Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding

2

3 Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie Inleiding Inhoud van de verpakking Belangrijke informatie Veiligheidsinstructies Overige aanwijzingen Conventies en symbolen Schrijfconventies Waarschuwingstekens Standaardknoppen in wizards Installatie Betekenis van de poorten Vereisten aan hard- en software Algemene voorwaarden Voorwaarden voor gebruik van "Voice over IP" Voorwaarden voor de beheer-pc Hardware monteren Opstelling op tafel Wandmontage Inbouw in een 19 -kast Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de USB-Assistent Configuratie met de wizard "Eerste configuratie" Netwerkconfiguraties Integratie in bestaand bedrijfs-lan met DHCP-server Integratie in een bestaand bedrijfs-lan met vaste IP-adressen Databackup Gegevens opslaan op de PC Terugschrijven naar het systeem Apparaten aansluiten Aansluiten op PSTN/ISDN-netwerk Aansluiten op DSL-modem IP-toestellen aansluiten Client-PC s met CTI-software aansluiten ISDN-toestellen aansluiten Analoge toestellen aansluiten Mailserver/webserver aansluiten HiPath 2000, Installatiehandleiding 0-1

4 bktoc.fm Inhoudsopgave Uitsluitend voor intern gebruik 3.5 Overige configuratiemogelijkheden WBM op de beheer-pc starten Wizardgroep "Nieuwe componenten" Wizardgroep "Kenmerk wijzigen" Wizard "Toegang op afstand" Wizard Software-update" Appendix Belangrijke functies gebruiken Voic box instellen Gespreksgegevensmanager gebruiken Aansluiting en signalering Indeling van de LAN-/WAN-/DMZ-aansluitingen Signalering op de LAN-/WAN-/DMZ-aansluitingen Indeling der S 0 -aansluitingen Indeling van de a/b-aansluitingen Aansluiting van ISDN-toestellen op S 0 -aansluitingen Nummerplan DHCP bij netwerkcomponenten DHCP op de PC instellen DHCP instellen op IP-toestel Reageren op een veiligheidsmelding Afkortingen en vaktermen HiPath 2000, Installatiehandleiding

5 c01.fm Algemene informatie Inleiding 1 Algemene informatie 1.1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van het communicatiesysteem HiPath 2000 van Siemens AG. HiPath 2000 is een puur IP-communicatiesysteem dat de voordelen en flexibiliteit van de IPtechnologie benut. Het hoge spraakcomfort en de betrouwbaarheid die u kent van de traditionele telefonie, blijven gewaarborgd. HiPath 2000 is een op Linux gebaseerd IP-systeem met ISDN- en DSL-aansluiting op het openbare net. Als toestellen worden IP workpoint clients aangesloten die de volledige functionaliteit van de HiPath 2000 ondersteunen. Een firewall met DMZ-ondersteuning zorgt voor bescherming tegen ongeoorloofde toegang (zie pagina 1). HiPath 2000 ondersteunt tot 24 IP Workpoint Clients en geïntegreerde voic boxen. Daarnaast kunnen op de HiPath 2000 nog twee analoge toestellen worden aangesloten (bijv. analoge fax). HiPath 2000 biedt toegang tot het PSTN/ISDN-netwerk via 4 S 0 -aansluitingen met tot 8 ISDN-B-kanalen en meerdere LAN-aansluitingen voor de IP workpoint clients, zoals optipoint 410, optipoint 420 of PC s met opticlient 130. De S 0 -aansluitingen kunnen ook worden geconfigureerd als ISDN-toestelinterface. Bovendien is de HiPath 2000 voorzien van een WAN-aansluiting (bijv. voor een snelle internettoegang via DSL-techniek) en een DMZ-aansluiting. Zodoende kan de HiPath 2000 worden gebruikt als klein zelfstandig IP-communicatiesysteem. Via een van de LAN-aansluitingen kan HiPath 2000 worden gekoppeld aan andere HiPath 2000-systemen. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-1

6 c01.fm Algemene informatie Inleiding Enkele highlights van de HiPath 2000: Zeer betrouwbare spraakcommunicatie in combinatie met uiterst eenvoudige bediening Volledige CTI-functionaliteit Geïntegreerde voic box en Music On Hold met individuele meldteksten Geïntegreerde LAN-switch met 4 poorten Geïntegreerde DHCP-server Geïntegreerde DSL-routerfunctie Geïntegreerde firewall Ondersteuning van optipoint 410, optipoint 420 en opticlient 130 Aansluitmogelijkheid van WLAN Access Points Web Based Management (WBM) voor het beheer 1-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

7 c01.fm Algemene informatie Inhoud van de verpakking 1.2 Inhoud van de verpakking De verpakking van de HiPath 2000 bevat: HiPath 2000-basiseenheid Set voetjes voor opstelling op tafel/wandmontage (4x) Netsnoer Set bevestigingsmateriaal voor 19"-inbouw (2x) ISDN-aansluitkabel CD-ROM s gebruiksaanwijzing, tools en stuurprogramma s opticlient 130 (CTI-client) Ethernet LAN-kabel Deze handleiding HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-3

8 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie 1.3 Belangrijke informatie Dit document is een korte handleiding voor de montage en inbedrijfstelling van een HiPath Het richt zich op technisch onderlegde klanten die het HiPath 2000 IP-systeem in de standaarduitvoering snel en efficiënt in bedrijf willen nemen. Basiskennis van de TCP/IPnetwerktechnologie is nuttig. De hieronder genoemde punten moeten voor montage en inbedrijfstelling van een HiPath 2000-systeem zijn gelezen of voorbereid Veiligheidsinstructies Open nooit de behuizing! Aanraking van de stroomcircuits binnenin het apparaat is gevaarlijk! mag uitsluitend geschieden via een stopcontact met aangesloten randaarde. Als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont, moet u het onmiddellijk vervangen. Gebruik uitsluitend originele accessoires of specifiek voor het systeem goedgekeurde componenten. Anders kunnen beschadigingen aan het systeem optreden of voldoet u niet aan de voorschriften voor veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit. Controleer altijd voor aanvang van de werkzaamheden of op de desbetreffende schakeling nog spanning aanwezig is. Ga er nooit vanuit dat door het uitschakelen van een zekering of een hoofdschakelaar alle stroomkringen ook daadwerkelijk onderbroken zijn. Leg leidingen alleen zo dat ze geen (struikel)gevaar opleveren en de leidingen niet beschadigd kunnen worden. Sluit alle leidingen uitsluitend op de voorgeschreven aansluitpunten aan. Tijdens onweer mag u telefoonleidingen niet aansluiten of loskoppelen. 1-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

9 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie Overige aanwijzingen Onderwerp Copyright op open source software Beschrijving De software voor het HiPath 2000 IP-systeem omvat ook open source software die is ontwikkeld door derden en waarvan de auteursrechten zijn beschermd. Meer informatie hierover vindt u onder /software/licenseinformation.txt en /software/freesoftware/sources Volledig/onbeschadigd Vereisten aan locatie van plaatsing op de bijgeleverde CD/DVD. Controleer of de eenheden onbeschadigd zijn. De locatie van plaatsing moet wat invloeden van de omgeving betreft, voldoen aan de hieronder genoemde vereisten: Voor voldoende ventilatie van het systeem moet rechts en links van de behuizing minimaal 10 cm worden vrijgehouden. Het systeem is bestemd voor een kamertemperatuur van + 5 C tot + 40 C en voor een relatieve luchtvochtigheid van 5 % tot 80 %. Stel het systeem niet bloot aan de directe warmtebronnen (bijvoorbeeld zonnestralen, verwarming). Bescherm het systeem tegen overmatig stof. Licensering Vermijd de inwerking van chemicaliën. De HiPath 2000 is bij levering voorzien van een basislicentie voor het IP-systeem en vijf IP User licenties voor de IP workpoint clients. Voor de licensering van meer licentiepakketten (bijv. vijf extra IP User licenties) ontvangt u een Licentie Autorisatiecode (LAC) die via het Web Based Management (WBM) van de HiPath 2000 wordt geactiveerd. Voor de licensering hebt u een functionerende PSTN/ISDN-toegang nodig. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-5

10 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie Onderwerp Standaard-instellingen bij het instellen van DSL-telefonie Eisen aan het reeds aanwezige LAN Toegang tot online Help Beschrijving Bij de eerste configuratie van HiPath 2000 met DSLtelefonie worden alle gesprekken via het internet gerouteerd, met uitzondering van de in paragraaf beschreven speciale telefoonnummers. Is er geen vrij SIP-kanaal beschikbaar, dan wordt de verbinding van HiPath 2000 automatisch via ISDN tot stand gebracht. Wijziging van deze voorinstellingen zijn mogelijk in de Expert-modus (zie Online-help bij WBM). Denk eraan dat met deze standaard-instellingen ook bij een DSL-Flat -tarief extra kosten kunnen ontstaan. Voldoet het LAN aan de vereisten voor Voice over IP (zie pagina 2)? Is een netwerkanalyse uitgevoerd? Is er een lijst met al gebruikte en nog te gebruiken IP-adressen? Zijn de IP-adressen van de IP-clients vastgelegd en zijn aan deze IP-adressen telefoonnummers toegewezen? Als de Help onder Windows XP SP2 of Windows Server 2003 met File Protocol wordt benaderd, moet rekening worden gehouden met enkele bijzonderheden, siehe Seite EMC-waarschuwing! HiPath 2000 is een apparaat van klasse A. Zulke apparaten kunnen in woningen radiostoring veroorzaken. Van de gebruiker kan in zulke gevallen adequate maatregelen worden verlangd. 1-6 HiPath 2000, Installatiehandleiding

11 c01.fm Algemene informatie Conventies en symbolen 1.4 Conventies en symbolen Schrijfconventies... knop OK... Knoppen en menu s worden vet aangegeven. Teksten in de lopende tekst die bijzonder belangrijk zijn of waaraan u bijzondere aandacht moet schenken, zijn eveneens vet aangegeven. <Tijdelijke aanduiding> Informatie die al naar gelang de situatie kan verschillen, staat tussen spitse haken Waarschuwingstekens > Met dit symbool wordt verwezen naar nuttige opmerkingen en aanvullende informatie. 7 Het uitroepteken wijst op belangrijke informatie en tips die u in ieder geval moet opvolgen om storingen te voorkomen Standaardknoppen in wizards Welke knoppen actief zijn, is afhankelijk van de context. Knoppen die niet actief zijn, worden grijs weergegeven. De contextgevoelige Help openen voor het actieve scherm. Let op: daar in de wizard Eerste configuratie na elke stap de gegevens worden opgeslagen, kan het annuleren tot een instabiel functioneren van de HiPath 2000 leiden! Terug naar de vorige stap van de wizard. Wijzigingen toepassen en naar de volgende stap van de wizard. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-7

12 c02.fm Installatie Betekenis van de poorten 2 Installatie 2.1 Betekenis van de poorten > De installatie van de bekabeling is afhankelijk van de toepassing en wordt verderop in het document beschreven, siehe Seite 25. 4x S0 (in totaal 8 ISDN-B-kanalen) Deze vier S 0 -aansluitingen (poorten) geven met tot 8 ISDN-B-kanalen toegang tot het PSTN/ISDN-netwerk. De S 0 -aansluitingen kunnen ook worden geconfigureerd als ISDN-toestelinterface. 2x A/B Op deze twee aansluitingen kunt u twee analoge apparaten aansluiten (bijv. Fax groep 3 of een analoog telefoontoestel). 4x LAN Op de vier LAN-aansluitingen kunnen tot 24 IP workpoint clients worden aangesloten. Gebruik voor de verdeling een of meer switches. Er kunnen bijv. IP-toestellen worden aangesloten zoals optipoint 410 of optipoint 420 en PC s met opticlient x WAN De WAN-aansluiting is bestemd voor een provider (bijv. voor DSL). 1x DMZ Op de DMZ-aansluiting kunt u mail- of webservers aansluiten die in een gedemilitairiseerde zone (DMZ) openbaar toegankelijke diensten in het LAN aanbieden. 1x USB De USB-aansluiting is bestemd voor de eerste installatie en voor servicedoeleinden. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-1

13 c02.fm Installatie Vereisten aan hard- en software 2.2 Vereisten aan hard- en software Algemene voorwaarden Een ISDN-aansluiting voor meer apparaten of een telecominstallatie voor het gebruik van externe ISDN-gesprekken (aansluiting op een NTBA). Een DSL-internetaansluiting met permanente verbinding voor het gebruik van externe DSL-gesprekken (aansluiting op een DSL-modem en eventueel splitter). Zonder permanente verbinding zijn alleen uitgaande DSL-gesprekken mogelijk Voorwaarden voor gebruik van "Voice over IP" Switch als netwerkverdeler (geen hub gebruiken). Ondersteuning van 100 MBit/s full duplex. Ondersteuning van "Quality of Service" om bij hoge belasting van het netwerk een goede spraakkwaliteit te garanderen Voorwaarden voor de beheer-pc De beheer-pc is de computer waarmee u de eerste ingebruikname en het latere beheer van de HiPath 2000 uitvoert. USB-aansluiting. Voor de eerste configuratie van IP-parameters is toegang tot de HiPath 2000 vanaf een PC via een USB-verbinding vereist. Passende configuratie van netwerk. De beheer-pc die het netwerk verzorgt, moet zich in hetzelfde LAN-segment bevinden als de HiPath Meer informatie over instellingen in het netwerk, bijv. DHCP-activering, vindt u bij het desbetreffende scenario verderop in dit document. Een van de volgende besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 Server of Windows Server Voor bijzonderheden bij Windows 2000 Server/Windows Server 2003 siehe Seite 12. Java Runtime Environment Als u geen of een oudere Java Runtime Environment gebruikt, verschijnt tijdens de eerste configuratie de vraag of u de vereiste versie van de meegeleverde CD/DVD wilt installeren. Microsoft Internet-Explorer V5.5 (of hoger). De optie "ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen" bij de beveiligingsinstellingen van de browser moet zijn ingeschakeld. Als u met een oudere versie van de Internet Explorer werkt, installeer dan een actuele versie voordat u begint met de eerste configuratie via USB. 2-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

14 c02.fm Installatie Hardware monteren 2.3 Hardware monteren Pak de componenten uit en controleer aan de hand van de leverbon of de levering volledig is. Controleer de componenten op beschadigingen. Voor de montage van een HiPath 2000 hebt u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Opstelling op tafel, zie hieronder. Wandmontage, zie pagina 4. Inbouw in een 19 -kast, zie pagina Opstelling op tafel Voor de vrijstaande opstelling monteert u de meegeleverde vier behuizingsvoeten. 1. Plaats het grotere deel van de behuizingsvoet van bovenaf en het kleinere deel van onderaf op een behuizingshoek. onder boven 2. Fixeer de beide delen met een van de meegeleverde vier bouten en plak hierop een gummivoet. 3. Herhaal stap 1 en 2 voor de montage van de overige drie behuizingsvoeten. 4. Sluit het netsnoer aan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-3

15 c02.fm Installatie Hardware monteren Wandmontage Voor wandmontage hebt u twee bouten (minimale diameter = 3,5 mm) en twee passende wandpluggen nodig. U bevestigt het systeem aan de wand met de behuizingsvoeten. 7 Prüfen Sie bei der Festlegung des Installationsortes die Wand auf Strom-, Gas- und Wasserleitungen z. B. mit Installationsplänen und einem Metall-Detektor. Das Beschädigen von Strom-, Gas- und Wasserleitungen kann zu erheblichen Personenund Sachschäden führen. 1. Voordat u begint met de wandmontage bevestigt u de vier behuizingsvoeten zoals beschreven onder "Opstelling op tafel" zie pagina 3. Let op: Vanwege brandbeveiliging en ventilatie mag het systeem uitsluitend rechtop worden gemonteerd Geen andere montagestand is toegestaan! 2. Markeer de plaats van de boorgaten aan de hand van de gegevens in de volgende tekening. Opmerking: met het oog op een veilige bevestiging plaatst u beide boorgaten diagonaal. Bijvoorbeeld zoals in het diagram is aangegeven met " ". 22 mm 181 mm 22 mm HiPath mm Behuizingsvoeten Behuizingsvoeten 3. Boor de gaten en plaats de pluggen. 2-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

16 c02.fm Installatie Hardware monteren 4. Draai de bouten aan tot 5 mm afstand van de wand en hang het systeem op aan de twee bouten. 5. Sluit het netsnoer aan Inbouw in een 19 -kast Voor de montage in de 19"-kast monteert u de twee meegeleverde bevestigingshoeken. 1. Bevestig de twee bevestigingshoeken met drie van de meegeleverde bouten. 2. Schuif het systeem in de 19"-kast. 3. Bevestig het systeem aan beide zijden met twee bouten aan het 19"-frame. Voor bevestiging aan de 19 -kast hebt u speciale bouten nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de kast. 4. Sluit het netsnoer aan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-5

17 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie zonder netwerk (standalone) In de volgende afbeelding wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven welke IP-adressen in het LAN worden gebruikt als de DHCP-server actief is in de HiPath 2000 (CO). IP: wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen IP: wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen PC 2 PC 1 beheer-pc LAN HiPath 2000 Standaard-IP: DHCP-server (CO) geactiveerd IPtoestel 1 IPtoestel 2 IP: IP: wordt automatisch door de wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen DHCP-server (CO) toegewezen De inbedrijfstelling in trefwoorden: USB-Assistent voor configuratie van de LAN-verbinding, zie paragraaf Wizard "Eerste configuratie" (onderdeel van Web Based Management), zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-1

18 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de USB-Assistent Met de USB-Assistent wordt via USB-kabels de HiPath 2000 voorbereid op het eerste funtioneren in het LAN. 1. Voorzie de HiPath 2000 van spanning. De HiPath 2000 mag niet beschikken over een USB- of LAN-verbinding naar de beheer-pc. De HiPath 2000 wordt gestart. Als dit proces is afgesloten, begint de groene LED "RUN" van HiPath 2000 één keer per seconde te knipperen. 2. Start de beheer-pc (als dit nog niet is gebeurd). De PC mag niet beschikken over een USB- of LAN-verbinding naar de HiPath De hieronder beschreven DHCP-instelling op de PC geldt voor Windows XP. Uitgebreide informatie over de instelling bij andere Windows-besturingssystemen, zie paragraaf 4.4, DHCP bij netwerkcomponenten. Kies Start - Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen. 4. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende LAN-verbinding en kies de menuoptie Eigenschappen. 5. Selecteer op het tabblad Algemeen met de linkermuisknop het item Internet-protocol (TCP/IP) voor uw netwerkadapter en klik op Eigenschappen. 6. Selecteer op het tabblad Algemeen de opties Automatisch een IP-adres laten toewijzen en Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen. 7. Klik meermaals op OK om alle vensters te sluiten. Hiermee is de beheer-pc voorbereid als DHCP-client voor gebruik met een DHCP-server. 8. Plaats de systeem-cd in het CD/DVD-station van de beheer-pc. 9. De setup van de USB-Assistent wordt automatisch gestart. Als de setup niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bestand <CD/DVD-station>\setup.exe. 10. Kies een taal voor de installatie van de USB-Assistent en bevestig met OK. 11. Volg de aanwijzingen van het Setup-programma op. Klik vervolgens op de knop Installeren. Wacht tot de setup is uitgevoerd. 12. Klik op Voltooien. 3-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

19 Configuratie zonder netwerk (standalone) 13. Het Setup-programma wordt afgesloten en de USB-Assistent wordt gestart. U kunt de USB-Assistent op elk moment starten via het menu Start van Windows. Kies hiervoor Programma s - Siemens - HiPath USB-Assistent. Kies de taal voor de bediening van de USB-Assistent en klik op OK&Next. Informatie over de standaardknoppen, zie paragraaf 1.4.3, Standaardknoppen in wizards. 14. Controleer of de HiPath 2000 op geen enkele wijze op een netwerk is aangesloten (de poorten LAN, WAN en DMZ zijn vrij). 15. Sluit de HiPath 2000 met de meegeleverde USB-kabel aan op de beheer-pc. De HiPath 2000 wordt hierna als nieuwe hardware herkend op de beheer-pc. 16. Volg eventueel de aanwijzingen voor installatie van de hardware op en sluit de installatie af met Finish. De USB-verbinding tussen de beheer-pc en de HiPath 2000 is nu tot stand gebracht. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-3

20 Configuratie zonder netwerk (standalone) 17. Om de actuele configuratiedata van de HiPath 2000 uit te lezen, klikt u in de USB-Assistent op OK&Next. 18. De HiPath 2000 heeft bij levering een standaardinstelling voor IP Address, Netmask en DHCP Server. Klik op Yes, I want to use the default settings en bevestig met OK&Next. 19. Nadat u het volgende dialoogvenster hebt bevestigd met OK&Next, worden de gegevens van de gewenste configuratie verzonden naar de HiPath Dit kan ca. 7 minuten duren. Het verloop wordt aangegeven door een voortgangsbalk. 20. Klik op OK&Next om het vereiste beveiligingscertificaat te installeren. Dit is nodig voor de installatie van een beveiligde verbinding met het LAN. 21. Verwijder nu de USB-verbinding tussen de beheer-pc en de HiPath Verbind de beheer-pc en de HiPath 2000 via het LAN. U kunt hiervoor bijv. de LAN-kabel van de beheer-pc direct in een van de vier LAN-aansluitingen van de HiPath 2000 steken. Als u dit hebt gedaan, klikt u op OK&Next. 3-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

21 Configuratie zonder netwerk (standalone) 23. Na een succesvolle verbindingstest worden de actuele configuratiegegevens van de wizard weergegeven. Deze gegevens kunt u voor uw documentatie afdrukken door te klikken op Afdrukken. Als de verbindingstest niet succesvol was, controleert u of de LAN-verbinding correct is geïnstalleerd. Of de beheer-pc een verbinding met de HiPath 2000 tot stand kon brengen, kunt u ook controleren vanaf de opdrachtprompt. Kies hiervoor op de beheer-pc Start - Programma s - Bureau-accessoires - Opdrachtprompt en voer ipconfig /all in bij de opdrachtprompt. Sluit na een succesvolle verbindingstest de wizard met de knop OK&Next. 24. De USB-Assistent is nu afgesloten. Voor de verdere configuratie van de HiPath 2000 wordt de wizard voor de eerste installatie automatisch gestart, zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-5

22 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de wizard "Eerste configuratie" In deze paragraaf wordt de configuratie van de HiPath 2000 met behulp van de wizard "Eerste configuratie" beschreven. Voorwaarde is dat de USB-Assistent al is uitgevoerd, zie paragraaf > Voor de hier beschreven configuratie (paragraaf 3.1) hoeven slechts enkele instellingen te worden gewijzigd. Lees de beschrijving van de afzonderlijke stappen altijd door om belangrijke functies van uw HiPath 2000 te leren kennen, ook als u een instelling niet hoeft aan te passen. Voorwaarde: de wizard "Eerste configuratie" werd automatisch gestart. Als er een veiligheidsmelding verschijnt, volgt u de aanwijzingen van de veiligheidsmelding op, zie paragraaf 4.5, Reageren op een veiligheidsmelding. 1. In stap 1 worden de globale DHCP-instellingen vastgelegd. Voeg hier nog de volgende gegevens toe: Domeinnaam Voer zo nodig de domeinnaam van de DHCP-server in (max. 80 tekens). Server 1 Voer hier als DNS-proxy het IP-adres van de HiPath 2000 in (standaard: ). Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. Informatie over de standaardknoppen, zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding

23 Configuratie zonder netwerk (standalone) 2. In stap 2 wordt het DHCP-adresbereik vastgelegd. Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 3. In stap 3 worden de ISDN-aansluitingen ingesteld. Leg vast welke van de S 0 -poorten moet worden gebruikt als ISDN-basisaansluiting (systeem- of PMP-aansluiting) en welke als ISDN-deelnemerinterface. Standaardconfiguratie: S0 1 bis S0 3: ISDN-basisaansluiting als systeemaansluiting (Euro-netlijn PP) S0 4: ISDN-deelnemerinterface (Euro-bus) In de standaardconfiguratie kunt u tot 6 ISDN B-kanalen gebruiken en 2 ISDN-toestellen aansluiten (bijv. ISDN-toestel of Fax groep 4). Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-7

24 Configuratie zonder netwerk (standalone) 4. In stap 4 worden kiesregels ingevoerd voor de conversie van het telefoonnummer en de netlijncode. Voer hier de volgende gegevens in (voorbeeld in internationale standaardnotatie: +31 (10) : Landcode 31 (voor Nederland). Netnummer 10 (voor Rotterdam). Nummer van de aansluiting 777 (uw abonneenummer). Bij gebruik als PMP-aansluiting (Point-to-Multipoint) voert u hier niets in. De verschillende MSN s stelt u later als doorkiesnummer bij het desbetreffende toestel in. Voor de Richtingsprefix is al 0 ingevoerd. Met deze instelling worden gekozen telefoonnummers die beginnen met een nul, herkend als externe telefoonnummers. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 3-8 HiPath 2000, Installatiehandleiding

25 Configuratie zonder netwerk (standalone) 5. In stap 5 wordt de internettoegang geconfigureerd. De gegevens voor de provider T-Online worden weergegeven. Selecteer bij Provider selecteren de waarde T-Online. Uw toegangsgegevens vindt u op de opdrachtbevestiging. Houd rekening met het verschil tussen kleine letters en hoofdletters. Aansluitcode / T-Online-nummer / Nummer medegebruiker/suffix Voer de toegangsgegevens voor de gebruikersnaam in de desbetreffende velden in. Persoonlijk wachtwoord Ook dit wachtwoord hebt u gekregen van uw internetprovider. Wachtwoord herhalen Voer het wachtwoord nogmaals in. Permanente verbinding Selecteer de optie Aan. Er hoeft dan niet te worden ingebeld voor internettoegang. Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-9

26 Configuratie zonder netwerk (standalone) 6. Sluit nu alle netwerkcomponenten aan op de HiPath Aansluiten op PSTN/ISDN-netwerk, zie paragraaf Aansluiten op DSL-modem, zie paragraaf IP-toestellen aansluiten, zie paragraaf Client-PC s met CTI-software aansluiten, zie paragraaf ISDN-toestellen aansluiten, zie paragraaf Analoge toestellen aansluiten, zie paragraaf Mailserver/webserver aansluiten, zie paragraaf Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 7. In stap 7 tot en met stap 9 worden de deelnemergegevens van de LAN-toestellen ingesteld (bijv. optipoint 420). Alle beschikbare LAN-toestellen worden weergegeven in de lijst. Selecteer de deelnemer waarvan u het toestel wilt instellen, door te klikken op Bewerken HiPath 2000, Installatiehandleiding

27 Configuratie zonder netwerk (standalone) 8. Leg de gegevens voor het LAN-toestel vast. Voer hier de volgende gegevens in: Naam U kunt aan elk toestel een naam toewijzen. Deze naam wordt bijv. bij toestellen met display weergegeven op het display (standaard: SYS [telefoonnummer]). Doorkiezen Standaard zijn het doorkiesnummer en het (interne) telefoonnummer van een deelnemer gelijk. Als u het doorkiesnummer wijzigt, kan een toestel bijv. intern worden bereikt met het nummer 110 en extern met het MSN (doorkiesnummer). Oproepsignalering intern/extern Stel de belsignalen van het toestel in. Als u bijv. wilt dat een deelnemer aan het belsignaal kan herkennen of een oproep intern of extern is, stelt u voor interne en externe oproepen een ander belsignaal in (standaard: extern/intern Oproeptype 1). Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-11

HiPath 2000 Web Based Management. Online Help

HiPath 2000 Web Based Management. Online Help HiPath 2000 Web Based Management Online Help Deze documentatie bevat slechts algemene beschrijvingen. Het is mogelijk dat de beschrijving van een functie afwijkt van de concrete toepassing of dat de functie

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme. Communication for the open minded. Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431

Documentatie. HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme. Communication for the open minded. Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431 Documentatie HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise

Nadere informatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie HiPath 1200 Manager Documentatie *1PA31003-H1200-C100-1-54A9* 1P A31003-H1200-C100-1-54A9 Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet

Nadere informatie

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 5050 In gebruik nemen en onderhoud Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie