Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution"

Transcriptie

1

2 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht. Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation. Mitel is een handelsmerk van Mitel Networks Corporation. Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. Externe IP-telefoons van Mitel Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution Juli 2005, Handelsmerk van MITEL Networks Corporation Copyright 2005, MITEL Networks Corporation Alle rechten voorbehouden. 2

3 INHOUDSOPGAVE WELKOM... 5 Aanvullende documentatie... 6 DE EXTERNE IP-TELEFOON... 7 Mogelijkheden van de externe IP-telefoon... 7 DE EXTERNE IP-TELEFOON CONFIGUREREN... 8 Getting Started... 8 De externe IP-telefoon configureren... 8 De externe IP-telefoon (met twee standen) configureren... 9 DE VOICE FIRST APPLICATION OP DE EXTERNE IP-TELEFOON CONFIGUREREN De externe IP-telefoon instellen met VFA De huidige video-instellingen weergeven op de externe IP-telefoon Geprogrammeerde video-instellingen verwijderen van de externe IP-telefoon OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Foutberichten van de IP-telefoon WOORDENLIJST

4

5 Welkom In deze configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons vindt u informatie over de manier waarop u de Mitel Teleworker Solution kunt gebruiken om uw veilige Mitel IP-telefoon extern te bedienen. Achter in de handleiding vindt u een verklarende woordenlijst. Verder is dit document als volgt ingedeeld: Welkom: het doel van deze configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons en informatie over andere ondersteunende documentatie, waaronder overige documentatie over de Teleworker Solution. De externe IP-telefoon: algemene informatie over de externe IP-telefoon en een overzicht van de mogelijkheden van deze telefoon. Configureren van de externe IP-telefoon: procedure voor het configureren van de IPtelefoon om extern te kunnen werken met de Teleworker Solution. De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren: procedure voor het instellen van de externe IP-telefoon met Mitel VFA voor videoconferenties. Oplossen van problemen: informatie over het oplossen van problemen met de externe IP-telefoon. Woordenlijst: definities van termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. WAARSCHUWING De Teleworker Solution alleen is niet geschikt voor het verkrijgen van betrouwbare toegang tot hulpdiensten (zoals 911, 999 of 112). Zie onderstaande disclaimer. WAARSCHUWING: Mitel wijst alle expliciete en impliciete garanties en verklaringen af dat deze software geschikt is voor het verkrijgen van toegang tot telefonische hulpdiensten als 911, 999 en 112 of soortgelijke telefonische hulpdiensten (aanwezig in het gebied waar deze software wordt gebruikt). Mitel wijst voorts elke expliciete of impliciete garantie of verklaring af dat wanneer dergelijke toegang wel wordt verkregen het identificatienummer van het toestel of het telefoonnummer (ook bekend als Automatic Number Identification (ANI) of terugbelnummer) of de locatie waar vandaan u belt(ook bekend als Automatic Location Information (ALI) correct en in alle gevallen wordt doorgegeven aan het juiste hulpdienstcentrum (ook bekend als openbaar alarmnummer(psap). Mitel raadt u aan de software niet te gebruiken voor verbindingen met hulpdiensten als 911, 999 of 112 of soortgelijke telefonische hulpdiensten. Routering van alarmgesprekken kan als volgt worden ondersteund: OPMERKING: routering van alarmgesprekken in een telewerkomgeving wordt alleen ondersteund bij gebruik van de volgende apparatuur: een correct geprogrammeerde Mitel 3300 ICP (versie 6.0) een correct geprogrammeerde Mitel 5220 dual mode- of 5235 IP-telefoon, uitgerust met een correct geconfigureerde lijninterfacemodule van Mitel (LIM) OPMERKING: voor tolerant gebruik moet de LIM zijn geconfigureerd als een apparaat met twee kanalen, waarbij routering van alarmgesprekken is geconfigureerd op zowel de primaire als de secundaire ICP. Raadpleeg de Resiliency guidelines die beschikbaar zijn via Mitel OnLine (zie Aanvullende documentatie) voor details. 5

6 Raadpleeg de Installatiehandleiding voor de LIM voor informatie over LIM-configuratie. Raadpleeg de on line Help van het 3300 ICP-systeembeheerprogramma voor informatie over het programmeren van de 3300 ICP voor routering van alarmgesprekken. Voor informatie over het programmeren van de 5220 of de 5235 IP-telefoon met LIM raadpleegt u de juiste gebruikershandleiding. Aanvullende documentatie Toegang tot productdocumentatie en technische documentatie 1. Meld u aan bij Mitel OnLine 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning) 3. Selecteer Product Documentation (Productdocumentatie) Klik op de link voor de Gebruikershandleiding of de Installatiehandleiding boven in het scherm om naar IP Phone documentation (IP-telefoon-documentatie) te gaan. Blader in het linker navigatievenster naar 'Applications and Solutions' (Toepassingen en oplossingen) om naar Teleworker documentation (Documentatie over de Teleworker) te gaan. Klik op Teleworker Solution (Teleworker-oplossing) Toegang tot artikelen in de knowledgebase van Mitel 1. Meld u aan bij Mitel OnLine 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning) 3. Klik op Knowledgebase. De zoekmachine van de knowledgebase wordt geopend. 4. Kies Teleworker Solution (Teleworker-oplossing) in de productlijst en klik op Search (Zoeken). 6

7 De externe IP-telefoon De Teleworker Solution ondersteunt de volgende IP-telefoons: Mitel 5020 IP Phone Mitel 5215 IP Phone Mitel 5220 IP Phone Mitel 5215 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5220 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5235 IP Phone Raadpleeg voor meer informatie over de mogelijkheden van uw IP-telefoon de desbetreffende gebruikershandleiding op (zie Aanvullende documentatie). Raadpleeg voor informatie over het installeren en het aan de wand monteren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Mogelijkheden van de externe IP-telefoon Wanneer u de IP-telefoon gebruikt in combinatie met de Teleworker Solution, hebt u slechts één telefoon nodig voor op kantoor én op externe locaties. Als de externe IP-telefoon is geconfigureerd voor gebruik met de Teleworker, heeft deze de volgende mogelijkheden: Codering voor een veilig spraaktraject tussen de telefoon en het systeem via het internet. Een adaptieve vertragingsbuffer en andere softwarefuncties voor een verbeterde spraakkwaliteit via het internet. G.729-compressie om de benodigde bandbreedte te verkleinen. Werkt op dezelfde manier als elke andere telefoon die op het netwerk is aangesloten. Werkt via elke willekeurige breedband LAN-verbinding die is aangesloten op het kantoor waar de 6000 MAS zich bevindt en deze zichtbaar is voor het internet. Heeft direct toegang tot het telefoonsysteem van het bedrijf (voor functies als voic en conferentiegesprekken). Ondersteuning voor de Voice First Application (alleen de 5020 en 5220 IP-telefoons) 7

8 De externe IP-telefoon configureren Zodra u de IP-telefoon hebt geïnstalleerd, kunt u deze zodanig configureren dat u vanaf een externe locatie toegang krijgt tot de functies van het spraaknetwerk van uw kantoor. Raadpleeg voor informatie over het installeren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Getting Started Voordat u uw IP-telefoon configureert om extern te kunnen werken, moet u de volgende stappen uitvoeren: Volg de instructies in de handleiding Teleworker Blade om de vereiste Teleworker Solutions-software en -hardware te installeren en configureren op uw hoofdkantoor en om het MAC-adres van uw externe telefoon in te stellen op de Teleworker-server. Gebruik de onderstaande tabel om het toestelnummer van uw IP-telefoon toe te wijzen aan de ICP. ICP SX-200 ICP Het toestelnummer van uw IP-telefoon toewijzen aan de ICP: Meld u aan bij de CDE. Selecteer formulier 9 voor het toewijzen van een bureaubladapparaat. U kunt uw toestel programmeren naar elke vrije clid ICP Ga in het systeembeheerprogramma naar System configuration >Devices > IP Phones > Multiline IP Sets > Multiline IP Sets Configuration (Systeemconfiguratie > Apparaten > IP-telefoons > IP-sets met meerdere lijnen > Configuratie van IP-sets met meerdere lijnen). Klik op Add (Toevoegen) en voer de informatie over uw set in. Raadpleeg het handboek voor technici bij de 3300 ICP of de Technische documentatie bij de SX-200 ICP voor meer informatie over het programmeren van de ICP. De externe IP-telefoon configureren Opmerking: tijdens het configureren van de IP-telefoon hebben sommige toetsen een specifieke functie: Actie Toets Opmerkingen Verw. Superkey Backspace * Decimaalteken # Als het huidige veld een of twee getallen bevat, drukt u op # om een decimaalteken in te voeren en door te gaan. Als u in het huidige veld drie getallen hebt ingevoerd, wordt automatisch een decimaalteken ingevoerd en gaat de cursor verder. Ga als volgt te werk om de externe 5020, 5215, 5220 of 5235 IP-telefoon in te stellen voor extern gebruik: 1. Controleer of het toestelnummer van de IP-telefoon aan een ICP is toegewezen en of het MAC-adres van de IP-telefoon is ingesteld. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN op de display van de telefoon verschijnt (dit duurt ongeveer vier seconden). 8

9 3. Druk op # (5020/5215/5235 IP-telefoon) of druk op de toets onder het woord Yes (Ja) (5220 IP-telefoon) om de IP-telefoon te configureren voor externe bediening. Op de display verschijnt de tekst HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN? 4. Druk op # voor Enter (Invoeren) (5020/5215/5235 IP-telefoon) of New (Nieuw) (5220 IP-telefoon). Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag. ( ) Op de display verschijnt STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN ) (5220) of STORE IN NVRAM (OPSLAAN IN NVRAM) (5020/5215/5235). 6. Druk op # (5020/5215/5235) of Yes (Ja) (5220) om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. 7. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. De externe IP-telefoon (met twee standen) configureren Ga als volgt te werk om de externe 5215 of 5220 IP-telefoon (met twee standen) in te stellen voor extern gebruik: 1. Controleer of het toestelnummer van de IP-telefoon aan een ICP is toegewezen en of het MAC-adres van de IP-telefoon is ingesteld. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN verschijnt op de display van de telefoon (ongeveer vier seconden). 3. Druk op * (5215) of YES (JA) (5220) om de IP-telefoon voor extern gebruik te configureren. Op de display verschijnt DELETE/NEW SETTINGS? (VERWIJDEREN/NIEUWE INSTELLINGEN?). 4. Druk op # voor NEW (NIEUW). Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag. ( ) STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN) verschijnt op de display. 6. Druk op # (5215) of Yes (Ja) (5220) om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. 9

10 De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren De externe 5020 of 5220 IP-telefoon kan ook Voice First Application (VFA) bevatten voor videoconferenties. De VFA-server fungeert als een gateway voor videoterminals. Elke terminal bestaat uit een camera, videoscherm en telefoon. De transmissie van video wordt verwerkt door de VFA-server terwijl de transmissie van audio wordt uitgevoerd door de externe 5020 of 5220 IPtelefoon. Neem voor meer informatie over VFA contact op met de leverancier van de Mitel Solution of raadpleeg de Mitel Voice First Administrators Application Guide (handleiding voor Mitel Voice Firstbeheerders) onder 'Video Conferencing' op De externe IP-telefoon instellen met VFA 1. Houd een persoonlijke toets die nog niet is geprogrammeerd, ingedrukt en start vervolgens de IP-telefoon opnieuw op door de stroomkabel los te koppelen van de telefoon en deze opnieuw aan te sluiten). Zorg ervoor dat u de persoonlijke toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 2. Druk op # (5020/5215) of druk op de toets onder het woord YES (JA). De tekst VIDEOSVR SETUP MODE (INSTALLATIEMODUS VIDEOSVR) verschijnt op de display. (Opmerking: als u op * drukt, wordt de sessie beëindigd en moet u de telefoon opnieuw opstarten.) 3. Blader naar beneden met de pijl omlaag ( ) totdat USE PRESENT SETTINGS (HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN) verschijnt. 4. Druk op # (5020/5215) of op YES (JA) om door te gaan. INPUT VIDEO ADDRESS (VIDEOADRES INVOEREN) verschijnt op de display en naast de persoonlijke toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, wordt een rood lichtje weergegeven. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in. 6. Blader naar beneden met de pijl omlaag ( ) totdat INPUT DN (LIJSTNUMMER INVOEREN) op de display verschijnt. 7. Voer het lijstnummer van de externe IP-telefoon in en druk op de pijl omlaag ( ) om door te gaan. Op de display verschijnt de tekst STORE IN NVRAM? (OPSLAAN IN NVRAM?). 8. Druk op # (5020/5215) of YES (JA) om het IP-adres op te slaan in het niet-vluchtige geheugen van de telefoon. De externe IP-telefoon wordt opnieuw opgestart en met de 'Video'-toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, kunt u met de VFA-server communiceren. Opmerking: zorg ervoor dat de stroom ingeschakeld blijft totdat de telefoon helemaal opnieuw is opgestart. 9. Geef de geselecteerde toets de naam 'Video'. Deze naam is belangrijk omdat de instelling voor deze toets niet is geregistreerd bij de ICP. De huidige video-instellingen weergeven op de externe IP-telefoon 1. Koppel de stroomkabel los van de IP-telefoon. 2. Houd de toets die u als videotoets hebt geprogrammeerd, ingedrukt terwijl u de stroomkabel weer aansluit. Zorg ervoor dat u de 'Video'-toets minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 10

11 3. Druk op 0 voor Weergeven. De tekst VIEW SETTINGS MENU (MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN) verschijnt op de display. 4. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door het menu te bladeren en de instellingen te bekijken. 5. Wanneer u klaar bent, koppelt u de stroomkabel van de IP-telefoon los, sluit u deze vervolgens opnieuw aan en wacht u tot de telefoon opnieuw is opgestart. Geprogrammeerde video-instellingen verwijderen van de externe IP-telefoon 1. Koppel de stroomkabel los van de IP-telefoon. 2. Houd de toets die u als videotoets hebt geprogrammeerd ingedrukt terwijl u de stroomkabel weer aansluit. 3. Zorg ervoor dat u de 'Video'-toets minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 4. Druk op # om de parameters in te voeren. De tekst VIDEOSVR SETUP MODE (INSTALLATIEMODUS VIDEOSVR) verschijnt op de display. 5. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door de instellingen te bladeren en naar de aanwijzing PRESENT SETTINGS (HUIDIGE INSTELLINGEN) te gaan. 6. Druk op * om de parameters te verwijderen die eerder zijn ingeschakeld. 7. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door de instellingen te bladeren en naar de aanwijzing SAVE AND EXIT? (OPSLAAN EN AFSLUITEN?) te gaan. 8. Druk op # om op te slaan. De IP-telefoon wordt opgestart en de video-instellingen worden verwijderd. Oplossen van problemen In dit gedeelte vindt u informatie voor het oplossen van problemen met: Foutberichten van de IP-telefoon die specifiek zijn voor de Teleworker Solution. Connectiviteit en spraakkwaliteit van de IP-telefoon. Foutberichten van de IP-telefoon Onderstaande foutberichten zijn specifiek voor de Teleworker Solution. De foutberichten worden gedurende 20 seconden op de IP-telefoon weergegeven. Daarna wordt de verbinding tussen de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd, en de telefoon verbroken (op de display van de telefoon verschijnt nu de tekst VERBINDING MET SERVER VERBROKEN). Zodra het probleem is verholpen, verschijnt de tekst WACHTEN OP VERBINDING, waarna er opnieuw verbinding wordt gemaakt met de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd. Foutbericht Probleem Oplossing TW-LICENTIE VEREIST VRAAG TW- BEHEERDER VERBINDING GEWEIGERD VRAAG TW- BEHEERDER Er zijn onvoldoende licenties om de externe IP-telefoon te ondersteunen. Uw IP-telefoon is niet opgenomen in de lijst met telefoons die gebruik mogen maken van de Teleworker Solution. De beheerder dient contact op te nemen met de leverancier van de Mitel Networks Solution voor extra licenties voor de Teleworker Solution. De beheerder moet uw IP-telefoon toevoegen. Zie 'Configuring Remote IP Phone Properties' in de handleiding Teleworker Solution Software Blade. 11

12 Foutbericht Probleem Oplossing VERBINDING ONDERBROKEN EVEN WACHTSTAND A.U.B. NIET-ONDERSTEUND TYPE VRAAG TW- BEHEERDER PASSWORD REJECTED (WACHTWOORD GEWEIGERD) De Teleworker Solution kan niet met de ICP communiceren. Het type IP-telefoon wordt niet ondersteund. Het ingevoerde installatiewachtwoord is onjuist. De IP-telefoon zal verbinding maken met het ondersteunende ICP zodra dit beschikbaar is. De Teleworker Solution ondersteunt alleen Mitel 5020, 5215, 5220 en 5235 IP-telefoons en 5215 en 5220 IP-telefoons (dual mode). Na zes seconden wordt de IP-telefoon gereset en wordt u opnieuw gevraagd om het installatiewachtwoord in te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor een geldig wachtwoord. Woordenlijst Term 6000 Managed Application Server (MAS) ADMIN ADSL Blad DHCP DNS Firewall ICP IP Definitie Een extern beheerde toepassingsserver op de locatie van de klant die ondersteuning biedt voor een groot aantal netwerkserverfuncties, zoals gedeeld gebruik van bestanden en printers, Internet- en diensten en beveiliging via een firewall. Beheerder. Asynchronous Digital Subscriber Line (asynchrone digitale abonneelijn). Een softwareonderdeel of toepassing die deel uitmaakt van het 6000 MAS-systeem. Dynamic Host Configuration Protocol. Protocol waarmee automatisch IP-adressen kunnen worden toegekend. Domain Name Server (domeinnaamserver). Server die domeinnamen vertaalt in IP-adressen. Hardware of software die in een omgeving met een netwerk is geïnstalleerd om communicatie te voorkomen die niet door het netwerkbeleid is geautoriseerd. Hiermee wordt voorkomen dat een verbonden netwerkapparaat inbreekt bij andere netwerkapparaten. Integrated Communications Platform. Een telefoonsysteem van Mitel waartoe het 3100 ICP, het 3300 ICP en het SX-200 ICP behoren. Internetprotocol. 12

13 Term LAN Leverancier Mitel Solution Local Streaming MAC MAS NAT NVRAM Opstartprogramma PPPoA PPPoE Router RTP Server Subnetmasker TCP Teleworker Solution TFTP TW-beheerder UDP Veilige RTP VLAN Definitie Local Area Network. Het bedrijf waar de Teleworker Solution is aangeschaft. De mogelijkheid van Teleworker sets om het spraakgedeelte direct door te sturen van de ene Teleworker set naar de andere als beide sets zich achter hetzelfde NAT-apparaat bevinden. Media Access Control. Protocollen die de toegang tot bepaalde media regelen. Managed Applications Server (beheerde toepassingsserver). Network Address Translation. Een techniek waarbij een reeks privé-ip-adressen wordt omgezet in een reeks publieke IP-adressen. Niet-vluchtig Random Access Memory. Software die in het flashgeheugen van de IP-telefoon is geladen voordat deze wordt geleverd. Met deze software kunt u de telefoon opstarten, verbinding maken met het lokale netwerk en deze vervolgens aansluiten op het ICP van Mitel. Point-to-Point Protocol met de modus Asynchroon overzetten (ATM). Point-to-Point Protocol over Ethernet. Apparaat dat functioneert als interface tussen twee netwerken. Real-time Transport Protocol. Een gedeelde computer op een lokaal netwerk. Een deel van het netwerk met een eigen subnetadres. Transmission Control Protocol (datatransmissieprotocol dat werkt op de transportlaag van het OSI-model). Een veilige oplossing voor werknemers die thuis of op een externe locatie werken. Met de Teleworker Solution krijgt u via de externe IP-telefoon toegang tot het spraaknetwerk van het bedrijf. Trivial File Transfer Protocol. Een protocol voor bestandsoverdracht dat bestanden over de netwerken verstuurt met behulp van UDP. Teleworker-beheerder. User Datagram Protocol. Een gecodeerde versie van het RTP. Virtueel LAN. 13

14 , Handelsmerk van Mitel Networks Corporation Copyright 2005, Mitel Networks Corporation Alle rechten voorbehouden

Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons

Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon 41-001366-11 REV03 TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001367-11 REV02 TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie Inhoud 1 Handleiding telefoon configuratie...1 1.1 Aanmelden van de locatie...1 1.2 Telefoon configuratie...3 1.3 Problemen en oplossingen...3 2 Bijlagen...4 2.1 Bijlage: uitgebreide telefoonconfiguratie...4

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

optipoint 400 HFA / CorNet TS

optipoint 400 HFA / CorNet TS optipoint 400 HFA / CorNet TS 1 Inleiding... 2 2 Configuratie HiPath 3000 / IP-netwerk... 2 3 Configuratiemenu optipoint 400 HFA... 3 4 Configuratie via Web-interface... 8 September 2002 Pagina 1 1 Inleiding

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven.

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Externe apparatuur Artikelnummer van document: 405762-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Inhoudsopgave 1 USB-apparaat gebruiken USB-apparaat

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken.

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken. Xerox QR Code-app Snelstartgids 702P03999 Voor gebruik met applicaties voor de QR-codescanner/-lezer Gebruik de QR Code-app samen met de volgende applicaties: applicaties voor het scannen/lezen van QR-codes,

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager IP Key Expansion Module (KEM) User Guide BCM Business Communications Manager Documentversie: 02 Onderdeelcode: N0094435 Datum: January 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding EN Versie: 1.0 H.264 Handleiding Inhoud Hardware... 2 ios View... 2 Android View... 5 PC View... 9 Contact... 11 1 Hardware verbindingen 1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite.

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite. Voorbeeldinstallatie X-Lite. Het is aan te raden om uw testaccount eerst uit te proberen met een SIP softclient, zoals X-Lite, een gratis client van Counterpath. Deze bijlage beschrijft de stappen noodzakelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

Tornado 840 / 841 handleiding

Tornado 840 / 841 handleiding 1.1 Opstarten en inloggen Tornado 840 / 841 handleiding Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voer het IP-adres van dit product in bij de uitzonderingen. Voer vervolgens het IP-adres van dit product

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

D285 IP Installatiehandleiding. Inhoudsopgave

D285 IP Installatiehandleiding. Inhoudsopgave 1 D285 IP Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1. Introductie...3 2 Toepassingen...4 2.1 Aansluitingen...5 2.2 Installeren en programmeren...5 Stap 1 Bekabeling...5 Stap 2 Voeding...5 Step 3 Het toestel

Nadere informatie

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide Uitpakken Open de verpakking en pak de inhoud zorgvuldig uit. Raadpleeg de paklijst hieronder of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd. Houdt er rekening mee dat het model dat u gekocht heeft er

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Nederlands Leveringsomvang tiptel IP 282 of tiptel IP 280 handset Ethernet kabel Krulsnoer (kabel

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten.

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Copperjet 1616-2p (Flits ADSL connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Voorbeeld handleiding SIP configuratie 3CX in combinatie met Bria softphone app.

Voorbeeld handleiding SIP configuratie 3CX in combinatie met Bria softphone app. Voorbeeld handleiding SIP configuratie 3CX in combinatie met Bria softphone app. Er zijn diverse andere platformen die SIP compatible zijn, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: 3CX

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Business Pro Configuration Guide Spa 2102

Business Pro Configuration Guide Spa 2102 Business Pro Configuration Guide Spa 2102 Schiphol-Rijk, Jun, 2011 OneXS Nederland BV Cessnalaan 33 1119 NJ Schiphol-Rijk www.onexs.com Tel: 020-6580800 Fax: 020-6580899 OneXS Business Pro User Guide Pagina

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Belgacom Forum TM 3000 Voicemail to Email Gebruikershandleiding

Belgacom Forum TM 3000 Voicemail to Email Gebruikershandleiding Belgacom Forum TM 3000 Voicemail to Email Gebruikershandleiding Inhoudstabel Forum 3000 Voicemail to Email... 3 Dienstbeschrijving... 3 1 Inloggen als systeembeheerder op de Forum 3000... 3 2 Een Email

Nadere informatie