Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling"

Transcriptie

1 Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking tot verzekeringen hanteren op basis van een contract uit je leefwereld van de (bijvoorbeeld bromfietsverzekering) en met voorbeelden illustreren; de belangrijkste verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, brandverzekering ) schematisch ordenen en bondig toelichten. Info & analyse WERKNEMER BLUNDERT BAAS BETAALT Hoteleigenaar vergoedt eindelijk brandslachtoffers TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST di 30/01/07 - Twee schilders zijn om het leven gekomen in Mechelen toen hun stelling twintig meter naar beneden is gevallen. BAASJE DRAAIT OP VOOR DOLLE HOND Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Kinderen spelen barbecue, ouders betalen de rekening Leerling veroordeeld tot betaling van EUR BRUSSEL - Het hof van beroep in Luik heeft onlangs een oud-leerling van een school in Verviers in een burgerlijke procedure veroordeeld tot betaling van euro voor een incident dat zich in 1998 voordeed met een lerares tekenen. Dat berichten La Dernière Heure en de kranten van Sud Presse-groep dinsdag. Mourad, een student aan het IPES in Verviers, werd door de lerares uit de klas gezet. Pas na de tussenkomst van een tweede leerkracht gehoorzaamde de jongeman. Hij gooide een stoel in de richting van de lerares die nadien ook werd bedreigd. De leerkracht liep een trauma op en was drie jaar werkonbekwaam. Haar klacht kreeg strafrechtelijk geen gevolg. De Franse Gemeenschap stapte naar de burgelijke rechter en eiste terugbetaling van het loon, en kreeg nu gelijk. De nu 27-jarige Mourad moet euro terugbetalen aan de Franse Gemeenschap. Thema 6: Verzekeringen 1 Wat zegt de wetgeving? 129

2 Bij de bovenstaande krantenkoppen kun je zelf een verhaaltje bedenken. Hoe je verhaal ook afloopt, één ding is zeker: Potje breken, potje betalen. Wat houdt die zegswijze in? In dit hoofdstuk bestudeer je, weliswaar beknopt, enkele begrippen rond verzekeringen. In je nabije toekomst, zul je zeker met verzekeringscontracten en verzekeraars te doen krijgen. Opletten dus. 1 Wat zegt de wetgeving? Info & analyse De wetgever verplicht (in art van het Burgerlijk Wetboek) elke persoon die verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade, deze te vergoeden aan de schadelijder. Verder lezen we : personen die verantwoordelijk zijn voor andere personen, die onder hun toezicht staan, aansprakelijk zijn voor de daden van hen. Verder is men aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zaken die men onder zijn bewaking heeft. Ook de eigenaars van dieren zijn aansprakelijk wanneer deze dieren schade veroorzaken. Opdracht Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn 2 aanverwante begrippen. Nochtans is er een duidelijk verschil. Zoek in de volgende situaties bij wie de verantwoordelijkheid ligt en wie aansprakelijk is voor de geleden schade. Geef een verklaring. Een peuter beschadigt de auto van de buur. Naar: Nieuwsblad Een pan van je dak valt op een voorbijrijdende auto. Vader slipt op de autoweg en rijdt tegen een verkeersbord. Een leerling breekt een been tijdens een schooluitstap. 130 Thema 6: Verzekeringen 1 Wat zegt de wetgeving?

3 Twee jongens van de lagere school stichten een brandje op school tijdens het ontspanningsverlof. De poetsvrouw bij Vandam International nv valt van haar laddertje bij het zemen van de ramen. Kernleerstof Wie schade toebrengt en/of aansprakelijk is die schade, is wettelijk verplicht deze te vergoeden aan de schadelijder. Thema 6: Verzekeringen 1 Wat zegt de wetgeving? 131

4 2 Waarom verzekeren de mensen zich? Lees onderstaand tekstje en beantwoord de onderstaande vragen Info & analyse Verzekering helpt je dubbel leed te vermijden Een verzekering heeft maar één doelstelling: het dekken van een risico. Maar voor je een verzekering afsluit, ga je best na of je risico wel volledig gedekt is. Want de ene verzekering is de andere niet. Een verzekeringspremie betaalt niemand met plezier: we vinden ze doorgaans te hoog, en we hebben er niet aan als alles goed gaat. Dat verandert snel als zich een schadegeval voordoet. Ben je op dat moment niet goed verzekerd, dan moet je zelf voor de kosten opdraaien. Vaak leidt dat tot drama s. Wat is het doel van verzekeringen? Bron: Netto Waarom sluiten de mensen een verzekering af? Waarom nemen sommigen geen verzekering? Kernleerstof Om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen tengevolge van een ramp (schade) waar hij aansprakelijk voor is, kan de mens zich verzekeren. De verzekeraar vergoedt de schade. De verzekeringsnemer betaalt als tegenprestatie een premie. 132 Thema 6: Verzekeringen 2 Waarom verzekeren de mensen zich?

5 3 Hoe sluit je een verzekeringscontract af? Info & analyse Makelaar, bank of rechtstreeks? Sinds enkele jaren staat de toekomstige intekenaar voor een probleem: welk kanaal (de bank, de makelaar of de rechtstreekse verzekering) moet hij kiezen? De keuze kan aanvankelijk te maken hebben met verschillen op financieel vlak: De rechtstreekse verzekering is doorgaans goedkoper dan haar equivalent dat door de bank of de makelaar wordt voorgesteld. De persoonlijke relatie met uw bank/verzekeringsagent of makelaar kan echter een hogere veiligheid bieden, hoewel dit natuurlijk subjectief is. Bij de keuze tussen de bank/verzekeraar en de makelaar, is het duidelijk dat uw lokale bank/verzekeraar - met wie u een bijna vriendschappelijke relatie hebt en die onder een onafhankelijk statuut werkt - u ongetwijfeld ook s avonds en tijdens het weekend zal verder helpen in geval van problemen. Bij verkopers van grote bank/verzekeringsmaatschappijen gaat dat meestal niet op. Als verontschuldiging kunnen we aanhalen dat zij de soms grote beperkingen op de uren voor het verlenen van hun professionele diensten, niet mogen overschrijden. Een makelaar zal ongetwijfeld nagenoeg de klok rond ter beschikking staan van zijn klanten. Je hebt de keuze : Rechtstreeks bij de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) Door bemiddeling van een tussenpersoon, bijvoorbeeld een verzekeringsmakelaar. Welke keuze je ook maakt, aan elke keuze zijn voor- en nadelen verbonden. Je kiest voor: De verzekeringsmaatschappij dan zal je wellicht een lage premie voorgerekend krijgen. Een vergelijking met andere misschien goedkopere verzekeraars blijft aangeraden. De verzekeringsbemiddelaar werkt voor verscheidene verzekeraars. Het persoonlijk contact en service zijn grootste troeven. Bovendien kan hij ook premies en waarborgen van de verscheidene verzekeraars vergelijken en toelichten. De uiteindelijke keuze ligt bij de klant. De premie kan o.a. door de commissielonen hoger liggen dan bij de directe verzekering. (= rechtstreeks bij de verzekeraar. ) Opdracht Ga via een zoekmachine zoals op zoek naar 3 directe verzekeraars. Thema 6: Verzekeringen 3 Hoe sluit je een verzekeringscontract af? 133

6 4 Het verzekeringscontract of de polis Info & analyse Een verzekeringspolis bestaat uit 2 delen. Algemeenheden van toepassing op alle contracten Zijn uitsluitend van toepassing op dit contract Opdracht Lees nu aandachtig de volgende polis en antwoord dan op onderstaande vragen : 134 Thema 6: Verzekeringen 4 Het verzekeringscontract of de polis

7 Thema 6: Verzekeringen 4 Het verzekeringscontract of de polis 135

8 136 Thema 6: Verzekeringen 4 Het verzekeringscontract of de polis

9 Wie is de verzekeraar? de verzekeringsnemer? Wat wordt verzekerd? Welk risico s worden gedekt? Welke risico s worden niet gedekt? Wanneer vervalt het contract? Wat gebeurt er als de polis niet wordt opgezegd? Hoeveel bedraagt de te betalen premie? Hoeveel zal volgend jaar moeten betaald worden? Welk gegeven heb je zeker nodig bij elk contact met de verzekeraar? Wanneer wordt de eerstvolgende premie betaald? Wie contacteer ik bij een ongevalschade? Waarom wordt het nummer van het onderstel van de bromfiets vermeld denk je? In welke situatie kan de polis geschorst worden? Welke items in de voorbeeldpolis ontbreken om het contract rechtsgeldig te maken denk je? Thema 6: Verzekeringen 4 Het verzekeringscontract of de polis 137

10 Kernleerstof Alle afspraken worden in de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract of de polis vastgelegd. In de algemene voorwaarden wordt o.a. vermeld hoe het contract kan beëindigd worden, welke risico s zijn uitgesloten De bijzondere voorwaarden vermelden o.a.: de partijen : de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) de verzekeringsnemer (hij sluit het contract af met de maatschappij de verzekerde (= verzekeringsnemer zelf of bv. een gezinslid) de begunstigde (bij o.a. de levensverzekering) (de tussenpersoon bijvoorbeeld de makelaar) het voorwerp van verzekering : een auto, een woning de gedekte risico s: diefstal, brand, burgerlijke aansprakelijkheid (BA) de premie begin- en einddatum van het contract Een aanrader Ik had niet de moed om erheen te rijden, om te gaan kijken waar hij bleef. Om twintig voor twaalf ben ik dan toch in mijn auto gestapt. Ik kon het al van ver zien. Er stond een auto geparkeerd in het midden van de straat met zijn alarmlichten aan, en ik zag het blauwe schijnsel van zwaailichten. Op dat moment stort heel je wereld in, want je weet het, je weet het. Hij is al zoveel te laat, het is op zijn weg naar huis, er staat een auto in het midden van de straat. Alles, alles wijst in die richting. Ik ben daar aangekomen, heb mijn auto ook midden op het kruispunt achtergelaten. Er was niets te zien, maar toen keek ik een twintig meter verder op het fietspad dieper in de straat en zag zijn bromfiets liggen.' Johan, vader van Jeffrey (Zonder afscheid, p. 117) Wim Geysen 138 Thema 6: Verzekeringen 4 Het verzekeringscontract of de polis

11 5 Soorten verzekeringen 5.1 Verzekeringen van zaken De brandverzekering Info & analyse Lees de tekst, neem de vragen door en markeer de antwoorden vervolgens in de tekst. De woningverzekering Veel mensen denken dat de brandverzekering een wettelijk verplichte verzekering is, wellicht omdat vrijwel iedereen over een dergelijke polis beschikt. Toch legt de wet die verplichting niet op. Vandaag spreekt men bovendien veeleer van een woningverzekering, want er zit veel meer in dan enkel de verzekering tegen brand. Daarom bekijken we hier hoe ruim die verzekering wel is. Wie verplicht u? De wet verplicht u niet uw woning te verzekeren. Het zijn vaak anderen die u daartoe verplichten. De leningsmaatschappij die u een hypothecaire lening toestaat, eist dat u het gebouw verzekert tegen verschillende risico's die het bedreigen, zodat ze de waarde van uw krediet zeker terug krijgt. Maar ook als u een woning huurt, verplicht het huurcontract u meestal een brandverzekering af te sluiten. Voor eigenaars én huurders Dat de eigenaar van een woning zich verzekert, spreekt voor zich: hij beschermt er zijn patrimonium mee. Maar ook wie huurt, heeft er alle belang bij een brandpolis af te sluiten. Het Burgerlijk Wetboek verplicht de huurder immers een woning te onderhouden, en na de huurtijd in de staat waarin hij de woning betrokken heeft aan de eigenaar terug te geven. U kunt als huurder bij brand of ontploffing in principe aansprakelijk gesteld worden voor de schade. U komt niet gemakkelijk onder die contractuele aansprakelijkheid uit. Alleen als u kunt bewijzen dat de schade ontstond door overmacht, door een gebrek in de bouw of door een aansprakelijke derde (bijvoorbeeld een lek bij uw bovenbuur veroorzaakt schade in het appartement dat u huurt), kunt u eraan ontsnappen. Zonder woningverzekering dreigt u als huurder niet enkel het dak boven uw hoofd te verliezen, maar ook op te draaien voor het verlies van de woning voor de eigenaar. Voor een huurwoning is het dus heel gewoon dat er twee brandpolissen lopen: die van de eigenaar die zijn eigendom verzekert en die van de huurder die zijn aansprakelijkheid en zijn inboedel verzekert. Voor welk bedrag uw woning verzekeren? Een eigenaar wil na een brand zijn woning opnieuw kunnen opbouwen. Vandaar dat hij zich in de heropbouwwaarde of zogenaamde 'nieuwwaarde' dient te verzekeren. Bent u huurder? Dan kunt u maar aansprakelijk gesteld worden voor de waarde van de woning op het ogenblik van de schade. Dat is de werkelijke waarde, die overeenkomt met de nieuwwaarde, rekening houdend met de eventuele waardevermindering door slijtage. In een woningverzekering verzekert u niet alleen een gebouw, maar ook uw meubels, Tip: Maak een inventaris van wat u allemaal 'in huis' hebt. Vraag uw verzekeringsbemiddelaar of hij geen handige overzichtslijst heeft van wat zich zoal in een woning bevindt. Reken dan even uit hoeveel dat alles nu zou kosten: u zult merken dat u al snel tot een grote som komt. Bron: Tijd.be, Is de brandverzekering verplicht? Waarom sluiten dan de meeste huurders een brandverzekering af? Wat verzekeren de huurders in de brandpolis? Waarom sluit de eigenaar een brand verzekering af? Welke verzekeringen sluit een huurder af? Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen 139

12 Kernleerstof Deze verzekering dekt alle schade aangericht aan gebouwen en aan inboedel (inhoud). De brandverzekering kan naast het risico brand ook andere risico s dekken zoals: bliksemschade, glasbreuk, water-, storm- en hagelschade schade aan derden zoals de buren. De verzekering is niet alleen voor eigenaars van onroerend. Ook huurders worden in hun huurcontract verplicht een brandverzekering af te sluiten De burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Info & analyse Wettelijk verplicht Wie zich in België met een auto in het verkeer begeeft, is wettelijk verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te sluiten. Een B.A. Auto dekt zowel lichamelijke als materiële schade (voertuigen en hun inhoud, maar eveneens schade aan gebouwen, wegeninfrastructuur ) die geleden werd door de slachtoffers van het ongeval waarvoor de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld. Wie geniet met een B.A. Auto van een schadeloosstelling? De verkeersslachtoffers van een ongeval waarbij de bestuurder of de eigenaar van het verzekerde voertuig aansprakelijk gesteld wordt. Het kan gaan om: Een waardevolle tip Als je als bestuurder aansprakelijk bent voor een ongeval, ben jij de enige die geen vergoeding krijgt voor lichamelijk letsel. Met een bestuurdersverzekering dek je ook dit risico. Kernleerstof Je bent wettelijk verplicht een B.A.-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade die je aan derden berokkent bij het gebruik van je voertuig (auto brommer). De schade aan je eigen voertuig wordt niet vergoed. Wist je? Premiebepaling Om de premie voor uw (verplichte) Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) te bepalen, zijn diverse elementen belangrijk: vermogen van uw voertuig; leeftijd, geslacht en woonplaats van de hoofdbestuurder; schadeverleden van de hoofdbestuurder. 140 Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen

13 5.1.3 Verzekering Eigen schade (omniumverzekering) Deze aanvullende verzekering vergoedt de schade aan je voertuig bij een ongeval dat je zelf veroorzaakt. Je kunt kiezen uit een mini-omnium en een volledige omnium. Mini-omnium Deze verzekering dekt: diefstal, met inbegrip van home- en carjacking en het stelen van de sleutels. De waarborg komt ook tussen voor de kosten van de vervanging van de sloten of de programmering van gecodeerde sleutels en dergelijke. brand, met inbegrip van ontploffing, steekvlammen, kortsluitingen, bliksem, waar en hoe die zich ook voordoen. glasbreuk, de herstelling of vervanging van uw voorruit, de zijruiten of de achterruit. natuurkrachten, waaronder vallende stenen, hagel, overstroming en botsing met dieren. extra kosten, zoals de repatriëring van het voertuig, de kosten voor technische controle na de herstelling en dat tot EUR. Full omnium Deze verzekering dekt alles wat in de mini-omnium verzekerd is en daarenboven ook alle stoffelijke schade die het gevolg is van vandalisme, aanrijdingen of andere ongevallen. Voor verdere info: Schrijf hieronder de grote verschilpunten op tussen een BA-auto en een omniumverzekering? Verduidelijk het verschil tussen een kleine en grote omnium? Omdat de verzekeraar hier een groter risico loopt, zal een fikse premie extra betaald worden. De verzekerde waarde van het voertuig en de vrijstelling zijn belangrijke elementen in de premieberekening. De vrijstelling of de franchise is het schadebedrag waarvoor de verzekeringsnemer zelf opdraait. Kernleerstof Deze niet-verplichte verzekering wordt meestal afgesloten bij nieuwe en dure auto s. De verzekeraar dekt de schade die jezelf (of onbekenden) aan je voertuig hebt veroorzaakt. Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen 141

14 De premie van de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Auto is duur voor een jonge bestuurder. De verleiding om een verzekering op te laten maken op naam van mama of papa is dan ook groot. Dat dit zware gevolgen kan hebben, werd duidelijk in een vonnis geveld door de Rechtbank van eerste aanleg van Marche-en-Famenne op Naar aanleiding van een ongeval, in dronken toestand, werd de verzekering Ba Auto van een jongeman opgezegd door de verzekeraar. Dit schadeverleden en de jonge leeftijd maakten het zeer moeilijk om een nieuwe verzekeraar te vinden. Men nam dan maar zijn toevlucht tot een leugentje om bestwil maar eigenlijk ging het om bedrog. In het verzekeringsvoorstel werd de moeder opgegeven als gebruikelijke bestuurster en werd in alle talen gezwegen over de jongeman. Enkele maanden later deed deze de jongeman zijn reputatie alle eer aan en werd opnieuw betrokken in een ongeval. De ba verzekeraar en de omniumverzekeraar stelde vast dat de naam van de gebruikelijke bestuurder niet overeenstemde met de naam van de bestuurder in de schadeaangifte. De rechtbank oordeelde dat : de verzekeraar een recht van volledig verhaal heeft de omniumverzekeraar niet moest tussenkomen en de reeds uitgekeerde schadevergoeding mocht terugvorderen alle partijen (moeder, vader, zoon) hoofdelijk gehouden zijn Bron: Waarom denk je dat een BA-auto verzekering voor jonge bestuurders duur is? Wat zijn de gevolgen als een jongere zijn verzekering laat opmaken op naam van zijn ouder(s)? Wat betekent volgens jou: de rechter oordeelde dat moeder, vader, zoon zijn hoofdelijk gehouden zijn? Diefstalverzekering Info & analyse INBRAAK EVERGEM - Twee dieven pleegden vrijdag een inbraak in een woning in de Vierlinden. De twee forceerden een raam. Bron: Het Nieuwsblad Dure prijsduiven gestolen in Oostende Tijdens de Duivenolympiade in het Media Center in Oostende zijn twee prijsduiven gestolen. Hun gezamenlijke waarde wordt geschat op zo'n euro. Dief onherkenbaar De diefstal gebeurde tijdens de verkoop van duiven, een moment waarop heel wat mensen met vogels in en uit het gebouw liepen. De dader maakte van de gelegenheid gebruik om zijn buit uit de hokken te nemen. Een beveiligingscamera kon een opname van de diefstal maken, maar de dief blijkt niet herkenbaar te zijn. De Duivenolympiade is een wereldgebeuren dat dit weekend plaatsvond in Oostende en waarop duiven uit 35 landen worden tentoongesteld. Bron: Het Laatste Nieuws, Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen

15 Kernleerstof Waardevolle voorwerpen kunnen tegen diefstal verzekerd worden. In samenspraak met je verzekeraar worden je bezittingen geschat en voor een bepaalde waarde verzekerd. Ook de kosten opgelopen door een inbraakpoging worden vergoed, na aftrek van de vrijstelling. Ieder jaar wordt in meer dan tienduizend woningen ingebroken. De inbraak gebeurt vaak omdat het de inbrekers wel erg gemakkelijk wordt gemaakt. Een touwtje uit de brievenbus of de sleutel onder de deurmat is misschien wel gemakkelijk, maar zeker niet aan te raden. Opdracht De klas wordt in groepjes van 4 verdeeld. Maak op een kladblad een placemat. Noteer in jouw veld enkele tips om je huis te beveiligen. Na 4 minuten noteert de leerling die het minst heeft aangebracht een synthese in het middelste veld. Om beurt geeft elke groep een tip aan de leerkracht die alle tips op het bord noteert. Deze synthese nemen we hieronder over. Tips Gouden raad: Helemaal voorkomen kunt u een inbraak nooit. Daarom is het verstandig om van al uw kostbare bezittingen het merk, type en serienummer op te schrijven. Gevonden goederen kunnen zo sneller bij u terugbezorgd worden. Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen 143

16 5.2 Verzekering van personen Levensverzekering Info & analyse Lees onderstaande info en markeer in de tekst welke financiële problemen kunnen opduiken bij een overlijden. Een overlijden heeft voor de familie vaak zware financiële problemen tot gevolg. Wie gaat de opleiding van de kinderen bekostigen? Hoe gaat men zijn huidige levensstandaard behouden? Bovenop een plotse daling van de bestaansmiddelen, komen er soms zware kosten bij zoals de ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten en successierechten. Het is dus verstandig om op zeker te spelen. De overlijdensverzekering garandeert de storting van een bepaald kapitaal aan uw rechthebbenden. Bron: Deze verzekering dekt o.a. het risico van overlijden en invaliditeit. Bij overlijden zijn de naaste familieleden meestal de begunstigden.(= benificianten) De verzekeringsnemer kan voor verschillende combinaties kiezen: Verzekering bij overlijden: Bij overlijden (niet door zelfdoding ) vóór een bepaalde datum, zal de verzekeraar een afgesproken bedrag of rente uitkeren aan de begunstigde(n) of beneficiant(en). Verzekering bij leven: De verzekerde ontvangt op een vooraf bepaalde datum (meestal de pensioenleeftijd) bij leven een bepaalde som geld of lijfrente. De gemengde levensverzekering: Deze combinatie van de 2 voorgaande verzekeringen is de duurste. Bij een levensverzekering zullen verschillende factoren zoals het uit te keren bedrag en de elementen die het risico vergroten bepalend zijn voor de premieberekening. Welke factoren zijn spelen volgens jou ook een rol? Overleg met je medeleerling. Kernleerstof Deze verzekering voorziet de begunstigde(n)van een vergoeding na het overlijden van de verzekerde. Naargelang de gekozen verzekeringsformule kan de verzekerde ook bij leven een vergoeding ontvangen. 144 Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen

17 5.3 Aanvulling Hospitalisatieverzekering Info & analyse Markeer in de onderstaande tekst welke kosten worden vergoed. Eén op de drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. Een deel van de kosten voor geneeskundige verzorging moet u zelf betalen. Zoals het remgeld, de hogere honoraria en de extra kosten als u kiest voor een eenpersoonskamer, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, enz. Wat is remgeld? Zoek dit begrip op. De hospitalisatieverzekering In België zijn we vertrouwd met een sterke wettelijke ziekteverzekering die gefinancierd wordt door belastingen en sociale bijdragen. Toch kunnen de hospitalisatiekosten ondanks die wettelijke ziekteverzekering flink oplopen. Een aanvullende hospitalisatieverzekering is bijgevolg al lang geen luxe meer. Inpikken op de medische evolutie en hedendaagse comfortnormen Een aanvullende hospitalisatieverzekering is een verzekering die mee evolueert met de medische ontwikkelingen en de hedendaagse comfortnormen. Enkele voorbeelden: Voor enkele jaren was het gebruikelijk dat de aanvullende ziekteverzekering pas terugbetaalde bij minimaal één overnachting, vandaag valt dit criterium bij de meeste verzekeringsmaatschappijen weg. Ook daghospitalisatie wordt vergoed. Alternatieve geneeswijzen hebben een vaste plaats verworven naast de klassieke geneeskunde. Sommige maatschappijen dekken ook homeopathische geneesmiddelen of alternatieve geneeswijzen. Ziekenhuizen zorgen steeds meer voor een kindvriendelijke opvang. Tijdens een kan een van de ouders in het ziekenhuis blijven overnachten. Sommige polissen betalen ook die kosten terug. De kosten voor uitsluitend esthetische ingrepen zijn meestal niet gedekt. Toch starten sommige hospitalisatieverzekeringen met het terugbetalen van bepaalde ingrepen, bijvoorbeeld voor de behandeling van littekens na een ongeval. Ook thuisbevallingen zitten in sommige verzekeringen vervat. Ernstige ziekten (ook zonder hospitalisatie).... en buiten de landsgrenzen Een ziekte of ongeval houdt geen rekening met landsgrenzen. De meeste polissen voorzien in een wereldwijde dekking. Wanneer u tijdens een zakenreis of vakantie door ziekte of ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen, worden ook die kosten terugbetaald. Ook kan een repatriëringsvergoeding voor slachtoffer en familie voorzien worden. Bron: Goed Verzekerd? De praktische gids voor een optimale verzekering Bron: Tijd.be, Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen 145

18 Zet de nieuwste ontwikkelingen binnen de hospitalisatieverzekering nog even op een rijtje. Kernleerstof Deze verzekering dekt het risico van een opname in een ziekenhuis. Het ziekenfonds draagt een deel van de kosten (basis) en de bijkomende kosten kunnen gedragen worden door de verzekeraar. De premie wordt o.a. bepaald door de leeftijd van de verzekerde Reisbijstand Info & analyse Bekijk de videoclip op (reisbijstand) Als uw droom(vakantie) een nachtmerrie wordt Bus uit Boechout verongelukt bij Würzburg De Belgische autocar die zondagmorgen in de buurt van Würzburg verongelukte, is van het autocarbedrijf Reizen Lauwers uit Boechout. Dat is zondag bij de maatschappij bevestigd. 28/01 GVA Touring biedt u de meest complete skidekking op de markt! In geval van ongeval of ernstige ziekte: Niet enkel de kosten van de skipass, maar ook kosten voor skilessen worden terugbetaald. Opsporings- en reddingskosten in de bergen worden terugbetaald. De medische kosten in België na een skiongeval in het buitenland zijn gedekt In geval van breuk of diefstal van de ski's toebehorend aan de begunstigde: Touring neemt de kosten ten laste voor reparatie of vervanging. Bovendien: Geen franchise voor al uw Medische kosten bij ziekenhuisopname. Repatriëring bij een ernstig incident. Bezorgen van geneesmiddelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn. Bron: Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen

19 Overleg even met een medeleerling wat voor tegenspoed je kan overkomen op reis. Schrijf ze hieronder op. Zoek andere voorbeelden die NIET voorkomen in bovenstaande info. Kernleerstof Voor binnen - en buitenlandse reizen kun je een reisbijstandverzekering afsluiten. Je hebt de mogelijkheid zowel zakelijke schade (auto of bagage) als persoonlijke schade (o.a. repatriëring) te verzekeren Opdracht Surf naar en achterhaal hoeveel een reisbijstand kost voor een gezin met 1 wagen en bovendien wil beschikken over een vervangwagen. Een reisbijstandverzekering kost voor deze situatie bij Dexia: B.A.-gezin (familiale verzekering) Markeer in de volgende tekst de welke risico s de familiale verzekering (= BA-gezin) dekt. De familiale verzekering Rond 'de familiale verzekering' bestaat een groot misverstand. Velen denken dat een 'familiale' hun woning of lichamelijke ongevallen verzekert. Niets is minder waar. De familiale verzekering verzekert in eerste instantie de schade die u aan iemand anders toebrengt. Bevat de familiale verzekering ook de waarborg rechtsbijstand, dan verdedigt ze uw belangen als anderen u schade toebrengen of als u zich dient te verweren tegen de aantijgingen van anderen. Het principe is eenvoudig. U veroorzaakt schade Veroorzaakt u of iemand van uw gezin als privé-persoon per ongeluk schade aan anderen, dan beschermt uw familiale verzekering u en uw gezinsleden tegen de financiële gevolgen ervan. Uw vijfjarig zoontje is bijvoorbeeld aan het fietsen, maar hij is nog niet zeer behendig en verliest zijn evenwicht. Hij valt met zijn fiets tegen een geparkeerde auto en beschadigt daardoor de hele linkerkant van de auto. U bent met andere woorden burgerlijk aansprakelijk. Als u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt uw familiale verzekering dus de slachtoffers in uw plaats. De familiale vergoedt indien nodig ook de lichamelijke letsels van de slachtoffers. Vandaar het misverstand dat de familiale ook lichamelijke ongevallen verzekert. Ook als u een karweitje aan uw woning of in de tuin opknapt en bijvoorbeeld een gat in de muur van uw buur boort, bent u verzekerd door uw familiale verzekering. Schade veroorzaakt door uw huisdieren en schade die uw buur ondervindt door werken aan uw woning zijn verzekerd. Vandaar het misverstand dat de familiale ook uw woning verzekert. 29/03/2006 Bron: Tijd.be, Goed Verzekerd? De praktische gids voor een optimale verzekering Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen 147

20 Let op: Voor uw huispersoneel (werkvrouw, babysitter, tuinman ): neem je de verplichte verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel. Wanneer uw personeel iets overkomt op weg van of naar uw woning, of bij u thuis, dan bent u daar aansprakelijk voor. Kernleerstof Vele ouders nemen een B.A.-gezin verzekering om de schade te dekken die bijvoorbeeld hun kinderen, huisdier aan derden kunnen berokkenen. Eigen schade wordt dus niet vergoed. Deze niet-verplichte verzekering dekt de schade als de franchise (vrijstelling) wordt overschreden. Opdracht Surf naar en achterhaal hoeveel een familiale verzekering voor jou kost als jonge vrijgezel die alleen gaat wonen. (kijk bij de tariefvoorbeelden) BA-gezin kost bij CoronaDirect : Rechtsbijstand Info & analyse Je wordt voor de rechtbank gedaagd Ook als u zelf een fout begaat en voor de rechtbank wordt gedaagd, neemt uw verzekeraar het voor u op. Op basis van de waarborg rechtsbijstand kunt u een beroep doen op een advocaat om uw rechten te verdedigen. Deze niet-verplichte verzekering wordt veelal aangeboden bij een BA-verzekering motorrijtuigen. Kernleerstof Wanneer derden je schade berokkenen en deze niet bereid zijn een minnelijke schikking (onderling overeenkomst) te treffen zal de verzekeraar je rechten verdedigen voor de rechtbank. De verzekeraar dekt de kosten die voortvloeien uit een proces (advocaat, deskundige ) Sportverzekering Beoefen je een sport, kun je persoonlijk of door tussenkomst van de sportclub sportrisico s (ongevallen, blijvende letsels) verzekeren. 148 Thema 6: Verzekeringen 5 Soorten verzekeringen

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

proefversie Verkenning Ter zake 1 Aansprakelijkheid 2 BA-motorvoertuigen

proefversie Verkenning Ter zake 1 Aansprakelijkheid 2 BA-motorvoertuigen Verkenning proefversie 1 Waarvoor staat het letterwoord BA? 2 Wat dekt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid personenauto? 3 Welke soort verzekering moet men afsluiten voor de dekking van

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

De verplichte autoverzekering

De verplichte autoverzekering & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie