ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/ Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie Vrijspraak mensenhandel. Ondervragingsrecht verdediging, uitsluiting verklaring medeverdachte, vrijspraak criminele organisatie. Overtreding APV. "Voor zover de in de tenlastelegging genoemde personen niet op eigen initiatief en zelfstandig naar Nederland zijn gekomen, zijn het medeverdachten geweest die deze vrouwen hebben gewezen op de mogelijkheid om in Nederland geld te verdienen in de prostitutie- of escortbranche, en die hun reis hebben georganiseerd. Op grond van het dossier en het verhandelde op de terechtzitting kan komt de rechtbank tot het oordeel dat niet bewezen is dat verdachte zelf het oogmerk had om samen met de medeverdachten de betreffende vrouwen aan te werven of mede te nemen als bedoeld in het ten laste gelegde feit. Immers kan niet worden vastgesteld dat verdachte van de werkwijze van zijn medeverdachten voorafgaand aan of ten tijde van het aanwerven of meenemen van de betreffende vrouwen om hier in de prostitutie te werken, heeft geweten. Zonder een dergelijke wetenschap kan niet worden gesproken van een nauwe en bewuste samenwerking, vereist voor het medeplegen zoals ten laste gelegd." "Nu de verdediging aldus het ondervragingsrecht jegens de medeverdachte niet heeft kunnen uitoefenen, is de rechtbank met de verdediging van oordeel dat een veroordeling die uitsluitend of in doorslaggevende mate op de verklaring van deze medeverdachte zou berusten, in strijd is met het bepaalde in artikel 6, derde lid, onder d van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Gelet op die vaststelling dient de verklaring van de genoemde medeverdachte te worden uitgesloten van het bewijs. Wat resteert, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende voor een bewezenverklaring van dit feit." Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJFS 2011/116 Uitspraak RECHTBANK HAARLEM Sector Strafrecht Locatie Haarlem Meervoudige strafkamer Parketnummer: 15/ Uitspraakdatum: 14 februari 2011 Tegenspraak Strafvonnis

2 Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 31 januari 2011 in de zaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats], wonende te [adres verdachte], ten tijde van de terechtzitting gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Haarlem, te Haarlem. 1. Tenlastelegging Aan verdachte is na gevorderde en toegelaten wijziging van de tenlastelegging ten laste gelegd dat: Feit 1: hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2009 tot en met 12 april 2010 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of te Amstelveen en/of te Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te Roemenie en/of te Polen en/of te België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, - [A.] en/of - [B.] en/of - [C.] en/of - [D.] en/of - [E.] en/of - [F.] en/of - [G.] en/of - [H.] en/of - [I.] en/of - [J.] en/of - [K.], (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen, met het oogmerk deze vrouwen, althans één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en), in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, (en bestaande dat aanwerven en/of medenemen er uit dat verdachte en/of diens mededader(s) (in ieder geval, ondermeer): - contact heeft/hebben gelegd met één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en) in Roemenië en/of Polen, in elk geval buiten Nederland, en/of - één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en), heeft/hebben verteld en/of geïnformeerd over de mogelijkheden om in Nederland als escort te werken en/of (daarbij) heeft/hebben verteld over (een) door verdachte en/of diens medeverdacht(en) gebruikte en/of gehoste website(s) (waarop vrouwen als escort worden aangeboden) en/of daarbij heeft/hebben verteld dat er met escortwerkzaamheden in Nederland veel geld verdiend kan worden, en/of - vliegtickets heeft/hebben gekocht voor en/of vliegtickets heeft/hebben betaald voor één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en), en/of - één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en) heeft/hebben begeleid en/of vergezeld tijdens een vliegreis vanuit Roemenie en/of Polen naar Nederland en/of België, en/of - (met een auto) één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en), heeft/hebben vervoerd vanuit Roemenië en/of op-/afgehaald vanaf een luchthaven in België en/of elders in of buiten Nederland, en/of - één of meer van de hiervoor genoemde vrouw(en) heeft/hebben gebracht naar één of meer woning(en) in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in Amstelveen en/of in Amsterdam, in elk geval in Nederland);

3 Feit 2: hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2009 tot en met 12 april 2010 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer en/of te Amstelveen en/of te Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te Roemenie en/of te Polen, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (in vereniging) aanwerven en/of medenemen van één of meer vrouw(en), met het oogmerk die vrouw(en),in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling; Feit 3: hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2009 tot en met 12 april 2010 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in ieder geval in Nederland, een seksinrichting en/of escortbedrijf heeft geëxploiteerd zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan. 2. Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging. 3. Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten en gevorderd dat verdachte ter zake zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van de periode die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. 4. Bewijs 4.1. Vrijspraak Feit 1 De rechtbank stelt ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit voorop dat het verwijt dat verdachte wordt gemaakt in de kern ziet op het medeplegen van het aanwerven in of het meenemen van de in de tenlastelegging genoemde personen uit het buitenland met het oogmerk deze vrouwen in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor anderen tegen betaling. De in de tenlastelegging genoemde [A.] is de vriendin van verdachte, die volgens haar eigen verklaring reeds in december 2007 naar Nederland is gekomen om bij verdachte te zijn. Daargelaten de vraag naar het doel van haar reis en of verdachte en/of zijn mededaders haar al dan niet heeft of hebben aangeworven in of meegenomen uit Roemenië, moet worden vastgesteld dat dit buiten het bestek van de tenlastelegging valt, aangezien dit hoe dan ook buiten de ten laste gelegde periode zou hebben plaatsgehad. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat ook [B.] reeds voor aanvang van de in de tenlastelegging genoemde periode in Nederland verbleef. Het feit dat [B.] na een kort verblijf in Polen in 2010 is opgehaald door verdachte, die haar weer naar Nederland bracht, doet daaraan niet af, nu niet kan worden vastgesteld dat verdachte en/of zijn mededaders [B.] binnen de ten laste gelegde periode heeft of hebben aangeworven in of meegebracht uit Polen om haar ertoe te brengen om in Nederland in de escortbranche te gaan werken. Met betrekking tot de overige in de tenlastelegging genoemde personen overweegt de rechtbank het volgende. Niet blijkt dat verdachte een of meer van deze personen zelf heeft aangeworven of meegenomen uit het buitenland naar Nederland. Voor zover zij niet op eigen initiatief en

4 zelfstandig naar Nederland zijn gekomen, zijn het medeverdachten geweest die deze vrouwen hebben gewezen op de mogelijkheid om in Nederland geld te verdienen in de prostitutie- of escortbranche, en die hun reis hebben georganiseerd. Op grond van het dossier en het verhandelde op de terechtzitting kan komt de rechtbank tot het oordeel dat niet bewezen is dat verdachte zelf het oogmerk had om samen met de medeverdachten de betreffende vrouwen aan te werven of mede te nemen als bedoeld in het ten laste gelegde feit. Immers kan niet worden vastgesteld dat verdachte van de werkwijze van zijn medeverdachten voorafgaand aan of ten tijde van het aanwerven of meenemen van de betreffende vrouwen om hier in de prostitutie te werken, heeft geweten. Zonder een dergelijke wetenschap kan niet worden gesproken van een nauwe en bewuste samenwerking, vereist voor het medeplegen zoals ten laste gelegd. Verdachte dient dan ook van dit feit te worden vrijgesproken. Feit 2 De rechtbank overweegt dat vrijspraak voor het onder 1 ten laste gelegde een veroordeling voor het onder 2 ten laste gelegde op zichzelf niet uitsluit. Voor het deelnemen door verdachte aan een criminele organisatie is immers de specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht, niet nodig, wel wetenschap daarvan in het algemeen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte in zijn algemeenheid wist dat zijn medeverdachten in georganiseerd verband het aanwerven dan wel medebrengen van vrouwen om hen hier in de prostitutie te laten werken tot oogmerk hadden. Voorts is vereist dat verdachte een aandeel had in, dan wel gedragingen ondersteunde die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft in zijn verhoor tegenover de politie verklaard dat hij in het afgeluisterde telefoongesprek met [J.], waarin hij haar ervan overtuigt dat zij in Nederland in de prostitutie goed geld kan verdienen, het met haar heeft over een website die van [voornaam verdachte] (verdachte) is en dat verdachte tegen de meisjes heeft gezegd dat hij een vergunning heeft voor de site, en dat hij ([medeverdachte 1]) daarom tegen de meisjes zegt dat het legaal is. Voorts was het zijn taak om [J.] kennis te laten maken met verdachte. (proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 14 april 2010, dossierpagina 265) Deze verklaring vormt een sterke aanwijzing voor de ondersteunende rol van verdachte in de verwezenlijking van het strafbare oogmerk, maar deze verklaring omtrent de rol van verdachte in de organisatie wordt niet door enig ander direct bewijsmiddel gestaafd. De verdediging heeft om het horen van (onder anderen) medeverdachte [medeverdachte 1] als getuige verzocht, maar dat verzoek is op 20 augustus 2010 door de rechtbank afgewezen op de grond dat niet het niet aannemelijk was dat de getuige binnen een redelijke termijn zou worden gehoord omdat deze voortvluchtig was. Nu de verdediging aldus het ondervragingsrecht jegens deze medeverdachte niet heeft kunnen uitoefenen, is de rechtbank met de verdediging van oordeel dat een veroordeling die uitsluitend of in doorslaggevende mate op de verklaring van deze medeverdachte zou berusten, in strijd is met het bepaalde in artikel 6, derde lid, onder d van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Gelet op die vaststelling dient de verklaring van de genoemde medeverdachte te worden uitgesloten van het bewijs. Wat resteert, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende voor een bewezenverklaring van dit feit. Gelet op het bovenstaande is naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 4.2. Redengevende feiten en omstandigheden(1) De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 3 ten laste gelegde op grond van het navolgende. In zijn verhoor bij de politie op 14 april 2010 heeft verdachte verklaard dat zijn bedrijf, [bedrijf], eerst een klusbedrijf was, maar dat daaraan in de zomer van het vorige jaar (de rechtbank begrijpt: 2009) een aantal activiteiten zijn toegevoegd, te weten het adverteren van vrouwen die stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandigen in de prostitutie, het vervoeren van deze vrouwen en het mogelijk maken van contact tussen klanten en de vrouwen. Verdachte omschreef dit in zijn verhoor als: het bemiddelen zeg maar. Tot een week voor het verhoor belden de klanten van de vrouwen verdachte op om een afspraak met een of meer vrouw/en te regelen. Sinds een week voor het verhoor is dit anders en bellen de klanten de meisjes zelf op. Verdachte s firma stelde een aantal voorwaarden betreffende de rechten op de foto s van de vrouwen, het recht om die in naam van de vrouwen op de site te plaatsen en met hun naam te adverteren. Ook waren er regels over de behandeling van klachten en over wat te doen bij wanbetaling.(2) Tot de tiende van deze maand (de rechtbank begrijpt: april 2010) had verdachte met medeverdachte [medeverdachte 2] contact als er klanten waren. De afspraak moest dan binnen 5 minuten worden bevestigd. Als de desbetreffende vrouw niet opnam, belde verdachte naar [medeverdachte 2], die bij de vrouwen woonde. [medeverdachte 2] kon dan kijken waar de vrouw was. [medeverdachte 2] vervoerde, dacht verdachte, de vrouwen ook wel, maar als [medeverdachte 2] niet kon, deed verdachte dit ook wel zelf. Voor de plaatsing van een vrouw op de site ontving verdachte 100 euro in contanten. Hij schreef hiervoor iedere twee maanden en factuur uit.(3) Met [medeverdachte 3] had verdachte een soortgelijk contact als met [medeverdachte 2], met name met betrekking tot de beschikbaarheid van [medeverdachte 3] s echtgenote, [vrouw medeverdachte 3], die veel werkte en wel op zes sites stond. Verdachte had ook contact met [voornaam] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 4]) en de twee [namen] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1]) om te kijken welke vrouw beschikbaar was, omdat hij niet wist welke afspraken ze verder hadden. Verdachte had de kracht te onderhandelen met de klanten over de prijs, een bevoegdheid die hem door de meisjes was toegekend.(4) Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij met zijn bedrijf afspraken regelde en bemiddelde voor andere (eenmans)bedrijfsjes: die van de meisjes. Het was volgens de meisjes beter als de afspraken voor hen konden worden geregeld, aangezien zij zelf (vaak) de telefoon niet konden beantwoorden. Verdachte heeft verklaard op deze wijze vanaf een periode in het midden van september of oktober (de rechtbank begrijpt: 2009) tot aan zijn arrestatie (de rechtbank begrijpt: april 2010) de telefoon te hebben beantwoord. Hij verklaarde wel betaald te krijgen, maar niet specifiek daarvoor.(5) Getuige [A.] heeft verklaard dat zij, nadat zij in 2008 een aantal maanden in de raamprostitutie had gewerkt, zich als zelfstandige met een escortbedrijf heeft gevestigd. Zij vroeg aan [voornaam verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte) of hij een website voor haar wilde maken. Dit heeft hij gedaan. De website kreeg de naam [naam website]. [voornaam verdachte] beheerde de website voor haar en zette er later ook meerdere meisjes op. Als getuige niet thuis was nam verdachte de telefoon op en maakte hij voor haar afspraken met klanten. Zij maakte zich dan gereed voor de afspraak en verdachte bracht haar naar de klanten. Later nam hij ook de telefoon op als getuige wel thuis was, omdat de activiteiten waarvoor [bedrijf] bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven, waren uitgebreid, onder meer met telefoondienst. Deze verandering gold sinds ongeveer een jaar geleden (de rechtbank begrijpt: rond augustus 2009) tot

6 ongeveer voor de tijd dat Jinga een gesprek had met [de man] van de belastingdienst. [bedrijf], het bedrijf van [voornaam verdachte], stuurde haar facturen voor het onderhoud van de websites en voor het transport naar de cliënten, die door haar firma zuiver boekhoudkundig werden betaald aan de firma van [voornaam verdachte]. Getuige heeft verder verklaard: Ik heb op meerdere websites gestaan omdat wij meerdere websites hadden. Met wij bedoel ik mijzelf en [voornaam verdachte]. Wij hadden ongeveer 300 websites ( ). (6) Getuige verdiende volgens haar verklaring in het algemeen 150 euro per uur, afhankelijk van de wensen van de klant (de kosten voor twee uur waren bijvoorbeeld 250 euro). Gevraagd wat zij daarvan overhield, verklaarde zij: Ik moest natuurlijk belasting betalen en ik betaalde aan [bedrijf]. Dan hield ik ongeveer 90 euro over. Ik betaalde aan [bedrijf] per opdracht 30 euro. (7) Verdachte heeft in dit verband verklaard dat de website van [naam website] oorspronkelijk van hemzelf was, maar dat hij deze een poos niet had gebruikt, waarna getuige [A.] hem vroeg of hij de website niet voor haar kon gebruiken.(8) Getuige [D.] heeft verklaard 100 euro per maand te betalen aan de beheerder van de site, [voornaam verdachte] ([afkorting]), om haar foto op de site te laten staan. Vroeger werd zij wel eens door de Roemeense beheerder van de site [naam website] gebeld, maar tegenwoordig wordt zij door klanten rechtstreeks gebeld omdat haar nummer op de site staat. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] brachten haar wel eens naar klanten.(9) Ook getuige [L.] heeft verklaard in de escort te werken en per maand 100 euro te betalen om op sites van verschillende bedrijven te staan.(10) Getuige [M.], fotograaf, heeft verklaard dat hij in de zomer van 2009 werd benaderd door een man die zich voorstelde als [naam] of [voornaam verdachte]. De man vertelde dat hij eigenaar was van een escortbureau of iets dergelijks, en vroeg hem of hij drie dames kon fotograferen. De getuige heeft op verzoek van deze [naam]/[voornaam verdachte] van drie dames elk twee- a driehonderd foto s gemaakt, voor een bedrag van 150,- per dame. Dit bedrag werd door [voornaam verdachte] betaald. In december 2009 of januari 2010 is [voornaam verdachte] ook met een dame bij hem geweest.(11) 4.3. Bewijsoverweging Namens verdachte is aangevoerd dat het bedrijf van verdachte niet zou vallen onder de definitie van escortbedrijf als bedoeld in artikel 70c van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 (hierna: APV) van de gemeente Haarlemmermeer, aangezien de doelstelling van zijn bedrijf zou zijn het registreren, hosten en promoten van domeinnamen zodat deze hoog in de ranking van internetzoekmachine Google belanden. Van enige afdracht van omzet van prostituees aan het bedrijf van verdachte of aan hemzelf, zou niet zijn gebleken. Artikel 70 van de APV geeft als omschrijving van een escortbedrijf als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de APV aan, dat daaronder wordt verstaan: De natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend. Op grond van de onder 4.2 besproken bewijsmiddelen is naar het oordeel van de rechtbank komen vast te staan dat verdachte: - diverse websites met verschillende domeinnamen beheerde waarop de diensten van verschillende vrouwen werden aangeboden. Daarbij ging het om vrouwen die zich hadden ingeschreven als zelfstandige in de escortbranche en die (dus) voor hun werk tegen betaling seksueel contact hadden met klanten, op een afgesproken locatie (veelal een hotel); - voor het beheer van die websites van de desbetreffende vrouwen per vrouw een vergoeding van 100,- ontving;

7 - in ieder geval van getuige [A.] per opdracht 30,- ontving; - gedurende een periode vanaf het najaar van 2009 tot ongeveer een week voor zijn aanhouding voor de vrouwen de telefoon aannam, om vervolgens na te gaan of de vrouw waar de klant om verzocht beschikbaar was. Hij deed dit veelal door een van de medeverdachten, die bij de desbetreffende vrouw in huis woonden, te bellen. Ook nam hij wel direct telefonisch contact op met de vrouw in kwestie; - de bevoegdheid had om met klanten te onderhandelen over voorwaarden als de prijs en de duur van het bezoek van de vrouw in kwestie; - het vervoer regelde voor deze vrouwen; - ten minste drie van die vrouwen voor de website heeft laten fotograferen door een fotograaf, voor een bedrag van 150,- per vrouw; verdachte heeft dit bedrag aan de fotograaf betaald. Bovenstaande activiteiten kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden geduid dan als het uitoefenen van een escortbedrijf als bedoeld in bovengenoemd artikel 70c van de APV. Dat verdachte in verhouding tot gewone escortbedrijven naar eigen zeggen een betrekkelijk laag bedrag aan commissie rekende (reden waarom verschillende getuigen verklaarden voor een samenwerking met verdachte gekozen te hebben in plaats van met een (ander) escortbedrijf), doet daaraan niet af Bewezenverklaring Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 3 ten laste gelegde feit heeft begaan, in dier voege dat: Feit 3 hij in de periode van 1 mei 2009 tot en met 12 april 2010 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, een escortbedrijf heeft geëxploiteerd zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest de rechtbank de tenlastelegging verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging. Hetgeen aan verdachte onder 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. 5. Strafbaarheid van het feit Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op: overtreding van artikel 70c, APV Haarlemmermeer (oud). 6. Strafbaarheid van verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar. 7. Motivering van sanctie Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. In het bijzonder heeft de rechtbank het navolgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft, zonder de daartoe benodigde vergunning te bezitten, een escortbureau geëxploiteerd. Het vergunningvereiste voor dergelijke bedrijven is in het leven geroepen om

8 controle op de (gelegaliseerde) prostitutie- en escortbranche mogelijk te maken, zodat onder meer praktijken van mensenhandel en uitbuiting kunnen worden tegengegaan. Door zonder een dergelijke vergunning zijn bedrijf uit te oefenen, heeft verdachte zijn activiteiten onttrokken aan deze controle. Dit rekent de rechtbank verdachte aan. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke geldboete van na te noemen hoogte dient te worden opgelegd. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat hem een voorwaardelijke vrijheidsstraf moet worden opgelegd, om hem ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw soortgelijke feiten te plegen. De rechtbank zal verdachte daarom een hechtenisstraf van na te noemen duur opleggen, waarbij zij zal bepalen dat deze vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van twee jaren. Het bevel tot voorlopige hechtenis is bij afzonderlijk geminuteerd bevel d.d. 3 februari 2011 opgeheven. 8. Overige beslissingen omtrent het in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp Gezien de vrijspraak van verdachte voor de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten en gelet op de aard en relatief geringe zwaarte van het onder 3 bewezenverklaarde, is de rechtbank van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten een personenauto, een computer, twee telefoons en diverse bescheiden, aan hem dienen te worden teruggegeven. 9. Toepasselijke wettelijke voorschriften De volgende wetsartikelen zijn van toepassing: Artikelen 70c en 107 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005, gemeente Haarlemmermeer. 10. Beslissing De rechtbank: spreekt verdachte vrij van de hem onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten; verklaart bewezen dat verdachte het onder 3 ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 4.4. weergegeven; verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij; bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 5. vermelde strafbare feit oplevert; verklaart verdachte hiervoor strafbaar; veroordeelt verdachte tot een hechtenisstraf voor de duur van 1 (EEN) MAAND, met bevel dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte zich voor het einde van de op twee jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt; bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde hechtenis in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht; veroordeelt verdachte tot een geldboete van 1000,- (DUIZEND EURO), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 20 (TWINTIG) dagen hechtenis; gelast de teruggave aan verdachte van: - een personenauto, kenteken, [kenteken], merk FIAT, type Punto. - A telefoon, merk Siemens, met houder - A Computer, merk Antec (zwart)

9 - A telefoons, merk Siemens - E diverse bescheiden escort Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum Dit vonnis is gewezen door mr. W.A.F. Jansen, voorzitter, mrs. J.J.M. Uitermark en K.G. Witteman, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. C.M. Brugman, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 februari Voetnoten: (1) De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen. (2) Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 april 2010, p (3) Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 april 2010, p (4) Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 april 2010, p (5) Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 31 januari (6) Proces-verbaal van verhoor van getuige [A.] d.d. 6 augustus 2010 (nagezonden), p (7) Proces-verbaal van verhoor van getuige [A.] d.d. 6 augustus 2010 (nagezonden), p. 11. (8) Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 31 januari (9) Proces-verbaal van verhoor van getuige [D.] d.d. 12 april 2010, p. 849 en 851. (10) Proces-verbaal van verhoor van getuige [L.] d.d. 12 april 2010, p. 839 en 841. (11) Proces-verbaal van verhoor van getuige [M.] d.d. 20 mei 2010, p. 908.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 11-04-2006 Datum publicatie 29-06-2006 Zaaknummer 15/502438-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-08-2006 Datum publicatie 22-08-2006 Zaaknummer 15/500918-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 22-12-2006 Datum publicatie 11-01-2007 Zaaknummer 15/645076-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 24-05-2006 Datum publicatie 22-11-2006 Zaaknummer 15/500189-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/871690-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938 ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 17-11-2011 Datum publicatie 17-11-2011 Zaaknummer 15-801142-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 10-10-2001 Datum publicatie 10-10-2001 Zaaknummer 05.096060-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-11-2015 Datum publicatie 23-06-2017 Zaaknummer 13/845106-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:264

ECLI:NL:GHAMS:2014:264 ECLI:NL:GHAMS:2014:264 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 14-01-2014 Datum publicatie 22-04-2014 Zaaknummer 23-003557-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Verkort vonnis van de rechtbank 's-hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Verkort vonnis van de rechtbank 's-hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: ECLI:NL:RBSHE:2003:AN9844 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 02-12-2003 Datum publicatie 11-12-2003 Zaaknummer 01/025326.03 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 21-07-2006 Datum publicatie 21-08-2006 Zaaknummer 03/703565-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-05-2006 Datum publicatie 23-05-2006 Zaaknummer 21-000822-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP8672

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP8672 ECLI:NL:RBHAA:2011:BP8672 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 14-03-2011 Datum publicatie 22-03-2011 Zaaknummer 15-710025-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-12-2005 Datum publicatie 01-12-2005 Zaaknummer 16/501029-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:430

ECLI:NL:OGEAA:2017:430 ECLI:NL:OGEAA:2017:430 Instantie Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer 88 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 Instantie Datum uitspraak 13-11-2015 Datum publicatie 17-03-2016 Zaaknummer 18.720178-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-02-2008 Datum publicatie 12-03-2008 Zaaknummer 16-604030-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 Instantie Datum uitspraak 16-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/652521-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 Instantie Datum uitspraak 30-01-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 15/871465-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 07-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer 14.701344-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 22-04-2014 Datum publicatie 31-10-2014 Zaaknummer 23-003653-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598

ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598 ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 03-06-2003 Datum publicatie 09-07-2003 Zaaknummer 06/080083-03 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ7318

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ7318 ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ7318 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-01-2007 Datum publicatie 31-01-2007 Zaaknummer 06-580394-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-02-2016 Datum publicatie 25-02-2016 Zaaknummer 05/840508-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 21-02-2012 Datum publicatie 24-02-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/512509-11; 16/602702-08 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 Instantie Datum uitspraak 07-09-2010 Datum publicatie 18-10-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-005986-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 23-12-2008 Datum publicatie 23-12-2008 Zaaknummer 06-460438/08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835

ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835 ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 08-06-2012 Datum publicatie 08-06-2012 Zaaknummer 19.830044-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10-02-2010 Datum publicatie 10-02-2010 Zaaknummer 06/800866-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 16 februari 2017 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 16 februari 2017 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2017:1898 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-02-2017 Datum publicatie 24-05-2017 Zaaknummer 23-002215-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM3897

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM3897 ECLI:NL:RBHAA:2010:BM3897 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 04-05-2010 Datum publicatie 10-05-2010 Zaaknummer 15-800109-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-12-2015 Datum publicatie 16-12-2015 Zaaknummer 23-000433-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV2053

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV2053 ECLI:NL:RBHAA:2006:AV2053 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 20-02-2006 Datum publicatie 20-02-2006 Zaaknummer 15/034067-04 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis ECLI:NL:GHARL:2016:10657 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 21-002071-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:789, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2001:AD8580

ECLI:NL:GHSHE:2001:AD8580 ECLI:NL:GHSHE:2001:AD8580 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 24-12-2001 Datum publicatie 29-01-2002 Zaaknummer 20.000361.01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860063-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 23-08-2011 Datum publicatie 23-08-2011 Zaaknummer 19.810178-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2782

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2782 ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2782 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 14.701108-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3674

ECLI:NL:GHAMS:2016:3674 ECLI:NL:GHAMS:2016:3674 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-09-2016 Datum publicatie 12-09-2016 Zaaknummer 23-004422-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:3064

ECLI:NL:GHARL:2014:3064 ECLI:NL:GHARL:2014:3064 Instantie Datum uitspraak 15-04-2014 Datum publicatie 15-04-2014 Zaaknummer 21-000541-12 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 30-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13/993032-16 (Promis) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 25-03-2008 Datum publicatie 25-03-2008 Zaaknummer 15/800740-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 12-05-2010 Zaaknummer 24-002146-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. ECLI:NL:RBZLY:2008:BG9239 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 02-12-2008 Datum publicatie 08-01-2009 Zaaknummer 07.600132-08 (P) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769

ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769 ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769 Instantie Datum uitspraak 28-01-2013 Datum publicatie 29-01-2013 Rechtbank Oost-Nederland Zaaknummer 05/901294-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 Instantie Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 08-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-000669-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 Instantie Datum uitspraak 06-10-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 0975730199 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-05-2011 Datum publicatie 29-06-2011 Zaaknummer 16-504228-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830 ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 12-02-2010 Datum publicatie 19-02-2010 Zaaknummer 16/604126-08 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:6481

ECLI:NL:GHARL:2017:6481 ECLI:NL:GHARL:2017:6481 Instantie Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 27-07-2017 Zaaknummer 21-002353-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2012 Datum publicatie 11-03-2013 Zaaknummer 13/666528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7090

ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7090 ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7090 Instantie Datum uitspraak 03-11-2003 Datum publicatie 03-11-2003 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 09/753285-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6460

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6460 ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6460 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 13-07-2009 Datum publicatie 31-08-2009 Zaaknummer 15/800667-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1899

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1899 ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1899 Instantie Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 29-03-2007 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-010212-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie