Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam"

Transcriptie

1 Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie... 6 Eetlocatie... 7 Feestlocatie... 7 Overzichtskaart... 8 Bereikbaarheid... 8 Jaarverslag Landelijk Bestuur... 9 Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Landelijk Bestuur Vicevoorzitter / secretaris Landelijk Bestuur Penningmeester & Afdelingen Landelijk Bestuur Bestuurslid Politiek & Communicatie Landelijk Bestuur Bestuurslid Politiek & Scholing Landelijk Bestuur Bestuurslid Leden Landelijk Bestuur Internationaal Secretaris Presidium Beroepscommissie Huishoudelijk Reglement HR 1. Naamsverandering ECOSY HR 2. Vaststelling en wijziging afdelingsnaam HR 3. Activiteiten organiseren HR 4. Afdelingsafdracht Beslispunten B 1. Vaststellen functieprofielen B 2. Onderzoek landelijk bestuur Resoluties R 1. Zorg Moties, zorg M 1. (Semi)permanente fillers M 2. Kwaliteit/kwantiteit van het leven M 3. Gezond voedsel M 4. Decentralisatie Jeugdzorg M 5. Jongerenhuizen M 6. Betaling na genezing M 7. Doorzichtige zorgkosten M 8. Ziekenhuizen terug naar de patiënt M 9. Doorgroeimogelijkheden verpleegkundigen M 10. Mantelzorg M 11. Transgenders M 12. Geen gezeur, JansenSteur M 13. Anticonceptie in het basispakket M 14. Afvalverwerking in de zorg M 15. Dyslexie M 16. Ethiek in de zorg M 17. Bescherming van het ongeboren kind van geestelijk beperkte ouders M 18. Orgaandonatie Moties, overige onderwerpen M 19. Nachtnet naar het oosten M 20. Koningshuis Overzicht namen Landelijk Bestuur Vertrouwenspersonen Presidium Congresteam

3 Voorwoord Vrienden, Voor je ligt de tweede congreskrant voor het Voorjaarscongres in Amsterdam. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen en amendementen hebben ingediend. Samen met de congrescommissie is het landelijk bestuur druk bezig met de laatste voorbereidingen. In deze congreskrant vind je naast de ingediende voorstellen ook het programma en de locaties voor het Congres. Op het Voorjaarscongres zal tevens een nieuw landelijk bestuur gekozen worden. Dat betekent dat alle zeven posten vacant zijn. Daarnaast komen er drie plekken vrij in het presidium en zijn er twee plaatsen beschikbaar in de beroepscommissie. Verderop in de congreskrant vind je de kandidaatstellingsbrieven van de verschillende kandidaten. Daarnaast kun je je natuurlijk ook aanmelden voor dit congres. Je kan dit doen door het webformulier in te vullen. Het congresweekend kost je 30 voor het hele weekend (inclusief overnachting) en 15 voor één dag. Met rode groet, Robert Steenbergen Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 3

4 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema, ingediend als een lopende tekst (HR artikel 3:4, lid 1 sub b). Motie: nieuw of vervangend politiek standpunt (HR artikel 3:4, lid 1 sub a). Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: politiek standpunt over een tijdelijk onderwerp (HR art 3:4, lid sub e). Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voostel. Het laatste woord is voor de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zonodig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 4

5 Programma Zaterdag 1 juni 2013 Tijd Activiteit Locatie 9:4510:15 Inschrijven De Burcht 10:1511:00 Plenair: ALV gedeelte Workshop: Nieuwe ledenprogramma 11:00 11:30 Plenair: Verantwoord landelijk bestuur, internationaal vertegenwoordiger en hoofdredacteur Lava 11:3012:00 Opening: Ron Meyer (FNV Bondgenoten) Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 12:0013:15 Plenair: Resolutie met Martin van Rijn Discussie met Diederik Samsom (partijleider PvdA) 13:1513:45 Lunch 13:4514:15 Plenair: Discussie met André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) 14:1515:15 Workshops: Buitenlandse Handel met Lilianne Ploumen (minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) Besluitvorming rond het basispakket en de rol van CVZ en de Adviescommissie Basispakket met Jacqueline Zwaap (College voor Zorgverzekeraars) Rondleiding door het vakbondsmuseum De Burcht 15:1517:50 Plenair: Resolutie Voorstellen kandidaten Landelijk bestuur, presidium en beroepscommissie Discussie met Mark Verheijen (Tweede Kamerlid VVD) 17:5018:45 Naar het hostel en opfrissen 19:0020:30 Eten met Tweede Kamerleden PvdA Boulevard Café 21:00 Laat Feest met Job Cohen (oudpartijleider PvdA) en Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Lizboa Zondag 2 juni 2013 Tijd Activiteit Locatie 8:309:30 Ontbijt StayOkay Zeeburg 10:0012:45 Plenair: Verkiezingen Discussie met Ronald Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Discussie met Ewald Engelen (financieel geograaf) 12:4513:15 Lunch met Tweede Kamerleden PvdA 13:1514:45 Workshops: Etnische gezondheidsverschillen in Amsterdam met Umar Ikram Sociale zaken met Jetta Klijnsma (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Stadswandeling met Van Tets 14:4516:00 Plenair: (Actuele) moties Speech van Hans Spekman (voorzitter PvdA) 16:0016:30 Plenair: Afsluiting congres Afscheid oud LB Speech voorzitter 16:3017:30 Borrel met Pieter Hilhorst (wethouder Financiën en Jeugd in Amsterdam) De Burcht 5

6 Locaties Congreslocatie De Burcht Henri Polaklaan CP Amsterdam Slaaplocatie StayOkay Amsterdam Zeeburg Timorplein CC Amsterdam 6

7 Eetlocatie Boulevard Café Cruquiusweg AT Amsterdam Feestlocatie Lizboa Veemkade CZ Amsterdam 7

8 Overzichtskaart A Station Amsterdam Centraal D Boulevard Café Cruquiusweg AT Amsterdam B C De Burcht Henri Polaklaan CP Amsterdam StayOkay Amsterdam Zeeburg Timorplein CC Amsterdam E Lizboa Veemkade CZ Amsterdam Bereikbaarheid De Burcht Vanaf Centraal station: tram 9, uitstappen bij halte Plantage Badlaan of Nieuwe Keizersgracht. Daarna nog ca. 5 minuten lopen. bus 22 richting Indische Buurt of bus 48 richting KNSM Eiland, uitstappen bij halte Kadijksplein. Daarna nog ca. 5 minuten lopen. StayOkay Amsterdam Zeeburg Vanaf De Burcht: Halte Plantage Badlaan, tram 9 richting Diemen (Sniep), uitstappen bij halte Linnaeusstraat/Wijttenbachstraat. Daarna nog ca. 10 minuten lopen. Boulevard Café Vanaf StayOkay Amsterdam Zeeburg: Loop linksaf richting de Borneostraat. Ga rechtsaf de Borneostraat op, en volg de Borneostraat naar rechts. Sla vervolgens rechtsaf op de Zeeburgerdijk. Volg de weg (s100) tot aan de rechterkant de Cruquiusweg is. Het Boulevard Café is dan aan je linkerhand. Lizboa Vanaf Boulevard Café: Ga rechtsaf op de Cruquiusweg, vervolgens rechtsaf naar de Panamalaan. Ga vervolgens rechtsaf op de Parallelweg en daarna linksaf naar de Panamastraat. Ga linksaf op de Oostelijke Handelskade en de eerste rechts naar het Lloydplein. Ga vervolgens rechtsaf op de Veemkade. Lizboa ligt aan je linkerhand. 8

9 Jaarverslag Landelijk Bestuur Beste JS er, Voor je ligt het jaarverslag van het landelijk bestuur. We kijken terug op een intensief en succesvol jaar. Na de eerste periode, die in het teken stond van de Tweede Kamerverkiezingen, hebben we ons in het tweede halfjaar op een aantal momenten kunnen profileren als Het Rode Gevaar: de kritische luis in de pels van de PvdA. Hieronder wordt per portefeuille uiteen gezet wat het afgelopen jaar is gedaan. Activiteiten Na het succesvolle Najaarscongres in Heerlen werd vrij snel begonnen met de voorbereidingen van het Voorjaarscongres in Amsterdam. Samen met het congresteam van de afdeling Amsterdam is hard gewerkt aan de organisatie en het programma. Met name het aantal grote namen en de inhoudelijk sterke zorgresolutie zorgen, zo hopen we, voor een geslaagd congres. Net als bij het vorige congres, zijn voorafgaand aan het congres een aantal activiteiten georganiseerd rondom het thema zorg, waaronder het PITweekend in april. Op die manier heeft iedereen de mogelijkheid gehad goed beslagen ten ijs te komen op het congres. Ditzelfde doel wordt beoogd door tijdens het congres inhoudelijke workshops aan te bieden en een resolutie in te dienen die duidelijk de verschillende opties laat zien. Beide PITweekenden waren gezellige weekenden gecombineerd met een goed inhoudelijk programma. Naast het congres en twee PITweekenden zijn een aantal politieke cafés georganiseerd. We hebben gemerkt dat het beter is voor de bezoekersaantallen om deze in Utrecht te organiseren. Langzaam maar zeker worden politieke cafés beter bezocht en komen ze tegemoet aan de wens om het vaker met elkaar over politiek te hebben. Secretariaat Algemeen Op het secretariaat zijn vele werkzaamheden verricht om de JS te laten draaien, van declaraties afhandelen tot flyers en condooms bestellen. Het voert te ver om ze allemaal hier te beschrijven; deze werkzaamheden verlopen soepel. In december hebben we een vrijwilliger aangenomen voor een project over het downloadverbod. Deze proef is geëvalueerd en heeft inmiddels een vervolg gekregen: er zijn begin mei twee vrijwilligers aangenomen voor een project op het gebied van onderwijs. Financiën Het eerste en wellicht belangrijkste feit om te melden rondom financiën is dat we, ondanks de intensieve campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen, ook het begrotingsjaar 2012 met een positief saldo kunnen afsluiten. Hoewel het in en uitschrijven van afdelingspenningmeesters een blijvend project is, is het in steeds mindere mate een gebed zonder einde: bijna iedere afdeling kan inmiddels bij haar geld, en voor die afdelingen die dat nog niet kunnen lopen aanvragen. We kunnen constateren dat afdelingen en leden in toenemende mate een beroep zijn gaan doen op de activiteitenpot; het gebruik daarvan lijkt dus langzaamaan in te gaan slijten. Afdelingen Het afgelopen jaar zijn verschillende afdelingen opgericht, die allemaal een of meerdere activiteiten hebben georganiseerd en een stabiel bestuur hebben. Daarnaast zijn er contacten met jongeren in Zeeland en Alkmaar die daar bezig zijn met de mogelijke oprichting van een JSafdeling. Daarnaast zijn de afdelingsgrenzen in kaart gebracht, aangezien deze de afgelopen jaren nooit duidelijk waren voor de afdelingen zelf en de rest van de JS. Doordat deze grenzen nu duidelijk zijn, hebben afdelingen ook de kans gekregen om te kijken of deze grenzen wel logisch zijn. Waar nodig zijn de grenzen gewijzigd. Communicatie en website Lava In overleg met de hoofdredacteur van de Lava is de afgelopen maanden gewerkt aan een speciale pagina op onze website. Op het moment van schrijven is deze bijna klaar om online te gaan. Op deze pagina kunnen stukjes worden geplaatst die niet in de Lava staan, zoals recensies. Als de pagina online is, zullen voor de Lava ook een eigen Twitteraccount en Facebookpagina worden aangemaakt. Naast deze digitale kant van de Lava, blijft ook de papieren Lava gewoon bestaan. Nieuwsbrief De nieuwsbrief wordt inmiddels weer iedere vrijdag verstuurd, om te voorkomen dat deze overvol raakt. In het eerste halfjaar hebben we besloten de aparte nieuwsbrief Internationaal te integreren in de algemene nieuwsbrief. Dit leidt er toe dat deze soms voor een groot deel gevuld wordt met internationale onderwerpen. Website De door het vorige bestuur gepresenteerde nieuwe website is verder ontwikkeld. Met name het laatste halfjaar is er intensief contact geweest met SWIS, de websitebouwer, om een aantal wijzigingen aan te brengen. Zo zal de vormgeving van de pagina s Politiek en Internationaal worden aangepast. Op het moment van schrijven zijn deze pagina s bijna klaar om online te gaan. De problemen met de koppeling met Facebook zijn verholpen. Ook hebben 9

10 alle afdelingen en werkgroepen een handleiding ontvangen over het beheer van hun pagina s. Tot slot is voor de campagne Het Rode Gevaar (zie verderop) de speciale website ontwikkeld. Social media Het gebruik van de social media is in de loop van het jaar verbeterd. Het bereik op de social media is dan ook flink gestegen, mede doordat geïnvesteerd is in het gebruik van advertenties op Facebook. Ook op Twitter komen vaker reacties. Campagnes Algemeen We hebben het afgelopen jaar een intensieve landelijke campagne gedraaid, waar we eigenlijk direct in zijn gevallen. Voor dit bestuur betekende dat zo snel mogelijk aansluiting vinden bij de PvdAcampagne, en de JSinzet bestond dus vooral uit vrijwilligersmanagement en een aantal losse acties, zoals jullie ook hebben kunnen lezen in het halfjaarverslag. Over die inzet en het resultaat daarvan zijn we als bestuur best tevreden, maar voor de gemeenteraadscampagne en Europese campagne zijn onze ambities groter. We zijn daarom al een inhoudelijk traject gestart in februari met twee conceptprogramma's, en we zijn gaan scouten voor mogelijke JSkandidaten. Gemeenteraadscampagne Voor de gemeenteraadscampagne hebben we als vertrekkend bestuur drie prioriteiten gesteld: herkenbare JSkandidaten op de lijst, een duidelijke JSinbreng in de programma's en een zichtbaar onderdeel zijn van de straatcampagne. Die drie elementen hebben we in gang gezet, en we hopen de eerste resultaten daarvan al te zien in november, als in een aantal herindelingsgemeenten verkiezingen zijn. Daarnaast ligt er nu een concept gemeenteraadsprogramma waar afdelingen uit kunnen putten bij het schrijven van amendementen. Ook is het scouten van mogelijke kandidaten in volle gang. Europese campagne De Europese campagne is nog in een eerdere fase dan de gemeenteraadscampagne, en als het goed is kunnen we in de week na het Congres daar de eerste resultaten van laten zien. Er ligt een conceptprogramma, en er wordt vol ingezet op een goede JSkandidaat op een verkiesbare plek. De vrijwilligersinzet in de Europese campagne zou gewoon door moeten blijven lopen vanuit de gemeenteraadscampagne. Politiek Werkgroepen Eén van de ambities van dit bestuur was meer inzetten op de werkgroepen. Daar is een plan voor geschreven wat aan de werkgroepen is voorgelegd. De werkgroepen hebben zich daarin gecommitteerd aan een vastere structuur, terwijl het bestuur heeft toegezegd de werkgroepen meer bij de politieke uitingen te betrekken en in de promotie mee te nemen. Die politieke inzet is aardig gelukt, er is geregeld contact met de werkgroepen en in samenwerking met respectievelijk de werkgroep onderwijs en de werkgroep zorg zijn twee goede congresresoluties met bijpassende workshops neergezet. Ook zijn er drie nieuwe werkgroepen (Diversiteit&Emancipatie, Cultuur en Justitie) opgericht, met nog een paar andere nieuwe werkgroepen in het vooruitzicht. Een vastere structuur is echter nog iets verder weg dan we hadden gehoopt, en daar mag nog meer aan worden gewerkt. Ook mogen de werkgroepen nog prominenter in de promotie van de JS worden meegenomen, maar dat zal samen moeten gaan met het drukken van nieuw materiaal. Aan politieke uitingen was het afgelopen jaar geen gebrek. Op een aantal thema s, zoals Europa, jeugdwerkloosheid en de strafbaarstelling van illegaliteit, waren we prominent in de media en nog belangrijker in de partij actief. De fractie moet dankzij onze moties aan de slag met jeugdwerkloosheid, en in de toekomst worden er politieke ledenraden georganiseerd over lastige thema s, zoals bezuinigen. Dankzij het kritische Europageluid zijn we goed vertegenwoordigd bij de programma en kandidaatsstellingcommissies voor de Europese verkiezingen. We vinden het wel jammer dat het zo moeilijk blijkt om genoeg mensen te vinden die actie willen voeren. Een aantal acties die door ons bedacht was, is daardoor niet uitgevoerd, of niet gegaan zoals bedacht. Dit zou volgend jaar beter moeten. Internationaal Ook internationaal was het een geweldig jaar. Het bestuursjaar begon uitstekend met het ECOSY Zomerkamp in Kroatië, bezoeken aan congressen in België, Duitsland en Oostenrijk, een bezoek aan Brussel met overnachting en natuurlijk de campaign exchange. Met bijna 40 jongeren uit Frankrijk, Zweden, Servië, Bosnië, Macedonië, Montenegro, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Spanje hebben we de verkiezingen een Europees tintje gegeven. In Den Haag en Amsterdam voerden we campagne. Ook vroegen wij middels een geslaagde demonstratie in Den Haag aandacht voor de jeugdwerkloosheid in Europa. Het tweede deel van het jaar was zo mogelijk nog beter. Tal van activiteiten wisselden elkaar af. Zo bezochten wij de marine in Den Helder en de NAVO in Brussel. In Zweden woonden we met een groep van 12 JS ers het congres bij waar Maruschka verkozen werd als Vice President in het presidium van YES (voorheen ECOSY). Ook reisde een groep van 10 JS ers af naar de Balkan voor een intensieve studiereis. In Servië en Bosnië werden zij gedurende een week ondergedompeld in de geschiedenis, politiek, cultuur en uitgaansleven. 10

11 Klap op de vuurpijl was het Workers Youth Festival in Dortmund. Met meer dan 2500 jongeren waren we in mei een weekend bij elkaar en gingen we de straten op om te protesteren. Europese en internationale betrokkenheid leeft binnen de JS gezien de opkomst bij activiteiten en onze deelname aan seminars in bijvoorbeeld Duitsland en IJsland. Scouting en scholing In navolging van het vorige bestuur is verder gewerkt aan het opzetten van een serieus scholingsprogramma voor de JS, en de focus dus niet alleen te vestigen op beleid met betrekking tot de afdelingen. Er zijn twee PITweekenden georganiseerd. We hebben hierbij besloten om de PITweekenden te laten aansluiten bij het kernonderwerp van het congres (in dit geval onderwijs voor het eerste weekend, en zorg voor het tweede), aangezien dit de mogelijkheid biedt om inhoudelijk toe te werken naar het congres en leden de kans te geven om met meer kennis op een congres te kunnen beslissen over moties en resoluties. Aangezien afdelingsbesturen vaak de behoefte hebben aan enige begeleiding met betrekking tot wat van ze verwacht wordt als bestuurslid alsmede over hoe de JS als organisatie werkt, zijn twee trainingsdagen georganiseerd waarop deze onderwerpen aan bod kwamen. Daarnaast is een speciale leergang opgezet met betrekking tot het Van Waardeonderzoek van de PvdA. Deze leergang, waaraan JS ers in het voorjaar mee konden doen, was erop gericht om dieper in te gaan op het gedachtegoed van de PvdA en JS, en te kijken hoe je deze in de praktijk kunt toepassen. Ook hebben we een permanente scoutingcommissie ingesteld, die talentvolle JSers helpt bij hun maatschappelijke en politieke ontplooiing. Leden Het laatste half jaar van dit bestuur was ledenwerven een van de speerpunten. In juni vorig jaar begonnen we met 2100 leden. Op 31 december vielen er 186 leden af vanwege hun leeftijd. Inmiddels staat de teller op 2245 leden. Ons doel is hiermee helaas niet gehaald, iets dat wij betreuren. Met de campagne Het Rode Gevaar zijn we met een campagne begonnen via sociale media. Vijf ambassadeurs van de JS zijn door 1miute pitch gefilmd. In de filmpjes vertellen ze wat hen drijft om actief te zijn binnen de JS en wat de JS biedt. De vijf ambassadeurs schrijven ook iedere week een blog voor de website Op het afgelopen PvdAcongres in Leeuwarden zijn er 30 filmpjes opgenomen met Kamerleden, ministers en leden. In deze filmpjes vertellen ze wat ze van de JS vinden en wat ze van de campagne Het Rode Gevaar vinden. Deze filmpjes zullen de komende tijd worden gelanceerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe ledendagen geweest, de laatste in de Eerste Kamer. Hier werden we rondgeleid door Kim Putters. Met een opkomst van 30 nieuwe leden kunnen we zeggen dat de nieuwe ledendagen steeds succesvoller worden. Ondertussen zijn we ook bezig om een nieuwe ledendag te organiseren in juni. Ook is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Zomertour. De campagne Het Rode Gevaar zal hierin een prominente rol innemen. Met rode groet, Toon Geenen voorzitter Robert Steenbergen vicevoorzitter/secretaris Rosa Kindt penningmeester Lucas Roorda secretaris politiek en campagnes Jauke Lodder internationaal secretaris Laura Pierik bestuurslid afdelingen en trainingen Victor Strengers bestuurslid leden 11

12 Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Amsterdam, vrijdag 10 mei 2013 Beste JS er, Graag kandideer ik mij opnieuw voor het voorzitterschap van onze mooie vereniging. Het afgelopen jaar ben ik met veel plezier aan de slag gegaan met de JS. Dankzij zes andere fantastische bestuursleden en alle actieve mensen in de JS zijn er veel goede dingen in gang gezet. Ik noem de succesvolle Tweede Kamercampagne, meer nadruk op politiek in plaats van organisatie en enkele grotere projecten, zoals de ledenwerfcampagne of het gemeenteraadsproject. Ik durf te zeggen dat het, mede dankzij het goede werk van voorgaande besturen, goed gaat met de Jonge Socialisten. Actief binnen en buiten de partij, op een kritische maar constructieve manier. De verenging staat meer open voor nieuwe mensen, meningen en ideeën. Maar er zijn nog veel dingen die ik wil realiseren. Komend jaar denk ik dan vooral aan de gemeenteraadscampagne en de Europese campagne, maar vooral ook aan het werken aan diversiteit binnen de Jonge Socialisten. We moeten meer een afspiegeling van onze samenleving worden. Dat is persoonlijk mijn belangrijkste doel voor het komende jaar. Bovendien wil ik de manier waarop de Jonge Socialisten georganiseer verder aanpassen tot een dynamischer, meer op vrijwilligersgerichte organisatie. Ik heb, kortom, het gevoel dat mijn werk er nog niet op zit, en ik hoop jullie daar net zo over denken. Met vriendelijke groet, Toon Geenen Landelijk Bestuur Vicevoorzitter / secretaris Beste leden van de Jonge Socialisten, Brno, 1 mei 2013 Op het moment dat ik deze kandidaatstellingsbrief schrijf wordt wereldwijd de Dag van de Arbeid gevierd. Dit jaar vier ik deze dag als Erasmusstudent in een betonnen Sovjetflat in het Tsjechische Brno. Maar laat ik me even voorstellen: Mijn naam is Elmar Smid. Twintig jaar geleden ben ik in Arnhem geboren en ik ben nu zes jaar lid van de JS. Ik ben derdejaars student Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die stad ben ik anderhalf jaar lang de secretaris van de JS afdeling geweest, waar ik me onder andere heb bezig gehouden met het ledenbeleid. Er zijn daar weinig nieuwe leden die geen kopje koffie met ons zijn komen drinken. Daarnaast wilde ik van JS Groningen een actieve en activistische afdeling maken, wat, met ons spandoek aan de Martinitoren als een hoogtepunt, aardig gelukt is. Verder heb ik het congres van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt georganiseerd. Met besturen heb ik dus ervaring. Hoewel er niets boven Groningen gaat, wil ik die stad toch voor een jaar verruilen met Amsterdam. Ik wil me hierbij kandidaat stellen voor de functie van vicevoorzitter / secretaris in het komende Landelijk Bestuur. De JS is een vereniging met veel potentie, waar ik veel heb geleerd en waar ik me graag voor in wil zetten. Hieronder zal ik aangeven waarom dat zo is en wat ik denk bij te kunnen dragen. Allereerst denk ik dat de JS een taak heeft om de waakhond van de PvdA te zijn, de PvdA scherp te houden en haar idealen niet onder te laten sneeuwen. Zeker nu zij samen met de liberalen in een regering zit. Zelfs als dit betekent dat de JS soms dingen zegt die onze moederpartij niet goed uitkomen, durf ik die zaken wel te benoemen. Dit heb ik samen met mijn bestuur laten zien tijdens de crisis binnen de Groninger PvdA en binnen het vorige College van de stad. De JS is daar toen leidend geweest in het oplossen van die crisis. Natuurlijk werk ik, als het even kan, het liefst samen met de PvdA. Wat ik in mijn beoogde functie dan ook veel hoop te doen, want uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij een sterke sociaaldemocratie in Nederland. Ten tweede zal de JS de komende periode ook weer campagnevoeren voor de gemeenteraads en de Europese Parlementsverkiezingen. Net als velen van jullie heb ik me bij de vorige verkiezingen dagenlang ingezet. Toen zijn we met zoveel mogelijk JS ers de straat op gegaan. Zonder de JS was de campagne in Groningen lang niet zo n succes geweest. De praktische kant van het organiseren ligt me goed. Dat is wat me erg aanspreekt in de functie van vicevoorzitter / secretaris. Ik hoop dezelfde energie in deze komende verkiezingen te kunnen steken, zodat we met elkaar ook deze campagnes laten slagen. Ten slotte zou ik me vanuit het Landelijk Bestuur, in samenspraak met de andere bestuursleden, willen inzetten voor de vereniging, de afdelingen en, bovenal, voor de leden. Ik wil openstaan voor de wensen van afdelingen en individuele leden. Ik zie onze vereniging namelijk niet alleen als een politieke organisatie, maar ook als een vereniging die toffe en verheffende activiteiten neerzet, waar leden het naar hun zin hebben. Wij kunnen 12

13 meer meegeven aan meer jongeren en daar mogen we best naar streven. Mocht het jou een goed idee lijken dat ik deze functie ga vervullen, dan wil ik je vragen om op me te stemmen. Dan ga ik daarna, met een flinke dosis arbeidslust, aan de slag. Met kameraadschappelijke groet, Elmar Smid Landelijk Bestuur Penningmeester & Afdelingen Beste vrienden van de JS, Ondertussen ben ik al weer een behoorlijke tijd lid van de Jonge Socialisten. Na goed kennis gemaakt te hebben met de vereniging, lijkt het mij leuk om een nieuwe stap te zetten. Niet alleen voor mezelf, maar ook omdat ik iets wezenlijks zou kunnen bijdragen: een hoop enthousiasme, doorzettingsvermogen en politieke inhoud. Daarom stel ik me kandidaat voor de bestuursfunctie Penningmeester en Afdelingen. Binnen deze functie wil ik meebouwen aan een sterke en diverse JS, waar iedereen ruimte kan vinden om zijn of haar mening te leren vormen en te uiten. Het is een mooie tweeledige functie en ik geloof dat ik voor beide delen de benodigde ervaring heb. Om te beginnen met de financiën: een jaar lang ben ik verantwoordelijk geweest voor het beheer van het JS Den Haagbudget. Daarnaast ben ik buiten de JS ook penningmeester geweest van de sociëteitscommissie van mijn studentenvereniging. Een goede penningmeester behoort geordend te zijn en zo lang mijn kamer hier niet in mee wordt genomen, durf ik te zeggen dat ik dat zeker ben. Ook ben ik betrouwbaar en strikt doch rechtvaardig. Deze eigenschappen zal ik inzetten om de financiën op orde te houden, zodat de rest van de vereniging zich kan focussen op de activiteiten. Naast de financiën hoop ik straks ook de afdelingen onder mijn hoede te mogen nemen. Hierbij helpen de organisatorische vaardigheden die ik heb opgedaan als bestuurslid van de afdeling Den Haag. Zo ben ik betrokken geweest bij de organisatie van vele activiteiten en het congres in Den Haag. Den Haag is de afdeling waarbij ik me thuis voel sinds ik in 2010 actief werd. Je thuis voelen bij een afdeling is erg belangrijk en heeft veel te maken met de nabijheid van een afdeling. Ik vind het dan ook erg mooi dat er de laatste tijd veel afdelingen opgericht zijn. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat deze afdelingen kunnen doorgroeien. Afdelingen hebben vaak hun eigen manier van werken, dat zal ik respecteren. Samen zullen we naar de toekomst van de afdeling kijken, maar de uitvoering hiervan zal voor het grootste gedeelte bij de afdeling zelf liggen. Vanuit beide kanten van de functie kijk ik uit naar de Gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement, beide in de eerste helft van Juist hier zal de functie van Penningmeester en Afdelingen tot haar recht komen. Samen met de afdelingen zal ik bekijken welke middelen ze (ze = jullie!) nodig hebben en welke activiteiten ze tot uitvoer willen brengen. De komende tijd zal ik campagne voeren richting de verkiezingen van het nieuwe JSbestuur op het congres in Amsterdam Hebben jullie zin in een top JS jaar? Bo ook! Stem Bo! Groetjes, Bo PS: volg mijn campagne op Twitter! Wat meer over mij zelf voor degenen die mij nog niet zo goed kennen (in het kort): Naam: Bo Anne Schijven Geboortedag: Geboorteplaats: Nijmegen Woonplaats: Den Haag Telefoon: Studie: International and European Law 13

14 Wie ben ik: In een aantal steekwoorden; proeuropa (maar niet klakkeloos), Oranjegezind, van het relativeren, schaatsfan, nog altijd dol op Nijmegen, benieuwd naar wat de toekomst mij brengt, sinds mijn 16de PvdA lid, instaat om te multitasken, op mijn plek in Den Haag en altijd optimistisch. Landelijk Bestuur Bestuurslid Politiek & Communicatie Beste JS'ers, beste vrienden, Alvast dank dat jullie de moeite nemen deze brief te lezen. Mijn naam is Lucas Roorda, ik ben 24, afgestudeerd aan de Legal Research Master in Utrecht en op dit moment Secretaris Politiek & Campagnes voor de Jonge Socialisten. Toen ik mij vorig jaar kandidaat stelde voor deze functie, schreef ik een brief die veel nadruk legde op de noodzaak de PvdA ideologisch een enorme schop onder de kont te geven. Zowel op het gebied van onderwijs als op de arbeidsmarkt vond ik dat de PvdA te weinig ambitie liet zien, en de JS de PvdA daar ook te weinig op aansprak. We liepen te veel mee in de liberale logica die vereiste dat we zouden hervormen richting een maximum van 3% begrotingstekort, zonder een eigen sociaaldemocratisch verhaal daar tegenover te zetten. Eenmaal op het JScongres was die brief al achterhaald: in de tussentijd was er een nieuwe partijvoorzitter, een nieuwe partijleider en keken we tegen een landelijke campagne aan met inmiddels bekend resultaat. De vraag die ik hier stel is dan ook: zijn we inmiddels dichterbij die scherpere, sterkere PvdA gekomen, en heeft de JS hieraan meegeholpen? Ik denk dat het antwoord op die vraag ook gelijk het antwoord geeft op de vraag waarom ik mij opnieuw kandideer voor het Landelijk Bestuur. Ondanks een mooi Van Waardedocument is de PvdA er namelijk nog lang niet, en de rol van de Jonge Socialisten is nog lang niet uitgespeeld. Ik ben er trots op dat ik in het afgelopen jaar betrokken ben geweest bij de discussies rond de kabinetsformatie, de jeugdwerkloosheid, het pensioenstelsel en de strafbaarstelling van illegaliteit; allemaal discussies waar de JS zich nadrukkelijk heeft laten zien. Die discussies zijn echter nog lang niet afgelopen, en ik ben er zelf in ieder geval nog lang niet klaar mee. Veel verkiezingsretoriek ten spijt lijkt de PvdA op dit moment nog steeds een compromis te willen verdedigen dat op momenten ver af staat van het sociale Nederland dat we in de campagne verdedigden. Per dag en per onderwerp lijkt de PvdA daar verder van af te komen, en ik vind van mijzelf dat ik niet aan de kant moet staan terwijl dit gebeurt, maar juist in het hart van de JS hiertegen moet vechten. Dat heb ik het afgelopen jaar met veel plezier gedaan, en dit wil ik blijven doen. Binnen mijn huidige functie is zowel het campagnevoeren als het naar buiten kunnen treden met JSstandpunten het beste bevallen, en daarom stel ik mij kandidaat voor de functie van bestuurslid Politiek & Communicatie. Net zo belangrijk als de ideologische redenen om door te willen, is het feit dat ik dat bij herverkiezing kan blijven doen met een groep fantastische JS'ers zowel binnen als buiten het aankomende Landelijk Bestuur. Teamwork is belangrijk binnen een bestuur, en ik heb er veel vertrouwen in dat we het komende jaar net zo'n sterk team kunnen vormen als we met het nu vertrekkende bestuur hebben gedaan. Daar houdt het echter niet op, want een bestuur vormt ook een team met de leden van de vereniging. Het afgelopen jaar hebben we hard geprobeerd zoveel mogelijk leden bij onze ideeën, acties en initiatieven te betrekken, en van de feedback van die leden heb ik in ieder geval het nodige geleerd. De verdere ontwikkeling van de werkgroepen is daarbij van groot belang geweest, zowel voor alle standpunten die we naar buiten hebben gebracht, als voor de discussie binnen de JS intern. Die leercurve is echter nog niet voorbij, en met de groep mensen die zich nu kandidaat hebben gesteld valt het komende jaar nog een enorme slag te maken. Ik denk dat ik, samen met het komende bestuurslid Politiek & Scholing, aan die slag een grote bijdrage zal kunnen leveren. Beste JS'ers, het gaat op dit moment eigenlijk heel goed met de Jonge Socialisten. Ons ledenaantal gaat omhoog, de JS is actief en enorm zichtbaar; binnen én buiten de PvdA. Wat mij betreft zetten we die stijgende lijn volgend jaar voort. Dat doen we door vlijmscherp op de PvdA te blijven, maar tegelijkertijd loyaal te blijven. Er komen twee campagnes aan waar de JS het beter moet gaan doen dan ooit. We hebben nu al een aantal fantastische kandidaten voor verschillende gemeenteraden, en die gaan dat rode geluid laten horen dat landelijk af ten toe node gemist wordt. Wij gaan ze daar bij ondersteunen, en ik hoop met jullie vertrouwen daar de eerste stappen in te nemen. Met rode groet, Lucas Roorda Landelijk Bestuur Bestuurslid Politiek & Scholing Beste JS ers, vrienden, Voor velen is het geen verrassing meer: met het schrijven van deze brief stel ik me kandidaat als bestuurslid politiek en scholing in het landelijk bestuur van onze prachtige vereniging. Mijn naam is Bart van Bruggen, 21 jaar 14

15 oud en student politicologie aan de UvA, waar ik bijna klaar ben met mijn bachelor. Actieve JS ers kennen me de afgelopen twee jaar als voorzitter van de JS Amsterdam, ook ben ik actief geweest in de eerste scoutingscommissie voor het landelijk bestuur en was ik deel van de Lavaredactie. In Amsterdam heb ik ontzettend veel geleerd. Van activiteiten organiseren tot het politieke handwerk, in een afdelingsbestuur komt het allemaal aan bod. Maatschappelijke betrokkenheid toonden we ook: nog voordat de Van Waarderesolutie daarom vroeg, kookten we voor daklozen en hielpen we moeilijk lerende kinderen op een basisschool met lezen. Dat laatste doe ik nog steeds, met heel veel plezier. Ik zie van dichtbij hoe je door kleine dingen te doen, écht verschil kan maken. Die ervaring met mijn basisschoolkinderen geeft me energie en is voor mij een drijfveer voor sociaaldemocratische politiek. Na twee geweldige jaren in Amsterdam vind ik het tijd om daar plaats te maken. Ik vind de JS een fantastische vereniging, waarvan ik na 3,5 jaar actief lidmaatschap echt ben gaan houden. Daarom wil ik me graag in blijven zetten. De functie politiek en scholing past daar wat mij betreft goed bij. Ik wil samen met het nieuwe landelijk bestuur graag de uitdaging aangaan om het goede werk van de afgelopen besturen voort te zetten en te versterken. Het komende jaar is daar bij uitstek geschikt voor. De kabinetsdeelname van de PvdA brengt voor de JS een duidelijke opdracht met zich mee. Het kompas van eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken, zo graag aangehaald door de leider van onze partij, wordt te vaak verstoord door een neoliberaal magnetisch veld. Een échte politieke omarming van Van Waarde en een écht kritisch PvdAgeluid vanuit de Tweede Kamer hebben we helaas nog niet gezien. Het is de taak van de JS om daar veelvuldig op te wijzen, een taak die het huidige landelijk bestuur mijns inziens goed vervuld heeft. Volgend jaar wil ik daar een bijdrage aan leveren. Behalve door mijn eigen inhoudelijke inbreng, kan dat ook door JS ers intensiever te scholen. De dit jaar gestarte Van Waardeleergang is een goed begin, maar er kan meer. Ik wil in ieder geval een politieke masterclass organiseren, waarbij een groep getalenteerde JS ers in gesprek gaat met bekende politici en topbestuurders. Daarnaast komt er in ieder nieuwe ledentraject wat mij betreft een spoedcursus sociaaldemocratie langs en wil ik in samenwerking met de afdelingen regelmatig debattrainingen organiseren. Met een rijk scholingsaanbod is er voor iedere JS er wat wils. Een andere pijler onder het scholingsaanbod van de JS zijn de PITweekenden, die twee keer per jaar georganiseerd worden. Hoewel deze weekenden vaak ontzettend gezellig zijn, begint de balans tussen inhoud en feest een beetje zoek te raken. Ik wil dat de inhoud en training op de PITweekenden weer centraler komen te staan. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door er nog maar één te organiseren, maar met een zwaarder programma. Hoe dit precies vormt krijgt, wil ik het komende jaar samen met jullie, de leden, gaan bepalen. Het PITweekend is er immers voor jullie. Het komende jaar wil ik me inzetten voor een JS die de PvdA scherp blijft houden, eigen thema s agendeert en haar leden de gelegenheid geeft zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Al deze serieuze doelstellingen gaan vanzelfsprekend gepaard met een hoop gezelligheid. Met een landelijk bestuur vol leuke en gedreven mensen en een vereniging van gezellige en getalenteerde leden heb ik er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed komt. De functie politiek en scholing past voor mij uitstekend bij dit streven, en daarom vraag ik op 2 juni om jullie steun dit te mogen gaan doen. Met rode groet, Bart van Bruggen P.S: heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? Mail of bel me dan vooral! Landelijk Bestuur Bestuurslid Leden Beste vrienden van de Jonge Socialisten, Een jaar geleden begon ik aan een nieuw avontuur in mijn leven. Na ervaring te hebben opgedaan bij de PvdA Zwolle en een poging om JS Zwolle nieuw leven in te blazen, kwam er een grotere uitdaging, een functie in het bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA. Ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben als bestuurslid leden. Zoals jullie verderop in de brief kunnen lezen zijn er veel concepten op poten gezet maar nog lang niet alles is volledig uitgevoerd. Daarom zou ik mij nog graag een jaar willen inzetten om onze prachtige vereniging nog groter en zichtbaarder te maken. Mijn eerste taak als bestuurslid betrof het organiseren van de zomertour. De zomertour was dit jaar belangrijker dan andere jaren vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. De JS was dan ook op zoveel mogelijk introweken aanwezig om jongeren te overtuigen om PvdA te stemmen. Ook aankomend jaar wil ik van de zomertour weer een groot succes maken. Zo ben ik op het moment al bezig met de eerste voorbereidingen. De afgelopen 1,5 jaar zijn er veel nieuwe leden bijgekomen. Om deze leden welkom te heten, heb ik de nieuwe ledendagen geïntensiveerd. Er zijn tot nu toe twee succesvolle nieuwe ledendagen geweest met een opkomst van 15

16 gemiddeld 25 mensen. De derde ledendag staat gepland voor juni met niemand minder dan Lodewijk Asscher. Het effect van deze nieuwe ledendagen is duidelijk zichtbaar binnen de JS. We zien steeds meer nieuwe leden actief worden binnen onze vereniging. Ik ben de afdelingen ook erg dankbaar voor hun inzet bij het betrekken van nieuwe leden binnen onze vereniging. Maar de JS heeft nooit genoeg leden. Daarom zijn we in december begonnen met het bedenken van een ledenwerfcampagne. Na veel denksessies te hebben gehouden en met veel mensen te hebben gesproken, kwam het idee van het rode gevaar naar voren. Vijf ambassadeurs vertellen in korte filmpjes wat de JS inhoudt en hoe zij tegen de jongerenvereniging aankijken. Op het afgelopen PvdA congres hebben we hetzelfde concept toegepast met zowel PvdA prominenten als met minder bekende partijleden. De komende maanden zal het eindresultaat te zien zijn op de sociale media. De campagne het rode gevaar zal tevens het centrale thema van de zomertour betreffen. Toen ik mij vorig jaar kandideerde, had ik het onder andere in mijn brief over het geven van een cursus aan nieuwe leden. Helaas is het mij niet gelukt om dat dit jaar te verwezenlijken. Toch ben ik er nog steeds van overtuigd dat dit concept moet worden uitgevoerd. Daarom zou ik dit graag samen met het nieuwe bestuurslid politiek & scholingen verder willen uitwerken. Kortom, genoeg te doen. Met sociale groet, Victor Strengers Landelijk Bestuur Internationaal Secretaris Beste JS er, Door middel van deze brief kandideer ik mijzelf voor de functie van Internationaal Secretaris in het Landelijk Bestuur Mijn naam is Robert Steenbergen, 23 jaar oud, afgestudeerd in de master Staats en Bestuursrecht en op dit moment vicevoorzitter/secretaris in het landelijk bestuur. Daarnaast ben ik als tutor verbonden aan de Erasmus School of Law. Enige tijd geleden presenteerde de Wiardi Beckman Stichting het project Van Waarde. Daarin worden een aantal kernwaarden, zoals bestaanszekerheid, arbeid en verheffing. Daar miste ik de waarde internationalisme. Internationalisme is immers een van de kernwaarden van de sociaaldemocratie. We komen er niet door ons te verschuilen achter hoge dijken, en we mogen onze ogen niet sluiten voor misstanden elders in de wereld. Het komend jaar, met de Europese verkiezingen, staat deze waarde gelukkig voluit op de agenda. Voor mij waren de verkiezingen van juni 2009, toen ik voor het eerst mocht stemmen, aanleiding om lid te worden van de PvdA. Het Europaverhaal van de partij kon naar mijn mening een heel stuk scherper, en vooral ook beter voor het voetlicht gebracht worden. In een kleine vier jaar tijd is veel veranderd. Partijvoorzitter en partijleider zijn inmiddels vervangen door nieuwe mensen, maar mijn passie voor Europa is gebleven. In mei 2014, aan het eind van het komende bestuursjaar, wachten alweer de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement. Europa bepaalt voor een groot deel onze toekomst en is daarom best belangrijk. Willen we een Europa dat doorgaat op de weg van meer bezuinigingen en een steeds hogere werkloosheid, of willen we een sociaal en democratisch Europa, met meer bevoegdheden voor het Europees Parlement? De komende verkiezingen worden hét moment om daar over na te denken en met elkaar te discussiëren. Ik wil bijdragen aan succesvolle verkiezingen voor de PvdA, door net als tijdens de verkiezingen van 12 september met veel JS ers actief campagne te voeren voor een socialer en democratischer Europa. De JS is lid van twee koepelorganisaties: de Europese YES (voorheen ECOSY) en de internationale IUSY. De focus lag de afgelopen periode vooral op YES, en met succes. De JS levert een vicepresident, is met een delegatie zichtbaar op internationale evenementen en heeft goede banden met een aantal Europese zusterorganisaties. De positie van de JS binnen YES wil ik uiteraard behouden en waar mogelijk versterken. Ik ben er van overtuigd dat de JS binnen IUSY net zo n rol kan spelen. Op dezelfde manier als de afgelopen periode bij YES is gedaan, wil ik proberen IUSY prominenter op de kaart te zetten binnen de JS en meer invloed binnen IUSY te verkrijgen.. De uitwisseling met Europese jongeren in september, seminars als Winterschool en Queer Easter, en festivals als het YES Summer Camp en het Workers Youth Festival laten zien dat andere organisaties van ons kunnen leren, en wij van hen. Steeds kom je terug met nieuwe energie, met nieuwe ideeën voor een betere samenleving en met nieuwe vriendschappen. Wat mij betreft moet iedere JS er de kans krijgen om deze ervaringen op te doen. Daarom wil ik proberen met nog meer leden deel te nemen aan activiteiten van YES, IUSY en uitwisselingen. 16

17 De afgelopen periode, met een grote economische crisis, leert ons dat internationale solidariteit van groot belang is voor ons allemaal, en daar wil ik het komend jaar een bijdrage aan leveren. Met een verkiezingscampagne, een meerdaagse internationale reis en allerlei andere internationale activiteiten liggen er meerdere mooie taken die ik graag met jullie wil uitvoeren. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me altijd bellen op of mailen via Met rode groet, Robert Steenbergen Presidium sgravenhage, 4 mei 2013 Waarde Kameraden, Het is met grote interesse dat ik den vrijgekomen post voor t presidium onzer congres heb vernomen. Middels dit schrijven wil ik mijne kandidatuur voor t presidium van het congres der Jonge Socialisten kenbaar maken. Alvorens te divageren mijner beweegredenen, stel ik mijzelf gaarne voor. Ik beantwoord aan de naam Lester, ben tweeëntwintig lentes jong en werk reeds als juridisch adviseur voor t departement van ome Roon. Het ware mij zeer aangenaam om eertijds dikwerf inspanningen te verrichten voor den sociale missie bij den afdeling Groningen; alwaar men mij anderhalf jaar als balsturig bestuurslid heeft moeten duchten. Het is, mij dunkt, eene grote eer om verantwoordelijkheid te dragen voor eene ordentelijke verloop van t hoogstgeplaatste orgaan der Jonge Socialisten, onzer congres. Gaarne deel ik deze verantwoordelijkheid, ter wille ener bijdrage te leveren aan t impetueuse Rode gevaar. Ik gewitig mijzelf van de zware last die mij na desgevallende verkiezing ten deel zal vallen. Ik vraag uwe vertrouwen en lever mijzelf weldra over aan de grille van uwe clementie. Uw dienstwillige, Lester von Meijenfeldt Beste JS'ers, Via deze brief wil ik me graag kandidaat stellen voor een nieuwe termijn als lid van het presidium. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier een poging gewaagd om de orde te handhaven tijdens onze congressen. Graag zou ik van jullie het mandaat krijgen om die taak de komende tijd te blijven vervullen. Jullie kunnen er daar bij op aan dat ik de regels soepel, maar ook streng en rechtvaardig zal blijven toepassen. Net zoals onze gewaardeerde politiek leider zal ik m'n woord niet breken. In tegenstelling tot hem zal ik er echter wel zorg voor dragen dat de besluiten die het congres neemt ook daadwerkelijk worden gerespecteerd door het bestuur. Hartelijke groet, Pim Paulusma Beste JS ers, Middels deze brief stel ik me kandidaat voor het presidium van onze vereniging. Het afgelopen jaar was ik in de eerste plaats penningmeester in het landelijk bestuur en in de tweede plaats vierdejaars rechtenstudent. Die twee wapenfeiten moeten getuigen van mijn liefde voor orde en mijn affiniteit met regeltjes. Ik zet mij daarom graag in om de orde op het congres en het naleven van onze regels te waarborgen. Ik kan na een jaar landelijk bestuur zeggen bekend te zijn met de statuten, reglementen en processen die onze vereniging rijk is, en waarmee zij gedurende het jaar geconfronteerd wordt. Ik zal want toch jurist in wording op de naleving van die regels streng toezien. Daarnaast wil ik graag medeverantwoordelijk zijn voor de organisatie van de congressen, wellicht toch de twee belangrijkste landelijke activiteiten in het jaar. Tot slot, laten we wel wezen, wordt het weer eens tijd voor een vrouw in het presidium. Ik hoop daarom dat jullie me steunen in mijn kandidatuur. Met rode groet, Rosa Kindt 17

18 Beroepscommissie Er zijn twee kandidaten voor de beroepscommissie: Jelle Menges; Giselle Schellekens. Zij zullen zich op het congres voorstellen. 18

19 Huishoudelijk Reglement HR 1. Naamsverandering ECOSY Tijdens het 11 e Congres van ECOSY in Bommersvik is besloten tot een wijziging van de statuten van ECOSY. De naam ECOSY is veranderd in Young European Socialists, afgekort YES. Deze naamsverandering maakt een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk. Indiener: Landelijk bestuur Wijzigen bestaande tekst Artikel 1:1 Middelen Huidige tekst: Lid 1 Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren: d. lidmaatschap van IUSY en ECOSY. Voorgestelde tekst: Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren: d. lidmaatschap van IUSY en YES. Indiener: Landelijk bestuur Wijzigen bestaande tekst Artikel 6:4 Congresbenoemingen: Functies Huidige tekst: Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: a. IUSY/ECOSY vertegenwoordiger; Voorgestelde tekst: Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: a. IUSY/YES vertegenwoordiger; Indiener: Landelijk bestuur Wijzigen bestaande tekst Artikel 11:8 Cadeaus Huidige tekst: Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA, IUSY/ECOSY vertegenwoordiger Voorgestelde tekst: Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA, IUSY/YES vertegenwoordiger. HR 2. Vaststelling en wijziging afdelingsnaam Indiener: Landelijk bestuur Toevoegen nieuw artikellid Artikel 9:2 Geografische indeling Voorgestelde tekst: Lid 5 Het Landelijk Bestuur stelt de naam van een afdeling vast, gehoord de betrokken afdelingen. De naam van een afdeling mag niet conflicteren met de naam van een andere afdeling. In het HR staan geen bepalingen over hoe te handelen bij een conflict tussen afdelingen over de naam. In lijn met hoe we de grenzen van een afdeling bepalen (het landelijk bestuur in overleg met de betrokken afdelingen), lijkt het ons logisch om ditzelfde zo voor de naamgeving te regelen. 19

20 HR 3. Activiteiten organiseren Indiener: Afdeling Maastricht Toevoegen nieuw artikellid Artikel 9:4 Voorgestelde tekst: Lid 5 Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze de eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het Landelijk Bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen. We hebben bij de JS vaak dolende, slapende afdelingen. Het is ook voor nieuwe afdelingen fijn te weten wat de minimale eisen voor bestaansrecht zijn. Door dit duidelijk te hebben, blijft er een doel om naar te streven en blijft de vereniging actiever. Dit is zowel een stimulans als een ondergrens voor wat wij als minimale vereisten zien voor het verkrijgen van afdracht. AHR 3.1 Indiener: Peter de Lange Gehele tekst. 1 ) Toevoegen aan art. 9:4 lid 4: Rol landelijk bestuur Het Landelijk Bestuur kan een afdeling opheffen met voorafgaande instemming van het Congres. Het banksaldo van een opgeheven afdeling valt toe aan de vereniging. Ook de ALV van een afdeling kan besluiten de afdeling op te heffen, waarbij het landelijk bestuur zorgt voor de afwikkeling. 2 ) Toevoegen aan art. 9:3 lid 5: Op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden van de afdeling of het landelijk bestuur, is een afdelingsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien het afdelingsbestuur geen gehoor geeft aan het verzoek binnen twee weken, kan het landelijk bestuur de ALV organiseren. Er is inderdaad een betere regeling voor inactieve afdelingen nodig, maar de voorgestelde tekst is onduidelijk, wat houdt toewijzen van leden aan andere afdelingen in? Het amendement heeft drie elementen. 1. De toevoeging dat een afdeling zichzelf kan opheffen met een besluit van de ALV. Hoewel logisch, vermeldt het HR dit nu niet. 2. Een regeling zodat het landelijk bestuur een doorbraak kan forceren bij slapende afdelingen. Als een afdelingsbestuur niet reageert, kan het landelijk bestuur zelf een ALV organiseren. Daarin kan de afdeling een nieuwe start maken of besloten worden de afdeling op te heffen. 3. Een duidelijk plan om alle afdelingen met minder dan zes activiteiten afgelopen jaar een nieuwe impuls te geven (of, als dat niet lukt, een voorstel tot opheffing). De ervaring leert dat dit soort ambities (alle afdelingen organiseren zes activiteiten per jaar) beter werken in een beslispunt. Het HR bevat de kale regels. Preadvies: Overnemen Verduidelijkt de motie veel meer en zorgt ervoor dat de motie enkele 'kinderziektes' direct verijdelt. AHR 3.2 Samenwerking met andere PJO s Indiener: Afdeling Brabant Lid 5 Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze de eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het Landelijk Bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen. Lid 5 Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Maximaal twee hiervan mogen ook in samenwerking met andere PJO s georganiseerd worden. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze de eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het Landelijk Bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen. 20

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten:

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten: Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 1 februari 2006 Michiel van Hulten: Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd Feest in de Beurs van Berlage: 60 jaar PvdA

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie