GV-AS200 Controller. Hardware-installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GV-AS200 Controller. Hardware-installatiehandleiding"

Transcriptie

1 GV-AS200 Controller Hardware-installatiehandleiding Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product probeert aan te sluiten of te gebruiken en bewaar dezehandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

2 2007 GeoVision, Inc. All rights reserved. Onder de wetten van het auteursrecht mag deze handleiding, noch volledig noch gedeeltelijk, worden gekopieerd zonder de schriftelijke toestemming van GeoVision. Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct is. GeoVision is niet verantwoordelijk voor druk- of typfouten. GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: Fax: Handelsmerken die in deze handleiding zijn gebruikt: GeoVision, het GeoVision-logo en de producten van de GV-serie zijn handelsmerken van GeoVision, Inc. Windows en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation. November 2007

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Hoofdfuncties Modellen Schema AS200-module Verificatiemethode AS200-controller Installatie en kabelaansluiting De AS200 controller aansluiten op de pc Ingangen aansluiten Uitgangen aansluiten Kaartlezers aansluiten De voeding aansluiten Bediening van de AS200 controller De AS200 controller opnieuw opstarten De AS200 controller opnieuw instellen naar de standaardwaarden Status-LED's ASKeypad Installatie Parameters instellen Systeeminformatie weergeven AS200E De AS200E installeren op een netwerk Vaste IP-verbinding DHCP-verbinding Verbinding via LAN Verbinding via het internet Systeeminstellingen Systeeminstelling De firmware bijwerken De ID en het wachtwoord voor het aanmelden wijzigen De controller-id en werkmodus instellen Specificaties Problemen oplossen I

4 II

5 1 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Hoofdfuncties 2 deuren, uitbreidbaar tot 4 deuren met optionele I/O-uitbreidingsmodule Ondersteuning van 4 Wiegand-kaartlezers van 26~40 bits Ondersteuning van maximaal 8 kaartlezers via RS-485-aansluiting Elke deur ondersteunt een deuropener, een deurstatussensor, een branddetector en een vervalsingsdetector Elke deur ondersteunt elektrische sloten en alarmrelaisuitvoer Deuralarmen inclusief vervalsingsalarm en alarm voor openblijvende deur RS-485-aansluiting of optionele ethernetmodule voor het programmeren Optioneel hot-swappable LCD-toetsenblok voor een snelle programmering 1.2 Modellen De AS200-controller heeft de volgende modellen: AS200-2 AS200-4 AS200-2C AS200-2E AS200-4E AS200-2CE - Ondersteuning voor 2 deuren - Uitbreidbaar tot 4 deuren - Ondersteuning voor 4 deuren - Compacte versie van 2-deurs ondersteuning - Ondersteuning voor 2 deuren - Uitbreidbaar tot 4 deuren - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule - Ondersteuning voor 4 deuren - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule - Compacte versie van 2-deurs ondersteuning - Ondersteuning van TCP/IP-communicatie met ethernetmodule 1

6 1.3 Schema AS200-module 12V + - GND TEMP2 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND 12V D0 D1 GL RL BZ GND Fire Tamper GND Fire Tamper GND Fuse2 Wiegand D Wiegand C Wiegand B Wiegand A Door B Door A (Special Terminal) Door A Door B Door C Door D Reset Green: ON:Door Open Reset EN Flash:Hold Open Alarm Yellow: ON:Open Door Button Active Red: ON:Fire Alarm Flash:Force Alarm Door(A,B,C,D) Input type ON:NC type ON DIP OFF:NO type Force Fire Button Sensor Sensor Door A Force Fire Button Door C Door D Door B ECE ON Input Contact type.1. ECE 12V Voltage Input.1. ECE Dry Contact Input AS200 Default Door Relay type NC ON Connect to AS-Keypad ON ECE Default EN Ethernet External I/O ECE ECE ECE ECE Fuse1 TEMP1 GND V DC 12V - + Green: ON:Door Open Flash:Hold Open Alarm Yellow: ON:Open Door Button Active Red: ON:Fire Alarm Flash:Force Alarm Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 1 Input Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 DoorB Output Power - Power + Alarm - Alarm + Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 1 Input Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 DoorA Output Power - Power + Alarm - Alarm + ON:NC type OFF:NO type Door(A,B,C,D) Input type ON Tamper Fire Button Sensor DIP Tamper Fire Button Sensor Input Contact type.1. ECE 12V Voltage Input.1. ECE Dry Contact Input Door Relay type NC ON 2

7 2 Verificatiemethode AS200 controller 2. Verificatiemethode AS200-controller De AS200-controleer ondersteunt de vier types verificatiemethoden voor deurtoegangscontrole: One-way control (Eenrichtingscontrole): Een deur is uitgerust met één kaartlezer voor de ingang. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een kaart door de kaartlezer halen om de deur van een kantoor te openen en op een knop drukken om via dezelfde deur de kamer te verlaten. Two-way control (Tweerichtingscontrole): Een deur is uitgerust met twee kaartlezers. De buitenste lezer wordt gedefinieerd als de ingangslezer en de binnenste lezer als de uitgangslezer. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een kaart door de kaartlezer halen om toegang te krijgen tot een laboratorium en een kaart door de lezer halen om het lab via dezelfde deur te verlaten. Mixed control (Gemengde controle): Een combinatie van Eenrichtings- en Tweerichtingscontroletoepassingen. Sommige deuren zijn uitgerust met één kaartlezer voor de ingang en andere deuren zijn uitgerust met twee kaartlezers voor de ingang en uitgang. Een gebouw bevat bijvoorbeeld zoals kantoor- als laboratoriumtoepassingen. One-way traffic (Eenrichtingsverkeer): Twee deuren worden afzonderlijk gebruikt voor de ingang en uitgang. Op een parkeerplaats kan een gebruiker bijvoorbeeld een kaart bij de ingang door de kaartlezer halen en dit opnieuw doen wanneer hij de parkeerplaats verlaat. De AS200 controller is standaard ingesteld op one-way control (eenrichtingscontrole). Voor toepassingen die meer dan 2 deuren vereisten, kan de I/O-uitbreidingsmodule worden toegevoegd om de toepassing uit te breiden met twee extra deuren. 3

8 4

9 3 Installatie en kabelaansluiting 3. Installatie en kabelaansluiting Open de behuizing van de AS200 controller en sluit de benodigde kabels aan op de AS200 controller-module. 3.1 De AS200 controller aansluiten op de pc OF GND V RS-485 GV-HUB / GV-COM / GV-NET/IO Card V3.1 PC De aangesloten computer wordt gebruikt om de ASServer te programmeren. De communicatiemodus kan RS-485 of ethernet zijn. De standaardwaarde is ingesteld op RS- 485 met 57600bps. Voor de ethernetmodus is een optionele ethernetmodule vereist. Voor een RS-485-aansluiting op de pc, kunnen de producten van de GV-serie voor de RS- 485/RS-232-convertor worden toegepast, zoals GV-Hub, GV-COM en GV-NET/IO Card V3. Opmerking: De AS200 controller is niet compatibel met GV-NET Card en GV-NET/IO Card met oudere versies dan V3. Er kunnen maximaal 16 AS200 controllers op dezelfde COM-poort worden aangesloten. 5

10 3.2 Ingangen aansluiten De AS200 controller biedt vier digitale ingangen: - Knopingangen, bijv. deuropener - Sensoringangen, bijv. deurstatussensor - Brandingangen, bijv. branddetector - Vervalsingsingangen, bijv. vervalsingsdetectiesensor De standaard fabriekswaarden voor de Knop- en Sensor-ingangen zijn ingesteld op wet contact (nat contact). Voor de Brand- en Vervalsingsingangen zijn deze waarden ingesteld op dry contact (droog contact). De ingangen bevinden zich op de onderkant van de AS200 controller-module. Input Contact Switch Input Contact Switch Button 2 Button 1 Sensor 2 Sensor 2 Input De ingangen bevinden zich op de onderkant van de AS200 controller-module. Door B Door A (Special Terminal) Knopingangen Via de Knopingangen kunt u een deuropenerapparaat aansluiten voor de ingang en uitgang. Door de "ingangscontactschakelaar" naast de Knopingangen te gebruiken, kunt u uw Knopapparaat instellen op droog of nat contact. Raadpleeg Ingangscontactschakelaar hieronder. Sensoringangen De Sensoringangen kunnen worden aangesloten op de microschakelaar van een deur voor het bewaken van de deurstatus. Het activeren van de Sensoringangen kan de twee alarmstatussen genereren: 6

11 3 Installatie en kabelaansluiting Vervalsingsalarm - wanneer de deur geforceerd wordt geopend door onbevoegde personen. Alarm voor openblijvende deur - wanneer de deur langer geopend blijft dan de geprogrammeerde tijd voor de slotinstelling voor geopende deuren. Door de "ingangscontactschakelaar" naast de Sensoringangen te gebruiken, kunt u uw Sensorapparaat instellen op droog of nat contact. Raadpleeg Ingangscontactschakelaar hieronder. Brandingangen De Brandingangen kunnen worden aangesloten op een branddetectieapparaat, zoals een rookdetector. De standaardinstelling is dry contact (droog contact). Vervalsingsingangen Vervalsingsingangen kunnen worden aangesloten op een vervalsingsschakelaar om onbevoegd openen van de deur te detecteren. De standaardinstelling is dry contact (droog contact). Ingangscontactschakelaars Voor "Sensoringangen" en "Knopingangen" kunt u de ingangscontactschakelaars gebruiken om het contacttype te wijzigen. 1 ECE 1 ECE 1 Default: Wet Contact (12 Voltage Input) Dry Contact NO- en NC-ingangsschakelaars Gebruik de schakelaars om de vier digitale ingangen voor de modus NO (normaal open) of NC (normaal gesloten) in te stellen. ON ECE ECE ON:NC type OFF:NO type Door(A,B,C,D) Input type ON Tamper Fire Button Sensor DIP Tamper Fire Button Sensor 7

12 3.3 Uitgangen aansluiten De AS200 controller biedt drie relaisuitgangen: - Deuruitgangen +/-, bijv. elektronisch slot - Alarmuitgangen +/-, bijv. sirene of bel - Dringend-uitgangen, bijv. ontgrendelingsknop nooduitgang Door Relay Switch (2-in-1 set) Power - Power + Alarm - Alarm + Door - Door + Urgent 2 Urgent 1 Output Deze afbeelding toont de bekabelingsconfiguratie voor uitgangsrelais wanneer het deurrelais is ingesteld om normaal gesloten te zijn. Deurrelais van Normaal gesloten FIRE 8

13 3 Installatie en kabelaansluiting Deze afbeelding toont de bekabelingsconfiguratie voor uitgangsrelais wanneer het deurrelais is ingesteld om normaal open te zijn. Deurrelais van Normaal open FIRE NO Deuruitgangen De Deuruitgangen kunnen een deurvergrendelingsapparaat bedienen, zoals elektromechanische slagen, en kunnen worden geconfigureerd om te werken in de modus NC (normaal gesloten) of NO (normaal open). Om de NO-modus te configureren, duwt u één van de twee sets deurrelaisschakelaars omlaag. Om de NC-modus te configureren, duwt u de schakelaars omhoog. NC NO (Default) Alarmuitgangen De alarmuitgangen kunnen worden aangesloten op een alarmaankondiger zoals een sirene of bel. Dringend-uitgangen De Dringend-uitgangen kunnen worden aangesloten op een knop of apparaat dat een deur geforceerd opent zonder een kaart te lezen. 9

14 Opmerking: 1. Als uw uitgangsapparaten meer dan 12V gelijkstroom vereisen, sluit u de benodigde voeding rechtstreeks aan op de voedingsterminals zonder gebruik te maken van de AS200 controller-voedingsconvertor. 2. De deurvergrendelings- en alarmapparaten moeten dezelfde spanning gebruiken, anders kan het apparaat schade oplopen. 3. Als het deurvergrendelingsapparaat (deur +/-) een geaard circuittype is (NC), moet het ontgrendelingsapparaat voor de nooduitgang (Dringend 1/2) ook als hetzelfde circuittype worden geconfigureerd. 4. Als het ontgrendelingsapparaat voor de nooduitgang (Dringend 1/2) niet is aangesloten en het deurrelais normaal wordt gesloten, moet u het Dringend-circuit sluiten. 5. Als het deurvergrendelingsapparaat (Deur +/-) en het alarm (Alarm +/-) de relaisuitgangen van dry contact (droog contact) zijn, moet u het volgende doen: - Dringend 1 en Deur + samenkoppelen - Alarm + en Voeding + samenkoppelen FIRE 3.4 Kaartlezers aansluiten De AS200 controller ondersteunt twee types kaartlezers: Wiegand- en RS-485-interfaces. De twee types kaartlezers kunnen samen worden gebruikt om te werken met de AS200 controller. 10

15 3 Installatie en kabelaansluiting 12V Wiegand Card Reader Wiegand D0 D1 GL RL Wiegand D BZ AND GND RS V Card Reader - + GND Wiegand-apparaten De AS200 controller ondersteunt tot 4 Wiegand-ingangen (Wiegand A, B, C, D) voor het aansluiten van Wiegand-apparaten met een bereik van 26 tot 40 bits. Raadpleeg de documentatie van uw Wiegand-apparaat voor het aansluiten van kabels. Hieronder vindt u de beschrijving van de pintoewijzingen voor de Wiegand-terminals. Pin 12V D0 D1 GL RL BZ GND Functie 12V voeding Wiegand Data-0 Wiegand Data-1 Groene LED Rode LED Pieper GND van de voeding De maximale afstand dat het Wiegand-signaal kan afleggen is 152,4 mettrs. RS-485-apparaten Voor een langeafstandsverbinding en kaartlezers die niet van Wiegand zijn, kunt u de RS- 485-aansluitingen gebruiken. Via de RS-485-aansluiting kunnen maximaal 8 kaartlezers worden ondersteund. Opmerking: Voor een RS-485-aansluiting, moet u "GV-Reader ID" (GV-lezer-ID) instellen op Extended Wiegand (Uitgebreide Wiegand) via het ASKeypad. Zie 5.2 Parameters instellen 11

16 Analoge tabellen tussen deuren en kaartlezers De volgende tabellen tonen hoe en waar elke kaartlezer moet worden geplaatst op basis van de verschillende werkmodi. Wiegand-kaartlezers De standaard 2-deurs toepassingen: Deur A en Deur B Werkmodus Deur A Deur B In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole Wiegand A Knopingangen Wiegand B Knopingangen Tweerichtingsc ontrole Wiegand A Wiegand C Wiegand B Wiegand D Gemengde controle Wiegand A Knopingangen Wiegand B Wiegand D Eenrichtingsve rkeer Wiegand A Geen Geen Wiegand B Met een optionele I/O-uitbreidingsmodule om twee extra deuren toe te voegen: Deur C en Deur D: Werkmodus Deur C Deur D In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole Wiegand C Knopingangen Wiegand D Knopingangen Tweerichtingsc ontrole Geen Geen Geen Geen Gemengde controle Wiegand C Knopingangen Geen Geen Eenrichtingsve rkeer Wiegand C Geen Geen Wiegand D RS-485-kaartlezers De standaard 2-deurs toepassingen: Deur A en Deur B Werkmodus Deur A Deur B In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole RS-485 nr. 0 Knopingangen RS-485 nr. 1 Knopingangen Tweerichtingsc ontrole RS-485 nr. 0 RS-485 nr. 2 RS-485 nr. 1 RS-485 nr. 3 Gemengde controle RS-485 nr. 0 Knopingangen RS-485 nr. 1 RS-485 nr. 3 Eenrichtingsve rkeer RS-485 nr. 0 Geen Geen RS-485 nr. 1 Met een optionele I/O-uitbreidingsmodule om twee extra deuren toe te voegen: Deur C en Deur D Werkmodus Deur C Deur D In Uit In Uit Eenrichtingsco ntrole RS-485 nr. 2 Knopingangen RS-485 nr. 3 Knopingangen Tweerichtingsc ontrole RS-485 nr. 4 RS-485 nr. 5 RS-485 nr. 6 RS-485 nr. 7 Gemengde controle RS-485 nr. 2 Knopingangen RS-485 nr. 6 RS-485 nr. 7 Eenrichtingsve rkeer RS-485 nr. 2 Geen Geen RS-485 nr. 3 Opmerking: De werkmodus wordt ingesteld via het ASKeypad of via de ethernetverbinding wanneer de ethernetmodule is geïnstalleerd. 12

17 3 Installatie en kabelaansluiting 3.5 De voeding aansluiten Nadat alle kabels zijn aangesloten, kunt u de AS200 controller inschakelen. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel aan op de 6-pins aansluiting op de voedingsconvertor en sluit het andere uiteinde aan op de drie voedingsaansluitingen op de AS200 controller-module. - Voedingsaansluitingen: 12V gelijkstroom +/ - - Voedingsaansluitingen Deur A: Voeding +/- - Voedingsaansluitingen Deur B: Voeding +/- De zwarte lijn van de voedingskabel staat voor negatief (-) en de rode lijn staat voor positief (+). Power Cables Door B Door A Output Input Output DC 12V+ DC 12V - Power - Power + Power - Power + Power Converter Power Cables Schakel de voedingsconvertor in. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel aan op de 2-pins aansluiting op de voedingsconvertor en sluit het andere uiteinde aan op de voedingsbron. 13

18 14

19 4 Bediening van de AS200 controller 4. Bediening van de AS200 controller 4.1 De AS200 controller opnieuw opstarten De AS200 controller opnieuw opstarten: 1. Om de AS200 controller opnieuw op te starten, drukt u op de knop Reset bovenaan rechts op de AS200 controller-module. 2. Om de Ethernetmodule opnieuw op te starten, drukt u op de knop Reset EN in de midden links op de AS200 controller-module. 4.2 De AS200 controller opnieuw instellen naar de standaardwaarden Om de AS200 controller opnieuw in te stellen, moet u eerst een reset van de AS200 controller-module uitvoeren en daarna de van de ethernetmodule als deze is geïnstalleerd. De AS200 controller-module opnieuw instellen: 1. Sluit het ASKeypad aan op de AS200 controller. Deze actie is verplicht. 2. Verwijder het jumperkapje van de Default (Standaard) 2-pins jumper. 3. Druk op de knop Reset (Opnieuw instellen). 4. Plaats het jumperkapje terug op de Default (Standaard) 2-pins jumper. De ethernetmodule opnieuw instellen: Houd de knop Default EN gedurende 6 seconden ingedrukt. Standaardwaarden van de AS200 controller Parameter Waarde ID 0001 Werkmodus Eenrichtingscontrole IP https:// Wachtwoord 1234 Gebruikersnaam admin 3DES-code

20 4.3 Status-LED's Door A Door B Door C Door D LED Lamp aan Knipperend Groene LED Deur open Alarm: Openblijvende deur Gele LED Deuropener actief Wachtwoord Branddetector actief Alarm: Vervalsingssensor actief 16

21 5 ASKeypad 5. ASKeypad Het ASKeypad is een optioneel apparaat voor een beheerder om de AS200 controller te controleren en te beheren. Een beheerder kan een ASKeypad meenemen om toegang te krijgen tot AS200 controllers die op verschillende locaties zijn geïnstalleerd. 5.1 Installatie 1. Open de behuizing van de AS200 controller. 2. Kantel beide clips van de 26-pins aansluiting op de AS200 controller-module open. 3. Gebruik de bijgeleverde 26-pins lintkabel om de ASKeypad op de aansluiting aan te sluiten. Opmerking: Het ASKeypad is een hot-swapping-product. U kunt de 26-pins lintkabel aansluiten of loskoppelen terwijl de AS200 controller werkt. 17

22 5.2 Parameters instellen Via het ASKeypad kunt u basisinstellingen configureren. 1. Druk op willekeurige knoppen op het toetsenblok, selecteer Set Parameter (Parameter instellen) en druk op de knop. 2. Voer het standaardwachtwoord 1234 in en gebruik de pijlknoppen OMHOOG en OMLAAG om een van deze opties voor de instelling te selecteren: Local Time Set (Lokale tijdinstelling): Stel de tijd in en geeft de tijdzone van de AS200 controller op. Set AS200 ID (AS200-ID instellen): stel de ID van de AS200 controller in. Set Work Mode (Werkmodus instellen): stel één modus in voor de controle. Zie 2. Verificatiemethode AS200 controller voor details over elke modus (One-Way Control (Eenrichtingscontrole), Two-Way Control (Tweerichtingscontrole) of One-Way Traffic (Eenrichtingsverkeer)). Set GV-Reader ID (ID GV-lezer instellen): Deze optie is ALLEEN vereist wanneer een kaartlezer is aangesloten op de AS200 controller via de RS-485-aansluiting. Password Change (Wachtwoord wijzigen): wijzig het wachtwoord van het ASKeypad. 3. Als u een andere optie wilt weergeven, drukt u op de knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 5.3 Systeeminformatie weergeven Naast de configuratie, kunt u ook de systeeminformatie van de AS200 controller weergeven. 1. Druk op willekeurige knoppen op het toetsenblok, selecteer Display System (Systeem weergeven) en druk op de knop. 2. Gebruik de pijlknoppen OMHOOG of OMLAAG om een van deze opties te selecteren voor de instelling: Door s Control (Deurcontrole): toont dat de deur momenteel in een van deze toegangsmodi is. Card / Door s Pass (Kaart/deurpas): deze modus vereist dat de gebruiker zijn kaart toont om toegang te krijgen OF dat de gebruiker het wachtwoord voor de deur invoert via het toetsenblok om toegang te krijgen. 18

23 5 ASKeypad Only Card Mode (Alleen kaartmodus): Dit is de standaardmodus. Deze modus vereist alleen van de gebruiker dat deze zijn kaart toont om toegang te krijgen. Release Mode (Ontgrendelingsmodus): houdt de deur in een ontgrendelde status met de lezer. Card+Password (Kaart + wachtwoord): Deze modus vereist dat de gebruikers zijn kaart toont en vervolgens de pincode van de kaart op het toetsenblok invoert. Door s Event (Deurgebeurtenis): toont welk type gebeurtenis zich heeft voorgedaan aan de gecontroleerde deur. Memory s State (Geheugenstatus): toont het geheugengebruik van de eenheid. Capacity (Capaciteit): toont het totale aantal gebeurtenissen dan kan worden geregistreerd. Het aantal geregistreerde gebeurtenissen is beperkt tot Het systeem zal het registreren van nieuwe gebeurtenissen stoppen wanneer deze limiet is bereikt. Wanneer de AS200 controller is aangesloten op een ASServer, worden de gebeurtenissen geüpload naar de server en wordt de buffer van de AS200 controller gewist. Used in (Gebruikt in): toont het aantal gebeurtenissen dat is geregistreerd. ID & IP Address (IP & IP-adres): toont de ID om toegang te krijgen tot AS200 controller en het IP-adres van de AS200 controller. Display Version (Versie weergeven): toont de firmwareversie van de AS200 controller. 3. Als u een andere optie wilt weergeven, drukt u op de knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 19

24 20

25 6 AS200E 6. AS200E Als de AS200E Controller is uitgerust met de ethernetmodule kan deze communiceren met de ASServer via het netwerk. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de AS200E op het netwerk moet worden geïnstalleerd en hoe de AS200E via het netwerk moet worden geconfigureerd. 6.1 De AS200E installeren op een netwerk De AS200E controller is in staat twee netwerkomgevingen te ondersteunen: Vast IP en DHCP. Kies, afhankelijk van uw netwerk, Fixed IP (Vast IP) voor een statisch IP-adres of DHCP voor een dynamisch IP-adres zoals dit wordt toegewezen door een ISP of een andere DHCP-server Vaste IP-verbinding Als uw netwerkomgeving een statisch IP-adres ondersteunt, moeten de kabels worden aangesloten zoals hieronder weergegeven. Card Reader LAN or INTERNET AS200E Controller ASServer Door 21

26 De AS200E controller toewijzen aan een vast IP: 1. Open een internetbrowser en voer het standaard IP-adres https:// in. Dit dialoogvenster wordt geopend. Figuur 1 2. Voer in de velden User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) respectievelijk de standaardwaarde admin en 1234 in. Klik op OK. Deze pagina verschijnt. Figuur 2 22

27 6 AS200E 3. Geef in het veld Machine Name (Machinenaam) een naam op voor de aangesloten AS200E controller. 4. Klik op Disable (Uitschakelen). Voer de informatie van het statische IP-adres in, inclusief het IP-adres, subnetmasker, standaard gateway en domeinnaamserver. 5. Klik op Submit (Verzenden). Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. Opmerking: als u de domeinnaam wilt gebruiken in plaats van het IP-adres, kunt u ook de domeinnaamservice gebruiken. Raadpleeg DHCP-verbinding hieronder voor details over de domeinnaamservice DHCP-verbinding Als uw netwerkomgeving het dynamische IP-adres van een DHCP-server gebruikt, gebruik dan een van de volgende DDNS-servers om een dynamisch IP-adres toe te wijzen aan statische domeinnaam of een apparaatnaam: Voor een LAN-verbinding wordt de GV LocalDDNS-server voorzien. Voor een internetverbinding worden twee DDNS-server ondersteund. GeoVision DDNS-server en Dynamic Network Services Inc. (DynDNS). 23

28 Verbinding via LAN De door GV ontwikkelde LocalDDNS Server kan een apparaatnaam toewijzen aan het veranderende IP-adres van uw AS200E controller. Hiermee kan de ASServer toegang krijgen tot de AS200E controller volgens de apparaatnaam. De lokale DDNS-server kan worden geïnstalleerd op een ASServer of op een afzonderlijke computer. Hieronder wordt de kabelaansluiting van de LocalDDNS-toepassing weergegeven. Card Reader LAN (DDNS Server) AS200E Controller ASServer Door Note: The Local DDNS Server can be installed in (1) ASServer OR (2) a separate computer. LocalDDNS Server installeren Om LocalDDNS Server op een computer te installeren, moet u de software-cd plaatsen. De cd wordt automatisch gestart en een venster verschijnt. Selecteer Install GeoVision V1.0 Access Control System (Toegangscontrolesysteem GeoVision V1.0 installeren), klik op GeoVision Dynamic DNS Service (GeoVision dynamische DNS-service) en volg de instructies op het scherm. Na de installatie wordt het programma geminimaliseerd naar het systeemvak. 24

29 6 AS200E AS200E op het LAN configureren Nadat u LocalDDNS Server hebt uitgevoerd, kunt u de AS200E controller op het LAN configureren. 1. Open een internetbrowser en voer het standaard IP-adres https:// in. Het aanmeldingsdialoogvenster verschijnt (zie Figuur 1). 2. Voer in de velden User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) respectievelijk de standaardwaarde admin en 1234 in. Klik op OK. De pagina Network Configuration (Netwerkconfiguratie) verschijnt (zie Figuur 2). 3. Klik op Enable (Inschakelen) en selecteer Send to Local DDNS (Naar lokale DDNS verzenden). 4. Voer het IP-adres van de LocalDDNS Server in het veld Server IP in. 5. Behoud de standaardinstelling in het veld Device Name (Apparaatnaam) of wijzig de instelling zodat deze overeenkomst met de ASServer. Figuur 3 25

30 6. Klik op Submit (Verzenden) om informatie naar de LocalDDNS-server te verzenden. Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. Opmerking: De standaardwaarde voor de apparaatnaam is user. Als er meer dan één AS controller met de ASServer is verbonden, moet u aan elk apparaat een andere naam toewijzen Verbinding via het internet DDNS (Dynamic Domain Name System = Dynamisch domeinnaamsysteem) biedt een andere manier om toegang te krijgen tot de AS200E controller wanneer u een dynamisch IP gebruikt. DDNS wijst een domeinnaam toe aan de AS200E controller zodat de ASServer altijd toegang kan krijgen tot de AS200E controller volgens de domeinnaam. Om de DDNS-functie in te schakelen, moet u eerst een domeinnaam aanvragen op de website van de DDNS-provider. Er zijn 2 providers weergegeven in de AS200E controller: GeoVision DDNS Server en DynDNS.org. Raadpleeg de volgende instructies om u te registreren op de GeoVision DDNS Server. Meer details over DynDNS vindt u op Card Reader Internet (DDNS Server) AS200E Controller ASServer Door Note: Two DDNS servers are supported: (1) GV Dynamic DNS Server and (2) DynDNS. 26

31 6 AS200E Een DDNS-domeinnaam registreren Een domeinnaam ophalen van de GeoVision DDNS-server: 1. Klik in het menuvenster links op System Setting (Systeeminstelling) en klik vervolgens op de knop GeoVision DDNS (zie Figuur 2). U kunt ook een internetbrowser openen en het webadres invoeren. Deze pagina verschijnt. Figuur 4 2. Voer een naam in het veld Username (Gebruikersnaam) in. De gebruikersnaam kan maximaal 16 tekens bevatten. Deze tekens zijn a ~ z, 0 ~9 en -. Een spatie of het teken "-" kan niet worden gebruikt als het eerste teken. 3. Voer een wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en moeten minstens 6 tekens bevatten. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Re-type Password (Wachtwoord opnieuw invoeren) in als bevestiging. 4. Voer de tekens of cijfers die in het vak worden weergegeven in de sectie Word Verification (woordcontrole). Typ bijvoorbeeld i8ucy in het vereiste veld. Word Verification (Woordcontrole) is niet hoofdlettergevoelig. 5. Klik op de knop Send (Verzenden). Deze pagina verschijnt nadat de registratie is voltooid. Figuur 5 Opmerking: De geregistreerde naam wordt ongeldig als u de naam niet gebruikt gedurende een maand. 27

32 AS200E op het internet configureren Nadat u een domeinnaam op de DDNS-server hebt geregistreerd, kunt u de AS200E controller op het internet configureren: 1. Volg de stappen 1 tot 2 in Vaste IP-verbinding. De pagina Network Configuration (Netwerkconfiguratie) verschijnt. 2. Klik op Enable (Inschakelen) en selecteer Send to DDNS (Naar DDNS verzenden). 3. Voer de informatie in die op de DDNS-server is geregistreerd voor Host Name (Hostnaam), User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord). Als u GeoVision DDNS selecteert, zal het systeem automatisch de hostnaam weergeven. Figuur 6 4. Klik op Submit (Verzenden) om de informatie te verzenden. Wanneer de verbinding is gemaakt geeft het veld Status het bericht Register Success (Registratie gelukt) weer. 28

33 6 AS200E 6.2 Systeeminstellingen U kunt bepaalde systeembewerkingen uitvoeren, het aanmeldingswachtwoord wijzigen en de versiegegevens van de firmware weergeven Systeeminstelling Klik in het menuvenster links op Other Setting (Overige instelling). Deze pagina verschijnt. Figuur 7 3DES Code 1-3: Staat voor Triple DES (Data Encryption Standard = gegevenscoderingsstnadaard). Voer tot drie verschillende sleutels in voor de gegevenscodering. De standaard 3DES-code1 is Device Port (Apparaatpoort): Behoudt de standaardwaarde 4000 of wijzig de waarde zodat deze overeenkomt met deze van de ASServer. Mac Address (MAC-adres): geeft het MAC-adres van het netwerkmedium aan. Firmware Version (Firmwareversie): Toont de huidige firmwareversie van de AS200E controller. Reboot System (Het systeem opnieuw opstarten): Voert een warme start uit van de AS200E controller. Deze bewerking zal de huidige configuratie behouden. Default Value (Standaardwaarde): Stel alle configuratieparameters in naar hun standaard fabrieksinstellingen. Deze bewerking kan 5 seconden duren. 29

34 6.2.2 De firmware bijwerken De firmware van de AS200E controller bijwerken: 1. Klik in het menuvenster links op Firmware Update (Firmware-update). Deze pagina verschijnt. Figuur 8 2. Klik op de knop Browse (Bladeren) om het firmwarebestand (*.bin) te openen. 3. Klik op de knop Upload (Uploaden). Deze updateprocedure kan 60 seconden duren. 4. Wanneer de update is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd het systeem opnieuw op te starten. Figuur 9 5. Klik op OK. De AS200E controller wordt opnieuw opgestart. Opmerking: U moet de AS200E controller opnieuw opstarten nadat de firmware is bijgewerkt. Als u niet opnieuw opstart, wordt de firmware-update niet voltooid. 30

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Conettix Ethernet-Übertragungsmodul B426 nl Installatie- en bedieningshandleiding Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Inleiding 5 2.1 Over de documentatie 5

Nadere informatie

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea OmniView seriële consoleserver Handleiding F1DP116Sea Table of Contents Productoverzicht...1 Inleiding... 1 Inhoud van de verpakking... 1 Eigenschappen van de consoleserver... 2 Vereiste apparatuur...

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys WUMC710 Draadloze universele mediaconnector (AC) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productoverzicht LED's op apparaat 2 Poorten op apparaat 3 Controlelijst voor WLAN-beveiliging

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

USB LANPORT 100 / 400

USB LANPORT 100 / 400 Handleiding nederlands Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in één oogopslag 4. Aan de slag 4.1 Installatie hardware 4.2 Software-installatie (Windows als voorbeeld)

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding My Net AC1300 Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste

Nadere informatie

351.148 IP Camera met Pan/Tilt

351.148 IP Camera met Pan/Tilt 351.148 IP Camera met Pan/Tilt Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 TruVision Outdoor IPcamera Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

d-color d-color Code: 572505

d-color d-color Code: 572505 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 572505 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids DATA PROJECTOR XJ-UT310WN NL Netwerk functiegids Lees de Veiligheidsvoorzorgen en Voorzorgen in het gebruik in het document Instelgids dat meegeleverd wordt met de Data Projector en zorg ervoor dat u dit

Nadere informatie