JULI/AUGUSTUS C OL OF ON 4 21, , ,- + 45,- 15, AW + HZA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JULI/AUGUSTUS 2005-1 - C OL OF ON 4 21, 8500 20,- 056 35 08 48 + 29,- + 45,- 15, 8500 + AW + HZA:"

Transcriptie

1 JULI/AUGUSTUS COLOFON Erik Vansteenkiste Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk Lidgeld: 20,- Lidgeld + Aquariumwereld: 29,- Donald Samyn Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk Lidgeld + Het Zeeaquarium: 45,- Lidgeld + AW + HZA: 60,- Jan Algoed Sen. Claysstraat 5, 8500 Kortrijk Argenta: Zoetwater Gerrit Plovie Zeewater Krist Hugelier Vijvers Gilbert Lapere Hoofdredactie Martin Byttebier Redactiemedewerkers Jan Algoed Donald Samyn "De Klokke" Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk Terra riu m Geert Vandromme Kees Snoeren COLOFON Martin Byttebier De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. 20

2 -2- JAARGANG 20 Editoriaal Als je dit leest is t volop zomer... vakantie- en komkommertijd. Ga jij ook op reis? Of blijf je liever thuis om een of ander op te knappen, of om in je luie zetel te liggen genieten van al het leven rond en in uw vijverke? Je doet maar... mij om het even... als je er zelf maarzininhebt. Ons clubke is dit jaar misschien wat slanker geworden maar dat eerste halfjaar vond ik niet mis. Een goede keuze heeft dat Bestuur gemaakt, vind je ook niet? Die gasten zijn nog van de domsten niet. En die gratis pint is een goede vondst hoewel dit eigenlijk een uitvinding is van Steve Stevaert. Maar kom, het smaakt, 't is sympathiek en voor den baas van De Klokke maakt het toch niet uit wie betaalt. Ik hoop dat Aquatropica deze weg verder zal volgen en dat de programmatie van onderuit komt: wie vraagt die krijgt (in de mate van het mogelijke natuurlijk). Jammer dat de uitstap naar Limal en Meise afgelast werd, blijkbaar behoren dergelijke initiatieven tot het verleden? Eerlijk gezegd had ik er een beetje voor gevreesd. EDITORI AAL Maar waar ik zeker van ben, is dat de barbecue op 24 september het hoogtepunt van het jaar wordt. Het zou toch reuzetof zijn mocht iedereen die regelmatig de weg naar De Klokke vindt, nu ook de weg naar Heule vindt. Natuurlijk zijn de andere leden even welkom, laat daar geen twijfel over bestaan. Kortom, iedereen is van harte uitgenodigd. Wij rekenen op een massale opkomst. Een goede raad: ge moet 's morgens en 's middags niet te veel eten... Tot dan hé Jan

3 JULI/AUGUSTUS EE N API STOGRAMMA ME T E E N GR OTE MO N D Bruno Magis, K.A.V. De Siervis Leuven Hetmoetergensin 1990zijn geweest toen ik voor het eerst koers zette naar een groothandelaar die beweerde zich gespecialiseerd te hebben in Apistogramma 's. Het was een behoorlijke rit van bijna 300 km enkel, maar als je nu eenmaal begeesterd bent door de dwergcichliden, dan neemje er dat maar bij. Dwergcichliden vind je helaas niet zomaar in elke aquariumzaak en als je ze dan al tegenkomt is het vaak het standaardaanbod van Apistogramma cacatuoides en en met wat geluk ook nog A. agassizii (syn. Mikrogeophagus ramirezi Apistogramma ramirezi, Papilochromis ramirezi, Microgeophagus ram irezi ). Je moet al geluk hebben wil je nog wat anders tegenkomen terwijl er ondertussen meer dan 100 verschillende soorten Apisto's bekend zijn. Ze zijn weliswaar nog niet allemaal wetenschappelijk vaneennaamvoorzien,maarzezijnalwel bekend indeaquaristiek. Je begrijpt dat ik dus met een behoorlijk verwachtingspatroon de hele rit aflegde, en gelukkig werd het een aangename verrassing. Er zwommen ettelijke -soorten rond alsook -soorten en enkele West- Apistogramma Laetacara Afrikaanse dwergen waaronder verschillende vormen van Pelvicachrom is, allen weliswaar van een behoorlijk taeniatus prijskaartje voorzien. De dieren zwommen in kale bakken van een meter lang en al rondkijkend viel me plots een groot ingericht aquarium op. Het was een bak van een tweetal meter lang, een metertje breed en voorzien van een bodem van fijn wit zand. Er lagen enkele grote stukken kienhout in de bak verspreid en op de bodem lagen wat bladeren van loofbomen. EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND

4 -4- JAARGANG 20 Planten waren niet aanwezig. Blijkbaar werd de zuurtegraad zeer precies in de gaten gehouden want een elektronische ph-meter bleek permanent aangesloten te zijn. Vissen kon ik echter niet terugvinden. Toen ik navroeg wat de bedoeling was bleek dat er wel degelijk vissen in het aquarium zaten en wel van een pas gevonden soort die werd aangeduid als species grobmaul. Op dat moment had ik er nog nooit van gehoord, maar ef- Apistogramma fectief,toenikeentijdjevoordebakbleefstaankonikafentoeeenglimp vandevissenopvangen.zewarendusbehoorlijkschuwenblijkbaarwaren ze ook niet de gemakkelijkste om te verzorgen gezien de maatregelen die menhadgetroffen.veelkonikvandevissenechternietzienbehalvedatze grijs getint waren en een naar -normen behoorlijk grote Apistogramma mond hadden. Vandaar natuurlijk ook de aanduiding grobmaul. Het was de bedoeling met de dieren te kunnen kweken en ze waren dus niet te koop. Terug thuis gekomen werd alle beschikbare literatuur uitgepluisd, maar geen spoor van deze dwerg te vinden. Het was pas in 1992 toen de tweede uitgave van Amerikanische Cichliden 1 Kleine Buntbarsche van Horst Linke en Wolfgang Staeck verscheen dat ik het visje terugzag. Blijkbaar was deze vis ondertussen in door één van de auteurs, Wolfgang Staeck, beschreven als.desoortwasinperugevondeninhetvoorjaar Apistogramma norberti van 1989 door Norbert Wiesheu en dus ook naar hem genoemd. EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND De dieren komen voor in enkele zijriviertjes van de rio Tahuayo in het departement Loreto (Peru) en volgens meer recente gegevens ook in de omgeving van Genaro Herrera, wat eigenlijk de typelocatie is van de nauwe verwante Apistogramma nijsseni. Het gaat hierbij steeds om kleine woudbeekjes die zwartwater voeren. De bodem ligt er bedekt met afgevallen bladeren en takken waardoor het water bruin kleurt en de zuurtegraad laag is. Als

5 JULI/AUGUSTUS typische waterwaarden wordt in de literatuur een ph van 5 tot 6, een geleidbaarheid kleiner dan 20 ms/cm en een temperatuur van om en bij de 24 C opgegeven. Zeer zacht en zuur water dus. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze vissen ook het in het aquarium enige eisen stellen aan de waterkwaliteit. Het duurde nog enkele jaren vooraleer ik kon bemachtigen. De exacte prijs herinner ik me niet meer, maar het staat me nog Apistogramma norberti voor de geest dat ik slechts één koppeltje aanschafte omwille van de extreem hoge prijs. En u kan het al raden, het avontuur liep slecht af. Ondanks de nodige zorgen aan de waterkwaliteit en het geboden voedsel gingen de dieren na enkele maanden heen. Daarenboven had ik ze, door de enorme schuwheid van deze dwergen, weinig gezien, laat staan foto's kunnen maken. Het staat weliswaar in de literatuur beschreven, maar dergelijk gedrag had ik bij dwergcichliden nog niet gezien. Ze hielden zich constant op tussen de planten, het kienhout of de bladeren die ik op de bodem had voorzien. Slechts bij het voederen kreeg ik af en toe een glimp van ze te zien. De dieren waren dan ook niet mooi uitgekleurd en waren eerder grijze muizen dan prachtig gekleurde Apistogramma's. Maar niets aan te doen natuurlijk. Tot ik in 1999 opnieuw norberti's tegenkwam bij een bevriende handelaar. Het waren wildvangdieren die ondanks de reis er behoorlijk goed uitzagen. Weliswaar aan de magere kant, maar ze leken gezond. Twee koppeltjes werden uitgeselecteerd en werden thuis ondergebracht in een quarantainebak van 300 l. De bak was gevuld met zuiver regenwater en enkele stukken kienhout waren de enige decoratie. Bodemgrond was er niet om het aquarium zo hygiënisch mogelijk te kunnen houden. De dieren werden hoofdzakelijk gevoerd met -naupliën waarvan ze weer snel op Artemia sterkte kwamen. Naenkelewekenwerdenzeminderschuwenwarenzeduidelijkingoede gezondheid. Op dat moment werden de twee koppeltjes ondergebracht in twee volledig ingerichte kweekbakken van 70 bij 50. Er was veel kienhout voorzien om voldoende schuilplaatsen te kunnen creëren en er werden holen (Apistogramma's zijn holenbroeders) aangebracht met behulp van halve kokosnoten, potjes uit klei en constructies van keien. Het geheel werd beplant met javavaren en javamos en op het wateroppervlak dreef er eiken- EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND

6 -6- JAARGANG 20 EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND bladvaren. De bodem was bedekt met goed gewassen zand en daarbovenop kwameenlaagafgevallenbladerenteliggen.debakkenwarengevuldmet zuiver regenwater dat constant werd gefilterd over turf waardoor ik water bereikte dat zo nauw mogelijk aanleunde bij de natuurlijke waterwaarden. Naast de Apistogramma's werden ook nog enkele Nan n ostom us beckfordi in het aquarium gebracht met een tweeledig doel. De dwergcichliden zien depotloodvisjesmeestalbovenzichrondzwemmenendatbezorgtzeeen bepaald gevoel van veiligheid waardoor de schuwheid vermindert. Anderzijds scherpt de aanwezigheid van andere vissen de broedzorg van de dwergcichliden aan waardoor er minder wrijvingen zullen ontstaan bij het koppel. Blijkbaar beviel deze nieuwe omgeving de norberti's wel want na enkele dagen was de schuwheid volledig verdwenen en werd er gebaltst dat het een lust was om te zien. Pas toen kon ik eigenlijk zien hoe mooi deze vissen wel zijn. De kleur van de mannetjes is dan schitterend staalblauw terwijl de buikzone eerder wit is. Op de buik vertonen deze Apisto's drie zigzagvormige lengtestrepen wat hun verwantschap met Apistogramma cacatuoides verraadt. In tegenstelling tot laatst genoemde hebben de norberti's een ronde staart welke voorzien is van een donkere rand. Op de staartvin vormen kleine donkere puntjes verticale strepen, net zoals in het achterste gedeelte van de rugvin. Ook de rugvin is net zoals de staart met een donker randje Hier is duidelijk de grote muil te zien. afgeboord en de eerste twee vinstralen zijn volledig zwart gekleurd. De derde tot vijfde rugvinstraal zijn verlengd en oranjerood getint en in het achterste gedeelte van de rugvin bevindt zich een zwarte vlek wat zeer karakteristiek is voor deze soort. Zoals reeds eerder gemeld hebben deze dieren zeer krachtige kaken en dikke lippen welke bij de mannetjes rozerood gekleurd zijn. Kortom een schitterend visje met oog voor detail. Zoals meestal bij Apistogramma's zien de vrouwtjes er grotendeels anders uit. Zij hebben een geel tot beige kleur en vertonen een bruine tot zwarte langsband. De eerste rugvinstralen zijn net zoals bij hun mannetjes zwart gekleurd maar niet verlengd. Soms is er wel een spoortje van het mannelijke rood terug te vinden op de toppen van de eerste vinstralen.

7 JULI/AUGUSTUS Naarmate er in de kweekbak meer en meer werd gebaltst veranderde ook stilaanhetkleurpatroonvanhetvrouwtje.gespreidoverdeperiodevaneen tweetal weken ruilde zij haar normale kleurpatroon in voor het broedkleed. De geelbeige ondergrond werd felgeel en de langsband veranderde in een pikzwarte zijvlek. Ook de zwarte rugvinstralen, de kaakstreep en het zwart op de buik- en aarsvin kleurde zeer fel. Je kon ook duidelijk zien dat het vrouwtje kuit had aangezet en dat de eiafzetting nabij was. En effectief enkele dagen later werden er eitjes afgezet tegen het plafond van een verdoken opgesteldstenenpotje.vanaftoenwasdebroedzorgvanhetvrouwtjezeer intens en werd het mannetje steevast verjaagd wanneer hij zich durfde te tonen. Zijn schitterende kleuren verbleekte dan ook tot een rouwig grijs en zijn prachtige hanenkam van voordien lag maar platjes tegen zijn rug. De kleuren van het vrouwtje daarentegen waren feller dan ooit. Zij stond steevast voor de ingang van het potje en verdedigde de omgeving enorm vastberaden. Elke nieuwsgierige werd resoluut aangevallen, ze Nan n ostom us beckfordi baltste zelfs naar de voorruit toen ik foto's wou nemen. Na een tweetal dagen waren de eitjes uitgekomen en lagen de larfjes op de bodem van het potje. Het duurde nog zeven dagen vooraleer de jongen vrij rondzwommen en onder begeleiding van het vrouwtje het hol verlieten. Ze bleven kort bij elkaar en in de buurt van het vertrouwde broedhol. Het vrouwtje stond constant boven of tussen haar kroost en hield er een ijzeren discipline op na. Bij elk vermeend gevaar doken de jongen naar de bodem en bleven daar roerloos liggen terwijl het vrouwtje de potoodvisjes de schrik van hun leven bezorgde. s Avonds werden de jongen steeds terug in het broedhol gebracht en daar overnachtten ze samen met hun moeder. Pas na enkele dagen gingen de (roodstreepspitszalmpje) jonge visjes verder van het hol weg, zij het onder de waakzame begeleiding van het vrouwtje. Stelselmatig trokken zij zo door het gehele aquarium en dat maakte het voor het mannetje steeds moeilijker want hij werd niet in de buurt van de jongen getolereerd. Hieruit blijkt nogmaals de noodzaak van een goede beplanting en het voorzien van voldoende schuilplaatsen. De jongen nemen vanaf de eerste dag -naupliën en de opfok is niet zo moeilijk. Wel moet men de nodige Artemia aandacht schenken aan de waterkwaliteit en een regelmatige waterverver- EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND

8 -8- JAARGANG 20 sing is dan ook aangeraden. Tevens is het zeer belangrijk de waterwaarden in de gaten te houden want plotselinge wijzigingen kunnen nefast zijn. Na enkele weken, toen de broedzorg van het vrouwtje afnam, heb ik de jongen overgeplaatst in een uitzwemmer en telde daarbij 74 visjes. Hoewel Apistogramma norberti in de literatuur wordt afgeschilderd als een dwerg voor de specialisten is het houden en kweken ervan een haalbare kaart op voorwaarde dat men de natuurlijke waterwaarden respecteert en de bak inricht op een verantwoorde manier. EE N API STOGRAMMA MET EE N GROTE MOND

9 JULI/AUGUSTUS NOMENCLATUUR Wet ensc h a p pel i j ke n a a mgevi n g: een n oodz a ak? Compilatie en vertalingen: Jennes Rudy De wetenschappelijke namen van planten en dieren worden door de meeste aquariumliefhebbers niet bijzonder op prijs gesteld. Ze zijn voor de niet-wetenschappelijk onderlegde liefhebber vaak moeilijk te begrijpen en uit te spreken. De veelvuldige en ingrijpende veranderingen in de systematiek en daarmee in de namen maken de situatie er nietgemakkelijker op. Daar komt nog bijdatdeaquariaanzichnietskanvoorstellenbijdewetenschappelijke namen. Op de vraag ofze in de aquaristiek nodig zijn, kan men op verschillende manieren pro en contra antwoorden. Ben je tevreden wanneer men zegt: dat is een blauw juffertje wanneer je weet, of misschien niet weet, dat er ongeveer een vijftigtal soorten juffertjes bestaan waarvan de hoofdtoon blauw is? Spreekt men echter over, Chromis cyanea dan weten we exact over welk soort (blauw) juffertje we spreken., blauw juffertje Dit is voor je niet van levensbelang, maar misschien wel voor de juffer. Zo weet je ook waar de vis in kwestie vandaan komt, wat zijn levensbehoeften zijn, welke watertemperatuur en zoutgehalte hij nodig heeft enz.... Het is een begrijpelijk streven om planten en dieren een naam te geven in de eigen taal. Voor zover het gaat om planten en dieren uit eigen land, is er meestal wel een gangbare, min of meer officiële naam, soms zijn er echter ook verschillende namen in verschillende streken. Grote problemen zijn hier doorgaans echter niet. Met de niet-inheemse soorten ligt de zaak moeilijker. In sommige gevallen, vooral bij de meest populaire soorten, zijn wel Nederlandse namen ingeburgerd. Hierbij zien we in grote trekken verschillende mogelijkheden: NOME NCLATUUR

10 JAARGANG 20 L Aanpassing aan bestaande begrippen: vb. door vergelijking met lichaams- of andere eigenschappen, zoals bijv. karperzalmen, barbeeltjes, levendbarend snoekje, enz. M Namen ontleend aan de taal van de gebieden van herkomst: bijv. Danio van het Indisch dhani, goerami, enz. N Verminkte of verkorte wetenschappelijke namen: vb. Scalare, Platy, Guppy, Ramirezi, enz. O Simpele vertalingen van wetenschappelijke namen: vb. slaapgrondel ( )endeschuttersvis( ). Dormitator Toxo tes P Namen ontleend aan bijzondere kenmerken van vorm en kleur: vb. zwartbandzalm, vuurkeelcichlide, kogelvis, enz. Q Namen ontleend aan een geografische herkomst: vb. Rode Rio, Kongozalm, Rivulus van Cuba. enz. NOME NCLATUUR Samenvattend willen we hier alleen stellen dat namen in de eigen taal wel in beperkte kring bruikbaar zijn, maar in groter verband men beslist de wetenschappelijke benaming niet kan missen. Als de aquaristiek de wetenschappelijke ontwikkeling in dit opzicht niet Vu u rkeelcich l ide ( ) zou volgen, zou deze zijn betekenis als hulpmiddel voor de biologie verliezen. Bovendien is de aquaristiek een internationale liefhebberij en dit moet ook zo blijven. In het internationale verkeer hebben echter alleen de wetenschappelijke namen geldigheid en het is alleen op deze wijze mogelijk planten en dieren ondubbelzinnig aan te duiden. Om dezelfde redenen heeft ook de wetenschap de oude talen hierin aangehouden. De keus van het Grieks en Latijn voor de woordvorming heeft niet alleen een historische grond, maar deze dode talen zijn bijzonder geschikt gebleken voor dit doel, daar ze neutraal zijn en praktisch niet meer wijzigen. Daardoor kan elke twist op taalgebied van tevoren vermeden worden. Het is weliswaar voor de individuele aquariumhouder mogelijk zich van de wetenschap te distantiëren, hoewel hij ook voortdurend profijt trekt van de

11 Aquariumproducten DUPL A EXCLUSIEF AQUARIA-N EON Te l : / Fax: 051 / OPEN van u & u zaterdag tot 1 8u GESLOTEN: maandagvoormiddag en zondag

12 De Breyne Peelaertstraat 25, 8600 Diksmuide ( tropische vissen zeevissen koudwatervissen Open: tot 12:00 en 14:00 tot 19:00 Op zaterdag van tot 12:00 en 14:00 tot 18:00. Zondag van 10:00 tot 12:00 Gesloten: zondagnamiddag en dinsdag Zancl us Speciaalzaak voor zeeaquarium en zoetwater Potterstraat 23 B-9170 Sint-Pauwels Tel & Fax: 0032 (0)3/ Geselecteerde zeevissen & lagere dieren van topkwaliteit. E i gen fi l tersysteem m et afsch u i m i n g. Exclusieve aquariummeubels uit eigen atelier. HQI-verlichting op maat (ook wandmontage) Openingsuren: Dinsdag, woensdag en vrijdag: 13u tot 1 9u Zaterdag: 9u tot 1 8u Elke eerste zondag van de maand: 1 1 u tot 17u Gesloten: Maandag en donderdag In juni, juli en augustus: op zondag.

13 JULI/AUGUSTUS resultaten van die wetenschap, maar dit geldt nooit voor de aquaristiek als geheel. Zo is het dus ook niet mogelijk, op het gebied van systematiek en nomenclatuurhetcontactmetdewetenschapteverliezen. Ontstaan De wetenschappelijke naamgeving gaat terug tot Linnaeus (of Linné), die het eerst een bruikbare ordening van de organismen schiep en deze verbond Geboren: 1 3 mei te Råshult (Zweden) Gestorven: 1 0 januari Uppsala (Zweden) aan het systeem van de dubbele namen (binaire nomenclatuur). Hierbij bestaat de naam uit twee delen, waarvan het eerste deel het geslacht (genus) aangeeft, het tweede deel de soort (species). Dit systeem werd voor dieren voor het eerst in de tiende druk van Linnaeus Systema Naturae ( 1758) consequent toegepast. Dat jaar geldt als het jaar van de officiële invoering van de moderne systematiek en nomenclatuur. In de hele 18 de en 19 de eeuw was men ijverig bezig met een inventarisatie van de natuur. Het aantal dieren dat bekend was, steeg van in de dagen van Linnaeus tot boven één miljoen. Zo ontstonden de zogenaamde synoniemen, namen met dezelfde betekenis. Pas in 1950 werd er een internationale nomenclatuurcommissie gevormd, die bepaalde regels opstelde en daarmee een periode van grotere orde op dit gebied inluidde. Ze zijn vastgelegd in de international code of zoological nomenclature (iczn) gepubliceerdinhetengelsenhetfrans. NOME NCLATUUR

14 JAARGANG 20 Classificatie Alle organismen op aarde worden in volgende groepen geclassificeerd: A Stam (Phylum) A Klasse (Classis) A Orde ( Ordo) A Familie (Familia) A Geslacht (Genus) A Soort (Species) Geldigheid naam Voordat een wetenschappelijke naam geldigheid verwerft moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: L De eerstbeschrijving moet door druk in een boek of tijdschrift gepubliceerd worden. M De nieuwe naam moet gebruik maken van het Latijns alfabet (de letters j, k, w en y inbegrepen) of, bij gebruik van woorden uit een andere taal, naar de regels van de Latijnse grammatica behandeld worden (gelatiniseerd). Trema's zoals ä, ö en ü dienen in respectievelijk ae, oe en ue veranderd te worden. N De nieuwe naam dient aan de eerstbeschrijving gekoppeld te worden. O Uit deze beschrijving moet duidelijk zijn wie de auteur/auteurs van deze beschrijving zijn. NOME NCLATUUR De belangrijkste van bovenstaande voorwaarden is de eerstbeschrijving, deze moet zo zijn dat de kenmerken van het beschreven dier of plant van alle aanverwante soorten kan onderscheiden worden. Daarbij weet men echter niets af van toekomstig te ontdekken soorten, daarom ziet men er op toe de beschrijving zo accuraat mogelijk te verrichten. Mede daarom is het tegenwoordig verplicht het organisme dat voor de beschrijving gebruikt werd als type-exemplaar te bestempelen het zogenaamde holotype. Verdere exemplaren van de soort, indien die er zijn, worden bestempeld als paratypen. Het holotype moet in een museum of andere openbare instelling ondergebracht worden zodat biologen en wetenschappers ten allen tijden in de mogelijkheid zijn het exemplaar te onderzoeken. Het opstellen van een eerstbeschrijving is geen titanenwerk, het is een werkje dat men moet beheersen. Het kan echter een hele heksentoer worden om uit te vissen of het hier wel degelijk om een nieuwe soort gaat.

15 JULI/AUGUSTUS Afspraken voor de schrijfwijze In een artikel of wetenschappelijke publicatie worden de wetenschappelijke namenderdierenaltijdineenafwijkendschriftafgedrukt,gewoonlijkcursief. Dit geldt echter alleen voor de binaire eigennaam, niet voor de aanduiding van orden, families, enz. De geslachtsnaam begint steeds met een hoofdletter, de soortnamen beginnen altijd met een kleine letter. Na de naam van het organisme volgt de naam van de auteur van de beschrijving en het jaartal. Wordt de soort na de oorspronkelijke beschrijving verwezen naar een ander geslacht dan staan de auteursnaam en jaartal tussen haakjes. Hoe ziet nu zo een volledige wetenschappelijke naam eruit? Centropyge resplendens Lubbock & Sankey, De bij het eiland Ascension (Ascension hertogsvis) in december 1974 gevangen holotype bevindt zich momenteel in de verzameling van het Natuurhistorisch Museum in Londen en draagt het nummer BMNH (BMNH = Britisch Museum of Natural History). Goed om te weten Soms komen er ook wetenschappelijke namen voor die uit drie namen bestaan, vb. Doryrhamphus excisus paulus of Doryrhamphus excisus abbreviatus of Pomacan th us ( Euxiphipops ) navarchus. Bij de eerste twee handelt het om ondersoorten van,dezeworden D. excisus gebruikt wanneer verschillende soorten een geografische herkomst hebben NOME NCLATUUR

16 JAARGANG 20 die afwijkt van de andere soort doch waarvan de afwijkingen niet voldoende zijn om ze als een nieuwe soort te bestempelen. Bij ( Pomacan th us Euxiphipops ) echter, handelt het om het toegevoegde ondergeslacht. navarchus Euxiphipops is dus een ondergeslacht van het geslacht Pomacan th us. De keizersvis die we vandaag als Pomacan th us maculosus kennen werd in het jaar 1775 door Peter Forsskål als beschreven. Chaetodon maculosus Omdat de beide geslachtsnamen mannelijk zijn blijft de schrijfwijze van de soortnaam dezelfde. Was de nieuwe geslachtsnaam vrouwelijk geweest dan diende ma- maculosus culosus ook veranderd te worden in,was maculosa het onzijdig dan werd het. maculosum vb. Günther beschreef in ( = vrouwelijk). Chromis rivulata Chromis Later werd deze cichlide overgeplaatst naar.aangezien mannelijk is werd de soortnaam eveneens aangepast. De Aequidens het geslacht Aequidens juiste naam luidt nu dus (Günther, 1860). Aequidens rivulatus Somskomthetookvoordatweindeliteratuurschrijfwijzenalsvb. Pterois sp. tegenkomen. Dit beduidt dat we weten over welk geslacht het gaat, maar niet zeker weten welke soort het is ( sp = soort, spp = soorten). De afkortingen sp. en spp. worden niet cursief geschreven. NOME NCLATUUR Soms duidt de wetenschappelijke naam, de naam van de ontdekker aan, zoals bijv.. De uitgang i betekent dat de persoon Meyer Chaetodon meyeri van het mannelijk geslacht is of was. Was de persoon van het vrouwelijke geslacht geweest dan was de uitgang ae, vb. Gobiosoma evelynae.(n.v.d.r.:dezevisgaattegenwoordig als Elacatinus evelynae (Böhlke & Robins 1968) door het leven.) In een ander geval vinden we de streek van afkomst weer in de naam. Vb.,watzoveelwil Pomacentrus am boinensis zeggen als, dit juffertje wordt in de omgeving van Ambon gevonden. Om je een overzicht van de meest voorkomende aanduidingen te verstrekken volgt een lijst van vertalingen op het einde van dit artikel. De meeste voorvoegsels en uitgangen slaan vooral op fysieke vormen. Ze kunnen kleur, vlekken, strepen, lichaamsdelen, aantal stekels, enz. aandui-

17 JULI/AUGUSTUS den. Deze namen worden gevormd door de ontdekker of beschrijver en zijn bedoeld om ons wat meer te vertellen over het dier in kwestie en met wat geduld en oefening van onzentwege zal uw inspanning op den duur resultaten afwerpen. Vele namen eindigen op us, zoals lineatus, maculatus en duiden meestal op een patroon van lijnen of kleuren op het lichaam. Vb. lineatus = gelijnd, maculatus = gevlekt. Je kunt deze vormen ook tegenkomen als lineata oflineatum. De vorm van de soortnaam hangt in dit geval af van de vorm van de voorgaande genusnaam en is dus louter (Latijnse) grammatica. In ieder geval lineata, lineatum Gestreepte doktersvis of lineatus betekent hetzelfde. Het voorgaande zouden we ook kunnen zeggen over de uitspraak van deze wetenschappelijke namen. Het Grieks en het Latijn kennen zeker zoveel uitzonderingen als het Nederlands, en dat zijn er heel wat. We kunnen ons daar niet mee bezighouden en laten dat over aan mensen die daar wel in thuis zijn. Wat we wel kunnen in het oog houden is de klemtoon te leggen op de voorlaatste lettergreep. We zullen dan praktisch altijd juist zitten. Nu kan je zeggen: Ik hou alleen vissen om naar te kijken, en dat is uw goed recht. Je zult daar ook nooit vies voor bekeken worden. Het kennen van de wetenschappelijke namen van onze dieren kan als een deel van de hobby geïntegreerd worden, wat niet wil zeggen dat iemand die geen wetenschappelijke namen kent geen serieuze liefhebber zou zijn, integendeel, doch je kan zich wel voorstellen dat misverstanden ontstaan doordat er voor een vis, zelfs in ons eigen taalgebied, misschien vier of vijf verschillende zogenaamde populaire namen bestaan. Het kennen van de wetenschappelijke naam, al is het maar van de dieren die je zelf in uw collectie houdt, heeft wel degelijk zijn nut. Boven: Rechts: NOME NCLATUUR

18 JAARGANG 20 Li j st van veel voor ko men de vr ee mde woor den en voor voegs el s Grieks (G) Latijns (L) Numeriek Tekening of patroon half hemi (G), semi (L) een mono (G), uni (L) twee d i (G), bi ( L) drie tri (G) vier tetra (G), quadri (L) vijf penta (G) zes hexa (G), sex ( L) acht octo (G) tien deca (G) met banden gesti ppeld gestreept gelijnd afgetekend afwisselend gevlekt gemarmerd oogvlek faciata stig mata, macu lata vittatus, taen iatus lineatus notatus variegatus variatus marmoratus ocellatus Vorm en grootte Lichaamsdelen groot macro, mega rug dorsi (L), noto (G) klein micro buik ventro dwerg nano lichaam corpor (L), stoma (G) lang longi borst pector, sterni kort brevi (L), brachi (G) oor oto veel mu lti ( L), poly (G) oog opthalmo weinig pauci (L), oligo (G) vin pinni (L), ptero (G) plat plani (L), platy (G) kop cepha lo zeilvormig veliferum lip labio (L), chilo (G) gezaagd serratum bek stoma trapsgewijs scalare neus rostrum (L) rhino (G) gewolkt nebulo schubben lepis vuur pyro stekel aca nth ta nd odont staa rt ca udo (L), u ro (G) NOME NCLATUUR Geraadpleegde literatuur: -Aqua-tropica,februari Fosså,S.A.&A.J.Nilsen(1995):Korallenriff-Aquarium,Band3,2.Auflage.BirgitSchmettkamp Verlag, Bornheim - Speice, Paul: The art of talking fish

19 JULI/AUGUSTUS DE BRUI NE ANE MOONVI S, zel den te zi en bij li efhebbers maar een duurzaa mj u weeltj e i n een zeeaquari u m! Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk De bruine anemoonvis of Premnas biaculeatus behoort tot defamilie der rifbaarzen ( pomacentridae). Dezefamilie wordt nog verder onderverdeeld in vier subfamilies waaronder de subfamilie amphiprioninae (anemoonvissen). Deze onderfamilie omvat twee geslachten, en.je Amphiprion Premnas kan dus zeggen: het is een clownvis die geen Amphiprion is. Deze vis is een buitenbeentje zowel in de taxonomie als in uw rifaquarium. Hij komt regelmatig voor in de handel en wordt vlot nagekweekt. Het is een blikvanger in een klein aquarium maar stop hem niet in een te klein aquarium want zo 'n gewone jongen is het ook weer niet! Wie rekening houdt met onderstaande tien puntjes kan er tien jaar plezier aan beleven! 1. Herkenning De onderscheidt zich van de andere - Premnas biaculeatus Amphiprion soorten door de aanwezigheid van twee vlijmscherpe stekels, onder elk oog één. Ik neem aan dat dit een vorm van passieve verdediging is tegen aanvallen van soortgenoten en andere belagers. Het valt op dat zowel de jeugdals de volwassenvorm een typerend ovaal model vertoont. De randen van de vinnen zijn meestal licht uitgerafeld en zacht. Dit geeft hem een mollig uitzicht. De kleur varieert in functie van zijn gemoedstoestand. Vaak is hij donker, steenrood en soms echt donkerbruin. Op jeugdige leeftijd zijn ze eerder roodoranje en is verwarring met de (wat ze Amphiprion ephippium vroeger het vuurkooltje noemden) mogelijk. Wieindehandelopzoekgaatnaardeze zal opmerken Premnas biaculeatus datdedriedunnewittelijnen,diehetlichaaminvierongelijkedelenverdeelt, soms een geelachtige kleur hebben. Dit is een geografische variëteit afkomstig uit het vanggebied rond Sumatra. DE BR UI NE ANE MOONVI S

20 JAARGANG Een koppeltje aanschaffen? Anemoonvissen worden allen mannelijk geboren maar zijn dat niet functioneel. De dominante individuen zullen later vrouwtjes worden. Deze metamorfose gaat gepaard met een beduidend zichtbare groei. Het volwassen wijfje heeft meer dan tweemaal de omvang van een mannetje. De vorming van koppels is spectaculair te noemen. Hierbij wordt het territorium, meestal een symbioseanemoon, fel verdedigd. Dit territorium wordt dagelijks uitgebreid. Ook worden toevallige of nieuwsgierige vissen uit de omgeving gehinderd, iets wat na de koppelvorming totaal verdwijnt want anemoonvissen als paartje zijn in een zeeaquarium de rust zelve! Eens er eieren werden afgelegd is deze vorm van agressie weer vanzelfsprekend. Ook dan toont het wijfje zich het meest wraakzuchtig, kan luid knorren en zelfs behoorlijk bijten in je handen als je in hun omgeving durft te komen! Zij verzekert de verdediging van het territorium meer dan haar partner. 3. Eiafzettingen DE BR UI NE ANE MOONVI S Eerste vereiste een koppel! Dat verschil in grootte is bij alle anemoonvissen van toepassing, maar wat heb je aan die regel wanneer een grote groep jonge anemoonvissen in de aquariumhandel wordt aangeboden? In een kleine groep van drie tot vijf stuks in een groot aquarium lukt het misschien wel, maar er is meestal een grote agressiviteit bij deze soort en het duurt in ideale omstandigheden toch wel minstens enkele maanden voor je enig onderscheid kan waarnemen. Maar uitzonderingen zullen er wel altijd zijn. Na de paarvorming duurt het bij de bruine anemoonvissen nog twee jaar alvorens er voor het eerst eieren worden gelegd en het afleggen gebeurt bij voorkeur op een stukje leisteen. Het uitkiezen van een geschikt mannetje is bij de bruine anemoonvissen nu jammer genoeg het moeilijkste voorbeeld. Mevrouw is nu eenmaal zeer kieskeurig, maar daar staat dan weer tegenover dat een koppel gemakkelijk acht jaar lang elke maand een legsel produceert! Robert Brons bevestigt gemiddelde cijfers van eieren per maand (persoonlijke ervaringen bij brons mariculture in Spijk Nederland!).

Apistogramma cacatuoides

Apistogramma cacatuoides Apistogramma cacatuoides Geschreven door: Dirkje (man) (vrouw) 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel het is een leuke vis die steeds bekender aan het worden is. Maar er is nog geen artikel over,

Nadere informatie

2.2 Beschrijver van de vis Deze killivis werd in 1846 door Cuvier en Valenciennes wetenschappelijk beschreven onder de naam Panchax lineatum.

2.2 Beschrijver van de vis Deze killivis werd in 1846 door Cuvier en Valenciennes wetenschappelijk beschreven onder de naam Panchax lineatum. Aplocheilus lineatus Geschreven door: RomboNUB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel De Aplocheilus lineatus heb ik ontmoet op de beurs in Veenendaal. Daar had ik er die dag 6 gekocht

Nadere informatie

SPREEKBEURT MAANVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT MAANVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT MAANVIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE MAANVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Corydoras trilineatus. Geschreven door: colisa lalia

Corydoras trilineatus. Geschreven door: colisa lalia Corydoras trilineatus Geschreven door: colisa lalia 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel Ik heb deze vis nu al 4 jaar en zag dat er hier nog geen artikel was over deze vis, dus

Nadere informatie

Kardinaaltetra. Paracheirodon axelrodi. www.licg.nl. Serie vissen

Kardinaaltetra. Paracheirodon axelrodi. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Kardinaaltetra Paracheirodon axelrodi De kardinaaltetra is een veel gehouden aquariumvis die behoort tot de familie van de karperzalmen. Kardinaaltetra s zijn scholenvissen, afkomstig uit

Nadere informatie

Maanvis. Pterophyllum scalare. www.licg.nl. Serie vissen

Maanvis. Pterophyllum scalare. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Maanvis Pterophyllum scalare De maanvis behoort tot de familie van de cichliden. Het zijn scholenvissen, afkomstig uit het Amazonegebied. Maanvissen heten zo omdat hun lichaam een ronde, vertikaal

Nadere informatie

SPREEKBEURT SUMATRAAN

SPREEKBEURT SUMATRAAN SPREEKBEURT SUMATRAAN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SUMATRAAN BIJ

Nadere informatie

SPREEKBEURT NEONTETRA

SPREEKBEURT NEONTETRA SPREEKBEURT NEONTETRA l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE NEONTETRA BIJ

Nadere informatie

Chaetostoma cf. thomsoni - Bulldog pleco. Geschreven door: Sonja (Pasody)

Chaetostoma cf. thomsoni - Bulldog pleco. Geschreven door: Sonja (Pasody) Chaetostoma cf. thomsoni - Bulldog pleco Geschreven door: Sonja (Pasody) Wetenschappelijke naam: Chaetostoma CF. thomsoni. Afwisselende Namen: Rubber Lip Plecostomus, Bulldog Plecostomus, Rubber neus Plecostomus.

Nadere informatie

Voeding: Cichliden vlokken. Er zijn vele soorten voer, van levend voer tot droogvoer en diepvries. Ik zal er een aantal noemen.

Voeding: Cichliden vlokken. Er zijn vele soorten voer, van levend voer tot droogvoer en diepvries. Ik zal er een aantal noemen. Voeding: Er zijn vele soorten voer, van levend voer tot droogvoer en diepvries. Ik zal er een aantal noemen Droogvoer: Hikari droogkorrels rood en groen Cichliden vlokken Spirulina vlokken granulaat Diepvries:

Nadere informatie

2.3 Familie De familie van de Corydoras panda is de Callichthyidae of terwijl, pantsermeervallen

2.3 Familie De familie van de Corydoras panda is de Callichthyidae of terwijl, pantsermeervallen Corydoras panda Geschreven door: Jeto 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel: Ik heb dit artikel geschreven, omdat ik zelf de Corydoras panda een leuk beestje vind om te houden maar

Nadere informatie

SPREEKBEURT GUPPY VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GUPPY VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GUPPY VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GUPPY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT Vissengroep Cichliden

SPREEKBEURT Vissengroep Cichliden SPREEKBEURT Vissengroep Cichliden l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VISSENGROEP

Nadere informatie

SPREEKBEURT VUURSTAARTLABEO

SPREEKBEURT VUURSTAARTLABEO SPREEKBEURT VUURSTAARTLABEO l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VUURSTAARTLABEO

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT AXOLOTL AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT AXOLOTL AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT AXOLOTL AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE AXOLOTL BIJ

Nadere informatie

De wereld van discusvissen. Maandag 6 oktober 2014 DISCUS PASSIE.nl Bob van Horne Lezing voor Aquariumvereniging De Siervis uit Oosterhout (nb)

De wereld van discusvissen. Maandag 6 oktober 2014 DISCUS PASSIE.nl Bob van Horne Lezing voor Aquariumvereniging De Siervis uit Oosterhout (nb) De wereld van discusvissen Maandag 6 oktober 2014 DISCUS PASSIE.nl Bob van Horne Lezing voor Aquariumvereniging De Siervis uit Oosterhout (nb) Inhoud Over DISCUS PASSIE.nl Discusvissen vroeger en nu Herkomst:

Nadere informatie

Neontetra. Paracheirodon innesi. www.licg.nl. Serie vissen

Neontetra. Paracheirodon innesi. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Neontetra Paracheirodon innesi De neontetra is een veel gehouden aquariumvis. Hij behoort tot de familie van de karperzalmen. Het zijn scholenvissen, afkomstig uit de bovenloop van het Amazonegebied

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEELWANG-, GEELBUIK- en ROODWANGSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEELWANG-, GEELBUIK- en ROODWANGSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GEELWANG-, GEELBUIK- en ROODWANGSCHILDPAD REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS

SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SLUIERSTAARTGOUDVIS

Nadere informatie

SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen

SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

SPREEKBEURT DISCUSVIS

SPREEKBEURT DISCUSVIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT DISCUSVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE DISCUSVIS BIJ

Nadere informatie

Pleco algeneter. Hypostomus plecostomus. www.licg.nl. Serie vissen

Pleco algeneter. Hypostomus plecostomus. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Pleco algeneter Hypostomus plecostomus De pleco algeneter, ook wel zuignapharnasmeerval genoemd, behoort tot de familie van de harnasmeervallen. De naam pleco algeneter wordt ook wel gebruikt

Nadere informatie

Sumatraan. Capoeta tetrazona. www.licg.nl. Serie vissen

Sumatraan. Capoeta tetrazona. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Sumatraan Capoeta tetrazona De Sumatraan is een populaire aquariumvis uit de familie van de karperachtigen (Cyprinidae). Hij wordt in de literatuur teruggevonden onder de namen Capoeta tetrazona,

Nadere informatie

SPREEKBEURT MARMERBIJLZALM

SPREEKBEURT MARMERBIJLZALM SPREEKBEURT MARMERBIJLZALM l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE MARMERBIJLZALM

Nadere informatie

SPREEKBEURT VUURNEON VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT VUURNEON VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT VUURNEON l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VUURNEON BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Vissoorten Aal Herkenning: Verspreiding: Voedsel: Lengte afgebeelde vis: Lengte tot circa: Snoek Herkenning: Verspreiding: Voedsel:

Vissoorten Aal Herkenning: Verspreiding: Voedsel: Lengte afgebeelde vis: Lengte tot circa: Snoek Herkenning: Verspreiding: Voedsel: Vissoorten Aal Herkenning: Het lichaam is slangachtig van vorm. De borstvinnen bevinden zich direct achter de kop. Op het achterste deel van het lichaam is, zowel onder als boven, een vinzoom aanwezig

Nadere informatie

SPREEKBEURT ZWAARDDRAGER

SPREEKBEURT ZWAARDDRAGER SPREEKBEURT ZWAARDDRAGER l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ZWAARDDRAGER

Nadere informatie

Bewoners. Noordzee. Introductie. Als de Noordzee een paspoort zou hebben dan zou het er zo uitzien:

Bewoners. Noordzee. Introductie. Als de Noordzee een paspoort zou hebben dan zou het er zo uitzien: Gemiddelde: diepte 94 meter Oppervlak: 572.000 km2 Bodem: hoofdzakelijk zand Bewoners van de Noordzee Introductie Als de Noordzee een paspoort zou hebben dan zou het er zo uitzien: De Noordzee is natuurlijk

Nadere informatie

kuhlii of Kuhli Geschreven door: Catweazle (foto door Catweazle, beestje is 7 jaar)

kuhlii of Kuhli Geschreven door: Catweazle (foto door Catweazle, beestje is 7 jaar) kuhlii of Kuhli Geschreven door: Catweazle (foto door Catweazle, beestje is 7 jaar) 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel In mijn jeugd had ik een aquarium. Deze had zo een geweldig

Nadere informatie

Zo het beton is gestoord en nu deze eerst even laten drogen voordat de staande binten er onder geplaatst kunnen worden.

Zo het beton is gestoord en nu deze eerst even laten drogen voordat de staande binten er onder geplaatst kunnen worden. Al een tijd hadden wij het idee om een zeeaquarium aan te schaffen. Na veel informatie te hebben ingewonnen bij Waterweelde en op het Zeewaterforum gaat onze voorkeur uit naar een bak van 130x50x60 waterhoogte.

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe.

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Even een terugblik naar onze jaarlijkse feestavond van december 2011. Met een goed gevulde zaal, blije mensen en vele mooie

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie vissen Marmerbijlzalm Carnegiella strigata

Nadere informatie

SPREEKBEURT ROODKOPZALM

SPREEKBEURT ROODKOPZALM SPREEKBEURT ROODKOPZALM l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ROODKOPZALM

Nadere informatie

SPREEKBEURT BETTA VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT BETTA VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT BETTA l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BETTA BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Platy. Xiphophorus maculatus. Serie vissen

Platy. Xiphophorus maculatus.  Serie vissen Serie vissen Platy Xiphophorus maculatus De platy, ook wel plaatje genoemd, is een bekende aquariumvis. Platy s zijn sterke vissen die zich gemakkelijk voortplanten. Van oorsprong komen ze uit Mexico,

Nadere informatie

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT VINK l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VINK BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Kikkers. Inleiding. Kikkers bij ons in de buurt

Kikkers. Inleiding. Kikkers bij ons in de buurt Kikkers Inleiding Vandaag wil ik jullie graag iets meer vertellen over de kikker. Iedereen van jullie kent wel de kikker, misschien woont er wel ergens één in jullie tuin? Zoals in onze tuin, daar woont

Nadere informatie

Vuurneon. Hemigrammus erythrozonus. www.licg.nl. Serie vissen

Vuurneon. Hemigrammus erythrozonus. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Vuurneon Hemigrammus erythrozonus De vuurneon is een vrij populaire aquariumvis. Vuurneons behoren tot de familie van de karperzalmen. Het zijn scholenvissen, afkomstig uit de Essequibo rivier

Nadere informatie

SPREEKBEURT PLATY VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PLATY VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PLATY l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PLATY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Roodkopzalm. Hemigrammus bleheri. www.licg.nl. Serie vissen

Roodkopzalm. Hemigrammus bleheri. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Roodkopzalm Hemigrammus bleheri De roodkopzalm behoort tot de familie van de karperzalmen. Deze scholenvissen, afkomstig uit Brazilië en Colombia, zijn bruingrijs tot zilverkleurig met een

Nadere informatie

SPREEKBEURT Chinese vuurbuiksalamander

SPREEKBEURT Chinese vuurbuiksalamander SPREEKBEURT Chinese vuurbuiksalamander l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie vissen Roodkopzalm Hemigrammus bleheri

Nadere informatie

KEUZE VAN DISCUSVISSEN

KEUZE VAN DISCUSVISSEN Uit de bibliotheek van DISCUS PASSIE.nl 1 januari 2014 INFOBLAD KEUZE VAN DISCUSVISSEN DISCUS PASSIE.nl Passie maakt het verschil Keuze van discusvissen Er zijn zeer veel verschillende soorten discusvissen

Nadere informatie

Geelwangschildpad. Trachemys scripta troosti. www.licg.nl. Serie reptielen

Geelwangschildpad. Trachemys scripta troosti. www.licg.nl. Serie reptielen Serie reptielen Geelwangschildpad Trachemys scripta troosti Geelwangschildpadden zijn erg populair als huisdier. Deze koudbloedige dieren worden vaak gekocht wanneer ze nog klein zijn. Ze kunnen echter

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Een kreeft in de klas

Een kreeft in de klas Een kreeft in de klas Leerdagboek van:... Een kreeft in de klas Wat doet de kreeft? Kijk een poosje heel nauwkeurig naar de kreeft. Schrijf heel nauwkeurig op wat de kreeft doet en hoe hij dat doet. Doe

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Literatuurlijst 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3 Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4 Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Hoofdstuk 4: Verzorging

Nadere informatie

De vereniging en uw Aquarium

De vereniging en uw Aquarium De vereniging en uw Aquarium Aquarium houden is een veel eisende hobby. Maar al te veel mensen onderschatten dit, wat leid tot grote teleurstellingen en dat terwijl ze ooit zo lekker enthousiast waren

Nadere informatie

* makkelijk (voor kleine kinderen) ** normaal (voor kinderen) *** moeilijk (voor volwassenen)

* makkelijk (voor kleine kinderen) ** normaal (voor kinderen) *** moeilijk (voor volwassenen) FAMILIE SPEURTOCHT Deze speurtocht is voor de hele familie! De sterretjes geven aan hoe moeilijk de vragen zijn. * makkelijk (voor kleine kinderen) ** normaal (voor kinderen) *** moeilijk (voor volwassenen).

Nadere informatie

SPREEKBEURT KOI VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KOI VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KOI l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KOI BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Werkblad slootdiertjes

Werkblad slootdiertjes Werkblad slootdiertjes Hoe groot is het dier? Hoeveel poten heeft het dier? Hoe ziet de achterkant van het dier eruit? Zit er bij de kop rode franje? Heeft het dier een schelp? Hoe heet het dier? 0, 4,

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

De leeftijd varieert van 3 tot 5 jaar en hangt af van de leefomstandigheden.

De leeftijd varieert van 3 tot 5 jaar en hangt af van de leefomstandigheden. Grootte: Mannetjes worden ongeveer 10 cm (zonder scharen). Vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes, zo'n 12 cm (zonder scharen). Overigens kunnen ze in sommige gevallen tot max 15 cm uitgroeien.

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van lente 2012 Hoi! Salamanders zien eruit als dino s in het klein. Het zijn prehistorische beestjes die al miljoenen en miljoenen jaren op onze aardbol wonen. Ze waren

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie vissen Maanvis Pterophyllum scalare Maanvissen

Nadere informatie

HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA

HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA Uit de bibliotheek van DISCUS PASSIE.nl 1 januari 2014 INFOBLAD HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA DISCUS PASSIE.nl Passie maakt het verschil Herkomst: wildvang, Azië en Europa Voordat discusvissen bij

Nadere informatie

WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA

WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA Toen onderzoekers meer dan 100 jaar geleden voor het eerst een gorilla zagen, schrokken ze zich een ongeluk. Dat is ook niet zo gek! Een gorilla kan er gevaarlijk uitzien. Vooral

Nadere informatie

SPREEKBEURT Chinchilla

SPREEKBEURT Chinchilla l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT Chinchilla ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE CHINCHILLA

Nadere informatie

SPREEKBEURT BRUINE ANOLIS

SPREEKBEURT BRUINE ANOLIS SPREEKBEURT BRUINE ANOLIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BRUINE

Nadere informatie

De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016. Beste natuurliefhebber/-ster,

De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016. Beste natuurliefhebber/-ster, De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016 Beste natuurliefhebber/-ster, Het was een heel aangename dag, maar er was minder te zien dan ik had gehoopt/verwacht. Twee dagen eerder waren we in de Hortus

Nadere informatie

2.7 Grootte Mannetjes tot 15 cm, vrouwtjes meestal iets kleiner. In het wild blijven ze meestal kleiner.

2.7 Grootte Mannetjes tot 15 cm, vrouwtjes meestal iets kleiner. In het wild blijven ze meestal kleiner. Pseudotropheus sp. "acei" Geschreven door: MalawiRocks 1. Inleiding 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel De Pseudotropheus sp "acei" is een Malawi cichlide die wat minder bekendheid geniet

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Een geslaagde kweek met Cynops cyanurus (Liu, Hu, and Yang, 1962) (Door: HARRY DRESENS)

Een geslaagde kweek met Cynops cyanurus (Liu, Hu, and Yang, 1962) (Door: HARRY DRESENS) Een geslaagde kweek met Cynops cyanurus (Liu, Hu, and Yang, 1962) (Door: HARRY DRESENS) Inleiding In maart 2004 ontving ik uit Hongkong van Angus Lee een aantal salamanders. Op de doosjes met salamanders

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kleuren Inleiding Hallo allemaal. Ik hou mijn spreekbeurt over kleuren omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind en ook omdat kinderen er niet zo snel op komen denk ik. Ik heb mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Richtlijn 50 liter water per discusvis

Richtlijn 50 liter water per discusvis Richtlijn 50 liter water per discusvis Categorie: Discusvissen Dit is een discutabele onderwerp met een zeer lange geschiedenis. De meningen zijn nog steeds verdeeld, maar in werkelijkheid hebben wij het

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie vissen Pleco algeneter Hypostomus plecostomus

Nadere informatie

Alle medewerkers in een winkel moeten dezelfde taal spreken. Dit geldt in hoge mate als het gaat om plantennamen.

Alle medewerkers in een winkel moeten dezelfde taal spreken. Dit geldt in hoge mate als het gaat om plantennamen. Nomenclatuur Alle medewerkers in een winkel moeten dezelfde taal spreken. Dit geldt in hoge mate als het gaat om plantennamen. Klanten hanteren Nederlandse namen; collega s en handel wetenschappelijke

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Waarom en op welke manier maken wij zelf een achterwand.

Waarom en op welke manier maken wij zelf een achterwand. Waarom en op welke manier maken wij zelf een achterwand. Waarom? Tja dat is een korte vraag, maar met een lange uitleg. Waarom ik deze zelf gemaakt hebt? Om de simpele reden dat ik een buitenmaat van aquarium

Nadere informatie

BOSSEN WERELDWIJD EDUKIT 4

BOSSEN WERELDWIJD EDUKIT 4 3 8 6 10 BOSSEN WERELDWIJD Verschillende soorten bossen In devorige edukit hebben we het gehad over de 2 grote categorieën in bomen, loofbomen en naaldbomen. Nu wordt het uitzicht van een bos niet enkel

Nadere informatie

SPREEKBEURT PLECO ALGENETER

SPREEKBEURT PLECO ALGENETER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PLECO ALGENETER VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PLECO ALGENETER

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

DE DAPPERE REIZIGER WERKBLAD DE STEKELBAARS: 1. DE STEKELBAARS IN BEELD 2. DAPPERE REIZIGER. De stekelbaars is een veelvoorkomend visje in Nederland.

DE DAPPERE REIZIGER WERKBLAD DE STEKELBAARS: 1. DE STEKELBAARS IN BEELD 2. DAPPERE REIZIGER. De stekelbaars is een veelvoorkomend visje in Nederland. WERKBLAD DE STEKELBAARS: DE DAPPERE REIZIGER Naam 1. DE STEKELBAARS IN BEELD Groep 2. DAPPERE REIZIGER De stekelbaars is een veelvoorkomend visje in Nederland. Bekijk het clipje De dappere reiziger. Bekijk

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOUDEN GEKKO

SPREEKBEURT GOUDEN GEKKO SPREEKBEURT GOUDEN GEKKO l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOUDEN

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Eend Inleiding Ik hou mijn werkstuk over eenden omdat ik het leuke dieren vind en ik wil er wat over leren. Dit wil ik er over weten: Wat doen eenden de hele dag? Wat eten eenden? Wat voor soorten eenden

Nadere informatie

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KARDINAALTETRA VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KARDINAALTETRA

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Oktober 2007. In deze uitgave:

Oktober 2007. In deze uitgave: Oktober 2007 Jaargang 1 Nummer 1 In deze uitgave: Cites en zeeaquarium Bijsturen met de kalkreactor Maken van een Pur achterwand Zeepaarden aquarium Giftige korstanemonen 1 Redactioneel Beste Zeewater

Nadere informatie

SPREEKBEURT LANDHEREMIETKREEFT

SPREEKBEURT LANDHEREMIETKREEFT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LANDHEREMIETKREEFT ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Spreekbeurt de grote Toppereend

Spreekbeurt de grote Toppereend Ra,ra wie ben ik. Spreekbeurt de grote Toppereend Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over de grote toppereend. Omdat ik dit een hele mooie vogel vind. En omdat jullie misschien veel te weinig weten over

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan:

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Wat gaat de tijd toch snel, alweer 3 maanden geleden dat onze laatste clubavond was. A.s. zal daarom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog

Nadere informatie

Discusvis. Symphysodon aequifasciatus & Symphysodon discus. www.licg.nl. Serie vissen

Discusvis. Symphysodon aequifasciatus & Symphysodon discus. www.licg.nl. Serie vissen Serie vissen Discusvis Symphysodon aequifasciatus & Symphysodon discus De discusvis behoort tot de familie van de cichliden. Het zijn scholenvissen, afkomstig uit het Amazonegebied. Discusvissen zijn genoemd

Nadere informatie

Schildpadden Alex. Schildpadden. Geschreven door : Alex Groep : 7 Datum : 9 november 2014

Schildpadden Alex. Schildpadden. Geschreven door : Alex Groep : 7 Datum : 9 november 2014 Schildpadden Geschreven door : Alex Groep : 7 Datum : 9 november 2014 1 Inleiding Ik heb de schildpad als onderwerp gekozen omdat het mijn lievelingsdier is. Ik ben al bijna mijn hele leven geïnspireerd

Nadere informatie

De kleine beestjesclub

De kleine beestjesclub Thema: mini Biologie Dieren Insecten en spinnen Moeilijkheid: * Tijdsduur: ** Juf Nelly De kleine beestjesclub Doel: Na deze opdracht weet je meer over verschillende insecten Uitleg opdracht Je luistert

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

aponogeton nieuws l 9

aponogeton nieuws l 9 Thorichthys ellioti Thorichthys ellioti (Meek, 1904) Familie: Cichlidae (cichliden) Subfamilie: Cichlasomatinae (baarsachtige) Class: Actinopterygii (straalvinnige) Nederlandse naam: niet bekend Synoniem:

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag Het (mosterd)zaadje Vrijdag "... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen.

Nadere informatie

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in.

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in. Oosterkerk, Zondag 27 januari 2013, Kinderdienst Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) door de ogen van het varken Meditatie in woord en beeld ds.wim Hortensius Roodborstje tikt tegen 't raam,

Nadere informatie

SPREEKBEURT GROENE LEGUAAN

SPREEKBEURT GROENE LEGUAAN SPREEKBEURT GROENE LEGUAAN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GROENE

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE LACHDUIF BIJ ELKAAR

Nadere informatie