bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1"

Transcriptie

1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS

2 ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud Voorwoord Ihoud va de verpaig Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de accessoires...5 Motage va de houder...5 Motage va de zeder selheid e trapfrequetie...5 Motage va de mageet selheid e trapfrequetie...5 Motage va de SIGMA ROX 9.1 op de houder...5 De sychroisatie...6 Sychroisere va de selheid...6 Sychroisere va de trapfrequetie...6 Sychroisere va de borstriem Alles over de SIGMA ROX Eerste eer otwae Navigatiepricipe va de SIGMA ROX Koppetoewijzig Displayopbouw fucties Boveste putmatrixblo Middelste segmet/pictogrammeweergave Oderste putmatrixblo Meustructuur va de SIGMA ROX Wele fucties e eigeschappe heeft de SIGMA ROX 9.1? Fuctieberei Bewegigssesor Favoriete Verberge va de waarde tijdes de rit Opslaa va gegeves Verbidig met de computer Igebruiame De "slaapmodus" verlate Fuctieberei va de SIGMA ROX Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) Favoriete A e Favoriete B Fietsfucties Hartslagfucties Temperatuurfucties Fucties voor bergop Fucties voor bergaf Tijdfucties Speciale fucties Lichtbeheer Kalibrere va de hoogte Bereeig va het vermoge: hoe wert dat? VIRTUELE RACE mij tegestader

3 ihoudsopgave 6 Fuctieberei va de SIGMA ROX Favoriete A e Favoriete B Logboefuctie Opslagiterval Logboe starte/stoppe Op ul stelle/opslaa va afzoderlije ritte (cumulatieve waarde) Istellige Voorwoord Istelle va de SIGMA ROX Istelle/Apparaat/Tijd Istelle/Gebruier/Verjaardag Apparaat Fiets I Fiets II Starthoogte Gebruier Favoriete A e Favoriete B Favoriete A Favoriete B Totaalwaarde Fietse Hartslag Bergop Bergaf Fabriesistellige Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER Systeemvereiste SIGMA DATA CENTER istallere Het docigstatio istallere Belagrije aawijzige/probleme oplosse/faq Waterdichtheid va de SIGMA ROX Oderhoud va de borstriem Traiigsadvies Foute oplosse FAQ (Meest gestelde vrage) Batterije vervage Techische gegeves Max/Mi/Stadaardwaarde Temperatuur/Batterije Garatie/Vrijwarig...37 ROX 9.1 3

4 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1.1 Voorwoord Gefeliciteerd met uw euze voor ee fietscomputer va SIGMA SPORT. Uw ieuwe SIGMA ROX 9.1 zal u jarelag trouw begeleide bij het fietse. Lees a.u.b. deze gebruisaawijzig zorgvuldig door om de veelzijdige fucties va uw ieuwe fietscomputer te lere ee e te gebruie. SIGMA SPORT west u veel plezier met het gebrui va uw SIGMA ROX 9.1. Iformatie over de rit- selheid, tijd, afstad e og veel meer Iformatie over de locatie hoogte, stijgig e og veel meer Iformatie over uw lichamelije gesteldheid, hartslag, traiigszoes e og veel meer Overdracht va alle gegeves aar de computer om de resultate va uw rit eevoudig e grafisch a te ue leze De SIGMA ROX 9.1 is ee multifuctioele fietscomputer die u tijdes e a de rit ee grote verscheideheid aa iformatie biedt: 1.2 Verpaigsihoud 4 SIGMA ROX 9.1 Computerop Trapfrequetie zeder Selheids zeder Comfortex + borstriem e R1-zeder

5 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1.2 Verpaigsihoud Houder Docigstatio Bevestigigs materiaal SIGMA DATA CENTER-cd 2 Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de ACCESSOIRES De afbeeldige die bij deze motageteste hore staa op het bijgeleverde vouwblad! 2.1 Motage va de houder Stuur of stuurpe Gele folie verwijdere 2.2 Motage va de zeder selheid e trapfrequetie Beide zeders ue ofwel met abels (duurzame motage) of aar euze met de O-rige worde gemoteerd. Om de oodzaelije 12 mm of mider te bereie, moteert u de zeder e de mageet dichtbij de aaf. 2.3 Motage va de mageet selheid e trapfrequetie 2.4 Motage va de SIGMA ROX 9.1 op de houder ROX 9.1 5

6 2 Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de ACCESSOIRES 2.5 De sychroisatie I gemoteerde toestad is de SIGMA ROX 9.1 ele eer als deze uit de slaapmodus wordt gehaald, laar voor sychroisatie met alle zeders: selheid, trapfrequetie e hartslag. Bij sychroisatie met de selheidszeder ippert de selheidsmeldig op het display. Zodra de meldig iet meer ippert heeft de SIGMA ROX 9.1 zich gesychroiseerd met de selheidszeder e geeft hij de actuele selheid aa. De trapfrequetiezeder e de borstriem sychroisere zich automatisch parallel daarmee. I de favorietemeu's (A e/of B) wordt de desbetreffede waarde i het boveste putmatrixblo weergegeve zodra de overeeomstige sychroisatie doorlope is Sychroisere va de selheid Hiervoor zij 2 mogelijhede: Ga rijde, meestal is de otvager a 3 wielomwetelige met de zeder gesychroiseerd. Draai aa het voorwiel tot de m/u-weergave iet meer ippert. Bovedie ut u met de ROX 9.1 de sychroisatie oo hadmatig starte. Door de oderste rechterop wat lager igedrut te houde, start u de ieuwe sychroisatie. Op het display verschijt da Sychro-terugstelop 2 sec. idrue Sychroisere va de trapfrequetie Hiervoor zij 2 mogelijhede: Ga rijde, meestal is de otvager a 3 pedaalomwetelige met de zeder gesychroiseerd. Pedale aar oder e aar bove bewege, tot de huidige trapfrequetie weergegeve wordt Sychroisere va de borstriem Doe de borstriem om. Ga i de buurt va de SIGMA ROX 9.1 staa of stap op uw fiets. Meestal sychroiseert de SIGMA ROX 9.1 zichzelf met de borstriem bie 1 secode. De actuele hartslag verschijt da op het display. 6

7 3 Alles over de SIGMA ROX Alles over de SIGMA ROX Eerste eer otwae Bij leverig bevidt de SIGMA ROX 9.1 zich i ee zogeaamde diepeslaapmodus. Om deze modus op te heffe, houdt u ee willeeurige Willeeurige toets 5 secode igedrut houde. toets 5 secode lag igedrut. Volg daara de aawijzige op het display. Geweste taal met +/- toets ieze e met "SAVE" opslaa. De weergave sprigt aar het hoofdmeu "Favoriete A". 3.2 Navigatiepricipe va de SIGMA ROX 9.1 De SIGMA ROX 9.1 et tot 5 meuiveaus. Bij de avigatie door de meu s e submeu s va de SIGMA ROX 9.1 diet u steeds het boomdiagram i hoofdstu 3.5 als uitgagsput te eme. Door ee avigatieiveau wordt het gebrui va het meu va de SIGMA ROX 9.1 voor de gebruier belagrij vereevoudigd. Door ee eer te drue op ee va de beide boveste fuctietoetse, verschijt automatisch het avigatieiveau. Op dit iveau worde de mogelije toetsfucties va de boveste twee toetse weergegeve om: Naar het volgede diepere iveau te gaa (ENTER); Terug aar het volgede hogere iveau te gaa (BACK); Naar ee ader iveau i het istelligemeu te gaa (NEXT); Ee istellig te bevestige/op te slaa (SAVE/DONE). Bevestig de op het avigatieiveau weergegeve fuctie door bie 2 secode og ee eer te drue. Dit avigatieiveau is stadaard i de SIGMA ROX 9.1 geactiveerd. Voor het geval u a lager gebrui va de SIGMA ROX 9.1 dit iveau iet meer odig hebt, ut u het i het istelligemeu deactivere. ROX 9.1 7

8 3 Alles over de SIGMA ROX Toetsidelig Fuctietoets 2 Fuctietoets 1 Met deze toets gaat u aar de submeu's of schaelt u aar de boveste 4-regelige weergave over. Met deze toets verlaat u de submeu's of slaat u de igestelde waarde op. Fuctietoets logboe Eter logboe Met deze toets opet u het logboemeu e stelt u de routepute i. Fuctietoets mi Fuctietoets plus Terugbladere i ee meuiveau... Voorwaarts bladere i ee meuiveau... of de weergegeve waarde verhoge/wijzige.... of de weergegeve waarde verlage/wijzige 3.4 Displayopbouw fucties De displayweergave va de ROX 9.1 is i 3 hoofdgebiede verdeeld: REC 8

9 3 Alles over de SIGMA ROX BOVENSTE PUNTMATRIXBLOK Dit blo geeft verschillede iformatie weer, afhaelij va het meu waari u zich bevidt Favoriete A e B Hier ue tot 4 actuele waarde weergegeve worde: De actuele hoogte (permaet) De actuele stijgig (permaet) De actuele hartslag (allee als de borstriem omgedaa is) De actuele trapfrequetie (allee als de trapfrequetiezeder gemoteerd is). Bij het idrue va de boveste rechtertoets a de weergave gewijzigd worde zodat er og maar éé va de i totaal 4 fucties weergegeve wordt Navigatieiveau Als de fuctie geactiveerd is, verschijt het avigatieiveau steeds door eemalig idrue va ee va de beide boveste fuctietoetse. I het avigatieiveau worde de mogelije toetsfucties weergegeve. Als u wat meer vertrouwd bet met het apparaat e de fucties erva, hebt u de mogelijheid i het meuoderdeel "Istellig" het avigatieiveau uit te schaele (Istelle/Apparaat/Toetsifo) Iformatiebal Het boveste putmatrixblo, d.w.z. de zogeaamde iformatiebal, helpt u bij de oriëtatie i de iveaus. Dat geldt voor de volgede meuiveaus: Ritgegeves, Tijd, Opslag, Istelle. I het boveste deel va het display wordt het hoofdmeu weergegeve, i het oderste deel het submeu waari u zich op dat momet bevidt. ROX 9.1 9

10 3 Alles over de SIGMA ROX Middelste segmet/pictogramweergave Deze segmetweergave geeft bij wijze va voorbeeld de huidige selheid weer. Oo de volgede symbole zij i dit deel va het display zichtbaar: Fiets I/Fiets II-symbool Selheidsvergelijig voor gemiddelde selheid Voorigestelde eeheid (m/u of mp/u) Stopwatch actief Aftello actief Weer actief Logboe actief REC Oderste putmatrixblo I dit blo wordt de geselecteerde actieve fuctie weergegeve, ogeacht i wel meu/submeu u zich bevidt. 1

11 3 Alles over de SIGMA ROX Meuboom/oderverdelig va de SIGMA ROX 9.1 Favoriet A Favoriet B Ritgegeves Fietse Hartslag Temperatuur Bergop Bergaf Tijd 7 ritte Geheuge Totaalwaarde Rit 1... Algemee Fietse Hartslag Temperatuur Bergop Bergaf Istelle Logboe Fietse Hartslag Logboe 1 Bergop Bergaf Log X Apparaat Fiets I Fiets II Starthoogte Favoriet A Favoriet B Totaalwaarde Fabriesistellig Fietse Hartslag Bergop Bergaf GHOST RACE Logboe 2 Gebruier ROX

12 3 Alles over de SIGMA ROX Wele fucties e eigeschappe heeft de SIGMA ROX 9.1? De SIGMA ROX 9.1 is ee zeer uitgebreid apparaat dat het mogelij maat ee rit/traiig optimaal te plae, te volge e te evaluere Fuctieberei De SIGMA ROX 9.1 is uitgerust met zeer gedifferetieerde fucties. Naast de lassiee fietsfucties biedt de SIGMA ROX 9.1 oo pols- hoogte- e stijgigsfucties, waardoor ee overzicht va de belagrijste ritgegeves gegaradeerd is. De SIGMA ROX 9.1 maat iet allee ee evaluatie va de ritgegeves mogelij, maar heeft oo eigeschappe die het gebrui vereevoudige. (Favoriete, avigatieiveaus etc.) Bewegigssesor De SIGMA ROX 9.1 is met ee bewegigssesor uitgerust. Deze bewegigssesor heeft 2 afzoderlije tae: Dazij de bewegigssesor otwaat de SIGMA ROX 9.1 bij leie bewegige va de fiets (vooropgesteld dat de SIGMA ROX 9.1 al op de houder is gemoteerd). Het is dus iet odig ee toets i te drue om hem te activere. otwae wordt de laatst opgeslage hoogte overgeome, ogeacht evetuele luchtdruverschille. Bij ee verplaatsig e zoder dat de SIGMA ROX 9.1 op de houder is gemoteerd, registreert de bewegigssesor de bewegige va de SIGMA ROX 9.1 e verricht met regelmatige tussepoze ee luchtdrumetig. Daardoor wordt de hoogte va de SIGMA ROX 9.1 geactualiseerd tijdes de rit aar de volgede plaats. Dat beteet dat ee alibratie op de plaats va bestemmig iet meer per se oodzaelij is. De bewegigssesor corrigeert de actuele hoogte automatisch e de SIGMA ROX 9.1 slaat de actuele hoogte op voordat hij i de slaapmodus overgaat. Bij het volgede Opmerig: De eraa dat bij ee autorit de luchtdrumetig beïvloedt wordt door de airco e tot oauweurige metige a leide. Automatische start/stop Hoogtemetig 12

13 3 Alles over de SIGMA ROX Favoriete Door de idividuele programmerig va de beschibare Favoriete is het mogelij lie tijdes de rit te vermijde. I de favoriete slaat u de oodzaelije fucties op die u tijdes de rit odig heeft. U ut daarvoor i de verschillede favoriete max. 1 posities gebruie. Nu hoeft u tijdes de rit iet meer door 3 fucties e 5 iveaus hee te lie maar gebruit u allee de door u idividueel samegestelde fucties. Daardoor ut u zich volledig op de rit cocetrere Verberge va de waarde tijdes de rit Tijdes de rit zij de iet per se oodzaelije fucties verborge. Zo staa de 2 favorietemeu s e alle ritgegeves ter beschiig. Alle adere hoofdmeu s ( Opslaa e Istelle ) zij verborge Opslaa va gegeves De SIGMA ROX 9.1 heeft 2 verschillede vorme va gegevesopslag: ritte Hier ut u ageoeg alle ritgegeves, zoals i het SIGMA ROX 9.1-display weergegeve, selectief opslaa. U ut tot 7 ritte opslaa Logboe Naast de 7 ritte beschit de SIGMA ROX 9.1 over ee apart logboe om ritte op te slaa e achteraf te ue aalysere. De gegeves worde door de SIGMA ROX 9.1 geregistreerd e via ee pc-aasluitig aar de door SIGMA SPORT otwielde aalysesoftware gestuurd. Zo ut u a de rit alle relevate gegeves beije e aalysere. Het logboe is oo odig om i de SIGMA DATA CENTER-software ee zogeaamde GHOST RACE te mae. ROX

14 3 Alles over de SIGMA ROX VERBINDING MET DE COMPUTER Zoals eerder gezegd is de SIGMA ROX 9.1 geschit voor gebrui met ee computer, dat wil zegge dat hij op ee computer aageslote a worde. Het bijgeleverde docigstatio zorgt voor het verzede va de opgeslage gegeves va de SIGMA ROX 9.1 aar uw computer. Oo ut u de SIGMA ROX 9.1 via uw computer istelle. Daara worde de gegeves aar uw fietscomputer overgedrage. Zo ut u uw SIGMA ROX 9.1 sel e eevoudig istelle, zoder door alle meuiveaus hee te moete lie. 4 Igebruiame 4.1 De slaapmodus verlate De SIGMA ROX 9.1 wordt bij ele bewegig va de fiets gewet. Idie de SIGMA ROX 9.1 iet op de houder is gemoteerd, wordt hij pas gewet door het idrue va ee (willeeurige) toets. 4.2 Fuctieberei va de SIGMA ROX 9.1 De SIGMA ROX 9.1 is ee veelzijdige fietscomputer. Naast de lassiee fiets fucties a de SIGMA ROX 9.1 oo de trapfrequetie, de hartslag e de hoogte/ stijgig mete. Alle fuctiegebiede (fiets, hartslag, hoogte) zij oderverdeeld i subgebiede, waari alle idividuele fucties af te leze zij. Alle huidige waarde (huidige selheid, huidige hoogte, huidige hartslag, huidige trapfrequetie e huidige stijgig) zij op het grote 6-regelige display eevoudig e cotiu af te leze Naast de weergegeve fucties beschit de SIGMA ROX 9.1 over ee logboe. Met het logboe is het mogelij om ee rit (9 uur) apart op te slaa e deze later op de computer over te brege. De gegeves worde i door os otwielde aalysesoftware uitgeleze e geaalyseerd. Meer over het logboe e de aalysesoftware vidt u i hoofdstu 6.2. De SIGMA ROX 9.1 beschit over lassiee fietscomputeremere zoals bijvoorbeeld 2 istelbare wielgroottes, die automatisch hered worde (met behulp va de selheidszeder), ee automatische start/stop e ee alibratie va de hoogte met 3 verschillede mogelijhede.

15 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5 Fuctiebeschrijvig 5.1 Favoriete A e B De favoriete A e B ue door max. 1 fucties bezet worde. Deze ut u zelf uitieze. De door os voorgeprogrammeerde istellig va de favoriete is eerzijds voor vla terrei, aderzijds voor de berge gedacht e a idividueel gewijzigd worde. Favoriete A Voorigestelde fucties Afstad Rittijd Gemiddelde selheid Maximale selheid GHOST RACE % va de maximale hartslag Huidig vermoge Stopwatch Huidige temperatuur Klotijd Favoriete B Voorigestelde fucties Afstad Rittijd Gemiddelde selheid GHOST RACE Hoogtemeter bergop Afstad bergop Stijgigsselheid Huidig vermoge % va de maximale hartslag Klotijd 5.2 Fietsfucties Alle fietsfucties zij oder: Ritgegeves/Fietse te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Afstad Rittijd Gemiddelde selheid Maximale selheid Afstad +/ Gemiddelde trapfrequetie Maximale trapfrequetie Verzet Gemiddeld verzet Huidig vermoge Gemiddeld vermoge Maximaal vermoge GHOST RACE ROX

16 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.2 Fietsfucties Het gaat hier om ee aparte afstadsmeter (aar euze afstad+ of afstad-). Deze afstadsmeter maat ee itervaltraiig of ee rit volges Roadboo mogelij. Hij is voorprogrammeerbaar e a va + aar - worde omgeschaeld zoder dat u aar de hoofdistellige hoeft te gaa. Optimaliserig va het schaele Oder verzet verstaat me de afstad die ee fiets door éé omwetelig va de trapas aflegt. Rijdt u met ee hoog verzet e lage trapfrequetie, da rijdt u op dat momet op racht. Rijdt u daaretege met ee laag verzet e hoge trapfrequetie, da rijdt u op dat momet op trapselheid. Deze iformatie a u helpe om uw racht optimaal aa de stijgig aa te passe. Het huidige verzet diet ter optimalisatie va het schaele tijdes het rijde of om dubbele overbregig te ieze. 16

17 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.3 Hartslagfucties Alle hartslagfucties zij oder: Ritgegeves/Hartslag te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: % va de maximale hartslag Gemiddelde hartslag Maximale hartslag Tijd i de eerste zoe Tijd i de tweede zoe Tijd i de derde zoe Calorieëverbrui De SIGMA ROX 9.1 heeft 3 hartslagzoes. Deze zoes worde automatisch bereed bij ivoere va de Gebruier istellige. De 3 voorbereede zoes zij: Zoe 1: 55-7% va de max. hartslag Regeeratietraiig Zoe 2: 7-8% va de max. hartslag Hart-bloedsomlooptraiig Zoe 3: 8-1% va de max. hartslag Prestatietraiig 5.4 Temperatuurfucties Alle temperatuurfucties zij oder: Ritgegeves/Temperatuur te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Huidige temperatuur Miimale temperatuur Maximale temperatuur ROX

18 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.5 Bergopfucties Alle bergopfucties zij oder: Ritgegeves/Bergop te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Gerede hoogtemeters Maximale hoogte Afstad bergop Rittijd bergop Gemiddelde selheid bergop Gemiddeld verzet bergop Stijgigsselheid Maximale stijgigsselheid bergop Gemiddelde stijgig Maximale stijgig De stijgigsselheid geeft de verticale, actuele selheid i meters per miuut weer. Zo ut u sel bereee hoeveel tijd u tot de top odig heeft. Het gaat hier om ee actuele fuctie, et zoals de selheid. 5.6 Bergaffucties Alle bergaffucties zij oder: Ritgegeves/Bergaf te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Gerede hoogtemeters bergaf Afstad bergaf Rittijd bergaf Gemiddelde selheid bergaf 18 Daligsselheid Maximale daligsselheid bergaf Gemiddelde dalig bergaf Maximale daligsselheid bergaf

19 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.7 Tijdfucties Alle tijdfucties zij oder: Tijd te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Klotijd Datum Stopwatch Aftello Weer De stopwatch wordt met de boveste rechtertoets gestart resp. gestopt. Met de liertoets ut u de stopwatch op terugzette. De stopwatch loopt oafhaelij va de rijtijd e moet daarom hadmatig gestart e gestopt worde. Om de aftello voor te programmere, drut u op de rechter bovetoets. Volg de aawijzig op het display om de tijd i te stelle. Na het istelle va de tijd, start e stopt u de aftello door idrue va de rechter bovetoets. Met de liertoets zet u de aftello weer op terug. 5.8 Speciale fucties Lichtbeheer De SIGMA ROX 9.1 is uitgerust met ee lichtbeheerfuctie. Het licht a igeschaeld e uitgeschaeld worde (zie hiervoor de volgede afbeeldige). Bij igeschaelde lichtfuctie wordt ele eer als ee toets wordt igedrut het licht igeschaeld; dit blijft da 3 secode lag brade, mits er bie deze 3 secode gee toets wordt igedrut. De weergave wordt door de bedieig va het licht iet gewijzigd. Om ee fuctie met igeschaeld licht te activere, diet u bie 3 secode ee adere toets i te drue, et zo lag tot de geweste fuctie bereit is. Opmerig: Als de ROX 9.1 zich i de slaapmodus bevidt, wordt het lichtbeheer automatisch gedeactiveerd. ROX

20 5.8 Speciale fucties Kalibrere va de hoogte diet u ee referetiehoogte i de SIGMA ROX 9.1 i te voere (de zogeaamde alibratie). De hoogtemetig va de SIGMA ROX 9.1 wordt aa de had va de barometrische luchtdru bereed. Ele weersveraderig beteet ee veraderig va de luchtdru, wat tot ee wijzigig va de actuele hoogte a leide. Om deze luchtdruveraderig te compesere U ut de alibratie oo hadmatig uitvoere. Hoe u de alibratie hadmatig uitvoert, leest u i de hiervolgede uitleg: SELECT! - /+ De SIGMA ROX 9.1 biedt 3 verschillede vorme va alibratie: 3 starthoogtes De starthoogte is de hoogte va uw gewoo lije startplaats (meestal uw wooplaats). Deze waarde ut u va plattegrode of ladaarte afleze. Deze wordt eemalig i de SIGMA ROX 9.1 igesteld e a bie eele secode worde gealibreerd. I de SIGMA ROX 9.1 ut u 3 verschillede starthoogtes istelle. De actuele hoogte De actuele hoogte is de hoogte va de plaats waar u zich mometeel bevidt, oafhaelij va uw starthoogte (het begiput va uw rit, ee berghut of ee adere locatie). De actuele hoogte wordt gebruit waeer u met ee fiets oderweg bet e u uw hoogte et. 2 De luchtdru op zeeiveau I het geval dat u zich op ee obeede locatie bevidt (gee gegeves over de actuele hoogte beed), ut u de zogeaamde luchtdru, gereduceerd aar zeeiveau ivoere om de huidige hoogte te alibrere. De luchtdru, gereduceerd aar zeeiveau, ut u op het iteret (bijv. i de rat of op het vliegveld aleze. PAS OP: De luchtdru va uw weerstatio is de actuele luchtdru, iet de luchtdru gereduceerd op zeeiveau! Voor de luchtdrumetig zitte er aa de oderat va de SIGMA ROX 9.1 drie gate. Deze gate moete altijd ope blijve e diee daarom regelmatig gereiigd te worde. Niet met ee putig voorwerp i het meetgat stee!

21 5.8 Speciale fucties BEREKENING VAN HET VERMOGEN: hoe wert dat? De SIGMA ROX 9.1 is met ee ieuwe fuctie uitgerust: BEREKENING VAN HET VERMOGEN. De bereeig va het vermoge is gebaseerd op ee i de ROX 9.1 opgeslage formule. Het hierdoor bereede vermoge is het vermoge dat wordt gebruit om de fiets voort te bewege, iet het vermoge dat op de pedale wert. De weergegeve vermogeswaarde zij beaderige e worde bereed oder aaame va ee gemiddelde widselheid e e gemiddelde bestratigstoestad. Het vermoge wordt bij ee stijgig preciezer bereed, bij ee vla traject worde gemiddelde waarde voor de bereeig gebruit. Om het vermoge uit te ue reee, moete verschillede waarde i de ROX 9.1 igevoerd zij: Gewicht va fiets e berijder, fietstype e positie va de berijder op de fiets, lichaamsgrootte e schouderbreedte va de berijder GHOST RACE MIJN TEGENSTANDER De ROX 9.1 beschit over ee ieuwe, uiee fuctie: GHOST RACE. Draag het traject va de GHOST RACE uit DATA CENTER over op de ROX 9.1. Met deze fuctie a ee ROX 9.1-rijder tege zichzelf race. GHOST RACE is uie, omdat het hier gaat om ee vergelijigsmogelijheid i echttijd. U ut u dit traject tege uzelf, oftewel tege uw eige opgeslage virtuele tegestader race. De ROX 9.1 geeft tijdes de race weer of u i vergelijig met de virtuele tegestader voor of achter ligt. Het maat iet uit of u bergop, bergaf of op vla terrei rijdt. U hebt slechts twee stappe odig om ee GHOST RACE i te schaele: Kies ee reeds gerede e i DATA CENTER opgeslage rit uit e sla deze op als GHOST RACE. Daara ut u de gegeves met behulp va DATA CENTER heel eevoudig vergelije, aalysere e evaluere. U ut de verbeterige i uw prestaties zo exact cotrolere e i het oog houde. Het traject dat u als GHOST RACE wilt overzette, mag ee rijtijd va 5 uur iet overschrijde. ROX

22 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Het gebrui va de SIGMA ROX 9.1 I dit hoofdstu behadele we alle fucties e eigeschappe va de SIGMA ROX 9.1 om zorgeloos te ue rijde. 6.1 Favoriete A e B De favoriete A e B zij twee gebiede waari u uw persoolij belagrijste fucties ut programmere. Beide favoriete zij met bepaalde fucties bezet maar ue op el momet gewijzigd worde. Beide favoriete ue met i totaal 1 fucties gevuld worde. Zo hebt u tot 15 fucties (selheid, actuele hoogte, actuele hartslag, actuele trapfrequetie e 1 fucties uit de favoriete) waar u tijdes de rit eevoudig toegag toe hebt. 6.2 Logboefuctie De SIGMA ROX 9.1 is met ee apart logboe uitgerust. Met het logboe ut u uw rit idividueel opslaa e met ame op uw computer overdrage. Dazij de SIGMA SPORT -aalysesoftware ut u ele opgeslage rit evaluere e bewere Opslagiterval De SIGMA ROX 9.1 slaat de selheid, de hartslag, de stijgig, de trapfrequetie, het vermoge e de hoogte i bepaalde opslagitervalle op. Om de opslagcapaciteit va de rit aa te passe, ut u het opslagiterval zelf istelle: 5 sec., 1 sec., 2 sec. e 3 sec. Hoe lager het tijdsiterval, des te groter de opslagcapaciteit. Naast de tijdsiterval staat de resterede opslagtijd als iformatie. De maximale opslagtijde, afhaelij va het opslagiterval, zij als volgt: 5 secode ca. 15 uur 1 secode ca. 3 uur 2 secode ca. 6 uur 3 secode ca. 9 uur Alle gegeves zij gebaseerd op ee afzoderlije tour e zij schattige. 22

23 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Logboe starte/stoppe Het logboe a pas gestart worde als de SIGMA ROX 9.1 op de houdig is gemoteerd. De fuctie diet evewel hadmatig gestart resp. gestopt te worde Starte/stoppe va het logboe! - /+ SELECT! Routepute vastlegge Tijdes de rit ut u zogeaamde routepute istelle. Ee routeput is ee marerig tijdes de rit die u wilt vastlegge voor a afloop va de rit. Bijvoorbeeld het begi va ee hellig of ee bepaalde locatie. Ga hiervoor als volgt te wer: Opmerig: U ut slechts éé routeput i het voorigestelde opslagiterval (opslaa ele 5, 1, 2 of 3 secode) vastlegge. Als u probeert ee tweede routeput bie ee tijdsiterval i te stelle, verschijt de meldig: Er is al ee routeput i dit iterval igesteld. Op deze maier wordt ee dubbelli vermede. ROX

24 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Op ul stelle/opslaa va afzoderlije ritte (actuele waarde) De ritwaarde va de SIGMA ROX 9.1 worde iet automatisch opgeslage. Het opslaa i het 7 ritte -geheuge gebeurt hadmatig. Dit maat het selectief opslaa va ritte mogelij.! BACK! BACK RESET! RESET! YES! NO! Als de ritgegeves al gewist zij, verschijt op het display: Touredate gespeichert ud auf Null gesetzt (Ritgegeves opgeslage e op ul gesteld). 24 Het wisse/opslaa va de ritgegeves is allee i de hoofdmeu's: Favoriete A, Favoriete B e Ritgegeves mogelij. Om de ritgegeves te wisse/op te slaa, hadelt u als volgt: YES! Opmerig: Als u de ritgegeves opslaat, worde de actuele waarde automatisch op ul gesteld.

25 7 Istellige 7 Istellige 7.1 Voorwoord I het hoofdmeu Istelle bevide zich alle istelbare fucties. Deze fucties zij verdeeld i de volgede submeu's: 7. Favoriet B 8. Totaalwaarde 9. Fabriesistellige 1. Apparaat 2. Fiets I 3. Fiets II 4. Starthoogte 5. Gebruier 6. Favoriet A Alle daari gebruite fucties ue of direct i de SIGMA ROX 9.1 igesteld worde, of op de computer igesteld e daara aar de SIGMA ROX 9.1 overgedrage worde. Hoe de SIGMA ROX 9.1 via de computer i te stelle is, ut u leze i Hoofdstu Istelle va de SIGMA ROX 9.1 Het istelle va de verschillede fucties i de SIGMA ROX 9.1 diet altijd op dezelfde maier te gebeure. Het basispricipe va het istelle wordt aa de had va het volgede voorbeeld verduidelijt: Istelle/Apparaat/Tijd ENTER! DONE! - /+ - /+ NEXT! SAVE! - /+ ROX

26 7 Istellige Istelle/Gebruier/Verjaardag ENTER! DONE! - /+ - /+ NEXT! SAVE! - /+ 7.3 Apparaat Taal Kmu/mpu Klotijd Datum 7.4 Fiets I Fietstype Wielomtre Wielgewicht 26 Geluidssterte Zoealarm Toetsifo Mij aam

27 7 Istellige 7.5 Fiets II Fietstype Wielomtre Wielgewicht 7.6 Starthoogte Starthoogte 1 Starthoogte 2 Starthoogte Gebruier Geslacht Verjaardag Gewicht Lichaamsgrootte Schouderbreedte Maximale hartslag 1. Hartslagzoe 2. Hartslagzoe 3. Hartslagzoe 7.8 Favoriete A e B Favoriete A 1. Afstad 2. Rittijd 3. Gemiddelde selheid 4. Maximale selheid 5. GHOST RACE 6. % va de maximale hartslag 7. Huidig vermoge 8. Stopwatch 9. Actuele temperatuur 1. Klotijd ROX

28 7 Istellige Favoriete B 1. Afstad 2. Rittijd 3. Gemiddelde selheid 4. GHOST RACE 5. Hoogtemeters bergop 6. Afstad bergop 7. Stijgigsselheid 8. Huidig vermoge 9. % va de maximale hartslag 1. Klotijd 7.9 Totaalwaarde Fietse Afstad fiets I Afstad fiets II Rittijd fiets I Rittijd fiets II Hartslag Calorieëverbrui fiets I Calorieëverbrui fiets II Bergop Hoogtemeter bergop fiets I Hoogtemeter bergop fiets II Maximale hoogte fiets I Maximale hoogte fiets II 28 Afstad bergop fiets I Afstad bergop fiets II Rittijd bergop fiets I Rittijd bergop fiets II

29 7 Istellige Bergaf Hoogtemeter bergaf fiets I Hoogtemeter bergaf fiets II Afstad bergaf fiets I Afstad bergaf fiets II Rittijd bergaf fiets I Rittijd bergaf fiets II 7.1 Fabriesistellige U ut uw SIGMA ROX 9.1 op el momet op de fabriesistellige terugzette. Daarbij worde alle totaalwaarde op ul gesteld e alle vooristellige zoals bij leverig weergegeve. ENTER! Om terug te zette aar de fabriesistellige, gaat u als volgt te wer: ENTER! LOAD! YES! - /+ Nadat de SIGMA ROX 9.1 op de fabriesistellige teruggezet is, gaat de fietscomputer terug aar de diepeslaapmodus. Om deze modus te verlate, gaat u te wer als i hoofdstu 3.1. ROX

30 8 Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER 8 Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER Met behulp va de aasluitig tusse de ROX 9.1 e uw computer ut u vastgelegde gegeves e de rit- e totaalwaarde aar uw computer overbrege. Daarvoor moet u de meegeleverde software istallere e da het docigstatio op uw computer aasluite. Met de software SIGMA SPORT ut u o.a. de volgede dige doe: Istelle va alle fucties va de SIGMA ROX 9.1 met behulp va de computer De batterije cotrolere va het apparaat e de zeder Opgeslage gegeves dowloade (geheuge, totaalwaarde e opgeslage gegeves) als SIGMA SPORT -bestad of als exportbestad Tabellarische e grafische weergave va de opgeslage gegeves Vergelije va 2 ritte Aalyse va de afgelegde afstad Meer gegeves over de software vidt u i de olie-help bij de software. 8.1 Systeemvereiste WINDOWS-COMPUTER Miimum Itel Petium III-processor 512 MB RAM Microsoft Widows XP Home, Professioal, of Tablet PC-versie met Service Pac 2 of ee ieuwere versie Aabevole Itel Petium IV-processor 1 GB RAM Microsoft Widows XP Home, Professioal of Tablet PC-versie met Service Pac 2 of ieuwere versies MAC-Computer Itel Core Duo-processor of seller 512 MB RAM (1 GB aabevole) MacOs X versie of ieuwer 8.2 SIGMA DATA CENTER istallere 1. Voor de istallatie diet u alle gestarte toepassige te sluite. 2. Plaats de istallatie-cd i uw cd-statio. 3. De istallatie start automatisch. U ut oo uw cd-statio selectere e setup.exe hadmatig starte. 4. Volg de istallatieaawijzige op het scherm. 5. Om SIGMA DATA CENTER te ue gebruie, hebt u Adobe Air Framewor odig. 3 Dit wordt automatisch meegeïstalleerd. Volg de aawijzige va de Adobe Air Istallatio. 6. Na voltooiig va de istallatie ut u de cd weer uiteme. Meer iformatie over de fucties va SIGMA DATA CENTER vidt u i de olie-help bij het programma.

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 io

Afstandsbediening Telis 1 io Afstadsbedieig Telis 1 io Bedieigshadleidig Telis 1 io Pure Art.r. 1810658 Telis 1 io Silver Art.r. 1810751 Telis 1 io Pearl Art.r. 1810713 Afstadsbedieig Telis 1 io Te combiere met alle io-homecotrol

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NL Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NEDERLANDS Inhoud 1 Knoppentoewijzing 3 2 De PC 22.13 activeren 3 3 Overzicht van weergavefuncties 4 4 Basisinstellingen van de PC 22.13 4

Nadere informatie

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Lumo-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.5101/0205 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7 Hoofdstu Combiatorie. Basisregels Combiatorie is de studie va telprobleme. De ust va het telle bestaat vaa uit het codere of aders voorstelle va het telprobleem, zodat het uiteidelij volstaat om de volgede

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

BIKE COMPUTER TOPLINE INSTALLATION VIDEO: TUTORIAL: BC 16.12 /BC 16.12 FUNCTIONS

BIKE COMPUTER TOPLINE INSTALLATION VIDEO: TUTORIAL: BC 16.12 /BC 16.12 FUNCTIONS BIKE COMPUTER TOPLINE VIDEO TUTORIAL: BC 16.12 /BC 16.12 INSTALLATION VIDEO: FUNCTIONS TR RO CZ HU PL PT NL ES IT FR GB/US DE NL NEDERLANDS Inhoudsopgave 1. De BC 16.12 / BC 16.12 STS leren kennen 52 1.1

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Rijen met de TI-nspire vii

Rijen met de TI-nspire vii Rije met de TI-spire vii De tore va Pisa Me laat ee bal valle vaaf de tore va Pisa(63m hoog) Na elke keer stuitere haalt de bal og ee vijfde va de voorgaade hoogte. Gevraagd zij: a) De hoogte a de e keer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands Ihoud Ileidig... 157 Eerste stappe... 169 SecureFiger Figerprit Idetificatio Basic Utility... 175 SecureFiger Figerprit BIOS Utility... 183 BIOS LOCK by Figerprits istallere... 189 Probleme oplosse...

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Het andere binomium van Newton Edward Omey

Het andere binomium van Newton Edward Omey Ileidig Het adere biomium va Newto Edward Omey Bija iederee heeft tijdes ij studies eis gemaat met de biomiale coëf- ciëte of getalle Dee worde diwijls voorgesteld oder de vorm die door Blaise Pascal (6-66)

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Tentamen - Informatietheorie ( ) 22 augustus u

Tentamen - Informatietheorie ( ) 22 augustus u Tetame - Iformatietheorie (473) augustus 995 9. -.3 u Bij de opgave is het maximaal aatal te behale pute vermeld. Het aatal pute is. Het tetame bestaat uit 6 opgave. Bij de tetame is het gebrui va ee reemachie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM 2 GAZELLE HANDLEIDING INHOUD INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 ALGEMEEN 5 1.2 WETTELIJKE BEPALINGEN 5 1.2.1 Betekeis voor de gebruiker 6 1.3 ACCU 6 1.4 MOTOR

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Productcatalogus & Montagevoorschrift

Productcatalogus & Montagevoorschrift Productcatalogus & Motagevoorschrift Waarom vilt iet werkt? Als vilt at wordt, eemt het zad e stof op, gevolg: krasse op de vloer. Gaat maximaal 3 maade mee. Idie vilt geplakt wordt, laat het sel los door

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

De Poisson-verdeling. Doelen

De Poisson-verdeling. Doelen De Poisso-verdelig = 1,5 4b ( ) P = = Doele Geschiedeis Diagostische toets 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig 4.5.1 De Poisso-verdelig 4.5.2 De tabel va de Poisso-verdelig 4.5.3 De verwachtigswaarde e

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie