VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO."

Transcriptie

1 VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000

2 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 Administratieve lessentabel... 5 Pedagogische lessentabel... 7 ALGEMEEN DEEL... 9 PARTICIPATIE AAN DE ARBEIDSWERELD SPECIFIEKE MODULE LOGISTIEKE DIENST SPECIFIEKE MODULE VOEDINGSDIENST SPECIFIEKE MODULE TECHNISCHE DIENST STAGES EN SEMINARIE Organisatie-assistentie

3 LESSENTABEL ORGANISATIE-ASSISTENTIE Administratieve lessentabel Deze lessentabel is de enige bruikbare voor de administratie). 1 Basisvorming Volledig gemeenschappelijk gedeelte 8 AV AV AV AV OF AV Godsdienst Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Nederlands Project algemene vakken Beperkt gemeenschappelijk gedeelte 4 Te kiezen uit AV Duits AV Engels AV Frans AV Maatschappelijke vorming AV Nederlands AV Plastische opvoeding AV Project algemene vakken AV Wiskunde Pedagogische aanbeveling AV Frans 1 AV Plastische opvoeding 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 2 of 4 1 of Studierichting (fundamenteel gedeelte) 20 PV PV TV TV TV TV Praktijk Huishoudkunde Voedingsdienst (x) Praktijk Huishoudkunde/Verzorging Logistieke dienst (x) Boekhouding/Toegepaste economie Participatie aan de arbeidswereld (x) Huishoudkunde Voedingsdienst (x) Huishoudkunde/Verzorging Logistieke dienst (x) Huishoudkunde/Nijverheidstechnieken/ Verzorging Seminarie (x) Organisatie-assistentie

4 1 pakketje naar keuze uit: PV Praktijk Huishoudkunde/Nijverheidstechnieken Technische dienst (x) TV Huishoudkunde/Nijverheidstechnieken Technische dienst (x) OF PV Stages Huishoudkunde (x) PV Stages Huishoudkunde/Verzorging (x) PV PV PV Stages Huishoudkunde (x) Stages Huishoudkunde/Verzorging (x) Stages Huishoudkunde/Nijverheidstechnieken (x) Complementair gedeelte: maximum 4 Geen specifieke aanbevelingen. 1 Zie apart leerplan D/1995/0279/ (x) Zie apart leerplan D/2000/0279/024. Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. 6 Organisatie-assistentie

5 Pedagogische lessentabel In deze lessentabel! worden vakbenamingen opgenomen, zoals deze voorzien zijn in de administratieve lessentabel, met het voorziene aantal lesuren;! worden classificaties van vakken (AV, KV, PV, TV) en specialiteiten (= bekwaamheidsbewijzen) weggelaten. Deze lessentabel! is een pedagogisch verantwoorde vertaling van de administratieve lessentabel;! is overzichtelijker voor leerlingen, ouders, CLB... 1 Basisvorming Volledig gemeenschappelijk gedeelte 8 Godsdienst Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke opvoeding Nederlands OF Project algemene vakken Beperkt gemeenschappelijk gedeelte 4 Te kiezen uit Duits Engels Frans Maatschappelijke vorming Nederlands Plastische opvoeding Project algemene vakken Wiskunde Pedagogische aanbeveling Frans Plastische opvoeding 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 2 of 4 1 of Studierichting (fundamenteel gedeelte) 20 Participatie aan de arbeidswereld Logistieke dienst Voedingsdienst 1 pakketje naar keuze uit Technische dienst OF Stages Stages en seminarie Complementair gedeelte: maximum 4 Geen specifieke aanbevelingen. 7 Organisatie-assistentie

6 ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar ALGEMEEN DEEL In voege vanaf 1 september 2000 Algemeen deel 8 Organisatie-assistentie

7 INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN Sociaal-pedagogische bekommernis Sociaal-economische bekommernis PROFIEL VAN DE LEERLINGEN EN BEGINSITUATIE STUDIERICHTINGPROFIEL Praktijkgerichte en tewerkstellingsgerichte studierichting Algemene doelstellingen ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EVALUATIE HET LEERPLAN EN HET OPVOEDINGSPROJECT Algemeen deel 9 Organisatie-assistentie

8 1 UITGANGSPUNTEN 1.1 Sociaal-pedagogische bekommernis Bepaalde leerlingen zijn na de derde graad aan heroriëntering toe, zie ook punt 3. Leerlingen krijgen kans hun totale persoonlijkheid te ontwikkelen. Zij maken zich vaardigheden en attitudes eigen die ze ook in hun dagelijks leven zullen kunnen gebruiken. Leerlingen worden gestimuleerd tot levenslang leren onder zeer verscheiden vormen. 1.2 Sociaal-economische bekommernis De kansen op tewerkstelling verhogen omwille van de specialisatie in voedingsdienst, logistieke dienst en eventueel technische en/of onderhoudsdienst en omwille van de stage-ervaring. Leerlingen worden goed voorbereid om als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te kunnen. Op termijn verhogen de kansen op tewerkstelling ook omwille van het diploma secundair onderwijs waardoor deelname aan bepaalde staatsexamens en de toegang tot andere onderwijsmogelijkheden mogelijk wordt.. Het verwerven van het attest van bedrijfsbeheer is een eerste stap in een eventuele vestiging als zelfstandige. 2 PROFIEL VAN DE LEERLINGEN EN BEGINSITUATIE Leerlingen die het specialisatiejaar 'Organisatie-assistentie' volgen komen uit:! 'Organisatiehulp': deze leerlingen kregen een basisopleiding om te functioneren in de logistieke dienst, de voedingsdienst en/of de technische dienst en/of de onderhoudsdienst. Als leraar is het erg belangrijk goed te weten wat leerlingen in het eerste en het tweede leerjaar 'Organisatiehulp' gekregen hebben. Eerste leerjaar logistieke dienst (2 uur/week) voedingsdienst (6 uur/week) stage in beide diensten (7 uur/week) of logistieke dienst (2 uur/week) voedingsdienst (6 uur/week) technische of onderhoudsdienst (3 uur/week) stage in de drie diensten (4 uur/week) Algemeen deel 10 Organisatie-assistentie

9 Tweede leerjaar logistieke dienst (2 uur/week) voedingsdienst (6 uur/week) technische of onderhoudsdienst, gewoonlijk zelfde keuze als in het eerste leerjaar (3 uur/week) stage in minimum twee en maximun drie diensten waarvan minimum één derde voedingsdienst! Een andere BSO-studierichting ('Verzorging', 'Groepskoken' vanaf 2002 'Grootkeuken') of TSO-studierichting ('Bijzondere jeugdzorg' vanaf 2002 'Jeugd- en gehandicaptenzorg', 'Verpleegaspiranten' vanaf 2002 'Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Sociale en technische wetenschappen') die gesitueerd is binnen het studiegebied Personenzorg. De beginsituatie van de leerlingen kan dus zeer verscheiden zijn. Bij elk vakleerplan is de beginsituatie uitgeschreven. Als leraar is het belangrijk deze goed in te schatten en eventueel individuele zelfstudieopdrachten te geven en te begeleiden. De meerderheid van de leerlingen bezit een behoorlijke sociale intelligentie, kan zich onderscheiden in sociale omgangsvormen en het leggen van relaties met andere mensen en voelt veel voor de mensgerichte oriëntering van de studierichting. Een andere groep leerlingen onderscheid zich in het technisch handelen en het manipuleren van producten. Zij voelen er veel minder voor om direct met mensen om te gaan. Hun interesses liggen duidelijk in de productgerichte oriëntering van de studierichting. 3 STUDIERICHTINGPROFIEL 3.1 Praktijkgerichte en tewerkstellingsgerichte studierichting 'Organisatie-assistentie' is praktijkgericht en heeft zowel een mensgerichte als productgerichte oriëntering. Naargelang de door de school gekozen diensten en de door de leerling gekozen stage worden leerlingen professioneel voorbereid op tewerkstelling in:! logistieke dienst: als medewerker in een voorziening met complexe zorgsituaties zoals een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, bejaardenopvang, kinderopvang...! voedingsdienst: als medewerker in de keuken, bij de bediening, in de verkoop... en/of! technische dienst: als medewerker in een doe-het-zelf-zaak, een woonwarenhuis, in een tuincentrum...! onderhoudsdienst: als medewerker in een onderhoudsdienst. Via de algemene vorming en de meer specifieke praktijkopleiding zijn deze leerlingen tevens professioneel voorbereid om meer specifieke en complexe taken uit te voeren in aanverwante dienstverlenende sectoren, zoals:! in verblijfs-, onderwijs-, vormingsinstellingen en openbare diensten...! in industrie-, distributie- en toeleveringsbedrijven...! bij gelegenheidsonthaal, in dienstencentra... Algemeen deel 11 Organisatie-assistentie

10 3.2 Algemene doelstellingen Toepassen en integreren van vaardigheden, kennis en beroepshoudingen in verband met voedingsdienst, logistieke dienst en eventueel technische dienst en/of onderhoudsdienst met het oog op:! het deskundig en methodisch uitvoeren van complexe opdrachten;! het werken onder verwijderd toezicht;! het startklaar zijn als beginnend beroepsbeoefenaar;! het uitvoeren van kwaliteitszorg rekening houdend met principes zoals klantgericht werken op een hygiënische, veilige, ecologische, economische, ergonomische wijze;! het verwerven van beroepshoudingen zoals een gepast voorkomen, stiptheid en orde, zin voor creativiteit, sociale vaardigheden, klantgericht werken, teamgericht werken, zelfstandig, verantwoordelijk en met zin voor zelfhantering. Breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Behalen van het diploma secundair onderwijs en het attest van bedrijfsbeheer. Verdere groei naar volwassenheid en het vinden van een eigen weg in de maatschappij. 4 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN! Instromen in 'Organisatie-assistentie BSO' vanuit andere studierichtingen dan 'Organisatiehulp BSO' veronderstelt dat zowel de leerling als de betrokken leraren een inspanning leveren om de aansluiting voor de diverse vakken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Leraren lezen best vooraf de leerplannen door van het eerste en het tweede leerjaar en werken verder op leerlingenmateriaal uit het eerste en het tweede leerjaar.! Stimuleren van zelfactiviteit van leerlingen door het gebruik van actieve werkvormen. Gericht opzoeken en verwerken van informatie onder andere via het gebruik van ICT is prioritair.! Methodisch werken en het streven naar kwaliteitszorg stimuleren via concrete doe-opdrachten.! Integratie stimuleren van kennis, vaardigheden en beroepshoudingen via het werken met concrete complexe situatieschetsen, klassikaal gestuurde praktijkervaringen, totaalopdrachten, projecten... Overleg tussen de leraren van de verschillende diensten, stage en seminarie is onontbeerlijk. Het afstemmen van de jaarplannen bevordert de samenwerking.! Integratie van vakken (PV, TV en AV) verhogen door thematisch en projectmatig te werken, bijvoorbeeld introductiedagen, arbeidsoriënterende dagen... Algemeen deel 12 Organisatie-assistentie

11 5 EVALUATIE Zowel handelingsgerichte vaardigheden, ondersteunende cognitieve vaardigheden als ondersteunende beroepshoudingen dienen geëvalueerd te worden. Dit kan op een permanente basis en met een éénvormig evaluatiemodel dat voor de verschillende diensten en stage gelijklopend in overleg is opgesteld. Het methodisch werken op een kwaliteitsvolle wijze en met de nodige beroepshoudingen maakt het basisstramien uit aangevuld met specifieke leerplandoelstellingen. Niet alleen het product wordt geëvalueerd maar ook het proces wordt begeleid en bijgestuurd zowel door de leerlingen zelf als door de leraren. Leerlingen dienen vooraf goed geïnformeerd te zijn over de evaluatiecriteria. 6 HET LEERPLAN EN HET OPVOEDINGSPROJECT Een school wil haar leerlingen meer meegeven dan louter vakkennis, waardeopvoeding en christelijke duiding zijn evenzeer belangrijk. Leerlingen zijn over het algemeen erg zoekend dienaangaande en erg gevoelig voor de voorbeeldfunctie van hun leraren. Ruimte scheppen om stil te staan bij zins- en zijnsvragen is noodzakelijk. Respecteren van verschillen tussen zichzelf en anderen zonder zichzelf te verliezen is de basis voor een vreedzame samenleving waarin ieder zijn weg kan vinden. Algemeen deel 13 Organisatie-assistentie

12 ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar TV BOEKHOUDING/TOEGEPASTE ECONOMIE PARTICIPATIE AAN DE ARBEIDSWERELD 2 uur/week In voege vanaf 1 september 2000 Participatie aan de arbeidswereld 14 Organisatie-assistentie

13 INHOUD 1 BEGINSITUATIE ALGEMENE DOELSTELLINGEN LEERPLANDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN Algemeen De zelfstandige ondernemer De handelsverrichtingen: bijzondere reglementeringen Het krediet De boekhoudkundige verwerking Aspecten van bedrijfsbeleid Werken als zelfstandige of als werknemer Informatica MINIMALE MATERIELE VEREISTEN EVALUATIE BIBLIOGRAFIE Participatie aan de arbeidswereld 15 Organisatie-assistentie

14 1 BEGINSITUATIE Het leerplan TV Boekhouding/Toegepaste economie - Participatie aan de arbeidswereld is bestemd voor de leerlingen van het derde leerjaar van de derde graad 'Organisatie-assistentie BSO'. Dit vak komt voor in het fundamenteel gedeelte pro rata van twee wekelijkse lestijden. De inhoud van dit vak wordt in belangrijke mate bepaald door het programma van de basiskennis van bedrijfsbeheer zoals is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 oktober Normaliter komen de leerlingen in dit specialisatiejaar uit de studierichting 'Organisatiehulp' (derde graad BSO). Hier hebben zij via het vak TV Boekhouding/Toegepaste economie - Participatie aan de arbeidswereld kennisgemaakt met een aantal aspecten uit de sociale wetgeving (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, lonen, RSZ-bijdragen voor werknemers, aanwerving van personeel, arbeidsbemiddeling). Bovendien hebben de leerlingen zich binnen dit vak een aantal ICT-basisvaardigheden eigen gemaakt aan de hand van toepassingen uit de latere beroepswereld. In een derde deel kregen zij een basisprogramma Bedrijfsbeheer aangeboden met onder andere aandacht voor de handelsverrichtingen (handelsbeleid, de aan- en verkoopverrichtingen), de BTW, de betalingen en de inningen. Uitzonderlijk kunnen ook leerlingen instromen in het derde leerjaar van de derde graad 'Organisatieassistentie' na de derde graad van de volgende studierichtingen: 'Sociale en technische wetenschappen TSO', 'Verpleegaspiranten TSO', 'Grootkeuken BSO' (de 'oude' benaming is 'Groepskoken BSO') en 'Verzorging BSO'. Enkel de leerlingen uit de derde graad 'Grootkeuken BSO' hebben voldoende elementen uit het basisprogramma van bedrijfsbeheer bestudeerd in het vak TV Hotel/Toegepaste economie/voeding - Toegepaste economie (zie VVKSO-leerplanbundel 'Grootkeuken' - derde graad BSO). Kort samengevat kwamen volgende items aan bod:! Marketing (marktvormen, commerciële samenwerkingsvormen, marketinginstrumenten),! Kwaliteitsnormen en -controle,! Wet op de handelspraktijken,! ARAB-reglementering,! Administratieve organisatie in een grootkeuken (aankoopkanalen, van prijsaanvraag tot betaling, de koopovereenkomst, inkoop- en voorraadbeleid, controlediensten en vergunningen),! Personeelsaspecten (organisatiestructuur in de grootkeuken, personeelsbeleid),! Financieel beheer en administratie (berekening kostprijs, verkoopprijs, netto- en brutowinst, winstmarges en break-even-point, budgettering, eenvoudige ratio's),! Betalingen en inningen,! Verzekeringen. Concreet betekent dit dat enkel de instroomleerlingen van de derde graad 'Grootkeuken BSO' dezelfde voorkennis van het basisprogramma Bedrijfsbeheer hebben als de leerlingen uit de derde graad 'Organisatiehulp BSO'. Instroomleerlingen uit andere studierichtingen hebben deze voorkennis niet en kunnen op het einde van dit specialisatiejaar het bijkomend getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer enkel krijgen indien zij via een individueel programma de leerinhouden van de module Basisprogramma Bedrijfsbeheer (zie VVKSO-leerplanbundel 'Organisatiehulp' - derde graad BSO, p. 53 t.e.m. 68) zelfstandig verwerken en hierover ten laatste onmiddellijk na de Allerheiligenvakantie een bijkomende toets afleggen. Dan pas heeft de delibererende klassenraad voldoende en objectieve informatie om te kunnen oordelen of deze instroomleerlingen het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer al dan niet krijgen op het einde van het specialisatiejaar. Participatie aan de arbeidswereld 16 Organisatie-assistentie

15 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De leerlingen zien in dat zij bij het zich vestigen als zelfstandige moeten voldoen aan een aantal verplichtingen en dat zij een aantal ondernemersvaardigheden moeten verwerven.. De leerlingen zijn bovendien in staat om frequent voorkomende verrichtingen in een zaak boekhoudkundig te verwerken. Zij weten dat dit steeds gebeurt aan de hand van officiële verantwoordingsstukken. Om later effectief in hun bedrijf te kunnen functioneren, moeten de leerlingen de ICT-basisvaardigheden, die zij zich in het verleden hebben eigen gemaakt, onderhouden. Een aantal van de ondernemersvaardigheden kunnen zij immers verwerken met aangepaste informaticatoepassingen. Zij leren belangrijke waarden aanvoelen, zoals respect tonen voor zichzelf en de anderen, een eerlijke houding aannemen, rechtvaardig en ethisch verantwoord handelen. Ze ontwikkelen verder een aantal vaardigheden en attitudes zoals:! orde en nauwkeurigheid;! doorzettingsvermogen;! zelfstandig en geconcentreerd werken;! assertieve houding;! klantgerichte houding;! kwaliteits- en kostenbewustzijn;! leergierigheid;! spontaan gebruik van informatiebronnen;! numerieke vaardigheid. 3 LEERPLANDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN De uitbreidingsdoelstellingen en -leerinhouden zijn cursief aangeduid. 1 De zelfstandig ondernemer (5 lestijden) LEERPLANDOELSTELLINGEN 1.1 Weten wie zich als zelfstandig ondernemer (handelaar, ambachtsman/-vrouw) kan vestigen Weten aan welke voorwaarden men moet beantwoorden om zich als zelfstandige te kunnen vestigen (handelaar, ambachtsman/ -vrouw). Opzoeken bij welke instanties men informatie en hulp kan krijgen bij het opstarten van een eigen zaak. LEERINHOUDEN De zelfstandig ondernemer (handelaar, ambachtsman/-vrouw) De voorwaarden om zich te kunnen vestigen Participatie aan de arbeidswereld 17 Organisatie-assistentie

16 1.2.1 Actuele informatie kunnen opzoeken over de wettelijke verplichtingen die vooraf moeten vervuld worden bij het starten van een eigen zaak. De instellingen opzoeken en contacteren in verband met de formaliteiten die moeten vervuld worden om aan de gestelde verplichtingen te voldoen De specifieke beroepsuitoefeningsvoorwaarden kunnen opzoeken en weten hoe men eraan moet voldoen De voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats kunnen beoordelen. De voor- en nadelen kunnen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen of huren van een onroerend goed. De wettelijke voorschriften kennen bij het afsluiten van een koopcontract voor onroerende goederen. De wettelijke voorschriften kennen bij het afsluiten van een handelshuurcontract. Het handelshuurcontract vergelijken met een privé-huurcontract. Weten wat leasing is en de voor- en nadelen in een concreet geval kunnen afwegen. In de wetgeving op de handelsvestigingen kunnen opzoeken wat voor de eigen vestiging vereist is. Weten dat vergunningen nodig zijn voor het bouwen en verbouwen. Weten welke instanties de nodige inlichtingen kunnen verschaffen over de reglementering inzake bouwen en/of verbouwen. Weten waar men de nodige informatie kan bekomen betreffende de milieuvergunningen voor de vestiging van een bepaalde zaak. 1.3 De kanalen kennen waarlangs startende ondernemers informatie en ondersteuning kunnen krijgen. De steunmaatregelen kunnen opzoeken voor startende ondernemers. Voorafgaande verplichtingen Handelsnaam, handelsregister, financieel rekeningnummer, BTW-inschrijving, huwelijksstelsel, aansluiting sociale verzekeringskas en mutualiteit Beroepsuitoefeningsvoorwaarden Vestigingswet, andere reglementeringen en vergunningen Vestigingsplaats Keuze van de vestigingsplaats Aankoop, huur of leasing gebouw/grond Vergelijking handelshuur - privé-huur Wet op de handelsvestigingen (Ver-)bouwvergunning Milieuvergunning Tegemoetkomingen Advies startersdiensten Steunmaatregelen voor starters Participatie aan de arbeidswereld 18 Organisatie-assistentie

17 2 De handelsverrichtingen bijzondere reglementeringen (5 lestijden) 2.1 De basisprincipes van de wet op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument kennen. De wettelijke aspecten en de bescherming van de consument bij e-commerce verwoorden. 2.2 Weten dat er een speciale reglementering bestaat in verband met de openingstijden. 2.3 Weten dat door de wet op de privacy bestanden moeten worden aangegeven en weten wat men moet doen om aan de verplichtingen te voldoen. 2.4 Weten wat gereglementeerd wordt bij de wet op de auteursrechten. Weten dat er softwarelicenties bestaan en wat de juiste betekenis ervan is. Concreet kunnen opzoeken op welke manier men kan bewijzen dat de softwarelicenties voldoen aan de vereisten van deze specifieke auteursrechten. 2.5 Weten dat er een milieuwetgeving bestaat. Weten waar men de nodige documenten en inlichtingen kan bekomen om aan deze wetgeving te voldoen. Wet op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument:! Prijs- en hoeveelheidsaanduiding! Voorlichting consument! Koopjes! Uitverkoop! Verkoop met verlies! Oneerlijke handelspraktijken! Gezamenlijk aanbod! Reclame! Bedenktijd bij aankopen! Wet op de handelspraktijken en e-commerce Openingstijden Wekelijkse rustdag Zondagssluiting Openingsuren Nachtwinkels De wet op de privacy Auteursrechten! Sabam! Softwarelicenties! Reprobel Milieuwetgeving 3 Het krediet (5 lestijden) 3.1 De meest voorkomende kredietvormen opsommen De betekenis en de gevolgen van een verkoop op termijn kunnen formuleren. Kredietverlening door handelaars! Verkoop op termijn Participatie aan de arbeidswereld 19 Organisatie-assistentie

18 3.1.2 De betekenis en de gevolgen van een verkoop op afbetaling kunnen formuleren. 3.2 De meest courante kredietvormen kunnen toelichten. Negatieve saldi en het kostenaspect interpreteren voor de verschillende kredieten op korte termijn. Een aflossingstabel interpreteren. Op basis van de aflossingstabellen, de intrestpercentages en het kostenaspect de verschillende kredieten bij een aantal financiële instellingen vergelijken. 3.3 Weten dat er steunmaatregelen kunnen zijn bij specifieke financieringsvormen. Weten waar men de nodige inlichtingen kan bekomen over deze steunmaatregelen. 3.4 Beseffen dat de opname van kredieten ook verplichtingen van terugbetaling inhoudt en dat geld lenen geen gratis dienstverlening is. Met een concreet voorbeeld kunnen berekenen wat krediet kost. Weten dat het toestaan van krediet ook risico's met zich meebrengt. Weten wanneer het opnemen en het toestaan van krediet verantwoord is. In een concreet geval de mogelijke kredietvormen kunnen beoordelen.! Verkoop op afbetaling Kredietverlening door financiële instellingen Op korte termijn! Kaskrediet! Kasvoorschot! Discontokrediet Op langere termijn! Hypothecair krediet! Investeringskrediet! Leasing! Financiering op afbetaling Steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen Gevaren bij kredietverlening 4 De boekhoudkundige verwerking (20 lestijden) 4.1 Het begrip boekhouden verklaren en de noodzakelijkheid ervan aantonen. De soorten ondernemingen volgens de boekhoudwetgeving kunnen opzoeken en onderscheiden (in het bijzonder voor de kleine onderneming). De algemene eisen waaraan de boekhouding van een kleine onderneming moet voldoen kennen en kunnen opzoeken (verantwoordingsstukken, volledigheid, voorzichtigheid, vormvoorwaarden, bewaringstermijn). Basisprincipes en wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering! Begrip en noodzaak! Vormvoorwaarden! Verantwoordingsstukken! Volledigheid - voorzichtigheid! Bewaringstermijn Participatie aan de arbeidswereld 20 Organisatie-assistentie

19 4.2 Het begrip vereenvoudigde boekhouding kunnen verklaren Het aankoopdagboek kunnen invullen en de leverancierskaarten kunnen opmaken en bijhouden op basis van de verantwoordingsstukken Het verkoopdagboek kunnen invullen en de klantenkaarten kunnen opmaken en bijhouden op basis van de verantwoordingsstukken De financiële dagboeken op basis van de verantwoordingsstukken kunnen invullen en eventuele klanten- en leverancierskaarten bijhouden De voorraad/inventaris kunnen bepalen en weten waarom dit belangrijk is De resultaatberekening kunnen uitvoeren en de betekenis ervan begrijpen De gegevens uit de ingevulde dagboeken kunnen gebruiken om de BTW-aangifte in te vullen. De vereenvoudigde boekhouding! Aankoopdagboek - leverancierskaarten! Verkoopdagboek - klantenkaarten! Financiële dagboeken! Voorraad/inventaris! Resultaatberekening! BTW-aangifte 4.3 Inleiding tot de dubbele boekhouding Een balans- en resultatenrekening kunnen lezen. Aanduiden welke werkmiddelen een bedrijf aanwendt en hoe ze worden gefinancieerd. Deze werk- en financieringsmiddelen ordenen op een balans. De weerslag van eenvoudige verrichtingen (aankoop, verkoop, betaling, lening...) weergeven op een balans. Een eenvoudige resultatenrekening kunnen opstellen. Het beknopt rekeningenstelsel kunnen lezen en weten waarvoor het gebruikt wordt.! Het lezen van balans- en resultatenrekening! Werkmiddelen en financiering! Eenvoudige verrichtingen (aankoop, verkoop, betaling, lening)! De resultatenrekening! Het beknopt rekeningenstelsel (betekenis) 5 Aspecten van bedrijfsbeleid (8 lestijden) 5.1 Een gezonde financiële structuur Het belang kunnen inzien van het vooraf begroten van inkomsten en uitgaven, van investeringen en financieringen.!financieel plan Participatie aan de arbeidswereld 21 Organisatie-assistentie

20 Een eenvoudig financieel plan kunnen opstellen De basisprincipes van het financieel plan kunnen inzien (bronnen en aanwending). 5.2 De elementen van de kostprijs (handelsonderneming, ambacht) kennen. Het onderscheid tussen vaste en variabele kosten concreet kunnen weergeven en toelichten met voorbeelden. Eenvoudige kostprijsberekeningen kunnen uitvoeren. 5.3 De elementen van de verkoopprijs (handelsonderneming, ambacht) kennen. De verkoopprijsberekening kunnen uitvoeren. Het begrip omzet kennen en begrijpen. De winstcoëfficiënt in de sector kennen en kunnen toepassen (= de factor waarmee de handelaar de aankoopprijs vermenigvuldigt om aan de verkoopprijs te komen). Break-even-point kunnen berekenen. 5.4 De winstmarge kunnen berekenen. De rendabiliteit van het eigen vermogen kunnen berekenen. De rendabiliteit van de eigen onderneming vergelijken met deze in de branche. Het verband kunnen leggen tussen de boekhouding en het bedrijfsbeleid. De toegevoegde waarde per tewerkgestelde kunnen berekenen. 5.5 Het belang inzien van een goed voorraadbeheer.! Basisprincipe van financieel evenwicht Kosten en kostprijsberekeningen! Elementen van de kostprijs! Onderscheid tussen variabele en vaste kosten! Eenvoudige kostprijsberekeningen Omzet en verkoopprijsberekening! Elementen van de verkoopprijs! Berekenen van de verkoopprijs! De omzet Break-even-point De begrippen netto- en brutowinst en winstmarge! De winstmarge! Netto- en brutowinst! Het begrip rendabiliteit Voorraadbeheer 6 Werken als zelfstandige of als werknemer (7 lestijden) 6.1 De belangrijke sociale rechten en verplichtingen kennen van de zelfstandigen (in hoofden bijberoep), helpers, echtgeno(o)t(e)-help- (st)er. Weten welke diensten een sociale verzekeringsmaatschappij kan vervullen. Het sociaal statuut van een bediende/arbeider kunnen situeren ten opzichte van dit van een zelfstandige. Sociaal statuut! Zelfstandige in hoofdberoep! Zelfstandige in bijberoep! Helper! Echtgeno(o)t(e)-help(st)er! Het verschil tussen bediende/arbeider en een zelfstandige Participatie aan de arbeidswereld 22 Organisatie-assistentie

21 6.2 De belangrijkste fiscale plichten en rechten van een zelfstandige (in hoofd- en bijberoep) kennen. Weten welke diensten een fiscaal raadgever (accountant...) kan vervullen. Fiscaal statuut! Zelfstandige in hoofdberoep! Zelfstandige in bijberoep! Voorafbetalingen! De belastingaangifte 6.3 De ondernemingsvormen Het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap kunnen toelichten (oprichting, aansprakelijkheid, verplichtingen) De kenmerken van de meest voorkomende vennootschapsvormen kunnen toelichten en begrijpen.! Eenmanszaak of vennootschap! Kenmerken van de meest voorkomende vennootschapsvormen: EVBA, BVBA, NV, CV 6.4 Verzekeringen tegen allerlei risico's De verplicht af te sluiten verzekeringen kennen en weten welke risico's ze dekken. Een courante polis kunnen begrijpen De voornaamste aanvullende verzekeringspolissen kennen. Noodzakelijke verzekeringen! Burgerlijke aansprakelijkheid! Brandverzekering! Autoverzekering Wenselijke verzekeringen (o.m. risico-aansprakelijkheidsverzekering) 6.5 Tegemoetkomingen bij aanwerving personeel Weten waarvoor men bij aanwerving van personeel beroep kan doen op een sociaal secretariaat Weten dat er steunmaatregelen kunnen zijn bij de aanwerving van personeel. Weten waar men de nodige inlichtingen kan bekomen voor steunmaatregelen bij de aanwerving van personeel.! Adviesmogelijkheden sociale secretariaten! Steunmaatregelen bij aanwerving 7 Informatica 7.1 Voor enkele eenvoudige problemen in een onderneming informaticatoepassingen gebruiken. Informaticatoepassingen Participatie aan de arbeidswereld 23 Organisatie-assistentie

22 4 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 4.1 Algemeen Bij de verschillende thema's staat vermeld hoeveel lestijden de leraar bij voorkeur hieraan dient te besteden. Als vertrekbasis rekenen wij op 50 lestijden voor het hele schooljaar (pro rata van 2 wekelijkse lestijden). Hier en daar staan enkele onderwerpen cursief aangeduid. Dit betekent dat deze kunnen bestudeerd worden als uitbreiding. De leraar moet oordelen of het zinvoller is om bepaalde leerinhouden grondiger in te oefenen. De leerinhouden komen uit het programma van de basiskennis van het bedrijfsbeheer en dienen minimaal aangeboden te worden om leerlingen het speciale getuigschrift te kunnen toekennen. De leerplandoelstellingen zijn bepalend voor de diepgang waarin de leerinhouden dienen te worden aangeleerd. Het heeft geen zin om de leerlingen bijvoorbeeld uitgebreid en diepgaand de module boekhouding of bedrijfsbeleid aan te bieden. Enkel wat relevant is voor het zelfstandig uitoefenen van een beroep dient als leerinhoud aangeboden te worden. Dit leerplan moet verder zo realistisch mogelijk ingekleurd worden naar de studierichting. Bepaalde leerinhouden kunnen wellicht beter in de specifieke vakken aan bod komen, bv. de HACCP-reglementering in het vak TV Huishoudkunde - Voedingsdienst, de ethische aspecten van het zelfstandig werken tijdens de lessen van godsdienst, opzoekwerk en korte verslagen van sprekers en bezoeken tijdens de lessen Project algemene vakken (of Nederlands), seminaries... Duidelijke afspraken met de betrokken vakleraren zijn dan noodzakelijk. Bij voorkeur worden de leerinhouden aangebracht via het werken aan een gevallenstudie, gebaseerd op een spilbedrijf. Zo zien de leerlingen veel beter wat de relatie is tussen de verschillende onderdelen van het leerplan. Er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om de relatie te leggen met eventueel de minionderneming, een geïntegreerd project of met het stagebedrijf. Zo leggen de leerlingen vlot de link naar de realiteit. Een aantal leerplandoelstellingen kan men ook bereiken via een goed voorbereid studiebezoek aan het plaatselijk winkelcentrum, de winkelstraat of het stagebedrijf. De leerlingen kunnen, individueel of in groepswerk, dan zelf opdrachten uitvoeren en informatie verzamelen. Dit gebeurt op basis van eigen waarnemingen, interviews, foto's, video-opnames... Nadien volgt de nabespreking in de klas. Andere leerinhouden kunnen misschien beter gerealiseerd worden door een spreker uit te nodigen in de klas. De vakleraar dient hem vooraf goed te informeren over de beginsituatie van de leerlingen en over de te bereiken doelstellingen. 4.2 De zelfstandige ondernemer De plaatselijke middenstandsorganisatie (bv. de starterscel) kan interessante sprekers voorstellen die dit thema vanuit hun praktijk interessant kunnen brengen. Eventueel kan men hiervoor een oud-leerling of de verantwoordelijke van een stagebedrijf aanspreken. Door gebruik te maken van de enorme mogelijkheden van het Internet zullen de leerlingen snel ontdekken dat eigenlijk alle informatie binnen handbereik is. Belangrijk is het dat de leraar dit laat gebeuren op een gestructureerde wijze. Participatie aan de arbeidswereld 24 Organisatie-assistentie

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048 BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2008 VVKSO BRUSSEL BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2008 Vlaams

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE Vak(ken): TV Kantoortechnieken/ toegepaste

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel VSKO Leerplan OPLEIDING Kantooradministratie en gegevensbeheer SOSP BSO3 Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 06-07/1634/N/G 1 maart 2007 Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO3 2007-03-01

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie