Onderzoeksrapport. ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken Onderzoek naar regionale inzet en steun van ICT Wereldwijd staat Nederland bekend om zijn handelsgeest en nijverheid. Nederlandse multinationals dragen een belangrijke steen bij aan de globale economie. Het middenen kleinbedrijf komt echter de meeste eer toe voor deze roem. De BV Nederland bestaat tenslotte voor 99% uit ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Dit zijn ruim bedrijven, die samen 58% van de omzet in het totale Nederlandse bedrijfsleven realiseren. Zij bieden bovendien werkgelegenheid aan 60% van alle Nederlandse werknemers. Belang van regionale kennis bij ICT-partner Het belang van Nederlandse MKB-bedrijven voor de nationale en inter-nationale economie is aanzienlijk. Dat geldt eens te meer voor de invloed van het MKB op de lokale en regionale werkgelegenheid en welvaart. Dat betekent dat zowel de bedrijven, als de dienstverleners die hen ondersteunen, kennis moeten hebben van lokale en regionale markten, culturen, ondernemersklimaten en vraagstukken van ondernemers en hun klanten. Belangrijkste thema s voor MKB-bedrijven lokale regeldruk een toekomstgerichte omgeving lokale lasten (inclusief ondernemersfondsen) aanbesteden openbare werken (inclusief nadeelcompensatie) bron: MKB-Nederland Sleeuwijk Zaltbommel Hank Heusden Rosmalen trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT in het MKB in de regio Bommelerwaard, Den Bosch en Land van Heusden & Altena juli 2012 Drunen s Hertogenbosch Berlicum

2 In de regio zijn de sectoren nijverheid, dienstverlening en handel in grote mate vertegenwoordigd. Regionale partner gewenst MKB-ondernemers zoeken partners die hun lokale en regionale vraagstukken begrijpen en beantwoorden. Voor ICT-diensten is dat vooral van belang. De winstgevendheid van grote ICT-leveranciers hangt sterk af van de mate waarin men standaardoplossingen kan leveren. Deze worden ontwikkeld om ongeacht de locatie of omvang van een organisatie ingezet te worden. Standaardoplossingen die op (inter)nationale schaal succesvol zijn, kunnen op lokale of regionale schaal de plank volledig misslaan. Voor MKB-organisaties zijn standaard-oplossingen nogal eens te kostbaar, te complex en te rigide. Oplossingen voor het beheren van de ICT-infrastructuur moeten rekening houden met lokale en regionale aspecten. Alleen dan kunnen deze een bijdrage opleveren waarmee MKB-ondernemers de specifieke en unieke vraagstukken op lokaal of regionaal niveau snel en juist kunnen beantwoorden. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe regionale MKB-organisaties hun ICT-infrastructuur in de praktijk inzetten. Regio Bommelerwaard, Den Bosch en het Land van Heusden en Altena Dit onderzoek concentreert zich op MKB-ondernemers in de regio Bommelerwaard, Den Bosch en het Land van Heusden en Altena. De regio kenmerkt zich door een hoge mate van bedrijven die actief zijn in de sectoren nijverheid (fabrieken en bedrijven), handel en dienstverlening.bijna tweederde van de respondenten (64%) is alleen binnen Nederland actief. Het werkterrein van 19% van de respondenten bevindt zich zowel binnen als buiten Nederland, terwijl 17% zich volledig richt op het buitenland. Bedrijfssectoren in % van totaal aantal respondenten nijverheid persoonlijke dienstverlening handel zakelijke dienstverlening transport & communicatie overige 35% 20% 18% 13% 9% 5%

3 Voor dit onderzoek is gesproken met financieel directeuren, controllers en ICTmanagers van bedrijven binnen verschillende sectoren.* De bedrijven waar de respondenten werkzaam zijn variëren van klein tot middelgroot. Slechts 4% van de bedrijven heeft 1 werknemer, terwijl er bij 4% van de bedrijven meer dan 250 mensen werkzaam zijn. 17% procent van de bedrijven heeft 1 tot 10 werknemers en 19% biedt werk aan 50 tot 250 mensen. De grote middenmoot (55%) van de bedrijven telt 10 tot 50 werknemers. Gemiddeld bieden zij werkgelegenheid aan 26 mensen. Bij de bedrijven van ruim de helft van de respondenten (52%) wordt een jaaromzet gerealiseerd van meer dan euro. Slechts 3% van hen geeft aan minder dan euro omzet per jaar te realiseren. Meer dan een derde (36%) van de respondenten doet hier echter liever geen uitspraak over. Driekwart van de bedrijven (75%) beschikt over één vestiging. Vijftien procent heeft 2 tot 4 vestigingen en 10% heeft meer dan vier vestigingen. Het overgrote deel van de respondenten heeft een leidinggevende positie en is mede- of eindverantwoordelijk voor het beslissingproces rondom de ICT-infrastructuur: 48% is directeur/eigenaar, 20% is hoofd ICT en/of systeembeheerder en 25% is actief in een leidinggevende financiële of administratieve functie. Verdeling bedrijfsomvang Ruim de helft van de responderende bedrijven telt 10 tot 50 werknemers. zelfstandigen 1-9 werknemers werknemers werknemers > 250 werknemers Nederland onderzoek Solipsis * N=69, 366 bedrijven gesproken

4 Investeringen blijven achter bij landelijk gemiddelde De investeringen in ICT zijn onder bedrij-ven in deze regio relatief laag. Het landelijke gemiddelde ligt op circa 3,8% van de jaaromzet (bron: Computerworld). Van de respondenten investeert 78% minder dan 3% van de jaaromzet in ICT. Een op de tien bedrijven investeert 3 tot 6% en 12% zegt 6 tot 10% van de omzet te investeren in ICT. Slechts één respondent geeft aan meer dan 10% van de jaaromzet te investeren in ICT. Deskundig advies, een snelle reactie en een vast contactpersoon belangrijker dan gespendeerde tijd en kosten Ruim driekwart van de respondenten investeert minder dan 3% van de jaaromzet in ICT. De relatief lage investering in ICT betekent niet dat er weinig gebruik wordt gemaakt van automatisering. De bedrijven die voor dit onderzoek benaderd zijn, hebben gemiddeld vijf processen geautomatiseerd. Hiertoe behoren vooral de financiële administratie (87%) en facturatie (72%). Slechts vijf bedrijven (7%) zeggen helemaal niet te beschikken over geautomatiseerde processen. Een aanzienlijk deel van hen (43%) heeft tussen de 5 en 8 processen geautomatiseerd. De hoogste automatiseringsgraad (8 processen)wordt door 16% van de respondenten behaald. Diversiteit aan software Voor het automatiseren van bedrijfsprocessen maakt een meerderheid van de respondenten (55%) gebruik van softwarepakketten die specifiek voor dat doel ontwikkeld zijn. Zij noemen een grote diversiteit aan softwarepakketten, variërend van de boekhoudsoftware van Exact tot Citrix (werken op afstand) en ERP-systemen. Vijf procent van de respondenten heeft zelf aanpassingen gemaakt aan bijvoorbeeld Microsoft Access en Excel om de processen te automatiseren. De meeste softwarepakketten worden gebruikt voor de financiële administratie en facturatie (onder meer Exact) en klantenbeheersystemen (CRM). Enkele respondenten gebruiken bovendien softwarepakketten die ontwikkeld zijn voor hun specifieke markt, zoals software voor notarissen of makelaars. Geautomatiseerde processen in % van totaal aantal respondenten financieel facturatie order verkoop salaris personeel inkoop ziekteverzuim kassakoppelingen anders 87% 72% 59% 54% 49% 48% 45% 30% 9% 9%

5 Ruim driekwart van de responderende bedrijven beschikt niet over een interne ICT-afdeling. ICT-omgeving nog niet geavanceerd De bedrijven die Solipsis sprak hebben over het algemeen een relatief eenvoudige ICT-omgeving. De informatie-opslag en verwerking vinden bij bijna de helft (48%) van de respondenten plaats op een enkele server. Twee of drie servers treffen we aan bij 30% van de organisaties, terwijl de ICT-omgeving bij 12% door meer dan vier servers wordt ondersteund. Vijf bedrijven (7%) hebben helemaal geen servers. Microsoft levert voor nagenoeg alle bedrijven het besturingssysteem voor deze servers. Vier bedrijven gebruiken daarnaast Linux en twee het besturingssysteem Unix. Slechts één bedrijf geeft de voorkeur aan het besturingssysteem van Apple en maakt helemaal geen gebruik van Microsoft. Technologie om meerdere servers op een enkel apparaat te installeren (virtualisatie) wordt bij 41% van de respondenten gebruikt. Meer dan de helft van de bedrijven (58%) maakt geen gebruik van virtualisatie. De gegevens die door de ICT-omgeving verwerkt worden, dragen maar slecht bij aan inzicht voor het management. Nog niet een derde (32%) van de bedrijven maakt gebruik van managementinformatiesoftware. Tweederde van de bedrijven (67%) maakt geen gebruik van een zogenoemd datawarehouse om gegevens uit de systemen te verzamelen. Opvallend is dat 28% van de respon-denten niet weet wat er met een datawarehouse bedoeld wordt. ICT vraagt om partners Ruim driekwart van de bedrijven (77%) beschikt niet over een interne ICT-afdeling. De helft hiervan (39% van hen die een interne ICT-afdeling hebben) onderhoudt en beheert de ICT-omgeving met eigen mensen, aangevuld met een externe ICTdienstverlener. De andere helft laat het onderhoud en beheer volledig over aan een externe partner. De meerderheid van de respondenten (68%) is van mening dat het dagelijks beheer van de gebruikte ICT-systemen volgens afspraak verloopt. Minder tevreden is men over de software. Slechts een derde (36%) van de ondervraagden zegt dat de gebruiksvriendelijkheid van de gebruikte software geheel naar wens is. Bijna de helft (46%) is het maar deels eens met deze stelling. Als de hardware daar ook nog bijkomt, loopt de tevredenheid nog verder terug. Nog maar een kwart van de respondenten zegt dat het dagelijks gebruik van de systemen en software de bedrijfsvoering nooit stagneert (door storingen). Bijna een op de vijf (18%) is het hiermee slechts gedeeltelijk eens of zelfs helemaal oneens.

6 De tevredenheid over ICT-dienst-verleners is veel groter dan over de producten die zij leveren. Bijna alle respondenten noemen de communicatie met de ICTmedewerkers en/of leveranciers heel (59%) of grotendeels (23%) voorspoedig. Onderstaand diagram toont dat deskundig advies, een snelle reactie en een vast contactpersoon daarbij belangrijker zijn dan gespen-deerde tijd en kosten. Vooral de korte reactietijd en een vast contactpersoon vragen om een ICT-partner die zich in dezelfde regio bevindt als het bedrijf. Deskundig advies, vlotte reactie en vast contactpersoon zijn belangrijker dan gespendeerde eigen tijd en kosten. Bij het inschakelen van ICT-partners hebben de ondervraagde bedrijven verschillende wensen. Gemiddeld willen zij tenminste twee vragen beantwoord zien. Bovenaan het verlanglijstje staat de wens om niet alles uit te besteden en sommige zaken in eigen beheer te houden (55%). Dit wordt gevolgd door de wensen om altijd ondersteuning te krijgen, desnoods 24/7 (44%) en verbeteringen te realiseren ten opzichte van de huidige situatie (41%). Hekkensluiter is de wens om per uur te kunnen betalen (36%). Ook in dit geval is de nabijheid van de ICT-partner belangrijk. De wens om het beheer en onderhoud deels in eigen handen te houden vraagt tenslotte om een nauwe samenwerking. Dat verloopt efficiënter indien de ICT-partner zich in de regio van het bedrijf bevindt. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de wens om altijd ondersteuning te krijgen. De ICT-partner die aan deze wensen voldoet, moet vervolgens ook een aantal vraagstukken op kunnen lossen. Hierbij is kennis van de lokale of regionale markt en activiteiten van het bedrijf onontbeerlijk. Zo verwachten de respondenten dat ICT-partners hen helpen bij het wegnemen van zorgen rond de aanhoudende groei van data (52%) en het op peil houden van het ICT-kennisniveau (40%). Daarnaast zoeken veel bedrijven hulp en ondersteuning bij de vraag of men de ICT-inrichting in de eigen omgeving moet houden of uit de cloud moet betrekken (37%). Deze vraag wordt naar verwachting steeds belangrijker naarmate de ICT-omgeving aan vernieuwing toe is. Bij 28% van de bedrijven is dat binnen één jaar het geval. Bijna twee derde (64%) van de bedrijven verwacht nog maximaal drie jaar toe te kunnen met de huidige ICT-omgeving. Belangrijkste eisen aan ICT-dienstverleners in % van totaal aantal respondenten deskundig advies directe hulp bij problemen een vast contactpersoon weinig eigen tijd kwijt zijn lage kosten 92% 91% 90% 81% 81%

7 Beveiliging (nog niet) op orde Volgens brancheorganisatie MKB-Nederland maakt ICT inmiddels deel uit van de bedrijfsvoering van nagenoeg iedere MKB-organisatie. Ook is men zich ervan bewust dat goede bescherming nuttig en nodig is, stelt MKB-Nederland. De respondenten zijn het hiermee eens. Maar liefst 90% van hen zegt dat de beveiliging van het netwerk naar tevredenheid geregeld is. Landelijke onderzoeken geven aan dat dit waarschijnlijk een te positieve inschatting is. Mogelijk komt dit doordat men hierbij denkt aan antivirusoplossingen en andere software om de data te beveiligen tegen cybercriminelen. Het beschermen van de beschikbaarheid en integriteit van informatie gaat echter verder. Zo zegt bijna een derde van de respondenten (28%) dat er geen faciliteiten zijn ingericht om de bedrijfsvoering voort te zetten bij calamiteiten zoals brand of stroomuitval. Conclusie: sterke regionale marktpositie afhankelijk van betrokken ICT-partner ICT is ook bij kleine en middelgrote ondernemingen een integraal onderdeel geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering. MKB-ondernemers willen hun tijd en energie vanzelfsprekend maximaal inzetten voor hun bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat zij zaken die niet tot hun kerncompetentie behoren, liever uitbesteden. Het onder-houden en beheren van de ICT-omgeving is daar geen uitzondering op. Enerzijds willen ondernemers daarbij echter wel enige controle behouden. Anderzijds willen zij dat een ICT-partner vraagstukken oplost die voor hen van belang zijn. En dat vraagt om een gedreven en betrokken ICT-partner met kennis van zaken en kennis van de lokale of regionale markt. Bij bijna een derde van de respondenten is de ICT niet ingericht op voortzetting van de bedrijfsvoering bij calamiteiten.

8 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis actief binnen de wereld van de informatie- en communicatietechnologie met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren en archiveren van documenten. De activiteiten zijn ondergebracht in de vier businessunits Performance Management, Systeem en Netwerk Beheer, Systeem Ontwikkeling en Onderhoud en Enterprise Document Management. Solipsis werkt voor een grote variatie aan (inter)nationale opdrachtgevers, in zowel de profit- als non-profitsectoren. Daarbij verliest Solipsis het belang van kleine en middelgrote organisaties voor regionale economieën niet uit het oog. Solipsis past de ervaringen en kennis van succesvolle opdrachten bij (inter)nationale organisaties pragmatisch toe voor regionale MKB-bedrijven. Zij vertrouwen en bouwen op Solipsis als ICT-partner om hun regionale slagkracht te versterken en te vergroten. De stabiele positie van Solipsis in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de medewerkers weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Kwaliteit staat bij Solipsis hoog in het vaandel, net als wederzijds respect en vertrouwen. De filosofie van Solipsis luidt: Comfort Class in ICT, de bijbehorende missie is opdrachtgevers (eindelijk weer) een ontspannen gevoel te geven bij hun automatiseringsorganisatie. Dat is tenslotte wel zo comfortabel. Meer informatie? De Solipsisgroep bestaat uit Solipsis b.v., Holland House b.v. (kantoorhoudend te Brakel, gemeente Zaltbommel) en IntraData b.v. (kantoorhoudend te Schiphol-Rijk). Wilt u meer weten over ons en over wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Bezoek dan en of neem vrijblijvend contact met ons op. We informeren u graag. Solipsis b.v. Marktplein BA Brakel

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Wakker worden! Triggers voor IT managers. Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van?

Wakker worden! Triggers voor IT managers. Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van? Wakker worden! Triggers voor IT managers Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van? Inhoud 3. 4. Voorwoord Inleiding 5. 6. Uitdagingen en trends 12. 16. 19. Een greep uit de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Speciaal voor MKB zakelijke dienstverlening en groothandels! In deze whitepaper wordt op een heel praktische wijze een aantal tips gegeven hoe ook kleine en middelgrote

Nadere informatie

Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg

Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten, Ricoh zorgt voor de instellingen. Inhoudsopgave 1. Complexiteit in de ICT-omgeving 7 2. Managed

Nadere informatie

HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN

HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN 4 HOME 12 Document Oplossingen printoplossingen printbeheer met HMS 18 MANAGED SERVICES Effectieve oplossingen zoals

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Handelsbedrijven

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie