This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission"

Transcriptie

1 GPS FOR ENTERPRISES

2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

3 THINKKIT Wie heeft de tool ontwikkeld? De GPS voor ondernemingen werd ontwikkeld door Flanders District of Creativity. Organisatie Flanders District of Creativity Waarom werd deze tool ontwikkeld? De GPS voor ondernemingen is een brianstormmethode die werd ontwikkeld voor het scannen van de toekomst door bedrijven, en om de kloof tussen de huidige en toekomstige activiteiten te overbruggen, gebaseerd op opkomende trends in wetenschap, technologie, maatschappij en markten. Op een dieper niveau biedt de GPS voor ondernemingen een antwoord op de innovatieparadox: we onderzoek veel en zien veel op ons afkomen, toch zien we tekortkomingen in de valorisatie van deze kennis. GPS voor ondernemingen stimuleert ook om externen te betrekken uit de hele waardeketen en deskundigen uit onderzoekcentra. Voor wie is deze tool ontwikkeld? De GPS voor ondernemingen werd in de eerste plaats ontwikkeld voor KMO s. We hebben echter ervaren dat de tool ook gebruikt kan worden in de grotere brainstormsessies, zelfs tot 500 en 1000 mensen. GPS voor ondernemingen is met succes toegepast in een brede waaier van sectoren, publieke, private en non-profit; bedrijfsleven, onderzoek en beleid. Wie zou deze tool moeten gebruiken? De tool kan gebruikt worden met groepen van 8 tot 12 personen (een of meerdere groepen) onder begeleiding van een facilitator. Beknopte beschrijving van de activiteiten Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit, opgericht door de Vlaamse regering. Flanders DC heeft als missie om ondernemend Vlaanderen creatiever te maken en creatief Vlaanderen ondernemender. Flanders DC bouwt daarom aan kennis, sensibiliseert en ontwerpt handige hulpmiddelen voor wie creatief en ondernemend aan de slag wil en richt zich op ondernemers, leerkrachten, leerlingen, beleidsmakers en het grote publiek. Voor meer info: - Contactgegevens Naam Flanders District of Creativity Adres (straat + nummer) Diestsevest 76 Postcode + Stad 3000 Leuven Land Belgium Tel. (+32) Fax (+32) Website 4 5

4 De methode VOORBEELDEN Hoe werkt het? Voorbeeld 1 Voor GPS voor Ondernemingen breng je een groep van 10 à 12 mensen bij mekaar. Kies voor mensen die verschillende functies uitoefenen: van directeur tot magazijnier, van HR-manager tot secretaresse. En nodig liefst ook enkele externen uit (kennisinstellingen, klanten, leveranciers, ). Zij kunnen zeer originele inzichten leveren. Met deze groep ga je na hoe je met je organisatie kan inspelen op een aantal trends en ontwikkelingen die op het GPS-bord liggen. Kan je nieuwe producten of diensten op de markt brengen, de marketing-aanpak verbeteren, nieuwe processen invoeren, het personeelsbeleid veranderen, een nieuw bedrijfsmodel ontwikkelen,? Een GPS-sessie bestaat uit 3 ronden Ronde 1: genereren van ideeën rond het GPS-bord. In duo verzint men ideeën rond de trends en ontwikkelingen die op het bord liggen. Ronde 2: selecteren van ideeën. Met de groep worden de beste ideeën gekozen. Ronde 3: uitwerken van ideeën. In kleine groepjes werkt men de top-ideeën uit tot een projectfiche. Na de sessie komt er best snel een verslag. Op basis hiervan kan na een weekje incubatietijd nog eens bekeken worden of men geen parels heeft laten liggen. Of dat de geselecteerde ideeën misschien toch niet zo fantastisch waren. Timing Enkele jaren geleden is de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) gestart met een nieuw samenwerkingsverband met dertien Vlaamse hogescholen (associatie KULeuven). Dit integratieproces vergde veel aanpassingen aan de organisatie van zowel de universiteit als de hogescholen. Medewerkers van de Associatie KULeuven besloten de GPS voor Ondernemingen te gebruiken om ideeën en concrete projecten te genereren. Er werden vier sessies georganiseerd: een eerste pilootsessie beperkt tot de centrale staf en daarna nog drie sessies met in totaal honderd medewerkers van alle hogescholen en alle afdelingen (management, onderzoek, enz.). Tijdens deze sessies werden meer dan ideeën gegenereerd. Deze ideeën gaven aanleiding tot dertig projecten. Na een initiële evaluatie zijn de meeste van deze projecten opgenomen in de planning voor de komende tien jaar. Voorbeeld 2 De online editing afdeling van de Vlaamse Media Maatschappij (VMMA) ontwikkelt en implementeert de online strategie voor elk van de VMMA media producties. De VMMA wou onderzoeken of de GPS voor Ondernemingen gebruikt kon worden voor het ontwikkelen van innovatieve online projecten die de algehele gebruikerservaring zouden verbeteren. De tv-serie So You Think You Can Dance werd gebruikt als een testcase voor het evalueren van de GPS-methode. Voorafgaand aan de GPS-sessie was er al een online strategie ontwikkeld voor het komende seizoen met conventionele brainstormtechnieken. Toch is de VMMA dankzij de GPS voor Ondernemingen er daarna nog in geslaagd om vijf geheel nieuwe concepten voor So You Think You Can Dance te ontwikkelen. Een typische GPS-sessie duurt tussen de 2,5 à 3 uur. De meeste bedrijven die een sessie organiseren nemen er een halve dag voor. Op het einde van die 3 uren heb je een lijst van ideeën met reeds een eerste selectie en uitwerking van enkele top-ideeën. 6 7

5 inhoud De methode Hoe werkt het? Een GPS-sessie bestaat uit 3 ronden Timing Voorbeelden The GPS for Enterprises Hoe zet je een eigen sessie op Stap 1: Bereid de sessie voor Stap 2: Doe de sessie Stap 3: Na de sessie - maak een verslag en kies definitief Trends die je kan gebruiken Project fiche (te gebruiken in ronde 3 van stap.... 2) Inspiradar Idee creatie

6 GPS voor ondernemingen GPS voor Ondernemingen is een eenvoudige maar effectieve brainstormmethode om ideeën te genereren. In groep ga je na hoe jouw organisatie kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen en trends. Je benut het creatieve potentieel binnen je onderneming en dat van anderen- optimaal en doet zo ideeën op voor de toekomst

7 hoe zet je een eigen sessie op Stap 1: bereid de sessie voor Stap 2: DOe de sessie Bepaal de centrale vraagstelling Zoek een duidelijke vraag die het onderwerp uitmaakt van de sessie. Maak de vraag actiegericht en open. Ga zo breed mogelijk, dat laat veel ideeën toe. Het beste begin je dus met Hoe kunnen we. Bv. Hoe kunnen we als X inspelen op de voorliggende trends. Denk aan nieuwe producten, diensten, processen, organisatie, technologie, marketing, HR, Bepaal de trends U moet vijf trends kiezen om in het midden van het GPS-bord te leggen. De trends op het GPS-bord dienen als inspiratie voor nieuwe ideeën. Er zit een overzicht met mogelijke algemene trends in deze kit. Uiteraard kunnen er binnen uw sector ook specifieke trends spelen. Let wel dat u niet té specifiek bent. Hoe gedetailleerder een trend, hoe minder ruimte voor echte brainstorming. Kies ook enkele trends die op het eerste gezicht wat verder van u af staan. Dat leidt vaak tot meer creativiteit. Zie ook sites zoals trends.startpagina.nl Voor het begin van de sessie maakt u de flipchart klaar: 1. Schrijf op een eerste blad de vraagstelling duidelijk op. 2. Verdeel een tweede blad in twee helften: één met titel Rode ideeën, één met titel Gele ideeën. Zorg dat het GPS-bord op tafel ligt met in het midden de titels van de vijf trends plus één vrij veld. Dit laatste veld dient voor alle mogelijke ideeën die niets met de trends te maken hebben. Leg het beschrijvende overzicht dat u van de trends hebt gemaakt op de tafel. Zorg dat minstens elk duo een overzicht heeft. De deelnemers nemen plaats rond het bord. Leg ui dat ze in duo s moeten zitten, Elk duo zet zich aan één veld van het bord. Zet nooit iemand alleen aan een veld, ook al is het aantal oneven. Maak dan een trio in plaats van een duo. Als u met minder dan 12 bent, dan bezet u niet het volledige bord. Toch raden we u aan om ook in dat geval met 5 trends en een vrij veld te werken. Dat levert immers meer kansen op voor meer goede ideeën! Er zal dan een duo zijn dat twee keer voor een leeg veld moet beginnen. Bepaal de deelnemers Een GPS-sessie doe je best met minimum 8 mensen en maximum 12 mensen aan één bord. Ga zo breed mogelijk bij het bepalen van de deelnemers. Betrek de verschillende departementen, functies van uw organisatie. Zorg dat u zowel deelnemers vanuit de administratie, productie, magazijn, marketing, HR, hebt. De verschillende inzichten leiden vaak tot verrassende ideeën. En voorzie ook externe deelnemers: klanten, leveranciers, kennisinstellingen, andere organisaties, U zal merken dat hun bijdrage zeer waardevol zijn en soms volledig andere accenten met zich brengen. Externe deelnemers zijn uiteraard ook handig als u zelf maar met enkele medewerkers bent in uw organisatie. Een goede verhouding is 1/3 externen en 3/4 interne medewerkers. Zorg voor de logistiek en maak afspraken over verslag Zorg voor een ruimte waar je met de groep rond een grote tafel kan zitten. Liefst buiten de eigen locatie om niet gestoord te worden. Er moet met de deelnemers gewerkt kunnen worden aan de tafel. Zorg verder voor een flipchart en stiften, post-its, pennen en gekleurde stickertjes (gele stickers en rode stickers - kunnen ook andere kleuren hebben) om te stemmen 12 13

8 Ronde 2: selecteren van ideeën Ronde 1: genereren van ideeën 35 à 60 min 5 trends (liggen op bord, 1 trend per segment); één segment is vrij. 10 min Geef elk duo stickers om te stemmen. Per duo min. 12 max 20 stickers: min. 6 rode & 6 gele, max. 10 rode & 10 gele stemmen. Meer stemmen bij veel ideeën op tafel. Leg uit dat rode stickers dienen voor creatieve ideeën realiseerbaar op korte termijn, en gele stickers voor creatieve ideeën realiseerbaar op langere termijn. 5 min Geef aan dat elk duo ideeën moet genereren die aan de centrale vraagstelling voldoen. En dit voor de trend waar ze aan zitten. Geef aan dat de ideeën ook crimineel mogen zijn, of gek, buitende-orde, enz. Verklaar dat alle ideeën goed zijn en opgeschreven moeten worden: stel oordeel uit want quantity breeds quality. Leg uit dat ze meer info over hun trends vinden op het trendoverzicht. Leg daarbij uit dat het vrije segment dient voor alle mogelijke ideeën die misschien niet onder één van de trends zouden vallen. En voor de wildste ideeën die ze maar hebben. Leg uit dat ze hun ideeën op post-its dienen te schrijven (één idee per post-it) en dit op het segment moeten plakken waaraan ze zitten. Vraag in HOOFDLETTERS te schrijven en ZO CONCREET mogelijk te zijn. Tip: laat de ideeën met viltstift opschrijven. Dat leest makkelijker. START DE SESSIE Steeds aangeven om het bord te draaien en dit volgens een op voorhand gemaakt tijdschema. Deze afhankelijk van beschikbare tijd en flow van de groep. 1. Min 8 Max 12 minuten, dan draaien 2. Min 7 Max 12 minuten, dan draaien 3. Min 6 Max 10 minuten, dan draaien 4. Min 5 Max 10 minuten, dan draaien 5. Min 4 Max 8 minuten, dan draaien 6. Min 4 Max 8 minuten (laatste keer draaien zodat elk duo terug bij hun beginsegment komt) Iedereen zit terug voor zijn beginsegment. In 5 minuten maakt elk duo voor dit segment een verdeling tussen realiseerbaar op korte en lange termijn (gebruik hiervoor de kolommen op het GPS-bord: laat korte termijn op linkse helft van het segment leggen; en lange termijn op rechtse/ gearceerde helft). 15 min Geef aan dat de duo s hun stemmen over alle ideeën op het bord moeten verdelen. Ze moeten stemmen vanuit hun buikgevoel. Welke ideeën zouden ze echt willen realiseren? Nog niet teveel vanuit de ratio en haalbaarheid laten stemmen. Leg uit dat elk duo maximum 2 stickers mag op 1 idee zetten, dus zoveel mogelijk verdelen over meerdere ideeën en niet alle stickers op 1 idee. Laat duo s opstaan en rond de tafel lopen. Herhaal enkele malen dat ze bij de keuze moeten letten op: a. Kiezen met lef b. Vertrouwen op hun intuïtie c. Kiezen voor ideeën die hen energie geven Vraag om de ideeën op te sommen waar op gestemd is (bij veel verschillende ideeën, begin bij ideeën die meer dan 3/4/5/ stemmen hebben gekregen) Schrijf deze telkens op flipchart op: één kant voor rode ideeën één voor gele ideeën. Zorg dat je minimaal 12 ideeën opschrijft. Indien er dan nog ideeën zijn waar twee maal op is gestemd, schrijf deze ook nog op. Als deze ideeën op de flipchart staan nog even vragen of iemand een joker wil gebruiken: een idee dat zeker gekozen zou moeten worden maar nog niet op de flipchart staat. Ga dan in overleg met deelnemers na welke ideeën kunnen worden samengenomen tot een groter idee. Dit samennemen van ideeën gebeurt tussen alle ideeën (zowel rood als geel). Vraag nu aan elke deelnemers om uit die uiteindelijke lijst 3 ideeën in hun hoofd te nemen waar zij voor te vinden zouden zijn. Na 1 minuutje: ga de deelnemers af om hun keuze te vragen. Zet telkens een streepje bij de ideeën waarop deelnemers stemmen om de score bij te houden

9 Ronde 3: uitwerken van ideeën Trends die je kan gebruiken 5 min Leg uit dat in deze ronde de volgende activiteiten plaatsvinden: het maken van een projectfiche volgens de template voor elk van de top 3/4/ ideeën. Deze projectfiche is terug te vinden op de DVD. (Achteraan dit boekje is een voorbeeld afgedrukt.) het in hoofdlijnen presenteren van het idee (in max. 2 minuten!) 20 à 30 min Max. 2 min per idee Verdeelt de top ideeën onder de groep (3 à 4 groepjes afhankelijk van aantal ideeën en aantal deelnemers.) Indien er meerdere ideeën zijn met vele stemmen kan men uiteraard meer dan drie ideeën uitwerken. Elk groepje krijgt een A4 overzicht van de rubrieken van de projectfiche en een flipchartvel waarop men alles uitschrijft om nadien te kunnen presenteren. Duo s werken de projectfiche uit en bedenken een overtuigende wijze om hun idee aan de groep te presenteren. Presentatie ideeën door deelnemers. Hou de timing in de gaten! Max. 2 minuten per groepje. Stap 3: na de sessie - maak een verslag en kies deinitief Binnen de week moet iemand die deelnam aan de sessie het verslag gemaakt en doorgestuurd hebben aan alle deelnemers. In dit verslag zitten de projectfiches, een lijst met de ideeën die uiteindelijk op het flipchart zijn opgeschreven, maar ook alle post-its die op het bord lagen. Ga dan met de groep (of met een aantal deelnemers) nog eens doorheen het verslag. Eventueel zijn sommige ideeën al niet meer relevant omdat een eerste haalbaarheidsstudie aanwees dat het niet mogelijk is het idee te realiseren. Eventueel blijkt na een weekje incubatietijd dat men toch meer in andere ideeën gelooft. Kies uiteindelijk met de groep dat idee uit dat jullie energie geeft, dat idee waar jullie echt jullie geld op zouden zetten. En begin dit idee dan uit te werken! Niets zo erg als de resultaten van een goede brainstorm niet gebruiken! zie trends op de flashcards Gemak en comfort Vergrijzing Verpersoonlijking De beleveniseconomie Globalisering Multiculturele samenleving Respect - Ethisch ondernemen Duurzaamheid en milieubewustzijn Instant economy vs. onthaasting (On)veiligheid Verkeerscongestie als economisch en maatschappelijk probleem Van consumer naar prosumer Hogere energiekosten Aanpasbaar wonen en werken Slimme materialen, technologie Anticiperen, preventie in welzijn en zorg Track & trace Kids rule! Focus op gezondheid Flexibele levensstijl met veel uithuizigheid Alomtegenwoordige communicatienetwerken en technologie Voor een GPS-sessie hebt je vijf trends nodig. Je kan hiervoor uit ons overzicht putten, maar ook eigen trends toevoegen. Internationaal kan je trends vinden op volgende sites:

10 Project fiche (te gebruiken in ronde 3 van stap 2) Definitie idee Actieplan Voorbeelden van acties: haalbaarheidsstudie; marktbevraging; werkplan opmaken; contacteren andere partijen; Definitie idee Beschrijf hier wat het idee juist inhoudt. Dit om te zorgen dat iedereen er dezelfde interpretatie van heeft. Voordelen Beschrijf wat we meer/beter/sneller/goedkoper kunnen met dit idee. Actie Wie Wanneer Nadelen, valkuilen, belemmeringen Welke mogelijke problemen, risico s zien we (technologisch, organisatorisch, markt )? Oplossingen Welke oplossingen zien we daarvoor of hoe anticiperen? Impact Beschrijf wat er op het eerste zicht zou (moeten) veranderen aan de techniek (= technologie en processen), organisatie (nieuwe departement? Nieuwe functies, andere rapporteringslijnen?) en markt (nieuwe markten, andere benadering nodig?) Nodige partijen Lijst de interne/externe partijen op die nodig zijn voor de realisatie van dit idee. En wie neemt er de leiding van op? 18 19

11 Inspiradar Op internet ligt een schat aan goede ideeën en inspiratie verborgen. Je moet ze alleen weten te vinden. De Inspiradar helpt je daarbij. Dit handige tooltje maakt je aan de hand van 10 tips en een aantal links wegwijs in de wereld van het creatief zoeken. Met dank aan Marc Heleven voor de zoektips:

12 Zet de computer uit Zoek inspiratie in beelden In het creatief probleemoplossen is de formulering van het probleem enorm belangrijk. Ook bij het zoeken op internet is een betere voorbereiding van de zoekopdracht meteen productief. Bereid de zoekopdracht minutieus voor. Liefst zonder toetsenbord! Schets een mindmap rond de creatieve probleemstelling. Al te vaak blijft men zoeken op basis van één algemeen trefwoord terwijl zoeken op verwante termen vaak verrassende resultaten geeft. Zoek minstens 10 synoniemen van jouw centrale, evidente zoekterm. Vertaal de zoektermen in minstens drie talen. Bedenk zelf nieuwe dingen rond jouw creatieve vraagstelling of innovatiedomein. Zoek vervolgens of die nieuwe concepten op het web al bestaan. Creatief denken is vaak ver-beeld-ingskracht, beeldend denken. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden en fantasie en dromen zijn altijd beeldgebonden. Laat je inspireren door beelden. Grasduin tussen honderden foto s rond jouw zoekopdracht en vind die ene foto die je de juiste inspiratie geeft. Google s afbeeldingenzoeker Ontdek de vele mogelijkheden van Flickr Meer dan 100 talen naar afbeeldingen Zoek ideeën in Ads of the World Gebruik alle mogelijkheden van Google Associatief zoeken Iedereen gebruikt Google, maar uit onderzoek blijkt dat velen slechts een fractie van de kracht of mogelijkheden van deze zoekmachine benutten. Gebruik minimaal drie zoekwoorden en gebruik aanhalingstekens als woorden samen horen. Test de mogelijkheden van het geavanceerd zoekscherm uit of gebruik Soms vind je mooie resultaten als je zoekt naar specifieke bestandsformaten. Vooral gericht zoeken naar PowerPoints of PDF s levert vaak mooie overzichtspresentaties rond jouw zoekopdracht. Ook is handig om actuele presentaties te vinden. Vind je bij een zoekopdracht te veel resultaten (bvb. Resultaten 1-10 van circa 438,000,000) zoek dan - zorgvuldig - naar extra zoektermen zodat je op een kleinere maar betere selectie belandt. Zoek eens op een brein-imiterende - associatieve manier. Met deze tools is het makkelijk om bloem- en kettingassociaties automatisch te genereren. Zeer handig, vooral in de fase van de probleemverkenning. Kan soms ook om tot verrassende kantelingen te komen. Visual Thesaurus: Visual Thesaurus bevat oa. meer dan begrippen die associatief aan elkaar verbonden zijn. Mooie tool. Kartoo: leuke manier om de zoekresultaten gepresenteerd te krijgen in de vorm van een interactieve kaart. Bestudeer de geavanceerde mogelijkheden. Webbrain: Webbrain toont het web visueel: in plaats van te browsen in lange lijsten van tekst zie je een dynamisch geheel van gerelateerde informatie. Je springt van het een op het ander, waarbij het laatst aangeklikte woord weer centraal komt te staan. Tagneutica: associaties op basis van tags binnen Flickr

13 Van één superieure site naar meerdere favorieten Als je één, twee of meer gespecialiseerde / uitzonderlijke / echt favoriete sites rond jouw creatieve zoekopdracht hebt gevonden: tik deze dan samen in de zoekmachine zodat je in sites of lijsten terecht komt met dezelfde passionele toevallige voorkeur als jezelf. Achterliggend idee: Het komt erop neer om die mensen op het net te vinden die dezelfde sites als jou als zeer interessant vermelden. Waarschijnlijk vermelden ze op hun site ook nog links die jij rond dat specifieke onderwerp nog niet gevonden had. Supereenvoudig maar in vele sessies bleek dat weinigen op deze manier te werk gaan om gelijkaardige gelijkwaardige sites op te sporen. Een alternatief zijn natuurlijk social bookmarking sites zoals delicious.com. Ideeënwedstrijden Op zoek naar nieuwe concepten of producten? Vergeet dan niet te surfen naar sites met design wedstrijden. Heel inspirerend is bijvoorbeeld designboom competitions Geniet van de talloze inzendingen rond teenage furniture, the home in 2020,... of innovatieve tegels, nieuwe deurconcepten... je bedenkt het maar. Ook boeiend is Dexigner. Nog beter: sommige bedrijven betrekken vanuit een open innovatie gedachte customers bij de productontwikkeling: Dell IdeaStorm Lego Digital Designer of Philips ldd.lego.com. Tenslotte kan je ook gaan grasduinen in ideeënmarktplaatsen zoals Bright idea of Halfbakery Op Why Not vind je ze allemaal

14 Vind jouw internetpartner met ideeën Online-tools voor creatief denken / innovatie Er is meestal wel iemand die geduldig en systematisch zijn levenswerk bundelt in een zeer knappe site/blog die dicht aansluit bij jouw bedoelde zoektermen of -opdracht. Zoek dus niet naar partiële informatie op Google maar probeer meteen die ultieme persoon te vinden die nauwgezet alles rond jouw onderwerp bijhoudt. Enkele tips om zo n internetpartner te vinden: Voeg weblog / blog toe aan de zoektermen. Zoek via blog search engines zoals Google Blog Search blogsearch.google.com of Technorati technorati.com/search?advanced. Ga na of er geen goede startpagina bestaat rond jouw onderwerp. Bekijk niet alleen de eerste tien zoekresultaten van Google. De site die je zoekt wordt door Google misschien niet zo hoog gerankt. Deze sites bieden de mogelijkheid om online te brainstormen, in groep of in je eentje: Thinkature: thinkature.com via mindmapping met anderen online ideeën genereren en uitwerken. Je kan zowel zelf tekenen als bestaande beelden toevoegen. Mousebrains: na het invoeren van enkele inputs rond jouw vraagstelling genereert Mousebrains willekeurige triggers en vragen die je aanzetten tot creatieve gedachten. Creativity Toolbox: gocreate.com/tools een collectie kleine online tools voor ideegeneratie en instant stimulation. Idea Generator: leuk. Checklists om ideeën te ontwikkelen Web 2.0. en innovatie Op het web vind je vele checklists, bruikbaar voor creatief denken, productontwikkeling, innovatie,... Enkele voorbeelden: 715 Idea Stimulators: een nooit eindigende checklist om jouw ideeën te verbeteren. Checklist Osborn: de originele checklist van Osborn. Bruikbaar voor het verbeteren van vooral, maar niet uitsluitend, tastbare producten. TRIZ principles: en.wikipedia.org/wiki/triz Triz - Theory of inventive problem solving - is een methode voor het oplossen van problemen door innovatie en werd ontwikkeld door de Rus Genrich Altshuller. Hij ploos een zeer groot aantal patenten uit en zocht naar terugkerende patronen in het innovatieproces. Innovaties berusten vaak op dezelfde fundamentele oplossingen, al worden ze toegepast in verschillende industrieën en wetenschappen. Het komt vaak voor dat een voor de hand liggende oplossing voor een probleem blijkbaar onmogelijk is omdat er aan tegengestelde vereisten moet voldaan worden. Een oplossing wordt pas echt innoverend als het de contradictie elimineert. Vele web 2.0. applicaties bieden kansen om het innovatievermogen te verhogen. Weblogs: rond haast elk mogelijk kansdomein of innovatie-onderwerp kan je mits volgehouden zoeken gespecialiseerde blogs vinden. Customers insights: ontdek op productvergelijkingssites de commentaren en fricties die consumenten t.a.v. bestaande producten formuleren als basis voor productinnovaties. Open source innovation: vele web 2.0. tools zijn hiervoor gemakkelijk en vrij goedkoop inzetbaar (wiki s - social networking sites -...) Overzichten van web 2.0. vind je op en informationarchitects.jp/ia-trendmap-2007v

15 IDEE CREATIE Een goede manier om op een korte tijd veel ideeën te krijgen, is een brainstorm. In deze sectie leggen we uit hoe een brainstorm in z n werk gaat. We geven ook een overzicht van 10 vaak gebruikte technieken. Hoe werkt het? Brainstormen in vier stappen: Schrijf vóór je begint je probleem of vraag duidelijk op. Begin met Hoe kan je of Hoe kunnen we De eigenlijke brainstorm. Verzamel tijdens deze fase zo veel mogelijk ideeën. Verder vind je tien brainstormtechnieken die je op weg helpen. Sommigen zijn gemakkelijk, anderen wat moeilijker. Kies er eentje of probeer ze allemaal eens uit. Je hebt nu een hele hoop ideeën verzameld. Tijd om de beste eruit te kiezen. Brainstorm je in groep, dan vraag je aan iedereen om zijn vijf favoriete ideeën op te schrijven. Stel vervolgens een top-drie samen. Werk de ideeën verder uit. Maak ze concreter en bedenk wie of wat je er voor nodig hebt, hoeveel het zal kosten, enzovoort

16 Brainwriting Quickstorm Dit is een snelle en eenvoudige brainstormtechniek. Brainwriting kan zowel alleen als in groep. Neem een blad papier. Noteer in 10 minuten zoveel mogelijk oplossingen op een blad papier. Elk idee is goed. Schrijf dus alles op en vel nog geen oordeel. Kies twee kernwoorden uit je probleemstelling. Maak bij elk woord een lijst van 10 specifieke eigenschappen. Combineer de associaties uit de ene lijst met de andere. Bedenk van hieruit nieuwe ideeën

17 Refining Negatieve brainstorm Schaven is een gemakkelijke en snelle techniek als je iets wil veranderen aan een product of dienst. Pas hem alleen toe of in groep. Stel jezelf de volgende zeven vragen over je product of dienst. Substitueren: Kunnen we ons product of een onderdeel ervan vervangen,? Combineren: Kunnen we nieuwe combinaties maken,? Herschikken: Kunnen we het product een andere samenstelling geven, op zijn kop zetten, de volgorde ervan vervangen,? Aanpassen: Kunnen we ons product van vorm veranderen, een andere kleur geven, van tijdstip veranderen,? Vergroten: Kunnen we het product vergroten, lichter maken, vaker aanbieden,? Elimineren: Kunnen we bepaalde onderdelen of functies van het product niet weglaten? Nieuw nut: Kunnen we ons product een nieuw nut geven, er een nieuwe doelgroep mee aanboren,? Een negatieve techniek met een positief resultaat. Deze omgekeerde brainstorm is gemakkelijk uit te voeren, alleen of in groep. Doe een ideeënronde totdat het vastloopt en je niets meer kan verzinnen. Bedenk met de groep zoveel mogelijk redenen waarom het niet lukt om het probleem op te lossen. Ga door, fantaseer en overdrijf. Buig al deze redenen om door je af te vragen hoe dit wel zou kunnen. Maak zo van de obstakels een kans. S C H A V E N 32 33

18 Bloem-associatie Natuur als inspiratie De bloemassociatie is een iets moeilijkere, maar erg nuttige brainstormtechniek. Deze techniek doet je afstand nemen van je probleem. Zo ontstaat er ruimte voor creativiteit. Zet het belangrijkste woord uit je probleemvraag in het midden van een groot blad papier. Bedenk associaties en zet ze als bloemblaadjes rond het woord. Gebruik die nieuwe woorden weer als beginpunt om een nieuwe associatie te maken. Ga zo lang door als je wil. Kies een woord als inspiratiebron om nieuwe oplossingen te vinden voor je probleem. Herhaal dit met andere woorden. Dit is een iets moeilijkere, maar leuke brainstormtechniek. Een goede techniek bovendien om out-of-the-box te denken. Doe hem in groep. Op een groot blad papier schrijf je de naam van een willekeurig dier. Er rond noteer je 8 à 10 woorden die dat dier bij je oproept. Kies een van die woorden. Dit woord gebruik je als inspiratiebron voor nieuwe oplossingen voor je probleem

19 persoonlijke nota s

20 38

OP BLOTE VOETEN DOOR JE WINKEL

OP BLOTE VOETEN DOOR JE WINKEL OP BLOTE VOETEN DOOR JE WINKEL EEN INSPIRERENDE EN BUITENGEWONE REIS SARA PIETERS IK GA OP REIS EN NEEM MEE NEEM EEN FRISSE DUIK BOUW DE MOOISTE ZANDKASTELEN PAK UIT MET JE SOUVENIRS IK GA OP REIS EN NEEM

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Op deze uitgave

Nadere informatie

Creativiteit Hoe?Zo! Een samenvatting Igor Byttebier

Creativiteit Hoe?Zo! Een samenvatting Igor Byttebier Creativiteit Hoe?Zo! Een samenvatting Igor Byttebier 1. Creativiteitsproef 2. Creatief denken Denken = verwerken van informatie een efficiënt denksysteem is in staat complexe informatie snel en juist te

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Nu in één bundel Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat E-Book Stap-voor-stap naar meer online resultaat Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: MAAK EEN ZOEKWOORD STRATEGIE... 4 WAT IS EEN ZOEKWOORD?... 4 WAAROM EEN ZOEKWOORD STRATEGIE MAKEN?... 4 HOE MAAK JE

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

Inspiratielijst. NokNok

Inspiratielijst. NokNok Inspiratielijst NokNok 2012 1 Colofon De Inspiratielijst NokNok is een project van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie