8 december 2014 Documentversie 1.0. Ectual techniekbeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 december 2014 Documentversie 1.0. Ectual techniekbeschrijving"

Transcriptie

1 8 december 2014 Documentversie 1.0 Ectual techniekbeschrijving

2 DOCUMENTINFORMATIE Titel: Ectual techniekbeschrijving Klant: Enexis Auteur(s): Ronald Bos Versie: 1.0 Datum: 8 december 2014 Documentdistributie: Enexis Frans van der Schrier Technolution B.V. Ronald Bos Jacco Wesselius Dit rapport is gemaakt door: Technolution B.V. Burgemeester Jamessingel 1 P.O. Box BD GOUDA The Netherlands T +31(0) E I Technolution B.V. Informatie uit dit rapport mag niet worden gedupliceerd en / of worden gepubliceerd in welke vorm dan ook, zonder van tevoren door Technolution B.V. gegeven schriftelijke toestemming. Technolution B.V. 1

3 INHOUD 1. INLEIDING ECTUALSYSTEEM Componenten Werking BASE Elektronica Processen Core functionality Secure RF connection Serial P1 message reader Persistent meter readings storage Secure OpenAPI implementation Secure push to external server Technolution standard library Local configuration Secure web server Browser-based configuration tool Connectivity outside of the home and discoverability External access via backoffice tunnel IP address discovery Device management and quality assurance Software-updates in het veld Technical statistics REMOTE Elektronica Processen Functionality Secure RF connection Serial P1 message reader BACKOFFICE Firmware distribution Firmware database Association between Ectual serial number and firmware type Firmware REST web service IP address discovery Association between Ectual WAN address and local IP address Tunnel negotiation between Ectual and OpenAPI clients Quality assurance Statistics gathering Field reporting REFERENTIES Technolution B.V. 2

4 7. WOORDENLIJST Technolution B.V. 3

5 1. INLEIDING Dit document beschrijft de technologie die gebruikt is om het Ectual-systeem te realiseren. Het beschrijft de onderdelen zoals getoond op de overzichtstekening Ectual Systeem [1]. Technolution B.V. 4

6 2. ECTUALSYSTEEM 2.1 Componenten Het Ectualsysteem bestaat uit de volgende componenten: base; remote (optioneel); OpenAPI; backoffice. Het Ectualsysteem vormt een brug tussen een slimme meter enerzijds en apps en serverapplicaties van derde partijen anderzijds. Schematisch is dit als volgt weer te geven. P1 device remote Management Tool Readings via RF Configuration Third-party back office Readings history Smart energy meter P1 telegram P1 device base Readings history Mobile app / PC application Tunnel Readings history via tunnel Readings history Firmware update Back office 2.2 Werking De Ectualbase ontvangt meterstanden van de slimme meter, archiveert deze, en stelt ze beschikbaar op een webinterface, de OpenAPI, in het lokale netwerk. Als de afstand tussen slimme meter en router te groot is kan er een extra Ectualremote worden ingezet die de berichten van de slimme meter draadloos verstuurt naar de base. De Ectual kan buiten het lokale netwerk worden benaderd door gebruik te maken van een tunnel of proxy, die door de backoffice wordt verzorgd. Configuratie van de Ectual wordt gedaan door middel van een management tool, een beveiligde webinterface die door de Ectual wordt aangeboden. De backoffice verzorgt naast de tunnel ook software-updates en verzamelt statistieken van de Ectuals in het veld. Hierbij ontvangt de backoffice geen meterstanden. Bovendien zijn in de backoffice geen persoonsgegevens van de gebruikers van de Ectuals beschikbaar. De backoffice functioneert op basis van anonieme serienummers van de Ectuals. Technolution B.V. 5

7 Alle communicatie, zowel de draadloze communicatie tussen remote en base, als die op de webinterface, is volledig beveiligd door middel van encryptie. Technolution B.V. 6

8 3. BASE De Ectualbase bestaat uit elektronica die geplaatst is in een behuizing. De base wordt van elektrisch vermogen voorzien door een bijgeleverde adapter. 3.1 Elektronica Het hart van de elektronica van de base wordt gevormd door een microcontroller, die door middel van software alle gewenste functies uitvoert. De base ontvangt P1-data van de slimme meter via: (i) de RJ11-connector, waarmee de base direct via een kabel met de P1-poort van de slimme meter verbonden kan worden of (ii) de RF-transceiver en antenne, waarmee de base een draadloze verbinding kan maken met de optionele remote. Verder heeft de base een Ethernetaansluiting die dient om te communiceren met het LAN (lokale netwerk) bij de gebruiker thuis en met het internet (via een router). Om meetwaarden op te slaan heeft de base 4MiB aan FLASH-geheugen aan boord. Drie leds geven visuele informatie over de status van de voeding, de Ethernetverbinding en de activiteit van de microcontroller. Al deze functies worden van elektrische energie voorzien door een voedingscircuit. Vanwege het benodigde vermogen is het niet mogelijk om de base uit de P1-poort van de slimme meter te voeden. 3.2 Processen De processen die zich afspelen in de base zijn schematisch weergegeven in de volgende afbeelding. Technolution B.V. 7

9 Tunnel task: every minute, check with BO if tunnel is needed Static web content (WebFS) Backoffice P1 port Receive P1 serial message from serial Extract readings, fill in timestamp if needed Readings storage HTTPD serving management tool, secure OpenAPI MT user OpenAPI user RF Receive P1 message from RF Push readings to URL(s) Network task: detect cable in/out, get new IP address and NTP time when connected Manage network state Network discovery task: mdns, LLMNR, etc. Push server When network connected Check and apply new firmware (every 4hrs) De processen worden verzorgd door functionele blokken, zoals beschreven in de volgende paragraaf. 3.3 Core functionality De volgende paragrafen beschrijven de functies van de base Secure RF connection De beveiligde RF-verbinding wordt verzorgd door een radiotransceiver die het verzenden en ontvangen van datapakketten op 868MHz verzorgt. Samen met hardwareversnelling op de microprocessor verzorgt software de beveiliging van de communicatie door middel van cryptografische algoritmes (AES/GCM, zoals voorgeschreven in de openapi [2]). De draadloze verbinding is getest tegen de betreffende ETSI-standaarden. Om aan de gestelde eisen te voldoen zijn de volgende functies voor de draadloze communicatie geïmplementeerd: listen before talk; channel hopping; datacompactie (maximaal 100s zenden per kanaal). De draadloze communicatie is geïmplementeerd op basis van RF-technologie die eigendom is van Technolution. Voor informatie over deze technologie verwijzen wij u naar Technolution Serial P1 message reader P1-berichten worden via een seriële poort van de slimme meter uitgelezen. De snelheid van de seriële communicatie verschilt tussen de DSMRv2- en DSMRv4- Technolution B.V. 8

10 standaarden. Voordat berichten kunnen worden gelezen zal de P1-ontvanger eerst automatisch detecteren wat deze snelheid is. Na deze kalibratieperiode volgt een continue uitlezing van de P1-erichten die door de slimme meter worden uitgestuurd. De functionaliteit voor het interpreteren van de P1-berichten is gebaseerd op een design en code die door Technolution is ingebracht. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar Technolution Persistent meter readings storage Uit de P1-berichten haalt de base de telwerken elektra I+II (zowel afname als teruglevering), het gastelwerk en de momentane opname of afgifte van elektriciteit. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in FLASH-geheugen per minuut, per uur, en per dag. In RAM worden de laatste secondenwaarden bewaard Secure OpenAPI implementation De opgeslagen meterstanden kunnen worden opgevraagd door middel van de openapi [2]. Dit is een beveiligde REST-interface. Voor uitleg van de functionaliteit van de openapi verwijzen we naar de door Enexis opgestelde en gepubliceerde standaard Secure push to external server De meterstanden kunnen ook worden opgestuurd naar een externe server met behulp van een beveiligd protocol dat gelijk is aan de OpenAPI. Deze functionaliteit maakt onderdeel uit van de OpenAPI [2].Voor uitleg van de functionaliteit van de openapi verwijzen we naar de door Enexis opgestelde en gepubliceerde standaard. De Ectual onthoudt tot maximaal seconden waarden in RAM-geheugen en stuurt telkens de waarden op vanaf de tijd van de laatst geslaagde pushactie Technolution standard library Bij de ontwikkeling van de software is gebruikgemaakt van standaard Technolution softwarebibliotheken, die herbruikbare componenten bevatten die Technolution ook in andere projecten inzet. Deze bibliotheken zijn eigendom van Technolution. Voor informatie over deze bibliotheken verwijzen wij u naar Technolution. 3.4 Local configuration Secure web server De base bevat een webserver die een webapplicatie verzorgt op het IP-adres van de Ectual Browser-based configuration tool Door middel van de webapplicatie kunnen instellingen van de Ectual worden gewijzigd, kan de status van de Ectual en het huidig verbruik van de meter worden bekeken en kunnen meterstanden worden gedownload. Technolution B.V. 9

11 3.5 Connectivity outside of the home and discoverability External access via backoffice tunnel De tunnel wordt mogelijk gemaakt door een samenspel van de Ectual met de backoffice. Een toepassing die de Ectual van buitenaf wil gebruiken moet eerst een tunnel aanvragen bij de backoffice. De Ectual zelf legt regelmatig contact met de backoffice vanuit de thuissituatie bij de gebruiker. De backoffice zorgt ervoor dat de verbinding met de Ectual openblijft na aanvraag door de toepassing, en fungeert vervolgens als doorgeefluik tussen Ectual en de toepassing, zonder de inhoud van de data te kunnen bekijken IP address discovery Het opvragen van het IP-adres van de Ectual is op meerdere manieren geïmplementeerd om compatibel te zijn met zoveel mogelijk operating systems: De Ectual maakt zichzelf bekend met de hostname ectual.local in de technologieën mdns, LLMNR en NetBIOS. Mocht een lookup in al deze methods niet slagen, dan kan het IP-adres van de Ectual ook nog via de backoffice worden opgevraagd via een REST-call. 3.6 Device management and quality assurance Software-updates in het veld De Ectualbase kan in het veld worden voorzien van nieuwe software. Nieuwe firmware wordt verspreid via de backoffice. De Ectualbase controleert om de vier uur of er nieuwe software beschikbaar is en zal zichzelf voorzien van nieuwe software als dat het geval is. De backoffice levert een getekend softwarepakket op en de base controleert of het pakket correct is getekend. Hiermee wordt zekergesteld dat het softwarepakket uit de juiste bron afkomstig is. Dit maakt onderdeel uit van de op de Ectual geïmplementeerde securityfunctionaliteit Technical statistics De Ectual verzamelt tijdens bedrijf statistieken van belangrijke onderdelen, en verstuurt deze om de vier uur naar de backoffice. Het gaat hierbij om informatie waaruit geen gebruikersspecifieke gegevens zijn te herleiden. Technolution B.V. 10

12 4. REMOTE De Ectualremote bestaat uit een PCB, dat geplaatst is in een behuizing. De remote wordt van elektrisch vermogen voorzien met behulp van een bijgeleverde adapter, of door de aangeboden voeding van een DSMRv4-meter. 4.1 Elektronica Het hart van de remote elektronica wordt gevormd door een microcontroller, die door middel van software alle gewenste functies uitvoert. De remote heeft als ingangen een RJ11-connector waarmee hij gekoppeld kan worden aan de P1-poort van een slimme meter en een radiotransceiver die dient om draadloos te communiceren met de base. Een led geeft visuele informatie over de status van de voeding. Al deze functies worden van elektrische energie voorzien door een voedingscircuit. 4.2 Processen De processen die zich afspelen in de remote zijn schematisch weergegeven in de volgende afbeelding. P1 port Receive P1 serial message from serial Compact P1 message Transmit via RF RF Switch channel when required by ETSI 4.3 Functionality De volgende paragrafen beschrijven de functies van de remote Secure RF connection Zie voor een beschrijving Serial P1 message reader Zie voor een beschrijving. Technolution B.V. 11

13 5. BACKOFFICE De Ectualbackoffice bestaat uit een servercomputer waarop Ectual-specifieke software draait. De software maakt gebruik van een standaard SQL-database om er gegevens in op te slaan. Het ontwerp en de implementatie van de backoffice zijn eigendom van Technolution. Voor gedetailleerde informatie over deze software verwijzen wij u naar Technolution. In dit hoofdstuk volstaan we met het geven van een globaal overzicht van de in de backoffice gerealiseerde functionaliteit. 5.1 Firmware distribution Firmware database Een tabel in de SQL-database waarin de binaire firmwarebestanden zijn opgeslagen, voorzien van een versienummer en type-indicatie Association between Ectual serial number and firmware type De backoffice houdt bij welk firmwaretype is gekoppeld aan welk Ectualserienummer. Op het moment dat een Ectual om nieuwe firmware vraagt, weet de backoffice welk type firmware hij moet opsturen Firmware REST web service De backoffice biedt een REST-webservice aan die wordt gebruikt door de Ectuals in het veld om nieuwe firmwareversies op te vragen. 5.2 IP address discovery Association between Ectual WAN address and local IP address Als de drie lokale mechanismes, zoals beschreven in 3.5.2, niet werken, biedt de backoffice een REST-call aan om het lokale IP-adres van een Ectual op te vragen. Dit opvragen gebeurt op basis van het WAN-adres waar de request vandaan kwam. Dit interface is gedocumenteerd in de door Enexis gepubliceerde OpenAPI [2]. 5.3 Tunnel negotiation between Ectual and OpenAPI clients Zie voor een beschrijving. De backoffice biedt een REST-interface voor het opbouwen van een tunnelverbinding. Dit interface is gedocumenteerd in de door Enexis gepubliceerde openapi [2]. 5.4 Quality assurance Statistics gathering De backoffice ontvangt statistieken van Ectuals uit het veld en slaat ze op Field reporting Door middel van scripts kunnen analyses worden gedaan op de ruwe statistieken en onder andere grafieken worden gemaakt. Technolution B.V. 12

14 Voorbeelden van de grafieken die door de backoffice geleverd worden: Technolution B.V. 13

15 6. REFERENTIES [1] Technolution, ectual-design-overview.v0.1 (verzonden naar Frans en Diderik).pdf, november [2] Enexis, P6 Companion Standard. Technolution B.V. 14

16 7. WOORDENLIJST Begrip CSV DSMR ETSI FLASH IP JSON LAN LED LLMNR mdns NetBIOS PCB RAM REST RF SQL WAN Uitleg Comma Separated Values Dutch Smart Meter Requirements European Telecommunications Standards Institute Langetermijngeheugenopslag die een beperkt aantal keren uit te wissen en opnieuw te beschrijven is. Internet Protocol JavaScript Object Notation Local Area Network Light Emitting Diode Link-Local Multicast Name Resolution Multicast Domain Name Resolution Network Basic Input Output System Printed Circuit Board Random Access Memory Representational State Transfer Radio Frequency Structured Query Language Wide Area Network Technolution B.V. 15

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Geavanceerde gebruikershandleiding internet Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi modem.

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam T 020-750 10 00 F 020-750 10 01 tele2.nl/zakelijk Kvk Amsterdam 33303418 Tele2 Zakelijk is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V. Dienstbeschrijving 2 van

Nadere informatie

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire Branddetectie op de Veluwe ASDF Project Automated System for the Detection of Fire Project Branddetectie op de Veluwe Auteur EII6RTa Versie 0.7 Datum 14 juni 2011 Datum Aanpassingen Reviewer Versie 25-05-2011

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Mobile Device Manager Pro. Versie mei 2014

Dienstbeschrijving. Mobile Device Manager Pro. Versie mei 2014 Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro Versie mei 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Mobile Device Manager Pro 4 2.1 Productiviteit 4 2.2 Efficiëntie in beheer 5 2.3 Beveiliging

Nadere informatie

Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden

Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden Auteur: Erwin in de Braekt Co- auteurs: Gert Berends en Armand Lejeune In dit erratum en addendum willen wij het boek

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.6 - concept Datum: 14-02-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.4 - concept Datum: 06-01-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding Robin HV / Robin CV Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding versie: 3.0.1 Datum: 29-07-2014 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer -

Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer - EPO - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer - Datum : 1 Juli 2006 Versie : 4.2 Auteur(s) : Frank Liet, Jelle Hissink, Arjen de Ronde Printdatum : maandag

Nadere informatie

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte Departement Bedrijfsinformatie MOBILE CRM Stage dossier Dwight Kerkhove Pieter Van Hamme Bedrijf: ESC bvba Toegepaste Informatica Stagementor: Benny Van Hyfte Stagebegeleider: Johan Van Schoor Academiejaar

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie