Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution"

Transcriptie

1

2 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht. Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation. Mitel is een handelsmerk van Mitel Networks Corporation. Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. Externe IP-telefoons van Mitel Configuratiehandleiding voor de Teleworker Solution Juli 2005, Handelsmerk van MITEL Networks Corporation Copyright 2005, MITEL Networks Corporation Alle rechten voorbehouden. 2

3 INHOUDSOPGAVE WELKOM... 5 Aanvullende documentatie... 6 DE EXTERNE IP-TELEFOON... 7 Mogelijkheden van de externe IP-telefoon... 7 DE EXTERNE IP-TELEFOON CONFIGUREREN... 8 Getting Started... 8 De externe IP-telefoon configureren... 8 De externe IP-telefoon (met twee standen) configureren... 9 DE VOICE FIRST APPLICATION OP DE EXTERNE IP-TELEFOON CONFIGUREREN De externe IP-telefoon instellen met VFA De huidige video-instellingen weergeven op de externe IP-telefoon Geprogrammeerde video-instellingen verwijderen van de externe IP-telefoon OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Foutberichten van de IP-telefoon WOORDENLIJST

4

5 Welkom In deze configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons vindt u informatie over de manier waarop u de Mitel Teleworker Solution kunt gebruiken om uw veilige Mitel IP-telefoon extern te bedienen. Achter in de handleiding vindt u een verklarende woordenlijst. Verder is dit document als volgt ingedeeld: Welkom: het doel van deze configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons en informatie over andere ondersteunende documentatie, waaronder overige documentatie over de Teleworker Solution. De externe IP-telefoon: algemene informatie over de externe IP-telefoon en een overzicht van de mogelijkheden van deze telefoon. Configureren van de externe IP-telefoon: procedure voor het configureren van de IPtelefoon om extern te kunnen werken met de Teleworker Solution. De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren: procedure voor het instellen van de externe IP-telefoon met Mitel VFA voor videoconferenties. Oplossen van problemen: informatie over het oplossen van problemen met de externe IP-telefoon. Woordenlijst: definities van termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. WAARSCHUWING De Teleworker Solution alleen is niet geschikt voor het verkrijgen van betrouwbare toegang tot hulpdiensten (zoals 911, 999 of 112). Zie onderstaande disclaimer. WAARSCHUWING: Mitel wijst alle expliciete en impliciete garanties en verklaringen af dat deze software geschikt is voor het verkrijgen van toegang tot telefonische hulpdiensten als 911, 999 en 112 of soortgelijke telefonische hulpdiensten (aanwezig in het gebied waar deze software wordt gebruikt). Mitel wijst voorts elke expliciete of impliciete garantie of verklaring af dat wanneer dergelijke toegang wel wordt verkregen het identificatienummer van het toestel of het telefoonnummer (ook bekend als Automatic Number Identification (ANI) of terugbelnummer) of de locatie waar vandaan u belt(ook bekend als Automatic Location Information (ALI) correct en in alle gevallen wordt doorgegeven aan het juiste hulpdienstcentrum (ook bekend als openbaar alarmnummer(psap). Mitel raadt u aan de software niet te gebruiken voor verbindingen met hulpdiensten als 911, 999 of 112 of soortgelijke telefonische hulpdiensten. Routering van alarmgesprekken kan als volgt worden ondersteund: OPMERKING: routering van alarmgesprekken in een telewerkomgeving wordt alleen ondersteund bij gebruik van de volgende apparatuur: een correct geprogrammeerde Mitel 3300 ICP (versie 6.0) een correct geprogrammeerde Mitel 5220 dual mode- of 5235 IP-telefoon, uitgerust met een correct geconfigureerde lijninterfacemodule van Mitel (LIM) OPMERKING: voor tolerant gebruik moet de LIM zijn geconfigureerd als een apparaat met twee kanalen, waarbij routering van alarmgesprekken is geconfigureerd op zowel de primaire als de secundaire ICP. Raadpleeg de Resiliency guidelines die beschikbaar zijn via Mitel OnLine (zie Aanvullende documentatie) voor details. 5

6 Raadpleeg de Installatiehandleiding voor de LIM voor informatie over LIM-configuratie. Raadpleeg de on line Help van het 3300 ICP-systeembeheerprogramma voor informatie over het programmeren van de 3300 ICP voor routering van alarmgesprekken. Voor informatie over het programmeren van de 5220 of de 5235 IP-telefoon met LIM raadpleegt u de juiste gebruikershandleiding. Aanvullende documentatie Toegang tot productdocumentatie en technische documentatie 1. Meld u aan bij Mitel OnLine 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning) 3. Selecteer Product Documentation (Productdocumentatie) Klik op de link voor de Gebruikershandleiding of de Installatiehandleiding boven in het scherm om naar IP Phone documentation (IP-telefoon-documentatie) te gaan. Blader in het linker navigatievenster naar 'Applications and Solutions' (Toepassingen en oplossingen) om naar Teleworker documentation (Documentatie over de Teleworker) te gaan. Klik op Teleworker Solution (Teleworker-oplossing) Toegang tot artikelen in de knowledgebase van Mitel 1. Meld u aan bij Mitel OnLine 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning) 3. Klik op Knowledgebase. De zoekmachine van de knowledgebase wordt geopend. 4. Kies Teleworker Solution (Teleworker-oplossing) in de productlijst en klik op Search (Zoeken). 6

7 De externe IP-telefoon De Teleworker Solution ondersteunt de volgende IP-telefoons: Mitel 5020 IP Phone Mitel 5215 IP Phone Mitel 5220 IP Phone Mitel 5215 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5220 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5235 IP Phone Raadpleeg voor meer informatie over de mogelijkheden van uw IP-telefoon de desbetreffende gebruikershandleiding op (zie Aanvullende documentatie). Raadpleeg voor informatie over het installeren en het aan de wand monteren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Mogelijkheden van de externe IP-telefoon Wanneer u de IP-telefoon gebruikt in combinatie met de Teleworker Solution, hebt u slechts één telefoon nodig voor op kantoor én op externe locaties. Als de externe IP-telefoon is geconfigureerd voor gebruik met de Teleworker, heeft deze de volgende mogelijkheden: Codering voor een veilig spraaktraject tussen de telefoon en het systeem via het internet. Een adaptieve vertragingsbuffer en andere softwarefuncties voor een verbeterde spraakkwaliteit via het internet. G.729-compressie om de benodigde bandbreedte te verkleinen. Werkt op dezelfde manier als elke andere telefoon die op het netwerk is aangesloten. Werkt via elke willekeurige breedband LAN-verbinding die is aangesloten op het kantoor waar de 6000 MAS zich bevindt en deze zichtbaar is voor het internet. Heeft direct toegang tot het telefoonsysteem van het bedrijf (voor functies als voic en conferentiegesprekken). Ondersteuning voor de Voice First Application (alleen de 5020 en 5220 IP-telefoons) 7

8 De externe IP-telefoon configureren Zodra u de IP-telefoon hebt geïnstalleerd, kunt u deze zodanig configureren dat u vanaf een externe locatie toegang krijgt tot de functies van het spraaknetwerk van uw kantoor. Raadpleeg voor informatie over het installeren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Getting Started Voordat u uw IP-telefoon configureert om extern te kunnen werken, moet u de volgende stappen uitvoeren: Volg de instructies in de handleiding Teleworker Blade om de vereiste Teleworker Solutions-software en -hardware te installeren en configureren op uw hoofdkantoor en om het MAC-adres van uw externe telefoon in te stellen op de Teleworker-server. Gebruik de onderstaande tabel om het toestelnummer van uw IP-telefoon toe te wijzen aan de ICP. ICP SX-200 ICP Het toestelnummer van uw IP-telefoon toewijzen aan de ICP: Meld u aan bij de CDE. Selecteer formulier 9 voor het toewijzen van een bureaubladapparaat. U kunt uw toestel programmeren naar elke vrije clid ICP Ga in het systeembeheerprogramma naar System configuration >Devices > IP Phones > Multiline IP Sets > Multiline IP Sets Configuration (Systeemconfiguratie > Apparaten > IP-telefoons > IP-sets met meerdere lijnen > Configuratie van IP-sets met meerdere lijnen). Klik op Add (Toevoegen) en voer de informatie over uw set in. Raadpleeg het handboek voor technici bij de 3300 ICP of de Technische documentatie bij de SX-200 ICP voor meer informatie over het programmeren van de ICP. De externe IP-telefoon configureren Opmerking: tijdens het configureren van de IP-telefoon hebben sommige toetsen een specifieke functie: Actie Toets Opmerkingen Verw. Superkey Backspace * Decimaalteken # Als het huidige veld een of twee getallen bevat, drukt u op # om een decimaalteken in te voeren en door te gaan. Als u in het huidige veld drie getallen hebt ingevoerd, wordt automatisch een decimaalteken ingevoerd en gaat de cursor verder. Ga als volgt te werk om de externe 5020, 5215, 5220 of 5235 IP-telefoon in te stellen voor extern gebruik: 1. Controleer of het toestelnummer van de IP-telefoon aan een ICP is toegewezen en of het MAC-adres van de IP-telefoon is ingesteld. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN op de display van de telefoon verschijnt (dit duurt ongeveer vier seconden). 8

9 3. Druk op # (5020/5215/5235 IP-telefoon) of druk op de toets onder het woord Yes (Ja) (5220 IP-telefoon) om de IP-telefoon te configureren voor externe bediening. Op de display verschijnt de tekst HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN? 4. Druk op # voor Enter (Invoeren) (5020/5215/5235 IP-telefoon) of New (Nieuw) (5220 IP-telefoon). Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag. ( ) Op de display verschijnt STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN ) (5220) of STORE IN NVRAM (OPSLAAN IN NVRAM) (5020/5215/5235). 6. Druk op # (5020/5215/5235) of Yes (Ja) (5220) om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. 7. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. De externe IP-telefoon (met twee standen) configureren Ga als volgt te werk om de externe 5215 of 5220 IP-telefoon (met twee standen) in te stellen voor extern gebruik: 1. Controleer of het toestelnummer van de IP-telefoon aan een ICP is toegewezen en of het MAC-adres van de IP-telefoon is ingesteld. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN verschijnt op de display van de telefoon (ongeveer vier seconden). 3. Druk op * (5215) of YES (JA) (5220) om de IP-telefoon voor extern gebruik te configureren. Op de display verschijnt DELETE/NEW SETTINGS? (VERWIJDEREN/NIEUWE INSTELLINGEN?). 4. Druk op # voor NEW (NIEUW). Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag. ( ) STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN) verschijnt op de display. 6. Druk op # (5215) of Yes (Ja) (5220) om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. 9

10 De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren De externe 5020 of 5220 IP-telefoon kan ook Voice First Application (VFA) bevatten voor videoconferenties. De VFA-server fungeert als een gateway voor videoterminals. Elke terminal bestaat uit een camera, videoscherm en telefoon. De transmissie van video wordt verwerkt door de VFA-server terwijl de transmissie van audio wordt uitgevoerd door de externe 5020 of 5220 IPtelefoon. Neem voor meer informatie over VFA contact op met de leverancier van de Mitel Solution of raadpleeg de Mitel Voice First Administrators Application Guide (handleiding voor Mitel Voice Firstbeheerders) onder 'Video Conferencing' op De externe IP-telefoon instellen met VFA 1. Houd een persoonlijke toets die nog niet is geprogrammeerd, ingedrukt en start vervolgens de IP-telefoon opnieuw op door de stroomkabel los te koppelen van de telefoon en deze opnieuw aan te sluiten). Zorg ervoor dat u de persoonlijke toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 2. Druk op # (5020/5215) of druk op de toets onder het woord YES (JA). De tekst VIDEOSVR SETUP MODE (INSTALLATIEMODUS VIDEOSVR) verschijnt op de display. (Opmerking: als u op * drukt, wordt de sessie beëindigd en moet u de telefoon opnieuw opstarten.) 3. Blader naar beneden met de pijl omlaag ( ) totdat USE PRESENT SETTINGS (HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN) verschijnt. 4. Druk op # (5020/5215) of op YES (JA) om door te gaan. INPUT VIDEO ADDRESS (VIDEOADRES INVOEREN) verschijnt op de display en naast de persoonlijke toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, wordt een rood lichtje weergegeven. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in. 6. Blader naar beneden met de pijl omlaag ( ) totdat INPUT DN (LIJSTNUMMER INVOEREN) op de display verschijnt. 7. Voer het lijstnummer van de externe IP-telefoon in en druk op de pijl omlaag ( ) om door te gaan. Op de display verschijnt de tekst STORE IN NVRAM? (OPSLAAN IN NVRAM?). 8. Druk op # (5020/5215) of YES (JA) om het IP-adres op te slaan in het niet-vluchtige geheugen van de telefoon. De externe IP-telefoon wordt opnieuw opgestart en met de 'Video'-toets die u in stap 1 hebt geselecteerd, kunt u met de VFA-server communiceren. Opmerking: zorg ervoor dat de stroom ingeschakeld blijft totdat de telefoon helemaal opnieuw is opgestart. 9. Geef de geselecteerde toets de naam 'Video'. Deze naam is belangrijk omdat de instelling voor deze toets niet is geregistreerd bij de ICP. De huidige video-instellingen weergeven op de externe IP-telefoon 1. Koppel de stroomkabel los van de IP-telefoon. 2. Houd de toets die u als videotoets hebt geprogrammeerd, ingedrukt terwijl u de stroomkabel weer aansluit. Zorg ervoor dat u de 'Video'-toets minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 10

11 3. Druk op 0 voor Weergeven. De tekst VIEW SETTINGS MENU (MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN) verschijnt op de display. 4. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door het menu te bladeren en de instellingen te bekijken. 5. Wanneer u klaar bent, koppelt u de stroomkabel van de IP-telefoon los, sluit u deze vervolgens opnieuw aan en wacht u tot de telefoon opnieuw is opgestart. Geprogrammeerde video-instellingen verwijderen van de externe IP-telefoon 1. Koppel de stroomkabel los van de IP-telefoon. 2. Houd de toets die u als videotoets hebt geprogrammeerd ingedrukt terwijl u de stroomkabel weer aansluit. 3. Zorg ervoor dat u de 'Video'-toets minimaal drie seconden ingedrukt houdt terwijl de telefoon wordt opgestart. SET VIDEOSVR ADDRES? (ADRES VIDEOSVR INSTELLEN?) verschijnt op de display. 4. Druk op # om de parameters in te voeren. De tekst VIDEOSVR SETUP MODE (INSTALLATIEMODUS VIDEOSVR) verschijnt op de display. 5. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door de instellingen te bladeren en naar de aanwijzing PRESENT SETTINGS (HUIDIGE INSTELLINGEN) te gaan. 6. Druk op * om de parameters te verwijderen die eerder zijn ingeschakeld. 7. Druk op de toetsen omhoog en omlaag ( en ) om door de instellingen te bladeren en naar de aanwijzing SAVE AND EXIT? (OPSLAAN EN AFSLUITEN?) te gaan. 8. Druk op # om op te slaan. De IP-telefoon wordt opgestart en de video-instellingen worden verwijderd. Oplossen van problemen In dit gedeelte vindt u informatie voor het oplossen van problemen met: Foutberichten van de IP-telefoon die specifiek zijn voor de Teleworker Solution. Connectiviteit en spraakkwaliteit van de IP-telefoon. Foutberichten van de IP-telefoon Onderstaande foutberichten zijn specifiek voor de Teleworker Solution. De foutberichten worden gedurende 20 seconden op de IP-telefoon weergegeven. Daarna wordt de verbinding tussen de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd, en de telefoon verbroken (op de display van de telefoon verschijnt nu de tekst VERBINDING MET SERVER VERBROKEN). Zodra het probleem is verholpen, verschijnt de tekst WACHTEN OP VERBINDING, waarna er opnieuw verbinding wordt gemaakt met de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd. Foutbericht Probleem Oplossing TW-LICENTIE VEREIST VRAAG TW- BEHEERDER VERBINDING GEWEIGERD VRAAG TW- BEHEERDER Er zijn onvoldoende licenties om de externe IP-telefoon te ondersteunen. Uw IP-telefoon is niet opgenomen in de lijst met telefoons die gebruik mogen maken van de Teleworker Solution. De beheerder dient contact op te nemen met de leverancier van de Mitel Networks Solution voor extra licenties voor de Teleworker Solution. De beheerder moet uw IP-telefoon toevoegen. Zie 'Configuring Remote IP Phone Properties' in de handleiding Teleworker Solution Software Blade. 11

12 Foutbericht Probleem Oplossing VERBINDING ONDERBROKEN EVEN WACHTSTAND A.U.B. NIET-ONDERSTEUND TYPE VRAAG TW- BEHEERDER PASSWORD REJECTED (WACHTWOORD GEWEIGERD) De Teleworker Solution kan niet met de ICP communiceren. Het type IP-telefoon wordt niet ondersteund. Het ingevoerde installatiewachtwoord is onjuist. De IP-telefoon zal verbinding maken met het ondersteunende ICP zodra dit beschikbaar is. De Teleworker Solution ondersteunt alleen Mitel 5020, 5215, 5220 en 5235 IP-telefoons en 5215 en 5220 IP-telefoons (dual mode). Na zes seconden wordt de IP-telefoon gereset en wordt u opnieuw gevraagd om het installatiewachtwoord in te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor een geldig wachtwoord. Woordenlijst Term 6000 Managed Application Server (MAS) ADMIN ADSL Blad DHCP DNS Firewall ICP IP Definitie Een extern beheerde toepassingsserver op de locatie van de klant die ondersteuning biedt voor een groot aantal netwerkserverfuncties, zoals gedeeld gebruik van bestanden en printers, Internet- en diensten en beveiliging via een firewall. Beheerder. Asynchronous Digital Subscriber Line (asynchrone digitale abonneelijn). Een softwareonderdeel of toepassing die deel uitmaakt van het 6000 MAS-systeem. Dynamic Host Configuration Protocol. Protocol waarmee automatisch IP-adressen kunnen worden toegekend. Domain Name Server (domeinnaamserver). Server die domeinnamen vertaalt in IP-adressen. Hardware of software die in een omgeving met een netwerk is geïnstalleerd om communicatie te voorkomen die niet door het netwerkbeleid is geautoriseerd. Hiermee wordt voorkomen dat een verbonden netwerkapparaat inbreekt bij andere netwerkapparaten. Integrated Communications Platform. Een telefoonsysteem van Mitel waartoe het 3100 ICP, het 3300 ICP en het SX-200 ICP behoren. Internetprotocol. 12

13 Term LAN Leverancier Mitel Solution Local Streaming MAC MAS NAT NVRAM Opstartprogramma PPPoA PPPoE Router RTP Server Subnetmasker TCP Teleworker Solution TFTP TW-beheerder UDP Veilige RTP VLAN Definitie Local Area Network. Het bedrijf waar de Teleworker Solution is aangeschaft. De mogelijkheid van Teleworker sets om het spraakgedeelte direct door te sturen van de ene Teleworker set naar de andere als beide sets zich achter hetzelfde NAT-apparaat bevinden. Media Access Control. Protocollen die de toegang tot bepaalde media regelen. Managed Applications Server (beheerde toepassingsserver). Network Address Translation. Een techniek waarbij een reeks privé-ip-adressen wordt omgezet in een reeks publieke IP-adressen. Niet-vluchtig Random Access Memory. Software die in het flashgeheugen van de IP-telefoon is geladen voordat deze wordt geleverd. Met deze software kunt u de telefoon opstarten, verbinding maken met het lokale netwerk en deze vervolgens aansluiten op het ICP van Mitel. Point-to-Point Protocol met de modus Asynchroon overzetten (ATM). Point-to-Point Protocol over Ethernet. Apparaat dat functioneert als interface tussen twee netwerken. Real-time Transport Protocol. Een gedeelde computer op een lokaal netwerk. Een deel van het netwerk met een eigen subnetadres. Transmission Control Protocol (datatransmissieprotocol dat werkt op de transportlaag van het OSI-model). Een veilige oplossing voor werknemers die thuis of op een externe locatie werken. Met de Teleworker Solution krijgt u via de externe IP-telefoon toegang tot het spraaknetwerk van het bedrijf. Trivial File Transfer Protocol. Een protocol voor bestandsoverdracht dat bestanden over de netwerken verstuurt met behulp van UDP. Teleworker-beheerder. User Datagram Protocol. Een gecodeerde versie van het RTP. Virtueel LAN. 13

14 , Handelsmerk van Mitel Networks Corporation Copyright 2005, Mitel Networks Corporation Alle rechten voorbehouden

Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons

Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

D285 / D283 IP Installatiehandleiding. Inhoudsopgave

D285 / D283 IP Installatiehandleiding. Inhoudsopgave 1 D285 / D283 IP Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2 Toepassingen... 4 2.1 Aansluitingen... 5 2.2 Installeren en programmeren... 5 Stap 1 Bekabeling... 6 Stap 2 Voeding... 6 Step

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer 16-601412 Release 3.1.0 Mei 2007 Uitgave 2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Conettix Ethernet-Übertragungsmodul B426 nl Installatie- en bedieningshandleiding Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Inleiding 5 2.1 Over de documentatie 5

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Robin Compact SIP deurtelefoon Versie: 3.0 Datum: Juli 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Robin Compact SIP buitendeurtoestel 3 2 Montage 2.1 Wat zit er in

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding SMART Room System voor Microsoft Lync Instelling en onderhoudshandleiding Voor modellen SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M en SRS-LYNC-L Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, dan stellen wij u op

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD http://nl.yourpdfguides.com/dref/893021

Uw gebruiksaanwijzing. HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD http://nl.yourpdfguides.com/dref/893021 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD in de

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie