2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt"

Transcriptie

1

2 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt gedistribueerd met software waarin een gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers is opgenomen, worden deze handleiding en de software die in de handleiding wordt beschreven, verstrekt onder licentie en mogen deze alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van een dergelijke licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated De inhoud van dit handboek wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze inhoud niet wordt verstrekt bij software die een gebruiksrechtovereenkomst bevat. De inhoud van deze handleiding wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en mag niet worden opgevat als een toezegging van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in dit handboek voorkomen. Houd rekening met de mogelijkheid dat er copyright rust op bestaande illustraties of afbeeldingen die u wellicht in uw project wilt opnemen. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het desbetreffende werk. Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Captivate, Adobe Connect, Adobe Press, Breeze, Flash, Flash Player, PDF en Shockwave zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Java is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naar gelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorn en bepalingen in dit document. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Voor eindgebruikers van de Amerikaanse overheid verklaart Adobe te zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijkwaardige behandeling, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en De clausule en regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing.

3 Inhoudsopgave Voordat u begint Tips en training Ontwikkelomgeving Nieuw in deze gids Aanvullend leermateriaal Conventies Hoofdstuk 1: Architectuur Gegevensstroom De API voor het eerst aanroepen Hoofdstuk 2: Aanmelding en aanvragen Aanmelden vanuit een toepassing Een aanvraag verzenden in een XML-document Een antwoord parseren met XPath Een foutbericht parseren Een gebruiker afmelden Hoofdstuk 3: Grondbeginselen Een principal-id zoeken Principals of gasten vermelden Gebruikers maken Gebruikers bijwerken Aangepaste velden maken Groepen maken SCO's zoeken Bestanden downloaden Machtigingen controleren Hoofdstuk 4: Vergaderingen Vergaderingen zoeken Vergaderingen weergeven URL's voor vergaderruimtes maken

4 Vergaderingen maken Aangepaste vergaderingen maken Gebruikers uitnodigen voor vergaderingen Gebruikers verwijderen uit vergaderingen Vergadergebruik berekenen Vergaderarchieven ophalen Resultaten van opiniepeilingen ophalen Vergaderingen starten met externe verificatie Hoofdstuk 5: Training Machtigingen voor trainingsbibliotheek Cursussen en studieprogramma's zoeken De training van een gebruiker weergeven Eén gebruiker inschrijven Een groot aantal gebruikers inschrijven Informatie over een studieprogramma weergeven Scores rapporteren Hoofdstuk 6: Actiereferentie Nieuwe en verwijderde acties acl-field-info acl-field-list acl-field-update acl-preference-update common-info custom-fields custom-fields-delete custom-field-update group-membership-update learning-path-info learning-path-update login logout permissions-info permissions-reset permissions-update principal-info principal-list principal-list-by-field principals-delete principal-update Inhoudsopgave

5 report-active-meetings report-bulk-consolidated-transactions report-bulk-objects report-bulk-questions report-bulk-slide-views report-bulk-users report-course-status report-curriculum-taker report-meeting-attendance report-meeting-concurrent-users report-meeting-sessions report-meeting-summary report-my-courses report-my-events report-my-meetings report-my-training report-quiz-interactions report-quiz-question-answer-distribution report-quiz-question-distribution report-quiz-question-response report-quiz-summary report-quiz-takers report-quotas report-sco-slides report-sco-views report-user-trainings-taken report-user-training-transcripts sco-contents sco-delete sco-expanded-contents sco-info sco-move sco-nav sco-search sco-shortcuts sco-update sco-upload user-accounts user-transcript-update user-update-pwd Inhoudsopgave 5

6 Hoofdstuk 7: Filter- en sorteringsreferentie filter-definition sort-definition Hoofdstuk 8: Algemene referentie access veld icon lang object-type path-type permission-id status status, kenmerk time-zone-id type Bijlage A: Een voorbeeldtoepassing Een adapterklasse samenstellen De gebruiker aanmelden XML-aanvragen verzenden XML-antwoorden parseren Gebruikersinformatie weergeven De vergaderingen van een gebruiker vermelden Vergaderingen maken en bijwerken Vergaderinggegevens weergeven Index Inhoudsopgave

7 Voordat u begint Adobe Connect Enterprise Web Services stelt uw toepassingen in staat te communiceren met Adobe Connect Enterprise Server 6 of met Adobe Connect Enterprise Hosted 6. In deze gids wordt uitgelegd hoe een toepassing XML API-aanroepen verzendt naar Connect Enterprise en het XML-antwoord interpreteert. Deze gids is bedoeld voor ontwikkelaars die aangepaste toepassingen willen samenstellen voor Connect Enterprise of Connect Enterprise willen integreren met een ander systeem, zoals een LMS of een LDAP-directoryservice. Gebruikers van deze gids dienen op de hoogte te zijn van de grondbeginselen van XML en van het gebruik van HTTP voor de communicatie met een server vanuit een clienttoepassing. Deze gids bevat enkele voorbeelden van Java -code, maar er wordt niet van uitgegaan dat u één specifieke taal of omgeving gebruikt. Tips en training Adobe verschaft een uitgebreid aantal bronnen om u te helpen bij het leren en gebruiken van Adobe-producten. Adobe Developer Center: Zelfstudies, referentiemateriaal, scripthandleidingen en andere diepgaande informatie. Andere bronnen: Training, boeken, gebruikersforums, productcertificaten en nog veel meer. Extra s en downloads: Downloadbare inhoud en software. Adobe Developer Center In dit gemeenschapsgebied op Adobe.com is informatie beschikbaar voor gevorderde gebruikers en voor ontwikkelaars van software en insteekmodules. U vindt hier zelfstudiemateriaal, SDK's, scripthandleidingen en voorbeeldcode plus forums, RSS-feeds, onlineseminars en andere bronnen van technische informatie. 7

8 Andere bronnen Er zijn aanvullende informatie- en hulpbronnen beschikbaar voor Adobe-producten. Op de startpagina voor Ondersteuning op de Adobe-website vindt u uitvoerige informatie over gratis en tegen betaling beschikbare opties voor technische ondersteuning. De belangrijkste kwesties worden per product vermeld op de Amerikaanse en Japanse websites van Adobe. Klik op de koppeling Training voor toegang tot de boeken van Adobe Press, tot online trainingsmateriaal, trainingsvideo s en door instructeurs gegeven training, tot certificeringsprogramma s voor Adobe-software en nog veel meer. In het gebied Communities van de Adobe-website vindt u forums, blogs en andere hulpmiddelen voor gebruikers om functies en informatie te delen, vragen te stellen en uit te zoeken hoe anderen optimaal gebruikmaken van de software. Op de startpagina voor Ondersteuning van uw lokale Adobe-website vindt u gebruikersforums in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen. Extra s en downloads Voor gratis inhoud en invoegtoepassingen gaat u naar Adobe Studio Exchange, een online gemeenschap waar gebruikers duizenden gratis handelingen, insteekmodules en andere inhoud voor Adobe-producten kunnen downloaden en delen. Ga naar het Adobe Design Center op de startpagina van de Adobe-website voor toegang tot Adobe Studio Exchange. U kunt van de Adobe-website bijvoorbeeld gratis updates, proefversies en andere nuttige software downloaden. Bovendien hebt u via de sectie Plug-ins van de Adobe Store toegang tot duizenden insteekmodules van externe ontwikkelaars, waarmee u taken kunt automatiseren, workflows kunt aanpassen, speciale professioneel ogende effecten tot stand kunt brengen enz. Ontwikkelomgeving U kunt in Connect Enterprise Web Services aangepaste toepassingen ontwikkelen met gebruik van alle talen of platforms waarmee XML kan worden verzonden en ontvangen via HTTP. Zo kunt u bijvoorbeeld Java en het J2EE-platform, C#.NET, PHP, een portalserver of ieder ander webontwikkelingsplatform gebruiken. De meeste aangepaste toepassingen zijn webtoepassingen of portals. 8 Voordat u begint

9 De volgende typen functies kunnen nuttig zijn: Een bibliotheek voor XML-parseercodes, als uw programmeertaal ondersteuning biedt voor XML-parsering. Een bibliotheek voor cookiebeheercodes, om het beheer van de sessiecookies die Connect Enterprise retourneert te vergemakkelijken. Een functie voor het weergeven van HTTP-headers met aanvragen en antwoorden in een browser. Dergelijke functies zijn wijd beschikbaar op internet. Nieuw in deze gids Het gedeelte voor ontwikkelaars bevat nieuwe stapsgewijze aanwijzingen waarin de aanroepvolgorde voor het uitvoeren van bepaalde taken met gebruik van de XML API worden beschreven. U kunt deze stappen als code in uw toepassing opnemen. De API-referentie heeft een nieuwe indeling waarin aanvraag-url's en parameters worden beschreven, evenals antwoordelement en -kenmerken. Ook worden er voorbeelden gegeven van de aanvragen en de antwoorden. Een voorbeeldtoepassing is aan deze release toegevoegd. Het voorbeeld bestaat uit een Javaen JSP-toepassing die kan worden uitgevoerd op een willekeurige met J2EE compatibele webof toepassingsserver en die aantoont hoe u Adobe Acrobat Connect Professionalvergaderingen kunt maken, weergeven en bijwerken. De voorbeeldtoepassing draagt de naam firstapp en is beschikbaar in het bestand firstapp.zip dat in de map documentation/samples op de product-cd staat. Het Lees mij-bestand bij de voorbeeldtoepassing bevat aanwijzingen voor het installeren en uitvoeren van de voorbeeldtoepassing. Aanvullend leermateriaal Op internet vindt u vele nuttige bronnen die informatie verschaffen over Connect Enterprise en over webservices en XML. Connect Enterprise Connect Enterprise Resource Center Het bronnencentrum op de Adobe-website wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudies, simulaties, informatie over de beste werkwijzen en met koppelingen naar procedures. Connect Enterprise Developer Center Ontwikkelaars zullen veel hebben aan het centrum voor ontwikkelaars. Het wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudies en artikelen over het samenstellen van toepassingen voor Connect Enterprise. Aanvullend leermateriaal 9

10 Connect Enterprise Documentation Center In het documentatiecentrum hebt u toegang tot alle productinformatie over Connect Enterprise en kunt u deze downloaden of weergeven. Connect Enterprise Support Center Als u technische ondersteuning nodig hebt, vindt uin het ondersteuningscentrum de meest recente informatie, zoals technische notities, Connect Enterprise-presentaties en details over het ondersteuningsprogramma. U kunt ook de ondersteuningsforums raadplegen voor discussies met gelijkgestemden over technische problemen. Connect Enterprise Licensed Support Center Het ondersteuningscentrum voor gebruikers met een licentie beschikt over documentatie en andere bronnen voor klanten die over een licentie voor Adobe Connect Enterprise Server 6 beschikken. XML- en webservices De Web Services Primer op de website van Xml.com (xml.com) vormt een goede introductie bij webservices. De XML-zelfstudie op de website van W3Schools (w3schools.com) helpt u te leren werken met XML. De Xpath-zelfstudie die u ook op de website van W3Schools (w3schools.com) vindt, bevat een beschrijving van XPath, waarmee u een XML-document kunt parseren, zodat u het in een toepassing kunt gebruiken. De XSLT-zelfstudie, een derde zelfstudie op de website van W3Schools (w3schools.com) verschaft informatie over XSL-transformaties. U gebruikt deze transformaties om XMLgegevens om te zetten in andere indelingen. De XSLT-specificatie (XSL Transformations) op de website van W3C (w3.org) is de officiële definitie van XSLT, samengesteld door het normen voorschrijvende comité dat de specificatie heeft ontworpen. Het Engelstalige artikel Numeric Representation of Dates and Time op de website van de ISO (International Organization for Standardization, iso.org) verschaft informatie over het gebruik van de ISO 8601-standaard voor de datum- en tijdnotatie. Het Engelstalige artikel Date and Time Formats op de website van W3C (w3.org) vormt de officiële definitie van de datum- en tijdnotatie ISO Voordat u begint

11 Overige technologieën In het Flash Player Developer Center en het Flash Media Server Developer Center, beide beschikbaar in het centrum voor ontwikkelaars van Adobe vindt u artikelen, voorbeelden en ideeën voor het ontwikkelen van toepassingen die gebruikmaken van Adobe Flash Player en Adobe Flash Media Server. SCORM Concepts op de website van Eduworks Corporation (eduworks.com) is een zelfstudie over SCORM (Shareable Content Object Reference Model). U vindt hier een beschrijving van SCO s (Shareable Content Objects) en LMS (Learning Management Systems). Een LDAP Roadmap op de website van Kings Mountain Systems (www.kingsmountain.com) verschaft een nuttig overzicht van LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Deze site verschaft nuttige achtergrondinformatie en koppelingen voor ontwikkelaars die een LDAP-directory willen integreren met Connect Enterprise. Microsoft SQL Server Connect Enterprise gebruikt een Microsoft SQL Server-database waaruit uw aangepaste toepassingen gegevens kunnen opvragen en waar ze gegevens naartoe kunnen schrijven. U vindt wellicht nuttige bronnen in het centrum van ontwikkelaars voor Microsoft SQL Server (msdn.microsoft.com), zoals referentiemateriaal, community's, ondersteuning en andere informatie. Conventies Deze gids maakt gebruik van in de industrie gangbare standaardnormen voor het weergeven van code waarmee u al vertrouwd bent. API-referentie is echter een formele definitie van het API-contract tussen de aanvragende toepassing en de server, en als zodanig dienen de syntaxisdefinities van de aanvraag-url s te worden beschreven. We hebben de afzonderlijke delen van een aanvraag-url op verschillende regels geplaatst, teneinde de leesbaarheid te vergemakkelijken: &filter-definition=value &session=breezesessioncookievalue Voer een aanvraag-url als één enkele regel in op de adresbalk van een browser of stel een aanvraag-url samen in één regel in een toepassing: https://example.com/api/xml?action=custom-fields&filter-name=location Syntaxiselementen in blauw verwijzen naar definities die u samenstelt, met een hyperlink naar de syntaxis van de definitie. Conventies 11

12 12 Voordat u begint

13 HOOFDSTUK 1 Architectuur 1 Welkom bij Adobe Connect Enterprise Web Services, de webservicelaag die zich boven Adobe Connect Enterprise Server 6, Adobe Connect Enterprise Hosted 6 en de Connect Enterprise-suite van toepassingen bevindt. Web Services biedt u de mogelijkheid portals of webtoepassingen te maken waarin Connect Enterprise-functies en rapportagegegevens worden geïntegreerd met systemen van derden, zoals portals, CRM-systemen en resourceplanningsystemen voor ondernemingen. Training Gebeurtenissen Presentator Vergadering APIs & SDKs Enterprise Server of Enterprise Hosted Via de XML API van Connect Enterprise Web Services kunt u functionaliteit voor vergaderingen, trainingen en gebeurtenissen aan uw toepassingen toevoegen. Stel dat u gebruikmaakt van een centraal gebruikersbeheersysteem, zoals een LDAP-directory, Microsoft Active Directory of een ander systeem van derden dat integraal deel uitmaakt van uw bedrijfsprocessen. 13

14 U kunt dan met Web Services een toepassing schrijven waarmee de gebruikers in uw systeem worden gesynchroniseerd met de gebruikers in Connect Enterprise. U kunt in de toepassing gebruikmaken van het J2EE-platform of een willekeurige andere technologie om een lijst van gebruikers uit de adressenlijst op te halen, deze lijst te vergelijken met een lijst van Connect Enterprise-gebruikers en vervolgens binnen de opslagplaats voor gebruikers van Connect Enterprise de gevraagde updates uit te voeren, zoals gebruikers of groepen toevoegen of verwijderen. Dit is slechts één voorbeeld van een aangepaste toepassing. Bezoek het Connect Enterprise Developer Center als u meer voorbeelden wilt bekijken. Gegevensstroom In het volgende diagram worden de gegevensstromen tussen clienttoepassingen en Connect Enterprise weergegeven. De aangepaste toepassingen die u schrijft, gebruiken de paden die lopen van 1 naar 2 en van A naar B. Connect Enterprise-toepassingen (zoals Adobe Acrobat Connect Professional, Connect Training of Connect Events) kunnen alle gegevensstroompaden gebruiken. ` CLIENTTOEPASSING CONNECT ENTERPRISE Webbrowser 1 A C HTTPS:443 RTMPS:443 Certificeringsinstantie 2 B D Web- services- API Web-/ toepassingsserver Flash Player 3 RTMP: Flash Media Server 3a RTMPT:80 4a SQL-database De gegevensstroom tussen Connect Enterprise en clienttoepassingen De gegevensstroom kan gecodeerd zijn met SSL of ongecodeerd. 14 Hoofdstuk 1: Architectuur

15 Ongecodeerd Als de gegevensstroom ongecodeerd is, worden er verbindingen gemaakt via HTTP en RTMP (het Adobe Real Time Messaging Protocol) en volgen deze verbindingen de paden die in de volgende tabel worden vermeld. 1 De clientwebbrowser vraagt een Acrobat Connect Professional-vergadering of inhouds-url aan via poort (de verbindingspaden kunnen variëren). 2 De webserver reageert met een inhoudsoverdracht of voorziet de clientbrowser van informatie waarmee deze toegang kan krijgen tot Acrobat Connect Professional. 3 Adobe Flash Player vraagt een verbinding aan naar Macromedia Flash Media Server van Adobe via RTMP:1935 en 4 Flash Media Server antwoordt en er wordt een permanente verbinding geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. 3a (alternatief) 4a (alternatief) In sommige gevallen vraagt Flash Player een verbinding naar de Flash Media Server aan, maar kan Flash Player slechts beschikken over een verbinding door een tunnel via RTMPT:80. Flash Media Server antwoordt en er wordt een verbinding door een tunnel geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. Gecodeerd Als de gegevensstroom gecodeerd is, worden er als volgt beveiligde verbindingen via HTTPS en RTMPS (Real Time Messaging Protocol via SSL) tot stand gebracht. A B C D De clientwebbrowser vraagt een beveiligde vergadering of inhouds-url aan via een gecodeerde verbinding op HTTPS:443 (de verbindingspaden kunnen variëren). De web- of toepassingsserver reageert met de overdracht van gecodeerde inhoud of voorziet de client van informatie voor het maken van een gecodeerde verbinding met Acrobat Connect Professional. Flash Player vraagt een gecodeerde verbinding aan naar Flash Media Server via RTMPS:443. Flash Media Server antwoordt en er wordt een permanente verbinding geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. Gegevensstroom 15

16 Aangepaste toepassingen Connect Enterprise Web Services biedt een XML API, dus uw toepassing moet in staat zijn te communiceren met Enterprise Server of Enterprise Hosted met behulp van XML via HTTP of XML via HTTPS. Uw toepassing roept de API aan door een aanvraag-url te maken en een of meer parameters door te geven, in de vorm van naam-paren of een XMLdocument. Web Services retourneert een XML-antwoord waaruit u n kunt extraheren. Aangepaste toepassingen halen metagegevens op uit de Connect Enterprise-database. Tot deze metagegevens behoren namen en tijden van vergaderingen of cursussen, URL's van vergaderruimten, inhouds-url's en rapportinformatie. De gegevensstroom voor een aangepaste toepassing die metagegevens uit de database ophaalt, loopt van een webbrowser op de client achtereenvolgens naar de webtoepassingsserver op de client, de XML API, de Connect Enterprise-webtoepassingsserver, de SQL-database en weer terug. De gegevensstroom tussen een aangepaste toepassing en Connect Enterprise loopt als volgt: 1. Een gebruiker opent uw aangepaste toepassing vanuit een webbrowser. 2. De toepassing roept de XML API aan via of HTTPS: De Connect Enterprise-webtoepassingsserver verifieert de toepassing en de gebruikers van deze toepassing, haalt metagegevens op uit de SQL-database en retourneert deze metagegevens. 4. Op de client verwerken uw web- of toepassingsserver, XML-parser en softwarebibliotheken het antwoord en retourneren dit naar uw toepassing. 5. De gebruiker klikt vervolgens in uw aangepaste toepassing op een vergadering of inhouds- URL. Nu opent de gebruiker een Connect Enterprise-toepassing, zoals Acrobat Connect Professional, om een vergaderruimte binnen te gaan en komt er een gegevensstroom op gang tussen de Connect Enterprise-toepassing en de server. Connect Enterprise-toepassingen De Connect Enterprise-toepassingen roepen de server aan met dezelfde Web Services XML API die u gebruikt vanuit een aangepaste toepassing. Over het algemeen wordt inhoud getransporteerd via HTTP-poort 80 of HTTPS-poort 443. Tot de inhoud behoren dia's, HTTP-pagina's, bestanden die zijn gemaakt met Macromedia Flash van Adobe (SWF-bestanden) en bestanden die zijn overgebracht via de pod voor het delen van bestanden. Dit zijn standaardpoortnummers die u kunt configureren (raadpleeg de Installatie- en configuratiegids voor Connect Enterprise voor meer informatie). 16 Hoofdstuk 1: Architectuur

17 Stroomsgewijze, realtime-communicatie vanaf Flash Media Server vindt plaats via RTMPpoort Deze stroomsgewijze communicatie kan bestaan uit het afspelen van audio- en videobestanden (webcam en.flv), het delen van bestanden en uit chatten. Ook de status van de vergadering wordt bijgehouden via RTMP-poort Onderdelen van Connect Enterprise De architectuur van zowel Enterprise Server als Enterprise Hosted is opgebouwd uit twee serveronderdelen en elke server maakt gebruik van een SQL-database. De webtoepassingsserver De webtoepassingsserver is het brein van Connect Enterprise. Deze server bevat alle bedrijfslogica die nodig is om inhoud te leveren aan gebruikers en voert deze logica uit. De server zorgt voor de toegangscontrole, beveiliging, verdeling van de quota en licentieverlening, maar ook voor beheerfuncties, zoals clustering, failover en replicatie. Op de webtoepassingsserver is ook de toepassing Connect Enterprise Manager aanwezig, die u kunt gebruiken om de inhoud en gebruikers van uw organisatie weer te geven en te beheren, als u geen aangepaste toepassing of een geïntegreerd systeem van derden gebruikt. De metagegevens die de inhoud en gebruikers beschrijven, kunnen worden opgeslagen in één of meerdere gerepliceerde SQL-databases. De webtoepassingsserver is stateless (houdt geen status bij), wat betekent dat schaling vrijwel lineair is. Flash Media Server Flash Media Server zorgt voor de spierkracht van Connect Enterprise. Flash Media Server verzendt audio- en videogegevens en interactieve multimedia-inhoud stroomsgewijs via RTMP. Wanneer er een vergadering wordt opgenomen en afgespeeld, audio- en videogegevens worden gesynchroniseerd of inhoud wordt geconverteerd en gecodeerd voor realtime-schermdeling, weet u dat Flash Media Server aan het werk is. Flash Media Server speelt ook een belangrijke rol bij het verminderen van de belasting van de server door webpagina's die vaak worden bezocht, gegevensstromen en gedeelde gegevens die vaak worden opgevraagd, in een cache te plaatsen. De SQL-database Connect Enterprise maakt gebruik van de Microsoft SQL Serverdatabase voor permanente opslag van metagegevens over transacties en toepassingen, waaronder gegevens over gebruikers, groepen en inhoud en rapporten. De XML API haalt metagegevens op die in de database zijn opgeslagen. De database kan worden geïmplementeerd met de Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) of de volledige versie van Microsoft SQL Server Gegevensstroom 17

18 De API voor het eerst aanroepen Connect Enterprise Web Services gebruikt een servlet-raamwerk om aanvragen van de XML API te verwerken. In het gegevensstroomdiagram wordt het servlet-raamwerk vertegenwoordigd door het onderdeel API. De API-servlet ontvangt XML-aanvragen van clients en retourneert XML-antwoorden vanuit de webtoepassingsserver en de database. Een aanvraag die is gericht aan de XML API, wordt opgemaakt als een HTTP-aanvraag-URL die de API-servlet afhandelt. Een aanvraag-url heeft een handelingnaam en parameters in naam-paren. Hier ziet u een voorbeeld: https://example.com/api/xml?action=sco-info&sco-id= Als u toegang hebt tot een Enterprise Server- of Enterprise Hosted-account waarmee u API-aanroepen kunt testen, kunt u experimenten uitvoeren. Adobe raadt u zelfs aan om API-aanroepen te testen in de browser wanneer u de API verkent en toepassingen schrijft. Het is handig om voordat u begint een hulpprogramma te installeren waarmee u HTTPheaders met aanvragen en antwoorden in uw browser kunt weergeven. Common-info aanroepen in een browser 1. (Optioneel) Schakel in de browser een hulpprogramma voor het weergeven van HTTPheaders in. 2. Open een browser en ga naar de aanmeldingspagina van Connect Enterprise. 3. Meld u niet aan, maar verwijder het gedeelte van de URL na de domeinnaam en voeg een aanroep toe voor het opvragen van common-info: https://example.com/api/xml?action=common-info Het antwoord dat u krijgt na het aanroepen van common-info verschaft informatie over uw sessie met de server. Let vooral op het cookie waarmee uw sessie wordt geïdentificeerd: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <results> <status code="ok" /> <common locale="en" time-zone-id="85"> <cookie>breezbryf9ur23mbokzs8</cookie> <date> t19:02: :00</date> <host>https://example.com</host> <local-host>abc123def789</local-host> <url>/api/xml?action=common-info</url> <version>breeze_530_r212</version> <user-agent> Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;.NET CLR ) </user-agent> </common> </results> 18 Hoofdstuk 1: Architectuur

19 Wanneer u een gebruiker aanmeldt vanuit een toepassing, moet u de cookie terugsturen naar de server ter identificatie van de sessie van de gebruiker (zie Aanmelden vanuit een toepassing). Principal-list aanroepen in een browser Als u de cookie BREEZESESSION hebt opgevraagd via common-info, voegt de browser deze toe aan de aanvraagheader bij uw volgende aanvraag. 1. Meld u aan bij Connect Enterprise in een webbrowser. Wijzig de URL in de browser zodanig dat deze principal-list aanroept: https://example.com/api/xml?action=principal-list 2. Bekijk de aanvraagheader. Deze keer wordt de cookie BREEZESESSION naar de server teruggezonden: GET /api/xml?action=principal-list HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: en-us Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;.NET CLR ) Host: example.com Connection: Keep-Alive Cookie: BREEZESESSION=breezbryf9ur23mbokzs8 3. Bekijk het antwoord, dat bestaat uit een lijst van alle principals op de server, elk met een eigen principal-element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <results> <status code="ok" /> <principal-list> <principal principal-id="624526" account-id="624520" type="user" has-children="false" is-primary="false" is-hidden="false"> <name>joe harrison</name> </principal> <principal principal-id="624550" account-id="624520" type="user" has-children="false" is-primary="false" is-hidden="false"> <name>bob jones</name> </principal>... </principal-list> </results> De API voor het eerst aanroepen 19

20 Filters en sorteerbewerkingen toevoegen Vele handelingen in de API bieden u de mogelijkheid een filter toe te voegen om slechts bepaalde elementen van het antwoord te retourneren of een sorteerbewerking uit te voeren om elementen van het antwoord in een bepaalde volgorde weer te geven. Een filter is een speciale parameter die begint met het sleutelwoord filter, gevolgd door een optionele modifier en vervolgens een veldnaam en een. Hier volgen enkele voorbeelden van filters: filter-name=jazz doe (hiermee worden alleen de resultaten geretourneerd die exact overeenkomen met de tekst jazz doe) filter-like-name=jazz (hiermee worden alle resultaten geretourneerd die de tekst jazz bevatten) filter-out-type=user (hiermee worden alle resultaten geretourneerd die niet van het type user zijn) Dit zijn slechts een paar filtertypen. Meer voorbeelden kunt u vinden bij filterdefinition. Zoek een handeling op in de referentielijst (in Hoofdstuk 6, Actiereferentie ) om na te gaan of het antwoord van een handeling kan worden gefilterd. Als een handeling filteren toestaat, kunt u over het algemeen filters gebruiken voor elk antwoordelement of - kenmerk. Een sorteerbewerking is ook een speciale parameter die begint met het sleutelwoord sort (of sort1 of sort2), gevolgd door een veldnaam en vervolgens het sleutelwoord asc of desc, bijvoorbeeld: sort-name=asc (hiermee sorteert u gegevens in oplopende volgorde op name) sort-group-id=desc (hiermee sorteert u gegevens in aflopende volgorde op group-id) Dit zijn slechts enkele voorbeelden van sorteerbewerkingen. U kunt sorteerbewerkingen testen in de browser of meer voorbeelden van sorteerbewerkingen bekijken bij sortdefinition. Een aanroep maken met een filter en een sorteerbewerking 1. Roep principal-list opnieuw aan en geef alleen groepen weer die u alfabetisch sorteert op naam: https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-type=group &sort-name=asc 2. Kies vervolgens een groep in de lijst en filter op de naam van deze groep om het antwoord verder toe te spitsen: https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-name=developers 20 Hoofdstuk 1: Architectuur

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software Producthandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender voor Microsoft Outlook Uitgegeven Monday, 15. February 2010 v.6.14 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.0 Support Package 10-2014-07-24 Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....3 2 Info

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 Copyright 2005, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Beheersinstellingen en -taken Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0 Producthandleiding McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Producthandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie