De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico"

Transcriptie

1 De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico In opdracht van Delta Lloyd Augustus

2 Leeswijzer In dit onderzoek zijn kleinere ondernemers (1-20 werknemers) met een eigen bedrijf uit het GfK Ondernemers Panel ondervraagd. Deze ondernemers onderscheiden we op een aantal kenmerken: het aantal werknemers binnen de organisatie, de branche waarin de organisatie actief is en de rechtsvorm van het bedrijf. In totaal worden er vijf branches onderscheiden; groot- en detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en anders. Deze branches zijn een vereenvoudiging van een bredere indeling in branches. Voor wat betreft de organisatiegrootte worden er twee groepen onderscheiden; organisaties met 1-4 werknemers en organisaties met 5-20 werknemers. Naast het kwantitatieve onderzoek via internet zijn er met 6 ondernemers die weleens aansprakelijk gesteld zijn, diepteinterviews gehouden. Een aantal quotes uit deze gesprekken zijn toegevoegd aan dit rapport. 2

3 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Ondernemers en verzekeringen in het algemeen Bezit AVB en reden waarom Kennis en verwachtingen t.a.v. aansprakelijkheidsrisico Rechtsvorm en aansprakelijkheid Toekomstverwachting aansprakelijkheid Aansprakelijk gestelde ondernemers 3. Quotes van ervaringsdeskundigen 4. Bedrijfsprofiel 5. Onderzoekverantwoording 6. Contact 3 3

4 Management Summary 4

5 Management summary 1 Samenvatting - 1 Bezit AVB bij ondernemers (1-20 werknemers) In totaal heeft 44% van de ondernemers een AVB afgesloten. 23% van de ondernemers heeft het wel overwogen maar toch niet afgesloten. Van de ondernemers die een BV hebben heeft 54% een AVB afgesloten. Onder de VOF ondernemers is dit 49%, en bij een eenmanszaak 37%. Hoe langer het bedrijf bestaat, hoe vaker men een AVB heeft afgesloten. Dit loopt van 16% (bedrijf jonger dan een half jaar) naar 51% wanneer een bedrijf 21 jaar of ouder is. 9% van de ondernemers heeft zijn AVB afgesloten bij Delta Lloyd. 2 Verwacht (eigen) risico Men schat dat 22% van de ondernemers aansprakelijk wordt gesteld, maar zelf verwacht maar 8% aansprakelijk te worden gesteld. Men denkt dat productschade het meeste wordt geclaimd 3 Aansprakelijkheid zakelijk/privé 46% van de ondernemers met eenmanszaak en 41% van de ondernemers met VOF zegt dat hij zowel zakelijk als privé aansprakelijk kan worden gesteld. 82% van de ondernemers met een BV weet dat hij alleen zakelijk aansprakelijk is. 5

6 Management summary 4 Samenvatting - 2 Aansprakelijkheidsrisico 53% van de ondernemers verwacht geen Amerikaanse toestanden 50% is het ermee eens dat in Nederland bedrijven steeds vaker aansprakelijk worden gesteld 54% maakt zich zorgen dat zijn bedrijf aansprakelijk wordt gesteld 65% zegt dat indien men aansprakelijk wordt gesteld men dat zelf wel oplost 16% van de ondernemers denkt dat een AVB alle schade dekt 5 Bepaalt de rechtsvorm van een bedrijf of u zakelijk en/of privé aansprakelijk gesteld kan worden? Rechtsvorm "JA, dat denk ik : BV 72% Maatschap 68% Eenmanszaak 62% VOF 55%, 6 Toekomst AVB voor bedrijf Gaat u uw risico s bekijken en eventueel aan laten passen? Rechtsvorm JA, dat ga ik doen : Maatschap 23% VOF 21% BV 19% Eenmanszaak 15% 6

7 Management summary 7 Samenvatting - 3 Aansprakelijk gestelde ondernemers 20 % van de ondernemers is weleens aansprakelijk gesteld. In 40% van de gevallen was men aangeklaagd door een particuliere klant en in 34% door een zakelijke relatie (klant). 67% van de procedures is binnen 3 maanden afgerond. 36% van de ondernemers is aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Van de aansprakelijk gestelde ondernemers met een eenmanszaak is 63% aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Van de aansprakelijk gestelde ondernemers binnen de branche zakelijke dienstverlening is 89% aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Uit de face-tot-face interviews blijkt dat de ervaringsdeskundige ondernemers het idee dat men kan terugvallen op een verzekeringsexpert indien men aansprakelijk wordt gesteld, van toegevoegde waarde is voor de AVB. 7

8 Aanbevelingen Het verdient aanbeveling de ZZP-er en de VOF ondernemer meer bewust te maken van de consequenties die de rechtsvorm heeft voor de aansprakelijkheid. Men heeft weliswaar vaak een argument waarom men geen AVB heeft afgesloten, maar dat men ook privé kan worden aangesproken bij aansprakelijkheidsclaims, weet lang niet iedereen. De tussenpersoon kan hier een grote rol in spelen. Een AVB heeft als toegevoegde waarde, naast het dekken van het risico, dat men de aansprakelijkheidsclaim uit handen kan geven aan een expert. Dit argument kan worden gebruikt naar de ondernemer toe. Men geeft de claim uit handen aan een expert en het scheelt de ondernemer veel tijd en zorgen/onrust. 8 8

9 Onderzoeksresultaten 9

10 Ondernemers en verzekeringen in het algemeen 10

11 De helft van de ondernemers vindt de AVB een belangrijke verzekering Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Rechtsbijstandverzekering Inventaris/goederen verzekering Autoverzekering Bedrijfsschadeverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) Gebouwenverzekering Glasverzekering Computer/elektronica verzekering Goederentransportverzekering Milieuschadeverzekering Geldverzekering Werkmaterieelverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor Vervoerders (AVV) CAR verzekering Aanhangwagenverzekering Installatie/montage verzekering Machinebreukverzekering Voor mijn bedrijf zijn verzekeringen NIET belangrijk Schadeverzekeringen die men belangrijk vindt 3% 3% 2% 1% 5% 5% 7% 7% 7% 13% 12% 15% 23% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 33% 36% 41% 43% 50% 49% 61% van de ondernemers binnen horeca vindt de inventaris / goederenverzekering belangrijk en 51% de bedrijfsschadeverzekering en AVB. Binnen zakelijke dienstverlening vindt 50% de AVB, 49% de rechtsbijstandsverzekering en 38% de BA belangrijk. In de bouwnijverheid branche noemt 77% zowel de autoverzekering als de AVB belangrijk. Kunt u aangeven welke schadeverzekeringen u voor uw bedrijf belangrijk vindt? meerdere antwoorden mogelijk Basis: alle ondernemers (n=604) Let op: in de bouwnijverheid slechts n=31 ondernemers. 11

12 21% vindt de AVB de belangrijkste verzekering, en 12% zegt dat verzekeringen niet belangrijk zijn Top-10: belangrijkste en afgesloten verzekeringen 1. Belangrijkste verzekering één antwoordmogelijkheid 2. Afgesloten verzekering meerdere antwoorden mogelijk 16% heeft geen van bovenstaande verzekeringen afgesloten. Binnen zakelijke dienstverlening is dit 20%. Binnen de bedrijven van 1-4 werknemers is dit 27% en binnen de ondernemers met een eenmanszaak 25%. Binnen de branche horeca vindt men de AVB en de gebouwenverzekering even belangrijk (22%). Van de ondernemers die een BV hebben vindt 59% de AVB belangrijk. In een VOF is dit 54%, eenmanszaak 44% en een maatschap 41%. Hoe langer het bedrijf bestaat, hoe belangrijker de AVB wordt. Dit loopt op van 21% (bedrijf jonger dan een half jaar) naar 56% wanneer een bedrijf 21 jaar of ouder is. 55% van de mannelijke en 42% van de vrouwelijke ondernemers vindt een AVB belangrijk. 1. Welke verzekeringen vindt u voor uw bedrijf het meest belangrijk? 2. Welke verzekeringen heeft u afgesloten voor uw bedrijf? Basis: alle ondernemers (=604) Let op: in de horeca slechts n=41 ondernemers. 12

13 Bezit AVB en reden 13

14 De helft van de AVB-bezitters heeft deze verzekering omdat men de schade niet zelf zou kunnen dragen 1. Bezit AVB Wel bezit AVB 2. In welke branche zitten deze ondernemers / grootte van het bedrijf? 3. Waarom heeft men een AVB afgesloten? Geen bezit AVB Branche * Nee Grootte Na overwegen géén AVB afgesloten Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk Basis: alle respondenten (n= 604) Basis: ondernemers die in in het bezit zijn van een AVB (n=269) * : Let op: lage N Basis: ondernemers die in in het bezit zijn van een AVB (n=269) 14

15 9% van de ondernemers heeft zijn AVB afgesloten bij Delta Lloyd, 16% weet het niet Verzekeraar waar de AVB afgesloten is Bij Delta Lloyd heeft 12% binnen zakelijke dienstverlening, 10% binnen groot- en detailhandel en 8% binnen horeca de AVB bij Delta Lloyd afgesloten. In de branche bouwnijverheid heeft 0% een AVB bij Delta Lloyd afgesloten. Bij wie loopt uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Basis: Ondernemers die voor hun bedrijf een AVB afgesloten hebben (n=269) 15

16 55% van de ondernemers is niet in het bezit van een AVB, 23% heeft het wel overwogen 1. Bezit AVB 2. Waarom na overwegen niet afgesloten? Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk 3. Wie geven aan (bijna) geen risico te lopen? Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk Geen bezit AVB Nee Wie lopen (bijna) geen risico? * * Na overwegen géén AVB afgesloten Basis: alle respondenten (n= 604) Basis: ondernemers die na overwegen geen AVB hebben afgesloten (n=136) Basis: ondernemers die na overwegen geen AVB hebben afgesloten, omdat ze aangeven (bijna) geen risico te telopen (n=51) * : Let op: lage N 16

17 Kennis en verwachtingen t.a.v. aansprakelijkheidsrisico 17

18 Men schat dat 22% van de ondernemers aansprakelijk wordt gesteld, maar zelf verwacht maar 8% aansprakelijk te worden gesteld Een schatting van de ondernemers 1Hoeveel ondernemers worden 2Hoe groot acht u de kans dat uw volgens u jaarlijks aansprakelijk eigen bedrijf aansprakelijk gesteld gesteld door derden? wordt door derden? 22% 8 % 3 Wat voor soort aansprakelijkheidsschade wordt er volgens u het meeste geclaimd bij bedrijven? Basis: alle ondernemers (n=604) 18

19 4 van de 10 ondernemers kan financiële schade tot zelf dragen Tot welk bedrag kan uw bedrijf de eventuele financiële schade zelf dragen? Totaal Verdeeld naar branche Basis: alle ondernemers (n=604) 19

20 65% van de ondernemers lost een kwestie met de klant zelf op Stellingen over aansprakelijkheid 85% van de respondenten in de horeca branche lost het zelf op met de klant bij eventuele aansprakelijkheid 62% van de ondernemers met een eenmanszaak, 55% met een VOF, 68% met een maatschap en 72% met een BV denkt dat de rechtsvorm van een bedrijf bepaalt of de ondernemer zakelijk en/of privé aansprakelijk gesteld kan worden. Van de ondernemers met een eenmanszaak denkt 35%, met een VOF 32% en met een maatschap 36% dat de AVB alle financiële schade dekt. Stellingen over aansprakelijkheid Basis: alle ondernemers (n=604) 20

21 Rechtsvorm en aansprakelijkheid 21

22 De helft van de ZZP-ers (48%) of VOF (58%) weet niet dat men privé ook aansprakelijk kan worden gesteld Welke rechtsvorm heeft men en hoe kan men eventueel aansprakelijk gesteld worden? N=281 Geen bezit AVB N=124 N=22 Nee N=156 De ondernemer met een BV is het meest bekend met zijn aansprakelijkheid. Vrouwen weten minder vaak dan mannen hoe men aansprakelijk is (16% vs 32%). Ondernemers zonder AVB weten significant minder vaak hoe men aansprakelijk is, dan ondernemers met een AVB (26% vs 18%). Stel uw bedrijf veroorzaakt schade aan anderen en wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Kunt u hier in financiële zin zakelijk en/of privé aansprakelijk voor worden gesteld? N=604 Let op: maatschap n=22 22

23 Toekomstverwachting aansprakelijkheid 23

24 De helft van alle ondernemers vindt dat bedrijven steeds vaker aansprakelijk gesteld worden, maar 55% maakt zich geen zorgen Stellingen over aansprakelijkheid 63% van de ondernemers in de horeca branche verwacht geen Amerikaanse toestanden. In de zakelijke dienstverlening is dit 61%. In de bouwnijverheid vindt 68% dat in NL bedrijven steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. In de zakelijke dienstverlening maakt 60% zich geen zorgen dat zijn bedrijf voor schade aansprakelijk wordt gesteld. Binnen groot- en detailhandel is dit 58%. Stellingen over aansprakelijkheid Basis: alle ondernemers (n=604) 24

25 Bijna 2 van de 10 ondernemers gaat kijken naar de risico s en indien nodig de verzekering aanpassen Toekomstverwachting AVB 2% 18% 18% 61% Ja, ik ga mijn risico`s bekijken en ga indien nodig mijn verzekering aan (laten) passen Ja, ik ga mijn risico`s bekijken, maar ik verwacht niet dat ik mijn verzekering aan zal (laten) passen Nee, ik ga geen actie ondernemen Anders De ondernemers die de risico s gaan bekijken en indien nodig de verzekering aan laten passen zijn evenredig verdeeld over de verschillende branches. Van de ondernemers met een eenmanszaak gaat 15%, met een VOF 21%, met een maatschap 23% en een BV 19% de risico s bekijken en eventueel aan laten passen. Van de bedrijven met 1-4 werknemers gaat 16% en bedrijven met meer dan 5 werknemers gaat 21% dit doen. Verwacht u binnen nu en één jaar uw aansprakelijkheidsrisico s te gaan bekijken en eventueel aan te (laten) passen? Basis: alle ondernemers (n=604) 25

26 Aansprakelijk gestelde ondernemers 26

27 11% van de kleine ondernemer is de laatste 3 jaar aansprakelijk gesteld Aansprakelijkheid Bent u weleens aansprakelijk gesteld in de afgelopen 36 maanden? Basis: alle ondernemers (n=604) Verdeling naar grootte bedrijf t.o.v. het totaal Verdeling naar branche t.o.v. het totaal Basis: alle (ooit) aansprakelijk gestelde ondernemers (n=119) 27

28 57% van de claims had betrekking op een bedrag minder dan 5000,- Bedragen aansprakelijkheid Overzicht procedure bij aansprakelijkheid Duur procedure % % % % % > % Weet niet / wil niet zeggen 8% Door wie aansprakelijk gesteld Betrokkenheid juristen / advocaten Ja, bij beide partijen 18% Ja, alleen bij mijn bedrijf 13% Ja, alleen bij eisende partij 7% Nee, bij geen van beiden 61% Basis: iedereen die in in de afgelopen 36 maanden aansprakelijk is is gesteld (n= 67) 28

29 Ongeveer de helft van de ondernemers doet een beroep op de AVB 1. Beroep op AVB Overzicht procedure bij aansprakelijkheid 2. Vergoeding eisende partij 1. Heeft u aan het einde van de procedure (een deel van) de geclaimde schade financieel vergoed aan de eisende partij? Basis: ondernemers waarvan de procedure al is afgerond (n=59) 2. Heeft u omwille van deze procedure een beroep gedaan op uw AVB? Basis: ondernemers die de afgelopen 36 maanden aansprakelijk zijn gesteld 29 (n=67)

30 Quotes van ervaringsdeskundigen 30

31 Dierenartsenpraktijk Wormer, eenmanszaak Mevr. Klos, Wormer Dus eigenlijk alle verzekeringen op advies van de tussenpersoon en ook echt wel besloten van wat kost het me dan per jaar, is dat iets wat ik me kan veroorloven en wat zijn de risico s die eraan hangen. Daar wil je jezelf gewoon voor indekken, gewoon wat kan. Niet alles is in te dekken, maar vooral omdat je dus net zelf start, een eenmanszaak, er kan gewoon onwijs veel mis gaan. Op het moment dat je echt een claim krijgt kun je misschien wel meteen inpakken. Want ik ben een eenmanszaak. Dus op het moment dat het niet uit de zaak kan, gaat mijn privévermogen er aan. En waarom we nu nog een eenmanszaak hebben is vanwege alle belastingvoordelen in het begin. Maar waarschijnlijk wordt het op den duur een BV. Maar ik wil dat helemaal niet, ik heb een gezin, ik wil dat dat helemaal losstaat van elkaar. Werk en privé moet apart dus ook aansprakelijkheid. Dat je gewoon nooit je huis uitgezet hoeft te worden. Stel dat dit failliet zou gaan dan komt de bank thuis ook geld halen. In het begin kon ik helemaal niets zelf dragen en nu begint er een buffer te komen, er wordt gespaard nu voor tegenvallers. Ik heb er 2 keer beroep op gedaan in 3 jaar tijd. Nou ben ik ook wel iemand van, ik ben verzekerd en doe ik er een beroep op. Ik had ook makkelijk die klant zelf af kunnen kopen, uiteindelijk ging het helemaal niet om zo n groot probleem. Maar omdat ik die verzekering heb denk ik, ik ga daar wel hulp bij vragen. Ik kreeg ineens een klacht, ik dacht hoe moet ik daar nou weer mee om gaan? Nou kan ik wel uit mezelf wel zeggen, oh wat vervelend ik ga het voor u oplossen. Maar dan zit je wel even zakelijk gezien, ik moet niks toezeggen en dan vond ik het fijn dat ik me kon verschuilen achter de verzekering. Nou kwam dus de klacht dat ik mijn werk niet goed gedaan had en dat ik dus de kosten voor de gehele behandeling die hier gebeurd is moest betalen, die kosten wilde die mevrouw terug. Dat was eigenlijk de eis. Maar goed dat is niet mijn schuld. Maar dat werd dus een heel gesteggel wie zijn schuld is het dan. Zij dreigde uiteindelijk met het tuchtcollege, krijgt ze het geld niet voor elkaar, komt het tuchtcollege. Dat vond ik heel eng, want dat is voor het eerst, je weet wel dat ie bestaat maar ik dacht achhh 31

32 Dierenartsenpraktijk Wormer (vervolg) Dat was het enige, maar die hele tuchtzaak is nooit gekomen. Nooit meer iets van die mevrouw gehoord. En ik was ook zo nijdig dat zij ook niets van een schadevergoeding heeft gekregen. Op zich als zij heel redelijk was geweest had ik gezegd: goh, ik doe tegemoetkoming. Ja heeft veel impact, vooral omdat het de eerste keer is. Naar, hoe iemand kan gaan zieken. Maar dat komt er dan bij, dat is de emotie die erbij komt en die probeerde ik ook steeds maar uit te zetten. In eerste instantie ging het gewoon mondeling met de tussenpersoon totdat er echt dingen op papier kwamen dat ik dacht dit wordt eng. Toen heb ik de brieven doorgestuurd. Toen is de aansprakelijkheidsverzekering zich ermee gaan bemoeien en toen mocht ik niets meer zeggen. Ook omdat je eerst die klant tevreden wil houden. Ik wilde het oplossen en eerst in gesprek gaan. Die meneer heb ik ook waardebonnen gegeven. Geloof voor de helft van het bedrag. Daar heb ik ook een deel vergoed gekregen van mijn aansprakelijkheid. Gezien die vorige klacht zei de tussenpersoon: bied die meneer nou maar gewoon geld of waardebonnen, zodat het voor mij minder zou kosten en de verzekeraar heeft mij dat ook vergoed. Omdat de verzekeraar zei; jij zit nu in zo n zwaar pakket. Uiteindelijk hadden ze dat niet hoeven te doen, het is een soort coulance regeling. Eigenlijk allemaal via de tussenpersoon, uiteraard heb ik schriftelijk de coulance vergoeding. Ik vind het zelf ook heel erg fijn met een tussenpersoon want die hebben ook echt verstand van het vak. Die hebben ook heel veel dierenartsproblemen dus dat is het stukje kennis dat ze hebben. Ik kan ze altijd bellen. Pas hadden we het over brandverzekering waar ging dat nou over, nou een ander type verzekering volgens mij de het bedrijfsschadeverzekering en daar was een wettelijke wijziging die kon je ook verhogen, het wettelijk bedrag ging omhoog. Maar die kans dat dat gebeurt is zo klein en ik dacht dan ben ik maar failliet. Maar het blijft kansberekening. Maar ik ben wel iemand, ik vind het snel eng en dan de hoge bedragen. 32

33 Mark Boom Assurantiën, Eenmanszaak Dat zijn dingen die niet alleen impact kunnen hebben op je bedrijf, maar het kan je persoonlijk faillissement betekenen. Zo belangrijk is het. De meest onschuldige voorbeelden om maar wat te noemen, is hoe mensen elkaar steeds meer aansprakelijk stellen, het is net niet Amerika, maar het gaat daar wel naar toe. Het is nooit de schuld van jezelf tegenwoordig meer. Tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet. Maar ik ben wel blij dat ik die verzekering had, want dat was wel gulden toen ik begon. Ik ben jaren geleden aansprakelijk gesteld door iemand die gek werd, geestelijk gek. Dat was een miljonair en het was een vreselijke schade. Het was een hele interessante zaak, maar ik ben er wel twee jaar mee bezig geweest. En ik ben godsblij dat ik dat heb gedaan. Dat dat perfect verzekerd was, tot in de puntjes bekeken. En hij zegt dat werkt toch zo, dat is helemaal niet erg, dan claim jij dat bij je aansprakelijkheidsverzekering! Op een vrijdagmiddag om vijf voor vijf, kwam hier een witte envelop aangetekend in de bus met een aansprakelijkheidsstelling van euro. Nou daar heb ik eventjes voor moeten vechten. Ik ben twee jaar terug gezet, een enorme negatieve energie natuurlijk. De heer Boom, Amsterdam Ik denk niet dat er zo goed nagedacht wordt bij de gemiddelde ondernemer. Provisieloos werken: we zitten zogenaamd in een transitieperiode. Ik heb het er vanochtend nog over gehad met iemand van Delta Lloyd. En die zegt: Ja, we moeten er met z n alle aan wennen. En wij moeten nu veranderen en mensen hebben er heel duidelijk geen zin in om mij te betalen. Een advocaat is logisch, uurtje factuurtje en een tussenpersoon niet. 33

34 Vip-Post, Eenmanszaak Wij zijn begonnen met onze aansprakelijkheid te beperken. Wij werken dus onder contract en daar staat een aansprakelijkheidsbeperking in tot 4½ duizend euro. Het punt is, het is niet te overzien wat je aansprakelijkheid is. Het is heel apart, ik vond dat ze (verzekeraar) te snel betaald hadden maar goed. Laat ik het zo zeggen daar is wel vaker aansprakelijkheid geweest ook in mijn vorige bedrijf. Het zijn altijd de 1pitters die dat doen, dus die alleen werken. En wij hebben altijd de indruk dat ze gewoon op opzet zitten te wachten. Dus er is 4½ duizend euro betaald en niet de 9 duizend. De heer Falk, Houten Daar maak ik me niet druk over, nee hoor. Daar zit altijd wel een luchtje aan, is de ervaring. Ik geef dat luchtje ook aan bij de verzekeraar, maar ik bemoei me daar verder niet mee. Ik leg het blindelings bij de verzekeraar neer. En die zoekt het verder maar uit. Daar heb je ze voor. Zelfs als je een BV hebt, kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Nou heb ik dat nooit gehoord dat dat gelukt is, maar toch kan het. Op het moment dat het geen kale kip meer is, heb je een BV, dan ben je er privé in ieder geval voor gewapend, dan moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor jezelf afsluiten. De Amerika kant, ik denk het wel ja. Toen ik begon met deze markt had Nederland advocaten en nu hebben ze er Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al vrij vroeg met mijn neus op de feiten gedrukt wat dat soort dingen aangaat. Toen ik 10 of 11 was, liet ik de honden uit en eentje schoot los en die vloog de weg over en toen kwam er net een ambulance aan met blauw zwaailicht. Het is allemaal op het randje goed gekomen. Maar ik weet wel dat mijn ouders toen als een haas een WA verzekering hebben afgesloten, ook voor de honden en kinderen. Want als dat fout afloopt dan kun je behoorlijk aansprakelijk gesteld worden. En toen was dat helemaal nog niet zo. Dus als ik de verzekeraar was geweest had ik het niet uitbetaald, maar ze hebben het erg netjes behandeld. 34

35 Jachtschilders Balk en De Leeuw, VOF Ik doe alleen het onderhoud hier van de boten dat doe ik samen met mijn neef in een VOF. Dan heb je een groot probleem. Het gaat vaak al meteen om hele grote bedragen. Anders claimen ze het niet. We kunnen het heel vaak ook wel weer oplossen hoor, maar het zou fout kunnen gaan. Zolang het uren blijven, kunnen we het zelf wel opvangen. Maar als er een nieuwe motor moet komen, dan is dat meteen een bedrag dat je niet altijd meteen voor handen hebt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, ik moet nog twee jaar voordat ik hem kan wisselen, maar dat gaat anders. Je betaalt je blauw. En ik heb een aangeboren afwijking aan mijn rug, dus mijn hele rug is uitgesloten. En ook alles wat gevolgen zou kunnen hebben van die rug. Laatst nog een dom dingetje, maar dat is allemaal netjes opgelost. De heer de Leeuw, Dijken En we waren een bout vergeten af te kitten. Dus die boot lag mooi in het water en toen kwam die man de andere dag en toen lag de boot onder water. Hij was zelf ook ondernemer, dus hij wist zelf ook wel een foutje kan altijd. Hij zei ook, ik kan wel boos worden maar we kunnen beter naar een oplossing zoeken. En dat hebben we gedaan. Je hebt je eigen risico he, dat ben je kwijt. Dus dat kost wel wat geld, maar het viel wel mee eigenlijk. En je moet natuurlijk wat op papier zetten met vervolgschades en wat er in de toekomst nog tevoorschijn komt, dat dat nog vergoed wordt. Er loopt iets, maar ze zeggen dat wij dat verkeerd gedaan hebben, maar wij zeggen van niet. Het hangt er een beetje van af. Wij werkten in opdracht van iemand anders. Dus wij staan er eigenlijk een beetje buiten, maar als het een rechtszaak wordt, dat wij dan toch nog aansprakelijk gesteld worden. We hebben de verzekering in kennis gesteld dat er iets loopt, maar we weten niet hoe het gaat. 35

36 Jachtschilders Balk en De Leeuw (vervolg) Nee, het blijft een beetje spannend. We moeten maar zien hoe dat loopt. We hebben een motor, het is een groot schip, dus het gaat over een groter bedrag, gebouwd en dat schip ging een week later stuk. En ze zeggen dat het onze schuld was. Ja, je kan echt als bedrijf zijnde niet zonder (AVB). Dat is heel link werken. En dit zijn maar materiaal schade, maar er kan ook iets anders gebeuren. Dat je echt letsel hebt met iets wat jouw schuld is, dan gaan de bedragen nog sneller omhoog. AVB dekt tot 2 of 3 miljoen. Wij werken weleens aan nieuwe schepen en hij zei daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Als dat nieuwe schip door jou uitbrandt, dan loopt het snel in de papieren. Heel veel mensen geloven dat ze ergens voor verzekerd zijn en als dan puntje bij paaltje komt is dat niet zo. Ja, je moet jezelf indekken want anders ga je privé ook. Dan ben je alles kwijt. Dan gaat het over claims van gemiste huuropbrengsten. Dat ging om een huurschip en dat claimen ze ook. Ik ken een verhaal van een kennis en dat ging over imagoschade. Dat soort dingen zijn heel moeilijk maar ging wel over hele grote bedragen. Mensen die terugkomen van een vakantie en hebben slecht weer gehad en willen geld terug omdat het slecht weer was. 36

37 RTV Stegeman, BV Mevr. Woudt, Apeldoorn De Rabobank is onze tussenpersoon en we hebben alles geregeld bij Interpolis. Daar hebben we eigenlijk alle verzekeringen ondergebracht. En op het moment dat ik een vraag heb, zoals bijvoorbeeld met die Wajonger die we aangenomen hebben, want die jongen is niet in die zin in loondienst dat hij ook een salaris hier krijgt, ja dan bel ik dus met hun van: Goh dat en dat staat er te gebeuren, dat voornemen hebben we, wat moet ik doen met m n verzekeringen? Maar, ik heb het weleens gehad in het verleden, dan wil ik dat claimen en dan valt dat net weer buiten je verzekering, dat valt net buiten je polis. Dus ik heb nu zoiets van als mij dat gebeurt, afgezien van de aanrijdingen, dan claim ik het negen van de tien keer niet, dan vergoed ik het gewoon zelf aan de klant. Want het is maar een paar keer gebeurd waarvan ik dacht, nou die jongens hebben wat beschadigd en dat krijg ik dan toch niet vergoed. Een tv die ze hebben laten vallen, ik noem maar wat, nee dat is werknemersrisico of werkgeversrisico. Dat wordt dan dus afgedaan met ja, nee het spijt me, dat valt buiten de verzekering. Dus behalve aanrijdingen die ook af en toe helaas gebeuren en die ik wel keurig vergoed krijg, krijg ik weinig vergoed. Ja, en dan is mij ook al uitgelegd, dat is hetzelfde als dat een tv hier in de winkel zou vallen en dan is dat dus blijkbaar ook niet verzekerd. Daar was ik echt heel erg verbaasd over. 37

38 RTV Stegeman (vervolg) Maar wat zou daar dan weer wel onder vallen? Nou, dat heb ik toen ook gevraagd en daar hebben ze ook wel antwoord op gegeven, maar ik moet eerlijk zeggen dat ben ik even kwijt. Ik meld het sowieso altijd aan en ik heb bij Interpolis dan wel altijd de mogelijkheid van, wil ik het daadwerkelijk claimen ook al heb ik het aangemeld of wil ik het niet claimen. Dan wordt er dus gezegd of hier wordt het niet op uitgekeerd of er wordt dat en dat op uitgekeerd en dat gaat u in premieverhoging dat en dat kosten. En dan pas maak ik de afweging van wat ga ik doen. Doe ik het wel of doe ik het niet. Er zijn gewoon echt mensen die gaan voor een wasmachine zitten en die zeggen van: Er staat 1 uur en 56 minuten op het apparaat of in het boekje en hij doet er 1 uur en 58 minuten over. Die zijn er, die bestaan echt. En dan komen ze en zeggen van hoe kan dat. Maar stel dat een klant zegt; dit vind ik helemaal niks, dan gaan we kijken of we binnen hetzelfde product tot een goede oplossing kunnen komen. En dat is het voordeel dat wij gewoon met goede producten werken, dat we dan als we een reëel verhaal hebben, want de klant moet wel een reëel verhaal hebben, maar wij moeten natuurlijk dat verhaal reëel vinden en kunnen verkopen. Dan komen we ook gewoon negen van de tien keer tot een overeenkomst. En dan dacht ik weleens: zal ik het in een potje apart zetten en dan geen ziektekostenverzekering meer afsluiten. Gewoon zelf dragen. Maar ja, je hoeft er maar één te hebben die toch ernstig ziek wordt om wat voor reden dan ook, buiten jouw schuld om, want dat kan natuurlijk ook hé. Of onze jongens moeten nog weleens onder een vloer door, omdat er een kabeltje getrokken moet worden, ze zullen bijvoorbeeld maar een kruipgat open laten en een klant/kind/man/vrouw/vriend/vriendin komt binnen, heeft niet gezien dat het gat open staat, is niet voldoende aangegeven, flikkert in dat gat, breekt een been, en dan ga ik een heel naar scenario bedenken hoor, krijgt een infectie daarin, je moet er niet aan denken. Dat moet je wel afgedekt hebben. 38

39 Warme bakker Ab Ketels, BV Mevr. D. van Berkom (mede eigenaresse), Driehuis We hebben Meeus als tussenpersoon en zij regelen eigenlijk alles voor ons. Ik ben nu met een letselschadejurist bezig (scooterongeval dochter) en het speelt nog steeds. Toevallig had ik vorige week weer een gesprek en daar was Nationale Nederlanden de tegenpartij van. En dat is gewoon een drama. Dan zie ik pas hoeveel tijd en energie het kost om dat allemaal uit te zoeken. Je moet zelf overal achteraan terwijl je zo n letselschadejurist hebt. Maar je moet zelf al je gegevens aandragen, je moet zelf dit en dan denk ik oohh gelukkig dat het alleen maar voor mijn dochter is. Stel dat je dat voor alles moest doen. AVB: ja dat moet wel, want als bijvoorbeeld klanten in de winkel vallen of die bij een rozijnen-bol een hard stukje erin vinden. Er kan altijd iets zijn waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, we dienen wel altijd de schadeclaim in maar 9 van de 10 keer wordt er gezegd: je kan het beter zelf betalen omdat je eigen risico hoger ligt en als je dat wel gaat doen dan betaal je nog meer premie. We hebben het een maand geleden bij iemand gehad, daarom haal ik het van die rozijnenbol aan, die had een kroon afgebroken. We hebben het ook wel eens gehad met iemand, denk nu een halfjaar geleden, die was gevallen en die had een gekneusde arm en die werkte voor zichzelf, ze werkte zwart in huis bij iemand. En die gaf daar dus een schadeclaim voor op. En dat hebben we wel moeten betalen. 39

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Tracker Zakelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Zakelijk (

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Ehh... dit klopt niet mevrouw... wat u me hier geeft. U hebt een kaartje met

Ehh... dit klopt niet mevrouw... wat u me hier geeft. U hebt een kaartje met Hoofdstuk 31 Audioscripts TAAK 31.2 Opdracht 2 Proces-verbaal 1 Dames en heren, uw vervoersbewijs alstublieft. Ja, dank u wel. Oké... in orde meneer... ja, bedankt. Alstublieft. Ehh... dit klopt niet mevrouw...

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens is

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Lees blz. 5, 6, 7, 8 Wat denk je dat Aïsha wilde doen? Waarom is dat niet gelukt? Is het goed dat de deur van het dak altijd op slot

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Reflectieverslag. Kevin de Ram

Reflectieverslag. Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. April 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam bij

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer 3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer verbinding met je hart contact met jezelf zelfwaardering Hee! Wat goed dat je begonnen bent aan het lezen van mijn ebook. Dat betekent dat de wil

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

de 4de editie spuugt vuur!

de 4de editie spuugt vuur! de 4de editie spuugt vuur! Nu kan je je afvragen wat ik hier eigenlijk doe. Heb je beslist, vriend? Jullie hangen hier al bijna 3 uur rond. Ooo kijk deze! Die is echt super cool, K. Ja. Cool. Zeker. Eerlijk

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

1.1 Ik weet precies hoe ik verzekerd ben

1.1 Ik weet precies hoe ik verzekerd ben Verzekeringen In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen? 7 6 1.1 Ik weet precies hoe ik verzekerd ben 57% (n=535) 5 4 3 14% 1 Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee Zeer mee Zeer mee Ja,dat

Nadere informatie