TEXTIEL & BREIGOED CAO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016"

Transcriptie

1 EXTIEL & BREIGOED CAO

2 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid. 7 Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid... 8 Aanvullende vergoeding bij ziekte of invaliditeit... 8 CONTRACT Opzegtermijnen Werkgroep statuten arbeiders bedienden Medische controle LOOPBAAN Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) Aanvullende vakantiedagen Anciënniteitverlof Tewerkstelling Klein verlet Tijdkrediet met motief Landingsbanen Werkbaar werk Arbeidstijd en flexibiliteit VORMING EN OPLEIDING INSPRAAK EN OVERLEG SYNDICALE PREMIE BIJZONDER AANDACHTSPUNT ADRESSEN... 27

3 3 INLEIDING De sectorale onderhandelingen kenden een valse start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om het overleg op te starten met als doel tot een nieuw sectoraal akkoord te komen. Dit is ons gelukt. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. Door de indexsprong en de beperkte loonmarges die werden opgelegd, was onze onderhandelingsruimte beperkt. Toch zijn we erin geslaagd om een akkoord te bereiken over koopkracht, werkbaar werk, bestaanszekerheid, tijdkrediet met motief, landingsbaan, SWT, vorming en opleiding, Kortom zaken die werknemers belangrijk vinden. Deze publicatie is een momentopname. Over bepaalde engagementen wordt verder onderhandeld. Voor de laatste stand van zaken, neem een kijkje op Verder vind je in deze publicatie alle belangrijke elementen uit deze cao, aangevuld met algemene informatie van toepassing in de sector textiel en breigoed. Nieuwe zaken herken je aan het icoontje. Deze publicatie bevat zowel informatie voor arbeiders als voor bedienden. Elk thema begint met gemeenschappelijke informatie. Daarna vind je aanvullende informatie van toepassing op arbeiders of bedienden. Met eventuele vragen kan je terecht bij jouw vakbondsafgevaardigde of in het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt. Veel leesplezier, ACV-CSC METEA en LBC/NVK

4 4 INKOMEN Index De laatste indexatie in de sector dateert van 1 oktober Door de indexsprong, opgelegd door de regering, werd de index voorzien op 1 juli 2015 opnieuw uitgesteld, waarschijnlijk tot in Maaltijdcheques Zowel de arbeiders als de bedienden hebben recht op maaltijdcheques. ARBEIDERS Vanaf 1 januari 2016 wordt de maaltijdcheque opgetrokken. De maaltijdcheque heeft dan een waarde van 5,20 per effectief gepresteerde dag. Het werkgeversaandeel is gelijk aan 4,11 en het werknemersaandeel is gelijk aan 1,09. Voor overbruggingsploegen zijn andere bedragen van toepassing. BEDIENDEN Vanaf 1 januari 2016 wordt de maaltijdcheque opgetrokken. De maaltijdcheque heeft dan een waarde van 4,45 per effectief gepresteerde dag. Het werkgeversaandeel is gelijk aan 3,36 en het werknemersaandeel is gelijk aan 1,09.

5 5 Vervoerkosten Openbaar vervoer De werkgever betaalt een deel van de kosten voor het openbaar vervoer terug. ARBEIDERS De werkgeversbijdrage in de kosten voor het openbaar vervoer bedraagt 75 % voor de arbeiders. De tabel met de bijdrage per km vind je in onze publicatie Vervoerkosten BEDIENDEN De werkgeversbijdrage in de kosten voor het openbaar vervoer bedraagt 80 % voor bedienden. Privévervoer De werkgever komt tussen van zodra de afstand naar het werk 5 km (enkele richting) bedraagt. De tabel met de bijdrage per dag vind je in onze publicatie Vervoerkosten ARBEIDERS Voor arbeiders in wisselende overbruggingsploegen en de vaste nacht-overbruggingsploeg is er een verhoogde tussenkomst gelijk aan 100 %. Deze tussenkomst is niet gekoppeld aan een minimumafstand. BEDIENDEN De bedienden in de sector genieten daarenboven van een fietsvergoeding van 0,20/km.

6 6 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie Werknemers hebben recht op een aanvullende vakantievergoeding (ook wel eindejaarspremie genoemd). ARBEIDERS Arbeiders die tussen 1 april van het voorbije jaar en 31 maart van het huidige jaar (referteperiode) gewerkt hebben in de sector, ontvangen een eindejaarspremie van 9,2 % op het verdiende brutoloon (aan 100 %) in de aangehaalde referteperiode. De premie wordt betaald door het Waarborgfonds in de tweede helft van december. BEDIENDEN De bedienden ontvangen met het loon van de maand december een eindejaarspremie.

7 7 BESTAANSZEKERHEID Aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid. ARBEIDERS Vanaf 1 juli 2015 wordt de opleg tijdelijke werkloosheid economische redenen die betaald wordt door de werkgever opgetrokken van 2 naar 2,60 per dag (5-dagenweek). Dit voor onbepaalde duur. Dagen economische werkloosheid Bedrag per dag Wie betaalt? 1-6 (regime 5-dagenweek) 2,60 Werkgever 7-86 (regime 6-dagenweek) 3,29 Waarborg- en Sociaal fonds 7-86 (regime 5-dagenweek) 2,60 Werkgever 87 en meer (regime 5-dagenweek) 2,60 Werkgever Van het bedrag van 3,29 wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing afgehouden. De betaling door het Fonds gebeurt samen met de betaling van de syndicale premie, tussen 25 en 31 december. De betaling door de werkgever gebeurt bij de maandelijkse loonafrekening. Het maximaal bedrag, syndicale premie inbegrepen, bedraagt: [( 3,29 x 80 dagen) 26,75 %] = 327,79.

8 8 BEDIENDEN De bedienden krijgen een opleg van 9,59 per dag tijdelijke werkloosheid. De betaling gebeurt maandelijks door de werkgever. Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van volledige werkloosheid. ARBEIDERS & BEDIENDEN Werknemers die vanaf 1 juli 2015 volledig werkloos worden, krijgen geen sociale begeleiding meer. De lopende dossiers van de werknemers ontslagen voor 1 juli 2015 blijven lopen tot uitputting van het krediet. Aanvullende vergoeding bij ziekte of invaliditeit Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van ziekte of invaliditeit. Een langdurig zieke is een werknemer die minstens 6 maanden arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval van gemeen recht. ARBEIDERS De invaliden en langdurig zieken die ontslagen worden, hebben recht op een bijkomende vergoeding van 2,48 per dag gedurende 36 maanden of 936 dagen.

9 9 BEDIENDEN Bij afdanking van een langdurig zieke bediende, ongeacht de leeftijd, om welke reden ook (behalve om dringende reden) wordt gedurende een periode van maximum 36 maanden een bijkomende vergoeding van 2,48 per dag toegekend.

10 10 CONTRACT Opzegtermijnen Sinds 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren, startte men met anciënniteit 0 op 1 januari Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers vastgeklikt op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden. OPMERKING De opzeg door de werknemer kan maximum 13 weken bedragen.

11 11 Sinds 1 januari 2014 zijn volgende opzegtermijnen van toepassing: Anciënniteit Opzeg door WG (in weken) (anc. = 0 op 1 januari 2014) Opzeg door WN (in weken) (anc. = 0 op 1 januari 2014) Tegenopzeg WN na opzeg door WG (in weken) m m m j j3m j 6 m j 9 m

12 12 Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten vastgeklikt. ARBEIDERS De opzegtermijnen van toepassing tot 31 december 2013: Anciënniteit op 31 december 2013 Arbeidsovereenkomsten voor 1 januari 2012 Arbeidsovereenkomsten na 1 januari 2012 WG WN WG WN ALGEMEEN Minder dan 6 maanden 7 d 3 d 7 d 3 d 6 maand tot 5 jaar 35 d 17 d 40 d 17 d 5 tot 10 jaar 42 d 21 d 48 d 21 d 10 tot 15 jaar 56 d 28 d 64 d 28 d 15 tot 20 jaar 84 d 42 d 97 d 42 d Vanaf 20 jaar 112 d 56 d 129 d 56 d SWT Minder dan 6 maanden 7 d 28 d Minder dan 20 jaar 28 d 32 d Vanaf 20 jaar 56 d 64 d d = kalenderdagen Er werd een compensatieregeling voorzien voor arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden. Het doel van die regeling is het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden uit het verleden te compenseren. Decompensatiegebeurtofwelviadeontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel via de ontslaguitkering.

13 13 Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die de ex-arbeider heeft: Op 1 januari 2015: 15 jaar anciënniteit hebben. Op 1 januari 2016: 10 jaar anciënniteit hebben. Op 1 januari 2017: voor iedereen. De periode gedekt door de OCV wordt bepaald aan de hand van volgende formule: Alle jaren anciënniteit alsof de arbeider altijd al werkte onder de nieuwe regeling (a) (vastgeklikte rechten op 31 december 2013 (b) + opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot ontslag (c)) VOORBEELD Arbeider PC 120 In dienst: Uit dienst: (a) Totale anciënniteit = 22 jaar en 0,5 maand = 64 weken (cfr. nieuwe opzegtermijnen). (b) Opzeg arbeider tot : PC 120: 20 jaar + 11 maand = 16 weken (112 kalenderdagen). (c) Opzeg van tot : 1 jaar en 1 maand = 8 weken. Deze werknemer krijgt dus (16 + 8) 24 weken opzeg (te presteren of als opzegvergoeding) én een uitbetaling van een netto ontslagcompensatievergoeding van 40 weken (= 64 24).

14 14 De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding. De andere wijze van compensatie is het systeem van de ontslaguitkering en geldt voor diegenen die geen recht hebben op de OCV omdat ze onvoldoende anciënniteit hebben. Voor contracten vanaf 1 januari 2012 bedraagt die ontslaguitkering Voor contracten vóór 1 januari 2012 gelden volgende bedragen, ook afhankelijk van de anciënniteit die men heeft op het moment van het ontslag: < 5 jaar: netto > 5 jaar < 10 jaar: netto > 10 jaar: netto Ook de ontslaguitkering wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De ontslaguitkering kan wel gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

15 15 BEDIENDEN Tot 31 december 2013 waren voor bedienden volgende opzegtermijnen van toepassing: Bediende Ontslag werkgever Ontslag werknemer Jaarloon ( ) 31/12/ > > Opbouw Minimum Opbouw Maximum 3 maand / begonnen 5 jaar 1 maand / begonnen jaar 1 maand / begonnen jaar 3 maand 3 maand 3 maand 1,5 maand / begonnen 5 jaar 1,5 maand / begonnen 5 jaar 1,5 maand / begonnen 5 jaar 3 maand 4,5 maand 6 maand Om de opzegtermijn te berekenen vanaf 1 januari 2014: OPGELET Vastgeklikte rechten op 31 december opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot ontslag Bij ontslag door de werknemer: wanneer de maximumgrenzen bereikt zijn op 31 december 2013 wordt geen rekening gehouden met de opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari Werkgroep statuten arbeiders bedienden Een gemengde paritaire werkgroep (PC 120 en PC 214) zal de sectorale verschillen inzake loon-en arbeidsvoorwaarden tussen arbeiders en bedienden inventariseren.

16 16 Medische controle ARBEIDERS & BEDIENDEN De werkgever heeft steeds de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te laten controleren door een controlearts. De werknemer is verplicht deze controle te ondergaan. Daaraan werd niets gewijzigd. De wet voorziet evenwel dat bij collectieve arbeidsovereenkomst (op sectorniveau of op vlak van de onderneming) of via het arbeidsreglement een zogenaamde beschikbaarheidsperiode kan bepaald worden. De beschikbaarheidsperiode is een periode tijdens de dag gedurende dewelke de werknemer zich verplicht op zijn verblijfplaats ter beschikking moet houden voor de controlearts. Deze periode omvat maximum 4 aaneengesloten uren tussen 7 en 20 uur. Deze verplichting moet beperkt zijn in de tijd en in het begin van de ziekteperiode worden vastgelegd. In de sector textiel en breigoed werd geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die zo n beschikbaarheidsperiode vastlegt. Zonder collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of bepalingen in het arbeidsreglement, is het dus toegelaten om de woonst te verlaten voor zover dit op het geneeskundig getuigschrift voorzien is. Indien jouw werkgever bepalingen in het arbeidsreglement wil invoeren aangaande deze problematiek, is het raadzaam om contact op te nemen met jouw plaatselijk secretariaat van ACV-CSC METEA. Zij zullen jou de nodige informatie verstrekken.

17 17 LOOPBAAN Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) ARBEIDERS & BEDIENDEN Het stuk werkloosheid wordt door de RVA betaald. De aanvullende vergoeding wordt volledig ten laste genomen door het Fonds. Binnen de sector worden deze verschillende stelsels verlengd tot 31 december 2016: SWT vanaf 62 jaar (algemeen stelsel cao 17). SWT vanaf 58 jaar 35 loopbaan, zware beroepen. SWT vanaf 58 jaar 33 jaar beroepsverleden, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep. SWT vanaf 56 jaar na 40 beroepsverleden (tot eind 2015). SWT vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (vanaf 2016). SWT vanaf 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen. Binnen de sector werd het stelsel SWT 60 jaar 40 jaar loopbaan mannen, 31 voor de vrouwen (2015); 40/32 jaar (2016) en 40/33 jaar (2017) verlengd tot 31 december Aanvullende vakantiedagen ARBEIDERS Elke arbeider die 33 dagen of meer gepresteerd heeft in het voorafgaand jaar (vijfdagenweek), heeft recht op 1 tot 4 supplementaire vakantiedagen in het lopend jaar.

18 18 Arbeidsdagen in het voorafgaand jaar (vijfdagenweek) vakantiedagen in het lopend jaar 228 dagen en meer tot 227 dagen 3 98 tot 162 dagen 2 33 tot 97 dagen 1 minder dan 33 dagen 0 Deze dagen worden betaald door Vacantex in de eerste week van september van het lopend jaar en bedragen 2 % van het brutoloon (100 %) van het voorafgaand jaar. BEDIENDEN De vermindering van de arbeidsduur van 40 naar 37u20 wordt bekomen door middel van verlofdagen arbeidsduurvermindering. Anciënniteitverlof Werknemers die 20 jaar ononderbroken in dienst zijn van dezelfde textielwerkgever, hebben recht op 1 dag anciënniteitverlof per kalenderjaar. Na 25 jaar ononderbroken dienst in de onderneming wordt dit 2 dagen anciënniteitverlof. Werknemers die afgedankt worden ingevolge herstructurering, sluiting of faillissement behouden hun anciënniteit, voor zover zij binnen de 6 maanden terug in dienst treden bij een textielwerkgever. Het loon voor deze anciënniteitdagen is ten laste van de werkgever.

19 19 Tewerkstelling De tewerkstellingsverbintenissen uit vorige cao s werden verlengd tot eind Dit betekent dat de werkgevers nog steeds niet mogen overgaan tot afdanking om economische of technische redenen. Willen ze er toch van afwijken, dan moeten ze een welomschreven procedure volgen van informatie en overleg met de syndicale overlegorganen. Een paritaire werkgroep zal onderzoeken hoe de tewerkstellingsverbintenissen kunnen geactualiseerd worden in functie van de nieuwe ontslagregeling en de cao 109. ARBEIDERS Indien de werkgever zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan de ontslagen arbeider een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 991,57 eisen. Klein verlet ARBEIDERS & BEDIENDEN In aanvulling op de wettelijke regeling inzake klein verlet heeft de werknemer bij het overlijden van de partner, het overlijden van een kind of het overlijden van een kind van de partner recht op 4 dagen klein verlet in plaats van 3 dagen. Tijdkrediet met motief Maximaal 5 % van het personeel kan gelijktijdig tijdkrediet opnemen. Maar op initiatief of mits akkoord van de werkgever, na gemotiveerde vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers, kan van de 5 % drempel afgeweken worden.

20 20 De 5 % drempel wordt verhoogd met 2 eenheden per schijf van 10 werknemers boven de 50 jaar in de onderneming. Akkoord over de invoering van het voltijds en halftijds tijdkrediet met motief gedurende 36 maanden, mits akkoord door de werkgever. De toepassing van tijdkrediet wordt voor de overbruggingsploegen toegestaan mits het gaat om een volledige schorsing van de arbeidsprestaties. Voor ploegenarbeiders wordt het recht op 1/5 de loopbaanvermindering toegekend op basis van 1 dag per week (geen halve dagen!). De cao Vlaamse aanmoedigingspremie wordt verlengd. Landingsbanen Landingsbanen 1/5 de vanaf 55 jaar voor zware beroepen en lange loopbanen met 38 jaar beroepsverleden. Werkbaar werk Aan de opleidingscentra wordt gevraagd om concrete acties uit te werken rond dienstverlenende, ondersteunende begeleiding voor ondernemingen en werknemers in het kader van werkbaar werk. Hiervoor worden middelen voorzien. Arbeidstijd en flexibiliteit ARBEIDERS Op sectoraal niveau worden geen akkoorden afgesloten over de uitbreiding van de flexibiliteit.

21 21 VORMING EN OPLEIDING ARBEIDERS & BEDIENDEN In de textielsector hebben we altijd veel aandacht besteed aan vorming en opleiding. De organisatie van het aanbod berust bij de sectorale opleidingsinstellingen Cobot, Cobot bedienden en Cefret. De sectorale opleidingsinspanningen worden verder gezet met bijzondere aandacht voor de risicogroepen. ARBEIDERS Het werkplekleren, in het kader van het betaald educatief verlof, wordt verlengd tot 31 augustus 2017.

22 22 INSPRAAK EN OVERLEG In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht en vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden. Voor de berekening van deze aantallen worden de huisarbeiders en de bijkomende uitzendkrachten meegeteld. Uitzendkrachten die een arbeider vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is, tellen niet mee. ARBEIDERS De drempel voor het instellen van een syndicale afvaardiging blijft op 30 arbeiders. BEDIENDEN De drempel voor het instellen van een syndicale afvaardiging blijft op 35 bedienden.

23 23 SYNDICALE PREMIE ARBEIDERS & BEDIENDEN De syndicale premie stijgt vanaf 1 januari 2016 van 130 naar 135. ARBEIDERS Elke gesyndiceerde werknemer die op 30 juni werkt in een textiel- of breigoedonderneming heeft hier recht op. Gepensioneerden en SWT-ers hebben recht op een syndicale premie tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en minstens gedurende 6 jaar. Het bedrag van deze syndicale premie bedraagt ook 135. Arbeiders of langdurige zieken ouder dan 50 jaar, die ontslagen worden, hebben recht op een syndicale premie gedurende 6 jaar, op voorwaarde dat zij volledig ononderbroken werkloos of arbeidsongeschikt blijven. Interims in de sector textiel en breigoed vallen terug op de regeling syndicale premie uitzendkrachten. BEDIENDEN Bedienden hebben recht op deze syndicale premie van zodra ze in het kalenderjaar 1 dag gewerkt hebben.

24 24 BIJZONDER AANDACHTSPUNT Actualisatie cao s Er wordt een paritaire werkgroep opgericht die zal onderzoeken welke sectorale cao s kunnen geactualiseerd worden. Het is niet de bedoeling om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

25 25 ACV-CSC METEA HEEFT JOU NODIG ACV-CSC METEA is een sterke nationale industrievakbond. Leden en militanten maken onze organisatie sterk. Alleen maar voordelen: Wij verdedigen jouw belangen. Onze informatie is duidelijk en correct. Je kan met al jouw vragen in volle vertrouwen bij ons terecht. Onze militanten zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Zij dragen zorg voor jouw bekommernissen. Als onderhandelen niet lukt, dan pas voeren we actie. En als het moet, stappen we samen naar de arbeidsrechtbank. Je kan bovendien heel wat geld besparen op jouw uitgaven voor vakantie en vrije tijd op vertoon van jouw lidkaart bij onze partners. Lid worden kan heel eenvoudig! Spreek gerust een militant aan of bezoek onze website en ontdek wat ACV-CSC METEA jou te bieden heeft!

26 Notities 26

27 27 Je kan terecht in onze secretariaten: HOPMARKT AALST Tel NATIONALESTRAAT ANTWERPEN Tel RUE PIETRO FERRERO ARLON Tel CHAUSSÉE DE LOUVAIN NAMUR Tel OUDE BURG BRUGGE Tel RUE PLETINCKXSTRAAT BRUSSEL / BRUXELLES Tel RUE PRUNIEAU CHARLEROI Tel OUDE VEST 144 bus DENDERMONDE Tel AACHENER STRASSE EUPEN Tel POEL GENT Tel GULDENSPORENLAAN HOUTHALEN Tel PR. KENNEDYPARK 16D 8500 KORTRIJK Tel PLACE MAUGRÉTOUT LA LOUVIÈRE Tel MARTELARENLAAN KESSEL-LO Tel BOULEVARD SAUCY LIÈGE Tel ONDER DEN TOREN MECHELEN Tel RUE CLAUDE DE BETTIGNIES MONS Tel PLACE CHARLES DE GAULLE MOUSCRON Tel RUE DES CANONNIERS NIVELLES Tel DR. L. COLENSSTRAAT OOSTENDE Tel H. HORRIESTRAAT ROESELARE Tel AIME DELHAYEPLEIN RONSE Tel H. HEYMANPLEIN SINT-NIKLAAS Tel OUDE STATIONSSTRAAT TIELT Tel AV. DES ÉTATS-UNIS 10 BTE TOURNAI Tel KORTE BEGIJNENSTRAAT TURNHOUT Tel PONT LÉOPOLD VERVIERS Tel TOEKOMSTSTRAAT VILVOORDE Tel

28 Volg ons op Facebook, Informatie over lonen, premies, nieuws uit onze sectoren en andere wist-je-datjes: VU: Marc De Wilde, Pagodenlaan 1-3, 1020 Brussel

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie.

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 Aanvullende sociale toelage

Nadere informatie

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS PC 107 CAO 2017-2018 MEESTER- KLEERMAKERS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Huisarbeid... 4 Maaltijdcheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 CONTRACT... 7 Opzegtermijnen...

Nadere informatie

VLAS CAO (PSC )

VLAS CAO (PSC ) VLAS CAO 2015-2016 (PSC 120.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Pensioenfonds... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC )

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC ) EXTIEL- RECUPERATIE CAO 2015-2016 (PSC 142.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Toeslag bij

Nadere informatie

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL PC 120 EN 214 CAO 2017-2018 TEXTIEL INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)...

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

TEXTIEL EN BREIGOED PC

TEXTIEL EN BREIGOED PC TEXTIEL EN BREIGOED PC 120.00 CAO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Nationaal akkoord voor de sector textiel en breigoed.....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215)

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 4 BESTAANSZEKERHEID... 6 Bijkomende uitkering bestaanszekerheid voor volledig

Nadere informatie

METAALHANDEL PSC 149.04

METAALHANDEL PSC 149.04 METAALHANDEL PSC 149.04 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Ecocheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen.

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Eindejaarspremie... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Aanvullend pensioen... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

VLASBEREIDING PSC

VLASBEREIDING PSC VLASBEREIDING PSC 120.02 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector van de vlasbereiding....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

MONTEERDERS PC 111.03

MONTEERDERS PC 111.03 MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Eindejaarspremie... 5 Extra premies... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2017-2018 TEXTIEL- VERZORGING INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 4 Eindejaarspremie... 5 Arbeidstijd en flexibiliteit... 6 Mobiliteit... 8 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

TEXTIEL- VERZORGING PC 110

TEXTIEL- VERZORGING PC 110 TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielverzorging.......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE PC 109 EN 215 CAO 2017-2018 KLEDING EN CONFECTIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Bijkomende

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

PSC CAO EDELE METALEN

PSC CAO EDELE METALEN PSC 149.03 CAO 2017-2018 EDELE METALEN INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Verhoging lonen... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

METAALBOUW PC & 02

METAALBOUW PC & 02 METAALBOUW PC 111.01 & 02 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud INKOMEN... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Aanvullend pensioen... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

GARAGES PC 112 CAO

GARAGES PC 112 CAO GARAGES PC 112 CAO 2013-2014 Inhoud 2 Inhoud Inkomen.... 4 Index... 4 Ecocheques.... 4 Vervoerkosten.... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 7 Sectoraal pensioenstelsel.... 7 Bestaanszekerheid....

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

PSC CAO METAAL- RECUPERATIE

PSC CAO METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2017-2018 METAAL- RECUPERATIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Anciënniteitstoeslag... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

GARAGES CAO

GARAGES CAO ARAGES CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 Stand-by vergoeding... 8 Sectoraal pensioenstelsel... 9

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

ELEKTRICIENS CAO

ELEKTRICIENS CAO LEKTRICIENS CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Mobiliteitsvergoeding... 6 Eindejaarspremie... 7 Ploegenpremie... 9 Premie

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

METAAL- HANDEL CAO

METAAL- HANDEL CAO ETAAL- HANDEL CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 Stand-by vergoeding... 8 Sectoraal pensioenstelsel...

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

PSC CAO METAAL- HANDEL

PSC CAO METAAL- HANDEL PSC 149.04 CAO 2017-2018 METAAL- HANDEL INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 7 Stand-by

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

NON-FERRO PC 105 CAO

NON-FERRO PC 105 CAO NON-FERRO PC 105 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud INKOMEN... 4 Index.... 4 Minimumlonen... 4 Jeugdlonen... 4 Ecocheques... 5 Variabele bonus... 6 Eindejaarspremie... 7 Storingsvergoeding... 8 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be April 2016 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

KLEDING EN CONFECTIE

KLEDING EN CONFECTIE KLEDING EN CONFECTIE PC 109.00 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector kleding en confectie 3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Papier- en kartonbewerking PC 136

Papier- en kartonbewerking PC 136 Papier- en kartonbewerking PC 136 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2014 Inhoudstafel 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE INHOUD Inleiding... 3 Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?... 4 Wie bepaalt de functie van de individuele werknemer?...7 Op welke manier moet de werkgever je

Nadere informatie

Papier en kartonbewerking PC 136

Papier en kartonbewerking PC 136 Papier en kartonbewerking PC 136 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Stoffering en houtbewerking PC 126 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2014

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding JURIDISCHE ACTUA 2017-08 INHOUD ALGEMENE INFO.. Varia Tussenkomst kilometervergoeding INHOUD SECTOR NIEUWS PC 106.02 PC 119 PC 121 PC 124 PC 132 PC 144 PC 145 PC 149.01 PC 201 PC 202.01 PC 220 PC 302 PC

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2013 Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD /10/2015

PROTOCOLAKKOORD /10/2015 PROTOCOLAKKOORD 2015-2016 22/10/2015 1. Sectorproblematiek Er wordt een Monitoringwerkgroep opgericht die de invoering van de witte kassa in de horeca opvolgt en nagaat welke effecten dit heeft. Aan Guidea

Nadere informatie

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp protocol van akkoord 2015-2016 van 3 juni 2015 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op

Nadere informatie