Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?"

Transcriptie

1 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in de landbouwsector krijgt KBC dikwijls te maken met ongevallen met land- en tuinbouwvoertuigen. Dat gaat van banale ongevallen met wat stoffelijke schade tot ongevallen met heel ernstig lichamelijk letsel. Preventie is daarom bij ons geen modewoord. Het krijgt een concrete invulling: wij willen ongevallen voorkomen. En geven u daarom graag gefundeerd advies. Kiezen voor veilig materiaal is, zoals u zult lezen, een van onze tips. Maar is dat voldoende om ongevallen te voorkomen? Natuurlijk niet. Anticiperend rijden is net zo belangrijk. Voor uw veiligheid en die van anderen. U leest er meer over in deze brochure. 1

2 2

3 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Inhoud Veel voorkomende begrippen...5 Goedkeuring van landbouwvoertuigen en gelijkvormigheidsattesten...7 Inschrijving van landbouwvoertuigen...8 Keuring van landbouwvoertuigen...9 De verschillende soorten keuringen...10 Verzekeringen...11 Afmetingen van de voertuigen...13 Hoogte...13 Breedte...13 Samenstelling en lengte van de sleep...14 Brandstof...14 Reminrichting van voertuigen...15 Algemeen...15 Bedrijfsrem...15 Parkeerrem...15 Bediening van de rem van aanhangwagens...15 Verlichting...17 Lading...17 Schikking, bevestiging en afdekking van de lading...17 Afmetingen van de lading...18 Signalisatie van de lading...18 Uitrusting van een landbouwtrekker...21 Vooraanzicht...21 Achteraanzicht

4 Uitrusting van landbouwaanhangwagens...24 Vooraanzicht...24 Zijaanzicht...24 Achteraanzicht...25 Bijzondere uitrustingen...26 Gevarendriehoek...26 Blustoestel...26 Verbandkistje...26 Voertuigdocumenten...26 Besturen van een landbouwvoertuig...27 Rijbewijs...27 Getuigschrift van vakbekwaamheid...28 Vereiste leeftijd...28 Geneeskundig rijgeschiktheidsattest...30 Met uw tractor of landbouwmachine op de openbare weg: preventief en anticiperend rijgedrag...31 Begrippenlijst...33 Afvinklijst: Is mijn bedrijfsmaterieel veilig en in orde?...36 Nuttige websites...37 Overzicht relevante wetgeving

5 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Veel voorkomende begrippen In deze brochure komt u allerlei technische begrippen tegen. Hoewel u de meeste daarvan vast kent, vindt u ze achteraan nader verklaard. 5

6 6

7 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Goedkeuring van landbouwvoertuigen en gelijkvormigheidsattesten Elk voertuig dat u in het verkeer brengt, moet door de overheid zijn goedgekeurd. Daarom moet in de regel ook voor landbouwvoertuigen een zogenoemd gelijkvormigheidsattest worden uitgereikt. Met dat attest verklaart de constructeur dat het voertuig identiek is aan het prototype waarop de goedkeuringstests werden uitgevoerd. Een gelijkvormigheidsattest is evenwel niet nodig voor de volgende voertuigen: aanhangwagens met een Maximale Toegelaten Massa (MTM) van ten hoogste 750 kg en zogenoemde landbouwmotoren; voertuigen van speciale constructie. Zij moeten wel door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde als zodanig worden erkend. Om deze erkenning te krijgen, moet de constructeur of zijn vertegenwoordiger bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de nodige documenten indienen, waarna een document wordt uitgereikt dat de aard van het voertuig attesteert. Zelfbouw van een landbouwaanhangwagen U mag ook zelf een landbouwaanhangwagen bouwen. Er zijn wel enkele beperkingen: de constructie mag slechts eenmalig zijn; de aanhangwagen mag niet in de handel worden gebracht; de MTM is 8 ton en de ledige massa (tarra) is maximaal 6 ton; de maximumsnelheid bedraagt 30 km/uur. De FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Residentie Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel, geeft u alle informatie over hoe u uw zelfgebouwd voertuig wettig in het verkeer kunt brengen. U krijgt er ook het formulier Goedkeuringsaanvraag voor landbouwaanhangwagens. Aan de hand van een technisch dossier gaat de FOD na of een zelfgebouwde aanhangwagen aan alle veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften voldoet. 7

8 Inschrijving van landbouwvoertuigen Elk voertuig dat op de openbare weg komt, moet ingeschreven zijn en een nummerplaat dragen. Dat geldt dus ook voor land- en bosbouwtrekkers, opleggers, voertuigen van speciale constructie en landbouwmotoren. Ook hierop zijn er uitzonderingen: aanhangwagens met een toegestane maximummassa van 750 kg moeten niet worden ingeschreven; landbouw- en bosbouwaanhangwagens moeten evenmin worden ingeschreven, behalve als ze worden gebruikt voor het vervoer voor rekening van derden. Opgelet: die aanhangwagens moeten wel een reproductie dragen van de nummerplaat van het trekkende voertuig. Die reproductie moet een reflecterende achtergrond hebben. Het inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs is een document dat de bestuurder altijd moet kunnen tonen. Opmerking Bij een aanrijding met een geleend voertuig moet de nummerplaat van het trekkende voertuig op het aanrijdingsformulier worden vermeld. Dus niet de nummerplaat van de aanhangwagen of de oplegger. 8

9 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Keuring van landbouwvoertuigen In principe zijn alle voertuigen en aanhangwagens onderworpen aan de verplichte keuring. Toch gelden er bepaalde vrijstellingen voor bepaalde voertuigcategorieën: Zijn vrijgesteld van alle keuringen: voertuigen van speciale constructie en aanhangwagens van speciale constructie die niet voorzien zijn van een ophanging; landbouwmotoren en hun aanhangwagens; aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg. Zijn vrijgesteld van de periodieke keuring: voertuigen voor traag vervoer. Zijn vrijgesteld van de volledige keuring vóór de inschrijving: gebruikte voertuigen, andere dan personenwagens, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en lijkwagens. Zijn vrijgesteld van de administratieve keuring vóór de inschrijving: alle gebruikte voertuigen die een volledige keuring vóór de inschrijving hebben ondergaan; bepaalde gebruikte bedrijfsvoertuigen, bv. maaimachines. 9

10 De verschillende soorten keuringen De volledige keuring bestaat in het onderzoek van: de identificatie van het voertuig, waarbij het chassisnummer, het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest of het Europees gelijkvormigheidsbewijs van het voertuig worden gecontroleerd; de technische staat van het voertuig, waarbij men nagaat of het voertuig voldoet aan de van kracht zijnde veiligheids- en milieunormen. De volledige keuringen worden onderverdeeld in: periodieke keuringen; niet-periodieke keuringen, die plaatsvinden onder welbepaalde omstandigheden, o.a. - vóór de datum van het opnieuw in het verkeer brengen van een voertuig dat: een wijziging of verbouwing heeft ondergaan die betrekking heeft op het chassis, het koetswerk of op de uitrusting, met een wijziging van de technische kenmerken van het voertuig tot gevolg; als gevolg van een ongeval beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de reminrichting vertoont of dat onherstelbaar vernield (total loss) werd verklaard; - vóór de datum van de eerste inverkeerstelling of de datum van het opnieuw in het verkeer brengen van voertuigen voor traag vervoer. Daarnaast zijn er ook de gedeeltelijke keuringen, die worden onderverdeeld in: administratieve keuringen, die alleen betrekking hebben op de controle van het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest of het Europees gelijkvormigsheidsbewijs met het oog op de geldigverklaring van een inschrijvingsaanvraag voor een gebruikt voertuig; administratieve herkeuringen, die alleen betrekking hebben op de controle van het chassisnummer, van de identificatieplaat en van de documenten of, zonder dat het voertuig hierbij opnieuw wordt aangeboden, op de controle van de documenten; technische herkeuringen, d.w.z. alle andere gedeeltelijke keuringen.

11 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Verzekeringen Voor alle motorvoertuigen die u gebruikt op de openbare weg of op plaatsen die voor het publiek of zelfs voor een beperkt aantal mensen toegankelijk zijn, moet u een motorrijtuigenverzekering hebben. Let wel, die verzekering vergoedt alleen als er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en enig gebruik van het motorrijtuig in het verkeer. Dat laatste is heel belangrijk, want zelfbewegende werktuigen zijn zowel motorrijtuigen als werktuigen. Veroorzaakt een dergelijk werktuig schade, dan wordt nagegaan in hoeverre het schadegeval onder de dekking van de motorrijtuigenverzekering valt. En dat hangt dan weer af van de hoedanigheid die het werktuig bezat op het ogenblik dat het ongeval zich voordeed. Werd het als voertuig in het verkeer gebruikt (verkeersrisico), dan zal normaal gesproken de motorrijtuigenverzekeraar het schadegeval ten laste moeten nemen. Werd het daarentegen gebruikt als werktuig (exploitatierisico), dan is er geen sprake van een verkeersongeval en zal de motorrijtuigenverzekeraar dus ook niet vergoeden. Voor zelfbewegende werktuigen en het zelfbewegend landbouwmaterieel kunt u daarom het best, naast een motorrijtuigenverzekering, ook nog een wettelijkeaansprakelijkheidspolis afsluiten om het exploitatierisico te dekken. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u de schade die het werktuig tijdens werkzaamheden veroorzaakt, zelf moet betalen. Om praktische redenen kunt u beide risico s het best bij dezelfde verzekeraar laten verzekeren. Opmerking Als u een motorrijtuigenverzekering voor uw trekker(s) sluit, laat uw verzekeraar dan weten of u van plan bent nog andere activiteiten (lees risicoverzwarende activiteiten) met deze trekker(s) uit te oefenen. Zo niet kan de verzekeraar de vergoeding die hij aan het slachtoffer betaalde op u verhalen, mocht achteraf blijken dat het ongeval niets met uw landbouwuitbating te maken heeft. Voorbeelden: u stelt uw trekker ter beschikking om een praalwagen in een of andere optocht te trekken; u doet meer dagen aan loonwerk dan het aantal dat is vermeld in het contract. 11

12 12

13 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Afmetingen van de voertuigen Een voertuig, dus ook een landbouwtrekker, landbouwmaterieel, enz., moet aan een aantal voorwaarden voldoen om op de openbare weg te mogen rijden. Hoogte De lading meegerekend, is de maximale hoogte van de voertuigen 4 m. Breedte Voor landbouwtrekkers geldt in principe een maximumbreedte van 2,55 m. Landbouwvoertuigen mogen echter 3 m breed zijn, op voorwaarde dat zij zich alleen van de hoeve naar het veld en omgekeerd verplaatsen, niet sneller dan 30 km/uur rijden en de beweegbare of gemakkelijk afneembare buitenste delen opgevouwen of verwijderd zijn om de breedte tijdens de verplaatsing op de openbare weg te verminderen. Voertuigen van speciale constructie mogen eveneens 3 m breed zijn, mits zij niet sneller dan 30 km/uur rijden en de beweegbare of gemakkelijk afneembare buitenste delen opgevouwen of verwijderd zijn om de breedte tijdens de verplaatsing op de openbare weg te verminderen. Voor bepaalde landbouwvoertuigen (maaidorsers, rooimachines, enz.) die door hun constructie méér dan 3 m breed zijn, geldt een uitzondering. Zij mogen echter niet zomaar op de openbare weg worden gebruikt en moeten hiervoor in principe de toestemming krijgen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Deze toestemming kan overigens bepaalde beperkingen aan het gebruik opleggen (bv. niet tijdens het weekend of op feestdagen, uitsluitend op een bepaald traject). 13

14 Brandstof Kooiwielen en dubbele banden Het gebruik van kooiwielen en dubbele banden mag dus niet tot gevolg hebben dat de maximaal toegestane breedte wordt overschreden. Als de tractor door het monteren van dubbele banden sneller kan rijden dan 30 of 40 km/uur, verliest hij bovendien de kwalificatie van voertuig voor traag vervoer en vervalt de vrijstelling van periodieke keuring of de toestemming tot het besturen van de trekker zonder rijbewijs. Een en ander heeft ook zijn invloed op de verlichting van het voertuig. In principe mag de verlichting immers niet meer dan 40 cm verwijderd zijn van de zijkant van het voertuig. Zodra er dubbele wielen worden gemonteerd, bestaat de kans dat deze afstand wordt overschreden. In dat geval moeten omtreklichten worden aangebracht op het voertuig. De regels inzake het kruisen of inhalen blijven onverkort gelden. De algemene regel is dat roodgekleurde dieselolie niet als motorbrandstof voor motorvoertuigen mag worden gebruikt. Hierop is er één uitzondering: het gebruik van roodgekleurde dieselolie is wel toegestaan voor land- en bosbouwtrekkers die niet op de openbare weg rijden. Samenstelling en lengte van de sleep Een motorvoertuig mag slechts één enkel voertuig trekken en de totale lengte van de sleep mag niet meer dan 18 m bedragen. Er is één uitzondering: voor slepen van landbouwtractoren met een maximale snelheid van 25 km/uur en binnen een straal van 25 km van de hoeve, mag de totale lengte van de sleep 25 m bedragen (één of meer aanhangwagens inbegrepen). 14

15 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Reminrichting van voertuigen Algemeen De landbouwtractor, zijn aangekoppelde aanhangwagens en zelfrijdende machines moeten voorzien zijn van zowel een bedrijfsrem als een parkeerrem. Beide remsystemen mogen door hetzelfde bedieningsorgaan worden bediend. Wanneer men de openbare weg gebruikt, moeten de onafhankelijke remmen van de beide achterwielen van de landbouwtractor aan elkaar worden gekoppeld. Dat is pas mogelijk door het koppelstuk neer te klappen. Uitzondering: eenassige aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg moeten niet voorzien zijn van een reminrichting. Bedrijfsrem Met de bedrijfsrem moet de bestuurder de bewegingen van het voertuig kunnen controleren en het voertuig op een veilige, snelle en doeltreffende manier tot stilstand kunnen brengen, ongeacht de snelheid, de graad van belasting en de helling waarop het voertuig zich bevindt. De inrichting moet steeds bedienbaar zijn vanaf de zitplaats van de bestuurder, zonder dat de bestuurder het stuur moet loslaten. De remvertragers voor de voertuigen met een snelheid hoger dan 30 km/ uur moeten krachtiger kunnen remmen. De remvertraging moet meer dan 20 % beter zijn. De vereiste kracht om te remmen moet kleiner zijn dan 70 kg. Parkeerrem De parkeerrem moet in staat zijn het landbouwvoertuig in beladen toestand op een helling van 18 % in beide richtingen staande te houden. De noodrem wordt bediend door de parkeerrem te gebruiken. Hiermee moet men 50 % van de remvertraging van de bedrijfsrem kunnen teweegbrengen. Bediening van de rem van aanhangwagens De rem van aanhangwagens met Maximale Toegelaten Massa (MTM) van meer dan kg moet rechtstreeks bediend worden met het bedieningsorgaan van de bedrijfsrem van het trekkende voertuig. Voor landbouwvoertuigen mag de bedrijfsrem van de aanhangwagen met een MTM van ten hoogste kg ook door een ander bedieningsorgaan worden bediend. Een voorwaarde is wel dat dit extra bedieningsorgaan zich niet achter de zitplaats van de bestuurder van de tractor bevindt. Bovendien moet de bestuurder dit bedieningsorgaan tijdens het rijden kunnen bedienen zonder het stuurwiel los te laten. Losbreekrem Als de aanhangwagen losraakt of de koppeling breekt, moet de bedrijfsrem van de aanhangwagen automatisch in werking treden. Dit noemt men de losbreekrem. De losbreekrem is verplicht voor aanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg. Ook hier zijn er uitzonderingen: als de MTM kleiner is dan kg en de aanhangwagen één as heeft, dan is een losbreekrem niet verplicht op voorwaarde dat deze wagen voorzien is van een hulpkoppeling die belet dat de dissel de grond raakt bij een breuk; bij aanhangwagens die alleen worden afgeremd door een oplooprem, mag het automatisch remmen gebeuren door middel van de parkeerrem of door het neerhalen van de dissel. 15

16

17 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Verlichting Lading Er bestaat een uitgebreide reglementering over de verlichting (kenmerken en plaats op het voertuig). Een overzicht vindt u in de illustraties en hun begeleidende tekst. Schikking, bevestiging en afdekking van de lading De lading van een voertuig moet zodanig worden geschikt - en zo nodig vastgemaakt en overdekt met een dekzeil of met een net - dat ze: het zicht van de bestuurder niet kan hinderen; geen gevaar kan vormen voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers; geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, aan de aanhorigheden, aan bruggen en tunnels, en aan de openbare en particuliere eigendommen; niet op de openbare weg kan vallen of slepen; de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen; de lichten, de reflectoren en de nummerplaat niet onzichtbaar kan maken. De lading van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoer in bulk of in balen moet worden overdekt met een dekzeil of met een net. Deze bepaling geldt echter niet voor vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van de lading, voorzover dit vervoer niet langs de autosnelweg gebeurt. Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten die zowel onderling als aan het voertuig zo stevig worden vastgemaakt dat ze bij het schommelen niet buiten de grootste zijomtrek van het voertuig komen. Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, zoals kettingen, dekzeilen, netten, enz., moet de lading nauw omsluiten. De bestuurder van het voertuig moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de lading, en ook al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, door lawaai de bestuurder zou hinderen, het publiek ongemak zou bezorgen of dieren zou doen schrikken. 17

18 Wanneer zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten open blijven, moeten zij zodanig worden vastgezet dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig. Afmetingen van de lading Een beladen voertuig (een auto, bespannen voertuig of hun aanhangwagens) mag, alle uitstekende delen inbegrepen, niet breder zijn dan 2,50 m of 2,60 m wanneer het voertuig een breedte heeft van 2,60 m. Er zijn twee uitzonderingen: a als de lading bestaat uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk (behalve geperste balen) mag het geladen voertuig 2,75 m breed zijn; b als de hierboven beschreven lading wordt vervoerd binnen een straal van 25 km van de plaats van lading of binnen een zone van 25 km van de Belgische grens, mag het geladen voertuig 3 m breed zijn. In geen geval mag de lading voor het voertuig uitsteken. De lading mag niet verder dan 1 m achter het voertuig uitsteken. Het uitsteeksel mag echter 3 m bedragen, wanneer het voertuig met lange ondeelbare stukken beladen is. Signalisatie van de lading Bij een voertuig dat niet verlicht moet zijn, wordt aan een lading die meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt een vierkant bord bevestigd. Het bord wordt zodanig aan het langste uitsteeksel vastgemaakt, dat het permanent loodrecht op de rijrichting staat. Het moet dus altijd optimaal zichtbaar zijn. Dit bord heeft een zijde van 0,50 m en is in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 75 mm breed geschilderd. Een diagonaallijn van het vierkant is rood. De rode strepen moeten zijn voorzien van reflecterende producten. Ook op voertuigen die wel verlicht moeten zijn, wordt de lading die meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, voorzien van eenzelfde bord. Daarbij komen nog een naar achteren gericht rood licht, én een oranje reflector aan elke zijkant. Het hoogste punt van het lichtdoorlatende of weerkaatsende gedeelte van de voor het signaleren van het achtereinde van de lading gebruikte middelen mag zich op niet meer dan 1,60 m boven de grond bevinden. Het laagste punt ervan mag zich op niet minder dan 0,40 m boven de grond bevinden. Bovendien: bij een voertuig dat zijreflectoren moet hebben, moeten één of meer supplementaire oranje zijreflectoren op de lading worden aangebracht wanneer de afstand tussen de buitenrand van de reflector die het grootste uitsteeksel van de lading signaleert en de buitenrand van de achterste reflector van het voertuig groter is dan 3 m; bij een voertuig dat geen zijreflectoren moet hebben, mogen één of meer oranje zijreflectoren op de lading worden aangebracht. Wanneer het voertuig verlicht moet zijn, moet de lading die aan de zijkant uitsteekt en zich op meer dan 0,40 m van de buitenrand van het lichtdoorlatende gedeelte van het standlicht bevindt, door omtreklichten en reflectoren worden gesignaleerd. De lichten en reflectoren aan de voorkant moeten wit zijn, die aan de achterkant rood. Het lichtdoorlatende of het lichtweerkaatsende gedeelte van deze lichten moet zich op minder dan 0,40 m van het grootste uitsteeksel bevinden. 18

19 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Overlading U overtreedt het verkeersreglement als u op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt waarvan het geladen gewicht hoger is dan de Maximale Toegelaten Massa of de Maximale Toegelaten Massa van de Sleep. Gevolgen van overladen: proces-verbaal en afladen; in geval van een afwijking van meer dan een bepaald percentage of gewicht: proces-verbaal, afladen en intrekking keuringsbewijs. 19

20

21 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Uitrusting van een landbouwtrekker Vooraanzicht Werklichten (niet verplicht): werklichten of projectoren mogen alleen op het veld of op de hoeve worden gebruikt. 2 Ruitenwisser: elke tractor met een voorruit moet van één of meer goed werkende ruitenwissers zijn voorzien. Voertuigen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur moeten over een voorruitontdooiingsinstallatie en een ruitensproeier beschikken zodat de bestuurder altijd een perfect uitzicht heeft. 3 Richtingaanwijzers (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de richtingaanwijzers van een sleep of een voertuig langer dan 6 meter moeten op de zijkanten zijn geplaatst. Eventueel kan een gecombineerde richtingaanwijzer worden geplaatst. Ze moeten vanaf minstens 150 m zichtbaar zijn. In volle zonlicht zijn ze vanaf minstens 20 m zichtbaar. 4 Stadslichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de afstand ten opzichte van de zijkant van het voertuig mag maximaal 40 cm bedragen. 5 Koplampen (plaatsing: minimale hoogte cm, maximale hoogte 145 cm, wegens constructie van de speciale voertuigen): twee symmetrisch aan de voorzijde aangebrachte koplampen. Ze bevatten elk een dimlicht en een grootlicht. De grootlichten zijn niet verplicht voor de voertuigen voor traag vervoer met een maximumsnelheid lager dan 30 km/uur. 6 Nummerplaat (kentekenplaat): centraal of links. Het gaat om een reproductie op reflecterende achtergrond (retroflecterende nummerplaat). 7 Achteruitkijkspiegels: een tractor moet voorzien zijn van minstens één achteruitkijkspiegel, die aan de linkerkant van het voertuig zodanig is opgesteld dat de bestuurder vanaf zijn zitplaats de openbare weg achter en links van het voertuig kan gadeslaan en een ander voertuig dat begonnen is links in te halen, kan waarnemen. De aanwezigheid van een goed afgestelde rechterbuitenspiegel is vanzelfsprekend. 8 Zwaailicht: de bestuurders van landbouwtractoren zijn verplicht één of twee oranje-gele zwaailichten te gebruiken (zichtbaar in alle richtingen) tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het zicht beperkt is tot 200 m, op alle openbare wegen. Zwaailichten worden altijd gebruikt op alle openbare wegen met meer dan twee rijstroken. Deze lichten mogen steeds worden gebruikt, in alle verkeersomstandigheden. Op voertuigen breder dan 3 m moeten ze verplicht worden gebruikt. 21

22 9 Instrumentenbord: voertuigen voor traag vervoer met een maximumsnelheid van 40 km/uur moeten zijn uitgerust met een snelheidsmeter die de snelheid in kilometer per uur aangeeft en met een teller die de afgelegde afstand in kilometer opgeeft. Achteraanzicht Werklichten (niet verplicht): deze lichten mogen in geen geval de andere bestuurders hinderen, ze kunnen dus nooit worden gebruikt in het verkeer. 2 Originele nummerplaat: zichtbaar en leesbaar, centraal of links aangebracht, én verlicht door een wit lichtje. 3 Snelheidsplaat 30 km/uur of 40 km/uur: met een lichtweerkaatsende rode rand en aangebracht op het rechterachtervlak. 4 Achterreflectoren (plaatsing: 90 tot 210 cm tot bovenrand reflector): twee rode achterreflectoren van een goedgekeurd type (mogen niet driehoekig zijn). De afstand ten opzichte van de zijkant van het voertuig mag maximaal 40 cm bedragen. 5 Bord traag rijdende voertuigen : aangebracht in het midden of links. Verplicht op alle voertuigen voor 22

23 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? traag vervoer met uitzondering van landbouwvoertuigen. 6 Mistachterlichten (plaatsing: minimale hoogte 25 cm, maximale hoogte 190 cm): als ze gemonteerd zijn, moeten deze lichten bij mist of sneeuwval (zicht minder dan 100 m) en bij felle regen worden gebruikt. Als er maar één mistlicht is aangebracht, moet dat zich bevinden links van of op de verticale as door de lengteas van het voertuig. De rand van het lichtdoorlatende gedeelte van het mistlicht moet zich bevinden op ten minste 10 cm van de rand van het lichtdoorlatende gedeelte van het stoplicht. 7 Stoplichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de stoplichten zijn niet verplicht voor voertuigen voor traag vervoer met een maximumsnelheid lager dan 30 km/uur. 8 Rode achterlichten en parkeerlichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de afstand tot de zijkant van het voertuig is maximaal 40 cm. 9 Richtingaanwijzers (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): rood of oranje. 10 Zijreflectoren (plaatsing: minimale hoogte cm, maximale hoogte 145 cm, om constructieredenen): voertuigen die langer dan 6 m zijn, moeten aan elke zijkant ten minste één zijreflector hebben. Voor plaatsing en aantal zie zijaanzicht aanhangwagen. 11 Omtreklichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte niet bepaald): omtreklichten dienen om de buitenomtrek van het voertuig aan te geven. Ze moeten dan ook zo dicht mogelijk bij de uiterste zijkant worden geplaatst, én zo hoog mogelijk. Ze zijn verplicht voor alle voertuigen breder dan 2,50 m. 23

24 Uitrusting van landbouwaanhangwagens Vooraanzicht Zijaanzicht Twee witte reflectoren of twee witte stadslichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 225 cm): de stadslichten moeten naar voren en zijwaarts licht uitstralen. Ze mogen worden vervangen door witte reflectoren. Deze reflectoren staan op maximaal 15 cm van de zijkant. 2 Omtreklichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte niet bepaald): als de aanhangwagen breder is dan 2,50 m, moeten omtreklichten aan de zijkant van de totale breedte worden aangebracht. Die omtreklichten komen zo dicht mogelijk bij de zijkant, zowel aan de voorzijde (witte) als aan de achterzijde (rode). 1 Oranje zijreflectoren (plaatsing: minimale hoogte cm, maximale hoogte 145 cm, wegens constructieredenen): aanhangwagens waarvan de totale lengte, dissel inbegrepen, meer dan 3 m bedraagt, moeten aan elke zijkant ten minste één oranje reflector hebben. 2 Tussenafstand zijreflectoren: de afstand tussen het meest vooraan gelegen punt van de aanhangwagen, dissel niet inbegrepen, en de zijreflector mag niet groter zijn dan 3 m. Bovendien mag de afstand tussen het meest naar achteren stekende punt van de aanhangwagen en de zijreflector niet groter zijn dan 1 m. De onderlinge afstand tussen twee zijreflectoren mag niet meer dan 3 m bedragen. 24

25 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Achteraanzicht plicht voor de voertuigen voor traag vervoer met een maximumsnelheid lager dan 30 km/uur. 5 Snelheidsplaat 30 km/uur of 40 km/uur: met lichtweerkaatsende rode rand, aangebracht aan de rechterkant van de aanhangwagen. 6 Nummerplaat: leesbare en goed zichtbare reproductie van de originele nummerplaat, centraal of links geplaatst. Deze reproductie moet een reflecterende achtergrond hebben (retroflecterende nummerplaat). 7 Driehoekige reflectoren (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): twee driehoekige goedgekeurde achterreflectoren. Deze reflectoren mogen zich maximaal 40 cm van de zijkant van het voertuig bevinden. 8 Richtingaanwijzers (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de afstand tussen de richtingaanwijzers moet minstens 60 cm bedragen. 1 Mistachterlicht(en) (plaatsing: minimale hoogte 25 cm, maximale hoogte 120 cm, niet verplicht): als zij gemonteerd zijn, moeten deze lichten bij mist of sneeuwval (zicht minder dan 100 m) en bij felle regen worden gebruikt. 2 Bord traag rijdende voertuigen (niet verplicht): het is wel aangeraden het bord achteraan op de landbouwaanhangwagens aan te brengen om het voertuig beter zichtbaar en herkenbaar te maken. 3 Rode achterlichten en parkeerlichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): maximaal 40 cm van de zijkant van het voertuig. 4 Stoplichten (plaatsing: minimale hoogte 35 cm, maximale hoogte 190 cm): de stoplichten zijn niet ver- 25

26 Bijzondere uitrustingen Gevarendriehoek Elk motorvoertuig, behalve een landbouwmotor, moet voorzien zijn van een gevarendriehoek. Elke zijde van de driehoek is 50 cm lang en 5 cm breed. De buitenzijde is over 2,50 cm reflecterend rood, de binnenzijde over 2,50 cm fluorescerend rood. Waar moet de gevarendriehoek geplaatst worden? Deze rode reflecterende driehoek moet worden gebruikt om een defect voertuig of een op de openbare weg gevallen lading te signaleren. De gevarendriehoek moet worden geplaatst op ongeveer 30 m afstand van het obstakel en wel zo dat hij voor de naderende bestuurders vanaf ongeveer 50 m zichtbaar is. Binnen de bebouwde kom, waar die afstand niet kan worden nageleefd, mag men de driehoek op een kleinere afstand en zelfs op het voertuig zetten. Blustoestel Er moet een blustoestel aanwezig zijn in alle auto s, met uitzondering van onder andere de landbouwmotor. Voertuigen voor traag vervoer moeten slechts één blustoestel hebben, voorzien van het merkteken Benor V. Deze blustoestellen zijn slechts geldig tot de uiterste datum die wordt vermeld op de romp van het toestel. Het toestel moet zijn verzegeld met een metalen draad met loodje. Het blustoestel moet op een steun zijn gemonteerd en zich op een zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaats bevinden, zodat het binnen tien seconden kan worden afgenomen. Daarnaast moet het blustoestel een capaciteit bezitten die afhankelijk is van de Maximale Toegelaten Massa (MTM) van de tractor. Onderstaande tabel is daarbij van toepassing. MTM Poeder BC of ABC Halogeenproduct < kg 1 kg 1 kg kg 2 kg 2 kg > kg 3 kg 3 kg Verbandkistje Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk maken een verbandkistje of -etui tot een verplichte uitrusting zodra er een werknemer of gelijkgestelde met het voertuig rijdt (alleen dienstboden en huispersoneel vallen daar niet onder). De inhoud moet in deze gevallen overeenstemmen met de wettelijke voorschriften. Voertuigdocumenten In een voertuig moeten allerlei documenten aanwezig zijn die bij een controle kunnen worden opgevraagd. Het is altijd handig een kopie van deze documenten thuis te bewaren. Maak er een gewoonte van om deze documenten jaarlijks na te kijken en eventueel te vervangen. Andere documenten zijn niet verplicht, maar wel aanbevolen. Verplicht: het inschrijvingsbewijs van het voertuig; het verzekeringsbewijs; alleen voor het Waals Gewest: het betalingsbewijs van de autoradiobelasting; het keuringsbewijs van het voertuig; het gelijkvormigheidsattest van het voertuig; 26

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? KBC Productnaam

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? KBC Productnaam Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? KBC Productnaam Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? 1 Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? 2 I NHOUDSTABEL 1. Inleiding 2. Goedkeuring van landbouwvoertuigen en gelijkvormigheidsattesten 3. Inschrijving van landbouwvoertuigen 4.

Nadere informatie

Landbouwvoertuigen. Wegcode Inschrijving Bezoldigd zakenvervoer Technische eisen Verzekering Rijbewijs Weetjes

Landbouwvoertuigen. Wegcode Inschrijving Bezoldigd zakenvervoer Technische eisen Verzekering Rijbewijs Weetjes Landbouwvoertuigen De PowerPoint wordt louter als inlichting aangeboden. Verbindend is alleen de officiële, in het Belgische Staatsblad bekendgemaakte versie van teksten. Wegcode Inschrijving Bezoldigd

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen max. 4,25 m max. 16,5 m Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. 18 max. 4,25 m max. 12 m max.

Nadere informatie

Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011

Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011 1 Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011 1 TOESTAND Op 3 november 2011 verscheen het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2011 tot

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN Een praktische handleiding Een initiatief van ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service Gevalideerd door Centrex wegverkeer en FOD Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN Vrijdag 3 juni 2016 1 INHOUDSTAFEL Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene reglementeringen KB 15/3/1968: houdende algemeen reglement op de technische eisen

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering

FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering 1) periodieke technische keuring: over welk voertuig gaat het? De landbouw- of bosbouwtrekker: elk motorvoertuig

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

ATV. (All Terrain Vehicles)

ATV. (All Terrain Vehicles) ATV (All Terrain Vehicles) ATV (All Terrain Vehicles) 1 Reglementering 2 Homologatie van het voertuig Aanvankelijk werden de ATV s gehomologeerd als bedrijfsmaterieel. Deze homologatie bestaat niet meer

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers.

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers. Zo is sinds 1 juli

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

GEEN UITZONDERLIJK VERVOER. ~+-T>mt TTTr^fl-»'' " Hoogte < 4 rn '^ AA t Massa conform technisch reglement. TZONDERiljK VERVOER (categorie i)

GEEN UITZONDERLIJK VERVOER. ~+-T>mt TTTr^fl-»''  Hoogte < 4 rn '^ AA t Massa conform technisch reglement. TZONDERiljK VERVOER (categorie i) Volgens de wetgeving is een voertuig "uitzonderlijk" als het breder is dan 2,55 meter. Gelukkig bestaat er een uitzondering voor landbouwvoertuigen. Deze worden pas vanaf 3 meter bestempeld als "uitzonderlijk",

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 www.goca.be Personenvoertuigen Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 M1 : voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Begrippen en Bijlagen (modellen) behorende bij de Beleidsregel: 1. Model-Aanvraagformulier 2. Model-Beschikking 3. Toe te passen Beperkingen

Nadere informatie

Landbouw Opvallend beter

Landbouw Opvallend beter Themablad preventie en voorlichting Landbouw Opvallend beter Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/agrariers Samen op weg naar veiligheid Nog te vaak vallen er slachtoffers als gevolg van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit voorschriften voertuigen Vindplaats :

Nadere informatie

Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome?

Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome? Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome? Heel wat ruiters en menners trekken er regelmatig een paar dagen met hun paard op uit voor een ontspannende vakantie of een meerdaags sportevenement. Daar

Nadere informatie

Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen

Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen Betreft: 1) Koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid Geharmoniseerde communautaire codes Bestuurder (medische redenen) 01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.01

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 43: Fietsers en bromfietsers

TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 43: Fietsers en bromfietsers TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 43: Fietsers en bromfietsers 43.1. Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden : 1 zonder het stuur vast te houden; 2 zonder de voeten

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs Johan Simmelink Eisen aan examenvoertuigen Examen wordt afgelegd met Landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) met aanhangwagen Eisen aan de landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) Trekkers

Nadere informatie

Bijlage 11 Preventie Zichtbaarheid

Bijlage 11 Preventie Zichtbaarheid ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Bijlage 11 Preventie Zichtbaarheid Actieplan: Zichtbaarheid HCP Koen Wouters - HINP Nico Vandenbempt Bron: BIVV 1. Context

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Met medewerking van Inforum en de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. De invoering van speed pedelecs en spitsstroken

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen.

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Van commentaar voorzien door Caelen Erik Laatste wijziging: KB 20 december 2007, BS 15 juli

Nadere informatie

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Editie 04-2015 1. DEFINITIES a) Oldtimer Om in aanmerking te komen voor het oldtimerstatuut gelden twee voorwaarden: 1. Leeftijd alle categorieën van voertuigen met een leeftijd

Nadere informatie

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG Alles wat je moet weten BE rijopleiding Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR Auto peugeot 807 04-SB-BG Veilig op weg in het verkeer in samenwerking met Verkeersschool Boensma

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën CDE

Eisen examenvoertuig categorieën CDE Eisen examenvoertuig categorieën E eze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor,, E en E examens. e examenvoertuigen dienen te voldoen aan de meest actuele wettelijke eisen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM?

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM? KILOMETERHEFFING IN WALLONIË 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? De volgende voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing: Hetzij motorvoertuigen, i.e. vrachtwagens die alleen

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht.

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht. Kampeeraanhangwagens 1. Definitie Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk bevestigd

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa tie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam)

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam) LOKO CENTRAAL CONTRACT BESTELWAGEN KU LEUVEN 's Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 loko@loko.be http://www.loko.be CONTRACT TUSSEN... (kring) met zetel te......... (adres) vertegenwoordigd door...

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Informatiesessie. Belgische Regelgeving Oldtimer Tractoren. OTMV afd. Noord-Brabant Oude Trekker en Motoren Vereniging

Informatiesessie. Belgische Regelgeving Oldtimer Tractoren. OTMV afd. Noord-Brabant Oude Trekker en Motoren Vereniging Informatiesessie Belgische Regelgeving Oldtimer Tractoren Een organisatie van: OTMV afd. Noord-Brabant Oude Trekker en Motoren Vereniging Uw BFOV gasten: Antoon Van de Veegaete Director Utilitarian Vehicles

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

Veiligheid van de fietser

Veiligheid van de fietser Veiligheid van de fietser 01-02-2013 Inleiding Het gebeurt sneller dan je denkt Inleiding Enkele cijfers In 2012 zijn er in totaal 320 verkeersongevallen vastgesteld in de politiezone KASTZE. Bij 39 ongevallen

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 1. DOEL. Het verzekeren van een veilig en vlot verkeer binnen de omheining van de LO-fabriek. 2. BEPALINGEN. 2.1. Fabriekswegen. De fabriekswegen zijn met volle lijn weergegeven

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 2 Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Dossier : voertuig zonder documenten

Dossier : voertuig zonder documenten Dossier : voertuig zonder documenten Ik, ondergetekende verklaar in eer en geweten, dat de gegeven antwoorden juist en correct zijn en geef volmacht aan de BFOV om mijn dossier te behandelen bij de FOD

Nadere informatie