de Schakel DECEMBER 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schakel DECEMBER 2010"

Transcriptie

1 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december tot uur in den Breughel

2

3 INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en cbs 3 Dienst in de kijker: dienst Interne Zaken 5 Denderleeuw start als tweede pilootgemeente met afgifte van e-rijbewijs 7 Strooidiensten houden Denderleeuwse wegen veilig 8 Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar De GROS stelt voor: Oxfam-wereldwinkels 11 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN 12 Het OCMW informeert 13 Kook je fit : meer dan gesmaakt 15 Sociaal verwarmingsfonds komt tussen in brandstoffactuur 16 Risico s van alcoholgebruik bij kinderen en jongeren 17 Denderleeuw biedt neutrale afscheidsruimte 18 Zitdagen Huis van het Nederlands 19 Denderleeuw kookt 20 Familienieuws WONEN & BOUWEN 23 Voorwaarden Vlaamse Woonlening gewijzigd 24 Kleine werken uitvoeren aan een woning wordt eenvoudiger LEEFOMGEVING & MILIEU 25 Twee afvalkalenders in Maak het de afvalophalers niet te moeilijk - Afvalkalender 27 Denderleeuwse scholieren halen 158 kilo zwerfvuil op VERKEER & VEILIGHEID 28 Resultaten preventieve snelheidscontroles 29 Denderleeuw zwaar getroffen door wateroverlast 30 Let op voor modder op de weg WERKEN & ONDERNEMEN 31 Maak kans op 1750 euro aan Denderleeuwse aankoopcheques CULTUUR & VRIJE TIJD 33 Jazz-Madd: Latijns-Amerikaanse sfeer met Jopie Jonkers en Koen De Cauter 33 Nieuw carnavalsjaar op gang getrapt 35 Voordrachten HVV op 13 en 27 januari 36 Bezoek de kerst- en geschenkenbeurs 37 Activiteiten KAV Activiteiten KVLV 39 Afrikadootjes onder de kerstboom Huldiging leden De Dendergalm 40 Kerstconcert Gemengd koor Denderleeuw 41 Davidsfonds Orgelcyclus - Overzichtstentoonstelling 42 Bib Leesgroep Denderleeuw 43 Titel van de maand 44 Activiteitenkalender LEREN & SPELEN 47 Grabbelpas tijdens kerstvakantie 49 Mini-onderneming Nature s Voice steunt Natuurpunt 51 Jeugdcentrum Pingie zwaait het oude jaar feestelijk uit 52 Vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon 53 Tovenaarszoektocht in gemeenteschool Iddergem 55 Chiro Denderleeuw kampeert in eigen lokalen SPORT & RECREATIE 56 Denderleeuw eert verdienstelijke sporters 58 Tae Bo Tyfoon vierde 10-jarig bestaan 59 Jiu Jitsu Ryu Yukio Tani Denderleeuw scoort in Engeland 61 Wie wil mee op kerstsportkamp? - Alle scholen present op sportbeurs 63 De Pluimpjes scoren op Seniorgames podia voor Dai Nippon op Provinciaal Karate Kampioenschap 53 BELANGRIJK: inleverdatum Artikels en advertenties voor de editie januari 2011 moeten uiterlijk op maandag 6 december 2010 bezorgd worden aan de dienst Communicatie. Neem contact op met de dienst voor de voorwaarden of lees de webpagina over het infoblad op voor meer info. de Schakel 1

4 BESTUUR & DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEF CENTRUM A. De Cockstraat Denderleeuw Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Bevolking Burgerlijke Stand Communicatie Financiële Zaken Integratie Mobiliteit Secretariaat Sociale Zaken Stedenbouw Leefmilieu Technische dienst Uitbestede Werken Werken in Eigen Beheer Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. KASTEELTJE Stationsstraat Denderleeuw Cultuur Jeugd Pisad (drughulpverlening) Sport of (sportzaal Ottoy) Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. GEMEENTEMAGAZIJN Moreelstraat Denderleeuw Tel Openingsuren: ma. tot do u. en u., vr u. OCMW Ten Kouter Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. ACADEMIE PODIUMKUNSTEN Nieuwstraat 62A 9470 Denderleeuw Tel Openingsuren: ma., di. en vr u., wo u. HUIS V/D SOCIALE ECONOMIE Stationsplein Denderleeuw PWA... Tel DIENSTENCHEQUE/WERKWINKELTel Openingsuren: ma. tot vr u. en op do. ook u. en u. STRIJKSTATION...Tel Openingsuren: ma. en di u. en u., wo u., do u., vr u. BIBLIOTHEEK Vrijheidsstraat Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. en di u., wo u., do. en vr u., za u. LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT Algemeen oproepnummer Wijkwerking Denderleeuw: Steenweg 439 Openingsuren: ma., di., wo. en vr u. en u., do u. en u. HULPVERLENING Politie Ziekenwagen Brandweer Brandwondencentrum Europees noodnummer Antigifcentrum Gasreuk CO-foon (koolstofmonoxide) Child Focus Zelfmoordpreventie Slachtofferhulp Tele-onthaal Ouderenmishandeling Anonieme alcoholisten (Walter) Racismebestrijding JO-lijn (bijz. jeugdbijstand) Kinder- en jongerentelefoon Druglijn Rode Kruis Rode Kruis Denderleeuw Bloedtransfusie Hulpdienst of Sociale Dienst Ziekenwagen Uitleendienst ziekenmateriaal Wachtdiensten Dokters Apothekers (0,50 euro/min) Tandartsen (Algemeen Tandarts) (Kring Land van Aalst) Dierenartsen SCHEPENCOLLEGE Burgemeester Georges Couck Bevoegdheden: Veiligheid, Begraafplaatsen, Erediensten, Burgerlijke Stand, Bevolking, Personeel en Toerisme Tel Spreekuur: dinsdag van u. en donderdag van u. Eerste schepen Jan De Nul Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Milieu en Cultuur Tel Spreekuur: donderdag van u. Tweede schepen Jo Fonck Bevoegdheden: Financiën, Tewerkstelling, Informatica en Jeugd Tel Spreekuur: donderdag van u. Derde schepen Marleen Van der Hoeven Bevoegdheden: Welzijn, Integratie en Bibliotheekwezen Tel Spreekuur: donderdag van u. Vierde schepen Yves De Smet Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Groendienst, Huisvesting, Sport en Feesten Tel Spreekuur: woensdag vanaf u. op afspraak en donderdag van u. Vijfde schepen Mark Van der Poorten Bevoegdheden: Onderwijs, Informatie en Lokale Economie Tel Spreekuur: op afspraak Sluitingsdagen gemeentediensten Maandag 3 januari C O L O F O N De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste dag van elke maand (behalve in augustus). Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw. De gepubliceerde artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaars. De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Verantwoordelijke uitgever: Mark Van der Poorten, Schepen van Informatie Redactie: Joeri Bombeke, Guido De Bie en Sofie Van Dorpe Communicatiedienst A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw Drukwerk: Drukkerij De Bouwkroniek, Bedeling: Shoes Reclamedistributie Als u het Infoblad niet ontvangen heeft op de eerste dag van de maand, dan is er waarschijnlijk iets misgelopen met de uitreiking. U kunt zich dan best wenden tot de informatiedienst. Wij houden steeds enkele reservenummers ter beschikking. Voorpagina: Kerst- en geschenkenbeurs Eindejaarsactie Middenstandsraad. 2 de Schakel

5 BESTUUR & DIENSTVERLENING DIENST IN DE KIJKER Dienst Interne zaken Deze maand staat de dienst Interne zaken in de kijker. Guy De Ryck en Christophe De Grom staan er in voor het toezicht op het OCMW en de kerkfabrieken, het ondersteunen en opvolgen van de administratieve opdrachten van de scholen (gemeentelijk onderwijs, kunstonderwijs en volwassen onderwijs) en de gemeentelijke vrijwillige brandweer, het opmaken van het gemeentelijk nood- en interventieplan, de organisatie van het archief en de verschillende verkiezingen. Werken jullie volgens een bepaalde taakverdeling? Guy: Ik hou me vooral bezig met het wettelijk voorzien toezicht op de besluiten, budgetten en jaarrekeningen van het OCMW en de kerkfabrieken en dit vooral met het oog op de bewaking van het gemeentelijk (financieel) belang. Christophe: Dagelijks volg ik de belangrijke wijzigingen in het staatsblad op. Wanneer die relevant zijn voor een bepaalde dienst, zorg ik ervoor dat zij snel op de hoogte zijn en indien nodig zaken kunnen bijsturen. Guy: Maar de meeste dossiers behandelen we allebei. Zo staan we in voor de administratieve ondersteuning van de gemeentelijke basisschool en de Academie voor Podiumkunsten. Alle onderwijsmateries, en dan vooral de aanstellingen van personeel, leggen we voor aan het schepencollege en de gemeenteraad. We zorgen voor een optimale communicatie tussen het gemeentebestuur en de verschillende scholen. Christophe: We staan ook in voor de administratieve ondersteuning van het vrijwillig brandweerkorps. Hierbij staat de wekelijkse communicatie met de brandweerbevelhebber centraal. Ook de aanstellingen en bevorderingen worden hier georganiseerd en afgehandeld. Wat doen jullie concreet bij de verschillende verkiezingen? Guy: Wij verzekeren de administratieve organisatie en de logistieke coördinatie. Zo zorgen we voor de informatiedoorstroming naar hogere overheden zoals de provincie en de FOD Binnenlandse zaken, organiseren we een infovergadering voor de voorzitters van de stembureaus, maken we afspraken met de scholen voor de inrichting van de kieslokalen, etc. Voor de gemeenteraadsen provincieraadsverkiezingen gebeurt dat elke 6 jaar, Europese en Vlaamse om de 5 jaar en federale per 4 jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt de stemming en telling eveneens bij ons. Wat is er veranderd op de dienst ten opzichte van vroeger? Guy: Recent is onze dienst verantwoordelijk geworden voor de leiding en coördinatie over de 2 gemeenschapswachten. Zij gaan dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te verbeteren, deels op basis van meldingen en klachten die de gemeente ontvangt van inwoners. Christophe: De gemeenschapswachten spreken mensen aan rond het proper houden van de gemeente (zwerfvuil, hondenpoep enz.), werken mee aan projecten rond verkeerseducatie, melden onveilige situaties aan politie en gemeentediensten, informeren, enz. Kortom het voorkomen van kleine criminaliteit en van onveilige situaties in het straatbeeld. Mensen kunnen hen overigens altijd aanspreken wanneer er problemen zijn in de buurt. Met welke uitdagingen wordt de dienst geconfronteerd? Christophe: We moeten alle wijzigingen inzake wetgeving en regelgeving binnen onze dienst voortdurend opvolgen en erover waken dat deze correct wordt toegepast. Momenteel doen we dit voor de recent opgestarte brandweerhervorming. Guy: Als noodplanningsambtenaar sta ik in voor de opstelling, regelmatige evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk nood- en interventieplan. In dat kader werd een gemeentelijke veiligheidscel opgericht die alle betrokken disciplines (brandweer, medische en psychosociale hulp, politie, logistiek en communicatie) bij een noodsituatie omvat. De cel staat in voor het opstellen en uitvoeren van een oefenbeleid, het evalueren van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van de risico-inventaris en analyse en het organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning. In 2009 werd het beheer van de Mexicaanse griep via deze veiligheidscel georganiseerd. Midden november 2010 was het ook de veiligheidscel die de aanpak van de wateroverlast coördineerde, onder meer met de provincie Oost- Vlaanderen, defensie, het Rode Kruis, etc. Christophe: Mensen kunnen trouwens bij ons terecht voor informatie over de werking van het Rampenfonds. Indien noodweer, zoals de recente wateroverlast, erkend wordt als ramp, kunnen leefloners (zonder brandverzekering) of landbouwers een beroep doen op dit fonds. Wat brengt de toekomst? Christophe: Het plan is om het gemeentelijk archief te gaan digitaliseren. Dit zal toelaten makkelijker en sneller opzoekingen te doen. Zo zal een schat aan informatie goed ontsloten kunnen worden. de Schakel 3

6 4 de Schakel

7 BESTUUR & DIENSTVERLENING Denderleeuw start als tweede pilootgemeente met afgifte van e-rijbewijs Eind oktober is Denderleeuw gestart met de afgifte van Europese rijbewijzen. Het e-rijbewijs vervangt het huidige roze papiertje en ziet er uit als een bankkaart. Hiermee zet de gemeente een eerste concrete stap naar het uniforme Europese rijbewijs, dat in 2013 overal ingevoerd moet zijn. Na buurgemeente Liedekerke reikt nu ook Denderleeuw zijn eerste Europese rijbewijzen uit. Inwoners die voortaan een nieuw rijbewijs komen aanvragen krijgen dus een e-rijbewijs in bankkaartmodel mee. Enkele wijzigingen In tegenstelling tot vroeger zal de gemeente dit rijbewijs niet meer zelf opmaken. Zij moet de aanvragen doorsturen naar de FOD Mobiliteit die instaat voor de eigenlijke productie. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Zo is de productieprijs hoger dan voor een oud papieren model. De prijs is voorlopig vastgesteld op 20 euro. Een tweede gevolg is dat de afleveringstermijn langer wordt. Standaard zal deze drie dagen in beslag nemen. Indien iemand sneller een rijbewijs nodig heeft, kan dit via een spoedprocedure. Het rijbewijs kan dan binnen 24 uur geleverd worden, mits de aanvraag voor 12 uur wordt gedaan. De kostprijs bedraagt in dat geval 100 euro. Derde gevolg is dat men geen foto s meer moet meebrengen. Foto en handtekening worden eenvoudigweg van de elektronische identiteitskaart gehaald, tenzij de foto niet meer gelijkend is. Ten slotte zal ook de geldigheidsduur veranderen. Daar waar een rijbewijs vroeger onbeperkt geldig was, zal een e-rijbewijs 10 jaar geldig zijn. Dit om te vermijden dat een foto niet meer gelijkend zou zijn. Burgemeester Georges Couck wijst er op dat het vervangen van de oude rijbewijzen door de Europese modellen voorlopig enkel gebeurt in 17 Belgische pilootgemeenten. Denderleeuw is als tweede gemeente klaar om zijn inwoners een e-rijbewijs te overhan- Foto: Willy D hoe digen. Voor internationale en voorlopige rijbewijzen worden in deze fase nog steeds papieren exemplaren afgeleverd. Administratieve vereenvoudiging Op 1 januari 2013 zal de overschakeling compleet zijn. Dan kunnen alle zes miljoen Belgische rijbewijzen massaal vervangen worden. De oproep van de gemeenten zal zoveel mogelijk gecombineerd worden met de uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart. Bovendien zullen burgers hun rijbewijs op termijn ook kunnen aanvragen via het examencentrum of via een beveiligde internetverbinding van thuis uit. Een belangrijke stap voorwaarts in de administratieve vereenvoudiging voor de burger (nog slechts één bezoek aan de gemeente) en voor de gemeente (minder papieren dossiers). Bedoeling Europees rijbewijs Schepen van Mobiliteit Jan De Nul vult aan dat het e-rijbewijs op termijn de 110 verschillende rijbewijsmodellen moet vervangen die op dit moment circuleren binnen Europa. De invoering van een uniek model met specifieke beveiligingskenmerken moet het internationaal rijbewijstoerisme tegengaan, rijbewijsgegevens meteen afleesbaar maken via een nieuwe database en finaal de verkeersveiligheid verhogen. Meer info Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website of bij de dienst Burgerlijke Stand aan het loket, telefonisch op of via naar de Schakel 5

8 6 de Schakel

9 BESTUUR & DIENSTVERLENING Strooidiensten houden Denderleeuwse wegen veilig Sneeuw wordt aanzien als één van de mooiste winterverschijnselen. Als weggebruikers weten we echter dat sneeuw ook gevaarlijk kan zijn in het verkeer. Tijdens het winterseizoen kunnen we daarom rekenen op de strooidienst van het gemeentebestuur die bij sneeuwval onze wegen veilig houdt. Wel is een aangepast rijgedrag bij deze weersomstandigheden de beste oplossing om ongevallen te voorkomen. Eerst invalswegen en busroutes De gemeente Denderleeuw beschikt over 2 strooiwagens (grote 5 ton en een kleinere 2 ton). Prioritair zijn de invalswegen en de busroutes. De grote strooier volgt een traject dat via Denderleeuw de deelgemeentes Welle en Iddergem bedient. De kleine strooiwagen zorgt ervoor dat Denderleeuw - centrum, stationsomgeving, Leeuwbrug en Huissegem sneeuwvrij worden gemaakt. Naargelang de hevigheid van de sneeuwval wordt er beslist of er meerdere strooibeurten nodig zijn. Één strooibeurt neemt 2,5 tot 3 uur in beslag. Wanneer de ploegen s morgens om 3 à 4 uur uitrukken, kan men bij normale sneeuwval verwachten dat rond 6 uur de eerste strooibeurt volbracht werd. Bij hevige sneeuwval wordt er uiteraard niet gewacht tot 3 uur s morgens maar wordt er onmiddellijk opgetreden. In tweede instantie strooibeurt wijken Wijken (Braamland, Hoogsteenveld, Ringlaan,...) zijn niet in dit strooischema begrepen en worden pas na het sneeuwvrij krijgen van het vooropgestelde strooischema behandeld. Daar heeft het gemeentebestuur een goede reden voor. Om het samenklitten van zoutkorrels tot één zoutsteen te voorkomen, worden de zoutkorrels voorzien van een chemische behandeling. Elke zoutkorrel wordt voorzien van een soort chemische mantel. Dit impliceert wel dat, wanneer de zoutkorrels over de weg verspreid worden, het eerstkomende verkeer deze mantel dient te breken. Dan pas mengt het zout zich met de aanwezige sneeuw en/of ijslaag. Deze wijken bij lage verkeersdruk bestrooien is dus nutteloos. De diensten rukken uit op basis van de voorspellingen van het KMI, de voorspellingen HOE VOETPADEN SNEEUWVRIJ MAKEN? Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van de burger. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning. Let bij het sneeuwruimen wel op dat de goot zijn functie niet verliest en dat het voetgangersverkeer niet verstoord wordt. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt. Het is de bedoeling dat de sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen geveegd wordt, zodat het rustig kan smelten. van Meteo defensie en de oproepen van de lokale politiepatrouilles. de Schakel 7

10 BESTUUR & DIENSTVERLENING Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar 2010 Lokale Besturen 2010 van Indigov. Niettemin is het opnieuw een bevestiging dat we met onze nieuwe website goed werk geleverd hebben. Voor onze webredacteuren is het een teken van erkenning en een stimulans om zo verder te werken aan de uitbouw van de site. De leden van de Stuurgroep Communiatie & ICT zijn trots op de nominatie van de gemeentelijke website. Clickx Magazine heeft de gemeentelijke website Denderleeuw.be genomineerd als Site van het Jaar Op 7 december worden in Gent de winnaars bekend gemaakt. Het computermagazine Clickx organiseert dit jaar al de 14de editie van deze grote internetverkiezing. Voor het eerst behoort ook de gemeentelijke website tot de geselecteerde websites voor de felbegeerde titel Site van het Jaar. Een complete verrassing, zegt schepen van ICT Jo Fonck. We zijn dan ook vereerd dat we door Clickx genomineerd zijn als Site van het Jaar. Wellicht hebben we onze nominatie ook deels te danken aan onze prachtige score in de top 10 van de Website Monitor 20 categorieën De genomineerde websites werden onderverdeeld in 20 categorieën Denderleeuw.be staat in de categorie Steden & gemeenten. Iedereen kon stemmen van maandag 15 november 2010 tot en met maandagmiddag 29 november 2010 op be. Net als vorig jaar zorgt ook deze keer een professionele vakjury voor 30% van de stemmen. De overige 70% worden geleverd door het publiek. Op basis van die stemmen worden de 20 categoriewinnaars én natuurlijk ook de enige echte Site van het Jaar 2010 verkozen. Op dinsdagavond 7 december maakt Clickx de winnaars bekend en worden de awards uitgereikt. 8 de Schakel

11 BESTUUR & DIENSTVERLENING DE GROS STELT VOOR: Oxfam-Wereldwinkels De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is het overlegorgaan van de gemeentelijke overheid en de verenigingen en individuen die wat willen doen aan de scheve verhouding tussen Noord en Zuid in de wereld. Deze maand stelt partnerorganisatie Oxfam-Wereldwinkels zich graag aan u voor. De GROS in een notendop De GROS wil financiële en logistieke steun bieden aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden zowel projecten van NGO s als kleinschalige projecten van Denderleeuwse burgers ergens in de wereld. Daarnaast - en even belangrijk- wil de GROS de eigen bevolking bewustmaken van de mistoestanden in de wereld en de Denderleeuwse bevolking warm maken voor een grotere solidariteit. De GROS bestaat uit de afgevaardigden van de Wereldwinkel, actiecomité, Wereldsolidariteit, Waduwa, het Rode kruis, de Herman Rasschaertvrienden, Memisa en Denderleeuw kleurt. Eerlijke Handel in Denderleeuw met Oxfam-Wereldwinkels Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie van eerlijke handel in België. Het is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. De Oxfam Wereldwinkels kent iedereen, maar wist je dat Oxfam-Wereldwinkels als organisatie zoveel meer doet dan Oxfam producten in de rekken brengen? Oxfam-Wereldwinkels wil structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Oxfam-Wereldwinkels probeert ook bedrijven ertoe aan te zetten een verantwoorde handelspolitiek te voeren wat zich typisch uit in faire contractbepalingen met hun producenten en handelspartners (correcte grondstofprijzen en betere arbeidsomstandigheden). Door zowel op nationaal als op internationaal vlak samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties bouwt Oxfam-Wereldwinkels aan een sterke fundering voor een andere, duurzame wereld. Onder eerlijke handel verstaan wij rechtstreekse aankoop van grondstoffen en producten bij producenten in het Zuiden, die zo een menswaardig inkomen hebben. Tegelijk gaan wij duurzaam te werk: met respect voor het milieu stimuleren wij investering in ontwikkeling van productiecapaciteit en in opleiding van onze partners. Jij maakt echt het verschil! Je aankopen bij Oxfam dragen rechtstreeks bij tot een rechtvaardigere wereldhandel, en helpen onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid. Heb je af en toe een gaatje in je agenda en wil je méér doen dan enkel producten van eerlijke handel kopen? Dan ben je meer dan welkom als vrijwilliger. Momenteel investeren al 7500 mensen een stuk van hun vrije tijd in het openhouden van de 217 winkels en in het andere wereldwinkelwerk. Oxfam Wereldwinkel Denderleeuw-Liedekerke telt nu zo n 20 vaste medewerkers (uit Denderleeuw, Liedekerke en Affligem). We runnen de winkel in de Collegestraat 17, met alles wat daarbij komt kijken: aankopen, stockbeheer, planning, winkelbeurten, facturatie, communicatie en levering. Maar we doen ook meer dan dat: schoolse activiteiten, info-, verkoop- en drankenstanden op evenementen in en om de gemeente, de welgekende geschenkenbeurs,... (neem een kijkje op dan zie je waar we zoal mee bezig zijn). Met jou erbij kunnen we nog meer! We houden het graag gezellig, en onze deur staat altijd open. Contacteer: live.be of bel (Elisabeth). Winkel open: donderdag 14 tot 17 uur en zaterdag 10 tot 2 uur en 14 tot 17 uur. Elisabeth Desmet de Schakel 9

12 10 de Schakel

13 BESTUUR & DIENSTVERLENING Gemeenteraadsverslag van 28 oktober 2010 Infrastructuur De raad stemde met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen in met het bestek en de raming goed voor de opdracht Vernieuwen en aanpassen regeling HVAC in het administratief centrum. Openbare werken De uitbreiding en aanleg van het waterleidingnet in de Deggerbaan werd met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen goed gekeurd. Ruimtelijke Ordening Het niet-realiseren van de rooilijn in de Veldstraat 137 werd met 16 stemmen voor bij 7 onthoudingen goedgekeurd. Intergemeentelijke samenwerking Met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen gaf de raad aan Fingem opdracht om voor rekening van de gemeente in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T. Eveneens met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen werd de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem van 23 december 2010 goedgekeurd. Schepen Jo Fonck en raadlid Jürgen Ruysseveldt werden aangeduid als volmachtdrager en plaatsvervanger, en dit met 12 stemmen voor bij 2 onthoudingen (9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming). De agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer op 8 december 2010 werd met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen goedgekeurd. Burgemeester Georges Couck en raadlid Myriam D Haeseleer werden aangeduid als lasthebber en plaatsvervanger, en dit met 12 stemmen voor bij 2 onthoudingen (9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming). Financiën De gemeenteraad keurde met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen het retributiereglement voor werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein goed. Eveneens met 12 stemmen voor bij 11 onthoudingen werd het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2011 van de politiezone Denderleeuw-Haaltert en de gemeentelijke dotatie goedgekeurd. de Schakel 11

14 LEVEN & WELZIJN OCMW Denderleeuw Ten Kouter Denderleeuw tel.: fax: Openingsuren OCMW: maandag tot donderdag: u. en u.; vrijdag: u.; avonddienst donderdag: u. Openingsuren sociale dienst en dienst kinderopvang: maandag tot vrijdag: u.; s namiddags na afspraak; avonddienst donderdag: u. Spreekuur OCMW-voorzitter Herman Janssens: donderdagavond u. of na afspraak Gratis juridisch advies In samenwerking met de Orde van Advocaten van het Arrondissement Dendermonde verleent het OCMW gratis juridisch advies. Het betreft advies inzake eenvoudige juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag Elke inwoner van Denderleeuw kan van deze eerstelijnshulp gebruik maken. Zo n advies helpt vaak problemen voorkomen. Het is echter niet de bedoeling dat de advocaat wordt ingeschakeld om te pleiten in rechtszaken. Indien een eerste mondeling advies niet volstaat, of u bent gedagvaard of u dient een procedure op te starten, dan kunt u nog steeds terecht bij een advocaat van uw eigen keuze. U kunt beroep doen op gratis juridisch advies, elke 2e en 4e donderdag van de maand van 18 tot 20 uur. Let wel! U dient op voorhand een afspraak te maken op het nummer Kinderopvang in de kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie is er opvang mogelijk van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari in t Ravotterke (Vrijheidstraat 15), dagelijks van 6.45 tot uur. Maandag 3 januari sluit de opvang uitzonderlijk om 15 uur. Inschrijven kan op het bureau van Kinderopvang De Puzzel in het O.C.M.W. (Ten Kouter 20), of online via Per dag en per kind dat u inschrijft, vragen wij een voorschot van 5 euro. De inschrijvingen lopen van woensdag 1 december tot en met zondag 19 december. 12 de Schakel

15 LEVEN & WELZIJN Kook je fit : meer dan gesmaakt! In de maanden augustus en september 2010 organiseerde het O.C.M.W. het project Kook je fit rond budgetvriendelijke en gezonde voeding. Er werd een infoavond en kooksessie gegeven, en een heuse kookwedstrijd opgezet. Pierre Uyttersprot kaapte de eerste prijs weg met een goedkope, gezonde én heel lekkere maaltijd. Het jaar 2010 werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Op nationaal vlak werd er een actieprogramma uitgewerkt met een reeks specifieke activiteiten en evenementen waarbij alle actoren betrokken zijn die iets te maken hebben met armoedebestrijding. Een belangrijke rol in deze algemene mobilisering werd gegeven aan de O.C.M.W. s, aangezien zij op de eerste lijn staan in de dagelijkse strijd tegen sociale uitsluiting. Het O.C.M.W. van Denderleeuw zag deze oproep als een heuse uitdaging en organiseerde in de maanden augustus en september 2010 het project Kook je fit!, een project rond budgetvriendelijke en gezonde voeding. Het O.C.M.W. organiseerde drie activiteiten. Infoavond Op 16 augustus werd een informatieavond over gezonde voeding gegeven. Voedingsdeskundige Jacqueline Wastiels sprak o.a. Winnaar Pierre Uyttersprot. over de voedingspiramide en het gebruik van seizoensgroenten. Het werd duidelijk dat gezonde voeding niet duur hoeft te zijn. Kooksessie Op 15 september volgde een kooksessie. Onder begeleiding van een beroepskok werd een gezonde maaltijd bereid tegen een budgetvriendelijke prijs. Iedereen kreeg de kans om de klaargemaakte recepten te proeven en deze werden enthousiast onthaald. Mooie resultaten kookwedstrijd Op 22 september werd ten slotte een kookwedstrijd georganiseerd. Bedoeling was om in teams van maximum twee personen een budgetvriendelijke, lekkere en gezonde maaltijd voor een deskundige jury te bereiden. De eerste prijs van de kookwedstrijd ging naar Pierre Uyttersprot die de jury kippenboutjes met Griekse saus en rijst voorschotelde. Het creatiefste recept was rijst met minestrone van linzen en gepaneerde vis en patacone, een gerecht uit Ecuador dat bereid werd door Morayma Narvaez en Vanessa Narvaez. De deskundige jury bevestigde dat elke groep er in geslaagd was een heerlijke, gezonde en betaalbare maaltijd klaar te stomen. De tips voor de aankoop en het gebruik van gezonde voeding, verkregen uit de informatieavond, een aantal basis- en budgetvriendelijke recepten, maar ook de recepten van de kooksessie en de kookwedstrijd werden verzameld in een kookboekje. Dit werd overhandigd aan alle deelnemers van de kookwedstrijd. Als laatste wil het kook je fit-team iedereen bedanken die het project Kook je fit heeft gesteund. Ook richten zij een speciale dank aan alle deelnemers, aangezien dit project zonder deze enthousiaste medewerking onmogelijk kon slagen. Voorzitter Herman Janssens de Schakel 13

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie