Bij de webserver moet er een website online worden gezet en ook andere gebruikers de mogelijkheid geven om een website aan te maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de webserver moet er een website online worden gezet en ook andere gebruikers de mogelijkheid geven om een website aan te maken."

Transcriptie

1 Serverdiensten Webserver: Bij de webserver met er een website nline wrden gezet en k andere gebruikers de mgelijkheid geven m een website aan te maken. Standaard website: Installeren van Apache2: Apt-get install apache2 Naar de map gaan m de website aan te passen: Cd /var/www Openen van het bestand m de website aan te passen: Vi index.html Nadat het bestand is aangepast met het wrden pgeslagen: :x Je kan nu in de webbrwser kijken he de website eruit ziet: xxx.xxx.xxx.xxx(ip-adres: pzeken met ifcnfig)

2 Website vr gebruikers: Bij elke gebruiker met er een map wrden aangemaakt (in basismap(~)): Mkdir~/public_html Pas de rechten aan van elke gebruiker Chmd 555 /public_html Ga dan naar de map: Cd /etc/apache2/mds-available Daarin pas je userdir.cnf aan: Vi /userdir.cnf In het bestand ga je naar UserDirdisabled rt : Je zet bij elke gebruiker die een eigen website wilt: UserDir enabled naamgebruiker Om deze aanpassingen te laten werken, meten ze in de map mds-enabled wrden geplaatst. Hiervrgaan we gebruikmaken van symlinks. cd /etc/apache2/mds-available ln -s./userdir.cnf../mds-enabled/userdir.cnf ln -s./userdir.lad../mds-enabled/userdir.lad Daarna Apache2 herstarten: Service apache2 restart Je kan nu de website van de gebruiker bekijken: Webbrwser: Of Cmmand a2enmd ingeven Map public_html Bestand index.html Ipadres\~gebruiker

3 DHCP server De DHCP server is ndig vr het dynamisch tekennen van ip-adressen vr de client in het lkaal netwerk. Installeren van DHCP-server Apt-get install isc-dhcp-server Cnfigureren van dhcp-server Vi /etc/default/isc-dhcp-server verwijzen netwerkkaart vr dhcpserver Pas vlgende instellingen aan zdat hij luistert p de juiste netwerkkaart INTERFACES= eth0 Nu gaan we de rest van de server cnfigureren Vi /etc/dhcp/dhcpd.cnf cnfiguratiebestanddhcp Pas vlgendeptiesaan: De dmain namenzetten Optin dmain-name my.dmain ; Optin dmain-name-servers xxx.xxx.xxx.xxx; (De lease tijden aanpassen) anders te veel dhcp prepen Default-lease-time 84600; max-lease-time ; (Zrgen dat het een fficieëledhcp is Authritative;) (Aanmaken van een subnet Subnet xxx.xxx.xxx.0 netmask 255.xxx.xxx.xxx { range xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxx.xxx.xxx; ptin subnet-mask 255.xxx.xxx.xxx; ptin dmain-name-servers xxx.xxx.xxx.xxx; ptin dmain-name dmain.naam.be ; ptin ruters xxx.xxx.xxx.xxx;

4 }) ptin bradcast-address xxx.xxx.xxx.255; Herstarten van dhcp Service isc-dhcp-server restart Bij fut zie var/lg/syslg

5 Delenbestanden FTP-server Een FTP-server is een prtcl dat het uitwisselen van bestanden tussen cmputers vergemakkelijkt. Vr de FTP-client gebruiken we FileZilla mdat wanneer we ftp://ipadres ingeven in nze webbrwser, we maar met 1 accunt kunnen inlggen, nu met meer Installeren van vsftpd (Very Secure File Transfer Prtcl Daemn) Apt-get install vsftpd Ga naar het cnfiguratiebestand van vsftpd Vi /etc/vsftpd.cnf De vlgendeaanpassingen: Lcal_enabled = yes uitcmmentaarplaatsen Write_enabled = yes uitcmmentaarplaatsen Of Herstarten van vsftpd Service vsftpd restart Apt-get install prftpd inetd f standalne intd = actief als er tegang wrd gevraagd servers met weinig activiteit Geef in windws verkenner f brwser ftp://ip-adres in

6 File server (SAMBA) Vr de file server hebben we gebruik gemaakt van SMB. De file server zrgt vr het delen van mappen met andere gebruikers zwel vr Linux als vr Windws. SMB: server message blck maakt bestandsuitwisseling tss cmputers mgelijk CIFS: cmmn internet file system is de nieuwe naam die windws aan smb geeft Netbis: netwrk basic input/utput system is een interface die client en server met elkaar laat cmmuniceren via netwerkprtcllen zals TCP/IP Netbeui: Netbispakketen rechtstreeks p het internet plaatsen Client Windws Windws verkenner netwerkverbinding maken Windws Windws verkenner netwerkverbinding maken (netwerkmgeving) Linux SMB client installeren (munt) Linux Via prtcl NFS (SMB kan) Munt cmmand vb /mnt/srv/data Installeren van SMB Apt-get install samba Apt-get install samba-client Vreengedeelde map: Ga naar de map van SMB Cd /etc/samba/ Server Windws Map delen via verkenner Linux SMB Windws Map delen via verkenner Linux NFS-server instal.+cnfig Kppelen via etc/exprt We gaan een paar aanpassingen den vr de publieke flder 6vi smb.cnf [glbal] Wrkgrup = Wrkgrup Server string = My Samba Share %v Security = user uitcmmentaar Map t guest = bad user Dns prxy = n [ShareFlder] Cmment = This is a flder accessible frm everyne Path = /shareflder Brwsable = yes Guest k = yes Read nly = n Create mask = 0755

7 :x (pslaan) Aanmaken van de shareflder Cd /etc/samba Mkdir /etc/samba/shareflder We gaan de eigenaar van de map shareflder en submappen veranderen naar nbdy en ngrup. Chwn R nbdy:ngrup /shareflder/ Chmd755 /shareflder Vreeneigen map: Vr een persnlijke gedeelde map meten we een nieuwe gebruiker aanmaken f een bestaande gebruiker gebruiken. Addusernaamnieuwegebruiker De gebruikertevegenaan SMB Smbpasswd a gebruikersnaam Je kan nu een nieuwe map aanmaken f een bestaande gebruiken m te delen. Mkdir /naammap Je met nu de eigenaar van de map en submappen aanpassen. Chwn R gebruikersnamen /persnlijkemap/ Rechtenaanpassen: Chmd 755 /persnlijkemap/ Een laatste aanpassing aan de cnfiguratie van SMB Vi /etc/samba/smb.cnf [persnlijkemap] Cmment = Persnlijkegedeelde map Path = /persnlijkemap Brwsable = yes Guest k = n Read nly = n Create mask = 0755 SMB pnieuwpstarten Service samba restart Of Apt-get install samba Vi /etc/samba/smb.cnf /etc/init.d/samba restart Mkdir p /hme/shares/allusers Security= user uitcmmentaar

8 Rechtenaanpassen chwn -R rt:users /hme/shares/allusers chmd R ug+rwx,+rx-w /hme/shares/allusers vi /etc/damba/smb.cnf tevegen [allusers] cmment = All Users path = /hme/shares/allusers valid users frce grup = users create mask = 0660 directry mask = 0771 writable = yes [hmes] recht lezen en schrijven cmment = Hme Directries brwseable = n valid users = %S writable = yes create mask = 0700 directry mask = 0700 herstarten gebruiker tevegen smbpasswd a naamgebruiker te penen via verkenner \\ipadres\naamgebruiker NFS-server Netwrk file system Wisselwerking tussen 2 linux cmputers

9 Prxyserver De prxyserver wrdt gebruikt m tt bepaalde sites tegang te krijgen f te blkkeren. Niet ndig vr internet Versnelt dr prxy-cache FQDN: full qualified dmain name is de vlledige naam dus testel.dmeinnaam en is terug te vinden in /etc/hst smetimes als referred as an abslute dmain name, [1] is a dmain name that specifies its exact lcatin in the tree hierarchy f the Dmain Name System (DNS). It specifies all dmain levels, including the tp-level dmain and the rt zne. [2] A fully qualified dmain name is distinguished by its lack f ambiguity: it can nly be interpreted ne way. FQDNs first arse ut f the need fr unifrmity as the Internet was quickly grwing in size in the late 1980s. [3] Apt-get install squid Vi /etc/squid/squid.cnf Vlgende aanpassingen maken p het einde: Blkdata = data dat wrdt geblkt, blkweb = websites die wrden geblkt Brwserinstellingen prxy tevegen met IP (vermeld bvenstaand ) en prt 3128 Of Installeren van Squid3 Apt-get install squid3 Naar de cnfiguratiemap van squid Cd /etc/squid3/

10 Verplaatsen van het bestand Mvsquid.cnfsquid.cnf.riginal Aanpassen van het bestand Vi squid.cnf http_prt xxx.xxx.xxx.xxx:3128 transparent access_lg /var/lg/squid3/access.lg aclur_netwrkssrc xxx.xxx.xxx.0/24 acllcalnetsrc / aclblckedsitedstdmain.msn.cm.facebk.cm http_access allw ur_netwrks http_access allw lcalnet http_access deny blckedsite http_access allw all Herstarten van het systeem Service squid3 restart Ga nu naar Windws, naar Firefx: Firefx menu pties geavanceerd netwerken instellingen handmatige prxycnfiguratie http-prxy: xxx.xxx.xxx.xxx prt: 3128 aanvinken vr alle prtcllen k

11 Mailserver Als mail server gaan we pstfix gebruiken Installeren van Pstfix Apt-get install pstfix Als alles geïnstalleerd is gaan we pstfix cnfigureren Vi /etc/pstfix/main.cf Hierin met je de vlgende pties aanmaken/veranderen Myhstname = juw.dmain.be Myrigin = $myhstname Mydestinatin = lcalhst, $myrigin, lcalhst.juw.dmain.be, andere.destinatie.dmainen.be Nu met je pstfix ng herladen vr hij helemaal klaar is. #service pstfix restart Nu met je in staat zijn m via Mutt mails te versturen en nvangen, let p rt kan enkel mails versturen. Bij eerste gebruik gaat Mutt vragen vr een mailbx aan te maken laat dit te. Mutt Of Apt-get install exim4-daemn-light Dpkg-recnfigure exim4-cnfig Kiessmarthst met lcale ntvangst SMTM (andersenkellkaal Eigen IP-adres Default ptie Mutt cmmand gebruiken

12 Centraal wachtwrdbeleid NIS: netwrk infrmatin service netwerkbeheer vereenvudigen dr inf user te verspreiden naar een grep machines PAM: pluggableauthenticatin mdules indexeringsysteem dat beschrijft hegeg uit directryservices benaderd met wrden (TCP/IP) LDAP: lcal/lightweight directry access prtcl

13 DNS server Dmain name system De DNS server dient m ip-adressen m te zetten in dmain/cmputer namen en mgekeerd. Elk dmein is gemarkeerd zdat het geidentificeerd is vr het bvenstaande dmein Zeken via reverse dmain (ip-nrmdraaiien en ip-addr.arpa aan tevegen) /etc/hst As yur machine gets started, it will need t knw the mapping f sme hstnames t IP addresses befre DNS can be referenced. This mapping is kept in the /etc/hsts file. In the absence f a name server, any netwrk prgram n yur system cnsults this file t determine the IP address that crrespnds t a hst name. mappinghstnamesnaar IP-adressen vr de DNS kan wrden verwezen met gekend zijn Deze afbeelding wrdt bewaard in het bestand / etc / hsts. Bij het ntbreken van een name server, elk netwerk prgramma p uw systeem zal dit bestand raadplegen m het IP-adres te bepalen. Dit kmt vereen met een hstnaam. Het bestand met verwijzen naar de lcalhst en naar de statische IP adressen. Installeren van DNS in ns geval hebben we vr Bind gekzen Apt-get install Bind9 Eerst en vral gaan we frwarders tevegen aan nze dns-server zdat hij aanvragen kan drsturen Vi /etc/dhcp/named.cnf.ptins Hierin pas je de aan naar een f meerdere DNS en Frwarders { ; // OpenDNS ; // OpenDNS ; // Ggle public DNS ; // Ggle public DNS } Nu gaan we de lkale znes aanmaken Vi /etc/dhcp/named.cnf.lcal Hieringaan we 2 znes aanmaken Zne in-addr.arpa { type master; file db ; }

14 Zne my.dmain.lcal { type master; file db.my.dmain.lcal ; } Nu zijn nze lkale znes aangemaakt

15 Nu meten we nze database bewerken Vi /etc/dhcp/db.my.dmain.lcal $TTL IN SOA lcalhst. Webmaster.lcalhst. ( IN NS IN A IN AAAA ::1 Nu de andere database Vi /etc/dhcp/db in-addr.arpa $TTL IN SOA hst.dmain.lcal. webmaster.dmain.lcal. ( IN NS IN A xxx

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie SSH/VSFTPD Debian 5 Lenny SSH Omdat we niet altijd fysieke toegang hebben tot een server willen toch met deze verbinding kunnen maken zonder op locatie te moeten gaan. Een van

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit TCP WRAPPER, een tl vr het bewaken van netwerkactiviteit Wietse Venema Wiskunde en Infrmatica Technische Universiteit Eindhven wietse@wzv.win.tue.nl ABSTRACT Dit verhaal presenteert aan de hand van praktijkvrbeelden

Nadere informatie

LOGBOEK. NETWERK l419b-04

LOGBOEK. NETWERK l419b-04 Thomas Debray 3 TIN C LOGBOEK NETWERK l419b-04 Index CONFIGURATIE...3 Overzicht...4 Sensors...5 Fysieke harde schijven...5 Netwerk...6 Apparaatbronnen...6 FEDORA...7 Geïnstalleerde software...8 Nuttige

Nadere informatie

Handleiding. Filterbox installatie

Handleiding. Filterbox installatie Handleiding Filterbx installatie Inhudspgave 1. Aansluiten van de Kliksafe filterbx 2 2. Instellen van de Kliksafe filterbx ruter 3 3. Algemeen 3 4. Online! 4 Handleiding Filterbx installatie - mei 2014

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Examen Windows & Linux Server

Examen Windows & Linux Server Examen Windows & Linux Server Sasha Van Beers Virtualisatie... Het verschil tussen Bridged en NAT... Bridged networking If your host computer is on a network and you have a separate IP address for your

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

dns server NL Paul Cobbaut

dns server NL Paul Cobbaut dns server NL Paul Cobbaut dns server NL Paul Cobbaut lt-1.9 Published Wed 05 Dec 2012 05:28:26 PM CET Abstract Dit boek wordt gebruikt als beknopte handleiding voor de opleiding "bachelor informatica"

Nadere informatie