ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE"

Transcriptie

1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel België Belgique P.B. - P.P Tournai 5/118 Autorisation de fermeture: 5/182 APRIL Nr. 664 HET PERSOONLIJK DOSSIER Het persoonlijk dossier bestaat uit acht afzonderlijk mappen. Het personeelslid heeft altijd het recht op inzage van zijn dossier alsook het recht op een kosteloos afschrift. De stukken in het dossier worden geviseerd door het personeelslid PEREQUATIE Wil de regering ons ervan overtuigen de perequatie te vergeten? Mogen wij nog hopen op enige vorm van perequatieverhoging Willy Dambly en Marcel De Loof hadden een afspraak op het Kabinet van de Minister van Pensioenen Beste vrienden, Verleden jaar omstreeks deze tijd werden aanslepende onderhandelingen gevoerd om uit een impasse te raken, die men vandaag nog steeds kent met name het wetsontwerp genoegzaam gekend onder de naam VESALIUS. Men is er toen niet in geslaagd een oplossing te vinden die tegemoet kwam, niet alleen aan het arrest van het arbitragehof maar ook aan bepaalde legitieme verzuchtingen van tal van personeelsleden. Eén jaar later stellen wij vast dat er weliswaar iets gewijzigd is maar zeker niet in die mate dat de problemen die toen werden gesignaleerd nu zouden zijn opgelost, integendeel! Blijkbaar neemt de overheid het risico om slechts gedeeltelijk tegemoet te komen aan het arrest van het arbitragehof. De overheid weet zeer goed dat het arrest niet correct wordt uitgevoerd, dat er nieuwe discriminaties in het leven worden geroepen. De kans is bijgevolg zeer groot dat er nieuwe procedures zullen worden opgestart. Geen nood echter : ondertussen worden weer enkele maanden gewonnen. Als men er van uitgaat dat er een soort moeheid zal ontstaan om opnieuw procedures op te starten, dat het personeel zich zo maar zal neerleggen bij dit wetsontwerp dan zou men wel eens van een kale reis kunnen terugkeren. Wij zullen het in de eerstkomende weken en maanden wel vaststellen. Zeer binnenkort zullen ook de eerste onderwerpen aan bod komen betreffende de herevaluatie van het statuut. Momenteel zijn de diensten van de Algemene Inspectie belast met bepaalde items die dienen te worden onderzocht op het terrein, dus in de zones. Wij vernemen dat de Algemene Inspectie bepaalde zaken afwerkt door middel van een vragenlijst die de Korpschefs wordt toegestuurd. Hoewel duidelijk was afgesproken dat de zaken die werden overgemaakt aan de Algemene Inspectie in overleg dienden te gebeuren met de vakbonden, acht men het blijkbaar niet nodig om een kopij van die vragenlijst aan ons over te maken. 1

2 SYNDICAL ECHO COLOFON De ECHO is het maandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Alle leden ontvangen een exemplaar. Niet-leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV. De adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet op de Privacy (08/12/1992). Verantwoordelijke uitgever : Philip Van Hamme Eindredactie : Eddy De Blaere Tekeningen : Dirk Van Der Auwera De redactie staat open voor vragen en suggesties van lezers. U kan ze sturen naar : Redactie Echo, Generaal Bernheimlaan 18/ Brussel tél. : fax : Breng tevens een bezoek aan onze website : Mail : Vervolg van blz 1 Wij mogen blijkbaar niet weten wat er juist gevraagd wordt laat staan wat er geantwoord wordt. Een schrijven van het NSPV met de vraag om in het bezit gesteld te worden van die documenten bleef tot op heden onbeantwoord. Van transparantie gesproken! Eveneens een zaak die wij nog voor de zomervakantie wensen te onderhandelen is de OT van de Federale Politie. Het NSPV wordt overstelpt van berichten die duidelijk aantonen dat er een ernstig probleem is binnen de diensten van de Federale Politie wat de personeelsbezetting betreft. Reeds maanden klagen wij dit aan. Er werd steeds voorgehouden dat het interventiekorps de reden was waarom men geen exacte OT kon voorleggen. Nu de modaliteiten van het interventiekorps wel gekend zijn slaagt men er dus nog niet in. Om even te schetsen hoe goed alles blijkbaar wordt bijgehouden : Enkele maanden geleden stelde men ons een OT voor van de WPR Brabant. Alles leek in orde, er was voldoende personeel, tot wij vaststelden dat er een overleden collega en twee gepensioneerde collegae nog steeds werden meegerekend in het effectief! Zijn ze goed bezig? De ondertussen gekende problematiek van het CALOG zal in de komende weken worden samengevat door een werkgroep die zal worden samengesteld uit twee leden per provincie. Bedoeling is om ter gelegenheid van de herevaluatie van het statuut constructieve en vooral haalbare voorstellen te formuleren die de situatie van de mensen van het CALOG ten goede moet komen. In een volgende editie zal dit verder opgevolgd en uiteengezet worden. Ondertussen is per zone ook gekend op welke data de achterstallen 2001 zullen worden gestort. Veel personeelsleden waren er van overtuigd dat ze een soms aanzienlijke som geld zouden opstrijken, doch wat blijkt? In veel zones heeft men spontaan de 100% van de nieuwe wedde uitbetaald doch blijkbaar waren velen hiervan niet op de hoogte. Bijgevolg worden tal van personeelsleden geconfronteerd met terugbetalingen in plaats van het krijgen van achterstallen. Bovendien kunnen de mensen zelf praktisch niet controleren of alles wel correct verloopt. De hiertoe broodnodige weddenfiches worden slechts met mondjesmaat geleverd. Dat er ongetwijfeld mensen zullen zijn die regelrecht op moeilijkheden afstevenen met de belastingsdiensten, dat wil men niet geweten of gezegd hebben. Vanaf volgende maand kijken wij met grote belangstelling uit naar de hervorming van de Federale Politie. Zoals u wellicht reeds heeft vernomen staat ook daar één en ander te gebeuren zoals het afschaffen van twee directiegeneraal. De afschaffing van deze twee directies wordt waarschijnlijk gevolgd door een nooit geziene stoelendans!!! Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Philip VANHAMME - Nationaal Voorzitter. Gelijkheidstraat Moeskroen Tel.: Fax :

3 TE VEEL POLITIEMENSEN PLEGEN ZELFMOORD Interview met de Nationaal Secretaris van het NSPV, Jean-Joseph MAL, in het weekblad Ciné-Télé Revue van 03 februari erg zware ziekte. Dit onheilsbericht heeft hem zijn besluit doen nemen. Nu gebeuren er inderdaad meer wanhoopsdaden bij de politie dan bij de andere bevolkingsgroepen in België. In de loop van de laatste tien jaren, hebben bijna 200 politiemensen vrijwillig de beslissing genomen om een einde aan hun leven te stellen. Met een gemiddelde aan zelfmoorden van 5,21 per hebben de politiemensen die deze ultieme wanhoopsdaad plegen een gemiddelde dat dubbel zo hoog ligt in vergelijking met Belgische bevolking. Jean- Joseph MAL, Nationaal Secretaris van het Nationaal Syndicaat voor het Politie en Veiligheidspersoneel, (NSPV) : De oplossing zou kunnen bestaan in een mentaliteitswijziging binnen de politie. Er is onvoldoende onderlinge solidariteit. De politiemensen moeten aanvaarden dat het geen schande is om bij wijze van spreken door het lint te gaan wanneer men een dergelijk stresserend beroep uitoefent. Toegeven dat je labiel bent geweest, betekent niet dat je zwak bent of onbekwaam. Op het einde van de maand december hebben nog twee agenten zelfmoord gepleegd te Ottignies en in Ukkel. Ze hebben de lijst van wanhoopsdaden binnen de rangen van de ordediensten, die al oploopt tot 200 personen in tien jaar, verhoogd. Wat doet de politie? Ik vrees dat de cijfers die u aanhaalt onderschat zijn! Voor de hervorming van de politie bestonden er geen systematische statistieken bij de gemeentepolitie aangaande dit fenomeen. Wat doet de politie? Enerzijds probeert men te begrijpen maar eerlijk gezegd, ondanks meerdere nog aan de gang zijnde studies, zijn we nog niet aan het einde. Er werd anderzijds enkele jaren geleden een hulpgroep opgericht waar elke politiebeambte van het land een beroep op kan doen. Het betreft het Stressteam waarin ook gespecialiseerde psychologen zetelen. Deze hulpgroep waarborgt psychologische hulp aan slachtoffers die traumatiserende evenementen hebben meegemaakt, tengevolge het gebruik van vuurwapens, zware ongevallen, gijzelnemingen en andere calamiteiten. Het Stressteam bestaat sinds Gelet op de beschikbare cijfers sinds 1993 is het aantal zelfmoorden echter niet verminderd. Er zijn gemiddeld 19 wanhoopsdaden per jaar. Er zijn ook nog zwarte jaren zoals in 1995, waar 25 wanhoopsdaden werden gepleegd. Deze vaststelling is werkelijk tekenend. Je moet echter wel een onderscheid maken. Wanneer een politiebeambte uit het leven stapt, is dit niet een noodzakelijk gevolg van zijn het beroep. Voor de collega uit Ukkel bijvoorbeeld is geweten dat hij juist vernomen had dat hij leed aan een We komen terug op de vraag : waarom? Zoals het rapport van het Comité P heeft toegelicht (nvdr. Het orgaan dat de politiediensten controleert) is er een mentaliteitsprobleem, de beroepsgebonden cultuur. Dit is vooral te merken bij de ex-rijkswachters die nog een typische militaire structuur kenden. Nog teveel oudere politiemensen zijn de slagzin indachtig : Wees sterk, hou je mond en incasseer!. Er bestaat niet de minste twijfel voor sommigen onder hen dat ze hun moeilijkheden zouden gaan vertellen aan jonge psychologen of sociale assistenten. Hiervoor is er een bepaalde misplaatste fierheid met daaraan toegevoegd een onaangepaste omgeving. Ik heb de stellige indruk dat in ons huidige politiebestel de luisterbereidheid onder de collega s te zeldzaam is. Nochtans is dit belangrijk genoeg, want vooraleer iemand uit het leven stapt, geeft deze doorgaans vooraf meerdere signalen. Er zouden zeker veel drama s voorkomen worden als de mentaliteit van elk voor zich niet zo moest ingeburgerd zijn. Er blijft in elk geval de vaststelling dat de politiemensen onderhevig zijn aan grote stress inherent aan hun beroep. Het is onvermijdelijk dat dit in sommige gevallen sporen nalaat. Welke zijn de oorzaken van stress bij de politie? Wanneer je als politieman veldwerk verricht kom je onvermijdelijk en regelmatig in contact met schrijnende toestanden. In je politieloopbaan wordt je geconfronteerd met verminkte en verbrande lichamen, zelfmoorden en moorden. En dan moet je ook nog het slechte nieuws gaan melden aan de nabestaanden van de slachtoffers. Je wordt, in principe, harder met de tijd en je leert meer en meer incasseren. Dit is echter niet voor iedereen zo simpel en vanzelfsprekend. Te meer daar iedereen wel eens zijn zwakke momenten heeft in zijn leven en wat je anders normaal zou vinden is het dan net niet. Juist dan zou er een automatische luisterbereidheid moeten zijn bij de collega- s. Dan heb je ook nog het probleem van de diensturen, ten minste voor diegenen die niet tijdens de kantooruren werken. Het is zeer moeilijk om een geregeld familiaal leven te leiden als je op onregelmatige en onvoorziene uren moet werken. Je weet nooit op voorhand wat je tegenkomt. Relatieproblemen zijn dan onvermijdelijk en dat speelt op de moraal. Vooraleer je syndicalist werd, heb je gedurende dertig jaar veldwerk gedaan. Ben je nooit gekraakt? Nooit zo erg dat ik met de gedachte speelde om uit het leven te stappen. Dat wil niet zeggen dat ik nooit momenten van teveel en genoeg heb meegemaakt. Ik herinner mij nog een feit van jaren geleden. Ik werkte toen in de brigade van Fleurus en werd tijdens een nachtdienst met interventie opgeroepen mij te begeven naar een vluchthuis voor mishandelde vrouwen. Daar was een persoon langs de achterzijde van het gebouw binnengedrongen en hield een opvoedster in gijzeling. Samen met een collega konden we ons toegang verschaffen door een open raam en kwamen we oog in oog te staan met de gijzelnemer. Hij staat daar, op enkele meters van ons, op de eerste trede van de trap en bedreigt de opvoedster met een mes. Het is donker enkel het maanlicht staat ons toe 3

4 sommige zaken te onderscheiden om te zien wat er gebeurt. In alle kalmte kan ik mijn revolver trekken en tegen zijn wang drukken. De gijzelnemer duwt zijn gegijzelde weg. Ik ben in de mogelijkheid, gedurende enkele seconden, om hem neer te schieten, maar doe het niet. Hij spurt de trap op naar boven. De dader dringt een kamer binnen en steekt zijn vrouw en zijn baby neer. Wanneer ik de kamer kan binnendringen is het al te laat. Ik ontdek een verschrikkelijk tafereel. De buik van de zuigeling is opengekerfd. Hij is dood evenals de moeder. Dat beeld heeft mij jaren achtervolgd. Ik krijg trouwens nog steeds kippenvel wanneer ik erover praat. Ik werd overvallen met een schuldgevoel. Tal van vragen bleven rondspoken in mijn hoofd. Indien ik had geschoten, zouden de zaken dan anders geëvolueerd zijn? Was het mijn schuld dat er twee doden vielen? In die periode heb ik er gelukkig heel dikwijls en lang kunnen over spreken met een magistraat en met mijn collega s. Er bestond toen nog geen Stressteam. Maar de luisterbereidheid heeft toen verhinderd dat ik een sombere persoon ben geworden. Het is uit ondervinding dat ik beweer dat je in ons beroep moet kunnen steunen op de schouders van je collega s. We hebben reeds een professionele ervaring opgebouwd om herhaaldelijk dergelijke voorvallen te verwerken. Je moet foto s maken om feiten vast te stellen, PV s opmaken, en later, in sommige gevallen dan toch, de feiten nog eens voor ogen halen wanneer je moet komen getuigen voor het Assisenhof. Men stelt vast dat de meerderheid van de zelfmoorden gepleegd werden met het dienstwapen. Wanneer iemand psychologisch ontspoort, neemt men dan zijn wapen niet af? Uiteraard!! Het is een elementaire voorzorgsmaatregel wanneer men vaststelt dat een personeelslid labiel is. Uw vraag verwijst dus naar de principiële problematiek waar iedereen mee worstelt. Hoe kan je beter ontdekken of iemand psychologisch lijdt of hulp nodig heeft? Men stelt daarentegen inderdaad vast dat de overgrote meerderheid van de zelfmoorden bij de politie voorkomen worden door te beletten dat men zijn dienstwapen tegen zichzelf kan keren. Er moet een groter aanvoelen groeien tussen de veldwerkers en de hiërarchie. Er moet echter ook meer onderlinge solidariteit komen tussen de collega s. Het zou goed zijn om te eindigen met een gedachte die pas de laatste eeuw veld heeft gewonnen : de gemoedstoestand van een politiebeambte mag niet meer aanzien worden als een teken van zwakte!! Het betreft hier signalen die ernstig genomen moeten worden. Tot slot. Wanneer men te doen heeft met robocop, iemand die zich geen vragen stelt over de zin van het uitgeoefende beroep en het dienstbetoon aan de maatschappij, pas dan maak ik mij zorgen!! Bestaat er niet de mogelijkheid dat de angst zich nestelt bij de politiemensen, wanneer ze geconfronteerd werden met voorvallen zoals je juist hebt beschreven? Wanneer je angst hebt, ervaar je dat niet op het ogenblik zelf bij dergelijke zaken. Het is een soort van vergif dat pas uitwerking heeft op lange termijn. In het heetst van de strijd reageer je instinctief. Daarna, soms lang nadien, denkt je na over de risico s die je hebt genomen. Het is op die ogenblikken dat dit schade kan toebrengen en dat je een débriefing moet kunnen houden met iemand van je dienst. Ontstaat er zo geen onenigheid tussen de veldwerkers en hun oversten die op hun bureel blijven? Het is inderdaad zo, sinds de politiehervorming, dat de commissarissen, zelfs de meeste hoofdinspecteurs geen straatdienst meer doen. Het is dan voor hen ook moeilijk om begrip op te brengen voor de problemen die zich op het terrein voordoen. Dit is één van de negatieve zaken als gevolg van de nieuwe politie. Worden de jonge agenten tijdens hun opleiding opgeleid bestand te zijn tegen stress? Daar heb ik weinig kennis van. Dergelijke zaken maak je enkel mee op het terrein en daar kan je niet voor opgeleid worden. Het is trouwens op dergelijke momenten dat je ook veel van jezelf ontdekt. Op hoeveel dagen omstandigheidsverlof heeft het statutair personeelslid recht voor de bevalling van de echtgenote of van de persoon met wie het op het tijdstip van de gebeurtenis samenleeft? Het statutair personeelslid geniet een omstandigheidsverlof van 10 dagen voor elke bevalling van zijn echtgenote of van de persoon met wie het op het tijdstip van de gebeurtenis samenleeft en die sinds 1 april 2003 heeft plaatsgevonden. Het koninklijk besluit tot wijziging van het RPPol op dat vlak is immers op 18 november 2004 door de Koning ondertekend en werd in de eerste week van december in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Derhalve dringen regularisaties zich op waar de overheid sinds 1 april dagen toekende. Deze geschieden idealiter door de toevoeging aan de verloffiche 2005 van de niettoegekende dagen. Het toevoegen van omstandigheidsverlofdagen aan de verloffiche is en régime evenwel uitgesloten. Ter herinnering heeft het contractueel personeelslid recht op een gelijkaardige maatregel voor elke bevalling die sinds 1 juli 2002 heeft plaatsgehad (art. 30bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Dit omstandigheidsverlof kan in halve dagen en binnen een redelijke termijn (één maand) vanaf de gebeurtenis (de bevalling) worden genomen. De duur kan bijgevolg niet worden vermenigvuldigd in functie van het aantal geboren kinderen. 4

5 MIJN PERSOONLIJK DOSSIER De samenstelling van het dossier Het persoonlijk dossier bestaat uit acht afzonderlijk mappen met de volgende benamingen : 1. administratie inventaris der stukken 2. opleiding 3. mobiliteit 4. loopbaan 5. evaluaties tucht ordemaatregelen 6. gegevens met medisch karakter 7. mandaten 8. varia Elke map bestaat uit een aantal ondermappen. Zie verder. Het recht op inzage Het personeelslid heeft altijd het recht op inzage van zijn dossier alsook het recht op een kosteloos afschrift. De stukken in het dossier worden geviseerd door het personeelslid. Wat indien het personeelslid weigert een document uit zijn persoonlijk dossier te viseren. Omtrent dit laatste gegeven heeft DPS volgende interpretatie gegeven : Art II.I.13 RPPol op grond waarvan alle stukken die in het persoonlijk dossier worden opgenomen door het personeelslid moeten worden geviseerd impliceert dat elk stuk dat zal worden bewaard in het persoonlijk dossier ter kennis moet worden gebracht van het betrokken personeelslid met het oog op een ondertekening voor kennisname. Weigert betrokkene, in voorkomend geval, het desbetreffende stuk te viseren, dan betekent dit geenszins dat het document niet kan worden bewaard in het persoonlijk dossier. Indien het wel die betekenis zou hebben, kan elk personeelslid de stukken die een negatieve connotatie hebben zonder meer weigeren te viseren. Op die manier is het persoonlijk dossier niet langer een exacte weergave van de loopbaan van betrokkene wat initieel wel het doel is van een dergelijk bundel. Derhalve wordt in dergelijk geval, het stuk toch in het persoonlijk dossier opgenomen maar dan wel met de uitdrukkelijke vermelding dat het personeelslid geweigerd heeft het te viseren. Om elke discussie ter zake uit te sluiten (al dan niet weigering van het personeelslid) is het ons inziens bovendien aangewezen dat bij die weigering één of meerdere getuigen aanwezig zijn. NVDR : Het NSPV raadt de personeelsleden aan, indien u dergelijk voorval meemaakt, een verweerschrift op te stellen met verwijzing naar de betrokken documenten en dit verweerschrift dan ook te laten opnemen in het persoonlijk dossier. Het personeel kan volmacht geven aan een derde. De gemachtigde is gehouden aan de discretieplicht. Het inkijken van het persoonlijk dossier gebeurt steeds in aanwezigheid van de overheid die verantwoordelijk is voor het dossier. Wie beheert en bewaart het dossier? Voor de lokale politie de korpschef voor de leden van het officierenkader, en de korpschef of de persoon die hij aanwijst voor de ander leden. Voor de federale politie is dit naargelang het geval de commissaris-generaal of de directeur generaal voor de leden van het officierenkader die onder hen ressorteren en het diensthoofd voor de overige leden. Elk stuk dat verwijderd wordt uit het dossier moet ter kennis worden gebracht van het betrokken personeelslid. HET EVALUATIEDOSSIER Voor elke nieuwe evaluatieperiode wordt een evaluatiedossier geopend. In het dossier bevinden zich : een inventaris de vereisten opgenomen in de functiebeschrij-ving; de specifieke doelstellingen gebonden aan het ambt en beperkt in de tijd; de individuele doelstellingen. de vastgelegde evaluatie-indicatoren alle stukken met betrekking tot de lopende evaluatieperiode die mogelijks een weerslag op de evaluatie kunnen hebben de nota s en briefwisseling over de geëvalueerde met betrekking tot de wijze van dienen de gevolgde opleidingen en de behaalde resultaten de resultaten behaald tijdens selectieproeven of bevorderingsexamens het blad der tuchtstraffen de verslagen van de plannings- en functioneringsgesprekken alle voorgaande evaluatieverslagen met de eindvermelding onvoldoende met daarbij alle elementen van de procedures de evaluatieverslagen die slaan op de twee vorige evaluatieperiodes en desgevallend op de stageperiode die de basisvorming afsluit. alle stukken die na het evaluatiegesprek zijn 5

6 opgesteld in het raam van de lopende evaluatieperiode. Enkel de voor de evaluatie relevante stukken mogen zich in het dossier bevinden en ingezien worden door de verschillende evaluatoren. Geen enkel stuk mag worden opgenomen in het dossier zonder dat belanghebbende voor kennisname heeft getekend. HET MOBILITEITSDOSSIER In dit dossier bevinden zich : een inventaris van de stukken de mobiliteitsfiche bepaalde uittreksels of afschriften uit het persoonlijk dossier de laatste functioneringsevaluatie en in voorkomend geval de specifieke evaluatie indien deze is opgelegd. de kandidaatstelling en indien opgelegd de eraan toegevoegde stukken. HET STAGEDOSSIER Het stagedossier omvat minstens : een inventaris van de stukken de stageverslagen een samenvattend eindverslag in voorkomend geval de opmerkingen van de stagair de beslissing alsmede alle stavingsstukken HET MANDAATDOSSIER Per mandataris wordt voor elk nieuw mandaat een mandaatdossier geopend dat deel uitmaakt van het persoonlijk dossier. Het omvat alle stukken die relevant zijn voor het uitgeoefende mandaat : een inventaris van de stukken de functiebeschrijving van en de profielvereisten voor het uitgeoefende mandaat de kandidaatstelling en in voorkomend geval de eraan toegevoegde stukken alle stukken met betrekking tot de procedure voor de selectiecommissie in voorkomend geval de uitgebracht adviezen en gemotiveerde voordrachten de beslissingen of het besluit tot aanwijzing en het proces-verbaal van eedaflegging de opdrachtbrief alle stukken met betrekking tot de procedure voor de evaluatiecommissie alle overige stukken met betrekking tot het lopende mandaat zoals onder meer de stukken die zijn opgesteld naar aanleiding van de hernieuwing en de beëindiging van het mandaat. Geen enkel stuk mag worden opgenomen in het dossier zonder dat belanghebbende voor kennisname heeft getekend. STATUTAIRE VRAGEN Wat is de juridische kwalificatie van de functioneringsnota? De wettelijke basis van de functioneringsnota is terug te vinden in artikel 140 WGP (STS/ST2). De functioneringsnota kan geenszins worden beschouwd als een ordemaatregel, maar wel als een maatregel van inwendige orde. Het betreft immers slechts een administratieve maatregel, zonder gevolgen op administratief, statutair of pecuniair vlak. De functioneringsnota is de weergave van een punctuele maatregel genomen voor de evaluatie van de functionering van het betrokken personeelslid Kan men spreken van een nieuw element wanneer een ander personeelslid voor gelijkaardige feiten een lagere tuchtstraf heeft ondergegaan? Artikel 57bis van de tuchtwet (STS/ST30) voorziet dat een personeelslid een aanvraag tot herziening van een tuchtstraf mag indienen voor zover hij een nieuw element aantoont. De bewering door het betrokken personeelslid dat een ander personeelslid voor dezelfde feiten en in gelijklopende omstandigheden een lichtere tuchtstraf heeft gekregen, kan nooit een nieuw element vormen dat een aanvraag tot herziening kan staven Wat is een ordemaatregel? Een ordemaatregel is een maatregel die er toe strekt de goede werking van de dienst te verzekeren of te herstellen na een verstoring van die werking. De ordemaatregel vindt zijn motief enkel in de verstoring van de orde. Die verstoring kan voortvloeien uit het gedrag van een personeelslid, maar niet het schuldig bevinden van dit gedrag brengt de overheid tot het treffen van de ordemaatregel, wel het gedrag op zichzelf als een de goede orde verstorend element. De rechten van verdediging zoals zij gelden in tuchtzaken zijn niet van toepassing. Wanneer een ordemaatregel een ernstig nadeel toebrengt en gebaseerd is op zijn persoonlijk gedrag, dan heeft het betrokken personeelslid het recht om zijn standpunt naar voren te brengen. Het recht om zijn standpunt naar voren te brengen brengt de volgende verplichtingen met zich mee : 1. de voorafgaande mededeling van de aard en de motieven van de overwogen ordemaatregel; 2. het verlenen van inzagerecht in het dossier; 3. het verlenen van een redelijke termijn voor verweer; 4. het bieden van de mogelijkheid om zich mondeling of schriftelijk te verweren. Een ordemaatregel moet proportioneel zijn : de te nemen ordemaatregel mag voor het betrokken personeelslid slechts het minimale ongerief veroorzaken dat voor het vrijwaren van het belang van de dienst noodzakelijk is, m.a.w. de minst bezwarende adequate maatregel dient getroffen te worden. 6

7 DE EVALUATIE DE PERIODES De evaluatieperiode beslaat steeds 2 jaar en kent steeds een aanvang met een planningsgesprek. Tijdens de evaluatieperiode kan (niet verplichtend) u onderworpen worden aan een functioneringsgesprek. In elk geval sluit een evaluatiegesprek de evaluatieperiode af. DE VERSCHILLENDE ACTOREN Geëvalueerde persoon (GP) Alle personeelsleden van de politiediensten, behoudens in RPPol reeds voorziene uitzonderingen De evaluator (EV) = personeelslid (operationeel of administratief & logistiek kader) dat goed op de hoogte is van het functioneren van de GP om een beoordeling op te stellen in al zijn aspecten. De eindverantwoordelijke (EVW) De lokale politie zone 1, 2 en 3: de korpschef De lokale politie zone 4 en 5: de korpschef voor alle officieren & Calog Niv A. Voor ander personeel de korpschef of een door hem aangewezen officier of Calog Niv A. De federale politie: CG of DG voor de officieren en Niv A onder hun gezag. Dir. Of diensthoofd voor andere personeelsleden De algemene inspectie: Inspecteur-generaal. De evaluatieadviseur (EA) = facultatief (Off of Calog Niv A) en heeft tot doel: ondersteuning EVW Geen cumul mogelijk met EV DE EVALUATIEDOMEINEN Een evaluatie is een beoordeling van beroepsbekwaamheid op basis van drie domeinen: 1. Overeenstemming competentieprofiel Positie in organisatie verwacht niveau specifieke competenties competentie in de uit te voeren taken - 2. Houding t.o.v. de waarden Naleven rechten en vrijheden & waardigheid van elk persoon loyaliteit integer onpartijdig zin verantwoordelijkheid beschikbaarheid 3. Verwezenlijking van doelstelling Verbeteren van het courante functioneren DE VERMELDINGEN goed : overstijgende trap bevredigend : minimum vereiste in doen en laten van de GP onvoldoende : niet voldoen aan de minimum vereiste niveau in uitoefening van zijn functie.!!! onvoldoende als eindvermelding dient steeds correct gemotiveerd te worden en gestaafd te worden met concrete feiten (zodoende volstaat één partiële onvoldoende niet) DE GESPREKKEN 1. Planningsgesprek = start van evaluatieperiode van 2 jaar (verloop evaluatie wordt uiteengezet) = dialoog tussen EV en GP (de drie evaluatiedomeinen besproken worden) = pas definitief éénmaal dat EVW ondertekend heeft. procedure: beiden (EV en GP) ondertekenen voor akkoord één niet akkoord: tekenen niet akkoord & voeging commentaar. EVW legt dan zelf doelstelling vast 2. Evaluatiegesprek = afsluiting van evaluatieperiode van 2 jaar = gesprek EV met GP om tot definitief verslag te komen, behandelend de drie evaluatiedomeinen. Elk domein wordt afgesloten met een vermelding. Tevens dient een eindvermelding geplaatst te worden Procedure: 10 dagen voor gesprek: EV geeft ontwerp af aan GP Tot 3 dagen voor gesprek: afgifte commentaar door GP aan EV 3. Functioneringsgesprek = facultatief (bij aanpassing doelstelling of toegekende middelen wordt een functioneringsgesprek sterk aanbevolen) = verplicht bij verandering functie (soort nieuw planningsgesprek) = dialoog tussen GP en EV om bijsturing van individu en/of manier werken DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN Beroep tegen eindevaluatie Mogelijk tegen eindvermelding & voor één of meerdere partiële vermeldingen EVW beschikt over één maand om beslissing te nemen Beroep eindvermelding onvoldoende : EVW verplicht GP & EV te horen Evaluatieperiode wordt verlengd tot bij beslissing EVW Beroep tegen beslissing EVW Bij eindvermelding onvoldoende of twee partiële vermeldingen onvoldoende 7

8 Binnen de 14 dagen via verzoekschrift bij Raad van Beroep (AIG) STATUTAIRE GEVOLGEN VAN DE EVALUATIE Eindvermelding onvoldoende Geen graad, kader of baremische verhoging Beroep tegen eindvermelding onvoldoende Wel deelname aan selectieprocedure Baremisch: herstel bij gunstige beslissing Ongeschikt verklaard bij: Twee opeenvolgende eindvermeldingen onvoldoende Vier eindvermeldingen onvoldoende Definitieve ambtsontheffing Lokaal: Koning voor HCP, politieraad voor anderen Federaal: Koning vanaf CP; anderen Min BZ of directeur van de dienst Overgangsfase Bij eerste evaluatie na inwerkingtreding telt eindvermelding onvoldoende niet voor bepalen ongeschiktheid; doch wel voor bevordering en baremische verhoging. Aftrekbaarheid van buitenschoolse kinderopvang. Vanaf 2005 (aanslagjaar 2006) kunnen de gezinnen de opvangkosten voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar fiscaal inbrengen. Van hun totaal netto-inkomen kunnen ze een bedrag van 11,20 Euro per dag per kind inbrengen. Een omzendbrief van de FOD Financiën over de aftrek van de uitgaven voor kinderopvang werd hernomen in het Belgisch Staatsblad van 15 februari We hernemen hierna een aantal praktische tips uit deze omzendbrief. De uitgaven moeten betaald zijn aan: - instellingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin, l Office de la naissance et de l enfance of door de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap - ofwel aan kinderdagverblijven - ofwel aan zelfstandige onthaalgezinnen De betalingen aan andere opvangdiensten die niet zijn erkend, gesubsidieerd of onder toezicht staan van de vermelde organismen, komen niet in aanmerking voor de aftrekbaarheid. FISCAAL NIEUWS Alhoewel wij absoluut geen fiscale specialisten zijn willen we onze lezers af en toe op de hoogte houden van fiscale nieuwtjes die ons door collega s of via andere bronnen worden overgemaakt. Voor eventuele gespecialiseerde toelichtingen over deze problematiek raden wij u dan ook aan om een fiscale deskundige of uw lokale belastingadministratie te raadplegen. Heeft u een familielid van 65 jaar of ouder ten laste? Sedert 1 januari 2005 moeten werknemers met familieleden van 65 jaar of ouder minder bedrijfsvoorheffing betalen. Het gaat om een vermindering van 56 Euro per maand of 112 Euro indien de persoon ten laste mindervalide is. Het moet gaan om een persoon die: die 65 jaar of ouder is; die ouder, grotouder, overgrootouder, broer of zus van de werknemer is; die bij de werknemer inwoont en van wie de inkomsten niet hoger zijn dan Euro netto per jaar (inkomsten 2004 aanslagjaar 2005). Indien u hiervoor in aanmerking meent te komen dan moet u deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing via uw eenheid aan de loonadministratie melden. Wij willen nogmaals in herinnering brengen dat er inzake de bedrijfsvoorheffing geen regularisatie wordt uitgevoerd aangezien dit niet meer of minder dan een soort voorafbetaling is van de personenbelastingen en dat de totale afrekening door middel van deze berekening zal plaatsvinden. Enkel de betalingen voor de opvang buiten de normale schooldagen en schooluren komt in aanmerking. Het gaat dus onder andere om opvang op vrije dagen, tijdens de middagpauzes, tijdens schoolvakanties en voor- of naschoolse opvang. Bepaalde uitgaven komen niet in aanmerking omdat ze activiteiten vergoeden die verbonden zijn aan de onderwijsinstelling of opgenomen zijn in het lessenpakket. Het gaat dan vooral om uitgaven voor schoolreizen, culturele uitstappen, bos- of zeeklassen, sportkampen en buitenlandse reizen. Enkel de opvangkosten zijn aftrekbaar en niet de maaltijdkosten, de schoolkosten of kosten voor kledij. Het is vanzelfsprekend dat deze kosten enkel aftrekbaar zijn op voorwaarde dat de belastingplichtige ze kan bewijzen. Weldra zal er hiervoor een speciaal modelattest gepubliceerd worden. De scholen dienen in alle geval de nodige gegevens inzake de schoolopvang bij te houden. 8

9 IFOD BRANDWEER Stel u eens voor! Een misdrijf? Wij denken dat het raadzaam is onze zienswijze over dit onderwerp mede te delen. Wij willen van het begin af duidelijk stellen dat wij geen steen willen werpen op de gezamenlijke politieke wereld. Zij zijn in meerderheid niet betrokken. Wij willen echter wel de aandacht vestigen op bepaalde praktijken door minderheid die eigenlijk uit openbare functies zou moeten worden uitgesloten. Ziehier de definitie van : pistoneren en pousseren : steunen, beschermen, (een kandidaat voor een zekere job). Zich laten aanbevelen steun bescherming aanbeveling die beslist bij een aanstelling, een bevordering. Klantenbinding - vriendjespolitiek. In een private onderneming bestaat geen enkel verbod voor de bedrijfsleider aan te werven wie hij wil : een familielid, vrienden, enz Het is een keuze die hij voor zich neemt, die hij misschien zal betreuren maar die hij met eigen fondsen betaalt. Daarentegen in de openbare sector, is dit geheel anders! De algemene belangen, collectief, en het feit dat het gaat om geld van ons allemaal veronderstelt men dat de verantwoordelijken de best gepaste en geschiktste persoon aanwerven. Dit laat zeker toe zich een beter beheer van diensten en schatkistgelden te veroorloven. Zeker, de organisaties, gemeenschappen, administraties, intercommunales van de openbare sector, zijn totaal verschillend van de private sector. Zij behoren niet toe aan een bedrijfsleider, maar wel aan de gehele gemeenschap. De Patrons, Bedrijfleiders, in dat geval zijn maar verantwoordelijken voor een bepaalde tijd, te verlengen naar de grillen van de verkiezingen, of een beslissing genomen door de organisatie van de partijen. In tegenstelling van de private sector, de publieke verantwoordelijken staan nooit in voor de geldelijke aansprakelijkheid van de door hen verkeerde gemaakte keuze! Zij zijn op financieel gebied niet toerekeningsvatbaar!!!! De publieke aangestelde verantwoordelijken, zijn ook aangesteld door een politieke partij. Voor hen is een eventuele < sanctie > volgens de wil van de partij. Zij zijn zeker geen vragende partij noch uitvoerende partij want dat zou dan zeker betekenen dat ze een slechte keuze hebben gemaakt. Laten we toegeven, dat er enige reden is om jaloers te zijn, vooral als men denkt dat een gewone werknemer gesanctioneerd wordt voor zaken die totaal onbenullig zijn volgens de mening van zekere publieke verantwoordelijken. Om iemand te pistoneren in een openbare functie, moet men eerst en vooral over een zekere macht beschikken. Zij die over deze macht beschikken zijn heel zeker politiekers, ministers, senatoren, afgevaardigden, burgemeesters, bestendige afgevaardigden, enz!!!! Een algemene regel is dat iedereen iemand kan voorrechten verschaffen op zijn niveau, zonder schrik te moeten hebben zich te laten recenseren door een collega, die over het algemeen zelf pistoneert. Zekere ministers, aarzelden zelfs niet om voor de camera te verklaren, dat ze duizenden aanbevelingsbrieven versturen. Wij kennen zeker in onze werkomgeving, flagrante bevoorrechtten (gepistoneerden), zelfs totale diensten, die praktisch een algemene regel is!!!! Wij denken dat het belangrijk is bij deze praktijken in de schoot van het openbare ambt en administratie onze volledige belangstelling te verscherpen. Waarom? Omdat het ons domein is : vooral omdat volgens onze mening de grondwet geweld wordt aangedaan. En zij die aan de basis liggen van deze geweldaandoening zijn over het algemeen zij die respect afdwingen, of op de allereerste plaats die moeten respecteren. Als wij ons vergissen over deze redenering laat het ons weten!! Laat ons logisch zijn. De grondwet geeft garantie over vrijheid van mening, overtuiging en tendens. Dit element zijnde (democratisch) dat men zo wie zo, niemand mag bevoorrechten, de burger niet benadelen in de ogen van de grondwet. Op deze manier, als er sprake is van een bevoorrechte persoon, handelt men automatisch in het nadeel van de anderen, de meest begaafden, of diegene met de beste resultaten, en op de koop toe benadeelt hij het algemeen belang, van een dienst, of een administratie, die heel zeker beter zou werken op een keuze gegrondvest op vaardigheid en bekwaamheid. Niemand kan dit zogenaamd tegenspreken. 9

10 Het lijkt ons dan ook evident, dat diegene die personen bevoorrechten (pistoneren) de grondwet geweld aan doen. Om iemand te kunnen voortrekken zonder dat de anderen het weten, moet men zorgen dat er niet te veel regels bestaan en vergelijkende examens vermijden. Daarom kiest men voor een toelatingsproef. Inderdaad, met een vergelijkend examen maakt men een klassement en moet men de beste aanwerven (en dat is zeker niet naar de zin van de gepistoneerden) Daarentegen, met een toelatingsproef kiest men wie men wil zelfs diegene die het minste behaalde daar de resultaten enkel indicatief zijn. Men kan dus ook een bevoorrechte nemen. Men vervolledigt soms het systeem door een mondeling examen (onderhoud), die hem, haar, genoeg punten oplevert om een eventuele bevoorrechtte voorop te stellen. Het is zeker een makkie daar deze gesprekken niet worden opgenomen (geregistreerd). En waarom niet? Op deze manier is er geen terugweg mogelijk. De vooropgestelde tactiek van diegene die pistoneert, zal zeker zonder een gezichtsuitdrukking vertellen dat hij zeker niemand bevoorrecht. Hij verantwoordt zich wel dat hij aanbevelingsbrieven verstuurt, maar dat dit geen belang heeft en zeker geen invloed heeft op de werkelijke keuze. En ieder politieker doet hier zeker aan mee. Het tegendeel beweren zou zeker de waarheid pijn doen!!!! Maar als men de beredenering volgt, bewijst dat van hen een fantastische enorme verspilling van de publieke geldelijke fondsen. De tijd genomen door de secretariaten om ze op te stellen, het papier, de omslagen en de postzegels (dit alles meestal betaalt door de belastingplichtigen), vergt zeker een grote kostprijs. Deze verspilling doet diegene geloven die een persoon bevoorrecht, dat hij daadwerkelijk iets zal verwezenlijken. Het is evident dat de politieker er een persoonlijk belang bij heeft (verkiezingen) dat hij zekere personen zal bevoorrechten, zelfs al maken zij geen kans. Maar als de gepistoneerde een naaste is, zijn familie, een goede kennis, een bevriend familielid van een partijcollega, een lid van de partij, de welwillendheid van de bevoorrechtte is hier dan zeker reëel en met als gevolg dikwijls een aanwerving. In dit geval is het zeker illegaal, de politieker kan dit zeker niet ontkennen. Deze toestand is zeker ernstig. Wat doet men werkelijk als men iemand bevoorrecht? Wat zijn de gevolgen? De politieker beslist buiten alle legale procedures, kent levenslang duizenden Euro s van de schatkist toe aan de persoon van zijn keuze op basis van eigen belangen. Als dit geen verduistering is van publieke gelden, leg dat ons eens maar uit. De onmiddellijke gevolgen van een aanwerving van een bevoorrechte, is de algemene degradatie van een openbare dienst tegenover efficiëntie, als in de geruststelling, de verbintenis, de kwaliteit die alles in het gedrang brengen. Al deze bevoorrechten in de schoot van de administratie, die zich meestal laten opmerken, verwezenlijken over het algemeen niet veel. Men moet deze parasieten onderhouden en dit gedurende hun gehele loopbaan, wetende dat deze gepistoneerden heel vaak een getalenteerde loopbaan tegemoet gaan. Het gene zij verwezenlijken, goed of minder goed, een permanente last is voor de anderen. Een ander gevolg en zeker niet te verwaarlozen, is het in leven roepen van nieuwe banen (men durft niet zeggen werkposten, gezien de productiviteit van de gepistoneerden). Alsook nutteloos en overbodig, is de operationele capaciteit van de dienst belemmeren en zo het budget op catastrofale manier te belasten. Dikwijls hebben wij generaties ver, directeurs, verantwoordelijken, raadgevers, dikwijls van minder belang, zien groeien. Zij vragen niet meer, zolang ze hun loon maar ontvangen. Er zullen altijd genoeg argumenten bestaan, vanwege de parrains om zich te verantwoorden en te verrechtvaardigen tegenover een collega, directie, een administratieve raad, van de absolute noodzakelijkheid van de gecollectioneerde bevoorrechtigde. Het is duidelijk, niemand is de dupe, maar bijna niemand zal het uitbrengen. Diegene die de bevoorrechtigden (gepistoneerden) activeren graaien zonder scrupules in de schatkist, in ons geld!!!! Het is immoreel en verontwaardigend. Dank aan alle politiekers die deze praktijken miskennen. Nationaal secrétaris : Jean Pirotte. (Vertaling: JC KESTELOOT voorzitter Nederlandstalige vleugel IFOD sector Brandweer) 10

11 EUROMUT INFO Uw fundamentele rechten als patiënt Een tijdje geleden, zetten we een aantal fundamentele patiëntenrechten voor u op een rijtje. In dit nummer van <Naam> vullen we die lijst verder aan. Zo gaan we dieper in op het medisch dossier, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de klachtenbemiddelingsprocedure. Medisch dossier Zorgverleners zijn verplicht om uw medisch dossier zorgvuldig bij te houden en op een veilige plaats te bewaren. U kan ook vragen om bepaalde documenten aan uw dossier toe te voegen: schriftelijke verklaringen, wetenschappelijke artikels, enz. Inzage U heeft het recht om uw medisch dossier te raadplegen. De betrokken zorgverlener moet binnen 15 dagen op uw verzoek ingaan. U kan het recht op inzage ook laten uitoefenen door een persoon naar keuze of u kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Artsen hebben de mogelijkheid om een patiënt in het ongewisse te laten over zijn gezondheidstoestand wanneer ze oordelen dat deze informatie de betrokkene meer kwaad dan goed zou doen. Ze roepen dan de therapeutische exceptie in. De onrechtstreekse raadpleging van het dossier is in dat geval wel toegestaan. Een andere, door de patiënt aangestelde, zorgverlener mag dan het medisch dossier inkijken inclusief de aantekeningen van de behandelende arts. Kopie van uw medische dossier Naast het inzagerecht, heeft u ook het recht om een gehele of gedeeltelijke kopie van uw medisch dossier te vragen. U moet dan wel bereid zijn om de kopieerkosten te betalen. Zo n kopie is steeds persoonlijk en vertrouwelijk. Een zorgverlener kan overigens weigeren om u een kopie te geven als hij vermoedt dat u onder druk wordt gezet door een derde (bv. verzekeraar, werkgever). Zo mogen tijdens een ingreep enkel die personen aanwezig zijn, die er beroepshalve moeten bij zijn. Het is ook verboden een zorgverlener onder druk te zetten om informatie te verkrijgen over de gezondheidstoestand van een patiënt. In bepaalde omstandigheden kan van het recht op privacy worden afgeweken. Bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid. Klachtenbemiddeling Wie vindt dat z n rechten geschonden zijn, kan klacht indienen. Daarmee start een bemiddelingsprocedure, ongeacht of de klacht betrekking heeft op verzorging in een ziekenhuis of erbuiten. De ombudsman of de bemiddelaar moet de communicatie tussen patiënt en zorgverlener bevorderen en trachten een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan krijgt de patiënt de nodige informatie over de alternatieven om de klacht verder af te handelen. U kan uw rechten ook door een derde laten uitoefenen Is een patiënt niet in staat om zelf zijn rechten uit te oefenen, dan kunnen die rechten worden overgedragen op iemand anders. Dat is onder andere het geval als de patiënt: minderjarig is; meerderjarig, maar handelingsonbekwaam is (bv. coma, dementie); Nabestaanden De nabestaanden van een patiënt hebben het recht om het medische dossier van de overledene te consulteren. Om de privacy van de overledene niet te schenden, wordt de inzage enkel toegestaan: - aan de echtgenoot, de echtgenote, de wettelijk samenwonende partner, de partner of een verwante tot de tweede graad; - als er een valabele reden is (verwerking van het overlijden, testament, genetica, verzekeringspolis, aansprakelijkheidsprocedure). De inzage beperkt zich overigens tot de relevante elementen in het dossier; - als de patiënt bij leven geen bezwaar uitte tegen de inzage. Het gaat hier echter niet om een rechtstreeks inzagerecht. De nabestaanden moeten een beroep doen op een andere zorgverlener die als tussenpersoon fungeert. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer In principe wordt geen enkele inbreuk op de privacy geduld. Zorgverleners moeten hun patiënten dus de nodige geborgenheid garanderen. 11

12 meerderjarig is, maar burgerlijk onbekwaam (bv. als gevolg van een verbod); juridisch bekwaam is, maar niet in staat om zijn wil uit te drukken. Iemand die een patiënt vertegenwoordigt, moet altijd handelen in het belang van de patiënt. Oordeelt de zorgverlener dat dit niet het geval is, dan kan hij de beslissing van de vertegenwoordiger naast zich neerleggen om levensbedreigende situaties en ernstige gevolgen voor de gezondheidstoestand van de patiënt te vermijden. Een zorgverlener moet de beslissing van een vertegenwoordiger echter steeds respecteren als bewezen wordt dat die beslissing overeenstemt met de wil van de patiënt. En als u in het ziekenhuis belandt? Ook de zorgverleners in een ziekenhuis moeten uw rechten als patiënt respecteren. In principe garandeert het ziekenhuis dat het personeel de patiëntenrechten naleeft. Sinds 1 januari 2004 beschikt elk ziekenhuis trouwens over een ombudsdienst waar patiënten met hun klachten terecht kunnen. Slaagt de dienst er niet in om een bevredigende oplossing uit te dokteren, neem dan gerust contact op met de juridische dienst van uw ziekenfonds. Bron: Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Meer info: Euromut Louis Mettewielaan 74/ Brussel, tel.: , fax , U heeft de mogelijkheid om via het NSV een volledige en voordelige hospitalisatieverzekering te onderschrijven Info 02/ (van tot uur) SYNDICALE PREMIE KLUCHT - (in tien bedrijven) Wordt het weer een klucht in tien bedrijven? Wij vernamen dat DGP over de nodige competentie zou beschikken om de formulieren te drukken tot aanvraag van de syndicale premie zowel wat betreft de federale als voor de lokale politie. Volgens het MO van 09 februari 2005 zouden de aanvraagformulieren afgeleverd moeten worden voor 31 maart Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven (tweede week van april) zijn er nog steeds lokale zone s en leden van de federale politie die wachten op de juiste formulieren. We moeten wel toegeven dat ze met mondjesmaat beginnen toe te komen. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat DPS een interpretatie zal gegeven hebben aan de verzendingsdatum. Wie zijn wij echter dat we de competentie van DGP in twijfel zouden durven trekken. Wij kunnen enkel spreken uit de ervaringen die we opdeden bij de voorgaande aflevering. Hoe zat het ook al weer met de voorgaande premies (referentiejaar 2001/2002)? Zijn ze toen twee of drie keer herbegonnen? Waren ze toen ook op tijd? Dezelfde fout als in het verleden zal zich hoogstwaarschijnlijk niet herhalen. Sommige collega s (en dat wil zeggen praktisch allemaal) hebben hun aanvraagformulieren in twee zendingen gekregen dus twee omslagen en tweemaal verzendingskosten. (van besparingen gesproken?!?!) De lokale zone s die deze manier van werken nog niet kenden en hoopten dat hun personeel de formulieren op tijd zouden krijgen kwamen bedrogen uit We gaan geen telefoonnummer publiceren zoals in het verleden want we kennen het juiste nummer nog niet! Heel DGP is immers aan het verhuizen naar de Jardin de la Couronne (ik vind deze naam mooier dan de Kroontuin ). We wachten er dus nog even mee tot we weten wie eigenlijk waar zit en wat moet doen. Toen we informeerden kregen we als antwoord : Ja, we weten het maar het is onze fout niet! We zijn aan het verhuizen! Alles ligt in de drukkerij! Ge moet u dat niet aantrekken, het komt wel! Dat laatste is wel interessant om weten. Ge moet het u niet aantrekken, het komt wel in orde! Eén ding is zeker, in 2OO7 als de premies voor het jaar 2005 zullen moeten betaald worden kan u zich in geval van problemen wenden tot de Directeur-Generaal van de verantwoor delijke directie. Zijn persoonlijk nummer, GSM en alle nuttige inlichtingen zullen gepubliceerd worden. Een verwittigd man is er twee waard! 12

13 INFO OPRUSTGESTELDEN WIL DE REGERING ONS ERVAN OVERTUIGEN DE PEREQUATIE TE VERGETEN? MOGEN WIJ NOG HOPEN OP ENIGE VORM VAN PEREQUATIEVERHOGING? De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven is in zijn teksten zeer duidelijk. Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd? Het pensioen wordt verhoogd ingevolge een indexaanpassing en ingevolge een perequatieverhoging. Maar waarom toch wordt die rechtmatige verhoging van de perequatie dan niet toegepast? In vroegere rubrieken in onderhavig blad werd die problematiek, ontstaan na de politiehervorming reeds menigmaal besproken. De gepensioneerde politiemensen en vooral de gepensioneerden van de ex rijkswacht zijn de dupe van de onwil van de regering. Zelfs met onze ellebogen kunnen wij aanvoelen dat de regering niet geneigd is om daaromtrent toegevingen te doen, zelfs niet om gewoon de wet toe te passen. Reeds jaren heb ik getracht om een zinnig onderhoud te bewerkstelligen bij de Minister van Pensioenen, aanvankelijk Frank Vanden Broucke en nadien Bruno Tobback. Pas na een ultimatum tot 28 februari 2005 werden wij op 8 maart 2005 op het kabinet van de Minister ontboden voor een gesprek met als enig thema: Perequatie. Waren er aanwezig: Marc Willems, Directeur pensioenen, beleidscel van de Minister; Perry Baret, Directeur Generaal bij de Administratie der Pensioenen; Willy Dambly, Nationaal Afgevaardigde Sector Oprustgestelden (Fr); Marcel De Loof, Nationaal Afgevaardigde Sector Oprustgestelden (N) Gewapend met een sterk argumenterend dossier met vooral aandacht voor de wettelijke en reglementaire bepalingen van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving op de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de openbare sector die de perequatieregeling instelt en de onderhandelingsteksten van 8 maart 1999, konden de gesprekspartners ons gelijk beamen. Het vergelijkend raster van de netto pensioenen verschenen in de S.E. Nr. 650 van januari 2004 was eveneens een overtuigend argument Één struikelblok: Art 18 van de wet van 30 maart 2001: De rustpensioenen die werden toegekend aan personen vooraleer de personeelscategorie waartoe zij het laatst behoorden is overgegaan naar de politiediensten, alsook de overlevingspensioenen die werden toegekend aan rechthebbenden van dergelijke personen vooraleer de personeelscategorie waartoe die personen het laatst behoorden is overgegaan naar de politiediensten, blijven gekoppeld aan de evolutie van het maximum van de laatste weddenschaal die in aanmerking werd genomen voor de berekening van het pensioen. Het bepaalde in het eerste lid geldt eveneens voor de pensioenen van de in de artikelen 14, eerste en tweede lid, en 15 bedoelde personen en hun rechthebbenden Hoe je het draait en keert, het is maar hoe je het bekijkt of interpreteert. En zo krijgt de sterkste het voor het zeggen. Dus: de wet niet toepassen. In feite wordt dat alles in een keurslijf van de besparing gestoken. Moest men meer budget ter beschikking hebben ware dit alles overbodig. Ook wij moeten op de borst kloppen en toegeven dat de onderhandelaars bij de politiehervorming dit, gewild of ongewild, over het hoofd gezien hebben. Trouwens dat gebeurde niet alleen bij de politiehervorming, maar dat is ook van toepassing bij andere openbare diensten. Bij onderhandelingen wordt enkel en alleen of te veel de positieve resultaten bij de actieve beoogd. KAN MEN DE WET BLIJVEN OMZEILEN? De meningen zijn daarover sterk verdeeld. Menig politici denkt er aan om de perequatie bij de openbare diensten af te schaffen en te vervangen door.iets anders. Zelfs bepaalde regeringspartijen komen er in een brief openlijk voor uit om eerst te willen werken aan de gelijkschakeling van de pensioenen met een zekere voorrang aan de zelfstandigen. Op het kabinet van Minister Tobback heb ik een bevestiging gekregen dat zij gekant zijn tegen het wegwerken van de perequatie. Maar het zou niet beletten dat er een andere vorm van welvaartsaanpassing zou komen. Daarover gingen op 8 maart 2005 in de namiddag reeds gesprekken door op regeringsniveau. Daarover praten en maar praten is gelijk aan tijd winnen. Die tijd speelt in het voordeel van de regering en verliest men een aanpassing van de perequatie maar al te graag uit het oog. Is dat niet de wet omzeilen? De regering heeft zich ingegraven en zullen alles in het werk stellen, ook al is Art. 18 niet meer van toepassing, om 13

14 L Espoir - de Hoop de perequatie bij de gepensioneerden van de politiediensten niet toe te passen. Het zou teveel geld kosten. Maar daar hebben wij zeker geen boodschap aan. ZAL MEN DE PEREQUATIE AFSCHAFFEN? Als optimist zeg ik onmiddellijk NEEN. Maar dat wil niet zeggen dat er een andere welvaartsaanpassing de huidige vorm van perequatie kan vervangen. In ieder geval zullen wij er over waken dat een rechtvaardige en evenredige aanpassing gevrijwaard blijft. IS ER NOG HOOP? Wij konden vernemen dat er een duidelijke tendens is om de perequatie in een andere vorm te gieten. Er zijn allerlei redenen om een ander systeem uit te dokteren. Zelfs copernicus komt ter sprake. Men wil afstappen van individuele aanpassingen Het zou meer globaal moeten gebeuren en daarvoor denkt men aan een soort curve waarin men een aantal openbare diensten zou steken. Denk bijvoorbeeld aan het indexsysteem waar ook sprake is van een curve waarin verschillende artikels zitten. Men gaf een voorbeeld van zo een dergelijke groep diensten die in dezelfde curve zouden zitten: Onderofficieren van het leger, B5 van de politie, Brandweer,. Daardoor zou de welvaartszekerheid geactualiseerd en gelijkmatig toegepast worden. Daardoor zouden dergelijke situaties zoals bij de politiehervorming en bij andere diensten zich niet meer kunnen voordoen. Een dergelijke perequatie wordt dan meermaals maar met mondjesmaat toegepast en het zou een rechtvaardiger systeem inhouden. (?) Hoe zal men echter het grote verschil wegwerken? Een sterk besparende regering zou wel eens met een tabula rasa - idee kunnen zitten en vanaf nul beginnen. Het is nog maar een idee dat gelanceerd wordt. Er moet dus nog veel over gepraat worden. Is dit terug geen schijnbeweging? Hoelang kan men over een dergelijk nieuw onderwerp praten? Het is nieuw en dat voorstel komt van een besparende regering dus is het oppassen geblazen. HOE MOET HET VERDER? In ieder geval weten wij hoe de zaken staan of beter hoe ze niet staan. Daar waar de politiehervorming en de gevolgen op de pensioenen door het niet toepassen van de perequatie omzeggens enkel een zaak was van de gepensioneerde politiemensen vooral voor de gepensioneerde rijkswachters en het NSPV die als enige de verdediging kon opnemen zal het nu een zaak worden voor al de gepensioneerden van de openbare diensten. Het NSPV, bij monde van zijn afgevaardigden gepensioneerden zullen de zaak op de voet volgen. Wij zullen er vooral op toezien dat aan de wettelijk bepaalde verworvenheden niet getornd wordt. Door nieuwe contacten zullen wij de lamp brandende houden Wij zullen op de eerste plaats alle middelen aanwenden om de huidige individuele perequatie te laten toepassen. Onze op wettelijke rechten gestoeide perequatie mag niet in het gedrang komen door een persoonlijke interpretatie van een individu uit een besparende regering Wij zullen alles in het werk stellen om bij besprekingen aanwezig te kunnen zijn, zodat wij de eventuele hervorming van de perequatie niet van op de zijlijn zien voorbijgaan. Het middenveld moet er zeker bij betrokken worden. Wordt zeker later vervolgd. Marcel De Loof Nationaal Afgevaardigde Sector Oprustgestelden (N) Willy Dambly National Afgevaardigde Sector Oprustgestelden (F) Het vakantiegeld: Onder bepaalde voorwaarden wordt in de loop van de maand mei ambtshalve een vakantiegeld toegekend aan titularissen van een rustpensioen. De toekenningsvoorwaarden hebben o.a. betrekking op: de leeftijd (op 1 mei 2004 de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt); het totale bruto maandbedrag van het pensioen voor de maand mei Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 1.715,35 EUR; de eventuele uitoefening van een beroepsactiviteit. Het bedrag van het vakantiegeld bedraagt voor een alleenstaande 205,29 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd tot 273,72 EUR voor een gehuwde gepensioneerde van wie de echtgenoot bepaalde voorwaarden i.v.m. zijn inkomen vervult. 14

15 NECROLOGIE ANTWERPEN De Heer WERTS Sylvain, echtgenoot van Anne-Mie BATENS, geboren te Borgerhout op 30 juni 1944 en overleden te Deurne op 24 februari Rouwadres: Dascottelei 37 / 3, 2100 Deurne. Mevrouw PLOMPEN Louisa, weduwe van Bernard FRANSSENS, geboren te Kapellen op 11 april 1921 en overleden te Brasschaat op 13 februari Rouwadres: Monique Leenaerts, Rietweg 3, 2235 Houtvenne Hulshout. ASSE De Heer BAETENS Remi, geboren op 27 maart 1915 en overleden op 27/03/2005. Rouwadres: Michel Baetens, Ninoofsesteenweg 251, 1500 Halle. BRUSSEL Mevrouw PIRE Gilberte, weduwe van Albert ARNOULD, geboren te Elsene op 15 maart 1919 en overleden te Brussel op 24 februari Rouwadres: Jean-Marie Arnould, Avenue Louis Pierard 80, 1140 Evere. De Heer WITHOFS Joseph, weduwnaar van Joanna VAN ROY, geboren te Chênée op 25 oktober 1912 en overleden te Dilbeek op 20 maar Rouwadres: François Withofs, Tervurenlaan 437, 1150 Brussel. GENT De Heer KESBEKE Mauricce, weduwnaar van Elodie DE GREVE, geboren te Assenede op 13 oktober 1918 en overleden te Wachtebeke op 07 maart HOEI De Heer BOUGARD Arthur, weduwnaar van Marcelle JADOT, geboren te Comblain-au-Pont op 03 juni 1914 en overleden te Luik op 03 maart Rouwadres: Martine Bougard, Rue Chera 4, 4180 Hamoir. Mevrouw THYS Germaine, weduwe van André VIGNAUX, geboren te Montegnée op 20 april 1921 en overleden te Tinlot op 03 maart Rouwadres: Jean-Louis Vignaux, Rue d Heure le Romain 101, 4680 Oupeye. LEUVEN Mevrouw DELVAUX Marie Sylvie, overleden op 03 februari Rouwadres: Rosa Thiant, Naamsesteenweg 94, 3001 Heverlee. De Heer LAMBEETS Gustave, weduwnaar van Maria COCKX, geboren op 17 februari 1917 en overleden te Herent op 27 maart Rouwadres: Patrijkstraat 3, 3390 Sint-Joris-Winge. De Heer VAN MOER Aelbrecht, echtgenoot van Martha DALE- MANS, geboren te Blaasveld op 20 december 1955 en overleden te Leuven op 28 februari Rouwadres: Dorpstraat 385, 3061 Leefdaal. Mevrouw FRANZEN Marie, weduwe van Ferdinant LISKENS, geboren te Luxemburg op 22 januari 1914 en overleden te Bonheiden op 02 maart Rouwadres: Fam. Mestdagh, Provinciesteenweg 5, 3150 Wespelaar. LUCHTHAVEN De Heer STIERS Edgard, echtgenoot van Leontina KEMPENEERS, geboren te Halle Booienhoven (Zoutleeuw) op 14 januari 1923 en overleden te Brussel op 19 februari Rouwadres: Servaas Hoedemaekerssquare 24 / 44, 1140 Evere. LUIK De Heer MARCHAND Leonce, overlden op 04 april Rouwadres: Alice Comte, Rue Gilbock 21, 5564 Wanlin (Houyet). De Heer GHISLAIN Fernand, weduwnaar van Gertrud SCHEBEN, geboren te Somzée op 16 oktober 1931 en overleden te Luik op 19 maart Rouwadres: F. Ghislain, Rue Anne de Molina 52, 4821 Andrimont. De Heer LANDRAIN Edgard, echtgenoot van Rosa DOCQUIER, geboren te Crehen op 15 juni 1924 en overleden te Luik op 17 maart Rouwadres: Rue d Angleur 50, 4130 Esneux Tilff. De Heer CALAY Rene, geboren te WARDIM op 18 januari 1922 en overleden te Alleur 04 april Rouwadres: Rue du Croupet 342, 4100 Seraing. MONS De Heer SIWIK Viktor, echtgenoot van Héléna GOLEBIOWSKI, overleden op 27 februari Rouwadres: Rue des Canadiens 127, 7110 Strepy Bracquegnies. TONGEREN - GENK De Heer DIERCKX Emiel, echtgenoot van Marie SPAERKEER, geboren te Mol op 05 oktober 1926 en overleden te Genk op 09 maart Rouwadres: Vlakplein 1, 3600 Genk. Mevrouw VERHEYEN Anna, echtgenote van Lambert VANMONT- FORT, geboren te Neeroeteren op 26 april 1921 en overleden te Ophoven op 19 februari Rouwadres: Maasstraat 21, 3640 Kinrooi. ONZE BLIJKEN VAN DEELNEMING AAN ALLEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE DROEVE GEBEURTENISSEN 15

16 OPROEP AAN ALLE NSPV-LEDEN! EEN UNIEKE AUTOVERZEKERING MET 0% VRIJSTELLING, GRATIS BIJSTAND, EEN PERSOONLIJKE SERVICE... Als men iets koopt, moet men kunnen kijken en vergelijken. Met autoverzekeringen is dat net hetzelfde. Je moet ze van dichtbij bekijken en vergelijken om te kunnen vaststellen dat VIVIUM Affinity de best formule voor u is.waarom? Omdat deze verzekering exclusief is bedacht voor NSPV-leden en dat zij dus voordelen biedt die u nergens anders vindt! NSPV-leden zijn reeds overtuigd. Dat is geen toeval! > 0% VRIJSTELLING indien u uw wagen laat herstellen in een van de erkende garages (1) ; > Een GRATIS vervangwagen gedurende 5 dagen bij pech of ongeval; > Een volledige en GRATIS (2) car relax bijstand bij pech of ongeval; > UITERST SCHERPE premies. (1) Behalve voor jonge bestuurders. (2) Voor elke wagen van minder dan 6 jaar oud bij onderschrjving. Ontdek ook de uitstekende BRANDVERZEKERING en PENSIOENSPAARFORMULE. Een simulatie duurt maar enkele minuutjes! OM HET BEDRAG VAN UW PREMIE TE KENNEN: OF GRATIS In samenwerking met VIVIUM AFFINITY, ESV - Verzekeringsagent VIVIUM / VIVIUM LIFE - Ingeschreven in het register van de verzekeringsbemiddelaars onder nr Burgemeester E. Demunterlaan 1 bus Jette - Tel. 02/ Fax: 02/ Bank nr HR Brussel Nr RESV Brussel Nr 58.

Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt Rechten van de patiënt (KB 22/08/02) In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 wet betreffende de rechten van de patiënt. In de wet op de patiëntenrechten staan

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback Patiëntenrechten Dr. Christina Tobback Patiënt de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek hij ontvangt zorg omdat hij ernaar vraagt op vraag van een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als patiënt? 3 Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE Alle wetteksten en/of documenten, beschreven in dit document zijn te downloaden op www.palliatieve.org > professionele gebruiker > wetgeving en documenten

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING 2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken Sire, 1. Context VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon FOD VOLKSGEZONDHEID, 23/06/2006 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/6

Nadere informatie

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Algemeen Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Voor minderjarigen staat dit recht o.a. beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag zegt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-85 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 maart 2009 ADVIES 2009-13 over een vraag om toegang tot stukken uit het fiscaal dossier van de

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 1/5 Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 Betreft: vermelding van de identiteit van een klokkenluider in interne communicatie via e-mail en in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (CO-A-2011-045)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1,

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1, 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/044 BERAADSLAGING NR. 17/021 VAN 7 MAART 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DATABANK

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 Toestand op 01-04-2001 1.1 Het personeelslid opteert voor het statuut

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/11/049 AANBEVELING NR 11/01 VAN 19 APRIL 2011 BETREFFENDE HET TOEGANGSRECHT VAN DE PATIËNT TOT DE BESTEMMELINGEN

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere:

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere: Ref. aanvrager: Datum: Nr: (Identificatie van de eenheid, firma of van het organisme + Tel Nr) BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING A. IN TE VULLEN DOOR DE VEILIGHEIDSOFFICIER 1. ONDERWERP Aanvraag:

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010 Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio - Politie Fontainasplein, 9-11, 1000 Brussel Tel: 02/ 508 59 16 GSM 0477/98.10.71 Fax: 02/508 59 13 E-mail: eric.picqueur@acod.be Web-site : www.acod-lrb.be VERSLAG

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas). STATUTEN OHBV I. Algemene bepalingen Artikel 1: Doel Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie