NTR Sociaal Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NTR Sociaal Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1

2 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Met genoegen presenteren wij u het tweede Sociaal Jaarverslag van de NTR. Het eerste Sociaal jaarverslag had de functie van nulmeting. We zullen de komende jaren steeds meer de trend binnen de ontwikkelingen van het personeelsbeleid en de neerslag daarvan in ons personeelsbestand kunnen laten zien. De NTR heeft in 212 haar naamsbekendheid kunnen vergroten, prachtige programma s uitgezonden en daarmee veel prijzen gewonnen. De organisatie waarbinnen we dit hebben ontwikkeld en geproduceerd hebben we efficiënt kunnen maken en effectief. De samenwerking binnen en tussen de verschillende afdelingen is goed. Maar we hebben in 212 geconstateerd dat dit nog beter zou kunnen. Daarom hebben we in twee fasen een reorganisatie doorgevoerd om zowel het programmatische proces als de ondersteuning daarvan te optimaliseren. Het bedrijfsmodel waarmee de NTR van start is gegaan, namelijk met een directieteam met een Algemeen Directeur, vier Hoofdredacteuren en het Hoofd Bedrijfsvoering, werd gekenmerkt door een veelheid van deelterreinen die in zekere zin concurrerend met elkaar waren. Met name de situatie waarbij vanwege de toekomstige bezuinigingen keuzes moeten worden gemaakt vereiste een meer integrale aanpak. Het directieteam is getransformeerd naar een model waarbij de directie wordt gevormd door een Algemeen Directeur en een Mediadirecteur, die voor het geheel van de NTR verantwoordelijk zijn. Daaronder zijn (vanwege de span of control) twee inhoudelijke afdelingen gepositioneerd: 1. en Informatie en 2. Jeugd, Educatie en Geschiedenis, elk met een Hoofdredacteur aan het hoofd die de programmateams aanstuurt en de voorbereiding voor de beleidsontwikkeling ter hand neemt. Ook de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht. De sturing op planning en middelen is gecentraliseerd en dichter bij elkaar gebracht. Elke Hoofdredacteur wordt ondersteund door een Afdelingsproducer. Beide afdelingsproducers werken zeer nauw samen met het Hoofd Bedrijfsvoering en vormen samen de zakelijke ondersteunende driehoek. Het nieuwe model is officieel per van start gegaan. Het Sociaal jaarverslag 212 is gebaseerd op de oude situatie. 1

3 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Hoewel deze wijzigingen niet tot doel hadden te besparen, heeft het wel een besparingseffect gehad. Daarmee is de NTR efficiënter en effectiever geworden. De aanleiding voor deze wijzigingen vonden wij in de aankomende grote bezuinigingen. De NTR heeft kunnen laten zien dat een fusie wel degelijk tot besparingen kan leiden. Helaas ontlopen we daardoor de volgende tranches van Rutte I en II niet. Ook naar aanleiding van bezuinigingen (elders) is de NTR actief geweest in het meedenken over de integratie van onze afdeling Levende Muziek en het resterende deel MCO. De NTR heeft daarnaast diensten verleend aan derden. Wij hebben adviestaken en uitvoerende taken voor enkele omroepen verricht. Met groot verdriet hebben we in 212 afscheid moeten nemen van drie dierbare collega s, Rob Douwes, Yvonne van Dijk en Menno Winterwerp, wier echtgenote onze directe collega is. De NTR heeft naast het maken van alle prachtige programma s ook deze organisatiewijzigingen op een verstandige wijze kunnen doorvoeren. Dat maakt mij trots op de NTR en de mensen die er werken. Paul Römer Algemeen Directeur 2

4 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Aantal medewerkers Gemiddeld aantal medewerkers Gemiddeld aantal fte s Aantal medewerkers op 1 december 4 49 Aantal fte s op 1 december 42 9 Aantal medewerkers dat gedurende het jaar een dienstverband heeft gehad Ten opzichte van 211 hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan. Het aantal contracten (contractanten) is iets afgenomen. dienstverbanden Nevenstaande grafiek van fulltime en parttime dienstverbanden geeft een overzicht van alle medewerkers die op peildatum 1 december 212 een dienstverband bij de NTR hebben mannen Fulltime / parttime vrouwen totaal Van deze Arbeidsovereenkomsten in totaal 49 medewerkers werken 212er 217 parttime (minder dan 6 uur) in 212. Er werken iets meer medewerkers fulltime (51%) 99 dan parttime (49%). In 212 werkt 62% van de vrouwen parttime, bij de mannen ligt dit percentage op 67%. In 211 is de verdeling 61% % Er hebben 1 zich 1 geen significante wijzigingen met 21 betrekking tot de deelfactor voorgedaan parttime fulltime totaal Bepaalde Onbepaalde Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten

5 8, 9, 6, 4, Sociaal Educatie InformatieJaarverslag Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Personeelskosten Deze zijn als volgt te specificeren: Lonen en salarissen Lonen en salarissen Overige personeelskosten Sociale lasten Pensioenlasten Sociale lasten Totaal Fulltime / parttime Dienstjaren De stijging 181 van de sociale lasten, ook die ons eventueel 174 nog te wachten staan zullen meegenomen moeten worden in de toekomstige reorganisaties Mannen Mannen Vrouwen 211 Vrouwen Totaal Totaal 212 Parttime Fulltime Fulltime / parttime 212 voor bepaalde/onbepaalde In de onderstaande grafiek kan voor 212 de 4 verdeling afgelezen worden tussen het aantal 5 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde binnen de NTR verdeeld over parttime 25 fulltime de vier verschillende 178 onderdelen binnen de 175 totaal 15 organisatie, te weten Educatie, Informatie, 15 Jeugd &,, Media Algemeen en de Ondersteunende Diensten. Een medeweker kan bij meerdere onderdelen werkzaam mannen zijn. vrouwen totaal Arbeidsovereenkomsten 212 (van t/m ) Leefsopbouw per organisatieonderdeel 212 Gedurende het hele jaar 212 hebben 9 5 medewerkers (62%) een contract voor 45 4 onbepaalde en 192 medewerkers (8%) een 5 contract voor bepaalde Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten Bepaalde Onbepaalde

6 ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Sociaal Jaarverslag parttime fulltime 15 totaal 15 Jeugd & Kunst 46 & Media Ondersteunende Educatie Informatie 5 Algemeen Diensten Bepaalde 65% 26% 52% 46% 25% 15% Onbepaalde 5% 74% 48% mannen 54% vrouwen 75% totaal 85% 212 Bepaalde 6% 2% 54% 4% % 17% Arbeidsovereenkomsten 212 Onbepaalde 4% 68% 46% 57% % 8% Binnen het cluster Media Algemeen (Nieuwe Media) zijn naar verhouding de meeste contracten voor onbepaalde % - %. Gevolgd door Ondersteunende Diensten 8% - 17%, Informatie 68% - 2%, Kunst en 57% - 4%, Jeugd & 46% - 54% en als laatst Educatie 4% - 6% kern/flex posities ultimo 212 Gerealiseerde bandbreedte Aantal FTE kernposities 269, 258,5 Aantal FTE flexposities 1, 11,5 De opdracht van de Raad van Toezicht was om, indien mogelijk, de flexibele schil binnen het personeelsbestand te vergroten. Dat kan in principe door twee bewegingen: groei waarbij de groei flexibel wordt ingevuld of door uitstroom van medewerkers met een contract voor onbepaalde. In 212 is de kern-flexverhouding nagenoeg gelijk gebleven. Aangezien het totale personeelsbestand (dus ook de elijke contractanten) is gereduceerd, is de daling van de verhouding kern-flex minder scherp dan de daling van het bestand medewerkers met een contract voor onbepaalde Ten opzichte van de start van de fusiedatum 99 is het bestand medewerkers met een vast dienstverband gedaald met 8% personeelsbestand 6 4 In de volgende grafiek is de leefsopbouw van de medewerkers per organisatieonderdeel in Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende 212 weergegeven. Een medeweker Algemeen kan diensten binnen meerdere organisatieonderdelen werkzaam zijn. 2 Leefsopbouw per organisatieonderdeel Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten Gemiddelde leefsopbouw Bepaalde Onbepaalde

7 Sociaal Jaarverslag Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten mannen ultimo Fulltime 1.8 / parttime Mobiliteit Stagiaires totaal 2.1 Frequent 15 verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers vrouwen Achtergronden totaalvan Arbeidsovereenkomsten parttime fulltime Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de gemiddelde leefsopbouw per organisatieonderdeel. 48, 46, 44, 42, 4, 8, 6, 4, Gemiddelde leef per organisatieonderdeel man-vrouw In vergelijking met 211 is de percentuele verdeling binnen de categorieën vrijwel gelijk gebleven. 12 Gemiddelde leefsopbouw , 42,1 Educatie 25 45, ,4 Informatie 42, 9,6 Jeugd & ,5 41, , ,5 Aantallen per salarisklasse , Media Ondersteunende Algemeen diensten Mannen Vrouwen Externe mobiliteit 212 Het grootste deel van de medewerkers (29%) zit nog steeds 6 in de categorie Bij Educatie zit het grootste percentage in de 5 categorieën 26-5 jaar (29%) en 6-45 jaar (29%). 4 Hier wordt relatief veel met elijke contracten gewerkt. Bij Informatie zit het grootste percentage in de categorieën jaar (8%). Bij Jeugd & 12zit het grootste percentage 1 in de categorie 26-5 jaar (%). Hier wordt 1 relatief veel met elijke contracten gewerkt. Afloop Vrijwillig Kantonrechter/ Bij contract ontslag zit het grootste vaststellingsovereenkomst percentage in de categorie 6-45 jaar (%). Bij Media Algemeen zit het grootste percentage in de categorie 6-45 jaar (67%). Bij de Ondersteunende diensten zit het grootste percentage in de categorie jaar (6%). 48, 46, 44, 42, 4, 8, 6, 4, 2 2 Pensioen Reorganisatie Overig Gemiddelde leef per organisatieonderdeel ,7 42,6 Educatie 44,9 44,1 Informatie 4,8 4, Jeugd & 42,5 41,4 9, 41, 46, 45, Media Ondersteunende Algemeen diensten Fulltime / parttime

8 Fulltime / parttime ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Sociaal Jaarverslag De gemiddelde leef in 212 van de mannelijke medewerkers (4,8 jaar) van de NTR ligt ruim 1,5 jaar hoger dan bij de vrouwelijke medewerkers (42,1 jaar). In 211 is dit verschil nog 2,5 jaar, respectievelijk 4,5 en 41,2 jaar. De gemiddelde leef voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde op 1 december 212 is 49 jaar. Op 1 december 211 is de gemiddelde leef jaar. De totale gemiddelde leef op 1 december 212 is 4 jaar. Op 1 december 211 is de gemiddelde leef 42, jaar. diversiteit NTR Per 1 oktober 21 wil de NTR een personeelsbestand hebben, waarvan 12% van de medewerkers een niet-westerse afkomst heeft. Daarmee zal ons personeel een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving die ook voor ongeveer 12% uit mensen bestaat met nietwesterse wortels. We gaan dat doen door ons bij vacatures op de nieuwe instroom te richten. Op peildatum 1 december 212 zijn er 4 medewerkers in dienst met een niet-westerse achtergrond. Dit is 9,8%. Binnen dit percentage vallen ook de intro-medewerkers die in het kader van werkervaringtrajecten in dienst zijn gekomen. In 211 is dit percentage 9,4% Binnen de situaties met krimp is het buitengewoon arbeidsintensief om de doelstellingen 5 46 in het kader van het convenant diversiteit te behalen. De NTR heeft in 212 extra middelen Mannen hierop 211 Mannen ingezet. 212 Vrouwen Die 211 Vrouwen verklaren 212 Totaal de 211 Totaal groei. 212 Wanneer deze extra middelen wegvallen zullen ook de cijfers een minder rooskleurig beeld te zien geven. De diversiteit is voor een heel groot deel gekoppeld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde. Bij teruggang in de omvang van de programmering en organisatie zal dit zeker negatieve gevolgen hebben voor de samenstelling van ons personeelsbestand. 1.8 naar dienstjaren De gemiddelde dienst in 212 van mannen is 1,5 jaar en voor vrouwen 1,2 jaar. In 211 was deze respectievelijk 9,7 en 11,4 jaar Dienstjaren Parttime Fulltime Peildatum

9 Sociaal Jaarverslag 46 5 Fulltime / parttime ultimo fulltime totaal vrouwen totaal Arbeidsovereenkomsten in salarisklassen Mobiliteit 9 mannen Educatie Informatie Jeugd & 2.1 Frequent 65 verzuim Bepaalde Vaccinaties cijfers 1 21 het verzuim 11 ijdsopbouw per organisatieonderdeel Media Algemeen Ondersteunende diensten parttime Onbepaalde Voor de mannen is dit gemiddelde gegroeid; voor de vrouwen gedaald. Dat heeft te maken met de instroom van jongere vrouwelijke medewerkers op overeenkomsten voor bepaalde. De gemiddelde dienst in 212 van Gemiddelde leef per medewerkers met een arbeidsovereenkomst organisatieonderdeel man-vrouw voor onbepaalde is 14,6 jaar. In 211 was die 14,2 jaar. 48, 46, 44, 42,5 De totaal 4, gemiddelde dienst is 1, jaar. In 42,1 42,4 42, 211 was deze 1,7 jaar. 41,5 41, Mannen Vrouwen 42, 4, in salarisklassen 8, 6, Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de Educatie indeling Informatie van de Jeugd medewerkers & Media van Ondersteunende de NTR Algemeen diensten in salarisschalen van de omroep CAO op 1 december , ,8 9,6 44,5 Aantallen per salarisklasse A B C D E F G H J K L M 46, Gemiddelde dienstjaren 211 Mannen Vrouwen De NTR streeft ernaar meer vrouwen in hogere functies te benoemen. Uit de grafiek blijkt dat vrouwen naar verhouding meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn in de salarisschalen G en vervolgens H en dat mannen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn in salarisschaal H en vervolgens G. In 211 waren de vrouwen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de salarisschalen F en G en de mannen vanaf salarisschaal H. Hierin heeft dus een verschuiving plaatsgevonden. De grootste groep medewerkers is ingedeeld in schaal G (4,2%), aangezien er veel redacteur- en producerfuncties bestaan binnen de NTR die in klasse G ingedeeld zijn. De functies in schaal H (o.a. verslaggevers) is met 26,7% de op een na grootste groep. Daarna volgen de functies in schaal F met 17,1% en schaal J met 11,8%. De verslaggever- en eindredacteurposities worden veelal bezet door (mannelijke) medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde. Het verloop is in deze functies nauwelijks aanwezig, waardoor weinig vacatures ontstaan binnen deze functies. De mogelijkheden om meer vrouwen in hogere posities te benoemen zijn daardoor zeer beperkt. 8

10 Arbeidsovereenkomsten Voorwoord Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten ijdsopbouw 1.4 per Arbeidsovereenkomsten organisatieonderdeel ultimo ducatie Informatie 1.8 Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten iddelde leefsopbouw 1.1 Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties cijfers Bepaalde Onbepaalde 12 Aantallen per salarisklasse Sociaal Jaarverslag Mobiliteit 4 2 Mobiliteit is onder te verdelen in interne en externe mobiliteit. In 212 A B zijn C binnen D E de F NTR G H17 medewerkers J K L M overgestapt naar een andere programma of afdeling en is van 2 medewerkers de functie gewijzigd. Gemiddelde Het interne mobiliteitspercentage dienstjaren 211 van 212 komt daarmee op 8,4%. 12 Gedurende het jaar 212 verlieten 74 medewerkers de NTR. Dat brengt het externe 8 74 mobiliteitspercentage op 16,9% Bij het merendeel (54 medewerkers) had het 4 vertrek te maken met het aflopen van de elijke 2 arbeidsovereenkomst. 14Daarnaast 8 is het aantal medewerkers met een vast dienstverband Educatie Informatie dat Jeugd is vertrokken & Media bij de Ondersteunende NTR Algemeen diensten onder meer veroorzaakt door medewerkers die Afloop contract Externe mobiliteit Vrijwillig ontslag Pensioen Kantonrechter/ Reorganisatie Overig vaststellingsovereenkomst Mannen Vrouwen extern een andere baan vonden (12 medewerkers). De overige vertrekken hebben andere oorzaken (bijvoorbeeld reorganisatie, pensionering, enz). Nevenstaande grafiek geeft een overzicht van de externe mobiliteit. In 212 is een mobiliteitspercentage van 1% gerealiseerd (excl. elijke contracten), waarvan 4,6% extern en 8,4% intern Stagiaires In 212 zijn 89 studenten bij de diverse afdelingen en redacties een stage begonnen. Bij Educatie zijn 6 stagiaires gestart, bij Informatie 22, bij Jeugd &, bij Kunst & 28, bij Media Algemeen 1 en bij de ondersteunende diensten 2. 9

11 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 De Arbo-dienstverlening wordt vanaf 1 januari 211 uitgevoerd door Hein Hendriks van de Arbo Unie. 2.1 Frequent verzuim In 212 is 41 keer sprake geweest van frequent verzuim (een medewerker die 4 keer of meer verzuimde). In die gevallen wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. In 211 betrof het 4 gevallen van frequent verzuim. 2.2 Vaccinaties Ook in 212 bestaat voor de medewerkers van de NTR de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep, influenza. De uitvoering daarvan ligt bij de Arbo Unie. In totaal hebben 14 mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt. In 211 waren dat nog 22 medewerkers. 2. cijfers In de onderstaande tabellen zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven over 211 en 212. Ze zijn gebaseerd op de eigen verzuimregistratie van de NTR. Het totale verzuim is afgenomen. Het feit dat de organisatie relatief tot rust is gekomen na de fusie alsook dat afdelingen samenhangender zijn en leidinggevenden na de fusie intussen al hun medewerkers goed kennen heeft daaraan een bijdrage geleverd e kwartaal 2e kwartaal e kwartaal 4e kwartaal Cumulatief Meldingsfrequentie 1,7 1,2 1, 1,5 1,4 V % excl. zwangerschap 5,4% 5,7% 5,1% 5,6% 5,5% V % incl. zwangerschap 6,2% 6,2% 5,4% 6,4% 6,1% Gem. personeelssterkte Meldingsfrequentie 1,7 1,2,9 1,4 1, V % excl. zwangerschap 4,5%,4%,2%,8%,7% V % incl. zwangerschap 5%,9%,7% 4,7% 4,% Gem. personeelssterkte

12 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit 9 het verzuim In 212 zijn 2 eerste verzuimconsulten en vervolgconsulten geweest. In totaal zijn, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, 8 probleemanalyses gemaakt na 6 weken arbeidsongeschiktheid. Klachten Relatie met werk Geen relatie met werk Algemene malaise / infecties /moeheid 1 1 Aandoeningen bewegingsapparaat 4 Aandoeningen zenuwstelsel 2 Psychosociale problematiek 5 Aandoeningen spijsverteringstelsel 2 Aandoeningen oog en gehoor Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 11

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2014

NTR Sociaal Jaarverslag 2014 NTR Sociaal Jaarverslag 214 2.3 cijfers 11 Sociaal Jaarverslag 214 Voorwoord 2.3 cijfers 11 214 was een uitzonderlijk jaar. Het grootste deel van de zogenaamde Rutte I-bezuiniging van 2 miljoen moest verwerkt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Personeelsbestand 5 1.1 Aantal medewerkers 1.2 Fulltime/parttime dienstverbanden 1.3 Personeelskosten 1.4 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde/onbepaalde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2007

Sociaal jaarverslag 2007 Sociaal jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Personeelsbeleid in 2007 1.1. Inleiding 1.2. Organisatie ontwikkeling 1.3. Personeelsontwikkeling 1.4. Diversiteit 2. Vooruitblik naar 2008 3. Personeelsbestand

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Personeelsbeleid in 2009 4 1.1 Inleiding 1.2 Organisatie ontwikkeling 1.3 Personeelsontwikkeling 1.4 Diversiteit 2. Vooruitblik naar 2010 7 3. Personeelsbestand

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 13

Inhoudsopgave hoofdstuk 13 -222- Inhoudsopgave hoofdstuk 13 Samenvatting hoofdstuk 13 Tabellen: 13.1 Gemeentepersoneel, werkzame uren per week en bezetting in fulltime equivalenten naar geslacht op 31 december 13.2 Gemeentepersoneel

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

9. Rapportage activiteitenplannen 2014

9. Rapportage activiteitenplannen 2014 9. Rapportage activiteitenplannen 2014 Inleiding Scouting Nederland heeft de afgelopen jaren te kampen met een afnemend aantal leden en Scoutinggroepen. Scouting heeft zich daarom de komende jaren ten

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart)

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Monitor CFO, kwartaal 1 2014 Pagina 1 van 9 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot CFO.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015 Inhoud 1. Medewerkers in beeld... 2 1.1. Personeelsbestand... 2 1.2. Formatie en leeftijd... 3 1.3. Leeftijdsopbouw... 3 1.4.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001

ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001 Ministerie van Sociale Zaken Directie Ramingen & Analyse en Werkgelegenheid afdeling Arbeidsverhoudingen en Internationaal ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001 Juli 2002 Algemeen In totaal is in 2001

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2013

De NOS in cijfers 2013 1 De NOS in cijfers 2013 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) Nederland 1 3.537 uur 7.043 uur 50,2% 3.867

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst.

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor Start

Toelichting Arbeidsmonitor Start Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode (generiek)... 2 Grafiek wijzigingen... 2 Printen rapport... 3 Exporteren rapport... 3 Thema Basisgegevens... 4 Rapporten... 5 Thema Leeftijdsopbouw...

Nadere informatie

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 i HRM feiten en cijfers van Verkeer en Waterstaat 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 3 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend directeur Inleiding Organogram Ministerie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting We bieden de leden van de Raad het Sociaal

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele 2010 Samenvatting Dit is het sociaal jaarverslag van de gemeente Borsele over 2010. Het is de eerste keer dat het sociaal jaarverslag in een kleiner formaat verschijnt.

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

vco in Midden- en Oost-Groningen Primair onderwijs

vco in Midden- en Oost-Groningen Primair onderwijs Primair onderwijs ABP presenteert u hier de nieuwe Werkgeversspiegel. U ziet hierin meer informatie over uw organisatie. Wat vindt u in uw Werkgeversspiegel? U treft interessante kerncijfers aan over uw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2002

Sociaal jaarverslag 2002 Sociaal jaarverslag 2002 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Organisatieontwikkeling pag. 3 - evaluatie reorgansiatie Radio - evaluatie reorganisatie Televisie - evaluatie proefproject 4x9 - interne

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober)

Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober) Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober) Monitor CFO, kwartaal 3 2013 Pagina 1 van 8 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot CFO. In

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4%

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4% & 2% Trends Cijfers 54 Werken in de publieke sector 2016 93,5%,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 30% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5% 11% 54,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 2% 30% 93,5% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5%

Nadere informatie

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld Jaarboek 2005 Onderwijsarbeidsmarkt in beeld 1 Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze publicatie kunt u zich wenden tot: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Telefoon 070-376 57 70 ISBN

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers 2

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers 2 Inhoudsopgave Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers 2 Verloop van de deelnemerspopulatie 3 Index van het aantal personen 4 Leeftijdsverdeling deelnemers 5 Verloop van de deelnemers

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012 Februari 213 ugu Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 212 Eind 212 heeft de gemeente Leiden 1.49 medewerkers, 666 vrouwen en 743 mannen. Dit feitenblad zet een aantal kenmerken van hen bij elkaar

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie Voorbeeld Vernet-ID 498319 Branche Gehandicaptenzorg Regio Randstad Ontwikkeling van verzuim Het verzuim in de in het voortschrijdend jaar 2016-2 t/m 2017-1 is %. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde

Nadere informatie

Rotterdam, 14 mei 2013.

Rotterdam, 14 mei 2013. Rotterdam, 14 mei 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en over de reorganisatie bij Zadkine. Aan de

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Personeel in cijfers 2013 Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Bestuursbureau / directie Bedrijfsvoering Afdeling Informatiemanagement Publicatiedatum: november 2013 Opdrachtgever: J. van der Boon, directeur

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Pro

Handleiding Arbeidsmonitor Pro Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kerncijfers... 5 Rapporten... 5 Tabblad Aantallen benchmark... 6 Tabblad Wonen en Werken... 7 Tabblad Regio Analyse...

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie