Onderzoek naar fietsgedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar fietsgedrag"

Transcriptie

1 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de vraag of wij, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, mee willen doen aan een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). (in dit geval: Een onderzoek naar fietsgedrag van leerlingen). Ik heb ingestemd met dit verzoek. De uitkomsten van het onderzoek zullen in een rapport worden samengevat en er zal een aanbeveling over fietsgedrag van basisschoolleerlingen voor het ministerie worden geschreven. Deze aanbevelingen zullen vervolgens meegenomen worden in de gesprekken die we hebben rondom de bouw van de nieuwe Brede School en de verkeersveiligheid. Wat houdt het onderzoek in? Gisteren (maandag 3 november 2014) heeft ieder kind een papieren vragenlijsten voor ouders ontvangen. Wij verzoeken u deze uiterlijk woensdag 12 november 2014 af te geven bij de leerkracht van uw kind(eren) Het invullen van deze vragenlijst kost u als ouder/ verzorger, slechts een paar minuten. Aan het eind van de papieren vragenlijst kunt u aangeven of u uitgenodigd wilt worden voor een online vervolgvragenlijst. Belangrijke data 2 Hulpouders gezocht voor de luizencontrole De cursus Opvoeden Zo start weer!! Gezinsviering in de St. Elisabethkerk Informatie avond PBS 4 Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) Ontwikkelingen Brede School Grave Oost Draadloos netwerk op Hartenaas De schoolgids vindt u op onze website Leuke bijkomstigheid Scholen die meedoen maken kans op een prijs, namelijk een fotocamera. De ouders die de online vervolgvragenlijst invullen, ontvangen hiervoor ook allemaal een beloning. Ik reken op uw medewerking! Directeur Hartenaas

2 P a g i n a 2 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 Belangrijke data Langs deze weg wil ik u wijzen op een aantal belangrijke data : Op woensdagavond 12 november 2014 vindt er een PBS Ouderavond plaats. U bent daar toch ook bij? Op donderdag 11 december 2014, dinsdag 7 april 2015 en woensdag 17 juni 2015 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een Studiedag van het team. Wij raden u aan deze dagen in uw agenda te noteren. Op de middagen 13 november 2014, 15 januari 2015, 17 maart 2015, 16 april 2015, 19 mei 2015 en 11 juni 2015 komt het PBS team weer bijeen. Ouders die zich in een eerder stadium hebben aangemeld, zijn van harte welkom. Deze bijeenkomsten beginnen om uur. Hulpouders gezocht voor de luizencontrole We zijn nog steeds op zoek naar ouderhulp voor het hele schooljaar. We zoeken ouders die: willen helpen met de luizencontrole. Normaliter vindt dit plaats op elke maandagmiddag NA een vakantie. Twee weken later vindt de nacontrole plaats. De werkgroep merkt echter dat diverse ouders wel willen helpen maar niet beschikbaar zijn op maandagmiddag!!! Derhalve onderzoekt de werkgroep welke dagen beter geschikt zijn. Mocht u interesse hebben, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Geef dan aan WELKE vaste momenten in een week u uitkomen. Hartenaas De cursus Opvoeden Zo start weer!! In deze cursus biedt het maatschappelijk werk de mogelijkheid om samen met andere ouders eigen ervaringen en informatie uit te wisselen. Op deze manier kan men een steun voor elkaar zijn en meer plezier krijgen in het opvoeden. Enkele thema s van de cursus zijn: -het prijzen van kinderen -het straffen van kinderen -het verbieden van dingen -het negeren van ongewenst gedrag Meer info: De cursus Opvoeden Zo start in januari 2015: Start woensdag , eind (6x). Tijd: tot uur. Locatie: Cuijk Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden Zie voor meer info:

3 P a g i n a 3 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 Gezinsviering in de St. Elisabethkerk Zondag 30 november 2014 a.s. is er een gezinsviering in de St. Elisabethkerk om uur. Het is een Eucharistieviering waarbij alle kinderen en ouders uit de parochie H. Elisabeth welkom zijn. Het is de 1e zondag van de advent. Het eerste kaarsje van de adventskrans wordt aangestoken. Wij hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten. De kinderen worden actief bij de viering betrokken. Werkgroep gezinsvieringen St. Elisabethkerk. Nathalie van Veen. Volgende gezinsviering woensdagavond 24 december 2014 om uur (kerstviering). Op woensdagavond 12 november 2014 vindt er een PBS Ouderavond plaats. U bent daar toch ook bij? Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld. Net zoals vorige schooljaren is dat 25,- per kind. Elk schooljaar wordt er een ouderbijdrage vastgesteld die ten bate komt van de door de OuderRaad georganiseerde activiteiten. Deze activiteiten/festiviteiten betreffen o.a. Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Paasviering, Slotfeest en het schoolreisje. Deze activiteiten staan los van de door de school eigen georganiseerde activiteiten en worden dan ook uitsluitend door de OuderRaad gefinancierd. Om deze activiteiten voor uw kind(eren) te kunnen uitvoeren, vragen wij als ouderraad van OBS Hartenaas, deze bijdrage te voldoen. U kunt de bijdrage voldoen via rekeningnummer NL37RABO t.n.v. Stichting Ouderraad Hartenaas. Wij verzoeken u wel duidelijk de voor en achternaam en groep van uw kind(eren) te vermelden Jolanda van der Venne (voorzitter) Namens de OuderRaad van Hartenaas

4 P a g i n a 4 J a a r g a n g 1 0, n r. 3

5 P a g i n a 5 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) Eerder dit jaar heeft u als ouder(s)/verzorger(s) deelgenomen aan een oudertevredenheidspeiling. De resultaten zijn bekend. Uit de peiling zijn een aantal aandachtspunten benoemd, waarvan de vijf belangrijkste zijn geselecteerd. Deze willen wij graag kort met u bespreken tijdens de PBS informatie avond op 12 november De vijf belangrijkste aandachtspunten zijn: veiligheid op weg naar school, hygiëne en netheid binnen de school, rust en orde, zowel in de klas als op school informatievoorziening over het kind en over de school aandacht voor creatieve vakken Van deze aandachtspunten vernemen wij graag van u wat u vindt dat er goed gaat, wat er beter kan en welke bijdrage u hier als ouder(s)/verzorger(s) aan kunt leveren. Dit doen we door per aandachtspunt een flap-over op te hangen. U kunt hier door middel van geeltjes (post-it) uw toelichting bijplakken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op de PBS avond aanwezig te kunnen zijn maar wel input willen leveren voor deze aandachtspunten, dan kan dat. De vellen blijven tot 19 november 2014 in de school hangen. Na deze week verzamelt de MR alle informatie en gebruikt deze om de vijf aandachtspunten verder uit te werken. Uit de peiling kwamen veel punten waar u als ouder tevreden over bent. Er zijn maar liefst 11 punten die meer dan 85% van de ouders als een pluspunt benoemen. Enkele van deze punten zijn: uiterlijk van het schoolgebouw, omgang leerkracht met leerling, mate waarin leraar naar ouders luistert, veiligheid op het schoolplein, aandacht voor normen en waarden, sfeer en inrichting schoolbouw en gelegenheid om met directie te praten. Mocht u vragen, suggesties, tips en tops hebben voor of over de MR, dan kunt u ook contact met ons opnemen via: Leerlingentevredenheid In april 2014 hebben de leerlingen meegewerkt aan een Leerlingentevredenheidspeiling. De leerlingen hebben op uiteenlopende onderwerpen hun mening kunnen geven. Wij, van de MR, zijn erg benieuwd wat er door de leerlingen bedoeld wordt met bepaalde onderwerpen, en wanneer zij zouden vinden dat deze punten verbeterd zijn. Uit het verslag van de Leerlingentevredenheidspeiling komen als belangrijkste pluspunten van Hartenaas naar voren: * uitstapjes met de klas * moeilijkheidsgraad computerwerk * oudertevredenheid * beperking van pest gedrag en als grootste verbeteringen: * veiligheid op weg naar school * meisjes in de klas

6 P a g i n a 6 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 Vervolg van pagina 5 Daarnaast waren er ook punten waarover leerlingen negatief waren, de minpunten van Hartenaas: * levensbeschouwelijke vorming, godsdienst * het vak rekenen * extra opdrachten bij snel werken * zit plaats in de klas * het vak aardrijkskunde * beperking van verveling De groepsleraren van de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen onderzoeken wat er volgens de leerlingen bedoeld wordt met de verschillende punten. MR Hartenaas Ontwikkelingen Brede School Grave Oost Vanaf 1 augustus 2016 wordt Hartenaas, samen met haar partners De Sprankel, de GGD, de Wijkraad en Kinderopvangorganisatie De Eerste Stap, de bewoners van de nieuwe Brede School in Grave Oost. Tekeningen zijn er nog niet, maar wel is inmiddels de periode aangebroken dat architecten worden uitgenodigd om hun blik te werpen op het Programma van Eisen (dat is vastgesteld door alle partners) en een eerste voorstel uit te werken. De gemeente heeft ervoor gekozen om 10 architecten te laten reageren. De vijf beste ideeën zullen uiteindelijk uitgewerkt worden in de vorm van tekeningen, ontwerpen en maquettes. Ik besef dat er bij diverse ouders vragen bestaan over bv. de volgorde van aanpak. Vragen als: Moet er niet eerst iets gedaan worden aan de verkeerssituatie alvorens men een Brede School kan bouwen? Maar ook: Hoe gaan de diverse partijen in de nieuwe Brede School met elkaar samenwerken? én Welk aanbod aan opvang biedt De Eerste Stap in de nieuwe situatie? Op dit moment heb ik geen antwoord op alle vragen die er zijn, maar een aantal kan ik er wel beantwoorden. Voor de bouw van de nieuwe Brede School heeft de gemeente een budget vrijgemaakt. In dit budget is een relatief kleine post opgenomen voor aanpassingen in verkeerstechnische zin bij de Brede School zelf (denk aan parkeerhavens etc.). Op dit moment heeft de gemeente geen budget vrijgemaakt voor grote aanpassingen op verkeerstechnisch gebied in de buurt van de Brede School. De partners hebben uitgesproken zoveel mogelijk met elkaar te willen samenwerken. Hier zijn we inmiddels mee begonnen. Op woensdagmiddag 15 oktober 2014 hebben we hiervoor een speciale Brede School Inspiratiemiddag georganiseerd waarbij teamleden, werknemers en vrijwilligers van alle partijen aanwezig waren. Van Hartenaas waren diverse OR ouders aanwezig en alle teamleden. We hebben elkaar leren kennen en met elkaar afgesproken dat dergelijke momenten vaker zullen plaatsvinden. Lees verder op bladzijde 7

7 P a g i n a 7 J a a r g a n g 1 0, n r. 3 We beseffen allen immers goed dat bepaalde dingen zullen veranderen voor zowel leerkrachten, leerlingen en hun ouders. De uitdagingen die ontstaan zullen we gezamenlijk oppakken. U, als ouder/verzorger, zult zoveel mogelijk geïnformeerd worden over de ontwikkelingen via deze Nieuwsbrief. Onze FaceBook pagina en Twitterberichten gebruiken we ook, maar deze zien wij niet als communicatieplatform waarover een ieder kan beschikken. Daar waar het gaat om inspraak van de ouders kan ik melden dat er géén sprake van inspraak is daar waar het gaat om het Plan van Eisen. Wel hebben we met elkaar afgesproken dat we ouders uitnodigen om te adviseren wanneer tekeningen en maquettes gepresenteerd worden en een architect gekozen moet worden. Ik heb me voorts voorgenomen om het Programma van Eisen ter informatie wel door te nemen met de MR. Deze kan mij adviseren maar ook zij hoeven niet in te stemmen met het Programma van Eisen. Zover gaan de bevoegdheden niet. Mocht u nog vragen of adviezen hebben dan hoor ik deze graag. Directeur Hartenaas Draadloos netwerk op Hartenaas Op maandag 3 november 2014 (gisteren) is de laatste hand gelegd aan een draadloos (WiFi) netwerk binnen Hartenaas. De eerste testjes laten zien dat er sprake is van een goede dekking. (Dat moet ook wel want binnenkort maken we een start met het werken met tablets) Ik wil graag hebben dat het draadloze netwerk vlekkeloos werkt en nodig daarom u, als ouder/verzorger, uit om in te loggen op ons netwerk en gewoon te testen of het ook echt vlekkeloos werkt!!! U kunt toegang krijgen als gast en gebruikt daarvoor het wachtwoord Mocht blijken dat het netwerk overbelast wordt/raakt dan dient dat dus aangepast te worden. Mocht alles gewoon blijven draaien dan is het prima in orde. Wanneer dat het geval is, betaal ik de rekening aan de leverancier. U helpt toch ook mee met testen? Geeft u dan ook aan of u tevreden bent over de snelheid? Directeur Hartenaas

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Infobrief nummer 12, 2014-2015

Infobrief nummer 12, 2014-2015 Infobrief nummer 12, 2014-2015 AGENDA Ma. 02-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Ma. 09-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Di.

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Uitnodiging startviering Prisma

Uitnodiging startviering Prisma Nr 1 dinsdag 26 augustus 2014 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wij zijn goed gestart dit schooljaar. Met patat en een eenmalig Kompaskinderkoor. De eeste schooldag zijn er 32 kinderen gestart met oefenen

Nadere informatie