COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:"

Transcriptie

1 1

2 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter, Ilse Neyrinck, Kristof Devos, Kor Van Hoof, Rik Gadeyne, Sven Huysmans Taalcorrectie: Bart Boone Vormgeving: Saskia Rogge Je kunt deze brochure downloaden op of gratis bestellen bij de commissie Jeugdbeleid van de Chiro: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, ,

3 INLEIDING Wij zijn uit onze lokalen gezet en hebben 4 jaar in caravans gezeten. Elke afdeling had haar eigen caravan. Heel gezellig, tot het winter werd en alles begon te lekken. Herkenbaar? Heeft jullie Chirogroep ook lokalen zonder verwarming of elektriciteit? Of lijken de caravans nog een luxe, want jullie hebben niet eens lokalen? Omdat er ons meer en meer problematische verhalen van Chirogroepen bereikten, namen we in 2004 met de commissie Jeugdbeleid van de Chiro het initiatief om, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, een grootschalig onderzoek te houden. Met dat onderzoek, Lokalen onder de loep, wilden we zoveel mogelijk gegevens verzamelen over de lokalensituatie van alle Chirogroepen. Ondertussen is het onderzoek afgerond en het rapport geschreven 1. Voor ons ligt dé grote uitdaging erin om nu met die resultaten aan de slag te gaan en stevige acties uit te werken, die voor jou voelbaar zijn. 03 Deze brochure is één van de acties. Per thema krijg je: x een kort overzicht van de onderzoeksresultaten in Wat weten we nu? ; x verschillende tips en aandachtspunten in Tips ; x interessante websites, publicaties en organisaties in Waar haal je informatie?. Met deze brochure willen we je vooral goed doorverwijzen naar bestaande informatiebronnen over lokalen en alles wat daarbij komt kijken. Er bestaat namelijk al heel wat. Het is vooral de kunst om je weg erin te vinden. Hopelijk wordt het lokalenlabyrint dankzij deze brochure voor jou wat doorzichtiger. 1 Je kunt het volledige onderzoeksrapport downloaden op of aanvragen via

4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 03 INHOUDSOPGAVE HET LOKALENONDERZOEK Overzicht onderzoeksresultaten En dan nu... ACTIE BEHEER Wie is eigenaar van de Chirolokalen? Overeenkomsten, contracten, erf weet ik veel wat pacht Vzw s DE STAAT VAN LOKALEN RUIMTE Mag het wat ruimer? Waar kunnen wij nu nog gaan spelen? WETTELIJKHEID EN VEILIGHEID Wettelijkheid Brandveiligheid Inbraak en vandalisme BOUWPERIKELEN ONDER DE LOEP Bouwproces Bouwcenten Verhuur van lokalen AANDACHTSPUNTEN Toegankelijkheid Duurzaamheid PARTNERS 37 INTERESSANTE CONTACTGEGEVENS 40 Nationaal Chirosecretariaat 40 Regionale Chirosecretariaten 40 Locomotief 40 BIJLAGE 1: Overzicht van types schriftelijke overeenkomsten 41 BIJLAGE 2: Locomotiefbrochures 42

5 1. HET LOKALENONDERZOEK 05

6 Overzicht onderzoeksresultaten Goed werk, gasten, prima vragenlijst! Veel te moeilijke vragen en te persoonlijk. Goed dat er aandacht is voor deze problematiek. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste of opvallendste resultaten uit het onderzoek Lokalen onder de loep. Verder in de brochure geven grafieken en tabellen wat meer kleur aan die resultaten. De respons was uitzonderlijk hoog: maar liefst 830 van de 991 Chirogroepen (84 %) vulden de vragenlijst in. Een warme DANK JE WEL is dan ook terecht. We kregen ook veel positieve reacties op de inhoud van de vragenlijst. En heel wat groepen gaven aan geïnteresseerd te zijn in de onderzoeksresultaten. WE WETEN NIET VEEL Veel groepen weten weinig over: x Eigenaarschap: De meeste Chirolokalen zijn eigendom van parochies en gemeenten. Een minderheid van de groepen is verbonden aan een vzw, die de lokalen beheert. Heel wat groepen denken eigenaar te zijn van hun lokaal, terwijl dat niet zo is. x Overeenkomsten: Bijna één vierde van de groepen heeft geen idee of er een overeenkomst is met de eigenaar van het lokaal/de grond. x Brandverzekering: De brandveiligheid van jeugdlokalen heeft de afgelopen jaren in de belangstelling gestaan. En terecht. Toch heeft 21 % van de Chirogroepen geen idee of ze verzekerd zijn tegen brand. De Chiroverzekering dekt geen brand in de lokalen. Groepen moeten dus zelf een brandverzekering afsluiten. x Wettelijkheid: Eén op de vijf groepen weet niet of de lokalen in een juiste stedenbouwkundige zone liggen. Een derde van de groepen weet niet of ze een bouwvergunning hebben. Die onwetendheid komt vooral doordat leidingsploegen niet altijd de nodige informatie aan hun opvolgers doorgeven. Na enkele jaren weet daardoor niemand nog of bepaalde documenten bestaan, laat staan waar ze die moeten zoeken. WE ZIJN DOE-HET-ZELVERS x In elk lokaal moet vroeg of laat van alles hersteld worden. Dat doen veel groepen zelf. Ze krijgen hiervoor hulp van (oud-)leiding, de volwassen begeleider, ouders en sympathisanten. Het is opvallend dat de gemeenten en parochies niet vaak herstellingen uitvoeren, terwijl zij toch vaak de eigenaar zijn. Groepen die hun lokalen in eigen beheer hebben, lossen de defecten het snelst op. x Ook bouwen kunnen we zelf. Meer dan één derde van de Chirogroepen bouwde gedurende de laatste tien jaar lokalen. Enerzijds gaat het dan over de vervanging van oude lokalen, anderzijds om het bijbouwen van lokalen omwille van plaatsgebrek. Groepen betalen hun bouwprojecten vooral zelf. De gemeente is wel een belangrijke geldschieter. x De kosten van energie, water en stookolie betalen groepen meestal zelf. Gelukkig moeten bijna alle groepen geen of weinig huur betalen. WE MAKEN ONS ZORGEN x Veel groepen maken zich zorgen over de slechte (bouwfysische) staat van de lokalen. Eén op de drie groepen is niet tevreden over de staat van de muren, het dak en de vloer. Eén op de vier groepen heeft geen proper sanitair en één op de vijf groepen kan haar lokalen in de winter zelfs niet verwarmen. x Ook een tekort aan ruimte geeft ons zorgen: 42 % van de groepen vindt dat ze te weinig of te kleine lokalen heeft. Door het stijgende aantal leden en het samensmelten van groepen, gaat het ruimteprobleem er niet op vooruit. x Een kwart van de groepen is onzeker over het behoud van het lokaal en/of speelterrein. Dat komt vooral door de vervallen toestand van de lokalen. Ook heeft de eigenaar vaak andere plannen met de grond of het lokaal. x Heel wat groepen maken zich geen zorgen over de ligging van lokalen en terrein. Voor stadsgroepen is dat duidelijk wel een probleem. WE KENNEN ONZE VRIENDEN (NIET) x De meeste groepen weten dat ze bij de jeugddienst terecht kunnen met een lokalenprobleem. Velen vragen ook info of hulp aan de jeugddienst. 70 % is hierover tevreden. Het gemeentelijk lokalenbeleid wordt minder toegejuicht. Slechts 30 % van de groepen vindt dat de gemeente een goed lokalenbeleid voert. 93 % van de Chirogroepen heeft een vertegenwoordiger in de gemeentelijke jeugdraad.

7 x Welke hulp je van de parochie mag verwachten, is minder duidelijk. Toch heeft meer dan de helft van de groepen al eens hulp of informatie gevraagd aan de parochie. Een derde van de groepen zegt veel steun te krijgen van de parochie. x Locomotief, het samenwerkingsverband dat ijvert voor een beter jeugdlokalenbeleid, is zo goed als onbekend bij de Chirogroepen. Locomotief kan nochtans groepen op allerlei manieren ondersteunen bij lokalenproblemen 2. x Ook het aanbod van de Chirostructuur (gewest, verbond, nationaal) is niet goed gekend. De verwachtingen daarentegen zijn wel hooggespannen, zeker ten aanzien van de nationale koepel En dan nu... ACTIE Een schitterend idee,..., als er iets mee gedaan wordt. Maar we hebben vertrouwen. Een degelijk eigen lokaal vinden wij een uitvalsbasis voor een degelijke Chirowerking. We willen groepen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in de weg naar een degelijk eigen lokaal. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we met de Chiro heel wat actiepunten op een rijtje gezet. Hét lokalenprobleem zal niet in opgelost zijn. Toch hopen we met enkele goede acties jullie te helpen om een verschil te maken. Het onderzoek toont aan dat de meeste groepen niet weten welke ondersteuning de Chiro (gewest, verbond, nationaal) kan bieden. Deze paragraaf zet de uitdagingen binnen het lokalenthema op een rijtje. We zien drie ondersteuningstaken: 1. De Chiro is informatieverstrekker. 2. De Chiro is beleidsbeïnvloeder. 3. De Chiro is redder in nood. 1. DE CHIRO IS INFORMATIEVERSTREKKER Informatie van Chirojeugd Vlaanderen zelf x we installeerden met de commissie Jeugdbeleid een rechtstreeks aanspreekpunt voor lokalen en speelterreinen. En dat werpt zijn vruchten af: groepen vinden ons gemakkelijker. Wat doen wij? 2 Zie 8. PARTNERS 3 Zie Bijlage 2: Locomotiefbrochures. w Informatie bieden over subsidiemogelijkheden, wetgeving, vzw s, bouwprojecten,... w Jullie in contact brengen met andere groepen die bijvoorbeeld net gebouwd of een vzw opgericht hebben. w Met het gewest of verbond ter plaatse komen om samen met jullie één en ander op een rijtje te zetten en stappen te plannen. Zo bekijken we in hoeverre jullie steun kunnen verwachten van de jeugddienst, de parochie en andere partners. x We verzorgen de pagina s op x We zorgen ervoor dat de informatie over lokalen terechtkomt bij de mensen die ermee bezig zijn. Met andere woorden: we richten onze acties niet enkel op leidingsploegen, maar ook op het directe netwerk van de groep (de VB, het oudercomité, de bouw-vzw). Informatie van Locomotief Locomotief is een samenwerkingsverband van enkele jeugdwerkorganisaties, waaronder Chiro, die ijveren voor meer en beter jeugdlokalenbeleid. Locomotief schrijft onder andere brochures 3, die verplichte lectuur zijn voor iedereen die met lokalen bezig is. Download die brochures op of bestel ze gratis via Neem ook zeker een kijkje op Informatie uit jullie permanent geheugen x Door het snel wisselen van leiding verliezen groepen gemakkelijk belangrijke documenten. Groepen weten bijvoorbeeld niet wie de eigenaar is van hun lokalen of welke overeenkomst ze hebben. We willen groepen ondersteunen door hen te stimuleren de nodige documenten zorgvuldig bij te houden. Locomotief werkt aan een lokalenmap, die het bijhouden van allerlei paperassen moet vergemakkelijken. Die map zal er in komen. x Sinds vind je in het Chirogroepprogramma enkele vragen over lokalen. Dat zorgt ervoor dat we onze gegevens actueel kunnen houden en niet om de twee jaar een grootschalig lokalenonderzoek moeten doen. Belangrijk hierbij is dat de antwoorden bij jullie in het programma blijven staan, waardoor je niet elk jaar de vragen opnieuw moet beantwoorden. Het geheugen is er, je moet als groep enkel aangeven welke gegevens er veranderd zijn. 07

8 2. DE CHIRO IS BELEIDSBEÏNVLOEDER Vorming voor plaatselijke jeugdraders 93 % van de Chirogroepen heeft een vertegenwoordiger in de jeugdraad. Vele groepen zien dat echter als een verplicht nummertje en maken zich niet al te druk over de inhoud van de vergaderingen. De jeugdraad is nochtans dé plaats om als Chirogroep druk te kunnen uitoefenen op het (lokalen)beleid van je gemeente. We werkten dan ook vorming uit over de mogelijkheden van de jeugdraad en van samenwerking met de jeugddienst. Die vorming is bestemd voor plaatselijke leiding. Gewest- en verbondsploegen kunnen de vorming aanvragen via 08 Communiceren over onze beleidsbeïnvloeding Net zoals Chirogroepen vertegenwoordigd zijn in de plaatselijke jeugdraad kiest Chirojeugd Vlaanderen ervoor om veel tijd en energie te steken in haar jeugdbeleidsvertegenwoordigingen op Vlaams en provinciaal niveau. We vinden het belangrijk om groepen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe regelgeving en van nieuws over jeugdbeleid. In onze uitgaven (Dubbelpunt, Kluts en Kaderbrief) en op de site vind je hierover dan ook regelmatig berichten terug. 3. DE CHIRO IS REDDER IN NOOD Als je een lokalenprobleem meldt via en je wilt dat we ter plaatse komen, dan doen we dat ook. De commissie Jeugdbeleid probeert dan samen met het gewest en/of het verbond steun op maat te bieden. We zetten samen met jullie één en ander op een rijtje en kunnen als bemiddelaar optreden naar de gemeente en parochie toe. DE BOODSCHAP VAN DIT ALLES Beste leiding, we weten dat er veel problemen zijn met lokalen. We proberen hier op verschillende manieren iets aan te doen en ook de overheid aan te sporen om in actie te schieten. Denk niet dat je er alleen voor staat. Aarzel niet om ons te contacteren via en we doen met de Chiro (gewest, verbond, nationaal) ons best om jullie te helpen.

9 2. BEHEER 09

10 2.1. Wie is de eigenaar van de Chirolokalen? Er komt mogelijk een andere eigenaar van onze lokalen in de toekomst. Dat kan betekenen dat we onze lokalen moeten delen of dat we in het ergste geval geen lokalen meer hebben. WAT WETEN WE NU? 10 De belangrijkste eigenaars van Chirolokalen zijn de parochie (39 %) en de gemeente (23 %). Ook de gronden zijn voornamelijk bezit van de parochie (52 %) of de gemeente (31 %). Merkwaardig is dat 15 % van de Chirogroepen beweert zelf eigenaar te zijn van hun lokaal, terwijl maar 1,4 % eigenaar zou zijn van de grond waarop het gebouwd is. Dat kan niet, want lokalen zijn automatisch eigendom van de eigenaar van de grond, tenzij dat expliciet anders wordt opgenomen in een overeenkomst. Zo kan de eigenaar van de grond, bijvoorbeeld de parochie, in een overeenkomst laten opnemen dat de lokalen op haar grond van de Chirogroep zijn. We vrezen dat heel wat groepen dit fout inschatten en denken eigenaar te zijn van hun lokalen terwijl dat niet zo is. Zo lang alles goed gaat, is dat geen probleem. Op het moment dat de echte eigenaar bijvoorbeeld besluit om de grond of het lokaal te verkopen, heeft de Chirogroep plotseling geen lokalen meer. Figuur 1: Wie is de eigenaar van de lokalen en gronden? (in %) TIPS x Zorg dat je te weten komt wie de eigenaar is van de grond en wie de eigenaar is van jullie lokalen. Zo vermijd je plots voor verrassingen te staan. Zoek vervolgens de overeenkomst op. Als er geen is, stel dan een schriftelijke overeenkomst op zie het volgende hoofdstuk. x Probeer zo veel mogelijk de eigenaar van de lokalen (of de grond) te vriend te houden. Dat wil niet zeggen dat je je zomaar moet laten doen, maar probeer ervoor te zorgen dat niet alle bruggen opgeblazen worden. Doe gerust enkele toegevingen, maar je mag dat ook in omgekeerde richting verwachten. x We merken dat bijvoorbeeld parochieploegen een jonge groepsleid(st)er niet altijd als een volwaardige gesprekspartner zien. Het kan soms helpen om naar een overleg met parochie en gemeente een volwassene mee te nemen (een VB of een afgevaardigde van het oudercomité). Vraag wel dat ze je au sérieux nemen en dat je ook zelf als volwassene beschouwd wordt.

11 WAAR VIND IK INFORMATIE? x Download Den Deal op Die brochure van Locomotief geeft een overzicht van infrastructuurovereenkomsten op maat van jeugdbewegingsgroepen. x Mail naar de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie of gemeente. Die dienst heeft toegang tot het kadaster, waar wordt bijgehouden wie eigenaar is van welke grond. x Surf naar en klik door naar Knowhow en Kadaster. Over de binnenkant van de lokalen beslissen we alles zelf, over de buitenkant en grotere werken ligt alles in handen van Beheer Parochiale Gebouwen (BPG). Als er iets veranderd moet worden, beslissen we dus niet zelf of dat kan. Dat is lastig, want het BPG heeft geen geld om grote werken uit te voeren Overeenkomsten, contracten, erf weet ik veel wat pacht... Er is onzekerheid over het op lange termijn blijven gebruiken van onze lokalen, omdat we zelf geen eigenaar zijn en geen overeenkomst hebben. Er is daarom sprake van een verplichte samenvoeging van onze jongens- en meisjesgroep om lokalen te besparen. WAT WETEN WE NU? Figuur 2: Welk type overeenkomst hebben groepen met de eigenaar van het lokaal? x Goed nieuws: 48 % van de groepen heeft een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar van het lokaal. De meerderheid hiervan heeft een gebruiksovereenkomst (34,7 %) of een huurcontract (29,9 %). x Minder goed nieuws: 20 % van de ondervraagden heeft een mondelinge overeenkomst afgesloten. Dat contract was vroeger vooral gebruikelijk tussen een Chirogroep en een parochie. x Slecht nieuws: Bijna één vierde van de groepen heeft geen idee of er een overeenkomst is. Dat komt vooral doordat leidingsploegen niet altijd de nodige informatie aan hun opvolgers doorgeven, waardoor na enkele jaren niemand nog weet of er een overeenkomst bestaat. x Slechter nieuws: 9 % van de Chirogroepen heeft geen overeenkomst. Die groepen zitten in een zogenaamd juridisch vacuüm en hebben geen zekerheid over het behoud van hun lokalen. Zij zijn zich vaak niet bewust van dit risico. TIPS x Wie moet het dak laten repareren? Wie mag van de lokalen gebruik maken? Mogen we de lokalen verhuren? Om zulke discussies te vermijden, stel je het best met de andere spelers een overeenkomst op die alles verduidelijkt. Zo kun je ook vermijden dat je uit de lokalen gezet wordt in de verre toekomst x Denk eraan dat zo n overeenkomst een contract is, een formele afspraak. Je hebt hierbij rechten, maar uiteraard ook plichten. Opletten, dus! x Er zijn verschillende soorten schriftelijke overeenkomsten mogelijk. Bijlage 1 geeft een overzicht hiervan. Elk type heeft voor- en nadelen 4. w Chirogroepen met een vzw verbonden aan de groep kiezen best voor langetermijnovereenkomsten, zoals recht van erfpacht of recht van opstal. Die overeenkomsten bieden onafhankelijkheid, maar geven ook heel wat verplichtingen en administratieve rompslomp. Vooral voor een Chirogroep die veel steun krijgt van bijvoorbeeld ouders en oud-leiding is dat interessant. w Voor groepen zonder veel ondersteuning is een gebruiksovereenkomst meer aangewezen. Je kunt voor weinig geld, of gratis, gebruikmaken van een gebouw en je hebt minder verplichtingen. Het nadeel is dat een gebruiksovereenkomst enkel voor een korte termijn geldt Zie ook 2.3. Vzw s

12 ENKELE TIPS OM TE VOORKOMEN DAT JE DE OVEREENKOMST KWIJTGERAAKT: x Kopieer de overeenkomst en geef alle verantwoordelijken van de groep (groepsleiding, VB, proost, oudercomité) een exemplaar. x Steek een kopie van je overeenkomst in het archief. x Laat de akte bij de notaris registreren. Hiervoor betaal je wel registratierechten Vzw s Eigenlijk zijn we niet zo heel bezorgd om onze lokalen, we zijn niet echt op de hoogte van alle technische en wettelijke gegevens over de lokalen. De vzw bekommert zich om al die zaken. Het gevaar is wel dat je dit als vanzelfsprekend gaat beschouwen en weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebt voor je lokalen. WAT WETEN WE NU? Hoe dan ook, een overeenkomst is geen vodje papier. Zorg ervoor dat de inhoud voldoende gekend is en dat iedereen weet waar de overeenkomst te vinden is. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39% 61% Chirogroep met vzw Chirogroep zonder vzw 12 WAAR VIND IK INFORMATIE? x Download: w Den Deal op Die brochure van Locomotief geeft een overzicht van infrastructuurovereenkomsten op maat van jeugdbewegingsgroepen. w De Huurwet op Klik door naar Publicaties en Van derden. Die brochure van het Ministerie van Justitie legt de volledige huurwetgeving gedetailleerd uit. x Surf naar: w voor info over huren en om een huurcontract te laten nalezen. w x Mail je vragen naar Figuur 3: Aanwezigheid van vzw als beheersorgaan x 61 % van de groepen is niet verbonden aan een vzw voor het beheer van de lokalen. Een Chirogroep is altijd een feitelijke vereniging, tenzij ze een vzwstructuur heeft aangenomen. x 39 % van de Chirogroepen heeft wel een vzwstructuur. Die groepen, met als eigenaar een vzw verbonden aan de groep 5, blijken ook het minst onzeker te zijn over het behoud van het lokaal of speelterrein. TIPS x We raden aan om een vzw op te richten als je groep zelf gebouwen wil aankopen of bouwen, en dus een groot eigen vermogen te beheren heeft. Ook bij het afsluiten van een contract met een zeker risico of een lange termijn (bv. een koopovereenkomst of een recht van erfpacht) is een vzw-structuur aangewezen. x Voor aansprakelijkheid in verband met ongevallen en verzekeringen is een vzw-structuur niet nodig. Chirogroepen kunnen namelijk een beroep doen op de Chiropolis. x Een vzw zorgt voor heel wat juridische, fiscale en administratieve verplichtingen. Neem daarom mensen op in je vzw die tijd en/of expertise hebben (bv. oud-leiding en ouders). x Zorg er anderzijds ook voor dat er voldoende leiding in de vzw zit (de helft +1), zodat je als leidingsploeg zelf nog genoeg inspraak hebt. 5 Heel wat groepen hebben een vzw opgericht voor het beheer van de lokalen, maar zijn als groep zelf nog een feitelijke vereniging. Vandaar de uitdrukking vzw verbonden aan de groep.

13 x Maak vooraf goede afspraken met de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. x Onderschat het niet! Een vzw brengt heel wat verantwoordelijkheid met zich mee. FEITELIJKE VERENIGING Nadeel Je bent persoonlijk aansprakelijk als je een contract ondertekent. Voordeel De structuur is flexibel en vrijblijvend. Voordeel Zeer beperkte administratieve verplichtingen VU Voordeel VZW De vzw is als rechtspersoon aansprakelijk als je een contract ondertekent. Nadeel Een vzw-structuur is nogal strak en minder vrijblijvend. Nadeel Administratieve verplichtingen Tabel 1: Voor- en nadelen feitelijke vereniging versus vzw WAAR VIND IK INFORMATIE? x Download: w VerZameld Werk: vzw s toegelicht voor Chirogroepen op Dat is een brochure op maat van Chirogroepen, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je als Chirogroep een vzw opricht. w VAST EN verzekering op Die brochure legt alles uit over de Chiropolis. x Surf naar: w site van het Ministerie van Justitie. w site van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw s. x Mail je vragen naar 13 Na een slechte relatie met de voorzitter van de vzw (ex-vb) en na enige conflicten zijn we niet meer vertegenwoordigd in de vzw, volledig buiten onze wil om (wij werden nooit uitgenodigd op vergaderingen van de vzw). De vzw hecht meer belang aan het verhuur van de lokalen (feesten, bivakken,...), dan aan het welbevinden van de Chirogroep zelf.

14 14 3. DE STAAT VAN LOKALEN

15 1. lekken in het dak, 2. gaten in de vloer, 3. muizen in de muren WAT WETEN WE NU? NIET AKKOORD TUSSEN BEIDE AKKOORD Het dak, de vloerconstructie en de muren van onze lokalen zijn in goede staat De ramen en deuren van onze lokalen zijn in goede staat De toiletten aan onze lokalen functioneren goed en zijn hygiënisch Er is te allen tijde warm water beschikbaar in/aan onze lokalen De elektriciteit in onze lokalen is degelijk en veilig Onze lokalen zijn in orde met de brandveiligheid In de winter slagen we erin om onze lokalen goed te verwarmen Onze lokalen zijn geïsoleerd om tocht en vocht buiten te houden Tabel 2: Tevredenheid over de staat van de lokalen. Overzichtstabel (in %) ONTEVREDENHEID OVER DE STAAT VAN DE LOKALEN x Dak, vloer en muren zijn de basis, het skelet van een gebouw. Eén op de drie groepen (31 %) vindt dat hun muren, dak en vloerconstructie niet in goede staat zijn. x Ramen en deuren zijn belangrijk voor warmtebehoud en energiebesparing, maar ook voor de beveiliging. 26 % van de groepen vindt dat de ramen en deuren van hun lokalen in slechte staat zijn. x Eén op de vier groepen vindt dat de toiletten aan hun lokalen niet functioneren of onvoldoende hygienisch zijn. x 17 % van de groepen vindt dat de elektriciteit in hun lokalen niet degelijk en veilig is. Let op! Groepen overschatten gemakkelijk de veiligheid van elektriciteit en gas- en verwarmingsinstallaties. x Eén op de vijf groepen kan in de winter haar lokalen niet goed verwarmen. We krijgen onze lokalen niet warm door te oude chauffages. 1 % van de Chirogroepen heeft zelfs geen verwarming! x Ook isolatie is een probleem. Eén op de vijf groepen vindt dat hun gebouwen niet voldoende geïsoleerd zijn om tocht en vocht buiten te houden. x Bijna drie vierde van de groepen (71 %) vindt de slechte staat van het lokaal het grootste probleem: Onze lokalen zijn in staat van ontbinding. PROFIEL GROEPEN MET ERNSTIGE PROBLEMEN Groepen die heel ontevreden zijn over de staat van hun lokalen, worstelen met een opeenstapeling van problemen: x beperkte financiële mogelijkheden; x beperkte kennis over de lokalenproblematiek; x beperkte steun uit omgeving; x ze weten niet waar ze terechtkunnen met vragen; x alleen een mondelinge overeenkomst of helemaal geen overeenkomst; x lokalen niet in eigen beheer; x vaak een slechte relatie met eigenaar. Kortom, die groepen moeten op verschillende manieren en door zoveel mogelijk partners ondersteund worden. TIPS x Doe de test en meet de staat van je lokalen met behulp van De Waterpas, een checklist van Locomotief. x Als de staat van je lokalen ontoelaatbaar is en zelfs onveilig wordt, schiet dan in actie! x Laat jaarlijks de elektriciteit en de gas- en verwarmingsinstallaties keuren door een erkend keuringsorgaan. x Denk niet te snel dat je het allemaal zelf aankunt als groep en ga te rade bij mensen of organisaties die je kunnen helpen (jeugddienst, parochie, het gewest of het verbond). 15

16 16 x Voorkomen is beter dan genezen. Besteed aandacht aan de orde van het lokaal. Spreek een systeem af om de lokalen wekelijks op orde te houden. x Het lokaal moet iets van de groep zijn. Zodra alle leden op hun maat een bepaalde verantwoordelijkheid mogen dragen en inspraak krijgen, zal de zorg voor de lokalen erop vooruitgaan. x Probeer defecten tijdig te herstellen. Wacht niet totdat ze extra schade aangericht hebben. x Maak je er bij herstellingen niet snel-snel vanaf. Repareer iets op een degelijke manier en gebruik duurzaam materiaal. x Een gouden tip om vocht tegen te gaan en het rotten van hout te voorkomen: zorg voor voldoende verluchting. Zet elke week voor de werking een kwartiertje de ramen open, zo warmt het in de winter ook sneller op, en breng bijvoorbeeld ventilatieroosters aan. x Vergeet niet tijdens de winter de waterleiding af te sluiten en de verwarming op antivries te zetten. Dat voorkomt heel wat problemen. x Krijgen jullie geen steun van de gemeente voor jullie lokalen? Kaart het probleem aan in de jeugdraad of bij de opmaak van het volgende jeugdwerkbeleidsplan. WAAR VIND IK INFORMATIE? x Download: w De Steenworp op Die brochure van Locomotief geeft suggesties voor bouwmaterialen. w De Waterpas op Die brochure van Locomotief geeft je een meetinstrument voor de kwaliteit van lokalen van jeugdbewegingen. Op basis van de resultaten kun je bij de eigenaars en/of het gemeentebestuur aankloppen voor meer en betere ondersteuning voor jullie lokalen. w Bewust duurzaam bouwen op Die brochure van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) is een initiatief van de vijf Vlaamse provincies om burgers te stimuleren om duurzaam te bouwen en zo niet alleen geld te sparen, maar ook het milieu en onze toekomst te vrijwaren. x Surf naar: w een site met heel wat info over jeugdlokalen. w de site van Livios nv voor info over het bouwproces en de bouwsector. w de site van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen voor info over duurzaam (ver)bouwen. x Mail je vragen naar Onze lokalen zijn te vergelijken met houten tuinhuisjes en het dak van verscheidene lokalen is op dit moment tot op de draad versleten... op sommige stukjes is het hout volledig weggerot en druppelt het water binnen.

17 4. RUIMTE 17

18 4.1. Mag het wat ruimer? Er is een toename van het ledenaantal, maar de lokalen veranderen niet mee. WAT WETEN WE? Capaciteit Onze lokalen zijn ruim genoeg in verhouding tot het aantal leden. We beschikken over voldoende ruimte om ons materiaal op te bergen. NIET AKKOORD TUSSEN BEIDE AKKOORD 28,6 13,4 58,0 30,1 15,3 54,6 Tabel 3: Capaciteit van de lokalen (in %) 18 x De capaciteit van de lokalen is een probleem. 42% van de groepen vindt dat ze te weinig of te kleine lokalen heeft. Bijna de helft van de groepen (45,4 %) beschikt niet over voldoende opbergruimte. x Er is ook goed nieuws. Bij meer dan 90 % van de groepen liggen de lokalen op één locatie. We kunnen dus meestal met alle afdelingen samen op één plaats Chirowerking geven. Ruimtes MATERIAALRUIMTE LEIDINGSLOKAAL GROTE ZAAL DOUCHES SLAAPRUIMTES MET BEDDEN 89,7 74,6 49,8 20,9 2,0 Tabel 4: Andere ruimtes dan afdelingslokalen (in %) Chirogroepen vinden vooral het ontbreken van een materiaalruimte en/of een leidingslokaal een probleem. Chirogroepen met veel ruimte kunnen zich dan weer een bepaalde luxe veroorloven: een bibliotheek, een antidiefstalruimte, een verkleedkofferlokaal, zelfs een biljartruimte! Maar dat zijn de uitzonderingen... Delen van lokalen & autonomie DELEN HET GEBOUW DELEN BEPAALDE RUIMTES DELEN DE AFDELINGSLOKALEN Tabel 5: Groepen die lokalen delen (in %) 38 % deelt het gebouw van haar lokalen met andere verenigingen. Bijna de helft van de groepen (45 %) deelt bepaalde ruimtes, zoals het sanitair. Dat leidt soms tot conflicten. De autonomie van de groepen lijdt hier niet erg onder. Bijna alle groepen (77 %) hebben zonder beperking toegang tot hun lokaal en zeven op de tien groepen (71 %) kunnen hun lokalen naar eigen smaak inrichten.

19 TIPS x Er bestaan geen wettelijke normen over de benodigde oppervlakte. Daarom stelde Locomotief zelf enkele principes en richtlijnen op voor jeugdlokalen: w In een ideale situatie beschikt elke afdeling over een eigen ruimte. w Afdelingslokalen kunnen aangevuld worden met een ruimte voor de leiding, een ruimte voor het materiaal, en een derde extra ruimte voor keuken, knutselhoek, speellokaal,... (Een groep met 5 afdelingen beschikt in een ideale situatie over 8 bruikbare ruimtes: 5 ledenlokalen, 1 leidingslokaal, 1 materiaalruimte en bijvoorbeeld 1 keuken.) w Nodige oppervlakte: 3 m2 spel- en bewegingsruimte en 0,5 m2 materiaalruimte per lid. Gangen en andere ruimtes zijn hier niet in opgenomen. Die cijfers blijven natuurlijk enkel een richtlijn. We weten ook dat hoe ouder de leden zijn, hoe minder binnenruimte ze nodig hebben. Maar toch heb je beter ruimte te veel dan ruimte te weinig. x Als je je lokalen of bepaalde ruimtes ervan deelt met andere verenigingen, maak dan een huishoudelijk reglement. Dat bespaart je heel wat discussies en conflicten. x Probeer creatief om te gaan met de ruimte die je hebt. Werk bijvoorbeeld met themalokalen, die elke keer door een andere afdeling gebruikt worden. Denk maar aan een vertelplatform, een knutsellokaal of een kelder voor kruipspelletjes. x Hebben jullie echt een groot tekort aan lokalen? Kaart het probleem aan in de jeugdraad of bij de opmaak van het volgende jeugdwerkbeleidsplan. WAAR VIND IK INFORMATIE? Download De Waterpas op Die brochure van Locomotief geeft je een meetinstrument voor de kwaliteit van lokalen van jeugdbewegingen. Op basis van de resultaten kun je bij de eigenaars en/of het gemeentebestuur aankloppen voor meer en betere ondersteuning voor jullie lokalen. We kunnen er niet ons eigen lokaal van maken, omdat andere verenigingen het ook gebruiken Waar kunnen wij nu nog gaan spelen? WAT WETEN WE NU? Het speelterrein: een belangrijk gegeven voor elke Chirogroep! Gelukkig kunnen drie op de vier groepen beschikken over voldoende speelruimte rond het lokaal. Binnen twee jaar liggen onze lokalen in een sociale woonwijk en verliezen wij een groot deel van onze speelruimte. NIET AKKOORD TUSSEN BEIDE AKKOORD We beschikken over voldoende speelruimte rond ons lokaal. 14,3 9,0 76,7 Er is een terrein rond het lokaal dat geschikt is voor verschillende soorten spel. 15,6 8,3 76,1 Er is binnen redelijke wandelafstand een bos, park of weide om te spelen. 11,3 9,7 79,0 Er is voldoende vrije ruimte in de onmiddellijke omgeving van het lokaal om veilig en ongestoord te spelen. 10,7 11,1 78,3 Onze lokalen zijn veilig bereikbaar te voet of met de fiets. 7,0 15,4 77,6 Tabel 6: Tevredenheid over het speelterrein en de omgeving (in %)

20 20 Stadsgroepen hebben heel wat meer problemen op het vlak van speelterreinen. Zo heeft 38 % van de stadsgroepen te weinig speelruimte rond het lokaal en bijna de helft (47 %) van de stadsgroepen vindt hun speelterrein niet geschikt voor verschillende soorten spel. De stadsgroepen zijn ook minder tevreden over de omgeving: x 18,2 % heeft geen bos, park of weide binnen redelijke wandelafstand; x 45,5 % heeft onvoldoende ruimte om veilig en ongestoord te spelen; x bij 17,6 % van de stadsgroepen zijn de lokalen niet veilig te voet of met de fiets te bereiken. TIPS x In het kader van het concept brede school 6 werkt de overheid eraan om schoolinfrastructuur open te stellen voor onder andere het jeugdwerk. Probeer dan ook je plaatselijke school te overhalen om de speelplaats te mogen gebruiken. x Het Koninklijk Besluit van 28/3/2001 geeft de uitbater, de rechtstreekse aanbieder van het speelplein, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Vind je op een speelplein allesbehalve veilige speeltoestellen, dan kun je een klacht indienen bij de uitbater. Als die er niet op wil reageren, stap je best naar het Ministerie van Economische Zaken. Zij sturen dan hun speelterreinpolitie (neen, dit is geen grap). x Is er echt een tekort aan speelruimte in jouw gemeente? Kaart het probleem aan in de jeugdraad, of bij de opmaak van het volgende jeugdwerkbeleidsplan. WAAR VIND IK INFORMATIE? x Download: w De Steenworp op Die brochure van Locomotief geeft suggesties voor bouwmaterialen. Hierin staan een heleboel mogelijkheden opgesomd om je terrein af te werken of te omheinen, met voor- en nadelen. Je vindt er ook een aantal interessante tips in. w Het Spoor op Die brochure van Locomotief biedt een leidraad voor het onderdeel jeugdlokalen in het gemeentelijk jeugdruimteplan. De brochure geeft weer welke verschillende stappen er gezet moeten worden om tot een degelijk en effectief jeugdlokalenbeleid te komen. Ideaal om als jeugdraad mee naar het gemeentebestuur te stappen! w Jeugdlokalen en verkeersveiligheid op www. chiro.be/lokalen. Die brochure van Locomotief doet je nadenken over hoe je de leden op een veilige manier naar de Chirolokalen krijgt, of naar een nabijgelegen speelterrein. w Speel op veilig op de site van Recreabel (http:// Die brochure van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) legt duidelijk uit hoe je je speelterrein veilig kunt maken. x Surf naar: w klik door naar Beleid en praktijk en Jeugdruimte voor een overzicht van verschillende publicaties over jeugdruimte. w info over de veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen. Een ernstig tekort aan speelruimte. Er is zeer veel natuur in de omgeving, maar dat is niet toegankelijk voor ons, we worden er door iedereen weggejaagd. (...) Vinden we dan eens een wei waar we op mogen, dan moeten we volledig zelf instaan voor het onderhoud. (...) De gemeente is op de hoogte, maar geeft er geen aandacht aan. Ze luisteren wel, maar jeugd is voor hen onbelangrijk. Ze gooien hun geld naar buiten voor prestigeprojecten, maar voor jeugdverenigingen en kinderen doen ze niets. 6 Brede school is een idee waarbij partners uit verschillende sectoren (cultuur, jeugdwerk, sport, onderwijs, welzijn, enz.) de handen in elkaar slaan om tegemoet te komen aan de uiteenlopende wensen van kinderen en jongeren. De school wordt hierbij meer dan alleen een leerfabriek, maar even goed de plaats waar de Chiro mag spelen.

CHECKLIST BOUWPROJECT JEUGDLOKAAL

CHECKLIST BOUWPROJECT JEUGDLOKAAL Chirojeugd-Vlaanderen vzw CHECKLIST BOUWPROJECT JEUGDLOKAAL op basis van de ervaringen van Chiro Bornem Voor Na Foto s: Chiro Zele Inhoud 1. Locatie 2. Gebouwen 3. Zekerheid 4. Financiering 5. Organisatie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente:

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente: ADMINISTRATIEMAP CHIRO Stamnummer: Parochie/wijk: Adres: Gemeente: Een woordje uitleg Bij een Chirogroep runnen, komen er veel belangrijke administratieve taken kijken. Chirojeugd Vlaanderen wil jou daarbij

Nadere informatie

Lokalen. De voorbije jaren hebben we op een dubbel spoor gewerkt:

Lokalen. De voorbije jaren hebben we op een dubbel spoor gewerkt: Nieuwe lokalen komen erg dichtbij Beste Prietenul lezers, Waarschijnlijk kent u de huidige Chiro lokalen zeer goed en zal u het met ons eens zijn dat de chiro met het grote grasveld en de verharde speelzone

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED

INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED Inleiding De laatste tijd constateert de werkgroep projecten steeds vaker dat het bezit of gebruik van onroerend goed binnen onze kerk niet in iedere gemeente probleemloos

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

ADMIBUNDEL JE LOKAAL. Laatste herziening: 1 september 2015. Contactpersonen FOS4U: wim@fos.be

ADMIBUNDEL JE LOKAAL. Laatste herziening: 1 september 2015. Contactpersonen FOS4U: wim@fos.be ADMIBUNDEL JE LOKAAL Voel je je onzeker over de situatie van jouw lokaal? Grijpen de zorgen je naar de keel? Word je ziek van woorden als brandveiligheid, lekkend dak, elektriciteitskeuring, bouwsubsidies,

Nadere informatie

Informatiedossier. Bouwproject lokalen jongenschiro Heist-Centrum 2011

Informatiedossier. Bouwproject lokalen jongenschiro Heist-Centrum 2011 Informatiedossier Bouwproject lokalen jongenschiro Heist-Centrum 2011 Chiro Heist-Centrum: stamnummer MJ/0402 MM/0402 vzw Chiro Heist-Centrum: ondernemingsnummer 0810.005.923 Informatiedossier bouwproject

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze datum

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Inleiding Beste leid(st)er(s), Jouw groep heeft beslist om van naam en/of uniform te veranderen. Ondertussen hebben jullie al veel knopen doorgehakt en

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen.

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Artikel 1, doel 1 Binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, wordt aan Mechelse jeugdverenigingen een subsidie

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT

Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT 4 MAATREGELEN TEGEN INBRAAK EN VANDALISME In deze brochure vind je een overzicht van een aantal preventiemaatregelen

Nadere informatie

GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL

GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL Vroeger was onze speelplaats een privéparking voor de leerkrachten. Dat leidde tot heel wat overlast, sluikstorten en vandalisme. Een jaar

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Onze bodem beschermen is onze toekomst beschermen. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie,

Nadere informatie

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Koen (34) en Eva (31) zijn fervente wereldreizigers. Vier continenten bezoeken in tien maanden? Dat is voor het koppel een kleintje. Zo reisden ze deze zomer

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade Raf Verbruggen & Toon Luypaert De Ambrassade SESSIE GEDEELD RUIMTEGEBRUIK Wat is ruimte delen? Voorstellen project ruimte delen is ruimte creëren Typologie van gedeeld ruimtegebruik Goede voorbeelden in

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren.

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Persbericht Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Nieuwe website vraagt burgers, verenigingen en overheden naar suggesties voor een betere elektronische dienstverlening

Nadere informatie

maakt een droom waar... Renteloze lotenlening

maakt een droom waar... Renteloze lotenlening maakt een droom waar... Renteloze lotenlening Inhoud Wat vooraf ging... 4 Scouting Bornem... 5 Vzw Scouting Bornem... 6 De Stevige Linker...6-7 Huidige situatie... 8 Detail raming... 9 Renteloze lotenlening...

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks Vluchtelingen op bivak Tips & Tricks Bespreek het in je leidingsploeg Als je een dergelijk project aanpakt, is het belangrijk dat iedereen van je leidingsploeg weet waarom je ervoor kiest. Het is goed

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Stedenbouwkundige studie De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Inhoud Voorwoord Beste Mechelaar, Voorwoord Woonkwaliteit Abeelstraat Mahatma Gandhistraat Tuinwijk Mobiliteit Ontspanning Diensten De wijk en

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Fietsen staan het veiligst in de voorziene fietsenstallingen. Rondslingerende fietsen zijn kwetsbaarder voor diefstal, zorgen voor een slordig straatbeeld

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb Wijzerplus Voorwoord Ik kan er niets aan doen, zei de schorpioen, het is zoals ik ben. En halverwege het water gaf hij de kikker de doodsteek en samen stierven ze. Wanneer ik het woord DNA hoor, denk ik

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Nieuwe Lokalen Chiro Jowen

Nieuwe Lokalen Chiro Jowen Nieuwe Lokalen Chiro Jowen 1. Wat is het probleem? 2. Wat is er al gebeurd? 3. Hoe zien wij de toekomst 1. Wat is het probleem De huidige lokalen staan er sinds begin jaren 80 en zijn VERSLETEN: Deuren

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Infoavond nieuwe lokalen. Chirojongens Londerzeel BOUWT AAN DE TOEKOMST!

Infoavond nieuwe lokalen. Chirojongens Londerzeel BOUWT AAN DE TOEKOMST! Infoavond nieuwe lokalen Chirojongens Londerzeel BOUWT AAN DE TOEKOMST! Overzicht Wie zijn wij? Waarom verbouwen? Wat gaat er veranderen? Wanneer gaat dat gebeuren? Wie gaat dat betalen? Hoever staan we

Nadere informatie

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen!

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen! Studiek e uze Neem je tijd voor belangrijke stappen! Alles over studiekeuze Vlaamse infolijn - Onderwijs tel. 1700 (gratis nummer) Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be Departement Onderwijs www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Het grote WTC-spel! Het grote WTC-spel! Rood: je chiro Geel: je chiro en het gewest Groen: netwerk Blauw: lokalen

Het grote WTC-spel! Het grote WTC-spel! Rood: je chiro Geel: je chiro en het gewest Groen: netwerk Blauw: lokalen Het grote WTC-spel! Wat houdt jullie groep overeind? Wat doet jullie chirotoren soms instorten? Dit en andere zaken zijn de dingen die jouw gewest bezighoudt, en waar ze graag meer over te weten komen.

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge

Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge LT2 = Lokalen en Terreinen op Lange Termijn Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge VOOR Bij de 10 slechtste lokalen van Gent lokalenonderzoek

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Visie... 2 Bouwproject... 2 Scouts & Gidsen Vlaanderen Droombeeld... 2

Visie... 2 Bouwproject... 2 Scouts & Gidsen Vlaanderen Droombeeld... 2 BOUWPROGRAMMA De Pollekes VZW Berkenrodelei 42 b, 2660 Hoboken www.scoutinghoboken.be INHOUD Visie... 2 Bouwproject... 2 Scouts & Gidsen Vlaanderen... 2 Droombeeld... 2 Eisenprogramma... 3 Streefdoel...

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie