CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: De Cock Buning Madeleine Werkadres 1: Commissariaat voor de Media Postbus BK Hilversum Hoge Naarderweg AH Hilversum Telefoon: Fax: Werkadres 2: Molengraaff Instituut (CIER), REBO Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Nobelstraat 2a 3512 EN Utrecht Telefoon: Fax: WERKERVARING heden Commissaris bij het Commissariaat voor de Media, Hilversum (0.6 fte) heden Voorzitter Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) heden Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht Molengraaff Instituut (CIER), REBO Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (0.4 fte). Onderwijs: Communicatie- en Mediarecht, European Contract Law (Ecommerce), PAO Filmrecht, PAO Geneesmiddelenreclamerecht, Profileringsvak Beginselen Intellectuele Eigendom, De Nieuwe Media en het Auteursrecht. Lopend onderzoek en publicaties 1 op het gebied van het privaatrechtelijke communicatie- en mediarecht, waaronder de nieuwe druk van het handboek Hoofdstukken Communicatie- en Mediarecht en het Handboek Mediarecht en op 1 Lid onderzoekschool Ius Commune (onderdeel Intellectuele Eigendom, onderzoeksprogramma European Private Law, Privaatrecht)

2 het gebied van de intellectuele eigendom, waaronder het boek Handhaving rechten van de intellectuele eigendom Bijzonder hoogleraar Media- en Communicatierecht Molengraaff Instituut (CIER), REBO Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (0.2 fte) Visiting Scholar op uitnodiging van Prof. Eben Moglen en Prof. Jane Ginsberg, Spring Term 2002, Columbia Law School, New York Universitair (hoofd) docent/onderzoeker Molengraaff Instituut (CIER), REBO Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (0.2 fte) Advocaat sectie Intellectuele Eigendom & Informatie Communicatie Technologie, De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam (aanv. voltijds, sinds benoeming tot hoogleraar 0.6 fte). Specialisatie: Intellectuele Eigendomsrecht: auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, oneerlijke mededinging, databankrecht. Media- en Communicatierecht: reclamerecht, (Europees) Mediarecht, Publiek Private Samenwerking, Geneesmiddelenreclamerecht, onrechtmatige perspublicaties, aansprakelijkheid van Internet diensverleners (ISP's, zoekmachines). Activiteiten: Het verlenen van juridisch en strategisch advies en het voeren van procedures met een nadruk op innovatieve Internet, media- en informatietechnologie clientèle. LEGAL 500: quote: "Madeleine de Cock Buning "is really something special" according to a client", 2007, p LEGAL 500: Madeleine de Cock Buning is highly recommended, 2009 (first tier) heden Verschillende gastdocentschappen op universitair- en PAO niveau, waaronder bij Juridisch PAO Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Masteropleiding IP & Knowledge Management Universiteit Maastricht, Asser Instituut, Universiteit van Aruba en Columbia Law School (New York) Assistent In Opleiding (AIO) bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam: verzorgen van onderwijs en het doen van promotieonderzoek op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en intellectuele eigendom (promotiedatum 8 mei 1998). 2

3 Consultant bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Interne Markt met betrekking tot (evaluatie van) de auteursrechtelijke bescherming van software en computer generated works in de lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten Juridisch adviseur van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Externe Betrekkingen) in Hanoi, Vietnam ten behoeve van het project 'vrijwillige terugkeer bootvluchtelingen' in samenwerking met delegaties van VN en UNICEF Stagiaire bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Interne Markt te Brussel Bestuurslid en beurtelings eind- en hoofdredacteur van het Landelijk Overleg Juridische Faculteitsbladen (LOJF) Redactielid van het faculteitsblad Alibi van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. 3. NEVENACTIVITEITEN 2010 heden Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof s-gravenhage heden Redactielid van het tijdschrift Toezicht heden Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE/AIPPI) Lid visitatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep en de publieke media-instellingen (ten gunste van Universiteit Utrecht) heden Voorzitter van het College voor Beroep (CvB) van Stichting Internet Domeinnaam registraties (SIDN) heden Member Joint Faculty Advisory Committee Washington State University in St. Louis/UU heden Bestuurslid Stichting De Appel (www.deappel.nl) heden Bestuurslid Stichting Machiavelli (www.stichtingmachiavelli.nl) heden Voorzitter post academische cursus Geneesmiddelenreclamerecht heden Arbiter, Domain Name Dispute Resolution bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor (cctld) domeinnaam registraties in.nl domein Arbiter, Domain Name Dispute Resolution bij de Malaysian Network Information Centre (MYNIC), Regional Centre for Arbitration Kuala Lumpur (RCAKL) voor domeinnaam registraties in het.my domein van Maleisië. 3

4 Criticus pleitoefening advocaatstagiaires voor het Bureau van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam heden Redactielid van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) heden Bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) heden Panelist, Domain Name Dispute Resolution bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor internationale (gtld) domeinnaam registraties. 4. LIDMAATSCHAP VAN PROFESSIONELE ORGANISATIES Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC). Association Litteraire et Artistique Internationale (ALAI). Vereniging voor Auteursrecht (VvA). Vereniging voor Reclamerecht (VvRr). Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM). Vereniging Kunst Cultuur Recht. Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR). Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE/AIPPI). 5. OPLEIDING Promotieonderzoek, Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam. Auteursrecht en informatietechnologie, over de beperkte houdbaarheid van technologiespecifieke regelgeving (diss. Amsterdam UvA), promotiedatum 8 mei 1998, Amsterdam: Otto Cramwinckel 1998 (inmiddels in 3de druk) Informatietechnologie en Recht, Universiteit van Amsterdam. Vrij doctoraal examen 25 augustus Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam. Basisdoctoraal Nederlands recht 27 mei Montessori Lyceum, Amsterdam. Examen VWO 30 mei St. Vituscollege, Bussum. 6. PUBLICATIES 6.a Wetenschappelijke publicaties 4

5 Maatregelen tegen auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, wat leert het Umfeld ons? (co-auteur A. Ringnalda), AMI Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht 2010/1 p Aansprakelijkheid van derden bij auteursrechtinbreuk, (co-auteur D. Van Eek) IER , p Portret en parodie Tussen Scylla en Charybdis of double dipping?, in: 30 Jaar Commercieel Portretrecht, 2009, p Cultural diversity in mass media regulation, in: H. Schneider & P. van den Bossche (eds.), Protection of cultural diversity from a European and international perspective, Intersentia, 2008, p Het nieuwe toegangsrecht voor nieuwsverslaggeving, Mediaforum , p Hoofdstuk 10 Douanemaatregelen, in: Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten (Kluwer), Deventer (te verschijnen in 2010 (21 pagina's)). Europese Verordening voedings- en gezondheidsclaims laat zich lastig verteren (coauteur: S.H. Poelmann-Teijgeler), IER , p The History of copyright protection of computer software, the emancipation of a work of technology towards a work of authorship, in: Handbook The History of Information Security (Reed Elsevier International), Augustus 2007, p De gestage wildgroei van het auteursrecht - een hogesnelheidslijn dreigt te ontsporen (coauteur: E.J. Numann), in: Een eigen oorspronkelijk karakter (Spoorbundel), 13 juni 2007, p Pers, in: M. de Cock Buning en F.W. Grosheide (red), Hoofdstukken Communicatie- en Mediarecht, beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p Omroep, in: M. de Cock Buning en F.W. Grosheide (red), Hoofdstukken Communicatie- en Mediarecht, beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p Commerciële uitingen, in: M. de Cock Buning en F.W. Grosheide (red), Hoofdstukken Communicatieen Mediarecht, beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p Hoofdstukken Communicatie- en Mediarecht, beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia, redactie M. de Cock Buning en F.W. Grosheide, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 480 pagina's. Internationaal contracteren (feestbundel voor Willem Grosheide), redactie M. de Cock Buning, E.H. Hondius en J.J. Brinkhof, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006 (372 pagina's). Creative Commons-licenties in het auteursrecht: common sense?, in: M. de Cock Buning, E.H. Hondius, & J.J. Brinkhof (red.), Internationaal contracteren (feestbundel voor Willem Grosheide), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p De mediamachine als zevenkoppig monster (oratie Universiteit Utrecht), Otto Cramwinckel: Amsterdam 2006 (48 pagina's). 5

6 Crossmediale Publiek Private Samenwerking, Otto Cramwinckel: Amsterdam 2006 (185 pagina s). De parodie-exceptie nader beschouwd, in: F.W. Grosheide (red.), Parodie: parodie en kunstcitaat: monografie van de uitgewerkte en geactualiseerde voordrachten die zijn gehouden tijdens de bijeenkomst van Vereniging voor Auteursrecht 30 januari 2004, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p The Digitalizing of Literary and Musical works' (coauteur F.W. Grosheide), in: S. van Erp & L.P.W. van Vliet (red.), Reports to the Seventeenth International Congress of Comparative Law Utrecht 2006 (Intersentia), Antwerpen/Oxford: 2006, p Public domain, room for opportunities or an ever tighter fit?, in Prof. Mr. F.W. Grosheide, Prof. Mr. J.J. Brinkhof (red.), Molengrafica Series, Intellectual Property Law, Articles on Crossing Borders between traditional and actual (Intersentia), Antwerpen/Oxford: 2005, p Auteursrecht en informatievrijheid: over de beperkte toepassing van artikel 10 EVRM, Mediaforum , p De nieuwe Antipiraterij Verordening, in: Bijblad voor de Intellectuele Eigendom, BIE , p From Monopoly to XBOX, in: Proceedings 5th IEEM Seminar on Intellectual Property, 2003, nog te verschijnen (15 pagina's). Hoofdstuk 12 Domeinnamen, in: Recht en Elektronische handel (nr. 68 serie Recht en Praktijk), Deventer: 2002, p Domain names, in: Netherlands Reports to the sixteenth international congres of comparative law (Antwerpen/Oxford), p Merkenrecht. Deel 47-I. Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurman en Jordens, Wetgeving en rechtspraak , Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink An analysis of European Consumer Legislation in the Information Society (coauteurs E. Hondius, J.E.J. Prins en M. de Vries), in: Journal of Consumer Policy , p Auteursrecht en musea (coauteur A. Buenen), in: Museumrechtwijzer, Den Haag: 2000, p Hyperlinks en metatags, meeliften in cyberspace (coauteur M. Vermeer), Computerrecht , p Libraries without Limits, limited by Copyright?, Abstract 6th European Conference of Medical and Health Libraries, juni 1998, Dordrecht: Auteursrecht en Y2K (coauteur E.M.L. Moerel), Informatierecht/AMI , p Millenniumprobleem en Auteursrecht, in: Juridische aspecten van de millenniumproblematiek, Deventer: 1999, p Rapport voor Nederland voor de League International Du Droit de Concurence, over "electronic commerce and competition law" (co-auteurs J.J.C. Kabel, L. Moerel en M. Vermeer). 6

7 Auteursrecht en informatietechnologie, in: CIER-publicaties (losbl.), Nijmegen: Ars Aequi Libri De beperkte houdbaarheid van technologiespecifieke regelgeving, Informatierecht/AMI , p Garanties voor technische bescherming in het auteursrecht, IER , p Auteursrecht en informatietechnologie, over de beperkte houdbaarheid van technologiespecifieke regelgeving (diss. Amsterdam), Amsterdam: Otto Cramwinckel 1998 (1 e druk), 2000 (2 e druk), inmiddels 3 e druk, 283 pagina's. De zaak Boomsma; politiek beladen storm in juridisch glas water?, NJB , p Auteursrecht en "reverse engineering" - techniek en theorie, IER , p Computer Generated Works, een test voor de grondslagen van het auteursrecht, Computerrecht , p b Vakpublicaties Auteursrechtelijke aspecten digitale foto archieven, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap 2010, 35 pagina s. De juridische status ruwe data; een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk (co-auteurs T. Van der Linden en A. Ringnalda), Utrecht: SURF 2009, 54 pagina. Auteursrechtinbreuk door P2P file sharing; regelgeving in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (co-auteurs A. Ringnalda en M. Elferink), Den Haag: WODC 2009, 99 pagina. Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2008, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER , p De Publieke Omroep: het spel, de spelers, het doel, rapport van de visitatiecommissie landelijke publieke omroep , Den Haag: Oranje van Loon 2009, 404 pagina s. Europees audiovisueel mediabeleid: voor culturele diversiteit of eentonigheid?, opstellen over informatierecht aangeboden aan Prof. Mr E.J. Dommering, (Dommering bundel), Amsterdam: 2008, p Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2007, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER , p EK Brussel 2008: Auteursrecht-Mediarecht 1-0!, IER , p Recht en onrecht in Second Life, Ublad 10, 22 november Second Life, Signs Magazine, jaargang 28, september-oktober 2007, p VIZIER: Second Life, IER , p

8 Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2006, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER , p Het Tweede Front, bijdrage aan de special: 10 prominenten over 10 jaar auteursrecht jubileum nummer Copyright Notice , p. 20. De heruitvinding van het auteursrecht, IER , p Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2003, Hoofdstuk III Databankenrecht, in: IER , p Bibliotheek als Napster: Government funded piracy?, Informatie Professional, april 2003, p Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2002, Hoofdstuk III Databankenrecht, in: IER , p Informatieconsument moet stem laten horen, in NRC Handelsblad, 20 augustus 2001, p. 6. Techniek en auteursrecht, Informatieconsument buiten spel?, I&I Nieuwe Media in Perspectief, , p Auteursrecht in musea (coauteur A. Beunen), Museumpeil , p Zeep in de ogen, Informatierecht/AMI 1999, p Europese richtlijn Auteursrecht in de Informatiemaatschappij, Informatie Professional 1999, p Auteursrecht en Internet - Wat betekent de invoering van nieuwe auteursrechtverdragen voor Nederland?, ACCU-Nieuws, maart/april 1997, p Recente auteursrechtverdragen met onderhandelingsruimte, Informatie Professional , p Colloquium Discussions (coauteur J. Haeck), in: The future of copyright in a digital environment, Den Haag 1996, p Europese richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij, Informatie Professional , p JURIX '90; Aims for Research and Development, AA , p c Annotaties Annotatie bij HR 19 juni 2009 (Buma/Chellomedia), in: IER , p Annotatie bij Vzr Rb Amsterdam 28 januari 2010 (Pictoright/All posters), in: IER , p Annotatie bij CvB (Mojo/Heineken), in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb Utrecht 25 maart 2009, (Karel Appel), in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb Breda 12 november 2008 (eiser/gemeente Breda) Zoekgeraakt BKR kunstwerk, in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb Utrecht 10 december 2008 (Sijthoff/Wikimedia), Computerrecht , p

9 Annotatie bij College van Beroep Reclame Code Commissie 17 juni 2008 (Heineken Music Hall/STAP), in: IER , p Annotatie bij Hoge Raad 30 mei 2008 (TMF Financial Services), in: IER , p Annotatie bij College van Beroep Reclame Code Commissie 19 augustus 2008 (Maxxium/STAP), in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb. Amsterdam 24 januari 2008 (Brein/ShareConnector), in: IER , p Annotatie bij Hof s-gravenhage 20 maart 2008 (Vitra/Classic Design), in: IER , p Annotatie bij College van Beroep Reclame code 13 maart 2008 (Heineken/STAP), in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb. Haarlem 14 december 2007 (Wonders/Loods 5), in: IER , p Annotatie bij Voorz. Rb. Breda 23 juni 2007 (Yonex/Belgro), in: IER , p Annotatie bij College van Beroep Reclame code 19 juni 2006 (STAP/Amstel Gold Race), in: IER , p Annotatie Gerecht van Eerste Aanleg 6 februari 2007 zaak T-477/04 (TDK/BHIM), in: IER , p Annotatie bij Rechtbank s-gravenhage 25 oktober 2006 (ANWB/Route Mobiel), in: IER , p Annotatie bij Stichting Code Geneesmiddelenreclame 7 januari 2005 (Kant/Pfizer), in: IER , p Annotatie bij Rb. s-gravenhage 2 maart 2005 (Digitale knipselkranten), in: IER , p Annotatie bij Reclame Code Commissie 30 september 2004 (Biertje), in: IER , p Annotatie Hof 's-hertogenbosch 8 juni 2004 (Trésor), in: IER , p Annotatie Hof Amsterdam 6 november 2003 (Byblos/Rowling), in: IER , p Annotatie Voorz. Rb. Amsterdam 5 september 2003 (DGV/HMG), in: IER , p ; Annotatie Voorz. Rb. Utrecht 16 juli 2003 (prinsesmaxima.com), in: IER , p Annotatie Voorz. Rb. Breda 16 juli 2003 (Parklaan/Den Turck), in: IER , p Annotatie Rb. 's-gravenhage 19 maart 2003 (Flügel/W&S), in: IER , p Annotatie Voorz. Rb. Amsterdam 3 april 2003 (Rowlings/Byblos), in: IER , p Annotatie Reclame Code Commissie 14 januari 2002 (Basiq Air), in: IER , p Annotatie Voorz. Rb. Breda 24 april 2002 (ModChips), in: IER , p

10 Annotatie Pres. Rb. Den Bosch 12 maart 2001 (Canal en Irdeto/Xtra Sat), in: Informatierecht/AMI, , p Annotatie Codecommissie CGR 24 maart 2000 (Searle/Boehringer), in: Mediaforum, , p VOORDRACHTEN Samenwerking, Beleid en het Umfeld Tweede werkconferentie samenwerking publieke omroep en culturele instellingen, Amsterdam 27 april Web 2.0, Alumnidag, Academiegebouw Universiteit Utrecht 27 maart Het nieuwe Mediarecht, Actualiteiten SDU Den Haag 15 december 2009 (tevens dagvoorzitter). Merk en media; van sponsoring, via productplacement naar sluikreclame, 4 de dag van het Merk- en modellenrecht Euroforum, Amsterdam 25 november Multimediawet, publieke omroep en auteursrecht, Actualiteiten Auteursrecht, Juridisch PAO Leiden 16 november De stand van zaken; het jaar 2009 als drietrapsraket, Nationaal Auteursrechtcongres Kluwer, Amsterdam 15 oktober 2009 (tevens dagvoorzitter). Aansprakelijkheid van derden bij auteursrechtinbreuk, IER Symposium Aansprakelijkheid derden in intellectuele eigendom en reclame zaken, Utrecht, 23 september 2009 (tevens dagvoorzitter). Audiovisuele mediadiensten et cetera, Symposium Wat online geldt, Amsterdam 10 september Auteursrechtelijke vraagstukken in de erfgoedsector, PAO Eggens Instituut, UvA Amsterdam, 15 mei Merk in vergelijkende reclame, Debat (in)leider AIPPI-IE Symposium Zeist, 11 maart Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep, themabijeenkomst Universiteit Leiden, 6 februari Sandberg Instituut, Amsterdam, 27 januari Auteursrecht, licenties en publiek domein, De positie van intellectuele eigendomsrechten bij de documentatie van immaterieel erfgoed, CIER in samenwerking met de Nationale UNESCO commissie, Universiteit Utrecht, 9 januari Hyperlinking, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam, 4 december Merkhouder en vergelijkende reclame, van verwarring, misleiding en oneerlijke handelspraktijk, De 3 de Dag van het Merken- en Modellenrecht Euroforum, Hotel Okura Amsterdam, 26 november Inleiding reclamerecht, Basisopleiding IP/ICT, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam, 16 oktober

11 Multimedia Hydra: convergentie in media- en auteursrecht, Convergentie, creativiteit en copyright (seminar ECP.nl), Leidschendam, 9 oktober Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden zelf voor een gezonde leefstijl te kiezen? Over internet- en televisiereclames gericht op kinderen en over regelgeving rondom voedings- en gezondheidsclaims, interview t.b.v. Nationale Denktank, Amsterdam, 2 oktober P2P File Sharing, Filmrechten in de praktijk, PAO Utrecht, 25 september Acces right: toegang voor nieuwsverslaggeving (tevens dagvoorzitter), Jaarcongres Mediarecht 2008, Hoofddorp, 24 september Hyperlinking (tevens dagvoorzitter), Nationale Auteursrechtcongres, Amsterdam, 19 september Consumer Participation in Dispute Settlement on Unfair Commercial Practices and Commercial Communications, The 5 th Dutch-Japan Law Symposium, Tokyo-Japan, 14 september Antipiraterijverordening en douanemaatregelen, Handhaving Intellectuele Eigendom, PAO Utrecht, 10 juni Auteursrecht: beperken en versterken, NVJ Freelancersdag, Amersfoort, 3 juni Recente ontwikkelingen geneesmiddelenreclamerecht, Juridische PAO Utrecht, 3 april Auteursrechtelijke vraagstukken in de erfgoedsector, Eggens Instituut Amsterdam, 7 maart Second Life, Nationale Reclamerecht Congres 2007, Huizen, 14 december Sandberg Instituut, Amsterdam, 11 december Comparative Advertising, 2e Dag van het Merken- en Modellenrecht, Amsterdam, 28 november De Anti-piraterij Verordening, PAO handhaving Intellectuele eigendom, Utrecht, 27 november Auteursrechtelijke vraagstukken erfgoedsector, Eggens Instituut Amsterdam, 14 september Multimedia Hydra; verslaat onze mediawetgever het veelkoppig monster?, Rotary 's-gravenhage, 7 september Antipiraterij, PAO Utrecht, 12 juni De publieke mediadienst en het private umfeld, Ministerie OC&W, 29 mei Auteursrechten en naburige rechten; de nieuwe media en de publieke taak in de Mediawet, congres Nederlandse Publieke Omroep, 23 mei Recente ontwikkelingen geneesmiddelenreclamerecht, PAO Utrecht, 19 april "Auteursrecht", debat Intellectuele eigendom (Transformatie), Culturele Zondagen, Utrecht, 25 maart New Directions for Public Broadcasting (TVSF/AVMD), The Protection of Cultural Diversity from an International and European Perspective Conference, Maastricht, 19 maart

12 Publiek private samenwerking: recente ontwikkelingen, Lezing AKN, Hilversum, 9 maart De pro en contra s van het digitale proefschrift, Kappitelavond Universiteit Utrecht, 4 oktober Comparative Advertising, Dag van het merken- en modellenrecht Euroforum, Amsterdam, 30 november Publiek private samenwerking in multimediaal perspectief; uitgevers en omroepen, Inleiding voor de najaarsvergadering van de Vereniging voor Media en Communicatierecht (VMC), Amsterdam, 17 november Auteursrecht en nieuwe exploitatievormen, ABP Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 7 september The Digitalizing of Literary and Musical works, Seventeenth International Congress of Comparative Law Utrecht, 21 juli Umfeld Stimuleringsfonds Culturele omroepproducties, Walter Maas Huis Bilthoven, 7 juli The new media and their impact on Intellectual Property Law, The Human Rights Paradox in Intellectual Property Law Utrecht, 3 juli De mediamachine als zevenkoppig monster, rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Media- en Communicatierecht, Utrecht, 30 mei Recente Ontwikkelingen geneesmiddelenreclamerecht, PAO Utrecht, 20 april European Anti-Piracy Regulation, Intellectual Property Law Conference, Maastricht, 20 mei Auteursrecht en informatievrijheid, de nieuwe wettelijke beperking, VvA, Amsterdam, 28 januari Public domain, Annual ATRIP Conference 2004, Utrecht, 26 juli Copyright and Games, from Monopoly to Xbox, 5th IEEM Seminar on Intellectual Property, Macau- Hong Kong, 2 juli De Parodie in het auteursrecht, Landelijke BW-dag Utrecht, 10 juni Parodie en vrijheid van meningsuiting, VvA, Amsterdam, 30 januari Copy the Rights, DEAF 2003 Rotterdam, 26 februari On-line Reclame; geneesmiddelen, zuigelingenvoeding, alcohol & tabak, E-commerce seminar De Brauw Blackstone Westbroek, 28 november Copyright in the information society: opportunities and challenges, Bibliopolis 2002, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 8 november Auteursrechtrichtlijn: harmonisatie of niet?, AIPPI: Symposium Intellectuele Eigendom, Zeist, 13 maart Meeliften in cyberspace, Oranjestad (Aruba), 17 november

13 Trademarks in 2001 (onderscheidingstekens), VSO, Ellecom, november Commercial Communication On-Line, European Consumer Law Symposium, Utrecht, maart Right to Access, FOBID, Utrecht, november Portretrecht, Association for Dutch Local Broadcasters (ROOS), Hilversum, 4 oktober Museum als gebruiker en auteursrechthebbende, Rijksmuseum Amsterdam, september Consumer Protection and Commercial Communications, presentatie voor de Europese Commissie DG XXIV, Brussel, juli Auteursrecht op het internet, Internet in Business, Amsterdam, september Europese Auteursrecht Richtlijn, Vermande Studiedagen, Rotterdam, april Auteursrecht en informatietechnologie, CIER-lezing, Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht, februari Intellectual Property and New Media, Seminar De Brauw Blackstone - Linklaters & Alliance, Amsterdam, november Zaken doen op internet: intellectuele eigendom, Management Study Centre, Utrecht, november Libraries without limits, limited by copyright?, European conference for medical libraries, EAHIL, Utrecht, juni Beschermde informatie op internet, BCT-automatisering Symposium, Amsterdam, juni Copyright in Cyberspace, Interneed Symposium, Groningen, mei European Directives on the protection of computer programs and electronic databases, APP Conference, Parijs, december Computer generated works in a copyright perspective, lezing voor de Groupe d'expert Droit d'auteur DG III European Commission, Brussel, juni European Commission, structure and decision making, Instituut voor Informatierecht, Amsterdam, november

14 8. PERS EN PUBLICITEIT Nieuwe Commissaris voor de Media, een interview Broadcast Magazine, november Ik ben erg voor autonomie van mensen en organisaties Interview Co-Media oktober Madame Bovary staat in de EU-Bieb, maar alleen omdat de auteursrechten allang zijn verlopen, interview NRC-next 15 september Mr van de Week, 2 juli 2009 http//:www.mr-onine.nl/mr-van-de-week/mr-van-de-week. Portretrecht van verdachte: door winkelier op internet geplaatste beveiligingscamerabeelden', interview in uitzending Dichtbij Nederland op Radio 5 (NPS radio), 5 maart Adviezen om jongeren te stimuleren zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl, Eindrapport De Nationale DenkTank 2008, december 2008 (zie ook: Mr. van de dinsdag: Madeleine de Cock Buning, website voor juristen Mr., 25 november Stilletjes sluit het web de poorten Bedrijven kunnen internet zowel technisch als juridisch steeds beter afbakenen; Met Hotspot Shield kun je restricties omzeilen, interview in NRC Handelsblad, 4 september Mein Kampf niet van zwarte lijst, Nederlands Dagblad, 13 september Het prisoners dilemma van de rechten, Spreekbuis, september Europese ontwikkelingen op het terrein van mediarecht, PM Europa, mei Een grootse visie en zo min mogelijk regels, interview Spreekbuis, 27 april Portretrecht verdachten strafbare feiten, interview, De Volkskrant, 30 maart Vrijheid van meningsuiting beknot?, interview naar aanleiding van het vonnis van Rb. Amsterdam (vzr.) waarin Maurice de Hond verboden wordt Michael de Jong in het openbaar aan te wijzen als moordenaar van de weduwe Wittenberg in woord en geschrift, Radio 1 Journaal, 23 december Titelsponsoring mogelijk bij publieke omroep, Interview in Publiek Centraal, 13 december De nieuwe mediawet, Buitenhof VPRO televisie, 28 mei Verborgen camera journalistiek en de rechten van betrokken personen, VARA Televisie, 18 maart Informatierecht raakt in het nauw, interview voor Financieel Dagblad door Laurens Berentsen, 16 juni Portretrecht, privacy en het internet, NCRV-radio, maart WIPO diplomatic conference on copyright treaties, discussie met leden Tweede Kamer VARA-radio, december

15 Copyright in Cyberspace, interview VPRO-televise, februari

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU J. E. Mascini Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit

Nadere informatie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie plaats an Curaçao en databankenrecht Masterscriptie Salina H.M. Helder Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Nadere informatie

Kroniek Technologie en recht

Kroniek Technologie en recht 2022 Technologie & recht Kroniek Technologie en recht Remy Chavannes en Niels van der Laan 1 Technologierecht is geen afgebakend rechtsgebied, technologie en recht is vooral een tijdelijke wachtkamer voor

Nadere informatie

Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing,

Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, Regelgeving in Duitsland, Frankrijk en Engeland nader onderzocht Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Universiteit

Nadere informatie

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke bevindingen Maarten Janssen Emiel Maasland Ewa Mendys-Kamphorst Yves Montangie Anne-Marie Van den Bossche

Nadere informatie

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Overzicht van cursussen, lezingen en publicaties van Mr E.J. Louwers Status maart 2012

Overzicht van cursussen, lezingen en publicaties van Mr E.J. Louwers Status maart 2012 Overzicht van cursussen, lezingen en publicaties van Mr E.J. Louwers Status maart 2012 Publicaties Titel Datum Verschenen in Groen licht voor bepaalde know-how licentiecontracten 1989 Advocatenblad Bescherming

Nadere informatie

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw.

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. «Een onderzoek naar alternatieve

Nadere informatie

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet private aspecten Ars Aequi juli/augustus 2008 581 Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet Prof.mr. P.B. Hugenholtz* * Prof.mr. P.B. Hugenholtz is hoogleraar auteursrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Netiquette of Wetiquette

Netiquette of Wetiquette Netiquette of Wetiquette Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Simone van der Hof Bert-Jaap Koops Robert

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Verkort aangehaalde literatuur

Verkort aangehaalde literatuur Verkort aangehaalde literatuur VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR Aalberse, 1898 P.J.M. Aalberse, Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht, Eerste stuk, diss., Van Leeuwen,

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 838 Auteursrechtbeleid 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/134115

Nadere informatie

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA 1. INLEIDING Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren.

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Is het EHRM een ALLES-

Is het EHRM een ALLES- NEDERLANDS JURISTENBLAD WAAR GAAT HET DEBAT OVER HET EHRM EIGENLIJK OVER? Nieuwe rechtsorde binnen Nederland Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht p. 605-664 jaargang 86 11 maart 2011 10169200

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT BIJDRAGEN SYMPOSIUM 15.10.2004 Prof. dr. ir. E. Huizer Mr. Chr.A. Alberdingk Thijm Prof. mr. P.B. Hugenholtz Mr. K.J. Koelman XS4ALL Bits of Freedom DE TOEKOMST VAN HET

Nadere informatie

NEDERLAND NETNEUTRAAL?

NEDERLAND NETNEUTRAAL? NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLAND NETNEUTRAAL? Europees filmbeleid Arabische lente Twelve ways to say lawyer De hbo-jurist De Koning is dood, lang leve Henk en Ingrid! P. 2350-2422 JAARGANG 86 14 OKTOBER

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie