Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond"

Transcriptie

1 Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004

2 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom, Fransiska Glasquin, Joke van den Toorn, Judith Vriendwijk, Koos Bijlholt, Michiel van Gog. Eindredactie: Carla Berkhof, Ernest Smit, Jan B. Burger,Ton Hensing. Correspondenten: Anja, Bart Koppenol, Christian Dogterom, Cor Noordegraaf, Ernest Smit, Judith Vriendwijk, Liesbeth Vollemans, Ton Hensing, Wim Viskil, Yvonne C.L.M. van Wely. Fotografie: Cover: Jacqueline Vos (Waskaart) Achterpagina: Ton Hensing (Poker Graphics, Blaak) Jan B. Burger, Michiel v Gog, Ton Hensing. Strip: Ferry van Wing. Vormgeving en Druk Drukkerij Argus, Rotterdam. Verzendklaar maken Datawerk, Rotterdam. Verspreiding Postdienst Vredehof, Rotterdam. Redactieadres (ook voor een gratis abonnement) Postbus AB Rotterdam Tel: Deadline nummer 8: 22 maart 2004 Verschijning: Vanaf 26 april 2004 Projectondersteuning Teus van Wijk, Basisberaad GGZ Tel: Denkraam is een onafhankelijk magazine. Het is een product van de gezamenlijke cliëntenraden uit de GGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg uit regio Rijnmond in samenwerking met het Basisberaad GGZ. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave opgenomen artikelen mogen niet worden overgenomen zonder toestemming van de opsteller. De redactie kan besluiten ingezonden bijdragen zonder opgave van reden niet te plaatsen, in te korten en/of taalkundig te bewerken. Publiceren onder pseudoniem mag, mits naam en adres bij de redactie bekend zijn. [Denkraam] Inhoud februari Probleem Gevallen Aanpak 700 De erfenis van De Faria (zelf een probleem geval!) 6 Het Persoons Gebonden Budget Een ervaringsverhaal 8 Waar blijft het seksualiteisbeleid van DeltaBouman? De mening van Jan de Haas 10 Sfeerverslag Parental Alienation Syndrome (PAS) De gemoederen laaien op bij Deltabouman En verder: 13 Teruggave belasting De truc om de belasting te tillen 16 Parental Alienation Syndroom volgens Bart Koppenol 18 Interview Willem Smouter Leven in goede harmonie is voor mij erg belangrijk 4 Interview Jaap Meeuwsen 6 Samen deskundig 7 Raden maar (de ultieme brainbreker) 9 Column 12 Oproep themanummers 14 Vooraankondiging Week vd Psychiatrie 15 Strip 19 Recept

3 Van de redactie Wat gaat 2004 ons brengen? Allereerst de flinke bezuinigen waar de diverse instellingen mee te maken krijgen. Ik heb overigens in januari niet het gevoel 7nummer 7 nummer [gedicht] Woorden Woorden, verbleven in een boek, schuiven de gedachten die ik zoek naar het oppervlak, waarin ik me brak als ze ondergebracht onder een dak me laten richten op een levenshoek. Terug te vinden mag ik me binden aan de klanken waarin de ranken verzorgt zijn met een te danken levenspijn. Het zijn op een linden - pad, of die uiterlijk van de woorden die hij bad brengt mij koorden waarmee ik de knopen leg in de zin die meer diepte draagt van een komende lichtheid, tot vondst bereid, als ik verzin dat ik de werkelijkheid verlies nog win in een ernst die om bezinnen vraagt. Christian Dogterom Redactie Denkraam Postbus 21078, 3001 AB Rotterdam Telefoon: , gehad dat er flink bezuinigt moet/ gaat worden. Hoezo dat dan?, zult u zich afvragen. Tja, januari de maand van de nieuwjaarsrecepties. Bij Denkraam kwamen de uitnodigingen in overvloed binnen van diverse instellingen uit de regio Rijnmond om de recepties bij te wonen. Dan kun je, je natuurlijk afvragen bezuinigen hoezo? Kan dat geld dan niet beter gebruikt worden voor de verbetering van de zorg! Als klap op de vuurpeil vond de politie van Rotterdam Rijnmond het nodig een budget van ,= nodig te hebben voor hun nieuwjaarsfeestje. Ook wist de redactie een tje te onderscheppen dat namens de voormalig wethouder De Faria (veiligheid en welzijn) werd verstuurd. De inhoud van de mail luidde: Wethouder De Faria wil de uitvoerende medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij de Persoonsgerichte Aanpak 700 op 11 februari 2004 graag een groot feest aanbieden. Met dit feest wil de wethouder haar waardering tonen voor al die mensen uit heel verschillende organisaties die dag in dag uit praktisch aan het werk zijn en elkaar prima weten te vinden als dat nodig is. Bij het lezen van deze mail zakte mijn broek bijna tot op de enkels af. Wat nou bezuinigen. Deze mensen worden door heel Rotterdam opgejaagd alsof het loslopend wild is, waarom nu een feest voor de hotemetoten. Kan dat geld niet beter besteed worden aan de doelgroep. De reactie die we van de straatadvocaten binnen kregen was: Ja, dat feest. Omdat de hulpverleners elkaar zo goed kunnen vinden als dat nodig is. Jammer dat de cliënten een beetje moeilijker te vinden zijn de laatste tijd. Als je het geld dan toch per se over de balk wil smijten geef het dan aan de mensen die op de PGA 700 lijst staan. Hoeven ze een keer een dagje niet moeilijk te doen om aan hun dope te komen. Scheelt de politie werk en geeft de mens die dakloos en verslaaft is ook een keer een dagje rust. De Faria zal dit feestje wellicht niet meer mee maken. Voor degene voor wie het niet duidelijk is wat er nu precies bedoeld wordt met PGA 700 lijst een artikel op pagina 5 van de straatadvocaten. Verder in dit nummer wederom een keur aan artikelen. Een aantal wil ik er toch uitlichten. Als eerste een stuk van Liesbeth die als ervaringdeskundige les geeft voor Cliënten Trainen Hulpverleners. Zij heeft haar ervaring op papier gezet hoe zij een werkdag als trainer ervaart. Ook het stuk van onze eindredacteur Ernest Smit, die in een gesprek met Jan de Haas, zijn mening over het seksualiteitsbeleid van wat toen nog Delta Psychiatrisch Ziekenhuis was- weergeeft. Voor degene die Jan de Haas kennen- hij was destijds voorzitter van de patiëntenraad aldaarkan het niet nalaten om stil te blijven zitten. Eindelijk ook een stuk van Bart Koppenol over het Parental Alienation Syndrome (PAS). Voor sommige lezers zal dit een taai stuk zijn. Over de keuze van de Coverfoto. Het was in eerste instantie de bedoeling deze op de achterpagina te plaatsen samen met een gedicht van Christian Dogterom. Dit prachtige kunstwerkje, van Jacqueline Vos, heeft ze er speciaal voor utgezocht. De eindredacteuren waren echter van mening om deze prachtige waskaart toch als Cover te gebruiken. Het gedicht van Christian vind u hiernaast. Tenslotte mijnerzijds wil ik de lezers nogmaals oproepen om ervarings verhalen aan te leveren met name voor ons aanstaande Thema nummer over Psychoses en Schizofrenie. Waar blijven die verhalen of hebben wij in het Rotterdamse geen mensen wonen die hiermee bekend zijn! Kom mensen schrijven dus. Veel leesplezier toegewenst. Namens de redactie,teus van Wijk. [3]

4 Per 1 januari heeft Basisberaad Rijnmond een nieuwe directeur Jaap Meeuwsen, in 1959 te Rotterdam geboren. Van straatschoffie tot directeur. Directeur Jaap Meeuwsen Hoe voelt het om directeur te zijn van het basisberaad? Ik voel me een beetje alsof ik de eerste prijs heb gewonnen en voel me alsof ik weer thuis ben. Ik ben op zeventienjarige leeftijd als straatschoffie weggegaan en kom nu als directeur terug. Wat valt je op nu je weer in Rotterdam bent? Die hoge flats die sindsdien zijn gebouwd, die vind ik zo mooi, dat heb je nergens in Nederland. [interview] Wat bracht je terug naar Rotterdam? Ik krijg het idee dat deze wereldstad last heeft van een imago probleem. Ik zie de problemen wel, maar d r lijkt helemaal geen aandacht meer te zijn voor oplossingen die hier bedacht worden. Kijk, zoiets als het Basisberaad, bijvoorbeeld, bestaat in geen enkele andere stad in Nederland. Die manier waarop, eh, wij werken, met een meerderheid van ervaringsdeskundigen op kantoor en in het bestuur, voor individuen en groepen in verschillende sectoren in de zorg, dat is echt uniek. Wat houdt het directeurschap voor jou in? Wat voor soort directeur ik ben, dat weet ik nog niet, wat ben nog nooit eerder directeur geweest. Ik ben soms grappig en vlot, maar ook bozig en stroef als ik vind dat iets onrechtvaardig of gemeen is. Ik streef naar eenheid en een goede, open, gastvrije sfeer. Ik heb een beetje moeite met autoriteit. Daarom heb ik wel begrip voor andere mensen die dat ook hebben. Ik ken het Basisberaad al omdat ik een half jaar stafmedewerker ben geweest. Ik heb daarom wel een vermoeden dat ik geen makkelijke klus heb gekozen. Maar als ik denk aan mensen die ik heb leren kennen op de plenaire vergadering, in het bestuur en op kantoor, geloof ik wel dat het gaat lukken met het Basisberaad! Hoe had je het voor ogen dat het gaat lukken? Daar kan ik denk ik het beste verwijzen naar het antwoord op de vorige vraag; door eenheid en een open gastvrije sfeer. De Eindredacteur Fotografie: Ton Hensing [gedicht] Wat kan mij nog gebeuren na eindeloos treuren. Na alle troosteloze dagen die anderen moesten behagen heb ik zo mijn vragen. Hoe zo? Niet zo? Waarom? Daarom? Wanneer ook alweer!!!! Met vijf woorden op één rij. Maak je me heel blij. Wat ze zijn, dat weet ik niet. Want ik ben ik en jij bent jij. Vind die woorden en Maak me vrij vrij Judith Vriendwijk Raden maar! Hoe heet dit gebouw? Zie p.[8] [4]

5 slachtoffers van de nieuwe Rotterdamse aanpak In 2002 heeft de (gemeenteraad?) een lijst gemaakt waarop 700 mensen voorkomen die ernstige overlast veroorzaken. Zij noemen dit de Persoons Gebonden Aanpak 700 lijst (PGA). De zogenoemde zorgwekkende zorgmijders De makers van deze lijst echter, zijn er vanuit gegaan dat er geen zorgwekkende zorgmijders meer bij zouden komen. Een naïeve gedachte. Ook wordt er vanuit gegaan dat de zorg- en dienstverlenende instanties op dit moment goed werken. Helaas, in veel gevallen blijkt de geboden zorgverlening verre van optimaal te zijn. Volgens ons straatadvocaten lijkt het erop dat de situatie alleen maar verergert. We maken bijna dagelijks mee dat er mensen uit hun huis gezet worden of ontslagen worden uit instellingen en op straat terecht (dreigen te) komen. Ondanks het bestaan van Reclassering, Lokale Zorgnetwerken en meerdere convenanten die zouden voorkomen dat mensen op straat komen te staan of terugvallen in hun oude gedrag. Als je alle oorzaken van het dakloos worden op een rij zet en uitspit blijven er uiteindelijk twee redenen om dakloos te worden over: 1. Individualisme: Het maakt mij niet uit wat er met jou gebeurt, zolang het met mij maar goed gaat en jij mij maar niet in de weg zit, staat of loopt. 2. Bureaucratie: Door het woud van regelgeving, procedures, beleid en uitvoer zit een groot verschil tussen de papieren werkelijkheid en wat er in het echt gebeurt. Mensen die dakloos zijn worden vele keren van het kastje naar de muur gestuurd en slecht of niet geïnformeerd of doorverwezen. Bij de individuele belangenbehartiging door de straatadvocaten gaat verreweg de meeste tijd zitten in het contact met bureaucratische instanties zoals ondermeer SoZaWe, Verslavingszorg, Jeugdzorg, Reclassering, UVW, Gak en VROM. Vaak is het nodig om snel te handelen, bijvoorbeeld wanneer iemand uit huis gezet dreigt te worden of wanneer iemand dakloos is geworden. De extreem lange wachttijden bij diverse instanties en instellingen zorgen er uiteindelijk voor dat mensen dagen of weken zonder geld zitten, niet meer op tijd geholpen worden omdat ze in de tussentijd op straat komen te staan of na een aantal weken dakloos zijn onaangepast gedrag gaan vertonen en opgesloten worden in een politiecel of inrichting. Zolang bovenstaande twee redenen blijven zoals ze nu zijn, zal er geen verbetering komen en zullen er meer mensen dakloos raken en uiteindelijk dusdanig in de problemen geraken dat geen enkel uitzicht meer is op verbetering van de persoonlijke situatie. Wanneer een mens zijn of haar zelfrespect verliest valt er voor deze persoon niets meer te verliezen. Dan is de kans groot dat er weer een zorgwekkende zorgmijder is gecreëerd door onze samenleving. Nu de tijden economisch gezien minder gaan, stijgt het aantal armen en zullen er meer mensen uit hu huis gezet worden omdat ze niet (op tijd) aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De maatschappij creëert daklozen. Vanuit dit uitgangspunt moet gekeken worden naar oplossingen. De aanpak moet per (deel)gemeenten verschillen, (deel)gemeenten zijn immers ook verschillend. Op dit moment worden de mensen in Rotterdam die het erg moeilijk hebben en zich onttrokken hebben aan de hulpverlening omdat die niet bij machte is ze te helpen opgejaagd, weggeveegd, beboet, opgepakt of anderszins het leven nog verder ontregeld. In het kader van veiligheid en overlastbestrijding wordt gerechtvaardigd dat we te hard optreden. Zero-tolerance is één van de gebruikte termen. Volgens de straatadvocaten zijn de gevolgen van deze manier van handelen onder meer: De betrokkenen ( doorsnee ) burgers van Rotterdam, politici, daklozen zullen in toenemende met mate van agressie te maken krijgen. Immers, wanneer een mens zich niet meer veilig voelt zal hij of zij sneller en agressiever in opstand komen. Ruim een jaar geleden werden er een aantal plekken (hot-spots) aangewezen in de stad. Nu zijn die zogeheten overlastgevende personen van deze plekken verwijderd en is in alle delen van de stad een verschuiving merkbaar. Mensen vluchten naar omringende (deel)gemeenten. Uiteindelijk is de groep (nog meer) verspreid en (nog) moeilijker te bereiken voor artsen en andere hulpverleners. Conclusie: wij vinden (willen): Dat er door (deel) gemeenten, hulp- en dienstverlenende instellingen op een betrokken manier wordt samengewerkt om te voorkomen dat mensen in hun huidige woon- of verblijfplaats kwijtraken. Niemand schorsen, ontslaan of anderszins uitzetten zonder dat er een alternatief voorhanden is. Dat er door de overheid, gemeenten, hulp- en dienstverlenende instellingen en de Rotterdammers op een betrokken manier wordt samengewerkt naar het oplossen van de problemen waar een mens in terechtkomt die op dit moment dakloos is. Niet beheersbaar houden of uit het veiligheidsoogpunt bekeken maar van mens tot mens. Wat kan ik doen om jou te helpen je problemen op te lossen. Zelfrespect is de basis voor zelfredzaamheid. Help mensen die dakloos, verslaafd, in de war of anderszins minder zijn dan u door respect voor ze te hebben. Wij zijn net zoveel mens als u. De Straatadvocaten [5]

6 Persoonsgebonden Budget, een persoonlijke ervaring Sinds 1 april 2003 zijn de drie regelingen voor het Persoonsgebonden Budget (Pgb) opgegaan in één regeling Pgb. Cliënten uit de sector van de verstandelijk gehandicapten, van de verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg moeten nu bij één loket zijn om een budget voor Pgb aan te vragen. De aanvraagprocedure loopt via het Regionaal Indicatie Orgaan, het RIO. Met een indicatiebesluit van het RIO op zak kun je aan de slag. Met een Pgb koop je zelf de zorg in die je nodig hebt, op tijdstippen die je het best uitkomt. Zorgen, verantwoordelijkheden en soms een sprankje plezier Toen ik in 1997 voor het eerst een Pgb- GGz aanvroeg en ook kreeg, was ik vastbesloten daarmee de kwaliteit van mijn leven te verbeteren. In die tijd was het budget nog niet zo groot, maar ik zag wel mogelijkheden. Vooral op het gebied van samen met een ander iets te ondernemen. Bezig zijn buitenshuis wel te verstaan. Dagtrips, uitjes, kortom: een stukje gezelligheid en plezier in mijn leven te brengen. Nu, op het eind van het jaar 2003, kijk ik even terug op de achter mij liggende periode. Wat is er van mijn mooie ideeën en plannen terecht gekomen? En, niet het minst belangrijke: hoe ga ik nu verder met de inmiddels opgedane ervaringen? Wel, de zes jaren die nu achter mij liggen ben ik eigenlijk de meeste tijd bezig geweest met de zorgen van alle dag. Die zorgen onder ogen zien, aanpakken en oplossingen daarvoor bedenken. Voorbeelden: samen boodschappen doen, want dat lukte mij niet zo best. Samen koken, samen het huis schoonmaken, samen naar ziekenhuisonderzoeken, samen naar Toch, af en toe, waren er momenten van ontspanning. Dagtrips, soms naar verre uithoeken van het land. Naar Meppel bijvoorbeeld om naar een mogelijke vakantieplek te kijken. Maar ook uitjes, zoals bezoeken aan de Euromast, het Park, Blijdorp, de De wens van Tons Hensing Kunsthal, enzovoorts. Rondvaarten met de Spido en de Croosboot. Een rondje fietsen langs de Rottemeren. Ja, dat kan op zijn tijd best leuk zijn en soms vond ik dat ook. En dan kon ik me op zo n dag best ontspannen en even de dagelijkse zorgen van me afzetten In augustus van vorig jaar begon voor mij een nieuwe episode in mijn leven als budgethouder. Niet alleen een kennismaking met het Pgb nieuwe stijl. Je weet wel: zelf de declaratie- en verantwoordingsformulieren invullen en die laatste op tijd terugsturen naar het zorgkantoor. Neen, ik ging ook werken met een nieuwe particuliere begeleidster. Hard aanpakken was haar werkmotto, waar ikzelf het liever wat rustiger aan gedaan had. Voordat ik het wist was het praten over mijn dagelijkse probleempjes plus wat klussen in huis de wekelijks terugkerende routine geworden. Van een ontspannend uitje kwam al snel niets meer terecht. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen om daarmee bezig te zijn. Vreemd, maar waar! Maar mijn begeleidster kreeg het wel voor elkaar dat ik serieus ging nadenken over wat mij zo aan mijn woonsituatie irriteerde. En daar bleef het niet bij want ik ging samen met haar plannen maken om zowel de leefruimte als de inrichting van mijn woning aan te pakken. Opknappen wat opgeknapt moest worden, nieuwe meubels bijkopen en oude wegdoen. Wat heb ik daar niet tegenop gezien, weet ik nog. En wat bleek het mee te vallen om samen met de begeleidster de handen uit de mouwen te steken. Half oktober de eerste aankopen en half november het witwerk in huiskamer en keuken. Later ook nog in de gang. Nog net voor Kerstmis was de hele klus geklaard. Inclusief het leggen van een laminaatvloer in de huiskamer, keuken en gang. Mijn woning was in iets meer dan twee maanden tijd veranderd van een functioneel huis in een gezellig thuis! Op 1 januari 2004 is een einde gekomen aan mijn werkrelatie met genoemde begeleidster. Met wederzijds goedvinden, dat wel. Op de een of andere manier klikte het niet zo tussen ons beiden. Een kwestie van uiteenlopende karakters denk ik. Nu ben ik op zoek naar nieuwe begeleiding en doe het even zonder. Ik doe hier een oproep aan de lezers van Denkraam. Heb je zelf een Persoonsgebonden Budget en vind je het leuk om over jouw ervaring daarmee iets te vertellen? Aarzel niet en schrijf ons! Ton Hensing Fotografie: Jaap Meeuwsen [6]

7 Samen deskundig Vandaag heb ik weer gewerkt. Als trainer van het project: Cliënten Trainen Hulpverleners samen deskundig. Inderdaad, vandaag waren we samen deskundig. Zo was het ook, echt niet overdreven. Ik zit daar toch als cliënt, op zo n middag, samen tussen de hulpverleners, die overigens bijna allemaal vrouwen blijken te zijn. Dat valt mij op. Net zo als het mij opvalt dat er toch wel direct een open sfeer is en dat er een gevoel van gelijkwaardigheid in de lucht hangt. We praten gewoon met elkaar, van mens tot mens, zodoende is er geen drempel meer en dat is enorm verfrissend. Ik was immers niet meer gewend om zo n contact te hebben met mijn hulpverlener. Mijn ervaringen waren juist het tegenovergestelde. Mijn hulpverlener wist het allemaal beter en hij had wel degelijk macht over mij. Hij wist immers wat het beste voor mij was. En dit is nu juist waar het over ging, gelijkwaardigheid, dan luister je meteen stukken beter naar elkaar. Ik weet nog dat ik opgenomen was en hoe het is om opgenomen te worden en ook wat het is om verslaafd te zijn. Daarom is het juist zo verhelderend, juist omdat men elkaar met respect behandelt. Dat is echt heel erg fijn. Natuurlijk ben ik ook hulpverleners tegengekomen die mij gelijkwaardig behandelden. Maar toch...ondertussen toch ook niet. Dan moet ik denken aan die hulpverleners, die ik tegenover mij heb gehad en dat zij het altijd allemaal wel wisten; hoe ik mij voelde; waarom ik mij zo gedroeg en vooral hoe ik mij voortaan beter zou kunnen gedragen; vooral dát, dát moest mij aangeleerd worden. Ja, en dan, dan haakte ik af. Hoewel het ook is voorgekomen dat ik het inzag, wat mij dan aangeleerd moest worden. Natuurlijk hadden de hulpverleners ook wel eens gelijk, maar daar ging het niet om bij mij, het ging om de bejegening en inderdaad toch ook om de gelijkwaardigheid. Ja, en dat is er vandaag, vooral die gelijkwaardigheid. Trainingen geven mag wat mij betreft vaker gebeuren. Ik hoop dat er nog veel meer hulpverleners zijn die zich opgeven voor de training. Het is gewoon heel belangrijk dat mensen je niet veroordelen, zeker niet als cliënt en daar gaat het om. En weet je wat nou zo leuk is? Dat aan het einde van de middag de hulpverleners ook nog huiswerk meekrijgen. Dan krijg ik echt zo n gevoel van: de rollen zijn nu omgedraaid. Nu moeten zij wat leren en ben ik de ervaringsdeskundige. En zo gaan we uit elkaar en s avonds terug naar huis in de trein dacht ik: hoe goed het was, die wisselwerking. Zij leerden van ons doordat we onze ervaringen konden delen en wij hebben ook wat van hen geleerd. Nieuws van Ggzplaza, het Rijnmondse interneten computerproject voor de gebruikers van de Geestelijke Gezondheidszorg Een update van de gang van zaken bij Ggzplaza: Per 1 maart is Martin Luycx coördinator van het project. Cliëntenraden kunnen binnenkort hun eigen website aanmaken binnen het Ggzplaza-systeem. Zij ontvangen daarover bericht met een uitgebreide instructie. Hetzelfde geldt voor het cliëntgestuurde kunstenaarscollectief Collage. De betrokken kunstenaar ontvangen een wachtwoord en inlognaam waarmee ze foto s van hun werk, gedichten en informatie over hunzelf binnen een eigen pagina kunnen plaatsen. Het is nu ook mogelijk om zelf nieuwsartikelen op de website te zetten. De artikelen worden voordat ze daadwerkelijk op de website zichtbaar zijn gescreend door de redactie. Doorgaans duurt dit hooguit enkele uren. Verder hebben we nog allerlei andere ambitieuze zaken op stapel staan, zoals een datingservice, een electronische crisiskaart enz. Volg ons op En Last but not least: We zijn bijna rond met het nieuwe cursusprogramma. We hebben veel van de opmerkingen en ervaringen van het vorige seizoen. Het programma ziet er zeer goed uit, met cursussen Ontwerp je eigen folder (handig voor cliëntenraden), Tekenen in photoshop (door Guido de Groot, striptekenaar; Maar ook in de praktische cursussen is voorzien, zoals cursussen word, excel, enz. U kunt het programma aanvragen bij: GGZ Plaza / Postbus / 3001 AB Rotterdam Liesbeth [7]

8 Waar blijft het seksualiteitsbeleid van DeltaBouman? De mening van Jan de Haas In de wandelgangen van het Basisberaad, waar Denkraam huist, werd ik aangesproken door Teus, onze projectondersteuner. Jan de Haas wil reageren naar aanleiding van je stuk over Seks is zo gek nog niet, en hij wil dat jij zijn reactie op schrift stelt. Voordat ik de kans kreeg om contact op te nemen met Jan had hij al contact met mij opgenomen, en de afspraak voor een interview werd Jan de Haas. Een markant heerschap. ben ze nog idealen? Wel degelijk! En dat is in het rapport vastgelegd. Het rapport bewijst het belang van intimiteit, genegenheid en seksualiteit voor de patiënten. Zonder vervolg verliest het rapport zijn waarde. Op basis van dit rapport dient de Raad gemaakt. Jan de Haas, velen zullen hem kennen, is een markant figuur binnen de cliëntenbeweging in Rijnmond. Van maart 1998 tot juli 2002 was hij voorzitter van de Patiëntenraad van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis te Poortugaal. In die functie was hij nauw betrokken bij het onderzoek naar de behoefte aan genegenheid, intimiteit en seksualiteit van langdurig opgenomen patiënten. Het rapport hiervan, getiteld Seks is zo gek nog niet verscheen in september 2002, en op 5 juni 2003 werd hierover een themamiddag gehouden. Sindsdien is het stil. Te stil, volgens Jan. Doel van het onderzoek is het verbeteren van de kwaliteit van leven van langdurig opgenomen patiënten. Heb- van Bestuur beleid te maken, en daar is nog niets van te merken. Met de nadruk die op de themamiddag op seksualiteit kwam te liggen is Jan niet gelukkig. De patiënten hebben vooral behoefte aan genegenheid en intimiteit, zegt hij, en hij citeert enkele respondenten uit het rapport:- Maar als ik een vrouw heb dan zou ik ze graag in een doosje willen doen. Ik wil ze graag goed verzorgen en gewoon leuke dingen samen doen en lekker eten en radio luisteren en samen praten. Een goed contact is voor mij een platonisch contact. Dat je geen seks hebt, maar dat je kan praten over klassieke muziek, schilderijen, museums en politiek. En het kroegleven is taboe, dat is een duidelijke grens en gewoon gezellig met elkaar koffie drinken, iemand hebben die er voor jou is, die met je meeleeft, dat iemand je steunt, vertrouwd zijn met elkaar. - Er moet geen aparte plek komen voor seks, vindt Jan, maar overal op Delta moet gelegenheid zijn elkaar beter te leren kennen. Er is ook te weinig publiciteit geweest rond de publicatie van het rapport, aldus Jan. Er had aandacht moeten zijn van de landelijke pers. Het onderwerp is er belangwekend genoeg voor, en er zou wat meer druk op de ketel zijn voor een vervolg. Als dit onderzoek geen vervolg krijgt betekent dat, dat de mensen waar het om gaat in de steek gelaten worden. Aan de patiënten die aan het onderzoek meededen is beloofd dat zij en hun verhaal serieus worden genomen. Deze belofte mag niet verbroken worden. Tot slot spreken we af dat Jan de laatste woorden van dit stukje zal aanleveren. Het laatste woord is dus, zoals afgesproken, voor Jan: Dit eerste en enige grote onderzoek op Delta APZ, dat door de patiëntenraad met zoveel liefde en nauwkeurigheid is uitgevoerd, verdient meer aandacht dan het tot nu toe heeft gekregen. aldus de geïnterviewde. Ernest Smit Fotografie: Jan B. Burger Raden maar! De Verwoeste Stad is een beeld van de Russische beeldhouwer Ossip Zadkine ( ). Het beeld staat in de kubistische traditie en lijkt rechtstreeks weggelopen uit Picasso s beroemde schilderij Guernica. Niet voor niets noemt men Zadkine ook wel de Picasso onder de beeldhouwers! Het beeld, een geschenk van de directie van De Bijenkorf, siert sinds 1953 de stad Rotterdam. De huidige locatie is hoe toepasselijk! Plein Dat is naast het Maritiem Museum. Er kwam slechts één inzending voor deze prijsvraag binnen op onze redactie. Deze oplossing was correct. Beste Chris, je krijgt de cadeaubon van twintig euro zo snel mogelijk opgestuurd! De nieuwe opgave, waarvan je weer een klein fragment ziet, betreft een in 1897 ontworpen en het jaar daarop gerealiseerd gebouw van de hand van de architect W.Molenbroek. Karakteristiek voor Rotterdam durven wij zeggen. Hoe heet dit gebouw? Onder de goede inzenders van oplossingen wordt wederom een cadeaubon van twintig euro verloot. Doe je best en doe een gooi naar die prijs. Veel succes! [8]

9 [column] Sociale kwestie nog steeds aan de orde De moord, in januari, op de leraar van de Haagse school is een tragische gebeurtenis. Ook ik heb in de jaren tachtig op een qua situatie vergelijkbare Lagere Technische School onderwijs mogen ontvangen. Achteraf pratend, heb ik niet het idee dat je er onderwijskundig gezien zo verschrikkelijk veel leerde. Sociaal gezien des te meer. Die LTS heet nu VMBO, met dank aan voormalig staatssecretaris van onderwijs Karin Adelmund. Doel van dat vernieuwde systeem was om te zorgen dat leerlingen zouden doorstromen naar het MBO, met betere beroepskansen. Maar dat goed bedoelde beleid is helaas geflopt. Er is niets nieuws onder de zon. Ook in mijn tijd hadden veel van mijn klasgenoten met allerlei toestanden te maken die geen goede bodem vormden om tot effectief onderwijs te kunnen komen. Integendeel: De school functioneerde vooral als een bewaarplaats; zodat de van de straat waren, op zichzelf overigens geen slecht resultaat. Op de scholengemeenschappen voor mavo en havo daarentegen, waar de kinderen uit de gegoede middenklasse voorbereid worden op hun meestal planmatig vastgestelde carrière, was het meestal precies omgekeerd. De schoolbesturen van die MAVO s, HAVO s en VWO s zag ik zoeken naar nieuwe, mogelijk op de school nog te vinden leerlingproblemen. Als ze die na lang speuren eindelijk boven water dachten te hebben, werd er natuurlijk een commissie ingesteld, die zich daarmee ging bezighouden. Dat kon ook makkelijk want het besturen ging daar van een leien dakje, omdat ze met voor 99% grenzeloos gezagsgetrouwe kinderen te maken hebben. Ook deze groep zou natuurlijk kans lopen op psychische problemen en daar werd op voorhand zonder kostenraming een ruim financieel budget voor geregeld. Vervolgens werd daar never nooit gebruik van gemaakt omdat die deftige kindertjes thuis zo geprogrammeerd zijn, dat elke mogelijke onprettige beleving als niet bestaand wordt weggeredeneerd. In die kringen mag je namelijk geen last van stress hebben, laat staan er hulp voor vragen, want dat wordt gezien als zwak en dan ben je een loser, en voor losers, zo hebben ze van hun geslaagde en gestudeerde ouders erin geramd gekregen, is in deze samenleving geen carrière weggelegd. Zo bezien hebben de LTS- arbeiderskinderen, misschien nog het voordeel dat ze spontaner, opener en bovenal eerlijker zijn dan hun leeftijdgenoten op de scholen voor de gegoede middenklasse, waar vaak elke spontaniteit uit is weggeslagen. In zoverre is dus de vraag of deze laatste groep, door de van hun financieel rijke ouders vaak geëiste overspannen leerprestaties, uiteindelijk net zo veel menselijk welzijn beleven als de arbeiderskinderen. Maar misschien oogt dat op het eerste gezicht wat tegenstrijdig. Dat PvdA- baas Wouter Bos nu spreekt van een nieuwe sociale kwestie is op zichzelf genomen dan ook volledig juist. Maar deze politieke stroming, die als geen ander voor de arbeiderskinderen op de bres had moeten springen heeft integendeel, vanaf de jaren negentig meegedaan aan het verkondigen van de stelling dat de sociale strijd gestreden zou zijn. De moord op de leraar, hoe afwijsbaar op zichzelf ook, moet dan ook gezien worden als een metaforisch teken van de tijd. Natuurlijk is er, nu even heel concreet, voor het ministerie van onderwijs en de samenleving als geheel sprake van een moeilijk oplosbaar probleem, omdat in deze oorzaken en gevolgen zo lastig te ontrafelen zijn. Nu hebben gemiddelde burgers, beleidsmaker of niet, toch de vaak de neiging zich af te keren van problemen. Dat is een stukje collectieve programmering van burgers. Iedereen wacht op de ander tot die iets gaat doen, terwijl een enkel individu weinig kan uitrichten. In de industriële samenleving liggen problemen in de eerste plaats bij degenen die volgens de bestaande maatschappelijke orde voor bestrijding ervan zijn ingehuurd. Dat geldt in het onderwijs net zo als in de zorg. Kijk, dicht bij huis, maar naar de Regionale Instelling Beschermd Wonen. Het is niet gemakkelijk om daar als cliënt enige wezenlijke -bedoeld is: onmisbare- invloed op het beleid te verwerven. Professionals richten zich eerst naar de eisen van financiers waarvan in the end immers ook hun eigen positie afhankelijk is. Allemaal heel begrijpelijk natuurlijk, maar daarom blijft dat nog steeds verkeerd. In wezen is dit alles onderdeel van de zo-even genoemde sociale kwestie. Immers de vraag of professionals als maatschappelijke middengroep kiezen voor het belang van de cliënten, ofwel dat zij slechts bevelmatig uitvoering geven aan de door financiers gegeven opdrachten, voor de uitvoering waarvan zij iedere maand op hun bankrekening gewaardeerd worden? Deze belangen zijn immers deels onverenigbaar.je zou zelfs kunnen zeggen dat het een verslavingsproblematiek is. Het overheidsbeleid schiet tekort in het bestrijden van het idee dat het een ieder-voor-zich samenleving moet zijn, een programmering die er vanaf de jaren tachtig stelselmatig door onder meer de VVD is ingeramd. Heel anders gaat het er wat dat betreft toe in België. De Socialistische Partij aldaar stelde onlangs gratis openbaar vervoer voor. Dat zijn aanzienlijk betere geluiden. Deze beschouwing levert, al wandelend door de Schiedamse Joop den Uijllaan, geen reden te twijfelen aan de juistheid van het streven naar rechtvaardigheid in de vorm van sociale gelijkheid. Dit tenslotte met de hoopvolle conclusie dat er, in weerwil van de tijdgeest, voor het socialisme wel degelijk toekomst is. Als arbeiderszoon die de lessen op de Lagere Technische School goed heeft begrepen, vind ik dat bemoedigend. Het vraagt alleen wat geduld. Cor Noordegraaf [9]

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 Denkraam www.denkraam.info Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 [1] Colofon Redactie: Irmlinda

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Kadans in beweging. 21 jaar kadans Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Beraber konuşalım. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden.

Beraber konuşalım. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Bijpraten Beraber konuşalım Nr.56 januari 2013 Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Gestigmatiseerd? Deel uw ervaringen. Zie pag. 5-6 Crisismeldpunt

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

- 4. Foto: Kees C. Keuch. communicatie bejegening

- 4. Foto: Kees C. Keuch. communicatie bejegening communicatie bejegening - 2 -nummer 4, mei/juni 2005 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Jellinek Cliëntenraad. De cliëntenkrant is ge-maakt voor en door (ex-) cliënten van de Jellinek. Begin

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie