Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6"

Transcriptie

1 Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6 Versie 1.0 Datum Status definitief Bestandsnaam ZOVAR Instructie IIS6.doc (ZV30.01)

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding Disclaimer 3 2 Stappenplan Servercertificaat 4 3 Aanmaken van het Certificate Signing Request Wat heeft u nodig Aanmaken van het Certificate Signing Request Het aanvragen van een certificaat: 10 4 Het omzetten van en naar PEM encoding 11 5 Het installeren van een servercertificaat Wat heeft u nodig Installeren van een servercertificaat SSL Vereisen Installatie Root CA certificaten: Controle van de werking 22 6 Het vereisen van een cliëntcertificaat 25 7 Relevante Links CIBG, Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever: CIBG, telefoon Pagina 2 van 27

3 1 Inleiding 1.1 Inleiding Dit document beschrijft de basisstappen voor het aanmaken en installeren van een servercertificaat voor het beveiligen van de communicatie tussen een cliënt en een Microsoft Internet Information Server 6.0 (IIS6). Wanneer er in dit document wordt gesproken over een cliënt, dan wordt hiermee een willekeurig werkstation bedoelt. Wanneer er in dit document wordt gesproken over een webserver dan wordt hiermee de server bedoeld waarop de internetpagina draait waarvan de communicatie versleuteld dient te worden. Verderop in het document wordt ook uitgelegd hoe u de gebruiker zich kan laten identificeren door middel van het tonen van een cliëntcertificaat. Dit is geen vereiste. 1.2 Disclaimer Het aanmaken van een PKCS#10 kan op vele manieren. Wij verwijzen u dan ook naar de documentatie van de leverancier van uw server. Dit document kunt als een voorbeeld gebruiken voor het aanmaken van een PKCS#10 bestand en als voorbeeld voor de installatie op de server van het door ZOVAR verkregen certificaat. Aan de inhoud van dit document kan geen rechten worden ontleend. Ook kunnen wij geen vragen beantwoorden over de inhoud hiervan aangezien dit buiten de ondersteuning valt van ZOVAR. Deze documentatie wordt u aangeboden as is. Pagina 3 van 27

4 2 Stappenplan Servercertificaat Dit stappenplan beschrijft de te nemen stappen van het maken, installeren en configureren van een servercertificaat binnen de IIS webserver op Windows. Achter elke stap staat de naam van het document welke deze stap uitgebreid beschrijft. Stap Beschrijving Document 1 Aanmaken van een PKCS#10 Hoofdstuk 3 bestand 2 Aanvragen servercertificaat Zie factsheet ZOVAR Servercertificaat aanvragen op Indien nodig (bij overzetten van PEM codering naar DER) 3 Omzetten codering Hoofdstuk 4 4 Installeren van het servercertificaat Hoofdstuk 5 Pagina 4 van 27

5 3 Aanmaken van het Certificate Signing Request 3.1 Wat heeft u nodig Voor het aanmaken van een zogeheten Certificate Signing Request (PKCS#10 bestand) heeft u de volgende zaken nodig: een werkende IIS6 webserver met een onbeveiligde website. 3.2 Aanmaken van het Certificate Signing Request In de eigenschappen van de Internet pagina waarvoor u een servercertificaat gaat aanvragen klikt u op het tabblad Directory Security: Klik hier onder het kopje Secure Communications op de knop Server Certificate. Pagina 5 van 27

6 Klik in het Wizard webserver certificate welkom scherm op Next. Om een nieuw certificaat aan te maken, selecteert u de bovenste optie Create new certificate En klik daarna op Next. Pagina 6 van 27

7 In het volgende scherm wordt u gevraagd of u het request direct wilt versturen of dat u dit later wilt doen. U selecteert hier de potties Prepare the request now, but send it later. En klik daarna op Next. Geef het certificaat een herkenbare naam. De naam van de website die u wilt beveiligen is voldoende. Als Bit length selecteren we 1024 bit (Default). En klik daarna op Next. Als u gebruik wilt maken van een HSM (Hardware Security Module), plaatst u een vinkje bij Select cryptographic service provider (CSP) for this certificate. Pagina 7 van 27

8 In het Organization Information scherm vult u de naam van de betreffende organisatie in en de naam van de afdeling. Deze zijn vrij invulbaar, maar wel verplicht. Het webregistratiesysteem doet verder niets met deze informatie. U dient deze tijdens de aanvraagprocedure van het servercertificaat correct in te vullen. In het Common Name scherm geeft u de naam van de website op zoals u deze in zou typen in de Internet browser. Ook hier: het webregistratiesysteem doet hier niets mee. U kunt deze tijdens de aanvraag van het servercertificaat correct invullen. U bent echter wel verplicht hier iets in te vullen. Klikt u daarna op Next. Pagina 8 van 27

9 In het volgende scherm vult u de correct geografische informatie in. Klik daarna op Next. Ook deze velden zijn verplicht. In het aanvraagsysteem voor het servercertificaat hoeft u deze niet in te vullen omdat dit ontbreekt in het certificaatprofiel van ZOVAR. In het volgende scherm vult u de locatie in van het.txt bestand waarin de Certificate Signing Request informatie staat. Dit is het PKCS#10 bestand. Klik daarna op Next. Pagina 9 van 27

10 Controleer of alle informatie klopt, en klik daarna op Next. Klik op Finish om de wizard te sluiten. 3.3 Het aanvragen van een certificaat: Volg de procedure voor het aanvragen van het servercertificaat in de factsheet ZOVAR Servercertificaat aanvragen op Wanneer u uw certificaat in uw bezit heeft kunt u verder met hoofdstuk 4. Pagina 10 van 27

11 4 Het omzetten van en naar PEM encoding Er zijn twee gangbare formaten voor certificaten: een zogenaamd DER (Distinguished Encoding Rules) formaat; een PEM (Privacy Enhanced Mail) formaat dat ook bekend is als Base64 encoding. Als u via de ldapsearch pagina een certificaat opvist is dit DER encoded. https://www.zovar.nl/ldapsearch of https://www.zovar-test.nl/ldapsearch De DER encoding is vereist voor de genoemde tools (ASN.1 dump en ViewBER). De Microsoft Viewer kan zowel Base64 als DER encoding aan en die viewer kunt u ook gebruiken om de formaten in elkaar te converteren. Hieronder is aangegeven hoe u een PEM encoded certificate omzet naar DER encoding. Klik op copy to file en voer de handelingen uit zoals aangegeven op de volgende printouts. Klikt u hier op Next. Pagina 11 van 27

12 Kiest u hier in welk formaat u het certificaat wilt hebben. Klikt u daarna op Next. Pagina 12 van 27

13 Vul het pad in waar het bestand moet worden opgeslagen. Klikt u daarna op Next. Klikt u hier op Finish. Pagina 13 van 27

14 Het exporteren is gelukt, klikt u hier op OK. Pagina 14 van 27

15 5 Het installeren van een servercertificaat 5.1 Wat heeft u nodig Voor de installatie van het certificaat heeft u het volgende nodig: een geldig en getekend X.509 certificaat in DER-Encodig; ee certificaten van de complete certificate chain tot en met het Root CA certificaat. Na de aanvraag voor een certificaat wordt deze automatisch verstuurd naar het adres van de bij ZOVAR geregistreerde aanvrager. De Root CA keten bestaat uit de volgende CA s: Staat der Nederlanden Root CA ->Staat der Nederlanden Overheid CA ->ZOVAR CSP CA ->ZOVAR Services CA U kunt de Root en Overheid CA certificaten hier downloaden: -> download stamcertificaat. De ZOVAR CA certificaten kunt u downloaden van: onder Hiërarchie. U dient hier alleen het ZOVAR Services CA certificaat te downloaden. Pas wanneer u cliënt authenticiteit door middel van cliëntcertificaten wilt gaan vereisen, zijn ook de andere ZOVAR CA certificaten nodig. Pagina 15 van 27

16 5.2 Installeren van een servercertificaat In de eigenschappen van de Internet pagina waarvoor we het certificaat gaan installeren klikt u op het tabblad Directory Security. Klikt u hier onder het kopje Secure Communications op de knop Server Certificate. Klik in het welkom scherm op Next. Pagina 16 van 27

17 Selecteer de optie Process the pending request and install the certificate, en klik op Next. Pagina 17 van 27

18 Vul de locatie in van het DER-encoded X.509 certificaat die u gekregen heeft na de aanvraag, en klik op next. Vul de SSL poort in die gebruikt gaat worden voor de internetpagina. Standaard is dit 443. Wijk hiervan niet af, tenzij u hiervoor een specifieke reden heeft. Pagina 18 van 27

19 Controleer de gegevens op het controle scherm en klik daarna op next. Klik op Finish om de wizard te sluiten. Pagina 19 van 27

20 5.3 SSL Vereisen Om het verbinden via SSL verplicht te maken configureert u dit als volgt. Klik in de eigenschappen van de beveiligde website op het tabblad Directory Security. Klik in het kopje Secure Communications op de knop Edit. Pagina 20 van 27

21 Vink hier Require Secure Channel (SSL) én Require 128-bit encryption aan. Klik op OK, en nog een keer op OK om het eigenschappen scherm te sluiten. Herstart de website om de veranderingen in te laten gaan. Pagina 21 van 27

22 5.4 Installatie Root CA certificaten: De complete CA keten moet als vertrouwd aangemerkt worden op de webserver. Deze keten ïmporteert u in de Trusted Root Certificate Authority certificate store van de local computer. Open een Microsoft Management Console (mmc.exe) en voeg de invoegtoepassing Certificates toe. Selecteer de locale computer, niet de gebruiker. Klap de Certificate store (local computer) open, en daarna de Trusted Root Certification Authorities. Klik met de rechtermuisknop op de fysieke store Certificates en selecteer import. Volg de wizard en importeer 1 voor 1 alle in hoofdstuk 3.1 gedownloade Root CA certificates. 5.5 Controle van de werking Surf met een webbrowser naar de zojuist geconfigureerde website. Denk er aan eerst de https URL in te typen. Zoals in dit voorbeeld: https://www.mijnsite.nl Als u het Root CA al vertrouwt krijgt u direct de website te zien. Als u deze niet vertrouwt, dan krijgt u een melding te zien die omschrijft dat het certificaat wel in orde is, maar dat de ondertekenende instantie niet als vertrouwd is aangemerkt. Klik in dat geval op OK/Yes. Pagina 22 van 27

23 Dubbelklik (Bij MS Internet Explorer) op het gele slotje, onderin het venster. U krijgt dan de SSL gegevens te zien: Pagina 23 van 27

24 In het tabblad Certification Path ziet u de complete boomstructuur. In dit voorbeeld is dit slechts 1 laag diep. In het geval van een ZOVAR Servercertificaat is dit 4 lagen diep. Pagina 24 van 27

25 6 Het vereisen van een cliëntcertificaat LET OP! Dit is alleen nodig indien u de gebruikers zich wilt laten identificeren door middel van een cliëntcertificaat. Klik in Computermanagement -> Services and Applications -> Internet Information Server -> Websites, met de rechter muisknop op de website die u wilt beveiligen. Kies in het context-menu voor de optie Properties. Kies in het Properties scherm op het tabblad Directory Security. Klik in het vak Secure Communications op de knop Edit. Pagina 25 van 27

26 In het onderdeel Client Certificates selecteert u de optie: Require client certificates. Klik op OK en sluit de eigenschappen van de website. Let op! IIS accepteert automatisch alle cliëntcertificaten die uit dezelfde certificatechain komen als het servercertificaat. Als u cliëntcertificaten vanuit een andere CA wilt accepteren dan moet u de selfsigned root CA van deze CA importeren in een Certificate Trust List. Deze CA moet ook in de Local Computer trusted Root Certificates store geïmporteerd worden. Als u specifieke cliëntcertificaten wilt koppelen aan gebruikers-accounts dan vinkt u het vinkje Enable client certificate mapping aan. Daarna kunt u de lijst met koppelingen bewerken door op de knop Edit te klikken. Pagina 26 van 27

27 7 Relevante Links How to implement SSL in IIS: Server Certificate Button Unavailable in IIS: How to control the ciphers for SSL and TLS: HOW TO: Use Host Header Names to Configure Multiple Web Sites in Internet Information Services 6.0: IIS 6.0: Computer must trust all certification authorities trusted by individual sites: IIS and client certificates: The best practices for managing trusted certificate authorities in Windows Server 2003: Enterprise CA May Not Publish Certificates from Child Domain or Trusted Domain; HOW TO: Configure Internet Information Services Web Authentication in Windows Server 2003: Pagina 27 van 27

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Microsoft Internet Information Services 7 Versie 3.3 Datum 9 augustus 2012 Status definitief Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Disclaimer

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Versie 1.0 Datum 19-06-2008 Status definitief Bestandsnaam ZOVAR Instructie Apache (ZV29.01) Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache

Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache Versie 1.1 Datum 24 december 2010 Status definitief (UZ58.01) Inhoud 1 Werkwijze Apache 4 1.1 Wat heeft u nodig 4 1.2 Stap voor stap 4

Nadere informatie

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Waarom een server én een proxy inrichten?... 3 ADFS 2.0-Server inrichten... 4 Inleiding... 4 ADFS Software

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0

Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0 Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0 voor aansluiting als identity provider Oorspronkelijke document gemaakt door SURFnet Aangepast door Bas Nedermeijer (Vasco) en Maurice G. Pasman (Kennisnet) Laatst

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding configuratie smartcard logon UZI-pas

Handleiding configuratie smartcard logon UZI-pas Handleiding configuratie smartcard logon UZI-pas Versie 2.0 Datum 5 november 2010 Status definitief (UZ63.01) Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 1.3 Inleiding smartcard logon Microsoft Windows

Nadere informatie

Nieuwe flexkantoor-omgeving

Nieuwe flexkantoor-omgeving Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt! Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ Internetboekhouden op uw eigen server hosten via imuis Online (Web-Based) brengt veel voordelen met zich mee, maar wij adviseren wel

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie