Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding

2

3 Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie Inleiding Inhoud van de verpakking Belangrijke informatie Veiligheidsinstructies Overige aanwijzingen Conventies en symbolen Schrijfconventies Waarschuwingstekens Standaardknoppen in wizards Installatie Betekenis van de poorten Vereisten aan hard- en software Algemene voorwaarden Voorwaarden voor gebruik van "Voice over IP" Voorwaarden voor de beheer-pc Hardware monteren Opstelling op tafel Wandmontage Inbouw in een 19 -kast Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de USB-Assistent Configuratie met de wizard "Eerste configuratie" Netwerkconfiguraties Integratie in bestaand bedrijfs-lan met DHCP-server Integratie in een bestaand bedrijfs-lan met vaste IP-adressen Databackup Gegevens opslaan op de PC Terugschrijven naar het systeem Apparaten aansluiten Aansluiten op PSTN/ISDN-netwerk Aansluiten op DSL-modem IP-toestellen aansluiten Client-PC s met CTI-software aansluiten ISDN-toestellen aansluiten Analoge toestellen aansluiten Mailserver/webserver aansluiten HiPath 2000, Installatiehandleiding 0-1

4 bktoc.fm Inhoudsopgave Uitsluitend voor intern gebruik 3.5 Overige configuratiemogelijkheden WBM op de beheer-pc starten Wizardgroep "Nieuwe componenten" Wizardgroep "Kenmerk wijzigen" Wizard "Toegang op afstand" Wizard Software-update" Appendix Belangrijke functies gebruiken Voic box instellen Gespreksgegevensmanager gebruiken Aansluiting en signalering Indeling van de LAN-/WAN-/DMZ-aansluitingen Signalering op de LAN-/WAN-/DMZ-aansluitingen Indeling der S 0 -aansluitingen Indeling van de a/b-aansluitingen Aansluiting van ISDN-toestellen op S 0 -aansluitingen Nummerplan DHCP bij netwerkcomponenten DHCP op de PC instellen DHCP instellen op IP-toestel Reageren op een veiligheidsmelding Afkortingen en vaktermen HiPath 2000, Installatiehandleiding

5 c01.fm Algemene informatie Inleiding 1 Algemene informatie 1.1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van het communicatiesysteem HiPath 2000 van Siemens AG. HiPath 2000 is een puur IP-communicatiesysteem dat de voordelen en flexibiliteit van de IPtechnologie benut. Het hoge spraakcomfort en de betrouwbaarheid die u kent van de traditionele telefonie, blijven gewaarborgd. HiPath 2000 is een op Linux gebaseerd IP-systeem met ISDN- en DSL-aansluiting op het openbare net. Als toestellen worden IP workpoint clients aangesloten die de volledige functionaliteit van de HiPath 2000 ondersteunen. Een firewall met DMZ-ondersteuning zorgt voor bescherming tegen ongeoorloofde toegang (zie pagina 1). HiPath 2000 ondersteunt tot 24 IP Workpoint Clients en geïntegreerde voic boxen. Daarnaast kunnen op de HiPath 2000 nog twee analoge toestellen worden aangesloten (bijv. analoge fax). HiPath 2000 biedt toegang tot het PSTN/ISDN-netwerk via 4 S 0 -aansluitingen met tot 8 ISDN-B-kanalen en meerdere LAN-aansluitingen voor de IP workpoint clients, zoals optipoint 410, optipoint 420 of PC s met opticlient 130. De S 0 -aansluitingen kunnen ook worden geconfigureerd als ISDN-toestelinterface. Bovendien is de HiPath 2000 voorzien van een WAN-aansluiting (bijv. voor een snelle internettoegang via DSL-techniek) en een DMZ-aansluiting. Zodoende kan de HiPath 2000 worden gebruikt als klein zelfstandig IP-communicatiesysteem. Via een van de LAN-aansluitingen kan HiPath 2000 worden gekoppeld aan andere HiPath 2000-systemen. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-1

6 c01.fm Algemene informatie Inleiding Enkele highlights van de HiPath 2000: Zeer betrouwbare spraakcommunicatie in combinatie met uiterst eenvoudige bediening Volledige CTI-functionaliteit Geïntegreerde voic box en Music On Hold met individuele meldteksten Geïntegreerde LAN-switch met 4 poorten Geïntegreerde DHCP-server Geïntegreerde DSL-routerfunctie Geïntegreerde firewall Ondersteuning van optipoint 410, optipoint 420 en opticlient 130 Aansluitmogelijkheid van WLAN Access Points Web Based Management (WBM) voor het beheer 1-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

7 c01.fm Algemene informatie Inhoud van de verpakking 1.2 Inhoud van de verpakking De verpakking van de HiPath 2000 bevat: HiPath 2000-basiseenheid Set voetjes voor opstelling op tafel/wandmontage (4x) Netsnoer Set bevestigingsmateriaal voor 19"-inbouw (2x) ISDN-aansluitkabel CD-ROM s gebruiksaanwijzing, tools en stuurprogramma s opticlient 130 (CTI-client) Ethernet LAN-kabel Deze handleiding HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-3

8 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie 1.3 Belangrijke informatie Dit document is een korte handleiding voor de montage en inbedrijfstelling van een HiPath Het richt zich op technisch onderlegde klanten die het HiPath 2000 IP-systeem in de standaarduitvoering snel en efficiënt in bedrijf willen nemen. Basiskennis van de TCP/IPnetwerktechnologie is nuttig. De hieronder genoemde punten moeten voor montage en inbedrijfstelling van een HiPath 2000-systeem zijn gelezen of voorbereid Veiligheidsinstructies Open nooit de behuizing! Aanraking van de stroomcircuits binnenin het apparaat is gevaarlijk! mag uitsluitend geschieden via een stopcontact met aangesloten randaarde. Als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont, moet u het onmiddellijk vervangen. Gebruik uitsluitend originele accessoires of specifiek voor het systeem goedgekeurde componenten. Anders kunnen beschadigingen aan het systeem optreden of voldoet u niet aan de voorschriften voor veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit. Controleer altijd voor aanvang van de werkzaamheden of op de desbetreffende schakeling nog spanning aanwezig is. Ga er nooit vanuit dat door het uitschakelen van een zekering of een hoofdschakelaar alle stroomkringen ook daadwerkelijk onderbroken zijn. Leg leidingen alleen zo dat ze geen (struikel)gevaar opleveren en de leidingen niet beschadigd kunnen worden. Sluit alle leidingen uitsluitend op de voorgeschreven aansluitpunten aan. Tijdens onweer mag u telefoonleidingen niet aansluiten of loskoppelen. 1-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

9 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie Overige aanwijzingen Onderwerp Copyright op open source software Beschrijving De software voor het HiPath 2000 IP-systeem omvat ook open source software die is ontwikkeld door derden en waarvan de auteursrechten zijn beschermd. Meer informatie hierover vindt u onder /software/licenseinformation.txt en /software/freesoftware/sources Volledig/onbeschadigd Vereisten aan locatie van plaatsing op de bijgeleverde CD/DVD. Controleer of de eenheden onbeschadigd zijn. De locatie van plaatsing moet wat invloeden van de omgeving betreft, voldoen aan de hieronder genoemde vereisten: Voor voldoende ventilatie van het systeem moet rechts en links van de behuizing minimaal 10 cm worden vrijgehouden. Het systeem is bestemd voor een kamertemperatuur van + 5 C tot + 40 C en voor een relatieve luchtvochtigheid van 5 % tot 80 %. Stel het systeem niet bloot aan de directe warmtebronnen (bijvoorbeeld zonnestralen, verwarming). Bescherm het systeem tegen overmatig stof. Licensering Vermijd de inwerking van chemicaliën. De HiPath 2000 is bij levering voorzien van een basislicentie voor het IP-systeem en vijf IP User licenties voor de IP workpoint clients. Voor de licensering van meer licentiepakketten (bijv. vijf extra IP User licenties) ontvangt u een Licentie Autorisatiecode (LAC) die via het Web Based Management (WBM) van de HiPath 2000 wordt geactiveerd. Voor de licensering hebt u een functionerende PSTN/ISDN-toegang nodig. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-5

10 c01.fm Algemene informatie Belangrijke informatie Onderwerp Standaard-instellingen bij het instellen van DSL-telefonie Eisen aan het reeds aanwezige LAN Toegang tot online Help Beschrijving Bij de eerste configuratie van HiPath 2000 met DSLtelefonie worden alle gesprekken via het internet gerouteerd, met uitzondering van de in paragraaf beschreven speciale telefoonnummers. Is er geen vrij SIP-kanaal beschikbaar, dan wordt de verbinding van HiPath 2000 automatisch via ISDN tot stand gebracht. Wijziging van deze voorinstellingen zijn mogelijk in de Expert-modus (zie Online-help bij WBM). Denk eraan dat met deze standaard-instellingen ook bij een DSL-Flat -tarief extra kosten kunnen ontstaan. Voldoet het LAN aan de vereisten voor Voice over IP (zie pagina 2)? Is een netwerkanalyse uitgevoerd? Is er een lijst met al gebruikte en nog te gebruiken IP-adressen? Zijn de IP-adressen van de IP-clients vastgelegd en zijn aan deze IP-adressen telefoonnummers toegewezen? Als de Help onder Windows XP SP2 of Windows Server 2003 met File Protocol wordt benaderd, moet rekening worden gehouden met enkele bijzonderheden, siehe Seite EMC-waarschuwing! HiPath 2000 is een apparaat van klasse A. Zulke apparaten kunnen in woningen radiostoring veroorzaken. Van de gebruiker kan in zulke gevallen adequate maatregelen worden verlangd. 1-6 HiPath 2000, Installatiehandleiding

11 c01.fm Algemene informatie Conventies en symbolen 1.4 Conventies en symbolen Schrijfconventies... knop OK... Knoppen en menu s worden vet aangegeven. Teksten in de lopende tekst die bijzonder belangrijk zijn of waaraan u bijzondere aandacht moet schenken, zijn eveneens vet aangegeven. <Tijdelijke aanduiding> Informatie die al naar gelang de situatie kan verschillen, staat tussen spitse haken Waarschuwingstekens > Met dit symbool wordt verwezen naar nuttige opmerkingen en aanvullende informatie. 7 Het uitroepteken wijst op belangrijke informatie en tips die u in ieder geval moet opvolgen om storingen te voorkomen Standaardknoppen in wizards Welke knoppen actief zijn, is afhankelijk van de context. Knoppen die niet actief zijn, worden grijs weergegeven. De contextgevoelige Help openen voor het actieve scherm. Let op: daar in de wizard Eerste configuratie na elke stap de gegevens worden opgeslagen, kan het annuleren tot een instabiel functioneren van de HiPath 2000 leiden! Terug naar de vorige stap van de wizard. Wijzigingen toepassen en naar de volgende stap van de wizard. HiPath 2000, Installatiehandleiding 1-7

12 c02.fm Installatie Betekenis van de poorten 2 Installatie 2.1 Betekenis van de poorten > De installatie van de bekabeling is afhankelijk van de toepassing en wordt verderop in het document beschreven, siehe Seite 25. 4x S0 (in totaal 8 ISDN-B-kanalen) Deze vier S 0 -aansluitingen (poorten) geven met tot 8 ISDN-B-kanalen toegang tot het PSTN/ISDN-netwerk. De S 0 -aansluitingen kunnen ook worden geconfigureerd als ISDN-toestelinterface. 2x A/B Op deze twee aansluitingen kunt u twee analoge apparaten aansluiten (bijv. Fax groep 3 of een analoog telefoontoestel). 4x LAN Op de vier LAN-aansluitingen kunnen tot 24 IP workpoint clients worden aangesloten. Gebruik voor de verdeling een of meer switches. Er kunnen bijv. IP-toestellen worden aangesloten zoals optipoint 410 of optipoint 420 en PC s met opticlient x WAN De WAN-aansluiting is bestemd voor een provider (bijv. voor DSL). 1x DMZ Op de DMZ-aansluiting kunt u mail- of webservers aansluiten die in een gedemilitairiseerde zone (DMZ) openbaar toegankelijke diensten in het LAN aanbieden. 1x USB De USB-aansluiting is bestemd voor de eerste installatie en voor servicedoeleinden. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-1

13 c02.fm Installatie Vereisten aan hard- en software 2.2 Vereisten aan hard- en software Algemene voorwaarden Een ISDN-aansluiting voor meer apparaten of een telecominstallatie voor het gebruik van externe ISDN-gesprekken (aansluiting op een NTBA). Een DSL-internetaansluiting met permanente verbinding voor het gebruik van externe DSL-gesprekken (aansluiting op een DSL-modem en eventueel splitter). Zonder permanente verbinding zijn alleen uitgaande DSL-gesprekken mogelijk Voorwaarden voor gebruik van "Voice over IP" Switch als netwerkverdeler (geen hub gebruiken). Ondersteuning van 100 MBit/s full duplex. Ondersteuning van "Quality of Service" om bij hoge belasting van het netwerk een goede spraakkwaliteit te garanderen Voorwaarden voor de beheer-pc De beheer-pc is de computer waarmee u de eerste ingebruikname en het latere beheer van de HiPath 2000 uitvoert. USB-aansluiting. Voor de eerste configuratie van IP-parameters is toegang tot de HiPath 2000 vanaf een PC via een USB-verbinding vereist. Passende configuratie van netwerk. De beheer-pc die het netwerk verzorgt, moet zich in hetzelfde LAN-segment bevinden als de HiPath Meer informatie over instellingen in het netwerk, bijv. DHCP-activering, vindt u bij het desbetreffende scenario verderop in dit document. Een van de volgende besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 Server of Windows Server Voor bijzonderheden bij Windows 2000 Server/Windows Server 2003 siehe Seite 12. Java Runtime Environment Als u geen of een oudere Java Runtime Environment gebruikt, verschijnt tijdens de eerste configuratie de vraag of u de vereiste versie van de meegeleverde CD/DVD wilt installeren. Microsoft Internet-Explorer V5.5 (of hoger). De optie "ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen" bij de beveiligingsinstellingen van de browser moet zijn ingeschakeld. Als u met een oudere versie van de Internet Explorer werkt, installeer dan een actuele versie voordat u begint met de eerste configuratie via USB. 2-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

14 c02.fm Installatie Hardware monteren 2.3 Hardware monteren Pak de componenten uit en controleer aan de hand van de leverbon of de levering volledig is. Controleer de componenten op beschadigingen. Voor de montage van een HiPath 2000 hebt u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Opstelling op tafel, zie hieronder. Wandmontage, zie pagina 4. Inbouw in een 19 -kast, zie pagina Opstelling op tafel Voor de vrijstaande opstelling monteert u de meegeleverde vier behuizingsvoeten. 1. Plaats het grotere deel van de behuizingsvoet van bovenaf en het kleinere deel van onderaf op een behuizingshoek. onder boven 2. Fixeer de beide delen met een van de meegeleverde vier bouten en plak hierop een gummivoet. 3. Herhaal stap 1 en 2 voor de montage van de overige drie behuizingsvoeten. 4. Sluit het netsnoer aan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-3

15 c02.fm Installatie Hardware monteren Wandmontage Voor wandmontage hebt u twee bouten (minimale diameter = 3,5 mm) en twee passende wandpluggen nodig. U bevestigt het systeem aan de wand met de behuizingsvoeten. 7 Prüfen Sie bei der Festlegung des Installationsortes die Wand auf Strom-, Gas- und Wasserleitungen z. B. mit Installationsplänen und einem Metall-Detektor. Das Beschädigen von Strom-, Gas- und Wasserleitungen kann zu erheblichen Personenund Sachschäden führen. 1. Voordat u begint met de wandmontage bevestigt u de vier behuizingsvoeten zoals beschreven onder "Opstelling op tafel" zie pagina 3. Let op: Vanwege brandbeveiliging en ventilatie mag het systeem uitsluitend rechtop worden gemonteerd Geen andere montagestand is toegestaan! 2. Markeer de plaats van de boorgaten aan de hand van de gegevens in de volgende tekening. Opmerking: met het oog op een veilige bevestiging plaatst u beide boorgaten diagonaal. Bijvoorbeeld zoals in het diagram is aangegeven met " ". 22 mm 181 mm 22 mm HiPath mm Behuizingsvoeten Behuizingsvoeten 3. Boor de gaten en plaats de pluggen. 2-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

16 c02.fm Installatie Hardware monteren 4. Draai de bouten aan tot 5 mm afstand van de wand en hang het systeem op aan de twee bouten. 5. Sluit het netsnoer aan Inbouw in een 19 -kast Voor de montage in de 19"-kast monteert u de twee meegeleverde bevestigingshoeken. 1. Bevestig de twee bevestigingshoeken met drie van de meegeleverde bouten. 2. Schuif het systeem in de 19"-kast. 3. Bevestig het systeem aan beide zijden met twee bouten aan het 19"-frame. Voor bevestiging aan de 19 -kast hebt u speciale bouten nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de kast. 4. Sluit het netsnoer aan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 2-5

17 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie zonder netwerk (standalone) In de volgende afbeelding wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven welke IP-adressen in het LAN worden gebruikt als de DHCP-server actief is in de HiPath 2000 (CO). IP: wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen IP: wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen PC 2 PC 1 beheer-pc LAN HiPath 2000 Standaard-IP: DHCP-server (CO) geactiveerd IPtoestel 1 IPtoestel 2 IP: IP: wordt automatisch door de wordt automatisch door de DHCP-server (CO) toegewezen DHCP-server (CO) toegewezen De inbedrijfstelling in trefwoorden: USB-Assistent voor configuratie van de LAN-verbinding, zie paragraaf Wizard "Eerste configuratie" (onderdeel van Web Based Management), zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-1

18 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de USB-Assistent Met de USB-Assistent wordt via USB-kabels de HiPath 2000 voorbereid op het eerste funtioneren in het LAN. 1. Voorzie de HiPath 2000 van spanning. De HiPath 2000 mag niet beschikken over een USB- of LAN-verbinding naar de beheer-pc. De HiPath 2000 wordt gestart. Als dit proces is afgesloten, begint de groene LED "RUN" van HiPath 2000 één keer per seconde te knipperen. 2. Start de beheer-pc (als dit nog niet is gebeurd). De PC mag niet beschikken over een USB- of LAN-verbinding naar de HiPath De hieronder beschreven DHCP-instelling op de PC geldt voor Windows XP. Uitgebreide informatie over de instelling bij andere Windows-besturingssystemen, zie paragraaf 4.4, DHCP bij netwerkcomponenten. Kies Start - Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen. 4. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende LAN-verbinding en kies de menuoptie Eigenschappen. 5. Selecteer op het tabblad Algemeen met de linkermuisknop het item Internet-protocol (TCP/IP) voor uw netwerkadapter en klik op Eigenschappen. 6. Selecteer op het tabblad Algemeen de opties Automatisch een IP-adres laten toewijzen en Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen. 7. Klik meermaals op OK om alle vensters te sluiten. Hiermee is de beheer-pc voorbereid als DHCP-client voor gebruik met een DHCP-server. 8. Plaats de systeem-cd in het CD/DVD-station van de beheer-pc. 9. De setup van de USB-Assistent wordt automatisch gestart. Als de setup niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bestand <CD/DVD-station>\setup.exe. 10. Kies een taal voor de installatie van de USB-Assistent en bevestig met OK. 11. Volg de aanwijzingen van het Setup-programma op. Klik vervolgens op de knop Installeren. Wacht tot de setup is uitgevoerd. 12. Klik op Voltooien. 3-2 HiPath 2000, Installatiehandleiding

19 Configuratie zonder netwerk (standalone) 13. Het Setup-programma wordt afgesloten en de USB-Assistent wordt gestart. U kunt de USB-Assistent op elk moment starten via het menu Start van Windows. Kies hiervoor Programma s - Siemens - HiPath USB-Assistent. Kies de taal voor de bediening van de USB-Assistent en klik op OK&Next. Informatie over de standaardknoppen, zie paragraaf 1.4.3, Standaardknoppen in wizards. 14. Controleer of de HiPath 2000 op geen enkele wijze op een netwerk is aangesloten (de poorten LAN, WAN en DMZ zijn vrij). 15. Sluit de HiPath 2000 met de meegeleverde USB-kabel aan op de beheer-pc. De HiPath 2000 wordt hierna als nieuwe hardware herkend op de beheer-pc. 16. Volg eventueel de aanwijzingen voor installatie van de hardware op en sluit de installatie af met Finish. De USB-verbinding tussen de beheer-pc en de HiPath 2000 is nu tot stand gebracht. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-3

20 Configuratie zonder netwerk (standalone) 17. Om de actuele configuratiedata van de HiPath 2000 uit te lezen, klikt u in de USB-Assistent op OK&Next. 18. De HiPath 2000 heeft bij levering een standaardinstelling voor IP Address, Netmask en DHCP Server. Klik op Yes, I want to use the default settings en bevestig met OK&Next. 19. Nadat u het volgende dialoogvenster hebt bevestigd met OK&Next, worden de gegevens van de gewenste configuratie verzonden naar de HiPath Dit kan ca. 7 minuten duren. Het verloop wordt aangegeven door een voortgangsbalk. 20. Klik op OK&Next om het vereiste beveiligingscertificaat te installeren. Dit is nodig voor de installatie van een beveiligde verbinding met het LAN. 21. Verwijder nu de USB-verbinding tussen de beheer-pc en de HiPath Verbind de beheer-pc en de HiPath 2000 via het LAN. U kunt hiervoor bijv. de LAN-kabel van de beheer-pc direct in een van de vier LAN-aansluitingen van de HiPath 2000 steken. Als u dit hebt gedaan, klikt u op OK&Next. 3-4 HiPath 2000, Installatiehandleiding

21 Configuratie zonder netwerk (standalone) 23. Na een succesvolle verbindingstest worden de actuele configuratiegegevens van de wizard weergegeven. Deze gegevens kunt u voor uw documentatie afdrukken door te klikken op Afdrukken. Als de verbindingstest niet succesvol was, controleert u of de LAN-verbinding correct is geïnstalleerd. Of de beheer-pc een verbinding met de HiPath 2000 tot stand kon brengen, kunt u ook controleren vanaf de opdrachtprompt. Kies hiervoor op de beheer-pc Start - Programma s - Bureau-accessoires - Opdrachtprompt en voer ipconfig /all in bij de opdrachtprompt. Sluit na een succesvolle verbindingstest de wizard met de knop OK&Next. 24. De USB-Assistent is nu afgesloten. Voor de verdere configuratie van de HiPath 2000 wordt de wizard voor de eerste installatie automatisch gestart, zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-5

22 Configuratie zonder netwerk (standalone) Configuratie met de wizard "Eerste configuratie" In deze paragraaf wordt de configuratie van de HiPath 2000 met behulp van de wizard "Eerste configuratie" beschreven. Voorwaarde is dat de USB-Assistent al is uitgevoerd, zie paragraaf > Voor de hier beschreven configuratie (paragraaf 3.1) hoeven slechts enkele instellingen te worden gewijzigd. Lees de beschrijving van de afzonderlijke stappen altijd door om belangrijke functies van uw HiPath 2000 te leren kennen, ook als u een instelling niet hoeft aan te passen. Voorwaarde: de wizard "Eerste configuratie" werd automatisch gestart. Als er een veiligheidsmelding verschijnt, volgt u de aanwijzingen van de veiligheidsmelding op, zie paragraaf 4.5, Reageren op een veiligheidsmelding. 1. In stap 1 worden de globale DHCP-instellingen vastgelegd. Voeg hier nog de volgende gegevens toe: Domeinnaam Voer zo nodig de domeinnaam van de DHCP-server in (max. 80 tekens). Server 1 Voer hier als DNS-proxy het IP-adres van de HiPath 2000 in (standaard: ). Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. Informatie over de standaardknoppen, zie paragraaf HiPath 2000, Installatiehandleiding

23 Configuratie zonder netwerk (standalone) 2. In stap 2 wordt het DHCP-adresbereik vastgelegd. Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 3. In stap 3 worden de ISDN-aansluitingen ingesteld. Leg vast welke van de S 0 -poorten moet worden gebruikt als ISDN-basisaansluiting (systeem- of PMP-aansluiting) en welke als ISDN-deelnemerinterface. Standaardconfiguratie: S0 1 bis S0 3: ISDN-basisaansluiting als systeemaansluiting (Euro-netlijn PP) S0 4: ISDN-deelnemerinterface (Euro-bus) In de standaardconfiguratie kunt u tot 6 ISDN B-kanalen gebruiken en 2 ISDN-toestellen aansluiten (bijv. ISDN-toestel of Fax groep 4). Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-7

24 Configuratie zonder netwerk (standalone) 4. In stap 4 worden kiesregels ingevoerd voor de conversie van het telefoonnummer en de netlijncode. Voer hier de volgende gegevens in (voorbeeld in internationale standaardnotatie: +31 (10) : Landcode 31 (voor Nederland). Netnummer 10 (voor Rotterdam). Nummer van de aansluiting 777 (uw abonneenummer). Bij gebruik als PMP-aansluiting (Point-to-Multipoint) voert u hier niets in. De verschillende MSN s stelt u later als doorkiesnummer bij het desbetreffende toestel in. Voor de Richtingsprefix is al 0 ingevoerd. Met deze instelling worden gekozen telefoonnummers die beginnen met een nul, herkend als externe telefoonnummers. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 3-8 HiPath 2000, Installatiehandleiding

25 Configuratie zonder netwerk (standalone) 5. In stap 5 wordt de internettoegang geconfigureerd. De gegevens voor de provider T-Online worden weergegeven. Selecteer bij Provider selecteren de waarde T-Online. Uw toegangsgegevens vindt u op de opdrachtbevestiging. Houd rekening met het verschil tussen kleine letters en hoofdletters. Aansluitcode / T-Online-nummer / Nummer medegebruiker/suffix Voer de toegangsgegevens voor de gebruikersnaam in de desbetreffende velden in. Persoonlijk wachtwoord Ook dit wachtwoord hebt u gekregen van uw internetprovider. Wachtwoord herhalen Voer het wachtwoord nogmaals in. Permanente verbinding Selecteer de optie Aan. Er hoeft dan niet te worden ingebeld voor internettoegang. Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-9

26 Configuratie zonder netwerk (standalone) 6. Sluit nu alle netwerkcomponenten aan op de HiPath Aansluiten op PSTN/ISDN-netwerk, zie paragraaf Aansluiten op DSL-modem, zie paragraaf IP-toestellen aansluiten, zie paragraaf Client-PC s met CTI-software aansluiten, zie paragraaf ISDN-toestellen aansluiten, zie paragraaf Analoge toestellen aansluiten, zie paragraaf Mailserver/webserver aansluiten, zie paragraaf Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. 7. In stap 7 tot en met stap 9 worden de deelnemergegevens van de LAN-toestellen ingesteld (bijv. optipoint 420). Alle beschikbare LAN-toestellen worden weergegeven in de lijst. Selecteer de deelnemer waarvan u het toestel wilt instellen, door te klikken op Bewerken HiPath 2000, Installatiehandleiding

27 Configuratie zonder netwerk (standalone) 8. Leg de gegevens voor het LAN-toestel vast. Voer hier de volgende gegevens in: Naam U kunt aan elk toestel een naam toewijzen. Deze naam wordt bijv. bij toestellen met display weergegeven op het display (standaard: SYS [telefoonnummer]). Doorkiezen Standaard zijn het doorkiesnummer en het (interne) telefoonnummer van een deelnemer gelijk. Als u het doorkiesnummer wijzigt, kan een toestel bijv. intern worden bereikt met het nummer 110 en extern met het MSN (doorkiesnummer). Oproepsignalering intern/extern Stel de belsignalen van het toestel in. Als u bijv. wilt dat een deelnemer aan het belsignaal kan herkennen of een oproep intern of extern is, stelt u voor interne en externe oproepen een ander belsignaal in (standaard: extern/intern Oproeptype 1). Voor de overige instellingen zijn al standaardgegevens ingevoerd die niet gewijzigd hoeven te worden. Klik op OK & Volgende om naar de volgende stap te gaan. HiPath 2000, Installatiehandleiding 3-11

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN)

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1. Welkom bij IntroWeb!...3 1.2. Doe-het-zelf pakket...3 2. INSTALLATIE SPLITTER... 4 2.1. Installatie ADSL modem...5 3. SYSTEEMCONFIGURATIE...

Nadere informatie

Handleiding Dial-up Access

Handleiding Dial-up Access Handleiding Dial-up Access INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Installatie onder Windows... 4 2.1. Installatie onder Windows 98 / Me / 2000... 4 2.1.1. Installatie van Internet Explorer 6...4 2.1.2. De

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Configuratie Siemens SX762 Controleren van de aansluiting Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem sluit u op dezelfde wijze aan als

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL Uitgave 8-2-2008 1 Inleiding blz. 2 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 3 - Aansluiten voeding/tcp-ip kabel blz. 4 4 - Invoeren Subnetmask en IP

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter Xesar Inbedrijfstelling Netwerkadapter PC-configuratie Voor de configuratie van de Xesarnetwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 2 Installatiehandleiding Kabelinternet BetuweNet BetuweNet Helpdesk Julianastraat 9 6851 KJ Huissen 026 3263010 026 3257011 helpdesk@betuwe.net www.betuwe.net Installatiehandleiding - pagina 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

EWS860AP. Quick Installation Guide

EWS860AP. Quick Installation Guide Verpakkingsinhoud Pak de doos uit en controleer de volgende items: - Managed indoor access point - Stroomadapter - RJ-45 Ethernet kabel - Montage bracket - Montagekit - T-Rail montagekit Minimale vereisten

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

EWS660AP. Quick Installation Guide

EWS660AP. Quick Installation Guide Verpakkingsinhoud Pak de doos uit en controleer de volgende items: - Managed indoor access point - Stroomadapter - RJ-45 Ethernet kabel - Montage bracket - Montagekit - T-Rail montagekit Minimale vereisten

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone Inleiding IP002 Sweex USB Internet Phone Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex USB Internet Phone. Met deze eenvoudig aan te sluiten telefoon kun je telefoongesprekken voeren via het

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Inhoudsopgave 1.Inleiding 2 2. Apparaat Layout 2 3. Sluit de WiFi Plug aan op de de Inverter 2 4.Netwerk instelling 2 5. Parameters van WiFi Plug instelling 5 6. De accountgegevens

Nadere informatie

Boutronic Dongle driver installeren

Boutronic Dongle driver installeren Boutronic Dongle driver installeren Wanneer u de Boutronic USB Dongle aansluit op uw computer, zal de computer proberen deze automatisch te herkennen. Wanneer uw computer de Boutronic USB Dongle herkent,

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB.

Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB. Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB. 1 Controleren of de Chicago 390 USB goed is geïnstalleerd op uw

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX762 (Flits ADSL connected by BBned) Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem

Nadere informatie

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Nederlands Leveringsomvang tiptel IP 282 of tiptel IP 280 handset Ethernet kabel Krulsnoer (kabel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN)

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Installatie- en gebruikershandleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Handleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Inhoudsopgave 1 Het aansluiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

*A31008-C550-B106-1-5419*

*A31008-C550-B106-1-5419* Kurz BA NL.qxd 18.08.2003 11:52 Uhr Seite 1 s Be inspired *A31008-C550-B106-1-5419* A31008-C550-B106-1-5419 Beknopte Installatiehandleiding draadloze router (WLAN) Issued by Information and Communication

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie