De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico"

Transcriptie

1 De ondernemer en aansprakelijkheid is de kleine ondernemer zich bewust van het risico In opdracht van Delta Lloyd Augustus

2 Leeswijzer In dit onderzoek zijn kleinere ondernemers (1-20 werknemers) met een eigen bedrijf uit het GfK Ondernemers Panel ondervraagd. Deze ondernemers onderscheiden we op een aantal kenmerken: het aantal werknemers binnen de organisatie, de branche waarin de organisatie actief is en de rechtsvorm van het bedrijf. In totaal worden er vijf branches onderscheiden; groot- en detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en anders. Deze branches zijn een vereenvoudiging van een bredere indeling in branches. Voor wat betreft de organisatiegrootte worden er twee groepen onderscheiden; organisaties met 1-4 werknemers en organisaties met 5-20 werknemers. Naast het kwantitatieve onderzoek via internet zijn er met 6 ondernemers die weleens aansprakelijk gesteld zijn, diepteinterviews gehouden. Een aantal quotes uit deze gesprekken zijn toegevoegd aan dit rapport. 2

3 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Ondernemers en verzekeringen in het algemeen Bezit AVB en reden waarom Kennis en verwachtingen t.a.v. aansprakelijkheidsrisico Rechtsvorm en aansprakelijkheid Toekomstverwachting aansprakelijkheid Aansprakelijk gestelde ondernemers 3. Quotes van ervaringsdeskundigen 4. Bedrijfsprofiel 5. Onderzoekverantwoording 6. Contact 3 3

4 Management Summary 4

5 Management summary 1 Samenvatting - 1 Bezit AVB bij ondernemers (1-20 werknemers) In totaal heeft 44% van de ondernemers een AVB afgesloten. 23% van de ondernemers heeft het wel overwogen maar toch niet afgesloten. Van de ondernemers die een BV hebben heeft 54% een AVB afgesloten. Onder de VOF ondernemers is dit 49%, en bij een eenmanszaak 37%. Hoe langer het bedrijf bestaat, hoe vaker men een AVB heeft afgesloten. Dit loopt van 16% (bedrijf jonger dan een half jaar) naar 51% wanneer een bedrijf 21 jaar of ouder is. 9% van de ondernemers heeft zijn AVB afgesloten bij Delta Lloyd. 2 Verwacht (eigen) risico Men schat dat 22% van de ondernemers aansprakelijk wordt gesteld, maar zelf verwacht maar 8% aansprakelijk te worden gesteld. Men denkt dat productschade het meeste wordt geclaimd 3 Aansprakelijkheid zakelijk/privé 46% van de ondernemers met eenmanszaak en 41% van de ondernemers met VOF zegt dat hij zowel zakelijk als privé aansprakelijk kan worden gesteld. 82% van de ondernemers met een BV weet dat hij alleen zakelijk aansprakelijk is. 5

6 Management summary 4 Samenvatting - 2 Aansprakelijkheidsrisico 53% van de ondernemers verwacht geen Amerikaanse toestanden 50% is het ermee eens dat in Nederland bedrijven steeds vaker aansprakelijk worden gesteld 54% maakt zich zorgen dat zijn bedrijf aansprakelijk wordt gesteld 65% zegt dat indien men aansprakelijk wordt gesteld men dat zelf wel oplost 16% van de ondernemers denkt dat een AVB alle schade dekt 5 Bepaalt de rechtsvorm van een bedrijf of u zakelijk en/of privé aansprakelijk gesteld kan worden? Rechtsvorm "JA, dat denk ik : BV 72% Maatschap 68% Eenmanszaak 62% VOF 55%, 6 Toekomst AVB voor bedrijf Gaat u uw risico s bekijken en eventueel aan laten passen? Rechtsvorm JA, dat ga ik doen : Maatschap 23% VOF 21% BV 19% Eenmanszaak 15% 6

7 Management summary 7 Samenvatting - 3 Aansprakelijk gestelde ondernemers 20 % van de ondernemers is weleens aansprakelijk gesteld. In 40% van de gevallen was men aangeklaagd door een particuliere klant en in 34% door een zakelijke relatie (klant). 67% van de procedures is binnen 3 maanden afgerond. 36% van de ondernemers is aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Van de aansprakelijk gestelde ondernemers met een eenmanszaak is 63% aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Van de aansprakelijk gestelde ondernemers binnen de branche zakelijke dienstverlening is 89% aansprakelijk gesteld voor een bedrag tot Uit de face-tot-face interviews blijkt dat de ervaringsdeskundige ondernemers het idee dat men kan terugvallen op een verzekeringsexpert indien men aansprakelijk wordt gesteld, van toegevoegde waarde is voor de AVB. 7

8 Aanbevelingen Het verdient aanbeveling de ZZP-er en de VOF ondernemer meer bewust te maken van de consequenties die de rechtsvorm heeft voor de aansprakelijkheid. Men heeft weliswaar vaak een argument waarom men geen AVB heeft afgesloten, maar dat men ook privé kan worden aangesproken bij aansprakelijkheidsclaims, weet lang niet iedereen. De tussenpersoon kan hier een grote rol in spelen. Een AVB heeft als toegevoegde waarde, naast het dekken van het risico, dat men de aansprakelijkheidsclaim uit handen kan geven aan een expert. Dit argument kan worden gebruikt naar de ondernemer toe. Men geeft de claim uit handen aan een expert en het scheelt de ondernemer veel tijd en zorgen/onrust. 8 8

9 Onderzoeksresultaten 9

10 Ondernemers en verzekeringen in het algemeen 10

11 De helft van de ondernemers vindt de AVB een belangrijke verzekering Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Rechtsbijstandverzekering Inventaris/goederen verzekering Autoverzekering Bedrijfsschadeverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) Gebouwenverzekering Glasverzekering Computer/elektronica verzekering Goederentransportverzekering Milieuschadeverzekering Geldverzekering Werkmaterieelverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor Vervoerders (AVV) CAR verzekering Aanhangwagenverzekering Installatie/montage verzekering Machinebreukverzekering Voor mijn bedrijf zijn verzekeringen NIET belangrijk Schadeverzekeringen die men belangrijk vindt 3% 3% 2% 1% 5% 5% 7% 7% 7% 13% 12% 15% 23% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 33% 36% 41% 43% 50% 49% 61% van de ondernemers binnen horeca vindt de inventaris / goederenverzekering belangrijk en 51% de bedrijfsschadeverzekering en AVB. Binnen zakelijke dienstverlening vindt 50% de AVB, 49% de rechtsbijstandsverzekering en 38% de BA belangrijk. In de bouwnijverheid branche noemt 77% zowel de autoverzekering als de AVB belangrijk. Kunt u aangeven welke schadeverzekeringen u voor uw bedrijf belangrijk vindt? meerdere antwoorden mogelijk Basis: alle ondernemers (n=604) Let op: in de bouwnijverheid slechts n=31 ondernemers. 11

12 21% vindt de AVB de belangrijkste verzekering, en 12% zegt dat verzekeringen niet belangrijk zijn Top-10: belangrijkste en afgesloten verzekeringen 1. Belangrijkste verzekering één antwoordmogelijkheid 2. Afgesloten verzekering meerdere antwoorden mogelijk 16% heeft geen van bovenstaande verzekeringen afgesloten. Binnen zakelijke dienstverlening is dit 20%. Binnen de bedrijven van 1-4 werknemers is dit 27% en binnen de ondernemers met een eenmanszaak 25%. Binnen de branche horeca vindt men de AVB en de gebouwenverzekering even belangrijk (22%). Van de ondernemers die een BV hebben vindt 59% de AVB belangrijk. In een VOF is dit 54%, eenmanszaak 44% en een maatschap 41%. Hoe langer het bedrijf bestaat, hoe belangrijker de AVB wordt. Dit loopt op van 21% (bedrijf jonger dan een half jaar) naar 56% wanneer een bedrijf 21 jaar of ouder is. 55% van de mannelijke en 42% van de vrouwelijke ondernemers vindt een AVB belangrijk. 1. Welke verzekeringen vindt u voor uw bedrijf het meest belangrijk? 2. Welke verzekeringen heeft u afgesloten voor uw bedrijf? Basis: alle ondernemers (=604) Let op: in de horeca slechts n=41 ondernemers. 12

13 Bezit AVB en reden 13

14 De helft van de AVB-bezitters heeft deze verzekering omdat men de schade niet zelf zou kunnen dragen 1. Bezit AVB Wel bezit AVB 2. In welke branche zitten deze ondernemers / grootte van het bedrijf? 3. Waarom heeft men een AVB afgesloten? Geen bezit AVB Branche * Nee Grootte Na overwegen géén AVB afgesloten Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk Basis: alle respondenten (n= 604) Basis: ondernemers die in in het bezit zijn van een AVB (n=269) * : Let op: lage N Basis: ondernemers die in in het bezit zijn van een AVB (n=269) 14

15 9% van de ondernemers heeft zijn AVB afgesloten bij Delta Lloyd, 16% weet het niet Verzekeraar waar de AVB afgesloten is Bij Delta Lloyd heeft 12% binnen zakelijke dienstverlening, 10% binnen groot- en detailhandel en 8% binnen horeca de AVB bij Delta Lloyd afgesloten. In de branche bouwnijverheid heeft 0% een AVB bij Delta Lloyd afgesloten. Bij wie loopt uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Basis: Ondernemers die voor hun bedrijf een AVB afgesloten hebben (n=269) 15

16 55% van de ondernemers is niet in het bezit van een AVB, 23% heeft het wel overwogen 1. Bezit AVB 2. Waarom na overwegen niet afgesloten? Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk 3. Wie geven aan (bijna) geen risico te lopen? Multiple vraag, meerdere antwoorden mogelijk Geen bezit AVB Nee Wie lopen (bijna) geen risico? * * Na overwegen géén AVB afgesloten Basis: alle respondenten (n= 604) Basis: ondernemers die na overwegen geen AVB hebben afgesloten (n=136) Basis: ondernemers die na overwegen geen AVB hebben afgesloten, omdat ze aangeven (bijna) geen risico te telopen (n=51) * : Let op: lage N 16

17 Kennis en verwachtingen t.a.v. aansprakelijkheidsrisico 17

18 Men schat dat 22% van de ondernemers aansprakelijk wordt gesteld, maar zelf verwacht maar 8% aansprakelijk te worden gesteld Een schatting van de ondernemers 1Hoeveel ondernemers worden 2Hoe groot acht u de kans dat uw volgens u jaarlijks aansprakelijk eigen bedrijf aansprakelijk gesteld gesteld door derden? wordt door derden? 22% 8 % 3 Wat voor soort aansprakelijkheidsschade wordt er volgens u het meeste geclaimd bij bedrijven? Basis: alle ondernemers (n=604) 18

19 4 van de 10 ondernemers kan financiële schade tot zelf dragen Tot welk bedrag kan uw bedrijf de eventuele financiële schade zelf dragen? Totaal Verdeeld naar branche Basis: alle ondernemers (n=604) 19

20 65% van de ondernemers lost een kwestie met de klant zelf op Stellingen over aansprakelijkheid 85% van de respondenten in de horeca branche lost het zelf op met de klant bij eventuele aansprakelijkheid 62% van de ondernemers met een eenmanszaak, 55% met een VOF, 68% met een maatschap en 72% met een BV denkt dat de rechtsvorm van een bedrijf bepaalt of de ondernemer zakelijk en/of privé aansprakelijk gesteld kan worden. Van de ondernemers met een eenmanszaak denkt 35%, met een VOF 32% en met een maatschap 36% dat de AVB alle financiële schade dekt. Stellingen over aansprakelijkheid Basis: alle ondernemers (n=604) 20

21 Rechtsvorm en aansprakelijkheid 21

22 De helft van de ZZP-ers (48%) of VOF (58%) weet niet dat men privé ook aansprakelijk kan worden gesteld Welke rechtsvorm heeft men en hoe kan men eventueel aansprakelijk gesteld worden? N=281 Geen bezit AVB N=124 N=22 Nee N=156 De ondernemer met een BV is het meest bekend met zijn aansprakelijkheid. Vrouwen weten minder vaak dan mannen hoe men aansprakelijk is (16% vs 32%). Ondernemers zonder AVB weten significant minder vaak hoe men aansprakelijk is, dan ondernemers met een AVB (26% vs 18%). Stel uw bedrijf veroorzaakt schade aan anderen en wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Kunt u hier in financiële zin zakelijk en/of privé aansprakelijk voor worden gesteld? N=604 Let op: maatschap n=22 22

23 Toekomstverwachting aansprakelijkheid 23

24 De helft van alle ondernemers vindt dat bedrijven steeds vaker aansprakelijk gesteld worden, maar 55% maakt zich geen zorgen Stellingen over aansprakelijkheid 63% van de ondernemers in de horeca branche verwacht geen Amerikaanse toestanden. In de zakelijke dienstverlening is dit 61%. In de bouwnijverheid vindt 68% dat in NL bedrijven steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. In de zakelijke dienstverlening maakt 60% zich geen zorgen dat zijn bedrijf voor schade aansprakelijk wordt gesteld. Binnen groot- en detailhandel is dit 58%. Stellingen over aansprakelijkheid Basis: alle ondernemers (n=604) 24

25 Bijna 2 van de 10 ondernemers gaat kijken naar de risico s en indien nodig de verzekering aanpassen Toekomstverwachting AVB 2% 18% 18% 61% Ja, ik ga mijn risico`s bekijken en ga indien nodig mijn verzekering aan (laten) passen Ja, ik ga mijn risico`s bekijken, maar ik verwacht niet dat ik mijn verzekering aan zal (laten) passen Nee, ik ga geen actie ondernemen Anders De ondernemers die de risico s gaan bekijken en indien nodig de verzekering aan laten passen zijn evenredig verdeeld over de verschillende branches. Van de ondernemers met een eenmanszaak gaat 15%, met een VOF 21%, met een maatschap 23% en een BV 19% de risico s bekijken en eventueel aan laten passen. Van de bedrijven met 1-4 werknemers gaat 16% en bedrijven met meer dan 5 werknemers gaat 21% dit doen. Verwacht u binnen nu en één jaar uw aansprakelijkheidsrisico s te gaan bekijken en eventueel aan te (laten) passen? Basis: alle ondernemers (n=604) 25

26 Aansprakelijk gestelde ondernemers 26

27 11% van de kleine ondernemer is de laatste 3 jaar aansprakelijk gesteld Aansprakelijkheid Bent u weleens aansprakelijk gesteld in de afgelopen 36 maanden? Basis: alle ondernemers (n=604) Verdeling naar grootte bedrijf t.o.v. het totaal Verdeling naar branche t.o.v. het totaal Basis: alle (ooit) aansprakelijk gestelde ondernemers (n=119) 27

28 57% van de claims had betrekking op een bedrag minder dan 5000,- Bedragen aansprakelijkheid Overzicht procedure bij aansprakelijkheid Duur procedure % % % % % > % Weet niet / wil niet zeggen 8% Door wie aansprakelijk gesteld Betrokkenheid juristen / advocaten Ja, bij beide partijen 18% Ja, alleen bij mijn bedrijf 13% Ja, alleen bij eisende partij 7% Nee, bij geen van beiden 61% Basis: iedereen die in in de afgelopen 36 maanden aansprakelijk is is gesteld (n= 67) 28

29 Ongeveer de helft van de ondernemers doet een beroep op de AVB 1. Beroep op AVB Overzicht procedure bij aansprakelijkheid 2. Vergoeding eisende partij 1. Heeft u aan het einde van de procedure (een deel van) de geclaimde schade financieel vergoed aan de eisende partij? Basis: ondernemers waarvan de procedure al is afgerond (n=59) 2. Heeft u omwille van deze procedure een beroep gedaan op uw AVB? Basis: ondernemers die de afgelopen 36 maanden aansprakelijk zijn gesteld 29 (n=67)

30 Quotes van ervaringsdeskundigen 30

31 Dierenartsenpraktijk Wormer, eenmanszaak Mevr. Klos, Wormer Dus eigenlijk alle verzekeringen op advies van de tussenpersoon en ook echt wel besloten van wat kost het me dan per jaar, is dat iets wat ik me kan veroorloven en wat zijn de risico s die eraan hangen. Daar wil je jezelf gewoon voor indekken, gewoon wat kan. Niet alles is in te dekken, maar vooral omdat je dus net zelf start, een eenmanszaak, er kan gewoon onwijs veel mis gaan. Op het moment dat je echt een claim krijgt kun je misschien wel meteen inpakken. Want ik ben een eenmanszaak. Dus op het moment dat het niet uit de zaak kan, gaat mijn privévermogen er aan. En waarom we nu nog een eenmanszaak hebben is vanwege alle belastingvoordelen in het begin. Maar waarschijnlijk wordt het op den duur een BV. Maar ik wil dat helemaal niet, ik heb een gezin, ik wil dat dat helemaal losstaat van elkaar. Werk en privé moet apart dus ook aansprakelijkheid. Dat je gewoon nooit je huis uitgezet hoeft te worden. Stel dat dit failliet zou gaan dan komt de bank thuis ook geld halen. In het begin kon ik helemaal niets zelf dragen en nu begint er een buffer te komen, er wordt gespaard nu voor tegenvallers. Ik heb er 2 keer beroep op gedaan in 3 jaar tijd. Nou ben ik ook wel iemand van, ik ben verzekerd en doe ik er een beroep op. Ik had ook makkelijk die klant zelf af kunnen kopen, uiteindelijk ging het helemaal niet om zo n groot probleem. Maar omdat ik die verzekering heb denk ik, ik ga daar wel hulp bij vragen. Ik kreeg ineens een klacht, ik dacht hoe moet ik daar nou weer mee om gaan? Nou kan ik wel uit mezelf wel zeggen, oh wat vervelend ik ga het voor u oplossen. Maar dan zit je wel even zakelijk gezien, ik moet niks toezeggen en dan vond ik het fijn dat ik me kon verschuilen achter de verzekering. Nou kwam dus de klacht dat ik mijn werk niet goed gedaan had en dat ik dus de kosten voor de gehele behandeling die hier gebeurd is moest betalen, die kosten wilde die mevrouw terug. Dat was eigenlijk de eis. Maar goed dat is niet mijn schuld. Maar dat werd dus een heel gesteggel wie zijn schuld is het dan. Zij dreigde uiteindelijk met het tuchtcollege, krijgt ze het geld niet voor elkaar, komt het tuchtcollege. Dat vond ik heel eng, want dat is voor het eerst, je weet wel dat ie bestaat maar ik dacht achhh 31

32 Dierenartsenpraktijk Wormer (vervolg) Dat was het enige, maar die hele tuchtzaak is nooit gekomen. Nooit meer iets van die mevrouw gehoord. En ik was ook zo nijdig dat zij ook niets van een schadevergoeding heeft gekregen. Op zich als zij heel redelijk was geweest had ik gezegd: goh, ik doe tegemoetkoming. Ja heeft veel impact, vooral omdat het de eerste keer is. Naar, hoe iemand kan gaan zieken. Maar dat komt er dan bij, dat is de emotie die erbij komt en die probeerde ik ook steeds maar uit te zetten. In eerste instantie ging het gewoon mondeling met de tussenpersoon totdat er echt dingen op papier kwamen dat ik dacht dit wordt eng. Toen heb ik de brieven doorgestuurd. Toen is de aansprakelijkheidsverzekering zich ermee gaan bemoeien en toen mocht ik niets meer zeggen. Ook omdat je eerst die klant tevreden wil houden. Ik wilde het oplossen en eerst in gesprek gaan. Die meneer heb ik ook waardebonnen gegeven. Geloof voor de helft van het bedrag. Daar heb ik ook een deel vergoed gekregen van mijn aansprakelijkheid. Gezien die vorige klacht zei de tussenpersoon: bied die meneer nou maar gewoon geld of waardebonnen, zodat het voor mij minder zou kosten en de verzekeraar heeft mij dat ook vergoed. Omdat de verzekeraar zei; jij zit nu in zo n zwaar pakket. Uiteindelijk hadden ze dat niet hoeven te doen, het is een soort coulance regeling. Eigenlijk allemaal via de tussenpersoon, uiteraard heb ik schriftelijk de coulance vergoeding. Ik vind het zelf ook heel erg fijn met een tussenpersoon want die hebben ook echt verstand van het vak. Die hebben ook heel veel dierenartsproblemen dus dat is het stukje kennis dat ze hebben. Ik kan ze altijd bellen. Pas hadden we het over brandverzekering waar ging dat nou over, nou een ander type verzekering volgens mij de het bedrijfsschadeverzekering en daar was een wettelijke wijziging die kon je ook verhogen, het wettelijk bedrag ging omhoog. Maar die kans dat dat gebeurt is zo klein en ik dacht dan ben ik maar failliet. Maar het blijft kansberekening. Maar ik ben wel iemand, ik vind het snel eng en dan de hoge bedragen. 32

33 Mark Boom Assurantiën, Eenmanszaak Dat zijn dingen die niet alleen impact kunnen hebben op je bedrijf, maar het kan je persoonlijk faillissement betekenen. Zo belangrijk is het. De meest onschuldige voorbeelden om maar wat te noemen, is hoe mensen elkaar steeds meer aansprakelijk stellen, het is net niet Amerika, maar het gaat daar wel naar toe. Het is nooit de schuld van jezelf tegenwoordig meer. Tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet. Maar ik ben wel blij dat ik die verzekering had, want dat was wel gulden toen ik begon. Ik ben jaren geleden aansprakelijk gesteld door iemand die gek werd, geestelijk gek. Dat was een miljonair en het was een vreselijke schade. Het was een hele interessante zaak, maar ik ben er wel twee jaar mee bezig geweest. En ik ben godsblij dat ik dat heb gedaan. Dat dat perfect verzekerd was, tot in de puntjes bekeken. En hij zegt dat werkt toch zo, dat is helemaal niet erg, dan claim jij dat bij je aansprakelijkheidsverzekering! Op een vrijdagmiddag om vijf voor vijf, kwam hier een witte envelop aangetekend in de bus met een aansprakelijkheidsstelling van euro. Nou daar heb ik eventjes voor moeten vechten. Ik ben twee jaar terug gezet, een enorme negatieve energie natuurlijk. De heer Boom, Amsterdam Ik denk niet dat er zo goed nagedacht wordt bij de gemiddelde ondernemer. Provisieloos werken: we zitten zogenaamd in een transitieperiode. Ik heb het er vanochtend nog over gehad met iemand van Delta Lloyd. En die zegt: Ja, we moeten er met z n alle aan wennen. En wij moeten nu veranderen en mensen hebben er heel duidelijk geen zin in om mij te betalen. Een advocaat is logisch, uurtje factuurtje en een tussenpersoon niet. 33

34 Vip-Post, Eenmanszaak Wij zijn begonnen met onze aansprakelijkheid te beperken. Wij werken dus onder contract en daar staat een aansprakelijkheidsbeperking in tot 4½ duizend euro. Het punt is, het is niet te overzien wat je aansprakelijkheid is. Het is heel apart, ik vond dat ze (verzekeraar) te snel betaald hadden maar goed. Laat ik het zo zeggen daar is wel vaker aansprakelijkheid geweest ook in mijn vorige bedrijf. Het zijn altijd de 1pitters die dat doen, dus die alleen werken. En wij hebben altijd de indruk dat ze gewoon op opzet zitten te wachten. Dus er is 4½ duizend euro betaald en niet de 9 duizend. De heer Falk, Houten Daar maak ik me niet druk over, nee hoor. Daar zit altijd wel een luchtje aan, is de ervaring. Ik geef dat luchtje ook aan bij de verzekeraar, maar ik bemoei me daar verder niet mee. Ik leg het blindelings bij de verzekeraar neer. En die zoekt het verder maar uit. Daar heb je ze voor. Zelfs als je een BV hebt, kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Nou heb ik dat nooit gehoord dat dat gelukt is, maar toch kan het. Op het moment dat het geen kale kip meer is, heb je een BV, dan ben je er privé in ieder geval voor gewapend, dan moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor jezelf afsluiten. De Amerika kant, ik denk het wel ja. Toen ik begon met deze markt had Nederland advocaten en nu hebben ze er Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al vrij vroeg met mijn neus op de feiten gedrukt wat dat soort dingen aangaat. Toen ik 10 of 11 was, liet ik de honden uit en eentje schoot los en die vloog de weg over en toen kwam er net een ambulance aan met blauw zwaailicht. Het is allemaal op het randje goed gekomen. Maar ik weet wel dat mijn ouders toen als een haas een WA verzekering hebben afgesloten, ook voor de honden en kinderen. Want als dat fout afloopt dan kun je behoorlijk aansprakelijk gesteld worden. En toen was dat helemaal nog niet zo. Dus als ik de verzekeraar was geweest had ik het niet uitbetaald, maar ze hebben het erg netjes behandeld. 34

35 Jachtschilders Balk en De Leeuw, VOF Ik doe alleen het onderhoud hier van de boten dat doe ik samen met mijn neef in een VOF. Dan heb je een groot probleem. Het gaat vaak al meteen om hele grote bedragen. Anders claimen ze het niet. We kunnen het heel vaak ook wel weer oplossen hoor, maar het zou fout kunnen gaan. Zolang het uren blijven, kunnen we het zelf wel opvangen. Maar als er een nieuwe motor moet komen, dan is dat meteen een bedrag dat je niet altijd meteen voor handen hebt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, ik moet nog twee jaar voordat ik hem kan wisselen, maar dat gaat anders. Je betaalt je blauw. En ik heb een aangeboren afwijking aan mijn rug, dus mijn hele rug is uitgesloten. En ook alles wat gevolgen zou kunnen hebben van die rug. Laatst nog een dom dingetje, maar dat is allemaal netjes opgelost. De heer de Leeuw, Dijken En we waren een bout vergeten af te kitten. Dus die boot lag mooi in het water en toen kwam die man de andere dag en toen lag de boot onder water. Hij was zelf ook ondernemer, dus hij wist zelf ook wel een foutje kan altijd. Hij zei ook, ik kan wel boos worden maar we kunnen beter naar een oplossing zoeken. En dat hebben we gedaan. Je hebt je eigen risico he, dat ben je kwijt. Dus dat kost wel wat geld, maar het viel wel mee eigenlijk. En je moet natuurlijk wat op papier zetten met vervolgschades en wat er in de toekomst nog tevoorschijn komt, dat dat nog vergoed wordt. Er loopt iets, maar ze zeggen dat wij dat verkeerd gedaan hebben, maar wij zeggen van niet. Het hangt er een beetje van af. Wij werkten in opdracht van iemand anders. Dus wij staan er eigenlijk een beetje buiten, maar als het een rechtszaak wordt, dat wij dan toch nog aansprakelijk gesteld worden. We hebben de verzekering in kennis gesteld dat er iets loopt, maar we weten niet hoe het gaat. 35

36 Jachtschilders Balk en De Leeuw (vervolg) Nee, het blijft een beetje spannend. We moeten maar zien hoe dat loopt. We hebben een motor, het is een groot schip, dus het gaat over een groter bedrag, gebouwd en dat schip ging een week later stuk. En ze zeggen dat het onze schuld was. Ja, je kan echt als bedrijf zijnde niet zonder (AVB). Dat is heel link werken. En dit zijn maar materiaal schade, maar er kan ook iets anders gebeuren. Dat je echt letsel hebt met iets wat jouw schuld is, dan gaan de bedragen nog sneller omhoog. AVB dekt tot 2 of 3 miljoen. Wij werken weleens aan nieuwe schepen en hij zei daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Als dat nieuwe schip door jou uitbrandt, dan loopt het snel in de papieren. Heel veel mensen geloven dat ze ergens voor verzekerd zijn en als dan puntje bij paaltje komt is dat niet zo. Ja, je moet jezelf indekken want anders ga je privé ook. Dan ben je alles kwijt. Dan gaat het over claims van gemiste huuropbrengsten. Dat ging om een huurschip en dat claimen ze ook. Ik ken een verhaal van een kennis en dat ging over imagoschade. Dat soort dingen zijn heel moeilijk maar ging wel over hele grote bedragen. Mensen die terugkomen van een vakantie en hebben slecht weer gehad en willen geld terug omdat het slecht weer was. 36

37 RTV Stegeman, BV Mevr. Woudt, Apeldoorn De Rabobank is onze tussenpersoon en we hebben alles geregeld bij Interpolis. Daar hebben we eigenlijk alle verzekeringen ondergebracht. En op het moment dat ik een vraag heb, zoals bijvoorbeeld met die Wajonger die we aangenomen hebben, want die jongen is niet in die zin in loondienst dat hij ook een salaris hier krijgt, ja dan bel ik dus met hun van: Goh dat en dat staat er te gebeuren, dat voornemen hebben we, wat moet ik doen met m n verzekeringen? Maar, ik heb het weleens gehad in het verleden, dan wil ik dat claimen en dan valt dat net weer buiten je verzekering, dat valt net buiten je polis. Dus ik heb nu zoiets van als mij dat gebeurt, afgezien van de aanrijdingen, dan claim ik het negen van de tien keer niet, dan vergoed ik het gewoon zelf aan de klant. Want het is maar een paar keer gebeurd waarvan ik dacht, nou die jongens hebben wat beschadigd en dat krijg ik dan toch niet vergoed. Een tv die ze hebben laten vallen, ik noem maar wat, nee dat is werknemersrisico of werkgeversrisico. Dat wordt dan dus afgedaan met ja, nee het spijt me, dat valt buiten de verzekering. Dus behalve aanrijdingen die ook af en toe helaas gebeuren en die ik wel keurig vergoed krijg, krijg ik weinig vergoed. Ja, en dan is mij ook al uitgelegd, dat is hetzelfde als dat een tv hier in de winkel zou vallen en dan is dat dus blijkbaar ook niet verzekerd. Daar was ik echt heel erg verbaasd over. 37

38 RTV Stegeman (vervolg) Maar wat zou daar dan weer wel onder vallen? Nou, dat heb ik toen ook gevraagd en daar hebben ze ook wel antwoord op gegeven, maar ik moet eerlijk zeggen dat ben ik even kwijt. Ik meld het sowieso altijd aan en ik heb bij Interpolis dan wel altijd de mogelijkheid van, wil ik het daadwerkelijk claimen ook al heb ik het aangemeld of wil ik het niet claimen. Dan wordt er dus gezegd of hier wordt het niet op uitgekeerd of er wordt dat en dat op uitgekeerd en dat gaat u in premieverhoging dat en dat kosten. En dan pas maak ik de afweging van wat ga ik doen. Doe ik het wel of doe ik het niet. Er zijn gewoon echt mensen die gaan voor een wasmachine zitten en die zeggen van: Er staat 1 uur en 56 minuten op het apparaat of in het boekje en hij doet er 1 uur en 58 minuten over. Die zijn er, die bestaan echt. En dan komen ze en zeggen van hoe kan dat. Maar stel dat een klant zegt; dit vind ik helemaal niks, dan gaan we kijken of we binnen hetzelfde product tot een goede oplossing kunnen komen. En dat is het voordeel dat wij gewoon met goede producten werken, dat we dan als we een reëel verhaal hebben, want de klant moet wel een reëel verhaal hebben, maar wij moeten natuurlijk dat verhaal reëel vinden en kunnen verkopen. Dan komen we ook gewoon negen van de tien keer tot een overeenkomst. En dan dacht ik weleens: zal ik het in een potje apart zetten en dan geen ziektekostenverzekering meer afsluiten. Gewoon zelf dragen. Maar ja, je hoeft er maar één te hebben die toch ernstig ziek wordt om wat voor reden dan ook, buiten jouw schuld om, want dat kan natuurlijk ook hé. Of onze jongens moeten nog weleens onder een vloer door, omdat er een kabeltje getrokken moet worden, ze zullen bijvoorbeeld maar een kruipgat open laten en een klant/kind/man/vrouw/vriend/vriendin komt binnen, heeft niet gezien dat het gat open staat, is niet voldoende aangegeven, flikkert in dat gat, breekt een been, en dan ga ik een heel naar scenario bedenken hoor, krijgt een infectie daarin, je moet er niet aan denken. Dat moet je wel afgedekt hebben. 38

39 Warme bakker Ab Ketels, BV Mevr. D. van Berkom (mede eigenaresse), Driehuis We hebben Meeus als tussenpersoon en zij regelen eigenlijk alles voor ons. Ik ben nu met een letselschadejurist bezig (scooterongeval dochter) en het speelt nog steeds. Toevallig had ik vorige week weer een gesprek en daar was Nationale Nederlanden de tegenpartij van. En dat is gewoon een drama. Dan zie ik pas hoeveel tijd en energie het kost om dat allemaal uit te zoeken. Je moet zelf overal achteraan terwijl je zo n letselschadejurist hebt. Maar je moet zelf al je gegevens aandragen, je moet zelf dit en dan denk ik oohh gelukkig dat het alleen maar voor mijn dochter is. Stel dat je dat voor alles moest doen. AVB: ja dat moet wel, want als bijvoorbeeld klanten in de winkel vallen of die bij een rozijnen-bol een hard stukje erin vinden. Er kan altijd iets zijn waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, we dienen wel altijd de schadeclaim in maar 9 van de 10 keer wordt er gezegd: je kan het beter zelf betalen omdat je eigen risico hoger ligt en als je dat wel gaat doen dan betaal je nog meer premie. We hebben het een maand geleden bij iemand gehad, daarom haal ik het van die rozijnenbol aan, die had een kroon afgebroken. We hebben het ook wel eens gehad met iemand, denk nu een halfjaar geleden, die was gevallen en die had een gekneusde arm en die werkte voor zichzelf, ze werkte zwart in huis bij iemand. En die gaf daar dus een schadeclaim voor op. En dat hebben we wel moeten betalen. 39

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF zaaknummer : 200.127.525/0 1

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF zaaknummer : 200.127.525/0 1 Verzoekers: mr. W.J.J. Los - N. Loukili - Tegenwoordig zijn: proces-verbaal mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten - GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF mr. M.P. van Achterberg

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond

bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond Albert Molenaar Eigenaar Slijterij De Stient over Molenaar & Zwarthoed Sindy Hoekstra Administratieve duizendpoot blikt

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie