De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker"

Transcriptie

1 Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen. Dit gebeurt vaak in combinatie met economische douaneregelingen om het internationale handelsverkeer te faciliteren. In dit artikel wordt toegelicht hoe douanevereenvoudigingen door middel van automatisering het internationale goederenverkeer efficiënter maken. 1. Inleiding De Europese wetgever heeft in het Communautair Douanewetboek (CDW) bedrijven de mogelijkheid gegeven om vereenvoudigingen toe te passen. Als bedrijven deze douane vereenvoudigingen toepassen worden zij zelfsturende organisaties in douaneprocessen en wordt de douane meer een zakenpartner dan een controlerende instantie. Het onnodige betalen van douanerechten wordt vermeden door het toepassen van economische douaneregelingen. De economische douaneregelingen gecombineerd met douanevereenvoudigingen en automatisering maakt dat bedrijven geen onnodige douanerechten afdragen en tevens de logistieke en organisatorische kosten verminderen. Deze kostenbesparing is niet alleen mogelijk voor bedrijven die enkel in Nederland zijn gevestigd maar ook voor multinationals met meerdere vestigingen in Europa. Door gebruik te maken van grensoverschrijdende douanevergunningen is het mogelijk om vanuit Nederland ook douaneprocessen in andere Europese landen uit te voeren. Hoewel grensoverschrijdende vergunningen enkel door multinationals worden toegepast, zijn de nationale douanevereenvoudigingen goed toepasbaar voor MKB en grotere bedrijven. 2. De Europese Commissie De Europese Commissie heeft het faciliteren van multinationals in Europa een extra impuls gegeven met de (SASP) Verordening (EG) nr. 1192/2008 van 17 november 2008 met de volgende sterk bedrijfsmatig gerichte overweging: Rekening houdende met de Lissabonstrategie, die erop is gericht van de Europese Unie de meest concurrerende economie ter wereld te maken, is het van wezenlijk belang een moderne en vereenvoudigde omgeving en de voorwaarden voor een daadwerkelijke interne markt te scheppen, waarop het concurrentievermogen van de ondernemingen zal toenemen en een vervalsing van de concurrentie tussen de ondernemingen in de verschillende lidstaten wordt voorkomen. De grensoverschrijdende vergunningen voor vereenvoudigde procedures en de geïntegreerde grensoverschrijdende vergunningen maken het mogelijk dat ondernemingen de boekhouding, de logistiek en de distributie centraliseren en integreren, wat tot besparingen zal leiden op het gebied van administratie- en transactiekosten en een echte vereenvoudiging is. De bepalingen inzake grensoverschrijdende vergunningen moeten daarom worden uitgebreid tot vereenvoudigde aangiften en de domiciliëringsprocedure.. Het mag duidelijk zijn dat de Europese Commissie met douanevereenvoudigingen het bedrijfsleven wil faciliteren. Maar wat zijn douanevereenvoudigingen nu eigenlijk en wat betekenen deze voor het bedrijfsleven en de douane? 3. Douane vereenvoudigingen: moeilijke benamingen maar eenvoudige werking Er zijn verschillende soorten douanevereenvoudigingen mogelijk die alle als voorwaarde hebben dat er een vergunningplicht van toepassing is. Een voorwaarde om een vereenvoudigingsvergunning aan te vragen is dat het bedrijf een Authorised Economic Operator (AEO) is of zich op gelijkwaardig niveau van betrouwbaarheid bevindt. In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven zich AEO certificeren voor douanevereenvoudigingen in combinatie met veiligheid. Daar AEO geregeld is in de Verordeningen (EG) 648/2005 & 1875/2006 is daarmee tevens het Europese karakter gewaarborgd voor de vereenvoudigingen op nationaal en internationaal gebied. Het principe van vereenvoudigingen op douanegebied is dat de douane administratieve en controlerende activiteiten aan bedrijven overlaat. De douane kan zo met minder ambtenaren haar werk doen en bedrijven kunnen de vereenvoudigingen integreren in de bedrijfsadministratie zodat je van een wederzijds voordeel kunt spreken. Er is voor bedrijven minder oponthoud door zending gerichte controles van de douane. De douane op haar beurt controleert meer periodiek op administratief niveau gebruikmakend van de geautomatiseerde administratie van bedrijven. Vanuit een juridisch perspectief heeft de wetgever in het Communautair douanewetboek (CDW) o.a. met artikel 76, lid 1 onder a, geregeld: aangifte door inschrijving van de 19

2 goederen in de administratie van een bedrijf: moment waar de goederen zich bevinden en door artikel 253 van de Toepassingverordening van het CDW (TCDW): de domiciliëringsprocedure houdt in dat goederen in de bedrijfsruimte van belanghebbende of in andere, door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen onder de desbetreffende regeling worden geplaatst. Met de domiciliëringsprocedure plaatst u de goederen onder een douaneregeling zonder dat u daarvoor direct aangifte bij de Douane hoeft te doen. Er bestaan verschillende domiciliëringsprocedures om goederen onder verschillende douaneregelingen te plaatsen zoals: bestemming en de eventueel aangebrachte verzegeling mag de geadresseerde zelf afnemen. c. Bij een domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte kunnen bedrijven zelf elektronische uitvoeraangiften maken. Alle uitvoerformaliteiten worden binnen het eigen bedrijf verzorgt en hoeven de goederen dan niet te worden aangebracht bij een douanekantoor. In het verlengde van de eerder genoemde domiciliëringsvergunningen kan plaatsing onder de diverse economische douaneregelingen plaatsvinden door de bedrijfsadministratie. Wederom hoeven de goederen dan niet langs het douanekantoor. a. in het vrije verkeer van de Europese Unie brengen; b. douanevervoer; c. uitvoer; d. economische douane regelingen; opslag (douane-entrepot type: C, D of E); actieve veredeling; passieve veredeling; behandeling onder douanetoezicht. a. Bij de domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen worden de goederen die u in het vrije verkeer wilt brengen in de bedrijfsadministratie ingeschreven. Dit betekent dat er op dat moment geen aparte aangifte bij een douanekantoor hoeft te worden gedaan en u de goederen niet hoeft aan te brengen bij de Douane. Het bedrijf doet vervolgens een periodieke aanvullende aangifte van de goederen die u met de domiciliëringsprocedure onder een douaneregeling hebt geplaatst. De inschrijving in uw administratie en de aanvullende aangifte worden samen aangemerkt als de aangifte voor het plaatsen onder de douaneregeling. b. In het geval van douanevervoer wordt de domiciliëringsprocedure uitgebreid met de vergunningen: Toegelaten afzender; Toegelaten geadresseerde. De vergunning Toegelaten afzender kent een aantal vereenvoudigingen voor de formaliteiten die bij het kantoor van vertrek moeten worden vervuld voor de douaneregeling douanevervoer. De vergunning Toegelaten afzender biedt de mogelijkheid om zelf op locatie de aangifte voor douanevervoer te doen en vervoersmiddelen te verzegelen. De vergunning Toegelaten geadresseerde biedt de mogelijkheid om goederen die geplaatst zijn onder de regeling douanevervoer direct in zijn bedrijf ontvangen. De goederen en de bijbehorende aangifte hoeven vooraf niet te worden aangeboden bij het douanekantoor van d. Het vervoer van niet-communautaire goederen van de ene plaats binnen de EU naar een andere plaats binnen de EU gebeurt normaal gesproken onder dekking van de Regeling douanevervoer. Voor goederen die geplaatst zijn onder een schorsende regeling is een vereenvoudigde procedure mogelijk. Bij deze vereenvoudigde procedure worden de goederen tussen twee plaatsen binnen de EU vervoerd onder dekking van de economische douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst. Deze vereenvoudigde procedure noemt men overbrenging. De vereenvoudiging geldt voor de volgende economische douaneregelingen: Opslag (douane-entrepots C, D & E); actieve veredeling (schorsing); behandeling onder douanetoezicht; tijdelijke invoer. Er zijn vier vormen van vereenvoudigd overbrengen die bedrijven kunnen toepassen: tussen plaatsen die genoemd zijn in de vergunning van de schorsingsregeling(artikel 512, lid 1 TCDW); van het kantoor van plaatsing onder de regeling naar de opslagplaats van de vergunninghouder of de belanghebbende(artikel 512, lid 2 TCDW); naar het kantoor van uitgang met het oog op wederuitvoer(artikel 512, lid 3 TCDW); vervoer van goederen tussen twee verschillende vergunninghouders.dit wordt ook wel overdracht genoemd. (artikel 513 TCDW). 4. Automatisering en vereenvoudigingen De Douane heeft min of meer verplicht gesteld om alle aangiften elektronisch te laten verlopen via directe EDI communicatie met de douane. Dit is voor zendingen op het gebied van invoer, doorvoer en uitvoer. De Douane werkt aan één nieuw aangiftesysteem: AGS. Het neemt op termijn de 20

3 plaats in van een aantal aangiftesystemen van de Douane. Op Schiphol wordt er gebruik gemaakt van het DGVS systeem (Documentloos Goederen Volg Systeem). In het geval van economische douaneregelingen wordt de inschrijving in de bedrijfsadministratie opgevolgd door een aanvullende aangifte. Deze aanvullende aangifte wordt maandelijks achteraf gedaan volgens de zogenaamde domiciliëringsprocedure invoer. De aangifte zelf wordt Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) genoemd en kent een hoog automatiseringsgehalte. In de GPA worden de goederenbewegingen en financiële transacties in combinatie met de heffingsgegevens verwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk om zo goed als onafhankelijk de douane formaliteiten te vervullen. De combinatie van douanevereenvoudigingen door het inschrijven in de eigen geautomatiseerde bedrijfsadministratie zoals ERP (bijvoorbeeld SAP) en Warehouse Management Systemen maakt het verwerken van de inkomende, uitgaande, opslag of veredelingsactiviteiten mogelijk. In combinatie met Duty Management Systemen (DMS) worden dan de bedrijfsmatige transacties gecombineerd met specifieke douane transacties. De van toepassing zijnde inkoop, verkoop of veredelingstransacties worden dan door middel van interfaces naar het DMS gestuurd. Het DMS verrijkt deze transacties met specifieke douane informatie om aan de GPA gegevens vereisten te voldoen. In een geoptimaliseerde bedrijfsmatige douane omgeving vervangen de vereenvoudigde overbrengingen veel van de specifieke douane aangifte gegevens. Dit maakt het voor bedrijven heel efficiënt op het gebied van douane en internationale handel. Er zijn geen kosten meer van externe douane expediteurs en de wachttijden zijn tot een absoluut minimum teruggebracht. Door het integreren van douaneprocessen in de eigen geautomatiseerde omgeving is het ook mogelijk voor bedrijven om de factor arbeid tot een minimum te beperken. Dit maakt dat bedrijven die in een vereenvoudigde en geautomatiseerde omgeving geïnvesteerd hebben veel kostenbesparingen kunnen bereiken. 5. Douane management & internationale handel Afhankelijk van het volume en soort goederen dat een bedrijf internationaal verhandelt of produceert worden er douanerechten afgedragen. Door economische douaneregelingen toe te passen wordt de afdracht van douanerechten tot een absoluut minimum beperkt. De douanevereenvoudigingen gecombineerd met de automatisering van bedrijfs-(en douane gerelateerde)processen verlaagt de doorlooptijd van internationale zendingen en het aantal logistieke- en douane medewerkers dat hier operationeel mee bezig is. Daarnaast wordt er een hoger kwaliteitsniveau op het fiscale gebied bereikt. Alle douane gerelateerde data wordt door een DMS systeem verwerkt en het wordt mogelijk om het internationale goederenpatroon inzichtelijk te krijgen. Alle douane aangiften worden namelijk door het bedrijf zelf gedaan en het bedrijf is daarom niet meer afhankelijk van logistiek dienstverleners en/of douane-agenten. Hierdoor wordt het mogelijk de algehele compliance op een hoger niveau te krijgen. De DMS combinatie met de bedrijfsmatige uitvoering van niet-fiscale wettelijke maatregelen zoals export controle maakt het mogelijk om volledig in control te zijn. 6. Single Authorisation for Simplified Procedures (SASP) en grensoverschrijdende vergunningen Een bedrijf komt in aanmerking voor een grensoverschrijdende vergunning als het in meer dan één Europese lidstaat gebruik maakt van één of meer economische douaneregelingen. Bedrijven kunnen ook grensoverschrijdende vergunningen aanvragen voor vereenvoudigde procedures zoals de domiciliëringsprocedures voor plaatsing onder de douaneregeling, of het in het vrije verkeer brengen of (weder)uitvoer. Deze vergunningen zijn beter bekend als SASP. Met deze vergunning kunt u vanuit Nederland aangifte doen voor goederen die zich in meerdere EU-lidstaten bevinden. Er zijn een aantal belangrijke bedrijfsmatige voordelen voor multinationals met grensoverschrijdende vergunningen en SASP. Zo is er één centraal coördinatiepunt voor de betrokken douanekantoren en één centraal coördinatiepunt voor het bedrijf. Een vermindering van de administratieve lasten wordt op Europees niveau bereikt en de douane-deskundigheid kan worden geconcentreerd op één locatie. Eén geautomatiseerde omgeving, die zorgt voor slechts één interface tussen het bedrijf en de autoriteiten, is genoeg. De geïntegreerde bedrijfsmatige douaneomgeving maakt het ook mogelijk dat producten slechts één keer hoeven te worden ingedeeld in de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie. 21

4 7. Vereenvoudigingen ook voor MKB Het toepassen van economische douaneregelingen en daarmee samenhangende douanevereenvoudigingen is niet enkel voor grote bedrijven bestemd. Het gebruik ervan heeft meer te maken met het soort goederen (percentage douanerechten), handelspatroon (import- & export EU) en het volume daarvan (omzet). Het aantal werknemers doet er dus niet zo toe maar enige specialisatie is wel noodzakelijk. 8. Conclusie Voor zowel de overheid als het bedrijfsleven wordt er een efficiëntie verbetering bereikt door het toepassen van vereenvoudigde procedures. De Nederlandse douane kan zich concentreren op minder betrouwbare bedrijven of goederenstromen. De betrouwbare en AEO gecertificeerde bedrijven worden bevoordeeld en krijgen meer vrijheid, snelheid en een hogere kwaliteit ten aanzien van het aansturen van douaneprocessen op een nationaal of Europees niveau. De belastingdienst Douane maakt het voor het bedrijfsleven makkelijker en leuker. 22

5 Douanerecht Preferentiële oorsprong van goederen Op basis van het certificaat van oorsprong wordt het preferentieel tarief toegekend. De douane kan de juistheid van het certificaat achteraf controleren. Als de douane afwijkingen vindt, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de importeur? 2. De goederen moeten (in beginsel) rechtstreeks zijn vervoerd vanuit dat andere land naar de EU, en 3. er moet bij de invoer een geldig bewijs van oorsprong worden overlegd. Meestal is dat een EUR1. Een FORM-A kan uitsluitend als bewijsmiddel dienen in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Mr. R. Andringa, advocaat bij Douane Advocaat 1. Inleiding Stel een Nederlandse importeur koopt een machine in Zuid-Afrika. Bij de invoer van de machine wordt aanspraak gemaakt op het preferentiële tarief voor goederen van Zuidafrikaanse oorsprong. Daartoe wordt een EUR1 overlegd die is afgegeven door de Zuidafrikaanse Douane. De Nederlandse douane doet achteraf onderzoek naar de juistheid van dit EUR1 en daarbij blijkt dat de feitelijke oorsprong niet meer kan worden achterhaald. Wat is dan de positie van de importeur? Als bij invoer van goederen aanspraak wordt gemaakt op een preferentieel tarief, door een EUR1 te overleggen dan is de toepassing van dat lagere invoerrecht daarmee lang niet altijd zeker gesteld. Uit de jurisprudentie blijkt namelijk dat van de importeur een actieve rol wordt verwacht en dat hij zelf bewijs moet verzamelen ter onderbouwing van de opgegeven oorsprong. 2. Wat is preferentiële oorsprong Met de oorsprong van een goed of een product wordt kort gezegd gedoeld op het land waar het goed of product geheel en al is voortgebracht, of waar het product zijn laatste essentiële bewerking heeft ondergaan. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. Die laatste, niet-preferentiële oorsprong, is vooral van belang voor handelspolitieke maatregelen, terwijl de preferentiële oorsprong vooral van belang is voor het tarief dat van toepassing is bij invoer. De preferentiële oorsprong kan gebaseerd zijn op een vrijhandelsovereenkomst, waarbij preferenties tussen partijen zijn overeengekomen, of gebaseerd zijn op de eenzijdig toegekende algemene tariefpreferenties (het Algemeen Preferentieel Systeem ofwel APS). Om aanspraak te kunnen maken op een tariefpreferentie moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 1. De goederen moeten van oorsprong zijn uit een begunstigd land of partner land. 3. als de douane twijfelt aan de juistheid van het oorsprongcertificaat Als de douane twijfelt aan de juistheid van het oorsprongscertificaat, dan kan zij het laten controleren door de buitenlande instantie die het certificaat heeft afgegeven. Uit dat onderzoek kan blijken dat het certificaat terecht is afgegeven, maar uiteraard ook dat het certificaat ten onrechte is afgegeven. In dat laatste geval vervalt het recht op toepassing van het preferentiële tarief, tenzij de importeur mocht afgaan op de beoordeling door de afgevende instantie. Die bescherming op basis van de eerdere beoordeling door de buitenlandse autoriteiten is verwoord in artikel 220, lid 2, onderdeel b van het Communautaire Douanewetboek (CDW). 4. Wanneer kan toch worden vertrouwd op een ten onrechte afgegeven certificaat?? In artikel 220, lid 2 (b) CDW is bepaald dat niet kan worden nagevorderd als de autoriteiten zich hebben vergist, terwijl (ii) de belastingplichtige die vergissing redelijkerwijze niet kon ontdekken, en (iii) de belastingplichtige bovendien te goeder trouw was en (iv) aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan. Vooral dat laatste criterium heeft tot interessante rechtspraak geleid, maar daarover een volgende keer meer. Als de bevoegde instanties van een derde land een onjuist preferentieel oorsprongsdocument afgeven is dat in beginsel een vergissing die redelijkerwijze niet kon worden ontdekt, tenzij het certificaat is afgegeven op basis van een onjuiste weergave van de feiten door de (aanvrager) exporteur. Daarvoor geldt dan weer een uitzondering, als de instanties die het certificaat afgaven, klaarblijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen. 23

6 Een importeur die wordt geconfronteerd met de intrekking van een preferentieel certificaat kan dus aan navordering van de invoerrechten ontsnappen als de buitenlandse autoriteiten zich hebben vergist, en daarvoor is weer van belang de exporteur wel de juiste en volledige informatie heeft verstrekt. 5. Stel dat het niet meer mogelijk is om na te gaan of het certificaat terecht of onterecht is afgegeven? Naast de gevallen waarin zonder meer duidelijk is dat de oorsprong juist of onjuist is komt het ook regelmatig voor dat de oorsprong om willekeurig welke reden - niet meer kan worden gecontroleerd. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat een product, waarvan de oorsprong niet meer kan worden bevestigd, van onbekende oorsprong is. Dat heeft tot gevolg dat het preferentiële tarief ten onrechte is toegekend (zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Faroe Seafood 1 ). Vervolgens komt de vraag op of de importeur nog een beroep kan doen op het vertrouwen dat kan worden ontleent aan de toenmalige beoordeling door de buitenlandse autoriteiten (220,lid 2 (b) CDW). 5.1 Hoofdregel voor de bewijslast Het belangrijkste arrest dat ziet op die situatie is het arrest van het Hof van Justitie van 9 maart 2006 in de zaak Beemsterboer Coldstore (C-293/04). Daarbij ging het om toepassing van een preferentieel tarief voor de invoer van boter uit Estland. Omdat de documentatie over die partij niet meer voorhanden was, kon de oorsprong niet meer worden gecontroleerd. Daarmee was de boter dus van onbekende oorsprong, en werd een UTB 2 opgelegd voor het verschil tussen het preferentiële- en het standaard tarief. Vervolgens moest worden vastgesteld of sprake was van een vergissing, en daarom wilde de verwijzende rechter graag weten wie moet bewijzen dat het certificaat was gebaseerd op een juiste of onjuiste weergave van de feiten door de exporteur. Van belang is nog om te vermelden dat het in die zaak ging om preferentiële oorsprong op basis van een vrijhandelsovereenkomst, waarbij in het protocol bij de overeenkomst was bepaald dat de exporteur, die om afgifte van een EUR1 certificaat verzoekt, steeds bereid moet zijn om de documenten te overleggen waaruit de oorsprong van de producten blijkt, en die documenten gedurende ten minste 3 jaar moet bewaren. Wanneer het echter, ten gevolg van een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid, onmogelijk is, om te bewijzen dat het UR1 certificaat is opgesteld op basis van een juiste dan wel onjuiste feiten, moet de belastingschuldige bewijzen dat dit door de autoriteiten van het derde land afgegeven certificaat op een juiste weergave van de feiten was gebaseerd. Oftewel: de Douane moet aantonen, dat de onjuiste afgifte van het oorsprongcertificaat te wijten is aan verkeerde informatie van de exporteur. Als de exporteur deze bewijsvoering expres belemmert, dan is het aan de belastingschuldige (lees: importeur) om aan te tonen dat het oorsprongcertificaat terecht is afgegeven. In principe moet dus de Douane het bewijs leveren en in de uitzonderingssituatie, draait die bewijslast om naar de importeur als het ontbreken van de informatie is te wijten aan de exporteur. Voor een importeur is dat natuurlijk dan ook niet meer aan te tonen, en daarom kan een importeur eigenlijk niet meer blind vertrouwen op de juistheid van een preferentiële oorsprongsdocument, maar zal die toch steeds kopieën van de documentatie omtrent de oorsprong moeten opvragen bij de exporteur om indien nodig aan te kunnen tonen op welke feiten en omstandigheden de oorsprongsdocumenten zijn afgegeven. 5.2 Invulling van de hoofdregel Interessant was dat het Hof oordeelde dat de controle achteraf onmogelijk moest zijn ten gevolge van een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid. Zo n formulering moest natuurlijk wel leiden tot een nieuwe zaak. En die kwam er eind vorig jaar met de zaak Lagura Vermogensverwaltung (C-438/11). Die zaak had betrekking op de invoer van schoenen, waarbij werd aangegeven dat de schoenen van oorsprong waren uit Macau. Bij de invoer werden Form-A s overlegd, op basis waarvan aanspraak werd gemaakt op een preferentieel tarief (3,5% in plaats van 7%) aan de hand van het Algemeen Preferentieel Systeem. Omdat de douane twijfelde aan de juistheid van de certificaten werd een onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat de documenten, waaruit de oorsprong zou kunnen blijken, niet meer konden worden achterhaald omdat de exporteurs hun ondernemingen hadden gestaakt. Het Hof van Justitie oordeelt dat steeds de Douane moet bewijzen dat de afgifte van de onjuiste certificaten te wijten is aan de onjuiste weergave van de feiten door de exporteur. De eerste stap is snel gezet, namelijk als de oorsprong niet kan worden bevestigd, betekent dat, dat de goederen van onbekende oorsprong zijn, waardoor de aanspraak op het 1 HvJ G 14 mei 1996, zaak C-153 en C-205/94 2 Uitnodiging tot betaling, andersgezegd een navorderingsaanslag 24

7 preferentiële tarief vervalt. Alsdan wordt weer van belang of de importeur beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel van artikel 220, lid 2b CDW. In beginsel moet steeds de Douane, zoals we hebben gezien, bewijzen dat de certificaten zijn afgegeven op basis van onjuiste informatie, tenzij het door een uitsluitend aan de exporteur toe te rekenen nalatigheid, onmogelijk is om de oorsprong te verifiëren. De verwijzende rechter twijfelt of in dit geval sprake is van een aan de exporteur toerekenbare nalatigheid en vraagt zich af of daarvan niet slechts sprake is als de exporteur verwijtbaar heeft gehandeld. De formulering in het arrest Beemsterboer duidt daar naar mijn mening inderdaad wel op. Het staken van een onderneming is namelijk op zichzelf geen verwijtbare handeling, maar de exporteur had de documentatie omtrent de oorsprong naar mijn mening overigens best wel kunnen bewaren. Het Algemeen Preferentieel Systeem legt echter, anders dan de vrijhandelsovereenkomsten, geen bewaarplicht op aan de exporteurs, en daarom kon niet worden gezegd dat de exporteur een bewaarplicht had geschonden. oorsprong uit een niet door het stelsel van algemene tariefpreferenties begunstigd land. 6. Gevolgen voor de praktijk Omdat niet is uit te sluiten dat een exporteur slordig is bij het bewaren van de oorsprongsdocumentatie en de risico s daarvan - op grond van deze jurisprudentie - voor rekening van de importeur zijn, zouden importeurs meer aandacht moeten besteden aan het bewijs voor de preferentiële oorsprong. Importeurs zouden zelf ook moeten beschikken over de oorsprongsdocumentatie, maar weinig importeurs zijn zich daarvan bewust. Ik vind daarom dat douane-expediteurs hun klanten die aanspraak maken op een preferentieel tarief - daar actief op zouden moeten wijzen. Het zal overigens niet altijd makkelijk zijn om die informatie van de exporteurs te verkrijgen, en daarom is het iets om reeds in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij het sluiten van de eerste contracten, rekening mee te houden. Het Hof van Justitie legt desalniettemin, de bal bij de importeur door te stellen dat importeurs toch steeds de nodige voorzorgen moeten treffen om zich tegen risico s op navorderingen te beschermen. Met name het door de belastingplichtige van de andere contractspartij, bij of na het sluiten van de overeenkomst, verkrijgen van alle bewijzen die bevestigen dat de goederen van oorsprong waren uit een door het stelsel van algemene tariefpreferenties begunstigd land, met inbegrip van de documenten die deze oorsprong vaststellen, kan de belastingplichtige beschermen tegen de risico s van een procedure tot navordering. Bovendien moet worden onderstreept dat het feit dat de douaneautoriteiten van het land van invoer moeten bewijzen dat de door de exporteurs weergegeven feiten onjuist zijn, maar tot dit bewijs onmogelijk in staat zijn vanwege het feit dat de exporteur zijn activiteiten heeft gestaakt, een risico kan meebrengen van gedrag dat onverenigbaar is met de doelstellingen van het stelsel van algemene tariefpreferenties. Hoewel het staken van de productie in beginsel een gangbaar economisch besluit is, kan niet worden uitgesloten dat het niettemin een onbehoorlijk handelen kan vormen van de exporteur die beoogt de bepalingen van het stelsel van algemene tariefpreferenties te omzeilen, doordat dit staken door die exporteur wordt gebruikt als een middel om de werkelijke oorsprong te verhullen van goederen van 25

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

"AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom"

AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom "AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom" Michel J.M.M. de Haas 2008/ 2009 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 In perspectief Blz 5 1.1 Inleiding Blz 5 1.2 Corporate Governance Blz 6

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE DOUANE SPECIALE UITGAVE VOOR HET NATIONAAL DOUANECONGRES Douane & Compliance PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE SPECIAL 2014 WWW.DOUANECONGRES.NL SHERPA DE HELDERE OPLOSSING. Unieke douanesoftware

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie