Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag Nieuwe Kerk Spui Luchtwachttoren Zwarte Pad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015. 65 48. Nieuwe Kerk Spui 175. 73 55. Luchtwachttoren Zwarte Pad"

Transcriptie

1 Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015 Overzicht deelnemende monumenten Pagina # Monument Pagina # Monument Ridderzaal Binnenhof Kelder Ridderzaal Binnenhof 8a Eerste Kamer der Staten Generaal Binnenhof Voormalig ministerie van Justitie Lange Poten Mauritshuis Plein Kabinet van de Koning Korte Vijverberg NV Rotterdamsche Lloyd Korte Vijverberg Sebastiaansdoelen Korte Vijverberg de-eeuws woonhuis Lange Houtstraat Duits-Evangelische Kerk Bleijenburg Patriciërshuis Prinsessegracht Patriciërshuis Prinsessegracht s-gravenhaagsche Stadsrijschool Kazernestraat Sociëteit De Vereeniging Kazernestraat 38b Rusthof Parkstraat 41 t/m Jacobus de Meerdere Kerk Parkstraat 65a Kloosterkerk Lange Voorhout Het Pageshuis Lange Voorhout Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Monuments open to the Public Huis Huguetan Lange Voorhout Patriciërshuis Lange Voorhout Woonhuis van Pieter de Swart Lange Vijverberg Nederlandsche Handelsmaatschappij Kneuterdijk Johan de Witthuis Kneuterdijk Paleis Kneuterdijk Kneuterdijk Gevangenpoort Buitenhof Galerij Prins Willem v Buitenhof Doopsgezinde Kerk Paleisstraat de-eeuws winkel-woonhuis Noordeinde Waals Hervormde Gemeente Noordeinde Oude Mannenhuis Oude Molstraat Willibrordushuis Oude Molstraat Oud-Katholieke Kerk H.H. Jacobus en Augustinus Juffrouw Idastraat Kantoor van de Nederlanden van 1845 Kerkplein Nutsspaarbank Riviervismarkt 4 en Heilige Teresia van Avila Westeinde Hooftshofje Assendelftstraat Pagina # Monument Pagina # Monument Hofje van Nieuwkoop Warmoezierstraat Voormalig Duinwaterleidingbedrijf Buitenom Patriciërshuis Prinsegracht Hof van Wouw Lange Beestenmarkt Distilleerderij Van Kleef Lange Beestenmarkt Evangelisch-Lutherse Kerk Lutherse Burgwal Het Heilige Geesthofje Paviljoensgracht Dunne Bierkade Historisch tuinencomplex Dunne Bierkade 20c (poortje) Haagsche Stoomboot Maatschappij Dunne Bierkade R.K. Kerk van de Heilige Martha Hoefkade Nieuwe Kerk Spui Nirwana Benoordenhoutseweg Heilige Paschalis Baylonkerk Wassenaarseweg Theekoepel Landgoed Oostduin- Arendsdorp Wassenaarseweg Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan Bunker Commandopost Badhuisweg (kruising Nieuwe Parklaan) Nieuwe Badkapel Nieuwe Parklaan Luchtwachttoren Zwarte Pad Vuurtoren van Scheveningen Zeekant Bunker, Groepsschuilplaats type 622 Strandweg Oude Kerk Keizerstraat Eben Haëzerkerk Keizerstraat Begraafplaats Ter Navolging Prins Willemstraat/Scheveningseweg Derde Ambachtsschool Zwaardstraat de-eeuwse villa Scheveningseweg Heilige Antonius Abt Scheveningseweg Begraafplaats St. Petrus Banden Kerkhoflaan Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan Joodse Begraafplaats Scheveningseweg 21a/hoek Burg. Patijnlaan Maranathakerk 2de Sweelinckstraat Noorderkerk Schuytstraat Haagsche Commissie Bank, De Tempel Prins Hendrikstraat Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Elandstraat Zwembad De Regentes Weimarstraat Heilige Familiekerk Kamperfoelieplein Begraafplaats Oud Eik en Duinen Laan van Eik en Duinen Bethlehemkerk Laan van Meerdervoort Papaverhof Papaverhof/Klimopstraat Heilige Pastoor van Arskerk Aaltje Noordewier straat Bunkercomplex Kijkduin Bunker op het schijnvliegveld Ockenburg Villa Ockenburgh Monsterseweg Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Loosduinse Hoofdstraat Abdijkerk Willem iii straat Molen De Korenaer Margaretha van Hennebergweg Het Loosduins Museum De Korenschuur Margaretha van Hennebergweg 2a 12 13

2 1 Centrum/ Open Monumenten 2 Ridderzaal Kelder Ridderzaal Prodemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat Binnenhof 14 Za u Binnenhof 8a Zo u De Ridderzaal is ingericht in de opstelling voor Prinsjesdag The Ridderzaal is decorated for the joint session of the States General (Prinsjesdag) De oudste delen van de Ridderzaal dateren uit het midden van de 13 de eeuw. Floris iv en Willem ii startten met de bouw van een grafelijke residentie. Floris v voltooide tussen 1290 en 1295 het complex met de bouw van de Grote Zaal (nu Ridderzaal). In haar grandeur was de zaal duidelijk het symbool van de vorstelijke macht. De Ridderzaal kreeg in 1904 haar definitieve bestemming als troonzaal. Op de derde dinsdag van september leest koning Willem-Alexander hier de troonrede voor. Wie nu de Ridderzaal binnenkomt, ziet een indrukwekkende houten kap en een enorme schouw. Het tovert een romantisch beeld voor ogen van stoere ridders die zich aan lange tafels tegoed doen aan een rijke dis, terwijl een haardvuur hoog opvlamt. Schijn bedriegt: het uiterlijk van de zaal is het resultaat van een verbouwing uit De glas-in-loodvensters tonen de wapens van de belangrijkste handelssteden van ons land. In the mid-13 th, Floris iv and Willem ii started constructing a permanent residence for the Counts of Holland. After building the Grote Zaal (Great Hall) between 1290 and 1295, Floris v finished work on the structure. With all its grandeur, the hall became the definitive symbol for people of royalty. But it wasn t until 1904 that the Ridderzaal acquired its status as a throne room. Every year, on the third Tuesday of September, King Willem-Alexander holds his speech in this throne room. The first thing one notices upon entering the Ridderzaal are the impressive wooden roof and the enormous fireplace. It conjures up a romantic image of gallant knights enjoying a sumptuous banquet at long tables, with huge flames rising up from the fireplace. Unfortunately, appearances can be deceiving. The appearance of the present hall is due to large-scale renovations in Onder de Ridderzaal bevindt zich een 13 de -eeuwse kelder. De bakstenen kruisribgewelven staan op natuurstenen pijlers. Voor de Ridderzaal zijn in 1904 in opdracht van architect Pierre Cuypers, 31 wollen wandkleden door de Deventer Tapijtfabrieken geknoopt. Slechts drie van deze kleden zijn bewaard gebleven. Eén hiervan is hier te bezichtigen. ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) gebruikt de kelderruimte als tentoonstellingsruimte. ProDemos is een Nederlandse stichting op het gebied van burgerschap, rechtsstaat en democratie. De stichting informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. In de kelder is een model van de stoet van de Gouden Koets opgesteld. Dit model is in 1956 met veel oog voor detail vervaardigd door de Joop Geesink Studio s/dollywood. Beneath the Ridderzaal lies a 13 th -century cellar. The brick groined vaults are supported by stone pillars. In 1904 Pierre Cuypers ordered 31 woolen carpets for the Ridderzaal. These were manufactured by the Deventer Tapijtfabrieken. Only 3 of these carpets are preserved. One is on display in this cellar. ProDemos (the House of Democracy and the Rule of Law) uses these rooms as an exhibition space. ProDemos is a Dutch foundation for citizenship, the rule of law and democracy. It informs citizens about the constitutional state and stimulates them to play an active role within this state. A large-scale model of the Gouden Koets (Golden Carriage) that the King uses every year for his journey to the Ridderzaal is arranged here. This model is meticulously made by Joop Geesink Studio s/dollywood. & zondag De kelder bevindt zich rechts van de Ridderzaal & Sunday The cellar is located to the right of the Ridderzaal

3 3 4 Eerste Kamer der Staten Generaal Voormalig ministerie van Justitie Tweede Kamer der Staten Generaal (Handelingenkamer) Binnenhof Za u Lange Poten 4 Geopend zijn de Plenaire zaal en de Noenzaal Open to the public: Plenaire zaal and Noenzaal Eind 17 de eeuw is naar ontwerp van Pieter Post de Plenaire zaal gebouwd voor de Staten van Holland en West-Friesland. Sinds 1848 is de zaal in gebruik als vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De gevel aan de Hofvijver is zeer sober uitgevoerd in donker en vlak metselwerk. Het interieur echter getuigt van een ongekende allure met unieke 17de-eeuwse plafondschilderingen. De Noenzaal werd oorspronkelijk gebruikt als vergaderzaal van de Gecommitteerde Raden, het uitvoerend college van de Staten van Holland. Deze zaal is in dezelfde tijd als de grote vergaderzaal gebouwd. De vier Dorische zuilen dragen de namen van de vier deugden waarop het Staatse gezag diende te berusten: liefde, getrouwheid, vrede en eendracht. Naast de zaal is de voormalige werkkamer van Johan de Witt. Ironisch genoeg kijkt de ruimte uit op de plek waar Johan de Witt in 1672 samen met zijn broer zijn tragisch lot onderging. The Plenaire zaal for de Staten van Holland and West-Friesland was built from a design by Pieter Post at the end of the 17 th century. Since 1848, the room has been used as meeting room of the Eerste Kamer der Staten- Generaal. The façade at the Hofvijver-side has been done frugally in dark and plane brickwork. The interior however, shows unprecedented style with unique 17 th century paintings on the ceilings. Originally, the Noenzaal was used as meeting room of the Commissioned Councils, the executive board of the Staten van Holland. This room was built at the same time as the large meeting room. The four Doric columns bear the names of the four virtues the authority of the States was to be based on: love, loyalty, peace and harmony. Next to this room is Johan de Witts former study. Ironically, this room overlooks the spot where Johan de Witt suffered his tragic fate together with his brother in Het voormalig ministerie van Justitie aan het Plein is ontworpen door architect Cornelis Hendrik Peters en werd gebouwd tussen 1876 en In het gebouw zijn diverse neoklassieke elementen terug te vinden zoals zuilen en beeldengroepen. In de Handelingenkamer is veel giet -en smeedijzer verwerkt, onder meer in de galerijen en de wenteltrap. Deze materialen konden gedurende de 19 de eeuw nog niet in Nederland worden gemaakt en werden daarom vanuit Engeland naar Den Haag verscheept. De architectuur van de Handelingenkamer wordt gekenmerkt door Chinese elementen. Er zijn diverse kleine drakenkoppen in de kamer aangebracht en er is gebruik gemaakt van oosterse kleuren, zoals rood en groen. De exotisch decoratie gaf het ministeriële gebouw de nodige status. In deze ruimte worden vergaderstukken opgeslagen. Handelingen zijn woordelijke verslagen van vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. De oudste handelingen stammen uit 1815, het jaar dat de Tweede Kamer werd opgericht. The former Ministry of Justice was designed by the architect Cornelis Hendrik Peters and was built between 1876 and A lot of cast iron and wrought iron has been incorporated in the Handelingenkamer, for example in the galleries and in the spiral staircase. In the 19 th century these materials could not be made in the Netherlands as yet and were therefore shipped to The Hague from England. The architecture of the Handelingenkamer is characterised by Chinese elements. Several small dragons heads turn up in the room and oriental colours have been used. The decoration was considered exotic and gave the ministerial building its necessary status. Handelingen (Proceedings) are verbatim records of the sessions of the Higher and Lower Houses of Parliament. These documents are stored in long rows in the bookcases along the walls. The oldest Proceedings date from 1815, the year in which the Lower House was created. Plenaire zaal en de Statenpassage ook open Plenaire zaal and Statenpassage also accessible

4 5 6 Mauritshuis Kabinet van de Koning Plein 29 Za u Zo u Korte Vijverberg 3 Za u & zondag Foyer, Shop, Brasserie, trappenhuis en onderdoorgang zijn gratis toegankelijk & Sunday Only the foyer, shop and café are free to visit. For visiting the museum rooms, you will be required to pay an entry fee. Het Mauritshuis is gebouwd in 1636 voor Johan Maurits van Nassau-Siegen, naar ontwerp van Jacob van Campen in samenwerking met Pieter Post. Het is een de meest perfecte voorbeelden van het Hollands classicisme. Deze stijl gaat terug op de regels van de klassieke Griekse en Romeinse architectuur. De gevels zijn voorzien van grote pilasters die twee verdiepingen beslaan, van basement tot dakrand. Het was voor het eerst dat deze kolossale orde in Holland werd toegepast. In 1704 brak er brand uit en het hele interieur ging in vlammen op. Tijdens de renovatie bleef de indeling van het gebouw ongewijzigd, maar de afwerking en inrichting werden aangepast aan de 18 de -eeuwse smaak. De grote zaal op de benedenverdieping de Gouden Zaal kreeg een rijke versiering in een late Lodewijk xiv-stijl met vergulde decoraties. De wanden en het plafond zijn versierd met allegorische voorstellingen. Het Mauritshuis is sinds 1822 een museum. The Mauritshuis was built in 1636 by Johan Maurits van Nassau, based on a design by Jacob van Campen and Pieter Post. It is the best example of Dutch classicism. This art style harks back to classic Greek and Roman architecture. The façades stand firm because of the large pillars that rise right up to the edge of the roof. It was the first time these kind of large pillars were used in Holland. As the result of a fire in 1704, the building and its interior went up in flames. During the renovation, the layout of the building remained unchanged, but the finishing and furnishing were adapted to 18 th century taste. The large hall on the ground floor the Gouden Zaal (Golden Hall) was richly decorated in a late-louis xiv style with gold-plated decorations. The walls and ceiling were also decorated with allegorical depictions. Today, the Mauritshuis is a museum. De oorspronkelijke bewoners van dit statige pand behoorden eeuwenlang tot de invloedrijkste families van Den Haag. Opdrachtgever voor de bouw in 1635 was Reynier Pauw, lid van de Hoge Raad. Het huidige aanzien dankt het huis aan een verbouwing en vergroting in 1724 door Johan van Schuylenburgh. Vanaf 1838 werd het pand bewoond door de Staatsman Groen van Prinsterer. Sinds 1914 is het pand in gebruik als het Kabinet van de Koningin. De indeling van het huis is naar 18 de -eeuws gebruik symmetrisch. De meest representatieve vertrekken bevinden zich op de bel-etage. Het interieur werd naar de toen heersende smaak en mode geheel afgewerkt in Lodewijk xiv-stijl. De linkervoorkamer is het meest weelderig. De zes schilderingen beelden verhalen uit die aan de Metamorphosen van Ovidius zijn ontleend. For centuries, the original inhabitants of this stately residence were among the most influential families in The Hague. Reynier Pauw, who requested the residence to be built, was a member of the Supreme Court. The building s current prestige is mainly thanks to the rebuilding and extensions that took place in 1724 by Johan van Schuylenburgh. From 1838, the building housed statesman Groen van Prinsterer. Since 1914, the property has been used as the Queen s office (now King). The layout of the house is in typical 18 th century fashion symmetric. The most interesting rooms are located on the first floor. The interior of these rooms was completely redesigned in a fashionable Louis xiv style. The front room on the left is the most luxurious. The six paintings depict stories that are derived from Ovid s Metamorphoses

5 7 8 NV Rotterdamsche Lloyd Huis van Europa Sebastiaansdoelen Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 5 Za u Korte Vijverberg 7 Za u Zo u Het internationale handelsverkeer was vroeger afhankelijk van grote transportbedrijven als de NV Rotterdamsche Lloyd, opgericht door de firma Ruys. De Rotterdamsche Lloyd verzorgde ook het verkeer van ambtenaren van en naar Nederlands-Indië. Haar Haagse filiaal werd vanaf 1932 gevestigd aan Korte Vijverberg 5. Het pand naar ontwerp van Cornelis Elffers had een interieur in Art Deco stijl. Het glas-in-loodraam in het trappenhuis toont de wapens van de verschillende reisbestemmingen (van Batavia tot Rio de Janeiro). Boven de ingang staat een sculptuur van een voorname Javaanse dame die in de ene hand een schip draagt en met de andere uitziet naar de verte. Deze dame symboliseert Insulindes roepende stem. Onder de dakrand van het gebouw bevindt zich een fries met prachtige terracottareliëfs. Het zijn personificaties van de reisbestemmingen van de Lloyd, waaronder: Batavia, Belawan en Sabang. International trade was dependent on large transport companies such as the NV Rotterdamsche Lloyd, which was founded by the Ruys company. The Rotterdamsche Lloyd also took care of the transport of civil servants from and to the Dutch East Indies. The Hague branch was established in 1932 along the Korte Vijverberg 5. The building designed by Cornelis Elffers has an Art Deco-style interior. The stained-glass window in the stairwell depicts coats of arms of several travel destinations (from Batavia to Rio de Janeiro), a sign that Lloyd reached all corners of the world. Above the entranceway, a sculpture depicts the prominent Javanese lady who carries a vessel in one hand and uses her other hand to peek into the distance. She is the symbol of the Insulindes crying voice. Situated beneath the eaves of the building is a frieze with beautiful terracotta reliefs. They personify the Lloyd travel destinations, including Batavia, Belawan, and Sabang. Dit monumentale pand is gebouwd in 1636 door Arent van s-gravesande, als clubgebouw voor het Sint Sebastiaans Schuttersgilde. De Sebastiaansschutters hadden zich in de loop van de 16 de eeuw ontwikkeld van een groep handboogschutters tot een zwaar bewapende burgerwacht. Voor de bouw van de Doelen werd de grond van hun schietbanen langs de Hofvijver verkocht. Het hoekpand, ook bekend als de Nieuwe Doelen, moest een waardige tegenhanger vormen van het nabijgelegen Mauritshuis. Het pand is gebouwd in de Hollands classicistische stijl. De 17 de -eeuwse bogen en zuilen in de hal, de 18 de -eeuwse stucplafonds en de monumentale trap zijn bewaard gebleven. In 1795 werd het Sebastiaans Schuttersgilde ontbonden. Tegenwoordig is het pand in gebruik als Haags Historisch Museum. This monumental building was built in 1636 by Arent van s-gravesande as a club house for the Sint Sebastiaans Archery Guild. During the 16 th century, the Sebastiaans archers evolved themselves from a group of archers into a heavily armed militia. In order to fund the costs of the Sebastiaansdoelen s construction, the terrain alongside the Hofvijver on which their shooting ranges were located had to be sold. The corner building, also known as the Nieuwe Doelen, had to form a worthy counterpart to the nearby located Mauritshuis. The property was built in the Dutch Classicist style. The 17 th century arches and columns in the hall, the 18 th century stucco ceilings, and monumental staircase have all been preserved. In 1795, the Sebastiaans Archery Guild was dissolved. Today, the building is used by the Hague Historical Museum. & zondag Tentoonstelling Op t Duin & Sunday Exhibition Op t Duin

6 de-eeuws woonhuis Open Universiteit Nederland Duits-Evangelische Kerk Lange Houtstraat 11 Bleijenburg 5 Dit voormalige woonhuis dateert van omstreeks In 1731 werd het pand in Lodewijk xiv-stijl verbouwd. Uit die tijd stammen de statietrap en de prachtige stookplaats in de Prins Clauszaal. Pas in 1902 is de statietrap verlengd tot de tweede verdieping. In de 18 de eeuw zijn ook de stucplafonds aangepast en de luiken voor de ramen aangebracht. Het huis werd in 1937 verkocht aan het Ministerie van Oorlog. Bij de aanpassingen voor de nieuwe functie van het gebouw zijn veel stookplaatsen en stucplafonds verdwenen. In 1956 kwam het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het pand. Er werd een werkkamer aan Prins Claus ter beschikking gesteld voor zijn werk voor Ontwikkelingssamenwerking. Nu is het pand verhuurd aan de Open Universiteit Nederland die het in gebruik heeft als studiecentrum. This former residence dates back to around In 1731, the building was renovated in Louis xiv style. The main staircase and the magnificent fireplace in the Prince Claus hall also date back to that period. It wasn t until 1902 that the staircase was extended to the second floor. In the 18 th century, alterations were made to the stucco ceilings, and shutters were attached to the windows. The residence was eventually sold to the Dutch War Office in As a result of adjustments that had to be made to suit the building s new function, many of the fireplaces and stucco ceilings were dismantled. In 1956, the Ministry of Foreign Affairs moved into the building. They allocated a study room to Prince Claus for his development aid work. The building is currently leased to the Open University of the Netherlands. Dit neogotisch kerkgebouw uit is ontworpen door H. Wentzel uit Berlijn in opdracht van de Deutsche Evangelische Gemeinde. De kerk is met de voorgevel opgenomen in de straatwand. De voorgevel eindigt als een trapgevel met pinakelbekroningen. De bakstenen toren heeft een vierkante onderbouw met op elke hoek pinakels. In de achthoekige bovenbouw zijn galmgaten opgenomen met hardstenen neogotische omlijstingen. De torenspits is voorzien een gotisch ornament in de vorm van een bloem. De ingangspartij heeft een deur met rijk siersmeedwerk. Het portaal wordt bekroond door een driehoekig gevelelement. In de rechter-zijgevel zijn drie hoge neogotische spitsboogvensters. Het interieur is in de vrij zeldzame stukadoorsgotiek uitgevoerd. De houten ribgewelven en de bladkapitelen zijn gestukadoord. De neogotische inventaris is grotendeels bewaard gebleven. This neo-gothic church dates back to 1860/1861 and was designed by H. Wentzel from Berlin. It was commissioned by the Deutsche Evangelische Gemeinde (German Evangelical Congregation). The church has been incorporated into the street wall. The top of the front wall consists of a stepped gable that is crowned by pinnacles. The church s brick tower has a square substructure with pinnacles on each corner. The belfry windows have been incorporated into the octagonal superstructure, and are framed by neo-gothic bluestone. The spire is covered by a Gothic ornament in the shape of a flower. The entrance door is decorated with rich ornamental ironwork, and the portal is rounded off with a triangular cladding element. There are three tall neo-gothic windows in the wall on the right-hand side. The interior is decorated in a rare neo-gothic style. The wooden ribbed vaults and leaf capitals are done in a stucco style

7 TERRAZZO TERRAZZO 11 Patriciërshuis Koninklijk Instituut van Ingenieurs Prinsessegracht 23 Terrazzo is een vloerafwerking die bestaat uit (marmer)korrels die in cement of klei zijn gedrukt. Na droging wordt de vloer gepolijst. Terrazzo is het Italiaanse woord voor terras. Een mooi voorbeeld van een terrazzovloer is te vinden in de Passage van Giovanni Batista Gobeschi. Hij was één van de eerste terrazzowerkers, die vanuit Italië naar Nederland trok. Terrazzo is a floor finish comprising (marble) grit pressed into cement or clay. After drying, the floor is polished. Terrazzo is the Italian word for terrace. A fine example of a terrazzo floor can be seen in the Passage. This floor was made by Giovanni Battista Gobeschi at the end of the 19th century. He was among the first terrazzo experts to migrate from Italy to the Netherlands. Dit tussen 1726 en 1728 gebouwde patriciërshuis kwam in 1919 in eigendom van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Dit is het enige pand aan de Prinsessegracht waarvan de ingang niet in het midden is geplaatst. Zodoende heeft het op de bel-etage een dwarsgang. Het huidige beeld wordt sterk bepaald door verbouwingen in de 19 de eeuw en in Het trappenhuis met rijk Lodewijk xiv-stucwerk is uit de bouwtijd. Aan de voorkant ligt de ruime Presidentkamer met een rijk versierd plafond en een historische schouwmantel. Aan de achterkant liggen de Stevinkamer en de Conradkamer die zijn ontstaan uit de Kleine Zaal. Op de eerste verdieping bevinden zich de Molkamer met prachtig wandbespanningen en de kleinere Van Leeuwenhoekkamer en Huygenskamer. Om de bibliotheek te kunnen huisvesten werd de dakkap een meter hoger geplaatst. De bibliotheek biedt een schitterend uitzicht op het Malieveld en het Haagse Bos. Built between 1726 and 1728, this patrician mansion became the property of the Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (Royal Institute for Engineers) in This is the only building on the Prinsessegracht where the entrance is not centrally placed. Instead, it has a transverse passage on the first floor. Its current appearance is the result of several renovations during the 19 th century and in The staircase, with its rich Luis xiv-style plasterwork, dates back to the time of the building s construction. At the front of the building is the spacious President Room with its beautifully decorated ceiling and a historical mantelpiece. At the back are the Stevin Room and the Conrad Room. Both of these rooms originate from the Small Room. Another three rooms are located on the first floor. These are the Mol Room with its battened walls, the small Van Leeuwenhoek Room, and the Huygens Room. Vanaf 14.00u kinderactiviteit over vliegtuig- en bruggenbouw From activities for children 25

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG

For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG P02 R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 P03 P04 Een uniek pand, een unieke kans P08 Luxueus in elk detail P12 Een bijzondere geschiedenis P14 Een internationale omgeving

Nadere informatie

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k.

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k. TE KOOP Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage 795.000 k.k. KENMERKEN Prijs 795.000 k.k. Postcode 2596JA Ligging Beschutte ligging, In bosrijke omgeving Woningtype Herenhuis Woonruimte 270m² Kamers 9 Oplevering

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Omschrijving: ZEER LAAG BIEDPRIJS EN ZEER RUIM OPGEZET APPARTEMENTOP TOP LOACATIE MIDDE IN HET LEVENDIGE CENTRUM VAN AMSTERDAM!! MET MAGNEFIEK DAKTERRAS!!EIGENGROND!!

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag 1.950,- p.m. ex. g/w/l Noordwijkselaan 8, Kijkduin Prachtig gelegen, goed onderhouden, romantische riet gedekte halfvrijstaande villa met bijzonder grote tuin aan

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde STIJL GEBOUW LOCATIE Romaans Oude Kerk (toren) Naaldwijk Gotisch Oude Kerk (kerkgebouw) Naaldwijk Renaissance Oude Raadhuis Naaldwijk Classicisme Nederhof

Nadere informatie

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg 0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg Photo: Arjen Schmitz KADEGEBOUW, AMSTERDAM - IJBURG QUAYSIDE BUILDING, AMSTERDAM - IJBURG locatie: Waterbuurt West - Amsterdam

Nadere informatie

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen.

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Vinkeveen, Groenlandse kade 2 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars ***** For English summary see below **** Rustig

Nadere informatie

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer 0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer 0416 Museum Magic Realism, Opmeer LIFT airco STIJGPUNT NAAR DAK STIJGPUNT NAAR DAK koeling MAGIE IN DE POLDER MAGIC IN THE POLDER locatie: Breestraat, Opmeer programma:

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

Omloop t Goude Hooft

Omloop t Goude Hooft Het gezelschap verzamelt in t Goude Hooft, de oudste stadsherberg van Den Haag, waar een warm welkom wacht door uw beider gidsen Sjors & Co. Na een korte uitleg over het programma en na het nuttigen van

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek. s-gravenhaagsche Stadsrijschool. Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17.

Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek. s-gravenhaagsche Stadsrijschool. Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17. 12 13 Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek s-gravenhaagsche Stadsrijschool Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17.00u Kazernestraat 50 Zaterdag & zondag 12.00 tot 16.00u workshop Schrijven

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

HHet bedrijf hoffz interieur

HHet bedrijf hoffz interieur HOFFZ 2 HHet bedrijf hoffz interieur Het bedrijf is opgezet door Carola v.d. Weide en haar partner Jules Kessels in 2007. De collectie van Hoffz ademt een pure, verweerde en sobere sfeer uit. Hoffz mixt

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view!

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view! LONG-STAY SHORT-STAY SUITES...with a incredible view! Welkom Welcome Midden in het historisch stadshart van Dordrecht bevindt zich De Kade Appartementen : prachtige luxe appartementen/suites met een panoramisch

Nadere informatie

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT Office building Geo- information & ICT Department Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Vanouds

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

De Carpentierstraat 131 2595HG Den Haag 315.000,- k.k. benedenwoning English version see below Deze woning mag u niet missen! Waanzinnig HOEK PARTERRE-woning welke op een unieke wijze gerenoveerd

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l Yo u n g H o r e c a Are you looking for an inspiring place to do business, a dynamic environment where ambitions and relationships are central? Inspire, communicate and motivate your team, create new

Nadere informatie

Oostelijke Handelskade 1079

Oostelijke Handelskade 1079 TE KOOP FOR SALE Oostelijke Handelskade 1079 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN Kenmerken Features Ca. 118 m² woonruimte, incl loggia van 10 m² Inclusief parkeerplaats in garage Veel bergruimte, 2 ruime slaapkamers

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

connexxion.nl/keukenhof

connexxion.nl/keukenhof The most beautiful spring garden in the world Keukenhof is open daily from March 19th until May 1st 009. All-in Bus+Keukenhof ticket The easiest way to visit Keukenhof is Connexxion s all-in Combiticket.

Nadere informatie

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement Minimum Documentation Fiche 2004 composed by national/regional working party of: 0.1 Picture of building/site depicted item: House and garden Albert Bontridder sou rce: Hedendaagse architectuur in België.

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Huurprijs: 1.400,-- per maand

Huurprijs: 1.400,-- per maand Nieuwe Herengracht 31 E - Amsterdam Huurprijs: 1.400,-- per maand Regio Holland Makelaardij 1069 CE Amsterdam Nieuwe Herengracht 31 E Amsterdam LUXE TWEEKAMERAPPARTEMENT VAN CIRCA 62 M2 GELEGEN IN EEN

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010.

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010. Te Huur Zeeruststraat 82 2584 BZ Den Haag (Scheveningen) (English text below) Omschrijving Direct aan het strand met uizicht op de zee, geheel nieuw gerenoveerd en gemeubileerd appartement (ca 90m2),hoog

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Accelerating success

Accelerating success Accelerating success OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 5.165 m² groot. BESCHIKBAARHEID Circa 1.208 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Circa 459 m² op de tweede verdieping Circa 290

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP

TE KOOP FOR SALE. Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP TE KOOP FOR SALE Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP Kenmerken Features Woonoppervlak 78 m² conform NEN2580, inclusief de zolderkamer Houten vloeren, 2 balkons Oplevering in overleg Living space 78 m²

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling houdende een aanvullende

Nadere informatie

Achterweg 49 - Haarlem

Achterweg 49 - Haarlem Achterweg 49 - Haarlem Huurprijs 1.100,-- p.m. Modern huren in gewilde Bomenbuurt! Het is heerlijk wonen in dit 3 kamer APPARTEMENT met zonnig balkon. De woning is in 2011 bijna volledig gemoderniseerd

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

OUDEGRACHT 88, 3511 AV UTRECHT, NL T

OUDEGRACHT 88, 3511 AV UTRECHT, NL T presentation Broshure 2015: content BROCHURE OUDEGRACHT 88, 3511 AV UTRECHT, NL T 030-236 8436 C A N T I N A D I D A V I D. N L DE STAD Utrecht behoort tot de vier grote steden van Nederland. De stad is

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12

STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12 STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12 The right wall consists of a original bearing wall and a whole brick thickness outer layer. Historical photos can be found in appendix 1. Later a new building

Nadere informatie

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal:

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Bouwstijlen Bouwstijlen van kerken in Nederland De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Oudste stenen gebouw Romaans Gotiek Neogotiek Renaissance Neorenaissance Classicisme

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM

TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

DORPSSTRAAT 8-A - AALSMEER

DORPSSTRAAT 8-A - AALSMEER DORPSSTRAAT 8-A - AALSMEER Huurprijs 1.250 per maand, exclusief gas, water, elektra, televisie en internet Rental 1.250,-- per month, Excluding the use of gas, water, electricity, television and internet

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

FOR SALE. Statenlaan 2582 's-gravenhage. 1.365.000 k.k.

FOR SALE. Statenlaan 2582 's-gravenhage. 1.365.000 k.k. FOR SALE Statenlaan 2582 's-gravenhage 1.365.000 k.k. FEATURES Price 1.365.000 k.k. Zipcode 2582 Location In residental area, Sheltered location Type Terraced house Garden Yes, Backyard, Southwest, 685

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Kingsize offices & stores

Kingsize offices & stores Kingsize offices & stores Koningstraat 26-37 Arnhem Building 026 Kingsize opportunities Building 026 Kingsize connections In het hart van het centrum van Arnhem staat een uniek gebouw. Tegenover het stadhuis,

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer )

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De stadsroute laat u zien waarom Den Haag wordt geroemd om haar culturele leven en groene oases. Den Haag is één van de vier grote steden die Nederland kent. Nationale

Nadere informatie

COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON

COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON INGRIJPENDE TRANSFORMATIE VAN EEN HEDENDAAGSE WONING IN WAALS-BRABANT

Nadere informatie

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN Deze speurtocht is geschikt voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Dit jaar is door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen uitgeroepen tot het jaar van Architectuur

Nadere informatie

Scourge of Ethar The Game

Scourge of Ethar The Game Scourge of Ethar The Game IG 101/102 Team 1, Firstblood teamleden: Daniel Bijlsma, Peter Martens, Sievajet Rahimbaksh, Mick Tozer, Dennis Balk en Joey Rommers docent: Casper van Est type game: Platform,

Nadere informatie

Open MONUMENTENDAG 2013

Open MONUMENTENDAG 2013 I NHOUDSOPGAVE OPEN MONUMENTENDAG DEN HAAG 2013 3 MONUMENTENZORG: DYNAMIEK EN BEHOUD 4 MACHT EN PRACHT 5 MONUMENTENPRIJS DEN HAAG 2013 6 DEN HAAG VIERT 200 JAAR KONINKRIJK 7 FILM: DEN HAAG, SPOREN VAN

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

NIEUWE KERKSTRAAT 20A

NIEUWE KERKSTRAAT 20A NIEUWE KERKSTRAAT 20A NIEUWE KERKSTRAAT 20A OMSCHRIJVING In de oude dorpskern van Hillegersberg, gelegen gestoffeerde DUBBELE BENEDENWONING (in de breedte) met voor- en zonnige diepe achtertuin (ca. 10.00x10.00)

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend!

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Op 23 februari 2015 was het zo ver; de eerste kleuters kwamen naar de spiksplinternieuwe school in Mkandira.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM. 900.000,00 kosten koper. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM. 900.000,00 kosten koper. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM 900.000,00 kosten koper MTH Makelaars B.V. T 020-5736000 Omschrijving Royaal en karakteristiek bovenhuis van ca. 150 m2 met eigen entree en dakterras op een

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Omschrijving In dit recent gebouwde appartementencomplex (bouwjaar 2007), genaamd Ambassador

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie