21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning"

Transcriptie

1 21/6/2012 ONcliERNEMINGSPLAN J Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning

2

3 Zorghotel Steyl is een onderneming die door projectgroep 211-A is opgezet. De projectgroep bestaat uit zes studenten, van de opleiding Facility IVIanagement, aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Voor het zorghotel is gekozen voor de rechtsvorm "Stichting". Hiervoor heeft de projectgroep een ondernemingplan geschreven. Wij hebben in het blok ondernemerschap als één van twee projectgroepen een opdracht gekregen van Dhr. Winfried Timmers, beleidsmedewerker van het missiehuis, te Steyl. De opdracht die aan ons toegewezen is, is een ondernemingsplan schrijven om een zorghotel te vestigen in het leegstaande voormalige Sint Gregor-klooster. Het voor u liggende ondernemingsplan is volgens een stappenplan uitgewerkt. Wij willen graag de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan hetondernemingsplan. Dhr. Rik Boots, Senior Relatiemanager bedrijven van ABN-AIVIRO, willen we graag bedanken voor zijn financiële inbreng en hulp. Wendy Veldink, medewerker Programmamanagement van Nationale Vereniging de Zonnebloem, bedanken wij voor het geven van informatie over de organisatie waar zij werkzaam is. Lucy Rademacher en Tini Luja, vestigingsmanagers van groepshotel De Heerenhof, bedanken wij voor de aanvullende informatie over het opstarten en managen van een zorghotel. Heerlen, 21 juni 2012 Ricardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Hanneke de Koning

4 Aanleiding Kloosterdorp Steyl is door een felle brand in het voormalig St. Gregor klooster op zoek naar een nieuwe functie ter huisvesting. Winfried Timmers, beleidsmedewerker bij IVIissiehuis Sint Michael in Steyl heeft namens kloosterdorp Steyl het idee om een zorghotel te beginnen in het voormalig St. Gregor klooster. Dhr. Timmers wilt graag een bedrijfsplan als resultaat zien om te kunnen oordelen over de voorstellen van derden. Missie Zorghotel Steyl wil haar gasten een rustige, prettige verblijfsomgeving bieden, waarbij de zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider in een groenrijke omgeving kan genieten van een ontspannende vakantie. Zorghotel Steyl heeft alle nodige faciliteiten voor verzorging en gastvrij-/vriendelijkheid voor de gast. Visie De toekomst visie van Zorghotel Steyl is een evenwichtige opstart realiseren, waarna in ca. vijfjaar een beheerste groei zichtbaar wordt. Daarnaast wil zorghotel Steyl dat de gast op een dusdanige manier van het verblijf in zorghotel Steyl heeft genoten, dat de gast een nieuw verblijf overweegt en de opgedane ervaringen deelt met naasten. Doelstelling en strategie De strategie van zorghotel Steyl is helder: we willen niet de grootste zijn, maar onze gasten een kwalitatief verblijf van hoogstaand niveau aanbieden. We streven naar een gemiddelde klantwaardering van het cijfer 8. De strategie van zorghotel Steyl wordt vertaald in een duidelijke koers waarin de organisatie nadruk legt op beheerste groei. Ook speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een grote rol in de strategie van de organisatie, o.a. door duurzaam energieverbruik. Aanbevelingen De aanbevelingen van projectgroep FM211-A voor kloosterdrop Steyl, en het zorghotel dat zich hier wil gaan vestigen, zijn: Het aanbieden van vakanties, maar geen langdurig verblijf en functioneert niet als hospice; De organisatie te registreren als stichting, vanwege bestuursaansprakelijkheid en fiscaal voordeel; Het uitbesteden van zo veel mogelijk facilitaire diensten, zoals schoonmaak, catering, en personeel; Het richten op groepen zorgbehoevende gasten, chronische zorgvragers en mindervalide gasten; Het aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden met organisaties die zich tot dezelfde doelgroepen richten, zoals nationale vereniging de Zonnebloem. Om zorghotel Steyl zo goed mogelijk te laten draaien zijn er een aantal analyses uitgevoerd, namelijk: een bedrijfstak- en concurrentieanalyse, een klantanalyse, een leveranciersanalyse, een distributieanalyse en de DRETS. Door deze analyses uit te voeren is gebleken dat zorghotel Steyl zich op twee specifieke groepen zorgbehoevende klanten gaat richten, chronisch zieken en mindervaliden. In de directe omgeving ondervindt zorghotel Steyl geen concurrentie, maar er zijn in heel Nederland zijn 61 concurrenten.

5 Door het uitbesteden van zoveel mogelijl< facilitaire diensten en services bespaart zorghotel Steyl op de vaste personeelskosten. Het salariëringsbedrijf waarvan zorghotel Steyl gebruik maakt, kan gemakkelijk inspelen op het fluctuerende bezoekersaantal en een ideale personeelsbezetting garanderen. Er wordt aan leveranciers en derden alleen betaald voor de daadwerkelijk gebruikte uren en in het geval van schoonmaak per m2. Daarna is er een interne analyse uitgevoerd om na tè gaan welke kennis en vaardigheden de organisatie juist wel of niet in huis heeft om de onderneming te leiden. Dit is gedaan met behulp van het 7s model van McKinsey. Het belangrijkste wat in dit hoofdstuk naar voren komt is dat zorghotel Steyl zich het beste op de markt kan vestigen met als handelsvorm voor een stichting. De ideële doelstelling, zorgbehoevende mensen een vakantie bieden, ligt ten grondslag aan de stichting. Ook is er geen winstoogmerk, waardoor het belastingtechnisch voordeliger is; er hoeft alleen vennootschapsbelasting betaald te worden. Tot slot zijn de bestuurders van het zorghotel niet privéaansprakelijk. Vervolgens is er een marketingstrategie bepaald. Dit is gedaan met behulp van de vijf P's (product, prijs, plaats, promotie en personeel). De dienst die geleverd gaat worden is het aanbieden van zorgeloze vakanties aan chronisch zieken en minder validen. De vestigingsplaats van zorghotel Steyl is het kloosterdrop Steyl, gemeente Tegelen-Venlo. Dit vanwege de rustgevende omgeving en culturele aspecten van het kloosterdrop. Voor een 7-daags all-in arrangement betaalt de klant 672,62,-. Deze prijs is gebaseerd op de kostprijs, winstmarge en af te dragen BTW. Omdat het zorghotel zich alleen richt op groepsvakanties, waarbij de gasten vanuit de Zonnebloem een vrijwilliger krijgen toegewezen, heeft het geen specialistisch verplegend personeel in dienst. Hierdoor zijn er maar geringe personele kosten. Ook heeft zorghotel Steyl de mogelijkheid om activiteiten en werkzaamheden door broeders en zusters van het kloosterdorp op vrijwillige basis te laten verrichten. Het bestuur van de organisatie zal bestaan uit zes bestuursleden, daarnaast is er een vestigingsmanager en een assistent vestigingsmanager. Het is belangrijk dat zorghotel Steyl de dienst, die aangeboden wordt, promoot. Door promotie krijgt de onderneming naamsbekendheid en heeft het een grotere overlevingskans op de markt. Zorghotel Steyl maakt gebruik van de volgende promotiemiddelen: reclame via social media, reclame in (lokale) kranten, reclame door keurmerken van zorgverzekeraars, online promotiemiddelen en mond tot mondreclame. Het samenwerken met verschillende organisaties, plaatsen van informatie op internet en in veel gelezen vakantiebrochures, zoals de kampioen van de ANWB, zorgt ervoor dat de doelgroep bereikt wordt. Consequenties (l<osten, baten en werl<zaamheden ter implementatie). Het implementeren van bovenstaande aanbevelingen zorgt ervoor dat het zorghotel kan starten als onderneming. Kosten: De totale investering bedraagt ,16.De aanschaf van inventaris wordt gefinancierd door middel van de 60%/40% regel. Dit betekend 60% uit eigenvermogen en 40% uit een middel lang lopende lening van vijfjaar. Op deze lening wordt lineair afgelost. Werkzaamheden ter implementatie: De communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen moet goed verlopen om tot het gewenste resultaat te komen. Er moeten duidelijke afspraken en eventueel contracten worden opgesteld met samenwerkende organisaties om misverstanden te voorkomen en te zorgen voor een vitale organisatie, bijvoorbeeld een Service Level Agreement (SLA). Baten: De klant zal voor een prijs van 672,62 van een all-inclusive 7 daags verblijf in zorghotel Steyl kunnen genieten. Vanaf het derde kwartaal van het tweede Jaar dat de onderneming is gestart, zal de organisatie haar gemaakte investeringen terug hebben verdiend. Vanaf het eerste jaar zal er al winst worden geboekt die terug vloeit in de onderneming.

6 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 'De onderneming' Zakelijke gegevens De Dienst IVIissie en doelstellingen Huisvesting Rechtsvorm Overheid Verzekering(en) De ondernemer(s) 12 Hoofdstuk 2.'De markt' Bedrijfstakanalyse Klant analyse Concurrentie analyse Leveranciers analyse Distributie analyse Analyse omgevingsfactoren Interne analyse IVIarketingstrategie 22 Hoofdstuk 3 'Promotie' Voorwaarden voor promotieplan Doelgroepen Promotieplan 24 Hoofdstuk 4 'De organisatie' Personeel en bevoegdheden Dienstverleningsproces Automatisering Boekhouding en administratie 28 Hoofdstuk 5 'De financiën' Omzetvoorspelling Investeringsbegroting Financieringsplan Openingsbalans 30

7 5.5. Exploitatiebegroting Liquiditeitsbegroting Scenarioanalyse 30 Bijlage 1 'Financiën' 31 Bijlage 2 'Plattegrond' 48 Bijlage 3 'Toelichting 5-krachten model Porter' 51 Bijlage 4 'Uitslagen ondernemerstest' 53 Bijlage 5 'Demografische figuren' 56 Bijlage 6 'Kopie inschrijving kamer van koophandel' 61 Bijlage 7 'Factuur zorghotel Steyl' 62 Bijlage 8 'Algemene voorwaarden' 63 Bijlage 9 'Referentieproject De Heerenhof te Mechelen' 67 Bijlage 11 'Curriculum Vitae ondernemers' 70

8 i In dit hoofdstuk staat de basis van de startende onderneming beschreven aan de hand van de volgende paragraven: zakelijke gegevens, de dienst, missie en doelstellingen, huisvesting, rechtsvorm, overheid, verzekeringen en de ondernemers. 1.1 Zakelijke gegevens Het zorghotel wordt gevestigd in het l<loosterdorp Steyl. Het kloosterdorp heeft haar bestemming gekregen door de uit Duitsland afkomstige pater Arnold Janssen. Arnold Janssen trof hier in 1875 de ruimte en de sfeer voor zijn droom die in de afgelopen eeuw werkelijkheid geworden is: 'De Missiecongregaties van Steyl'. Vandaag geven tienduizend 'Steyler' missionarissen, missiezusters en aanbiddingszusters in meer dan 60 landen van de wereld leven aan de multiculturele: 'Arnoldus familie'. In het Kloosterdop zijn volkenkundige en natuurhistorische bezienswaardigheden uit de hele wereld. Tuinen met historie, stille gebedsplekken in de natuur en wandelpaden langs de oever van de rivier. ^ In onderstaande tabel zijn de gegevens van de onderneming weergegeven. Naam Zorghotel Steyl Adres Kloosterstraat 19 Postcode 5935 CA Plaatsnaam Steyl-Tegelen Telefoon Fax Website 1 Tabel 1 - Zakelijke gegevens Het bedrijf moet goed passen binnen de omgeving. Het zorghotel dat in kloosterdorp Steyl komt te liggen, krijgt te maken met een cultuur waarbinnen het moet passen. Het zorghotel wordt gevestigd in het voormalig St. Gregor klooster De Dienst Zorghotel Steyl is een onderneming waarbij een zorgbehoevende gast kan genieten van een ontspannende vakantie in de groenrijke omgeving van Steyl. De gasten krijgen bijzondere aandacht aan begeleiding tijdens zijn of haar verblijf. Zorghotel Steyl richt zich op twee doelgroepen in een radius van 100 kilometer rondom Steyl. Deze doelgroepen worden verder uitgelegd in 'de gastenanalyse 'hoofdstuk 2, paragraaf 2. Technisch Zorghotel Steyl biedt geen product aan, maar een dienst. Hierdoor is geen direct technisch verband. Omde dienst optimaal te laten functioneren wordt wel gebruik gemaakt van it-apparatuur en domotica, dit is de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. ^http://stevl.eu/index.php?id=2&l=3

9 Financieel De investeringen om het pand, het voormalige st. Gregor klooster geschikt te maken als zorghotel, zal deels gefinancierd worden door het kloosterdorp. De onderneming zal door het aantrekken van gasten omzet maken. De onderneming heeft geen winstdoelstellingen, maar zal wel als exploitabele onderneming moeten zijn. Dit houdt in dat de onderneming de gemaakte winst investeert in de stichting en het kloosterdorp. Personeel Het primaire personeelsbestand van zorghotel Steyl bestaat uit een bestuur, waarin alle betrokken zes investeerders en ondernemers zitten, en een vestingmanager de beschikking heeft over een assistent. De vestigingsmanager beschikt over een afgerond HBO diploma, bij voorkeur aan de Hoge Hotel school of commercieel management. De assistent vestigingsmanager, waarover de vestigingsmanager beschikking heeft, heeft een afgeronde opleiding, bij voorkeur een horeca diploma of Mbo-commercie. Tot slot heeft het zorghotel beschikking over de broeders en zusters die in het kloosterdorp verblijven en een rol spelen in zowel de uitstraling van het gebouw, de omliggende omgeving. Ethisch De onderneming maakt onderscheid tussen verschillende gasten. Dit doen zij door, via Nationale Vereniging de Zonnebloem groepen aan te nemen met gasten die allemaal dezelfde zorg nodig hebben. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een groep dementerende gasten in het hotel verblijven, er geen andere zorgvragers aanwezig zijn. Dit om eventuele ongemakkelijkheden te voorkomen en het verblijf voor iedere gast zo prettig en ontspannend mogelijk maakt. Tijdig op de markt De huidige maatschappij is aan het vergrijzen en aan het ontgroenen. De vraag naar zorg zal hierdoor stijgen. Bovendien is het nemen van vakantie een belangrijke ontspanning voor ieder persoon. De welvarendheid van deze en de volgende generatie zestigers is hoog en is hierdoor in staat om voor goede zorg te betalen. Het zorghotel speelt dus in op de toenemende vraag naar zorg Missie en doelstellingen M/ss/e Zorghotel Steyl wil haar gasten een rustige, prettige verblijfsomgeving bieden, waarbij de zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider in een groenrijke omgeving kan genieten van een ontspannende vakantie. Zorghotel Steyl heeft alle nodige faciliteiten voor verzorging en gastvrij-/vriendelijkheid voor de gast. Visie De toekomst visie van Zorghotel Steyl is een evenwichtige opstart realiseren, waarna in ca. vijf jaar een beheerste groei zichtbaar wordt. Daarnaast wil zorghotel Steyl dat de gast op een dusdanige manier van het verblijf in zorghotel Steyl heeft genoten, dat deze voor herhaling vatbaar is en de opgedane ervaringen deelt met naasten. Doelstellinp en strategie De strategie van zorghotel Steyl is helder: we willen niet de grootste zijn, maar onze gasten een kwalitatief verblijf van hoogstaand niveau aanbieden. We streven naar een gemiddelde klantwaardering van het cijfer 8. De strategie van zorghotel Steyl wordt vertaald in een duidelijke koers waar de organisatie nadruk legt op beheerste groei. Ook speelt ivlaatschappelijk Verantwoord Ondernemen-een grote rol in de strategie van de organisatie, o.a. door duurzaam energieverbruik.

10 1.4. Huisvesting Er zijn verschillende middelen nodig om een onderneming te starten. Eén van deze middelen is huisvesting. De huisvesting van zorghotel Steyl wordt in deze paragraaf beschreven. Eisen Zorghotel Steyl moet aan een aantal huisvestingseisen voldoen. Zoals een goede bereikbaarheid, toegankelijk voor mindervalide gasten en voldoende parkeergelegenheid Onderstaande tabel geeft weer aan welke eisen het zorghotel dient te voldoen. VESTIGINGSEISEN ZORGHOTEL OMSCHRIJVING Breedte verkeersruimte Doorgangsbreedte Voor cliënt met verminderde mobiliteit Rokersruimte In afdelingsverblijven zijn ruimten voor recreatie En behandeling aanwezig Afdelingsverblijven beschikken daarnaast over een multifunctionele ruimte Goed toegankelijk en overzichtelijk MINIMUMEIS 2,00 m l,10m Minimaal 15m2 Minimaal 8m2 NVT NVT NVT Comfort biedt en de autonomie verhoogt; NVT De relatie met het verzorgende, verplegend NVT of behandelend personeel bevordert; Privacy biedt en vertrouwen versterkt; NVT Vestipingspiaats Het zorghotel zal gevestigd worden het in het monumentaal gebouw St. Gregor klooster te Steyl. Steyl is gelegen in de gemeente Venlo te Limburg. Deze locatie is optimaal vanwege de nabij gelegen snelweg en grenzen van België en Duitsland. Zo zijn potentiële gasten uit de grensstreken van Duitsland en België en uit Brabant en Limburg eerdér bereid om naar het zorghotel te komen. De rust die het kloosterdorp uitstraalt heeft een positief effect op het imago dat het zorghotel wil hebben. De gasten komen namelijk voor rust, zorg en om iets te ondernemen. Steyl is hiervoor de optimale locatie. In Steyl zijn namelijk tuinen met historie, stille gebedsplekken in de natuur, wandelpaden langs de oever van de rivier, kloosters en een museum. Ook is het mogelijk om activiteiten te ondernemen in het voormalig St. Gregor klooster. Plattegronden In bijlage 2 zijn de plattegronden van de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping van het voormalig St. Gregor klooster te zien in de huidige situatie.

11 1.5. Rechtsvorm Het doel van de organisatie is om de zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider een ontspannende vakantie te bieden in kloosterdorp Steyl. Dit is een ideële doelstelling zonder commercieel oogpunt. Vandaar kiezen de ondernemers van zorghotel Steyl vooreen stichting als rechtsvorm. Aan het hoofd van een stichting staat een bestuur die op afstand toezicht houdt op de vestigingsmanager, welke verantwoordelijk is voor de exploitatie. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de schulden die mogelijk gemaakt worden. De winst van de onderneming vloeit terug in de stichting, om zo blijvend aan de behoefte van de gast te kunnen voorzien Overheid Het verkrijgen van vergunningen en subsidies is voor iedere ondernenningen noodzakelijk. In deze paragraaf wordt beschreven welke vergunningen nodig zijn voor opstarten van het zorghotel. Ook wordt er gekeken of het zorghotel in aanmerking komt voor subsidie. Vergunningen Het voormalig St. Gregor klooster is nog niet gebruiksklaar voor een zorghotel. De onderneming zal starten in het voormalig St. Gregor klooster. Wanneer de onderneming gestart wordt, is het gebouw isde gewenste staat, na verschillende aanpassingen en verbouwingen. Hiervoor moet een uitgebreid Plan van Eisen worden opgesteld, een ontwerp worden gemaakt en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Onder de omgevingsvergunning vallen een twintigtal vergunningen, waaronder de bouwvergunning, monumentenvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, horecavergunning, aanlegvergunning en gebruiksvergunning. Deze vergunningen zijn nodig voor het zorghotel in de markt te laten treden. De onderneming zal het gebouw in gebruik nemen, wanneer het gebruiksklaar is gemaakt. Daarom hoeft de onderneming geen rekening te houden met bovenstaande vergunningen. Dit is voor rekening van de eigenaar van het gebouw. Subsidie Zorghotel Steyl komt, na navraag bij verschillende instanties, niet in aanmerking voor eventuele subsidie. Dat wil niet zeggen dat er geen aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente Venlo, echter er is eën kleine kans dat deze aanvraag goedgekeurd wordt. 1.7 Verzekering(eii) Elke ondernemer heeft te maken met verzekeringen. In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan de verschillende vormen van verzekeringen waar zorghotel Steyl mee te maken krijgt. Aansprakelijkheidsverzekering Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden indien er niet tijdig kan worden betaald. Normaal gesproken betekent dit dat het risico voor de ondernemer is. De stichting heeft een bestuur welke niet privé aansprakelijk is. Wel zijn zij privé aansprakelijk als er sprake is van wanprestatie. Ook worden door een aansprakelijkheidsverzekering onvoorziene risico's gedekt. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een aantal geleende hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rollator, kapot gaat tijdens een activiteit. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Tijdens de dienst kan het zijn dat bij een gast schade toegebracht wordt. Dit kan lichamelijke letsel of materiële schade zijn. Ook kan het zijn dat een medewerker een ongeval krijgt tijdens werktijd. Hiervoor dient het zorghotel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

12 Rechtsbijstandverzekering Bij Juridisclie problennen met leveranciers en personeel, del<t de verzekering bijvoorbeeld advocaatkosten,deurwaarderskosten en proceskosten. Het zorghotel kan door te late leveringen in problemen komen met het verlenen van een goede dienst aan de klant, hierdoor is rechtsbijstand een belangrijke verzekering voor het zorghotel.^ Brandverzekering, goederenverzekering en opstalverzekering De bezittingen van het zorghotel en de geleende middelen moeten worden verzekerd. Dit dient gedaan te worden, zodat bij een eventuele calamiteit waardoor de onderneming de dienst niet meer kan uitvoeren geen verlies maakt De ondernemer(s) Het succes van een onderneming is onder andere afhankelijk van de kwaliteiten van de ondernemers. Het is daarom van belang om een SWOT-analyse te maken. Aan de hand van deze SWOT-analyse wordt duidelijk waar de kansen en bedreigingen voor de ondernemers liggen. Een korte samenvatting van de test: Als team sluiten de ondernemers goed op elkaar aan. De een durft minder risico's te nemen maar zal de financiën en gevolgen goed beheersen. De ander heeft veel creativiteit en zal minder letten op risico's die gelopen worden. Sterkten/Strength Stressbestendig Communicatief sterk Creativiteit Doelgerichtheid Rendementsbesef Kansen/Opportunities Doordat de onderneming wordt gestart door zes ondernemende studenten kan de kennis gevarieerd zijn, waardoor elk aspect voldoende aandacht krijgt. Zwakten /Weaknesses Weinig praktijkervaring Nog geen netwerk Weinig durf Bedreigingen/Threats De onervarenheid van de ondernemers kan een belemmering zijn voor het starten van een onderneming. Als jonge ondernemers zal de een snel een risico nemen. Tabel 2 SWOT-analyse ondermers Zorghotel Steyl De uitslag van de ondernemingstest is te vinden in bijlage 4. ^ ^

13 Hoofdstuk 2 'De markt' In dit hoofdstuk wordt de markt geanalyseerd. Hierin word een analyse gemaakt van de bedrijfstak, de klant, de concurrentie, de leveranciers, de omgevingsfactoren en een interne analyse. Tot slot wordt de marketingstrategie gehouden worden met mogelijke 2.1. Bedrijfstakanalyse beschreven. Hiermee kan ingespeeld worden op kansen en rekening bedreigingen. Voor de analyse van de bedrijfstak en de concurrentie is ervoor gekozen om het vijfkrachtenmodel van Porter toe te passen. De keuze, voor het gebruik van dit model, is gemaakt omdat er grote concurrentie is op de markt van de zorg en overige dienstverlening. Daardoor is het van belang om een marktanalyse te doen, vanuit het oogpunt van de concurrent en vervolgens de eigen strategie te bepalen. Het vijfkrachtenmodel van Porter is een strategisch model dat uitgaat van vijf krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Hieronder is het model uitgewerkt zodat ervoor zorghotel Steyl een inschatting gemaakt kan worden over de relatieve aantrekkelijkheid van de branche. In bijlage 3, wordt het uitgewerkte model verder toegelicht. De vijf krachten zijn: Toetreed-en uittreedbarrières De macht van de afnemers Substituten De macht van de leveranciers De rivaliteit op de markt I Figuur 1. Vijf krachten model van Porter, toegepast op zorghotel Steyl.

14 2.2. Klant analyse Met een klantanalyse wordt er een analyse gemaakt van de toekomstige gasten. Hoe worden de toekomstige gasten bereikt, welke doelgroep moet bereikt worden? De potentiële gasten waar Zorghotel Steyl zich op richt zijn mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd, handicap en jongeren met fysieke beperkingen. Er zijn verschillende typen gasten te onderscheiden: - Chronische zorgvragers: Hieronder vallen gasten met een chronische aandoening, vanaf een leeftijd van 18 jaar, voor wie het erg prettig kan zijn om uit de thuissituatie te worden gehaald en te genieten van een rustgevende vakantie, hierbij kan gedacht worden aan dementerenden, artrose, epileptische patiënten, etc.; Mindervaliden (vakantiegangers met AWBZ of WMO): Vaak zijn de aanpassingen voor mindervalide mensen in reguliere hotels minimaal. In zorghotels zijn de faciliteiten juist uitermate geschikt voor mensen met een beperking. Voor mindervalide gasten kan het dus prettig zijn om hun vakantie, weekendje weg of zelfs zakelijke reis door te brengen in een zorghotel. O AWBZ: Hieronder vallen gasten met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap of een zintuiglijke handicap; O WMO: Hieronder vallen alle zelfstandig wonende inwoners die als gevolg van een gebrek, ziekte of stoornis beperkingen ondervinden bij activiteiten van het dagelijks leven. Chronische zorgvragers" 29%/34% 28%/33% Mindervaliden 13,8%/14,3%^ 16,2%^ (zowel mannen als vrouwen) Figuur 2 Er is geen duidelijke geografische verdeling in zelfrapportage van chronische ziekten over Europa. Zorghotel Steyl richt zich, vanwege de medische complexiteit, niet op gasten met een: Psychiatrische aandoening; Psychogeriatrische aandoening; Psychosociale aandoening; Geestelijke handicap; Tevens vindt er geen medisch specialistisch handelen plaats. Zorghotel Steyl richt zich op groepen gasten die samen met hun begeleidende vrijwilligers komen genieten van een ontspannende vakantie. In praktijk is het mogelijk om 50 gasten onder te brengen in het zorghotel, dit wil zeggen 25 gasten die ieder een begeleider meebrengen. De groepen die hun vakantie komen doorbrengen in het zorghotel worden samengesteld door Nationale Vereniging de Zonnebloem en het Rode Kruis. Deze organisatie houdt rekening, tijdens het samenstellen van de groepen, met ziekte beeld en welke typen gasten samen hun vakantie kunnen (Bron cijfers uit 2007) ^ ^ nl.htm

15 houden. Om een voorbeeld te geven is hèt voor dementerenden moeilijk samen van een vakantie genieten met patiënten met een andere aandoening. Dit omdat ze tijdens heldere momenten schaamte of verlegenheid ondervinden Concurrentie analyse In de omgeving van kloosterdorp Steyl is weinig tot geen concurrentie te vinden. In heel Nederland zijn er, volgens het register van de Kamer van Koophandel, 61 officieel geregistreerde zorghotels. Omdat er een samenwerking wordt aangegaan, met Nationale Vereniging de Zonnebloem, wordt er voornamelijk gekeken naar de concurrentie die door Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt aangeboden. In totaal biedt Nationale Vereniging de Zonnebloem 14 zorghotels in Nederland aan en merendeel van deze hotels ligt in Brabant. In België en Duitsland biedt Nationale Vereniging de Zonnebloem zeven zorghotels aan. Een van de belangrijkste keuzes die een startend zorghotel moet maken is de doelgroep. Kijkend naar de concurrentie wordt daar weinig onderscheid in gemaakt. Veel van de concurrenten kiezen ervoor om alle soorten gasten te laten verblijven. Ze maken geen onderscheid tussen jong, oud, herstel na operatie of lichamelijk gehandicapten. Hieronder worden een aantal concurrenten van zorghotel Steyl gegeven en omschreven. De Heerenhof in IVIechelen^ De Heerenhof in Mechelen heeft in totaal 43 bedden voor mensen die van een vakantie willen genieten maar dagelijkse zorg nodig hebben. Het hotel beschikt over alle faciliteiten die een zorgbehoevende nodig heeft. Het verblijf is op basis van volpension incl. koffie en thee. Het goedkoopste verblijf is een weekendarrangement dat 385,- per persoon kost. Het duurste arrangement bij het Heerenhof is het 8-daagse arrangement waar men per persoon voor betaalt. Naast de mogelijkheid voor individuen om bij de Heerenhof te verblijven, is er een aparte vleugel aanwezig waar men met een grote groep kan verblijven. Villa Hoog Hees zorghotel Somatiek (Vitalis. Pare Imstenrade) in Heerlen^ Somatiek heeft 10 volledig ingerichte studio's, welke voorzien zijn van een eigen badkamer, koelkast en comfortabele bedden. De studio's zijn zo ingericht, dat partner of begeleider ook kan overnachten. 24 uur per dag kan jong en oud gebruik maken van de verpleging en verzorging die Somatiek biedt. Merlinde in Breda ^ Merline in Breda is nummer 1 zorghotel in Nederland. Het is een erg groot zorghotel met 49 bedden. Het hotel beschikt over alle faciliteiten die een zorghotel nodig heeft. Naast de faciliteiten op de kamers biedt Merlinde nog vele algemene faciliteiten die het verblijf veraangenamen, zoals; een wellness, fitnessruimte, boekensalon e.a. Merlinde biedt kamers aan vanaf 87,50 per persoon. ~' Groepshotel de Heerenhof te Mechelen: nl/ ^ Villa Hoog Hees zorghotel Somatiek te Heerlen ^ Hotel Merlinde te Breda

16 2.4 Leveranciers analyse Het zorghotel in kloosterdorp Steyl zal samenwerken met- en werkzaamheden uitbesteden aan verschillende typen leveranciers. Hierin kan onderscheid gemaakt worden in de leveranciers die nodig zijn om een start van de onderneming te realiseren, en leveranciers die het zorghotel dagelijks voorzien van diensten en producten zodra de organisatie gestart is. Om de opstart van het zorghotel mogelijk te maken zijn de volgende producten van leveranciers nodig: Leverancier voor hoog/laag bedden Leverancier voor overige algemene meubels en elektronica Leverancier voor intern communicatie/alarm systeem Leverancier voor standaard zorgvoorraad Leverancier voor linnengoed Leveranciers van schoonmaakmiddelen (voorraad) Zonder deze leveranciers is het zorghotel niet voorzien van alle benodigde faciliteiten en voorzieningen en is er geen mogelijkheid om het open te stellen voor gasten. Voor het dagelijks functioneren en draaiende houden van het zorghotel zijn de volgende dienstverleners nodig waaraan het grootste deel van de dagelijkse werkzaamheden uitbesteed worden. De keuze voor uitbesteding is gemaakt omdat uitbesteding zorgt voor het wegvallen van de grootste kostenpost; personeel. Ook zorgt uitbesteding voor een beperkte hoeveelheid aan administratieve werkzaamheden, dit zorgt voor aandacht voor kwaliteit en de klant. Hieronder wordt schematisch weergeven welke leveranciers de dienstverlening van Zorghotel Steyl mogelijk maken. Gastenwerving Huur medische apparatuur Personele service(s) Schoonmaak Voor het aantrekken van gasten wordt geadviseerd om samen te werken met Nationale Vereniging de Zonnebloem. 'Nationale Vereniging de Zonnebloem brengt mensen dichter bij elkaar. Al meer dan 60 jaar! Voor jong en oud organiseren we activiteiten en vakanties en we komen bij fysiek beperkten thuis. Met meer dan vrijwilligers, verspreid over heel Nederland, bieden we eën sociaal netwerk dat van grote waarde is voor de Nederlandse samenleving^o'. Zorghotel Steyl zorgt dat wanneer een gast een speciaal soort apparaat nodig heeft, bijvoorbeeld actieve of passieve liften, zij deze faciliteren door deze bij derden te huren. Het hotel kan op deze manier aan de behoefte van de gast voldoen. De gast kan op deze manier de zorg krijgen die hij/zij benodigd. De personele service(s) worden door zorghotel Steyl volledig uitbesteed. Deze uitbesteding wordt payrolling genoemd. In hoofdstuk 4.1. Personeel en bevoegdheden wordt deze vorm van uitbesteding verder toegelicht. De organisatie die geadviseerd wordt om mee samen te werken is Please Payroll. 'Please Payroll is uw professionele, innovatieve en flexibele partner als het om payrolling gaat. Wij nemen u veel werkgeverszaken uit handen door uw personeel op papier in dienst te nemen. De administratieve rompslomp die samenhangt met het hebben van personeel is daarmee voor ons. De regie blijft echter altijd in uw handen. U hoeft geen tijd en geld meer in accountants, Arbo-diensten, verzekeringen en andere zaken te steken. U ontvangt slechts één inkoopfactuur voor het totaal aan payrolling diensten. Onze specialisten regelen verder alles voor u'.^^ De schoonmaakservice(s) worden dor zorghotel Steyl volledig uitbesteed aan

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie