties. De van toepassing zijnde inkoop, verkoop of veredelingstransacties worden dan door middel van interfaces naar het DMS gestuurd. Het DMS verrijkt deze transacties met specifieke douane informatie om aan de GPA gegevens vereisten te voldoen. In een geoptimaliseerde bedrijfsmatige douane omgeving vervangen de vereenvoudigde overbrengingen veel van de specifieke douane aangifte gegevens. Dit maakt het voor bedrijven heel efficiënt op het gebied van douane en internationale handel. Er zijn geen kosten meer van externe douane expediteurs en de wachttijden zijn tot een absoluut minimum teruggebracht. Door het integreren van douaneprocessen in de eigen geautomatiseerde omgeving is het ook mogelijk voor bedrijven om de factor arbeid tot een minimum te beperken. Dit maakt dat bedrijven die in een vereenvoudigde en geautomatiseerde omgeving geïnvesteerd hebben veel kostenbesparingen kunnen bereiken. 5. Douane management & internationale handel Afhankelijk van het volume en soort goederen dat een bedrijf internationaal verhandelt of produceert worden er douanerechten afgedragen. Door economische douaneregelingen toe te passen wordt de afdracht van douanerechten tot een absoluut minimum beperkt. De douanevereenvoudigingen gecombineerd met de automatisering van bedrijfs-(en douane gerelateerde)processen verlaagt de doorlooptijd van internationale zendingen en het aantal logistieke- en douane medewerkers dat hier operationeel mee bezig is. Daarnaast wordt er een hoger kwaliteitsniveau op het fiscale gebied bereikt. Alle douane gerelateerde data wordt door een DMS systeem verwerkt en het wordt mogelijk om het internationale goederenpatroon inzichtelijk te krijgen. Alle douane aangiften worden namelijk door het bedrijf zelf gedaan en het bedrijf is daarom niet meer afhankelijk van logistiek dienstverleners en/of douane-agenten. Hierdoor wordt het mogelijk de algehele compliance op een hoger niveau te krijgen. De DMS combinatie met de bedrijfsmatige uitvoering van niet-fiscale wettelijke maatregelen zoals export controle maakt het mogelijk om volledig in control te zijn. 6. Single Authorisation for Simplified Procedures (SASP) en grensoverschrijdende vergunningen Een bedrijf komt in aanmerking voor een grensoverschrijdende vergunning als het in meer dan één Europese lidstaat gebruik maakt van één of meer economische douaneregelingen. Bedrijven kunnen ook grensoverschrijdende vergunningen aanvragen voor vereenvoudigde procedures zoals de domiciliëringsprocedures voor plaatsing onder de douaneregeling, of het in het vrije verkeer brengen of (weder)uitvoer. Deze vergunningen zijn beter bekend als SASP. Met deze vergunning kunt u vanuit Nederland aangifte doen voor goederen die zich in meerdere EU-lidstaten bevinden. Er zijn een aantal belangrijke bedrijfsmatige voordelen voor multinationals met grensoverschrijdende vergunningen en SASP. Zo is er één centraal coördinatiepunt voor de betrokken douanekantoren en één centraal coördinatiepunt voor het bedrijf. Een vermindering van de administratieve lasten wordt op Europees niveau bereikt en de douane-deskundigheid kan worden geconcentreerd op één locatie. Eén geautomatiseerde omgeving, die zorgt voor slechts één interface tussen het bedrijf en de autoriteiten, is genoeg. De geïntegreerde bedrijfsmatige douaneomgeving maakt het ook mogelijk dat producten slechts één keer hoeven te worden ingedeeld in de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie. 21

4 7. Vereenvoudigingen ook voor MKB Het toepassen van economische douaneregelingen en daarmee samenhangende douanevereenvoudigingen is niet enkel voor grote bedrijven bestemd. Het gebruik ervan heeft meer te maken met het soort goederen (percentage douanerechten), handelspatroon (import- & export EU) en het volume daarvan (omzet). Het aantal werknemers doet er dus niet zo toe maar enige specialisatie is wel noodzakelijk. 8. Conclusie Voor zowel de overheid als het bedrijfsleven wordt er een efficiëntie verbetering bereikt door het toepassen van vereenvoudigde procedures. De Nederlandse douane kan zich concentreren op minder betrouwbare bedrijven of goederenstromen. De betrouwbare en AEO gecertificeerde bedrijven worden bevoordeeld en krijgen meer vrijheid, snelheid en een hogere kwaliteit ten aanzien van het aansturen van douaneprocessen op een nationaal of Europees niveau. De belastingdienst Douane maakt het voor het bedrijfsleven makkelijker en leuker. 22

5 Douanerecht Preferentiële oorsprong van goederen Op basis van het certificaat van oorsprong wordt het preferentieel tarief toegekend. De douane kan de juistheid van het certificaat achteraf controleren. Als de douane afwijkingen vindt, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de importeur? 2. De goederen moeten (in beginsel) rechtstreeks zijn vervoerd vanuit dat andere land naar de EU, en 3. er moet bij de invoer een geldig bewijs van oorsprong worden overlegd. Meestal is dat een EUR1. Een FORM-A kan uitsluitend als bewijsmiddel dienen in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Mr. R. Andringa, advocaat bij Douane Advocaat 1. Inleiding Stel een Nederlandse importeur koopt een machine in Zuid-Afrika. Bij de invoer van de machine wordt aanspraak gemaakt op het preferentiële tarief voor goederen van Zuidafrikaanse oorsprong. Daartoe wordt een EUR1 overlegd die is afgegeven door de Zuidafrikaanse Douane. De Nederlandse douane doet achteraf onderzoek naar de juistheid van dit EUR1 en daarbij blijkt dat de feitelijke oorsprong niet meer kan worden achterhaald. Wat is dan de positie van de importeur? Als bij invoer van goederen aanspraak wordt gemaakt op een preferentieel tarief, door een EUR1 te overleggen dan is de toepassing van dat lagere invoerrecht daarmee lang niet altijd zeker gesteld. Uit de jurisprudentie blijkt namelijk dat van de importeur een actieve rol wordt verwacht en dat hij zelf bewijs moet verzamelen ter onderbouwing van de opgegeven oorsprong. 2. Wat is preferentiële oorsprong Met de oorsprong van een goed of een product wordt kort gezegd gedoeld op het land waar het goed of product geheel en al is voortgebracht, of waar het product zijn laatste essentiële bewerking heeft ondergaan. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. Die laatste, niet-preferentiële oorsprong, is vooral van belang voor handelspolitieke maatregelen, terwijl de preferentiële oorsprong vooral van belang is voor het tarief dat van toepassing is bij invoer. De preferentiële oorsprong kan gebaseerd zijn op een vrijhandelsovereenkomst, waarbij preferenties tussen partijen zijn overeengekomen, of gebaseerd zijn op de eenzijdig toegekende algemene tariefpreferenties (het Algemeen Preferentieel Systeem ofwel APS). Om aanspraak te kunnen maken op een tariefpreferentie moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 1. De goederen moeten van oorsprong zijn uit een begunstigd land of partner land. 3. als de douane twijfelt aan de juistheid van het oorsprongcertificaat Als de douane twijfelt aan de juistheid van het oorsprongscertificaat, dan kan zij het laten controleren door de buitenlande instantie die het certificaat heeft afgegeven. Uit dat onderzoek kan blijken dat het certificaat terecht is afgegeven, maar uiteraard ook dat het certificaat ten onrechte is afgegeven. In dat laatste geval vervalt het recht op toepassing van het preferentiële tarief, tenzij de importeur mocht afgaan op de beoordeling door de afgevende instantie. Die bescherming op basis van de eerdere beoordeling door de buitenlandse autoriteiten is verwoord in artikel 220, lid 2, onderdeel b van het Communautaire Douanewetboek (CDW). 4. Wanneer kan toch worden vertrouwd op een ten onrechte afgegeven certificaat?? In artikel 220, lid 2 (b) CDW is bepaald dat niet kan worden nagevorderd als de autoriteiten zich hebben vergist, terwijl (ii) de belastingplichtige die vergissing redelijkerwijze niet kon ontdekken, en (iii) de belastingplichtige bovendien te goeder trouw was en (iv) aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan. Vooral dat laatste criterium heeft tot interessante rechtspraak geleid, maar daarover een volgende keer meer. Als de bevoegde instanties van een derde land een onjuist preferentieel oorsprongsdocument afgeven is dat in beginsel een vergissing die redelijkerwijze niet kon worden ontdekt, tenzij het certificaat is afgegeven op basis van een onjuiste weergave van de feiten door de (aanvrager) exporteur. Daarvoor geldt dan weer een uitzondering, als de instanties die het certificaat afgaven, klaarblijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen. 23

6 Een importeur die wordt geconfronteerd met de intrekking van een preferentieel certificaat kan dus aan navordering van de invoerrechten ontsnappen als de buitenlandse autoriteiten zich hebben vergist, en daarvoor is weer van belang de exporteur wel de juiste en volledige informatie heeft verstrekt. 5. Stel dat het niet meer mogelijk is om na te gaan of het certificaat terecht of onterecht is afgegeven? Naast de gevallen waarin zonder meer duidelijk is dat de oorsprong juist of onjuist is komt het ook regelmatig voor dat de oorsprong om willekeurig welke reden - niet meer kan worden gecontroleerd. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat een product, waarvan de oorsprong niet meer kan worden bevestigd, van onbekende oorsprong is. Dat heeft tot gevolg dat het preferentiële tarief ten onrechte is toegekend (zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Faroe Seafood 1 ). Vervolgens komt de vraag op of de importeur nog een beroep kan doen op het vertrouwen dat kan worden ontleent aan de toenmalige beoordeling door de buitenlandse autoriteiten (220,lid 2 (b) CDW). 5.1 Hoofdregel voor de bewijslast Het belangrijkste arrest dat ziet op die situatie is het arrest van het Hof van Justitie van 9 maart 2006 in de zaak Beemsterboer Coldstore (C-293/04). Daarbij ging het om toepassing van een preferentieel tarief voor de invoer van boter uit Estland. Omdat de documentatie over die partij niet meer voorhanden was, kon de oorsprong niet meer worden gecontroleerd. Daarmee was de boter dus van onbekende oorsprong, en werd een UTB 2 opgelegd voor het verschil tussen het preferentiële- en het standaard tarief. Vervolgens moest worden vastgesteld of sprake was van een vergissing, en daarom wilde de verwijzende rechter graag weten wie moet bewijzen dat het certificaat was gebaseerd op een juiste of onjuiste weergave van de feiten door de exporteur. Van belang is nog om te vermelden dat het in die zaak ging om preferentiële oorsprong op basis van een vrijhandelsovereenkomst, waarbij in het protocol bij de overeenkomst was bepaald dat de exporteur, die om afgifte van een EUR1 certificaat verzoekt, steeds bereid moet zijn om de documenten te overleggen waaruit de oorsprong van de producten blijkt, en die documenten gedurende ten minste 3 jaar moet bewaren. Wanneer het echter, ten gevolg van een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid, onmogelijk is, om te bewijzen dat het UR1 certificaat is opgesteld op basis van een juiste dan wel onjuiste feiten, moet de belastingschuldige bewijzen dat dit door de autoriteiten van het derde land afgegeven certificaat op een juiste weergave van de feiten was gebaseerd. Oftewel: de Douane moet aantonen, dat de onjuiste afgifte van het oorsprongcertificaat te wijten is aan verkeerde informatie van de exporteur. Als de exporteur deze bewijsvoering expres belemmert, dan is het aan de belastingschuldige (lees: importeur) om aan te tonen dat het oorsprongcertificaat terecht is afgegeven. In principe moet dus de Douane het bewijs leveren en in de uitzonderingssituatie, draait die bewijslast om naar de importeur als het ontbreken van de informatie is te wijten aan de exporteur. Voor een importeur is dat natuurlijk dan ook niet meer aan te tonen, en daarom kan een importeur eigenlijk niet meer blind vertrouwen op de juistheid van een preferentiële oorsprongsdocument, maar zal die toch steeds kopieën van de documentatie omtrent de oorsprong moeten opvragen bij de exporteur om indien nodig aan te kunnen tonen op welke feiten en omstandigheden de oorsprongsdocumenten zijn afgegeven. 5.2 Invulling van de hoofdregel Interessant was dat het Hof oordeelde dat de controle achteraf onmogelijk moest zijn ten gevolge van een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid. Zo n formulering moest natuurlijk wel leiden tot een nieuwe zaak. En die kwam er eind vorig jaar met de zaak Lagura Vermogensverwaltung (C-438/11). Die zaak had betrekking op de invoer van schoenen, waarbij werd aangegeven dat de schoenen van oorsprong waren uit Macau. Bij de invoer werden Form-A s overlegd, op basis waarvan aanspraak werd gemaakt op een preferentieel tarief (3,5% in plaats van 7%) aan de hand van het Algemeen Preferentieel Systeem. Omdat de douane twijfelde aan de juistheid van de certificaten werd een onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat de documenten, waaruit de oorsprong zou kunnen blijken, niet meer konden worden achterhaald omdat de exporteurs hun ondernemingen hadden gestaakt. Het Hof van Justitie oordeelt dat steeds de Douane moet bewijzen dat de afgifte van de onjuiste certificaten te wijten is aan de onjuiste weergave van de feiten door de exporteur. De eerste stap is snel gezet, namelijk als de oorsprong niet kan worden bevestigd, betekent dat, dat de goederen van onbekende oorsprong zijn, waardoor de aanspraak op het 1 HvJ G 14 mei 1996, zaak C-153 en C-205/94 2 Uitnodiging tot betaling, andersgezegd een navorderingsaanslag 24

7 preferentiële tarief vervalt. Alsdan wordt weer van belang of de importeur beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel van artikel 220, lid 2b CDW. In beginsel moet steeds de Douane, zoals we hebben gezien, bewijzen dat de certificaten zijn afgegeven op basis van onjuiste informatie, tenzij het door een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid, onmogelijk is om de oorsprong te verifiëren. De verwijzende rechter twijfelt of in dit geval sprake is van een aan de exporteur toerekenbare nalatigheid en vraagt zich af of daarvan niet slechts sprake is als de exporteur verwijtbaar heeft gehandeld. De formulering in het arrest Beemsterboer duidt daar naar mijn mening inderdaad wel op. Het staken van een onderneming is namelijk op zichzelf geen verwijtbare handeling, maar de exporteur had de documentatie omtrent de oorsprong naar mijn mening overigens best wel kunnen bewaren. Het Algemeen Preferentieel Systeem legt echter, anders dan de vrijhandelsovereenkomsten, geen bewaarplicht op aan de exporteurs, en daarom kon niet worden gezegd dat de exporteur een bewaarplicht had geschonden. oorsprong uit een niet door het stelsel van algemene tariefpreferenties begunstigd land. 6. Gevolgen voor de praktijk Omdat niet is uit te sluiten dat een exporteur slordig is bij het bewaren van de oorsprongsdocumentatie en de risico s daarvan - op grond van deze jurisprudentie - voor rekening van de importeur zijn, zouden importeurs meer aandacht moeten besteden aan het bewijs voor de preferentiële oorsprong. Importeurs zouden zelf ook moeten beschikken over de oorsprongsdocumentatie, maar weinig importeurs zijn zich daarvan bewust. Ik vind daarom dat douane-expediteurs hun klanten die aanspraak maken op een preferentieel tarief - daar actief op zouden moeten wijzen. Het zal overigens niet altijd makkelijk zijn om die informatie van de exporteurs te verkrijgen, en daarom is het iets om reeds in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij het sluiten van de eerste contracten, rekening mee te houden. Het Hof van Justitie legt desalniettemin, de bal bij de importeur door te stellen dat importeurs toch steeds de nodige voorzorgen moeten treffen om zich tegen risico s op navorderingen te beschermen. Met name het door de belastingplichtige van de andere contractspartij, bij of na het sluiten van de overeenkomst, verkrijgen van alle bewijzen die bevestigen dat de goederen van oorsprong waren uit een door het stelsel van algemene tariefpreferenties begunstigd land, met inbegrip van de documenten die deze oorsprong vaststellen, kan de belastingplichtige beschermen tegen de risico s van een procedure tot navordering. Bovendien moet worden onderstreept dat het feit dat de douaneautoriteiten van het land van invoer moeten bewijzen dat de door de exporteurs weergegeven feiten onjuist zijn, maar tot dit bewijs onmogelijk in staat zijn vanwege het feit dat de exporteur zijn activiteiten heeft gestaakt, een risico kan meebrengen van gedrag dat onverenigbaar is met de doelstellingen van het stelsel van algemene tariefpreferenties. Hoewel het staken van de productie in beginsel een gangbaar economisch besluit is, kan niet worden uitgesloten dat het niettemin een onbehoorlijk handelen kan vormen van de exporteur die beoogt de bepalingen van het stelsel van algemene tariefpreferenties te omzeilen, doordat dit staken door die exporteur wordt gebruikt als een middel om de werkelijke oorsprong te verhullen van goederen van 25

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Hasselt, 29 maart 2017 1 Plan van Aanpak Regio Hasselt Afdelingshoofd Rudi Lodewijks 2 DWU Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.09.2000 COM(2000) 590 definitief 2000/0242 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van een overeenkomst in de vorm van een

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/08/2016

Datum van inontvangstneming : 21/08/2016 Datum van inontvangstneming : 21/08/2016 Samenvatting C-407/16-1 Zaak C-407/16 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Bijeenkomst Overzicht bijzonderheden. Achteraf afgeven certificaat. Bijzonderheden en vereenvoudigingen

Bijeenkomst Overzicht bijzonderheden. Achteraf afgeven certificaat. Bijzonderheden en vereenvoudigingen Bijeenkomst 34-3 Bijzonderheden en vereenvoudigingen 1 Overzicht bijzonderheden achteraf afgeven certificaten afgifte duplicaten vervanging certificaten onvolledige aangifte (overlegging achteraf) EUR.1

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Welkom! Programma. 9 april Webinar "vertegenwoordiging in douanezaken" Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken

Welkom! Programma. 9 april Webinar vertegenwoordiging in douanezaken Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken Webinar Vertegenwoordiging in douanezaken Welkom! Programma Verschillende vormen van vertegenwoordiging Voorwaarden De (juiste) volmacht Vertegenwoordiging in de praktijk: Gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

I. INLEIDING 11. II. ALGEMEEN Wettelijke basis Doel Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15

I. INLEIDING 11. II. ALGEMEEN Wettelijke basis Doel Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING 11 II. ALGEMEEN 13 1. Wettelijke basis 13 2. Doel 15 3. Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15 III. REGELS VAN OORSPRONG 17 1. Algemeen 17 2. Geheel en al verkregen 17 3. Toereikende

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Date de réception : 29/11/2011

Date de réception : 29/11/2011 Date de réception : 29/11/2011 0-, /._,-", I. i._ I Itnl,." 2 i ';".' 'f ";.~'1! "j~j- lu! i..., ::.:::J Hoge Raad der Nederlanden I Derde Kamer Nr. 09/05101 30 september 2011 Ingeschreven in het register

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 29 juni 2007 TAXUD/2006/1450 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 10/2009 datum : 3 februari 2009 onderwerp bijlagen : Regeling actieve veredeling : Zie inhoudsopgave Regeling actieve veredeling Met circulaire nr. 3/2005 van 18 januari

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij uitvoer

Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer per 6 april 2008 Met ingang van 6 april 2008 wordt de vertegenwoordiging bij uitvoer in het Sagitta Uitvoersysteem geïmplementeerd. Dit heeft

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

AEO in verzet. alles of niets

AEO in verzet. alles of niets AEO in verzet alles of niets Door: Tony Lindsen 2011/2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 De introductie van AEO... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Passende staat van dienst, de juridische context... 4 1.3 Samenvatting

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012 C-175/12-1 Zaak C-175/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

BTW-nultarief bij export en intracommunautaire leveringen. 1. Waarom is er een nultarief voor export buiten de EU?

BTW-nultarief bij export en intracommunautaire leveringen. 1. Waarom is er een nultarief voor export buiten de EU? Douanerecht BTW-nultarief bij export en intracommunautaire leveringen Bij export en intracommunautaire leveringen geldt een BTW-nultarief. Wat zijn de regels voor toepassing van dat nultarief en hoe kan

Nadere informatie

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven.

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. TOELICHTING 1. Aanvrager Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. 2. Douaneregeling Vermeld de douaneregeling waaronder

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

In vogelvlucht. Medewerkers. Programma. Douanevertegenwoordiging. Vertegenwoordiging in vogelvlucht. Expertsessie Vertegenwoordiging 21 juni 2017

In vogelvlucht. Medewerkers. Programma. Douanevertegenwoordiging. Vertegenwoordiging in vogelvlucht. Expertsessie Vertegenwoordiging 21 juni 2017 In vogelvlucht Opgericht in 2005 Expertsessie Douanevertegenwoordiging vanaf 1 juli 2017 Gespecialiseerd in: Customs Logistics (contracting) Trade & compliance 7 juristen / consultants & professionele

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT AEO IN NEDERLAND dbh INFODOCUMENT INHOUD 1 Definitie... 2 2 Criteria voor het verlenen van het AEO-C... 3 3 Kosten en lasten... 4 4 Procedure... 4 5 dbh Software... 5 5.1 Internationale douaneafhandeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie?

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie? Door: Drs. J.A. Ordoñez Afàn Post-Master Douane 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig?

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig? Erasmus Universiteit Rotterdam NADRUK VERBODEN Europese Fiscale Studies Post-Master Douane 2011/2012 De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen - algemeen

1. Douane en accijnzen - algemeen 1. Douane en accijnzen - algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen................ 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen..... 3 Afdeling I. Definities...................

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl BASISREGELING UITVOER

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:3625

ECLI:NL:RBNHO:2016:3625 ECLI:NL:RBNHO:2016:3625 Instantie Datum uitspraak 21-03-2016 Datum publicatie 01-06-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4053

ECLI:NL:RBNHO:2016:4053 ECLI:NL:RBNHO:2016:4053 Instantie Datum uitspraak 17-05-2016 Datum publicatie 07-09-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 1225 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland

Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland Snelle douaneafhandeling geen zorgen voor u Introductie Een uitgebreid wereldwijd kantorennetwerk en geavanceerde e-business oplossingen maken Kuehne + Nagel

Nadere informatie

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nummer : 14.051 datum : 5 mei 2014 CIRCULAIRE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel.

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2006 (21.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/0246 (COD) 14776/1/06 REV 1 UD 107 ENFOCUSTOM 78 MI 186 COMER 195 TRANS 281 CODEC 1224 NOTA van: het

Nadere informatie

Oorsprong, vertrouwen en het nieuwe REX-systeem

Oorsprong, vertrouwen en het nieuwe REX-systeem Oorsprong, vertrouwen en het nieuwe REX-systeem By: mw. mr. J.J.G.M. van Nunen Post Master in EU Customs Law, 2016/2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Lijst met afkortingen... 3 Inleiding... 4 1. Oorsprong...

Nadere informatie

NTFR-A 2017/1 Douane- en invoer-btw-schulden: niet altijd helder communicerende vaten

NTFR-A 2017/1 Douane- en invoer-btw-schulden: niet altijd helder communicerende vaten NTFR-A 2017/1 Douane- en invoer-btw-schulden: niet altijd helder communicerende vaten Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen NTFRA-art. 1 Auteur A Tissir Y El Bojaddaini J Nuijten 1. Inleiding Begin juni

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT TAXUD/1619/08 versie 2.1 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT blz. 1 LIJST VAN AFKORTINGEN DIE IN DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT (ED) WORDEN GEBRUIKT ACS BTW CDW

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

AEO to the next level monitoring en audits

AEO to the next level monitoring en audits AEO to the next level monitoring en audits vr 03 aug 2012, 07:00 Lloyd s op matje voor certificering Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - Lloyd s Register moet duidelijkheid verschaffen aan de Raad

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie

DOUANEDOSSIER. OORSPRONG VAN GOEDEREN: Niet-preferentiële oorsprongsregels. Bea Foubert

DOUANEDOSSIER. OORSPRONG VAN GOEDEREN: Niet-preferentiële oorsprongsregels. Bea Foubert DOUANEDOSSIER OORSPRONG VAN GOEDEREN: Niet-preferentiële oorsprongsregels Bea Foubert Tekst bijgewerkt tot 31 maart 2004 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 15 I NIET-PREFERENTIËLE VERSUS PREFERENTIËLE REGELS VAN

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 augustus 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 augustus 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 augustus 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1207/2001

Nadere informatie

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN Programm a 13:00 Welkom & introductie programma 13:15 Aanleiding en proces tot nu toe 13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek 14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er? 14:30 Het verkrijgen van een nieuwe

Nadere informatie

6-10-2010. Administratieve controles, Houd de regie!

6-10-2010. Administratieve controles, Houd de regie! Administratieve controles, CNI s en flitscontroles Houd de regie! G.H.A.M. Koevoets LL.B. Fiscale monitor 2 november 2009 Brief van Ministerie van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

Nadere informatie

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Agenda: First sale, royalty s en verbondenheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC)

Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Douane Belastingdienst Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Februari en maart 2016 DO 298-1Z*2FD Belastingdienst Douane Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0177.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0177.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie