VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit"

Transcriptie

1 VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2013

2 Het Vermiste Auto Register (nu VbV-VAR) is één van de eerste initiatieven van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Een belangrijke succesfactor is de heldere rolverdeling tussen publieke en private partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van voertuigcriminaliteit. Waar politie en Openbaar Ministerie zich richten op het opsporen en vervolgen van voertuigen en criminelen, richt het VbV zich namens de private partijen op het terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen. VbV in kort bestek Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV): Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van: Stichting VbV Postbus AA Apeldoorn Meer exemplaren van dit jaarverslag kunt u bestellen via: Telefoon: Is een stichting van alle Nederlandse schadeverzekeraars, die het VbV voor 100% privaat financieren. Al in 1993 hebben het Verbond van Verzekeraars, VNA (lease) en BOVAG (verhuur) het Vermiste Auto Register (VAR) opgericht als middel om vermiste voertuigen sneller te kunnen registreren en bekend te maken bij de politie, zodat deze gestolen voertuigen sneller kan opsporen. Het VAR is één van de eerste initiatieven van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Heeft als opdracht om de schadelast voor verzekeraars, de voertuigbranche, autoleasemaatschappijen en -verhuurbedrijven en andere partijen als gevolg van voertuigcriminaliteit, te beperken en behartigt de belangen van de benadeelde eigenaren/houders bij het terugvinden en -bezorgen van hun ontvreemde voertuigen. Richt zich daarmee automatisch ook op het zoveel mogelijk beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van voertuiggerelateerde criminaliteit (financiële schade, emotioneel leed). Het VbV is daarmee een uiting van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de schadeverzekeraars. Vult zijn opdracht in door het bestrijden van criminaliteit gericht op voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit. Ook certificering van beveiligingssystemen is een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Hiermee draagt VbV bij aan een veiliger Nederland. Bestrijdt tevens fraude met schadevoertuigen. Dit gebeurt via de Bedrijfsregeling 16 die voor een gecontroleerde wrakkenstroom zorgt. Het VbV levert hiermee tevens een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Werkt daarbij sinds de oprichting nauw samen met een groot aantal publieke en private ketenpartners en is een vroeg en succesvol voorbeeld van publiek-private samenwerking. Het VbV fungeert als spil van de private partijen die zijn betrokken bij de strijd tegen voertuigcriminaliteit en richt zich in het bijzonder op het terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen. Het VbV werkt nauw samen met de Landelijke Eenheid van de politie, de RDW en de Belastingdienst in het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en participeert in de stichting AVc. Met waarborgen omklede uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners vormt de sleutel tot succes. Faxnummer: Mei / 70

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Beleidsagenda International Convention for the Recovery of Stolen Vehicles (ICRV) Colleges van Deskundigen Ketenoverleg Vaartuigcriminaliteit 59 Deel I Voertuigcriminaliteit in Trends in voertuigcriminaliteit Diefstalcijfers en schadelast Trends in de werkwijze van criminelen 18 Bijlagen 61 I. Nederlandse schadeverzekeraars die het VbV financieren 62 II. Bestuurssamenstelling per 1 januari III. Samenstelling Bureau VbV Ontwikkelingen in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Maatregelen gericht op het voorkomen van voertuigcriminaliteit Technologische maatregelen Bevorderen van bewustwording Procesmaatregelen Maatregelen gericht op het bestrijden van voertuigcriminaliteit Sneller signaleren van gestolen voertuigen Strijd tegen verhandelen gestolen onderdelen Strijd tegen verloren gaan van waardevolle terugvindindicaties Samenwerking met publieke en private partners Maatregelen gericht op het terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen Terugvinden Terugbezorgen Maatregelen gericht op het analyseren van voertuigcriminaliteit 36 Deel II De werkzaamheden van Stichting VbV Taak en rol Stichting VbV bij bestrijding voertuigcriminaliteit Inleiding VbV - VAR, Vermiste Auto Register VbV - SCM, Keurmerk Voertuigbeveiliging Gecontroleerde wrakkenstroom dankzij Bedrijfsregeling Voorkomen - Bestrijden - Terughalen - Analyseren Samenwerkingsverbanden Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) 54 2 / 70 3 / 70

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting VbV, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, over het jaar In het jaar waarin wij dit jaarverslag uitbrengen, vieren wij met gepaste trots dat het 20 jaar geleden is dat het VbV-VAR (Vermiste Auto Register) is opgericht als één van de eerste initiatieven van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en dat het sindsdien naar volle tevredenheid functioneert. Tot slot Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag toe en hopen dat u daarin aanleiding vindt om samen met ons de strijd tegen voertuigcriminaliteit op te voeren. In het belang van onze verzekerden en in het belang van de Nederlandse samenleving! Grote zorgen over aanpak voertuigcriminaliteit Na een aantal jaren van daling zien wij dat de voertuigcriminaliteit weer sterk toeneemt, met als gevolgen meer financiële en emotionele schade voor verzekerden en een onvermijdelijke opwaartse druk op de premies. Als schadeverzekeraars maken wij ons daarbij grote zorgen over de aanpak van voertuigcriminaliteit, die ver achterblijft bij de criminele energie en het technisch kunnen die criminele samenwerkingsverbanden (CSV s) steeds opnieuw weten te mobiliseren. Als samenleving laten wij nog teveel voor de hand liggende kansen onbenut om schade te voorkomen, gestolen voertuigen terug te halen en daders op te pakken. Edwin Post Penningmeester Roelof Visscher Secretaris Martijn Kammeijer Voorzitter Wouter Verkerk Directeur Onze zorgen vertalen wij direct na dit voorwoord in een beleidsagenda, eigenlijk een oproep aan de politiek. Hoe kunnen we de strijd tegen voertuigcriminaliteit effectiever en efficiënter voeren en wie is daarvoor aan zet? Het raamwerk van een publieke en private dimensie in het bestrijden van voertuigcriminaliteit, zoals door het Kabinet in 1995 beschreven, wordt nog niet ten volle uitgenut. Opbouw van dit jaarverslag In het eerste hoofdstuk komen de trends in voertuigcriminaliteit aan de orde. U leest hier over feiten en cijfers maar ook over werkwijzen van criminelen. In het tweede hoofdstuk beschrijven wij de ontwikkelingen aan de maatregelenkant: welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. In het tweede deel van dit jaarverslag gaan we in op de taak en rol van de stichting VbV en op de samenwerkingsverbanden waarbinnen het VbV opereert. De samenwerking met publieke en private partners is en blijft van groot belang: alleen samen met onze partners kunnen wij successen boeken. 4 / 70 5 / 70

5 Beleidsagenda Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit volgt de ontwikkelingen op het gebied van voertuigcriminaliteit op de voet. De kennis die wij daarbij opdoen, stelt ons in staat de toegebrachte schade zoveel mogelijk te beperken en nieuwe schade zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier komen wij op voor het belang van onze private belanghebbenden, zowel particulieren en ondernemers als autoverhuurders, leasebedrijven en verzekeraars. Wij maken ons daarbij in toenemende mate grote zorgen. De situatie is alarmerend De trends die wij waarnemen, zijn zonder meer alarmerend. Na jaren van afname stijgt het aantal gestolen voertuigen de laatste jaren weer. Duidelijk is dat criminele bendes steeds professioneler worden en in staat zijn om in steeds kortere tijd de beveiliging van nieuwe voertuigen en van nieuwe beveiligingsupdates te kraken. Dat gebeurt op een systematische manier, waarbij jonge auto s met een leeftijd van 0-3 jaar favoriet zijn. Na jaren van daling neemt de diefstal van voertuigen de afgelopen jaren weer fors toe. Zo groeide het totaal aantal definitief vermiste voertuigen in de periode met 20,5% tot voertuigen in Het aantal ontvreemde jonge personenauto s (0-3 jaar) nam het afgelopen jaar met maar liefst 45% toe. De bijbehorende schadelast bedroeg 97,9 miljoen euro, een toename met 255% ten opzicht van De totale schadelast van alle gestolen voertuigen telde in 2013 op tot 264 miljoen euro. De schadelast ten gevolge van autokraak (braakschade, gestolen onderdelen en goederen) bedraagt jaarlijks 438 miljoen euro. De kosten van deze criminele activiteiten worden voor het overgrote deel op de samenleving afgewenteld, via verzekeringspremies of anderszins. Wij moeten helaas constateren dat Nederland het autodieven door een aantal weeffouten in de wetgeving en onbedoelde doorwerkingen daarvan niet al te moeilijk maakt. Het gevolg is dat Nederland zich ongewild heeft ontwikkeld tot succesvol exporteur van nieuwe en nagenoeg nieuwe gestolen auto s en onderdelen. Maar het urgentiegevoel ontbreekt nog De situatie mag dan alarmerend zijn, bij beleidsmakers lijkt het urgentiegevoel nog te ontbreken. Effectieve maatregelen die op de plank liggen, worden nog niet toegepast. Voertuigcriminaliteit wordt nog steeds - en volgens ons ten onrechte - geschaard onder veelvoorkomende criminaliteit en krijgt vaak een lage prioriteit bij de verdeling van de, per definitie schaarse, opsporingscapaciteit. En ook al is deze lage prioriteit vanuit maatschappelijk oogpunt begrijpelijk en legitiem, de financiële en emotionele impact van voertuigcriminaliteit op voertuigbezitters is en blijft enorm. Bovendien worden gestolen voertuigen niet zelden 6 / 70 7 / 70

6 ingezet voor zware vervolgcriminaliteit zoals ramkraken, roof- en woningovervallen en zelfs liquidaties. Benut gezamenlijke slagkracht van publieke en private partijen Gegeven de toename van voertuigcriminaliteit is het zaak om de gezamenlijke slagkracht van publieke en private partijen in de strijd tegen voertuigcriminaliteit te vergroten en beschikbare middelen optimaal in te zetten. Hier ligt nog veel ruimte voor verbetering. Daarvoor is het nodig om: voortaan nog sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de markt meer informatie van publieke naar aan gewezen private partijen te delen en daartoe - op zorgvuldige wijze en met maximaal respect voor gescheiden verantwoordelijkheden en maatschappelijke belangen zoals privacybescherming, juridische barrières en schotten tussen partijen weg te nemen Geef aangewezen private partners meer ruimte en vertrouwen Daar waar het opsporen en vervolgen van voertuigen en daders een publieke verantwoordelijkheid is en blijft, is het terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen een taak die onder zorgvuldig geformuleerde randvoorwaarden heel goed door, daartoe aangewezen private partijen, kan worden opgepakt. Deze taakverdeling heeft de Nederlandse overheid al in 1995 voor het eerst zo beschreven. Sindsdien heeft het VbV-Vermiste Auto Register zich bewezen als spil van integer privaat terugvind- en terugbezorgbeleid van gestolen voertuigen. De volgende figuur illustreert de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen aan de publieke en private kant. Inmiddels 20 jaar nadat het inzicht ontstond dat de overheid de strijd tegen voertuigcriminaliteit niet alleen kan winnen, wordt het hoog tijd belangrijke publieke informatie in de strijd tegen voertuigcriminaliteit ook echt uit te wisselen met daartoe aangewezen private partners. Dat deze uitwisseling van informatie met het oog op bescherming van de privacy, onder strikte voorwaarden moet plaatsvinden spreekt voor zich. Maar op het moment dat de opsporing staakt, omdat de politie structureel overvraagd wordt, mag het niet zo zijn dat criminelen onbelemmerd met gestolen voertuigen het land kunnen uitrijden, omdat niets wordt gedaan met de informatie die over het gestolen voertuig beschikbaar is. Uiterste zorgvuldigheid is daarbij voor alle betrokkenen van groot belang: niemand zit te wachten op carhunting en wildwest taferelen bij het terughalen van een gestolen auto. Zo geldt voor alle partijen, en zeker voor de verzekeraars, dat het risico op letselschade als gevolg van een onbezonnen actie om een voertuig terug te halen, niet opweegt tegen de schadelastreductie door het terugkrijgen van het ontvreemde voertuig. Politie OM NSIS Interpol Publieke Dimensie Opsporen en vervolgen autodieven & voertuigen LIV 2002 RDW Kenteken Register EUCARIS (Opsporingsondersteuning) Private Dimensie Terugvinden & -bezorgen voertuigen Aangewezen Particuliere Organisaties VbV Vermiste Auto Register ICRV 2006 Eigenaar / Verzekeraar Op basis van de polisvoorwaarden en inschrijving in het VAR machtigt de eigenaar / verzekeraar het VbV om het voertuig terug te vinden en -bezorgen Figuur 1 Schematische weergave van de Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer over verstrekking en gebruik van gegevens uit het Kentekenregister bij opsporing van gestolen voertuigen, vergaderjaar , XII, nr. 26 (aangevuld met latere ontwikkelingen). 8 / 70 9 / 70

7 Beleidsaanbevelingen Om deze vorm van criminaliteit tegen te Het VbV-Vermiste Auto Register kan immers niet aan een burger uit te leggen Criminelen worden steeds professioneler en zijn gaan, kan de Nederlandse overheid het vermissingen realtime aanleveren. Het is dat zijn auto wel is gezien, maar er verder steeds sneller in staat om nieuwe beveiligings- bezit van specifieke inbraakapparatuur maatschappelijk gewenst om van deze geen actie is ondernomen. Voorkomen moet maatregelen te kraken. Welke maatregelen kunnen strafbaar stellen. Zo is het bezit van een mogelijkheid gebruik van te maken. worden dat de burger het idee krijgt dat concreet worden genomen, en wie is daarvoor aan GSM-jammer al strafbaar (economisch de autodief vrij spel heeft. Crimineel gewin zet? In volgorde van moment van vermissing: delict) en is het bezit en gebruik van Omdat de diefstal per definitie eerder moet worden voorkomen, ook als de politie zogenaamde radardetectoren vanaf 2004 plaatsvindt dan de melding, is het ter be- wordt overvraagd. Voorafgaand aan de vermissing strafbaar gesteld. Dat geldt ook voor de scherming van eigendommen van burgers 1. Verbied het bezit van (elektronische) inbraakapparatuur en apparatuur voor het kopiëren van autosleutels Autofabrikanten hanteren zorgvuldige procedures rond het bijbestellen van sleutels, en dat is niet voor niets. handel in deze detectoren. Direct na ontvreemding 2. Zorg voor realtime updates van politiedatabases met gemelde vermissingen essentieel dat direct kan worden teruggezocht in de ANPR-waarnemingen. Is het voertuig waargenomen en zo ja, op welke plek(ken)? Door gebruik te maken van deze broodkruimels worden criminele patronen blootgelegd en worden indicaties verkregen die van groot belang zijn voor het opsporen en terugvinden van gestolen voertuigen. Na de overdracht kan het VbV een particulier recherchebureau opdracht verlenen het voertuig te volgen. Door het gestolen voertuig te volgen / traceren blijft de buit in beeld. Het doel is de locatie daarvan vervolgens door te melden aan de politie die tot slot met een minimum aan inzet het voertuig in beslag kan nemen en de moge- Sleutels vormen immers de directe toegang Direct bij binnenkomst van een melding lijk nog aanwezige daders kan arresteren. tot kostbare goederen. In dezelfde lijn zou van een vermissing van een voertuig wordt Ter voorkoming van crimineel gewin is het verwacht mogen worden dat specialistische het vermissingsignaal A86 in het Kente- van belang dat de bewaartermijn van Namens belanghebbenden treedt het inbraakapparatuur verboden, of in ieder kenregister geplaatst. Door middel van het ANPR-data lang genoeg is om terug te VbV van oudsher op als gedelegeerd geval moeilijk te verkrijgen is. gezamenlijke Aangifteproces van Politie, kunnen zoeken, zodra een voertuig als opdrachtgever richting particuliere recher- RDW en VbV wordt binnen twee uur ook vermist c.q. gestolen is geregistreerd. chebureaus. Een integer terugvindbeleid, Niets is echter minder waar. In de praktijk het diefstalsignaal A87 geplaatst. Uiteraard rekening houdend met grenzen waarbij strikte protocollen worden gehan- is geavanceerde (elektronische) apparatuur die de privacyregelgeving daaraan stelt. teerd en door strikte naleving daarvan die wordt gebruikt bij autodiefstal, zoals startontgrendelende OBD-stekkers, gewoon op internet te koop, ook via Nederlandse websites. Datzelfde geldt voor het dupliceren van autosleutels die normaliter alleen via de importeur kunnen worden nabesteld. De wet voorziet nog niet in Desondanks kan het gebeuren dat een zojuist als vermist of gestolen gemelde auto niet als zodanig wordt herkend door de publieke ANPR-camera s (camera s waarmee kentekens kunnen worden gelezen ). De oorzaak hiervan is dat diverse politiedatabases maximaal één keer per dag 3. Deel ANPR-hits op ontvreemde voertuigen met gekwalificeerde private partijen zoals het VbV Een volgende maatregel betreft opvolging van signalen van gestolen voertuigen. wild west taferelen worden voorkomen, is één van de basisfuncties van het Vermiste Auto Register. 4. Laat privacybescherming criminelen geen vrijgeleide geven strafbaarstelling van deze feiten of kwali- worden geüpdatet. Wanneer de opsporing staakt, omdat het Deze maatregel betreft het wegnemen ficering van duplicering als het faciliteren de politie aan capaciteit ontbreekt, van belemmeringen om informatie over van de diefstal van het voertuig. Dit is wel dient het stokje meteen aan de private ontvreemde voertuigen te delen tussen dringend gewenst. dimensie worden overgegeven. Het is publieke en aangewezen private partners. 10 / / 70

8 Gegevens van een auto worden normaliter Terugvinden van gestolen voertuigen b. Gelijktijdig met voertuigkeuringen, Dat kan concreet door de criminele als privacygevoelig beschouwd, omdat deze en onderdelen zoals de APK, geautomatiseerd te activiteiten te ontregelen, bijvoorbeeld door rechtstreeks zijn te koppelen aan de bezitter van het voertuig. Uit de vastlegging van kentekengegevens via ANPR kan bijvoorbeeld worden afgeleid waar iemand op welk moment is geweest. 5. Registreer onderdelen stuk voor stuk als vermist of gestolen in het Vermiste Onderdelen Register controleren of een voertuig gestolen onderdelen bevat. Ontregelen van criminele activiteiten een camera op te hangen op de toegangsweg naar een sloperij waarvan bekend is dat daar regelmatig gestolen auto s of onderdelen naartoe worden gebracht. Dit wordt echter een heel ander verhaal op het moment dat het voertuig is ontvreemd. Het huidige gebrek aan registratie maakt het mogelijk dat gestolen onderdelen eenvoudig kunnen worden gewit. 6. Deel informatie bij plankzaken Het initiatief vanuit het LIV om in overleg met de samenwerkende partners en het OM te onderzoeken hoe en door wie De privacygevoeligheid van een kenteken Daarmee is autokraak/partiële diefstal een Voertuigcriminaliteit is voor veel Criminele plankzaken en onderzoeken, die niet moet dan feitelijk vervallen. Geen enkele zichzelf in stand houdend systeem. SamenwerkingsVerbanden (CSV s) net volledig worden afgerond, verder kunnen autobezitter wenst immers dat een gewoon werk: dagelijks worden voertuigen worden gebracht, is een goede eerste stap crimineel niet alleen van zijn auto, Om deze lacune te vullen, is het VbV gestolen. Omtrent deze veelplegers wordt in deze richting. maar ook van zijn privacybescherming kan gestart met het Vermiste Onderdelen informatie bijeengebracht (veelal door het genieten en zo vrij spel krijgt om zich Register. Langs deze weg worden de LIV), hetgeen leidt tot zaken die met crimineel te verrijken. serienummers van gestolen onderdelen beperkte recherche-inzet tot een goed Schade verhalen op daders Bovendien machtigt de eigenaar op basis van de polisvoorwaarden en de inschrijving in het Vermiste Auto Register het VbV en opgevraagd bij de fabrikant en ter beschikking gesteld aan Stop Heling en het Digitale Opkopers Register. einde te brengen zijn. Echter ook op dit vlak leidt het structurele vraagoverschot bij de politie veelvuldig tot seponering door politie of OM. 7. Maak collectief regres namens verzekeraars snel mogelijk de verzekeraar om over te gaan tot het In de praktijk komen partiële vermissingen Voertuigcriminelen brengen de maatschap- terugvinden en -bezorgen van zijn auto. voor (bijvoorbeeld airbags gestolen uit De verzekeraars zijn van mening dat pij forse schade toe. Schade die primair Daarom pleiten de verzekeraars ervoor om - een auto) èn worden onderdelen partieel wanneer de opsporing staakt door gebrek gedekt wordt uit de premies die de uiteraard binnen zorgvuldig geformuleerde verhandeld (zoals het navigatiesysteem aan capaciteit, die zaken waarin tenminste verzekerden samen betalen. Het is dan randvoorwaarden - het eenvoudiger te afkomstig uit een in zijn geheel gestolen verdere schade voorkomen kan worden, ook gerechtvaardigd om deze schade te maken om snel informatie over de locaties voertuig). Het verdient daarom aanbeveling: zouden moeten worden overgedragen aan verhalen op de dader en dit zo snel mogelijk van gestolen voertuigen uit te wisselen met het VbV, als spil van de private partijen te doen. Tegen daders op heterdaad zou het VbV. a. Het Kentekenregister zodanig aan te die betrokken zijn bij de bestrijding van naast een strafrechtelijk traject direct een passen dat naast vermissing en diefstal voertuigcriminaliteit. Het doel daarvan civielrechtelijk traject (vordering uit Zorgvuldigheid en bewaking van doel- van het gehele voertuig ook de vermis- moet zijn om dan, onder strikte voorwaar- onrechtmatige daad) moeten worden binding kunnen worden gewaarborgd sings/diefstalstatus van onderdelen den, tenminste te voorkomen dat nog meer gestart om aangerichte schade te verhalen. door het VbV aan te merken als structureel met unieke serienummers kan schade wordt aangericht. ontvanger van informatie conform artikel 18 worden geregistreerd. WPG (Wet Politie Gegevens). 12 / / 70

9 In dit kader stellen de verzekeraars voor: - erken het VbV als belangenbehartiger van benadeelden; - verschaf bij heterdaad-aanhoudingen direct de gegevens omtrent dader en daad aan het VbV om daarmee conservatoire beslagmaatregelen te kunnen nemen en de schade via een civielrechtelijke procedure te kunnen verhalen. De achtergrond van dit voorstel is dat het voor de verzekeraars nu vaak praktisch onmogelijk is om de tegenwaarde van de gestolen auto s terug te halen, zelfs als de criminelen vermogend zijn. Wanneer bij een onderzoek naar een criminele bende bijvoorbeeld meerdere gestolen auto s in het spel zijn, baseert het Openbaar Ministerie de strafzaak vaak op slechts enkele, goed gedocumenteerde, aangetroffen voertuigen. Voor de strafmaat maakt het namelijk geen verschil of slechts een tiental of alle betrokken voertuigen worden opgevoerd. Bovendien neemt bij hogere aantallen de kans op fouten toe, waardoor een veroordeling in gevaar zou kunnen komen. Voor het VbV - vanuit zijn taak om namens verzekeraars, lease- en verhuurbedrijven collectief regres te voeren - betekent dit echter dat een groot aantal voertuigen geen onderdeel uitmaakt van de strafzaak en dat het via andere, meer arbeidsintensieve kanalen regres moet zien te plegen. Om de kans op succes van deze verhaalacties te vergroten, willen verzekeraars in een eerder stadium informatie over de betrokkenen voertuigen ontvangen vanuit het Openbaar Ministerie. Die informatie krijgen zij nu nog niet. Juridisch raamwerk 8. Transponeer de aanwijzing uit 2006 Naar aanleiding van de fusie die heeft geleid tot het huidige VbV, zijn in 2006 de Ministeriële aanwijzingen voor het Vermiste Auto Register (1995) en Certificering Motorrijtuigenbeveiliging (2005) vernieuwd. Sindsdien is de wet- en regel geving omtrent kenteken- en politiegegevens aanzienlijk geëvolueerd. Transponering van de aanwijzingen van VbV heeft echter nog niet plaatsgevonden, hetgeen in de dagelijkse praktijk tot suboptimalisatie in de publiekprivate samenwerking leidt. Het verdient derhalve aanbeveling om de wettelijke positie van het VbV als ontvanger van gevoelige informatie uit kenteken- en politieregisters ten behoeve van de bestrijding van voertuigcriminaliteit, te herijken. Daarbij moet de informatiepositie worden versterkt met het oog op het succesvol kunnen terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen en het voeren van regres. In 1993 maakte de politie al online gebruik van het VAR om gestolen auto s te checken. Deel I Voertuigcriminaliteit in 2013 In dit deel van het jaarverslag leest u in het eerste hoofdstuk meer over de nieuwste trends in voertuigcriminaliteit. In het tweede hoofdstuk komen de maatregelen aan bod die het VbV en zijn partners nemen om voertuigcriminaliteit te bestrijden. 14 / / 70

10 1 Trends in voertuigcriminaliteit 1.1 Diefstalcijfers en schadelast Sinds 2009 is weer sprake van een stijgende trend in het aantal gestolen voertuigen, en daarmee ook van de schadelast. De volgende figuur illustreert dit. Zo groeide het totaal aantal definitief vermiste voertuigen in de periode met 20,5% tot voertuigen in De totale schadelast van alle gestolen voertuigen telde in 2013 op tot 264 miljoen euro. De schadelast ten gevolge van autokraak (braakschade, gestolen onderdelen en goederen), bedraagt jaarlijks 438 miljoen euro. De impact van voertuigdiefstal In Nederland worden dagelijks maar liefst 88 mensen getroffen door de diefstal van een gemotoriseerd voertuig. De financiële en emo tionele impact hiervan is groot. Diefstal tast niet alleen het veiligheidsgevoel aan, maar veroorzaakt ook flinke materiële schade en maakt mensen voor korte of langere tijd immobiel. Jonge auto s zeer gewild bij criminelen Het aantal ontvreemde jonge personenauto s (0-3 jaar) nam het afgelopen jaar met maar liefst 45 procent toe tot. De bijbehorende schadelast bedroeg 97,9 miljoen euro, een stijging van 255% ten opzicht van Daders zijn veelal goed georganiseerde criminele bendes die het land rondtrekken. Met behulp van geavanceerde technieken worden vooral jonge auto s van merken zoals Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Landrover en Lexus gestolen. Beveiliging effectief tegen autodief Het goede nieuws is dat autobezitters zich hier tegen kunnen wapenen. In opdracht van de verzekeraars heeft het VbV onderzoek gedaan naar de effectiviteit van goedgekeurde voertuigbeveiligingssystemen in de afgelopen vijf jaar. Uit het onderzoek blijkt dat auto s met een goedgekeurd VbV-SCM beveiligingssysteem 1,5 tot 4 keer minder kans op definitieve vermissing lopen. Ook worden ze vaker teruggevonden. Dit blijkt ook uit de kolommen 3, 4 en 5 uit onderstaand overzicht van de top-10 van gestolen voertuigen. Hoe groot het probleem is, blijkt uit het feit dat van sommige modellen van bouwjaar 2011 (auto s van nog géén 3 jaar oud) inmiddels 1 op 13 verkochte auto s definitief vermist is, en zonder keurmerk is zelfs 1 op 5 definitief vermist. Anders gezegd: van dit model is binnen 3 jaar 20% spoorloos gestolen. Goedgekeurde beveiligingssystemen zorgen ervoor dat dieven meer moeite moeten doen en daardoor meer tijd kwijt zijn. Tevens gaat van de oranje driehoekige sticker op de ruit, die verwijst naar het systeem, een preventieve werking uit. VbV-Keurmerk Merk/model Zonder Risico 1: xx Met Risico 1: xx Cataloguswaarde Risicoreductiefactor Overall diefstal Risico 1: xx 1 LEXUS RX % 13 2 BMW X % 19 3 LAND ROVER RANGE ROVER % 26 4 HONDA CR-V VOLKSWAGEN GOLF % 31 6 TOYOTA RAV VOLKSWAGEN POLO MERCEDES-BENZ E-KLASSE % 61 9 BMW 3-SERIE % AUDI Q % 101 Grafiek 1 Diefstal & definitief vermiste personenvoertuigen. Figuur 2 De top 10 van diefstalrisico in 2013 (definitief vermist). Bron VbV - Vermiste Auto Register. 16 / / 70

11 Om jonge en diefstalgevoelige auto s beter tegen diefstal te beveiligen, adviseert VbV verzekeraars om beveiligingssystemen voor te schrijven op basis van diefstalrisico. 1.2 Trends in de werkwijze van criminelen Werkwijzen van autodieven en -krakers Vaak wordt er bij autodiefstal gedacht aan de uit vele films bekende werkwijze van ruit inslaan, stuurslot doorbreken en motor starten door middel van kortsluiting. Natuurlijk worden er nog steeds ruiten ingetikt, vooral als het om diefstal uit de auto gaat. Feit is dat het er in de praktijk inmiddels vaak een stuk minder bruut aan toe gaat. Een manier om toegang te krijgen tot het interieur van een auto is om de portieren te openen met behulp van de zogenaamde Polensleutel, een soort van loper die op de sloten van veel voertuigen past. De sleutel is gewoon te koop op internet en veel oudere sloten en sloten van mindere kwaliteit zijn er niet tegen bestand. Daarnaast zijn er diverse hulpmiddelen voor lockpicking, waarbij dieven de deur kunnen openen zonder zichtbare schade te veroorzaken. Een derde manier om het alarm van de auto te omzeilen is om het signaal van de afstandsbediening te storen op het moment dat de eigenaar denkt de deuren te sluiten met de afstandsbediening. De deuren blijven dan open en het alarm wordt niet ingeschakeld. Voorts kan het signaal van de afstandsbediening worden opgevangen en op een nieuwe afstandsbediening/transponder worden gekopieerd. Zelfs de meest moderne autosleutels kunnen buiten de importeur om worden gekopieerd. Daarvoor is gespecialiseerde apparatuur in omloop die, vreemd genoeg, legaal via internet kan worden besteld. Inbraakapparatuur gewoon op internet te koop Geavanceerde apparatuur die wordt gebruikt bij autodiefstal is gewoon op internet te koop, ook via Nederlandse websites. Datzelfde geldt voor het dupliceren van autosleutels die normaliter alleen via de importeur kunnen worden nabesteld. De wet voorziet nog niet in strafbaarstelling / medeplichtigheid van deze feiten. Om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan, kan de Nederlandse overheid het bezit van specifieke inbraakapparatuur strafbaar stellen. Zo is het bezit van een GSM-jammer al strafbaar (economisch delict) en is het bezit en gebruik van zogenaamde radardetectoren evenals de handel daarin vanaf 2004 strafbaar gesteld. Verder zijn er hulpmiddelen en software in omloop voor verschillende merken en types waarmee dieven contact kunnen maken met het elektronische netwerk van de auto. Hiermee kunnen zij zowel het af fabriek -alarm als de startonderbreker uitschakelen. Ook kunnen ze dan de gegevens in het motormanagementsysteem aanpassen. Het elektronische netwerk is onder meer te bereiken via de On Board Diagnostic-stekker die bij bepaalde merken en types op een gemakkelijk bereikbare plek zit en vaak ook nog eens niet beveiligd is. Verder kan vanaf verschillende plekken aan de buitenkant van de auto op het computernetwerk worden ingebroken zonder dat het alarm af gaat. Een voorbeeld hiervan is via de bedrading van de koplamp of het achterlicht. Klonen van buitenlandse schadeauto s In het kader van de Bedrijfsregeling 16 plaatsen verzekeraars op grote schaal WOK-signalen op Nederlandse schadeauto s. Daardoor is identiteitsfraude met Nederlandse schadeauto s een stuk minder interessant geworden. Een WOK-signaal ( Wachten Op Keuring ) zorgt ervoor dat een auto met dat signaal eerst door de RDW gekeurd moet worden, voordat deze auto weer de straat op mag. In reactie hierop zien we een toename van de import van buitenlandse schadevoertuigen. Vanwege de schade is er bij import weinig BPM verschuldigd. De papieren en chassisnummer van deze voertuigen worden gebruikt om een gelijkende Nederlandse, gestolen auto van een nieuwe identiteit te voorzien. Deze auto wordt vervolgens te koop aangeboden via marktplaatsen op internet. Q-fraude Een andere fraudemethode is om een uit het buitenland - bijvoorbeeld Duitsland - afkomstige schadeauto cq. wrak in Nederland te importeren, vervolgens op kenteken te zetten en goed te verzekeren. De volgende stap is om de auto als gestolen te melden of er een flinke schade mee te rijden en deze schade te claimen bij de verzekering. Op 24 november 2011 is in de Tweede Kamer een motie ingediend - en door de minister overgenomen - die de RDW en de Belastingdienst oproept om de beschikbare informatie over importen van schadevoertuigen te delen met de verzekeraars. Momenteel vindt hierover overleg plaats. Dat is een positieve ontwikkeling die hopelijk snel tot resultaten leidt. Toename van het aantal bewust gereden schades De afgelopen jaren is het aantal bewust gereden schades, c.q. opzetschades, aanzienlijk gestegen. Doel van deze werkwijze is om verzekeringsgeld te incasseren voor voertuigen die eigenlijk toch al niet meer geschikt waren om zonder dure reparaties aan het verkeer deel te nemen. Bijvoorbeeld, omdat ze al motorschade hadden voorafgaand aan de bewust toegebrachte schade. Oorzaken van de toename van dit fenomeen zijn enerzijds de financiële crisis en anderzijds het gemak waarmee door middel van fraude financieel voordeel kan worden verkregen. 18 / / 70

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Jaarverslag Stichting VbV. Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Jaarverslag Stichting VbV. Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2013 Beleidsagenda Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 Henk van Vliet Jaarverslag 2011 en 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK

OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK U neemt via onderstaande tabellen kennis van de maatregelen die binnen de categorieën Veilig ontwerp (I), Bewustwording (II), Toezicht en Handhaving (III) en Samenwerken

Nadere informatie

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk!

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk! Volkswagen Diefstalpreventie Maak het moeilijk! Maak het moeilijk! Hoe moeilijker het is om snel toe te slaan, hoe groter de kans dat een dief uw Volkswagen links laat liggen. Wij hebben de mogelijkheden

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2011 VbV in kort bestek Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16050 12 juni 2014 Convenant versneld plaatsen diefstalsignaal De partijen 1. De Minister van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.2 4 augustus 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens

Advies Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens Advies Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016

Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016 Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief juli 2016 Voorwoord Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem

Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem 1 van 8 10-7-2012 23:04 Kies een SCM-TNO goedgekeurd beveiligingssysteem Autobedrijf Leo Hoeben is officieël gecertificeerd en mag dus deze goedgekeurde beveiligingssystemen inbouwen. Lees onderstaande

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:234

ECLI:NL:RBOVE:2017:234 ECLI:NL:RBOVE:2017:234 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 17/39 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer Klaagschrift.

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem

Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem V o l g s y s t e m e n Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem VEBON, sectie Mobiele Beveiliging Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER Telefoon 088-400 84 00 Telefax 088-400 84 51 E-mail vebon@fme.nl

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Veiligheid en Justitie drs. S.A. Blok Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 12 mei 2017 contactpersoon Voorlichting doorkiesnummer 088-361 33 17 e-mail Wetgeving.rvdr@rechtspraak.nl uw kenmerk

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

AVc bestuurders aan het stuur

AVc bestuurders aan het stuur Uitgave Stichting AVc, www.stavc.nl, secretariaat@stavc.nl AVc Nieuws oktober 2011 AVc bestuurders aan het stuur AVc heeft een nieuw beleidsplan voor de komende drie jaren. Dat plan is opgesteld in bijeenkomsten

Nadere informatie

Datum 14 januari 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de zin en onzin van aangifte te doen

Datum 14 januari 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de zin en onzin van aangifte te doen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 NOTA van: Nederlandse delegatie aan: Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: SN 1024/04 Betreft: Toelichting op het besluit betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s P1420 SCM startonderbreker VbV/SCM startonderbreker met eigen autorisatie. P1421 SCM alarmsysteem VbV/SCM alarmsysteem met eigen autorisatie. P1422 SCM alarmsysteem

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Besluit van... tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie Op de voordracht van

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 834 Criminaliteitsbeheersing Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Werkloosheidswet (WW): Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Bedrijfsregeling no. 16 Werkloosheidswet (WW) Werkloosheidswet (WW): wat gaat er veranderen? Juli 2014 Werkloosheidswet (WW) De Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Diefstal en inbraak. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-50-141. Autoverzekering Diefstal en inbraak

Voorwaarden. Autoverzekering Diefstal en inbraak. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-50-141. Autoverzekering Diefstal en inbraak Voorwaarden Autoverzekering Diefstal en inbraak Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-50-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Diefstal

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E

Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E Utrecht 1 Algemene zaakgegevens Kenmerk - Zaak : lmei-blocking Betreft : Fenomeenonderzoek Ten behoeve van : Landelijke beeldvorming en beïnvloeding Opgemaakt op : Juni

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Uw voertuig total loss en dan?

Uw voertuig total loss en dan? Uw voertuig total loss en dan? I n h o u ds o p g av e Hoe werkt het? 3 Wat wordt er van u verwacht? 4 2 Melding bijzonderheden 5 Toewijzing 5 De inkoopverklaring 6 Samenwerking afhandeling schadevoertuigen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen TERUG MAIL SLA OP Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen SAMENVATTING 27/1/2009 Als er in de buurt is ingebroken, kun je maar beter de ramen dichthouden en een extra slot op de deur doen. De

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM 18

Nadere informatie

Diefstal van een motorhome voorkomen.

Diefstal van een motorhome voorkomen. 1 Politiezone Vlas Kortrijk-Kuurne-Lendelede Diefstal van een motorhome voorkomen. Woord vooraf: Een motorhome, ook wel eens camper of mobilhome genaamd, is een kostbaar bezit. Het is dan ook noodzakelijk

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

Secret Service Europe. Gebruikershandleiding

Secret Service Europe. Gebruikershandleiding Secret Service Europe Gebruikershandleiding Be secure, feel safe, Clifford always with you Inhoudsopgave Blz. Secret Service Secret Service Algemeen Service provider Gefeliciteerd met de aanschaf van het

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Onderwerpen 3 februari 2016 Schade door terrorisme en uw verzekering Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico Voorwoord Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie