archief & geschiedenis Verzamelinventaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "archief & geschiedenis Verzamelinventaris"

Transcriptie

1 archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) drs. K.A.M. Engbers MA drs. A.L. Hempenius

2 Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van de archieven van de Bemalingswaterschappen en -polders inliggend in het waterschap Westerkwartier in de periode De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Grafische verzorging: Sagittarius Graphic Design te Groningen. Drukwerk Waterschap Noorderzijlvest. Bindwerk: Provincie Fryslân. Omslagillustraties voorzijde: Liber magistratus Daventriensis in quo scribentur concordata magistratus et comunitatis: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, van het archief der stad Deventer, 1 e afdeling (tot 1591), inv. nr. MA 2b, fol. 25v., 28 augustus Omslagillustraties achterzijde: 1. Getijdenboek, Parijs?, : Koninklijke (v.l.n.r.) Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 14, fol. 116v. 2. Getijdenboek, Zuidelijk Holland en Utrecht, en : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 133 E 17, fol. 174r. 3. Getijdenboek, Delft, : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 135 E 18, fol. 108r. 4. Getijdenboek van Catharina van Aragon, Zuidelijke Nederlanden, illustrator: Willem Vrelant, ca. 1460: Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 7, fol. 55r. 5. Gebedenboek, Maastricht - Convent van Maagdendriesch, ca ( ): Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 134 C 53, fol. 1r. CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage: Engbers, Karel Albertus Maria Hempenius, A.L. Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) (1991) - Bibliografie. Groningen: Laurentius Archief & Geschiedenis: Laurentius Archief & Geschiedenis XVII ISBN: ISSN: ISSN: Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest IX Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

3 Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790)

4

5 Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) drs. K.A.M. Engbers MA drs. A.L. Hempenius Laurentius Archief & Geschiedenis Waterschap Noorderzijlvest Groningen 2010 Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest IX

6 4 Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van de archieven van de Bemalingswaterschappen en -polders inliggend in het waterschap Westerkwartier in De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis XVII Bemalingswaterschappen Westerkwartier

7 Woord vooraf De nu voor u liggende inventaris is het negende deel in een nieuwe reeks archieftoegangen van het waterschap Noorderzijlvest. Mijn voorganger, drs. A.L. Hempenius, waterschapsarchivaris bij het waterschap Noorderzijlvest, heeft in zijn lange carrière bij het waterschap Noorderzijlvest en diens rechtsvoorgangers tal van archieven geïnventariseerd. Wegens omstandigheden zijn deze toegangen op de archieven nooit gepubliceerd. Ondergetekende is van mening dat een goed archiefbeheer staat en valt met het beschikbaar stellen van je beheerde informatiebronnen. Als archivaris dien je je archieven te beheren maar ook beschikbaar stellen aan de onderzoekers. Door de archieven toegankelijk te maken kan een groot publiek er kennis van nemen. Het uitgeven van archieftoegangen is dan slechts de eerste stap. Met de komst van de nieuwe reeks Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest is hier een start mee gemaakt. Deze klassieke verzamelarchiefinventaris van de bemalingswaterschappen inliggend in het waterschap Westerkwariter is het negende deel in de nieuwe reeks. De nu voor u liggende inventaris is grotendeels van de hand van drs. A.L. Hempenius en deels van de hand van ondergetekende. Het merendeel van de beschrijving der stukken en de (historische) inleiding zijn van zijn hand. Ondergetekende heeft een relatief klein aantal archiefstukken beschreven en het geheel geplaatst in een standaard archiefschema. Daar deze verzamelinventaris en de bijlagen niet eerder zijn gepubliceerd vergde het verzamelen van de gegevens relatief veel werk. Ondergetekende is eigenaar bij Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Laurentius Archief & Geschiedenis is door het waterschap Noorderzijlvest ingeschakeld om de taken van zijn voorganger, waterschapsarchivaris, drs. A.L. Hempenius, voort te zetten. Groningen, H. Herhardus van Casnád c.q. van Hongarije drs. K.A.M. Engbers MA Laurentius Archief & Geschiedenis Waarnemend waterschapsarchivaris waterschap Noorderzijlvest Woord vooraf

8 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

9 7 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Bemalingswaterschappen c.q. -polders in Westerkwartier 27 I Historisch overzicht 27 I.1 Algemene gegevens 27 I.2 Gegevens van (zeer) kleine polders 28 I.3 Overige polders 31 I.4 Overige waterschappen 42 I. Waterschappen liggende in het huidige Wetterskip Fryslân 43 I. Waterschapspeilen 43 II Geschiedenis van het archief 44 II.1 Verwerving van de archieven 44 II.2 Registratuur en berging van de archieven 4 II.3 Voorgaande bewerkingsmomenten 4 III Verantwoording van de inventarisatie 4 III.1 Algemeen 4 III.2 Vernietiging van archiefbescheiden 4 IV Aanwijzingen voor de gebruiker 4 IV.1 Onderzoek doen in het archief 4 IV.2 Citeerwijze 4 verzamelinventaris van de archieven van de BEMaLINGS- WaTErSCHaPPEN C.Q. -PoLdErS, ZIJNdE MoLEN- EN PoMPPoLdErS, die IN HET KErNGEBEId van HET WaTErSCHaP WESTErKWarTIEr HEBBEN BESTaaN (1790) archief van het waterschap allersma (1907) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 2 Inhoudsopgave

10 8 archief van het waterschap Balmahuisterrijtje Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden 4 2 archief van het waterschap Besheersdiep (1911) Inleiding 1.1 Kerngegevens 1.2 Enige historische gegevens 1.3 Verkrijging der archiefbescheiden 2 7 archief van het waterschap de Besheerpolder (1871) Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken 1 archief van het waterschap Bombay Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Bemalingswaterschappen Westerkwartier

11 Werken 2.2. Werken van derden Varia archief van het waterschap de Bouwerderpolder (1890) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en opheffing Belastingheffing Financiën Werken 9 archief van het waterschap de dijken Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en vernietiging der archiefbescheiden archief van het waterschap doezum en opende Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en waterschap/waterschapsorganisatie Belastingheffing Eigendommen en visrecht Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden Varia 81 Inhoudsopgave

12 10 archief van het waterschap de drie Polders (1909) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en opheffing Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 87 archief van het waterschap Eelderwolderpolder (1916) (1988) 88 1 Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 92 archief van het waterschap de Eendragt Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de fanerpolder (1807) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en vernietiging der archiefbescheiden 97 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

13 Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere aard Reglementering Bestuur en verkiezingen Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 102 archief van het waterschap fransummerpolder (1930) Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de fransummer-wierummerpolder (1821) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Groenepolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Grootegast (1926) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering 112 Inhoudsopgave

14 Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden 113 archief van het waterschap Grootegastermolenpolder (1847) Inleiding Kerngegevens Vernietiging der archiefbescheiden Verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Omslagheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 119 archief van het waterschap de Haarstervaart Inleiding Kerngegevens archief van het waterschap de Hilmahuistermolenpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden 12 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

15 13 archief van het waterschap de Hoop en verwachting Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Notulen Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Wapen Reglement van orde Archiefbeheer Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Gemalen en woning Overige werken Schouw Werken van derden 137 archief van het waterschap Joeswerd Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Jonge Held (1828) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en bestuursinrichting Belastingheffing Vrijdom van molenschot c.q. van waterschapsomslag Eigendommen 14 Inhoudsopgave

16 Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 147 archief van het waterschap de Juursemakluft (1813) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Aanwinst Cazimier 12 archief van het waterschap de Kale Weg Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken Werken van derden Aanwinst Cazimier 17 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

17 1 archief van het waterschap de Kleine Eendragt (1829) Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Korhorn Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Kriegsman (1810) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Gedeponeerde archieven 1 archief van het waterschap de Lage Meeden (1809) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen 170 Inhoudsopgave

18 Financiën Personeel Werken van belanghebbende respectievelijk participanten van de watermolen Werken van het waterschap De Lagemeeden Werken van derden 172 archief van het waterschap de Lauwers (Grootegast) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Algemeen Gedeponeerde archivalia 17 archief van het waterschap de Lauwers (Grijpskerk) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 178 archief van het waterschap Lutjegastermolenpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Martinuspolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden Bemalingswaterschappen Westerkwartier

19 17 archief van het waterschap Medenertilsterpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van de Nieuwe ruigzandsterpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens 18 archief van het waterschap Nijlandsterpolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Noordwijkerpolder Inleiding Kerngegevens Verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oldehoofsterpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap ons Behoud Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de oude Held (1807) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden 19 Inhoudsopgave

20 Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 199 archief van het waterschap de oude Leij Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oude riet Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap oude ruigezandsterpolder (1794) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken betreffende algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Bestuurssamenstelling Belastingheffing Financiën Werken Werken van derden Geschiedenis van de bedijking 207 archief van het waterschap de oxwerdermolenpolder Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens 209 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

21 Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Polmapolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Saaksummerpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Sebaldebuurstermolenpolder (1801) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Oprichting, Reglementering en opheffing Archiefbeheer Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Watermolen, gemaal en woning Andere objecten en werken Werken van derden 222 archief van het waterschaptienboerenpolder (1860) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Inhoudsopgave

22 20 archief van het waterschap Tolberterpetten (1929) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Twee Provinciën Inleiding Kerngegevens 228 archief van het waterschap de verbetering (1798) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering en ontpoldering Archiefbeheer Bestuur Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Watermolens en stoomgemaal Waterafvoer en peilbeheer Andere werken en onderhoud Ontvangst van water van andere waterschappen Werken van derden 237 archief van het waterschap de ver(e)eniging Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing 242 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

23 Eigendommen Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 24 archief van het waterschap vredewold Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Waardsterpolder (1790) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Personeel Werken Schouw Werken van derden 20 archief van het waterschap Wemerpolder (1957) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap Westerdeel-Langewold Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard 2 Inhoudsopgave

24 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Financiën Werken & Werken van derden Varia 27 archief van het waterschap de Westerhorner(molen)polder (1813) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken Werken van derden Gedeponeerde archieven 22 archief van het waterschap de Westzandemermolenpolder (1818) Inleiding Kerngegevens Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel Werken & Werken van derden 27 archief van het waterschap Wierumerpolder Inleiding Kerngegevens 28 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

25 Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van de polder Zuiderham Inleiding Enige historische gegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Zuiderpolder Inleiding Kerngegevens 271 archief van het waterschap Zuidhorner Zuiderpolder (1839) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Belastingheffing Eigendommen Financiën Werken 274 archief van het waterschap de Zuidpolder (1959) Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden Stukken van algemene aard Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Reglementering Bestuur en verkiezingen Belastingheffing Eigendommen Financiën Personeel 280 Inhoudsopgave

26 Werken Varia 280 archief van het waterschap de Zuidwending Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden archief van het waterschap de Zwakkenburger- en Ellersvelderpolder Inleiding Kerngegevens Vernietiging en verkrijging der archiefbescheiden BIJLaGEN 287 Bijlage I Enige personele gegevens betreffende het waterschap Balmahuisterrijtje 288 Bijlage II Overzicht van de notulen van de ingelandenvergaderling van het waterschap De Besheerpolder betreffende de molenaarswoning 289 Bijlage III Transcriptie archief waterschap Fanerpolder, inv. nr Bijlage IV Enige personele gegevens betreffende het waterschap Hilmahuistermolenpolder 294 Bijlage V Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Hoop en Verwachting 29 Bijlage VI Transcripties betreffende het waterschap De Kriegsman 297 Bijlage VII Transcripties betreffende het waterschap De Lagemeeden 302 Bijlage VIII Transcriptie archief waterschap Noordwijkerpolder, inv. nr Bijlage IX Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Sebaldebuurstermolden 307 Bijlage X Transcriptie betreffende archivalia van het waterschap De Sebaldebuurstermolden 308 Bijlage XI Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Verbetering 314 Bijlage XII Transcripties betreffende het waterschap De Verbetering 31 Bijlage XIII Enige personele gegevens betreffende het waterschap De Vereeniging 319 Bijlage XIV Enige personele gegevens betreffende het waterschap Vredewold 320 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

27 2 LIJSTEN 321 Lijst van gebruikte afkortingen 322 Lijst van geraadpleegde archivalia 323 Lijst van geraadpleegde literatuur 32 Inhoudsopgave

28 2 Bemalingswaterschappen Westerkwartier

29 27 De bemalingswaterschappen c.q. -polders in Westerkwartier I Historisch overzicht Binnen het waterschap Westerkwartier hebben 62 kleinere bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, bestaan. Veel van deze inliggende organen zijn in de loop der tijd samengevoegd met het waterschap Westerkwartier. De hoofdtaak van de bemalingswaterschappen en molen- en pomppolders is het bemalen van een bepaalde oppervlakte land om zo de waterstand op peil te houden. I.1 algemene gegevens Polders zijn in wezen verenigingen van landbezitters, die zich door middel van een onderling reglement of poldercontract hebben verbonden tot oprichting van een polder met of zelfs zonder een bemalingswerktuig. Het boezemwaterschap (Westerkwartier) heeft in een polder alle rechten om onder schouw staande watergangen en kunstwerken te schouwen en aanwijzingen te geven tot verbetering van de toestand. Om een watermolen te bouwen was vergunning van Gedeputeerde Staten (G.S.) nodig (in de Franse tijd: van het Departementaal Bestuur); in de aanloop naar de vergunningverlening kwamen de gemaakte afspraken uiteraard ter tafel. 1 Strikt genomen is een polder geen rechtsvoorganger van een waterschap, maar in de praktijk gaan natuurlijk polderwerken en het archiefmateriaal over naar het waterschap. In veel waterschappen is in de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw werk uitgevoerd ter verbetering van de waterafvoer, met subsidie van het Rijk in het kader van de werkloosheidsbestrijding, en onder directie van de Nederlandsche Heidemij. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ook nog werken uitgevoerd onder regie van de cultuurmaatschappijen. Van deze werken zijn weinig stukken bewaard. 1 De situatie vóór 1795 is niet geheel duidelijk: De oprichting van molenpolders paste niet in het toen bestaande systeem van zijlvesten en dijkrechten. G.S en de Hoge Justitie Kamer waakten wel voor overlast jegens andere ingelanden. Inleiding

30 28 In correspondentie en notulen vindt men hier en daar vermelding van het verdwijnen van eigenaren van boerderijen. De tengevolge daarvan noodzakelijke verruiming van de verkiesbaarheid is veelal jarenlang oogluikend toegelaten en min of meer bij toeval gelegaliseerd door een besluit terzake van G.S., zoals te zien bij de Oude Ruigezandsterpolder: het besluit is van 1957, maar al vanaf 1946 woonde er geen eigenaar meer in de polder. 2 I.2 Gegevens van (zeer) kleine polders Naast de in deze verzamelinventaris opgenomen waterschappen c.q. polders zijn er velen beschreven in Geertsema en Van Rijn. 3 De onderstaande (zeer) kleine polders zijn echter niet vermeldt bij Geertsema en Van Rijn. Bansemapolder Ligging Bijzonderheden Archief Ingeklemd door de waterschappen Joeswerd, Medenertilsterpolder (ten noorden van de uitwateringstocht naar het Aduarderdiep), onbemalen gronden, en het Aduarderdiep) ha. Geen bemaling. Waterschap Noorderzijlvest (Wp NZV), Archief waterschap Westerkwartier, inv. nrs. 137, 749 en Scheerhoornpolder Ligging Bijzonderheden Ten noorden van Boerakker, ten noorden grenzend aan de Matsloot). Polder van Harm Scheerhoorn te Boerakker, gemeente Leek. 7 Harm Scheerhoorn heeft zijn percelen, kadastraal bekend gemeente Leek, sectie I afgedamd en een molentje gezet, dat uitslaat op een sloot tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Leek, sectie I, nr en ha. met windmotor. 9 2 Waterschap Noorderzijlvest (Wp NZV), Archief Oude Ruigzandsterpolder (1794) , inv. nr C.C. Geertsema, De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen (Groningen 1910); -, Zeeweringen (Groningen 1910) en K. van Rijn en C. Bruinings, Beschrijving van de molenpolders in het Westerkwartier der provincie Groningen, en de daardoor uitwaterende in de provincie Drenthe (Groningen 1862). 4 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier (1836) (1995), inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Volgens brief van Y. Bakker aan gecommitteerden d.d. 17 augustus 1953 bemalen ongereglementeerde polder. 7 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Uitgaande brief d.d. 6 juni 1921, nr. 416d. 9 Wp NZV, Archief waterschap Westerkwartier, inv. nr Bemalingswaterschappen Westerkwartier

archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven

archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de wegwaterschappen liggend in de gebieden van de waterschappen Hunsingo en Westerkwartier (1611) 1853-1995 drs. K.A.M. Engbers MA drs. A.L.

Nadere informatie

archief & geschiedenis Inventaris van het archief

archief & geschiedenis Inventaris van het archief archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het waterschap Noordenveld (1948) 1956-1994 (2007) drs. A.L. Hempenius Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van het archief van het waterschap

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 876 Wijziging van de provincie, c.q. gemeentegrenzen tussen de Drentse gemeenten Roden, Peize en Eelde en de Groninger gemeenten Leek en Groningen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20 318 Gemeentelijke herindeling van Utrecht-West, provinciale herindeling van de gemeente Woerden alsmede gemeentelijke herindeling van Reeuwijk

Nadere informatie

IH'YIÏTIEIS van het ARCHIEF. van het ARCIEF. FAMILIE (HQEaGVSLD, te V/oerden. door. C.L.J. de Kaper

IH'YIÏTIEIS van het ARCHIEF. van het ARCIEF. FAMILIE (HQEaGVSLD, te V/oerden. door. C.L.J. de Kaper - 1 - IH'YIÏTIEIS van het ARCHIEF van de GROEïTEVELDSTICHTHTG, 1918-1975 en van het ARCIEF van de FAMILIE (HQEaGVSLD, 1771-1902 te V/oerden door C.L.J. de Kaper Streekarchivariaat "Rijnstreek:", Woerden

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1177 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Aan de dijk van de polder bevindt zich het gehucht Sandoel. Het waterschap werd

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders,

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946. INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Inrichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). JACHT Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6 Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oost/Abtspolder INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a.... 5 Grondeigendom... 6 Algemeen 171 Notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Waterschap Vleutense Wetering

Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Vleutense Wetering Bestuur van de Binnenlandse lasten van Vleuten Vleuterweide -1863 Vleuten -, Hoge Weide 1950 Vleuten Harmelerwaard 1958 Vleutense Wetering de Haar - Themaat - 1 1861 Haarrijn

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

archief & geschiedenis Inventaris van het archief

archief & geschiedenis Inventaris van het archief archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het waterschap Electra (1896) 1913-1994 (1998) LA &G VII drs. A.L. Hempenius Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van het archief van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1678 1 april 2015 Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State, 1584-1586

Inventaris van het archief van de Raad van State, 1584-1586 Nummer archiefinventaris: 1.01.01.09 Inventaris van het archief van de Raad van State, 1584-1586 Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451.

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451. Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1 I a - II a - II b - Jan Schelhaas * 20-08-1819 (a) Leek Groningen Zoon van: Koenraad Jans Schelhaas en van: Antje Kornelis de Hoop ZIE: Burgerlijke stand - gemeente:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781)

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781) Nummer archiefinventaris: 1.02.15 Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, 1762-1780 (1781) Auteur: Th.H.P.M. Thomassen Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Nummer archiefinventaris: 3.19.37 Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Auteur: E.H. Korvezee Nationaal Archief, Den Haag 1947 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 1.05.11.10 Inventaris van het digitale duplicaat van de archieven van het drostambt van Nickerie en de Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1846

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER... INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN

Nadere informatie

Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 2016

Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 2016 Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 1. Jeugd Figuur 1.1 Vergelijking absolute aantallen Jeugd Gemiddelde gem. 25.000-100.000 Westerkwartier Gemiddelde gem.

Nadere informatie

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Ontwerp Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West I (Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder) 9 oktober 2014 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (BBV14.0061)

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca Nummer archiefinventaris: 4.VHF Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca. 1920-1950 Auteur: Medew. RA Zeeland Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

HET -NIET TOT OPRICHTING GEKOMEN- WATERSCHAP "STEGGERDA"

HET -NIET TOT OPRICHTING GEKOMEN- WATERSCHAP STEGGERDA HET -NIET TOT OPRICHTING GEKOMEN- WATERSCHAP "STEGGERDA" Aan het slot van mijn artikel "Het -niet tot oprichting gekomen- waterschap Boijl" in De Stelling van januari 2012 heb ik opgemerkt, dat zich in

Nadere informatie

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Nummer archiefinventaris: 4.BEZH Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1957

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895)

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) Nummer archiefinventaris: 3.07.12 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) 1901-1944 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie 1 mj\mj\2013.000013.01 DEFINITIEVE BEVINDINGEN (versie 7 september 2013) Vraagstelling Rusten er op het perceel gelegen aan de Duinrand te Rockanje, thans kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie A,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940)

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Nummer archiefinventaris: 2.19.006 Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Auteur: C. Bloemen, J.L. van der Gouw Nationaal Archief, Den Haag 1962

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

archief & geschiedenis Inventaris van het archief

archief & geschiedenis Inventaris van het archief archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het waterschap Hunsingo (1823) 1856-1955 (1991) drs. A.L. Hempenius Deze uitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van het archief van het waterschap

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

LANDELIJK NATIONAAL ARCHIEF

LANDELIJK NATIONAAL ARCHIEF LANDAANWINNING EN BEDIJKING Dollardgebied Versie 1-3-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Herziene grensbeschrijving naar aanleiding van herindeling gemeente Maasdonk Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend: Nummer 124/14

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Nummer archiefinventaris: 3.01.27.07 Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

De Himpenser poldermole. poldermole. De Himpenser. Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen

De Himpenser poldermole. poldermole. De Himpenser. Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen De Himpenser poldermole De Himpenser poldermole Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen Het Wetterskip Fryslan gebruikt deze molen om de Hempenser polder (elektrisch) te bemalen. Enige historie: De Hempensermeer

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.11.03 Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, 1828-1849 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal

Nadere informatie

inventaris van een huisarchief (2015)

inventaris van een huisarchief (2015) inventaris van een huisarchief 1882-1982 (2015) Titel Huisarchief Piet Heinstraat 119 Auteur Carla van Beers Drukkerij BraveNewBooks 2015 Carla van Beers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) (1855)

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) (1855) Nummer archiefinventaris: 1.05.11.06 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) 1828-1845 (1855) E. Hoogendijk Nationaal

Nadere informatie