Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken"

Transcriptie

1 Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10

2 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Inhoud Belangrijk om te weten... 3 Het invoeren van leraren... 4 Het invoeren van leerlingen... 4 Overgang naar het nieuwe schooljaar De samenstelling van de klassen blijft hetzelfde De samenstelling van de klassen wijzigt Heeft u nog vragen? Vul het formulier in op bij het kopje Contact & service, of mail rechtstreeks naar pagina 2 van 10

3 Belangrijk om te weten Via het groene knopje help rechts bovenin na inloggen kunt u filmpjes bekijken met uitleg over o.a. het invoeren van leerlinggegevens. Er is slechts één beheerder per licentie. U kunt uw functie als beheerder makkelijk overdragen door de naam en het adres van de beheerder te wijzigen na het inloggen als beheerder. Als beheerder kunt u niet bij de lessen. Hiervoor moet u inloggen met een lerarenaccount. Wilt u de leraren hun leerlingen zelf laten invoeren? Dan kunt u uw inloggegevens met hen delen. U kunt daarna altijd uw wachtwoord aanpassen via wijzig wachtwoord onderaan uw startpagina (tabblad School ). Weet u uw wachtwoord niet (meer)? Vraag dan met uw adres een nieuw wachtwoord op via inloggegevens vergeten bij het inlogscherm. Het nieuwe wachtwoord wordt direct toegestuurd. Zodra de leraar aan een klas is toegewezen, kan de leraar via zijn eigen leerlingbeheer gegevens aanpassen en kan hij de resultaten van leerlingen inzien. Leraren kunnen de volgende zaken aanpassen: o Het niveau van zijn leerling o Naam, gebruikersnaam en wachtwoord van zijn leerling o Voorgelezen teksten zichtbaar? o Filmpje zichtbaar? (niet via leerlingbeheer, maar via online lessen ). De leraar kan geen nieuwe leerlingen en klassen toevoegen, dat kan alleen de beheerder. Voor de leraar is er ook een handleiding met uitleg over wat hij zelf kan beheren (dit kan hij downloaden bij Download & print, tabblad handleidingen ). U kunt leerlingen verwijderen door ze éérst naar het tabblad ongeplaatst te verplaatsen (het laatste tabblad). pagina 3 van 10

4 Het invoeren van leraren In het tabblad leraren kunt u via de knop Nieuwe leraar rechts boven eenvoudig leraren toevoegen. De gebruikersnaam van een leraar moet uniek zijn. Als u een naam invoert die niet uniek is, dan voegt het systeem automatisch een volgnummer toe. U krijgt dan onderstaande melding te zien: Eventueel kunt u de gebruikersnaam weer aanpassen naar iets wat wel uniek is. Wilt u zelf toegang tot de lessen, maak dan ook voor uzelf een lerarenaccount aan. Als beheerder heeft u geen toegang tot de lessen. Het invoeren van leerlingen U kunt ervoor kiezen om leerlingen handmatig in te voeren of via een Excelbestand (de importfunctie). Met de handmatige invoer kost het ongeveer 10 minuten per klas om de gegevens in te voeren. Eventueel kan de beheerder zijn inloggegevens delen met de leraar van de betreffende klas, zodat de leraar de gegevens zelf in kan voeren. Met de importfunctie kunt u via een Excelbestand alle gegevens gelijktijdig importeren. U kunt gegevens uit uw leerlingadministratiesysteem kopiëren naar het Excelbestand. Handmatig invoeren van nieuwe leerlingen Het invoeren van nieuwe leerlingen wordt ook uitgelegd aan de hand van een filmpje dat u via de groene knop help kunt bekijken. Stap 1: Zorg er allereerst voor dat de juiste klassen zijn aangemaakt via het tabblad klassen. In dit tabblad kunt u ook de juiste leraar (of meerdere leraren) toewijzen aan de verschillende klassen. Stap 2: Vervolgens kunt u nieuwe leerlingen toevoegen via het tabblad leerlingen. Kies voor Nieuwe leerling rechts boven. pagina 4 van 10

5 Er verschijnt een nieuwe rij waar u de gegevens in kunt voeren. Klik op het veld om de gegevens in te voeren. Eventueel kunt u ook de tab-functie op uw toetsenbord gebruiken om snel naar het volgende veld te gaan. Wanneer u Voorgelezen tekst aanvinkt, dan kan de leerling na het inloggen de tekst bij de woordenschatles (de basistekst) en de tekst bij de Andere tekstsoort les laten voorlezen via ReadSpeaker. De leraar kan dit ook nog wijzigen (net als de overige gegevens, zoals het wachtwoord en het niveau). Eventueel kunt u in de laatste kolom het zogenaamde LAS-ID (het leerlingnummer uit uw Leerling Administratie Systeem) invoeren. Wanneer u dit invoert, zal bij het importeren van leerlingen rekening gehouden worden met bestaande leerlingen. Wanneer een leerling wordt geïmporteerd met hetzelfde ID, dan worden de gegevens automatisch overschreven. Zo staan uw leerlingen niet dubbel in het systeem. Belangrijk om te weten Klik tussentijds regelmatig op de knop bewaar om de gegevens op te slaan. Een rood driehoekje in het hoek van het veld betekent dat deze wijziging nog niet is opgeslagen. Als een gebruikersnaam al bestaat, dan voegt het systeem automatisch een volgnummer toe aan de gebruikersnaam na het opslaan. De gebruikersnaam moet namelijk uniek zijn. U krijgt een melding als deze niet uniek is. Zorg ervoor dat een of meer leraren worden toegewezen aan de klas (dat kan via het potloodje achter de klas in het tabblad klassen ). Anders kan de leraar geen resultaten inzien van de leerlingen. De leraar kan zelf ook de gegevens van zijn/haar leerlingen wijzigen (maar kan geen nieuwe leerlingen toevoegen of klassen wijzigen). In uw beheer kunt u de kolombreedtes wijzigen of de volgorde van uw leerlingen aanpassen. Deze aanpassingen blijven niet bewaard wanneer u opnieuw inlogt. pagina 5 van 10

6 Het invoeren van nieuwe leerlingen via de importfunctie Download het sjabloon voor de import in uw beheer bij het tabblad leerlingen. Rechts boven staat een knop genaamd Download importsjabloon. Het is een Excelbestand met de extensie xslx. Sla het bestand direct op, zodat u het straks kunt selecteren voor de import. Let hierbij op de locatie waar het bestand wordt opgeslagen (die locatie moet u straks terug kunnen vinden bij het importeren). Bestanden worden vaak automatisch opgeslagen in de map Downloads op de C:/schijf. Het is raadzaam om het bestand ook na de import goed te bewaren. Open het bestand. Het Excel-bestand heeft de volgende kolomtitels: id Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Gebruikersnaam Wachtwoord Klas Niveau Readspeaker Verplicht veld. Voer hier het leerlingnummer in zoals het bekend staat in uw leerling-administratiesysteem. Het mag ook een willekeurig ander nummer zijn indien u geen gebruik wilt of kunt maken van een nummer uit een administratiesysteem, zolang het nummer maar uniek is bij u op school. Dit zorgt ervoor dat leerlingen bij een volgende import niet dubbel in het systeem voorkomen. Als u eenzelfde leerling opnieuw invoert (met hetzelfde id), dan wordt de bestaande leerling overschreven. Heeft u al leerlingen in het beheer staan die op de oude manier zijn ingevoerd? Dan kunt u in het beheer bij deze leerlingen de gegevens aanvullen met het id ( LAS-id ), zodat de leerlingen die al in het systeem staan ook worden meegenomen in de controle bij een import. Verplicht veld. Voer hier de voornaam van de leerling in. Voer hier eventueel het tussenvoegsel van de leerling in. Verplicht veld. Voer hier de achternaam van de leerling in. Voer hier de gebruikersnaam van de leerling in. Indien u hier niets invult, dan wordt er door het systeem een gebruikersnaam gegenereerd tijdens de import (op basis van voornaam, tussenvoegsel, achternaam). Voer hier het wachtwoord voor de leerling in (dit kunt u dus zelf bepalen). Indien u hier niets invult, dan genereert het systeem een wachtwoord op basis van de voornaam. Verplicht veld. Voer hier de klas in van de leerling. Dit kan een bestaande klas zijn die al in het beheer is opgenomen (gebruik dan exact dezelfde naam) of een nieuwe klas (de klas wordt dan aangemaakt). Dit is een verplicht veld. Voer hier het niveau van de leerling in (AA, A, B, C of D). Indien u hier niets invult, zal niveau AA worden toegewezen. De gebruikelijke niveaus zijn: AA: groep 4, A: groep 5/6, B: groep 7/8, onderbouw vmbo, mbo niv. 1, C: vmbo lj 2, onderbouw havo/vwo, mbo niv. 2/3, D: vmbo-t lj 4, lj 3/4 havo/vwo, mbo niv. 3/4. U kunt bepalen of de leerling de teksten kan laten voorlezen. 1 = De leerling krijgt toegang tot de voorgelezen teksten van Readspeaker (u kunt hier ook invullen: ja of yes). 0 = de leerling krijgt geen toegang tot de voorgelezen teksten van Readspeaker (u kunt hier ook invullen: nee of no). pagina 6 van 10

7 Bij het invoeren van de gegevens kunt u gebruik maken van (een export van) uw leerlingadministratiesysteem. U kunt dan eenvoudig kolommen met gegevens kopiëren en plakken. Het is ook mogelijk om de kolommen in het importbestand te wisselen. Verander niets aan de titels van de kolommen, anders mislukt de import. Voer maximaal 200 leerlingen in per bestand. Als u meer leerlingen wilt invoeren, gebruikt u dus bij voorkeur meer bestanden. Sla tot slot het bestand (nogmaals) op en ga na in welke map het bestand staat. Belangrijk om te weten Verander niet de titels van de kolommen (als hierin iets gewijzigd wordt, dan mislukt de import). Importeer met een bestand maximaal 200 leerlingen. Als u gebruik maakt van meerdere bestanden, dan kunt u ze direct na elkaar importeren. U hoeft dus niet te wachten totdat de import is voltooid. Gebruikersnamen en wachtwoorden worden indien gewenst automatisch gegenereerd. De beheerder kan na de import altijd nog gegevens aanpassen in het beheer. Ook de docent kan leerlinggegevens aanpassen in het leerlingbeheer. Indien een leerling met eenzelfde LAS-ID al in uw beheer staat, dan worden de gegevens van deze leerling bij een nieuwe import overschreven. Dit kan als gevolg hebben dat de leerling verplaatst wordt naar een andere klas (de gegevens van uw nieuwe import worden dan gezien als de juiste gegevens). Tips U kunt snel en eenvoudig kolommen met gegevens kopiëren uit uw schooladministratiesystem (of een export ervan) en plakken in het importbestand. Eventueel kunt u de kolomvolgorde van het importbestand aanpassen. Wilt u de volgorde van de leerlingen in het Excelbestand aanpassen? (Bijvoorbeeld omdat ze in het leerlingadministratiesysteem in een andere volgorde staan?) Dat kan in Excel eenvoudig met de functie sorteren en filteren. Kies voor aangepast sorteren om de juiste kolom te selecteren. Vink in het volgende venster gegevens bevatten kopteksten aan, zodat de kolomtitels niet gesorteerd worden. pagina 7 van 10

8 Nu is het tijd om het bestand te importeren. Kies na het inloggen als beheerder voor het tabblad leerlingen en kies voor importeer leerlingen : Een nieuw venster opent, en u kunt nu het opgeslagen Excelbestand opzoeken in uw bestanden door Selecteer bestand te kiezen. Klik vervolgens op de knop Importeer. Als dit gelukt is, ziet u de volgende melding: Indien u meer bestanden heeft om te importeren, dan kunt u nu direct de volgende selecteren door weer op Importeer leerlingen te klikken. Als u de pagina ververst (F5) of even opnieuw inlogt, ziet u mogelijk al (een deel van) de geïmporteerde leerlinggegevens. Afhankelijk van de drukte kan het importeren enkele minuten tot enkele uren duren. De website zorgt er zo voor dat bezoekers geen last ondervinden van de belasting door het importeren van gegevens. Als de import is voltooid (dat kan dus in sommige gevallen pas na enkele uren het geval zijn), ontvangt u een mailbericht. In deze mail is een Excelbestand opgenomen met de resultaten van de import. Zo kunt u zien of bepaalde gegevens zijn gewijzigd of niet in uw beheer zijn opgenomen. Gegevens die wel goed zijn geïmporteerd staan hier niet bij. In onderstaand schema staat een toelichting op de diverse resultaten die in het bestand kunnen staan. Gegenereerd Aangepast Afgekort Standaardwaarde Kolom reden niet geïmporteerd Het veld was leeg, de gegevens zijn door het systeem gegenereerd. Indien de gebruikersnaam leeg was, wordt er een gebruikersnaam samengesteld op basis van voornaam, tussenvoegsel en achternaam. Indien het wachtwoord leeg was, genereert het systeem een wachtwoord op basis van de voornaam. Indien de gebruikersnaam niet uniek blijkt te zijn, voegt het systeem automatisch een volgnummer toe om het uniek te maken. Een gebruikersnaam moet in de gehele database uniek zijn (dus niet alleen in uw klas of op uw school, maar voor alle klanten). Indien een veld uit teveel karakters bestaat (maximaal 40), wordt het afgekort. Als er geen niveau is ingevoerd, dan zal het systeem de standaardwaarde AA toekennen. Ook als het niveau foutief is ingevoerd (bijvoorbeeld F) zal de standaardwaarde worden ingevoerd. Als er geen gegevens in de kolom van Readspeaker zijn ingevoerd, zal de standaardwaarde geen Readspeaker zijn. In de laatste kolom staan de eventuele regels (rijen) die niet geïmporteerd konden worden, met daarbij de reden. Bijvoorbeeld: schoolklas ontbreekt, of naam ontbreekt. Deze velden zijn dus verplicht om de import goed te laten verlopen. pagina 8 van 10

9 Overgang naar het nieuwe schooljaar In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u gegevens in orde kunt maken voor het nieuwe schooljaar. Kies hieronder welke situatie op u van toepassing is: 1 De samenstelling van de klassen blijft hetzelfde 2 De samenstelling van de klassen wijzigt 1. De samenstelling van de klassen blijft hetzelfde Als de samenstelling van de klassen min of meer hetzelfde blijft in het nieuwe schooljaar, dan is het aan te raden om de klasnamen te wijzigen. De gekoppelde resultaten blijven dan bewaard. U hoeft dan niet alle leerlingen te verplaatsen, maar u verplaatst alleen de leerlingen die volgend schooljaar niet in deze klas blijven. De klasnamen wijzigt u als volgt. Klik op het tabblad Klassen. U ziet hier de groepen van het huidige schooljaar staan. Indien de samenstelling van de groep (min of meer) hetzelfde blijft, kunt u hier de namen van de klassen aanpassen. Voor het nieuwe schooljaar kunt u Groep 4a dus wijzigen naar Groep 5a. Dubbelklik op het veld met de klasnaam om deze te wijzigen. Let op! De klasnaam moet op uw school uniek zijn. Houd hier dus rekening mee bij het wijzigen van de klassen. Als Groep 5 al bestaat, kunt u niet Groep 4 naar Groep 5 wijzigen. Begin met het verwijderen van groep 8 en werk van daaruit naar de lagere klassen, of wijzig de naam iets (Groep5, Groep 5-nieuw,..). Om de gekoppelde leraar te wijzigen, klikt u op het potloodje in de kolom Leraren wijzigen : Klik op de leraar in de rechter kolom ( Toegewezen leraren ) om deze te verwijderen uit de klas (de leraar wordt dan verplaatst naar de linker kolom). Om een of meer leraren aan de klas toe te wijzen, klikt u in de linker kolom op de naam van de leraar. pagina 9 van 10

10 Zijn er nog enkele leerlingen die verplaatst moeten worden? Dat kan handmatig via het tabblad leerlingen. Vink de leerlingen aan die verplaatst moeten worden en kies in het drop down-menu erboven de klas waarnaar ze verplaatst moeten worden. Wilt u de leerling verwijderen? Kies dan voor de laatste klas: ongeplaatst. Alleen via het tabblad ongeplaatst kunt u leerlingen definitief verwijderen. Vanuit het tabblad ongeplaatst kunt u de actie kiezen om de leerling(en) te verwijderen. In veel gevallen moet na het wijzigen van de klassen nog wel het niveau van de leerlingen gewijzigd worden. Dit kan ook door de leraar gedaan worden. Ook moeten de nieuwe leerlingen van groep 4 (die vorig jaar in groep 3 zaten en nog geen Nieuwsbegrip gebruikten) worden toegevoegd. Het invoeren van nieuwe leerlingen wordt uitgelegd vanaf pagina De samenstelling van de klassen wijzigt In dit geval zijn er twee mogelijkheden: - U verplaatst alle leerlingen (resultaten blijven bewaard). - U verwijdert alle leerlingen en voert ze opnieuw in (het invoeren van nieuwe leerlingen wordt in het eerste hoofdstuk uitgelegd). De leerlingen verplaatsen In veel gevallen is het handig om de leerlingen eerst onder te brengen in het tabblad ongeplaatst. Selecteer dan alle leerlingen die u naar een andere klas wilt verplaatsen, en kies ervoor om de actie naar ongeplaatst uit te voeren. We raden u aan om maximaal 20 leerlingen per keer te verplaatsen. Vanuit het tabblad ongeplaatst (laatste tabblad) kunt u vervolgens alle leerlingen naar de juiste klassen verplaatsen. Dat kan ook weer via voer actie uit erboven. Het verwijderen van leerlingen Selecteer de leerlingen (of alle leerlingen, via het blokje in de titelkolom) en kies voor de actie naar ongeplaatst. Vanuit het tabblad ongeplaatst (laatste tabblad) selecteert u alle leerlingen en kiest u voor de actie om ze te verwijderen (laatste actie). Het invoeren van nieuwe leerlingen komt in het eerste hoofdstuk aan bod (pagina 4). pagina 10 van 10

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar Handleiding Digitale leeromgeving Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas is het educatieve lesprogramma van Kidsweek. Het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas is te

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Scovr discover English

Scovr discover English Scovr discover English v. 2.1 Augustus 2012 Inhoudsopgave Snel aan de slag met Scovr... 3 Ondersteuning, FAQ s en contact... 3 Inloggen... 4 Welkomstscherm... 5 Docenten... 5 Leerling... 5 Starten met

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens invullen/aanpassen... 4 Wachtwoord wijzigen... 4 De

Nadere informatie

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Versie: 1 Auteurs: Ashwin Rambaran, Veerle Rijntjes, Marjolein Rispens, Saskia Hesse en Maartje Wieldraaijer Datum: 20 april 2016 Contact:

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Handleiding lerarendeel Nieuwsbegrip XL

Handleiding lerarendeel Nieuwsbegrip XL Handleiding lerarendeel Nieuwsbegrip XL Versie augustus 2012 Inhoud Inleiding Pag. 1 1. Groepen en leerlingen toevoegen Pag. 2 2. Lessen inzien Pag. 7 3. Resultaten inzien Pag. 9 4. Een magazine samenstellen

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding inschrijfsysteem - Admin

Handleiding inschrijfsysteem - Admin Handleiding inschrijfsysteem - Admin Inhoud Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten?... 2 Instellingen... 2 Docenten... 3 Ruimte... 4 Email... 4 Email wijzigen... 4 Loginnaam... 5 Tijden... 5 Afspraken... 6

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2016-2017 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING OTYS Recruiting Technology OTYS RECRUITING TECHNOLOGY WWW.OTYS.NL 29-8-2017 Versie 1.0 2 INHOUD 1 Introductie... 4 1.1 Over verzendlijsten... 4 1.2 Doel van deze instructie...

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding voor accountants

Handleiding voor accountants Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een account op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie Beheer

Nadere informatie

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister.

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. Handleiding Magister Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. In het volgende scherm dat verschijnt, kunt u uw gebruikersnaam

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2017-2018 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woordenweb

Gebruikershandleiding Woordenweb Gebruikershandleiding Woordenweb www.woordenweb.nl Op zoek naar een manier om de woordenschat van uw leerlingen verder uit te breiden? Met Woordenweb kunnen leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van het

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen procesarchitectuur.ihks.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen beheerdersaccount...

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Versie: 1 Auteurs: Ashwin Rambaran, Veerle Rijntjes, Marjolein Rispens, Saskia Hesse en Maartje Wieldraaijer Datum: 20 april 2016 Contact:

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys OVM 2.0 Stappenplan UWLR-koppeling met ParnasSys Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp van de UWLR-koppeling met ParnasSys.

Nadere informatie

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING Versie: september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie NT2 Testcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw NT2 Testcentrum 3 BEHEER

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Documentversie: Datum: 06-05-2014 INLEIDING U leest momenteel de handleiding voor scholen van Mijn planning. VABO is een afkorting

Nadere informatie

Werken met NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten

Werken met NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten Werken met NT2 SCHOOL in Handleiding voor docenten 1. DISK licenties bestellen 2. Welkom in NT2 SCHOOL 3. Mijn werkruimte 4. Mijn actieve lesmateriaal 5. Leerlingen uitnodigen 6. Leerlingen verwijderen

Nadere informatie

Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin!

Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin! 1 Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin! Als jouw organisatie voor het eerst gaat starten met de Typetuin dan moet er het één en ander worden ingevoerd, voordat de leerlingen en

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding oefeningen en dossiers maken

Handleiding oefeningen en dossiers maken Handleiding oefeningen en dossiers maken Oefening maken met een sjabloon Als u eigen materiaal wilt maken voor uw leerlingen, kunt u gebruik maken van oefeningen en dossiers. Dossiers en oefeningen kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen Rol Beheerder Rol Docent Rol Student 8

Inhoudsopgave. 1. Algemeen Rol Beheerder Rol Docent Rol Student 8 Instructie Klassenbeheer Rekenblokken Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Rol Beheerder 3 3. Rol Docent 6 4. Rol Student 8 1. Algemeen Klassenbeheer in Rekenblokken is erg eenvoudig en met een paar

Nadere informatie

Handleiding. Overstap VO-MBO 2015/2016

Handleiding. Overstap VO-MBO 2015/2016 Handleiding Overstap VO-MBO 2015/2016 Datum: oktober 2015 Auteur: Intergrip Beste VO Contactpersoon, Voor u ligt de handleiding overstap VO-MBO. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Handleiding Octopusverantwoordelijke:

Handleiding Octopusverantwoordelijke: Handleiding Octopusverantwoordelijke: Digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw Verkeerspedagogisch Instituut vzw) Generaal Capiaumontstraat 11b1 2600 Antwerpen-Berchem

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2 automatisch & handmatig BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een abonnement op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012 DWO Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut BASISHANDLEIDING VERSIE 10 augustus 2012 Basishandleiding DWO 1 augustus 2012 Inhoud DWO... 1 1. Gebruikers... 3 Gast... 3 Gebruiker met account...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen

Nadere informatie

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen)

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen) (voor leerlingen) Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 2. Overzicht Dashboard 4 - Naar je werkstuk 4 3. De werkstukpagina 5 - Kolom rechts: 6 Agenda 6 Berichten 7 Tools: 8 - Stappenplan 8 - Logboek 9 - Bronnenlijst

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Starten met DISK in NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten

Starten met DISK in NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten Starten met DISK in NT2 SCHOOL Handleiding voor docenten Inhoud 1. Welkom bij DISK 2. Technische voorwaarden 3. Inloggen in NT2 SCHOOL 4. DISK activeren in uw account 5. Mijn werkruimte in NT2 SCHOOL 6.

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen

1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen 1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen In deze snel op weg handleiding leert u stap voor stap hoe u links kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen. Met de module Links kunt u links naar andere websites

Nadere informatie

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Inhoudsopgave Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen... 1 Inhoudsopgave... 1 1 Inloggen in Cito Portal... 2 2 Kandidaat Beheer... 4 2.1

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Versie: 3 Auteurs: Ashwin Rambaran,Veerle Rijntjes en Marjolein Rispens Datum: 20 januari 2015 Contact: info@kivaschool.nl http://www.kivaschool.nl/kiva-contact

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool De online versie van de TAF Rekentool vindt u op www.tafrekentool.nl. Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor het TAF

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem 1 Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS 2 Inhoud Inhoud 3 1. Inleiding 5 2. Inloggen in het CMS 6 3. Control panel 7 4.

Nadere informatie

Handleiding Accountants & Boekhouders

Handleiding Accountants & Boekhouders Handleiding Accountants & Boekhouders Inhoud Welkom bij e-boekhouden.nl... 2 1 Inrichten standaard rekeningschema... 3 1.1 Aanpassen standaard rekeningschema... 3 1.2 Importeren standaard rekeningschema...

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

(Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen

(Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen Toegangsbeheer en instellingen (Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen Het grote voordeel van online werken is dat er meerdere gebruikers, tegelijk, in het programma kunnen werken. De beheerder van Scipio

Nadere informatie