BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee CC Eefde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde"

Transcriptie

1 Kapperallee CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE VA TOEPASSIG. DEZE VOORWAARDE ZIJ GEDEPOEERD BIJ DE KAMER VA KOOPHADEL TE DEVETER ODER R E ZIJ DAAR, ALS OOK OP OS KATOOR, TER IZAGE. VOORTS WORDT OP EERSTE VERZOEK KOSTELOOS EE EXEMPLAAR TOEGEZODE.

2 Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Hoekwoning Adres Kapperallee 91 Postcode en plaats 211 CC Eefde Bouwjaar Circa 19 Huidig gebruik Bewoning Inhoud pand Circa 2 m³ Object bewoond Energielabel aanwezig Datum afgifte energielabel Bewoond ee n.v.t. Gegevens opdrachtgever: Opdrachtgever De heer Keuring Adres Keuringstraat 1 Postcode en plaats 0000 AA Keuringstad Telefoonnummer(s) Inspectiegegevens: Datum Keuring Maandag 21 maart 2011 Rapportnummer aam bouwkundige 1000.BT Dhr. M. Truin, bouwkundig inspecteur Weersgesteldheid Droog, circa 1 C Aanwezig bij BTK Opdracht via intermediair Eigenaresse (mevrouw Dorp) Particulier Handtekening bouwkundige: Geautoriseerd door de heer W.E.M. Verstraete, Directeur / beëdigd expert bouwkundige opnamen, handtekening: Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

3 adere toelichting Bouwtechnische keuring: ALGEMEE: Gekeurd object betreft een hoekwoning met aanbouw. De algehele onderhoudstoestand kan als voldoende worden omschreven. VRAGELIJST/MEDEDELIGE VOORAF: Voorafgaande aan de beoordeling hebben de eigenaren samen met de bevestiging van de afspraak een vragenlijst ontvangen ter invulling. De bouwkundige heeft de gegevens vermeld op dit inlichtingen formulier zoveel mogelijk verwerkt bij zijn beoordeling. De eigenaren vrijwaren zich met het invullen van de vragenlijst niet van hun verantwoordelijkheid. Zij blijven verantwoordelijk voor onjuiste of niet vermelde zaken die van belang zijn voor de kwaliteit van het geïnspecteerd object. Middels de ingevulde vragenlijst is de navolgende informatie door de eigenaar, de heer Dorp, verstrekt: Algemeen Hoelang bent u eigenaar van de woning Sinds circa 2002 Wanneer is het schilderwerk voor het laatst behandeld Voorzijde 2 jaar terug / achter jaar Zijn er gebreken/specificaties bekend die ten behoeve van de bouwtechnische keuring vermeld dienen te worden Graag in onderstaand overzicht aankruisen en bij ja specificatie of locatie vermelden. Gebrek of specificatie Ja nee n.b. Specificatie/locatie vermelding Houtworm/boktorsporen/houtvernielers Aantasting vloeren Lekkages aan daken Beschadigingen aan sanitair Lekkages dubbele beglazingen Vochtdoorslag Houtrot/aantasting kozijn Asbesthoudend materiaal aanwezig Dakbeschot huis, schuur en garage Gebreken aan de fundering Scheurvorming buitenmuren Tussenmuur huis / schuur Lekkages - verstoppingen riolering Gebreken aan rookkanalen Zijn onderhoudscontracten afgesloten voor: Onderdeel Ja nee nvt Specificatie/locatie vermelding Verwarmingsinstallatie Rookkanaal open haard/houtkachel Alarminstallatie Alarminstallatie aangesloten meldkamer Buitenschilderwerk Zijn er aanpassingen/uitbreidingen aan de volgende installaties uitgevoerd: Installatie Ja nee nvt Specificatie/locatie vermelding Verwarmingsinstallatie Elektrische installatie Schuur en garage Gas en waterinstallatie Rioolstelsel Voorzijde woonhuis naar straat Zijn de volgende apparaten ingebouwd aanwezig: Functioneert goed Apparaat Ja nee merk bouwjaar ja nee bijzonderheden Inbouwkookplaat Inbouwoven Inbouwmagnetron Inbouwvaatwasser Blomberg onbekend Inbouwkoelkast EDY onbekend Inbouwvriezer Afzuigkap onbekend onbekend Elektrische boiler Rapportnummer: 1000.BT Pagina 3

4 Zijn er voor het overige zaken bij u bekend die in het kader van de meldingsplicht van belang zijn voor de bouwkundige inspectie (denk hierbij aan uitgevoerde verbouwingen et cetera). - iet van toepassing. MILIEUASPECTE: Tijdens de bouwkundige keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen. Er wordt alleen melding gedaan als tijdens de loop van inspectie visueel mogelijk milieu belastende zaken worden aangetroffen. ASBEST HOUDEDE MATERIALE: Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in of aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een van asbesthoudend verdacht materiaal of object tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt. DE VOLGEDE ODERDELE ZIJ MOGELIJK ASBESTHOUDED: - Dakbeschot woonhuis, schuur en garage. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen niet worden opgemerkt en/of vermeld in het inspectierapport. Risico op de aanwezigheid van asbest, loden leidingen, vocht e.d. in woningen, blijft aanwezig op plaatsen waar geen inspectie mogelijk is tijdens het onderzoek. Om exacte zekerheid te verkrijgen kan een gespecialiseerd gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie maken. Brochures over asbest kunt u aanvragen bij VROM, telefoonnummer: (gratis nummer) Website: of voor adressen gecertificeerde asbestinventarisatie bedrijven. Rapportnummer: 1000.BT Pagina

5 Overzicht kostenindicaties voor instandhouding bouwdelen. Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Kosten Bouwdeel Exterieur 3. Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren 00,00 3. Schuine daken 00,00 3. Goten 1.100,00 3. Hemelwaterafvoeren 00,00.2 Gevels - voegwerk 00,00.3 Buitenkozijnen 30,00. Aanbouw(en) 0,00. Schilderwerken 10,00.10,00 iet begrootte onderdelen, vrijblijvend offertes opvragen Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Bouwdeel Exterieur. Schilderwerken.0 Bijgebouw(en) Specialistische onderzoeken, kosten afhankelijk van nader onderzoek. iet begroot in deze rapportage Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Bouwdeel Interieur Bouwdeel Installaties Bouwdeel Exterieur 1.3 Kapconstructie 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening. Aanbouw(en) Rapportnummer: 1000.BT Pagina

6 Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnokeuring: Doel van de bouwtechnokeuring. Het doel van de bouwtechno keuring is om inzicht te verkrijgen van de mogelijke directe kosten voor verbeteren van achterstallig onderhoud en/of het herstellen van bouwkundige gebreken in relatie tot de kwaliteit van het object. Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldgever als eventueel de ationale Hypotheek Garantie. De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld en indien nodig worden de kostenindicaties per onderdeel in de laatste kolom aangegeven. Alle kostenindicaties worden afgegeven voor herstelwerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke (bestaande) functie weer aanwezig is. Kostenindicaties zijn inclusief BTW, materiaal en arbeidsloon doch zonder ARBO verplichte veiligheidsmaatregelen. Onder de kosten van korte termijn herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade of ver-en/of gevolgschade aan de woning te voorkomen. Alle kostenindicaties zijn ramingen gebaseerd op ervaring en op data uit een databank. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Het object zal zoveel mogelijk worden beoordeeld naar leeftijd en daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen. Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit. Geldigheidsduur. Het bouwtechnokeuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt. Optioneel is de Woonhuisgarantie. Deze kan worden afgesloten tot 12 maanden na de inspectiedatum van de bouwtechnokeuring. Doch voor notariële overdracht. Indien de Woonhuisgarantie (optie) na 12 maanden wordt aangevraagd, dient een geheel nieuwe bouwtechnokeuring te worden uitgevoerd. Opname en rapportage. Deze bouwkundige opname is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Ruimtes onder en achter de vloeren, achter wanden en knieschotten zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op een eenvoudige wijze onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en ARBO-wetgeving. Dit ter beoordeling van de inspecteur. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,0 meter een vereiste. Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder van.3 meter geïnspecteerd. Inspectie kan alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico s kan worden ingezet. Aanwezige risico s en mogelijkheden worden ingeschat door de inspecteur ter plaatse. Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de staat waarin het verkeert, wordt geadviseerd nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten. Specialistische onderzoeken na keuringsdatum uitgevoerd op aangeven van de inspecteur, komen te allen tijde voor rekening van de aankoper en/of verkoper. Wanneer in dit bouwtechno rapport is aangegeven dat er sprake is van de aanwezigheid of risico van zwam, houtworm of ander ongedierte betekent dit niet dat er daadwerkelijk een actieve aantasting aanwezig is. Dit zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. Kosten van specialistisch onderzoek worden nimmer begroot. Technische installaties. De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere woningen of indien de bouwkundig inspecteur hier aanleiding toeziet, een installateur t.b.v. de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. Keukeninbouwapparatuur wordt in de inspectie betrokken. Gekeken wordt of apparatuur werkt en zo mogelijk van welk jaartal de apparaten zijn. Bijgebouwen. Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Grote bijgebouwen zoals gastenverblijven, werkplaatsen etc, worden alleen in opdracht en tegen meerprijs geïnspecteerd. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Stallen, dierverblijven, kassen e.d. worden niet geïnspecteerd. Woonhuisgarantie (optioneel). Woning aan- of verkopers hebben met een bouwtechno rapport van Woningschouw de mogelijkheid om hierop de Woonhuisgarantie met of zonder verborgen gebreken verzekering af te sluiten. Standaard zijn de goedgekeurde onderdelen in het bouwtechno rapport gegarandeerd als de woonhuisgarantie is afgesloten. Het onderschrift bij de waarderingsnormen (in het rood) verklaren welke onderdelen wel of niet voor woonhuisgarantie in aanmerking komen. De woonhuisgarantie is opgebouwd uit verschillende modules die kan worden afgesloten met of zonder verborgen gebrek verzekering in variabele looptijden. Woonhuisgarantie modules; Module A; 12 maanden garantie exclusief verborgen gebrek. Module C; 3 maanden garantie exclusief verborgen gebrek. Module B; 12 maanden garantie inclusief verborgen gebrek. Module D; 3 maanden garantie inclusief verborgen gebrek. Voor meer informatie en aanvragen zie folder op laatste blad. Rapportnummer: 1000.BT Pagina

7 Waarderingen. Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De volgende waarderingen worden gehanteerd: Waardering (W):. Dit onderdeel voldoet ruimschoots aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel voldoet niet aan de minimaal te stellen kwaliteitseisen. Er komen tekortkomingen voor. Er dienen maatregelen te worden uitgevoerd. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel vertoont zeer duidelijk verouderingssporen. Plaatselijk komen gebreken voor of zijn reeds gebreken ontstaan. Vervanging of reparatie is noodzakelijk. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). De functievervulling van dit onderdeel is niet meer gegarandeerd. Het einde van de technische levensduur is bereikt. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) (,,of ) ( of ) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk op basis van aangetroffen randverschijnselen. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan wel een indruk worden gegeven doordat geen randverschijnselen aan betreffende onderdeel zijn aangetroffen. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)) : Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen, zodat geen waardering kan worden geven. (Uitgesloten voor woonhuisgarantie zonder verborgen gebrek module A of C. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D) : ader specialistisch onderzoek noodzakelijk. Kosten worden nimmer begroot. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Dit onderdeel behoeft aandacht. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Dit onderdeel kan slechts beperkt of gedeeltelijk geïnspecteerd worden vanwege aftimmeringen, afwerkingen, huisraad, onbereikbaarheid e.d.. Het waarderingcijfer geldt alleen voor de zichtbare geïnspecteerde onderdelen. - : Uitgesloten in de optionele Woonhuisgarantie. # : Detailopmerkingen bouwdelen met # onder keuringsresultaten. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Korte termijnkosten. Herstelkosten die op directe termijn noodzakelijk zijn om het bouwdeel te herstellen/ te vernieuwen. Afkortingen: n.b. : iet begrote kosten. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van nadere onderzoek. Offertes opvragen bij bedrijven om tot een juiste prijsstelling te komen. n.v.t. : iet van toepassing. W.H.G. : Woonhuisgarantie (optioneel). De gekleurde onderschriften zijn alleen van toepassing bij de optionele af te sluiten Woonhuisgarantie. Rapportnummer: 1000.BT Pagina

8 BOUWDEEL ITERIEUR W OMSCHRIJVIG 1.1 Zoldervloer Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten vlieringvloer. Vloerafwerking: houten vloerdelen. Plafondafwerking: gipsplaten en houten schrootjes. - Ruimte is bereikbaar middels houten vlizo. - Ruimte is bevloerd middels vernieuwde houten vloerdelen (geschroefd). - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. KEURIGSRESULTATE: # Houten schrootjes zijn niet voldoende brandvertragend (zie toelichting). ALGEMEE TOELICHTIG: Het plafond onder een houten constructie dient behoorlijk weerstand te bieden tegen branddoorslag. De huidige norm bedraagt 20 minuten, hetgeen haalbaar is met een plafond van gipskartonplaten. Vervanging van onveilige plafonds is niet verplicht, doch uiteraard van harte aan te bevelen. 1.2 Dakbeschot Inclusief isolatie en aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Eternit dakbeschot. - aïsolatie dakbeschot middels minerale woldekens tussen de sporen aangebracht. KEURIGSRESULTATE: # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij werkzaamheden hieraan. Eternit is condensatiegevoelig. # Plaatselijk beschadigde isolatiedekens. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina

9 1.3 Kapconstructie () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten sporenkap. - Ruw kaphout van toepassing. - Beperkte inspectie kapconstructie mogelijk in verband met naïsolatie. - Vernieuwde spoor aanwezig nabij aansluiting schoorsteen. KEURIGSRESULTATE: # Boktorsporen aangetroffen ter plaatse van de kapconstructie. ader onderzoek omtrent omvang en bestrijding houtvernielers aanbevolen. ader onderzoek geldt voor alle overige houten onderdelen van het pand. Kosten niet begroot. ALGEMEE TOELICHTIG: Houtvernielers kunnen hun sporen in de woning achterlaten. Van deze aantastingen is de gewone houtworm de meest voorkomende en de minst schadelijke. Deze aantasting brengt zelden de stabiliteit van de constructie in gevaar (tenzij anders omschreven) en is goed met veilige gifstoffen te behandelen. Dit dient beslist door gespecialiseerde bedrijven nader te worden onderzocht en behandeld te worden, waarbij een goede garantie op hernieuwde aantastingen ( jaar of langer) afgegeven dient te worden. Deze jaar is gebaseerd op de cyclustijd van de larven. Het gebruikte bestrijdingsmiddel blijft echter veel langer werkzaam. Bestrijdingsbedrijven aangesloten bij.v.p.b (ederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) geven een garantie van jaar. Telefoonnummer.V.P.B. : Website: Binnen die termijn dient elke hernieuwde aantasting zonder enige kosten te worden bestreden. Let bij het uitbrengen van offertes er op dat de te gebruiken middelen met werkbare stoffen en toelichtingsnummers zijn vermeld. Kosten specialistisch onderzoek zijn niet begroot. 1. Dakkapel(len) In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d. n.v.t. 1. Dakra(a)m(en) In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het dakvlak. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 9

10 1. Verdiepingsvloer(en) Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten vloer. Vloerafwerking: vloerbedekking. Plafondafwerkingen: houten schrootjes en gipsplaten. - Verhoogde badkamervloer aanwezig. - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. KEURIGSRESULTATE: # Houten schrootjes zijn niet voldoende brandvertragend (zie toelichting). # Enkele krakende vloerdelen. # Lichte verloop waarneembaar ter plaatse van overloop verdieping. 1. Balkon Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, hekwerken e.d. n.v.t. ALGEMEE TOELICHTIG: Het plafond onder een houten vloer dient behoorlijk weerstand te bieden tegen branddoorslag. De huidige norm bedraagt 20 minuten, hetgeen haalbaar is met een plafond van gipskartonplaten. Wanneer de verdieping als slaapkamer in gebruik is en het plafond onder de verdieping van zachtboard, houten of kunststof schroten is, geeft dit onvoldoende weerstand tegen branddoorslag.vervanging van onveilige plafonds is niet verplicht, doch uiteraard van harte aan te bevelen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 10

11 1. Binnenwanden Inclusief afwerkingen en pleisterwerk. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dragende en niet dragende wanden. Wandafwerkingen: sierpleister, schrootjes, lambrisering, sauswerk, spachtelputz, gesausde steenstrips en tegels. KEURIGSRESULTATE: # Plaatselijk hol klinkend stucwerk. # Scheurvormingen nabij de gevelopeningen. # Scheurvorming ter plaatse van schoorsteenkanaal - slaapkamermuur achterzijde. # Gerepareerde scheurvorming ter plaatse van wasemkap keuken. # Gat in woningscheidende muur / ontbrekende stenen. ALGEMEE TOELICHTIG: Bij werkzaamheden aan de wanden rekening houden met herstelwerk aan de onderliggende afwerkingen. 1.9 Binnenkozijnen Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Paneeldeuren in houten kozijnen. - Geen deur ter plaatse van keuken - woonkamer. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 11

12 2.0 Trappen Inclusief bekledingen en leuningen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Vaste verdiepingstrap en vlizotrap ten behoeve van de zolder. 2.1 Badkamer(s) - sanitair SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Douche ter plaatse van de verdieping. Voldoende kwaliteitsniveau. - Closet aanwezig. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende wandtegels. # Scheur in tegelvoeg ter plaatse van de douchehoek. 2.2 Toilet(ten) SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Toilet ter plaatse van de begane grond. Voldoende kwaliteitsniveau. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende wand- en vloertegels. 2.3 Keuken(s) Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Keukenmeubel met inbouwapparatuur. Voldoende kwaliteitsniveau. Aanwezige inbouwapparatuur; Merk Jaartal indicatief Kookplaat onbekend 200 Inbouw vaatwasser Blomberg onbekend Inbouwkoelkast EDY onbekend Inbouw afzuigkap onbekend onbekend KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende vloertegels. # Plaatselijk gebruikssporen aan keukenmeubel. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 12

13 2. Begane grond vloer Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten en betonvloer. Vloerafwerking: tegels en laminaat. - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. - Zie tevens rubriek 2. Kruipruimte met betrekking tot de inspectie. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende - gescheurde tegels ter plaatse van de entree. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 13

14 2. Kruipruimte Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Kruipruimte woning. - Locatie kruipluik ter plaatse van de kelder. - Beperkte inspectie kruipruimte mogelijk in verband met belemmerend leidingwerk in de kruipruimte. - De kruipruimte is droog ten tijde van de opname. - Ventilatie kruipruimte, ventilatieroosters zichtbaar (onder straatwerkniveau). Aanpassen straatwerk. - Puinresten aanwezig in de kruipruimte. Verwijderen. ALGEMEE TOELICHTIG: Onder veel beganegrond vloeren is een kruip/ ventilatieruimte aanwezig, die dient om de vloer te vrijwaren van optrekkend vocht en voldoende te ventileren aan de onderzijde. Zodoende kan het klimaat in de kruipruimte voldoende blijven. Zorg dat de ventilatie van de kruipruimte altijd voldoende en open blijft. Dit essentieel voor het behoud van de vloer (voorkoming van zwamvorming en rotting); in elk geval zal dit positief effect hebben op de vochtbalans in de woning. Zorg er voor dat kruip/ ventilatieruimtes voor zover mogelijk bereikbaar zijn. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

15 2. Kelder - souterrain Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Provisiekelder. - De kelder is tijdens de inspectie droog. - De wanden zijn gesausd, plaatselijk licht onthecht. - Vloer is belegd middels vloerbedekking. KEURIGSRESULTATE: # Scheurvorming ter plaatse van kelderkoekoekmuur. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

16 BOUWDEEL BIEKLIMAAT W OMSCHRIJVIG 2. Isolatie - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Isolatie middels naïsolatie dak en dubbel glas. - Geadviseerd wordt om een energielabel aan te vragen, zie tevens de toelichting. ALGEMEE TOELICHTIG: Het Energielabel is vanaf 1 januari 200 wettelijk verplicht voor alle woningen die worden verkocht, gerenoveerd of verhuurd. Dit Energielabel wordt op basis van de actuele toestand van de woning afgegeven. Opname geschied middels de nieuwste richtlijnen, uitgegeven op 1 januari Dit label geeft de energiezuinigheid weer in de vorm van een A-label (zeer goed) tot een G-label (zeer slecht); vergelijkbaar met de huidige labels in de witgoed- en autobranche. Hoe lager het label, des te onzuiniger is de woning of het gebouw. Met het label wordt het eenvoudiger om woningen met overeenkomstige inhoudsmaten met elkaar te vergelijken. 2. Vocht Inclusief vochtpercentage in geval van lekkage vermoeden. - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Vochthuishouding woning. - Geen verhoogde vochtconcentratie in de woonruimten waargenomen. ALGEMEE TOELICHTIG: Een goede vochthuishouding in de woning is noodzakelijk voor een goede lucht kwaliteit en hiermee samenhangend, een prettig binnenmilieu. Een verstoorde vochthuishouding kan gezondheidseffecten veroorzaken. 2.9 Ventilatie - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Lokaal mechanische ventilatie ter plaatse van de doucheruimte. Voldoende ventilatie mogelijkheden aanwezig. - Ventilatie mogelijk via draaiende delen in kozijnen en klepramen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

17 BOUWDEEL ISTALLATIES W OMSCHRIJVIG 3.0 Elektra Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Elektrische installatie. Slechts visueel beoordeeld. Installatie is niet getest op juiste werking. Een erkend installateur kan u middels een inspectie volgens de geldende voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de elektrische installatie. Aantal groepen: Verzegeling uts kasten in orde Aardlekschakelaar: Aarding zichtbaar aanwezig: Hoofdschakelaar: Hoog en laag tarief meter: ja ja ja nee nee - Oude kleuren bedrading in functie. - Zie tevens mededeling van de verkoper vooraf middels de vragenlijst. KEURIGSRESULTATE: # Metalen leidingen en dozen in functie. ALGEMEE TOELICHTIG: De elektrische installatie moet van voldoende omvang zijn en op een veilige wijze zijn aangelegd. Stalen leidingen zijn toegestaan, mits de lasdozen goed bereikbaar zijn en het naadloze buizen betreft. Indien nog stalen leidingen aanwezig zijn wordt, in verband met stroomgeleiding, geadviseerd deze leidingen te vervangen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

18 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of luchtkanalen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Cv-installatie. Slechts visueel beoordeeld. Installatie is niet getest. Een erkend installateur kan u middels een inspectie volgens de voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de verwarmingsinstallatie. Merk cv-ketel: Onderhoudscontract: efit nee Bouwjaar afgelezen: 199 Combi ketel: Eigendom: Leiding isolatie: ja ja ja, ter plaatse van de kruipruimte - Opstelplaats cv in de schuur / radiator aanwezig in de schuur. - Leidingwerk in de kruipruimte is beperkt te inspecteren, zie tevens rubriek 2. Kruipruimte. KEURIGSRESULTATE: # Cv-ketel einde economische levensduur. Info erkend installateur met betrekking tot vervanging verouderde cv-ketel. # Roestvorming radiator ter plaatse van de schuur. Behandelen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

19 3.2 Water en gasleidingen Inclusief bevestiging en kranen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Water- en gasleidingen. Jaartal watermeter onbekend Meterstand tijdens de opname 0020 m³ Jaartal gasmeter 19 Meterstand tijdens de opname 3322 m³ - Alleen de zichtleidingen zijn beoordeeld. - Waterleidingen zijn uitgevoerd in koper. - Gasleidingen zijn uitgevoerd in koper. - Leidingwerk in de kruipruimte is beperkt te inspecteren, zie tevens rubriek 2. Kruipruimte. 3.3 Riolering () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zichtleidingen uitgevoerd in pvc. Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen afvoeren zijn getest op juist functioneren. Rioolverloop is niet te controleren. - Ten tijde van de opname zijn voor zover zicht- en waarneembaar geen verstoppingen en/of stankoverlast aangetroffen. - Zie tevens mededeling van eigenaar vooraf middels de vragenlijst. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 19

20 BOUWDEEL EXTERIEUR W OMSCHRIJVIG 3. Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren In- en exterieur, inclusief aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dakdoorvoer van mechanische ventilatie en 2 gemetselde schoorstenen, waarvan 1 gezamenlijk, ten behoeve van loos kanaal. Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteenen ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te inspecteren. - Inspectie verricht vanaf dakvoeten. - Bij herstel schoorsteen(en) overleg met buren in verband met gezamenlijk belang. KEURIGSRESULTATE: # Uitgespoeld voegwerk van eigen schoorsteenkanaal. Herstellen. # Scheurvormingen - plaatselijk hol klinkend stucwerk kanaal ter plaatse van de verdieping. ALGEMEE TOELICHTIG: Indien visueel lekkages waarneembaar zijn, wordt hiervan uiteraard melding gedaan. Helaas is niet elke schade aan rookgasafvoerkanalen zowel intern als extern zichtbaar. Laat derhalve rookgasafvoerkanalen die u in gebruik neemt eerst vegen en controleren op gasdichtheid (rookproef) door een deskundig bedrijf. Sluit hierbij een zgn. veegcontract af voor jaarlijks vegen van de kanalen en vraag om een veegbewijs voor de brandverzekering. Wanneer er zich asbesthoudend materiaal in de rookkanalen bevindt adviseert de patroonbond om de rookkanalen niet meer te vegen. Voor informatie ASPB tel: Website: 00,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 20

21 3. Schuine daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Keramische pannen, type Verbeterde Holle pannen. - Levensduur van de pannen is 0 tot 90 jaar, afhankelijk van zijn omgeving. - Betengeling (stoflatten), panlatten en de dakpannen zijn steekproefgewijs beoordeeld, door het opschuiven van enkele dakpannen ter plaatse van voor- en achterdakvlak. - Vernageling is voldoende. KEURIGSRESULTATE: # okvorsten los/vast - vulspecie verschraald. Opnieuw vastleggen. # Enkele warrig liggende pannen. Recht schikken. 00,00 3. Platte daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 21

22 3. Goten Inclusief bevestiging en gootbeugels. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zinken bakgoten. - Goten zijn in beugels geplaatst. KEURIGSRESULTATE: # Goten zijn verouderd. # Roest gootbeugels. # Vervangen goten inclusief de gootbeugels. ALGEMEE TOELICHTIG: Zinken goten hebben bij normaal onderhoud een levensduur van circa 20 tot 2 jaar. Hierna treedt m.b.t. zinken goten materiaalveroudering op en is herstel op de traditionele wijze (solderen) zeer beperkt mogelijk. Hebben de goten deze leeftijd bereikt, zijn lekkages enkel maar te herstellen met noodvoorzieningen; o.a. plakkers. Met name zinken goten krijgen in verloop van de periode te maken met druippunt slijtage (drup onder de pannen). Op deze plekken is het zink dermate verzwakt dat het in sommige gevallen dan niet meer de dikte heeft van vloeipapier. Vervanging bij deze levensduur en genoemde veroudering slijtage is dan ook aan te bevelen. Goten (zink/koper) welke over een lengte van meer dan 10 meter worden gelegd zonder krimp- en rek mogelijkheden worden zwaar op de soldeernaden belast door lineaire spanning. Hierbij is het aan te bevelen om zgn. rekstukken of rubbermembramen aan te brengen om de lineaire spanningen op te vangen. Rekstukken of rubbermembramen onderbreken het stroomprofiel van de goot niet, waardoor extra afvoeren overbodig zijn ,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 22

23 3. Hemelwaterafvoeren Inclusief bevestiging. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zinken en pvc hemelwaterafvoeren. - iet te controleren of een en ander voldoende op het riool danwel ondergronds is aangesloten. KEURIGSRESULTATE: # Verwering pvc hemelwaterafvoeren. # Zinken hemelwaterafvoer is verouderd. Vervangen. ALGEMEE TOELICHTIG: Hemelwaterafvoeren dienen ervoor om in voldoende mate hemelwater in voldoende capaciteit m.b.t. oppervlak af te voeren. Om een optimale waterhuishouding te garanderen is het noodzakelijk om regelmatig afvoeren op verstoppingen te controleren en desgewenst schoon te maken. Langdurig verstopte hemelwaterafvoeren kunnen een veelvoud van schade aanrichten indien niet tijdig wordt ingegrepen. 00, Gootomtimmeringen Inclusief gootbodem en aansluitingen met overstekken. n.v.t..0 Gevelbekleding n.v.t..1 Dakoverstekken - boeiboorden SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dakvoetoverstekken - voetsporen. - Zie opmerking bij rubriek. Schilderwerk. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 23

24 .2 Gevels - voegwerk SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Spouwmuur met platvol en terugliggend voegwerk. KEURIGSRESULTATE: # Uitgespoeld voegwerk van raamdorpelstenen. Herstellen. # Scheurvorming op hoek voorgevel. Behoeft constructief geen herstel. # Scheurvorming - verzakte tuinmuur ter plaatse van de achterzijde. # Beschadigde steen ter plaatse van rollaag achtergevel. # Roestende bouten ter plaatse van de zijgevel - topgevel, veroorzaakt scheurvorming. Verwijderen ten tijde van werkzaamheden aan de schoorsteen. # Zie tevens mededeling van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. # Scheurvorming - onthechte voeg op scheurvorming ter plaatse van de voorgevel. Herstellen. ALGEMEE TOELICHTIG: Kwaliteit van het metselwerk is visueel redelijk moeilijk te beoordelen. Wel kan een oordeel geveld worden over het metselverband, de vlakheid van de gevel en de kwaliteit van de stenen. Scheurvorming in het metselwerk duidt vaak op ongelijke zetting van de fundering en ontstaat meestal rondom gevelkozijnen omdat hier het metselwerk het minst sterk is, wat echter meestal geen directe gevolgen heeft. Ook stalen lateien of wapening boven gevelopeningen kunnen door roestvorming scheuren veroorzaken. In geval van scheurvorming is getracht aan te geven wat de meest waarschijnlijke oorzaak is. Alleen indien herstel dan wel specialistisch onderzoek voor het behoud van de constructie noodzakelijk is, zijn nimmer kosten opgenomen. Zouten en chemicaliën, welke zich in stenen en mortel kunnen bevinden, veroorzaken in sommige gevallen witte uitslag op de muur. Op den duur verdwijnt dit weer vanzelf.de aanwezigheid van isolatie in spouwmuren en voorzetwanden is niet altijd visueel vast te stellen; de kwaliteit ervan kan niet worden beoordeeld. Pas op met waterafstotende middelen en het schoonspuiten/stralen van de gevelsteen. Dit leidt vaak tot schade aan de stenen, in sommige gevallen tot een onomkeerbaar afschilferingsproces. Open stootvoegen (enkele verticale voegen) dienen ter ventilatie en afvoer van doorslaand water; houdt ze goed open. Ook ventilatieroosters in metselwerk moeten zorgvuldig open worden gehouden (meestal kruipruimte ventilatie). 00,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

25 .3 Buitenkozijnen Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en beglazing. Exclusief inbraakpreventie. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten en kunststof kozijnen met dubbele beglazing. De dubbele beglazing is voor zover mogelijk geïnspecteerd op lekkage. Voor zover visueel waargenomen, zijn geen lekkages waargenomen. Weersinvloeden en vervuiling kunnen de herkenbaarheid van lekkages sterk beïnvloeden. - Hang- en sluitwerk onvoldoende in relatie tot inbraakpreventie. - Zonwering is niet beoordeeld. - Kunststof draai- en kiepramen ter plaatse van de badkamer. KEURIGSRESULTATE: # Ongeventileerde glaslatten dubbele beglazing. # Kiepraam ter plaatse van de slaapkamer klemt licht. Pas maken. # Lichte inwatering / aantasting achtergevelkozijn woonkamer. Herstellen. # Inwatering / lichte houtrotaantasting kozijnstijl voordeur. Repareren. ALGEMEE TOELICHTIG: Glaslatten vormen belemmerende factoren met betrekking tot een goede inspectie van het onderliggend kozijnhout. Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van binnenuit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de C in combinatie met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Bij toepassing van enkele beglazing in kozijnen, ramen en deuren zijn aantastingen mogelijk ten gevolge van vocht (condensatie). Het repareren van kozijnen betekent vaak uitstel van vervanging. Afhankelijk van de kwaliteit van de reparaties dienen de kozijnen meestal binnen -10 jaar alsnog te worden vervangen. 30,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

26 . Aanbouw(en) Inclusief dakbedekking en aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Stenen schuur met afdak. - Halfsteens metselwerk, doorslaggevoelig. KEURIGSRESULTATE: # Houtrotaantasting zijgevelkozijn. Repareren. # Beschadigde pan - nokvorsten los/vast. Vervangen / herstellen. # Toegangsdeur klemt / deur is gepareerd aan de onderzijde. Pas maken. # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij bewerkingen hieraan. # Lichte sporen van houtvernielers (houtworm) aangetroffen. ader onderzoek omtrent omvang en bestrijding houtvernielers aanbevolen. Zie tevens toelichting bij rubriek 1.3 Kapconstructie. # Zie tevens opmerking bij rubriek 3.0 Verwarming met betrekking tot de radiator. # Scheurvorming in de zijgevels. # Verschraling voegwerk. # Zie tevens mededelingen van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. # Hergebruik afdak naar eigen wens en idee. 0,00. Erker - serre Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t.. Luifel - carport Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

27 . Schilderwerken Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen, buitenschilderwerk overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Schilderwerk houten delen. - Beoordeling van het buitenschilderwerk is een moment opname. - Binnenverfwerk is mede bepalend voor de kwaliteit van het buitenschilderwerk en het tussenliggende houtwerk. - Zie tevens mededeling van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. KEURIGSRESULTATE: # Buitenschilderwerk is plaatselijk gebarsten en onthecht. Behandelen / bijwerken. Verfwerk kan eventueel via zelfwerk uitgevoerd worden. Materiaalkosten bij zelfwerk naar schatting: 10,-. Kostenindicatie bij uitbesteding naar schatting: 1000,-. Kosten niet begroot. ALGEMEE TOELICHTIG: De in de gevels aanwezige kozijnen, ramen en deuren alsmede betimmeringen moeten zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde tot op het glas door een dichte ademende verflaag beschermd zijn. De meeste dekkende producten hebben een onderhoudsfrequentie van tot jaar, voor transparante producten moet u rekening houden met een standtijd van slechts 1 tot 2 jaar. Met name voor grote objecten is het raadzaam om met een schildersbedrijf een onderhoudscontract af te sluiten om jaarlijks het schilderwerk na te lopen en daar waar nodig bij te werken. Als u zelf gaat schilderen dient u onderstaande regels in acht te nemen om een goed resultaat te bereiken: Stopverf en beglazingskit moeten vrij zijn van barsten en goed vastzitten aan beglazing en hout om inwatering en rotting te voorkomen. Gebruik uitsluitend overschilderbare kitsoorten. Isolerende beglazing is in het begin vaak ongeventileerd en met ongeschikte kitsoorten gezet, hetgeen tot visueel niet zichtbare aantastingen kan leiden. Om een goede hechting te waarborgen dient de ondergrond goed te worden ontvet en zo nodig ontdaan te worden van slecht hechtende oude verflagen. Kaal gekomen houtwerk eerst goed voorbehandelen, en zeer spaarzaam met een twee componenten vuller voorzetten (zie verfvoorschriften verffabrikant). De binnenzijde van gevelkozijnen dient (i.v.m. vochttransport) te worden behandeld als het buitenschilderwerk. Het overige schilderwerk aan de binnenzijde van de woning is voor het behoud van constructies meestal niet van belang. 10,00. Pleister- en gevelsauswerk n.v.t..9 Fundering - stabiliteit () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Fundering voldoende stabiel. - Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld dient te worden. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

28 .0 Bijgebouw(en) SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Stenen garage (summier beoordeeld). - Kunststof bakgoot van toepassing. KEURIGSRESULTATE: # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij bewerkingen hieraan. # okvorsten los/vast. Opnieuw vastleggen. Kosten niet begroot. # Houtrotaantasting ter plaatse van deurkozijn. Deelreparatie uitvoeren. Kosten niet begroot. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

29 Rapportnummer: 1000.BT Pagina 29

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Dahlialaan 36 4401 HA Yerseke

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Dahlialaan 36 4401 HA Yerseke Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Tussenwoning Dahlialaan 3 01 HA Yerseke OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Nachtegaalstraat 26

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Nachtegaalstraat 26 BOUWTECHISCHE KEURIG Tussenwoning achtegaalststraat 2, 211 GP Eefde Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 0 1 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens: Objectgegevens:

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Eric de Jong & Partners

Eric de Jong & Partners HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN BOUWTECHNISCH INSPECTIERAPPORT A In deze algemene voorwaarden word steeds de benaming J&P genoemd. De afkorting J&P staat voor Eric de Jong & Partners. B J&P keurt /inspecteert vastgoedobjecten

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Thomsonstraat TZ Dronten

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Thomsonstraat TZ Dronten Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Tussenwoning Thomsonstraat 2 21 TZ Dronten OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19 BOUWTECHNISCHE KEURING Tussenwoning - Steenvlietstraat 19 4411 BG Rilland Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 055 516 556 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens:

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

TE KOOP. Gilzeweg 13 te Bavel

TE KOOP. Gilzeweg 13 te Bavel TE KOOP Gilzeweg 13 te Bavel Vraagprijs : 495.000,-- kosten koper Woonboerderij gelegen in het buitengebied aan de rand van Bavel, nabij uitvalswegen een in 1926 onder architectuur gebouwde en in 1995

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout.

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In opdracht van familie Van der Ploeg, bemiddelen wij in de verkoop van de woonhuizen gelegen aan de Herenstraat 84 en

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL Hoofdweg 123 te Bellingwolde Omschrijving Vraagprijs: 285.000,- K.K. Karakteristiek vrijstaand woonhuis met houten schuur en carport met royale tuin voorzien van vijver en prachtig vrij uitzicht over de

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: vliering 8 zolder

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE KEURING

BOUWTECHNISCHE KEURING BOUWTECHISCHE KEURIG Helft van een dubbel woonhuis - Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 0 0 0 00 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens: Objectgegevens: Object

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Olingermeeden 9903 ES Appingedam Datum: 8 december 2016 Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval

Nadere informatie

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur:

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Algemeen Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend Straat: Geenstraat 00 Postcode/plaats: 9999 QQ Nergenshuizen Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Object/type woning:

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

OOSTERHOLTSEWEG 17 8271 PS IJSSELMUIDEN

OOSTERHOLTSEWEG 17 8271 PS IJSSELMUIDEN OOSTERHOLTSEWEG 17 8271 PS IJSSELMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 OOSTERHOLTSEWEG 17, IJSSELMUIDEN Vrijstaande woning gelegen aan de rand van

Nadere informatie

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde.

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. V O O R S C H O T E N Wijngaardenlaan 43 Vraagprijs: 349.500,- k.k. Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. Hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Amestelle 225 Zwanenburg

Informatiebrochure. Amestelle 225 Zwanenburg Informatiebrochure Amestelle 225 Zwanenburg Amestelle 225 Zwanenburg Keurig onderhouden 6-kamer HOEKwoning met extra strook perceel (totale perceel 230 m²) en zonnige achtertuin. De woning is zeer rustig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwinspect

Algemene Voorwaarden Bouwinspect Algemene Voorwaarden Bouwinspect 1 ALGEMEEN 1.1 Op alle aan Bouwinspect verstrekte opdrachten en de met Bouwinspect gesloten overeenkomsten zijn in ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

VERSTREKKEN VAN OPDRACHT EN PLANNING

VERSTREKKEN VAN OPDRACHT EN PLANNING Overeenkomst: 1. ALGEMEEN 1.1 OHN Bouwkundig Advies & Consultancy (hierna te noemen: OHN ) neemt op zich om in opdracht van de opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren, de resultaten van deze inspectie(s)

Nadere informatie

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 www.schepregistergoed.nl Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Drive-inwoning 4 lagen Datum: 16 januari 2013

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Meanderwoning Datum: 16 januari 2013 1. VRAGEN

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST Vraagprijs: 274.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Geversstraat 63, 2341 GC Oegstgeest Telefoon: 071-5191919, Telefax: 071-5191929 E-mail: makelaar@eigen-haard.nl, Internet: www.eigen-haard.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure. Van der Waalsstraat 20 Badhoevedorp

Informatiebrochure. Van der Waalsstraat 20 Badhoevedorp Informatiebrochure Van der Waalsstraat 20 Badhoevedorp Van der Waalsstraat 20 Badhoevedorp Nabij het centrum van Badhoevedorp gelegen 5-kamer HOEKwoning met zonnige, diepe achtertuin op groot perceel (254

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie