Configuratie en instellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Configuratie en instellingen"

Transcriptie

1 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL

2 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 juni * *

3 Inhoud 3 Inhoud Inleiding...7 Terminologie en conventies...7 Fasen van de installatie op het netwerk...8 Systeemvereisten...9 Toegangs- en beheerniveaus...9 Gebruikers en groepen...9 Afdrukverbindingen...11 Blokkeringswachtrij...11 Afdrukwachtrij...12 Directe verbinding...12 Aanvullende beveiligingsfuncties toegang tot de imagepress Server beheren...13 IP-adressen en -poorten beperken...13 Beveiligd afdrukken...13 LDAP-authenticatie...13 Netwerkvereisten...14 Netwerkprotocollen...14 Windows-netwerken...14 AppleTalk-netwerken (alleen voor ondersteuning voor downloaden van lettertypen)...14 UNIX-netwerken...15 Aansluitingenpaneel...15 Voorbereiding voor instelling van de imagepress Server...16 Ethernetverbinding...16 Verbinding maken met het netwerk...17 Vereisten voor computers en mobiele apparaten...17 Vereisten voor gebruikerssoftware en printerstuurprogramma's...17 Vereisten voor WebTools...18 Vereisten voor Command WorkStation...19 Vereisten voor Impose en Compose...19 Vereisten voor mobiele apparaten...19 Vereisten voor online Help...19 WebTools...20 Geteste toepassingen...20

4 Inhoud 4 Instellen vanaf het bedieningspaneel van de printer...22 Tabbladen van de imagepress Server...22 Toegang krijgen tot functies van de imagepress Server vanaf de printer...24 Toegang tot Instelling...24 Instelopties van Server...24 Algemeen...25 Taken...26 Datum en tijd...28 Taal selecteren...29 Takenlogboek...29 Wachtwoord wijzigen...30 Instelopties van Netwerk...30 Poort...30 Protocol...32 Services...40 Instelopties voor Printer...50 Algemeen...50 USB...51 Kopieermachine-instellingen...52 ID-beheer afdeling...55 Instellen vanaf een clientcomputer...57 Configure openen...57 Configure starten vanuit WebTools...57 Configure starten vanuit Command WorkStation...57 Info over Fiery-instellingenwizard...57 Fiery-instellingenwizard starten vanuit WebTools...58 Fiery-instellingenwizard starten vanuit Command WorkStation...58 Info over WebTools...60 WebTools inschakelen...60 WebTools starten...60 Beschrijving van de opties van Instelling...61 PS-opties...61 Courier-vervanging toestaan...61 Papierformaten converteren...61

5 Inhoud 5 PDF- en PS-objecten opslaan in cache...62 Standaardpapierformaten...62 Voorblad afdrukken...62 Master afdrukken...62 Afdrukken tot PS-fout...62 Passend schalen...63 Resolutie...63 PCL-opties...63 CR toevoegen aan LF...63 Standaardafdrukstand...63 Lettertypenummer...64 Tekenbreedte (tekens/inch)...64 Tekengrootte (pt)...64 Lettertypebron...64 Formulierlengte...64 Papierformaat voor systeempagina s...64 Symbolenset...64 VDP...65 Recordlengte FreeForm Oorspronkelijke documenten...65 Conversie van oorspronkelijke documenten met PrintMe inschakelen...65 Back-up maken van instellingen en deze terugzetten...66 Back-up maken van instellingen en deze terugzetten met Configure...66 Back-up maken van instellingen met Configure...66 Instellingen terugzetten met Configure...66 Fiery Clone Tool...67 Administratie...68 Printerstuurprogramma s installeren en configureren...68 De configuratiepagina afdrukken...68 System Updates...68 Firewalls...68 Gebruikerssoftware...69 System Updates configureren...69 De stroomtoevoer naar de imagepress Server beheren...69 De imagepress Server starten...70 De imagepress Server afsluiten, opnieuw starten of rebooten vanaf het bedieningspaneel van de printer...70

6 Inhoud 6 Fabrieksinstellingen van imagepress Server herstellen...71 Afgedrukte taken wissen...71 Taakgegevens veilig wissen...72 Veilig wissen configureren...72 Werking van Veilig wissen...73 Taak verwijderen...73 Taken die niet worden beïnvloed door Veilig wissen...73 Afdrukken vanaf een USB-stick...74 Automatisch afdrukken met USB-stick configureren adresboeken...75 Soorten adresboeken...75 Adresboeken terugzetten...76 Beheerdersopdrachten voor het beheren van adresboeken...77 Afdrukken vanaf mobiele apparaten...78 Rechtstreeks mobiel afdrukken configureren...78 Aanvullende vereisten voor Rechtstreeks mobiel afdrukken...79 Afdrukken met PrintMe via de cloud...79 Afdrukken naar PrintMe-cloud configureren...80 Optimale prestaties van de imagepress Server behouden...80 Problemen oplossen...81 Foutenrapporten voor taken...81 Runtime-foutberichten...81 Printer niet gevonden...82 Kan geen verbinding met de imagepress Server maken met hulpprogramma s...83 Kan geen verbinding met de imagepress Server maken met Command WorkStation...83 Index...85

7 Inleiding 7 Inleiding Dit document beschrijft taken die door de beheerder van de Canon imagepress Server G100 moeten worden uitgevoerd of gecoördineerd voordat deze klaar is voor gebruik. Opmerking: In dit document wordt de Canon imagepress Server G100 de imagepress Server genoemd. In dit document wordt ervan uitgegaan dat de imagepress Server is uitgepakt uit de verpakking en dat alle vereiste kabels zijn aangesloten vanaf de imagepress Server naar het netwerk, een voedingsbron en de printer, en dat de printer operationeel is. Als u een beheerder bent en een imagepress Server wilt gaan configureren, raden wij u sterk aan dit volledige document zorgvuldig door te lezen, te beginnen met Fasen van de installatie op het netwerk op pagina 8. Terminologie en conventies In dit document worden terminologie en conventies gebruikt die verwijzen naar de Canon imagepress Server G100, de printer, het pakket met gebruikersdocumentatie en ondersteunde besturingssystemen. Term of conventie Aero Printer imagepress Server Pakket met gebruikersdocumentatie (titels in cursief) Aanvullend referentiemateriaal (titels in cursief) Verwijst naar imagepress Server (in illustraties en voorbeelden) imagepress C800/C700 Canon imagepress Server G100 Documenten in dit pakket: Afdrukken in kleur, Configuratie en instellingen, Afdrukken, Hulpprogramma's Raadpleeg de volgende locaties: Fiery-kleurenreferentie - Variabele gegevens afdrukken - Voorbeelden van workflows - Windows Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Tips en informatie. Waarschuwing: Let op! Een waarschuwing met betrekking tot handelingen die kunnen leiden tot de dood of zwaar lichamelijk letsel indien deze niet juist worden uitgevoerd. Let altijd op deze waarschuwingen voor een veilig gebruik van de apparatuur. Een waarschuwing met betrekking tot handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel indien deze niet juist worden uitgevoerd. Let altijd op deze waarschuwingen voor een veilig gebruik van de apparatuur.

8 Inleiding 8 Term of conventie Belangrijk: Verwijst naar Vereisten en beperkingen met betrekking tot handelingen. Lees deze onderdelen altijd goed voor een juist gebruik van de apparatuur en om beschadiging aan apparatuur of eigendommen te voorkomen. Fasen van de installatie op het netwerk Voor de installatie van de imagepress Server op een netwerk moet de netwerkomgeving worden geconfigureerd, moet de imagepress Server worden aangesloten, moeten computers worden voorbereid voor afdrukken en moet de imagepress Server na de installatie worden beheerd. Configureer het netwerk en de servers en zorg dat er een actieve netwerkverbinding is voordat u netwerkinstellingen in Instelling configureert. Dit geeft de imagepress Server de mogelijkheid om op het netwerk naar zones, servers en wachtrijen op servers te zoeken. Telkens als u de configuratie van de imagepress Server, de printer of het netwerk op uw locatie verandert, moet u de instellingen aanpassen aan de gewijzigde omgeving. Voor het wijzigen van netwerk- of poortinstellingen kan het nodig zijn dat u ook andere opties in Instelling wijzigt. 1 Configureer de netwerkomgeving. Configureer de netwerkservers om de gebruikers toegang te geven tot de imagepress Server als een netwerkprinter. Raadpleeg Windows-netwerken op pagina 14 en UNIX-netwerken op pagina 15 voor informatie over het configureren van netwerkservers in Windows- en UNIX-netwerkomgevingen wanneer deze specifiek betrekking hebben op de imagepress Server. Raadpleeg de documentatie bij uw netwerk voor meer informatie over het gebruik van uw netwerk. 2 Sluit de imagepress Server fysiek aan op een functionerend netwerk. Maak een netwerkknooppunt voor de imagepress Server. Zorg voor een kabel en leid deze naar de plaats waar de imagepress Server wordt geïnstalleerd, en sluit de kabel aan op de netwerkaansluiting van de imagepress Server. Raadpleeg Aansluitingenpaneel op pagina 15 voor meer informatie. 3 Stel de imagepress Server in. Configureer de imagepress Server voor uw afdruk- en netwerkomgeving aan de hand van de informatie in dit document. 4 Bereid computers voor op afdrukken. Installeer de bestanden die nodig zijn om af te drukken, installeer gebruikerssoftware en verbind de computers met het netwerk. De installatie van de software wordt beschreven in Afdrukken.

9 Systeemvereisten 9 Systeemvereisten Wij raden sterk aan alle systeemvereisten te controleren voordat u de imagepress Server instelt. Toegangs- en beheerniveaus Wanneer u de imagepress Server configureert bij de eerste instelling, implementeert u een bepaald beheerniveau door gebruikers en groepen, afdrukverbindingen en de toegang tot WebTools te configureren. Gebruikers en groepen Met Configure kunt u gebruikers maken, wachtwoorden toewijzen aan gebruikers, groepen met specifieke rechten maken en gebruikers toewijzen aan groepen. Verscheidene groepen zijn standaard ingesteld en u kunt nieuwe groepen maken. Alle gebruikers in een groep hebben dezelfde rechten. U kunt niet alleen de gebruikers toewijzen aan een groep, maar ook gebruikers toevoegen uit de algemene adreslijst van uw organisatie, indien u LDAP-services op de imagepress Server inschakelt. De volgende onderwerpen geven een overzicht dat is bedoeld om u te helpen een beveiligingsstrategie voor te bereiden. U kunt gedetailleerde informatie over gebruikers en groepen bekijken in Command WorkStation. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie. Gebruikersauthenticatie De term gebruikersauthenticatie betekent dat de imagepress Server controleert of de gebruiker die een taak verzendt bij een groep hoort en of de groep afdrukrechten heeft ( Afdrukken in zwart-wit of Afdrukken in kleur en zwart-wit ). U kunt de gebruikersauthenticatie beheren via Configure in Beveiliging > Afdrukrechten. Houd rekening met het volgende: Afdrukken toestaan voor is standaard ingesteld op Alle gebruikers. Dit betekent dat authenticatie niet is vereist en dat iedereen taken naar de imagepress Server kan verzenden. Zelfs als u wachtwoorden toewijst aan gebruikers en gebruikers toewijst aan groepen, is authenticatie niet vereist. Als u Afdrukken toestaan voor instelt op Bevoegde gebruikers, moeten gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren in het printerstuurprogramma wanneer ze afdrukken. Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven als ze bestanden maken vanaf het printerstuurprogramma om deze later af te drukken (zoals een bijlage die wordt verzonden naar de imagepress Server). Opmerking: U kunt niet tegelijkertijd authenticatie van de imagepress Server en van de printer inschakelen. Omdat taken die via FTP worden verzonden geen printerstuurprogramma vereisen, kunt u opgeven dat FTP-taken worden geverifieerd (zie Wachtwoord vereisen voor afdrukken op pagina 42

10 Systeemvereisten 10 Fiery-wachtwoorden Gebruik Configure of de Fiery-instellingenwizard om wachtwoorden te beheren. Wanneer u een gebruiker maakt in Configure in Gebruikersaccounts, kunt u een wachtwoord instellen voor de gebruiker. Stel wachtwoorden in voor Beheerder (standaardgebruiker in de groep Beheerders) en Operator (standaardgebruiker in de groep Operatoren) in Configure in Beveiliging. U kunt ook tijdens de eerste instelling een wachtwoord voor de Beheerder instellen met de Fiery-instellingenwizard. Belangrijk: U wordt sterk aangeraden de wachtwoorden periodiek te wijzigen om de imagepress Server te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen. Kies een wachtwoord dat langer is dan 15 tekens en niet alleen alfanumerieke tekens maar ook enkele symbolen bevat. Gebruiker Beheerder Operator Gastgebruiker Standaardwachtwoord (hoofdlettergevoelig) Fiery.1 Fiery.2 (geen) Voor meer informatie, zie Info over Fiery-instellingenwizard op pagina 58 Beheerdersrechten op pagina 10 Operatorrechten op pagina 11 Beheerdersrechten Gebruikers in de beheerdersgroep hebben het hoogste beheerniveau. De beheerdersrechten omvatten: De imagepress Server configureren vanuit Configure Groepen toevoegen en verwijderen Gebruikers toevoegen en verwijderen Wachtwoorden voor gebruikers instellen en wijzigen Het takenlogboek verwijderen, afdrukken, exporteren of weergeven Afdruktaken van gebruikers verwijderen, weergeven en wijzigen Alle taakgegevens van de imagepress Server wissen Taken in zwart-wit of kleur afdrukken Afdrukverbindingen publiceren Lettertypen verwijderen Afdruktaken beheren met de hulpmiddelen voor taakbeheer Afdrukinstellingen vervangen Standaardinstellingen voor afdrukopties bepalen

11 Systeemvereisten 11 Servervoorinstellingen opslaan, bewerken, publiceren en verwijderen De imagepress Server kalibreren Operatorrechten Gebruikers in operatorgroepen kunnen afdruktaken beheren via toepassingenvoor taakbeheer. De operatorrechten omvatten: Het takenlogboek afdrukken, exporteren of weergeven Afdruktaken van andere gebruikers verwijderen, weergeven en wijzigen Taken in zwart-wit of kleur afdrukken Alle taakgegevens van de imagepress Server wissen De imagepress Server kalibreren (indien toegestaan door de beheerder) Gastrechten (geen wachtwoord) Gebruikers hebben geen wachtwoord nodig om zich vanuit toepassingen voor taakbeheer aan te melden als gastgebruiker. Gastgebruikers kunnen de status van actieve taken bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen in taken of in de status van de imagepress Server. Afdrukverbindingen Er zijn diverse afdrukverbindingen beschikbaar, die bepalen hoe gebruikers taken kunnen verzenden naar de imagepress Server en vervolgens naar de printer. Opmerking: Als u de hulpprogramma s en WebTools wilt gebruiken, moet u ten minste één afdrukverbinding inschakelen. De volgende afdrukverbindingen zijn beschikbaar: Blokkeringswachtrij op pagina 11 Afdrukwachtrij op pagina 12 Directe verbinding op pagina 12 Schakel afdrukverbindingen in of uit vanuit Configure. Raadpleeg Taakverzending > Wachtrijen. Alle gepubliceerde afdrukverbindingen worden constant gecontroleerd op de aanwezigheid van taken. Via de afdrukwachtrij en de directe verbinding hebben gebruikers meer directe toegang tot de imagepress Server dan via de blokkeringswachtrij. Publiceer de afdrukwachtrij en de directe verbinding daarom niet in omgevingen waarin een maximale controle vereist is. Blokkeringswachtrij Taken die naar de blokkeringswachtrij zijn verzonden, worden op de vaste schijf van de imagepress Server geplaatst zodat deze later kunnen worden afgedrukt of meerdere malen kunnen worden afgedrukt.

12 Systeemvereisten 12 Aangezien de blokkeringswachtrij een opslagruimte is, kunnen de daar opgenomen taken alleen worden afgedrukt met behulp van de hulpmiddelen voor taakbeheer. Afdrukwachtrij De afdrukwachtrij is de standaardwachtrij van de imagepress Server. Taken die naar de afdrukwachtrij zijn verzonden, worden verwerkt en afgedrukt in de volgorde waarin deze zijn ontvangen. Taken waaraan een operator een bepaalde prioriteit heeft toegekend via de hulpmiddelen voor taakbeheer en taken die via de directe verbinding zijn verzonden hebben prioriteit boven taken die naar de afdrukwachtrij zijn verzonden. Directe verbinding Met de Directe verbinding worden taken direct naar de imagepress Server verzonden, maar alleen wanneer de imagepress Server niet actief is. Als de imagepress Server bezig is, blijft de taak aanwezig op de computer van de gebruiker totdat de imagepress Server klaar is. Vervolgens wordt de taak verwerkt zodra de vorige taak is beëindigd en voordat de volgende taak in de wachtrij wordt verwerkt. De Directe verbinding is bedoeld voor het downloaden van lettertypen en voor gebruik met testtoepassingen die Upstream-kanaalgegevens van de imagepress Server nodig hebben. In het algemeen wordt het niet aangeraden dat u de Directe verbinding gebruikt voor het afdrukken van taken. Opmerking: Als u lettertypen wilt downloaden naar de imagepress Server, moet u eerst de Directe verbinding publiceren. Belangrijk: In de meeste gevallen worden taken die via de Directe verbinding worden verzonden niet opgeslagen op de imagepress Server en deze kunnen dus niet worden geselecteerd voor opnieuw afdrukken, verplaatsen of verwijderen. De Directe verbinding biedt dus enige beveiliging voor vertrouwelijke bestanden. Taken die naar de Directe verbinding zijn verzonden, verschijnen wel in het takenlogboek. Dit is uitsluitend om administratieve redenen. Voor de zekerheid raden wij u echter aan Veilig wissen te gebruiken. Bepaalde taken die naar de Directe verbinding worden verzonden, veroorzaken het opslaan van tijdelijke bestanden op de imagepress Server. Dit probleem kan optreden met de volgende soorten taken: PDF-taken PDF-taken worden omgeleid naar de afdrukwachtrij. PDF-taken die u via LPR naar de directe verbinding verzendt, kunnen echter wel worden afgedrukt. TIFF-taken FreeForm-taken VDP-taken Taken met de volgende instellingen: Afdrukken in omgekeerde volgorde (voor grote taken) Booklet Maker Gemengde media Scheidingen combineren Paper Catalog Combineren en afdrukken

13 Systeemvereisten 13 N per vel afdrukken Pagina's per vel Aanvullende beveiligingsfuncties Naast de gebruikelijke beveiligingsfuncties zoals wachtwoorden wilt u mogelijk nog andere functies gebruiken om de veiligheid te verhogen. E mailtoegang IP-adressen en -poorten Beveiligd afdrukken LDAP-authenticatie toegang tot de imagepress Server beheren Omdat u gebruikers toestemming kunt geven voor het afdrukken van bestandsbijlagen in berichten die naar de imagepress Server zijn verzonden, aanvaardt de imagepress Server alleen geldige bijlagen (bijvoorbeeld PostScript- of PDF-bestanden). Normaal gesproken moeten via verzonden virussen door de ontvanger worden uitgevoerd. Bijlagen die geen geldige bestanden zijn, worden door de imagepress Server geweigerd. Omdat bestandstypen zoals.bat,.vbs en.exe virusactiviteiten kunnen veroorzaken, verwerkt de imagepress Server deze bestandstypen niet. De imagepress Server negeert ook berichten in RTF-indeling (Rich Text Format) of HTML-indeling (Hypertext Markup Language) en alle JavaScript-code die in berichten voorkomt. Op de imagepress Server kunt u lijsten van geautoriseerde adressen definiëren. Elk bericht dat de imagepress Server ontvangt van een adres dat niet op deze lijst voorkomt, wordt verwijderd. Raadpleeg E- mailadresboeken op pagina 75 voor meer informatie. IP-adressen en -poorten beperken Om ongeoorloofde verbindingen met de imagepress Server te beperken, kunt u alleen gebruikers toelaten met IPadressen die binnen een bepaald bereik vallen. U kunt onnodige poorten sluiten om ongewenste toegang via het netwerk te weigeren. Opdrachten of taken die vanaf ongeoorloofde IP-adressen of -poorten worden verzonden, worden door de imagepress Server genegeerd. Beveiligd afdrukken Met deze optie kunt u zeer delicate of vertrouwelijke bestanden afdrukken. Een gebruiker die met het printerstuurprogramma een bestand afdrukt, geeft de taak een wachtwoord. De gebruiker moet dat wachtwoord vervolgens op de imagepress Server invoeren om de taak te kunnen afdrukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.

14 Systeemvereisten 14 LDAP-authenticatie Wanneer LDAP-communicatie is ingeschakeld om namen en andere informatie van mensen op uw locatie op te vragen, kunt u het soort authenticatie instellen. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie. Netwerkvereisten U moet de netwerkservers configureren om de gebruikers toegang te geven tot de imagepress Server als een netwerkprinter. Voordat u de imagepress Server installeert op het netwerk, raden wij u sterk aan Fasen van de installatie op het netwerk op pagina 8 door te lezen. Een van de stappen is het configureren van de netwerkomgeving. Netwerkprotocollen Wanneer de imagepress Server is aangesloten op een netwerk, werkt deze als een netwerkprinter. De imagepress Server ondersteunt de volgende netwerkprotocollen: TCP/IP, met inbegrip van de protocollen DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, LPR, NBT, POP3, Poort 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP en SSL/TLS AppleTalk (alleen voor downloaden van lettertypen), Bonjour Deze protocollen kunnen tegelijkertijd op dezelfde kabel worden gebruikt. Computers die andere protocollen gebruiken, kunnen afdrukken via een server die een van de ondersteunde protocollen gebruikt. De imagepress Server schakelt automatisch naar het juiste protocol en verwerkt alle verbindingen tegelijkertijd. Windows-netwerken U moet de imagepress Server configureren om te werken met een Windows-netwerk. De imagepress Server heeft een geldig IP-adres, subnetmasker en gateway-adres nodig. U kunt deze gegevens handmatig typen of het DHCP-protocol gebruiken om de adressen dynamisch toe te wijzen. Zorg dat de naam en het adres van de imagepress Server zijn opgenomen in een DNS-database (Domain Name Server) of een database met hostnamen die door uw systeem wordt gebruikt. Als er meerdere imagepress Server-afdrukverbindingen worden gepubliceerd (bijvoorbeeld zowel de afdrukwachtrij als de blokkeringswachtrij), kunt u een printer definiëren voor elke afdrukverbinding, zodat de gebruikers direct naar elke verbinding kunnen afdrukken. Configureer de imagepress Server met de juiste Windows-domeinnaam. Dit is vooral belangrijk voor Windows-afdrukken, ook wel SMB-afdrukken (Server Message Block) genoemd. Om Microsoft Active Directory te gebruiken, moet u de imagepress Server aan een domein toewijzen. Als u de imagepress Server aan een werkgroep toewijst, kunt u Microsoft Active Directory niet gebruiken. AppleTalk-netwerken (alleen voor ondersteuning voor downloaden van lettertypen) AppleTalk-netwerken ondersteunen het downloaden van lettertypen alleen als u AppleTalk inschakelt.

15 Systeemvereisten 15 U moet Bonjour inschakelen om Mac OS-computers toegang te geven tot Bonjour-printers. U vindt de desbetreffende instellingen op de volgende locaties: In Configure, zie Netwerk > AppleTalk. In Configure, zie Netwerk > Bonjour. UNIX-netwerken U moet de imagepress Server configureren om te werken met UNIX-netwerken. Houd rekening met de volgende informatie over het gebruik van UNIX-netwerken met de imagepress Server: Wanneer u een UNIX-werkstation configureert met het LPR-protocol en verbinding maakt met de imagepress Server via een TCP/IP-netwerk, kunt u rechtstreeks afdrukken naar de imagepress Server. UNIX-werkstations kunnen alleen worden ingesteld door een beheerder met rechten op het root -niveau. Na de eerste configuratie kunnen UNIX-gebruikers afdruktaken verzenden naar een benoemde printer. De imagepress Server is een printercontroller die ondersteuning biedt voor LPR-protocollen. De imagepress Server heeft een externe printernaam die u moet gebruiken om ermee te kunnen communiceren. Ongeacht het UNIX-werkstation dat u gebruikt, moet u tijdens de configuratie van het netwerk voor de imagepress Server een van de volgende namen gebruiken voor de externe printer (of rp in het bestand /etc/printcap): print hold direct naam van virtuele printer Computers in een TCP/IP-netwerk kunnen rechtstreeks naar de imagepress Server afdrukken als een externe printer, of kunnen afdrukken naar Windows Server 2003-/Server 2008-/Server 2008 R2-/Server 2012-servers of UNIX-werkstations die als afdrukserver zijn ingesteld. Aansluitingenpaneel U moet de imagepress Server fysiek aansluiten op het netwerk met een netwerkkabel. Voordat u de imagepress Server installeert op het netwerk, raden wij u sterk aan Fasen van de installatie op het netwerk op pagina 8 door te lezen. Een van de stappen is het fysiek aansluiten van de imagepress Server op het netwerk met een netwerkkabel. Gebruik de netwerkpoort op de imagepress Server. Belangrijk: Wanneer de imagepress Server in gebruik is, mag u niet de netwerkkabel van de printer aansluiten of loskoppelen of de netwerkfuncties uitschakelen.

16 Systeemvereisten 16 Figuur 1: Aansluitingenpaneel van de imagepress Server 1 USB-poorten (x4) 2 Printerverbindingsconnector 3 Stroomconnector 4 Netwerkpoort 5 Connector gekruiste scannerkabel (10/100 BaseT) 6 Goot 7 Aan-uitschakelaar Voorbereiding voor instelling van de imagepress Server Als voorbereiding op het afdrukken op uw locatie zijn enkele begininstellingen nodig om de netwerkomgeving op te geven en te bepalen welke soorten afdruktaken u zult uitvoeren. Voordat u met de instelling van de imagepress Server begint, moet u beslissen welke toegangsniveaus u wilt implementeren, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsfuncties van de imagepress Server. Omdat veel van deze beveiligingsfuncties aan elkaar gekoppeld zijn, moet u de informatie aandachtig lezen om een doeltreffend beveiligingssysteem te plannen en de instelling van de imagepress Server vervolgens in die zin uitvoeren. Ethernetverbinding Voor ethernetverbindingen ondersteunt de imagepress Server Unshielded Twisted Pair-bekabeling (UTP) voor de volgende netwerksnelheden:

17 Systeemvereisten 17 De volgende netwerksnelheden worden ondersteund: 10BaseT: Categorie 3 of hoger 100BaseTX: Categorie 5 of hoger (4 paar/8 draden, korte lengte) 1000BaseT: Categorie 5e of hoger (4 paar/8 draden, korte lengte) Verbinding maken met het netwerk 1 Schakel de printer en de imagepress Server uit (raadpleeg De stroomtoevoer naar de imagepress Server beheren op pagina 70). 2 Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (RJ-45) van de imagepress Server (raadpleeg Aansluitingenpaneel op pagina 15). Als u bang bent dat zonder autorisatie informatie wordt gehaald uit de ethernetpoort van de imagepress Server, kunt u de ethernetpoort desgewenst beveiligen. 3 Schakel de imagepress Server en de printer in. Zet de aan-uitschakelaar op de imagepress Server in de ingeschakelde stand en druk vervolgens op de aanuitknop (raadpleeg De stroomtoevoer naar de imagepress Server beheren op pagina 70). Belangrijk: Wanneer de imagepress Server in gebruik is, mag u niet de netwerkkabel van de printer aansluiten of loskoppelen of de netwerkfuncties uitschakelen. Vereisten voor computers en mobiele apparaten Voor clientcomputers en mobiele apparaten gelden de volgende systeemvereisten. Vereisten voor gebruikerssoftware en printerstuurprogramma's Het volgende is vereist om Fiery-toepassingen en -printerstuurprogramma's te installeren en te gebruiken: Windows Vereiste Besturingssysteem Opmerking: Zowel de 32-bits als de 64-bits versie wordt ondersteund, tenzij anders vermeld. Beschrijving Windows XP: Home, Professional Windows Vista: Home Basic Edition, Home Premium Edition, Ultimate Edition, Business Edition, Enterprise Edition Windows 7: Home Premium, Professional, Ultimate Windows 8: Windows 8 Edition, Windows 8 Pro Edition, Windows 8 Enterprise Edition Windows Server 2003: Standard Edition, EnterpriseEdition, Datacenter Edition

18 Systeemvereisten 18 Vereiste Beschrijving Windows Server 2003: SP1 (alleen 64-bits), R2 Windows Server 2008: Standard Edition, EnterpriseEdition, Datacenter Edition, Web Server Windows Server 2008 R2 (alleen 64-bits): Foundation Edition, Standard Edition, EnterpriseEdition, Datacenter Edition, Web Server, Itanium-Based Windows Server 2012 (alleen 64-bits): FoundationEdition, Essentials Edition, Standard Edition, Datacenter Edition Geheugen voor afdrukken en hulpprogramma s (behalve Command WorkStation): Vaste-schijfruimte (behalve Command WorkStation) Netwerkprotocol: 500 MB (2 GB aanbevolen) 1 GB (2 GB aanbevolen) TCP/IP Mac OS Vereiste Besturingssysteem (op Mac OS-computers met Intelprocessor) Geheugen voor afdrukken en hulpprogramma s (behalve Command WorkStation) Vaste-schijfruimte (behalve Command WorkStation) Netwerkprotocol Beschrijving Mac OS 10.6, 10.7, 10.8 of MB (1GB aanbevolen) 500 MB (1GB aanbevolen) TCP/IP, EtherTalk, Bonjour Vereisten voor WebTools Voor het gebruik van WebTools is het volgende vereist: Vereiste Internetbrowser Beschrijving Windows: Internet Explorer 8 of hoger, Firefox 10 of hoger Mac OS: Safari 5 of hoger, Firefox 10 of hoger Opmerking: Microsoft brengt regelmatig nieuwe updates van Internet Explorer uit. Aangezien niet voor alle versies ondersteuning kan worden gegarandeerd, kunt u het best de hier genoemde versies gebruiken. Bij bepaalde versies van Firefox op Mac OS kunt u mogelijk geen wachtwoorden invoeren in Configure. Gebruik in dat geval Safari in plaats van Firefox. Weergave Beeldschermresolutie van 800 x 600 Grafische kaart Netwerkprotocol 16-bits kleuren TCP/IP

19 Systeemvereisten 19 Vereiste Andere vereisten Beschrijving Web Services ingeschakeld op de imagepress Server IP-adres of DNS-naam van de imagepress Server (om verbinding te maken met de imagepress Server) Vereisten voor Command WorkStation Voor de installatie en het gebruik van Command WorkStation is het volgende vereist: Vereiste Processor Beschrijvingen Windows: Pentium 4, 1,0 GHz of sneller Mac OS: Macintosh G5, 1,6 GHz of sneller Vaste-schijfruimte RAM-geheugen 3GB 1 GB Weergave Beeldschermresolutie van 1024 x 768 Grafische kaart Netwerkprotocol 16-bits kleuren TCP/IP Vereisten voor Impose en Compose Als u Fiery Impose en Fiery Compose wilt gebruiken, moet elke clientcomputer over het volgende beschikken: Command WorkStation Een geactiveerde licentie Acrobat/PitStop-software Vereisten voor mobiele apparaten Rechtstreeks mobiel afdrukken wordt ondersteund op de volgende mobiele apparaten met ios 4.2 of hoger en afdrukfunctionaliteit: ipad (eerste generatie of hoger) iphone (4, 4S, 5) ipod touch (derde generatie of hoger) Vereisten voor online Help De Help-bestanden voor de Fiery-hulpprogramma s zijn ontwikkeld voor gebruik met Microsoft Internet Explorer v6 of hoger. Als u andere browsers gebruikt, bijvoorbeeld Safari of eerdere versies van Internet Explorer, wordt de Help mogelijk niet juist weergegeven.

20 Systeemvereisten 20 Met Microsoft Internet Explorer op een Windows XP-computer met Service Pack2 worden de Help-bestanden mogelijk niet of niet correct weergegeven in de volgende situaties: Als in de browser pop-upblokkering wordt gebruikt, worden Help-bestanden hierdoor mogelijk geblokkeerd. In dit geval moet u pop-upblokkering tijdelijk uitschakelen om Help-bestanden te kunnen weergeven. Als in de browser de geavanceerde Internet-optie voor het weergeven van meldingen over scriptfouten is ingeschakeld, wordt mogelijk een waarschuwingsvenster getoond voordat de pagina van het Help-bestand wordt weergegeven. U kunt dit waarschuwingsvenster vermijden door de optie Melding van elke scriptfout weergeven op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties uit te schakelen. Er kan ook een waarschuwingsbericht worden weergegeven in de statusbalk, maar deze fout heeft geen invloed op de inhoud van het Help-bestand. Wanneer Help-bestanden niet kunnen worden bekeken vanaf een Mac OS X-computer, sluit u Safari eenmaal af of sluit u het venster van het Help-bestand. Selecteer Verwijder cachebestanden in het menu Safari en open het Helpbestand vervolgens opnieuw. WebTools De imagepress Server ondersteunt toegang tot het internet of een intranet met behulp van WebTools vanaf Windows- en MacOS-computers. Begin Downloads Documenten Configure Begin biedt actuele informatie over geïnstalleerde opties en de taken die worden verwerkt en afgedrukt op de imagepress Server. U hebt geen wachtwoord nodig om deze WebTool te gebruiken. Raadpleeg Hulpprogramma s voor meer informatie. Met Downloads kunnen gebruikers installatieprogramma s voor printerstuurprogramma s en andere software rechtstreeks downloaden van de imagepress Server. U hebt geen wachtwoord nodig om deze WebTool te gebruiken. Raadpleeg Afdrukken en Hulpprogramma s voor meer informatie. Met Documenten kunnen gebruikers taken in hun postvakken op de imagepress Server openen, beheren en wijzigen, en taken naar de imagepress Server verzenden. Met Configure kunt u opties van de imagepress Server bekijken en wijzigen vanaf een computer. Voor deze functie is het beheerderswachtwoord nodig. Geteste toepassingen EFI voert afdruktests uit op documenten die zijn gemaakt met veelgebruikte externe toepassingen om te controleren of deze compatibel zijn met de imagepress Server. Houd er echter rekening mee dat de uitgevoerde afdruktests beperkt zijn. De volgende toepassingen zijn getest: Afdrukken Toepassing In Windows In Mac OS Opmerkingen Adobe Acrobat 9, 10, 11 9, 10, 11

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Dit document bevat informatie over de Fiery EXP4110 versie 1.1. Voordat u de Fiery EXP4110 met versie 1.1 gaat gebruiken, moet u kopieën maken van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Dit document bevat informatie over de Fiery Network Controller voor DocuColor

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

d-color d-color Code: 572505

d-color d-color Code: 572505 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 572505 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding Gebruik van het apparaat Beheer van het apparaat Onderhoud van het apparaat Problemen oplossen Aanvullende informatie over het apparaat: www.hp.com/support/ljp3010series

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp gebruik use hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 5mfp HP Geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Creo kleurenserver. voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier. Gebruikershandleiding Nederlands. 731-01023A-NL Rev A

Creo kleurenserver. voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier. Gebruikershandleiding Nederlands. 731-01023A-NL Rev A Creo kleurenserver voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier 731-01023A-NL Rev A Gebruikershandleiding Nederlands Copyright Handelsmerken FCC-regels Creo, 2007. Alle rechten voorbehouden. Dit

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie