Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud"

Transcriptie

1 Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper

2 Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario s Impact op ICT Het resultaat: een goede strategie KPN Consulting en de cloud De essentie

3 Van eigen datacenter naar de cloud Van de gedigitaliseerde dossierkast in de kelder naar het hypermoderne datacenter buiten de deur: de ICT verdwijnt uit het zicht van organisaties. En dat is een goede ontwikkeling. Want wat als elke organisatie een eigen energiecentrale zou hebben? Eigen waterwinning? Die outsourcing geheel of gedeeltelijk vraagt echter wel om nieuwe keuzes. Om goed onderbouwde investeringsbeslissingen. ICT en Finance zullen nauwer dan ooit moeten samenwerken om aan te tonen waarom bepaalde keuzes onafwendbaar zijn. De cloud en datacenters : beide zijn het grote begrippen. De cloud als een vorm van ICT-dienstverlening (zie ook verderop: definitie), datacenters als de voorziening die deze vorm van dienstverlening mogelijk maakt. Beide staan ze bovendien voor een nog grotere ontwikkeling. Ze zijn een teken van een nieuw aangebroken ICT-tijdperk. Een tijdperk waarin ICT niet meer iets is van één enkele afdeling die in relatieve afzondering zijn werk doet, maar waarin ICT een commodity is. Een gewoon basisproduct, waarvoor maandelijks afgerekend wordt. Veel organisaties zien de kansen en mogelijkheden die dit nieuwe tijdperk biedt. Alleen ook werkelijk de stap zetten en de transformatie in gang zetten daarvoor percipiëren ze nog te veel drempels en belemmeringen. Onder meer financiering, de loden last van legacy en gebrek aan draagvlak zetten een rem op de vooruitgang. In deze whitepaper laten we zien waar ICT en het management prioriteit aan zouden moeten geven, afhankelijk van het meest realistische scenario voor een organisatie. 3

4 Definitie Clouddiensten zijn gestandaardiseerde ICT-diensten die op abonnementsbasis van een externe leverancier worden afgenomen. Gestandaardiseerd, omdat het gaat om ICT-diensten die als een product in de markt zijn gezet en ook zo worden afgenomen. Dit is een groot verschil met traditionele ICT-diensten, waarbij de klant een blauwdruk uittekende, die de leverancier vervolgens bouwde. In de praktijk bieden cloudleveranciers vaak een keuze aan verschillende specificaties, waardoor clouddiensten zich ontwikkelen tot standaarddiensten die op maat in te zetten zijn. Met deze ontwikkeling wordt ook steeds duidelijker dat de cloud niet bestaat het is een ruim begrip geworden waaronder diverse vormen van ICT-dienstverlening vallen. De oplossingen zijn divers: van opslag van gegevens tot toegang ertoe of het delen ervan, van software en applicaties tot infrastructuur en platforms. Er is public, private en hybride clouddienstverlening. Het bestaan van al deze mogelijkheden en niveaus van dienstverlening stelt organisaties in staat op zoek te gaan naar de cloudvorm(en) die het beste bij hen en hun financiële investeringsruimte passen. Wat heeft cloud met datacenters te maken? Clouddiensten kunnen niet bestaan zonder externe datacenterleveranciers. Deze datacenterleveranciers brengen op één of meerdere goed beveiligde en energiezuinig gekoelde locaties honderden, soms duizenden servers onder. Die servers bevatten enorme hoeveelheden bedrijfsinformatie en (toegang tot) alle cloud- en storagediensten. Het begrip datacenter staat traditioneel voor de grote en kleinere serverruimtes bij organisaties in huis. Hierin staat een deel van of zelfs het hele serverpark van deze organisaties. Voor hen is het soms lastig om het eigen datacenter los te laten, hetzij vanwege emotionele factoren, hetzij vanwege praktische redenen. Door snelle technologische vernieuwing is een eigen datacenter op termijn echter nauwelijks meer houdbaar qua financiële belasting en qua benodigde expertise en behuizing. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die zo groot zijn dat ze geregeld kunnen investeren in nieuwe technologie en voor wie het loont om een eigen datacenter te beheren. Een andere uitzondering wordt gevormd door organisaties die wettelijk gebonden zijn aan een eigen datacenter. 4

5 3 grote trends en uitdagingen Clouddiensten luiden een nieuw ICT-tijdperk in. Dit nieuwe tijdperk is terug te zien in een aantal grote ontwikkelingen en vraagstukken waar organisaties nu voor staan. Hieronder schetsen we die 3 ontwikkelingen. Stuk voor stuk stellen ze organisaties voor interessante uitdagingen en lastige (investerings)vragen. 1. Klaar voor dataobesitas 2. Mee in de vaart van de markt Inmiddels kent vrijwel iedereen de ontwikkeling: het volume aan gebruikte bedrijfsdata groeit exponentieel. Duidelijk is dat de hoeveelheid bedrijfsdata die organisaties jaarlijks verwerken, elk jaar met net zoveel toeneemt als in de hele (gedigitaliseerde) periode die daaraan voorafging. Dit is een immense groei, die kansen en risico s met zich meebrengt. Kansen bieden bijvoorbeeld de open data-projecten van de overheid, waarmee organisaties de eigen dienstverlening kunnen verrijken. Risico s vormen privacywet- en regelgeving. Wat mag wel bewaard worden, wat niet? Waar kan een organisatie (fors) voor beboet worden? Dat betekent dat ICT-afdelingen van nieuwe zaken verstand moeten hebben. De vaardigheden die nodig waren voor het beantwoorden van traditionele ICT-vraagstukken zijn eveneens van een heel andere orde dan de vraagstukken van dit nieuwe tijdperk. Daarnaast biedt de huidige, in eigen huis aanwezige, architectuur niet de capaciteit om een goed antwoord op de exponentiële groei van bedrijfsinformatie te kunnen geven. Nieuwe productietechnieken of distributiemogelijkheden, innovatieve technologieën of ontluikende markten ze ontstaan in een steeds hoger tempo. Willen organisaties hier werkelijk winst van maken, dan is wendbaarheid van de organisatie een randvoorwaarde. Snelheid van handelen en een korte time-to-market is bepalend voor hun succes. Die wendbaarheid legt veel druk op de ICT-afdeling en de -systemen. Denk aan de behoefte om snel op- en af te kunnen schalen met het aantal gebruikers, inzet van nieuwe flexibele manieren van gegevensopslag of strengere beveiligingseisen. Voor ICT-afdelingen betekent dat een heel nieuwe manier van werken. Zij zullen een meer signalerende, proactief adviserende rol moeten pakken. Een enabler worden: een afdeling die het de eigen organisatie mogelijk maakt mee te bewegen en te anticiperen op de vaart van de markt. 5 5

6 3. Grenzen vervagen én verscherpen Hoewel organisaties vanuit compliance-overwegingen wel zouden moeten weten waar hun data staat, daalt dat aantal. Over een paar jaar zullen de meeste bestuurders en managers niet meer weten waar in Nederland (of daarbuiten) precies hun bedrijfsinformatie is ondergebracht. Toch spelen praktische en emotionele factoren voorlopig weldegelijk nog een rol. Wanneer de eigen fysieke servers via een housing-constructie in een extern datacenter zijn geplaatst, waarderen organisaties het wanneer de eigen monteur bij een calamiteit snel op en neer kan naar de servers. En wanneer een organisatie voor het eerst de eigen ICT outsourcet, voelt het prettig als dat op een relatief korte afstand gebeurt. Bovendien richt de overheid nu regionale datacenters in voor lokale overheden, ZBO s en uitvoeringsorganisaties. Het publieke wordt privaat Ook op een andere grens is wet- en regelgeving van toepassing de grens tussen private en public cloud. Dit is namelijk niet alleen een puur technische discussie. Het gaat erom of de fysieke servers gedeeld worden met andere partijen, waardoor emotionele, praktische en zelfs juridische factoren een rol spelen. Zo mág gevoelige overheidsdata niet op een publiek toegankelijke server geplaatst worden. Al is de serverruimte virtueel nog zo goed gescheiden, juridisch en praktisch kan dat eenvoudigweg niet. Voor veel andere organisaties vervagen die grenzen echter. Steeds meer organisaties kiezen voor hybride cloudoplossingen: private clusters, toegankelijk via publieke diensten. Lekker weg in eigen land Maar hoe meer organisaties gewend raken aan outsourcing, hoe minder emotionele factoren een rol gaan spelen. Zeker wanneer financiële drivers via efficiëntiekansen een rol gaan spelen. Voor steeds meer organisaties gaat de geografische locatie er daardoor minder toe doen. Zolang het natuurlijk wel hand-in-hand gaat met het voldoen aan wet- en regelgeving: voor sommige organisaties gelden nog altijd geografische landengrenzen. 6

7 Het antwoord: 3 mogelijke scenario s De 3 trends uit het vorige hoofdstuk stimuleren organisaties om te kiezen voor outsourcing en inzet van clouddiensten. De gevoelde urgentie neemt snel toe. De complexiteit echter ook. En daarmee groeit eveneens de drempel om te starten met de transformatie: de geleidelijke overgang naar meer inzet van clouddiensten. De complexiteit heeft niet alleen een technische en organisatorische achtergrond. Nieuwe financieringsmodellen zoals het pay-per-use-principe van clouddiensten vragen steeds meer ICT-kennis van financiële experts. Zeker voor organisaties die nog aan het begin van de transformatie staan, dienen complexe financiële afwegingen aan. Bij vervangings- en/of uitbreidingsvragen moet bijvoorbeeld ingecalculeerd worden dat de gebruikelijke afschrijvingsperiode van 5 jaar niet meer reëel is. Technische ontwikkelingen gaan zo snel dat een verkeerd gekozen investering of afschrijvingsperiode een organisatie confronteert met hetzij een strategische achterstand op sneller innoverende concurrenten, hetzij een onaangename financiële verrassing. En op grond van welke expertise wordt een businesscase gemaakt? Is ICT bijvoorbeeld wel geïnformeerd over eventuele businesskansen en nieuwe businessmodellen die marketing heeft ontwikkeld? Die kunnen een heel ander beeld geven van de kostenbatenanalyse van meer inzet van clouddiensten. Op de volgende pagina s staan 3 scenario s, waarin de meest logische keuzes en afwegingen zijn gegroepeerd. Deze scenario s zijn gebaseerd op onze praktijkervaring. Zij geven de verschillende richtingen weer die organisaties inslaan als mogelijke ontwikkeling richting outsourcing van hun eigen datacenter en inzet van clouddiensten. 7 7

8 Scenario 1 Over naar extern datacenter + clouddiensten Relevant voor organisaties die: Geen juridische of bedrijfsstrategische redenen hebben voor een eigen datacenter Geen financiële redenen hebben voor behoud van de huidige situatie Een sterk fluctuerende behoefte aan ICT-capaciteit hebben Wanneer het niet strikt strategisch noodzakelijk is om een intern datacenter te handhaven, ligt de keuze voor volledige outsourcing naar een extern datacenter voor de hand. Zowel qua kosten als in het blijven beantwoorden aan organisatiebehoeftes. De keuze voor volledige outsourcing betekent een proces inzetten, dat vraagt om een stevige positie voor de ICT-afdeling te beginnen met een centrale regiearchitectuur. Dit is de technologische basis voor een volledige overgang naar clouddiensten en een extern datacenter. Zo n regiearchitectuur bestaat uit vier belangrijke elementen: Een Single Sign On-systeem voor identiteits- en authenticatiemanagement: hiermee kunnen medewerkers één keer centraal inloggen en hoeven ze daarna niet meer apart in te loggen op de verschillende diensten en toepassingen Een provisioningsysteem voor het centraal toekennen en verwijderen van gebruikersaccounts en andere ICT-capaciteit, zoals tijdelijke projectsites of -sharepoints Een instrument voor data- en systeemintegratie, inclusief datamastermanagement. Daarmee bepaal je welk systeem de werkelijke bedrijfsinformatie bevat feitelijk de broninformatie Belangrijk is de fysieke infrastructuur, want grootschalige overgang van het ICT-landschap naar de cloud stelt flinke eisen aan het netwerk en de verbinding. Dubbel uitgevoerde verbindingen zijn voor een goede bereikbaarheid van de diensten bijvoorbeeld zeer relevant Vervolgens is het zaak een goede fasering aan te brengen. Door te beginnen met de eenvoudige systemen kan de organisatie wennen en kan ICT ondertussen doorwerken aan het overbrengen van de complexere systemen. Om onderscheid aan te kunnen brengen tussen eenvoudige en complexere systemen, is differentiatie noodzakelijk. Dat kan op basis van drie kenmerken: Hoe bedrijfskritisch is een applicatie? Hoeveel maatwerk bevat het? Hoeveel koppelingen met andere systemen heeft het? Met de antwoorden op deze vragen kan een prioritering en tijdspad aangebracht worden. De applicaties die het minst bedrijfskritisch zijn, het minste maatwerk bevatten en weinig koppelingen hebben, zijn het eerst aan de beurt. Belangrijker nog dan de systemen en applicaties zijn de mensen die ermee gaan werken: Zorg ervoor dat de (ICT-)organisatie leert werken met hybride ICT: een deel buiten en een deel binnen de organisatie Laat medewerkers waar nodig wennen aan diensten met minder functionaliteiten. Vaak bieden clouddiensten namelijk minder mogelijkheden voor gebruikers. De meesten zullen daar overigens weinig van merken, omdat ze lang niet alle functies van traditionele software gebruiken Bepaal wie toegang krijgt tot welke soort data en zorg ervoor dat autorisatie veilig en centraal geregeld is Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Stop met investeren in een eigen datacenter, want op termijn is dit niet lonend. Durf keuzes te maken en de vertrouwde situatie los te laten 2. Investeer eventueel als tussenoplossing in een gezamenlijk datacenter samen met vergelijkbare organisaties. Dan profiteert u in een vroeg stadium al van schaalvoordeel 3. Door steeds meer diensten uit de cloud af te nemen, zijn investeringen in een datacenter steeds minder goed te verantwoorden. Die kosten gaan volledig rusten op diensten die niet uit de cloud komen houd hier rekening mee bij beslissingen 8

9 Scenario 2 Behoud eigen datacenter + externe clouddiensten waar mogelijk Relevant voor organisaties die: Om compliance- of securityredenen ervoor kiezen om (sommige) systemen op de eigen locatie te houden Maatwerksystemen nodig hebben die niet geschikt zijn om als clouddienst af te nemen Bedrijfscontinuïteit willen optimaliseren door ICT-systemen dichtbij de operatie te plaatsen - zoals terminals of andere locaties met moeilijke verbindingen Lang niet alle organisaties mogen of kunnen hun ICT volledig outsourcen. Dat kan te maken hebben met weten regelgeving, met compliance-overwegingen of de grootte van de workload. Het gevolg is dat ze zelf in huis het eigen datacenter behouden. Doordat de afschrijvingen tegenwoordig nog maar een vrij korte periode kunnen bestrijken, is dit een relatief kostbare oplossing. Het risico is bovendien dat, wanneer meer clouddiensten worden ingezet, de vaste lasten, zoals energie, op een steeds kleiner deel van de ICT wordt doorbelast. De traditionele ICT wordt daardoor relatief steeds duurder. Voor ICT-organisaties is het daarom zaak te werken aan bewustwording bij andere onderdelen van de organisatie, zodat het draagvlak voor het budget en benodigde investeringen behouden blijft. Daarnaast is het van belang zo kostenefficiënt mogelijk keuzes te maken. Binnen de kaders van dit scenario is er aantal manieren om kostenefficiënt gebruik te maken van nieuwe cloud- en datacenterdiensten: Door beheertaken te stroomlijnen en te automatiseren, met selfservice portals of onderhoud op afstand denk aan het automatisch aanmaken van nieuwe accounts en profielen Door voor deelprocessen of niet-bedrijfskritische processen te kiezen voor clouddiensten Door, op basis van een risicoanalyse, differentiatie aan te brengen in de organisatieactiviteiten, en op basis daarvan voor sommige ICT-activiteiten en/of informatie ook te kiezen voor outsourcing. Voor uitwijk bijvoorbeeld kan wellicht wel gekozen worden voor een extern datacenter zo kunnen die kosten in elk geval geflexibiliseerd worden Compliant in de cloud Sommige organisaties zijn gebonden aan wet- en regelgeving die verordent dat de aan hen toevertrouwde data altijd onder Nederlands recht valt. Denk aan overheden, zorginstellingen of financiële instanties. Ook dan kan een organisatie gebruikmaken van de cloud. Maar wel met een aantal voorzorgsmaatregelen. De cloudleverancier moet zelf gevestigd zijn in Nederland, eventuele onderaannemers moeten in Nederland gevestigd zijn, het datacenter waarop de data staat moet in Nederland liggen én alle medewerkers moeten onder Nederlands recht vallen. Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Behoud van een eigen datacenter vraagt ook om het investeren in zaken als koeling en brandbeveiliging. Dit zijn kostbare investeringen, waarvan de afschrijvingen vaak 10 tot 15 jaar bestrijken 2. Bij het vernieuwen van de hardware bestaan er steeds meer voor ICT relatief nieuwe financieringsconstructies, zoals financial lease 3. Om compliancerisico s te voorkomen is het wijs niet te besparen op essentiële regietools denk aan een clouddienst voor het centraal aanmaken van accounts 9 9

10 Scenario 3 Behoud eigen datacenter + zélf cloudprovider worden Relevant voor organisaties die: Systemen willen openstellen voor klanten en/of partners Met andere organisaties gaan samenwerken in een shared service center (SSC) Als gevolg van fusies en reorganisaties, kiezen steeds meer organisaties vooral overheden en ZBO s om ICT-dienstverlening samen aan te gaan bieden. Zij gaan dus een stap verder dan in scenario 2: ze behouden niet alleen een eigen datacenter, maar worden ook nog eens zélf een cloudprovider. Dit derde scenario is een combinatie van enerzijds het behoud van het eigen datacenter en anderzijds de capaciteit daarvan delen met verwante organisaties uit de eigen keten. Organisaties kiezen er via deze weg voor om zelf cloudprovider te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een Shared Service Center (SSC). Ze profiteren hiermee van een forse besparing en een verdeling van de lasten over meerdere partijen. Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Allereerst is er het gereedmaken van de eigen infrastructuur, het applicatieportfolio en de verbindingen 2. Vervolgens is er de stap van het automatiseren van voormalig handmatige handelingen. Denk aan het centraal aanmaken van gebruikersaccounts en profielen 3. Strategisch en beleidsmatig is er een aantal belangrijke keuzes te maken, zoals: hoe kan ik klanten scheiden op mijn infrastructuur? Wanneer je meerdere partijen bedient, is een virtuele scheiding van belang 4. Er moet een systeem komen dat registreert wat mensen gebruiken, zodat ook daadwerkelijk afgerekend kan worden op basis van gebruik, zowel op het gebied van data als van applicaties 5. Door een eigen appstore in te richten, krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een applicatieportfolio, toegesneden op de eigen werkplekbehoeftes, samen te stellen 6. Belangrijk is optimalisatie van de bestaande infrastructuur je gaat tenslotte verschillende resources toekennen aan je systemen. Van belang is het dus je resources zo efficiënt mogelijk in te richten 10

11 Impact op ICT Waar moet u rekening mee houden? Gehele of gedeeltelijke outsourcing naar een extern datacenter en inzet van clouddienstverlening betekent voor ICT een nieuwe manier van werken en een andere mindset. Dichter op de huid van de organisatie en de interne klant, flexibeler en meer betrokken bij wensen van de organisatie, en tegelijk bewuster van de mogelijkheden die de cloud aan medewerkers biedt. 1. Stevige ICT-governance en beleid Aan de basis van de rol als enabler ligt een stevig strategisch ICT-beleid. Inclusief een governancestructuur, die het werkelijk mogelijk maakt om dicht op de huid van de business te zitten. Dat ontwikkelen van het nieuwe ICT-beleid, inclusief ICT-governancestructuur, verloopt doorgaans via een aantal stadia. Zo start het met een vooronderzoek en een analysefase met risicoanalyse. Met deze analyses kan ICT beoordelen waar extra (security)maatregelen of aanvullende capaciteitsplanning noodzakelijk is. Op basis van dit onderzoek en analyse volgt een changemanagementplan: hoe nemen we alle stakeholders, binnen en buiten ICT, mee in deze organisatieverandering? 2. Nieuwe partners Vervolgens is er een aantal concrete doelstellingen waar ICT naar toe werkt. Denk aan een structurele relatie met de verschillende (operationele) onderdelen en natuurlijk met de directie van de organisatie. Maar ook aan portfoliobeleid, waarin actief de processen en het dienstenportfolio gemanaged wordt, en een sourcingbeleid: welke activiteiten doet ICT zelf, welke kunnen worden uitbesteed? De inrichting van ICT-support vraagt eveneens om nieuw beleid, met onder meer nieuwe selfservicepunten (virtueel en fysiek) en training van medewerkers. Zijn of haar taak is daarnaast ICT effectief en rendabel te maken, wat betekent dat hij of zij een sterker financieel en politiek gevoel dan vroeger nodig heeft. 3. Financiële onderbouwing Zowel bij het ontwikkelen van nieuw beleid en strategie als bij het aanknopen en onderhouden van nieuwe relaties in de organisatie, speelt steeds de financiële onderbouwing een rol. Het is voor de ICT-manager van belang dat hij zich steeds sterker bewust is van het feit dat een nieuw ICT-tijdperk ook om een heel nieuw financieel model vraagt. Om een nieuwe vorm van kostenberekening en -doorberekening, wat vraagt om een intensief partnerschap van Finance en ICT. Zo zal een ICT-manager investeringsbeslissingen moeten nemen bij een (steeds) grote(re) mate van onzekerheid. Onderstaande vragen/stappen helpen hem daarbij: 1. Welke langetermijnbeslissingen moet ik nemen? 2. Welke ICT-ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit van deze beslissing? 3. Welke beslissing neem ik, wanneer ik deze ontwikkeling(en) niet meeweeg? 4. Welke alternatieven heb ik, wanneer ik deze ontwikkeling(en) wel meeweeg? 5. Hoe maak ik een goede afweging en de juiste keuzes? Inzet van de cloud heeft op veel organisatie-activiteiten en -onderdelen invloed. Belangrijk is dus het bewustzijn dat de integrale introductie van de cloud samen met de andere staf- en operationele afdelingen moet gebeuren. De ICT-manager heeft dus een spilfunctie als een regisseur zorgt hij ervoor dat de verschillende disciplines samenwerken om clouddiensten veilig en compliant in te zetten. 1 11

12 Het resultaat: een goede strategie Dynamisch budget, forse besparingen Hoe hoog de besparingen zijn hangt af van een aantal factoren, zoals de omvang van de traditionele systemen en servers in eigen huis bij aanvang van de transformatie. Wel is duidelijk dat het in de dubbele percentages kan lopen: double digit kortingen, dus. Bijzonder is ook dat het werken in abonnementsvormen een dynamisch budget betekent, met alle voordelen van dien. Snel open afschalen bijvoorbeeld. Doorbelasting wordt bovendien eenvoudiger en verbruik beter inzichtelijk. Maximale flexibiliteit én efficiëntie Wanneer ICT-resources meer een commodity worden, fluctueert de behoefte sterker en volgt het bredere ontwikkelingen in organisaties en daarbuiten. Door tijdelijke onder- en overcapaciteit in ICT-resources van organisaties te matchen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiënter werken. In de VS en in Duitsland zijn er al ICT-brokers die deze match maken: handelaars die ICT-capaciteit verhandelen. Waar de ene organisatie tijdelijk overcapaciteit heeft, komt de andere organisatie dat tekort. Wanneer organisaties vanuit externe datacenters met clouddiensten werken, kan hierin relatief eenvoudig geschoven worden. En gehandeld. Voorbeelden waar dat nu al gebeurt zijn de VS, met onder meer ComputeNext, en Duitsland, met de Deutsche Börse Cloud Exchange. In de toekomst zal er steeds meer op deze manier geschoven worden met ICT-capaciteit. Daardoor kunnen organisaties flexibel capaciteit inkopen en zelfs verdienen aan tijdelijke overcapaciteit. Gericht op werkelijke organisatiebehoeftes Via lifecyclemanagement zorgt ICT voor een steeds actueel (cloud)applicatieportfolio, afgestemd op de wensen en eisen van de organisatie, inclusief alle noodzakelijke updates en migraties. In de directie neemt ICT een logische plaats in, omdat ICT-management en -professionals proactief meedenken en oplossingen aandragen voor strategische organisatievraagstukken en verbetering van primaire processen. 12

13 KPN Consulting en de cloud De inzet van clouddiensten en outsourcing naar een externe datacenterleverancier vraagt om een integrale aanpak. Van het ontwikkelen van een roadmap tot het uitrollen van een datacenter- of cloudstrategie en adaptatietrajecten: u kunt erop vertrouwen dat wij het hele scala aan diensten beheersen om u bij de transformatie te begeleiden. Daarnaast hebben wij als onderdeel van KPN alle ICT-expertise en -ervaring dichtbij ons. Niet alleen hebben wij de vaardigheden in huis om de vertaling te maken van organisatievraagstukken naar ICT-oplossingen, wij kunnen de benodigde expertise ook snel inschakelen. Wanneer u dat wilt, kunnen wij uw servers en bedrijfsinformatie veilig onderbrengen in de 100% Nederlandse datacenters van KPN. Wij kunnen u ook een overzicht bieden van andere veilige en betrouwbare datacenterleveranciers in die zin zijn we onafhankelijk. KPN bracht eerder een whitepaper uit over het belang van de regierol voor de inzet van clouddiensten. Deze whitepaper vindt u via bit.ly/cloudregie. CloudNL Voor organisaties die volledige zekerheid willen hebben dat hun data in Nederland blijft, bijvoorbeeld omdat ze daartoe vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn, hebben wij CloudNL met het Cloud Compliance Framework. Deloitte voert daar continu audits en andere controles op uit, zodat de data gegarandeerd in Nederland blijft. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Simon van den Doel Principal technical consultant Willem de Wilde Lead consultant Cloud & datacenters

14 De essentie Transformatie naar de cloud: 3 scenario s De inzet van clouddiensten is voor veel organisaties onafwendbaar. Zo kan een traditionele infrastructuur de vaart van veranderingen doorgaans niet bijbenen. Bovendien drukt het in huis houden van alle ICT steeds zwaarder op de begroting. Toch aarzelen veel organisaties nog: over de manier waarop clouddiensten in te zetten zijn en hoe ver ze daarin kunnen gaan. Privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld, kan dat ook naar de cloud? En natuurlijk is er ook de logische vraag: wat het eigenlijk oplevert? In deze whitepaper laten we de 3 mogelijke scenario s zien die organisaties kunnen volgen: 1. Volledig over naar een extern datacenter + clouddiensten Is het niet strikt noodzakelijk om een intern datacenter te behouden en te blijven investeren in licenties? Dan ligt het voor de hand te kiezen voor dit scenario. Dat levert het meeste op - in bedrijfseconomische zin en in organisatorische zin. Wat het meest realistische scenario is, verschilt natuurlijk per organisatie. Belangrijk is om niet alleen technologische afwegingen te maken, maar steeds alle relevante partijen te betrekken - met name Finance. Met als doel: een duidelijke cloudstrategie, inclusief een solide financiële onderbouwing en business case. 2. Behoud eigen datacenter + (externe) clouddiensten waar mogelijk Wanneer het niet mogelijk is om alles over te hevelen naar een extern datacenter - vanwege complianceredenen of om zware connectiviteitseisen - dan zijn er nog altijd voldoende mogelijkheden om de ICT-organisatie flexibeler in te richten. 3. Behoud eigen datacenter + zélf cloudprovider worden Dit scenario is interessant voor organisaties die (gedeeltelijk) gaan samenwerken, bijvoorbeeld in een shared service center. Een groot voordeel hiervan is de nieuwe schaalgrootte en de kans die het biedt om ICT-diensten op een nieuwe flexibele manier aan te bieden. 14

15 kpnconsulting.nl

Kies uw cloudscenario De toekomst van uw datacenter: strategisch én financieel

Kies uw cloudscenario De toekomst van uw datacenter: strategisch én financieel Kies uw cloudscenario De toekomst van uw datacenter: strategisch én financieel Whitepaper voor CIO s, Finance- en ICT-managers Dit is cloud anno nu Clouddienstverlening is voor steeds meer organisaties

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Applicaties in de cloud. Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud

Applicaties in de cloud. Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud Applicaties in de cloud Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud Brug tussen ICT en business Klanten beter bedienen. Efficiënter werken. Nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen. Kosten

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten.

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. CASE STUDY FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH POWERED BY NIEUWE EISEN AAN DE STORAGE-OMGEVING Tegenwoordig is snelheid een sleutelwoord

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten In gesprek over de cloud Een paar jaar geleden waren organisaties vol enthousiasme over de inzet van clouddiensten. Het aantal

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research Datacenter Netwerk Trends in Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research Agenda Over het onderzoek Impact van IT trends op het datacenter Investeren in het datacentrum van morgen Visie en draagvlak Conclusies

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid Whitepaper voor managers en beslissers in ICT, operatie en HR Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Cloud Economics in Education

Cloud Economics in Education Cloud Economics in Education SURFnet Cloud Vendor Dag 21 september 2011 Verdonck, Klooster & Associates (VKA) Sander van Geest Sander.vangeest@vka.nl +31 6 14929834 Wie van u kent (hand omhoog als ja)

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie