Nummer archiefinventaris:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.15.28"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, ; Afdeling Steunverlening, ; Afdeling Sociale Jeugdzorg, (1920) Auteur: J.Th. Janssen Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 SZ / Werkverschaffing 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...9 Openbaarheidsbeperkingen...9 Beperkingen aan het gebruik...9 Aanvraaginstructie... 9 Citeerinstructie... 9 Archiefvorming...10 Geschiedenis van de archiefvormer...10 Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening, Afdelingen Werkverruiming, Steunverleening, Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg...10 RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE AANGELEGENHEDEN HET WERKFONDS (OPENBARE WERKEN) EN DE WERKVERSCHAFFING BETREFFENDE CONTACTCOMMISSIE WERKVERSCHAFFING BOUWBEDRIJF RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET VRAAGSTUK VAN DE WERKLOOSHEID ONDER DE JEUGD COMMISSIE VOOR DE KAMPEN Geschiedenis van het archiefbeheer...12 De verwerving van het archief...14 Inhoud en structuur van het archief...15 Selectie en vernietiging Verklaring van vernietiging...15 Verantwoording van de bewerking...15 Verwant materiaal...17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...19 ARCHIEF VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELING WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING A ALGEMEEN...19 B BIJZONDER...20 I Organisme...20 II Taakuitoefening Werkverschaffingspolitiek Subsidiëring van werkverschaffingsprojekten Subsidiëring van ontginningsmaatschappijen Subsidiëring van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe Subsidiëring van de Landeiijke Commissie ter bestrijding der gevolgen van de jeugdwerkloosheid Geestelijke en culturele verzorging van de tewerkgestelden Herscholing van werklozen Steunverlening Sociale jeugdzorg...36 III Documentatie...36 ARCHIEF VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELING WERKVERRUIMING EN DE RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING A ALGEMEEN...38 B BIJZONDER...38 I Organisme Organisatie Personeel...39

4 4 SZ / Werkverschaffing II Taakuitoefening Werkverruimingspolitiek Financiering en uitvoering van werkverruimingsprojecten Vaststelling van de werkverruimingslonen Geestelijke en culturele verzorging van de tewerkgestelden Herscholing van werklozen Statistieken en overzichten...43 ARCHIEF VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELING STEUNVERLEENING ARCHIEFDEEL VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELINGEN DIE ACHTEREENVOLGENS BELAST ZIJN GEWEEST MET DE SOCIALE JEUGDZORG A ALGEMEEN...45 B BIJZONDER...45 I Organisme Organisatie Personele aangelegenheden...47 II Taakuitoefening Algemeen Jeugdregistratie Organisatie en werkwijze Statistieken en overzichten Subsidiëring en toezicht Centrale Werkplaatsen (Rijkswerkplaatsen) Cursus- en kampwerk Organisatie Subsidieregeling Verzekering tegen ziekten en ongevallen Regeling met de Nederlandsche Spoorwegen voor vervoer van personeel en deelnemers aan cultureel werk Cursussen voor opleiding tot schipper Vakkampen Meisjeswerk Overzichten van het kamp- en cursuswerk Rapporten van Controleurs Invoering en organisatie van een Nederlandsche Arbeidsdienst Overname van de kampen en internaten ten behoeve van de Nederlandsche Arbeidsdienst Kampen georganiseerd door de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg Kampen georganiseerd door de Centrale voor Werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Kerken voor practisch Christendom Kampen georganiseerd door de Moderne Centrale voor Werkloozenzorg Kampen georganiseerd door de Federatie voor Werkkampen Werkzaamheden van de Stichting "Nederlands Volkskracht" Kampen georganiseerd door het Algemeen Comité voor het inrichten van internaten voor opleiding tot dienstboden Kampen georganiseerd door de Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg Werkgemeenschap voor Meisjes te Maastricht Kampen voor jeugdige voorwaardelijk veroordeelden Kamp voor dienstweigeraars "Papenvoort" te Rolde Kamp te Brienenoord "De Nederlandsche Werkgemeenschap" Cultureel werk voor gemobiliseerde militairen Subsidiëring van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe...67 III Ter kennisneming toegezonden stukken...68 ARCHIEF VAN DE INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE AANGELEGENHEDEN HET WERKFONDS (OPENBARE WERKEN) EN DE WERKVERSCHAFFING BETREFFENDE

5 SZ / Werkverschaffing 5 ARCHIEF VAN DE CONTACTCOMMISSIE WERKVERSCHAFFING BOUWBEDRIJF ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE UIT DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING ARCHIEF VAN DE RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET VRAAGSTUK VAN DE WERKLOOSHEID ONDER DE JEUGD Archief van de plenaire Commissie Algemeen Bijzonder Organisme Taakuitoefening Werkzaamheden Rapportage en adviezen Archief van Sub-Commissie I (Opneming in het Bedrijfsleven; Herscholing; Scholing van 14-jarige jongens) Algemeen Werkzaamheden Adviezen Archief van Sub-Commissie II (Kampwerk) Algemeen Werkzaamheden Advies Archief van Sub-Commissie III (Opleiding tot Dienstbode) Algemeen Werkzaamheden Adviezen Archief van Sub-Commissie IV (Cursorisch- en Vakonderwijs) Algemeen Werkzaamheden Adviezen Archief van Sub-Commissie V (Werkverschaffing voor jongeren) Algemeen Werkzaamheden Advies Archief van Sub-Commissie VI (Grote-Stadsjeugd) Algemeen Werkzaamheden Advies...84 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE KAMPEN ARCHIEF VAN HET CURATORIUM VOOR DE RIJKSKAMPEN EN INTERNATEN VOOR SOCIALE JEUGDZORG Algemeen Werkzaamheden...86 SUPPLEMENT... 87

6

7 SZ / Werkverschaffing 7 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening Periode: merendeel Archiefbloknummer: S28529 Omvang: 11,20 meter; 1142 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Commissie van Advies voor de Rijksdienst voor de Werkverruiming Contact Commissie Werkverschaffing Bouwbedrijf Curatorium voor de Rijkskampen en Internaten voor Sociale Jeugdzorg Interdepartementale Commissie van Advies inz. Aangelegenheden het Werkfonds en de Werkverschaffing betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw / Onderafdeling Werkverschaffing en Steunverlening Ministerie van Binnenlandse Zaken / Onderafdeling Werkverschaffing en Steunverlening Ministerie van Sociale Zaken / Afdeling Culturele Zorg en Sociale Jeugdzorg Ministerie van Sociale Zaken / Afdeling Steunverlening Ministerie van Sociale Zaken / Afdeling Werkverruiming Ministerie van Sociale Zaken / Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening Rijkscommissie van Advies inzake het Vraagstuk van de Werkloosheid onder de Jeugd Rijksdienst voor de Werkverruiming Samenvatting van de inhoud van het archief: Vóór 1933 was dit beleidsterrein een taak van de afdeling Armwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Rijk bestreed de werkloosheid door werkverschaffing (vooral projecten die vrijwel geen geschoolde arbeid vergden) en door werkverruiming (projecten van overheden en bedrijven). In 1934 werd het Werkfonds opgericht, dat als taak kreeg kredieten te verlenen om zodoende werkverruimingsprojecten mogelijk te maken. De loonkosten werden door Sociale Zaken betaald uit het in 1935 opgerichte Werkloosheidsubsidiefonds. Uit dit fonds verschafte het Rijk ook subsidies aan gemeenten die een steunregeling voor werkloze arbeiders kenden. Het archief is geordend op onderwerp: de meest omvangrijke rubriek bestaat uit de serie dossiers inzake de subsidiëring van werkverschaffingsprojecten (vanaf 1936), geordend per provincie en per gemeente. Bij het archief zijn ook enkele commissiearchieven gedeponeerd,, waaronder dat van

8 8 SZ / Werkverschaffing de Rijkscommissie jeugdwerkloosheid,

9 SZ / Werkverschaffing 9 Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, SZ / Werkverschaffing, , inv.nr....

10 10 SZ / Werkverschaffing Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening, AFDELING WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING, De werklozenzorg, de werkverschaffing en de steunverlening waren voor 1931 taken van de Afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. In 1924 was er al een steunregeling, die in 1931 nagenoeg ongewijzigd opnieuw werd vastgesteld. In 1931 werd de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening ingesteld door de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw Jhr. Mr. Ch. J.M. Ruys de Beerenbrouck. Aan deze afdeling werd een bureau verbonden dat de zorg voor jeugdige werklozen kreeg toegewezen (Bureau Sociale Jeugdzorg). De leiding hiervan werd opgedragen aan de Hoofdinspecteur voor de Werkverschaffing, tevens hoofd van de Sectie Werkverschaffing Meijer de Vries. Aan het hoofd van de Sectie Steunverleening kwam G.W.F. van Hoeven. In 1931 al had de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw speciale vormen van werklozenzorg voor jeugdige werklozen in het (even geroepen. In een tweetal circulates aan de gemeentebesturen werden de te nemen maatregelen uiteengezet 1. In 1933 werd het Departement van Sociale Zaken ingesteld 2. De Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening ging met de ambtenaren naar het nieuwe departement over. De taak van de afdeling werd als volgt omschreven: "Zorg voor werkverschaffing. Zorg voor steunverleening in verband met de crisiswerkloosheid. Maatregelen ter bevordering van ontwikkeling en ontspanning van werkloozen". Afdelingen Werkverruiming, Steunverleening, Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg AFDELINGEN WERKVERRUIMING, STEUNVERLEENING, CULTUREELE ZORG EN SOCIALE JEUGDZORG In 1939 werd de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening gesplitst in deze drie afdelingen 3. De taak van de Afdeling Werkverruiming werd omschreven als: "Werkverruiming en zorg voor wederopneming van arbeiders in het produktie-apparaat". De taak van de Afdeling Steunverleening werd omschreven als "Steunverlening, spaarregeling, levensmiddelen-distributie, steunregeling kleine boeren en tuinders, B-steun". En de Afdeling Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg kreeg tot taak: "Zorg, voor zooveel onder het Departement van Sociale Zaken ressorteerende, voor de cultureele belangen van alle werkloozen". Hoofd van de Afdeling Werkverruiming werd Meijer de Vries; de Afdeling Steunverleening kwam onder leiding van G.W.F. van Hoeven, die tevens hoofd werd van de Afdeling Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg. (Als zodanig werd zijn functie sinds 12 april 1940 waargenomen door Meijer de Vries). De heer Van Hoeven was hiervoor vrijgesteld van werkzaamheden voor de Afdeling Steunverleening. 1 Gedateerd 10 maart 1931 en 18 november K.B. van 8 juni 1933, Stbl Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 24 juni 1939, nr. 203 Kab.Afd. Compt.

11 SZ / Werkverschaffing 11 In december 1940 werd de leiding van de Afdeling Werkverruiming opgedragen aan de Directie van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. De Afdeling Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg werd opgeheven: de werkzaamheden werden, met uitzondering van de jeugdregistratie overgedragen aan de Afdeling Werkverruiming. De jeugdregistratie werd opgedragen aan het Rijksarbeidsbureau 4. lr. J.Th. Westhoff kreeg, naast zijn taak als Directeur van de Rijksdienst voor de Werkverruiming ook de leiding van de sociale jeugdzorg. Hem werd een commissie toegevoegd met het oog op de geregelde dagelijkse gang van zaken betreffende de jeugdzorg. Per 1 oktober 1941 ging de jeugdzorg van de Afdeling Werkverruiming over naar de Rijksdienst voor de Werkverruiming, Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg. Ook de werkzaamheden betreffende de scholing, herscholing en omschakeling van arbeiders en de tewerkstelling van hoofdarbeiders gingen over naar de Rijksdienst 5. Op 1 januari 1943 werd de Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg van de Rijksdienst voor de Werkverruiming overgenomen door het Rijksarbeidsbureau. Op 2 december 1943 werd de Afdeling Steunverleening opgeheven. De werkzaamheden werden overgenomen door de nieuwe Afdeling Sociale Bijstand. RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING RIJKSDIENST VOOR DE WERKVERRUIMING In 1939 werd ingesteld de "Rijksdienst tot bestrijding der werkloosheid, voor zover deze plaats vindt door middel van uitvoering van werken" 6. Deze Rijksdienst moest de verschillende onderdelen van de werklozenzorg in een verband gaan regelen. Tot Directeuren werden benoemd lr. J.O. de Kat, lr. J.Th. Westhoff en lr. J. Hidde Nijland. Meijer de Vries werd benoemd tot Regeringscommissaris. Deze Rijksdienst kreeg al gauw de naam "Rijksdienst voor de Werkverruiming". Aan de Rijksdienst was een Commissie van advies verbonden, die bestond uit vertegenwoordigers van de Ministers van Algemeene Zaken, Financiën en Waterstaat en van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. De leden werden benoemd door de Minister van Sociale Zaken. De Commissie stond onder voorzitterschap van de Regeringscommissaris. In 1941 werd Meijer de Vries door de Duitse bezetters als Regeringscommissaris ontslagen. Op 24 mei 1945 werd de Rijksdienst voor de Werkverruiming omgezet in de Rijksdienst tot Uitvoering van Werken (D.U.W.). INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE AANGELEGENHEDEN HET WERKFONDS (OPENBARE WERKEN) EN DE WERKVERSCHAFFING BETREFFENDE INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE AANGELEGENHEDEN HET WERKFONDS (OPENBARE WERKEN) EN DE WERKVERSCHAFFING BETREFFENDE Deze Commissie werd ingesteld op 19 mei Voorzitter was de Minister van Sociale Zaken. Onder-voorzitters waren de Directeur-Generaal voor de Werkverschaffing en Steunverleening en de Algemeen Secretaris van het Werkfonds, Secretaris was Meijer de Vries. Leden waren de Directeur-Generaal van de Waterstaat, de Directeur-Generaal voor de Cultuurtechnische Dienst en vertegenwoordigers van de Ministeries van Binnenlandsche Zaken, Financiën en Economische Zaken. 4 Beschikking van de Waarnemend Secretaris-Generaal van het Department van Sociale Zaken van 23 december 1940, nr. 496 Afd. Compt. 5 Beschikking van de Waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 25 September 1941, nr. 740 Kabinet. 6 K.B. van 20 april 1939 nr. 882 (Organisatiebesluit Werkloosheidsbestrijding 1939

12 12 SZ / Werkverschaffing De Commissie had tot taak om eenheid te brengen in zaken van Werkfonds en werkverschaffing. De Commissie werd met ingang van 31 mei 1939 opgeheven 7. CONTACTCOMMISSIE WERKVERSCHAFFING BOUWBEDRIJF CONTACTCOMMISSIE WERKVERSCHAFFING BOUWBEDRIJF Deze Commissie werd in 1936 ingesteld door de Minister van Sociale Zaken. De taak van de Commissie was de Minister "van voorlichting te dienen omtrent alle zaken, welke verband houden met uitvoering van werkverschaffingen door aannemers". In de Commissie hadden zitting vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in het bouwbedrijf; Ir. F.P. Mesu, Landbouwkundig Adviseur van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening; Ir. J.A.W.M. Vetter, ingenieur bij het Werkfonds en Meijer de Vries, Hoofdinspecteur voor de Werkverschaffing, die tevens Voorzitter was. Met ingang van 28 december 1939 werden de werkzaamheden overgenomen door de Rijksdienst voor de Werkverruiming 8. RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET VRAAGSTUK VAN DE WERKLOOSHEID ONDER DE JEUGD RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET VRAAGSTUK VAN DE WERKLOOSHEID ONDER DE JEUGD In deze Rijkscommissie onder voorzitterschap van de Minister van Sociale Zaken hadden o.a. zitting vertegenwoordigers van de z.g. "zuilen" (organisaties naar levensbeschouwelijke richting die kampen voor jeugdige werklozen organiseerden), het Nationaal Crisis Comité, Werkgevers- en Werknemersbonden, het Werkfonds 1934, het Nijverheidsonderwijs en de Arbeidsinspectie. De Rijkscommissie werd ingedeeld in zes sub-commissies, terwijl het Moderamen de coördinatie verzorgde. De sub-commissies brachten afzonderlijke adviezen uit. De voltallige Rijkscommissie bracht in 1939 advies uit inzake versterkte bestrijding van de werkloosheid onder de jeugd. In 1941 werd de Rijkscommissie opgeheven 9. COMMISSIE VOOR DE KAMPEN COMMISSIE VOOR DE KAMPEN Deze commissie werd op 29 januari 1940 door de Minister van Sociale Zaken in het leven geroepen ter bespreking van de voorzieningen, alsmede voor het onderhouden van geregeld contact op het gebied van het kampwerk voor jeugdige werklozen. Zitting in deze Commissie hadden Meijer de Vries als Voorzitter, N.H. de Graaf, Hoofdcontroleur van de Afdeling Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg, Mej. Mr. E.E. de Groot, Commies bij dezelfde afdeling en twee leden van elk van de vier kampen organiserende centrales. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Tot 1940 bevond het archief van de jeugdzorg zich wisselend in enige panden aan of in de buurt van het Bezuidenhout in 's-gravenhage. Vanaf 1940 was het Departement gehuisvest in het K.L.M.-gebouw aan de Raamweg 90 te 's-gravenhage. Op 4 januari 1943 werd het Departement met het archief overgebracht naar Amsterdam. De verhuizing geschiedde door ambtenaren van het Departement op last van de Duitsers. Bij het laden van de voor de verhuizing bestemde dekschuiten gingen nogal wat portefeuilles verloren. Een van de dekschuiten zonk tijdens het transport. In Amsterdam werd het Rijksarbeidsbureau gevestigd in het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade 108. Na de oorlog ging het archief naar Den Haag terug, waar het in de kelder 7 Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 25 mei 1939 nr Afd. W. en S. 8 Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 28 december 1939, nr Afd. W. 9 Instelling bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 4 juni 1935 nr Afd. W. en S. Opheffing bij beschikking van de Waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 18 april 1941, nr Afd. W(J).

13 SZ / Werkverschaffing 13 van de Willemsparkflat aan de Zeestraat 73 werd opgeslagen. Bij deze opslag ging de onderlinge volgorde verloren. Eind 1945, begin 1946 werd het archief door de heer W. Dekker, toenmalig medewerker van het archief van het Rijksarbeidsbureau, in drie onderdelen verdeeld, te weten: 1. arbeidsbemiddeling, 2. werkverschaffing, 3. vakopleiding en sociale jeugdzorg. Van het archief van het onderdeel arbeidsbemiddeling verschenen bij het Ministerie van Sociale Zaken twee inventarissen van de hand van de heer P. van Midden en wel: Inventaris archief van de Afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, Hierbij is tevens opgenomen de voorgeschiedenis, Inventaris archief van het Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd, In 1947 moest de kelder in de Zeestraat ontruimd worden en het archief werd tijdelijk opgeslagen op de zolder van Hotel "Galerie" te Scheveningen. In 1949 werd het door bodepersoneel per bakfiets teruggebracht naar de Zeestraat. Daar werd het archief bezien door de heer F. Los, voormalig medewerker van het archief van de Rijksdienst WV en AB. Deze stelde vast welk deel vernietigd kon worden. Van deze vernietiging werd geen proces-verbaal opgemaakt. Het archief van de jeugdzorg werd op 17 november 1952 in verband met de taakverdeling tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Ministerie van Maatschappelijk Werk overgedragen aan laatstgenoemd Ministerie. Bij verklaring van overdracht van 13/22 december 1972 kwamen de stukken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (opvolger van het Ministerie van Maatschappelijk Werk) weer terug naar het Ministerie van Sociale Zaken. Hier bekeek allereerst de heer A. Buyteweg, toenmalig medewerker van het Centraal Historisch Archief de stukken. Hij maakte fiches van de aanwezige omslagen. Later maakte de heer H. Wink aan de hand van deze fiches een voorlopige indeling van het archief, waarna de inventarisatie voltooid werd door ondergetekende. De archieven van de Afdelingen Werkverschaffing en Steunverleening, Werkverruiming en van de Rijksdienst voor de Werkverruiming waren, evenals de afdelingen en de Rijksdienst, gevestigd in een dubbel herenhuis aan het Bezuidenhout te 's-gravenhage. Bij het bombardement van het Bezuidenhoutkwartier op 3 maart 1945 werden het gebouw en het archief totaal verwoest. Na da oorlog kwamen van diverse kanten toch weer wat stukken van de betrokken afdelingen en van de Rijksdienst boven water. Bij de stukken uit de begintijd van de Rijksdienst Uitvoering Werken (D.U.W.), aanwezig in het Centraal Historisch Archief van het Ministerie van Sociale Zaken bleken nog enkele stukken en dossiers van de Rijksdienst voor de Werkverruiming aanwezig. De vijf bundels circulaires van de Rijksdienst, (inv. nrs ) werden verzameld door de heer J.G.T. de Lamaar, medewerker van de Afdeling Werkverruiming en van de Rijksdienst. Bij zijn pensionering droeg hij de bundels over aan de heer W. Dekker, Hoofd van het archief van de toenmalige Directie voor de Arbeidsvoorziening. Later werden bij diverse gelegenheden nog enkele exemplaren toegevoegd. Bij de stukken betreffende de subsidiering van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe bleken zich stukken te bevinden van de Afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Deze stukken werden bij verklaring van overdracht van 18 februari 1980 weer overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

14 14 SZ / Werkverschaffing In het archief van de Rijksdienst voor de Werkverruiming werd een dossier aangetroffen dat in 1945 ontvangen was op het Kabinet van de Minister. Het was verzonden door Bureau Inlichtingen. Het dossier hoort dus eigenlijk niet thuis in het archief van de Rijksdienst. Het is afkomstig uit het archief van de Secretarie van Staat en handelt over de voorgenomen opheffing van de Rijksdienst. Gezien de aard van het onderwerp werd besloten het dossier in het archief van de Rijksdienst te bewaren (inv. nr. 522). De Afdeling Steunverleening was gevestigd op het Departement en verhuisde dus mee naar het K.L.M.-gebouw aan de Raamweg te 's-gravenhage en in 1943 naar Amsterdam, waar de afdeling gevestigd was in het Bungehuis, Spuistraat 198. Na de oorlog moet het archief in het ongerede zijn geraakt, gezien het feit dat weinig stukken over zijn. Bij brief van 10 September 1980 werd door de Beheerder van de Departementale Archiefbewaarplaats van het Ministerie van Landbouw en Visserij aan de Beheerder van het Centraal Historisch Archief van het Ministerie van Sociale Zaken bericht, dat er in de archiefbewaarplaats van eerstgenoemd Ministerie negen kisten archiefbescheiden waren aangetroffen (5,8m), afkomstig van een viertal commissies en wel: de Interdepartementale Commissie van advies inzake aangelegenheden het Werkfonds (openbare werken) en de werkverschaffing betreffende, ; de Contactcommissie Werkverschaffing Bouwbedrijf, ; de Commissie van advies voor de Rijksdienst voor de Werkverruiming, ; de Subcommissie uit deze Commissie van advies, Deze stukken waren bij het Ministerie van Landbouw en Visserij terechtgekomen, omdat Ir. F.P. Mesu als landbouwkundig adviseur van de werkverschaffing en Directeur van de Cultuurtechnische Dienst lid was geweest van deze commissies. Bij brief van 23 September 1980 werd aangeraden de stukken over te dragen aan het Algemeen Rijksarchief, wat op 5 december 1980 geschiedde. De heer H.A.J. van Schie, medewerker van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief ontving de stukken en maakte een indeling. Hij zocht agenda's en bijlagen bij elkaar en beschreef de stukken. In september 1981 werden de stukken naar het Centraal Historisch Archief van het Ministerie van Sociale Zaken getransporteerd. Behalve deze commissie-bescheiden waren ook stukken aanwezig van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening. Deze stukken werden in het archief van de afdeling ingevoegd (inv. nrs ). Enkele stukken bleken thuis te horen in het archief van de Rijksdienst voor de Werkverruiming en van de Afdeling Steunverleening. Op 19 april 1982 werden via het Algemeen Rijksarchief 45 agenda's, 2 indices en 4 klappers van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening ontvangen. Deze werden onder de nummers 1-51 in de inventaris ingevoegd. Bij diverse andere gelegenheden werden via het Algemeen Rijksarchief nog stukken ontvangen ter invoeging in de inventaris. Foto's werden ter reproduktie verkregen uit particulier bezit van Mevr. Buijtendijk-de Vries, waarvoor mijn hartelijke dank. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

15 SZ / Werkverschaffing 15 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De materiele toestand van het archief is redelijk goed. Na de inventarisatie is de omvang van het archief ca. 12 m. Een gedeelte van het archief werd vernietigd. Verklaring van vernietiging VERKLARING VAN VERNIETIGING De Beheerder van het Historisch Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verklaart dat de hieronder vermelde bescheiden uit het archief van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening en de daaruit voortgekomen afdelingen en gedeponeerde archieven ter vernietiging zijn overgedragen aan het Bureau Vernietiging Overheidsarchieven te Apeldoorn op grond van de beschikking van de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk de dato 16 januari 1967, nrs en vastgestelde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken. s-gravenhage, november 1984 De Beheerder, (w.g.) G. van Rooij Geleidebrieven en ontvangstbevestigingen die geen bijzondere opmerkingen bevatten. Stukken betreffende het verstrekken van eenvoudige inlichtingen en mededelingen, alsmede correspondentie inzake het verstrekken van afschriften en/of duplikaten. Stukken betreffende het overmaken van gelden. Stukken betreffende benoeming, aanwijzing of ontslag van leden van Commissies. Stukken betreffende konvokaties, oproepingen, uitnodigingen, mededelingen e.d. betreffende vergaderingen en bezoeken. Voorschriften van administratief-technische aard. Duplikaten van notulen, verslagen en rapporten. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Van de archieven van de Afdelingen Werkverschaffing en Steunverleening, Werkverruiming, Steunverleening en van de Rijksdienst voor de Werkverruiming zijn te weinig stukken over om het restauratie-beginsel te kunnen toepassen. Van het archief van de met de jeugdzorg belaste afdelingen waren de stukken in bundels chronologisch gerangschikt. Er was geen scheiding gemaakt in stukken van de verschillende afdelingen, waaronder de jeugdzorg geressorteerd heeft. Op advies van het Algemeen Rijksarchief werd deze scheiding niet aangebracht. In het archief van de afdelingen die achtereenvolgens belast waren met de jeugdzorg zijn dus stukken aanwezig van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening (W. en S.), van de Afdeling Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg (C.Z. en S.J.), van de Afdeling Werkverruiming, bureau Jeugdzorg (W(J)), van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg (V. en S.) en van het Rijksarbeidsbureau, Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg (V. en S-). De stukken waren opgeborgen in omslagen naar onderwerp. Bij de inventarisatie werd gekozen voor een indeling in stukken betreffende het organisme en betreffende de uitvoering van de taak.

16 16 SZ / Werkverschaffing

17 SZ / Werkverschaffing 17 Verwant materiaal Verwant materiaal

18

19 SZ / Werkverschaffing 19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N ARCHIEF VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELING WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING A ALGEMEEN ARCHIEF VAN DE DEPARTEMENTALE AFDELING WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING A ALGEMEEN 1-45 Agenda's, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no

20 20 SZ / Werkverschaffing no no no no no no no no , 45 delen Indices op de correspondentie delen Klappers op de correspondentie delen 48 Diversen, Diversen, Gemeenten, Gemeenten, 1932 B BIJZONDER I Organisme B BIJZONDER I ORGANISME 52 Indeling van de inspecties van de Werkverschaffing, stencil. z.d 1 omslag 53 Stukken betreffende de benoeming van E.J. Buiskool tot Adjunct-Inspecteur voor de Steunverleening omslag II Taakuitoefening 1 Werkverschaffingspolitiek II TAAKUITOEFENING 1 WERKVERSCHAFFINGSPOLITIEK Circulaires van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverleening van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Sociale Zaken omslagen en zonder datum Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, houdende antwoord op de vragen van het Lid der Eerste Kamer De Savornin Lohman, minuut en copie. 23 oktober stukken 57 "De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding", door Ir. J.Th. Westhoff, Rijksinspecteur voor de Werkverschaffing te Zwolle, gedrukt deel

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.44.04 Inventaris van het archief van de Adviescommissies inzake het Aanschaffen van Machines, Gereedschapswerktuigen en Gereedschappen voor de Metaalbewerking en voor de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924)

Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.76 Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924) 1935-1989 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie