Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks"

Transcriptie

1 Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks 1. Introductie A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven T F Dit rapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek van Denise Dute dat zij deed voor het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven. Het onderzoek is verricht in de periode van maart 2013 tot augustus De onderzoeksvraag luidt: Welke organisatorische factoren dragen bij aan het succesvol inzetten van social media door gezondheidsbevorderende organisaties? Om deze vraag te beantwoorden zijn elf organisaties geïnterviewd die allen actief zijn op het gebied van social media. De organisaties die deelnamen aan het onderzoek zijn GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant, GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Midden-Nederland, Jong Florence, Villa Pinedo, Centrum Jeugd & Gezin s Hertogenbosch, het Trimbos-Instituut, het Voedingscentrum, Fatima Zorg, Jimmy s 050 Groningen, Sanquin en de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen is betrokken in dit onderzoek omdat deze organisatie bekend staat om zijn succesvolle social media inzet. Steeds meer organisaties zijn actief op social media, maar hoe zet je social media succesvol in? En wat is er in de organisatie nodig om social media succesvol in te zetten? Het doel van dit rapport is het geven van aanbevelingen die helpen bij het succesvol inzetten van social media in de organisatie. De aanbevelingen zijn gericht op gezondheidsbevorderende organisaties, maar kunnen ook van toepassing zijn op andere organisaties. Dit rapport beantwoordt de volgende vragen: Wat zijn social media? Wat maakt social media anders dan traditionele communicatie middelen? Wat zijn argumenten om actief te worden op social media? Wat zijn organisatorische voorwaarden voor social media inzet? Hoe kan mijn organisatie social media succesvoller inzetten? Versie: Status: Versie definitief Pagina 1 van 10

2 2. Wat zijn social media? Social media is een verzamelnaam voor alle online communicatiemiddelen die sociale interactie mogelijk maken. Berichten, meningen, foto s en video s worden gedeeld met social media. Gebruikers kunnen hierop reageren en de informatie verder verspreiden. Voorbeelden van social media kanalen zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Social media kunnen worden ingezet voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om de organisatie bij de doelgroep onder de aandacht te brengen, om de doelgroep te informeren, om een extra service te verlenen of om leden te werven. Het is belangrijk dat social media niet wordt ingezet als doel op zich, maar dat de inzet bijdraagt aan het realiseren van de organisatie doelstellingen. 3. Wat maakt social media anders dan traditionele communicatie middelen? Het verschil tussen social media en traditionele communicatiemiddelen, zoals e- mail, telefoon en advertenties, is dat ze snel, transparant en 24 uur per dag actief zijn. Hiernaast zijn traditionele communicatiemiddelen vooral gericht op zenden, terwijl social media interactie tussen de organisatie en de doelgroep mogelijk maakt. Deze eigenschappen van social media bieden voor- en nadelen voor een organisatie. Snelheid: via social media kan informatie snel en goedkoop worden verspreid. Daartegenover verwachten gebruikers een direct antwoord op hun vragen of opmerkingen. Enkele dagen later antwoorden is ongewenst op social media. Transparantie: met een tweet of een bericht op Facebook is informatie in enkele seconden voor de hele wereld toegankelijk. Overal op de wereld wordt deze informatie gelezen, gedeeld en kunnen mensen erop reageren. Ook klachten of negatieve verhalen op social media kan iedereen lezen. Hoe een organisatie hiermee om kan gaan is een lastige vraag en wordt later in dit rapport beantwoord. 24 uur per dag actief: social media kanalen zijn 24 uur per dag toegankelijk en worden vaak geassocieerd met ontspanning en vrije tijd. Veel mensen zijn ook buiten de reguliere werktijden actief op social media. Het resultaat is dat het publiek ook s avonds opmerkingen over de organisatie maakt of vragen aan de organisatie stelt. 2

3 Van zenden naar interactie: traditionele communicatiemiddelen zijn vooral gericht op zenden. Er is sprake van eenzijdige communicatie vanuit de organisatie naar de doelgroep. Voorbeelden van zenden zijn tv-reclames en advertenties in de krant. Social media kanalen bieden mogelijkheden voor interactie. Dit betekent dat organisaties de mogelijkheid hebben om met de doelgroep in gesprek te gaan en zowel informatie te halen als te brengen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid van de doelgroep Wat zijn argumenten om actief te worden op social media? Waarom moet mijn organisatie actief zijn op social media? Om te beginnen moet een organisatie niet actief zijn op social media. Deze afweging moet worden gemaakt op basis van de doelgroep, doelstellingen en de boodschap. Er zijn echter wel een aantal argumenten die pleiten voor social media inzet. Social media bieden de mogelijkheid om: gemakkelijk en goedkoop een grote groep mensen te bereiken 2. Steeds meer mensen zijn actief op social media, waaronder ook de doelgroep van uw organisatie. Om een idee te geven: in december 2012 had Facebook wereldwijd meer dan één miljard actieve gebruikers waarvan 618 miljoen gebruikers dagelijks actief waren 3. Het aantal actieve gebruikers op Twitter is tussen december 2009 en december 2012 gestegen van 15 miljoen naar 200 miljoen gebruikers 4. Deze groep gebruikers verwacht steeds meer dat organisaties actief zijn op social media 5. om in contact te staan met de doelgroep. De organisatie kan luisteren naar de doelgroep en achterhalen wat hun behoefte en vraag is. Ook biedt het samenwerkingsmogelijkheden met de doelgroep, dit wordt co-creatie genoemd 6. data te verzamelen zonder geografische belemmeringen 6. 1 Neiger, B. L., Thackeray, R., Burton, S. H., Giraud-Carrier, C. G., & Fagen, M. C. (2013). Evaluating Social Media s Capacity to Develop Engaged Audiences in Health Promotion Settings: Use of Twitter Metrics as a Case Study. Health promotion practice, 14 (2), Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), Facebook. (2013). Retrieved March 26, 2013, from 4 Beevolve. (2012). An exhaustive Study of Twitter Users Across the World. Retrieved March 26, 2013, from 5 Flinck, P. (2011). Strategic framework for utilization of social media: establishing link between strategic marketing and social media. Aalto University. 6 Thackeray, R., Neiger, B. L., & Keller, H. (2012). Integrating social media and social marketing: a four-step process. Health promotion practice, 13(2),

4 mensen aan te moedigen om te praten met vrienden en bekenden over de producten en diensten van de organisatie Wat zijn organisatorische voorwaarden voor social media inzet? Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat een aantal aspecten (voorwaarden) aanwezig moet zijn in de organisatie voor de inzet van social media. Deze voorwaarden staan hieronder beschreven. Support van het management: tijdens het onderzoek wezen de geïnterviewden support van het management aan als een cruciaal aspect. Eén van de geïnterviewden zei: als een directeur of een manager enthousiast is, is het niet zo moeilijk om social media verder uit te rollen. Geef een social media ambassadeur de ruimte: een social media ambassadeur is een persoon in de organisatie die affiniteit met social media heeft. Iemand met interesse voor nieuwe ontwikkelingen, die flexibel is en enthousiast is ten aanzien van social media. Het is belangrijk om een ambassadeur de ruimte te geven om social media te vertegenwoordigen in de organisatie. Het helpt ook wel dat ik zelf zo super enthousiast ben over social media en wat je er allemaal mee kan. Dus als ik er met mensen over praat dan krijgen ze er wel een beetje zin in. Dan worden ze nieuwsgierig, gaan ze er naar kijken en dat helpt heel goed. Toegang tot alle websites: het ligt voor de hand, maar beperkte toegang tot bepaalde websites, zoals YouTube, werkt belemmerend. Het komt nog regelmatig voor dat medewerkers geen toegang hebben tot websites door beveiligingsmaatregelen. 6. Hoe kan mijn organisatie social media succesvoller inzetten? Op het moment dat een organisatie een account aanmaakt op één van de social media kanalen is de organisatie niet direct succesvol. Het kost tijd om social media succesvol in te zetten. Een model dat dit duidelijk maakt is het social media maturity model 7, zie Figuur 1. Het social media maturity model beschrijft vier verschillende maturity- of volwassenheidsfasen: Ad hoc, Experimenteel, Functioneel en Transformatie. Een beginnende organisatie wordt geassocieerd met de Ad hoc fase: enkele medewerkers gebruiken social media en er is nog geen strategie of beleid 7 Social Media Maturity Model. Retrieved from 4

5 geformuleerd. Een organisatie kan door ontwikkelen naar de Experimentele fase, Functionele fase en uiteindelijk de Transformatie fase. Figuur 1: Het social media maturity model 8 Wat moet in de organisatie gebeuren om te transformeren naar de volgende volwassenheidsfase? Het is belangrijk om aan te geven dat er geen recept bestaat voor succesvol social media gebruik. Dit rapport doet enkel aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het succes. Onderstaande tekst beschrijft de aanbevelingen. Maak een duidelijke keuze wel of niet social : zoals al eerder is beschreven is het niet noodzakelijk om actief op social media te zijn. Echter, niets staat onprofessioneler dan een account dat niet helemaal af is of een account dat niet actief wordt gebruikt. Daarom is het van belang om een bewuste keuze te maken of de organisatie wel of niet actief wordt op social media. Beschouw social media als een officiële taak: hiermee wordt bedoeld dat het belangrijk is om tijd en financiën beschikbaar te stellen voor social media inzet. Dit werd genoemd in meerdere interviews. Eén van de geïnterviewden beantwoordde de vraag wat een succesfactor voor social media inzet is als volgt: Dat ik er tijd en 8 Social Media Maturity Model. Retrieved from 5

6 ruimte voor heb gekregen. Dat draagt enorm bij, want voorheen deed ik het tussen alle bedrijven door. Dat gaat gewoon niet. Dan loop je altijd achter de feiten aan en heb je geen tijd om leuke dingen te zoeken die interessant kunnen zijn. Bepaal je doelstellingen: wat wil je bereiken en wanner ben je succesvol op social media? Het is belangrijk om van te voren vast te stellen of en hoe de inzet van social media bijdraagt aan het realiseren van de organisatie doelen. Vervolgens moet worden bepaald welke resultaten worden beoogd met de social media inzet, wie de doelgroep is en welk social media kanaal het meest geschikt is. Ga niet bezig zonder een plan of een strategie, aldus een geïnterviewde. Ken je doelgroep: tijdens het onderzoek kwam regelmatig naar voren dat het heel belangrijk is om de doelgroep te kennen en de berichtgeving op de doelgroep af te stemmen. Als je begint met social media is het heel belangrijk dat je heel duidelijk je doelgroep kent. Dat je weet voor wie jij je berichten schrijft. [..] Iemand moet zich herkennen in wat jij twittert. Daarnaast is het van belang om te weten waar jouw doelgroep zich online bevindt. Formuleer een korte gedragscode: volgens de geïnterviewden werkt uitgebreide regelgeving met betrekking tot gewenst en ongewenst gedrag op social media demotiverend. Daarbij past het ook niet bij het medium. Social media kanalen zijn open en toegankelijk. Iedereen kan een account aanmaken en berichten versturen namens zichzelf of uit naam van de organisatie. Uit het onderzoek bleek dat een korte gedragscode veel effectiever werkt. De geïnterviewden gaven aan dat het belangrijk is dat de normen en waarden die in de organisatie heersen ook worden toegepast in de berichtgeving op social media. Het Trimbos-instituut heeft de volgende gedragscode is: Wees je bewust van wat je plaatst en voel je verantwoordelijk voor het Trimbos-instituut. Ontwikkel een responsplan: social media kanalen nodigen uit tot gesprek. Dit betekent dat organisaties ook opmerkingen en vragen vanuit de doelgroep kunnen verwachten. Voor een organisatie is het belangrijk om te bepalen hoe ze omgaan met vragen, opmerkingen en negatieve berichtgeving. Dit beleid kan onderdeel zijn van een webcareplan. Een aanbeveling is het opstellen van een responsplan. Het Trimbos-instituut maakt gebruik van The Air Force Web Posting Response Assessment (Figuur 2). Dit stappenplan vormt een handleiding die bepaald hoe wordt gereageerd op vragen en opmerkingen op social media. Wees voorbereid op kritiek: (dit gaat niet op voor iedere organisatie). Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op kritiek. Sommige organisaties verwerken 6

7 gevoelige informatie, bevinden zich in een kritiek veld en/of hebben te maken met politieke regelgeving. Deze organisaties kunnen veel kritiek vanuit het publiek verwachten. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Het opstellen van een responsplan helpt hierbij. Daarnaast is het aan te raden om de te verwachten kritiek goed in kaart te brengen. Een organisatie die regelmatig negatieve berichtgeving ervaart is Sanquin. Zij gaan daar als volgt mee om: We hebben ook een aantal negatieve thema s. Deze komen ook steeds terug in de publiciteit. Dat zullen veel organisaties kennen, want iedereen heeft een achillespees, iedereen doet iets wat niet leuk is. [..] Daar moet je wat aan doen. Dat betekent dat we op onze website op verschillende plekken informatie over dat thema hebben beschreven. Dus als dat in de social media opduikt dan kunnen wij verwijzen naar onze website. Pijnlijke onderwerpen lossen we op die manier goed op. Dat is ook een waarde van social media, dat we dat op die manier in samenwerking met de website ondervangen. 7

8 Figuur 2: Een voorbeeld van een responsplan. The Air Force Web Posting Response Assessment 9. Dit plan is ontwikkeld door de Emerging Technology Division of the US Air Force s Affairs Agency. 9 The Air Force Web Posting Response Assessment. Retrieved from pdf 8

9 Betrek de hele organisatie: Een voorwaarde voor succesvol social media inzet is dat social media in alle lagen van de organisatie worden gedragen. Dat het in elk geval wordt erkend als belangrijk voor óf het project óf de organisatie. Een andere geïnterviewde zei: je moet heel het bedrijf mee krijgen. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie bewust is van de waarde van social media en dat de organisatie vanuit alle hoeken informatie naar buiten brengt. Ook is het prettig als iemand binnen de organisatie antwoord geeft op vragen van het publiek. Op verschillende manieren kan social media onder de aandacht worden gebracht: Geef trainingen en workshops. Nodig enthousiaste sprekers uit om te vertellen over social media. Maak social media zichtbaar voor iedereen in de organisatie. Bijvoorbeeld door een Twitterfountain (een online tool, zoals twitterwall.me of visibletweets.com, die alle tweets toont bij een gekozen zoekterm) bij de koffieautomaat te plaatsen. Of door gesprekken op Twitter aan collega s te tonen. Met tweetdoc.org kunt u gemakkelijk een pdf-file van alle tweets maken. Monitor de social media activiteiten: organisaties kunnen veel leren door hun social media activiteiten te monitoren. Door het effect van de eigen social media inzet inzichtelijk te krijgen, kan je de activiteiten aanpassen zodat je social media inzet nog effectiever wordt. Monitoren kan op verschillende indicatoren. Welke indicatoren het meest geschikt zijn is afhankelijk van de doelstellingen. Tabel 1 toont een aantal indicatoren. Tabel 1: Een overzicht met verschillende indicatoren om de social media inzet te monitoren 10. Indicator Bereik Interactie Engagement Sentiment Voorbeeld Het aantal likes op Facebook en/of het aantal volgers op Twitter De hoeveelheid opmerkingen en vragen vanuit het publiek. De mate waarin berichten worden gedeeld/verspreid op de verschillende social media kanalen. Het aantal positieve en negatieve berichten over de organisatie. 10 Neiger, B. L., Thackeray, R., Burton, S. H., Giraud-Carrier, C. G., & Fagen, M. C. (2013). Evaluating Social Media s Capacity to Develop Engaged Audiences in Health Promotion Settings: Use of Twitter Metrics as a Case Study. Health promotion practice, 14 (2),

10 Tools die worden gebruikt zijn de statistieken van Facebook, Hootsuite, Tweetdeck, Sproutsocial, Who unfollowed me, Crowd Boost en Kloutscore. Er zijn gratis en betaalde tools beschikbaar die verschillende aspecten kunnen monitoren. Uit het onderzoek bleek dat beide type tools bruikbaar zijn, maar dat het op een gegeven moment gemakkelijker is om met een betaalde tool te werken. De reden hiervoor is dat betaalde tools (over het algemeen) meer kunnen meten dan een enkele gratis tool. Crossmediale communicatie: het is belangrijk om alle communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven en social media, met elkaar te verbinden en social media te zien als één van de communicatiemiddelen. Voorbeelden zijn het attenderen van lezers in de nieuwsbrief op de Facebook pagina en het plaatsen van een link naar de website op Twitter. Social media moet onderdeel zijn van de communicatie mix. Social media is gewoon een middel, net als een folder of een tv-commercial. Content: Content is King. Goede content is dé driver van bijvoorbeeld heel veel likes en heel veel shares. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat de content aansluit op de wensen en behoeftes van de doelgroep. Welke typen berichten het meest succesvol zijn is moeilijk te bepalen en is afhankelijk van de doelgroep. Volgens de deelnemers in het onderzoek is het belangrijk dat de informatie nieuwswaarde heeft en dat het interactie oproept. Hiernaast werken persoonlijke berichten of berichten die een kijkje in de keuken geven ook erg goed. Nawoord Dit rapport is geschreven door Denise Dute, master student Management, Policy Analysis, and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit. Dank gaat uit naar alle organisaties die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek: GGD West-Brabant, GGD Midden-Nederland, Jong Florence, Villa Pinedo, Centrum Jeugd & Gezin s Hertogenbosch, het Trimbos-Instituut, het Voedingscentrum, Fatima Zorg, Jimmy s 050 Groningen, Sanquin en de Nederlandse Spoorwegen. 10

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Stap 1: Breng je doelgroep in beeld Stap 2: Richt je Social Media accounts in Stap 3: Van

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Facebook Omarm de open cultuur

Facebook Omarm de open cultuur 1 Facebook Omarm de open cultuur 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Breng je bedrijf naar Facebook 05 Betrek je volgers 06 Maak het persoonlijk 07 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 08 Gebruik emoji 09

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Social Media zakelijk gebruiken

Social Media zakelijk gebruiken Social Media zakelijk gebruiken KENNISSESSIE 7 NOVEMBER 20 13 Welkom SMO2 Agenda 14.00 Ontvangst 14.15 Introductie 14.35 Social media in de praktijk: Dirkzwager advocaten en notarissen Zytec International

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL Welkom! #NTSOCIAL 1 http://www.youtube.com/watch?v=zcq1lwljkls 2 SOCIAL MEDIA Status en Aanpak 19 maart 2014 Zelfstandig online marketing adviseur Publicaties Online marketing expert in een week Social

Nadere informatie

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT Frank van Hal Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal Inhoud Veranderende informatieconsumptie Invloed Twitter op traffic website NT Geld verdienen, hoe doet NT het Tools Praktische tips snel

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Stichting RMT Lerend netwerk Inspiratiesessie Social Travel : 9 maart Foldermarkt: 19 maart Gastheerschap Magazine Marketing Persreizen Voorstellen

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur Beginnen met sociale media E-learning Week van de Acupunctuur Inhoudsopgave 1) Over sociale media 2) Waarom sociale media? 3) Beginnen met Facebook en Twitter 4) Inspiratie 5) Sociale mediaplan maken 1)

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES)

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) 16 TRENDS, TRUCS, TIPS & TOOLS DIE JE VERDER HELPEN JE REPUTATIE MOET JE VOEDEN EN VERDEDIGEN; OF JE DAT NU WILT OF NIET

Nadere informatie

Social Media. Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR. Utrecht Michel Penterman 6 december 2012

Social Media. Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR. Utrecht Michel Penterman 6 december 2012 Social Media Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR Utrecht Michel Penterman 6 december 2012 1 Agenda 1.Social Media Scan 2.Trends 3.Mogelijkheden 4.Tips

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet)

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Ruim 200 tweets van ongeveer 35 deelnemers, uitgeschreven door @davidkok Een hoofdstuk over hoe we om zouden moeten gaan met de (niet) twitterende ambtenaar.

Nadere informatie

Social media & Learning

Social media & Learning Social media & Learning Twitter: #elzrg11 Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Sociale media Sociale media voor leren gebruiken Hoe ik sociale media gebruik voor mijn eigen leren?

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Workshop D De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek

Workshop D De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Workshop D De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Wie zijn wij? Introductie Wat kun je het komende uur verwachten? Goede voorbeelden Inspiratie Ervaringen Brainstorm Tips

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL?

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel inzetbaar Kennissessie sociale media Webmonnik.nl is Rogier Mostert Doel: bedrijven succesvoller maken

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de SOCIAL MEDIA Wat is Social Media Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de gebruikers om onderling de dialoog aan

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders.

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders. YOUNG PROFESSIONALS Automotive Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites:

Nadere informatie

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen Wit Communicatieadviseurs Wat is monitoring? Het zoeken naar gesprekken die relevant zijn voor jouw onderwerp, om een vinger aan de pols

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie

Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie Semester: 4, voorjaar 2016 Opdrachtgever: Perplex Internetmarketing B.V Projectgroep: M41-a Leden: L. Daalmeijer, D. Nietveld,

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Stichting RMT Lerend netwerk Inspiratiesessie Social Travel : 9 maart Foldermarkt: 19 maart Gastheerschap Magazine Marketing Persreizen Voorstellen

Nadere informatie

Webcare gemeente Groningen

Webcare gemeente Groningen Webcare gemeente Groningen Dit memo beschrijft de eerste werkafspraken rondom het inrichten van webcare en monitoring sociale media. Twee units zijn hierbij betrokken, KCC en communicatie. In dit stuk

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen Onbegrensd meten met alternative metrics Peter Nieuwenhuizen Introductie Peter Nieuwenhuizen, Sr. consultant information management Erasmus Universiteit Rotterdam Utrecht Universiteit Yamanouchi Europe

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie