Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg Wetteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren"

Transcriptie

1 Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016

2 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject 7 3 De omgeving 11 4 Studieaanbod 12 5 Een dag in Sint-Lodewijk 18 6 Schoolloopbaanbegeleiding Individuele begeleiding en opvolgen van de leerlingen Opvolging studieresultaten Taalbeleid Oudercontacten OV 1 en OV Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen (OV 4) Infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar (OV 4) Infoavond over de stages in het BSO (OV 4) Voorbereiding schoolverlater Schoolraad Mededelingen en nieuwsbrief Communicatie met apart wonende ouders Bereikbaarheid van de school 22 7 Kalender 23 8 Wie is wie De directeur De klastitularis De vakleerkrachten De coördinatoren: OV 4 / OV 1 / GON / paramedisch De ICT-coördinatoren De preventieadviseur Het secretariaat Het CLB Het medisch schooltoezicht 30 9 Evaluatie Evaluatie en rapporten in OV Dagwerk Stages en GIP Examens Ordemaatregelen bij examens Schrijfhulp en examenhulp Remediëring tijdens het schooljaar en vakantietaken Officiële waarschuwing / bijkomende proeven Rapporten dagwerk Trimesterrapporten en jaarrapport Attituderapporten Waarde van elk trimesterrapport Evaluatie en rapporten in OV 1 35 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

3 10 Leerstoornissen Eindbeoordeling Eindbeoordeling OV Attesten Uitgestelde beslissingen Getuigschriften en diploma s Eindbeoordeling OV Levensstijl Relationele vorming en omgang Algemeen voorkomen Schoolmateriaal Schoolboeken Werkboeken, atlas Fotokopieën Mappen OV Schoolagenda Persoonlijke voorwerpen Klaslokaal Beschadigingen Klare afspraken Aanvang van de lessen Leerlingenvervoer Te laat komen Leswisseling Recreatie Middagpauze Het verlaten van het klaslokaal en het schoolgebouw na de lessen Het verlaten van het schoolgebouw tijdens de lesuren Geluidsdragers GSM Beeld- en geluidsopnamen in de school Gebruik van het computermateriaal Administratieve afspraken De inschrijving Bevestiging studiekeuze OV Het administratieve dossier van de leerling (OV 4) Het CLB Regelmatige leerling Aanwezigheid en extramurale activiteiten Afwezigheden Afwezigheid tijdens examens, CO s, praktijk, stages, taken Aanpassing van het lesprogramma Spreiding van het lesprogramma TOAH Afwezigheid tijdens de studie en evaluatiedagen Spijbelen De schoolverzekering Bewaartijd van de leerlingendocumenten De schoolrekening 55 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

4 16 Veiligheid, gezondheid en hygiëne Milieubewustzijn in de eigen omgeving Toiletten Roken Drugs Alcoholische dranken EHBO / medische dienst Brandpreventie 58 Wettelijke bepalingen 59 1 Engagementsverklaring 59 2 Orde- en tuchtmaatregelen 61 3 Beroepsmogelijkheden na de deliberatie 65 4 Wet op de verwerking van de persoonsgegevens 66 5 Beeld- en geluidopnames 67 6 Gebruik van de naam Sint-Lodewijk 67 7 Informatieve uitgaven van de school 67 8 Studietoelagen 67 9 De verantwoordelijken 68 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

5 WELKOM Geachte ouders, Beste leerlingen, Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school en wij danken u voor het vertrouwen dat u in Sint-Lodewijk stelt. We willen samen met alle personeelsleden een positieve omgeving creëren voor een evenwichtige ontplooiing van uw zoon of dochter. Als nieuwe leerling heten we u van harte welkom. We zijn ervan overtuigd dat u vlug de weg zal vinden in deze nieuwe omgeving. De leerkrachten zullen u zo goed mogelijk begeleiden. Ook de andere leerlingen verwelkomen we graag opnieuw op onze school. We zijn blij dat u er weer bent en we hopen dat u de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Het boekje dat u nu in handen houdt, is een Gids voor de leerlingen waarin wij alle informatie geven over de school. Het schoolreglement is een deel van deze Gids. Zodra u 18 wordt, treedt u volledig zelfstandig op. Meerderjarige leerlingen kunnen daarom juridisch autonoom optreden en kunnen het schoolreglement zelf ondertekenen. Dat geldt ook voor alle andere documenten zoals rapporten en bepaalde afwezigheden. Dat betekent ook dat telkens er in deze Gids naar de ouders verwezen wordt, u als meerderjarige leerling zelf autonoom kan optreden. Volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 371) blijft een meerderjarige leerling respect verschuldigd aan beide ouders. Daarom blijft de school de ouders van meerderjarige leerlingen als gesprekspartner erkennen en worden zij steeds geïnformeerd en uitgenodigd. Wij vragen dan ook dat zij dit schoolreglement mee ter kennisname ondertekenen. We wensen iedereen veel enthousiasme en veel succes. Het personeel en de directie Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

6 1 HISTORIEK Petrus Jozef Triest werd geboren in Brussel op 31 augustus Hij werd pastoor in Lovendegem waar hij de basis zou leggen voor de uitbouw van zijn levenswerk. Petrus Jozef Triest richtte de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op in Op 21 augustus 1804 vertrouwde pastoor Triest zijn stichting een nieuwe taak toe. Naast het onderwijs zouden de Zusters van Liefde ook de verzorging van zieke en behoeftige mensen op zich nemen. In 2003 bestond de Congregatie van de Zusters van Liefde 200 jaar. In dat jubeljaar werden dan ook tal van activiteiten georganiseerd. Vanaf 1 januari 2003 zijn de werken (scholen, voorzieningen, instellingen, ) afgesplitst van de congregatie en krijgen zij meer autonomie. Een nieuw samenwerkingsnetwerk is opgestart, de WGO-groep TABOR. Ook Sint-Lodewijk maakt hiervan deel uit. Samen met andere scholen, ziekenhuizen, mpi s, proberen we op deze wijze een meerwaarde te realiseren. Sint-Lodewijk is een pionier instelling voor personen met een motorische handicap in Vlaanderen. Onder leiding van Monseigneur Van Reckem en Dokter A. Van Haelst startte in 1921 de opvang van motorisch gehandicapte meisjes als privé-initiatief van de Zusters van Liefde. Officieel luisterde de instelling naar de naam: Gesticht voor gebrekkige meisjes te Kwatrecht. In 1928 verruimde men het onderwijspakket met een afdeling huishoudkunde analoog aan de gewone beroepsscholen. De gehandicapte leerlingen werden van toen af reeds in de mogelijkheid gesteld een beroep te leren. Voor die tijd was dit een revolutionaire omkering in de mentaliteit rond hulpverlening. De segregatie en collocatie van gehandicapten was in die tussenoorlogse periode immers nog een algemeen aanvaard idee. In 1937 werd de school door de staat erkend. Spoedig daarop brak de tweede wereldoorlog uit en dit was onvermijdelijk een periode van stagnatie. In 1949 werd onder leiding van Kanunnik Blaton en Dokter J. Van Haelst het hele gebouw gemoderniseerd, voorzien van liften en hellende vlakken en werd er een medische afdeling opgericht met mecano-, elektro-, hydro- en kinesitherapie. In 1950 telde het lager onderwijs 94 leerlingen en de beroepsafdeling 51 leerlingen. Het waren vooral kinderen met polio, verlammingen, heup- en gewrichtsafwijkingen en enkele hersenverlamden. Het begeleidend personeel voor deze 145 kinderen beperkte zich tot 1 geneesheer-specialist, 1 kinesist, 5 verpleegsters, 2 opvoedsters, 5 onderwijzeressen, 1 toezichtster en 6 leraressen van de beroepsafdeling. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

7 Sinds 1967 (oprichting Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten - vanaf 1991 Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en later het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of het VAPH) werden de leerlingen na de klasuren begeleid in kleine leefeenheden. De laatste 30 jaar kwam het instituut in een ware stroomversnelling. De wijzigende mentaliteit in de gehandicaptenzorg op humaan, pedagogisch en medisch vlak en de hierbij aansluitende wetgeving, maakten een verdere structureelorganisatorische uitbouw van onze instelling mogelijk en leidden tot een inhoudelijke verrijking van onze werking. Begin jaren 70 (Regenboog) en in de jaren 80 (Klaverwei) werden 108 individuele kamers en 14 nieuwe leefgroepen bijgebouwd. In 1984 startte Sint-Lodewijk met een home voor volwassenen met een meervoudige handicap. Momenteel biedt Home Diepenbroek dus opvang aan 40 volwassenen met een motorisch-meervoudige handicap. Ook in de school (BuSO) evolueerde de werking en het studieaanbod gedurende de laatste dertig jaar. In 1974 start een nieuwe afdeling nl. de sociale leerklassen voor meervoudig gehandicapten. In 1978 wordt het buitengewoon onderwijs hertekend in vier opleidingsvormen. Sint-Lodewijk biedt OV 1 en OV 4 aan. In 1979 schakelt het Secundair Onderwijs voor OV 4 over naar het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs). In 1983 en 1984 startte de school met de GON-begeleiding. Dit is de begeleiding van kinderen en jongeren met een motorische handicap in het gewoon onderwijs. Naast deze GON-begeleiding door de school, geeft het mpi ook advies en ondersteuning door de therapiecoördinator en de dienst DIATH. Na veel discussie op nationaal vlak, wordt in 1991 het eenheidstype in het secundair onderwijs ingevoerd. Een combinatie van het VSO en het traditionele onderwijs. Het studieaanbod voor OV 4 dat vroeger enkel uit een TSOstudierichting en twee BSO-studierichtingen bestond, wordt uitgebreid met drie studierichtingen in het ASO en vernieuwde studierichtingen in TSO en BSO. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

8 2 HET OPVOEDINGSPROJECT CHRISTELIJKE SCHOOL Onze school wil de leerlingen helpen opgroeien tot christelijk geïnspireerde volwassenen. Dit wil zeggen dat we mensen willen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn. Zij kunnen daarbij in dialoog treden en samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing. Sint-Lodewijk probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Hiervoor baseren we ons op de opdrachtsverklaring van de congregatie van de Zusters van Liefde van J. M., Noordprovincie waarin de volgende basiswaarden ons handelen richten: Gastvrijheid Solidariteit Kwaliteit Evenwaardigheid Openheid Soberheid Innovatie Van jou als leerling verwachten we dat: jij je openstelt voor de figuur van Jezus Christus en voor de evangelische waarden van waaruit onze school werkt. je probeert deze waarden een plaats te geven in een persoonlijke levensbeschouwelijke visie. je door studie van de christelijke godsdienst, tot een verdieping of herontdekking van je eigen geloofs(be)leven wil komen. je, vanuit het eigen christelijk zingevingsmodel, respect kan opbrengen voor de overtuiging en geloofsvisie van anderen. OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK-GELOVIGE BASIS We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke wijze ook, kansarm is. Wij bieden een kwalitatief onderwijs aan onze jongeren zowel op het inhoudelijke vlak als op het vlak van de didactische werking. In onze pedagogische benadering stellen wij elke jongere als uniek individu centraal. Wij streven hierbij naar de totale vorming en ontplooiing van elke leerling. We baseren onze zingeving op de christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. Vanuit de evangelische boodschap willen wij een boodschap van vreugde en hoop meegeven aan onze jonge mensen. Daarbij vertrekken we vanuit het christelijk mensbeeld namelijk: Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

9 Volgens de bijbels-christelijke traditie is de mens op een viervoudige wijze verbonden: 1 met zijn eigen ik 2 met een ander 3 met de natuur 4 met God. Deze vier openheden of gerichtheden vormen de vier pijlers van een christelijk mensbeeld, met die belangrijke nuance dat de vierde pijler, de openheid op God, de drie voorgaande draagt en overstijgt. De vier pijlers staan ook nooit los van elkaar maar moeten als een eenheid worden beschouwd. 1 De gerichtheid van de mens naar zichzelf: De openheid of gerichtheid van de mens naar het eigen ik betekent dat de mens de opdracht krijgt te werken aan zijn eigen levensplan en zijn geluk. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een persoonlijk project en de zin die hij aan zijn leven geeft. 2 De gerichtheid van de mens naar de ander: We zien de ander fundamenteel als onze zuster en broeder en niet als onze concurrent of vijand. Dit betekent dat we dienstbaar zijn voor elkaar, dat we van de ander houden en hem kunnen vergeven, dat we solidair zijn en verdraagzaam. 3 De gerichtheid van de mens naar de wereld: De mens heeft tot taak van de wereld een huis en een thuis te maken. Dit drukt zich uit in verwondering, bewondering en ook dankbaarheid voor het geschenk van de Schepping. Zijn kennis en vaardigheden stelt hij niet in dienst van macht en beheersing maar van zorg en verantwoordelijkheid voor de natuur. Menselijke arbeid beschouwt hij als een vorm van mede-scheppen. 4 De gerichtheid van de mens naar God: De openheid van God is de overstijgende openheid die de andere gerichtheden draagt of doordesemt. Voor een christen kan er geen sprake zijn van verbondenheid met zichzelf, de ander en de natuur zonder de verbondenheid met een diepere werkelijkheid die God is. Die verbondenheid geeft een eigen kijk op en zin aan het leven. EEN SAMEN OP TE BOUWEN GELOOFSGEMEENSCHAP De katholieke school waarborgt het geloofsaanbod voor de jongeren en wil daarbij een partner zijn voor de ouders. Ze verwacht van alle leden van de school dat ze eerbied opbrengen voor de christelijke verankering van de school. Ze brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. De katholieke school maakt werk van pastorale animatie, van gebedsmomenten en sacramentele vieringen. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

10 De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Ze is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en humane waarden die daaruit voortvloeien. De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen en de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen, inzicht in het leven vanuit de verrezen Christus proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

11 MISSIE Sint-Lodewijk - biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische handicap. Ook het gezin en het breder netwerk worden zo actief mogelijk betrokken. - heeft als doel kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. - wil een dynamische, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie zijn door mee te evolueren met veranderende vragen, door een verantwoord beheer van de middelen, door een systematische verbetering van de interne werking en door het smeden van krachtige samenwerkingsverbanden. - wil aan gemotiveerde en deskundige medewerkers de ondersteuning, verantwoordelijkheid en bevoegdheid geven om onze missie te realiseren. - werkt vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie aan gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie als basiswaarden. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

12 3 DE OMGEVING 1 Omgeving Kwatrechtsteenweg Parkeerplaats Spoorweg Schelde 2 Hoofdgebouw Klaslokalen (BuSO en BuBaO) Speelplaats Sportzaal Therapieën Kapel Administratie 3 Regenboog Oprit en parkeerplaatsen (bussen) Leefgroepen 4 Klaverwei Leefgroepen Woning Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

13 4 HET STUDIEAANBOD OPLEIDINGSVORM 4 ASO TSO BSO 7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer Organisatie-Assistentie 6 Latijn- Moderne talen Economie- Moderne talen Humane Wetenschappen Handel Kantoor Organisatiehulp 5 Latijn- Moderne talen Economie- Moderne talen Humane Wetenschappen Handel Kantoor Organisatiehulp 4 Latijn Economie Humane Wetenschappen Handel Kantoor Verzorging-Voeding 3 Latijn Economie Humane Wetenschappen Handel Kantoor Verzorging-Voeding 2 Latijn Moderne Wetenschappen Beroepsvoorbereidend leerjaar 1 1 ste leerjaar A optie: Klassieke studiën optie: Moderne Wetenschappen 1 ste leerjaar B Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

14 Opleidingsvorm 4 ASO: Algemeen secundair onderwijs Het ASO richt zich voornamelijk tot leerlingen die theoretisch begaafd zijn en zich in hoofdzaak aangetrokken voelen door een theoretische benadering van de leerinhouden. De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs (zowel de professionele als de academische bachelor en master). De leerlingen behalen het diploma van secundair onderwijs. Binnen het ASO bieden wij in Sint- Lodewijk drie basisrichtingen aan: Latijn, Economie en Humane Wetenschappen, die in de derde graad voor Latijn en Economie gecombineerd worden met Moderne Talen. De leerlingen uit de economische richting kunnen na hun 6 de leerjaar ook nog het 7 de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer volgen. TSO: Technisch secundair onderwijs In het TSO wordt eveneens een algemene vorming aangeboden, maar met een grotere nadruk op de toepassingen. In Sint-Lodewijk bieden wij de studierichting Handel aan. Deze richting is een doorstromingsrichting die zoals in het ASO gericht is op een doorstroming naar het hoger onderwijs met nadruk op de professionele bachelors. Na het beëindigen van de opleiding (diploma van secundair onderwijs) kan de leerling kiezen voor deze verdere studie maar men kan ook onmiddellijk naar het beroepsleven. Ook het volgen van het 7 de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer behoort tot de mogelijkheden. BSO: Beroepssecundair onderwijs In het BSO wordt de nadruk gelegd op een praktische opleiding aangepast aan de manuele en motorische vaardigheden van onze leerlingen. Terwijl in het ASO de nadruk ligt op het theoretische en in het TSO op de toepassing ligt in het BSO de nadruk op de praktijk. Wij bieden in Sint-Lodewijk twee studierichtingen aan: Kantoor en Organisatiehulp. Na het 6 de jaar behalen de leerlingen het getuigschrift van het 6 de jaar BSO. Wanneer zij een 7 de specialisatiejaar doen (Kantooradministratie en Gegevensbeheer of Organisatie-Assistentie) behalen zij ook het diploma secundair onderwijs. GON-begeleiding GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

15 Inschrijvingsvoorwaarden: Vanuit de GON-werking van Sint-Lodewijk bieden wij ondersteuning aan jongeren met een motorische beperking in het secundair en gesubsidieerd hoger onderwijs. Onze leerlingen dienen te beschikken over een gemotiveerd verslag met een motivering voor matige of ernstige beperking. Dit document wordt afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). De school gewoon onderwijs is gelegen in de regio Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant. Inhoudelijke werking: De inhoudelijke GON-werking richt zich op drie belangrijke pijlers: de teamgerichte, de leerlinggerichte en de oudergerichte werking. Elk van deze pijlers wordt nog verder uitgewerkt in subpijlers. Hieronder vindt u een overzicht dat echter niet limitatief is. - Teamgerichte werking (gericht op het team gewoon onderwijs) o Informeren (i.v.m. beperking, aanpassingen, ) o Sensibiliseren en adviseren (i.v.m. de pedagogische aanpak bv. Sticordi-maatregelen, ) o Ondersteunen (in de onderwijspraktijk, ) - Leerlinggerichte werking (gericht op de GON-leerling) o Ondersteunen in het aanpassen van de onderwijsomgeving= materiaalaanpassingen, materiële ondersteuning o Begeleiden op sociaal-emotioneel vlak o Stimuleren van motorische ontwikkeling o Ondersteunen in organisatie en structuur o Aanleren en verbeteren van studie- en werkhouding o Opvolgen en begeleiden bij schoolse tekorten o Leren leren o Ondersteunen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid o Ondersteunen in (meta)cognitieve vaardigheden - Oudergerichte werking (gericht op de ouders of ondersteuners) o Informeren (i.v.m. aanpassingen, studieloopbaan, ) o Adviseren (i.v.m. pedagogische aanpak, ) o Ondersteunen (in de thuissituatie, ) Contactgegevens: VZW Sint-Lodewijk BuSO Kwatrechtsteenweg Wetteren GON-coördinator, Kim Redant Secretariaat, Lieve Vervaet Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

16 SCHAKEL 2 SCHAKEL 1 OPLEIDINGSVORM 1 FSO SSO MSO BASIS BASIS BASIS Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining FINALITEIT FINALITEIT FINALITEIT Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

17 Opleidingsvorm 1 Klasgroepen Binnen opleidingsvorm 1 zijn er 3 hoofdstromen en 2 schakelklassen die als het ware een schakel vormen tussen deze 3 hoofdstromen. De 3 hoofdstromen zijn: FSO = Functioneel Secundair Onderwijs SSO = Sociaal Secundair Onderwijs MSO = Maatschappelijk Secundair Onderwijs De 2 schakelklassen zijn: Schakel 1: aanbod van vakken uit FSO en SSO Schakel 2: aanbod van vakken uit SSO en MSO Algemene werking Opleidingsvorm 1 richt zich tot leerlingen die later terecht komen in een beschermd leef- en woonmilieu. Binnen OV 1 wordt er een onderscheid gemaakt volgens niveau, rekening houdend met de mentale mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Hierdoor worden 3 hoofdstromen gecreëerd: FSO SSO MSO. Afhankelijk van de leeftijd wordt eerst een basisvorming en nadien een finaliteitswerking aangeboden. Niveaugebonden FSO De leerstofverwerking gebeurt volledig binnen de lessen zelf en wordt sterk begeleid. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een beperkte context. De toekomst wordt op maat van de leerling voornamelijk praktisch voorbereid. SSO De leerstofverwerking gebeurt grotendeels binnen de lessen zelf en wordt begeleid. Af en toe gebeurt de verdere verwerking en automatisatie aan de hand van kleine taken en toetsen. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een ruime context. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. MSO Hier onderscheiden we leerlingen die onmiddellijk in OV 1 starten en leerlingen die de eindtermen in OV 4 niet meer kunnen bereiken en overgaan naar OV 1. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

18 In deze richting is er aandacht voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling waarbij men de leerlingen begeleidt om hen zo zelfstandig mogelijk met de aangeboden leerstof en vaardigheden te leren omgaan. Verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt dus zowel binnen alsook buiten de schooluren, aan de hand van taken en toetsen. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. De schakelklassen bieden een aangepast, samengesteld programma aan met vakken uit de beide aanleunende hoofdstromen. Deze werking is steeds op het niveau van het kennen en kunnen van de leerlingen, waardoor er individueel en groepsgebonden les wordt gegeven. Algemene accenten: - vast lessenrooster - samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een aantal specifieke activiteiten - aandacht voor de specifieke noden van de leerling - uitbreiden van algemene en culturele kennis - werken rond persoonsvorming - aanleren en toepassen van functionele vaardigheden - aanleren van verschillende communicatievaardigheden - aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, - aangepast evaluatiesysteem (pictogrammen, pijltjes, punten, attitudes, ) Leeftijdsgebonden Binnen elke hoofdstroom onderscheiden we een basisvorming en een finaliteitswerking. Basisvorming: leerlingen met een leeftijd van maximaal 18 jaar. Binnen deze vorming wordt de nadruk gelegd op een functionele werking die aangepast is aan de cognitieve en lichamelijke mogelijkheden van onze leerlingen. Het onderhouden en uitbreiden van toekomstgerichte functionele vaardigheden is hier het hoofdaccent. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende manier aangeboden. Finaliteitswerking: leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Binnen deze werking wordt de toekomsttraining een hoofdaccent. Deze jaren zijn heel belangrijk in het voorbereiden naar een mogelijks woon-, leef- en werkmilieu. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften zal een leerling kennis maken met deze toekomstperspectieven, dit zowel theoretisch als praktisch (a.d.h.v. bezoeken, stages, ). Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

19 5 EEN DAG IN SINT-LODEWIJK uur uur: het leerlingensecretariaat (mevr. L. Vervaet) is open uur uur: eerste lesuur uur uur: tweede lesuur uur uur: recreatie uur uur: derde lesuur uur uur: vierde lesuur uur uur: middagpauze (leefgroepen) uur uur: middagactiviteiten uur uur: vijfde lesuur mediatheek / informatica uur uur: zesde lesuur uur uur: recreatie (niet op vrijdag voor OV 1 - de lessen eindigen dan om uur) uur uur: zevende lesuur uur uur: achtste lesuur (enkel voor OV 4 op dinsdag en donderdag) Op vrijdag voor OV 4: uur uur uur uur uur uur (pauze) uur uur Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

20 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

21 6 SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING 6. 1 INDIVIDUELE BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN DE LEERLINGEN In samenwerking met de diensten van het MFC worden alle leerlingen individueel gevolgd. Hiervoor worden de ouders individueel uitgenodigd om samen met de leerkrachten de vorderingen van hun zoon/dochter te bespreken. Er wordt voor elke leerling, na overleg met alle begeleiders, een handelingsplanning opgesteld OPVOLGING STUDIERESULTATEN Naast de individuele begeleiding wenst de school geregeld georganiseerde oudercontacten te hebben om de studieresultaten te bespreken. Naast de schoolagenda (OV 4) die een dagelijks communicatiekanaal is, geven de dagwerkrapporten (OV 4) en de trimesterrapporten (OV 4 en OV 1) een overzicht van de studieresultaten of de vorderingen van de leerlingen. De data waarop deze rapporten worden meegegeven, staan verder in deze gids vermeld TAALBELEID Vanaf het schooljaar moeten de scholen elke leerling die voor het eerst in het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV 4 instroomt, screenen op het niveau van de leerling in de onderwijstaal. Het resultaat van de screening kan leiden tot een aangepast begeleidingsvoorstel. Dit kan een traditionele remediëring zijn of in Sint-Lodewijk ondersteuning door een logopedist (op school of in het MFC). We raden de leerlingen en de ouders aan hierop in te gaan. De screening gebeurt in Sint-Lodewijk (OV 4) aan de hand van het programma Diataal in samenwerking met de scholengemeenschap waartoe wij behoren (KSGWL, Katholieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede) OUDERCONTACTEN OV 1 en OV 4 Driemaal per jaar is er een georganiseerd oudercontact. Op vrijdag 30 oktober is er voor OV 4 tussen uur en uur een oudercontact met de klastitularis. Op vrijdag 15 januari is er een algemeen oudercontact (OV 1 en OV 4) met alle vakleerkrachten van uur tot uur. En op donderdag 30 juni is er oudercontact (OV 1 en OV 4) met de klastitularis voor de afhaling van het rapport op het einde van het schooljaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat u telefonisch uitgenodigd wordt door de klassenraad voor een bijkomend oudercontact (eind december, vóór de kerstvakantie of eind maart, vóór de paasvakantie) indien de resultaten een bijkomend gesprek zouden vragen. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

22 6. 5 INFO(NAMIDDAG) VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN (OV 4) Op maandagnamiddag 28 september worden de ouders van de nieuwe leerlingen (OV 4) uitgenodigd op een infonamiddag. Op deze namiddag wordt de manier van werken in de school en daarna in de leefgroep uitgelegd. Na een algemene uitleg kunnen de ouders nog individueel met de klastitularis en de respectieve coördinatoren spreken. Aansluitend op het schoolgedeelte wordt de werking van het MFC en de leefgroepen uitgelegd in de leefgroep. Voor de nieuwe leerlingen van OV 1 wordt dit georganiseerd op maandagnamiddag 12 oktober INFOAVOND OVER DE STUDIEKEUZE NA HET TWEEDE JAAR (OV 4) Op maandagavond 15 februari om uur worden de ouders van de leerlingen van het tweede jaar en de leerlingen zelf uitgenodigd op een infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar. De overgang van de eerste naar de tweede graad is een scharnierpunt voor de studiekeuze. Om zowel de leerlingen als de ouders hierover voldoende informatie te geven, zullen de directie en de leerkrachten de studierichtingen van het derde jaar voorstellen. Naast deze infoavond werken de leerkrachten samen met het CLB in de klassen samen met de leerlingen, als groep of individueel, aan de studiemotivering en de studiekeuze INFOAVOND OVER DE STAGES IN HET BSO (OV 4) Op maandagavond 25 april om uur worden de ouders van de leerlingen van het 4 de jaar Verzorging-Voeding en het 5 de jaar Kantoor samen met de leerlingen uitgenodigd op een infoavond over de stages. In het 5 de, 6 de en 7 de BSO volgen de leerlingen een dag tot anderhalve dag (6 OH en 7 OA) per week stage in een bedrijf of instelling. Dit is voor onze leerlingen een zeer rijke en bijzondere ervaring. Om te weten hoe dit allemaal verloopt, zullen de directie en de stagebegeleiders de nodige uitleg geven en zullen enkele leerlingen die reeds stage doen, komen getuigen over hun ervaringen VOORBEREIDING SCHOOLVERLATERS Zowel in OV 1 als in OV 4 heeft de school een programma om de schoolverlaters te begeleiden en te ondersteunen in hun zoektocht naar een beschermd woon- of leefmilieu na OV 1, naar een tewerkstelling (of vrijwilligerswerk) na OV 4 of een studiekeuze voor een verdere opleiding na Sint-Lodewijk (se-n-se, HBO of hoger onderwijs). De respectieve graadcoördinatoren werken hierbij nauw samen met het CLB, het MFC en externe diensten. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

Sint-Lodewijk - BuSO

Sint-Lodewijk - BuSO GIDS voor de LEERLINGEN Sint-Lodewijk - BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische handicap Sint-Lodewijk Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Schooljaar 2012/2013 Sint-Lodewijk - Secundair

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

JAARPLANNING LEERLINGEN

JAARPLANNING LEERLINGEN JAARPLANNING 2009-2010 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Rapportperiode dagelijks werk 1 (DW1) van dinsdag 1 september t.e.m. donderdag 8 oktober. dinsdag 1 september : alle leerkrachten

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Juridische structuur. MFC Sint-Lodewijk GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO. Korte inhoud. GON Sint-Lodewijk

Juridische structuur. MFC Sint-Lodewijk GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO. Korte inhoud. GON Sint-Lodewijk Juridische structuur vzw GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO Ontmoetingsdag 2014 Uitgebreide zorg voor leerlingen met een grote behoefte missie managementstructuur strategisch plan Buitengewoon Buitengewoon

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 2de trimester (definitieve versie) 3de trimester (voorlopige versie) Maandag 22 december 2014 Dinsdag 23 december 2014 Woensdag 24 december 2014 Donderdag 25 december

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

DEEL IV JAAROVERZICHT

DEEL IV JAAROVERZICHT DEEL IV JAAROVERZICHT 2016-2017 AUGUSTUS 2016 ma 22-08 di 23-08 wo 24-08 do 25-08 vr 26-08 08.30 uur: bijkomende proeven (SED) 09.00 uur: deliberatie bijkomende proeven met aansluitend mededeling resultaten

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Offerfeest uur: onthaaldag nieuwe leerlingen en hun ouders (3 campussen)

Offerfeest uur: onthaaldag nieuwe leerlingen en hun ouders (3 campussen) SEPTEMBER 2017 vr 01-09 Begin schooljaar Offerfeest 09.00 uur: onthaaldag nieuwe leerlingen en hun ouders (3 campussen) za 02-09 ma 04-09 di 05-09 wo 06-09 do 07-09 vr 08-09 09.00 uur: onthaaldag 1e jaren

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

DEEL II: LEERLINGENFICHE

DEEL II: LEERLINGENFICHE DEEL II: LEERLINGENFICHE Gegevens school of vestigingsplaats Naam: Gemeentelijke Basisschool Centrum Straat en nummer: Konijnenbergpad 5 Postnummer en gemeente: 2350 Vosselaar Inschrijving voor het schooljaar

Nadere informatie

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Opdrachtverklaring Pedagogisch Project vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Wie zijn we? vzw BuBaO Sint-Lievenspoort is een school voor buitengewoon basisonderwijs en geïntegreerd onderwijs aan kinderen met een

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

BSBO Wilgenduin. GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB

BSBO Wilgenduin.  GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB BSBO Wilgenduin www.wilgenduin.be GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor scholen en CLB Laatste wijziging: 28/06/2012 Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding?

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.T.A. Alicebourg te Lanaken

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.T.A. Alicebourg te Lanaken Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.A. te Lier

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.A. te Lier Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

1A Algemene vorming met TOP!

1A Algemene vorming met TOP! Studieaanbod Lessentabellen 1A Algemene vorming met TOP! Je kiest voor een brede algemene vorming. In de lessen TOP! wordt co-teaching toegepast. Dit betekent dat de leerlingen twee leerkrachten voor de

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt u een beschrijving van

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Dilbeek, 21 november 2013 Geachte heer/mevrouw Beste leerling Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

JAARKALENDER LEERLINGEN O.-L.-V.-Hemelvaarinstituut, Gistelse Steenweg 440, 8200 SINT-ANDRIES SEPTEMBER 2015

JAARKALENDER LEERLINGEN O.-L.-V.-Hemelvaarinstituut, Gistelse Steenweg 440, 8200 SINT-ANDRIES SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER 2015 Dinsdag 1 09u30 Onthaal 1B - BVL - 3VV - 4VV - 5VZ - 6VZ 7KZ 7TBZ 12u00: Start feestjaar tot 15u00 Woensdag 2 08u25: Individuele pasfoto Donderdag 3 VM: Passen kookschorten lln 1B + indien

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2016-2017 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015 2016

JAARKALENDER 2015 2016 28 augustus: 9.00u oriënterende klassenraden type OV4 31 augustus: 8.30u uitgestelde deliberaties 9.00u personeelsvergadering met fotomoment en vakvergaderingen* 13.00u toelatingsklassenraden *De vakwerkgroepen

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN 1 1. Historiek KORTRIJK 2 2. Organisatie 1 per scholengemeenschap Urenpakket steeds aanpasbaar (per 4 leerlingen) 3 3. Visie Veilig klasklimaat Taalvaardigheidsonderwijs

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas Do. 01/09 Vr. 02/09 Za. 03/09 - Begin schooljaar - Schoolfotograaf, vanaf 08.35 uur. - Peter-/meterschap voor het 3 e en het 5 e

Nadere informatie

5KA - uitleg stage + documenten op school 6KA + 7 LOG: stage 6 TSO: startdag GIP 6TSO: uitleg voorblad GIP (4de lesuur)

5KA - uitleg stage + documenten op school 6KA + 7 LOG: stage 6 TSO: startdag GIP 6TSO: uitleg voorblad GIP (4de lesuur) vrijdag 1 september 2017 zaterdag 2 september 2017 September 2017 start voor alle jaren - 1ste jaar: 9 uur - 2de jaar: 10 uur - 3de jaar: 11 uur - 4de jaar: 11.30 uur - 5de jaar: 13 uur - 6de en 7de jaar:

Nadere informatie

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM OnzeLieveVrouwlyceum Genk Alle tijd voor jong talent KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM Kwaliteitsonderwijs met hartverwarmende aandacht voor iedere leerling en met zorg voor

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INDEX 1. Algemeen wettelijk luik 3-4 1.1 Voorwoord 3 1.2 Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan.

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan. Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F 5 Z E S D E J A A R 1 7 F E B R U A R I 2 0 1 7 I N D E Z E N I E U W S B R I E F : Nieuwsbrief Agenda Bijlagen Regeling einde trimester Studiekeuzeproces 1 2 Solidariteitsactie

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar

Jaarkalender schooljaar Jaarkalender schooljaar 2010-2011 Augustus Ma. 30 Uitdelen boeken + werkschriften op afspraak Di. 31 Uitdelen boeken + werkschriften op afspraak September Wo. 1 Eerste schooldag - onthaal nieuwe leerlingen

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding 1 Inhoudsopgave 1. SCHOOLVISIE 3 2. LEERLIJN SOHO TWEEDE GRAAD 3 3. LEERLIJN SOHO DERDE GRAAD 5 4. BEGELEIDING GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 8 4.1. OVERSTAP

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad Dilbeek, 29 mei 2015 Schikkingen einde derde trimester 2014-2015 voor de 1ste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit schooljaar.

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Land- en Tuinbouwinstituut te Beernem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Land- en Tuinbouwinstituut te Beernem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie