1. Wat is het huidig dekkingspercentage [(inkomsten/uitgaven)*100] van de accommodatie/activiteit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is het huidig dekkingspercentage [(inkomsten/uitgaven)*100] van de accommodatie/activiteit?"

Transcriptie

1 Tarieven aanpassen, geen eenvoudige kwestie Hoe begin je er aan? Een checklist. 1. Wat is het huidig dekkingspercentage [(inkomsten/uitgaven)*100] van de accommodatie/activiteit? - Krijg zicht op de reële kostprijs. - Krijg zicht op de verhoudingen tussen de kostenposten. -! Het verzamelen van de nodige informatie kan wat tijd vergen. 2. Wat is het gewenste dekkingspercentage van de accommodatie/activiteit? - Hoe wil je de tarieven inzetten? Wegen de bedrijfseconomische factoren of de beleidsafweging (sociale/laagdrempelige) tarieven door? Is er hieromtrent een algemene visie van het gemeentebestuur? - Hoe pakken andere vrijetijdsdiensten het aan? - Geldt de gewenste dekkingsgraad voor elk type sportaccommodatie of ga je hier in differentiëren? Of kies je voor een gemiddelde dekkingsgraad voor alle gemeentelijke sportaccommodaties? - Geldt de gewenste dekkingsgraad voor elke activiteit op zich (lessenreeks aquagym, week 1 zomersportkamp, ), per soort activiteit (lessenreeksen (aquagym, start to run, ), sportkampen (sportkamp krokus en alle zomersportkampen, ) of voor het sportaanbod in het algemeen? 3. Hoe kun je de gewenste dekkingsgraad realiseren? - Hoe groot is het verschil tussen de huidige en de gewenste dekkingsgraad? - Kies je voor opbrengsten- of kostenoptimalisatie of een combinatie? Is investeren in functie van optimalisatie een optie (! terugverdientijd)? - Welke kosten-/opbrengstenposten bieden mogelijkheden? Infrastructuur: toezichters?, energiebesparende maatregelen (eenvoudig tot uitgebreid), tariefbepaling bij concessie, (her)onderhandel de rentevoet, specifiek voor buitensportinfrastructuur: clubs staan zelf in voor onderhoud (al dan niet subsidie of materiaal voorzien), clubs betalen een vergoeding per maaibeurt, inschakelen sociale werkplaats, Aanbod: aantal jobstudenten verminderen, minder uitstappen met busvervoer, de cafetaria huren (invloed op kosten drankjes), aanpassen van de taakinvulling, bepaal het minimum aantal deelnemers dat nodig is om de activiteit te laten plaatsvinden, KEUZE OM TARIEVEN AAN TE PASSEN IS GEMAAKT 1

2 4. Wie wil je betrekken bij het proces? - Betrek / informeer de sportraad. - Op wie heeft de aanpassing van de tarieven veel invloed? Overweeg of het zinvol is enkele vertegenwoordigers hiervan bij het proces van de tariefwijziging te betrekken. Maar weet wel dat niemand blij is met prijsverhogingen en hoe meer mensen, hoe meer meningen. - Welke collega s van de sportdienst of van andere diensten wil je betrekken? Zijn er bepaalde (praktijk)experts die je kunnen helpen? 5. Ken je klant. - Weet je wat de klant bereid is te betalen? Waarom kan een privé-aanbieder meer vragen dan de sportdienst? Of kan de sportdienst dat wel (maar wil ze dit niet)? - Welke doelgroepen spreek je nu vooral aan? Zal een prijsstijging invloed hebben op hun sportdeelname? Wil je je ook in de toekomst tot deze doelgroepen blijven richten of wil je nieuwe markten aanboren? 6. Wil je een differentiatie in de tarieven aanbrengen? - Iedereen gelijk? Of toch niet helemaal? Maak een bewuste keuze of iedereen hetzelfde (nieuwe) basistarief zal betalen of of je met kortingen en/of supplementen zal werken? Of leg je een aantal categorieën vast - Welke criteria zul je gebruiken om kortingen en/of supplementen toe te kennen? Zijn deze criteria ook in de praktijk toepasbaar? Gelden deze criteria enkel voor sport of voor het hele vrijetijdsaanbod van de gemeente? Infrastructuur: binnen vs. buiten gemeente, erkende vs. niet erkende vereniging, speciaal tarief voor scholen, daluur vs. piekuur (definitie!), aantal uren, sport vs niet sport, commercieel tarief voor bedrijven/niet-sportieve evenementen (energiekosten aanrekenen? waarborgsom? verschil indien men wel/geen inkomgeld vraagt?), match vs. training, vereniging/school vs. individu, vaste gebruikers vs. occasionele gebruikers, gevraagde lichtintensiteit of temperatuur Aanbod: 2e lid van een gezin, sociaal tarief, korting bij 10 e deelname, sportpas - Enkele tips: 7. Kijk vooruit. o Keep it simple: beperk het aantal categorieën/tarieven (! haalbaarheid en transparantie), werk met logische regeltjes (vb. + 50%), ga voor een transparante prijzenstructuur, o Hou rekening met de mogelijkheden van de reservatie-, kassa- en facturatiesoftware:, kun je zelf aanpassingen doen of moet je daarvoor een beroep doen op de leverancier?, geef een aantal zalen dezelfde prijzen - Denk ook al na over hoe de tarieven verder zullen evolueren. Kies je voor een jaarlijkse indexatie met een evaluatie (= nieuwe berekening) over y jaar? Of kies je voor een vaste prijs en een herberekening na x jaar? Of zijn er nog andere mogelijke formules? - Bedenk ook dat bij elke prijsaanpassing de website, folders (werk met inlegblaadjes), aangepast moeten worden. 2

3 VOORSTEL NIEUWE TARIEVEN IS UITGEWERKT 8. Creëer draagvlak - Leef je in in degenen die de prijsstijging zullen voelen. o Verklaar waarom een tariefaanpassing nodig is (renovatie, overgang naar andere beheersvorm, duurzaamheid van het aanbod, ) o Reken uit wat de tariefwijziging betekent voor de gemiddelde gebruiker. Zo wordt het tastbaarder. o Reken om wat de verhoging van het huurtarief voor een vereniging per lid betekent. Een minimale stijging van het lidgeld kan de ontstane meerkost misschien al compenseren. (Hoe groot is trouwens het aandeel van de kostenpost infrastructuur op de totale uitgaven van een sportclub?) - Zul je een overgangstermijn voorzien (cfr. leefbaarheid clubs)? Denk je aan een soort compensatie via een alternatief subsidiesysteem? 9. Communiceer de wijzigingen - Intern: het personeel moet goed op de hoogte zijn van de nieuwe prijzen en het waarom van de aanpassing, spreek af hoe er bij klachten gereageerd wordt - Extern: informeer de klanten, kader de aanpassingen, voorzie folders, pas de website aan - Wees in elk geval helder en duidelijk - Organiseer zo nodig een infomoment 10. Plan een evaluatiemoment - Zijn de tarieven in de praktijk werkbaar/hanteerbaar? - Reacties van de gebruikers/deelnemers? - Wordt het beoogde effect bereikt? 3

4 Achtergrondinformatie rekenvoorbeelden Kostenposten sportinfrastructuur Rekenvoorbeeld 1: sporthal van 49m x 34m en 7,6m hoog met judozaal, tribune, 6 kleedkamers en cafetaria Uitgaven Onderhoud ,18% onderhoudsproducten technische benodigdheden reinigen glasvlakken 919 onderhoud vloermatten 650 onderhoud tribune onderhoud scorebord 400 onderhoud schrobmachines 600 strippen en ontvetten vloeren onderhoud lift 605 Inkomsten Exploitatielasten ,70% energie brandverzekering verzekering BA 500 milieuheffing 250 telefoon 715 kantoorbenodigdheden 500 billijke vergoeding 295 huur bureaumaterieel 1 controle AIB (keuringen materiaal) branddetectie 900 huur sanitaire toestellen 307 diverse onvoorziene water?? Personeelslasten ,75% 2,7 VTE toezichter/schoonmaak (E-niveau) 0,3 VTE administratief assistent (D-niveau) Kapitaallasten ,36% gemiddelde investeringskost per jaar TOTAAL UITGAVEN % TOTAAL INKOMSTEN Saldo Dekkings% 36,60% 4

5 Rekenvoorbeeld 2: Uitgaven Onderhoud Inkomsten ,94 17,36% Exploitatie opbrengsten ,98 Onderhoudsprodukten 1.775,50 Gebruik sporthal ,38 Ruimen septische putten 345,00 Squash 6.485,38 Onderhoud matten 222,00 Concessie caf + roerende huur ,64 Papieren handdoeken 200,00 Huur appartement 6.343,58 Onderhoudscontract ADEC 364,54 Onderhoudscontract Syx 1.602,00 Herstelling sporthal 6.446,80 Andere bedrijfsopbrengsten 9.488,97 Uitrusting sporthal 1.970,96 Doorgerek. elektr ,48 Sicli 513,00 Doorgerek. waterverbruik 1.175,83 Administratiekosten 209,73 Doorgerek. septische put 90,00 Bureelbenodigdheden 747,00 Doorgerekend gas 525,66 Poetsfirma ,41 Exploitatielasten ,21 14,16% Electriciteit sporthal ,02 Water sporthal 4.156,29 Gas Sporthal ,05 Verzekering sporthal 3.442,55 Billijke vergoeding 200,00 Recht op opstal 24,79 Heffing oppervlaktewater 48,51 SABAM auteursrechten 225,00 Personeelslasten ,00 33,48% 3 pers. (1 x 4/5de - 1x FT - 1 x 2/5) ,00 Kapitaallasten ,97 35,00% kapitaal en interest lening ,97 TOTAAL UITGAVEN ,12 TOTAAL INKOMSTEN ,95 Saldo ,17 Dekkings% 31,19% 5

6 Kostenposten sportaanbod Rekenvoorbeeld 1: deelnamegelden - prijzen van 45, 55 en 70 euro Uitgaven Inkomsten Accommodatie 0 0,00% deelnamegelden* 19143,50 eigen gemeentelijke accommodatie love the game 999,50 storting love the game 776,25 Activiteit en begeleiding ,27% multisport 4 kids 981,75 Activak indianenkamp storting multisport 4 kids 1309,00 Sportbos hasselt K-Zoom 1138,50 Visvijvers De Heidemeren 500 storting K-zoom 837,00 initiatie snooker Biljart Lounge 273 strike and spare gymkamp 728,75 Circusanimatie Jojo storting strike and spare gymkamp 324,00 Boogschieten initiatie indianenkamp 2058,00 Bowlingkamp 780 storting indianenkamp 1673,00 Atlantis scherm+ volleybalkamp 1242,00 Busvervoer - 4 d 975 storting scherm + volleybalkamp 803,75 kleuterpiratenkamp 1149,75 Lesgevers en begeleiding ,56% storting kleuterpiratenkamp 786,25 vrijwilligersvergoedingen 425 hesbaniavoetbalkamp 870,75 jobstudenten storting voetbalkamp 1224,00 lesgevers handbal recreatiekamp 1196,25 storting handbalkamp 1045,00 Communicatie 526 1,81% GSM kosten communicatie drukwerk afscheidscadeau - BFV Catering ,38% Etentje indianenkamp 6-8 juli 798,50 Aldi indianenkamp 15,46 Action indianenkamp 4,95 Aldi indianenkamp 2,36 Omnidrinks bestelling 1 248,68 Omnidrinks bestelling 2 414,46 Taarten juli Hendricx ,50 Taarten augustus H ,50 Taarten bakker aug ,00 Varia 577 2,0% verzekering lesgevers 454 Diest pack 123 TOTAAL UITGAVEN % TOTAAL INKOMSTEN Saldo Dekkings% 65,73% 6

7 Rekenvoorbeeld 2: deelnamegelden - prijzen van 60, 70, 80 euro inschrijvingen Uitgaven Accommodatie eigen gemeentelijke accommodatie Inkomsten 0 0,00% deelnamegelden* ,00 Activiteit en begeleiding ,11% uitstapjes 2293,00 natuur en omnisport 277,25 slagsportkamp 200,00 Kockeykampen 800,00 dansstage 3029,84 tennis kromveld 7803,04 tennis kiksham 9775,91 voetbalkamp 315,00 voetbalkamp VCR 5541,40 taal en computer 3000,00 paardenkampen 9109,47 avonturenkampen 2159,08 circuskamp 1951,00 surfkamp 3510,00 atletiekkamp 4278,00 dansstage 10729,00 hengelkamp 918,12 play with clay 3777,05 basketbal en omisport 720,00 crea en omnisport 87,28 Lesgevers en begeleiding ,98% vrijwilligersvergoedingen 150 monitoren Communicatie ,16% GSM kosten communicatie drukwerk afscheidscadeau - BFV T-shirts 6033,4 Catering ,05% sapjes 987,10 koeken 81,27 appesl 427,17 ijsjes 71,00 water 67,25 drank middag 1870,00 huur cafetaria 3178,00 Varia ,7% polsbandjes 121,20 km vergoeding 259,20 onkosten kleuters 54,02 SD TOTAAL UITGAVEN 3.136, % TOTAAL INKOMSTEN Saldo Dekkings% 106,46% 7

8 Gewenst dekkingspercentage realiseren: in- en uitposten met mogelijkheden? Toezichters of niet? Enkele cijfers uit de praktijk Gemeente x koos voor de kost voor automatisatie sporthal t.o.v. weerkerende kost van zaalwachter: Sporthal 1: +/ aankoop aparte modules, eerste installatie Volgende sporthallen: +/ /sporthal Onderhoud: ca 100/jaar, onderhoudscontract mogelijk Aankoop kaarten: 3 per stuk Na minder dan 1 jaar zijn kosten voor medewerker terugverdiend Energiebesparende maatregelen Eenvoudig Verregaand Sensibilisering Verlichting Bewegingsmelders Installatie zonnepanelen Tariefbepaling bij concessie - Is het bedrag van de huidige concessie het juiste bedrag?: Te hoog? nadeling voor continuïteit v.d. uitbating; Te laag? realistisch / haalbaar om te verhogen - Quid soortgelijke sportinfrastructuren? Haalbaar voor concessionaris? - Wanneer moet een volgende concessie uitgeschreven worden? Prijs per sporter - Rekenvoorbeeld prijs per sporter (gebaseerd op methode Mullier instituut) Voetbalvereniging voor tariefwijziging na tariefwijziging (+ 15%) # EH /EH totaal /EH totaal Eigenschappen 400 leden (200 jeugdleden, 40 vrijwilligers) 2 velden natuurgras - 39 weken (seizoen) - 10u/week 780 6, , veld kunstgras - 39 weken (seizoen) - 20u/week 780 8, , kleedkamers per veld - voorkunstgrasveld helft v.d. tijd verlichting 390 4, , vereniging doet zelf klein onderhoud en maakt het speelklaar vereniging verhuurt het veld niet aan derden vereniging huurt geen toeschouwersaccommodatie Kosten kale huur ,40 facilitaire kosten - - Subsidie - - Uitgaven per lid 31,59 36,33 Wijziging per lid 4,74 Volleybalvereniging voor tariefwijziging na tariefwijziging (+ 15%) # EH /EH totaal /EH totaal Eigenschappen 100 leden (40 jeugdleden, 15 vrijwilligers) 3 speelvelden - 39 weken (seizoen) - 10u/week , , ,50 vereniging gebruikt alle kleedkamers en maakt zelf schoon vereniging draagt zelf zorg voor(materiaal (ballen, netten, ) vereniging verhuurt het veld niet aan derden vereniging huurt geen toeschouwersaccommodatie Subsidie - - Uitgaven per lid 128,70 148,01 Wijziging per lid 19,31 8

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Voorwoord. Startkompas: voorbeeld kinderschoenwinkel 2

Voorwoord. Startkompas: voorbeeld kinderschoenwinkel 2 Voorbeeld kinderschoenwinkel Oktober 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u een voorbeeld aan van ons werkinstrument Startkompas, een voorbeeld om inspiratie op te doen bij de opmaak van uw eigen haalbaarheidsstudie.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een handleiding voor uw crowdfundingproject

Een handleiding voor uw crowdfundingproject Een handleiding voor uw crowdfundingproject Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren Wat is een goed project? - Hoe promoot je jouw project? - Wat is een goed netwerk? Hoe slaag ik in mijn

Nadere informatie

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn.

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn. Voorbeeld kleinhandel modelbouw November 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u een voorbeeld aan van ons werkinstrument Startkompas, een hele mooie manier om inspiratie op te doen bij de opmaak van uw eigen

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie