De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd."

Transcriptie

1 De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan verliezen door hem te willen winnen. Wanneer ik hen zie met hun voet op het gaspedaal en hun oog vastgeklonken aan de wijzerplaat van het uurwerk, dan zeg ik bij mezelf, ik God, dat de tijd om te leven zot gedraaid is want hij zit overvol met gebeurtenissen en ongeduld, met kletspraat en drukte, met gejaagdheid en overhaasting. Arme mensen, die te vlug zijn overgeschakeld van de zonnewijzer naar de chronometer! Ze slagen er steeds beter in de tijd te meten, maar ze kennen er het geheim niet meer van. Daarom heb ik eens nagedacht, zegt God. Ik wil hen een nieuwjaarsgeschenk cadeau doen. Ik ga hen een agenda geven. Mijn agenda, boordevol belangrijke afspraken. Elke dag een ontmoeting met mij: in de grijsheid van de tijd enkele minuten betoverd worden door de Eeuwige, door Hem die de tijd heeft. Elke dag lange momenten bij de echtgen(o)t(e), de vrienden, de kinderen. Want als de ouders lopen, zijn de kinderen daar het eerst de dupe van. Het belangrijke van de tijd is niet meer geld binnenhalen. Het is beslist, zegt God, als nieuwjaarsgeschenk ga ik hen mijn agenda geven opdat ze van de kleinste tot de grootste 'berouwvolle gehaasten' zouden worden en ontdekken dat alleen de tijd waarin men bemind heeft, gewonnen tijd is. 1

2 Een geesteszieke werd behandeld door een excentrieke psycho-analist. Na drie jaar analyse zei de zieke tegen een vriend: Deze man verkeert in grotere moeilijkheden dan ik, want ik praat en praat maar, en hij zegt niets. In drie jaar heeft hij noch ja noch nee gezegd, hij zit daar maar. Wat moet ik doen? De vriend raadde aan: Hou er mee op. Maar ophouden kon hij niet. Het probleem werd nog groter toen de psychiater stierf. Weer sprak de man zijn vriend aan: Ik zit met een nieuw probleem. Eerst was het die man die nooit iets zei en waarvan ik niet weet of hij me aanvaardde of niet, of ik gelijk had of niet. Ik praatte. Hij luisterde. Nu hij dood is, zit ik met de vraag: Wat nu? Toen zijn vriend opperde: Wat maakt het uit, als hij toch niets zei, ga dan gewoon door met praten, reageerde de man met: Iets zeggen deed hij niet, maar hij luisterde! 2

3 Moela Nasroedin ontlokte aan zijn viool voortdurend éénzelfde toon. Heel zijn familie en de buurt werd er dol van, ze zeiden: Wat is dat voor muziek? Als je leert musiceren, leer het dan goed. Je speelt altijd maar één noot. Dat is zo vervelend dat de hele buurt zelfs op de middag in slaap valt. Zijn vrouw nam het heft in handen en zei: Nu is het genoeg. We luisteren er nu al jaren naar, zo'n musicus hebben we nog nooit gehoord. Wat doe je eigenlijk? Moela antwoordde: Anderen proberen hun toon te vinden, ik heb de mijne gevonden. Zij veranderen altijd, ze zijn nog op weg om hun toon te vinden. Ik heb de mijne gevonden. Ik hoef niet meer te zoeken. Ik heb mijn doel bereikt. 3

4 Een jongetje maakte een tekening, een schilderij. Zijn moeder vroeg: Wat ben je aan het doen? Volledig in beslag genomen door zijn werk antwoordde hij: Stoor me niet, ik maak een portret van God. Zij merkte op: Maar niemand weet hoe God er uit ziet. Niemand weet waar God is. Hoe kan jij dan een portret van Hem maken! Antwoordde hij: Maak je geen zorgen. Als ik klaar ben, zullen ze weten hoe God er uit ziet. 4

5 Waarom doofde de lamp? Ik hield er mijn mantel voor, om haar voor de wind te beschermen. Daarom doofde de lamp. Waarom verwelkte de bloem? Ik drukte haar aan mijn hart in angstige liefde. Daarom verwelkte de bloem. Waarom verdroogde de stroom? Ik legde er een dam door, om hem nuttig voor mijn gebruik te maken. Daarom droogde de stroom. TAGORE RABINDRANATH. De hovenier. Wereldbibliotheek, Antwerpen,

6 Het gebeurde eens dat een koning een wijze had en geen nar. Alles ging verkeerd, daarom ging hij op zoek en vond een volmaakte nar. De koning, die hem wou testen om te weten wat hij waard was, gaf hem als opdracht: Maak een lijst van de tien grootste dwazen aan mijn hof. Gemakkelijk was anders, want hij had wel honderd hofleden. Zet die namen in volgorde: de grootste dwaas bovenaan, dan de tweede, dan de derde en breng me die lijst binnen zeven dagen. Op de zevende dag vroeg de koning: Is je lijst klaar? Ja, zei de nar. Uiterst nieuwsgierig vroeg de koning: Wie staat bovenaan? U, antwoordde de nar. Grenzeloos geërgerd riep de vorst: Ik? Verklaar me dat maar vlug! Tot gisteren had ik de eerste plaats nog niet ingevuld. Toen hebt u een van uw ministers miljoenen gegeven en hem naar een ver land gezonden om diamanten, parels en andere kostbare stenen te kopen. Ik zeg u: die man komt nooit terug. U hebt hem vertrouwd, alleen een dwaas heeft zo n vertrouwen. U bent de grootste dwaas. De koning wierp op: En wat gebeurt er als hij wel terugkomt? Dan streep ik uw naam door en zet de zijne in de plaats. 6

7 Eens wekte een man een genie tot leven. Het genie zei: Als je me oeverloos van werk voorziet, zal ik je dienaar zijn. Als je ophoudt me werk te geven, verkeer je in gevaar en dood ik je onmiddellijk. De zakenman antwoordde tevreden: Jij bent net wie ik zoek. Ik heb honderden werknemers, maar lui als ze zijn, ben ik er niets mee. Ik ga in op je voorwaarde, je levert me enkel maar voordeel op. Ik geef je zoveel werk als je maar wil, zelfs meer dan je aan kan. Overgelukkig kwam hij thuis en vertelde het genie zijn grote ambities van jaren ver. Maar binnen de minuut waren ze allemaal vervuld en het genie zei: Geef me weer en meer werk. Toen werd de man bang, waar moest hij zoveel werk vinden? Zelfs als gewiekste zakenman kon hij dat niet. Hij gaf wat ander werk, maar in een mum van tijd was dat gedaan. Tegen de morgen voelde hij dat zijn leven op het spel stond en hij rende naar een wijze en vroeg: Wat moet ik doen? Dat genie zal me doden, het heeft al alles gedaan wat ik bedenken kon. De wijze, een mathematicus, zei: Ga heen en draag hem op de cirkel vierkant te maken. Geef hem een onmogelijke opdracht, anders doodt hij je. De zakenman is al lang dood en het genie is nog altijd aan het werk. 7

8 Een kikker raakte op een modderige dorpsweg vast in een wagenspoor. Hij kon er niet meer uit. Hij probeerde en probeerde, maar het lukte niet. Zijn vrienden schoten te hulp, ze deden al het mogelijke, maar het werd avond en teleurgesteld en terneergeslagen moesten ze hem aan zijn lot overlaten. De volgende morgen dachten zij dat hij wel dood zou zijn, omdat hij midden dat wagenspoor vast zat. Toen ze een kijkje gingen nemen, zagen ze hem rondhuppelen. Ze vroegen: Wat is er gebeurd? Hoe ben je uit het spoor gekomen? Dit is een wonder. Flegmatiek antwoordde hij: Er naderde een vrachtwagen, dus ik moest er wel uit. 8

9 Eens kwam een christen bij een zenmonnik. Hij bracht de Bijbel mee en zei: Ik zou je graag een paar zinnen van Jezus voorlezen. De man, zelf een levende meester, lachte en zei: Doe maar. Daarop las de christen een paar zinsneden uit de Bergrede. Na twee of drie zinnen zei de meester: Prima, de man die deze woorden sprak, was verlicht. De ander, heel gelukkig omdat Christus werd erkend, wou meer voorlezen en deed dat ook. De meester zei: Zeker, wie dit gezegd heeft, was verlicht. De christen bedankte de meester en ging heen, volkomen gelukkig omdat Jezus door een boeddhist werd erkend, volkomen fout omdat deze meester zelf een christus was. De meester had nochtans gezegd: Prima, de man die deze woorden sprak was verlicht en: Zeker, wie dit gezegd heeft, was verlicht. Eigenlijk zei hij: Laat dat boek dicht. Genoeg. Ik heb het geproefd. Ik zeg, ja, deze man was verlicht. 9

10 De angst om opgepakt te worden door de politie en het uitputtende werk voor zijn kudde, eisten hun tol bij de priester tijdens de kerkvervolging in Mexico. Hij greep naar de fles en werd een dronkaard. Gevat en ter dood veroordeeld werd hij in de gevangenis geworpen in afwachting van zijn executie. Op de ochtend van de executie werd hij wakker met een lege cognacfles in zijn hand. Hoe hij ook probeerde zijn akte van berouw te prevelen, het lukte hem niet, verward als hij was. Plots zag hij zijn schaduw op de muur van zijn cel. Terwijl hij ernaar staarde, realiseerde hij zich dat het dom was geweest om te denken dat hij niet sterk genoeg was om zijn kudde te leiden. Even dom was het dat hij niet vluchtte. Het was een vreselijke vergissing. Tranen rolden van zijn wangen. Hij weende niet omdat hij bang was om te sterven, maar omdat hij met lege handen voor God zou verschijnen. Het leek hem op dat moment dat het makkelijker zou geweest zijn om een heilige te zijn. Het enige wat hij nodig had was wat zelfbeheersing en moed. Hij voelde zich als iemand die het geluk op de aangewezen plaats net had gemist. Hij wist nu dat er aan het einde maar één ding telde: heilig te zijn. Bron: GREEN GRAHAM. De macht en de glorie. 10

11 Op een dag holden drie mensen om een stad voor zonsondergang te bereiken. Op het moment dat de zon onderging, zouden de poorten gesloten worden. Dan moesten ze de nacht buiten de stadsmuren doorbrengen. Gevaarlijk was dat omwille van wilde dieren, dieven en moordenaars. Hoe ze ook renden, ze bereikten de stad niet tijdig. De zon was onder, de poorten toe. Een van hen riep opdat de wachters hem zouden horen, hij bonkte op de poort tot zijn handen bloedden en hij flauw viel. De tweede zocht langs de muur naar een achterpoortje, een drainagesysteem of iets waardoor hij toch binnen kon. De derde, een hasjroker keek door het sleutelgat en riep: We hoeven nergens heen, we geraken wel door het sleutelgat. 11

12 Een vrek kreeg vijftigduizend roepies schadevergoeding omwille van een treinongeluk waar hij in betrokken was. Hij had nogal wat gebroken, maar was erg blij toen hij de vijftigduizend roepies kreeg. Iedereen in de stad vertelde hij het goede nieuws: Ik heb vijftigduizend roepies gekregen en mijn vrouw ook. Daarop vroeg een vriend: Is je vrouw ook gewond bij dat ongeluk? Hij antwoordde: Neen, ze was helemaal niet gewond, maar zelfs in de chaos van het ongeluk had ik de tegenwoordigheid van geest haar haar tanden uit haar mond te slaan. Zo kreeg ze ook vijfentwintigduizend roepies. 12

13 Toen een beroemd schilderij van William Hunt voor het eerst in Londen werd geëxposeerd, stelden de critici een vraag. Het schilderij stelt Jezus voor die aan een deur staat. De deur is gesloten en het lijkt alsof ze al eeuwen gesloten is, er groeit onkruid tot vlak voor de deur. Zij ziet er heel oud en haveloos uit. Het schilderij heet Ziedaar, Ik sta aan de deur'. Het is een prachtig schilderij, maar critici zijn altijd op zoek naar één of andere fout, hun geest is gericht op iets dat ontbreekt. Toen wierpen ze op: Er is wel een klopper op de deur, maar geen knop. Hierop glimlachte Hunt en zei: Deze deur gaat van binnenuit open. 13

14 Boeddha kwam vaak door een dorp, bijna dertig keer. Er was daar een man die zich altijd voornam naar hem te gaan luisteren, maar er was altijd wel iets: zijn vrouw was ziek, of in verwachting, of er waren veel gasten in zijn huis, of er was één of ander zakelijk probleem, of nog iets anders. Boeddha kwam en ging. De man vond geen gelegenheid naar hem toe te gaan. Dertig jaar lang, dertig keer, kwam Boeddha naar dat dorp. Op een dag, toen hij zijn winkel opende, hoorde de man dat Boeddha die dag zou sterven. Hij werd zich bewust van wat hij gemist had, maar het was te laat. Hij rende als een bezetene en bereikte Boeddha tegen de avond. Boeddha had zich teruggetrokken. Hij vroeg zijn leerlingen: Heeft één van jullie iets te vragen? Zij huilden en zeiden: U hebt ons genoeg verteld en zelfs dat hebben we niet begrepen. We hebben geen vragen meer. Boeddha had de gewoonte het altijd drie keer te vragen, want hij zei: Jullie zijn zo doof, het ontgaat jullie keer op keer. Toen trok hij zich terug achter een boom. Rustig sloot hij zijn ogen en hij begon op te lossen in het heelal. Kwam toen die man aanrennen en riep: Waar is Boeddha? Ik heb lang gewacht. Ik moet hem iets vragen. Zijn leerlingen zeiden: Je bent te laat. Boeddha kwam door je dorp en we weten dat hij altijd naar je vroeg, je kwam nooit. Dertig keer is hij door je dorp gekomen. Hij was altijd dicht in de buurt van je huis. Je dorp is klein. Je hoefde maar één minuut te lopen om bij hem te zijn. Altijd als hij vroeg of jij gekomen was, moesten we hem teleur stellen. Soms stuurde hij iemand naar je toe en vroeg je te komen. Je antwoordde: Deze keer kan ik niet want het is hoogseizoen; deze keer kan ik niet want mijn vrouw is in verwachting; deze keer kan ik niet want ik heb een huis vol gasten. Nu je gekomen bent, is het te laat. 14

15 Eens raakten vier zakenmensen in de hemel. Hoe ze het voor elkaar kregen blijft een raadsel, ze moeten naar binnen gesmokkeld zijn. Toen stierf een heilige die deze vier kende. Hij kwam binnen en zag ze in de hemel. Hij vroeg zich af wat er aan de hand was, want ze waren in ijzeren ketenen gekluisterd. Hij kon zijn ogen niet geloven en vroeg aan Sint-Pieter: Wat is er aan de hand? Ik heb altijd gehoord dat in de hemel volledige vrijheid heerst, waarom zijn zij gevangen gezet? Waarom zijn zij vastgeketend? Sint-Pieter lachte en zei: Dat zijn vier zakenmensen en ze willen terug naar de aarde. Dat zou niet goed zijn. Op de een of andere manier zijn ze binnengekomen, maar als we ze terug laten gaan, zal het prestige van de hemel totaal om zeep zijn. Ze willen terug want ze zeggen dat hier geen zaken te doen zijn. Daarom hebben we ze in ketenen geslagen. 15

16 Liep eens zakenman langs een bedelaar. Deze vroeg om een paar euro s voor een kop koffie. De zakenman had, wat zakenlieden altijd hebben, grote haast. Hij zei: Volgende keer zal ik je wat geven. Nu heb ik haast. De bedelaar antwoordde: Alsjeblieft, ik ben geen zakenman, ik kan niet van beloften leven. Je geeft of je geeft niet, je zegt ja of je zegt nee, maar spreek niet over toekomst. Ik ben een bedelaar, ik kan niet van beloften leven, voor mij is er geen toekomst. 16

17 Op een dag in slecht en stormachtig weer raakte een vliegtuig uit zijn route. Iedereen vreesde het ergste. Behalve de predikant aan boord huilde iedereen. Elk moment kon de dood toeslaan. Zelfs de piloot had angst en was doodnerveus. De predikant beval iedereen te knielen en te bidden. Dat deed iedereen, behalve een kleine zakenman. De predikant vroeg: Waarom bid je niet? De man zei: Vergeef me vader, ik weet niet hoe ik bidden moet. Ik heb nog nooit gebeden. Aangezien er geen tijd was om het hem te leren, het vliegtuig kon ieder ogenblik te pletter slaan, zei de predikant: Goed, er is nu geen tijd meer. Gedraag je nu maar net alsof je in de kerk bent. Liep die zakenman het gangpad af en begon geld in te zamelen 17

18 We gingen een zieke bezoeken. In de Sint-Vincentiuskliniek voor de ingang troepten een dertigtal donkere mannen samen. De meeste onder hen hadden enorme neerhangende knevels. Door de in- en uitgaande ziekenhuisbezoekers werden ze wantrouwig en zelfs met een zekere afkeer bekeken. Bij één man zagen we zelfs - wat je de laatste tijd meer en meer ziet - duidelijk haat in zijn ogen: wat komt dat donker gespuis hier toch doen? Bij het buitenkomen stonden ze daar nog. Ik kon me niet weerhouden ernaartoe te gaan ze deinsden even terug: wat kwam die vreemde bij hen doen? Ik vroeg hen of er iets was gebeurd. Ze keken naar de enige man die er wat Vlaams kon uitbrengen: Joengske tood, zei hij. Ineens herkende ik de krantenkop van gisteren: twee broertjes van een Servisch gezin uit het Kiel waren snoep gaan kopen aan de overkant. Bij hun terugkeer werden ze neergesmakt door een Mazda met veel te hoge snelheid. De chauffeur was amper twintig. De vierjarige Sandih overleefde de klap niet. Het moest hier dus over de familie van dat jongetje gaan. We hoorden dat het binnen lag opgebaard. Doar voader, wezen ze mij, ik ging ernaartoe en drukte hem de hand. Hij keek me over onze taalgrens heen diepdroevig dankbaar aan. Ook van zijn Vlaamse buren, zo hoorde ik, had de familie veel medeleven gekregen. Mieke zei: Dan zijn jullie Serviërs? Heftig reageerden zij: Moslim, moslim, ze wilden zeggen dat in Servië het alleen de christenen waren die zo moorddadig te werk gingen. s Avonds gingen we nog eens op ziekenbezoek. De donkere mannen waren weg. Uit de tuin van de lentelijke brouwerij hadden we een bloementuiltje voor onze zieke meegebracht. Ineens kwam het in ons op: als we nu het lichaampje van het jongetje eens gingen groeten? Wij naar het mortuarium in de kelder. Ocharme, hoe lag het daar dood en verstijfd. Naast het omzwachtelde hoofdje lag een koekje: dat wat het net gaan kopen was. Ook een pas gekregen speelgoedautootje, want het zat nog in zijn doosje. We legden ons bloemtuiltje naast het koekje en het autootje, onze zieke zou dat best begrijpen. Nu pas zag ik wat op het autootje stond: crazy car. Naar: VERSTYELEN LUC. Ga in vrede. Afscheid nemen van Leven. Davidsfonds, Leuven, 2000, p

19 Een machtig manager kwam bij een collega op bezoek. Het was hoogseizoen in zaken doen. Zei de gastheer: Weet je van het overlijden, gisteren, van de big boss van Riep daarop de bezoeker uit: Wat bezielde hem, juist nu de internationale markten Trouwens er is me nog iets niet duidelijk: wat doen die honderden uurwerken hier in huis? Wel, ik hoorde dat tijd geld is, dus hoe meer, hoe liever! 19

20 Voor kleine Erik duurde de preek lang, veel te lang. Hij kreeg het rode, flikkerende lampje van het tabernakel in de gaten. Opgewonden trok hij aan de mouw van opa: Opa, als het lichtje groen wordt, gaan we dan verder? Even later kreeg hij de biechtstoel in de mot, trok aan de mouw van zijn oma en merkte op: Oma, hier verkopen ze niet veel, zeker? Het wachten aan de pashokjes in de C & A van die zaterdagvoormiddag was hij nog niet vergeten. 20

21 Een filosoof, die naar het front trok, kreeg, zoals hij had verwacht, een brief met een foto van zijn vriendin. Ze zat op het strand, met een paar op de achtergrond, een gelukkig paar, dat erg verliefd deed en als in extase was. Zij zat daar alleen, terneergeslagen, bedroefd. Een ogenblik voelde hij zich diep gelukkig omdat zij zo bedroefd was om hem. Maar onmiddellijk daarop begon hij te twijfelen: Wie is de jongeman die de foto nam? 21

22 Een arme boer kwam s avonds laat van de markt en ontdekte dat hij zijn gebedenboek niet bij zich had. Met zijn kar was hij midden het bos terecht gekomen en het deed hem pijn dat de dag zonder gebed zou voorbijgaan. Daarom prevelde hij volgend gebed: Ik heb iets dom gedaan, God. Mijn gebedenboek heb ik thuis laten liggen en daar mijn geheugen zo lek is als een zeef ken ik geen enkel gebed uit het hoofd. Daarom zal ik vijf keer achter elkaar, heel langzaam het alfabet opzeggen. Gij die alle gebeden kent, pik er maar de letters uit van de gebeden die ik me niet herinner. God hoorde hem en zei tot zijn engelen: Van alle gebeden die ik vandaag hoorde, is dit veruit het beste, het komt recht uit een nederig en oprecht hart. 22

23 Vrouw, weet je nog? We hadden niet veel om te beginnen, alles moest nog gedaan worden. We hebben het geklaard, maar het was moeilijk. Er is moed voor nodig en volharding. Er is vooral liefde voor nodig, echte liefde. Dat is niet wat je denkt als je begint. Het zijn niet alleen de kussen die je elkaar geeft, de lieve woorden die je elkaar in het oor fluistert, het gearmd zijn met elkaar. Het leven is lang, de trouwdag is maar één dag, maar daarna, weet je het nog? Daarna begint het leven pas. Dan moet je het doen en het mislukt, je begint opnieuw en het mislukt weer. Er zijn ogenblikken waarop je de moed schijnt te verliezen en de jaren volgen elkaar maar op en je komt niet vooruit, want dikwijls lijkt het wel of je achteruit gaat. Weet je nog, vrouw, al die dingen? Al die zorgen, al die lasten. Alleen, jij was er altijd. We zijn elkaar trouw gebleven. Ik heb op jou kunnen steunen en jij leunde op mij. We hebben het geluk gehad bij elkaar te blijven, we hebben samen onze taak het hoofd geboden, volgehouden en de slagen opgevangen. De ware liefde is niet van één dag, maar van altijd. Het is: elkaar helpen, elkaar begrijpen en op God vertrouwen. Kom dicht naast me zitten, vrouw, en zeg niets. Je hoeft helemaal niets te zeggen. Alleen maar samen zijn, nog eens, en de avond laten komen, tevreden omdat je taak volbracht is en dan is het goed. 23

24 Als er nou eens leven kwam in de brouwerij - dacht ik - als er nou eens gist kwam - dacht ik - gist om te hijsen aan het deeg; aan de massa; aan het brood gist om te tillen aan de aarde; aan de huizen; aan het systeem. Als er nou eens leven kwam in de brouwerij - dacht ik - als er nou eens gist kwam - dacht ik - gist om te hijsen aan het strand; aan de vuilnisbelt in de zee... gist om te tillen aan de vissen; aan de vogels; aan de zon. Als er nou eens leven kwam in de brouwerij - dacht ik - als er nou eens gist kwam - dacht ik - gist om te hijsen aan de dierbare gelovigen; aan de kerkjes... gist om te tillen aan de structuren, vrije mensen aan de vrede. Als een verdomd klein handje gist, zo worden wij in de wereld gegooid, om te tillen aan het deeg; aan de zware status quo. Er is broodnodig gist nodig. Een onnozele handvol gist die verzuipt in de bergen meel; in de brij. Gist die zijn eigen naam verliest: maar het brood en de wijn gaan leven. Als gist worden wij in de wereld gegooid in het brood, in de wijn van alle dagen. Als naamloze machten als goede goden - als God - die gist wou zijn en verzoop in de brij en zijn naam verloor. Er bleef alleen maar brood over en wijn. De graankorrel wordt gezaaid gaat onder de grond en niemand vindt hem ooit terug: je kunt alleen vertrouwen dat de oogst zal komen... Een handje gist wordt gemengd in drie zakken meel en niemand vindt het ooit terug: je kunt alleen vertrouwen dat het brood gaat leven. 24

25 Ik wil draagberrie zijn, zei de leerling. De begeleider had elke leerling van de klas uitgenodigd zich te identificeren met één van de figuren uit het evangelieverhaal van de genezing van de lamme. Waarom draagberrie? vroeg hij verwonderd. Ik wil dragen, ondersteunen, antwoordde de leerling, maar ik kan dit alleen als ik zelf gedragen en ondersteund word. Daarom wil ik draagberrie zijn. DICIM-Nieuws, sept

26 Waar ben ik vandaan gekomen en waar heb jij mij gevonden? vroeg een kind aan haar moeder. Half lachend en half schreiend antwoordde zij: Jij was verborgen in mijn hart als het diepste verlangen, mijn lieveling. Je was in de poppen van mijn kinderspel, en als ik ermee speelde, dacht ik al aan jou. In al mijn hoop en liefde, in mijn leven en in het leven van mijn moeder heb jij geleefd. In de schoot van de onsterfelijke geest die ons huis bewaart, ben jij gekoesterd sedert eeuwen. Als een lieveling van de hemel, als een bode van het morgenlicht, ben jij gestrand op de oever van mijn hart. Als ik in jouw ogen kijk, dan overweldigt mij het geluk dat jij nu 'mijn' geworden bent. Uit vrees jou te verliezen, druk ik je vast aan mijn hart! Rabindranath Tagore 26

27 Zegt de Kleine Prins: Ik had niet moeten luisteren naar die bloem. Naar bloemen moet je nooit luisteren. Je moet ze bekijken en er aan ruiken. Mijn bloem geurde over heel de planeet, maar ik wist er niet van te genieten. Ik heb er toen niets van begrepen. Ik had haar moeten beoordelen naar haar daden en niet naar haar woorden. Ze verspreidde haar geur en haar glans. Ik had nooit moeten weglopen. Antoine de Saint-Exupérie 27

28 Hij wordt weldra 68 jaar, maar men zou het hem niet geven. Een middelmatige gestalte, met een eenvoudige priestertoog, met nog een weelderige haardos die door de ouderdom nog niet grijs is geworden. Zijn blik is zacht en indringend, de mond klaar voor een zachte glimlach. Zijn goede fysieke toestand openbaart iets van zijn open, goed bewaard en joviaal uiterlijk. Alleen een beetje verzwakking in de benen doet eraan denken dat hij niet meer van de jongste is. Met hem spreken is aangenaam en gaat zonder complimenten. Als het zaken betreft, spreekt hij wat trager, zijn voorkomendheid is als van een gentleman. Hij werkt enorm hard. Hij gaat om middernacht slapen en staat kort na drie uur op. Zijn kamertje is de eenvoud zelf. Hij leest de mis om zeven uur. Iedereen drumt rond zijn altaar en later, in de sacristie, wordt hij belegerd door mensen die zich door hem willen laten zegenen, die hem willen aanraken, zijn hand of zijn kleren willen kussen, of die zich willen aanbevelen in zijn gebeden. Met de nederige eenvoud, die heiligen kenmerkt, spreekt hij tot hen over Maria, Hulp der Christenen, hij bidt met hen een wees gegroet en geeft hen zijn zegen. In de biechtstoel en op zijn kamer wachten mensen van alle leeftijden en van alle slag op een woordje, een goede raad. Wat een vader en leermeester is hij voor zijn salesianen, voor zijn kinderen! Ze willen allen bij hem biechten en een woordje van hem horen. Ze omgeven hem met genegenheid en ontzag, men is door hem ontroerd en aangedaan. Hij spreekt over zijn werken alsof hij er voor niets tussen zit. Het is God die in alles voorziet, het is God die gebruik maakt van de voorzieningen van Don Bosco en... het is de Madonna die zoveel houdt van haar kinderen! Met hem spreken wekt het verlangen op om steeds bij hem te blijven en om zijn kind te worden. Il Berico, 23 juni

29 Het begon met een droom. Ik was negen. Het was precies of ik me in een grote tuin bevond. Een hele troep jongens drong om me heen: ik hoorde ze vloeken en schreeuwen. Ik vloog er tussen en deelde rechts en links rake klappen uit, om ze tot zwijgen te brengen. Plots stond een rijzige gestalte aan mijn zijde, helemaal in het wit gehuld. "Niet met je vuisten, maar met goedheid, vermaande Hij. Ik was totaal in de war. "Wie ben je?" stamelde ik. "Ik ben de Zoon van een vrouw die je dagelijks driemaal groet, samen met je moeder." "Moeder heeft me verboden met vreemden op te trekken, antwoordde ik. Hoe heet je? Vraag het aan je moeder", was het antwoord. En naast Hem zag ik plots een dame in een stralend licht. "Kijk, sprak ze met een zachte stem. En daar zag ik voor mijn ogen allerlei wilde dieren, honden, beren die plotseling in lammeren veranderden. Ik barstte in snikken uit en zuchtte: "Wat moet dat betekenen?" De dame liet haar hand op mijn hoofd rusten en sprak: "Op het gepaste ogenblik zal je wel begrijpen. Toen schrok ik wakker. Don Bosco 29

30 Ik stond op de speelplaats met rondom mij een grote groep priesters en jongeren. Enthousiast gingen ze in op mijn voorstel om een nabijgelegen berg te beklimmen om daar op de top een heerlijke maaltijd te houden. Vol goede moed vetrokken we met de bonte bende. Velen begonnen er onvoorbereid aan, kledij en schoeisel niet geschikt voor zo n zware opdracht. De helling was steil en hindernissen maakten het, voor wie vermoeid geraakte, lastig om de berg te overwinnen. Om wat op adem te komen rustten we. Na een korte adempauze spoorde ik de begeleiders aan om vol te houden en me te volgen naar de top. Meteen begaf ik me met snelle pas weer op weg. Toen ik enige tijd later omkeek, merkte ik dat ik alleen was. Snel daalde ik weer af op zoek naar de achterblijvers. Mijn aanmoedigingen krikten hen op en ik leidde wie me nog volgden over steile hoogten. Maar opnieuw lieten allen me in de steek. Toen dacht ik: Ik moet toch boven komen, en niet alleen ik. Dat is mijn doel, dat is mijn zending. Maar wat moet ik doen om dat te bereiken? Ik daal terug af, verzamel beneden jongeren, maak mij bij hen bemind en oefen hen in het omgaan met moeilijkheden. Zo zullen zij graag met mij optrekken en samen beklimmen we de berg van God. Don Bosco 30

31 Wij waren zo innig bevriend dat wij alles openlijk bepraatten wat ons kon overkomen. Wij hadden het ook over de mogelijkheid dat één van ons zou sterven. Op een dag lazen we samen een stuk uit een heiligenleven en één van ons zei min of meer voor de grap: "Het zou mooi zijn mocht de eerste van ons beiden die sterft, een berichtje kunnen doorgeven uit het hiernamaals." Wij hebben het daar dikwijls over gehad en ten slotte maakten we een afspraak: Als God het goedvindt, zal de eerste die sterft de ander komen zeggen of hij gered is." Ik dacht niet dat zulke afspraak iets belangrijks was. Wij hadden ze met een zekere lichtzinnigheid gemaakt (maar ik zou toch niemand aanraden nog zoiets te doen). Nochtans hebben wij die afspraak tijdens de laatste ziekte van Luigi een paar maal bevestigd en hernieuwd. Ik kan zelfs zeggen dat zijn laatste woorden, zijn laatste blik er een soort bekrachtiging van waren. Heel wat studiegenoten wisten ervan. Luigi Comollo stierf op 2 april De volgende avond werd hij onder grote droefheid in de St.- Filippuskerk begraven. Wie van onze afspraak op de hoogte waren, keken benieuwd uit naar wat er zou gebeuren. Ik het allermeest. Ik hoopte dat het bericht van Luigi in staat zou zijn het grote verdriet om zijn dood te verzachten. Die avond lag ik in bed op de slaapzaal met ongeveer twintig seminaristen. Ik was heel opgewonden. Ik dacht: vannacht zal die belofte wel vervuld worden. Omstreeks halftwaalf was op de gang een dof geluid te horen. Het leek wel of een zware wagen door veel paarden getrokken naar de slaapzaal kwam gereden. Het geluid werd sterker, precies donder. De hele slaapzaal trilde. De studenten schrokken, sprongen uit bed en kropen bij elkaar in een hoek. Toen weerklonk door dat zwaar en hard geluid heen de heldere stem van Luigi Comollo. Hij zei driemaal: "Bosco, ik ben gered." Alle studenten hadden het geluid gehoord. Velen hoorden ook de stem maar verstonden de woorden niet. Enkelen, onder wie ik, verstonden ook de woorden heel duidelijk. Die gingen van dan af lange tijd van mond tot mond. Volgens mijn herinnering was het de eerste keer dat ik bang was. Ik was zo bang dat ik erg ziek werd en met één been in het graf stond. Nooit zou ik iemand aanraden zo n belofte als die tussen Luigi en mij te herhalen. God is almachtig, God is goedertieren. Gewoonlijk gaat hij op dergelijke afspraken niet in. Maar één keer vindt hij het in zijn oneindige barmhartigheid goed dat zoiets wordt nagekomen. En dat overkwam mij. Don Bosco. Jan Bosco vertelt zijn leven. Brussel, 1989, p

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Naar de Hel en terug

Naar de Hel en terug Naar de Hel en terug door Dr. Rawlings Documentatie (Mattheus 7:14-14) Video script van TBN Films Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Om hem heen kreunde het huis als ten dode gedoemd. Pleisterwerk viel

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

Kerst 2013. O ja, houdt u van de muziek van Sela? Kijk dan zeker even op pagina 18 en 19!

Kerst 2013. O ja, houdt u van de muziek van Sela? Kijk dan zeker even op pagina 18 en 19! Kerst 2013 Natuurlijk, we hadden u een EBC Magazine kunnen sturen, zoals u het van ons gewend bent. Maar we wilden u graag verrassen dit jaar. Daarom vertellen we dit keer eens niet onze EBC verhalen,

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

De Vaticaanse moorden

De Vaticaanse moorden De Vaticaanse moorden Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten D AV I D H E W S O N D E VAT I C A A N S E M O O R D E N De Fontein 2004 David Hewson 2005 Uitgeverij De Fontein Baarn, voor de Nederlandse

Nadere informatie

Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt.

Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt. Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt. Ik w il je alleen vragen het niet te verspreiden of te verkopen. Ik verdien

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Als het einde nadert. Een handleiding voor familie en vrienden van stervenden. Sue Brayne Dr Peter Fenwick

Als het einde nadert. Een handleiding voor familie en vrienden van stervenden. Sue Brayne Dr Peter Fenwick Als het einde nadert Een handleiding voor familie en vrienden van stervenden Sue Brayne Dr Peter Fenwick IN SAMENWERKING MET THE CLINICAL NEUROSCIENCE DIVISION UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 1 OPGEDRAGEN AAN

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie