de Schakel DECEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schakel DECEMBER 2010"

Transcriptie

1 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december tot uur in den Breughel

2

3 INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en cbs 3 Dienst in de kijker: dienst Interne Zaken 5 Denderleeuw start als tweede pilootgemeente met afgifte van e-rijbewijs 7 Strooidiensten houden Denderleeuwse wegen veilig 8 Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar De GROS stelt voor: Oxfam-wereldwinkels 11 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN 12 Het OCMW informeert 13 Kook je fit : meer dan gesmaakt 15 Sociaal verwarmingsfonds komt tussen in brandstoffactuur 16 Risico s van alcoholgebruik bij kinderen en jongeren 17 Denderleeuw biedt neutrale afscheidsruimte 18 Zitdagen Huis van het Nederlands 19 Denderleeuw kookt 20 Familienieuws WONEN & BOUWEN 23 Voorwaarden Vlaamse Woonlening gewijzigd 24 Kleine werken uitvoeren aan een woning wordt eenvoudiger LEEFOMGEVING & MILIEU 25 Twee afvalkalenders in Maak het de afvalophalers niet te moeilijk - Afvalkalender 27 Denderleeuwse scholieren halen 158 kilo zwerfvuil op VERKEER & VEILIGHEID 28 Resultaten preventieve snelheidscontroles 29 Denderleeuw zwaar getroffen door wateroverlast 30 Let op voor modder op de weg WERKEN & ONDERNEMEN 31 Maak kans op 1750 euro aan Denderleeuwse aankoopcheques CULTUUR & VRIJE TIJD 33 Jazz-Madd: Latijns-Amerikaanse sfeer met Jopie Jonkers en Koen De Cauter 33 Nieuw carnavalsjaar op gang getrapt 35 Voordrachten HVV op 13 en 27 januari 36 Bezoek de kerst- en geschenkenbeurs 37 Activiteiten KAV Activiteiten KVLV 39 Afrikadootjes onder de kerstboom Huldiging leden De Dendergalm 40 Kerstconcert Gemengd koor Denderleeuw 41 Davidsfonds Orgelcyclus - Overzichtstentoonstelling 42 Bib Leesgroep Denderleeuw 43 Titel van de maand 44 Activiteitenkalender LEREN & SPELEN 47 Grabbelpas tijdens kerstvakantie 49 Mini-onderneming Nature s Voice steunt Natuurpunt 51 Jeugdcentrum Pingie zwaait het oude jaar feestelijk uit 52 Vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon 53 Tovenaarszoektocht in gemeenteschool Iddergem 55 Chiro Denderleeuw kampeert in eigen lokalen SPORT & RECREATIE 56 Denderleeuw eert verdienstelijke sporters 58 Tae Bo Tyfoon vierde 10-jarig bestaan 59 Jiu Jitsu Ryu Yukio Tani Denderleeuw scoort in Engeland 61 Wie wil mee op kerstsportkamp? - Alle scholen present op sportbeurs 63 De Pluimpjes scoren op Seniorgames podia voor Dai Nippon op Provinciaal Karate Kampioenschap 53 BELANGRIJK: inleverdatum Artikels en advertenties voor de editie januari 2011 moeten uiterlijk op maandag 6 december 2010 bezorgd worden aan de dienst Communicatie. Neem contact op met de dienst voor de voorwaarden of lees de webpagina over het infoblad op voor meer info. de Schakel 1

4 BESTUUR & DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEF CENTRUM A. De Cockstraat Denderleeuw Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Bevolking Burgerlijke Stand Communicatie Financiële Zaken Integratie Mobiliteit Secretariaat Sociale Zaken Stedenbouw Leefmilieu Technische dienst Uitbestede Werken Werken in Eigen Beheer Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. KASTEELTJE Stationsstraat Denderleeuw Cultuur Jeugd Pisad (drughulpverlening) Sport of (sportzaal Ottoy) Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. GEMEENTEMAGAZIJN Moreelstraat Denderleeuw Tel Openingsuren: ma. tot do u. en u., vr u. OCMW Ten Kouter Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. ACADEMIE PODIUMKUNSTEN Nieuwstraat 62A 9470 Denderleeuw Tel Openingsuren: ma., di. en vr u., wo u. HUIS V/D SOCIALE ECONOMIE Stationsplein Denderleeuw PWA... Tel DIENSTENCHEQUE/WERKWINKELTel Openingsuren: ma. tot vr u. en op do. ook u. en u. STRIJKSTATION...Tel Openingsuren: ma. en di u. en u., wo u., do u., vr u. BIBLIOTHEEK Vrijheidsstraat Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. en di u., wo u., do. en vr u., za u. LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT Algemeen oproepnummer Wijkwerking Denderleeuw: Steenweg 439 Openingsuren: ma., di., wo. en vr u. en u., do u. en u. HULPVERLENING Politie Ziekenwagen Brandweer Brandwondencentrum Europees noodnummer Antigifcentrum Gasreuk CO-foon (koolstofmonoxide) Child Focus Zelfmoordpreventie Slachtofferhulp Tele-onthaal Ouderenmishandeling Anonieme alcoholisten (Walter) Racismebestrijding JO-lijn (bijz. jeugdbijstand) Kinder- en jongerentelefoon Druglijn Rode Kruis Rode Kruis Denderleeuw Bloedtransfusie Hulpdienst of Sociale Dienst Ziekenwagen Uitleendienst ziekenmateriaal Wachtdiensten Dokters Apothekers (0,50 euro/min) Tandartsen (Algemeen Tandarts) (Kring Land van Aalst) Dierenartsen SCHEPENCOLLEGE Burgemeester Georges Couck Bevoegdheden: Veiligheid, Begraafplaatsen, Erediensten, Burgerlijke Stand, Bevolking, Personeel en Toerisme Tel Spreekuur: dinsdag van u. en donderdag van u. Eerste schepen Jan De Nul Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Milieu en Cultuur Tel Spreekuur: donderdag van u. Tweede schepen Jo Fonck Bevoegdheden: Financiën, Tewerkstelling, Informatica en Jeugd Tel Spreekuur: donderdag van u. Derde schepen Marleen Van der Hoeven Bevoegdheden: Welzijn, Integratie en Bibliotheekwezen Tel Spreekuur: donderdag van u. Vierde schepen Yves De Smet Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Groendienst, Huisvesting, Sport en Feesten Tel Spreekuur: woensdag vanaf u. op afspraak en donderdag van u. Vijfde schepen Mark Van der Poorten Bevoegdheden: Onderwijs, Informatie en Lokale Economie Tel Spreekuur: op afspraak Sluitingsdagen gemeentediensten Maandag 3 januari C O L O F O N De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste dag van elke maand (behalve in augustus). Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw. De gepubliceerde artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaars. De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Verantwoordelijke uitgever: Mark Van der Poorten, Schepen van Informatie Redactie: Joeri Bombeke, Guido De Bie en Sofie Van Dorpe Communicatiedienst A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw Drukwerk: Drukkerij De Bouwkroniek, Bedeling: Shoes Reclamedistributie Als u het Infoblad niet ontvangen heeft op de eerste dag van de maand, dan is er waarschijnlijk iets misgelopen met de uitreiking. U kunt zich dan best wenden tot de informatiedienst. Wij houden steeds enkele reservenummers ter beschikking. Voorpagina: Kerst- en geschenkenbeurs Eindejaarsactie Middenstandsraad. 2 de Schakel

5 BESTUUR & DIENSTVERLENING DIENST IN DE KIJKER Dienst Interne zaken Deze maand staat de dienst Interne zaken in de kijker. Guy De Ryck en Christophe De Grom staan er in voor het toezicht op het OCMW en de kerkfabrieken, het ondersteunen en opvolgen van de administratieve opdrachten van de scholen (gemeentelijk onderwijs, kunstonderwijs en volwassen onderwijs) en de gemeentelijke vrijwillige brandweer, het opmaken van het gemeentelijk nood- en interventieplan, de organisatie van het archief en de verschillende verkiezingen. Werken jullie volgens een bepaalde taakverdeling? Guy: Ik hou me vooral bezig met het wettelijk voorzien toezicht op de besluiten, budgetten en jaarrekeningen van het OCMW en de kerkfabrieken en dit vooral met het oog op de bewaking van het gemeentelijk (financieel) belang. Christophe: Dagelijks volg ik de belangrijke wijzigingen in het staatsblad op. Wanneer die relevant zijn voor een bepaalde dienst, zorg ik ervoor dat zij snel op de hoogte zijn en indien nodig zaken kunnen bijsturen. Guy: Maar de meeste dossiers behandelen we allebei. Zo staan we in voor de administratieve ondersteuning van de gemeentelijke basisschool en de Academie voor Podiumkunsten. Alle onderwijsmateries, en dan vooral de aanstellingen van personeel, leggen we voor aan het schepencollege en de gemeenteraad. We zorgen voor een optimale communicatie tussen het gemeentebestuur en de verschillende scholen. Christophe: We staan ook in voor de administratieve ondersteuning van het vrijwillig brandweerkorps. Hierbij staat de wekelijkse communicatie met de brandweerbevelhebber centraal. Ook de aanstellingen en bevorderingen worden hier georganiseerd en afgehandeld. Wat doen jullie concreet bij de verschillende verkiezingen? Guy: Wij verzekeren de administratieve organisatie en de logistieke coördinatie. Zo zorgen we voor de informatiedoorstroming naar hogere overheden zoals de provincie en de FOD Binnenlandse zaken, organiseren we een infovergadering voor de voorzitters van de stembureaus, maken we afspraken met de scholen voor de inrichting van de kieslokalen, etc. Voor de gemeenteraadsen provincieraadsverkiezingen gebeurt dat elke 6 jaar, Europese en Vlaamse om de 5 jaar en federale per 4 jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt de stemming en telling eveneens bij ons. Wat is er veranderd op de dienst ten opzichte van vroeger? Guy: Recent is onze dienst verantwoordelijk geworden voor de leiding en coördinatie over de 2 gemeenschapswachten. Zij gaan dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te verbeteren, deels op basis van meldingen en klachten die de gemeente ontvangt van inwoners. Christophe: De gemeenschapswachten spreken mensen aan rond het proper houden van de gemeente (zwerfvuil, hondenpoep enz.), werken mee aan projecten rond verkeerseducatie, melden onveilige situaties aan politie en gemeentediensten, informeren, enz. Kortom het voorkomen van kleine criminaliteit en van onveilige situaties in het straatbeeld. Mensen kunnen hen overigens altijd aanspreken wanneer er problemen zijn in de buurt. Met welke uitdagingen wordt de dienst geconfronteerd? Christophe: We moeten alle wijzigingen inzake wetgeving en regelgeving binnen onze dienst voortdurend opvolgen en erover waken dat deze correct wordt toegepast. Momenteel doen we dit voor de recent opgestarte brandweerhervorming. Guy: Als noodplanningsambtenaar sta ik in voor de opstelling, regelmatige evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk nood- en interventieplan. In dat kader werd een gemeentelijke veiligheidscel opgericht die alle betrokken disciplines (brandweer, medische en psychosociale hulp, politie, logistiek en communicatie) bij een noodsituatie omvat. De cel staat in voor het opstellen en uitvoeren van een oefenbeleid, het evalueren van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van de risico-inventaris en analyse en het organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning. In 2009 werd het beheer van de Mexicaanse griep via deze veiligheidscel georganiseerd. Midden november 2010 was het ook de veiligheidscel die de aanpak van de wateroverlast coördineerde, onder meer met de provincie Oost- Vlaanderen, defensie, het Rode Kruis, etc. Christophe: Mensen kunnen trouwens bij ons terecht voor informatie over de werking van het Rampenfonds. Indien noodweer, zoals de recente wateroverlast, erkend wordt als ramp, kunnen leefloners (zonder brandverzekering) of landbouwers een beroep doen op dit fonds. Wat brengt de toekomst? Christophe: Het plan is om het gemeentelijk archief te gaan digitaliseren. Dit zal toelaten makkelijker en sneller opzoekingen te doen. Zo zal een schat aan informatie goed ontsloten kunnen worden. de Schakel 3

6 4 de Schakel

7 BESTUUR & DIENSTVERLENING Denderleeuw start als tweede pilootgemeente met afgifte van e-rijbewijs Eind oktober is Denderleeuw gestart met de afgifte van Europese rijbewijzen. Het e-rijbewijs vervangt het huidige roze papiertje en ziet er uit als een bankkaart. Hiermee zet de gemeente een eerste concrete stap naar het uniforme Europese rijbewijs, dat in 2013 overal ingevoerd moet zijn. Na buurgemeente Liedekerke reikt nu ook Denderleeuw zijn eerste Europese rijbewijzen uit. Inwoners die voortaan een nieuw rijbewijs komen aanvragen krijgen dus een e-rijbewijs in bankkaartmodel mee. Enkele wijzigingen In tegenstelling tot vroeger zal de gemeente dit rijbewijs niet meer zelf opmaken. Zij moet de aanvragen doorsturen naar de FOD Mobiliteit die instaat voor de eigenlijke productie. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Zo is de productieprijs hoger dan voor een oud papieren model. De prijs is voorlopig vastgesteld op 20 euro. Een tweede gevolg is dat de afleveringstermijn langer wordt. Standaard zal deze drie dagen in beslag nemen. Indien iemand sneller een rijbewijs nodig heeft, kan dit via een spoedprocedure. Het rijbewijs kan dan binnen 24 uur geleverd worden, mits de aanvraag voor 12 uur wordt gedaan. De kostprijs bedraagt in dat geval 100 euro. Derde gevolg is dat men geen foto s meer moet meebrengen. Foto en handtekening worden eenvoudigweg van de elektronische identiteitskaart gehaald, tenzij de foto niet meer gelijkend is. Ten slotte zal ook de geldigheidsduur veranderen. Daar waar een rijbewijs vroeger onbeperkt geldig was, zal een e-rijbewijs 10 jaar geldig zijn. Dit om te vermijden dat een foto niet meer gelijkend zou zijn. Burgemeester Georges Couck wijst er op dat het vervangen van de oude rijbewijzen door de Europese modellen voorlopig enkel gebeurt in 17 Belgische pilootgemeenten. Denderleeuw is als tweede gemeente klaar om zijn inwoners een e-rijbewijs te overhan- Foto: Willy D hoe digen. Voor internationale en voorlopige rijbewijzen worden in deze fase nog steeds papieren exemplaren afgeleverd. Administratieve vereenvoudiging Op 1 januari 2013 zal de overschakeling compleet zijn. Dan kunnen alle zes miljoen Belgische rijbewijzen massaal vervangen worden. De oproep van de gemeenten zal zoveel mogelijk gecombineerd worden met de uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart. Bovendien zullen burgers hun rijbewijs op termijn ook kunnen aanvragen via het examencentrum of via een beveiligde internetverbinding van thuis uit. Een belangrijke stap voorwaarts in de administratieve vereenvoudiging voor de burger (nog slechts één bezoek aan de gemeente) en voor de gemeente (minder papieren dossiers). Bedoeling Europees rijbewijs Schepen van Mobiliteit Jan De Nul vult aan dat het e-rijbewijs op termijn de 110 verschillende rijbewijsmodellen moet vervangen die op dit moment circuleren binnen Europa. De invoering van een uniek model met specifieke beveiligingskenmerken moet het internationaal rijbewijstoerisme tegengaan, rijbewijsgegevens meteen afleesbaar maken via een nieuwe database en finaal de verkeersveiligheid verhogen. Meer info Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website of bij de dienst Burgerlijke Stand aan het loket, telefonisch op of via naar de Schakel 5

8 6 de Schakel

9 BESTUUR & DIENSTVERLENING Strooidiensten houden Denderleeuwse wegen veilig Sneeuw wordt aanzien als één van de mooiste winterverschijnselen. Als weggebruikers weten we echter dat sneeuw ook gevaarlijk kan zijn in het verkeer. Tijdens het winterseizoen kunnen we daarom rekenen op de strooidienst van het gemeentebestuur die bij sneeuwval onze wegen veilig houdt. Wel is een aangepast rijgedrag bij deze weersomstandigheden de beste oplossing om ongevallen te voorkomen. Eerst invalswegen en busroutes De gemeente Denderleeuw beschikt over 2 strooiwagens (grote 5 ton en een kleinere 2 ton). Prioritair zijn de invalswegen en de busroutes. De grote strooier volgt een traject dat via Denderleeuw de deelgemeentes Welle en Iddergem bedient. De kleine strooiwagen zorgt ervoor dat Denderleeuw - centrum, stationsomgeving, Leeuwbrug en Huissegem sneeuwvrij worden gemaakt. Naargelang de hevigheid van de sneeuwval wordt er beslist of er meerdere strooibeurten nodig zijn. Één strooibeurt neemt 2,5 tot 3 uur in beslag. Wanneer de ploegen s morgens om 3 à 4 uur uitrukken, kan men bij normale sneeuwval verwachten dat rond 6 uur de eerste strooibeurt volbracht werd. Bij hevige sneeuwval wordt er uiteraard niet gewacht tot 3 uur s morgens maar wordt er onmiddellijk opgetreden. In tweede instantie strooibeurt wijken Wijken (Braamland, Hoogsteenveld, Ringlaan,...) zijn niet in dit strooischema begrepen en worden pas na het sneeuwvrij krijgen van het vooropgestelde strooischema behandeld. Daar heeft het gemeentebestuur een goede reden voor. Om het samenklitten van zoutkorrels tot één zoutsteen te voorkomen, worden de zoutkorrels voorzien van een chemische behandeling. Elke zoutkorrel wordt voorzien van een soort chemische mantel. Dit impliceert wel dat, wanneer de zoutkorrels over de weg verspreid worden, het eerstkomende verkeer deze mantel dient te breken. Dan pas mengt het zout zich met de aanwezige sneeuw en/of ijslaag. Deze wijken bij lage verkeersdruk bestrooien is dus nutteloos. De diensten rukken uit op basis van de voorspellingen van het KMI, de voorspellingen HOE VOETPADEN SNEEUWVRIJ MAKEN? Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van de burger. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning. Let bij het sneeuwruimen wel op dat de goot zijn functie niet verliest en dat het voetgangersverkeer niet verstoord wordt. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt. Het is de bedoeling dat de sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen geveegd wordt, zodat het rustig kan smelten. van Meteo defensie en de oproepen van de lokale politiepatrouilles. de Schakel 7

10 BESTUUR & DIENSTVERLENING Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar 2010 Lokale Besturen 2010 van Indigov. Niettemin is het opnieuw een bevestiging dat we met onze nieuwe website goed werk geleverd hebben. Voor onze webredacteuren is het een teken van erkenning en een stimulans om zo verder te werken aan de uitbouw van de site. De leden van de Stuurgroep Communiatie & ICT zijn trots op de nominatie van de gemeentelijke website. Clickx Magazine heeft de gemeentelijke website Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar Op 7 december worden in Gent de winnaars bekend gemaakt. Het computermagazine Clickx organiseert dit jaar al de 14de editie van deze grote internetverkiezing. Voor het eerst behoort ook de gemeentelijke website tot de geselecteerde websites voor de felbegeerde titel Site van het Jaar. Een complete verrassing, zegt schepen van ICT Jo Fonck. We zijn dan ook vereerd dat we door Clickx genomineerd zijn als Site van het Jaar. Wellicht hebben we onze nominatie ook deels te danken aan onze prachtige score in de top 10 van de Website Monitor 20 categorieën De genomineerde websites werden onderverdeeld in 20 categorieën Denderleeuw.be staat in de categorie Steden & gemeenten. Iedereen kon stemmen van maandag 15 november 2010 tot en met maandagmiddag 29 november 2010 op be. Net als vorig jaar zorgt ook deze keer een professionele vakjury voor 30% van de stemmen. De overige 70% worden geleverd door het publiek. Op basis van die stemmen worden de 20 categoriewinnaars én natuurlijk ook de enige echte Site van het Jaar 2010 verkozen. Op dinsdagavond 7 december maakt Clickx de winnaars bekend en worden de awards uitgereikt. 8 de Schakel

11 BESTUUR & DIENSTVERLENING DE GROS STELT VOOR: Oxfam-Wereldwinkels De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is het overlegorgaan van de gemeentelijke overheid en de verenigingen en individuen die wat willen doen aan de scheve verhouding tussen Noord en Zuid in de wereld. Deze maand stelt partnerorganisatie Oxfam-Wereldwinkels zich graag aan u voor. De GROS in een notendop De GROS wil financiële en logistieke steun bieden aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden zowel projecten van NGO s als kleinschalige projecten van Denderleeuwse burgers ergens in de wereld. Daarnaast - en even belangrijk- wil de GROS de eigen bevolking bewustmaken van de mistoestanden in de wereld en de Denderleeuwse bevolking warm maken voor een grotere solidariteit. De GROS bestaat uit de afgevaardigden van de Wereldwinkel, actiecomité, Wereldsolidariteit, Waduwa, het Rode kruis, de Herman Rasschaertvrienden, Memisa en Denderleeuw kleurt. Eerlijke Handel in Denderleeuw met Oxfam-Wereldwinkels Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie van eerlijke handel in België. Het is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. De Oxfam Wereldwinkels kent iedereen, maar wist je dat Oxfam-Wereldwinkels als organisatie zoveel meer doet dan Oxfam producten in de rekken brengen? Oxfam-Wereldwinkels wil structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Oxfam-Wereldwinkels probeert ook bedrijven ertoe aan te zetten een verantwoorde handelspolitiek te voeren wat zich typisch uit in faire contractbepalingen met hun producenten en handelspartners (correcte grondstofprijzen en betere arbeidsomstandigheden). Door zowel op nationaal als op internationaal vlak samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties bouwt Oxfam-Wereldwinkels aan een sterke fundering voor een andere, duurzame wereld. Onder eerlijke handel verstaan wij rechtstreekse aankoop van grondstoffen en producten bij producenten in het Zuiden, die zo een menswaardig inkomen hebben. Tegelijk gaan wij duurzaam te werk: met respect voor het milieu stimuleren wij investering in ontwikkeling van productiecapaciteit en in opleiding van onze partners. Jij maakt echt het verschil! Je aankopen bij Oxfam dragen rechtstreeks bij tot een rechtvaardigere wereldhandel, en helpen onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid. Heb je af en toe een gaatje in je agenda en wil je méér doen dan enkel producten van eerlijke handel kopen? Dan ben je meer dan welkom als vrijwilliger. Momenteel investeren al 7500 mensen een stuk van hun vrije tijd in het openhouden van de 217 winkels en in het andere wereldwinkelwerk. Oxfam Wereldwinkel Denderleeuw-Liedekerke telt nu zo n 20 vaste medewerkers (uit Denderleeuw, Liedekerke en Affligem). We runnen de winkel in de Collegestraat 17, met alles wat daarbij komt kijken: aankopen, stockbeheer, planning, winkelbeurten, facturatie, communicatie en levering. Maar we doen ook meer dan dat: schoolse activiteiten, info-, verkoop- en drankenstanden op evenementen in en om de gemeente, de welgekende geschenkenbeurs,... (neem een kijkje op dan zie je waar we zoal mee bezig zijn). Met jou erbij kunnen we nog meer! We houden het graag gezellig, en onze deur staat altijd open. Contacteer: live.be of bel (Elisabeth). Winkel open: donderdag 14 tot 17 uur en zaterdag 10 tot 2 uur en 14 tot 17 uur. Elisabeth Desmet de Schakel 9

12 10 de Schakel

13 BESTUUR & DIENSTVERLENING Gemeenteraadsverslag van 28 oktober 2010 Infrastructuur De raad stemde met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen in met het bestek en de raming goed voor de opdracht Vernieuwen en aanpassen regeling HVAC in het administratief centrum. Openbare werken De uitbreiding en aanleg van het waterleidingnet in de Deggerbaan werd met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen goed gekeurd. Ruimtelijke Ordening Het niet-realiseren van de rooilijn in de Veldstraat 137 werd met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen goedgekeurd. Intergemeentelijke samenwerking Met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen gaf de raad aan Fingem opdracht om voor rekening van de gemeente in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T. Eveneens met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen werd de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem van 23 december 2010 goedgekeurd. Schepen Jo Fonck en raadlid Jürgen Ruysseveldt werden aangeduid als volmachtdrager en plaatsvervanger, en dit met 12 stemmen voor bij 2 onthoudingen (9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming). De agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer op 8 december 2010 werd met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen goedgekeurd. Burgemeester Georges Couck en raadlid Myriam D Haeseleer werden aangeduid als lasthebber en plaatsvervanger, en dit met 12 stemmen voor bij 2 onthoudingen (9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming). Financiën De gemeenteraad keurde met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen het retributiereglement voor werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein goed. Eveneens met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen werd het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2011 van de politiezone Denderleeuw-Haaltert en de gemeentelijke dotatie goedgekeurd. de Schakel 11

14 LEVEN & WELZIJN OCMW Denderleeuw Ten Kouter Denderleeuw tel.: fax: Openingsuren OCMW: maandag tot donderdag: u. en u.; vrijdag: u.; avonddienst donderdag: u. Openingsuren sociale dienst en dienst kinderopvang: maandag tot vrijdag: u.; s namiddags na afspraak; avonddienst donderdag: u. Spreekuur OCMW-voorzitter Herman Janssens: donderdagavond u. of na afspraak Gratis juridisch advies In samenwerking met de Orde van Advocaten van het Arrondissement Dendermonde verleent het OCMW gratis juridisch advies. Het betreft advies inzake eenvoudige juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag Elke inwoner van Denderleeuw kan van deze eerstelijnshulp gebruik maken. Zo n advies helpt vaak problemen voorkomen. Het is echter niet de bedoeling dat de advocaat wordt ingeschakeld om te pleiten in rechtszaken. Indien een eerste mondeling advies niet volstaat, of u bent gedagvaard of u dient een procedure op te starten, dan kunt u nog steeds terecht bij een advocaat van uw eigen keuze. U kunt beroep doen op gratis juridisch advies, elke 2e en 4e donderdag van de maand van 18 tot 20 uur. Let wel! U dient op voorhand een afspraak te maken op het nummer Kinderopvang in de kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie is er opvang mogelijk van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari in t Ravotterke (Vrijheidstraat 15), dagelijks van 6.45 tot uur. Maandag 3 januari sluit de opvang uitzonderlijk om 15 uur. Inschrijven kan op het bureau van Kinderopvang De Puzzel in het O.C.M.W. (Ten Kouter 20), of online via Per dag en per kind dat u inschrijft, vragen wij een voorschot van 5 euro. De inschrijvingen lopen van woensdag 1 december tot en met zondag 19 december. 12 de Schakel

15 LEVEN & WELZIJN Kook je fit : meer dan gesmaakt! In de maanden augustus en september 2010 organiseerde het O.C.M.W. het project Kook je fit rond budgetvriendelijke en gezonde voeding. Er werd een infoavond en kooksessie gegeven, en een heuse kookwedstrijd opgezet. Pierre Uyttersprot kaapte de eerste prijs weg met een goedkope, gezonde én heel lekkere maaltijd. Het jaar 2010 werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Op nationaal vlak werd er een actieprogramma uitgewerkt met een reeks specifieke activiteiten en evenementen waarbij alle actoren betrokken zijn die iets te maken hebben met armoedebestrijding. Een belangrijke rol in deze algemene mobilisering werd gegeven aan de O.C.M.W. s, aangezien zij op de eerste lijn staan in de dagelijkse strijd tegen sociale uitsluiting. Het O.C.M.W. van Denderleeuw zag deze oproep als een heuse uitdaging en organiseerde in de maanden augustus en september 2010 het project Kook je fit!, een project rond budgetvriendelijke en gezonde voeding. Het O.C.M.W. organiseerde drie activiteiten. Infoavond Op 16 augustus werd een informatieavond over gezonde voeding gegeven. Voedingsdeskundige Jacqueline Wastiels sprak o.a. Winnaar Pierre Uyttersprot. over de voedingspiramide en het gebruik van seizoensgroenten. Het werd duidelijk dat gezonde voeding niet duur hoeft te zijn. Kooksessie Op 15 september volgde een kooksessie. Onder begeleiding van een beroepskok werd een gezonde maaltijd bereid tegen een budgetvriendelijke prijs. Iedereen kreeg de kans om de klaargemaakte recepten te proeven en deze werden enthousiast onthaald. Mooie resultaten kookwedstrijd Op 22 september werd ten slotte een kookwedstrijd georganiseerd. Bedoeling was om in teams van maximum twee personen een budgetvriendelijke, lekkere en gezonde maaltijd voor een deskundige jury te bereiden. De eerste prijs van de kookwedstrijd ging naar Pierre Uyttersprot die de jury kippenboutjes met Griekse saus en rijst voorschotelde. Het creatiefste recept was rijst met minestrone van linzen en gepaneerde vis en patacone, een gerecht uit Ecuador dat bereid werd door Morayma Narvaez en Vanessa Narvaez. De deskundige jury bevestigde dat elke groep er in geslaagd was een heerlijke, gezonde en betaalbare maaltijd klaar te stomen. De tips voor de aankoop en het gebruik van gezonde voeding, verkregen uit de informatieavond, een aantal basis- en budgetvriendelijke recepten, maar ook de recepten van de kooksessie en de kookwedstrijd werden verzameld in een kookboekje. Dit werd overhandigd aan alle deelnemers van de kookwedstrijd. Als laatste wil het kook je fit-team iedereen bedanken die het project Kook je fit heeft gesteund. Ook richten zij een speciale dank aan alle deelnemers, aangezien dit project zonder deze enthousiaste medewerking onmogelijk kon slagen. Voorzitter Herman Janssens de Schakel 13

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een melding. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een melding. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een melding Een handig stappenplan STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VERSUS MELDINGSPLICHT Als u gaat (ver)bouwen, moet

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie