Formulier voor medisch-ethische beoordeling en registratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier voor medisch-ethische beoordeling en registratie"

Transcriptie

1 ABR_mei2004.exe, pagina 1 Formulier voor medisch-ethische beoordeling en registratie ABR-formulier, versie mei 2004 Het is raadzaam het formulier tussentijds regelmatig op te slaan (via Bestand: Sla formulier op). Dit voorkomt eventueel verlies van gegevens. A. Openbaar maken gegevens ABR-formulier Het openbaar maken van de gegevens, via de CCMO-website, gebeurt alleen als de verrichter hier uitdrukkelijk geen bezwaar tegen heeft gemaakt. De gegevens waar het om gaat staan vermeld in de toelichting. Indien de verrichter geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van bepaalde gegevens uit het ABR-formulier en/of de samenvatting van het onderzoeksprotocol kan dit kenbaar worden gemaakt middels het aankruisen van één of beide onderstaande hokjes. De verrichter heeft er geen bezwaar tegen dat bepaalde gegevens uit dit formulier worden geplaatst op de website van de CCMO De verrichter heeft er geen bezwaar tegen dat de samenvatting wordt geplaatst op de website van de CCMO B. Algemeen/administratief 1. Welke medisch-ethische toetsingscommissie geeft het oordeel in de zin van de WMO? Medisch Ethische Commissie azm/um 2. Is het onderzoek reeds eerder bij een erkende METC ter beoordeling voorgelegd of houdt het onderzoek verband met een eerder door een erkende METC of door de CCMO beoordeelde studie? nee, het onderzoek houdt verband met - of is het vervolg op - een eerder beoordeelde studie, het onderzoek is eerder ter beoordeling aan een erkende METC voorgelegd (stuur kopie besluit mee) Zo ja, door welke commissie? registratienummer door die commissie aan de eerder beoordeelde studie gegeven: 3. Is het protocol reeds door een andere instantie op zijn wetenschappelijke aspecten beoordeeld? nee (stuur kopie van beoordeling mee) 4. Wat is het EudraCT-nummer van het onderzoek? nvt

2 ABR_mei2004.exe, pagina 2 5. Opdrachtgever van het onderzoek (verrichter volgens WMO): Bedrijf/organisatie: azm Instituut/afdeling: afdeling gynaecologie en obstetrie Geef aan tot welke categorie de verrichter van het onderzoek behoort Selecteer een categorie Academisch ziekenhuis/academisch medisch centrum Naam contactpersoon Titel en voorletters: dr. C. Tussenvoegsel:... Achternaam: Willekes Intern adres: staf gynaecologie Straat en huisnummer: P. Debeyelaan 25 Postcode en plaats: 6229 HX Maasticht Postbus: 5800 Postcode en plaats: 6202 AZ Maasticht Telefoon: Fax: Contactpersoon voor de oordelende toetsingscommissie, indien niet de bij vraag 4 genoemde contactpersoon: Naam contactpersoon Titel en voorletters:... Tussenvoegsel:... Achternaam:... Bedrijf/organisatie:... Instituut/afdeling:... Afdeling:... Intern adres:... Straat en huisnummer:... Postcode en plaats:... Postbus:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Fax: Is er een verzekering conform de WMO-eisen afgesloten? ja C. Onderzoek 8. Volledige titel van het onderzoek in het Engels: Induction of labour versus expectant management in women with preterm rupture of membranes between 34 and 37 weeks Volledige titel van het onderzoek in het Nederlands: Inleiden van de bevalling versus afwachten bij vrouwen met gebroken vliezen tussen 34

3 ABR_mei2004.exe, pagina 3 en 37 weken 9. Trefwoorden (maximaal 4, in het Engels): rupture of mebranes, induction of labour, randomised trial 10. Beschrijf het belang van het onderzoek en de beoogde toepassing van de resultaten. 11. Wat is de hoofdvraagstelling van het onderzoek? The aim of this study is to solve the dilemma for the obstetric gynaecologist regarding the optimal treatment of women with preterm premature rupture of the membranes after 34 weeks of gestation. Therefore, we will compare the effectiveness of induction of labour in women with PPROM at weeks versus expectant management on neonatal infection. Also cost effectiveness and quality of life is measured in both treatment arms and compared. Questions: Does induction of labour in women with PPROM at weeks gestation improve neonatal infection compared to expectant management? Does induction of labour in women with PPROM at weeks gestation affects other neonatal outcomes, such as respiratory distress syndrome, as compared to expectant management? Does induction of labour in women with PPRO Mat weeks gestation reduce maternal infectious disease compared to expectant management? Does induction of labour in women with PPROM at weeks gestation significantly increase the number of instrumental deliveries compared to expectant management? Does induction of labour reduce maternal costs without a rise in neonatal costs compared to expectant management? What are patient preferences for both strategies? What is the quality of life of women with PPROM undergoing either induction of labour or expectant monitoring? 12. Betreft het onderzoek een monocenter- of multicenter-onderzoek? monocenter-onderzoek multicenter-onderzoek, alleen in Nederland multicenter-onderzoek, internationaal binnen Europese Unie multicenter-onderzoek, internationaal, ook buiten Europese Unie 13. In welk centrum/welke centra (ook huisartsen) in Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd? Svp een adressenlijst van de deelnemende centra bijvoegen. Centrum AMC Plaats amsterdam Hoofdonderzoeker dr. B.W. Mol Onafhankelijke arts dr. G. Dunselman Beroep/specialisme onafhankelijke arts gynaecoloog Aantal proefpersonen 30

4 ABR_mei2004.exe, pagina 4 Centrum azm Plaats maastricht Hoofdonderzoeker dr. C. Willekes Onafhankelijke arts dr. G. Dunselman Beroep/specialisme onafhankelijke arts gynaecoloog Aantal proefpersonen 30 Centrum UMC Plaats Utrecht Hoofdonderzoeker dr. A. Kwee Onafhankelijke arts dr. G. Dunselman Beroep/specialisme onafhankelijke arts gynaecoloog Aantal proefpersonen 30 Centrum MMC Plaats Veldhoven Hoofdonderzoeker dr. F. Halbersma Onafhankelijke arts dr. G. Dunselman Beroep/specialisme onafhankelijke arts gynaecoloog Aantal proefpersonen 30 Centrum LUMC Plaats Leiden Hoofdonderzoeker dr. S. Scherjon Onafhankelijke arts dr. G. Dunselman Beroep/specialisme onafhankelijke arts gynaecoloog Aantal proefpersonen 30 Is er bij multicenter-onderzoek sprake van een coördinerende onderzoeker? niet van toepassing ja Zo ja, geef aan wie dit is en in welk centrum deze werkzaam is. azm Wie is/zijn medisch verantwoordelijk voor de proefpersonen die deelnemen aan het onderzoek? de behandelend gynaecoloog in ieder afzonderlijk ziekenhuis Totaal aantal proefpersonen in Nederland: 520 patiënten 0 gezonde proefpersonen Op welke pagina in het protocol wordt de onderbouwing van het aantal proefpersonen gegeven? Voor internationaal multicenter-onderzoek: hoeveel patiënten/proefpersonen worden in totaal geïncludeerd?... patiënten... gezonde proefpersonen

5 ABR_mei2004.exe, pagina Onderzoeksgebied: preventie etiologie diagnostiek therapie organisatorisch/zorg-onderzoek anders, namelijk Type onderzoek: observationeel onderzoek zonder invasieve metingen (ga naar vraag 18) observationeel onderzoek met invasieve metingen (ga naar vraag 18) interventie-onderzoek 17. Indien interventie-onderzoek, welke interventie(s)?: geneesmiddel, namelijk specialiténaam... generieke naam... code... wie is de fabrikant?... is het geneesmiddel geregistreerd in Nederland?, voor de te bestuderen indicatie/dosering, voor een andere indicatie/dosering, namelijk... zo nee, is het geneesmiddel aangemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)? medisch hulpmiddel, namelijk... wie is de fabrikant?... heeft het hulpmiddel een CE-markering en identificatienummer?, voor andere toepassing risicoclassificatie hulpmiddel: klasse I klasse IIa klasse IIb klasse III bij medisch hulpmiddel zonder CE-markering: is het hulpmiddel goedgekeurd (voor gebruik in het onderhavige onderzoek) door een technische/instrumentele dienst van de instelling? (voeg rapport bij) operatie, namelijk

6 ABR_mei2004.exe, pagina 6 psychosociale interventie, namelijk voedings(stoffen), namelijk bewegingstherapie, namelijk somatische celtherapie, namelijk radiotherapie, namelijk gentherapie, namelijk GGO (geen gentherapie), namelijk dierlijke bestanddelen, namelijk vaccinatie, namelijk andere interventie, namelijk inductie van de baring Indicatie voor interventie: voortijdig gebroken vliezen Is/zijn er (een) controlegroep (en)? ja, andere interventie(s), namelijk afwachten spontane baring onder stricte monitoring, placebo, geen interventie Betreft het een gerandomiseerd onderzoek? ja, open, enkelblind, dubbelblind 18. In welke fase kan het geneesmiddelenonderzoek worden ingedeeld? fase I fase II fase III fase IV overige onderzoeken waarbij geneesmiddelen worden toegepast niet van toepassing 19. Op welke klasse(n) van aandoeningen heeft het onderzoek betrekking (meerdere antwoorden mogelijk, maximaal 3): Infecties en parasitaire ziekten (1) Nieuwvormingen (2) Ziekten van het bloed, bloedvormende organen en het immuunsysteem (3) Endocriene ziekten, voedingsstoornissen en metabole ziekten (4)

7 ABR_mei2004.exe, pagina 7 Psychische en gedragsstoornissen (5) Ziekten van het zenuwstelsel (6) Ziekten van het oog en zijn adnexen (7) Ziekten van het oor en het mastoïd (8) Ziekten van het circulatoire systeem (9) Ziekten van het respiratoire systeem (10) Ziekten van het spijsverteringsstelsel (11) Ziekten van de huid en het subcutane weefsel (12) Ziekten van het bewegingsapparaat en het bindweefsel (13) Ziekten van het urogenitale systeem (14) Zwangerschap, bevalling en kraambed (15) Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (16) Aangeboren malformaties, deformaties en chromosomale afwijkingen (17) Symptomen, verschijnselen en abnormale klinische en laboratoriumbevindingen, niet elders geclassificeerd (18) Verwonding, vergiftiging en andere gevolgen van externe oorzaken (19) Externe oorzaken van ziekte en sterfte (20) Factoren van invloed op gezondheidstoestand en op contact met de gezondheidszorg (21) Geen van de bovenstaande, namelijk (22) 20. Beoogde startdatum van het onderzoek: 1 april 2006 Beoogde einddatum van het onderzoek: 1 december 2010 D. Proefpersonen 21. Welke specifieke populaties worden voor deelname aan het onderzoek benaderd? zwangeren met een zwangerschapsduur tussen de 34 en 37 weken met gebroken vliezen met een kind in hoofdligging 22. Bij welke categorie proefpersonen wordt het onderzoek uitgevoerd (meerdere antwoorden mogelijk)? 18 jaar of ouder en wilsbekwaam (ga naar vraag 26) 18 jaar of ouder en wilsonbekwaam (ga naar vraag 23) 12 t/m 17 jaar en in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming (ga naar vraag 24) 12 t/m 17 jaar en niet in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming (wilsonbekwaam) (ga naar vraag 23) jonger dan 12 jaar (ga naar vraag 24) 23. Indien (sommige) proefpersonen wilsonbekwaam zijn, tot welke categorie behoren zij? mensen met een verstandelijke handicap mensen met een psychiatrische aandoening mensen met een dementieel syndroom mensen met een verminderd bewustzijn anders, namelijk

8 ABR_mei2004.exe, pagina Waarom wordt het onderzoek niet met meerderjarige/wilsbekwame proefpersonen uitgevoerd? 25. Hoe is gewaarborgd dat feitelijk verzet van de proefpersoon gesignaleerd wordt en dat er rekening mee wordt gehouden (verwijs naar het protocol en/of de schriftelijke informatie voor de patiënt/wettelijke vertegenwoordiger)? 26. Verkeren (sommige) proefpersonen in een afhankelijkheidssituatie ten opzichte van de onderzoeker of degene die de deelnemers werft? (lees de toelichting voor voorbeelden wanneer sprake kan zijn van een afhankelijkheidssituatie) nee Zo ja, waardoor? waarom wordt het onderzoek juist met deze proefpersonen uitgevoerd en hoe worden de belangen van de proefpersonen gewaarborgd? 27. Waaruit bestaat de vergoeding voor de proefpersonen? geen vergoeding reiskosten financiële vergoeding ( ):... andere vergoeding:... Is deze vergoeding afhankelijk van bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld het voltooien van (een deel van) het onderzoek? niet van toepassing, namelijk... E. Voor- en nadelen 28. Wordt er bij dit onderzoek een rechtstreeks therapeutisch effect beoogd bij de proefpersonen / patiënten? ja alleen bij de niet-controlegroep Zo ja, geef kort aan waaruit dit therapeutisch effect bestaat. inductie van de baring bij gebroken vliezen kan een verlaging van het infectiegevaar voor moeder en kind opleveren Zo nee, kan deelname op een andere manier ten goede komen aan de proefpersoon? niet van toepassing, namelijk

9 ABR_mei2004.exe, pagina Waaruit bestaat de belasting van het onderzoek (en een eventueel daaraan voorafgaande keuring) voor de proefpersonen? a. tijdsbeslag: per bezoek reguliere zorg totaal... totale duur van de studie voor de individuele proefpersoon: b. zijn de proefpersonen in verband met het onderzoek opgenomen?, ze zijn al in het ziekenhuis opgenomen ja, ze worden in het ziekenhuis opgenomen, in een onderzoeksinstituut/afdeling zo ja, hoe lang?... dag(en) (extra) hoe vaak?... maal c. beschrijf in hoeverre proefpersonen worden onderworpen aan handelingen dan wel een gedragswijze krijgen opgelegd, zoals vragenlijsten, interviews, lichamelijk/psychologisch onderzoek, ontzegging, dieet (voor invasieve ingrepen: zie onderdeel e) kwaliteit van leven vragenlijsten d. worden de proefpersonen getest op bepaalde aandoeningen/condities? ja zo ja, welke? bewaking foetale conditie e. welke bijkomende (invasieve) ingrepen moeten de proefpersonen in het kader van het onderzoek ondergaan: injectie, namelijk intraveneus... maal... ml/keer intra-arterieel... maal... ml/keer subcutaan... maal... ml/keer intramusculair... maal... ml/keer intra- of periarticulair... maal... ml/keer venapunctie... maal... ml/keer arteriepunctie... maal... ml/keer veneuze canule... maal... ml/keer liquorafname... maal... ml/keer scopie, aard scopie: maal biopsie, aard biopsie: maal catheterisatie, aard catheterisatie: maal onderzoek met stralenbelasting, aard onderzoek: maal... msv/ke er maal... msv/ke

10 ABR_mei2004.exe, pagina 10 er maal... msv/ke er andere ingrepen, namelijk (beschrijf naar ernst en frequentie):... f. welke maatregelen zijn genomen om (eventuele) risico`s van de bijkomende ingrepen te vermijden en nadelige gevolgen te beperken? bewaking foetale conditie volgens richtlijnen van de beroepsvereniging g. Hoe is de spreiding van de ingrepen in de tijd, met name afname van bloed en ander lichaamsmateriaal (verwijs eventueel naar de flow chart in het protocol)? na randomisatie worden de patienten in de interventiegroep binnen 24 uur ingeleid en bij patienten in de controle groep worden tenminste 2 maal per week de foetale conditie bewaakt met het CTG en wordt eenmaal per weekechografisch onderzoek verricht 30. Geef aan welke risico`s er voor proefpersonen zijn verbonden aan deelname aan het onderzoek. aangezien beide behandelingsvormen routinematig in nederland bij deze categorie van patienten worden uitgevoerd is er niet sprake van een risico verbonden aan het deelnemen aan het onderzoek a. Geef op grond van uw eigen afweging aan waarom het uitvoeren van het onderzoek, in het licht van de belasting en/of risico`s die voor proefpersonen aan deelname verbonden zijn, gerechtvaardigd is. we weten niet wat de optimale behandelingsvorm is bij vroegtijdig gebroken vliezen. Daarmee is een onderzoek dat twee routinematig verichtte behandeling met elkaar vergelijkt, zonder dat deze behandelingen op zich veranderen een rechtvaardigheid op zich. De enige toegevoegde belasting is het invullen van de vragenlijsten. b. Indien het onderzoek bij minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen wordt uitgevoerd en geen direct therapeutisch effect wordt beoogd; waarom kunnen belasting en risico`s als minimaal worden beschouwd? niet van toepassing 31. Kan de eventuele therapie na beëindiging van het onderzoek worden voortgezet? niet van toepassing, in welk kader en voor hoelang?..., omdat Heeft deelname aan het onderzoek voor de proefpersoon tot gevolg dat van de standaardbehandeling of -diagnostiek kan worden afgeweken of deze kan worden uitgesteld? niet van toepassing Zo ja, waaruit bestaat de afwijking of het uitstel en waarom is afwijking/uitstel verantwoord?

11 ABR_mei2004.exe, pagina 11 F. Informatie en privacy 33. Hoe worden de proefpersonen geworven en door wie (onderzoeker, behandelend arts, andere persoon) wordt de proefpersoon/wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd en om toestemming gevraagd? De reguliere obstetricus informeert de proefpersoon. het verstrekken van verdere informatie en het tekenen van de toestemmingsverklaring zal geschieden door de researchnurse. Hoeveel bedenktijd krijgen de proefpersonen/wettelijke vertegenwoordigers om te beslissen over deelname? meer dan 4 uur 34. Wordt de huisarts, behandelend specialist en/of apotheker van de proefpersoon geïnformeerd over diens deelname aan het onderzoek? ja (de proefpersoon dient hiervoor toestemming te geven) Zo nee, waarom niet? 35. Worden persoonsgegevens gecodeerd? ja Zo ja, hoe is deze codering opgebouwd? patienten worden via het web gerandomiseerd en hier krijgt iedere patient een studie nummer en code. De database is gecodeerd. De code is terug te vinden in de status Wie heeft toegang tot de sleutel van deze code? de hoofdonderzoeker Wie hebben toegang tot de brondocumenten en eventuele andere tot de persoon herleidbare gegevens? de hoofdonderzoeker in ieder afzondelijk centrum Zo nee, geef aan waarom dit niet gebeurd. 36. Wordt afgenomen lichaamsmateriaal gecodeerd? niet van toepassing Zo ja, hoe is deze codering opgebouwd? Wie heeft toegang tot de sleutel van deze code? 37. Wordt afgenomen lichaamsmateriaal na afloop van het onderzoek vernietigd? niet van toepassing (ga naar vraag 38)

12 ABR_mei2004.exe, pagina 12 Zo nee, waarom niet? Hoe wordt het materiaal bewaard: niet van toepassing in tot de proefpersoon herleidbare vorm in niet tot de proefpersoon herleidbare vorm Hoe lang wordt het materiaal bewaard? Wie heeft/hebben toegang tot het materiaal? Wordt aan de proefpersoon toestemming gevraagd voor het bewaren en analyseren van het materiaal? niet van toepassing Wordt aan de proefpersoon opnieuw toestemming gevraagd als in de toekomst nieuwe analyses gedaan worden? niet van toepassing 38. Kunnen proefpersonen na afloop van het onderzoek opnieuw benaderd worden (bijvoorbeeld voor nader onderzoek of follow-up)? niet van toepassing Zo ja, wordt aan de proefpersoon hiervoor in het voorliggende onderzoek toestemming gevraagd? niet van toepassing G. Financieel 39. Door welke geldstroom wordt het onderzoek gefinancierd? eerste geldstroom tweede geldstroom derde geldstroom vierde geldstroom Wordt het onderzoek gefinancierd door de opdrachtgever? nee ten dele Naam en adres sponsor(s)/subsidiegever(s) indien afwijkend van de opdrachtgever

13 ABR_mei2004.exe, pagina Wat is de verwachte vergoeding van de arts/onderzoeker voor het gehele onderzoek in Euro`s?... Wat is de vergoeding per patiënt/proefpersoon in Euro`s?... Hoe is de vergoeding opgebouwd? 41. Heeft/hebben de onderzoekers gedurende de afgelopen vijf jaar op een of andere wijze een financiële relatie (gehad) met de verrichter/sponsor van het huidige onderzoek? nee Zo ja, geef aan welke relatie dit is of is geweest. H. Publicatiebeleid 42. Zijn door de opdrachtgever/subsidiegever bepaalde voorwaarden gesteld aan het openbaar maken van de onderzoeksresultaten? nee Zo ja, welke (verwijs eventueel naar de relevante pagina(`s) in het protocol)? Ruimte voor aanvullende opmerkingen... I. Samenvatting Bij dit formulier dient een samenvatting van het protocol gevoegd te worden (bij voorkeur in Word, op diskette) Deze samenvatting is een onderdeel van het formulier. In de samenvatting (maximaal 1 A4) moeten de volgende onderdelen voorkomen: - titel onderzoek - achtergrond - doel van het onderzoek - studie-opzet - populatie - interventie / geneesmiddel (indien van toepassing), dosering - eindpunten - omschrijving en inschatting van belasting en risico voor de proefpersoon

14 ABR_mei2004.exe, pagina 14 Ondertekening De verrichter en uitvoerder verklaren hierbij: a. het formulier (en samenvatting) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; Indien het protocol positief wordt beoordeeld verklaart de verrichter en/of uitvoerder tevens: b. de definitieve start- en einddatum van het onderzoek aan de oordelende commissie te melden; c. elke ernstige onverwachte bijwerking/complicatie onverwijld te melden aan de proefpersoon/ wettelijk vertegenwoordiger, de behandelend arts/huisarts, de oordelende commissie, en (bij multicenter-onderzoek) de (hoofd-)onderzoekers in de andere deelnemende centra, in navolging van de betreffende regelgeving op dit gebied. Indien artikel 10, eerste lid van de WMO van toepassing is dient in afwachting van een nader oordeel van deze commissie het onderzoek opgeschort te worden tenzij de gezondheid van de betreffende proefpersoon dat niet toelaat; d. iedere verandering in het protocol of de informatie voor de proefpersoon/wettelijk vertegenwoordiger voor te leggen aan de oordelende commissie; e. voortijdige beëindiging van het onderzoek te melden aan de oordelende commissie; f. de persoonlijke levenssfeer van de proefpersoon zo goed mogelijk te beschermen; g. alle relevante betrokken medewerkers naar behoren in te lichten over het onderzoek; h. indien GCP of oordelende commissie dit wenst, jaarlijks een voortgangsrapportage te zenden aan de oordelende commissie (indien het onderzoek langer duurt dan een jaar), alsook resultaten van eventuele interimanalyses en een eindrapport; i. eventuele publicaties voortkomend uit het onderzoek te zenden aan de oordelende commissie. Naar waarheid getekend, door de verrichter (=opdrachtgever) door de uitvoerder datum... datum... Handtekening Handtekening naam... naam... functie... functie...

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier Voortgangsrapportage Formulier Voortgangsrapportage De METC azm/um wil van al het door haar beoordeelde WMO-onderzoek jaarlijks een voortgangsrapportage zien. Zij heeft deze eis daartoe opgenomen in de tekst van haar eigen

Nadere informatie

antwoord zal openbaar gemaakt worden via het CCMO-register (zie toelichting bij vraag A1)

antwoord zal openbaar gemaakt worden via het CCMO-register (zie toelichting bij vraag A1) ABR-formulier, 15 dec 2015, pagina 1 Onderstreepte tekst: antwoord kan geüpload worden van het EudraCT-formulier. De XML-code uit het EudraCT-schema wordt getoond in het groen () Cursieve

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2)

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Comparing IVF results when using two commercially available culture media (part 2)

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek met Karakter

Wetenschappelijk onderzoek met Karakter Wetenschappelijk onderzoek met Karakter 1 Inleiding Karakter is als academisch centrum partner in een groot aantal multicenter studies. Voor het uitvoeren van uw onderzoek in samenwerking met Karakter

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Naam organisatie: Aantal leden: Naam contactpersoon:. Leest u alstublieft voor het invullen van de vragenlijst de uitgebreide toelichting goed door.

Naam organisatie: Aantal leden: Naam contactpersoon:. Leest u alstublieft voor het invullen van de vragenlijst de uitgebreide toelichting goed door. De vragenlijst Naam organisatie: Aantal leden: Naam contactpersoon:. Leest u alstublieft voor het invullen van de vragenlijst de uitgebreide toelichting goed door. 1 Omschrijving van het Doelmatigheidsprobleem

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Aanvraagformulier Toetsing nwmo Onderzoek

Aanvraagformulier Toetsing nwmo Onderzoek Aanvraagformulier Toetsing niet-wmo-plichtig (nwmo) onderzoek - FINAL DRAFT Geachte Aanvrager, Het aanvraagformulier bestaat uit 11 onderdelen, waarvan u de vragen behorende bij de onderdelen A-J dient

Nadere informatie

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Versie 2 OLVG Patiënt NL 20-5-2014 Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Informatie bestemd voor patiënten

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2)

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Comparing IVF results when using two commercially available culture media (part 2)

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Twee vormen: (1) actief betrekken van mensen en (2) gebruik maken van bestaande gegevens (1) Als de patiënt betrokken is doordat hij/zij een

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Model informatiebrief Met voorbeeldpassages en toestemmingsformulieren

Model informatiebrief Met voorbeeldpassages en toestemmingsformulieren Model informatiebrief Met voorbeeldpassages en toestemmingsformulieren De informatiebrief aan de proefpersoon mag maximaal 3A4 lang zijn (1500 woorden). Dit is exclusief de toestemmingsverklaring(en) en

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal Heeft u bezwaar? Inleiding U bezoekt het Radboudumc voor onderzoek en/of behandeling. Om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen academisch ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25 postbus 5800 6202 AZ Maastricht obstetrie en gynaecologie Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar?

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? PATIËNTEN INFORMATIE Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal Geen bezwaar? Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Toetsing nwmo Onderzoek

Aanvraagformulier Toetsing nwmo Onderzoek Geachte Aanvrager, Het aanvraagformulier bestaat uit 11 onderdelen, waarvan u de vragen behorende bij de onderdelen A- J dient in te vullen. A. Vaststelling nwmo onderzoek B. Gegevens aanvrager C. Onderzoek

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek resterend lichaamsmateriaal. Informatie en keuzevrijheid

Wetenschappelijk onderzoek resterend lichaamsmateriaal. Informatie en keuzevrijheid Wetenschappelijk onderzoek resterend lichaamsmateriaal Informatie en keuzevrijheid Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis waar

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal Medisch-wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal Algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek met reeds verzamelde gegevens en/of lichaamsmateriaal. patiëntencommunicatie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study

BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Datum: 09-09-2014 Versienummer: 2 Inleiding U bent in ons ziekenhuis onder behandeling in verband met een tumor van de maag. U bent gevraagd

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie

Proefpersoneninformatie Proefpersoneninformatie Het optimaliseren van de radiotherapie techniek voor de bestraling van patiënten met slokdarm- of longcarcinoom m.b.v. active breathing controle (ABC). Geachte mevrouw, meneer,

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie.

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie. De mijnibdcoach studie NL47697.068.14 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie. Wij benaderen u omdat u

Nadere informatie

Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal

Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal Patiëntenvoorlichting afdelingen KCL, MML en pathologie. Nader gebruik Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal voor onderzoek af. Soms

Nadere informatie

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP (The RISE study: Response to DDAVP In mild hemophilia A patients, in Search for determinants) Plaats.. Datum.. Geachte mijnheer,

Nadere informatie

Inhoud onderzoeksdossier

Inhoud onderzoeksdossier Inhoud onderzoeksdossier (documenten in de witte box zijn nodig voor de primaire beoordeling) A. Brieven B. Formulieren C. Onderzoeksprotocol en protocolamendementen D. Productinformatie E. Informatie

Nadere informatie

SOP aanleveren en afhandelen WMO onderzoek METC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, versie 1, juli

SOP aanleveren en afhandelen WMO onderzoek METC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, versie 1, juli Aanmelden en afhandelen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO-onderzoek) Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Hieronder treft u aan de procedure van aanmelding

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom:

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Geachte mevrouw, de C opper studie Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling Patiëntnummer: Gegevens eindverantwoordelijke arts:* Achternaam: Voorletter(s): Functie: Gynaecoloog Handtekening Datum / / 200. Geboortedatum: / / eindverantwoordelijke arts * Artsen die betrokken zijn

Nadere informatie

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker versie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Beste leerlingen, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, Dat het eten van vis (rijk aan omega-3 vetzuren) goed is voor het functioneren van

Nadere informatie

[modelbrief informatiebrief niet WMO-plichtig onderzoek 6 november 2010]

[modelbrief informatiebrief niet WMO-plichtig onderzoek 6 november 2010] Model informatiebrief niet WMO-plichtig onderzoek Met voorbeeldpassages en toestemmingsformulieren De informatiebrief aan de proefpersoon zo kort mogelijk houden. Onderwerpen uit de modelbrief die niet

Nadere informatie

Informatie inzake de bijlage proefpersonenverzekering bij de proefpersoneninformatie Toelichting voor de onderzoeker

Informatie inzake de bijlage proefpersonenverzekering bij de proefpersoneninformatie Toelichting voor de onderzoeker Versie 08 d.d. 14-02-2014 Informatie inzake de bijlage proefpersonenverzekering bij de proefpersoneninformatie Toelichting voor de onderzoeker Wettelijke verplichtingen Op grond van artikel 9 van het Besluit

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks

Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks David van der Ham namens de PPROMEXIL projectgroep ISRCTN 29313500 ZonMW projectnummer:

Nadere informatie

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam. tel.:

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam.  tel.: Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4017777 Titel van het onderzoek: Drie-dimensionale 'spectraal domein OCT' met licht van lange golflengte bij macula aandoeningen.

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Tweede immunoglobulinen (IVIg) kuur voor Guillain-Barré Syndroom patiënten met een slechte prognose. Beste lezer, Je dokter heeft gevraagd mee

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Datum: 15 maart 2016 Versienummer: 1.2 Inleiding Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie.

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Informatie brief: SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Het effect van het onderbreken van de zenuwbanen van de nieren op de bloeddruk. Versie 4.2: datum:

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial)

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Patiёnteninformatie Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Kosteneffectiviteit van IUI, IVF en ICSI bij mannelijke

Nadere informatie