Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag Nieuwe Kerk Spui Luchtwachttoren Zwarte Pad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015. 65 48. Nieuwe Kerk Spui 175. 73 55. Luchtwachttoren Zwarte Pad"

Transcriptie

1 Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015 Overzicht deelnemende monumenten Pagina # Monument Pagina # Monument Ridderzaal Binnenhof Kelder Ridderzaal Binnenhof 8a Eerste Kamer der Staten Generaal Binnenhof Voormalig ministerie van Justitie Lange Poten Mauritshuis Plein Kabinet van de Koning Korte Vijverberg NV Rotterdamsche Lloyd Korte Vijverberg Sebastiaansdoelen Korte Vijverberg de-eeuws woonhuis Lange Houtstraat Duits-Evangelische Kerk Bleijenburg Patriciërshuis Prinsessegracht Patriciërshuis Prinsessegracht s-gravenhaagsche Stadsrijschool Kazernestraat Sociëteit De Vereeniging Kazernestraat 38b Rusthof Parkstraat 41 t/m Jacobus de Meerdere Kerk Parkstraat 65a Kloosterkerk Lange Voorhout Het Pageshuis Lange Voorhout Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Monuments open to the Public Huis Huguetan Lange Voorhout Patriciërshuis Lange Voorhout Woonhuis van Pieter de Swart Lange Vijverberg Nederlandsche Handelsmaatschappij Kneuterdijk Johan de Witthuis Kneuterdijk Paleis Kneuterdijk Kneuterdijk Gevangenpoort Buitenhof Galerij Prins Willem v Buitenhof Doopsgezinde Kerk Paleisstraat de-eeuws winkel-woonhuis Noordeinde Waals Hervormde Gemeente Noordeinde Oude Mannenhuis Oude Molstraat Willibrordushuis Oude Molstraat Oud-Katholieke Kerk H.H. Jacobus en Augustinus Juffrouw Idastraat Kantoor van de Nederlanden van 1845 Kerkplein Nutsspaarbank Riviervismarkt 4 en Heilige Teresia van Avila Westeinde Hooftshofje Assendelftstraat Pagina # Monument Pagina # Monument Hofje van Nieuwkoop Warmoezierstraat Voormalig Duinwaterleidingbedrijf Buitenom Patriciërshuis Prinsegracht Hof van Wouw Lange Beestenmarkt Distilleerderij Van Kleef Lange Beestenmarkt Evangelisch-Lutherse Kerk Lutherse Burgwal Het Heilige Geesthofje Paviljoensgracht Dunne Bierkade Historisch tuinencomplex Dunne Bierkade 20c (poortje) Haagsche Stoomboot Maatschappij Dunne Bierkade R.K. Kerk van de Heilige Martha Hoefkade Nieuwe Kerk Spui Nirwana Benoordenhoutseweg Heilige Paschalis Baylonkerk Wassenaarseweg Theekoepel Landgoed Oostduin- Arendsdorp Wassenaarseweg Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan Bunker Commandopost Badhuisweg (kruising Nieuwe Parklaan) Nieuwe Badkapel Nieuwe Parklaan Luchtwachttoren Zwarte Pad Vuurtoren van Scheveningen Zeekant Bunker, Groepsschuilplaats type 622 Strandweg Oude Kerk Keizerstraat Eben Haëzerkerk Keizerstraat Begraafplaats Ter Navolging Prins Willemstraat/Scheveningseweg Derde Ambachtsschool Zwaardstraat de-eeuwse villa Scheveningseweg Heilige Antonius Abt Scheveningseweg Begraafplaats St. Petrus Banden Kerkhoflaan Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan Joodse Begraafplaats Scheveningseweg 21a/hoek Burg. Patijnlaan Maranathakerk 2de Sweelinckstraat Noorderkerk Schuytstraat Haagsche Commissie Bank, De Tempel Prins Hendrikstraat Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Elandstraat Zwembad De Regentes Weimarstraat Heilige Familiekerk Kamperfoelieplein Begraafplaats Oud Eik en Duinen Laan van Eik en Duinen Bethlehemkerk Laan van Meerdervoort Papaverhof Papaverhof/Klimopstraat Heilige Pastoor van Arskerk Aaltje Noordewier straat Bunkercomplex Kijkduin Bunker op het schijnvliegveld Ockenburg Villa Ockenburgh Monsterseweg Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Loosduinse Hoofdstraat Abdijkerk Willem iii straat Molen De Korenaer Margaretha van Hennebergweg Het Loosduins Museum De Korenschuur Margaretha van Hennebergweg 2a 12 13

2 1 Centrum/ Open Monumenten 2 Ridderzaal Kelder Ridderzaal Prodemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat Binnenhof 14 Za u Binnenhof 8a Zo u De Ridderzaal is ingericht in de opstelling voor Prinsjesdag The Ridderzaal is decorated for the joint session of the States General (Prinsjesdag) De oudste delen van de Ridderzaal dateren uit het midden van de 13 de eeuw. Floris iv en Willem ii startten met de bouw van een grafelijke residentie. Floris v voltooide tussen 1290 en 1295 het complex met de bouw van de Grote Zaal (nu Ridderzaal). In haar grandeur was de zaal duidelijk het symbool van de vorstelijke macht. De Ridderzaal kreeg in 1904 haar definitieve bestemming als troonzaal. Op de derde dinsdag van september leest koning Willem-Alexander hier de troonrede voor. Wie nu de Ridderzaal binnenkomt, ziet een indrukwekkende houten kap en een enorme schouw. Het tovert een romantisch beeld voor ogen van stoere ridders die zich aan lange tafels tegoed doen aan een rijke dis, terwijl een haardvuur hoog opvlamt. Schijn bedriegt: het uiterlijk van de zaal is het resultaat van een verbouwing uit De glas-in-loodvensters tonen de wapens van de belangrijkste handelssteden van ons land. In the mid-13 th, Floris iv and Willem ii started constructing a permanent residence for the Counts of Holland. After building the Grote Zaal (Great Hall) between 1290 and 1295, Floris v finished work on the structure. With all its grandeur, the hall became the definitive symbol for people of royalty. But it wasn t until 1904 that the Ridderzaal acquired its status as a throne room. Every year, on the third Tuesday of September, King Willem-Alexander holds his speech in this throne room. The first thing one notices upon entering the Ridderzaal are the impressive wooden roof and the enormous fireplace. It conjures up a romantic image of gallant knights enjoying a sumptuous banquet at long tables, with huge flames rising up from the fireplace. Unfortunately, appearances can be deceiving. The appearance of the present hall is due to large-scale renovations in Onder de Ridderzaal bevindt zich een 13 de -eeuwse kelder. De bakstenen kruisribgewelven staan op natuurstenen pijlers. Voor de Ridderzaal zijn in 1904 in opdracht van architect Pierre Cuypers, 31 wollen wandkleden door de Deventer Tapijtfabrieken geknoopt. Slechts drie van deze kleden zijn bewaard gebleven. Eén hiervan is hier te bezichtigen. ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) gebruikt de kelderruimte als tentoonstellingsruimte. ProDemos is een Nederlandse stichting op het gebied van burgerschap, rechtsstaat en democratie. De stichting informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. In de kelder is een model van de stoet van de Gouden Koets opgesteld. Dit model is in 1956 met veel oog voor detail vervaardigd door de Joop Geesink Studio s/dollywood. Beneath the Ridderzaal lies a 13 th -century cellar. The brick groined vaults are supported by stone pillars. In 1904 Pierre Cuypers ordered 31 woolen carpets for the Ridderzaal. These were manufactured by the Deventer Tapijtfabrieken. Only 3 of these carpets are preserved. One is on display in this cellar. ProDemos (the House of Democracy and the Rule of Law) uses these rooms as an exhibition space. ProDemos is a Dutch foundation for citizenship, the rule of law and democracy. It informs citizens about the constitutional state and stimulates them to play an active role within this state. A large-scale model of the Gouden Koets (Golden Carriage) that the King uses every year for his journey to the Ridderzaal is arranged here. This model is meticulously made by Joop Geesink Studio s/dollywood. & zondag De kelder bevindt zich rechts van de Ridderzaal & Sunday The cellar is located to the right of the Ridderzaal

3 3 4 Eerste Kamer der Staten Generaal Voormalig ministerie van Justitie Tweede Kamer der Staten Generaal (Handelingenkamer) Binnenhof Za u Lange Poten 4 Geopend zijn de Plenaire zaal en de Noenzaal Open to the public: Plenaire zaal and Noenzaal Eind 17 de eeuw is naar ontwerp van Pieter Post de Plenaire zaal gebouwd voor de Staten van Holland en West-Friesland. Sinds 1848 is de zaal in gebruik als vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De gevel aan de Hofvijver is zeer sober uitgevoerd in donker en vlak metselwerk. Het interieur echter getuigt van een ongekende allure met unieke 17de-eeuwse plafondschilderingen. De Noenzaal werd oorspronkelijk gebruikt als vergaderzaal van de Gecommitteerde Raden, het uitvoerend college van de Staten van Holland. Deze zaal is in dezelfde tijd als de grote vergaderzaal gebouwd. De vier Dorische zuilen dragen de namen van de vier deugden waarop het Staatse gezag diende te berusten: liefde, getrouwheid, vrede en eendracht. Naast de zaal is de voormalige werkkamer van Johan de Witt. Ironisch genoeg kijkt de ruimte uit op de plek waar Johan de Witt in 1672 samen met zijn broer zijn tragisch lot onderging. The Plenaire zaal for de Staten van Holland and West-Friesland was built from a design by Pieter Post at the end of the 17 th century. Since 1848, the room has been used as meeting room of the Eerste Kamer der Staten- Generaal. The façade at the Hofvijver-side has been done frugally in dark and plane brickwork. The interior however, shows unprecedented style with unique 17 th century paintings on the ceilings. Originally, the Noenzaal was used as meeting room of the Commissioned Councils, the executive board of the Staten van Holland. This room was built at the same time as the large meeting room. The four Doric columns bear the names of the four virtues the authority of the States was to be based on: love, loyalty, peace and harmony. Next to this room is Johan de Witts former study. Ironically, this room overlooks the spot where Johan de Witt suffered his tragic fate together with his brother in Het voormalig ministerie van Justitie aan het Plein is ontworpen door architect Cornelis Hendrik Peters en werd gebouwd tussen 1876 en In het gebouw zijn diverse neoklassieke elementen terug te vinden zoals zuilen en beeldengroepen. In de Handelingenkamer is veel giet -en smeedijzer verwerkt, onder meer in de galerijen en de wenteltrap. Deze materialen konden gedurende de 19 de eeuw nog niet in Nederland worden gemaakt en werden daarom vanuit Engeland naar Den Haag verscheept. De architectuur van de Handelingenkamer wordt gekenmerkt door Chinese elementen. Er zijn diverse kleine drakenkoppen in de kamer aangebracht en er is gebruik gemaakt van oosterse kleuren, zoals rood en groen. De exotisch decoratie gaf het ministeriële gebouw de nodige status. In deze ruimte worden vergaderstukken opgeslagen. Handelingen zijn woordelijke verslagen van vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. De oudste handelingen stammen uit 1815, het jaar dat de Tweede Kamer werd opgericht. The former Ministry of Justice was designed by the architect Cornelis Hendrik Peters and was built between 1876 and A lot of cast iron and wrought iron has been incorporated in the Handelingenkamer, for example in the galleries and in the spiral staircase. In the 19 th century these materials could not be made in the Netherlands as yet and were therefore shipped to The Hague from England. The architecture of the Handelingenkamer is characterised by Chinese elements. Several small dragons heads turn up in the room and oriental colours have been used. The decoration was considered exotic and gave the ministerial building its necessary status. Handelingen (Proceedings) are verbatim records of the sessions of the Higher and Lower Houses of Parliament. These documents are stored in long rows in the bookcases along the walls. The oldest Proceedings date from 1815, the year in which the Lower House was created. Plenaire zaal en de Statenpassage ook open Plenaire zaal and Statenpassage also accessible

4 5 6 Mauritshuis Kabinet van de Koning Plein 29 Za u Zo u Korte Vijverberg 3 Za u & zondag Foyer, Shop, Brasserie, trappenhuis en onderdoorgang zijn gratis toegankelijk & Sunday Only the foyer, shop and café are free to visit. For visiting the museum rooms, you will be required to pay an entry fee. Het Mauritshuis is gebouwd in 1636 voor Johan Maurits van Nassau-Siegen, naar ontwerp van Jacob van Campen in samenwerking met Pieter Post. Het is een de meest perfecte voorbeelden van het Hollands classicisme. Deze stijl gaat terug op de regels van de klassieke Griekse en Romeinse architectuur. De gevels zijn voorzien van grote pilasters die twee verdiepingen beslaan, van basement tot dakrand. Het was voor het eerst dat deze kolossale orde in Holland werd toegepast. In 1704 brak er brand uit en het hele interieur ging in vlammen op. Tijdens de renovatie bleef de indeling van het gebouw ongewijzigd, maar de afwerking en inrichting werden aangepast aan de 18 de -eeuwse smaak. De grote zaal op de benedenverdieping de Gouden Zaal kreeg een rijke versiering in een late Lodewijk xiv-stijl met vergulde decoraties. De wanden en het plafond zijn versierd met allegorische voorstellingen. Het Mauritshuis is sinds 1822 een museum. The Mauritshuis was built in 1636 by Johan Maurits van Nassau, based on a design by Jacob van Campen and Pieter Post. It is the best example of Dutch classicism. This art style harks back to classic Greek and Roman architecture. The façades stand firm because of the large pillars that rise right up to the edge of the roof. It was the first time these kind of large pillars were used in Holland. As the result of a fire in 1704, the building and its interior went up in flames. During the renovation, the layout of the building remained unchanged, but the finishing and furnishing were adapted to 18 th century taste. The large hall on the ground floor the Gouden Zaal (Golden Hall) was richly decorated in a late-louis xiv style with gold-plated decorations. The walls and ceiling were also decorated with allegorical depictions. Today, the Mauritshuis is a museum. De oorspronkelijke bewoners van dit statige pand behoorden eeuwenlang tot de invloedrijkste families van Den Haag. Opdrachtgever voor de bouw in 1635 was Reynier Pauw, lid van de Hoge Raad. Het huidige aanzien dankt het huis aan een verbouwing en vergroting in 1724 door Johan van Schuylenburgh. Vanaf 1838 werd het pand bewoond door de Staatsman Groen van Prinsterer. Sinds 1914 is het pand in gebruik als het Kabinet van de Koningin. De indeling van het huis is naar 18 de -eeuws gebruik symmetrisch. De meest representatieve vertrekken bevinden zich op de bel-etage. Het interieur werd naar de toen heersende smaak en mode geheel afgewerkt in Lodewijk xiv-stijl. De linkervoorkamer is het meest weelderig. De zes schilderingen beelden verhalen uit die aan de Metamorphosen van Ovidius zijn ontleend. For centuries, the original inhabitants of this stately residence were among the most influential families in The Hague. Reynier Pauw, who requested the residence to be built, was a member of the Supreme Court. The building s current prestige is mainly thanks to the rebuilding and extensions that took place in 1724 by Johan van Schuylenburgh. From 1838, the building housed statesman Groen van Prinsterer. Since 1914, the property has been used as the Queen s office (now King). The layout of the house is in typical 18 th century fashion symmetric. The most interesting rooms are located on the first floor. The interior of these rooms was completely redesigned in a fashionable Louis xiv style. The front room on the left is the most luxurious. The six paintings depict stories that are derived from Ovid s Metamorphoses

5 7 8 NV Rotterdamsche Lloyd Huis van Europa Sebastiaansdoelen Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 5 Za u Korte Vijverberg 7 Za u Zo u Het internationale handelsverkeer was vroeger afhankelijk van grote transportbedrijven als de NV Rotterdamsche Lloyd, opgericht door de firma Ruys. De Rotterdamsche Lloyd verzorgde ook het verkeer van ambtenaren van en naar Nederlands-Indië. Haar Haagse filiaal werd vanaf 1932 gevestigd aan Korte Vijverberg 5. Het pand naar ontwerp van Cornelis Elffers had een interieur in Art Deco stijl. Het glas-in-loodraam in het trappenhuis toont de wapens van de verschillende reisbestemmingen (van Batavia tot Rio de Janeiro). Boven de ingang staat een sculptuur van een voorname Javaanse dame die in de ene hand een schip draagt en met de andere uitziet naar de verte. Deze dame symboliseert Insulindes roepende stem. Onder de dakrand van het gebouw bevindt zich een fries met prachtige terracottareliëfs. Het zijn personificaties van de reisbestemmingen van de Lloyd, waaronder: Batavia, Belawan en Sabang. International trade was dependent on large transport companies such as the NV Rotterdamsche Lloyd, which was founded by the Ruys company. The Rotterdamsche Lloyd also took care of the transport of civil servants from and to the Dutch East Indies. The Hague branch was established in 1932 along the Korte Vijverberg 5. The building designed by Cornelis Elffers has an Art Deco-style interior. The stained-glass window in the stairwell depicts coats of arms of several travel destinations (from Batavia to Rio de Janeiro), a sign that Lloyd reached all corners of the world. Above the entranceway, a sculpture depicts the prominent Javanese lady who carries a vessel in one hand and uses her other hand to peek into the distance. She is the symbol of the Insulindes crying voice. Situated beneath the eaves of the building is a frieze with beautiful terracotta reliefs. They personify the Lloyd travel destinations, including Batavia, Belawan, and Sabang. Dit monumentale pand is gebouwd in 1636 door Arent van s-gravesande, als clubgebouw voor het Sint Sebastiaans Schuttersgilde. De Sebastiaansschutters hadden zich in de loop van de 16 de eeuw ontwikkeld van een groep handboogschutters tot een zwaar bewapende burgerwacht. Voor de bouw van de Doelen werd de grond van hun schietbanen langs de Hofvijver verkocht. Het hoekpand, ook bekend als de Nieuwe Doelen, moest een waardige tegenhanger vormen van het nabijgelegen Mauritshuis. Het pand is gebouwd in de Hollands classicistische stijl. De 17 de -eeuwse bogen en zuilen in de hal, de 18 de -eeuwse stucplafonds en de monumentale trap zijn bewaard gebleven. In 1795 werd het Sebastiaans Schuttersgilde ontbonden. Tegenwoordig is het pand in gebruik als Haags Historisch Museum. This monumental building was built in 1636 by Arent van s-gravesande as a club house for the Sint Sebastiaans Archery Guild. During the 16 th century, the Sebastiaans archers evolved themselves from a group of archers into a heavily armed militia. In order to fund the costs of the Sebastiaansdoelen s construction, the terrain alongside the Hofvijver on which their shooting ranges were located had to be sold. The corner building, also known as the Nieuwe Doelen, had to form a worthy counterpart to the nearby located Mauritshuis. The property was built in the Dutch Classicist style. The 17 th century arches and columns in the hall, the 18 th century stucco ceilings, and monumental staircase have all been preserved. In 1795, the Sebastiaans Archery Guild was dissolved. Today, the building is used by the Hague Historical Museum. & zondag Tentoonstelling Op t Duin & Sunday Exhibition Op t Duin

6 de-eeuws woonhuis Open Universiteit Nederland Duits-Evangelische Kerk Lange Houtstraat 11 Bleijenburg 5 Dit voormalige woonhuis dateert van omstreeks In 1731 werd het pand in Lodewijk xiv-stijl verbouwd. Uit die tijd stammen de statietrap en de prachtige stookplaats in de Prins Clauszaal. Pas in 1902 is de statietrap verlengd tot de tweede verdieping. In de 18 de eeuw zijn ook de stucplafonds aangepast en de luiken voor de ramen aangebracht. Het huis werd in 1937 verkocht aan het Ministerie van Oorlog. Bij de aanpassingen voor de nieuwe functie van het gebouw zijn veel stookplaatsen en stucplafonds verdwenen. In 1956 kwam het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het pand. Er werd een werkkamer aan Prins Claus ter beschikking gesteld voor zijn werk voor Ontwikkelingssamenwerking. Nu is het pand verhuurd aan de Open Universiteit Nederland die het in gebruik heeft als studiecentrum. This former residence dates back to around In 1731, the building was renovated in Louis xiv style. The main staircase and the magnificent fireplace in the Prince Claus hall also date back to that period. It wasn t until 1902 that the staircase was extended to the second floor. In the 18 th century, alterations were made to the stucco ceilings, and shutters were attached to the windows. The residence was eventually sold to the Dutch War Office in As a result of adjustments that had to be made to suit the building s new function, many of the fireplaces and stucco ceilings were dismantled. In 1956, the Ministry of Foreign Affairs moved into the building. They allocated a study room to Prince Claus for his development aid work. The building is currently leased to the Open University of the Netherlands. Dit neogotisch kerkgebouw uit is ontworpen door H. Wentzel uit Berlijn in opdracht van de Deutsche Evangelische Gemeinde. De kerk is met de voorgevel opgenomen in de straatwand. De voorgevel eindigt als een trapgevel met pinakelbekroningen. De bakstenen toren heeft een vierkante onderbouw met op elke hoek pinakels. In de achthoekige bovenbouw zijn galmgaten opgenomen met hardstenen neogotische omlijstingen. De torenspits is voorzien een gotisch ornament in de vorm van een bloem. De ingangspartij heeft een deur met rijk siersmeedwerk. Het portaal wordt bekroond door een driehoekig gevelelement. In de rechter-zijgevel zijn drie hoge neogotische spitsboogvensters. Het interieur is in de vrij zeldzame stukadoorsgotiek uitgevoerd. De houten ribgewelven en de bladkapitelen zijn gestukadoord. De neogotische inventaris is grotendeels bewaard gebleven. This neo-gothic church dates back to 1860/1861 and was designed by H. Wentzel from Berlin. It was commissioned by the Deutsche Evangelische Gemeinde (German Evangelical Congregation). The church has been incorporated into the street wall. The top of the front wall consists of a stepped gable that is crowned by pinnacles. The church s brick tower has a square substructure with pinnacles on each corner. The belfry windows have been incorporated into the octagonal superstructure, and are framed by neo-gothic bluestone. The spire is covered by a Gothic ornament in the shape of a flower. The entrance door is decorated with rich ornamental ironwork, and the portal is rounded off with a triangular cladding element. There are three tall neo-gothic windows in the wall on the right-hand side. The interior is decorated in a rare neo-gothic style. The wooden ribbed vaults and leaf capitals are done in a stucco style

7 TERRAZZO TERRAZZO 11 Patriciërshuis Koninklijk Instituut van Ingenieurs Prinsessegracht 23 Terrazzo is een vloerafwerking die bestaat uit (marmer)korrels die in cement of klei zijn gedrukt. Na droging wordt de vloer gepolijst. Terrazzo is het Italiaanse woord voor terras. Een mooi voorbeeld van een terrazzovloer is te vinden in de Passage van Giovanni Batista Gobeschi. Hij was één van de eerste terrazzowerkers, die vanuit Italië naar Nederland trok. Terrazzo is a floor finish comprising (marble) grit pressed into cement or clay. After drying, the floor is polished. Terrazzo is the Italian word for terrace. A fine example of a terrazzo floor can be seen in the Passage. This floor was made by Giovanni Battista Gobeschi at the end of the 19th century. He was among the first terrazzo experts to migrate from Italy to the Netherlands. Dit tussen 1726 en 1728 gebouwde patriciërshuis kwam in 1919 in eigendom van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Dit is het enige pand aan de Prinsessegracht waarvan de ingang niet in het midden is geplaatst. Zodoende heeft het op de bel-etage een dwarsgang. Het huidige beeld wordt sterk bepaald door verbouwingen in de 19 de eeuw en in Het trappenhuis met rijk Lodewijk xiv-stucwerk is uit de bouwtijd. Aan de voorkant ligt de ruime Presidentkamer met een rijk versierd plafond en een historische schouwmantel. Aan de achterkant liggen de Stevinkamer en de Conradkamer die zijn ontstaan uit de Kleine Zaal. Op de eerste verdieping bevinden zich de Molkamer met prachtig wandbespanningen en de kleinere Van Leeuwenhoekkamer en Huygenskamer. Om de bibliotheek te kunnen huisvesten werd de dakkap een meter hoger geplaatst. De bibliotheek biedt een schitterend uitzicht op het Malieveld en het Haagse Bos. Built between 1726 and 1728, this patrician mansion became the property of the Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (Royal Institute for Engineers) in This is the only building on the Prinsessegracht where the entrance is not centrally placed. Instead, it has a transverse passage on the first floor. Its current appearance is the result of several renovations during the 19 th century and in The staircase, with its rich Luis xiv-style plasterwork, dates back to the time of the building s construction. At the front of the building is the spacious President Room with its beautifully decorated ceiling and a historical mantelpiece. At the back are the Stevin Room and the Conrad Room. Both of these rooms originate from the Small Room. Another three rooms are located on the first floor. These are the Mol Room with its battened walls, the small Van Leeuwenhoek Room, and the Huygens Room. Vanaf 14.00u kinderactiviteit over vliegtuig- en bruggenbouw From activities for children 25

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 September 2015 - February 2016 Nederlands / English This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 city maps included Shop the world most exclusive brands, such as Burberry, Salvatore Ferragamo,

Nadere informatie

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents grachtenhuizen Houses on the Amsterdam Canals Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents Gefotografeerd door Photographed by Arjan

Nadere informatie

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com NL Wandelen in Den Haag NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu www.denhaag.com 1 Wandelen in Den Haag Negen eeuwen Haagse architectuur Welkom in Den Haag, al meer

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members!

Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members! Colofon Van de voorzitter Het Crommelin Journal is een uitgave van de Stichting Familie Crommelin. Het Crommelin Journal verschijnt twee keer per jaar in het voorjaar en najaar. Het Crommelin Journal wordt

Nadere informatie

Kunstroute Artwork tour Wageningen Campus

Kunstroute Artwork tour Wageningen Campus Kunstroute Artwork tour Wageningen Campus September 2012 Introductie Introduction Wageningen UR (University & Research centre) heeft altijd veel aandacht en interesse gehad voor beeldende kunst op haar

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Crommelin Journaal. Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl

Crommelin Journaal. Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl Crommelin Journaal Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl Crommelin Journaal pagina 1 van 21 CROMMELIN JOURNAAL NAJAAR 2004 Lieve Familieleden

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913.

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. Perth WA November 2010 Volume 42 Issue 9 The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. In 1945 it was badly damaged

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring nieuwe boeken / new books Wim Gijzen Een bezoek aan alle 863 gemeenten in Nederland - 1972 p. 1-3 Jan Kersschot Bodyscapes p. 4-5 Ryan Mendoza Amerikkka

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Huurprijs: 8.900,- per maand Description General information UNIQUE VILLA FOR RENT ON A UNIQUE LOCATION, situated on a very small distance from Amsterdam, Schiphol

Nadere informatie

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen De Lelijke Tijd Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen Inleiding De nationale Open Monumentendag vindt dit jaar in Velsen plaats op zondag 12 september. Het landelijke thema De smaak van de 19de

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

Diss marches on toward integration

Diss marches on toward integration weekblad van de technische universiteit Delft 01 TUDELTA.26 New book on eco-cities Vincent Mentzel: cultural professor TU Deze week in Delta SCIENCE:04 INTERVIEW: 10 NIEUWS: 03 INTERNATIONAL: 07 REPORTAGE:

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

On Wednesday, August 13,

On Wednesday, August 13, Our Centenary Celebration PAGE 12 VOL. 100 NO. 9 18 SEPTEMBER 2014 My Belgian Waffle Story PAGE 17 The Belgian Connection Destruction of Leuven PAGE 19 No More War PAGE 22 Onder de Hoge Bescherming van

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

Building Conservation Publications 2012. Department AE + T Section RMIT

Building Conservation Publications 2012. Department AE + T Section RMIT Building Conservation Publications 2012 Department AE + T Section RMIT Introduction The chair of Building Conservation is one of the chairs within the RMIT-section of the department of Architectural Engineering

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie