Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt Stefanie de Kool, SMK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK"

Transcriptie

1 Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen Informatiebijeenkomst Bollenteeelt Stefanie de Kool, SMK

2 Programma Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering voor producenten en handelsbedrijven

3 Uitleg Milieukeur Gegarandeerde duurzame kwaliteit. Geteeld met respect voor Mens, dier en natuur. Certificatieschema met criteria Algemene Eisen Specifieke eisen bloembollen Beschikbaar via website: -> voor producenten, -> certificatieschema s, -> product: bloembollen Keurmerk Onderscheidend duurzamer geproduceerd product Maatschappelijk verantwoord inkopen overheden

4 Milieukeur eisen / criteria Wetgeving en bovenwettelijk Onderscheidend (op het gebied van duurzaamheid) Haalbaar (toetsing telers en adviseurs)

5 Specifieke Criteria Bloembollen Verplichte maatregelen Bemesting en bodemvruchtbaarheid Gewasbescherming Water Energie / klimaat Afval / afvalwater Arbeidsomstandigheden Communicatie met omwonenden Keuzemaatregelen Algemeen Arbeidsomstandigheden Natuur en Landschap -> biodiversiteit Klimaat

6 Eisen bodem en bemesting Verplichte maatregelen Bemestingsplan Organische stofbalans berekening N en P bemestingsstrategie op basis van bodem- en /of bladanalyse Bemesting op duinzandgrond op basis van NBS Composteren van eigen bollenafval voor eigen gebruik Registratie

7 Eisen gewasbescherming Verplichte maatregelen Registratie per perceel Gewasbeschermingsplan op basis van geïntegreerde bestrijding (preventie, monitoring, beslissingsondersteunende systemen) Toepassen aaltjesbeheersingstrategie Gebruik botrytis waarschuwingssysteem Geen chemische grondontsmetting Lijst met toegestane middelen per gewas Gebruiksnormen voor actieve stof gebruik (zie tabel 2 in specifieke eisen)

8 Eisen gewasbescherming Tabel 2 Toegestane hoeveelheid werkzame stof De maximaal toegestane hoeveelheid werkzame stof die u kunt gebruiken per middelengroep (uitgedrukt in kg per hectare per aangemeld gewas) is als volgt: Tulp Hyacint Narcis Krokus Bijzondere bolgewassen Lelie Gladiool Iris Dahlia Middelengroep Bolontsmetting 3,7 3,1 4,2 3,2 3,7 6,9 4,1 1,4 0 Gewasbespuiting- 5,7 3,5 4,0 1,2 2,4 16,0 13,8 1,4 1,8 Fungiciden Gewasbespuiting - 0,2 0,2* 0 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 Insecticiden Herbiciden 4,8 4,2 5,0 4,0 3,8 8,9 5,1 6,1 3,1 Grondbehandeling 1,3 4,1 6,7 Totaal 14,4 11,0 13,2 8,5 10,0 33,9 27,2 15,7 5,0 * Alleen indien teelt van werkbollen (uitgaand van 10% werkbollen van totale hyacintenareaal)

9 Eisen gewasbescherming Verplichte maatregelen (emissie beperking) 90% driftreductie (m.u.v. LDS onkruidbestrijding) Teeltvrije zone van minimaal 1,5 m Overdekte opslag fust Uitlekken kisten na bolontsmetting Opvang van lekvloeistof bij transport ontsmette bollen opvang- en zuiveringsvoorziening voor spoel- en reinigingswater van spuitmachines en restvloeistoffen inclusief dompelbadrestanten.

10 Eisen gewasbescherming Neo-niks: geen neonicotinoïden toegestaan Overige niet toegestane stoffen: mancozeb glufosinaat-ammonium methiocarb

11 Risico middelen Ontmoediging gebruik risico-middelen door toekenning maluspunten, o.b.v: 1. Milieumeetlat: MBP waterleven, bodemleven of grondwater Score > 100 = 1 maluspunt per toepassing Score > 1000 = 2 maluspunten per toepassing 2. Aandachtstoffen: 1 maluspunt per toepassing Knelpunt waterkwaliteit: Top 10 probleemstoffen oppervlaktewater Humane gezondheid: SZW lijst en WHO lijst Risico voor bestuivers ( C ) volgens milieumeetlat

12 Bonus / Malus systeem Maluspunten moeten gecompenseerd worden door bonuspunten Bonuspunten door toepassing van keuzemaatregelen uit keuzemaatlat Algemeen (3.1) Voorbeelden keuzemaatregelen: - Douchen of schuimen ipv dompelen - Innovatieve spuittechnieken (driftreductie) - Automatische inwendige reiniging spuitmachine - Aaltjesbestrijding door teelt afrikaantjes

13 Berekening maluspunten Zie bijlage 4: toegestane gewasbeschermingsmiddelen Maluspunten zichtbaar in laatste kolom Indien geen oppervlaktewater op < 14 m van rand perceel dan kunnen maluspunten vervallen ( I ) Indien lagere dosering, dan ook maluspunt percentagegewijs lager

14 Eisen watergebruik Verplichte maatregelen m.b.t. irrigatie /beregening: Waterplan Techniek: Sproeiboom / Druppelaars / Fertigatie /vaste beregening (niet mobiel) / inunderen Beregeningskanon; alleen in combinatie met actuele vochtmetingen met behulp van tensiometer of watermarks.

15 Bemestingsplan, gewasbeschermingsplan en waterplan Zie voorbeelden / formats in Bijlage 1 van specifieke eisen Bemestingsplan: voldoen aan mestwetgeving en organische stofbalans berekening, nalevering N uit groenbemesters meenemen Gewasbeschermingsplan: - principe van IPM toegepast - inschatting van maluspunten (compensatie mogelijk?) - kg actieve stof Waterplan - Hoeveelheid, waterbron, irrigatietechniek - Beregening naar behoefte: hoe?

16 Eisen Energiegebruik Verplichte maatregelen Eens per twee jaar de checklist energiebesparingsmaatregelen bloembollen (EMB) invullen Gebruik klimaatcomputer en minimaal eens per 2 jaar advies over de instellingen Verminderde circulatie m.b.v. frequentieregelaar / gelijkstroom ventilator Bij 2-laagsbeluchting is de bovenste laag kisten afgedekt Het bedrijf maakt gebruik van hoogrendementsketels (HR)

17 Contractteelt zie Specifieke Eisen Bloembollen: eis BB 1.3 Aanvullende audit bij de contractnemer: Controle op selectie van de criteria op het gebied van bemesting, gewasbescherming en water Indien > 50% contractteelt van product, dan aanvraag bij SMK.

18 Betrokken instanties Milieukeur SMK Ontwikkeling en beheer certificatieschema Contact i.v.m. inhoudelijke eisen Certificerende instellingen (CI s) Uitvoeren audits Certificering Betalingen Contact i.v.m. audits / certificering Raad van Accreditatie Controle op werk SMK en CI s

19 SMK Ontwikkelt en beheert criteria voor duurzaam ondernemen en produceren Onafhankelijke intermediair (bedrijfsleven/ overheid/ onderzoek/ NGO s)

20 Certificeren Zie website: ->voor producenten -> certificeren Aanmelden bij certificerende instelling (SGS / CGD) Voor hele areaal van een bepaald product 2 audits per jaar (begin audit en teeltaudit)

21 Audits Begin audit (september-december): Controle plannen, opname voorraad gewasbeschermingsmiddelen, inschatting bonus / malus Teelt audit (mei/juni) Controle alle criteria Residu analyses -> Indien geen tekortkomingen: certificaat Eind audit (te combineren met begin audit na 1 e teeltjaar) Doorrekenen totaal verbruik gewasbescherming en bemesting

22 Kosten certificering producenten Eenmalig: Aanmelding (eenmalig): 250 per bedrijf óf 1000 per bestaande groep bedrijven Jaarlijks: 2 audits (offerte CI) Afdrachten SMK: 20 /ha Residu-analyses: 320 per 20 ha voorjaarsbloeiers / zomerbloeiers (2 analyses per 20 ha voorjaarbloeiers / zomerbloeiers (dit betreft een bol- en een bladanalyse) = 2 * 160 = 320 per 20 ha voorjaarsbloeiers / zomerbloeiers)

23 Kosten certificering handelsbedrijven Certificatie voor Track en Trace ( kanalisatie ) Eenmalig: Aanmelding (eenmalig): 250 per bedrijf óf 1000 per bestaande groep bedrijven Jaarlijks: 2 audits (offerte CI) Afdrachten SMK: 500 / bedrijf

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen 18-2-2016 Stefanie de Kool, SMK Inhoud Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering voor producenten en handelsbedrijven

Nadere informatie

Toelichting beoordeling risico gewasbeschermingsmiddelen voor On the way to PlanetProof

Toelichting beoordeling risico gewasbeschermingsmiddelen voor On the way to PlanetProof Toelichting beoordeling risico gewasbeschermingsmiddelen voor On the way to PlanetProof 1 januari 2019 1 januari 2020 Inleiding In het certificatieschema voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 september 2015

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 september 2015 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN Datum van ingang: september 05 Herziening per: september 06 Vastgesteld door: SMK Code: PP.

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 september 2015

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 september 2015 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN Datum van ingang: september 05 Herziening per: september 06 Vastgesteld door: SMK Code: PP.

Nadere informatie

Milieukeur/ On the way to PlanetProof Bloembollen en Bolboemen

Milieukeur/ On the way to PlanetProof Bloembollen en Bolboemen Milieukeur/ On the way to PlanetProof Bloembollen en Bolboemen Wim Uljee Communicatie Manager SMK februari 2018 Onze opdracht Stimuleren van duurzamer produceren en consumeren door middel van keurmerken

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015

Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015 Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen 2014 Datum december 2015 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 Colofon Nalevingsindicatie bloembollen 2014 Divisie Landbouw & Natuur

Nadere informatie

Bolontsmetting Tulp 10/20/2011. Onderwerpen. Waarom bolontsmetting? Basis voor bolontsmetting plantgoed tulp. Welke middelen in ontsmettingsbad?

Bolontsmetting Tulp 10/20/2011. Onderwerpen. Waarom bolontsmetting? Basis voor bolontsmetting plantgoed tulp. Welke middelen in ontsmettingsbad? Onderwerpen Bolontsmetting Tulp Annette Bulle PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 25 oktober 2010 Bolontsmetting Middelen: fungiciden, insecticiden, reinigingsmiddelen Methoden: dompelen, douchen Aanvulling

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen On the way to PlanetProof 2019 t.o.v. 2018

Overzicht wijzigingen On the way to PlanetProof 2019 t.o.v. 2018 Overzicht wijzigingen On the way to PlanetProof 2019 t.o.v. 2018 In dit overzicht worden de wijzigingen aangegeven voor het certificatieschema On the way to PlanetProof 2019 Plantaardige producten (PP.2)

Nadere informatie

Aspecten van het gewasbeschermingsplan

Aspecten van het gewasbeschermingsplan Aspecten van het gewasbeschermingsplan In het gewasbeschermingsplan moeten de volgende aspecten aandacht krijgen: preventie; teelttechnische maatregelen; waarschuwings- en adviessystemen; niet-chemische

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor Gewasbeschermingsmonitor 1. Bedrijfsgegevens en Bouwplan: Jaar Perceel Ras Bedrijf Gewas Maat Adres Zaai / plantdatum Hoeveelheid Postcode Teeltfrequentie Bodemanalyse aanwezig Woonplaats Voorvrucht Aaltjesanalyse

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. met

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. met MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN Datum van ingang: januari 05 Herziening per: januari 06 Vastgesteld door: Code: Volgnummer:

Nadere informatie

Aanvullende besluiten

Aanvullende besluiten Aanvullende besluiten Milieukeur Plantaardige producten voor de open teelt 2017 onderdeel Bloembollen Onderdeel Besluit Datum Aanwending dierlijke mest Specifieke Eisen, criterium B2.8 De verplichte eis

Nadere informatie

Factsheet biologische bloembollenteelt voor professionals

Factsheet biologische bloembollenteelt voor professionals Factsheet biologische bloembollenteelt voor professionals Studiedag biologische bloembollenteelt 1 december 2016 Inleiding Het areaal biologische bloembollenteelt in Nederland is nog zeer beperkt, ongeveer

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2017

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2017 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BLOEMBOLLEN Datum van ingang: januari 07 Herziening per: januari 08 Vastgesteld door: Code: SMK PP.6 Publicatie

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2015

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2015 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN Datum van ingang: januari 205 Herziening per: januari 206 Vastgesteld door: Code: Volgnummer:

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor Gewasbeschermingsmonitor Algemene informatie Gewasbeschermingsmonitor vervangt gewasbeschermingsplan Bij de gewasbeschermingsmonitor gaat het om diverse teeltmaatregelen. Denk hierbij aan teeltfrequentie

Nadere informatie

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Zonale toelatings proces EU (Her) registratie dossier Syngenta

Nadere informatie

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Helma Verberkt Beleidsspecialist Gewasbescherming / Plantgezondheid LTO Glaskracht Nederland 4 december 2013 Ontwikkelingen op nationaal en Europees

Nadere informatie

Onkruid vergaat niet. Onderwerpen. Onkruidproblematiek. Onkruid vergaat niet. Methoden onkruidbestrijding. Chemische onkruidbestrijding

Onkruid vergaat niet. Onderwerpen. Onkruidproblematiek. Onkruid vergaat niet. Methoden onkruidbestrijding. Chemische onkruidbestrijding Onkruid vergaat niet bestrijding/beheersing van onkruid in bloembollen Open Dag PPO Lisse, 28 mei 2010 Aad Koster en Annette Bulle PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding voor

Nadere informatie

Dosering* middel per toepassing. Maximale dosering middel per toepassing

Dosering* middel per toepassing. Maximale dosering middel per toepassing Admire, 11483 N W.22 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden

Nadere informatie

Energieverbruik in de bloembollensector

Energieverbruik in de bloembollensector Energieverbruik in de bloembollensector Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen februari 2008 PPO nr.3236045300

Nadere informatie

De impact van Veldleeuwerik; 15 jaar verder

De impact van Veldleeuwerik; 15 jaar verder Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland De impact van Veldleeuwerik; 15 jaar verder Gijs Kuneman 15 juni 2017 1 Evaluatievragen Inzet en motivatie Veldleeuwerikteler Inschatten van impact

Nadere informatie

Samen werken aan gezonde gewassen en veilige voeding. Verantwoorde gewasbescherming Agrifirm Better Together

Samen werken aan gezonde gewassen en veilige voeding. Verantwoorde gewasbescherming Agrifirm Better Together Samen werken aan gezonde gewassen Verantwoorde gewasbescherming Agrifirm 2017-2020 Better Together Verantwoorde gewasbescherming, een zaak voor ons allen! Maximaal oogsten met een minimale milieubelasting.

Nadere informatie

Actueel WG van het middel Collis, N W november 2018

Actueel WG van het middel Collis, N W november 2018 Actueel WG van het middel Collis, 12504 N W.10 2 november 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een in de

Nadere informatie

Studiedag boomkwekerij 2015 vrijdag 20 februari Hannes Buyle

Studiedag boomkwekerij 2015 vrijdag 20 februari Hannes Buyle Kansen voor duurzaamheidscertificaten in de boomkwekerij Studiedag boomkwekerij 2015 vrijdag 20 februari Hannes Buyle 1 1. Duurzaamheid, kans of bedreiging 2. Certificaten in de sierteelt 3. Veranderende

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l Gehalte: (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: FRAC 3 Toelatingsnummer:

Nadere informatie

Knelpunten in gewasbescherming

Knelpunten in gewasbescherming Knelpunten in gewasbescherming We hebben steeds minder middelen. Die zin klinkt nogal eens als het gaat om de aanpak van ziekten en plagen in de bloembollenteelt. Deels terecht, grotendeels niet terecht,

Nadere informatie

Sportak EW. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3

Sportak EW. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Sportak EW Toelatingsnummer 11567 N W.3 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen: knelpunten en oplossingen Themabijeenkomst Potanthurium 10 november 2009

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen: knelpunten en oplossingen Themabijeenkomst Potanthurium 10 november 2009 Emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen: knelpunten en oplossingen Themabijeenkomst Potanthurium 10 november 2009 Ellen Beerling Wageningen UR Glastuinbouw Knelpunten Waarom aandacht aan emissie

Nadere informatie

MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide

MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide Fungicide Breedwerkend fungicide voor gebruik tegen bladvlekken en schimmels op de bol en veilig voor het gewas Werkzame stof: Gehalte: Folpet 450 g/l (37,6 % w/w) Prochloraz 120 g/l (11,4 % w/w) Aard

Nadere informatie

SPECIMEN 10 KG UN Fungicide GEVAAR NEDERLAND. Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management

SPECIMEN 10 KG UN Fungicide GEVAAR NEDERLAND. Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management Sterkste bedekkgs fungicide, beste antiresistentie management Scan voor gebruik GEVAAR Werkzame stof: Gehalte: Folpet 80 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat Resistentiecode: FRAC M4

Nadere informatie

Green Deal groene gewasbescherming

Green Deal groene gewasbescherming Green Deal groene gewasbescherming Jacobijn van Etten Projectleider Green Deal Ctgb Coördinator biologische middelen 11 juni 2015 Inhoud Vergroening Begrippen Doelstelling Green Deal Werkwijze Resultaten

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BROUWGERST. met. Datum van ingang: 1 januari 2016

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BROUWGERST. met. Datum van ingang: 1 januari 2016 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BROUWGERST Datum van ingang: januari 206 Herziening per: januari 207 Vastgesteld door: Code: SMK PP.5 Publicatie

Nadere informatie

Rol van MPS-certificaten bij een duurzame sierteelt. Hannes Buyle: VMS vzw

Rol van MPS-certificaten bij een duurzame sierteelt. Hannes Buyle: VMS vzw Rol van MPS-certificaten bij een duurzame sierteelt Hannes Buyle: VMS vzw Inhoud Duurzaamheid MPS en VMS MPS-ABC Implementatie MPS-ABC bij gemeenten Contact Duurzaamheid Een duurzame onderneming is een

Nadere informatie

Gewasbescherming Basis

Gewasbescherming Basis Gewasbescherming Basis Geïntegreerde gewasbescherming Geïntegreerd telen (duurzame GB) 1.Preventiemaatregelen 2. Waarnemen 3. Niet-chemische bestrijding 4. Chemische bestrijding Van bestrijden naar beheersen

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER Marleen Mertens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) INVLOED VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Positieve effecten: Bijdrage

Nadere informatie

Sierteeltsector streeft verder naar duurzaamheid. Studiedag azalea 2015 donderdag 26 februari Hannes Buyle

Sierteeltsector streeft verder naar duurzaamheid. Studiedag azalea 2015 donderdag 26 februari Hannes Buyle Sierteeltsector streeft verder naar duurzaamheid Studiedag azalea 2015 donderdag 26 februari Hannes Buyle 1 Inhoud 1. Duurzaamheid, kans of bedreiging 2. Duurzaamheid, antwoord van VMS 3. VMS, meer dan

Nadere informatie

MIRAGE ELAN Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Toelatingsnummer: Gehalte: Toelatingshouder: Aard van het preparaat: Resistentiecode:

MIRAGE ELAN Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Toelatingsnummer: Gehalte: Toelatingshouder: Aard van het preparaat: Resistentiecode: MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Scan voor gebruik Werkzame stof: Prochloraz Gehalte: 450 g/l (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Eigenlijk kan ik alle soorten krijgen die ik wil. En zo niet, dan kies ik andere

Eigenlijk kan ik alle soorten krijgen die ik wil. En zo niet, dan kies ik andere Bloembollen in border Eigenlijk kan ik alle soorten krijgen die ik wil. En zo niet, dan kies ik andere Bloembollensector verduurzaamt, maar er valt ook veel winst te behalen Markt biologische planten is

Nadere informatie

Bemesting in de boomkwekerij

Bemesting in de boomkwekerij Inhoud Bemesting in de boomkwekerij Henk van Reuler Randwijk, 2 mei 2011 Inleiding Bemestings volle grond Teelt de grond uit Inleiding - Organogram Boomkwekerij in Nederland Agrotechnology & Food Wageningen

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan

Gewasbeschermingsplan tel. (418) 65 59 44 Gewasbeschermingsplan Boomkwekerij 215 Waardenburg, januari 215 GEWASBESCHERMINGSPLAN Versie: boomkwekerij (januari 214) Naam: Gewas: Laanboom pot Laanboom vlg Adres: Heester pot Heester

Nadere informatie

Sportak EW. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions

Sportak EW. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions Sportak EW Toelatingsnummer 11567 N Wnr W.3 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Emulsie, olie in water Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prochloraz (450 g/l) Classificatie De identiteit van alle

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V. Fungicide

SPECIMEN MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V. Fungicide MIRAGE PLUS 570 SC Fungicide Breedwerkend fungicide voor gebruik tegen bladvlekken en schimmels op de bol en veilig voor het gewas Scan voor gebruik Werkzame stof: Folpet Prochloraz Gehalte: 450 g/l (37,6

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2007 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Bloembollen, Bomen & Fruit PPO nr 3236064808 April 2009 2009 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut

Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector Jeroen Wildschut Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Bloembollen, Bomen & Fruit PPO nr 3236064809 September 2009 2009 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Aanvullende besluiten

Aanvullende besluiten Aanvullende besluiten Milieukeur Plantaardige Producten voor de bedekt teelt 2017 Onderdeel Besluit Datum Energiecertificaat Specifieke Eisen, Criterium 5.2 26-01-17 Glasgroenten, Fruit onder glas en Sierteelt

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR)

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten voor certificering die via de certificatieinstellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze

Nadere informatie

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Inleiding Waarom certificering Welke certificatieschema s Dekkingsgraden VVAK systeem

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw Met Minder Meer. Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos

Productschap Tuinbouw Met Minder Meer. Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos Productschap Tuinbouw Met Minder Meer Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos Nieuwe werkwijze en programmering Productschap Tuinbouw 6 programma s Ondernemingsplatforms (OP) Commissie Voedingstuinbouw

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de bollenteelt

Onkruidbestrijding in de bollenteelt Onkruidbestrijding in de bollenteelt BolleNoord, 23 februari 2009 Annette Bulle en Aad koster PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding (voor planten) op leeg land Inundatie

Nadere informatie

Innovaties boomkwekerij

Innovaties boomkwekerij Innovaties boomkwekerij Docenten Netwerkdag Boomkwekerij Ton Baltissen Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Inhoud Inleiding Innovaties in de boomkwekerij Kennis Onderwijs en innovaties Vragen en discussie

Nadere informatie

Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl

Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl Even voorstellen Medewerker DLV Plant. Markgroep boomteelt Adviseur laanbomen,vruchtboom en stedelijk groen. 5 jaar

Nadere informatie

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR)

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie-instellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze tarieven zijn exclusief

Nadere informatie

Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd

Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst Aaldrik Tiktak, Daan Boezeman, Albert Bleeker, Roos den Uyl, Martha van Eerdt, Ron Franken, Jan van Dam, Sonja Kruitwagen #EvaluatieGGDO Evaluatie

Nadere informatie

Aaltjes in de bollenteelt

Aaltjes in de bollenteelt Aaltjes in de bollenteelt Gera van Os Peter Vreeburg De volgende onderwerpen komen aan de orde: Aaltjesziekten in de teelt Wortellesieaaltje Stengelaaltje Vrijlevend wortelaaltje Krokusknolaaltje Wortelknobbelaaltje

Nadere informatie

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat!

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Back to the roots. www.tenbrinkebv.nl Agenda Doelstelling bemestingsproeven bloembollen. Resultaten zichtbaar gemaakt. Conclusie meerjarig onderzoek.

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, boomkwekerij & fruit

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, boomkwekerij & fruit 2015 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeksinstituut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Lastenboek geïntegreerde pitfruitproductie in België

Lastenboek geïntegreerde pitfruitproductie in België Lastenboek geïntegreerde pitfruitproductie in België Annie Demeyere Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting Landbouw en Visserij 1 Inhoud lezing Evolutie IFP

Nadere informatie

Biologische bloembollen. Pionieren in een kleurrijke teelt

Biologische bloembollen. Pionieren in een kleurrijke teelt Biologische bloembollen Pionieren in een kleurrijke teelt Nederland bollenland Ruim zeventig procent van de wereldproductie van bloembollen vindt plaats in Nederland, bollenland. Op ruim 22.000 hectare

Nadere informatie

Schoon Water Brabantse telers laten zien dat t kan

Schoon Water Brabantse telers laten zien dat t kan Schoon Water Brabantse telers laten zien dat t kan Rapportage 2005 Schoon Water Brabantse telers laten zien dat t kan Rapportage 2005 P.C. Leendertse Y.M. Gooijer A.J. van der Wal B.F. Aasman CLM Onderzoek

Nadere informatie

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR)

TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF (MILIEUKEUR) Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie-instellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze tarieven zijn exclusief

Nadere informatie

Waarom is de bodem belangrijk voor het waterbeheer?

Waarom is de bodem belangrijk voor het waterbeheer? Waarom is de bodem belangrijk voor het waterbeheer? Gera van Os Lector Duurzaam Bodembeheer (CAH Vilentum) Onderzoeker Bodem- en plantgezondheid (WUR) Bodembeheer Waterbeheer Diepe sporen als gevolg van

Nadere informatie

SPECIMEN. 5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd. Herbicide

SPECIMEN. 5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd. Herbicide GOLTIX SC Herbicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: 700 g/l (58,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC C1 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg

Nadere informatie

Aanvullende besluiten On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018

Aanvullende besluiten On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018 Aanvullende besluiten On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018 De meest recent toegevoegde aanvullende besluiten zijn in onderstaande tabel grijs gearceerd.

Nadere informatie

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen In PPL het (Programma PrecisieLandbouw) (PPL) investeren investeren landbouwbedrijfsleven en en ministerie van van LNV LNV in in hulpmiddelen

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN

CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN Datum van ingang: 1 maart 2018 Herziening per: 1 januari 2019 Vastgesteld door: Code: SMK PP.1 Update 13 september 2018 In deze

Nadere informatie

Good Practices in de spotlight

Good Practices in de spotlight Vanuit de projecten Duurzaam telen, begint bij jou en Telen met Toekomst is gezamenlijk een keuze gemaakt om per sector vijf Good Practices extra onder de aandacht te brengen dit jaar. Hieronder kunt u

Nadere informatie

Wet en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen. Wied Hendrix AOC Oost

Wet en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen. Wied Hendrix AOC Oost Wet en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen Wied Hendrix AOC Oost Wet gewasbeschermingsmiddel en en biociden Zorgplichtartikel: Artikel 18 iedereen is verplicht ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

25 jaar NAV NAV-visie op de Nederlandse akkerbouw tot 2030

25 jaar NAV NAV-visie op de Nederlandse akkerbouw tot 2030 25 jaar NAV 1 NAV-visie op de Nederlandse akkerbouw tot 2030 Visie NAV 2 Visie NAV: Een goed inkomen voor akkerbouwers Economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw Gewenste situatie: Nederlandse boeren

Nadere informatie

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) 1 Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) Update i.v.m. het verbod op neonicotinoïden De plaaginsecten De rol van de waarnemingsdienst 23/01/2019 Zaaizaadbehandelingen met NNI: waarom is (was) dit een goede

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing. Dosering (middel) per toepassing. 0,15 %(150 g per 100 L water)

Maximale dosering (middel) per toepassing. Dosering (middel) per toepassing. 0,15 %(150 g per 100 L water) Actueel WG van het middel Merpan Spuitkorrel W.10 25 mei 2018 Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens

Nadere informatie

Interpretatievragen On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018

Interpretatievragen On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018 Interpretatievragen On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2018 (PP.1) Publicatiedatum: 2 november 2018 De meest recent toegevoegde interpretatievragen zijn in onderstaande tabel grijs gearceerd.

Nadere informatie

Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Afronding Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Peter Vreeburg en André Korsuize Praktijkonderzoek Plant &

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. Criteria Brons. Datum van ingang: 1 maart 2013. Herziening per: 1 april 2013.

CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. Criteria Brons. Datum van ingang: 1 maart 2013. Herziening per: 1 april 2013. CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER Criteria Brons Datum van ingang: 1 maart 2013 Herziening per: 1 april 2013 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BDT.12 BDT.1 Publicatie van dit schema

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 6494 11 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 4 maart 2013, nr. 13032890, houdende tijdelijke

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Fruitteelt

Beoordelingsformulier Fruitteelt Beoordelingsformulier Fruitteelt Gegevens van bedrijf:.. Naam:... Adres: Postcode en woonplaats:... Gewassen en oppervlakte:. Gewasbeschermingshandelaar: Mechanisatiebedrijf:.. Afzet: Accountant: Bank:

Nadere informatie

landelijk milieuoverleg bloembollen

landelijk milieuoverleg bloembollen voortgangsrapportage voortgangsrapportage landelijk landelijk milieuoverleg milieuoverleg bloembollen bloembollen 26-27 28 Hillegom, Landelijk Milieuoverleg Bloembollen Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Veldleeuwerik. Duurzame landbouw een prachtige uitdaging. Henk Heinhuis

Veldleeuwerik. Duurzame landbouw een prachtige uitdaging. Henk Heinhuis Veldleeuwerik Duurzame landbouw een prachtige uitdaging Henk Heinhuis Produceren wij al duurzaam Klimaat Bodem Infrastructuur Waarom moet het anders Bewustwordingsproces Maatschappelijke druk Groei wereldbevolking

Nadere informatie

5 L. Toelatingsnummer: N. Fungicide

5 L. Toelatingsnummer: N. Fungicide 5 L Toelatingsnummer: 13057 N Fungicide Bayer CropScience SA-NV Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Tel. 0297-280358 ARTIKELNR.: 05655411 Productnaam: Folicur SC Toelatingsnr.: 13057 N W5 Werkzame stof: tebuconazool

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN

CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN CERTIFICATIESCHEMA ON THE WAY TO PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN Datum van ingang: 1 maart 2018 Herziening per: 1 januari 2019 Vastgesteld door: Code: SMK PP.1 Update 2 november 2018 In deze versie

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2017

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN. met. Datum van ingang: 1 januari 2017 MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AARDBEIEN Datum van ingang: januari 07 Herziening per: januari 08 Vastgesteld door: Code: SMK PP.6 Publicatie

Nadere informatie

TARIEVENLIJST MILIEUKEUR AGRO FOOD, PLANETPROOF EN BAROMETERS

TARIEVENLIJST MILIEUKEUR AGRO FOOD, PLANETPROOF EN BAROMETERS TARIEVENLIJST MILIEUKEUR AGRO FOOD, PLANETPROOF EN BAROMETERS Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie-instellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze tarieven

Nadere informatie

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen Antwoorden oefeningen agrarische lozingen 1. Noem de activiteit in het Activiteitenbesluit (de paragraaftitel) waaronder deze lozing is opgenomen. 2. Geef per lozing aan of de genoemde lozingsroute is

Nadere informatie

NIEUW Moderne aaltjesbestrijding

NIEUW Moderne aaltjesbestrijding NIEUW Moderne aaltjesbestrijding Pak het probleem bij de wortel aan N IEUW - VELUM Prime! Pak het probleem bij de wortel aan Sinds lange tijd heeft er op het gebied van aaltjesbestrijding nauwelijks innovatie

Nadere informatie

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien.

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. NutriNorm.nl Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. Wij werken samen met onze kennispartners: Eurofins Agro, WageningenUR, Louis Bolk

Nadere informatie

In het groenlandschap geïntegreerde duurzaamheid

In het groenlandschap geïntegreerde duurzaamheid In het groenlandschap geïntegreerde duurzaamheid Dorien Van Wesemael 2014 Ruth Verhoeven 2015 Dit LEADER-project kwam tot stand met de steun van Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa

Nadere informatie

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. met

MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. met MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR BOOMKWEKERIJPRODUCTEN Datum van ingang: januari 07 Herziening per: januari 08 Vastgesteld door: Code: SMK

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water) Actueel WG van het middel Captosan 500 SC, 10104 N W.14 31 augustus 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 9

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 9 CSPE GL 2010 landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw minitoets bij opdracht 9 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassing. 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassing. 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water) Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Captosan 500 SC, 10104 N 26 april 2019 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Hersteld W.14 h Zoals vastgesteld bij het herstelde besluit op aanvraag Captosan 500 SC,

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Naar een verantwoorde gewasbescherming voor Drentse gewassen

Naar een verantwoorde gewasbescherming voor Drentse gewassen Naar een verantwoorde gewasbescherming voor Drentse gewassen Symposium Bestrijdingsmiddelen in, 16 februari 2018 Samenwerken aan schoon water Ir. Jelmer Buijs, Buijs Agro-Services Bennekom Problemen met

Nadere informatie

Voorkomen van lozing van restvloeistoffen

Voorkomen van lozing van restvloeistoffen Verdienen met ZLTO Erfafspoeling simpel te voorkomen René Rijken: Jan Verhoeven: Waterschap Brabantse Delta Ondernemer te Erp Voorkomen van lozing van restvloeistoffen René Rijken Waterschap Brabantse

Nadere informatie

SPECIMEN PHANTOM. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten

SPECIMEN PHANTOM. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten PHANTOM Fungicide Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten Werkzame stof: Folpet 450 g/l (38,3 % w/w) Tebuconazool 100 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AKKERBOUW- EN VOLLEGRONDSGROENTEN

SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AKKERBOUW- EN VOLLEGRONDSGROENTEN MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA PLANTAARDIGE PRODUCTEN UIT OPEN TEELT met SPECIFIEKE CRITERIA VOOR AKKERBOUW- EN VOLLEGRONDSGROENTEN Datum van ingang: januari 07 Herziening per: januari 08 Vastgesteld door:

Nadere informatie

voortgangsrapportag landelijk bloembollen milieuoverleg voortgangsrapportage landelijk milieuoverleg bloembollen

voortgangsrapportag landelijk bloembollen milieuoverleg voortgangsrapportage landelijk milieuoverleg bloembollen voortgangsrapportag landelijk voortgangsrapportage landelijk milieuoverleg milieuoverleg bloembollen bloembollen 21-211 voortgangsrapportage voortgangsrapportage landelijk landelijk milieuoverleg milieuoverleg

Nadere informatie

Actualiteiten Onkruidbeheersing 2015 Peter Wilting

Actualiteiten Onkruidbeheersing 2015 Peter Wilting SID, 8/9 december 2015 Onkruidbeheersing 2015 Peter Wilting 1 Proefveld op löss (Ingber) uitstaande melde (UM, ca. 40/m2), hondspeterselie (HP), aardappelzaailingen (AZ) 5 (of 3) naopkomstbespuitingen

Nadere informatie