2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt"

Transcriptie

1

2 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt gedistribueerd met software waarin een gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers is opgenomen, worden deze handleiding en de software die in de handleiding wordt beschreven, verstrekt onder licentie en mogen deze alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van een dergelijke licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated De inhoud van dit handboek wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze inhoud niet wordt verstrekt bij software die een gebruiksrechtovereenkomst bevat. De inhoud van deze handleiding wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en mag niet worden opgevat als een toezegging van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in dit handboek voorkomen. Houd rekening met de mogelijkheid dat er copyright rust op bestaande illustraties of afbeeldingen die u wellicht in uw project wilt opnemen. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het desbetreffende werk. Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Captivate, Adobe Connect, Adobe Press, Breeze, Flash, Flash Player, PDF en Shockwave zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Java is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naar gelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorn en bepalingen in dit document. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Voor eindgebruikers van de Amerikaanse overheid verklaart Adobe te zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijkwaardige behandeling, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en De clausule en regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing.

3 Inhoudsopgave Voordat u begint Tips en training Ontwikkelomgeving Nieuw in deze gids Aanvullend leermateriaal Conventies Hoofdstuk 1: Architectuur Gegevensstroom De API voor het eerst aanroepen Hoofdstuk 2: Aanmelding en aanvragen Aanmelden vanuit een toepassing Een aanvraag verzenden in een XML-document Een antwoord parseren met XPath Een foutbericht parseren Een gebruiker afmelden Hoofdstuk 3: Grondbeginselen Een principal-id zoeken Principals of gasten vermelden Gebruikers maken Gebruikers bijwerken Aangepaste velden maken Groepen maken SCO's zoeken Bestanden downloaden Machtigingen controleren Hoofdstuk 4: Vergaderingen Vergaderingen zoeken Vergaderingen weergeven URL's voor vergaderruimtes maken

4 Vergaderingen maken Aangepaste vergaderingen maken Gebruikers uitnodigen voor vergaderingen Gebruikers verwijderen uit vergaderingen Vergadergebruik berekenen Vergaderarchieven ophalen Resultaten van opiniepeilingen ophalen Vergaderingen starten met externe verificatie Hoofdstuk 5: Training Machtigingen voor trainingsbibliotheek Cursussen en studieprogramma's zoeken De training van een gebruiker weergeven Eén gebruiker inschrijven Een groot aantal gebruikers inschrijven Informatie over een studieprogramma weergeven Scores rapporteren Hoofdstuk 6: Actiereferentie Nieuwe en verwijderde acties acl-field-info acl-field-list acl-field-update acl-preference-update common-info custom-fields custom-fields-delete custom-field-update group-membership-update learning-path-info learning-path-update login logout permissions-info permissions-reset permissions-update principal-info principal-list principal-list-by-field principals-delete principal-update Inhoudsopgave

5 report-active-meetings report-bulk-consolidated-transactions report-bulk-objects report-bulk-questions report-bulk-slide-views report-bulk-users report-course-status report-curriculum-taker report-meeting-attendance report-meeting-concurrent-users report-meeting-sessions report-meeting-summary report-my-courses report-my-events report-my-meetings report-my-training report-quiz-interactions report-quiz-question-answer-distribution report-quiz-question-distribution report-quiz-question-response report-quiz-summary report-quiz-takers report-quotas report-sco-slides report-sco-views report-user-trainings-taken report-user-training-transcripts sco-contents sco-delete sco-expanded-contents sco-info sco-move sco-nav sco-search sco-shortcuts sco-update sco-upload user-accounts user-transcript-update user-update-pwd Inhoudsopgave 5

6 Hoofdstuk 7: Filter- en sorteringsreferentie filter-definition sort-definition Hoofdstuk 8: Algemene referentie access veld icon lang object-type path-type permission-id status status, kenmerk time-zone-id type Bijlage A: Een voorbeeldtoepassing Een adapterklasse samenstellen De gebruiker aanmelden XML-aanvragen verzenden XML-antwoorden parseren Gebruikersinformatie weergeven De vergaderingen van een gebruiker vermelden Vergaderingen maken en bijwerken Vergaderinggegevens weergeven Index Inhoudsopgave

7 Voordat u begint Adobe Connect Enterprise Web Services stelt uw toepassingen in staat te communiceren met Adobe Connect Enterprise Server 6 of met Adobe Connect Enterprise Hosted 6. In deze gids wordt uitgelegd hoe een toepassing XML API-aanroepen verzendt naar Connect Enterprise en het XML-antwoord interpreteert. Deze gids is bedoeld voor ontwikkelaars die aangepaste toepassingen willen samenstellen voor Connect Enterprise of Connect Enterprise willen integreren met een ander systeem, zoals een LMS of een LDAP-directoryservice. Gebruikers van deze gids dienen op de hoogte te zijn van de grondbeginselen van XML en van het gebruik van HTTP voor de communicatie met een server vanuit een clienttoepassing. Deze gids bevat enkele voorbeelden van Java -code, maar er wordt niet van uitgegaan dat u één specifieke taal of omgeving gebruikt. Tips en training Adobe verschaft een uitgebreid aantal bronnen om u te helpen bij het leren en gebruiken van Adobe-producten. Adobe Developer Center: Zelfstudies, referentiemateriaal, scripthandleidingen en andere diepgaande informatie. Andere bronnen: Training, boeken, gebruikersforums, productcertificaten en nog veel meer. Extra s en downloads: Downloadbare inhoud en software. Adobe Developer Center In dit gemeenschapsgebied op Adobe.com is informatie beschikbaar voor gevorderde gebruikers en voor ontwikkelaars van software en insteekmodules. U vindt hier zelfstudiemateriaal, SDK's, scripthandleidingen en voorbeeldcode plus forums, RSS-feeds, onlineseminars en andere bronnen van technische informatie. 7

8 Andere bronnen Er zijn aanvullende informatie- en hulpbronnen beschikbaar voor Adobe-producten. Op de startpagina voor Ondersteuning op de Adobe-website vindt u uitvoerige informatie over gratis en tegen betaling beschikbare opties voor technische ondersteuning. De belangrijkste kwesties worden per product vermeld op de Amerikaanse en Japanse websites van Adobe. Klik op de koppeling Training voor toegang tot de boeken van Adobe Press, tot online trainingsmateriaal, trainingsvideo s en door instructeurs gegeven training, tot certificeringsprogramma s voor Adobe-software en nog veel meer. In het gebied Communities van de Adobe-website vindt u forums, blogs en andere hulpmiddelen voor gebruikers om functies en informatie te delen, vragen te stellen en uit te zoeken hoe anderen optimaal gebruikmaken van de software. Op de startpagina voor Ondersteuning van uw lokale Adobe-website vindt u gebruikersforums in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen. Extra s en downloads Voor gratis inhoud en invoegtoepassingen gaat u naar Adobe Studio Exchange, een online gemeenschap waar gebruikers duizenden gratis handelingen, insteekmodules en andere inhoud voor Adobe-producten kunnen downloaden en delen. Ga naar het Adobe Design Center op de startpagina van de Adobe-website voor toegang tot Adobe Studio Exchange. U kunt van de Adobe-website bijvoorbeeld gratis updates, proefversies en andere nuttige software downloaden. Bovendien hebt u via de sectie Plug-ins van de Adobe Store toegang tot duizenden insteekmodules van externe ontwikkelaars, waarmee u taken kunt automatiseren, workflows kunt aanpassen, speciale professioneel ogende effecten tot stand kunt brengen enz. Ontwikkelomgeving U kunt in Connect Enterprise Web Services aangepaste toepassingen ontwikkelen met gebruik van alle talen of platforms waarmee XML kan worden verzonden en ontvangen via HTTP. Zo kunt u bijvoorbeeld Java en het J2EE-platform, C#.NET, PHP, een portalserver of ieder ander webontwikkelingsplatform gebruiken. De meeste aangepaste toepassingen zijn webtoepassingen of portals. 8 Voordat u begint

9 De volgende typen functies kunnen nuttig zijn: Een bibliotheek voor XML-parseercodes, als uw programmeertaal ondersteuning biedt voor XML-parsering. Een bibliotheek voor cookiebeheercodes, om het beheer van de sessiecookies die Connect Enterprise retourneert te vergemakkelijken. Een functie voor het weergeven van HTTP-headers met aanvragen en antwoorden in een browser. Dergelijke functies zijn wijd beschikbaar op internet. Nieuw in deze gids Het gedeelte voor ontwikkelaars bevat nieuwe stapsgewijze aanwijzingen waarin de aanroepvolgorde voor het uitvoeren van bepaalde taken met gebruik van de XML API worden beschreven. U kunt deze stappen als code in uw toepassing opnemen. De API-referentie heeft een nieuwe indeling waarin aanvraag-url's en parameters worden beschreven, evenals antwoordelement en -kenmerken. Ook worden er voorbeelden gegeven van de aanvragen en de antwoorden. Een voorbeeldtoepassing is aan deze release toegevoegd. Het voorbeeld bestaat uit een Javaen JSP-toepassing die kan worden uitgevoerd op een willekeurige met J2EE compatibele webof toepassingsserver en die aantoont hoe u Adobe Acrobat Connect Professionalvergaderingen kunt maken, weergeven en bijwerken. De voorbeeldtoepassing draagt de naam firstapp en is beschikbaar in het bestand firstapp.zip dat in de map documentation/samples op de product-cd staat. Het Lees mij-bestand bij de voorbeeldtoepassing bevat aanwijzingen voor het installeren en uitvoeren van de voorbeeldtoepassing. Aanvullend leermateriaal Op internet vindt u vele nuttige bronnen die informatie verschaffen over Connect Enterprise en over webservices en XML. Connect Enterprise Connect Enterprise Resource Center Het bronnencentrum op de Adobe-website wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudies, simulaties, informatie over de beste werkwijzen en met koppelingen naar procedures. Connect Enterprise Developer Center Ontwikkelaars zullen veel hebben aan het centrum voor ontwikkelaars. Het wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudies en artikelen over het samenstellen van toepassingen voor Connect Enterprise. Aanvullend leermateriaal 9

10 Connect Enterprise Documentation Center In het documentatiecentrum hebt u toegang tot alle productinformatie over Connect Enterprise en kunt u deze downloaden of weergeven. Connect Enterprise Support Center Als u technische ondersteuning nodig hebt, vindt uin het ondersteuningscentrum de meest recente informatie, zoals technische notities, Connect Enterprise-presentaties en details over het ondersteuningsprogramma. U kunt ook de ondersteuningsforums raadplegen voor discussies met gelijkgestemden over technische problemen. Connect Enterprise Licensed Support Center Het ondersteuningscentrum voor gebruikers met een licentie beschikt over documentatie en andere bronnen voor klanten die over een licentie voor Adobe Connect Enterprise Server 6 beschikken. XML- en webservices De Web Services Primer op de website van Xml.com (xml.com) vormt een goede introductie bij webservices. De XML-zelfstudie op de website van W3Schools (w3schools.com) helpt u te leren werken met XML. De Xpath-zelfstudie die u ook op de website van W3Schools (w3schools.com) vindt, bevat een beschrijving van XPath, waarmee u een XML-document kunt parseren, zodat u het in een toepassing kunt gebruiken. De XSLT-zelfstudie, een derde zelfstudie op de website van W3Schools (w3schools.com) verschaft informatie over XSL-transformaties. U gebruikt deze transformaties om XMLgegevens om te zetten in andere indelingen. De XSLT-specificatie (XSL Transformations) op de website van W3C (w3.org) is de officiële definitie van XSLT, samengesteld door het normen voorschrijvende comité dat de specificatie heeft ontworpen. Het Engelstalige artikel Numeric Representation of Dates and Time op de website van de ISO (International Organization for Standardization, iso.org) verschaft informatie over het gebruik van de ISO 8601-standaard voor de datum- en tijdnotatie. Het Engelstalige artikel Date and Time Formats op de website van W3C (w3.org) vormt de officiële definitie van de datum- en tijdnotatie ISO Voordat u begint

11 Overige technologieën In het Flash Player Developer Center en het Flash Media Server Developer Center, beide beschikbaar in het centrum voor ontwikkelaars van Adobe vindt u artikelen, voorbeelden en ideeën voor het ontwikkelen van toepassingen die gebruikmaken van Adobe Flash Player en Adobe Flash Media Server. SCORM Concepts op de website van Eduworks Corporation (eduworks.com) is een zelfstudie over SCORM (Shareable Content Object Reference Model). U vindt hier een beschrijving van SCO s (Shareable Content Objects) en LMS (Learning Management Systems). Een LDAP Roadmap op de website van Kings Mountain Systems ( verschaft een nuttig overzicht van LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Deze site verschaft nuttige achtergrondinformatie en koppelingen voor ontwikkelaars die een LDAP-directory willen integreren met Connect Enterprise. Microsoft SQL Server Connect Enterprise gebruikt een Microsoft SQL Server-database waaruit uw aangepaste toepassingen gegevens kunnen opvragen en waar ze gegevens naartoe kunnen schrijven. U vindt wellicht nuttige bronnen in het centrum van ontwikkelaars voor Microsoft SQL Server (msdn.microsoft.com), zoals referentiemateriaal, community's, ondersteuning en andere informatie. Conventies Deze gids maakt gebruik van in de industrie gangbare standaardnormen voor het weergeven van code waarmee u al vertrouwd bent. API-referentie is echter een formele definitie van het API-contract tussen de aanvragende toepassing en de server, en als zodanig dienen de syntaxisdefinities van de aanvraag-url s te worden beschreven. We hebben de afzonderlijke delen van een aanvraag-url op verschillende regels geplaatst, teneinde de leesbaarheid te vergemakkelijken: &filter-definition=value &session=breezesessioncookievalue Voer een aanvraag-url als één enkele regel in op de adresbalk van een browser of stel een aanvraag-url samen in één regel in een toepassing: Syntaxiselementen in blauw verwijzen naar definities die u samenstelt, met een hyperlink naar de syntaxis van de definitie. Conventies 11

12 12 Voordat u begint

13 HOOFDSTUK 1 Architectuur 1 Welkom bij Adobe Connect Enterprise Web Services, de webservicelaag die zich boven Adobe Connect Enterprise Server 6, Adobe Connect Enterprise Hosted 6 en de Connect Enterprise-suite van toepassingen bevindt. Web Services biedt u de mogelijkheid portals of webtoepassingen te maken waarin Connect Enterprise-functies en rapportagegegevens worden geïntegreerd met systemen van derden, zoals portals, CRM-systemen en resourceplanningsystemen voor ondernemingen. Training Gebeurtenissen Presentator Vergadering APIs & SDKs Enterprise Server of Enterprise Hosted Via de XML API van Connect Enterprise Web Services kunt u functionaliteit voor vergaderingen, trainingen en gebeurtenissen aan uw toepassingen toevoegen. Stel dat u gebruikmaakt van een centraal gebruikersbeheersysteem, zoals een LDAP-directory, Microsoft Active Directory of een ander systeem van derden dat integraal deel uitmaakt van uw bedrijfsprocessen. 13

14 U kunt dan met Web Services een toepassing schrijven waarmee de gebruikers in uw systeem worden gesynchroniseerd met de gebruikers in Connect Enterprise. U kunt in de toepassing gebruikmaken van het J2EE-platform of een willekeurige andere technologie om een lijst van gebruikers uit de adressenlijst op te halen, deze lijst te vergelijken met een lijst van Connect Enterprise-gebruikers en vervolgens binnen de opslagplaats voor gebruikers van Connect Enterprise de gevraagde updates uit te voeren, zoals gebruikers of groepen toevoegen of verwijderen. Dit is slechts één voorbeeld van een aangepaste toepassing. Bezoek het Connect Enterprise Developer Center als u meer voorbeelden wilt bekijken. Gegevensstroom In het volgende diagram worden de gegevensstromen tussen clienttoepassingen en Connect Enterprise weergegeven. De aangepaste toepassingen die u schrijft, gebruiken de paden die lopen van 1 naar 2 en van A naar B. Connect Enterprise-toepassingen (zoals Adobe Acrobat Connect Professional, Connect Training of Connect Events) kunnen alle gegevensstroompaden gebruiken. ` CLIENTTOEPASSING CONNECT ENTERPRISE Webbrowser 1 A C RTMPS:443 Certificeringsinstantie 2 B D Web- services- API Web-/ toepassingsserver Flash Player 3 RTMP: Flash Media Server 3a RTMPT:80 4a SQL-database De gegevensstroom tussen Connect Enterprise en clienttoepassingen De gegevensstroom kan gecodeerd zijn met SSL of ongecodeerd. 14 Hoofdstuk 1: Architectuur

15 Ongecodeerd Als de gegevensstroom ongecodeerd is, worden er verbindingen gemaakt via HTTP en RTMP (het Adobe Real Time Messaging Protocol) en volgen deze verbindingen de paden die in de volgende tabel worden vermeld. 1 De clientwebbrowser vraagt een Acrobat Connect Professional-vergadering of inhouds-url aan via poort (de verbindingspaden kunnen variëren). 2 De webserver reageert met een inhoudsoverdracht of voorziet de clientbrowser van informatie waarmee deze toegang kan krijgen tot Acrobat Connect Professional. 3 Adobe Flash Player vraagt een verbinding aan naar Macromedia Flash Media Server van Adobe via RTMP:1935 en 4 Flash Media Server antwoordt en er wordt een permanente verbinding geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. 3a (alternatief) 4a (alternatief) In sommige gevallen vraagt Flash Player een verbinding naar de Flash Media Server aan, maar kan Flash Player slechts beschikken over een verbinding door een tunnel via RTMPT:80. Flash Media Server antwoordt en er wordt een verbinding door een tunnel geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. Gecodeerd Als de gegevensstroom gecodeerd is, worden er als volgt beveiligde verbindingen via HTTPS en RTMPS (Real Time Messaging Protocol via SSL) tot stand gebracht. A B C D De clientwebbrowser vraagt een beveiligde vergadering of inhouds-url aan via een gecodeerde verbinding op (de verbindingspaden kunnen variëren). De web- of toepassingsserver reageert met de overdracht van gecodeerde inhoud of voorziet de client van informatie voor het maken van een gecodeerde verbinding met Acrobat Connect Professional. Flash Player vraagt een gecodeerde verbinding aan naar Flash Media Server via RTMPS:443. Flash Media Server antwoordt en er wordt een permanente verbinding geopend voor het stroomsgewijs verzenden van vergaderverkeer naar de browser. Gegevensstroom 15

16 Aangepaste toepassingen Connect Enterprise Web Services biedt een XML API, dus uw toepassing moet in staat zijn te communiceren met Enterprise Server of Enterprise Hosted met behulp van XML via HTTP of XML via HTTPS. Uw toepassing roept de API aan door een aanvraag-url te maken en een of meer parameters door te geven, in de vorm van naam-paren of een XMLdocument. Web Services retourneert een XML-antwoord waaruit u n kunt extraheren. Aangepaste toepassingen halen metagegevens op uit de Connect Enterprise-database. Tot deze metagegevens behoren namen en tijden van vergaderingen of cursussen, URL's van vergaderruimten, inhouds-url's en rapportinformatie. De gegevensstroom voor een aangepaste toepassing die metagegevens uit de database ophaalt, loopt van een webbrowser op de client achtereenvolgens naar de webtoepassingsserver op de client, de XML API, de Connect Enterprise-webtoepassingsserver, de SQL-database en weer terug. De gegevensstroom tussen een aangepaste toepassing en Connect Enterprise loopt als volgt: 1. Een gebruiker opent uw aangepaste toepassing vanuit een webbrowser. 2. De toepassing roept de XML API aan via of 3. De Connect Enterprise-webtoepassingsserver verifieert de toepassing en de gebruikers van deze toepassing, haalt metagegevens op uit de SQL-database en retourneert deze metagegevens. 4. Op de client verwerken uw web- of toepassingsserver, XML-parser en softwarebibliotheken het antwoord en retourneren dit naar uw toepassing. 5. De gebruiker klikt vervolgens in uw aangepaste toepassing op een vergadering of inhouds- URL. Nu opent de gebruiker een Connect Enterprise-toepassing, zoals Acrobat Connect Professional, om een vergaderruimte binnen te gaan en komt er een gegevensstroom op gang tussen de Connect Enterprise-toepassing en de server. Connect Enterprise-toepassingen De Connect Enterprise-toepassingen roepen de server aan met dezelfde Web Services XML API die u gebruikt vanuit een aangepaste toepassing. Over het algemeen wordt inhoud getransporteerd via HTTP-poort 80 of HTTPS-poort 443. Tot de inhoud behoren dia's, HTTP-pagina's, bestanden die zijn gemaakt met Macromedia Flash van Adobe (SWF-bestanden) en bestanden die zijn overgebracht via de pod voor het delen van bestanden. Dit zijn standaardpoortnummers die u kunt configureren (raadpleeg de Installatie- en configuratiegids voor Connect Enterprise voor meer informatie). 16 Hoofdstuk 1: Architectuur

17 Stroomsgewijze, realtime-communicatie vanaf Flash Media Server vindt plaats via RTMPpoort Deze stroomsgewijze communicatie kan bestaan uit het afspelen van audio- en videobestanden (webcam en.flv), het delen van bestanden en uit chatten. Ook de status van de vergadering wordt bijgehouden via RTMP-poort Onderdelen van Connect Enterprise De architectuur van zowel Enterprise Server als Enterprise Hosted is opgebouwd uit twee serveronderdelen en elke server maakt gebruik van een SQL-database. De webtoepassingsserver De webtoepassingsserver is het brein van Connect Enterprise. Deze server bevat alle bedrijfslogica die nodig is om inhoud te leveren aan gebruikers en voert deze logica uit. De server zorgt voor de toegangscontrole, beveiliging, verdeling van de quota en licentieverlening, maar ook voor beheerfuncties, zoals clustering, failover en replicatie. Op de webtoepassingsserver is ook de toepassing Connect Enterprise Manager aanwezig, die u kunt gebruiken om de inhoud en gebruikers van uw organisatie weer te geven en te beheren, als u geen aangepaste toepassing of een geïntegreerd systeem van derden gebruikt. De metagegevens die de inhoud en gebruikers beschrijven, kunnen worden opgeslagen in één of meerdere gerepliceerde SQL-databases. De webtoepassingsserver is stateless (houdt geen status bij), wat betekent dat schaling vrijwel lineair is. Flash Media Server Flash Media Server zorgt voor de spierkracht van Connect Enterprise. Flash Media Server verzendt audio- en videogegevens en interactieve multimedia-inhoud stroomsgewijs via RTMP. Wanneer er een vergadering wordt opgenomen en afgespeeld, audio- en videogegevens worden gesynchroniseerd of inhoud wordt geconverteerd en gecodeerd voor realtime-schermdeling, weet u dat Flash Media Server aan het werk is. Flash Media Server speelt ook een belangrijke rol bij het verminderen van de belasting van de server door webpagina's die vaak worden bezocht, gegevensstromen en gedeelde gegevens die vaak worden opgevraagd, in een cache te plaatsen. De SQL-database Connect Enterprise maakt gebruik van de Microsoft SQL Serverdatabase voor permanente opslag van metagegevens over transacties en toepassingen, waaronder gegevens over gebruikers, groepen en inhoud en rapporten. De XML API haalt metagegevens op die in de database zijn opgeslagen. De database kan worden geïmplementeerd met de Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) of de volledige versie van Microsoft SQL Server Gegevensstroom 17

18 De API voor het eerst aanroepen Connect Enterprise Web Services gebruikt een servlet-raamwerk om aanvragen van de XML API te verwerken. In het gegevensstroomdiagram wordt het servlet-raamwerk vertegenwoordigd door het onderdeel API. De API-servlet ontvangt XML-aanvragen van clients en retourneert XML-antwoorden vanuit de webtoepassingsserver en de database. Een aanvraag die is gericht aan de XML API, wordt opgemaakt als een HTTP-aanvraag-URL die de API-servlet afhandelt. Een aanvraag-url heeft een handelingnaam en parameters in naam-paren. Hier ziet u een voorbeeld: Als u toegang hebt tot een Enterprise Server- of Enterprise Hosted-account waarmee u API-aanroepen kunt testen, kunt u experimenten uitvoeren. Adobe raadt u zelfs aan om API-aanroepen te testen in de browser wanneer u de API verkent en toepassingen schrijft. Het is handig om voordat u begint een hulpprogramma te installeren waarmee u HTTPheaders met aanvragen en antwoorden in uw browser kunt weergeven. Common-info aanroepen in een browser 1. (Optioneel) Schakel in de browser een hulpprogramma voor het weergeven van HTTPheaders in. 2. Open een browser en ga naar de aanmeldingspagina van Connect Enterprise. 3. Meld u niet aan, maar verwijder het gedeelte van de URL na de domeinnaam en voeg een aanroep toe voor het opvragen van common-info: Het antwoord dat u krijgt na het aanroepen van common-info verschaft informatie over uw sessie met de server. Let vooral op het cookie waarmee uw sessie wordt geïdentificeerd: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <results> <status code="ok" /> <common locale="en" time-zone-id="85"> <cookie>breezbryf9ur23mbokzs8</cookie> <date> t19:02: :00</date> <host> <local-host>abc123def789</local-host> <url>/api/xml?action=common-info</url> <version>breeze_530_r212</version> <user-agent> Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;.NET CLR ) </user-agent> </common> </results> 18 Hoofdstuk 1: Architectuur

19 Wanneer u een gebruiker aanmeldt vanuit een toepassing, moet u de cookie terugsturen naar de server ter identificatie van de sessie van de gebruiker (zie Aanmelden vanuit een toepassing). Principal-list aanroepen in een browser Als u de cookie BREEZESESSION hebt opgevraagd via common-info, voegt de browser deze toe aan de aanvraagheader bij uw volgende aanvraag. 1. Meld u aan bij Connect Enterprise in een webbrowser. Wijzig de URL in de browser zodanig dat deze principal-list aanroept: 2. Bekijk de aanvraagheader. Deze keer wordt de cookie BREEZESESSION naar de server teruggezonden: GET /api/xml?action=principal-list HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: en-us Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;.NET CLR ) Host: example.com Connection: Keep-Alive Cookie: BREEZESESSION=breezbryf9ur23mbokzs8 3. Bekijk het antwoord, dat bestaat uit een lijst van alle principals op de server, elk met een eigen principal-element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <results> <status code="ok" /> <principal-list> <principal principal-id="624526" account-id="624520" type="user" has-children="false" is-primary="false" is-hidden="false"> <name>joe harrison</name> </principal> <principal principal-id="624550" account-id="624520" type="user" has-children="false" is-primary="false" is-hidden="false"> <name>bob jones</name> </principal>... </principal-list> </results> De API voor het eerst aanroepen 19

20 Filters en sorteerbewerkingen toevoegen Vele handelingen in de API bieden u de mogelijkheid een filter toe te voegen om slechts bepaalde elementen van het antwoord te retourneren of een sorteerbewerking uit te voeren om elementen van het antwoord in een bepaalde volgorde weer te geven. Een filter is een speciale parameter die begint met het sleutelwoord filter, gevolgd door een optionele modifier en vervolgens een veldnaam en een. Hier volgen enkele voorbeelden van filters: filter-name=jazz doe (hiermee worden alleen de resultaten geretourneerd die exact overeenkomen met de tekst jazz doe) filter-like-name=jazz (hiermee worden alle resultaten geretourneerd die de tekst jazz bevatten) filter-out-type=user (hiermee worden alle resultaten geretourneerd die niet van het type user zijn) Dit zijn slechts een paar filtertypen. Meer voorbeelden kunt u vinden bij filterdefinition. Zoek een handeling op in de referentielijst (in Hoofdstuk 6, Actiereferentie ) om na te gaan of het antwoord van een handeling kan worden gefilterd. Als een handeling filteren toestaat, kunt u over het algemeen filters gebruiken voor elk antwoordelement of - kenmerk. Een sorteerbewerking is ook een speciale parameter die begint met het sleutelwoord sort (of sort1 of sort2), gevolgd door een veldnaam en vervolgens het sleutelwoord asc of desc, bijvoorbeeld: sort-name=asc (hiermee sorteert u gegevens in oplopende volgorde op name) sort-group-id=desc (hiermee sorteert u gegevens in aflopende volgorde op group-id) Dit zijn slechts enkele voorbeelden van sorteerbewerkingen. U kunt sorteerbewerkingen testen in de browser of meer voorbeelden van sorteerbewerkingen bekijken bij sortdefinition. Een aanroep maken met een filter en een sorteerbewerking 1. Roep principal-list opnieuw aan en geef alleen groepen weer die u alfabetisch sorteert op naam: &sort-name=asc 2. Kies vervolgens een groep in de lijst en filter op de naam van deze groep om het antwoord verder toe te spitsen: 20 Hoofdstuk 1: Architectuur

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 WEB SERVICES GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 WEB SERVICES GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 WEB SERVICES GEBRUIKEN 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 Web Services gebruiken Beschermd door V.S. Patenten 5.929.866;

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen PRERELEASE 03/07/2011 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor de juridische

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig

Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig Handleiding Hosted Exchange Met dit document kunt u Hosted Exchange installeren en klaar maken voor gebruik.

Nadere informatie

bla bla Messenger Gebruikershandleiding

bla bla Messenger Gebruikershandleiding bla bla Messenger Gebruikershandleiding Messenger Messenger: Gebruikershandleiding publicatie datum dinsdag, 21. juli 2015 Version 1.2.0.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Maart 2015 Aan de slag Mobiele toegang tot de Novell Vibe-site kan door uw Vibe-beheerder worden gedeactiveerd. Raadpleeg uw Vibe-beheerder als u geen toegang kunt

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online Kiosk/Lite Handleiding voor Exchange Online op het Office 365 platform

Zakelijk Exchange Online Kiosk/Lite Handleiding voor Exchange Online op het Office 365 platform Zakelijk Exchange Online Kiosk/Lite Handleiding voor Exchange Online op het Office 365 platform V ersie 1.1 1 I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Exchange Online gebruiken... 4 2.1 Webmail gebruiken...

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inleiding Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding communiceren

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

ImageNow Taalpakket Aan de slag

ImageNow Taalpakket Aan de slag ImageNow Taalpakket Aan de slag Versie: 6.6.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2011 ImageNow en CaptureNow zijn geregistreerde handelsmerken van Perceptive Software. Alle andere

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken en uw agenda kunt bijhouden. Hieronder volgt

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Formulieren en favorieten

Formulieren en favorieten Formulieren en favorieten Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Engelstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van SFTP-Client

Nadere informatie

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren.

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren. Firewall CSM CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype. Desgewenst kunt u hier een bepaald tijdschema

Nadere informatie

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank Inhoudstabel 1. Inleiding... 3 2. Structuur aangeboden WMS service... 4 2.1. Inhoud... 4 2.2. Beveiliging... 5 2.3. Bereikbaarheid... 5 3. Aansluiten op de WMS service... 6 3.1. Opzetten VPN tunnel...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Tekla Structures 21.1

Installatiehandleiding. Tekla Structures 21.1 Installatiehandleiding Tekla Structures 21.1 Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Maart 2015 Snel aan de slag Wanneer u voor het eerst gaat werken met Novell Vibe is het raadzaam om te beginnen met het configureren van uw persoonlijke workspace en het maken van een workspace

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 Installatie vanaf de VIDA-DVD... 4 2.2 Installatie van de website VIDA ISS of Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIEER

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Thuisgebruik Fontys mail met Outlook 2003

Thuisgebruik Fontys mail met Outlook 2003 Thuisgebruik Fontys mail met Outlook 2003 ICT Services Fontys Hogescholen Datum, 18.04.2006 Versie: 2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen 1 11.04.2006 M.Wolvekamp Eerste aanzet 2 18.04.2006 M.Wolvekamp

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 Installatie vanaf de VIDA-DVD... 4 2.2 Installatie van de website Workshop Support Guide of Dealer Development Platform...

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

bla bla Messenger Gebruikershandleiding

bla bla Messenger Gebruikershandleiding bla bla Messenger Gebruikershandleiding Messenger Messenger: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 23. maart 2016 Version 1.4.0 Copyright 2006-2013 OX Software GmbH., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Gebruikersovereenkomst Het Olympus e-learning platform (https://elearning.olympus-europa.com) is een webgebaseerde leeromgeving die speciaal bedoeld is om in training te voorzien gerelateerd aan Olympus

Nadere informatie

Hosted Exchange Handleiding

Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Handleiding 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie... 4 2.1 Vooraf... 4 2.1.1 Systeemeisen... 4 2.1.2 Firewall... 4 2.1.3 Migratie richtlijnen... 5 2.2 Mobile... 6 2.2.1 ActiveSync instellen...

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Nederlandstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad of iphone

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad of iphone KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor ipad of iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid.

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Cookies en Privacy Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Wanneer je onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Trusted Third Party SFTP Extranet via de Filezilla-client

Trusted Third Party SFTP Extranet via de Filezilla-client Trusted Third Party SFTP Extranet via de Filezilla-client Maart 2013 1 INDEX 1.Inleiding...3 2.Een sleutelpaar genereren (publiek-privé)...3 2.1 Starten...3 2.2 Het sleutelpaar genereren en configureren...3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud)

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Eerste publicatie: 1 augustus 2014 Laatste wijziging: 1 augustus 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie