archief & geschiedenis Verzamelinventaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "archief & geschiedenis Verzamelinventaris"

Transcriptie

1 archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) drs. K.A.M. Engbers MA drs. A.L. Hempenius

2 Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van de archieven van de Bemalingswaterschappen en -polders inliggend in het waterschap Westerkwartier in de periode De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Grafische verzorging: Sagittarius Graphic Design te Groningen. Drukwerk Waterschap Noorderzijlvest. Bindwerk: Provincie Fryslân. Omslagillustraties voorzijde: Liber magistratus Daventriensis in quo scribentur concordata magistratus et comunitatis: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, van het archief der stad Deventer, 1 e afdeling (tot 1591), inv. nr. MA 2b, fol. 25v., 28 augustus Omslagillustraties achterzijde: 1. Getijdenboek, Parijs?, : Koninklijke (v.l.n.r.) Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 14, fol. 116v. 2. Getijdenboek, Zuidelijk Holland en Utrecht, en : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 133 E 17, fol. 174r. 3. Getijdenboek, Delft, : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 135 E 18, fol. 108r. 4. Getijdenboek van Catharina van Aragon, Zuidelijke Nederlanden, illustrator: Willem Vrelant, ca. 1460: Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 7, fol. 55r. 5. Gebedenboek, Maastricht - Convent van Maagdendriesch, ca ( ): Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 134 C 53, fol. 1r. CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage: Engbers, Karel Albertus Maria Hempenius, A.L. Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) (1991) - Bibliografie. Groningen: Laurentius Archief & Geschiedenis: Laurentius Archief & Geschiedenis XVII ISBN: ISSN: ISSN: Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest IX Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

3 Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790)

4

5 Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) drs. K.A.M. Engbers MA drs. A.L. Hempenius Laurentius Archief & Geschiedenis Waterschap Noorderzijlvest Groningen 2010 Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest IX

6 4 Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van de archieven van de Bemalingswaterschappen en -polders inliggend in het waterschap Westerkwartier in De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Bemalingswaterschappen Westerkwartier

7 Woord vooraf De nu voor u liggende inventaris is het negende deel in een nieuwe reeks archieftoegangen van het waterschap Noorderzijlvest. Mijn voorganger, drs. A.L. Hempenius, waterschapsarchivaris bij het waterschap Noorderzijlvest, heeft in zijn lange carrière bij het waterschap Noorderzijlvest en diens rechtsvoorgangers tal van archieven geïnventariseerd. Wegens omstandigheden zijn deze toegangen op de archieven nooit gepubliceerd. Ondergetekende is van mening dat een goed archiefbeheer staat en valt met het beschikbaar stellen van je beheerde informatiebronnen. Als archivaris dien je je archieven te beheren maar ook beschikbaar stellen aan de onderzoekers. Door de archieven toegankelijk te maken kan een groot publiek er kennis van nemen. Het uitgeven van archieftoegangen is dan slechts de eerste stap. Met de komst van de nieuwe reeks Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest is hier een start mee gemaakt. Deze klassieke verzamelarchiefinventaris van de bemalingswaterschappen inliggend in het waterschap Westerkwariter is het negende deel in de nieuwe reeks. De nu voor u liggende inventaris is grotendeels van de hand van drs. A.L. Hempenius en deels van de hand van ondergetekende. Het merendeel van de beschrijving der stukken en de (historische) inleiding zijn van zijn hand. Ondergetekende heeft een relatief klein aantal archiefstukken beschreven en het geheel geplaatst in een standaard archiefschema. Daar deze verzamelinventaris en de bijlagen niet eerder zijn gepubliceerd vergde het verzamelen van de gegevens relatief veel werk. Ondergetekende is eigenaar bij Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Laurentius Archief & Geschiedenis is door het waterschap Noorderzijlvest ingeschakeld om de taken van zijn voorganger, waterschapsarchivaris, drs. A.L. Hempenius, voort te zetten. Groningen, H. Herhardus van Casnád c.q. van Hongarije drs. K.A.M. Engbers MA Laurentius Archief & Geschiedenis Waarnemend waterschapsarchivaris waterschap Noorderzijlvest Woord vooraf

8 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

9 7 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Bemalingswaterschappen c.q. -polders in Westerkwartier 27 I Historisch overzicht 27 I.1 Algemene gegevens 27 I.2 Gegevens van (zeer) kleine polders 28 I.3 Overige polders 31 I.4 Overige waterschappen 42 I. Waterschappen liggende in het huidige Wetterskip Fryslân 43 I. Waterschapspeilen 43 II Geschiedenis van het archief 44 II.1 Verwerving van de archieven 44 II.2 Registratuur en berging van de archieven 4 II.3 Voorgaande bewerkingsmomenten 4 III Verantwoording van de inventarisatie 4 III.1 Algemeen 4 III.2 Vernietiging van archiefbescheiden 4 IV Aanwijzingen voor de gebruiker 4 IV.1 Onderzoek doen in het archief 4 IV.2 Citeerwijze 4 verzamelinventaris van de archieven van de BEMaLINGS- WaTErSCHaPPEN C.Q. -PoLdErS, ZIJNdE MoLEN- EN PoMPPoLdErS, die IN HET KErNGEBEId van HET WaTErSCHaP WESTErKWarTIEr HEBBEN BESTaaN (1790) archief van het waterschap allersma (1907) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 2 Inhoudsopgave

10 8 archief van het waterschap Balmahuisterrijtje Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden 4 2 archief van het waterschap Besheersdiep (1911) Inleiding 1.1 Kerngegevens 1.2 Enige historische gegevens 1.3 Verkrijging der archiefbescheiden 2 7 archief van het waterschap de Besheerpolder (1871) Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken 1 archief van het waterschap Bombay Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Bemalingswaterschappen Westerkwartier

11 Werken 2.2. Werken van derden Varia archief van het waterschap de Bouwerderpolder (1890) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en opheffing Belastingheffing Financiën Werken 9 archief van het waterschap de dijken Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en vernietiging der archiefbescheiden archief van het waterschap doezum en opende Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en waterschap/waterschapsorganisatie Belastingheffing Eigendommen en visrecht Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden Varia 81 Inhoudsopgave

12 10 archief van het waterschap de drie Polders (1909) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en opheffing Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 87 archief van het waterschap Eelderwolderpolder (1916) (1988) 88 1 Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 92 archief van het waterschap de Eendragt Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de fanerpolder (1807) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en vernietiging der archiefbescheiden 97 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

13 Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere aard Reglementering Bestuur en verkiezingen Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 102 archief van het waterschap fransummerpolder (1930) Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de fransummer-wierummerpolder (1821) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Groenepolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Grootegast (1926) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering 112 Inhoudsopgave

14 Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 113 archief van het waterschap Grootegastermolenpolder (1847) Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Omslagheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 119 archief van het waterschap de Haarstervaart Inleiding Kerngegevens archief van het waterschap de Hilmahuistermolenpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 12 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

15 13 archief van het waterschap de Hoop en verwachting Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Notulen Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Wapen Reglement van orde Archiefbeheer Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Gemalen en woning Overige werken Schouw Werken van derden 137 archief van het waterschap Joeswerd Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Jonge Held (1828) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en bestuursinrichting Belastingheffing Vrijdom van molenschot c.q. van waterschapsomslag Eigendommen 14 Inhoudsopgave

16 Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 147 archief van het waterschap de Juursemakluft (1813) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Aanwinst Cazimier 12 archief van het waterschap de Kale Weg Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken Werken van derden Aanwinst Cazimier 17 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

17 1 archief van het waterschap de Kleine Eendragt (1829) Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Korhorn Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Kriegsman (1810) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Gedeponeerde archieven 1 archief van het waterschap de Lage Meeden (1809) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen 170 Inhoudsopgave

18 Financiën Personeel Werken van belanghebbende respectievelijk participanten van de watermolen Werken van het waterschap De Lagemeeden Werken van derden 172 archief van het waterschap de Lauwers (Grootegast) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Algemeen Gedeponeerde archivalia 17 archief van het waterschap de Lauwers (Grijpskerk) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 178 archief van het waterschap Lutjegastermolenpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Martinuspolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden Bemalingswaterschappen Westerkwartier

19 17 archief van het waterschap Medenertilsterpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van de Nieuwe ruigzandsterpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens 18 archief van het waterschap Nijlandsterpolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Noordwijkerpolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oldehoofsterpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap ons Behoud Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de oude Held (1807) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden 19 Inhoudsopgave

20 Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 199 archief van het waterschap de oude Leij Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oude riet Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oude ruigezandsterpolder (1794) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken betreffende algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Bestuurssamenstelling Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden Geschiedenis van de bedijking 207 archief van het waterschap de oxwerdermolenpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens 209 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

21 Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Polmapolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Saaksummerpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Sebaldebuurstermolenpolder (1801) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Oprichting, Reglementering en opheffing Archiefbeheer Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Watermolen, gemaal en woning Andere objecten en werken Werken van derden 222 archief van het waterschaptienboerenpolder (1860) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Inhoudsopgave

22 20 archief van het waterschap Tolberterpetten (1929) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Twee Provinciën Inleiding Kerngegevens 228 archief van het waterschap de verbetering (1798) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en ontpoldering Archiefbeheer Bestuur Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Watermolens en stoomgemaal Waterafvoer en peilbeheer Andere werken en onderhoud Ontvangst van water van andere waterschappen Werken van derden 237 archief van het waterschap de ver(e)eniging Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing 242 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

23 Eigendommen Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 24 archief van het waterschap vredewold Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Waardsterpolder (1790) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 20 archief van het waterschap Wemerpolder (1957) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Westerdeel-Langewold Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard 2 Inhoudsopgave

24 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Werken & Werken van derden Varia 27 archief van het waterschap de Westerhorner(molen)polder (1813) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Gedeponeerde archieven 22 archief van het waterschap de Westzandemermolenpolder (1818) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken & Werken van derden 27 archief van het waterschap Wierumerpolder Inleiding Kerngegevens 28 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

25 Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van de polder Zuiderham Inleiding Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Zuiderpolder Inleiding Kerngegevens 271 archief van het waterschap Zuidhorner Zuiderpolder (1839) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 274 archief van het waterschap de Zuidpolder (1959) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Bestuur en verkiezingen Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel 280 Inhoudsopgave

26 Werken Varia 280 archief van het waterschap de Zuidwending Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Zwakkenburger- en Ellersvelderpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden BIJLaGEN 287 Bijlage I Enige personele gegevens betreffende het waterschap Balmahuisterrijtje 288 Bijlage II Overzicht van de notulen van de ingelandenvergaderling van het waterschap De Besheerpolder betreffende de molenaarswoning 289 Bijlage III Transcriptie archief waterschap Fanerpolder, inv. nr Bijlage IV Enige personele gegevens betreffende het waterschap Hilmahuistermolenpolder 294 Bijlage V Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Hoop en Verwachting 29 Bijlage VI Transcripties betreffende het waterschap De Kriegsman 297 Bijlage VII Transcripties betreffende het waterschap De Lagemeeden 302 Bijlage VIII Transcriptie archief waterschap Noordwijkerpolder, inv. nr Bijlage IX Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Sebaldebuurstermolden 307 Bijlage X Transcriptie betreffende archivalia van het waterschap De Sebaldebuurstermolden 308 Bijlage XI Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Verbetering 314 Bijlage XII Transcripties betreffende het waterschap De Verbetering 31 Bijlage XIII Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Vereeniging 319 Bijlage XIV Enige personele gegevens betreffende het waterschap Vredewold 320 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

27 2 LIJSTEN 321 Lijst van gebruikte afkortingen 322 Lijst van geraadpleegde archivalia 323 Lijst van geraadpleegde literatuur 32 Inhoudsopgave

28 2 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

29 27 De bemalingswaterschappen c.q. -polders in Westerkwartier I Historisch overzicht Binnen het waterschap Westerkwartier hebben 62 kleinere bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, bestaan. Veel van deze inliggende organen zijn in de loop der tijd samengevoegd met het waterschap Westerkwartier. De hoofdtaak van de bemalingswaterschappen en molen- en pomppolders is het bemalen van een bepaalde oppervlakte land om zo de waterstand op peil te houden. I.1 algemene gegevens Polders zijn in wezen verenigingen van landbezitters, die zich door middel van een onderling reglement of poldercontract hebben verbonden tot oprichting van een polder met of zelfs zonder een bemalingswerktuig. Het boezemwaterschap (Westerkwartier) heeft in een polder alle rechten om onder schouw staande watergangen en kunstwerken te schouwen en aanwijzingen te geven tot verbetering van de toestand. Om een watermolen te bouwen was vergunning van Gedeputeerde Staten (G.S.) nodig (in de Franse tijd: van het Departementaal Bestuur); in de aanloop naar de vergunningverlening kwamen de gemaakte afspraken uiteraard ter tafel. 1 Strikt genomen is een polder geen rechtsvoorganger van een waterschap, maar in de praktijk gaan natuurlijk polderwerken en het archiefmateriaal over naar het waterschap. In veel waterschappen is in de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw werk uitgevoerd ter verbetering van de waterafvoer, met subsidie van het Rijk in het kader van de werkloosheidsbestrijding, en onder directie van de Nederlandsche Heidemij. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ook nog werken uitgevoerd onder regie van de cultuurmaatschappijen. Van deze werken zijn weinig stukken bewaard. 1 De situatie vóór 1795 is niet geheel duidelijk: De oprichting van molenpolders paste niet in het toen bestaande systeem van zijlvesten en dijkrechten. G.S en de Hoge Justitie Kamer waakten wel voor overlast jegens andere ingelanden. Inleiding

30 28 In correspondentie en notulen vindt men hier en daar vermelding van het verdwijnen van eigenaren van boerderijen. De tengevolge daarvan noodzakelijke verruiming van de verkiesbaarheid is veelal jarenlang oogluikend toegelaten en min of meer bij toeval gelegaliseerd door een besluit terzake van G.S., zoals te zien bij de Oude Ruigezandsterpolder: het besluit is van 1957, maar al vanaf 1946 woonde er geen eigenaar meer in de polder. 2 I.2 Gegevens van (zeer) kleine polders Naast de in deze verzamelinventaris opgenomen waterschappen c.q. polders zijn er velen beschreven in Geertsema en Van Rijn. 3 De onderstaande (zeer) kleine polders zijn echter niet vermeldt bij Geertsema en Van Rijn. Bansemapolder Ligging Bijzonderheden Archief Ingeklemd door de waterschappen Joeswerd, Medenertilsterpolder (ten noorden van de uitwateringstocht naar het Aduarderdiep), onbemalen gronden, en het Aduarderdiep) ha. Geen bemaling. Waterschap Noorderzijlvest (Wp NZV), Archief waterschap Westerkwartier, inv. nrs. 137, 749 en Scheerhoornpolder Ligging Bijzonderheden Ten noorden van Boerakker, ten noorden grenzend aan de Matsloot). Polder van Harm Scheerhoorn te Boerakker, gemeente Leek. 7 Harm Scheerhoorn heeft zijn percelen, kadastraal bekend gemeente Leek, sectie I afgedamd en een molentje gezet, dat uitslaat op een sloot tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Leek, sectie I, nr en ha. met windmotor. 9 2 Waterschap Noorderzijlvest (Wp NZV), Archief Oude Ruigzandsterpolder (1794) , inv. nr C.C. Geertsema, De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen (Groningen 1910); -, Zeeweringen (Groningen 1910) en K. van Rijn en C. Bruinings, Beschrijving van de molenpolders in het Westerkwartier der provincie Groningen, en de daardoor uitwaterende in de provincie Drenthe (Groningen 1862). 4 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier (1836) (1995), inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Volgens brief van Y. Bakker aan gecommitteerden d.d. 17 augustus 1953 bemalen ongereglementeerde polder. 7 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Uitgaande brief d.d. 6 juni 1921, nr. 416d. 9 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Bemalingswaterschappen Westerkwartier

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere?

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Student: Stephanie Elfert Studentnummer: 1555566 Stagebegeleider: Talien van der Dussen Praktijkbegeleider: Daniëlle van Norel Inhoudsopgave

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid?

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? M.S. de Graaf-Kouijzer RT Masteropleiding ASRE-MSRE Begeleider: mr. T. ten Have RT 31 januari 2006 Voorwoord Voor u ligt de Master Thesis

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH H E L E N P A R A D IJ S Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland Frits David Zeiler Bergen NH In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek 2008 Er is geen gedeelte van onzen Vaderlandschen

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 25 juni 2008 1 VRAAGBAAK

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV)

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) Gerechtshof te Amsterdam Rolnummer: 200.127.525/01 Ingediend op 23 december 2013 NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) inzake het verzoek van: I. Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie