Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray"

Transcriptie

1 Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2: M. Schippers T. Paulussen M. Prijs J. Verheijden Fontys Hogescholen Eindhoven Bedrijfsmanagement MKB Eindhoven, mei 2007

2 Voorwoord De projectgroep S2 is gekoppeld aan het bedrijf Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray. Het project behelst een multidisciplinair, multilevel, MKB gericht leertraject. Het is ontwikkeld naar aanleiding van de matige doorstroom van MBO studenten naar het HBO. In een dergelijk project maken MBO studenten kennis met de HBO leeromgeving en praktijk. De HBO studenten maken kennis met het ondernemen in de praktijk en alle problematiek daaromtrent. Het tijdsbestek bedraagt 20 weken. In deze 20 weken is het de bedoeling een advies te geven aan het stagebedrijf. Na de rapportagefase zal er een presentatie worden gegeven zowel aan bedrijf als aan docenten en begeleiders. In het rapport kunt u lezen hoe de problematiek rondom de efficiëntie van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven wordt weergegeven, geanalyseerd en voor zover mogelijk verbeterd. Graag willen wij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven bedanken voor de prettige samenwerking. In het bijzonder bedanken we Hans Hendriks en Frank Verstraelen voor de tijd en moeite die ze erin gestoken hebben om een goede informatie voorziening op gang te brengen.

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Hoofdstuk 1 Inleiding De inleiding Bedrijfsoriëntatie Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Tijdsplanning Problemen die we nog denken tegen te komen Hoofdstuk 2 Analyse De huidige situatie De analyse fase Het PBOI model toegespitst op Timmerfabriek van Duijnhoven Theoretische onderbouwing PBOI model voor leverbetrouwbaarheid: Uitwerking PBOI toegespitst op fact. van invloed op leverbetrouwbaarheid Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot (Door)looptijden Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot Voorraadniveau Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot Planning De actiepuntenlijst volgens het PBOI model SMART principe en mogelijke problemen bij uitvoeren van doelstellingen: Hoofdstuk 3 De uitwerking Hoofdstuk 4 Oplossingen Bijlagen 3

4 Samenvatting Probleemsituatie Timmerfabriek van Peter van Duijnhoven heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een strategie die zich meer richtte op de grotere klanten. Dit betekende dat de klanten meer buying power kregen, immers een grote onderneming kan meer eisen dan een kleine onderneming. Door deze verschuiving van macht van producent naar klant is in eerste instantie het productieproces aangepakt om de verhoogde vraag aan te kunnen. Hierbij is de leverprestatie minder in beeld geweest. Het probleem wat is ontstaan betreft de leverbetrouwbaarheid die geleden heeft onder de aanpassingen in het productie proces. Het is tevens niet geheel duidelijk welke factoren ten grondslag liggen aan de achtergebleven leverprestatie. Probleemstelling Welke factoren hebben invloed op de leverbetrouwbaarheid en hoe kan de leverbetrouwbaarheid worden verbeterd? Definitie leverbetrouwbaarheid: De leverbetrouwbaarheid is een externe doelstelling waarbij gekeken wordt in hoeverre de door de leverancier afgegeven leverdatum overeen komt met de werkelijke leverdatum. Er wordt aangenomen dat de huidige leverbetrouwbaarheid 63% bedraagt. Dit percentage is een aanname die is gedaan naar aanleiding van een klantentevredenheidsonderzoek. Deze wordt in het verslag verder uitgewerkt. Opdrachtomschrijving Geef aan welke factoren van invloed zijn op leverbetrouwbaarheid en werk één van de factoren uit zodat de leverbetrouwbaarheid positief wordt beïnvloedt. Geef voor de overige factoren aanbevelingen. Doelstelling De doelstelling van dit project is het aangeven van factoren die invloed hebben op het begrip leverbetrouwbaarheid en het presenteren van een duidelijk actieplan voor het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid, met de focus op één onderwerp dat wordt uitgediept. Verantwoording methode van onderzoek Het onderzoek is onderverdeeld in 5 fasen: - initiatie fase Samenstelling groepen, contact leggen met het opdrachtgevende bedrijf. Slapeloosheidsindex analyseren en het formuleren van de projectopdracht. In de projectopdracht zijn opgenomen: - probleemaanleiding - probleemsituatie - concept probleem- en doelstelling - globale projectresultaat omschrijving - project afbakening 1

5 - definitie fase Goedkeuring Plan van aanpak (projectprogramma) door projectbegeleiders en bedrijf. Het omschrijven van wensen en eisen aan het project. Definiëring T-G-K-I-O factoren van het project. - ontwerp- en voorbereidingsfase Ontwerpen en uitwerken beschrijving om onderzoek te verduidelijken en uitwerken concept onderzoek. - realisatie fase Uitvoeren onderzoek, resultaten weergeven, conclusies en aanbevelingen definiëren en schrijven eindrapport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de productiehal van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Naar aanleiding van het onderzoek zijn de resultaten te omschrijven door een aantal knelpunten in de doorstroom van de fabriek. Naar aanleiding van deze knelpunten zijn er oplossingen ontstaan die de doorstroom waarborgen en, onder bepaalde aannamen, zorgen voor een verbetering van de leverbetrouwbaarheid. Het wordt aanbevolen om een nieuwe lay-out te implementeren, en om een magazijnfunctie in te stellen, en ook om de voorraad terug te brengen door foute producten en incourante voorraad uit de hal te verwijderen. - evaluatie fase Mondelinge verantwoording project door project groep aan bedrijf en projectbegeleiders. Resultaten en oplossingen Uit het onderzoek is gebleken dat er zich verschillende problemen zich voordoen bij het halen van een levertijd. Door deze punten aan te pakken, moet de leverbetrouwbaarheid van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven kunnen worden verbeterd. In het rapport zijn een aantal problemen weergegeven. Deze zullen echter niet allemaal worden aangepakt wegens tijdgebrek. De problemen die in dit adviesrapport aan bod zullen komen betreffen met name de fysieke inrichting van de productiehal. Gedefinieerd in het rapport staan: 1) Het intern transport is niet optimaal 2) De voorraadlocaties zijn niet optimaal 3) De doorstroming van producten is door ruimtegebrek in de productiehal niet optimaal Vervolgend worden deze problemen ontleed om de verschillende invloeden te bepalen, en er worden oplossingen weergegeven. In het kort houden deze in: - Het verbeteren van de lay-out - Het weergeven van de functieomschrijving voor de nieuw aan te nemen interne logistiek medewerker - Het opruimen van incourante voorraad en herpositionering voorraadlocaties 2

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De inleiding Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: In dit hoofdstuk vindt u de bedrijfsoriëntatie van Timmerfabriek van Duijnhoven. Het is een uitgebreid bedrijfsprofiel samen met de probleemaanleiding en probleemsituatie. 1.2 Bedrijfsoriëntatie Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is een Timmerfabriek in Noord Limburg en het bedrijf bestaat nu 25 jaar. De heer van Duijnhoven is begonnen met allround timmerwerkzaamheden en heeft zich later gespecialiseerd in ramen, deuren en kozijnen. Deze specialisatie was een logische volgende stap aangezien de heer van Duijnhoven beschikte over de nodige kennis en activa. Timmerfabriek van Duijnhoven heeft een aantal jaren geleden een grote brand gehad. Het gevolg hiervan is dat er een nieuwe locatie werd gezocht zodat er weer geproduceerd kon worden. Het bedrijf staat voor kwaliteit. Nooit is hier in het verleden op bezuinigd, en daarmee wil het bedrijf ook doorgaan. Naast deze nadruk op kwaliteit, staat de klant ook hoog op de prioriteitenlijst. De heer van Duijnhoven is niet vergeten wie hem zover heeft gebracht, en is de kleine klant dus zeer dankbaar. De doelstellingen van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven voor het jaar 2007 zijn 1 : Continuïteit: van Duijnhoven streeft naar continuïteit, niet naar verdere groei. Klantloyaliteit: producten van hoge kwaliteit leveren en meer waarde geven aan de klanten. Hiermee willen we respect en loyaliteit verdienen Winst: 7 % van de omzet moet winst zijn. Betrokkenheid werknemers: Enthousiasme, betrokkenheid, teamwork en verantwoordelijkheid zijn waarden waar we naar streven. Efficiency verbetering: Voornamelijk verbeteren processen, structuren, besturingsverbetering(technieken) en logistiek. Kwaliteitsverbetering: Werken aan integrale kwaliteitsverbeteringen in alles waar Timmerfabriek Peter van Duijnhoven voor staat. Leveringsbetrouwbaarheid: Het voor 95% op tijd, compleet, kwalitatief goed, volgens afspraak leveren. De timmerfabriek heeft geen verkoopafdeling, maar door de goede mond-tot-mond reclame zijn ze toch al volgeboekt tot Het bedrijf streeft naar continuïteit. Hier zijn een aantal punten belangrijk voor, bijvoorbeeld een goede leverprestatie, klantloyaliteit, en winst. 1 Bron: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Doelstellingen 2006/2007, Hans Hendriks 3

7 Het organigram Uitwerking organigram De directie bestaat uit drie personen, te weten de familie van Duijnhoven, met aan het hoofd op dit moment nog Peter van Duijnhoven. Er is één bedrijfsleider, Hans Hendriks. Hij is tevens verantwoordelijk voor de planning transport. Er is op dit moment één persoon op de afdeling KAM (Frank Verstraelen). Deze functie is niet wat het doet vermoeden. Frank Verstraelen is verantwoordelijk voor veel meer dan alleen kwaliteit management. Op de volgende kaderlaag is één persoon controller. Verder is er ook een secretaresse in dienst. Het kader van de onderneming wordt ondersteund door de voormannen op de verschillende afdelingen. Zij dienen de dagelijkse leiding van hun medewerkers op zich te nemen om doelen te behalen die het kader heeft gesteld. Er zijn drie voormannen, één op de voor- en afmontage, één op de machinale afdelingen en één bij de deurenfabriek in Vredepeel. De verdeling van medewerkers is als volgt: veertien mensen zijn medewerkers voor- en afmontage, vijf mensen zijn dagelijkse werknemers op de machinale afdelingen en twee mensen zijn medewerker bij de deurenfabriek. Tevens ondersteunend voor het kader is het Hoofd Bedrijfsbureau. Dit is tevens de persoon die de inkoop regelt. Hij heeft in totaal nog vier mensen voor zich werken, te weten twee op de werkvoorbereiding en twee op de calculatie afdeling. Kengetallen Het bedrijf wil in 2007 een omzet realiseren van 5.3 miljoen euro. Hiervan wordt 1 miljoen door derden gerealiseerd. De doelstelling voor winstrealisatie ligt op minimaal 7% van de totale omzet. De realisatie gaat plaatsvinden met: 10 Kantoormedewerkers (incl. directie) 3 Voorlieden 21 Productiemedewerkers 1 Chauffeur 4

8 In het verleden had men 2 grote opdrachten per jaar, aangevuld met een groot aantal kleine projecten. Nu houdt men zich meer bezig met grote projecten, en de tussenruimtes worden opgevuld door een aantal kleine projecten. Hierdoor is er veel veranderd in de bedrijfsvoering. De klanten van de grote projecten hebben een grotere machtspositie gekregen, waardoor de timmerfabriek minder eisen kan stellen over de levertijden. Het bedrijf is mede door deze verandering overgegaan naar het leveren volgens het JIT principe. De symptomen / slapeloosheidsindex Timmerfabriek Peter van Duijnhoven heeft voor aanvang van het project een document ontvangen met daarin een vragenlijst over de huidige situatie en verschillende punten die van belang kunnen zijn voor bedrijfsvoering. De reden hiervan is dat op deze manier door middel van een vragenlijst snel en overzichtelijk een overzicht gegeven van de goede en verbeterpunten van het bedrijf. Bij de informatie die in de vragenlijst staat moet worden gedacht aan informatie over de markt, de financiële informatie en punten die aandacht nodig hebben. Onderstaand zijn de conclusies uit het document weergegeven. Het bedrijf staat er goed voor, toch zijn ze continu bezig met verbeteringen. De liquiditeit van het bedrijf is voldoende groot om de continuïteit te waarborgen, en het is een gezond bedrijf. Uit de slapeloosheidsindex blijkt dat het bedrijf problemen heeft met het optimaliseren van de efficiency. Vooral de efficiency op de productie afdeling is volgens de slapeloosheidsindex een sterk verbeterpunt. Dit wordt overigens tevens vermeld in de doelstellingen voor De slapeloosheidsindex geeft aan dat er een zwakte is met het plannen en optimaliseren van de in te zetten productieafdelingen. Het gaat hier vooral om hoeveel tijd, mankracht en geld er per project geïnvesteerd moet worden en welke opbrengsten hier uit te halen zijn. Er ontbreekt een inkoper/verkoper op kantoor. Hierdoor wordt er relatief veel kosten en weinig winst gemaakt per project. Als er een inkoper harder zou onderhandelen over de prijs is hier meer uit te halen. De verkoper kan een vaste prijs hanteren en meer tijd steken in het verkopen waardoor er een hogere verkoopprijs wordt gerealiseerd. Het ontbreken van een magazijnbeheerder zorgt voor een gebrek aan structuur. Hierdoor wordt er per productie afdeling veel tijd verloren in het transporteren van halffabrikaten. Een andere kans ligt volgens de slapeloosheidsindex in het exporteren naar omringende landen. Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het buitenland te exporteren. Deze kans is volgens het bedrijf van ondergeschikt belang omdat er in het buitenland andere maatstaven gelden. De normen, waarden en regelgeving ligt hier anders. Wanneer de timmerfabriek zo ver volgeboekt zit en lokale opdrachten moet afzeggen, is het exporteren geen prioriteit. 5

9 Probleemsituatie Het bedrijf heeft problemen gekregen met de leveringsbetrouwbaarheid door verschuiving van de machtspositie. De klant heeft nu veel meer buying power dan vroeger. Dit komt met name door de verandering van doelgroep. De timmerfabriek heeft er een aantal jaren geleden bewust voor gekozen om de kleinere klanten minder te gaan bedienen en zich te focussen op grote projecten. Dit had te maken met de noodzaak om meer marge te realiseren bij klanten. Dit kan niet gedaan worden bij kleine klanten. Die kunnen immers niet zoveel marge betalen. Te denken valt aan grote aannemers die veel kozijnen van eenzelfde soort nodig hebben. Door de toegenomen druk op het productieproces is hier de nadruk ook op gaan liggen. Door deze focus op één gebied, is het leveringsproces minder aan bod gekomen. Hierdoor is de leveringsprestatie naar alle waarschijnlijkheid niet optimaal. Ook is het onduidelijk welke problemen er eigenlijk ten grondslag liggen aan de achtergebleven leverprestatie. Probleem aanleiding De aanleiding voor het project betreft de leveringsbetrouwbaarheid. Uit de slapeloosheidsindex blijkt vooral bij punt 3 en 4 dat de leveringsbetrouwbaarheid niet optimaal is. Een van de doelstellingen van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is: Leveringsbetrouwbaarheid: Het voor 95% op tijd, compleet, kwalitatief goed, volgens afspraak leveren. Er is begin 2007 een klanttevredenheidsonderzoek gedaan met betrekking onder andere de leveringsbetrouwbaarheid. De uitkomst van deze steekproef geeft aan dat 37 % van de ondervraagden de leveringbetrouwbaarheid matig vindt. Met betrekking tot de leveringsbetrouwbaarheid gaat het met name om de prestatie die hiermee samenhangt. Het bedrijf heeft problemen om de levering op tijd te laten aankomen. Hierdoor verliest men klanten en dus omzet. De vraag is dan ook eigenlijk waar deze problemen vandaan komen. Het bedrijf zou graag zien dat er uitgezocht wordt welke problemen ten grondslag liggen aan de vertraging van leveringen. Het concept probleemstelling De probleemstelling van het project luidt: Hoe kan de leveringsbetrouwbaarheid van Timmerfabriek van Duijnhoven naar de klant verhoogd worden van 63% naar 95%? Deelvragen Wat is de huidige leveringsbetrouwbaarheid? Welke factoren zijn van invloed op de leveringsbetrouwbaarheid? Wat zijn de bottlenecks van die factoren? Waarom zijn dat de bottlenecks? Welke bottlenecks pakken we aan? Hoe pakken we die bottlenecks aan? Doelstelling De definitie van leveringsbetrouwbaarheid: De leveringsbetrouwbaarheid is een externe doelstelling waarbij gekeken wordt in hoeverre de door de leverancier afgegeven leverdatum overeenkomt met de werkelijke leverdatum? Met name in de situatie waar Just- in- Time leveringen plaatsvinden speelt leverbetrouwbaarheid een belangrijke rol. Omdat voorraden weggehaald worden is het niet op tijd leveren van onderdelen dodelijk geworden. 2 2 Verwijzing uit boek: Dynamiek in logistiek, van Dr. Ir. B. Vos 6

10 Om de doelstelling van ons project beter in kaart te brengen, zal deze volgens het S.M.A.R.T. principe verder worden uitgewerkt. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (Aanvaardbaar), Realistisch en Tijdgebonden. Specifiek: De doelstelling moet eenduidig zijn. Iedereen moet het eens zijn met het gestelde doel en zijn doelstelling. Er is een groot verschil tussen een doel en een doelstelling voor het SMART principe. Een doel kan immers niet meetbaar worden gemaakt, een doelstelling wel. In geval van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is het doel de logistieke prestatie te verbeteren. Dit kan worden gemeten door de leverbetrouwbaarheid te meten. De doelstelling luidt dan ook: Het indienen (deels implementeren) van een plan om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren. Meetbaar: Er is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan om het bedrijf inzicht te verschaffen in de prestaties voor de klant. Één van de punten die aan bod zijn gekomen in het genoemde onderzoek hebben betrekking op de logistieke prestatie van het bedrijf. Hiermee valt de leverbetrouwbaarheid samen. Er kan dus worden gesteld dat de resultaten van het onderzoek in lijn liggen met de prestatie voor leverbetrouwbaarheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leverbetrouwbaarheid verre van optimaal is. Ongeveer 63% van de ondervraagden was tevreden over de logistieke prestatie van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Om de doelstelling meer kracht bij te zetten, zal er voor worden gekozen om een doelpercentage tevreden klanten weer te geven. Het voorstel luidt om dit naar 95% te tillen. De doelstelling luidt nu: Het indienen (deels implementeren) van een plan om de leverbetrouwbaarheid van 63% naar 95% te verbeteren. Acceptabel (Aanvaardbaar): De doelstelling moet zo worden geformuleerd dat er een win-win situatie ontstaat. Het is duidelijk dat wanneer de leverprestatie verbetert er meer klanten tevreden zullen zijn en vaker een beroep zullen doen op Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Dit betekent dat zowel klant als producent baat hebben bij een verbetering van de leverprestatie van de timmerfabriek. De doelstelling is hierdoor voor alle betrokken partijen acceptabel en aanvaardbaar. Realistisch: Het zou niet realistisch te zijn om de doelstelling te formuleren om het tevredenheids percentage op 100% te krijgen. Dit is waarschijnlijk niet haalbaar. Er zullen altijd incidenten plaatsvinden die de leverbetrouwbaarheid kunnen beïnvloeden op een negatieve manier. Dit betekent dat de 95% waarschijnlijk een beter percentage is om als doel te stellen. Het is echter niet zo dat er gestreefd dient te worden naar slechts 95%, het doel van het project moet zijn om in principe het proces dusdanig te laten verlopen dat zonder tussenkomst van verschillende incidenten de leverbetrouwbaarheid 100% kan zijn. Het is namelijk niet zo dat werken aan een doelstelling die niet haalbaar is, per definitie geen zin heeft. Tijdgebonden: De doelstelling wordt tevens weergegeven door de tijd die voor verbetering aanwezig is. Het probleem vraagt om aanpakken en daarom moet er ook een tijd zijn waarop het plan getoetst wordt. Omdat er heel veel moet gebeuren, is de tijd die noodzakelijk is 7

11 voor structurele verbeteringen moeilijk in te schatten. Het zou een manier kunnen zijn om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek te doen en daar conclusies uit te trekken. Het moge duidelijk zijn dat de leverbetrouwbaarheid met het oog op klantentevredenheid zo snel mogelijk moet worden aangepakt. De definitieve doelstelling wordt uiteindelijk: Het indienen, en waar mogelijk implementeren, van een plan om de huidige leverbetrouwbaarheid van 63% te verbeteren naar 95%. Projectresultaat omschrijving Het eindresultaat van het nog uit te voeren project betreft een meetbaar en uitvoerbaar plan (evt. deels implementatie) om de leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren. Er dient gekeken te worden naar de verschillende onderwerpen waarop verbeterd kan worden. Naar aanleiding van een nog uit te voeren onderzoek, zal er één van de nog nader te bepalen bottlenecks helemaal worden uitgewerkt, natuurlijk in overleg met de belanghebbenden. Voor de overige problemen zullen richtlijnen worden gegeven voor een mogelijke oplossing. Project afbakening Het project houdt niet in dat: het automatiseren van de processen besproken wordt, er wordt geen nieuw klanttevredenheid onderzoek gedaan, er wordt niet gekeken of er mensen moeten worden aangenomen of ontslagen. Verder zal er één probleem diep uitgewerkt worden (diepte onderzoek) en de rest wordt weergegeven en waar mogelijk oplossingen worden aangegeven (breedte onderzoek). Het project zal worden afgebakend middels het uitwerken van tenminste één probleemgebied. Andere probleemgebieden die tijdens het project naar voren komen, zullen worden weergegeven en waar mogelijk worden er voor deze problemen oplossingen naar voren gedragen. Onderzoeksmethode De huidige betrouwbaarheid meten door het klanttevredenheidsonderzoek te analyseren. Vervolgens zal er gekeken worden naar de factoren die van invloed zijn op leveringsbetrouwbaarheid. Dit wordt bepaald met behulp van bestaande literatuur op het gebied van logistiek. Door verdere verdieping in de factoren die van invloed, is te bepalen welke bottlenecks bij de verschillende factoren aanwezig zijn. Hier zal een opsomming van worden gemaakt en een evaluatie. Naar aanleiding van de opsomming en evaluatie van de verschillende bottlenecks worden de bottlenecks onderzocht op de achterliggende problemen. Deze zullen worden weergegeven. Hierna wordt een overweging gemaakt over welke bottleneck(s) er zullen worden aangepakt door de projectgroep. Hierna zal worden gekeken welke literatuur er nodig is om de gekozen bottleneck(s) aan te pakken. Er zal een voortgangsrapport worden geschreven over de ontwikkelingen die de projectgroep maakt bij het oplossen van het probleem. Mogelijke gevolgen bij het niet aanpakken van de leveringsbetrouwbaarheid: Overcapaciteit wordt niet benut. Als er in de toekomst meer klanten afgewezen worden, verliest men klanten dus reductie van de omzet. 8

12 Te grote voorraden voor de productiecapaciteit. De voorraden worden minder waard. Dit is dus een verlies van omzet. Opzet van het onderzoek De uitvoering van het onderzoek vindt plaats op school en bij de timmerfabriek van Duijnhoven. Op de werkvloer zal vooral informatie in worden gewonnen en op school zal dit vooral uitgewerkt worden. De mensen waarmee we vooral te maken krijgen zijn: Hans Hendriks manager bedrijfsvoering, dit is de opdrachtgever en degene waar we contact mee hebben en verantwoording bij afleggen. Dhr. Hendriks heeft zelf veel goede ideeën over wat er intern nog verbeterd kan worden. De aanhoudende drukte zorgt ervoor dat de ideeën verder niet uitgewerkt worden. Frank Verstraelen is de verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem en het klantgerichtheidonderzoek. Dhr. Verstraelen zorgt ervoor dat we alle informatie krijgen die we nodig hebben. In het verleden heeft dhr. Verstraelen een vergelijkbare afstudeeropdracht gemaakt en is zeer geïnteresseerd in onze toenadering van het project. De gegevens die we gaan gebruiken zijn: Het klantenonderzoek van Frank Verstraelen waarvan de resultaten nog moeten worden geanalyseerd. De gegevens die op dit moment voorhanden zijn met betrekking tot afdelingen die een rol spelen in leveringsbetrouwbaarheid. Een grondvorm van de lay-out van de machines in de fabriekshal. Informatie over de gebruikte machines. De literatuur die te maken heeft met logistiek, organisatiekunde, processen en dergelijke. Alles wat nodig blijkt. Het logistieke PBOI model wat we gebruiken om onze opdracht te structureren. Gegevens uit eigen onderzoek op de productieafdeling. 9

13 1.3 Tijdsplanning Week 10 Vaststellen van het projectprogramma Week 12 Inleveren plan van aanpak. Week 21 Inleveren eindrapport Week 22 Goedkeuring voor presentatie Week 23 Presentatie voor beoordelingscommissie Volgens het schooljaar zijn er 5 weken beschikbaar voor het project waarin het rapport inhoudelijk uitgewerkt wordt. Door slim te plannen en te verdelen wordt verwacht dat er één tot twee weken kan worden gewonnen op de initiële planning. Hierdoor kan er nog niet met zekerheid worden gezegd wanneer wat af is. Voorlopig ziet de planning er ongeveer zo uit: 10

14 Tijdsplanning: Onderwerp Week Namen 1 Projectgroep samenstelling + kennismaking 5 Michiel, Timo Marijn, Joost P.Custers 2 Ophalen slapeloosheidsindex + kennismaking bedrijf 6 Michiel, Timo Marijn, Joost 3 Analyse slapeloosheidsindex 7 Michiel, Timo Marijn, Joost 4 Verdere uitwerking Slapeloosheidsindex 7 Timo Marijn 5 2 e gesprek naar aanleiding van de slapeloosheidsindex 7 Michiel, Timo en structureren van de opdracht. 6 Plan van aanpak gemaakt. + projectopdracht geformuleerd. + tussendoor verschillende bezoeken met van Duijnhoven gehad. 7 Afronding definitiefase, begin ontwerp en voorbereidingsfase. 8 De huidige betrouwbaarheid meten door het klanttevredenheidsonderzoek te analyseren. 9 PBIO model uitgewerkt voor Timmerfabriek van Duijnhoven 10 Bepalen welke factoren van invloed zijn op de leveringsbetrouwbaarheid 11 Het bepalen van de bottlenecks onderliggend aan de factoren die van invloed zijn op de leveringsbetrouwbaarheid 12 Het bepalen van de oorsprong van de verschillende bottlenecks. 13 Het verzorgen van de tussentijdse rapportage + het presenteren hiervan. 14 Ontwerp en voorbereidingsfase afronden + Tussentijds concept inlevermoment maken 15 Uitkiezen van één bottleneck om aan te pakken (in samenwerking met docent en Timmerfabriek Peter van Duijnhoven). Marijn, Joost 8 / 10 Michiel, Timo Marijn, Joost 11 Michiel, Timo Marijn, Joost 12 Joost, Marijn 12 Michiel, Joost 12 / 13 Michiel Timo Joost 13 Michiel Joost 14/15 Michiel Joost 14 Timo Marijn 15 Michiel Joost 16 Michiel, Timo Marijn, Joost 16 Uitvoeren analyse 16 / 17 Michiel, Timo Marijn, Joost 17 Oplossingen bedenken voor de bottleneck via SMART 18 Michiel, Joost 18 Oplossing uitvoeren 19 / 20 Michiel, Timo Marijn, Joost 19 Complementeren eindrapport 21 Michiel, Timo Marijn, Joost 11

15 1.4 Problemen die we nog denken tegen te komen Door milieuwetten is de spuitafdeling volgens een andere methode gaan werken. In plaats van spuiten met chemische stoffen werken ze nu met verf op waterbasis. Het nadeel hiervan is dat de producten 60 uur moeten drogen en in die tijd niet vervoerd mogen worden. Het gevolg hiervan is dat er een eindvoorraad ontstaat van minimaal 60 uur. Timmerfabriek van Duijnhoven heeft een ruimtegebrek, hierdoor ziet de werkvloer er rommelig uit. Er is een krapte op de productieafdeling waardoor verbeter mogelijkheden beperkt worden. De directie denkt erover om over 1 tot 2 jaar de machines te vervangen omdat deze de afgelopen 10 jaar afgeschreven zijn. De machine die ze dan gaan aanschaffen beheerst het hele productieproces. De machines die er nu staan worden dan vervangen door 1 productielijn. Het zou een probleem kunnen zijn om de lay-out te veranderen als binnen niet al te lange tijd de machines vervangen worden. 12

16 De T-G-K-I-O factoren. Tijd: Tijd speelt een belangrijke rol in ons project, met name de tijd die er beschikbaar is om bij elkaar te komen in een week. Doordat het project naast het overige schoolwerk is gepland en er studenten bij zijn van verschillende onderwijsinstellingen, kan het voorkomen dat een groep op een gegeven moment niet helemaal compleet is. Zo is er voor de studenten van de Fontys geen enkele woensdag beschikbaar, en is de donderdag voor de studenten van het ROC Eindhoven een probleem. Toch wordt er getracht zoveel mogelijk samen te werken aan het project. Geld: Speelt geen rol in het project, dus hier zal verder niet op ingegaan worden. Kwaliteit: De kwaliteit van ons project in niet direct meetbaar. Als we kijken naar de beoogde doelstellingen dan is er achteraf te meten of de leveringsbetrouwbaarheid daadwerkelijk verhoogd is, of dat plannen goed uitvoerbaar zijn. De tijd dat we met dit project bezig zijn is echter te kort om een realistisch beeld hiervan te geven. Dit kan pas over ongeveer een half jaar, als er dan een leveringsbetrouwbaarheidsonderzoek wordt gedaan. Om de kwaliteit te bewaken moet er regelmatig overleg plaatsvinden met de stagedocent van school, en er dienen voortgangsgesprekken plaats te vinden met de opdrachtgevers. Deze zullen waarschijnlijk zeer regelmatig plaatsvinden, waarin tevens de huidige fase en de toekomstige te doorlopen fasen worden besproken en/of gepland. Informatie: Het is belangrijk dat het onderzoek dat we doen ook werkelijk toepasbaar is in de bedrijfsvoering. Daarom is het van belang om 1 keer per week overlegmomenten te plannen met het bedrijf en 1 keer per 2 weken met school om de resultaten te analyseren. Het is aan te raden om open en zorgvuldig te communiceren met andere partijen zodat er geen onduidelijkheden zijn over de uit te voeren opdracht en het te verwachten resultaat. Verder is het van groot belang dat informatie bronnen zijn geordend en toegankelijk voor zowel de projectgroep en begeleiding, als voor het bedrijf. Verder zal er met gevoelige gegevens op vertrouwelijke basis worden omgegaan. Organisatie: De organisatie van het project ligt in handen van de projectgroep zelf. Er zal door ons initiatief genomen moeten worden, want wij zijn ook verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het project. In eerste instantie zijn de studenten van de Fontys degene die het project op gang helpen. De bedoeling hierbij is dat de studenten van het ROC langzaamaan worden voorbereid op het HBO onderwijs. De ROC studenten werken samen met de HBO-ers om het project tot een goed einde te brengen. Elke HBO-er neemt een MBO-er onder zijn hoede. Er worden dus twee teams gevormd die bezig zullen zijn met verschillende aspecten van het probleem. 13

Inhoudsopgave bijlage

Inhoudsopgave bijlage Inhoudsopgave bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 De productieplanning... II ISO normen verantwoordelijkheden... III Overlegstructuren... X Werkinstructies...

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Continue Procesverbetering Presentatie COPE

Continue Procesverbetering Presentatie COPE Continue Procesverbetering Presentatie COPE ir. Jekele H.Raukema vrijdag 1 november 2013 www.raukema.nl www.leanproductioncontrol.nl Raukema, Van Elk 1 Raukema Bedrijfsprocessen sinds 1994 Uitgevoerde

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Waarom de planning uw productie in de war schopt Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Deze sessie Wat kunt u verwachten? De blik van Lean Improvers Inspiratiesessie over planning Lean Improvers Ons speelveld

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs Multimedia gebruik in muziekonderwijs Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD deeltijd jaar 4 Afstudeercoördinator: Deborah Helmens Datum: november 2012 Afstudeeropdracht & Probleemstelling Met 2 jonge

Nadere informatie

Agenda. Analyse financiële situatie. Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen. Eerder aan tafel gaan zitten BFW

Agenda. Analyse financiële situatie. Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen. Eerder aan tafel gaan zitten BFW Agenda Analyse financiële situatie Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen Eerder aan tafel gaan zitten 1 Financiële status NL holdings met certificaat BRL 0503 Analyse jaarcijfers van 2009 t/m 2012

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters Welkom bij PROPOS software Robert Peters PROPOS software AB Software & Consultancy Klantendag 2 juni 2015 Wat gaan we doen? Korte introductie PROPOS 4 stellingen, uw mening, discussie Visie van PROPOS

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK Over Eosol Wie zijn we? gespecialiseerd in productie van vliegenramen en zonwering voor levering aan schrijnwerkers en zonvakkers. Focus op kwaliteit

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Informatie over het uitvoeren van de Scanningtool

Informatie over het uitvoeren van de Scanningtool Polca scanningtool Inleiding: Oorsprong van de Scanningtool Deze Polcascan is voortgekomen uit de wens om organisaties te helpen bij het onderzoek of Polca een geschikt instrument zou kunnen zijn voor

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Visueel Management. Informatie bijgehouden door het team en informatie voor het team. Doelen, resultaten en verbeter acties.

Visueel Management. Informatie bijgehouden door het team en informatie voor het team. Doelen, resultaten en verbeter acties. Visueel Management Informatie bijgehouden door het team en informatie voor het team. Doelen, resultaten en verbeter acties. 1 Doel > meten > analyse > actie Tijd Kosten Veiligheid Verbetering +/- +/- +/-

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv Over het inleveren van het verbeterplan BPV 1. Moet het verbeterplan bpv hard copy ingeleverd worden of digitaal? A: Het verbeterplan bpv moet uiterlijk op

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Naam: S.J. Geluk Klas TH11 Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Voor deze opleiding (AD Projectleider techniek) moest ik in het begin van het schooljaar een nulmeting maken. Dit is de 2 e en laatste

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Machinebeheerplan voor de foodindustrie

Machinebeheerplan voor de foodindustrie Machinebeheerplan voor de foodindustrie Zwettestraat 29-05 8912 AV Leeuwarden Telefoon (058) 843 0095 info@booijmachinetechniek.nl www.booijmachinetechniek.nl Booij houdt uw machinepark in optima forma

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie