Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag Nieuwe Kerk Spui Luchtwachttoren Zwarte Pad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015. 65 48. Nieuwe Kerk Spui 175. 73 55. Luchtwachttoren Zwarte Pad"

Transcriptie

1 Open Monumentendag 2015 Open Monumentendag 2015 Overzicht deelnemende monumenten Pagina # Monument Pagina # Monument Ridderzaal Binnenhof Kelder Ridderzaal Binnenhof 8a Eerste Kamer der Staten Generaal Binnenhof Voormalig ministerie van Justitie Lange Poten Mauritshuis Plein Kabinet van de Koning Korte Vijverberg NV Rotterdamsche Lloyd Korte Vijverberg Sebastiaansdoelen Korte Vijverberg de-eeuws woonhuis Lange Houtstraat Duits-Evangelische Kerk Bleijenburg Patriciërshuis Prinsessegracht Patriciërshuis Prinsessegracht s-gravenhaagsche Stadsrijschool Kazernestraat Sociëteit De Vereeniging Kazernestraat 38b Rusthof Parkstraat 41 t/m Jacobus de Meerdere Kerk Parkstraat 65a Kloosterkerk Lange Voorhout Het Pageshuis Lange Voorhout Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Monuments open to the Public Huis Huguetan Lange Voorhout Patriciërshuis Lange Voorhout Woonhuis van Pieter de Swart Lange Vijverberg Nederlandsche Handelsmaatschappij Kneuterdijk Johan de Witthuis Kneuterdijk Paleis Kneuterdijk Kneuterdijk Gevangenpoort Buitenhof Galerij Prins Willem v Buitenhof Doopsgezinde Kerk Paleisstraat de-eeuws winkel-woonhuis Noordeinde Waals Hervormde Gemeente Noordeinde Oude Mannenhuis Oude Molstraat Willibrordushuis Oude Molstraat Oud-Katholieke Kerk H.H. Jacobus en Augustinus Juffrouw Idastraat Kantoor van de Nederlanden van 1845 Kerkplein Nutsspaarbank Riviervismarkt 4 en Heilige Teresia van Avila Westeinde Hooftshofje Assendelftstraat Pagina # Monument Pagina # Monument Hofje van Nieuwkoop Warmoezierstraat Voormalig Duinwaterleidingbedrijf Buitenom Patriciërshuis Prinsegracht Hof van Wouw Lange Beestenmarkt Distilleerderij Van Kleef Lange Beestenmarkt Evangelisch-Lutherse Kerk Lutherse Burgwal Het Heilige Geesthofje Paviljoensgracht Dunne Bierkade Historisch tuinencomplex Dunne Bierkade 20c (poortje) Haagsche Stoomboot Maatschappij Dunne Bierkade R.K. Kerk van de Heilige Martha Hoefkade Nieuwe Kerk Spui Nirwana Benoordenhoutseweg Heilige Paschalis Baylonkerk Wassenaarseweg Theekoepel Landgoed Oostduin- Arendsdorp Wassenaarseweg Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan Bunker Commandopost Badhuisweg (kruising Nieuwe Parklaan) Nieuwe Badkapel Nieuwe Parklaan Luchtwachttoren Zwarte Pad Vuurtoren van Scheveningen Zeekant Bunker, Groepsschuilplaats type 622 Strandweg Oude Kerk Keizerstraat Eben Haëzerkerk Keizerstraat Begraafplaats Ter Navolging Prins Willemstraat/Scheveningseweg Derde Ambachtsschool Zwaardstraat de-eeuwse villa Scheveningseweg Heilige Antonius Abt Scheveningseweg Begraafplaats St. Petrus Banden Kerkhoflaan Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan Joodse Begraafplaats Scheveningseweg 21a/hoek Burg. Patijnlaan Maranathakerk 2de Sweelinckstraat Noorderkerk Schuytstraat Haagsche Commissie Bank, De Tempel Prins Hendrikstraat Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Elandstraat Zwembad De Regentes Weimarstraat Heilige Familiekerk Kamperfoelieplein Begraafplaats Oud Eik en Duinen Laan van Eik en Duinen Bethlehemkerk Laan van Meerdervoort Papaverhof Papaverhof/Klimopstraat Heilige Pastoor van Arskerk Aaltje Noordewier straat Bunkercomplex Kijkduin Bunker op het schijnvliegveld Ockenburg Villa Ockenburgh Monsterseweg Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Loosduinse Hoofdstraat Abdijkerk Willem iii straat Molen De Korenaer Margaretha van Hennebergweg Het Loosduins Museum De Korenschuur Margaretha van Hennebergweg 2a 12 13

2 1 Centrum/ Open Monumenten 2 Ridderzaal Kelder Ridderzaal Prodemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat Binnenhof 14 Za u Binnenhof 8a Zo u De Ridderzaal is ingericht in de opstelling voor Prinsjesdag The Ridderzaal is decorated for the joint session of the States General (Prinsjesdag) De oudste delen van de Ridderzaal dateren uit het midden van de 13 de eeuw. Floris iv en Willem ii startten met de bouw van een grafelijke residentie. Floris v voltooide tussen 1290 en 1295 het complex met de bouw van de Grote Zaal (nu Ridderzaal). In haar grandeur was de zaal duidelijk het symbool van de vorstelijke macht. De Ridderzaal kreeg in 1904 haar definitieve bestemming als troonzaal. Op de derde dinsdag van september leest koning Willem-Alexander hier de troonrede voor. Wie nu de Ridderzaal binnenkomt, ziet een indrukwekkende houten kap en een enorme schouw. Het tovert een romantisch beeld voor ogen van stoere ridders die zich aan lange tafels tegoed doen aan een rijke dis, terwijl een haardvuur hoog opvlamt. Schijn bedriegt: het uiterlijk van de zaal is het resultaat van een verbouwing uit De glas-in-loodvensters tonen de wapens van de belangrijkste handelssteden van ons land. In the mid-13 th, Floris iv and Willem ii started constructing a permanent residence for the Counts of Holland. After building the Grote Zaal (Great Hall) between 1290 and 1295, Floris v finished work on the structure. With all its grandeur, the hall became the definitive symbol for people of royalty. But it wasn t until 1904 that the Ridderzaal acquired its status as a throne room. Every year, on the third Tuesday of September, King Willem-Alexander holds his speech in this throne room. The first thing one notices upon entering the Ridderzaal are the impressive wooden roof and the enormous fireplace. It conjures up a romantic image of gallant knights enjoying a sumptuous banquet at long tables, with huge flames rising up from the fireplace. Unfortunately, appearances can be deceiving. The appearance of the present hall is due to large-scale renovations in Onder de Ridderzaal bevindt zich een 13 de -eeuwse kelder. De bakstenen kruisribgewelven staan op natuurstenen pijlers. Voor de Ridderzaal zijn in 1904 in opdracht van architect Pierre Cuypers, 31 wollen wandkleden door de Deventer Tapijtfabrieken geknoopt. Slechts drie van deze kleden zijn bewaard gebleven. Eén hiervan is hier te bezichtigen. ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) gebruikt de kelderruimte als tentoonstellingsruimte. ProDemos is een Nederlandse stichting op het gebied van burgerschap, rechtsstaat en democratie. De stichting informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. In de kelder is een model van de stoet van de Gouden Koets opgesteld. Dit model is in 1956 met veel oog voor detail vervaardigd door de Joop Geesink Studio s/dollywood. Beneath the Ridderzaal lies a 13 th -century cellar. The brick groined vaults are supported by stone pillars. In 1904 Pierre Cuypers ordered 31 woolen carpets for the Ridderzaal. These were manufactured by the Deventer Tapijtfabrieken. Only 3 of these carpets are preserved. One is on display in this cellar. ProDemos (the House of Democracy and the Rule of Law) uses these rooms as an exhibition space. ProDemos is a Dutch foundation for citizenship, the rule of law and democracy. It informs citizens about the constitutional state and stimulates them to play an active role within this state. A large-scale model of the Gouden Koets (Golden Carriage) that the King uses every year for his journey to the Ridderzaal is arranged here. This model is meticulously made by Joop Geesink Studio s/dollywood. & zondag De kelder bevindt zich rechts van de Ridderzaal & Sunday The cellar is located to the right of the Ridderzaal

3 3 4 Eerste Kamer der Staten Generaal Voormalig ministerie van Justitie Tweede Kamer der Staten Generaal (Handelingenkamer) Binnenhof Za u Lange Poten 4 Geopend zijn de Plenaire zaal en de Noenzaal Open to the public: Plenaire zaal and Noenzaal Eind 17 de eeuw is naar ontwerp van Pieter Post de Plenaire zaal gebouwd voor de Staten van Holland en West-Friesland. Sinds 1848 is de zaal in gebruik als vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De gevel aan de Hofvijver is zeer sober uitgevoerd in donker en vlak metselwerk. Het interieur echter getuigt van een ongekende allure met unieke 17de-eeuwse plafondschilderingen. De Noenzaal werd oorspronkelijk gebruikt als vergaderzaal van de Gecommitteerde Raden, het uitvoerend college van de Staten van Holland. Deze zaal is in dezelfde tijd als de grote vergaderzaal gebouwd. De vier Dorische zuilen dragen de namen van de vier deugden waarop het Staatse gezag diende te berusten: liefde, getrouwheid, vrede en eendracht. Naast de zaal is de voormalige werkkamer van Johan de Witt. Ironisch genoeg kijkt de ruimte uit op de plek waar Johan de Witt in 1672 samen met zijn broer zijn tragisch lot onderging. The Plenaire zaal for de Staten van Holland and West-Friesland was built from a design by Pieter Post at the end of the 17 th century. Since 1848, the room has been used as meeting room of the Eerste Kamer der Staten- Generaal. The façade at the Hofvijver-side has been done frugally in dark and plane brickwork. The interior however, shows unprecedented style with unique 17 th century paintings on the ceilings. Originally, the Noenzaal was used as meeting room of the Commissioned Councils, the executive board of the Staten van Holland. This room was built at the same time as the large meeting room. The four Doric columns bear the names of the four virtues the authority of the States was to be based on: love, loyalty, peace and harmony. Next to this room is Johan de Witts former study. Ironically, this room overlooks the spot where Johan de Witt suffered his tragic fate together with his brother in Het voormalig ministerie van Justitie aan het Plein is ontworpen door architect Cornelis Hendrik Peters en werd gebouwd tussen 1876 en In het gebouw zijn diverse neoklassieke elementen terug te vinden zoals zuilen en beeldengroepen. In de Handelingenkamer is veel giet -en smeedijzer verwerkt, onder meer in de galerijen en de wenteltrap. Deze materialen konden gedurende de 19 de eeuw nog niet in Nederland worden gemaakt en werden daarom vanuit Engeland naar Den Haag verscheept. De architectuur van de Handelingenkamer wordt gekenmerkt door Chinese elementen. Er zijn diverse kleine drakenkoppen in de kamer aangebracht en er is gebruik gemaakt van oosterse kleuren, zoals rood en groen. De exotisch decoratie gaf het ministeriële gebouw de nodige status. In deze ruimte worden vergaderstukken opgeslagen. Handelingen zijn woordelijke verslagen van vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. De oudste handelingen stammen uit 1815, het jaar dat de Tweede Kamer werd opgericht. The former Ministry of Justice was designed by the architect Cornelis Hendrik Peters and was built between 1876 and A lot of cast iron and wrought iron has been incorporated in the Handelingenkamer, for example in the galleries and in the spiral staircase. In the 19 th century these materials could not be made in the Netherlands as yet and were therefore shipped to The Hague from England. The architecture of the Handelingenkamer is characterised by Chinese elements. Several small dragons heads turn up in the room and oriental colours have been used. The decoration was considered exotic and gave the ministerial building its necessary status. Handelingen (Proceedings) are verbatim records of the sessions of the Higher and Lower Houses of Parliament. These documents are stored in long rows in the bookcases along the walls. The oldest Proceedings date from 1815, the year in which the Lower House was created. Plenaire zaal en de Statenpassage ook open Plenaire zaal and Statenpassage also accessible

4 5 6 Mauritshuis Kabinet van de Koning Plein 29 Za u Zo u Korte Vijverberg 3 Za u & zondag Foyer, Shop, Brasserie, trappenhuis en onderdoorgang zijn gratis toegankelijk & Sunday Only the foyer, shop and café are free to visit. For visiting the museum rooms, you will be required to pay an entry fee. Het Mauritshuis is gebouwd in 1636 voor Johan Maurits van Nassau-Siegen, naar ontwerp van Jacob van Campen in samenwerking met Pieter Post. Het is een de meest perfecte voorbeelden van het Hollands classicisme. Deze stijl gaat terug op de regels van de klassieke Griekse en Romeinse architectuur. De gevels zijn voorzien van grote pilasters die twee verdiepingen beslaan, van basement tot dakrand. Het was voor het eerst dat deze kolossale orde in Holland werd toegepast. In 1704 brak er brand uit en het hele interieur ging in vlammen op. Tijdens de renovatie bleef de indeling van het gebouw ongewijzigd, maar de afwerking en inrichting werden aangepast aan de 18 de -eeuwse smaak. De grote zaal op de benedenverdieping de Gouden Zaal kreeg een rijke versiering in een late Lodewijk xiv-stijl met vergulde decoraties. De wanden en het plafond zijn versierd met allegorische voorstellingen. Het Mauritshuis is sinds 1822 een museum. The Mauritshuis was built in 1636 by Johan Maurits van Nassau, based on a design by Jacob van Campen and Pieter Post. It is the best example of Dutch classicism. This art style harks back to classic Greek and Roman architecture. The façades stand firm because of the large pillars that rise right up to the edge of the roof. It was the first time these kind of large pillars were used in Holland. As the result of a fire in 1704, the building and its interior went up in flames. During the renovation, the layout of the building remained unchanged, but the finishing and furnishing were adapted to 18 th century taste. The large hall on the ground floor the Gouden Zaal (Golden Hall) was richly decorated in a late-louis xiv style with gold-plated decorations. The walls and ceiling were also decorated with allegorical depictions. Today, the Mauritshuis is a museum. De oorspronkelijke bewoners van dit statige pand behoorden eeuwenlang tot de invloedrijkste families van Den Haag. Opdrachtgever voor de bouw in 1635 was Reynier Pauw, lid van de Hoge Raad. Het huidige aanzien dankt het huis aan een verbouwing en vergroting in 1724 door Johan van Schuylenburgh. Vanaf 1838 werd het pand bewoond door de Staatsman Groen van Prinsterer. Sinds 1914 is het pand in gebruik als het Kabinet van de Koningin. De indeling van het huis is naar 18 de -eeuws gebruik symmetrisch. De meest representatieve vertrekken bevinden zich op de bel-etage. Het interieur werd naar de toen heersende smaak en mode geheel afgewerkt in Lodewijk xiv-stijl. De linkervoorkamer is het meest weelderig. De zes schilderingen beelden verhalen uit die aan de Metamorphosen van Ovidius zijn ontleend. For centuries, the original inhabitants of this stately residence were among the most influential families in The Hague. Reynier Pauw, who requested the residence to be built, was a member of the Supreme Court. The building s current prestige is mainly thanks to the rebuilding and extensions that took place in 1724 by Johan van Schuylenburgh. From 1838, the building housed statesman Groen van Prinsterer. Since 1914, the property has been used as the Queen s office (now King). The layout of the house is in typical 18 th century fashion symmetric. The most interesting rooms are located on the first floor. The interior of these rooms was completely redesigned in a fashionable Louis xiv style. The front room on the left is the most luxurious. The six paintings depict stories that are derived from Ovid s Metamorphoses

5 7 8 NV Rotterdamsche Lloyd Huis van Europa Sebastiaansdoelen Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 5 Za u Korte Vijverberg 7 Za u Zo u Het internationale handelsverkeer was vroeger afhankelijk van grote transportbedrijven als de NV Rotterdamsche Lloyd, opgericht door de firma Ruys. De Rotterdamsche Lloyd verzorgde ook het verkeer van ambtenaren van en naar Nederlands-Indië. Haar Haagse filiaal werd vanaf 1932 gevestigd aan Korte Vijverberg 5. Het pand naar ontwerp van Cornelis Elffers had een interieur in Art Deco stijl. Het glas-in-loodraam in het trappenhuis toont de wapens van de verschillende reisbestemmingen (van Batavia tot Rio de Janeiro). Boven de ingang staat een sculptuur van een voorname Javaanse dame die in de ene hand een schip draagt en met de andere uitziet naar de verte. Deze dame symboliseert Insulindes roepende stem. Onder de dakrand van het gebouw bevindt zich een fries met prachtige terracottareliëfs. Het zijn personificaties van de reisbestemmingen van de Lloyd, waaronder: Batavia, Belawan en Sabang. International trade was dependent on large transport companies such as the NV Rotterdamsche Lloyd, which was founded by the Ruys company. The Rotterdamsche Lloyd also took care of the transport of civil servants from and to the Dutch East Indies. The Hague branch was established in 1932 along the Korte Vijverberg 5. The building designed by Cornelis Elffers has an Art Deco-style interior. The stained-glass window in the stairwell depicts coats of arms of several travel destinations (from Batavia to Rio de Janeiro), a sign that Lloyd reached all corners of the world. Above the entranceway, a sculpture depicts the prominent Javanese lady who carries a vessel in one hand and uses her other hand to peek into the distance. She is the symbol of the Insulindes crying voice. Situated beneath the eaves of the building is a frieze with beautiful terracotta reliefs. They personify the Lloyd travel destinations, including Batavia, Belawan, and Sabang. Dit monumentale pand is gebouwd in 1636 door Arent van s-gravesande, als clubgebouw voor het Sint Sebastiaans Schuttersgilde. De Sebastiaansschutters hadden zich in de loop van de 16 de eeuw ontwikkeld van een groep handboogschutters tot een zwaar bewapende burgerwacht. Voor de bouw van de Doelen werd de grond van hun schietbanen langs de Hofvijver verkocht. Het hoekpand, ook bekend als de Nieuwe Doelen, moest een waardige tegenhanger vormen van het nabijgelegen Mauritshuis. Het pand is gebouwd in de Hollands classicistische stijl. De 17 de -eeuwse bogen en zuilen in de hal, de 18 de -eeuwse stucplafonds en de monumentale trap zijn bewaard gebleven. In 1795 werd het Sebastiaans Schuttersgilde ontbonden. Tegenwoordig is het pand in gebruik als Haags Historisch Museum. This monumental building was built in 1636 by Arent van s-gravesande as a club house for the Sint Sebastiaans Archery Guild. During the 16 th century, the Sebastiaans archers evolved themselves from a group of archers into a heavily armed militia. In order to fund the costs of the Sebastiaansdoelen s construction, the terrain alongside the Hofvijver on which their shooting ranges were located had to be sold. The corner building, also known as the Nieuwe Doelen, had to form a worthy counterpart to the nearby located Mauritshuis. The property was built in the Dutch Classicist style. The 17 th century arches and columns in the hall, the 18 th century stucco ceilings, and monumental staircase have all been preserved. In 1795, the Sebastiaans Archery Guild was dissolved. Today, the building is used by the Hague Historical Museum. & zondag Tentoonstelling Op t Duin & Sunday Exhibition Op t Duin

6 de-eeuws woonhuis Open Universiteit Nederland Duits-Evangelische Kerk Lange Houtstraat 11 Bleijenburg 5 Dit voormalige woonhuis dateert van omstreeks In 1731 werd het pand in Lodewijk xiv-stijl verbouwd. Uit die tijd stammen de statietrap en de prachtige stookplaats in de Prins Clauszaal. Pas in 1902 is de statietrap verlengd tot de tweede verdieping. In de 18 de eeuw zijn ook de stucplafonds aangepast en de luiken voor de ramen aangebracht. Het huis werd in 1937 verkocht aan het Ministerie van Oorlog. Bij de aanpassingen voor de nieuwe functie van het gebouw zijn veel stookplaatsen en stucplafonds verdwenen. In 1956 kwam het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het pand. Er werd een werkkamer aan Prins Claus ter beschikking gesteld voor zijn werk voor Ontwikkelingssamenwerking. Nu is het pand verhuurd aan de Open Universiteit Nederland die het in gebruik heeft als studiecentrum. This former residence dates back to around In 1731, the building was renovated in Louis xiv style. The main staircase and the magnificent fireplace in the Prince Claus hall also date back to that period. It wasn t until 1902 that the staircase was extended to the second floor. In the 18 th century, alterations were made to the stucco ceilings, and shutters were attached to the windows. The residence was eventually sold to the Dutch War Office in As a result of adjustments that had to be made to suit the building s new function, many of the fireplaces and stucco ceilings were dismantled. In 1956, the Ministry of Foreign Affairs moved into the building. They allocated a study room to Prince Claus for his development aid work. The building is currently leased to the Open University of the Netherlands. Dit neogotisch kerkgebouw uit is ontworpen door H. Wentzel uit Berlijn in opdracht van de Deutsche Evangelische Gemeinde. De kerk is met de voorgevel opgenomen in de straatwand. De voorgevel eindigt als een trapgevel met pinakelbekroningen. De bakstenen toren heeft een vierkante onderbouw met op elke hoek pinakels. In de achthoekige bovenbouw zijn galmgaten opgenomen met hardstenen neogotische omlijstingen. De torenspits is voorzien een gotisch ornament in de vorm van een bloem. De ingangspartij heeft een deur met rijk siersmeedwerk. Het portaal wordt bekroond door een driehoekig gevelelement. In de rechter-zijgevel zijn drie hoge neogotische spitsboogvensters. Het interieur is in de vrij zeldzame stukadoorsgotiek uitgevoerd. De houten ribgewelven en de bladkapitelen zijn gestukadoord. De neogotische inventaris is grotendeels bewaard gebleven. This neo-gothic church dates back to 1860/1861 and was designed by H. Wentzel from Berlin. It was commissioned by the Deutsche Evangelische Gemeinde (German Evangelical Congregation). The church has been incorporated into the street wall. The top of the front wall consists of a stepped gable that is crowned by pinnacles. The church s brick tower has a square substructure with pinnacles on each corner. The belfry windows have been incorporated into the octagonal superstructure, and are framed by neo-gothic bluestone. The spire is covered by a Gothic ornament in the shape of a flower. The entrance door is decorated with rich ornamental ironwork, and the portal is rounded off with a triangular cladding element. There are three tall neo-gothic windows in the wall on the right-hand side. The interior is decorated in a rare neo-gothic style. The wooden ribbed vaults and leaf capitals are done in a stucco style

7 TERRAZZO TERRAZZO 11 Patriciërshuis Koninklijk Instituut van Ingenieurs Prinsessegracht 23 Terrazzo is een vloerafwerking die bestaat uit (marmer)korrels die in cement of klei zijn gedrukt. Na droging wordt de vloer gepolijst. Terrazzo is het Italiaanse woord voor terras. Een mooi voorbeeld van een terrazzovloer is te vinden in de Passage van Giovanni Batista Gobeschi. Hij was één van de eerste terrazzowerkers, die vanuit Italië naar Nederland trok. Terrazzo is a floor finish comprising (marble) grit pressed into cement or clay. After drying, the floor is polished. Terrazzo is the Italian word for terrace. A fine example of a terrazzo floor can be seen in the Passage. This floor was made by Giovanni Battista Gobeschi at the end of the 19th century. He was among the first terrazzo experts to migrate from Italy to the Netherlands. Dit tussen 1726 en 1728 gebouwde patriciërshuis kwam in 1919 in eigendom van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Dit is het enige pand aan de Prinsessegracht waarvan de ingang niet in het midden is geplaatst. Zodoende heeft het op de bel-etage een dwarsgang. Het huidige beeld wordt sterk bepaald door verbouwingen in de 19 de eeuw en in Het trappenhuis met rijk Lodewijk xiv-stucwerk is uit de bouwtijd. Aan de voorkant ligt de ruime Presidentkamer met een rijk versierd plafond en een historische schouwmantel. Aan de achterkant liggen de Stevinkamer en de Conradkamer die zijn ontstaan uit de Kleine Zaal. Op de eerste verdieping bevinden zich de Molkamer met prachtig wandbespanningen en de kleinere Van Leeuwenhoekkamer en Huygenskamer. Om de bibliotheek te kunnen huisvesten werd de dakkap een meter hoger geplaatst. De bibliotheek biedt een schitterend uitzicht op het Malieveld en het Haagse Bos. Built between 1726 and 1728, this patrician mansion became the property of the Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (Royal Institute for Engineers) in This is the only building on the Prinsessegracht where the entrance is not centrally placed. Instead, it has a transverse passage on the first floor. Its current appearance is the result of several renovations during the 19 th century and in The staircase, with its rich Luis xiv-style plasterwork, dates back to the time of the building s construction. At the front of the building is the spacious President Room with its beautifully decorated ceiling and a historical mantelpiece. At the back are the Stevin Room and the Conrad Room. Both of these rooms originate from the Small Room. Another three rooms are located on the first floor. These are the Mol Room with its battened walls, the small Van Leeuwenhoek Room, and the Huygens Room. Vanaf 14.00u kinderactiviteit over vliegtuig- en bruggenbouw From activities for children 25

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Statenplein 19 2582EZ Den Haag 869.500,- k.k. Kantoorruimte Statenplein 19, 2582 EZ The Hague Statenkwartier (Nederlandse tekst onderaan). Located in the heart of the Statenkwartier this 4 storey

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k.

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k. TE KOOP Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage 795.000 k.k. KENMERKEN Prijs 795.000 k.k. Postcode 2596JA Ligging Beschutte ligging, In bosrijke omgeving Woningtype Herenhuis Woonruimte 270m² Kamers 9 Oplevering

Nadere informatie

For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG

For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG For sale R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 DEN HAAG P02 R.J. SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 P03 P04 Een uniek pand, een unieke kans P08 Luxueus in elk detail P12 Een bijzondere geschiedenis P14 Een internationale omgeving

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Omschrijving: ZEER LAAG BIEDPRIJS EN ZEER RUIM OPGEZET APPARTEMENTOP TOP LOACATIE MIDDE IN HET LEVENDIGE CENTRUM VAN AMSTERDAM!! MET MAGNEFIEK DAKTERRAS!!EIGENGROND!!

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k. TE KOOP De Brink 426 2553 HH 's-gravenhage 149.000 k.k. KENMERKEN Prijs 149.000 k.k. Postcode 2553 HH Ligging Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, In bosrijke omgeving Woningtype Portiekflat Garage

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration Recreation house Title Client projectteam period Collaboration Recreation house in the surrounding of Utrecht Private client Carcass: Bert Oostenbruggen, Finishing and interior: Roel van Norel 2013-2014

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag 1.950,- p.m. ex. g/w/l Noordwijkselaan 8, Kijkduin Prachtig gelegen, goed onderhouden, romantische riet gedekte halfvrijstaande villa met bijzonder grote tuin aan

Nadere informatie

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde STIJL GEBOUW LOCATIE Romaans Oude Kerk (toren) Naaldwijk Gotisch Oude Kerk (kerkgebouw) Naaldwijk Renaissance Oude Raadhuis Naaldwijk Classicisme Nederhof

Nadere informatie

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg 0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg Photo: Arjen Schmitz KADEGEBOUW, AMSTERDAM - IJBURG QUAYSIDE BUILDING, AMSTERDAM - IJBURG locatie: Waterbuurt West - Amsterdam

Nadere informatie

FOR RENT. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex.

FOR RENT. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex. FOR RENT Da Costalaan 118 2281 SL Rijswijk 1.100 p.m. ex. FEATURES Price 1.100 p.m. ex. Zipcode 2281 SL Type Upper floor apartment Living Surface 93m² Volume 242m³ Rooms 3 Acceptance directly Build Type

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex.

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex. TE HUUR Da Costalaan 118 2281 SL Rijswijk 1.100 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.100 p.m. ex. Postcode 2281 SL Woningtype Bovenwoning Woonruimte 93m² Inhoud 242m³ Kamers 3 Oplevering per direct Woontype Bestaande

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen.

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Vinkeveen, Groenlandse kade 2 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars ***** For English summary see below **** Rustig

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Spuistraat 42 -I AMSTERDAM - CENTRUM

TE KOOP FOR SALE. Spuistraat 42 -I AMSTERDAM - CENTRUM TE KOOP FOR SALE Spuistraat 42 -I AMSTERDAM - CENTRUM Plattegrond Floorplan Woonoppervlakte van ca. 40 m2 Rijksmonument uit ca. 1690 op eigen grond Oplevering in overleg Living space approx. 40 m2 Monument

Nadere informatie

Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek. s-gravenhaagsche Stadsrijschool. Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17.

Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek. s-gravenhaagsche Stadsrijschool. Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17. 12 13 Patriciërshuis Museum Meermanno Huis van het Boek s-gravenhaagsche Stadsrijschool Prinsessegracht 30 Za 11.00 17.00u Zo 11.00 17.00u Kazernestraat 50 Zaterdag & zondag 12.00 tot 16.00u workshop Schrijven

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer 0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer 0416 Museum Magic Realism, Opmeer LIFT airco STIJGPUNT NAAR DAK STIJGPUNT NAAR DAK koeling MAGIE IN DE POLDER MAGIC IN THE POLDER locatie: Breestraat, Opmeer programma:

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

Omloop t Goude Hooft

Omloop t Goude Hooft Het gezelschap verzamelt in t Goude Hooft, de oudste stadsherberg van Den Haag, waar een warm welkom wacht door uw beider gidsen Sjors & Co. Na een korte uitleg over het programma en na het nuttigen van

Nadere informatie

Objectinformatie. Bosboom Toussaintstraat 23 bv 1054 AM Amsterdam

Objectinformatie. Bosboom Toussaintstraat 23 bv 1054 AM Amsterdam Objectinformatie Bosboom Toussaintstraat 23 bv 1054 AM Amsterdam Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. Alberdingk Thijmstraat 1 1054 AH Amsterdam www.gaikhorst.com In the part of the city which connects

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

HHet bedrijf hoffz interieur

HHet bedrijf hoffz interieur HOFFZ 2 HHet bedrijf hoffz interieur Het bedrijf is opgezet door Carola v.d. Weide en haar partner Jules Kessels in 2007. De collectie van Hoffz ademt een pure, verweerde en sobere sfeer uit. Hoffz mixt

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Sumatrastraat 179183 695.000,- k.k. 2585CN Den Haag eengezinswoning GOED BEWAARD GEHEIM (English text below) Onzichtbaar vanaf de straat, verscholen achter een brede poortdeur ligt dit bijzondere

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

TE KOOP. Deltaplein GK 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. Deltaplein GK 's-gravenhage k.k. TE KOOP Deltaplein 688 2554 GK 's-gravenhage 415.000 k.k. KENMERKEN Prijs 415.000 k.k. Postcode 2554 GK Ligging Aan water, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging Woningtype Bovenwoning Garage Garage,

Nadere informatie

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Photo: rjen Schmitz Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft school locatie: Saenredamstraat, ssendelft - Zaanstad

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view!

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view! LONG-STAY SHORT-STAY SUITES...with a incredible view! Welkom Welcome Midden in het historisch stadshart van Dordrecht bevindt zich De Kade Appartementen : prachtige luxe appartementen/suites met een panoramisch

Nadere informatie

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT Office building Geo- information & ICT Department Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Vanouds

Nadere informatie

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM. Huurprijs 5.950,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM. Huurprijs 5.950,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM Huurprijs 5.950,00 per maand MTH Makelaars B.V. T 020-5736000 Omschrijving Wordt verrast in dit waanzinnige penthouse op de zesde verdieping, voorzien

Nadere informatie

OBJECT INFORMATION VERONESESTRAAT 3 AMSTERDAM

OBJECT INFORMATION VERONESESTRAAT 3 AMSTERDAM OBJECT INFORMATION VERONESESTRAAT 3 AMSTERDAM BEAUTIFUL HOUSE IN QUIET STREET IN AMSTERDAM ZUID GENERAL INFORMATION VERONESESTRAAT 3 AMSTERDAM GENERAL DESCRIPTION A beautiful well-maintained Art Deco house

Nadere informatie

Statenplein 19 2582EZ Den Haag 869.500,- k.k. herenhuis Statenplein 19, 2582 EZ The Hague Statenkwartier (Nederlandse tekst onderaan). Located in the heart of the Statenkwartier this 4 storey property

Nadere informatie

TE HUUR BEEMDSTRAAT 3 EINDHOVEN

TE HUUR BEEMDSTRAAT 3 EINDHOVEN TE HUUR BEEMDSTRAAT 3 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR BEEMDSTRAAT 3 EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 1.539 m² kantoorruimte en circa 204 m²

Nadere informatie

De Carpentierstraat 131 2595HG Den Haag 315.000,- k.k. benedenwoning English version see below Deze woning mag u niet missen! Waanzinnig HOEK PARTERRE-woning welke op een unieke wijze gerenoveerd

Nadere informatie

TE HUUR ZERNIKESTRAAT 17 EINDHOVEN

TE HUUR ZERNIKESTRAAT 17 EINDHOVEN TE HUUR ZERNIKESTRAAT 17 EINDHOVEN Accelerating success. GEBOUW Representatief kantoorgebouw gelegen nabij het stationsgebied van Eindhoven op een uitstekende locatie. Centrum voorzieningen zoals winkels

Nadere informatie

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l Yo u n g H o r e c a Are you looking for an inspiring place to do business, a dynamic environment where ambitions and relationships are central? Inspire, communicate and motivate your team, create new

Nadere informatie

Oostelijke Handelskade 1079

Oostelijke Handelskade 1079 TE KOOP FOR SALE Oostelijke Handelskade 1079 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN Kenmerken Features Ca. 118 m² woonruimte, incl loggia van 10 m² Inclusief parkeerplaats in garage Veel bergruimte, 2 ruime slaapkamers

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST

TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DE WAAL 18-18J - BEST OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 3.059,64 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

connexxion.nl/keukenhof

connexxion.nl/keukenhof The most beautiful spring garden in the world Keukenhof is open daily from March 19th until May 1st 009. All-in Bus+Keukenhof ticket The easiest way to visit Keukenhof is Connexxion s all-in Combiticket.

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement Minimum Documentation Fiche 2004 composed by national/regional working party of: 0.1 Picture of building/site depicted item: House and garden Albert Bontridder sou rce: Hedendaagse architectuur in België.

Nadere informatie

Huurprijs: 1.400,-- per maand

Huurprijs: 1.400,-- per maand Nieuwe Herengracht 31 E - Amsterdam Huurprijs: 1.400,-- per maand Regio Holland Makelaardij 1069 CE Amsterdam Nieuwe Herengracht 31 E Amsterdam LUXE TWEEKAMERAPPARTEMENT VAN CIRCA 62 M2 GELEGEN IN EEN

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM. Huurprijs 2.650,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM. Huurprijs 2.650,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM Huurprijs 2.650,00 per maand Omschrijving The Double Amsterdam Twee gebouwen, met eronder een parkeergarage en er tussenin een binnentuin met terrassen en

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 De samenstelling van rotaties in het vlak is commutatief. Vraag 1.2 De samenstelling van de orthogonale spiegelingen t.o.v. twee gegeven vlakken in de

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12

STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12 STEP BY STEP / STAPPENPLAN KORTE SMEESTRAAT 12 The right wall consists of a original bearing wall and a whole brick thickness outer layer. Historical photos can be found in appendix 1. Later a new building

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Accelerating success

Accelerating success Accelerating success OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 5.165 m² groot. BESCHIKBAARHEID Circa 1.208 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Circa 459 m² op de tweede verdieping Circa 290

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010.

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010. Te Huur Zeeruststraat 82 2584 BZ Den Haag (Scheveningen) (English text below) Omschrijving Direct aan het strand met uizicht op de zee, geheel nieuw gerenoveerd en gemeubileerd appartement (ca 90m2),hoog

Nadere informatie

Copyright en realisatie: MAKELAARSGILDE. Narmstraat 1-a te Leiden ,- k.k.

Copyright en realisatie:  MAKELAARSGILDE. Narmstraat 1-a te Leiden ,- k.k. MAKELAARSGILDE Narmstraat 1-a te Leiden 297.000,- k.k. www.remax.nl Dit perfect afgewerkte appartement kunt u zo betrekken. Fraai 2/3-kamer appartement, met een schitterend uitzicht, gelegen op de eerste

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN

TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DE RUN 4421 - VELDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 1.000 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal:

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Bouwstijlen Bouwstijlen van kerken in Nederland De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Oudste stenen gebouw Romaans Gotiek Neogotiek Renaissance Neorenaissance Classicisme

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie