parlementaire oppositie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "parlementaire oppositie"

Transcriptie

1 W. J. VEENSTRA Over de strategie van de parlementaire oppositie Op 28 april 1971 troffen de kiezers van dit land 's morgens bij het ontbijt een kaartje aan met een foto van het alternatieve kabinet van de Progressieve Concentratie. 'Vandaag kunt u voor het eerst in uw leven uw eigen regering kiezen.' Beleefd aanbevelend: de PC. Een nieuw element leek in onze politiek te zijn geïntroduceerd. Kenners noemden het polarisatie. In elk geval waren er deze keer voor het eerst duidelijk twee soorten partijen. Aan de ene kant de nieuwe combinatie PvdA-D'66-PPR, die vóór de verkiezingen al een kant-en-klaar regeerprogram had gemaakt en nu aan de kiezers voorlegde. Daartegenover confessionelen en liberalen (van het onbekende DS'70 kon moeilijk anders worden verwacht), die het regeren liever nog een poosje volgens het oude, vertrouwde recept van het 'praten achteraf' wilden regelen. Een en ander ontsnapte, zo wees de uitslag uit, niet geheel aan de aandacht van het electoraat. De sinds 1956 niet anders dan verliezende PvdA won niet onaardig, D'66 handhaafde zich royaal. Men zou het inmiddels al bijna vergeten zijn, maar in die dagen riep vrijwel iedereen dat er iets in beweging was gezet door het verenigde optreden van de Progressieve Concentratie. Wie herinnert zich niet de paniek bij politieke tegenstanders die om strijd verklaarden dat het succes uitsluitend en alleen te danken was geweest aan de 'stunt' van het schaduwkabinet. Er kwam, geheel volgens het boekje, een formatie zonder de PC. Maar de progressieve voormannen hielden zich gereed, zeiden ze. De regeringscombinatie die bij gebrek aan beter op stapel stond, zou immers geen lang leven beschoren zijn. Dit was geen wishful thinking van nog namokkende oppositieleiders. Steenkamp zelf kwam met zijn twee klippen op de proppen waarop de ploeg te pletter kon slaan. De stabiliteit van de regeringscoalitie is er sindsdien eerder slechter dan beter op geworden. Kamerleden van bevriende fracties doen steeds minder moeite om hun verzet tegen en onbehagen over het super-gedetailleerde regeerakkoord te verbergen. Het is een keurslijf, hoort men alom. De geheime afspraken van de fractieleiders hebben de irritatie nog verder aangewakkerd. Geen wonder dat, nu over het regeerakkoord zo langzamerhand wat gras begint te groeien, de strijd op gang begint te komen om nog zoveel mogelijk van de eigen wensen en verlangens te redden. Een sprekend bewijs van deze ontwikkeling is de koele relatie tussen de KVP- en VVD-fracties (defensie, kinderbijslag, belastingdruk etc.). Dat de vijf fractieleiders zich zorgen maken over de stemming, bleek onlangs uit een mededeling van Berger. Het kabinet is de laatste Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 257

2 tijd homogener dan ooit, zei hij. Met andere woorden: neem er een voorbeeld aan. Een niet geheel overbodige aansporing in een situatie waarin het kabinet nog niet meer dan de eerste hobbel (begroting 1972) heeft genomen en de voorpostgevechten over waarschijnlijk het grootste 'gat' aller tijden (is het tekort voor volgend jaar inmiddels al vier miljard?) nog maar net begonnen zijn. Zelfs trouwe supporters van Biesheuvel stokt de adem in de keel. Krantekoppen: 'Het kabinet wankelt'. Op het eerste gezicht een comfortabel uitgangspunt voor een oppositie, zou je zeggen. Vermoeidheid en onbehagen binnen de regeringsclub en daarbovenop nog de vrijwel onmogelijke opgave voor het kabinet om het zowel de bezuinigers als de belastingverhogers naar de zin te maken. Het wordt de leider van Her Majesty's Opposition op een presenteerblaadje aangereikt. Wat stelt de Progressieve Concentratie, geboren bij de gratie van het 'alternatief', daar nu tegenover? Mijn conclusie na bijna een jaar observatie in het parlement: het valt tegen. In de lijn van het bij de verkiezingen uitgezette alternatief leek een oppositie 'nieuwe stijl' voor de hand te liggen. Wie dat had verwacht, moet zich nu toch wel een beetje teleurgesteld voelen. Vooral na de begrotingsbehandeling is het stil geworden bij de oppositie. Steeds meer lijken de progressieven een afwachtende houding aan te nemen, meer die van geïnteresseerde buitenstaanders dan van potentiële regeermacht (wat toch steeds de bedoeling was, als ik het goed heb begrepen). Mankeert er iets aan het spoorboekje dat Den Uyl en Van Mierlo na de verkiezingen hebben gevolgd? Schaduwkabinet Het begon met de geruisloze ontbinding van het schaduwkabinet onmiddellijk nadat de echte formatie was gelukt. Dat je mensen uit het bedrijfsleven en van de wetenschap niet eindeloos kunt laten opdraven als schaduwminister, ligt voor de hand. Maar er kwam totaal niets voor in de plaats. Er bleef zelfs geen kernkabinet van bijvoorbeeld zes Kamerleden over dat aan het hoofd van de oppositie zou staan. Het zou de slagvaardigheid ten goede zijn gekomen. Afgezien nog van het politieke succes dat zou kunnen worden behaald als de ministers uit het kabinet-biesheuvel voortdurend geattaqueerd zouden worden door hun evenknieën in de Kamer, zouden ook de debatten zelf veel levendiger geworden zijn. Een kernkabinet zou een logischefollow-up geweest zijn in de strategie van het alternatief. Ook buiten het parlement. Ook daar valt een zekere passiviteit bij de progressieven op. Weinig spreekbeurten, weinig statements, vaak ook nog slecht in de publiciteit gebracht. Biesheuvel met zijn wekelijkse personality-show op de tv en de fractieleiders van de regeringspartijen, die elkaar steeds maar het balletje toespelen, liggen wat dit betreft stukken voor. Ik wil niet beweren dat de oppositie er helemaal niets van maakt, maar een kernkabinet had zowel in als buiten de Kamer de ontwikkeling krachtiger richting kunnen geven. De PC zou het initiatief niet zo gemakkelijk uit handen hebben gegeven. 258 Socialisme en Democratie 6 (1972) juni

3 Oppositie-akkoord Verder kwam de Progressieve Concentratie met een eigen tegen begroting. Een verdienstelijke poging daartoe althans, al bleken de verschillen met het echte kabinet opvallend gering. Er werd enkele malen, zij het niet steeds eensgezind, tegen een begroting gestemd. Het regende moties en amendementen. Allemaal geweldig ijverig, allemaal ontzettend goed bedoeld. Maar wie bij al die papieren drukte nog een glimpje opvangt van het 'andere beleid' dat Den Uyl zegt voor te staan, mag zijn hand opsteken. Er is een oppositie-akkoord. Er wordt achter de schermen druk vergaderd. Toch toont de dagelijkse gang van zaken in de Kamer aan, dat er feitelijk maar heel weinig verschil is met de oppositie zoals die onder het kabinet-de Jong werd gevoerd met gescheiden optrekkende fracties die elkaar bij stemmingen vaak vonden. Zelfs zoiets simpels als met één spreker aan het debat deelnemen ('Ik spreek, mijnheer de voorzitter, namens de gehele Progressieve Concentratie' zou best aardig klinken) hebben de progressieven nog niet voor elkaar. De confessionelen al wel. Ik heb wel eens gehoord, dat men bang zou zijn om met de samenwerking in het parlement al te zeer vooruit te lopen op partijpolitieke ontwikkelingen. Partij-organen zouden dan weer op hun achterste benen gaan staan. Het lijkt me zeer overdreven. Uiteindelijk hebben zowel bij PvdA als bij D'66 en PPR de congressen zich vorig jaar óók voor het oppositie-akkoord uitgesproken. Het zou overigens niet best zijn als eerst gewacht moest worden op de vaak traag en omslachtig werkende partij machines. De politiek staat niet stil, zeker niet in de Tweede Kamer. Niets menselijks is ook de oppositie vreemd. Evengoed als bij de regeringsfracties zullen wrevel en vermoeidheid langzamerhand een woordje meespreken. Bovendien zullen Kamerleden van PvdA en D'66 nog wel wat aan elkaar moeten wennen. Toch krijgje soms de indruk dat men er zelf ook niet erg meer in gelooft. Het lijkt of de progressieven zelf geen raad weten met de ontwikkeling die zij een jaar geleden willens en wetens in het leven hebben geroepen. Daarbij past alleen maar een hecht oppositieblok dat vertrouwen uitstraalt, ondanks de wetenschap dat er nog een achterstand van heel wat Kamerzetels is op de regeringscoalitie. Ik geloof niet dat de kiezers er erg van onder de indruk zijn. Strategische fouten Tot nu toe heb ik het voornamelijk gehad over het parlementaire optreden van de PC. Wat ik wil beweren is, dat er in het verlengde van het verkiezingsoptreden strategische fouten zijn gemaakt met het zomaar laten vallen van het schaduwkabinet en de slechte uitwerking van het oppositie-akkoord. Ik ga er daarbij gemakshalve van uit dat de Progressieve Concentratie nog steeds bereid is om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Het tegendeel heb ik nooit vernomen. Er zijn natuurlijk ook andere factoren te noemen die een rol hebben gespeeld Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 259

4 bij het matig uit de verf komen van het alternatief. De kwaliteit van de nieuwe PvdA-fractie bijvoorbeeld. Ikziedaar 39 beslist aardige en op hun terrein ook heel deskundige dames en heren. Nieuw Links heeft wel eens kritiek gehad op de dominerende rol van Den Uyl, die de anderen geen kans zou geven. Zonder persoonlijk te worden moet ook van de nieuwe fractie worden gezegd, dat Den Dyl nog steeds in feite de enige all-round politicus is. Het ontbreekt de PvdA doodgewoon aan politici-een euvel waaronder de meeste andere fracties nog meer gebukt gaan. Maar nu kan de PvdA ze nog minder missen. In een oppositie 'nieuwe stijl' zijn mensen met een scherpe politieke neus bitterhard nodig. Wel plannen, geen mannen. Ik denk dat de sterk gedecentraliseerde kandidaatstelling bij de PvdA wel iets te maken zal hebben met het gebrek aan politieke (Iet wel: niet deskundige) kwaliteit in de fractie. Veel tijd en energie besteden de progressieve politici tenslotte aan de partijpolitiek. De Commissie-Mansholt, discussies over de progressieve volkspartij, noem maar op. Het was al langer bekend, dat praten over partijvernieuwing slechts bij zeer weinigen het hart sneller doet kloppen. Wat moet de kiezer overigens beginnen met de 'eindigheid der aarde', zoals Mansholt hem die voorhoudt. Hij zal vinden dat de progressieven maar wat theoretiseren over een verre toekomst. Het 'morgen regeren we' van de verkiezingen lijkt verder dan ooit. Ook qua mankracht lijkt de partijpolitieke affaire een dure operatie te worden. Den Dyl kan in zijn fractie eigenlijk geen moment gemist worden, maar hij moet wél steeds opdraven in het overlegorgaan, in het partijbestuur etc. De Progressieve Concentratie zou wat zuiniger met de schaarse echte politici in haar midden moeten omspringen. Samenvattend Menselijk gezien zijn twijfel en aarzeling bij de PC best verklaarbaar. Maar die zullen, als Den Dyl en Van Miello woord houden, ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de grimmige verbetenheid om het te willen halen. Van dit laatste geven de heren steeds minder blijk. Maar misschien waren de verwachtingen van honderdduizenden kiezers wel te hoog gespannen en moeten ze weer met beide benen terug op Nederlandse grond. Er is dus wat de oppositie betreft heel weinig nieuws onder de zon. Maar misschien wacht men gewoon op 1975 en dan weer met de KVP. 260 Socialisme en Democratie 6 (1972) juni

5 A.KUPERS-ROOSELAAR Sisterhood Over de hele wereld zijn vrouwen de strijd begonnen om zich te bevrijden uit hun eeuwenlange culturele en economische achterstelling. Zoals zovele nieuwe gedachtenstromingen is ook het huidige feminisme in Amerika ontstaan en van daaruit is het zijn tocht over de wereld begonnen. En het trof op deze reis overal een gretige voedingsbodem aan, speciaal in de westelijke landen waar de bereikte welvaart nu de mogelijkheden biedt ons bezig te houden met de welzijnsnood waarvan de vrouwenemancipatie een onderdeel is. Als men de publikaties die over dit onderwerp in Amerika met grote stromen van de persen rollen vergelijkt met wat er in Engeland en Frankrijk verschijnt en met het feministennummer van S & D, dan valt op dat de klachten van vrouwen internationaal dezelfde zijn. In Amerika is er bovendien nog een groep vrouwen die het dubbel moeilijk heeft, omdat ze én vrouw én zwart zijn. Iedere emancipatiebeweging gaat door een fase waarbij geprobeerd wordt in samenwerking met mannen te komen tot het verheffen van de status van de vrouw, omdat men zich realiseert dat het toch de bedoeling is te komen tot een gemengde samenleving waarin beide seksen ieder hun eigen waarde en talenten kunnen inbrengen. Daarom komen hier groepen vrouwen en mannen bij elkaar die proberen gezamenlijk tot een nieuwe bewustwording te komen. Dat in Nederland precies dezelfde pogingen worden ondernomen blijkt uit het bewustwordingsnummer van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij van februari Voorlopig echter kunnen van dergelijke beperkte experimenten geen werkelijke resultaten voor de verbetering van het lot van de vrûuw in de maatschappij worden verwacht. De tijd is nog ver dat ook politici en parlementariërs zich vrijwillig aan dit bewustwordingsproces zullen overgeven en omdat daar niet op gewacht kan worden zijn de Amerikaanse vrouwen nu bezig zich aaneen te sluiten tot een pressiegroep. Want vrouwen worden onderdrukt als groep en zullen zich daarom als groep moeten bevrijden. Dat betekent dat vrouwen elkaar als strijdsters voor eenzelfde zaak, nl. hun bevrijding, zullen moeten ontdekken; in nationaal en internationaal verband. Politieke en filosofische verschillen zullen daarbij voorlopig op de achtergrond moeten blijven. Juliet Mitchell geeft in haar boek Woman's Estate 1 drie kenmerken waarin de huidige feministen zich onderscheiden van hun voorgangsters: 1. Juliet Mitchell: Woman's Estate, Pantheon Books Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 261

6 1. de beweging heeft zich afgescheiden van een meer groepen omvattend internationaal revolutionair protest en kan zich daar later eventueel weer mee verenigen; 2. alle sociale klassen en alle rassen worden in de strijd betrokken; 3. er is niet één vastomlijnd doel zoals indertijd het kiesrecht; deze keer zijn vrouwen vastbesloten op alle gebieden tot gelijkheid met mannen door te stoten. De geschiedenis van de nieuwe feministen gaat terug tot in het begin van de zestiger jaren toen in Amerika de Civil Rights-beweging begon als een strijd van onderdrukten tegen hun onderdrukkers. Daaraan namen negers, studenten, hippies en andere radicalen deel. Vrouwen waren actief binnen al deze groepen in de hoop met al die anderen de weg naar gelijkberechtigdheid in te kunnen slaan. Maar toen de vrouwen beseften dat ze ook in deze meer groepen omvattende revolutionaire beweging gedoemd zouden worden een tweederangsplaats in te nemen, hebben ze zich afgescheiden tot wat we nu kennen als de Women's Liberation Movement. Deze Amerikaanse feministenbeweging is vaak bitter en agressief gestemd en hier en daar fel anti-man. In Nederland werden dezelfde gevoelens geventileerd in de verbitterde rede die Joke Kool Smit hield bij haar uittreden uit de Amsterdamse gemeenteraad waar ze als lid van de PvdA-fractie feministenbelangen trachtte te behartigen. Er zijn over het hele Amerikaanse continent allerlei groepen ontstaan, de grootste daarvan is the National Organization for Women met 255 afdelingen in 48 staten. Het is een reformistische organisatie die actief is op alle gebieden van vrouwenbevrijding: wetgeving, politiek, gezinsverhoudingen etc. tot aan het organiseren van een wereldconferentie in Slapende honden worden wakker. Hoe pakt men hier nu de zaken aan? Op grote schaal is men begonnen met het verhogen van de bewustwording van vrouwen en door sommigen wordt dat op het ogenblik gezien als de belangrijkste taak. Met andere woorden, de slapende honden worden wakker gemaakt en hun wordt bijgebracht hoe ellendig ze er wel aan toe zijn. Onnodig en gemeen? Dat hebben de werkgevers ook gezegd toen de socialisten het proletariaat uit zijn misère probeerden te verheffen. Laat ze toch, zei men, ze drinken zich één keer per week laveloos in de kroeg en dan zijn ze de rest van de week weer blij met hun werk. Ze willen niet anders! Van vrouwen zegt men nu: wat hebben ze te klagen, ze kunnen de hele dag winkelen, koffie drinken of bridgen en als ze een baantje willen dan kunnen ze gaan typen of verpleegster worden. Dat vele vrouwen dat niet als hun levensideaal zien blijkt uit het groot aantal vrouwen-met neurotische klachten-die je in de dokters spreekkamer ziet, tevens uit het psychiaterbezoek, de verdovende middelen en... de drank. Het lijkt niet toevallig dat in Amerika voor het eerst meer zelfmoorden plaats vinden van vrouwen dan van mannen. 262 Socialfamc en Democratie 6 (1972) juni

7 Geprobeerd wordt zoveel mogelijk vrouwen te bereiken via: een grote stroom publikaties over alle aspecten van vrouwenbevrijding, het organiseren van lezingen met debat erna, het bieden van heroriënteringscursussen voor vrouwen die weer aan het werk willen, het bekendmaken van telefoonnummers waar alle mogelijke inlichtingen kunnen worden verkregen en het verspreiden van ideeën via radio en televisie. Onlangs is het eerste nummer verschenen van Ms., een blad voor vrouwen die als eersteklasburgers willen deelnemen aan de politieke en zakenwereld, het onderwijs, de kunst en het gezin. De titel Ms. is gekozen als tussenvorm van Miss en Mrs. en zal in het vervolg alle vrouwen vergezellen onafhankelijk van hun burgerlijke status. In korte tijd is deze titel ingeburgerd, ook bij regeringsinstanties. Wat zaken op juridisch gebied betreft bedienen de vrouwen zich van de wetgeving die indertijd is aangenomen om discriminatie van negers tegen te gaan en waarop een zuidelijke senator, in een poging de wet aanvaardbaarder te maken voor zijn kiezersvolk, een sekse-amendement heeft ingebracht. Uitvoerder van deze Civil Rights Act van 1964 is de Equal Employment Opportunity Commission waar vrouwen die vinden dat tegen hen gediscrimineerd wordt in het beroepsleven op grond van hun sekse, een klacht kunnen indienen. De commissie heeft tot nu toe nog gewerkt via overreding van de werkgever maar zal binnenkort de klachten voor het gerecht kunnen brengen. Dan wordt krachtig ten strijde getrokken tegen de culturele hersenspoeling die niet beter kan worden weergegeven dan met een citaat uit Simone de Beauvoir: 'On ne naît pas femme: on Ie devient'. 2 De meeste artikelen in het feministennummer ruimen een centrale plaats in voor dit fundamentele punt, dat stelt dat vrouwen bevrijd moeten worden uit hun culturele rol en niemand zal bestrijden dat mannen daar evenzeer aan toe zijn. Dat wil niet zeggen dat velen daarna niet toch vrijwillig hun huidige levenswijze zullen verkiezen; de vrouw het moederschap, zorg voor anderen, het hol verzorgen-de man het hol verdedigen en de beer doden. Dat is een ieders goed recht maar het moet een bewuste keuze zijn en aan die grote groep die met een dergelijke taakverdeling niet tevreden is moet de mogelijkheid worden geboden zich te ontplooien en haar eigen waarden te kiezen zondel dat anderen daar schande over spreken. Het is duidelijk dat daar de culturele revolutie van Hedy d' Ancona voor nodig is. En dat zal een langdurig werk worden dat zoals gezegd moet beginnen bij de wieg met het rose en blauwe lintje en via speelgoed, lectuur (er worden hier lijsten opgesteld van kinderboeken waarin de sekserollen niet duidelijk afgebakend zijn), kleding en onderwijs worden voltooid. Laten vrouwen daarbij bij zichzelf beginnen en beseffen dat het vaak de moeder is die haar zoon het knopen aannaaien niet leert en hem de minachting voor alle vrouwenwerk en dus voor vrouwen bijbrengt. En dan tevens haar dochters voorhoudt dat ze vrouwelijk moeten zijn, anders missen ze de grote 2. Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe 1, Editions Gallimard, Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 263

8 levensverzekering in de vorm van het huwelijk. Nu zijn die moeders ook weer een produkt van hersenspoeling, maar we moeten ergens beginnen. De Man Muskie in tranen Eén van de aspecten van de rolverdeling tussen vrouwen man is het taboe dat er rust op het huilen van een man en niet voor niets is dat dan ook naar voren gebracht door de enige man in het feministennummer. Voor een interessant voorbeeld zorgde recentelijk de meest vooraanstaande democratische kandidaat voor het presidentschap Senator Muskie, die in het openbaar in tranen uitbrak toen hij sprak over een minderwaardige. aanval die in de pers op zijn vrouw was gedaan. De algemene mening was dat deze emotionele uitbarsting Muskie zeker stemmen zou kosten, want wat moeten we met een president die in huilen uitbarst als Breznjev hem zou sarren. Men is blijkbaar van mening dat van een man in het bezit van traanklieren niet verwacht kan worden dat hij zijn persoonlijke en zakelijke emoties weet te scheiden. Vanaf het begin heeft de Women's Liberation Movement felle protesten laten horen tegen het gebruik van vrouwen als 'seksuele objecten' in de reclame-industrie. Deze laatste heeft in Amerika een nog veel grotere invloed dan in Nederland, speciaal ook op kinderen die urenlang televisie kijken-io jaren van een mensenleven---en daarbij zo een vijftien minuten per uur reclame voorgeschoteld krijgen. Volgens de Boston group Action for Children 's Television ziet een Amerikaans kind t.v.-reclamespots voor het achttien jaar is (en en passant ook nog moorden voor het veertien jaar is). In de reclamespots verkopen vrouwen met hun lichaam produkten aan andere vrouwen en mannen, allang niet meer omdat het produkt zo goed zou zijn, maar omdat de aanbied ster een opgepoetst, seksueel aantrekkelijk wezen is waar vele vrouwen zich graag mee identificeren. Beïnvloedbare mensen en dus vooral kinderen krijgen uit deze spots uiteraard de indruk dat vrouwen uitsluitend hun leven slijten met het glanzend maken van keukenvloeren en het witmaken van hun was en dan vervolgens stralend met deze prestaties op hun man gaan zitten wachten, die goedkeurend knikt en zelfs in één van de reclamespots zegt: 'ik denk dat ik je maar houd'. Er zijn allerlei acties aan de gang om de producenten van de diverse produkten tot andere reclamemethoden te brengen en vrouwen zijn als consumentenpressiegroep natuurlijk machtig. Als ze zich zouden organiseren tot het voeren van boycotacties tegen een bepaald produkt dan zou de producent gauw eieren voor zijn geld kiezen en dat ziet men hier in enkele gevallen dan ook al gebeuren. Senator McGovern, één van de democratische kandidaten voor het presidentschap, heeft laten weten dat hij niet meer met een bepaalde vliegtuigmaatschappij zal vliegen uit protest tegen een reclame-actie die beledigend voor vrouwen is. Deze reclame stelt een aantrekkelijke stewardess voor, die invi- 264 Socialisme en Democratie 6 (1972) juni

9 teert: 'I'm Cheryl. Fly me'. Dit bewijst dat politieke kandidaten oog gaan krijgen voor het vrouwelijk kiezerscorps. Wat is de reactie van mannen op de nieuwe vrouwenbeweging? Die loopt van 'Lesbians all of them, what they need is a good fuck', via geamuseerde verdraagzaamheid tot pure angst en dan zijn we natuurlijk weer bij de eerste reactie. Deze angst wordt veroorzaakt doordat een zekerheid in het mannenleven wordt aangetast: het instituut van moeder de vrouw thuis. Er is uiteraard een groep mannen die zich vanaf het begin achter de feministenbeweging heeft gesteld. Die groep zal in omvang zeker van land tot land verschillen en afhangen van de verwachtingen die aan het begrip 'man' worden gesteld. Speciaal de Amerikaanse man is bang in zijn manlijkheid te worden aangetast en als een 'sissy' te worden beschouwd. Eigen ervaring leert dat een vrouw welkom is als 'one ofthe boys' zowel op intellectueel als op sportgebied maar geen man zal het als een compliment beschouwen als 'one of the girls' door vrouwen te worden binnengehaald in hun groep. Zolang de huidige sekserollen man en vrouw dwingen tot een bepaalde groep te behoren zal er een gescheiden manlijke en vrouwelijke denkwijze en gedragspatroon bestaan. Men kan zich afvragen waarin het denkproces van de gemiddelde vrouw met dat van de gemiddelde man verschilt. Mannen beroepen zich er op 'logisch' te denken, daarmee implicerend dat vrouwen dat niet doen. En dan wijzen ze op de bruggen die ze gebouwd hebben en op de astronauten die naar de maan gaan. Daar is geen speld tussen te krijgen, de bruggen zakken niet in als we er over rijden en de astronauten zitten weer veilig bij moeder thuis. Vrouwen kunnen natuurlijk wel koel constateren dat deze zelfde 'logica' onze wereld nu-volgens een schatting gedaan in het Meadows-report-tot op 100 jaar van een totale ondergang heeft gebracht. Zuivere logica eist dat men regelrecht op zijn doel afgaat, men kan zich niet veroorloven ook neveneffecten in beschouwing te nemen; dat zou het gestelde doel kunnen verwateren en dus de brug doen inzakken of de astronaut voor eeuwig het heelal inzenden. Maar mannen verliezen vaak uit het oog dat deze denkwijze niet op alle terreinen heilzaam werkt; dat het doel soms de middelen niet heiligt. Een oorlog hoeft niet gewonnen te worden als de prijs daarvoor de vernietiging van een heel volk is en het heeft geen zin een supersonisch vliegtuig te bouwen als daardoor een onaanvaardbare milieuverontreiniging veroorzaakt wordt. Mannen worden opgeleid tot deze denkwijze, vanaf het begin zijn ze toegespitst op één ding: een gespecialiseerd beroep en er is geen tijd zich nog met andere aspecten van de door hen op te lossen problemen bezig te houden. Zouden vrouwen dat anders doen met hun denkwijze? Waarschijnlijk wel, want zij leren in het leven honderd dingen tegelijk te doen, kinderen verwachten, opvoeden, huishouden, intellectueel bijblijven-en weet één man wat dat betekent als je de bronnen zelf moet opzoeken-ze springen van het één naar het ander en worden zich daardoor bewust van de onderlinge samenhang en beïnvloeding van vele zaken. Daarmee wordt bepaald niet gezegd dat vrouwen Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 265

10 het per se beter zouden doen dan mannen, maar het lijkt tijd de manlijke en vrouwelijke denkwijze te paren in het openbare leven, niet, zoals Rozemond terecht opmerkt terwille van de rekenkundige gelijkheid, maar omdat de wereld er wel bij zal varen. Wanneer in een verre toekomst de sekserollen gaan vervagen en in elkaar gaan overlopen dan zullen mensen gekozen kunnen worden op grond van hun eigen waarde voor een bepaalde functie en niet om het feit dat ze behoren tot een bepaalde groep. Te weinig vrouwen politiek actief Ook de Amerikaanse vrouwen zijn er tot nu toe niet in geslaagd door te dringen tot het politieke bedrijf en evenmin om in voldoende mate verkiesbare plaatsen te bezetten. Martin Gruberg doet in zijn boek 'Women in American Politics' 3 een poging de oorzaken daarvan te analyseren. Hij wijst o.a. op het gebrek aan informatie dat vrouwen over het algemeen hebben en hij citeert de twee fundamentele oorzaken die Senator Margaret Chase Smith geeft voor het geringe succes van vrouwen in de politiek. Deze zijn: a. mannen en b. vrouwen. Mannen omdat ze zich heftig verzetten tegen de verkiezing van vrouwen in openbare functies en vrouwen omdat ze niet schouder aan schouder staan en de macht van hun stemmenaantal uitoefenen. Op dit ogenblik zijn de Amerikaanse vrouwen bezig zich te organiseren in de National Women's Political Caucus. Er zijn afdelingen over het hele land en de bedoeling is groepen politiek belangstellende vrouwen bij elkaar te krijgen, ze vervolgens te scholen en aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor een openbare verkiesbare functie. Dit alles onder het motto: 'Let's stop making cofiee, let's start policy making'. Deze organisatie heeft al zoveel pressie uitgeoefend op de demokratische partij dat voorzitter Larry O'Brien een schriftelijke instructie aan alle afdelingen in de staten heeft gestuurd, waarin staat dat de delegaties naar de nationale conventie voor de verkiezing van de demokratische presidentskandidaat dit jaar voor vijftig procent uit vrouwen zullen moeten bestaan. Iedereen die in Amerika iets van politici gedaan wil krijgen doet dit via 'lobbying', een soort officiële buitenparlementaire actie en voor vrouwen de aangewezen weg om de wetgeving te beïnvloeden. Met grote energie wordt er op het ogenblik gelobbied voor het Equal Rights amendement op de grondwet. Wanneer dit amendement door het parlement zal zijn aangenomen zal er geen verschil meer bestaan tussen de rechten en plichten van vrouwen man. Er zijn nog senatoren die een poging doen 'de meisjes voor hun eigen bestwil te beschermen', maar de algemene mening is toch wel dat dit soort paternalisme uit de tijd raakt. De relatie van de feministenbeweging met het socialisme wordt door Juliet 3. Martin Gruberg: Women in American Polities, Academia Press Socialisme en Democratie 6 (1972) juni

11 Mitchell in haar hiervoor genoemde boek uitvoerig behandeld. Zij toont aan waarom wij menen het recht te hebben met onze eisen juist bij onze socialistische partij aan te komen. Alle grote socialistische denkers van de 19de eeuw zoals Marx, Engels, Bebel en Lenin erkenden de noodzaak van de bevrijding van vrouwen. Een voorbeeld is een citaat uit 'De vrouwen het socialisme' uit 1883 van de hand van August Bebel : 'Sinds mensenheugenis was onderdrukking gelijkelijk het lot van de vrouwen van de arbeider... De vrouw was het eerste menselijk wezen dat kennismaakte met lijfeigenschap, de vrouw was een slaaf nog voor de slaaf bestond'. Toen daarna de grote strijd van de socialisten voor de bevrijding van het proletariaat losbarstte werden de vrouwen als helpsters geaccepteerd maar hun eigen bevrijding raakte in het vergeetboek. Daarom wordt vandaag aan het socialisme gevraagd zijn schuld bij de vrouwen in te lossen. Ze willen geen privileges, ze willen niet vóór hun manlijke collega's gaan staan, maar ook niet meer er achter. Vrouwen zijn bereid dezelfde plichten te aanvaarden als mannen, maar willen daarmee ook dezelfde rechten en dat betekent dat ze als gelijkwaardige partners naast de mannen willen staan om samen toe te werken naar gelijke kansen en ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. De feministenbeweging in Amerika heeft in deze strijd al de eerste successen geboekt. Zoals het er nu uitziet zullen de vrouwen in Nederland met dezelfde problemen geconfronteerd worden en daarom lijkt het een goed idee om nauw contact te houden met de Amerikaanse zusters. Socialisme en Democratie 6 (1972) juni 267

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden De lat te hoog Waarom er ondanks de stembusakkoorden van begin jaren zeventig uiteindelijk toch geen duidelijkheid voor de verkiezingen kwam Jan Erik Keman Studentnummer: 1194135 Master political culture

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie