GV-AS200 Controller. Hardware-installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GV-AS200 Controller. Hardware-installatiehandleiding"

Transcriptie

1 GV-AS200 Controller Hardware-installatiehandleiding Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product probeert aan te sluiten of te gebruiken en bewaar dezehandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

2 2007 GeoVision, Inc. All rights reserved. Onder de wetten van het auteursrecht mag deze handleiding, noch volledig noch gedeeltelijk, worden gekopieerd zonder de schriftelijke toestemming van GeoVision. Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct is. GeoVision is niet verantwoordelijk voor druk- of typfouten. GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: Fax: Handelsmerken die in deze handleiding zijn gebruikt: GeoVision, het GeoVision-logo en de producten van de GV-serie zijn handelsmerken van GeoVision, Inc. Windows en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation. November 2007

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Hoofdfuncties Modellen Schema AS200-module Verificatiemethode AS200-controller Installatie en kabelaansluiting De AS200 controller aansluiten op de pc Ingangen aansluiten Uitgangen aansluiten Kaartlezers aansluiten De voeding aansluiten Bediening van de AS200 controller De AS200 controller opnieuw opstarten De AS200 controller opnieuw instellen naar de standaardwaarden Status-LED's ASKeypad Installatie Parameters instellen Systeeminformatie weergeven AS200E De AS200E installeren op een netwerk Vaste IP-verbinding DHCP-verbinding Verbinding via LAN Verbinding via het internet Systeeminstellingen Systeeminstelling De firmware bijwerken De ID en het wachtwoord voor het aanmelden wijzigen De controller-id en werkmodus instellen Specificaties Problemen oplossen I

4 II

5 1 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Hoofdfuncties 2 deuren, uitbreidbaar tot 4 deuren met optionele I/O-uitbreidingsmodule Ondersteuning van 4 Wiegand-kaartlezers van 26~40 bits Ondersteuning van maximaal 8 kaartlezers via RS-485-aansluiting Elke deur ondersteunt een deuropener, een deurstatussensor, een branddetector en een vervalsingsdetector Elke deur ondersteunt elektrische sloten en alarmrelaisuitvoer Deuralarmen inclusief vervalsingsalarm en alarm voor openblijvende deur RS-485-aansluiting of optionele ethernetmodule voor het programmeren Optioneel hot-swappable LCD-toetsenblok voor een snelle programmering 1.2 Modellen De AS200-controller heeft de volgende modellen: AS200-2 AS200-4 AS200-2C AS200-2E AS200-4E AS200-2CE - Ondersteuning voor 2 deuren - Uitbreidbaar tot 4 deuren - Ondersteuning voor 4 deuren - Compacte versie van 2-deurs ondersteuning - Ondersteuning voor 2 deuren - Uitbreidbaar tot 4 deuren - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule - Ondersteuning voor 4 deuren - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule - Compacte versie van 2-deurs ondersteuning - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule 1

6 1.3 Schema AS200-module 12V + - GND TEMP2 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND Fire Tamper GND Fire Tamper GND Fuse2 Wiegand D Wiegand C Wiegand B Wiegand A Door B Door A (Special Terminal) Door A Door B Door C Door D Reset Green: ON:Door Open Reset EN Flash:Hold Open Alarm Yellow: ON:Open Door Button Active Red: ON:Fire Alarm Flash:Force Alarm Door(A,B,C,D) Input type ON:NC type ON DIP OFF:NO type Force Fire Button Sensor Sensor Door A Force Fire Button Door C Door D Door B ECE ON Input Contact type.1. ECE 12V Voltage Input.1. ECE Dry Contact Input AS200 Default Door Relay type NC ON Connect to AS-Keypad ON ECE Default EN Ethernet External I/O ECE ECE ECE ECE Fuse1 TEMP1 GND V DC 12V - + Green: ON:Door Open Flash:Hold Open Alarm Yellow: ON:Open Door Button Active Red: ON:Fire Alarm Flash:Force Alarm Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 1 Input Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 DoorB Output Power - Power + Alarm - Alarm + Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 1 Input Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 DoorA Output Power - Power + Alarm - Alarm + ON:NC type OFF:NO type Door(A,B,C,D) Input type ON Tamper Fire Button Sensor DIP Tamper Fire Button Sensor Input Contact type.1. ECE 12V Voltage Input.1. ECE Dry Contact Input Door Relay type NC ON 2

7 2 Verificatiemethode AS200 controller 2. Verificatiemethode AS200-controller De AS200-controleer ondersteunt de vier types verificatiemethoden voor deurtoegangscontrole: One-way control (Eenrichtingscontrole): Een deur is uitgerust met één kaartlezer voor de ingang. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een kaart door de kaartlezer halen om de deur van een kantoor te openen en op een knop drukken om via dezelfde deur de kamer te verlaten. Two-way control (Tweerichtingscontrole): Een deur is uitgerust met twee kaartlezers. De buitenste lezer wordt gedefinieerd als de ingangslezer en de binnenste lezer als de uitgangslezer. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een kaart door de kaartlezer halen om toegang te krijgen tot een laboratorium en een kaart door de lezer halen om het lab via dezelfde deur te verlaten. Mixed control (Gemengde controle): Een combinatie van Eenrichtings- en Tweerichtingscontroletoepassingen. Sommige deuren zijn uitgerust met één kaartlezer voor de ingang en andere deuren zijn uitgerust met twee kaartlezers voor de ingang en uitgang. Een gebouw bevat bijvoorbeeld zoals kantoor- als laboratoriumtoepassingen. One-way traffic (Eenrichtingsverkeer): Twee deuren worden afzonderlijk gebruikt voor de ingang en uitgang. Op een parkeerplaats kan een gebruiker bijvoorbeeld een kaart bij de ingang door de kaartlezer halen en dit opnieuw doen wanneer hij de parkeerplaats verlaat. De AS200 controller is standaard ingesteld op one-way control (eenrichtingscontrole). Voor toepassingen die meer dan 2 deuren vereisten, kan de I/O-uitbreidingsmodule worden toegevoegd om de toepassing uit te breiden met twee extra deuren. 3

8 4

9 3 Installatie en kabelaansluiting 3. Installatie en kabelaansluiting Open de behuizing van de AS200 controller en sluit de benodigde kabels aan op de AS200 controller-module. 3.1 De AS200 controller aansluiten op de pc OF GND V RS-485 GV-HUB / GV-COM / GV-NET/IO Card V3.1 PC De aangesloten computer wordt gebruikt om de ASServer te programmeren. De communicatiemodus kan RS-485 of ethernet zijn. De standaardwaarde is ingesteld op RS- 485 met 57600bps. Voor de ethernetmodus is een optionele ethernetmodule vereist. Voor een RS-485-aansluiting op de pc, kunnen de producten van de GV-serie voor de RS- 485/RS-232-convertor worden toegepast, zoals GV-Hub, GV-COM en GV-NET/IO Card V3. Opmerking: De AS200 controller is niet compatibel met GV-NET Card en GV-NET/IO Card met oudere versies dan V3. Er kunnen maximaal 16 AS200 controllers op dezelfde COM-poort worden aangesloten. 5

10 3.2 Ingangen aansluiten De AS200 controller biedt vier digitale ingangen: - Knopingangen, bijv. deuropener - Sensoringangen, bijv. deurstatussensor - Brandingangen, bijv. branddetector - Vervalsingsingangen, bijv. vervalsingsdetectiesensor De standaard fabriekswaarden voor de Knop- en Sensor-ingangen zijn ingesteld op wet contact (nat contact). Voor de Brand- en Vervalsingsingangen zijn deze waarden ingesteld op dry contact (droog contact). De ingangen bevinden zich op de onderkant van de AS200 controller-module. Input Contact Switch Input Contact Switch Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 2 Input De ingangen bevinden zich op de onderkant van de AS200 controller-module. Door B Door A (Special Terminal) Knopingangen Via de Knopingangen kunt u een deuropenerapparaat aansluiten voor de ingang en uitgang. Door de "ingangscontactschakelaar" naast de Knopingangen te gebruiken, kunt u uw Knopapparaat instellen op droog of nat contact. Raadpleeg Ingangscontactschakelaar hieronder. Sensoringangen De Sensoringangen kunnen worden aangesloten op de microschakelaar van een deur voor het bewaken van de deurstatus. Het activeren van de Sensoringangen kan de twee alarmstatussen genereren: 6

11 3 Installatie en kabelaansluiting Vervalsingsalarm - wanneer de deur geforceerd wordt geopend door onbevoegde personen. Alarm voor openblijvende deur - wanneer de deur langer geopend blijft dan de geprogrammeerde tijd voor de slotinstelling voor geopende deuren. Door de "ingangscontactschakelaar" naast de Sensoringangen te gebruiken, kunt u uw Sensorapparaat instellen op droog of nat contact. Raadpleeg Ingangscontactschakelaar hieronder. Brandingangen De Brandingangen kunnen worden aangesloten op een branddetectieapparaat, zoals een rookdetector. De standaardinstelling is dry contact (droog contact). Vervalsingsingangen Vervalsingsingangen kunnen worden aangesloten op een vervalsingsschakelaar om onbevoegd openen van de deur te detecteren. De standaardinstelling is dry contact (droog contact). Ingangscontactschakelaars Voor "Sensoringangen" en "Knopingangen" kunt u de ingangscontactschakelaars gebruiken om het contacttype te wijzigen. 1 ECE 1 ECE 1 Default: Wet Contact (12 Voltage Input) Dry Contact NO- en NC-ingangsschakelaars Gebruik de schakelaars om de vier digitale ingangen voor de modus NO (normaal open) of NC (normaal gesloten) in te stellen. ON ECE ECE ON:NC type OFF:NO type Door(A,B,C,D) Input type ON Tamper Fire Button Sensor DIP Tamper Fire Button Sensor 7

12 3.3 Uitgangen aansluiten De AS200 controller biedt drie relaisuitgangen: - Deuruitgangen +/-, bijv. elektronisch slot - Alarmuitgangen +/-, bijv. sirene of bel - Dringend-uitgangen, bijv. ontgrendelingsknop nooduitgang Door Relay Switch (2-in-1 set) Power - Power + Alarm - Alarm + Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 Output Deze afbeelding toont de bekabelingsconfiguratie voor uitgangsrelais wanneer het deurrelais is ingesteld om normaal gesloten te zijn. Deurrelais van Normaal gesloten FIRE 8

13 3 Installatie en kabelaansluiting Deze afbeelding toont de bekabelingsconfiguratie voor uitgangsrelais wanneer het deurrelais is ingesteld om normaal open te zijn. Deurrelais van Normaal open FIRE NO Deuruitgangen De Deuruitgangen kunnen een deurvergrendelingsapparaat bedienen, zoals elektromechanische slagen, en kunnen worden geconfigureerd om te werken in de modus NC (normaal gesloten) of NO (normaal open). Om de NO-modus te configureren, duwt u één van de twee sets deurrelaisschakelaars omlaag. Om de NC-modus te configureren, duwt u de schakelaars omhoog. NC NO (Default) Alarmuitgangen De alarmuitgangen kunnen worden aangesloten op een alarmaankondiger zoals een sirene of bel. Dringend-uitgangen De Dringend-uitgangen kunnen worden aangesloten op een knop of apparaat dat een deur geforceerd opent zonder een kaart te lezen. 9

14 Opmerking: 1. Als uw uitgangsapparaten meer dan 12V gelijkstroom vereisen, sluit u de benodigde voeding rechtstreeks aan op de voedingsterminals zonder gebruik te maken van de AS200 controller-voedingsconvertor. 2. De deurvergrendelings- en alarmapparaten moeten dezelfde spanning gebruiken, anders kan het apparaat schade oplopen. 3. Als het deurvergrendelingsapparaat (deur +/-) een geaard circuittype is (NC), moet het ontgrendelingsapparaat voor de nooduitgang (Dringend 1/2) ook als hetzelfde circuittype worden geconfigureerd. 4. Als het ontgrendelingsapparaat voor de nooduitgang (Dringend 1/2) niet is aangesloten en het deurrelais normaal wordt gesloten, moet u het Dringend-circuit sluiten. 5. Als het deurvergrendelingsapparaat (Deur +/-) en het alarm (Alarm +/-) de relaisuitgangen van dry contact (droog contact) zijn, moet u het volgende doen: - Dringend 1 en Deur + samenkoppelen - Alarm + en Voeding + samenkoppelen FIRE 3.4 Kaartlezers aansluiten De AS200 controller ondersteunt twee types kaartlezers: Wiegand- en RS-485-interfaces. De twee types kaartlezers kunnen samen worden gebruikt om te werken met de AS200 controller. 10

15 3 Installatie en kabelaansluiting 12V Wiegand Card Reader Wiegand D0 D1 GL RL Wiegand D BZ AND GND RS V Card Reader - + GND Wiegand-apparaten De AS200 controller ondersteunt tot 4 Wiegand-ingangen (Wiegand A, B, C, D) voor het aansluiten van Wiegand-apparaten met een bereik van 26 tot 40 bits. Raadpleeg de documentatie van uw Wiegand-apparaat voor het aansluiten van kabels. Hieronder vindt u de beschrijving van de pintoewijzingen voor de Wiegand-terminals. Pin 12V D0 D1 GL RL BZ GND Functie 12V voeding Wiegand Data-0 Wiegand Data-1 Groene LED Rode LED Pieper GND van de voeding De maximale afstand dat het Wiegand-signaal kan afleggen is 152,4 mettrs. RS-485-apparaten Voor een langeafstandsverbinding en kaartlezers die niet van Wiegand zijn, kunt u de RS- 485-aansluitingen gebruiken. Via de RS-485-aansluiting kunnen maximaal 8 kaartlezers worden ondersteund. Opmerking: Voor een RS-485-aansluiting, moet u "GV-Reader ID" (GV-lezer-ID) instellen op Extended Wiegand (Uitgebreide Wiegand) via het ASKeypad. Zie 5.2 Parameters instellen 11

16 Analoge tabellen tussen deuren en kaartlezers De volgende tabellen tonen hoe en waar elke kaartlezer moet worden geplaatst op basis van de verschillende werkmodi. Wiegand-kaartlezers De standaard 2-deurs toepassingen: Deur A en Deur B Werkmodus Deur A Deur B In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole Wiegand A Knopingangen Wiegand B Knopingangen Tweerichtingsc ontrole Wiegand A Wiegand C Wiegand B Wiegand D Gemengde controle Wiegand A Knopingangen Wiegand B Wiegand D Eenrichtingsve rkeer Wiegand A Geen Geen Wiegand B Met een optionele I/O-uitbreidingsmodule om twee extra deuren toe te voegen: Deur C en Deur D: Werkmodus Deur C Deur D In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole Wiegand C Knopingangen Wiegand D Knopingangen Tweerichtingsc ontrole Geen Geen Geen Geen Gemengde controle Wiegand C Knopingangen Geen Geen Eenrichtingsve rkeer Wiegand C Geen Geen Wiegand D RS-485-kaartlezers De standaard 2-deurs toepassingen: Deur A en Deur B Werkmodus Deur A Deur B In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole RS-485 nr. 0 Knopingangen RS-485 nr. 1 Knopingangen Tweerichtingsc ontrole RS-485 nr. 0 RS-485 nr. 2 RS-485 nr. 1 RS-485 nr. 3 Gemengde controle RS-485 nr. 0 Knopingangen RS-485 nr. 1 RS-485 nr. 3 Eenrichtingsve rkeer RS-485 nr. 0 Geen Geen RS-485 nr. 1 Met een optionele I/O-uitbreidingsmodule om twee extra deuren toe te voegen: Deur C en Deur D Werkmodus Deur C Deur D In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole RS-485 nr. 2 Knopingangen RS-485 nr. 3 Knopingangen Tweerichtingsc ontrole RS-485 nr. 4 RS-485 nr. 5 RS-485 nr. 6 RS-485 nr. 7 Gemengde controle RS-485 nr. 2 Knopingangen RS-485 nr. 6 RS-485 nr. 7 Eenrichtingsve rkeer RS-485 nr. 2 Geen Geen RS-485 nr. 3 Opmerking: De werkmodus wordt ingesteld via het ASKeypad of via de ethernetverbinding wanneer de ethernetmodule is geïnstalleerd. 12

17 3 Installatie en kabelaansluiting 3.5 De voeding aansluiten Nadat alle kabels zijn aangesloten, kunt u de AS200 controller inschakelen. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel aan op de 6-pins aansluiting op de voedingsconvertor en sluit het andere uiteinde aan op de drie voedingsaansluitingen op de AS200 controller-module. - Voedingsaansluitingen: 12V gelijkstroom +/ - - Voedingsaansluitingen Deur A: Voeding +/- - Voedingsaansluitingen Deur B: Voeding +/- De zwarte lijn van de voedingskabel staat voor negatief (-) en de rode lijn staat voor positief (+). Power Cables Door B Door A Output Input Output DC 12V+ DC 12V - Power - Power + Power - Power + Power Converter Power Cables Schakel de voedingsconvertor in. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel aan op de 2-pins aansluiting op de voedingsconvertor en sluit het andere uiteinde aan op de voedingsbron. 13

18 14

19 4 Bediening van de AS200 controller 4. Bediening van de AS200 controller 4.1 De AS200 controller opnieuw opstarten De AS200 controller opnieuw opstarten: 1. Om de AS200 controller opnieuw op te starten, drukt u op de knop Reset bovenaan rechts op de AS200 controller-module. 2. Om de Ethernetmodule opnieuw op te starten, drukt u op de knop Reset EN in de midden links op de AS200 controller-module. 4.2 De AS200 controller opnieuw instellen naar de standaardwaarden Om de AS200 controller opnieuw in te stellen, moet u eerst een reset van de AS200 controller-module uitvoeren en daarna de van de ethernetmodule als deze is geïnstalleerd. De AS200 controller-module opnieuw instellen: 1. Sluit het ASKeypad aan op de AS200 controller. Deze actie is verplicht. 2. Verwijder het jumperkapje van de Default (Standaard) 2-pins jumper. 3. Druk op de knop Reset (Opnieuw instellen). 4. Plaats het jumperkapje terug op de Default (Standaard) 2-pins jumper. De ethernetmodule opnieuw instellen: Houd de knop Default EN gedurende 6 seconden ingedrukt. Standaardwaarden van de AS200 controller Parameter Waarde ID 0001 Werkmodus Eenrichtingscontrole IP https:// Wachtwoord 1234 Gebruikersnaam admin 3DES-code

20 4.3 Status-LED's Door A Door B Door C Door D LED Lamp aan Knipperend Groene LED Deur open Alarm: Openblijvende deur Gele LED Deuropener actief Wachtwoord Branddetector actief Alarm: Vervalsingssensor actief 16

21 5 ASKeypad 5. ASKeypad Het ASKeypad is een optioneel apparaat voor een beheerder om de AS200 controller te controleren en te beheren. Een beheerder kan een ASKeypad meenemen om toegang te krijgen tot AS200 controllers die op verschillende locaties zijn geïnstalleerd. 5.1 Installatie 1. Open de behuizing van de AS200 controller. 2. Kantel beide clips van de 26-pins aansluiting op de AS200 controller-module open. 3. Gebruik de bijgeleverde 26-pins lintkabel om de ASKeypad op de aansluiting aan te sluiten. Opmerking: Het ASKeypad is een hot-swapping-product. U kunt de 26-pins lintkabel aansluiten of loskoppelen terwijl de AS200 controller werkt. 17

22 5.2 Parameters instellen Via het ASKeypad kunt u basisinstellingen configureren. 1. Druk op willekeurige knoppen op het toetsenblok, selecteer Set Parameter (Parameter instellen) en druk op de knop. 2. Voer het standaardwachtwoord 1234 in en gebruik de pijlknoppen OMHOOG en OMLAAG om een van deze opties voor de instelling te selecteren: Local Time Set (Lokale tijdinstelling): Stel de tijd in en geeft de tijdzone van de AS200 controller op. Set AS200 ID (AS200-ID instellen): stel de ID van de AS200 controller in. Set Work Mode (Werkmodus instellen): stel één modus in voor de controle. Zie 2. Verificatiemethode AS200 controller voor details over elke modus (One-Way Control (Eenrichtingscontrole), Two-Way Control (Tweerichtingscontrole) of One-Way Traffic (Eenrichtingsverkeer)). Set GV-Reader ID (ID GV-lezer instellen): Deze optie is ALLEEN vereist wanneer een kaartlezer is aangesloten op de AS200 controller via de RS-485-aansluiting. Password Change (Wachtwoord wijzigen): wijzig het wachtwoord van het ASKeypad. 3. Als u een andere optie wilt weergeven, drukt u op de knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 5.3 Systeeminformatie weergeven Naast de configuratie, kunt u ook de systeeminformatie van de AS200 controller weergeven. 1. Druk op willekeurige knoppen op het toetsenblok, selecteer Display System (Systeem weergeven) en druk op de knop. 2. Gebruik de pijlknoppen OMHOOG of OMLAAG om een van deze opties te selecteren voor de instelling: Door s Control (Deurcontrole): toont dat de deur momenteel in een van deze toegangsmodi is. Card / Door s Pass (Kaart/deurpas): deze modus vereist dat de gebruiker zijn kaart toont om toegang te krijgen OF dat de gebruiker het wachtwoord voor de deur invoert via het toetsenblok om toegang te krijgen. 18

23 5 ASKeypad Only Card Mode (Alleen kaartmodus): Dit is de standaardmodus. Deze modus vereist alleen van de gebruiker dat deze zijn kaart toont om toegang te krijgen. Release Mode (Ontgrendelingsmodus): houdt de deur in een ontgrendelde status met de lezer. Card+Password (Kaart + wachtwoord): Deze modus vereist dat de gebruikers zijn kaart toont en vervolgens de pincode van de kaart op het toetsenblok invoert. Door s Event (Deurgebeurtenis): toont welk type gebeurtenis zich heeft voorgedaan aan de gecontroleerde deur. Memory s State (Geheugenstatus): toont het geheugengebruik van de eenheid. Capacity (Capaciteit): toont het totale aantal gebeurtenissen dan kan worden geregistreerd. Het aantal geregistreerde gebeurtenissen is beperkt tot Het systeem zal het registreren van nieuwe gebeurtenissen stoppen wanneer deze limiet is bereikt. Wanneer de AS200 controller is aangesloten op een ASServer, worden de gebeurtenissen geüpload naar de server en wordt de buffer van de AS200 controller gewist. Used in (Gebruikt in): toont het aantal gebeurtenissen dat is geregistreerd. ID & IP Address (IP & IP-adres): toont de ID om toegang te krijgen tot AS200 controller en het IP-adres van de AS200 controller. Display Version (Versie weergeven): toont de firmwareversie van de AS200 controller. 3. Als u een andere optie wilt weergeven, drukt u op de knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 19

24 20

25 6 AS200E 6. AS200E Als de AS200E Controller is uitgerust met de ethernetmodule kan deze communiceren met de ASServer via het netwerk. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de AS200E op het netwerk moet worden geïnstalleerd en hoe de AS200E via het netwerk moet worden geconfigureerd. 6.1 De AS200E installeren op een netwerk De AS200E controller is in staat twee netwerkomgevingen te ondersteunen: Vast IP en DHCP. Kies, afhankelijk van uw netwerk, Fixed IP (Vast IP) voor een statisch IP-adres of DHCP voor een dynamisch IP-adres zoals dit wordt toegewezen door een ISP of een andere DHCP-server Vaste IP-verbinding Als uw netwerkomgeving een statisch IP-adres ondersteunt, moeten de kabels worden aangesloten zoals hieronder weergegeven. Card Reader LAN or INTERNET AS200E Controller ASServer Door 21

26 De AS200E controller toewijzen aan een vast IP: 1. Open een internetbrowser en voer het standaard IP-adres https:// in. Dit dialoogvenster wordt geopend. Figuur 1 2. Voer in de velden User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) respectievelijk de standaardwaarde admin en 1234 in. Klik op OK. Deze pagina verschijnt. Figuur 2 22

27 6 AS200E 3. Geef in het veld Machine Name (Machinenaam) een naam op voor de aangesloten AS200E controller. 4. Klik op Disable (Uitschakelen). Voer de informatie van het statische IP-adres in, inclusief het IP-adres, subnetmasker, standaard gateway en domeinnaamserver. 5. Klik op Submit (Verzenden). Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. Opmerking: als u de domeinnaam wilt gebruiken in plaats van het IP-adres, kunt u ook de domeinnaamservice gebruiken. Raadpleeg DHCP-verbinding hieronder voor details over de domeinnaamservice DHCP-verbinding Als uw netwerkomgeving het dynamische IP-adres van een DHCP-server gebruikt, gebruik dan een van de volgende DDNS-servers om een dynamisch IP-adres toe te wijzen aan statische domeinnaam of een apparaatnaam: Voor een LAN-verbinding wordt de GV LocalDDNS-server voorzien. Voor een internetverbinding worden twee DDNS-server ondersteund. GeoVision DDNS-server en Dynamic Network Services Inc. (DynDNS). 23

28 Verbinding via LAN De door GV ontwikkelde LocalDDNS Server kan een apparaatnaam toewijzen aan het veranderende IP-adres van uw AS200E controller. Hiermee kan de ASServer toegang krijgen tot de AS200E controller volgens de apparaatnaam. De lokale DDNS-server kan worden geïnstalleerd op een ASServer of op een afzonderlijke computer. Hieronder wordt de kabelaansluiting van de LocalDDNS-toepassing weergegeven. Card Reader LAN (DDNS Server) AS200E Controller ASServer Door Note: The Local DDNS Server can be installed in (1) ASServer OR (2) a separate computer. LocalDDNS Server installeren Om LocalDDNS Server op een computer te installeren, moet u de software-cd plaatsen. De cd wordt automatisch gestart en een venster verschijnt. Selecteer Install GeoVision V1.0 Access Control System (Toegangscontrolesysteem GeoVision V1.0 installeren), klik op GeoVision Dynamic DNS Service (GeoVision dynamische DNS-service) en volg de instructies op het scherm. Na de installatie wordt het programma geminimaliseerd naar het systeemvak. 24

29 6 AS200E AS200E op het LAN configureren Nadat u LocalDDNS Server hebt uitgevoerd, kunt u de AS200E controller op het LAN configureren. 1. Open een internetbrowser en voer het standaard IP-adres https:// in. Het aanmeldingsdialoogvenster verschijnt (zie Figuur 1). 2. Voer in de velden User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) respectievelijk de standaardwaarde admin en 1234 in. Klik op OK. De pagina Network Configuration (Netwerkconfiguratie) verschijnt (zie Figuur 2). 3. Klik op Enable (Inschakelen) en selecteer Send to Local DDNS (Naar lokale DDNS verzenden). 4. Voer het IP-adres van de LocalDDNS Server in het veld Server IP in. 5. Behoud de standaardinstelling in het veld Device Name (Apparaatnaam) of wijzig de instelling zodat deze overeenkomst met de ASServer. Figuur 3 25

30 6. Klik op Submit (Verzenden) om informatie naar de LocalDDNS-server te verzenden. Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. Opmerking: De standaardwaarde voor de apparaatnaam is user. Als er meer dan één AS controller met de ASServer is verbonden, moet u aan elk apparaat een andere naam toewijzen Verbinding via het internet DDNS (Dynamic Domain Name System = Dynamisch domeinnaamsysteem) biedt een andere manier om toegang te krijgen tot de AS200E controller wanneer u een dynamisch IP gebruikt. DDNS wijst een domeinnaam toe aan de AS200E controller zodat de ASServer altijd toegang kan krijgen tot de AS200E controller volgens de domeinnaam. Om de DDNS-functie in te schakelen, moet u eerst een domeinnaam aanvragen op de website van de DDNS-provider. Er zijn 2 providers weergegeven in de AS200E controller: GeoVision DDNS Server en DynDNS.org. Raadpleeg de volgende instructies om u te registreren op de GeoVision DDNS Server. Meer details over DynDNS vindt u op Card Reader Internet (DDNS Server) AS200E Controller ASServer Door Note: Two DDNS servers are supported: (1) GV Dynamic DNS Server and (2) DynDNS. 26

31 6 AS200E Een DDNS-domeinnaam registreren Een domeinnaam ophalen van de GeoVision DDNS-server: 1. Klik in het menuvenster links op System Setting (Systeeminstelling) en klik vervolgens op de knop GeoVision DDNS (zie Figuur 2). U kunt ook een internetbrowser openen en het webadres invoeren. Deze pagina verschijnt. Figuur 4 2. Voer een naam in het veld Username (Gebruikersnaam) in. De gebruikersnaam kan maximaal 16 tekens bevatten. Deze tekens zijn a ~ z, 0 ~9 en -. Een spatie of het teken "-" kan niet worden gebruikt als het eerste teken. 3. Voer een wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en moeten minstens 6 tekens bevatten. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Re-type Password (Wachtwoord opnieuw invoeren) in als bevestiging. 4. Voer de tekens of cijfers die in het vak worden weergegeven in de sectie Word Verification (woordcontrole). Typ bijvoorbeeld i8ucy in het vereiste veld. Word Verification (Woordcontrole) is niet hoofdlettergevoelig. 5. Klik op de knop Send (Verzenden). Deze pagina verschijnt nadat de registratie is voltooid. Figuur 5 Opmerking: De geregistreerde naam wordt ongeldig als u de naam niet gebruikt gedurende een maand. 27

32 AS200E op het internet configureren Nadat u een domeinnaam op de DDNS-server hebt geregistreerd, kunt u de AS200E controller op het internet configureren: 1. Volg de stappen 1 tot 2 in Vaste IP-verbinding. De pagina Network Configuration (Netwerkconfiguratie) verschijnt. 2. Klik op Enable (Inschakelen) en selecteer Send to DDNS (Naar DDNS verzenden). 3. Voer de informatie in die op de DDNS-server is geregistreerd voor Host Name (Hostnaam), User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord). Als u GeoVision DDNS selecteert, zal het systeem automatisch de hostnaam weergeven. Figuur 6 4. Klik op Submit (Verzenden) om de informatie te verzenden. Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. 28

33 6 AS200E 6.2 Systeeminstellingen U kunt bepaalde systeembewerkingen uitvoeren, het aanmeldingswachtwoord wijzigen en de versiegegevens van de firmware weergeven Systeeminstelling Klik in het menuvenster links op Other Setting (Overige instelling). Deze pagina verschijnt. Figuur 7 3DES Code 1-3: Staat voor Triple DES (Data Encryption Standard = gegevenscoderingsstnadaard). Voer tot drie verschillende sleutels in voor de gegevenscodering. De standaard 3DES-code1 is Device Port (Apparaatpoort): Behoudt de standaardwaarde 4000 of wijzig de waarde zodat deze overeenkomt met deze van de ASServer. Mac Address (MAC-adres): geeft het MAC-adres van het netwerkmedium aan. Firmware Version (Firmwareversie): Toont de huidige firmwareversie van de AS200E controller. Reboot System (Het systeem opnieuw opstarten): Voert een warme start uit van de AS200E controller. Deze bewerking zal de huidige configuratie behouden. Default Value (Standaardwaarde): Stel alle configuratieparameters in naar hun standaard fabrieksinstellingen. Deze bewerking kan 5 seconden duren. 29

34 6.2.2 De firmware bijwerken De firmware van de AS200E controller bijwerken: 1. Klik in het menuvenster links op Firmware Update (Firmware-update). Deze pagina verschijnt. Figuur 8 2. Klik op de knop Browse (Bladeren) om het firmwarebestand (*.bin) te openen. 3. Klik op de knop Upload (Uploaden). Deze updateprocedure kan 60 seconden duren. 4. Wanneer de update is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd het systeem opnieuw op te starten. Figuur 9 5. Klik op OK. De AS200E controller wordt opnieuw opgestart. Opmerking: U moet de AS200E controller opnieuw opstarten nadat de firmware is bijgewerkt. Als u niet opnieuw opstart, wordt de firmware-update niet voltooid. 30

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Installatie handleiding AX-BIO lezer

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Yealink W52P. Installatie

Yealink W52P. Installatie Yealink W52P Installatie Per januari 2016 Kort overzicht van het proces 10 tot 37 minuten Checklist Stap 1. Registratie van de handset 3 1 tot 2 minuten Stap 2. Het toestel toevoegen aan de Zakelijk Hosted

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Productinformatie I J K L M N O ADSL. Sluit de ADSL-kabel aan op het aansluitpunt voor de ADSL-lijn ( I ).

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Productinformatie I J K L M N O ADSL. Sluit de ADSL-kabel aan op het aansluitpunt voor de ADSL-lijn ( I ). Productinformatie A B C D E F G H I J K L M N O P A: Power-LED B: LED voor LAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort 4 F: LED voor ADSL-gegevens G: LED voor ADSL-verbinding

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Nederlands Leveringsomvang tiptel IP 282 of tiptel IP 280 handset Ethernet kabel Krulsnoer (kabel

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap -

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen met

Nadere informatie

Tornado 840 / 841 handleiding

Tornado 840 / 841 handleiding 1.1 Opstarten en inloggen Tornado 840 / 841 handleiding Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voer het IP-adres van dit product in bij de uitzonderingen. Voer vervolgens het IP-adres van dit product

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5 File: TD1224 Technisch Document MOXOM voor telefoonnummer zie s.v.p. www.moxom.nl Titel: Instellen ethernet aansluiting Nummer: 1224 v1.01 Datum: 16 april 2014 Getest op: Windows 7 1 Auteursrecht en Copyright

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

Provider instellingen:

Provider instellingen: Provider instellingen: 1. MxStream verbindingen voor Tiscali, HetNet, HCC-Net, XS4ALL, Planet Internet, Zonnet Lite & Basic, Wanadoo, Freeler ADSL en Netaffairs 2. KPN-Direct 3. Zonnet-Family, Zonnet Breedband,

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

Handleiding MC3-IP Interface

Handleiding MC3-IP Interface Handleiding MC3-IP Interface Beschrijving: MC3-IP Interface Pagina's: 13 Doc. nr.: Do161021 Type: Handleiding Auteur: RK Versie: V1.0 Bestand: Do161021 MC3-IP Interface V10 NL.docx Handtekening: Datum:

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Webrelais IPIO-4R4I4T Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit. Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Image Model Beschrijving IPCAM720A Full-HD IP IR dome-camera,

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

PLEXTALK Pocket PTP1 handleiding - Netwerkmap -

PLEXTALK Pocket PTP1 handleiding - Netwerkmap - PLEXTALK Pocket PTP1 handleiding - Netwerkmap - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen met

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

EX8. Installatie- en programmeringshandleiding. www.visual-plus.com. Ver 1.0

EX8. Installatie- en programmeringshandleiding. www.visual-plus.com. Ver 1.0 EX8 Installatie- en programmeringshandleiding Ver 1.0 EX8 handleiding Versie 1.0 De stroomvoorziening, een belangrijke kwestie! Gebruik zoveel mogelijk afzonderlijke voedingen, één voor de EX8 en lezer

Nadere informatie

Handleiding: Skyport als Bridge instellen

Handleiding: Skyport als Bridge instellen Handleiding: Skyport als Bridge instellen Handleiding: Skyport als Bridge instellen... 1 Voorbereidingen... 2 Firmware update... 3 Instellen Bridge mode... 4 Testen... 7 Koldingweg 19-1 9723 HL Postbus

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Dit hoofdstuk geeft informatie over het oplossen van problemen met uw draadloze ADSL modem router. Na de omschrijving van het probleem worden er instructies gegeven om u

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet IP-interface Doc.nr.: 080886 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do080886 Alfanet IP-Interface

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud

Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave Inhoud 1 Instellingen in de recorder... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Meer instellingen... 2 1.3 DDNS... 3 1.4 Serienummer... 3 2 Registreren van de recorder... 4 2.1 Website... 4 2.2 Registreren

Nadere informatie

xdsl Bridging XS4ALL IPv6

xdsl Bridging XS4ALL IPv6 xdsl Bridging XS4ALL IPv6 xdsl Bridging Met deze methode kunt u de Draytek Vigor Modem zo instellen dat het publieke IP-adres (afkomstig van uw provider) doorgestuurd worden naar een Router. Hierdoor zal

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

VIGOR 2920n Dual WAN Security router Snelstart Handleiding Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl e-mail: support@draytek.

VIGOR 2920n Dual WAN Security router Snelstart Handleiding Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl e-mail: support@draytek. VIGOR 2920n Dual WAN Security router Snelstart Handleiding Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl e-mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Verpakkingsinhoud / Voorbereiding...

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie