Proxima PR-I ADSL (MODEM)ROUTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proxima PR-I ADSL (MODEM)ROUTER"

Transcriptie

1 Bausch Datacom Proxima PR-I ADSL (MODEM)ROUTER ISDN/PSTN Proxima PR-I ADSL POTS ROUTER (1 LAN PORT) Proxima PR-I ADSL POTS ROUTER (4 LAN PORT) 15/03/ Bausch Datacom

2 Installatiehandleiding Proxima PR-I ADSL Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom. Het is verboden deze te copiëren, op te nemen, te vertalen of op enige andere wijze te reproduceren, zelfs gedeeltelijk. De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke mededeling wijzigingen aan te brengen of het product aan de technische ontwikkelingen aan te passen. Alle in deze handleiding vermelde merken zijn gedeponeerde handelsmerken. Proxima PR-I ADSL. Installatiehandleiding BAUSCH DATACOM februari /03/ Bausch Datacom

3 Preliminaire opmerking: 1) Teneinde de exacte technische termen te gebruiken, werd in sommige gevallen de Engelse benaming behouden. Deze wordt in dat geval steeds vermeld tussen aanhalingstekens. 2) Deze handleiding is gebaseerd op firmwareversie 2.7k. Indien u een oudere of een recentere versie van de firmware bezit, kan deze lichtjes afwijken van de gegevens in deze handleiding. 3) Deze handleiding beschrijft de werking van de routerversie (1- poorts en 4-poorts). Het merendeel van de beschreven functies geldt niet voor de modemversie. Documentreferenties Datum Versie Status Auteur Wijziging 02/01/2002 V0.1 Preliminary Rik Verheyen Creatie firmware versie 2.7k 18/02/03 V0.2 Tech. rev. Filip Lavaerts Technische revisie 15/03/ Bausch Datacom

4 Inhoudstafel: 1. Inleiding 5 2. Technisch overzicht Basisprincipes v/e ADSL-verbinding Beschrijving van het toestel Belangrijkste specificaties Installatie van de router Checklist Minimale vereisten Hardware installatie Windows voor TCP/IP configureren Windows voor TCP/IP configureren Het instellen van de Gateway Het instellen van de DNS Configuratie Het controleren van uw TCP/IP instellingen Configuratie van de router Webbrowsed Aansluiting en gebruik van webbrowser Overzicht van de voornaamste configuratiemogelijkheden Via de consolepoort Aansluiting en gebruik van emulatiesoftware (Hyperterminal) Voorbeeldconfiguratie voor een ADSL-abonnement met tijdelijk IP-adres (PPPoE verbinding) Probleemverhelping FAQ Appendices Beknopte Index 39 15/03/ Bausch Datacom

5 1. Inleiding Proficiat met de aanschaf van uw Proxima PR-I ADSL! Met dit toestel bent u in staat één PC via de netwerkkaart van uw PC ofwel meerdere PC s via de router aan te sluiten op het Internet via ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Deze handleiding is richtinggevend bij het instellen van de Proxima PR-I voor uw toepassing. Omwille van de aard van het product en de toepassingsmodaliteiten is een technische basiskennis aangaande datacommunicatie en netwerken vereist. Desalniettemin zal u hierover in de loop van deze handleiding enkele basisbegrippen aantreffen. Het Proxima PR-I ADSL gamma bestaat uit: - Proxima PR-I ADSL POTS Ethernet modem (Productcode: PPRIPE) ADSL Ethernet modem voor PSTN lijnen (1PC) - Proxima PR-I ADSL ISDN Ethernet modem (Productcode: PPRIIE) ADSL Ethernet modem voor ISDN lijnen (1PC) - Proximal PR-I ADSL POTS Ethernet Router (Productcode: PPRIPR) ADSL router voor PSTN lijnen (multi-pc) met één LAN-poort - Proxima PR-I ADSL ISDN Ethernet Router (Productcode: PPRIIR) ADSL router voor ISDN lijnen (multi-pc) met één LAN-poort - Proxima PR-I ADSL POTS Ethernet Router4 (Productcode: PPRIPR4) ADSL router voor PSTN lijnen (multi-pc) met ingebouwde 4- poorts switch - Proxima PR-I ADSL ISDN Ethernet Router4 (Productcode: PPRIIR4) ADSL router voor ISDN lijnen (multi-pc) met ingebouwde 4-poorts switch 15/03/ Bausch Datacom

6 OPGELET: U kan dus een Proxima PR-I ADSL-modem - 1 PC : PPRIPE of PPRIIE: zie productcodes hierboven - of 1-poorts router - multi- PC: PPRIPR of PPRIIR: zie productcodes hierboven - bezitten die een identiek uitzicht hebben. Beiden hebben één LAN-poort of ingebouwde switch. Het verschil in functionaliteit (modem of router) kan u zien aan de stikker onderaan het product die de productcode vermeldt (zie codes hierboven). Daarnaast kan u een ADSL-router hebben met een ingebouwde 4-poorts switch (PPRIPR4 of PPRIIR4 : zie productcodes hierboven). Deze handleiding beschrijft enkel de werking van de routerversie (één-poortsversie + 4-poortsversie). Indien u de modemversie hebt (zie stikker onderaan het produkt: PPRIIE of PPRIPE), gelieve dan te noteren dat het merendeel van de in deze handleiding vermelde mogelijkheden qua routing niet meer functioneren. 15/03/ Bausch Datacom

7 2.Technisch Overzicht 2.1 Basisprincipes v/e ADSL-verbinding: ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetric omdat de dataoverdrachtsnelheid van het netwerk (Internet) naar de gebruiker (Downstream) groter is dan de dataoverdrachtsnelheid van de gebruiker naar het netwerk (Upstream). De genoemde maximale dataoverdrachtsnelheden (zie specificaties) worden in de praktijk niet gehaald, omdat er in de local loop voortdurend stoorsignalen optreden, bijv. overspraak (interferentie) van een andere lijn. De local loop is de verbinding (een koperpaar) tussen uw telefoonaansluiting en de locale telefooncentrale van Belgacom (België). Het ADSL-signaal wordt samen met het gewone telefoonsignaal op de local loop geplaatst. De scheiding tussen beide signalen gebeurt via FDM (Frequency Division Multiplexing): het analoge telefoonsignaal bevindt zich in een frequentieband van 300 Hz tot 4 KHz, het ADSL-signaal daarentegen in een frequentieband van 26 KHz tot 1,130 MHz. Vandaar het noodzakelijke gebruik van een filter. Deze bevat een hoogdoorlaatfilter voor de ADSL-signalen en een laagdoorlaatfilter voor de analoge telefoonsignalen (POTS). Als er geen filter gebruikt wordt, hoort men een constante hoogfrequente ruis via de telefoon en/of het analoge faxverkeer is gestoord of zelfs onmogelijk. De verschillende SP s of ISP s (Internet Service Providers) zijn verbonden via de ATM Backbone die de ruggegraat vormt van het digitale netwerk. De Proxima PR-I Router zorgt voor de verbinding naar een ADSL Service Provider over een ADSL/Asynchronous Transfer Mode (ATM) fysische laag. De router kan maximaal een upstream bandbreedte halen van 640Kbps en downstream van 8Mbps. Opgepast, deze snelheid hangt af van de afstand naar de telefooncentrale en de ADSL-diensten zoals aangeboden door de lokale operator. 15/03/ Bausch Datacom

8 2.2 Beschrijving van het toestel Bovenaanzicht Op de bovenzijde van de router/modem vindt u het Connected by Bausch logo (blauw voor PSTN/POTS, rood voor ISDN). Onderaanzicht Op de onderzijde van de router/modem vindt u het serienummer en MAC-adress van de router/modem. Tevens wordt gespecificeerd of het een PSTN- of ISDN-versie betreft en of het om een modem of router gaat (zie productcodes in de inleiding). Vooraanzicht 1-poorts router fig.1: Het vooraanzicht van de 4-poorts router verschilt van dat van de 1-poorts router, De 1-poorts router heeft een drukknop om het toestel aan of uit te schakelen Beschrijving van de LED s 1-poorts router: PWR: Stroomvoorziening van de Modem/Router CD: Als Carrier Detect LED knippert: ATMconnectie in opbouw Als Carrier Detect LED brandt: ATM-connectie actief LNK: Als Link LED knippert: PPP-verbinding naar ISP in opbouw Als Link LED brandt: PPP-verbinding naar ISP actief ACT: Modem/Router functioneert indien het lampje knippert TST: Modem/Router in opstartmodus TX: Consolepoort verzendt data naar de PC RX: Consolepoort ontvangt data van de PC LAN: Indien het LAN-lampje brandt, is de LAN-link actief. Indien het lampje knippert, worden data verzonden over de LAN-verbinding 15/03/ Bausch Datacom

9 Vooraanzicht 4-poorts router fig.2: Het vooraanzicht van de 4-poorts router verschilt van dat van de 1-poorts router. De 4-poorts router heeft geen drukknop om het toestel aan of uit te schakelen Beschrijving van de LED s 4-poorts router: Power: Stroomvoorziening van de Modem/Router LNK: Als Link LED niet brandt: ATM-connectie in opbouw Als Link LED langzaam knippert: ATMconnectie actief Als Link LED brandt: PPP-verbinding naar ISP actief Als Link LED snel knippert: dataoverdracht van/naar ISP OPWAN: Modem/Router functioneert indien het lampje knippert Link/Act: Ethernet poort is verbonden indien het lampje brandt 100: Indien de LED brandt: 100 Mb LANverbinding Full/Col: Collision pakketjes Diag: Modem/Router in opstartmodus 15/03/ Bausch Datacom

10 Achteraanzicht 1-poorts router fig.3: Het achteraanzicht van de 4-poorts router verschilt van dat van de 1-poorts router. Beschrijving van de connectoren van de 1-poorts router: POWER: 9 Vdc/1.5 A ETHERNET: 10Base-T LAN-verbinding CONSOLE: Seriële poort (default waarde = bps) voor expert configuratie en/of firmware-upgrade LINE: Verbinding met ADSL-filter of -splitter (telefonie) 15/03/ Bausch Datacom

11 Achteraanzicht 4-poorts router fig.4: Achteraanzicht van de 4-poortsrouter Beschrijving van de connectoren 4-poorts router: POWER: RESET: 9 Vdc/1.5 A Functie om router naar fabriekswaarden te brengen CONSOLE: Seriële poort (default waarde = bps) voor expert configuratie en/of firmware upgrade LAN1: LAN2: LAN3: LAN4: WAN: 10/100Base-Tx LAN-verbinding 10/100Base-Tx LAN-verbinding 10/100Base-Tx LAN-verbinding 10/100Base-Tx LAN-verbinding WAN-verbinding via ADSL (telefonie) 15/03/ Bausch Datacom

12 2.3 Belangrijkste specificaties: ADSL Features Compatible with all leading DSLAMs, especially DSLAMs for Belgium Supports DMT line modulation Supports Full-Rate ADSL: up to 8Mbps downstream, up to 1Mbps upstream (G & T1.413, Issue 2) Supports G.Lite ADSL: up to 1.5Mbps downstream, up to 512Kbps upstream (G.992.2) Supports DSL handshaking (G.994.1) ATM Features RFC1483 Encapsulation (LLC & VC multiplexing) (IP, Bridging & encapsulated routing) PPP over ATM (RFC2364) Classical IP (RFC1577) Traffic shaping (UBR) PPP over Ethernet client (RFC2516) Management Features Local & Remote Management HTML browser Interface Telnet and RS-232 console configuration Command Line Interface Firmware upload/download via TFTP of LAN or XMODEM of console port Alarm Status & Power Indicators Event & History logging Network Ping Application Features Supports IEEE 802.1d transparent learning bridging, IP routing, Support PAT (Port address translation) and NAT (Network address translation) This allows multiple users to access the LAN simultaneously using a single IP address DHCP server NAT and PAT Ping Telnet server TFTP client Web server (HTTP server) Internet Protocol (RFC791) User Datagram Protocol (RFC 768) Internet Control Message Protocol (RFC 792) Ethernet Address Resolution Protocol (RFC 826) RIP version 1 and RIP version 2 updating of routing tables 15/03/ Bausch Datacom

13 Physical Interfaces ADSL Modem/Router with 1 or 4 RJ-45 10Base-T Ethernet port(s) & an ADSL port WAN Status & Power LED indicators Minimum System Requirements Any computer with an Ethernet 10Base-T interface Any operating system that supports an Ethernet Connection with an IP stack Security Features Password protected configuration access User authentication (PAP/CHAP) The router supports PAP (Password Authentication Protocol) and CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) Firewall NAT NAPT LAN Features DHCP server - DHCP allows you to assign dynamically and automatically IP address settings to workstations on your network. IP Multicast (option) Routing Features TCP/IP with RIP v1 & v2 Static Routing Regulatory Approvals General EN55022: 1994/CISPR 22: Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment. EN : Electromagnetic compatibility - Generic emission standard, Part 1:Residential, commercial and light industry UL rd Edition TUV per EN60950/IEC950 Amendment 4 Europe CE Marked for EMC and Safety (see EC Declaration Bausch in appendix) Belgium Belcomlab Certificate of Conformity in appendix United States FCC Part 15 class B, Part 68 and CE Mark FCC Part 15, United States Federal Communications Commission Part 15,Subpart B 15/03/ Bausch Datacom

14 3. Installatie van de router 3.1 Checklist: Controleer zorgvuldig alle onderdelen van de verpakking. Gelieve uw lokale handelaar te contacteren, indien er onderdelen zouden ontbreken. Inhoud van de verpakking (afhankelijk van uw productkeuze): - Proxima PR-I ADSL modem (1-poorts) of router (1-poorts of 4-poorts) over PSTN of ISDN. - ADSL modem/router installatie- en werkingsgids (deze publikatie) - Stroomadapter 9Vdc / 1.5 Ampère - ADSL RJ-11 telefoonkabel (ca. 2m) - Ethernet netwerkkabel gekruist (1-poorts router) of recht (4-poorts router) (ca. 2 m) - RS-232 seriële consolekabel ( DB9 female /DB9 male ) - PSTN-filter (enkel PSTN/POTS modem/router) - Verkorte handleiding (Quick Installation Guide) op papier 3.2 Minimale vereisten: WAN: - Een ADSL-verbinding met filter/splitter (RJ-11) Voor PSTN-lijnen voegt Bausch de filter toe in het pakket. LAN: - Een computersysteem met Ethernetpoort (RJ-45) fig.5: Ethernet poort (RJ-45) 15/03/ Bausch Datacom

15 3.3 Hardware installatie: Stap 1. Connecteer de ADSL-lijn PSTN: Connecteer de router via de RJ-11 kabel met de RJ-11 ingang van uw ADSL-filter/splitter (Voor PSTN-lijnen is tevens de filter bijgevoegd). fig.6: PSTN: Connecteer de router via de RJ-11 kabel met de RJ-11 ingang van uw ADSL filter/splitter (Voor PSTN-lijnen is tevens de filter bijgevoegd). ISDN: Connecteer de router via de RJ-11 kabel met de RJ-11 uitgang van de ADSL splitter (Belgacom installeert de ISDN-splitter - ISDN of TWIN lijn -). Stap 2. Connecteer een werkstation met de LAN-poort van uw router. Er zijn twee mogelijkheden: - Indien 1-poorts router: Gebruik een gekruiste Ethernet netwerkkabel (bijgevoegd) om de router met een PC te verbinden of gebruik een rechte Ethernet netwerkkabel om de router met een hub (of switch) te verbinden. - Indien 4-poorts router: gebruik een rechte Ethernet netwerkkabel (bijgevoegd) om de router met een PC te verbinden. fig.7: 1-poorts router: gebruik een gekruiste netwerkkabel (bijgevoegd bij uw Proxima PR-I ADSL) voor het verbinden van de LAN-poort van de router met één PC (NIC). 15/03/ Bausch Datacom

16 fig.8: 1-poorts router: gebruik een rechte netwerkkabel voor het verbinden van de LAN-poort van de router met een hub of switch (Proxima PR-I S8), Stap 3. Sluit de stroomadapter aan (9 Vdc / 1,5 Ampère). Connecteer de stroomadapter met de POWER -poort aan de achterzijde van de modem/router. Stap 4. (Optioneel: consolemanagement) - Verbindt de consolepoort van de router met de seriële poort van uw PC. Voor een eerste configuratie van de router dient u emulatiesoftware op uw werkstation op te starten (bijv. Hyperterminal in Windows). Verbindt nu uw PC (COM1, COM2 of andere COM -poort) via een seriële kabel (9-pins) met de router. fig.9: Verbindt uw PC via de bijgeleverde seriële consolekabel (9-pins) met de router. - Configureer de seriële poort. Start een emulatieprogramma op (bijv. Hyperterminal in Windows) om uw COMpoort als volgt te configureren: Baud rate: bps Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow control: None 15/03/ Bausch Datacom

17 Windows voor TCP/IP configureren Zowel Windows 95/98/2000/Me/XP als NT bevatten de software om een TCP/IP- netwerk op te zetten. U dient er eerst zorg voor te dragen dat een Network Interface Card (NIC) is geïnstalleerd in uw PC en dat het TCP/IP protocol is geïnstalleerd en verbonden met uw NIC. 4.1 Windows voor TCP/IP configureren (vb. Windows 98): Klik op de Start knop Selecteer Settings Selecteer Control Panel Dubbelklik op Network Selecteer de TCP/IP protocollijn die toebedeeld is aan uw netwerkkaart: fig.10: Selecteer de TCP/IP protocollijn die toebedeeld is aan uw netwerkkaart: Klik op de Properties knop. Klik op de IP Address TAB. U hebt twee mogelijkheden: 15/03/ Bausch Datacom

18 fig.11: Klik op de Properties knop. Klik op de IP Address TAB. U hebt twee mogelijkheden Obtain an IP address automatically De ADSL-router heeft een ingebouwde DHCP-server. Deze optie is standaard actief. * Voor Ethernet modems is deze setting verplicht. Specify an IP address Het standaard IP-adres van de ADSL-router is Indien uw netwerk reeds geconfigureerd is met IP-adressen of indien u geen DHCP wenst, dient u één werkstation in het ( ) subnet te plaatsen. Nu hebt u toegang tot de ADSL-router en kan u het IP-adres veranderen naar de subnet settings. Sommige oudere Windows versies zullen u vragen uw PC te herstarten. Klik Yes om te herstarten. Herhaal de hoger vermelde stappen, indien u meerdere werkstations hebt in uw netwerk. 4.2 Het instellen van de Gateway Indien u NIET in DHCP-modus werkt en een vast privaat IP-adres ingeeft ( specify an IP adress ), dient u een gateway IP-adres in te geven om op het Internet te kunnen. Dit IP- adres zorgt er voor dat u het lokale LAN kan verlaten en toegang hebt tot het Internet. 15/03/ Bausch Datacom

19 fig.12: Selecteer de Gateway tab. Geef nu het private IP-adres in van de router (default: ). 1. Selecteer de Gateway tab. Geef nu het private IP-adres in van de router (default: ). 2. Druk op Add. Sommige oudere Windows versies zullen u vragen uw PC opnieuw te starten. Klik Yes om te herstarten. Herhaal de hoger vermelde stappen indien u meerdere werkstations hebt in uw netwerk. 15/03/ Bausch Datacom

20 4.3 Het instellen van de DNS Configuratie Indien uw ISP of netwerkadministrator u een specifiek IP-adres(sen) van een DNS (Domain Name Service) server heeft gegeven, dient u dit adres in te geven via de DNS Configuration tab. fig.13: Selecteer de DNS Configuration tab. 1. Selecteer de DNS Configuration tab. 2. Selecteer Enable DNS. 3. Breng de workstation name in. 4. Indien er een domain name aan u werd gegeven: breng deze in. 5. Breng het DNS server IP-adres in naast de Add knop. 6. Druk op Add. 4.4 Het controleren van uw TCP/IP instellingen Nadat uw PC werd geconfigureerd en terug opgestart, kan u de TCP/IP informatie controleren door het programma "winipcfg" (Windows 98) vanuit de Start knop / run te starten. Gebruik "ipconfig" voor Windows NT, XP, fig.14: vanuit de Start knop / run kan u de TCP/IP informatie controleren 15/03/ Bausch Datacom

21 Het eerste winipcfg scherm toont: Het Ethernet adapter kaart type en MAC address. Het IP-adres en de Subnet Mask van uw PC. Het gateway address. Klik op More Info om bijkomende configuratieinfo te zien. fig.15: Het eerste winipcfg scherm toont o.a. het IP-adres en de Subnet Mask van uw PC. Het More info scherm toont: De DNS IP-adressen Het DHCP server IP-adres fig.16: Het more info scherm toont o.a. de DNS IP adressen 15/03/ Bausch Datacom

22 4. Configuratie van de router 5.1 Webbrowsed Aansluiting en gebruik van webbrowser 1) Verbind de Ethernetpoort van uw PC met de LAN-poort van de router via een gekruiste netwerkkabel (bijv. bij een 1-poorts router) of verbind een hub of switch met de LAN-poort van de router via een rechte netwerkkabel (zie ook 3.3 Hardware Installatie). 2) Sluit de router aan op het electriciteitsnet via de meegeleverde stroomadapter. 3) Start uw PC op. 4) Open uw webbrowser en typ het standaard IP-adres van de router in: om de router te kunnen configureren (Voor het configureren van uw PC: zie 4. Windows voor TCP/IP configureren.) fig.17: typ het fabrieks IP-adres in van de router: in de browser. 15/03/ Bausch Datacom

23 5.1.2 Overzicht van de voornaamste configuratiemogelijkheden Hoofdmenu s en werking van de configuratietool Wanneer u na het intypen van het default IP-adres ( ) in uw browser (bijv. Internet Explorer) het eerste menu (homepage) van de routerconfiguratie bereikt, vindt u de volgende mogelijkheden in de horizontale bovenbalk: Home Setup Basic Advanced Utility Monitor Fig.18: De hoofdmenu s bevinden zich in de bovenbalk van de webinterface In de verticale linkerbalk vindt u steeds de submenu s van het betreffende menu. In de rechterbalk heeft u de mogelijkheid om instellingen in te brengen of wordt meer info gegeven betreffende het geactiveerde menu. U dient steeds instellingen te bevestigen door onderaan op de desbetreffende pagina op FINISH of NEXT te klikken. Klik op SAVE & RESTART om definitief op te slaan. In het HOME menu vindt u tevens in de linkerbovenhoek de klok van de router. Deze duidt de totale werkingstijd van de router aan. Onder deze klok vindt u ook de network status, met de vermeldingen connected of disconnected (rood vermeld). Deze vermeldingen duiden aan of de router een ADSL-verbinding heeft met de ADSL netwerkprovider. Het WAN-IP adres van de router wordt eveneens vermeld. 15/03/ Bausch Datacom

24 SETUP Indien u in de bovenbalk op Setup klikt, komt u in het Quick Setup Wizard menu. Dit is het basismenu om uw router te configureren voor het ADSLnetwerk. In de linkerbalk vindt u de submenu s. Klik op : Setup 1 : In het rechterscherm heeft u nu de keuze uit verschillende instellingen die de modus van uw router bepalen. Voor ADSL Turboline Go en Plus lijnen dient u PPPoE + NAT te activeren. Voor Office lijnen dient u NAT te activeren. (U kan de router ook in bridge modus plaatsen waardoor enkel voor een transparente verbinding gezorgd wordt.) Klik op Next om naar het volgende Setup menu te gaan. fig.19: in setup 1 dient u de operating modus van de router te configureren Setup 2 : In het rechterscherm heeft u nu verschillende LAN-parameters: IP address : LAN IP-adres van de router. Net mask : de LAN subnet mask van de router. (Het standaard IP-addres is met subnet mask ) Host Name : naam van het werkstation. Facultatief in te vullen. Domain Name : facultatief in te vullen. Klik op Next om naar het volgende Setup menu te gaan. Setup 3 : In het rechterscherm heeft u nu verschillende WAN-parameters als u in Setup 1 de NAT -modus geactiveerd heeft: IP-Address : WAN IP-adres van de router (enkel in te vullen indien u een statisch, publiek IP-adres van uw ISP of netwerkadministrator verkrijgt, bijv. voor Turboline Office -lijnen). Net Mask : de publieke subnet mask van de router. 15/03/ Bausch Datacom

25 NB. Een gateway address dient niet expliciet ingevuld te worden! ( Always on dient steeds geactiveerd) Klik op Next om naar het volgende Setup menu te gaan. Setup 4 : In het rechterscherm heeft u nu verschillende ATM-parameters: VPI/VCI : voor alle Belgacom Turboline ADSL-lijnen dient u 8/35 in te vullen, BEHALVE voor Office-lijnen over een ADSL/ISDN lijn (0/35). AAL5 Encapsulation : selecteer LLC. Klik op Next om naar het volgende Setup menu te gaan. fig. 20: VPI/VCI : voor alle Belgacom Turboline ADSL-lijnen dient u 8/35 in te vullen, BEHALVE voor Office-lijnen over een ADSL/ISDN lijn (0/35). Setup 5 : In het rechterscherm heeft u nu verschillende ISP-parameters (als u in Setup 1 de PPPoE -modus geactiveerd heeft.) Vul hier uw persoonlijk login ( Username ) en paswoord ( Password ) in dat u verkregen heeft van uw ISP. NB: Vergeet niet bij het invullen van de Username. Klik op Next om naar het volgende Setup menu te gaan 15/03/ Bausch Datacom

26 Fig.21: In setup 5 vult u uw persoonlijk login ( Username ) en paswoord ( Password ) in dat u verkregen heeft van uw ISP. Setup 6 In het rechterscherm heeft u nu een overzicht van de instellingen die u hebt ingebracht, namelijk: LAN, WAN, ATM VC en ISP parameters. Klik op Finish om de gedane wijzigingen op te slaan. De router zal nu automatisch herstarten. 15/03/ Bausch Datacom

27 BASIC Indien u in de bovenbalk op Basic klikt, komt u in het Basic Configuration Menu. In dit menu vindt u enkele specifieke functies terug. In de linkerbalk vindt u de submenu s. fig. 22: Indien u in de bovenbalk op Basic klikt, komt u in het Basic Configuration Menu Klik op : User profile : In het rechterscherm heeft u nu de volgende mogelijkheden: - U kan nu een User name en User password ingeven teneinde de toegang tot de router te beveiligen. Indien u niets wenst te wijzigen, is dit standaard adsl, adsl. - Tevens kan u de mogelijkheid om remote management toe te passen, activeren. ICMP (de router is niet pingable aan publieke kant). Telnet (u kan de router configureren via een Telnetsessie). Web (u kan de router via de browser configureren, u kan de poort specifiëren). Log table display setting : hier kan u de loggings activeren. Zie het menu Monitor. Packet filter (LAN to WAN) : hier kan u de filters van privaat netwerk naar publiek netwerk (Internet) inbrengen: IP Range : u kan een bereik van IP-adressen geven die u de toegang tot het publieke netwerk ontzegt. U kan tevens specificeren welk protocol - UDP 15/03/ Bausch Datacom

28 en/of TCP/IP - en poortnummer het betreft. Druk op OK en Finish. Om definitief op te slaan, druk op SAVE. Mac Address : u kan een MAC-adres ingeven waaraan u de toegang tot het publieke netwerk wil ontzeggen. U kan tevens specificeren welk protocol - UDP en/of TCP/IP - en poortnummer het betreft. Druk op OK om te bevestigen. Om definitief op te slaan, druk op Save. Web site or Keyword : u kan een URL of Keyword ingeven waarvoor toegang tot het publieke netwerk wordt ontzegt. Packet filter (WAN to LAN) : hier kan u de filters van publiek netwerk (Internet) naar privaat netwerk inbrengen. Druk op Add en Finish. Om definitief op te slaan, druk op Save. User Network Attribution : hier kan u voor specifieke LAN IP-adressen of MAC-adressen (of een bereik van LAN IP-adressen of MAC-adressen ) een poortbeperking (of een bereik van poortadressen) invoeren. DHCP General DHCP parameter : hier heeft u de mogelijkheid om de DHCPserverfunctionaliteit van de router te (des)activeren. U kan tevens tot drie DNS IP-adressen ingeven. Deze worden gebruikt als de router geen DNS-informatie ontvangen heeft tijdens de PPP-negotiatie. U kan een bereik geven van private IP-adressen die door de DHCP-server van de router zullen toebedeeld worden. Druk op Add en Finish. Om definitief op te slaan, druk op Save. Table of fixed host entries : hier kan u het MAC-adres en IP-adres van een vast werkstation inbrengen. Dit IP-adres wordt dan verbonden met een specifiek werkstation en wordt tevens niet gebruikt in de DHCP-toebedeling die desgevallend werd gecreëerd. Forward : Port Forwarding : hier kan u virtuele servers creëren. Op deze manier kan u voor bepaalde applicaties de NAT-functionaliteit voor een aantal poorten vrijmaken. (bijv. voor een mail- of webserver). U dient het protocol in te vullen (TCP/IP of UDP of beide), de Service Name (vrij door u te kiezen), het poortbereik en het Server IP-address. De datapaketten op deze poort worden dan automatisch naar het gespecificeerde private IP-adres doorgestuurd. UPnP forwarding Port triggering : hier kan u een bepaald bereik van poorten toebedelen aan de router waardoor uitgaande data met deze poortnummers geregistreerd worden. Wanneer de gevraagde data terugkomen, zullen deze naar het juiste 15/03/ Bausch Datacom

29 private werkstation geforward worden door de router (bijv. voor bepaalde online gaming applicaties). DMZ (Demilitarized Zone): met deze functie wordt voor een specifiek privaat werkstation (IP-adres) de Network Adress Translation ( NAT ) behouden, maar worden alle poorten opengezet. Dit betekent in feite dat het ingegeven private IP-adres volledig toegankelijk is vanaf het Internet. Vink de optie DMZ Setup enable aan, vul het IP-adres aan en klik op Finish. Om definitief op te slaan, druk op Save. Save & restart : met deze functie kan u steeds uw ingebrachte instellingen definitief opslaan in het geheugen van de router. De router zal opnieuw opstarten. 15/03/ Bausch Datacom

30 ADVANCED Indien u in de bovenbalk op Advanced klikt, komt u in het Advanced Configuration menu. In de linkerbalk vindt u de submenu s. Klik op : Fig.23: Indien u in de bovenbalk op Advanced klikt, komt u in het Advanced Configuration menu. Static Route : hier kan u statische routes inbrengen. Breng het netwerk IPadres in, Subnet Mask en Gateway. Deze functie is bedoeld om de routering naar bijv. een ander subnet aan LAN-zijde in te brengen. RIP : hier kan u de Router Information Protocol functionaliteit activeren (zie ook 7. FAQ). Save & restart : met deze functie kan u steeds uw ingebrachte instellingen definitief opslaan in het geheugen van de router. De router zal opnieuw opstarten. 15/03/ Bausch Datacom

31 UTILITY Indien u in de bovenbalk op Utility klikt, komt u in het Utility menu. In de linkerbalk vindt u de submenu s. Klik op : System : fig. 24: Indien u in de bovenbalk op Utility klikt, komt u in het Utility menu General system information : hier vindt u een overzicht van de systeemgegevens van de router (o.a. firmwareversie, chipset, RAM- en flashcapaciteit, DNS IP-adressen). Setup transforming rule for NAT Firmware : in dit menu heeft u al de mogelijke instellingen om de router te voorzien van een andere firmware. Meer info hierover vindt u op Load default settings : met deze functie brengt u de router terug naar de fabrieksinstellingen. (bijv.. privaat IP-adres: /DHCP geactiveerd enz.). Save & restart : met deze functie kan u steeds uw ingebrachte instellingen definitief opslaan in het geheugen van de router. De router zal opnieuw opstarten. 15/03/ Bausch Datacom

32 MONITOR Indien u in de bovenbalk op Monitor klikt, komt u in het Monitor menu. In de linkerbalk vindt u de submenu s. Klik op : IP routing table : hiermee wordt de routing table zichtbaar gemaakt. Proxima ADSL PR-I router status : in het rechterscherm vindt u een overzicht van de actuele routergegevens. U vindt o.a. de status van de verbinding, met de actuele datatrafiek, het LAN IP-adres van de router, het WAN IP-adres en de ATM VC parameters. Operating status : in de rechterbalk vindt u het publieke IP-adres (statisch of tijdelijk verkregen via de ISP), de status van de verbinding (PPPoE) en Idle time (indien op 0, zal de router zelf PPPoE initialiseren). ARP Table : in het rechterscherm vindt u een lijst met IP-adressen en overeenkomstige MAC- (Media Access Control) addressen van de NIC s (netwerkkaarten) die zich in hetzelfde privaat subnet bevinden als de router. DHCP table : deze tabel geeft de lijst van IP-adressen zoals toebedeeld aan LAN MAC- adressen door de DHCP-server van de router. Network Traffic count : in het rechterscherm vindt u een lijst met de uitgaande en inkomende datatrafiek per privaat IP-adres en overeenkomstig MAC-adres. PPP connection time list : deze lijst geeft het tijdsstip aan waarop ingelogd en uitgelogd wordt door de router en welk WAN IP-adres hiermee overeenstemt. Hacker attack log list table : deze lijst geeft een overzicht van WAN-LAN (inbraak)pogingen met bron IP-adres, het bestemmings IP-adres, poort, protocol, tijdsspanne en het aantal bytes. Opgepast, u dient wel deze functie te activeren in BASIC, Log table display setting. Incoming log table : deze lijst geeft een overzicht van de inkomende data. U kan er het bron IP-adres, het bestemmings IP-adres, poort, protocol, tijdsspanne en het aantal bytes in terugvinden. Opgepast, u dient wel deze functie te activeren in BASIC, Log table display setting. 15/03/ Bausch Datacom

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur 01/02/2001 1 Gebruikershandleiding VEGA 128 ISDN KAART Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom.

Nadere informatie

Siemens SpeedStream 5450 Router

Siemens SpeedStream 5450 Router Siemens SpeedStream 5450 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

Draadloze Pre-N Router

Draadloze Pre-N Router Draadloze Pre-N Router Deel uw hi-speed verbinding zonder kabels! Handleiding FD0nl Inhoud Inleiding................................................ Voordelen van een draadloos netwerk.......................

Nadere informatie

Internet. Handleiding ISDN

Internet. Handleiding ISDN Internet Handleiding Overzicht van de onderdelen uit het pakket DSL MODEM NT x x x x 2 2 3 4 PSTN PHONE DSL ETHERNET RESET POWER LIJN Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken, brengt de internetverbinding

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Stap 1 Voorbereiden Kijk waar in jouw woning het glasvezelkastje zich bevindt. Het glasvezelkastje zit over het algemeen in de meterkast*) Sluit de bijgeleverde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Stap 1 Voorbereiden Kijk waar in jouw woning de telefoonhoofdaansluiting zich bevindt. De telefoonhoofdaansluiting zit over het algemeen in de meterkast. Bepaal

Nadere informatie

Overzicht van de onderdelen uit het pakket

Overzicht van de onderdelen uit het pakket Overzicht van de onderdelen uit het pakket 1 x 1 x 1 x 1 x DSL PSTN Phone1 Phone2 1 2 3 4 WAN Reset Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken, brengt de internetverbinding tot stand en kan televisiesignalen

Nadere informatie

sb5830 & sb5835 Broadband Internet Router

sb5830 & sb5835 Broadband Internet Router sb5830 & sb5835 Broadband Internet Router sb5830 Gebruikershandboek Copyright 2002, Efficient Networks, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A. Efficient Networks and SpeedStream are registered

Nadere informatie

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding My Net AC1300 Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Vigor 2860. Snelstart handleiding

Vigor 2860. Snelstart handleiding Vigor 2860 Snelstart handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Verpakkingsinhoud / Voorbereiding... 2 LED indicatie / aansluitingen... 2 Verbinden van de router en het computersysteem... 4 Configuratie

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Geavanceerde gebruikershandleiding internet Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi modem.

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie