Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?"

Transcriptie

1 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten? WHITEPAPER Datum ID Nummer 13 december Auteurs P. van Alebeek (Med2Mob) L. ter Horst (Zorgbelang Noord Holland) F. Visser (Zorgportaal Rijnmond) I. van Duijvendijk (Nictiz) F. Klijn (Canisius-Wilhelmina ziekenhuis) M. Heldoorn (patiëntenfederatie NPCF) W. Sluis Thiescheffer (User Intelligence) Redactie Barbara van Rest Inleiding Patiënten maken steeds meer gebruik van patiëntportalen en internetzorg, ook wel ehealth genoemd. Patiënten worden op dit moment nog te weinig betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en de inzet van ehealth diensten. Wanneer je patiënten onvoldoende bij het ontwikkelproces betrekt, bestaat de kans dat de dienst niet aansluit en daardoor niet wordt gebruikt. Tot slot geeft deze paper praktische tips aan iedereen die patiënten wil betrekken bij de ontwikkeling of implementatie van een ehealth dienst. Maar op welk moment betrek je patiënten bij de ontwikkeling van een ehealth dienst? En welke mogelijkheden zijn er om dit te doen? Deze whitepaper geeft antwoorden op bovenstaande vragen. De paper geeft inzicht in reeds bestaande patiëntenervaringen, manieren en momenten om patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten te betrekken en onderzoeksmethoden om patiëntenervaringen te monitoren december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

2 Wat is het doel van deze whitepaper? Het doel van deze whitepaper is drieledig: 1. Bestaande patiëntenervaringen met u delen. 2. Methodes en momenten weergeven om patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van ehealth diensten. 3. Inzicht geven in verschillende onderzoeksmethoden om (ook na de implementatie) te leren van patiëntenervaringen. Voor wie is deze whitepaper bedoeld? Dit document is geschreven voor iedereen die ehealth diensten wil aanbieden aan patiënten. Probleemanalyse Patiënten maken steeds meer gebruik van patiëntportalen en internetzorg, ook wel ehealth genoemd. Uit ervaring van patiëntenfederatie NPCF en regionale patiëntenorganisatie Zorgbelang Noord-Holland blijkt dat patiënten onvoldoende bij de ontwikkeling, implementatie en de inzet van ehealth diensten worden betrokken. Wanneer je patiënten onvoldoende betrekt bij het ontwikkelproces, bestaat de kans dat de dienst niet aansluit en daardoor niet wordt gebruikt. Dit blijkt uit ervaringen van deelnemers van het platform Patiënt en ehealth, dat bestaat uit meer dan 90 partijen (zorgaanbieders, koepels, ICTleveranciers en patiëntvertegenwoordigers). dr. Marcel Heldoorn, sr. beleidsmedewerker ehealth bij patiëntenfederatie NPCF: Het gebeurt regelmatig dat ontwikkelaars een ehealth dienst bij ons komen laten zien of er over willen praten. Als je dan vraagt of en hoe ze patiënten betrokken hebben bij de ontwikkeling van de dienst, volgt vaak de reactie: we zijn nu toch hier. Maar patiëntenfederatie NPCF is een koepelorganisatie, participatie van patiënten bij de ontwikkeling is principieel iets anders. 1. Wat weten we van patiëntervaringen met ehealth? Om ehealth diensten ook op lange termijn succesvol te laten zijn, is het van belang de ervaringen van patiënten al bij de ontwikkeling van deze toepassingen te betrekken. Een manier om dit te doen is door te onderzoeken waar patiënten behoefte aan hebben. Er bestaan diverse onderzoeken naar de ervaringen en behoeftes van patiënten met ehealth diensten. Een werkgroep van het platform Patiënt en ehealth heeft 24 onderzoeken bestudeerd en de patiëntervaringen gebundeld. Deze bundeling is geen volledige weergave van ervaringen en behoeftes van de Nederlandse (patiënten)populatie. Het beperkt zicht tot 24 onderzoeken en heeft als doel om te leren van reeds bestaande ervaringen. Wie is de patiënt? Dé patiënt bestaat niet. Uit de bundeling van patiëntervaringen blijkt dat er verschillende type patiënten te omschrijven zijn. Factoren als bijvoorbeeld leeftijd, groeps- of individugericht, sociaal economische status en scholing zijn van invloed op de keuzes die worden gemaakt door patiënten. Dit beïnvloedt de verwachtingen die mensen hebben van de zorg en welke rol ICT hierin kan spelen. Voor een succesvolle ontwikkeling en implementatie van ehealth diensten is kennis van de ervaringen van patiënten essentieel december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

3 Algemene bundeling van patiëntervaringen Onderstaande bundeling bevat de resultaten van 24 onderzoeken over patiëntervaringen met ehealth diensten. Deze bundeling is verdeeld in algemene ervaringen met zorg en internet, ervaringen met functionaliteiten, ervaringen met toegang, ervaringen met gebruiksvriendelijkheid en ervaringen met betrekking tot face-to-face contact. Algemene ervaring met zorg en internet Er is veel animo vanuit de patiënt voor communicatie per met de huisarts. [23] Het online maken van een afspraak vinden patiënten een geschikte methode voor het maken van een afspraak. [24] Patiëntenfolders raadplegen via internet vindt men handig. [24] Er wordt informatie gezocht over de aandoening. [1] Inzage in laboratorium- en radiologie-uitslagen is belangrijk. [21] Er is behoefte aan de mogelijkheid voor een econsult. [21] Patiënten zoeken gericht informatie op internet om vragen te formuleren ter voorbereiding op een consult. [17] Communicatiemogelijkheden met de zorgverlener tijdens de behandelfase, wanneer er normaal geen contact is, vindt men prettig. [20] Patiënten waarderen het zelf monitoren van het ziekteproces. [18] Patiënten vinden het een voordeel dat de wacht- en reistijd wordt verkort door het gebruik van ehealth. [11] Wanneer patiënten verwachten dat een ehealth dienst toegevoegde waarde heeft, neemt de intentie om de dienst uiteindelijk te blijven gebruiken toe. [5] Hoe hoger het opleidingsniveau van patiënten, hoe groter het gebruik van internetzorg. [6] Patiënten met een hogere sociale status communiceren via internet over de gezondheid. [23] Hoe hoger de sociale status, hoe meer ervaring de patiënt heeft met het zoeken naar online informatie. [23] Hoe hoger de sociale status, hoe grotere de intentie om via te communiceren met de huisarts. [23] Patiënten geven voorkeur aan de mogelijkheid tot het bekijken van een medicatie-overzicht. [13] Patiënten hebben graag de mogelijkheid om online een afspraak te maken en te wijzigen. [13] Er wordt veel waarde gehecht aan de mogelijkheid medicatie aan te vullen. [13] Er wordt graag gebruik gemaakt van gezondheidsinformatie functies. [13] Er is behoeft aan een veilige communicatiemethode. [13] Informatie opzoeken over de behandeling en het voorkomen van een terugval vindt men prettig. [6] Patiënten waarderen functies met persoonlijke informatie. [18] Patiënten beheren en leggen eigen bevindingen vast, zoals meetwaardes. [18] Patiënten vragen zorginstellingen om informatie te gebruiken en te delen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier. [5] De inzage in medische gegevens zorgt voor begrip in de eigen medische situatie. [17] ehealth speelt een ondersteunende rol in het samen besluiten tot een behandeling. Het vergroot het gevoel van controle. [17] Verkeerde tekengrootte, weinig contrast, rommelige websites en het gebruik van knipperende en bewegende objecten zijn barrières voor het 3 13 december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

4 Ervaringen met functionaliteiten Ervaringen met toegang Ervaringen met gebruiksvriendelijkheid Ervaringen met betrekking tot faceto-face contact gebruik van een portaal. [1] Hoe hoger de sociaal economische status, hoe groter het gebruik van een portaal. [3] Informatie op maat is belangrijk voor patiënten. [24] Patiënten willen voor een consult informatie op maat aangeboden krijgen. [15] Patiënten vinden informatie op maat goed, maar soms niet volledig. [24] Patiënten willen een forum of chatbox. [9] Er is behoefte aan functionaliteiten waarbij de applicatie op de wensen van patiënten gericht is en minder op de technologie. [9] Door het systeem automatisch verzonden s worden niet gewaardeerd en niet als voordeel gezien. [22] Een continue bereikbaarheid van de ehealth dienst vindt men belangrijk. [8] Het wordt als een probleem gezien wanneer het niet mogelijk is om medische informatie te verkrijgen van de zorgverlener. [22] Onbekend zijn met het authenticatieproces (de stappen in het toegangscontroleproces) belemmert de toegang. [13] Er is behoefte aan een trainingsprogramma bij het gebruik van de toepassing. [18] Patiënten willen informatie uit hun dossier op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier verkrijgen. [5] Patiënten vinden een website met overzichtelijke informatie prettig. [24] Gebruiksgemak is een kritische succesfactor. [22] Het gebruik wordt belemmerd als bepaalde knoppen, zoals bijvoorbeeld uitleg moeilijk vindbaar zijn. [24] Tekstgrootte moet aangepast kunnen worden. (dit is gerelateerd aan de specifieke groep van MS-patiënten) [1] Er is een grote variatie in de mening over gebruiksvriendelijkheid. [18] Internetzorg wordt graag geïntegreerd gezien met face-to-face contact met de zorgverlener. [9] Er is interesse in een portaal, alleen patiënten zijn bang persoonlijk contact met de arts te verliezen. [22] Er is gerichte voorlichting nodig over privacy bezwaren ten aanzien van reguliere . [22] Patiëntervaringen per type patiënt Onderstaande bundeling bevat patiëntervaringen met ehealth diensten, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende type patiënten. Dit overzicht beperkt zicht tot de resultaten uit slechts twee onderzoeken. In de andere 22 onderzoeken die gebruikt zijn voor de bundeling zijn wordt geen onderscheid in type patiënten gemaakt. Minder zelfredzame zorgconsumenten; [4] Zijn bij elektronische gegevensuitwisseling bang om persoonlijk contact met de zorgverlener te verliezen. Hebben een negatief gevoel bij de monitoring van medicijngebruik, maar een positief gevoel over de kans op afname van complicaties. Zien beeldcommunicatie als aanvulling op persoonlijk contact. Begeleiding is hierbij belangrijk. Geven de voorkeur aan persoonlijk contact in plaats van online zorg. Bij het zoeken naar de juiste instantie wordt online zorg wel als gemakkelijk gezien december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

5 Pragmatische zorgconsumenten; [4] Maatschappijkritische zorgconsumenten; [4] Traditionele patiënten; [5] Moderne patiënten; [5] Postmoderne patiënten; [5] Staan open voor nieuwe ICT-toepassingen. Vinden dat elektronische gegevensuitwisseling aansluit bij de wensen en behoeftes. Vinden een SMS service die toepasbaar is met advies op maat goed aansluiten bij de wensen en behoeftes. Vinden dat beeldcommunicatie goed aansluit bij de wensen en behoeftes. Vinden online zorg goed aansluiten. Het verlaagt de drempel voor het bespreken van gevoelige zaken. Vinden efficiëntie belangrijker dan een bezoek aan een hulpverlener. Hebben meer behoefte aan informatie bij elektronische gegevensuitwisseling. Ze willen de eigen behandeling monitoren. Extra begeleiding kan hierbij wenselijk zijn. Staan deels open voor monitoring van het medicijngebruik. Het nut voor anderen wordt wel gezien. Staan open voor beeldcommunicatie. Er worden weinig problemen verwacht. Staan open voor online zorg als zij de voordelen zien, zoals een goede kwaliteit van de behandeling en efficiëntie in kosten en tijd. Komen met een zorgvraag en willen aan de hand genomen worden bij het doorlopen van het zorgproces. Zijn geëmancipeerd en hebben zelf kennis genomen over de eigen ziekte. Ze zijn in staat om de regie te nemen. Zijn gewend alles via internet te organiseren en nemen op afstand een proactieve rol in binnen het zorgproces. Tegenstrijdige resultaten In de voorgaande bundeling sluiten de resultaten van de diverse onderzoeken op elkaar aan. Wij willen u erop attenderen dat niet alle resultaten van de verschillende onderzoeken in dezelfde richting wijzen. Tijdens de bundeling zijn de volgende tegenstrijdigheden gevonden. De literatuur is niet eenduidig over de rol van demografische kenmerken bij de acceptatie en adaptie van ehealth diensten. Zo wordt er aangetoond dat ouderen veel gebruik maken van internet en informatie op maat [14]. Terwijl een ander onderzoek [24] laat zien dat ouderen minder gebruik maken van internet en de voorkeur geven aan face-to-face contact in plaats van bijvoorbeeld een econsult. Ook over de invloed van de mate/ernst van de ziekte op het gebruik van internetzorg komen tegenstrijdigheden voor. Zo stelt het ene onderzoek [25] dat patiënten met een lichte zorgvraag meer gebruik maken van ehealth en dat er bij een zware zorgvraag de voorkeur wordt gegeven aan face-to-face contact met zorgprofessionals. Een ander onderzoek [18] laat zien dat MS-patiënten die zich zieker voelen juist meer gebruik maken van internetzorg dan MS-patiënten die zich beter voelen. Bundeling van verbeterpunten Uit de diverse onderzoeken komen de volgende verbeterpunten naar voren: Betrek patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten. [20] Stem cursussen ter introductie van een ehealth dienst goed af op de individuele verschillen tussen patiënten zoals persoonlijkheid en opleidingsachtergrond. [6] Zorgverleners moeten meer benadrukken dat zij vragen van patiënten belangrijk vinden. Moedig de patiënt hier actief voor aan. [15] Evalueer richtlijnen voor het beschikbaar stellen van informatie voor patiënten. [17] 5 13 december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

6 Waar vind je patiënten? In de kennisbank van de NPCF en op de website van ZorgkaartNederland.nl zijn vele patiëntenorganisaties te vinden. Patiënten, hun organisaties en koepels houden zich allemaal op een ander niveau bezig met patiëntervaringen. Patiënten hebben persoonlijke ervaringen met zorg of met ehealth diensten. Patiëntenorganisaties hebben toegang tot de ervaringen van een deel van de populatie met specifieke aandoeningen. Koepels van patiëntenorganisaties houden zich vooral bezig met het beleid en de randvoorwaarden van ehealth. 2. Hoe betrek je patiënten bij de ontwikkeling? Uit de bundeling blijkt dat patiënten betrokken willen worden bij de ontwikkeling van ehealth diensten. Wanneer betrek patiënten en hoe doe je dit? De ontwikkeling van ehealth diensten doorloopt verschillende projectfasen. Patiënten worden in een optimale situatie zo vroeg mogelijk in het proces betrokken. Onderstaande tabel geeft per projectfase tips om patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten te betrekken. Fase 1.Initiatiefase Een idee voor een project wordt nader onderzocht en uitgewerkt. Gaat het om een eenvoudige (standalone) toepassing? Of is het een integraal onderdeel van de werkprocessen? 2. Definitiefase Het idee wordt uitgewerkt en het projectresultaat wordt zo goed en compleet mogelijk omschreven. Er wordt een plan van aanpak voor het ontwikkelen van de dienst opgesteld. 3. Ontwerp-/ selectiefase Er wordt een ontwerp of enkele ontwerpen gemaakt voor het bereiken van het projectresultaat. Voor de aankoop worden diensten van potentiële leveranciers onderzocht op geschiktheid. 4. Test- en acceptatiefase Het ontwerp of de geselecteerde dienst wordt los getest en geaccepteerd: voldoet het aan de gestelde eisen en wensen? Tips om patiënten te betrekken Stel een patiëntenpanel samen via de kennisbank van de NPCF, een Zorgbelang organisatie en ZorgkaartNederland.nl, of vanuit je eigen patiëntenbestand. Vraag het patiëntenpanel het gehele project als klankbord te dienen. Raadpleeg onderzoeksbronnen (zie achtergrondinformatie). Leer van voorbeelden van anderen. Betrek de cliëntenraad van de zorginstelling door ze uit te nodigen tijdens een brainstormsessie. Ga in gesprek met andere zorginstellingen die reeds ehealth diensten aanbieden. Laat patiënten meedenken vanuit de rol van gebruiker. Leg de cliëntenraad en het patiëntenpanel het plan van aanpak voor. Neem pas de volgende stap in het proces als de cliëntenraad en het patiëntenpanel het ermee eens zijn. Benader het patiëntenpanel en vraag wat hun wensen zijn voor het voorbereidingstraject en het gebruik van de ehealth dienst. Werk een aantal scenario s uit voor de voorbereiding van het gebruik. Laat het patiëntenpanel aangeven welk scenario het beste bij hun wensen aansluit. Houd je aan wet en regelgeving om patiëntprivacy te kunnen waarborgen. (NEN7510, NEN7512, WGBO, WBP) Vraag de patiënten uit het patiëntenpanel om in de testfase de ehealth dienst los te testen. Interview deze patiënten om een goed beeld te krijgen van hun ervaringen. Bijvoorbeeld in een focusgroep, of d.m.v. een diepteinterview. Zet een algemene brede vragenlijst uit. Voer een bruikbaarheidtest uit onder de brede groep patiënten december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

7 5. Pilotfase (optioneel) Het ontwerp of de dienst wordt voor een beperkte tijd in de werkomgeving gebruikt. De pilot wordt uitgevoerd met een beperkt aantal gebruikers. Er wordt onderzocht of het gewenste projectresultaat bereikt kan worden en of het voldoet aan de gestelde eisen en wensen. 6. Voorbereidingsfase Het daadwerkelijke gebruik van de dienst wordt voorbereid. Geïnventariseerd wordt welke mensen, activiteiten en middelen nodig zijn voor het gebruik van de dienst. 7. Implementatiefase De dienst wordt geïmplementeerd en gebruikt door de beoogde gebruikers. 8. Nazorgfase Er wordt nazorg gegeven aan de gebruikers. Bijvoorbeeld door extra ondersteuning te geven aan gebruikers, of aanpassingen te doen aan de dienst. 9. Optimalisatiefase De dienst wordt blijvend geëvalueerd en verbeterd. Betrek patiënten als gebruiker in de pilot en laat ze de dienst beoordelen. Laat naast het patiëntenpanel ook andere potentiële gebruikers de dienst testen. Benader een zo breed mogelijke groep om de ehealth dienst te testen. De arts kan bijvoorbeeld aan het eind van zijn poliafspraken aan elke patiënt vragen of hij/zij mee wil werken. Laat patiënten meedenken over de voorbereiding voor het gebruik van het product. Vraag patiënten of de verbeterpunten uit de pilotfase voldoende zijn doorgevoerd en/of het product klaar is voor gebruik. Interview de patiënten uit de pilotfase om hun ervaringen in kaart te brengen. Stel aan de hand van de ervaringen uit de voorbereidingsfase de ehealth dienst bij. Betrek patiënten die vanaf de beginfase bij het project betrokken zijn als vraagbaak en support. Laat de gebruikers nadat zij de ehealth dienst de eerste keer hebben gebruikt een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen. Zorg voor een goede servicedesk, zodat patiënten bij problemen contact op kunnen nemen. Zo voorkom je dat de patiënt afhaakt als bijvoorbeeld het inloggen niet lukt. Raadpleeg het patiëntenpanel, over hun ervaringen nu de ehealth dienst in gebruik is. Koppel aan de gebruikers terug wat er is gedaan met hun meningen/ervaringen die zijn verzameld tijdens de implementatiefase. Koppel aan de gebruikers terug welke aanpassingen er zijn gedaan. Zo voelen zij zich serieus genomen. Betrek patiënten in een klankbordgroep voor het blijvend optimaliseren van de dienst. Vraag patiënten over algemene ervaringen met de dienst, het effect van het gebruik, tevredenheid en eventuele verbeterpunten van de dienst. Blijf structureel, bijvoorbeeld één keer per kwartaal, het patiëntenpanel bevragen over hun ervaringen. 3. Hoe kom je aan patiëntervaringen? Het betrekken van patiënten stopt niet bij de implementatie van een ehealth dienst. Continu monitoren en onderzoeken van patiëntenervaringen tijdens het gebruik van de dienst is van groot belang. Op deze manier worden patiënten optimaal betrokken, kan de dienst zo nodig worden aangepast en bijgesteld en sluit deze beter aan bij het gebruik van patiënten. Er zijn meerdere methoden om onderzoek te doen naar patiëntervaringen. De verschillende onderzoeksmethoden zijn in bijlage 1 vermeld en toegelicht. De eerder uitgevoerde onderzoeken naar patiëntervaringen met ehealth staan hier ook vermeld december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

8 Figuur 1. Mogelijke onderzoeksvormen Aan de slag Staat u op het punt om een ehealth dienst voor patiënten te ontwikkelen? Hieronder hebben wij de belangrijkste stappen uit deze whitepaper op een rij gezet om direct aan de slag te gaan. 1. Bepaal het doel van de ehealth dienst. Wat wilt u ermee bereiken? Vraag uzelf af of u echt bereid bent om de dialoog met patiënten aan te gaan. 2. Zorg dat de ehealth dienst toegevoegde waarde heeft. Zorgt het voor kostenbesparing en/of levert het een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg? 3. Maak een stakeholdersanalyse. Hierbij kunt u gebruik maken van de whitepaper De businesscase als succesfactor voor ehealth diensten. 4. Laat u inspireren door goede voorbeelden van anderen. 5. Stel een patiëntenpanel samen die u betrekt bij de ontwikkeling van de ehealth dienst. 6. Onderzoek de wensen en behoefte van patiënten bij de inzet van ehealth. 7. Houd rekening met verschillende type patiënten. Op welk type patiënt richt uw ehealth dienst zich? Creëer zo vroeg mogelijk een goed beeld van de beoogde eindgebruiker. 8. Zorg dat de ehealth dienst gebruiksvriendelijk is voor patiënten. 9. Denk na over alle processen en faciliteiten die voor de ontwikkeling van de dienst moeten worden ingericht. Bijvoorbeeld, het enthousiasmeren van patiënten door zorgverleners en het inrichten van een helpdesk. 10. Verdiep u goed in de eisen met betrekking tot privacy en informatieveiligheid en betrek patiënten hierbij. 11. Meet regelmatig het effect van de ehealth dienst op de zorgverlening. 12.Voer regelmatig evaluatie onderzoek uit naar patiëntervaringen met de ehealth dienst. Over het platform Patiënt en ehealth Samenwerking is essentieel om de uitdagingen die opschaling van ehealth in de weg staan het hoofd te bieden. Daarom is het platform Patiënt en ehealth door Nictiz en meer dan 90 partijen (zorgaanbieders, zorgverleners, koepels, ICT-leveranciers en patiëntvertegenwoordiging) opgericht. De partijen uit het platform hebben geïnventariseerd waar de knelpunten rondom ehealth zich het meest afspelen. Begin juni 2012 zijn verschillende werkgroepen gestart om tools, best practices en standaarden te ontwikkelen. Deze whitepaper is hier onderdeel van. Wilt u meer weten over het platform? Kijk dan op onze website ( of neem contact op met Marinka de Jong 8 13 december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

9 Over de auteurs Drs. Patty van Alebeek is organisatieantropoloog en werkt als zelfstandig communicatieadviseur. Ze is als communicatieadviseur en als patiënt betrokken bij de ehealth toepassing Med2Mob. Irene van Duijvendijk MSc is projectadviseur bij Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Irene is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Binnen Nictiz houdt zij zich bezig met projecten en vraagstukken op het raakvlak van Zorg en ICT, onder andere binnen het platform Patient en ehealth. Irene zorgt voor kennisdeling, door middel van artikelen, whitepapers en door haar bijdrage aan congressen en symposia. Dr. Marcel Heldoorn is senior beleidsmedewerker ehealth bij patiëntenfederatie NPCF. Hij studeerde en promoveerde in de Biomedische Wetenschappen. Daarna werkte hij bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het genootschap voor fysiotherapie KNGF. Bij de patiëntenfederatie houdt Marcel zich onder andere bezig met het Persoonlijk Gezondheidsdossier en de DigitaleZorgGids.nl Loes ter Horst MSc is bestuurskundige en gezondheidswetenschapper. Ze werkt als beleidsmedewerker bij Zorgbelang Noord-Holland, een regionale patiëntenorganisatie. Loes is deskundig op het gebied van patiëntparticipatie. Haar aandachtsgebieden zijn ziekenhuiszorg, ehealth, jeugdzorg, Wmo en AWBZ. Ze adviseert en ondersteunt lokale belangenbehartigers, cliëntenraden en cliëntorganisaties. Daarnaast is ze actief als sparringpartner en adviseur voor zorgaanbieders en financiers. Floor Klijn PDEng, MPhil, MSc heeft haar opleiding als klinisch informaticus afgerond aan het Catharina ziekenhuis in augustus 2012 met een vooronderzoek naar de gewenste functionaliteiten van een patiëntenportaal door verschillende stakeholders (patiënten, interne en externe zorgverleners). In september 2012 is ze gestart als informatieadviseur keten-integratie in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis en onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een patiëntenportaal. Wouter Sluis-Thiescheffer MA, PDEng is Senior User Experience Consultant bij User Intelligence, een onderzoeks- en ontwerpbureau van digitale producten en diensten. Wouter is onderzoeker en usability specialist. Voor User Intelligence houdt hij zich bezig met het uitvoeren en begeleiden van gebruikersgerichte ontwikkeltrajecten, in toenemende mate in de zorg. Wouter zijn specialiteit is adviseren bij het digitale aanbod voor kinderen en deelt zijn kennis over deze specifieke gebruikersgroep in platforms en op conferenties. Florian Visser MSc MSc is als zelfstandig adviseur betrokken bij projecten op het snijvlak van zorg en ICT. Zijn achtergrond als econoom en psycholoog geven hem de mogelijkheid om te denken buiten de gestelde kaders. Bij Zorgportaal Rijnmond is Florian verantwoordelijk voor de uitrol van de aangeboden diensten december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

10 Meer informatie Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze whitepaper, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk. U kunt Irene bereiken via Achtergrondinformatie De volgende artikelen en documenten zijn gebruikt voor de bundeling van patiëntervaringen: 1. Atreja, A., Mehta, N., Miller, D., Moore, S., Nichols, K., Miller, H., Martin Harris, C One Size Does Not Fit All: Using Qualitative Methods to Inform the Development of an Internet Portal for Multiple Sclerosis Patients. AMIA (2005) 2. Beenkens, F.H.C Acceptance of e-health Technology: A Patient Perspective. Delft: technische universiteit 3. Chapman, L.S., Rowe, D., Witte, K ehealth Portals: Who Uses Them and Why? The arts of healthpromotion De praktijkindex, Motivaction, de Praktijk, Jop Berkhout Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie. 5. Deloitte Het nieuwe netwerk van de patiënt. 6. Dorresteijn, M, van Cliënten niet beter af na invoering Eigen Regie. Zorgvisie 3 september Fox, F The social life of Health Information, Pew Research Center s Internet & American Life Project 8. Hagen, G.J., H. Brummelstroete, te Eén online loket, verschillende klanten. Gemeente Tilburg (2012) 9. Horst, L, ter Evaluation of the implementation of an online Quit Smoking Coach in primary care. Universiteit Twente 10. Madle, G., Berger, A., Cognat, S., Menna, S., Kostkova, P User information seeking behaviour: Perceptions and reality. An evaluation of the WHO Labresources Internet portal. Informatics for Health & Social Care (2009) 11. Mair, F., Whitten, P Systematic review of studies of patient satisfaction with telemedicine. BJM 12. Meijnckens, L., Vons, W E-patients: ideaal, fictie of realiteit? Frankwatching (2012) 13. Nazi, K.M Veterans voices: use of the American Customer Satisfaction Index (ACSI) Survey to identify My HealtheVet personal health record users characteristics, needs, and preferences. J Am Med Inform Assoc (2010) 14. Nazi, K.M., Fache, S., Woods, S MyHealtheVet PHR: A Description of Users and Patient Portal Use. AMIA (2008) 15. Nivel Patiënten waarderen beveiligde webomgeving met informatie over ziekte voor consult. 16. Pluut, B., Boschker, E., Minderhoud, M De succesfactoren van patiëntportalen: een verkenning. De patient en arts aan het woord. Zenc, september Polman, R Patiënt doktert mee dankzij online gezondheidsdossier. Betekenis van een online persoonlijk gezondheidsdossier voor zelfmanagement en gedeelde besluitvorming. ibmg (2011) 18. Rahimpour, M., Lovell, N.H., Celler, B.G., McCormick, J Patients perceptions of a home telecare system. International journal of medical informatics 7 7 ( 2008) Seth Ermond, D.M.S Measuring the impact of patient portals. What the literature tells us. California healthcare foundation. 20. Tuil, W IVF and internet. Evaluation of an interactive Personal Health Record for IVF patients. Radboud Universiteit Nijmegen (2009) 21. Weingart, S.N., Rind, D., Tofias, Z., Sands, D.Z Who Uses the Patient Internet Portal? The PatientSite Experience? BJM (2012) december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

11 22. Zickmund, S.L., Hess, R., Bryce, C.L., McTigue, K., Olshansky, E., Fitzgerald, K., Fischer, G.S Interest in the Use of Computerized Patient Portals: Role of the Provider Patient Relationship. Society of General Internal Medicine 23. Zuure, F.R Wat bepaalt of internetters online dokteren? Toepassing van de Uses en Gratifications-benadering vanuit een sociaalcognitief perspectief op internetgebruik voor gezondheidsdoeleinden. Universiteit Twente 24. Zweistra, W.L De ervaringen en verwachtingen van de eindgebruikers ten aanzien van PAZIO. Universiteit Twente Bijlage 1 Kwantitatief Kwalitatief Kenmerken Bron Cognitive walktrough, aan de hand daarvan een usabilitytest opstellen. Cognitive walktrough; alle diensten worden nauwkeurig bekeken, mogelijke nadelen van het systeem zijn op deze manier door de onderzoeker al bekeken. Zweistra 2012 Usability testing: methode waarbij gebruikers een ICT-toepassing testen op gebruiksvriendelijkheid Vragenlijst/enquête (kan ook voorafgaand aan kwalitatief onderzoek) In de enquête of vragenlijst is de onderzoeksvraag of het probleem van de onderzoeker geoperationaliseerd in vragen aan de doelgroep. Het gaat veelal om gesloten vragen. Zweistra 2012 Focusgroep Case study Groepsinterview. Een focusgroep is een homogeen samengestelde groep, bestaande uit 7 tot 10 deelnemers die een zorgvuldig geplande discussie voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied. Dit kan tijdens een bijeenkomst, maar ook online plaatsvinden. Een casus wordt bestudeerd in een selectieve periode Zickmund et al. 2007, Rahimpour et al Ter Horst 2011 Randomised clinical trial Onderzoeksmethode waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling ('interventie') werkzaam of zinvol is. De te testen behandeling wordt uitgevoerd bij een testgroep en vergeleken met een controlegroep. Een controlegroep is een vergelijkbare groep proefpersonen of proefdieren met dezelfde klacht of hetzelfde probleem, maar die met een placebo of met een ander middel wordt behandeld. Weingart et al Gelegenheidssteekproef Literatuurstudie/ deskresearch (online)survey Een gelegenheidssteekproef is een Zuure steekproef van individuen die toevallig voorhanden zijn Bronnenonderzoek Emont 2011 Het gaat om onderzoek waarbij we op systematische wijze vragen stellen aan een Nazi 2010, Nazi 2008, Chapman december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

12 Cohort study Log file analysis (kan onderdeel zijn van een pilot study of case study) Observatie studie Interviews (kan een vervolg zijn op een enquête/vragenlijst of een andere kwantitatieve methode) (vaak groot) aantal mensen. Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen. Met de antwoorden kunnen we vervolgens de karakteristieken van een groep mensen in kaart brengen. Bestuderen van een groep mensen die in hetzelfde jaar geboren of getrouwd zijn, of een gemeenschappelijk kenmerk hebben in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld alle patiënten die in 2010 een online therapie gestart zijn. Met deze studie kan o.a. gevolgd worden welk percentage van de deelnemers het programma nog steeds volgt na 3, 6 en 12 maanden. Of wanneer deelnemers het meest inloggen. Direct observeren van personen die een bepaalde toepassing gebruiken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van opnameapparatuur en aantekeningen. Persoonlijke gesprekken (telefonisch of faceto-face), met klein aantal deelnemers waarbij er veelal open vragen gesteld worden en er op de antwoorden doorgevraagd kan worden. Dit levert informatie op over motivaties, emoties en achterliggende problemen of behoeften. Hier mee wordt digitaal gemonitord hoe een gebruiker zich gedraagt op een website: welke informatie wordt opgevraagd, hoe lang is men ingelogd, welke pagina s worden bezocht, etc. De methode is geschikt voor grote groepen gebruikers. (2010), nkey.com/ Weingart, Rind, Tofias, Sands (2006) Altreja, Metha, Miller, Moore, Nicols, Miller (2005) Pluut, Boschker, Minderhoud (2011) Tuil (2008), Ter Horst (2010) december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

13 Optimale toepassing van ehealth en ICT in de zorg kan niet zonder standaardisatie. In nauwe samenwerking met zorgverleners, koepelorganisaties, standaardisatieorganisaties en industrie draagt Nictiz zorg voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van de noodzakelijke standaarden. We doen dit door het organiseren van gemeenschappelijke ontwikkelprojecten, kennisoverdracht en kwaliteitstoetsing. Nictiz Postbus CC Den Haag Oude Middenweg AC Den Haag T december 2012 Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van ehealth diensten?

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten REFERENTIEMODEL Datum ID Nummer 11 december 2012 12019 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz)

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

De businesscase als succesfactor voor ehealth diensten

De businesscase als succesfactor voor ehealth diensten De businesscase als succesfactor voor ehealth diensten WHITEPAPER Datum ID Nummer 10 december 2012 12020 Auteurs Drs. Chris Flim (ZonMw, Zorg voor Innoveren, Nictiz) drs. Jack van Gils (mycoachconnect)

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Sessie 10: Patiënt en ICT. Informatiedagen Zorgcommunicatie

Sessie 10: Patiënt en ICT. Informatiedagen Zorgcommunicatie Sessie 10: Patiënt en ICT Informatiedagen Zorgcommunicatie Onderwerpen Platform Patiënt en ehealth Referentie Systeemfunctie Model Uitgangspunten ehealth diensten Authenticatie patiënt Planning 2013 Patiënt

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten

Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten WHITEPAPER Datum ID Nummer 7 juni 2012 12010 Auteur(s) Platform Internetzorg en Patiëntportalen Samenvatting Internet bankieren, online boeken van vliegtickets,

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 Even voorstellen Mobiel bellen in 1999 Internet is als water uit de kraan 95% Nederlanders 75% van 65+ 30% van

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Jan Benedictus, senior-beleidsmedewerker NPCF De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

CoCo -zelfm@nagement in beweging

CoCo -zelfm@nagement in beweging CoCo -zelfm@nagement in beweging M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in t Veld 1 CoCo achtergrond Lichamelijke fitheid is een belangrijke peiler in preventie en behandeling van chronisch zieken. Huidige zorg

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 Programma 13:00-13:10 uur 13:10-13:30 uur 13:30-13:45 uur 13:45-14:15 uur 14:15-14:30 uur 14:30-14.45 uur 14:45-15:00

Nadere informatie

Meer phealth in ehealth. Tips en aandachtspunten voor patiënten- en cliëntenorganisaties

Meer phealth in ehealth. Tips en aandachtspunten voor patiënten- en cliëntenorganisaties Meer phealth in ehealth Tips en aandachtspunten voor patiënten- en cliëntenorganisaties 1 Meer phealth in ehealth Wat is ehealth? Mensen gebruiken steeds vaker internet om zich te informeren over gezondheidsvragen

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

PGD. Irene van Duijvendijk & @EvaMarquarita

PGD. Irene van Duijvendijk &  @EvaMarquarita PGD Irene van Duijvendijk & Eva Marquarita @Nictiz @IreneV_D @EvaMarquarita Irene van Duijvendijk Adviseur ehealth Nictiz Eva Marquarita Projectleider PGD Nictiz P E R S O O N L I J K G E Z O N D H E I

Nadere informatie

Doorpakken met het PGD

Doorpakken met het PGD Doorpakken met het PGD Juli 2015 Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is een persoonlijk gezondheidsinformatiesysteem dat informatie over gezondheid en zorg bundelt. Deze informatie kan uit allerlei

Nadere informatie

Digitale ziekenhuiszorg en patiëntcommunicatie in Noord-Holland

Digitale ziekenhuiszorg en patiëntcommunicatie in Noord-Holland Digitale ziekenhuiszorg en patiëntcommunicatie in Noord-Holland Digitale ziekenhuiszorg en patiëntcommunicatie in Noord-Holland Zorgbelang Noord-Holland voert vanaf 0 projecten uit rond het thema ehealth.

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Parallelsessie 4 Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Programma Welkom Presentaties: 1. Verleden, Heden, Toekomst Patiëntenparticipatie door prof. dr. A.A.M. Masclee

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth. Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth. Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth 9 december 2013 De hierop volgende slides zijn de uitkomsten van de ingevulde 56 ingevulde enquetes.

Nadere informatie

Behandeling Begrepen. SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S

Behandeling Begrepen. SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S Behandeling Begrepen SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S de actualiteit hoe het begon Het ontstaan van Behandeling Begrepen Patientenvoorlichting 2015 Waarom Behandeling Begrepen? Slechte informatie

Nadere informatie

8 Tips voor starten met ehealth diensten in ziekenhuizen

8 Tips voor starten met ehealth diensten in ziekenhuizen 8 Tips voor starten met ehealth diensten in ziekenhuizen WHITEPAPER Datum ID Nummer 12 december 2012 12016 Auteur Marinka de Jong Redactie Jacqueline Nell Samenvatting ehealth is een goede ontwikkeling

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Wat leveren patiëntenportalen op voor de gezondheidszorg en de zorg voor de patiënt? Inzichten uit wetenschap en praktijk

Wat leveren patiëntenportalen op voor de gezondheidszorg en de zorg voor de patiënt? Inzichten uit wetenschap en praktijk Wat leveren patiëntenportalen op voor de gezondheidszorg en de zorg voor de patiënt? Inzichten uit wetenschap en praktijk Wat leveren patiëntenportalen op voor de gezondheidszorg en de zorg voor de patiënt?

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Cliëntenparticipatie in onderzoek Cliëntenparticipatie in onderzoek VOOR ONDERZOEKERS Informatie voor u als onderzoeker over het betrekken van cliënten (vertegenwoordigers) bij praktijkgericht onderzoek KENNISMAKING MET CLIËNTENPARTICIPATIE

Nadere informatie

E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid

E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid Dominique Hamerlijnck, patiëntvertegenwoordiger Longfonds d.hamerlijnck@atini.nl Lieke van der Scheer, filosoof Universiteit Twente Lieke.vanderScheer@utwente.nl

Nadere informatie

Questionnaire for patients with HIV

Questionnaire for patients with HIV Questionnaire for patients with HIV Name QUOTE-HIV Language Dutch Number of items 27 Developed by Academic Medical Centre. University of Amsterdam, NIVEL Year 1998 Corresponding literature Hekkink CF,

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Auteur: H. van de Klij Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1988 Pagina: 17-18 Jaargang: 4 Nummer: 4 Toestemming: Illustraties: Bijzonderheden: buitenland

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN Congres Digitaal Zakendoen en eid SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN 11 juni, Bunnik Antoon van Luxemburg AGENDA Resultaten onderzoek patiëntportalen Authenticatie patiëntportalen en online

Nadere informatie

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van?

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? Bart Brandenburg 21 maart 2013 Wat is ehealth? en hoe worden we daar beter van? Er zijn 51 definities van ehealth Supporting Health by technology

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Workshop Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Agenda 1. Voorstelronde 2. Door Cliënten Bekeken (DCB) 3. Pilot: telefonische interviews; ervaringen 4. DCB workshop 5. Afsluiting

Nadere informatie

Arjan. Zorg, een toekomstige online omgeving. Meer regie over gezondheid. Verpleegkundig specialist

Arjan. Zorg, een toekomstige online omgeving. Meer regie over gezondheid. Verpleegkundig specialist Zorg, een toekomstige online omgeving Deel 6 Het gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving door Arjan (verpleegkundig specialist) over vijf jaar. Arjan Verpleegkundig specialist Meer regie over gezondheid

Nadere informatie

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 #zorgvisie @redmax_nl Jack van Gils Principal Consultant ehealth Manager Innovator Ondernemer Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

Patiëntportalen: van beleid naar praktijk en weer terug Onderzoek naar de ontwikkeling van patiëntprotalen

Patiëntportalen: van beleid naar praktijk en weer terug Onderzoek naar de ontwikkeling van patiëntprotalen Patiëntportalen: van beleid naar praktijk en weer terug Verslag van het seminar op 13 februari 2013 in Het Vechthuis te Utrecht. Het seminar werd georganiseerd door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

De patiënt aan het stuur implementatie in het zorgveld. Linda van Mierlo, PhD Beleidsmedewerker Zorginnovatie, CZ

De patiënt aan het stuur implementatie in het zorgveld. Linda van Mierlo, PhD Beleidsmedewerker Zorginnovatie, CZ De patiënt aan het stuur implementatie in het zorgveld Linda van Mierlo, PhD Beleidsmedewerker Zorginnovatie, CZ IQ healthcare congres, 7 september 2012 CZ Alles voor betere zorg 1. Voor verzekerden Goede

Nadere informatie

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Dr. Olga Damman Dr. Maaike van den Haak Nina Bogaerts, Msc Amber van der Meij, Bsc Prof.dr. Danielle Timmermans Quality of Care EMGO Institute for

Nadere informatie

Implementatie PersoonsGebondenDossier

Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PGD Havenziekenhuis & Sint Franciscus Gasthuis Platform: Curavista ehealth Bianka Mennema, longarts Havenziekenhuis Disclosure belangen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg De Doelen 22 november 2012 Kim Putters Erasmus Universiteit Rotterdam Koen Harms Achmea Programma Opening Kim Putters: Innoveren in een meervoudige omgeving Presentatie

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO

Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO 2 MSZ Strategie 3 1. Topklinisch opleidingsziekenhuis 2. Het centrum voor acute- en complexe zorg

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal. Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij

MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal. Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij EN DE ZORG? Gebruik van Internet 94 % van alle zorggebruikers maakt gebruik van internet 66% zoekt informatie

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleiders + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Beoogde deliverables Academisch Medisch Centrum Mark J Schuuring M.D. Ph.D. m.j.schuuring@amc.uva.nl

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand REHAB-4-LIFE Gecombineerde coaching aan huis en over afstand TECHNOLOGISCHE INNOVATIE & ARBEIDSINNOVATIE IN DE REVALIDATIE Anja van der Heide 11/11/2014 2012 2014 Healthcare Information and Management

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

De ZelfWijzer Veelgestelde Vragen. Contactpersoon: Willemijn Kremer w.kremer@nationale-denktank.nl 0651306470 De Nationale DenkTank 2013

De ZelfWijzer Veelgestelde Vragen. Contactpersoon: Willemijn Kremer w.kremer@nationale-denktank.nl 0651306470 De Nationale DenkTank 2013 De ZelfWijzer Veelgestelde Vragen Contactpersoon: Willemijn Kremer w.kremer@nationale-denktank.nl 0651306470 De Inhoud Samenvatting Achtergrondinformatie Veelgestelde Vragen 1 Wat is de ZelfWijzer? De

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter 1 Het Erasmus MC 2012 1.200.000.000 omzet 9500 fte, 11.000 medewerkers 162 opnames/dag

Nadere informatie

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011 Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Agenda Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement Zelfmanagement = Ondersteuning van zelfmanagement

Nadere informatie

VOORWOORD. In deze brochure vindt u voorbeelden van projecten waarmee we een bijdrage leveren aan het oplossen van zorgvraagstukken.

VOORWOORD. In deze brochure vindt u voorbeelden van projecten waarmee we een bijdrage leveren aan het oplossen van zorgvraagstukken. VITALE WIJKEN 1 VOORWOORD Gemeenten en zorginstellingen krijgen andere taken rondom preventie, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen. Naast de drie zorgtransities vinden demografische veranderingen plaats

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

PROJECT E- HEALTH CAPRI

PROJECT E- HEALTH CAPRI PROJECT E- HEALTH CAPRI E-health: nieuwe mogelijkheden voor gezondheid en zorg Waar staan we? Management in de zorg Reed Business / Nyenrode 23 maart 2015 Liesbeth Meijnckens E- health voor Capri E- health

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Mr. Heleen Post,Team manager Kwaliteit, NPCF Dr. Ildikó Vajda, Beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen, VSOP Dr. Philip van der Wees,

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie