JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard ""

Transcriptie

1 JAARPLANNING Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard "

2 INLEIDING Voor het goed draaien en functioneren van een groep mensen is heel wat organisatie nodig. Hoe groter die groep of hoe meer die groep organiseert, hoe meer alles gepland moet worden en er afspraken nodig zijn om de planning te respecteren. Dat geldt voor alle plaatsen waar mensen verenigd zijn. En in de plaatselijke KSJ- KSA- VKSJ-groep is dat niet minder! Over hoe je goede besluiten neemt en hoe de medebegeleiding inspraak kan hebben, willen we het hier niet hebben. We willen het wel hebben over hoe je aan een degelijke planning begint en wat er allemaal in kan staan. En uiteindelijk is het toch jouw groep die beslist. 2

3 1 ALGEMENE TIPS 1.1 Beter te vroeg dan te laat De ervaren groepsbegeleider kan alles wel in haar hoofd zitten hebben, maar het is een stuk handiger voor het nageslacht als de planning op papier staat. En voor bepaalde zaken moet je gewoon vroeg genoeg zijn om ze aan te vragen of te bespreken. Denk maar aan verlichtings- en geluidsinstallaties, zalen voor feesten, of tenten Het is af en toe wel vreemd om al aan bepaalde voorbereidingen van een activiteit te denken terwijl de activiteit ervoor nog moet starten of net begonnen is. Daarbij kan een planning goed van pas komen! Wie echter pas aan iets begint als het vorige afgewerkt is, zal dikwijls voor verrassingen komen te staan. Bovendien kan de groepsbegeleiding of de verantwoordelijke voor die activiteit plots ziek worden of zich om nog een andere reden moeten terugtrekken. Op dat moment is het een stuk gemakkelijker voor iemand om over te nemen als de noodzakelijke informatie eenvoudig kan doorgegeven worden. Als de verantwoordelijke de planning respecteert, weet je zo wat in principe al klaar is (wat niet wil zeggen dat je het niet vlug eens moet checken). 1.2 Sturen en bijsturen Als groepsbegeleider of coördinator moet je ervoor zorgen dat de planning zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Dat alles gebeurt wat moet gebeuren. Een planning is ook nooit af: er kan steeds bijgestuurd of aangevuld worden. Een planning is ook meer dan een lijst die aan het begin van een werkjaar gemaakt wordt. Ze wordt regelmatig bovengehaald en besproken, aangepast en hermaakt. 1.3 Een weekend Een goede planning, vertrekkende vanuit een evaluatie, kan je onmogelijk op een begeleidingsvergadering maken naast een hele resem andere punten. Het kan handig zijn er een weekend van te maken. Zo kan je eens verder kijken dan volgende week of deze maand en langer stilstaan bij wat je leden nodig hebben, met wat je bezig bent en hoe. Dit kan tevens bijdragen aan de werksfeer in de begeleiding. Zo'n weekend slaagt alleen als iedereen weet waarom je het doet en er zin in heeft. Praat daarom vooraf met je begeleidingsploeg over wat zij van dit weekend verwachten. Betrek zoveel mogelijk leiding in de voorbereiding. Het is beter en ook leuker als je het gewicht van zo'n weekend niet in je eentje moet dragen. 3

4 1.4 Eerste punt: evaluatie Voor je echt aan het plannen gaat voor het nieuwe werkjaar, is het nodig dat je het voorbije werkjaar afsluit. Misschien moet je daarvoor puin ruimen: spanningen en wrevels van het voorbije jaar of van het kamp uitpraten. Zo vermijd je dat oude wrevels de nieuwe planning komen doorkruisen. Best kan je ook nagaan waar de sterke en zwakke punten lagen. Het kan interessant zijn voor je nieuwe planning. Laat iedereen gewoon vertellen wat ze vorig jaar goed of slecht vonden. Probeer de problemen helder en concreet geformuleerd te krijgen. Soms is daarmee de helft van het probleem al opgelost. 1.5 Tweede punt: planning Vooraleer een kalender in te vullen, moet je eerst beslissen wat je allemaal wil organiseren. Een mogelijkheid om aan je planning te beginnen, is de volgende: je neemt enkele grote vellen papier en schrijft bovenaan "ontspanningsactiviteiten", activiteiten ouders, "onderwerpen groepsraad", "financiële acties" enz. Daarnaast dien je natuurlijk ook na te gaan met welke activiteiten 'buiten je groep' je rekening dient te houden: gemeentelijke activiteiten, provinciale KSJ-KSA-VKSJ-activiteiten, vakantieperiodes, feestdagen enz. 1.6 Een tabel of een as Natuurlijk bestaat er geen kant-enklare planning op maat van elke groep. Groep A houdt immers zijn fuif honkvast in november, terwijl groep B zijn jaarlijks eetfestijn steeds het eerste weekend van maart plant. Toch zijn er een aantal activiteiten die min of meer in elke groep terugkomen. Deze geven we per maand in een overzicht. Je kan er uit 'plukken' wat je voor jouw groep nodig hebt en plaatsen op een tijdsas waarop de volledige planning komt. Deze tabel kan je onderverdelen in: Provinciale en nationale activiteiten Activiteiten van de parochie, de gemeente, de school, Activiteiten voor de ouders Leden -en begeleidingsweekends Kampvoorbereidingen Vakantie- en examenperiodes Administratieve 'deadlines' (bv. wanneer moet de uitnodiging voor het groepsfeest klaar zijn?) Eventueel ook een aparte kolom: financiën, materiaal, ledenwerving, afspraken, 4

5 1.7 Afspraken Het kan ook een hulp zijn bepaalde afspraken vast te leggen voor terugkerende activiteiten. Mogelijke afspraken: Leden worden minstens x dagen op voorhand verwittigd van een activiteit. Ouders worden minstens x dagen of weken op voorhand opgeroepen voor een activiteit. Affiches voor een fuif worden ten laatste x weken op voorhand opgehangen in de gemeente. Dit kan evenzeer voor de ledenwerking: Er kan maximum één weekend per maand geen activiteit zijn. Elke trimester heeft elke leeftijdsgroep een volledig dag activiteit. Elke leeftijdsgroep heeft één of twee keer per jaar een weekend. 5

6 2 PLANNEN, HET JAAR ROND 2.1 Augustus Evaluatie van het kamp Wacht niet te lang om het kamp te evalueren, want je bent vlug dingen vergeten. Het kan natuurlijk zijn dat je op kamp zelf al dagelijks (of om de twee dagen) evalueerde. Maar het is goed het geheel ook nog eens te bekijken. Wacht ook niet te lang met het versturen van bedankingskaartjes. Een kampplaats vastleggen Indien het over een tentenkamp gaat, is dit een goed moment om terreinen te zoeken: je ziet het terrein tijdens de kampperiode en dikwijls hoor je van de groep die er tijdens je zoektocht logeert, de voor- en nadelen. Voor een heem moet je echter (minstens) twee jaar op voorhand vastleggen. De keuze is immers beperkt en er is meer vraag dan aanbod. De begeleidingsploeg samenstellen en taken verdelen Naargelang het aantal stoppende begeleiders en nieuwe begeleiders, kan dit al dan niet van een leien dakje lopen. Ga er echter niet te licht over: een goede groep staat en valt met degelijke begeleiding. Er kan gezorgd worden voor een passend onthaal van nieuwe begeleiding (zie bundel Nieuw in begeleiding ). Heeft iedereen de sleutel van het lokaal? Weet iedereen hoe de elektriciteit en de verwarming aangezet moet worden? En niet onbelangrijk: als je groepsbegeleiding verandert, verwittig dan zo snel mogelijk je provinciaal secretariaat. Zoniet wordt alle informatie naar de vorige groepsbegeleiding gestuurd, wat al menig maal tot het verloren gaan van informatie heeft geleid. Administratie Zorg dat je administratie van het vorig werkjaar afgewerkt is en wijd ook een nieuw kasboek in. Bereid de ledenadministratie goed voor: is er iets veranderd? Hoe ga je het aanpakken? Bv.: vul je alles zelf in of laat je elke leeftijdsgroep zijn eigen ledenlijsten aanpassen? Ledenwerving Probeer niet te lang te wachten met het 'opstarten'. Als er twee maanden liggen tussen de laatste kampdag en de eerste vergadering, moet je veel meer moeite doen om al jullie leden terug aan de start te krijgen. De gewoonte is er immers uit. Voor leden die door omstandigheden het kamp misten ligt het nog anders. De meeste van die leden moet je echt 'terugwinnen'. Aanvulling 'winkel' Moeten er spelkledij of uniformen bijbesteld worden? Kent elke begeleider die gaat inschrijven de prijzen? Is er een regeling in de groep voor bestellingen? Hou er rekening mee dat de stock in het provinciaal secretariaat niet altijd groot kan zijn. Bestel dus tijdig! Materiaal en lokalen in orde brengen Het kamp is voorbij, het is nog goed weer en het nieuwe werkjaar is nog niet begonnen: een ideaal moment om met enkele mensen de handen uit de 6

7 mouwen te steken en het lokaal een grondige poetsbeurt te geven. Enkele kleine herstellingen, het materiaal controleren en aanvullen, Nu vind je nog gemakkelijk enkele kameraden die hier tijd voor willen maken. Hoe staat het met de EHBO? Is er een vaste plaats in het lokaal (waar de leden zelf niet bij kunnen)? Is alles na het kamp nagekeken en eventueel aangevuld? Lokalen controleren op brandveiligheid Hoe staat het met de brandblussers? Kachels en andere verwarmingstoestellen moeten gecontroleerd worden. Is er nog voldoende brandstof? Was er een stopcontact dat hersteld of vastgezet moest worden? Verzekeringen nakijken Nemen we de brandverzekering van KSJ-KSA-VKSJ? Nemen we bijkomende verzekeringen? Wat is 'gedekt' en wat niet (zie bundel Verzekeringen in KSJ- KSA-VKSJ)? Een jaarplanning opstellen Alle groepsgebonden activiteiten (begeleidingsvergaderingen, begeleidingsweekend, groepsfeest, stuntdag, eetfestijn, ouderavond, dia-avond, verschijningsdata groepsblad, ) kunnen eventueel gepland worden op een evaluatie- en planningsweekend. Maar ook de activiteiten van de provincie, nationaal, gebeurtenissen in de gemeente, de school, de parochie, enz. Slotactiviteit Organiseer je een slotactiviteit in de zomer om het vorige werkjaar af te sluiten, om afscheid te nemen van de leden die 'overgaan'? 2.2 September Ledenwerving(sactiviteiten) Leden werven zou een constante zorg moeten zijn voor elke groep. Hoe ga je dit organiseren? Van huis tot huis folders bedelen? Een actie in de scholen? Een actie tijdens de jaarmarkt? Kunnen we 'bekendmakingsmateriaal' bestellen of zelf aanmaken (promotiefolders, KSJ-KSA-VKSJ-affiches, )? In september komt het er vooral op aan dat kandidaat-leden weten wie jullie zijn, waar ze terecht kunnen voor meer informatie en wanneer de eerste activiteit plaats vindt. Verzekeringen Zijn er voldoende verzekeringspapieren in het lokaal? Heeft iemand die ook mee als we niet in de omgeving van het lokaal spelen (bv. op tocht)? Kan iedereen van de begeleiding ze invullen? Inschrijvingen en huisbezoeken Besteed daarbij ook aandacht aan spelkledij en uniform: hoe moet dit besteld worden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Ledenadministratie Begin september ontvangt de groepsbegeleiding de ledenlijsten en groepslijsten op basis van vorig werkjaar. De groepslijsten en het begeleidingskader moeten zo vlug mogelijk aangepast naar het provinciaal secretariaat gestuurd worden. Het lidgeld en het bedrag voor de verzekering worden gestort. 7

8 De startactiviteit, aantrekkelijk aangekondigd en goed voorbereid, kan de beste reclame zijn voor je groep. Elk werkjaar heeft KSJ-KSA-VKSJ een nieuw jaarthema. Elke groepsbegeleider ontvangt hierover heel wat materiaal dat zeker kan gebruikt worden voor de startdag. Deelnemen aan cursussen Naargelang de werkkring waartoe je behoort, is het gesprek over wie welke cursus volgt (binnen KSJ-KSA-VKSJ), nu al aan de orde. Poetsen Stel een poetsbeurtrol op en hang die duidelijk zichtbaar op. Je mag gerust eisen dat iedereen zich daaraan houdt, anders loopt het uit de hand en wil niemand zich er over ontfermen. Materiaal Het materiaal en het materiaalhok moeten in orde zijn. Er zal wel één en ander moeten bijgekocht worden. Een trucje om de kast of het rek langer net te houden: plak overal een sticker (etiket) met erop aangeduid welk materiaal op deze plank thuishoort. 2.3 Oktober Vormingsmoment Plan je een spel rond het nieuw jaarthema? Of denk met de begeleidingsploeg na over waar jullie het jaarthema kunnen gebruiken, welke inkleding jullie kunnen gebruiken enz. Planningsweekend Misschien was september veel te druk en is oktober een minder drukke maand voor een planningsweekend. Tenten aanvragen Vul de formulieren (correct) in en stuur ze zo vlug mogelijk door naar je secretariaat. Het aanbod is kleiner dan de vraag - er vlug bij zijn is dus belangrijk! Ledenweekend in herfstverlof Ligt de plaats vast? Is er een kookploeg? Wie doet de aankopen? Zijn de leden en de ouders verwittigd? Wie rijdt er? Ledenadministratie De ledenlijsten moeten voor 15 oktober op het provinciaal secretariaat zijn. Sint-Maartensfeest voorbereiden Dit vindt plaats in bepaalde streken in Vlaanderen. De lokalen in orde brengen (voor de winter) Moeten er lampen vervangen worden? Werken alle radiatoren behoorlijk? Is er nog voldoende brandstof? Zijn er ramen die niet goed sluiten? Vanaf november wordt de kans groot op nachtvorst. Is er bv. een afspraak wie het water 'aflaat' in de sanitaire blok? Tussentijdse evaluatie Je kan een eerste, korte evaluatie houden van de werking tot nu toe. Wordt iedereen van alle activiteiten op de hoogte gehouden? Loopt het verwittigingsysteem zoals het moet? Kan iedereen van de begeleiding het aan? Moet er ergens bijgeschaafd worden? Zijn er leden die nog niet kwamen opdagen? 8

9 2.4 November Medewerking aan initiatieven Er zijn een aantal sociale initiatieven in aantocht. Waaraan werk je mee? , Welzijnszorg, Vredeseilanden en/of Damiaanactie? Ouderavond Organiseren jullie een ouderavond of een ander groepsfeest? Wanneer? Wie trekt zich dit aan? Begeleidingsweekend Misschien kwam het er nog niet van om met de hele begeleidingsploeg op weekend te trekken. Dan is dit een ideaal moment. Je kan er evalueren, plannen, uitwerken en/of een beetje ontspannen. Activiteiten tijdens feestdagen Wanneer Kerstmis en Nieuwjaar in een weekend vallen, komt er natuurlijk niemand af op je activiteit. Ook 1 november is zo'n spelbreker. Tegen zulke momenten kunnen we niet op. Maar niet alle feestdagen zijn gebeurtenissen waarbij niemand komt opdagen. Hemelvaarten, Pinksteren, Wapenstilstand en Nationale Feestdag hoeven geen concurrentie te zijn. In principe kan je dan best activiteiten programmeren. Activiteiten tijdens (kleine) vakantie We zouden dit zeker aanraden: voor een aantal kinderen is deze periode soms niet vrij van verveling (een aantal leeftijdsgenootjes zien ze immers niet op school). Maar wat met reizen of andere vrijetijdsbestedingen? We moeten ook durven uitgaan van onze sterkte en de plaats die we verdienen, zelf innemen! Sinterklaasfeest voorbereiden Komt de Sint op bezoek in de groep, dan is een kleine voorbereiding toch wel nodig. Verdieping Het is misschien ook goed een verdiepend moment met de begeleiding te plannen. Je kunt het zelf opzetten of hulp vragen aan het provinciaal secretariaat. De meeste werkkringen hebben een vast aanbod om langs te komen 2.5 December Kerst- en nieuwjaarswensen Een eenvoudig maar mooi kaartje naar leden, ouders en organisaties waar je regelmatig contact mee hebt (gemeente, parochie), maakt indruk. Kookouders voor op kamp zoeken In deze periode plannen vele mensen hun zomerreis. Wacht dus niet te lang indien je een nieuwe ploeg moet samenstellen. Ledenweekend Heel wat groepen houden een ledenweekend in de kerstvakantie. Je kan je natuurlijk de vraag stellen of het wel zo een goed idee is om in de kerstvakantie een meerdaagse activiteit te organiseren, zeker als je leden hebt die dikwijls op reis gaan. Daarom: informeer leden en ouders lang vooraf wanneer jullie speciale activiteiten organiseren tijdens de schoolvakanties. Nodig ze uit om hiermee rekening te 9

10 houden. Breng ook door de jaren een zekere regelmaat in de invulling van deze periodes. Uiteindelijk komt er na verloop een zekere gewenning bij alle betrokkenen. Cursussen Een aantal provinciale werkkringen hebben een animatorcursus tijdens de kerstvakantie. Trimesteriële planning Sommige groepen maken een planning per trimester. Was jullie planning voor het tweede trimester al klaar? 2.6 Januari Datum kamp meedelen Indien de ouders nog niet op de hoogte zijn van de kampdatum, dan moet dat nu toch wel zeker gebeuren. Deel ook al de datum van de bezoekdag mee en eventueel de datum dat de bagage binnengebracht moet worden (als dat vroeger dan de vertrekdatum is). Evaluatie van de werking We zijn bijna halfweg: misschien een goed moment om te evalueren. Moeten we bijsturen? Was de planning af of zijn er zaken uitgesteld? Het groepsblad Vergeet het groepsblad niet In het slechtste geval kwam het groepsblad helemaal nog niet uit. Dan is januari toch wel de ideale maand om goede voornemens te maken Vredeseilanden Koos je enige tijd geleden voor de actie van Vredeseilanden, maak er dan nu ook werk van. Examenperiode Zie april. 2.7 Februari Groepsfeest Is alles in orde voor het geplande groepsfeest? Tijd voor een stand van zaken en bijsturingen. Hou er rekening mee dat februari een korte maand is en het groepsfeest nu met rasse schreden nadert! Inschrijvingen Joepie (onpare jaren) Geef genoeg informatie door aan begeleiding en sjo! Plan ook een aantal voorbereidende activiteiten (bv. enkele dagtochten). Carnavalfeest In de ene streek wordt carnaval al meer gevierd dan in de andere. Tijd om zich eens goed te amuseren, maar hou alle uitspattingen best binnen de perken 10

11 2.8 Maart Kampvoorbereiding Verkenning van de kampplaats Het is altijd meegenomen de kampplaats op voorhand met de volledige begeleidingsploeg te bezoeken. Je kan een korte wandeling in de omgeving maken, bossen verkennen, een aantal winkels opzoeken, afspraken maken met de eigenaar enz. Toelating bossen In sommige gevallen is het beter langs te gaan bij de boswachter om te weten te komen in welke bossen je wel/niet mag spelen. Stafkaarten bestel je best nu al via het nationaal secretariaat. Het kan immers enkele weken duren voor je de kaarten hebt. Begeleidingsweekend Soms is deze periode een beter moment om met de begeleiding op weekend te trekken. Je kan een evaluatie houden van de eerste helft van het werkjaar. Maar je kan ook al starten met de kampvoorbereidingen. 2.9 April Cursussen Een aantal provinciale werkkringen hebben een animatorcursus tijdens de paasvakantie. Kampvoorbereiding Kampthema Op zoek naar een origineel kampthema? Loop eens een bibliotheek binnen en kijk bij de jeugdboeken. Sommige verhalen geven voldoende inspiratie voor een thema. Kampvervoer Prijsoffertes bij busmaatschappijen - een vrachtwagen voor het materiaal - een bus voor de bezoekdag - Juiste vertrekdatum als de ouders nog niet op de hoogte zijn van de exacte data van het kamp, dan is het nu wel hoog tijd dat alsnog te doen. KSA- of VKSJ-groepen. Enkele alternatieven zijn: Ontsla studerende leiding van voorbereiding in zware periodes. Motiveer studenten om KSJ-KSA-VKSJ in te bouwen als ontspanning tijdens de blokperiode. Strik de oudste leeftijdsgroepen gerust eens op een vrijdag-of zaterdagavond. Spreek tijdig mensen aan als vervangers/helpers; plan goed in deze periode. De leden van de oudste leeftijdsgroep kunnen zelf al eens iets voorbereiden. Organiseer groepsactiviteiten met de beschikbare leiding. Reserveer een bepaalde soort activiteiten voor deze periode (zwemmen, toneel, film, workshop, ). Bied met de beschikbare begeleiding afwisselend iets aan voor jongste en oudste leeftijdsgroepen. Regeling voor examenperiode mei-juni Examens voor begeleiding zijn één van de grootste stoorzenders voor KSJ-, 11

12 2.10 Mei Kampvoorbereiding Kampprogramma Het opstellen van een algemeen schema. Zijn er bepaalde afspraken voor iedereen, bv. een gemeenschappelijke dag voor dagtocht? Is er een bezoekdag? Kampmateriaal Moeten er bepaalde aankopen gebeuren? Moet het materiaal gecontroleerd worden (bv. de gasbranders eens uitblazen met luchtdruk, )? Het kampgeld ophalen Hoe organiseer je dit? Wat is de prijs voor het kamp? Zijn er bepaalde kortingen? Wie verzamelt het geld? Opruimen Het is goed eens een grote opruimbeurt in en rond het lokaal te plannen. Misschien een goed werkje voor de 'werkenden' terwijl de studenten aan het blokken zijn? Organiseren van activiteiten in de vakantie Wanneer je kiest voor een zomerpauze, langer dan een maand, dan is het toch goed dat je hier eens bij stilstaat. Een pure evidentie is het namelijk niet, een gewoonte vaak wel. En waarom zou je geen activiteiten organiseren in de zomer? De zomer is immers een periode van veel vrije tijd, warm weer, lang licht, geen kopzorgen, Of je al dan niet activiteiten organiseert, denk eraan tijdig een aankondiging in het groepsblad te plaatsen Juni Voorbereiding van het kamp Kampgeld moet opgehaald worden (zie mei). Wordt er een kampkrant samengesteld (dikwijls een extra editie van het groepsblad)? Is al het materiaal in orde? Kamp voor de leden Hoe zit het met de leden hun toeleven naar het kamp? Wat is hun aandeel in de voorbereiding? Wat is hun inspraak? Inkopen voor het kamp Een goed voorbereide aankooplijst bespaart je veel tijd en frustraties. Veel materiaal (zoals gas, reservelampjes, zaklantaarns, sjortouw, ) kan je hier ook gemakkelijker vinden dan in een klein dorpje middenin de bossen. Bovendien heb je in je eigen gemeente wel connecties om eens iets te lenen of om goede (prijs)voorwaarden te krijgen Vakantie-activiteiten aankondigen Houden jullie een grootse, spetterende slotactiviteit om het werkjaar af te sluiten? Examenvergaderingen Wat je ook doet tijdens de examenperiode, spreek het goed af en zorg dat alle leden en ouders op de hoogte zijn van het wat en waarom (zie ook in april). Kampverzekering Kampverzekering voor kookouders of nieuwe leden moet worden doorgegeven aan het provinciaal secretariaat. 12

13 2.12 Juli-augustus Kamp Het jaarlijks kamp is zonder twijfel het hoogtepunt van onze werking. Daarvan dromen we al sinds de barre winter. We hebben het al drie keer in koeien van letters aangekondigd in ons groepsblad. En nu is het er!!! Kampopkuis Vooraleer al het materiaal opnieuw op te bergen, is het goed alles eens grondig te poetsen. Op kamp heb je soms de tijd en het materiaal niet om dit optimaal te doen. Je kan er de weken na het kamp een aangename opkuis van maken: terwijl iedereen eigen ervaringen en belevenissen vertelt, kan je heel wat werk verzetten (Eigen) tenten drogen en herstellen Groepen die eigen tenten hebben, zullen zeker weten dat het belangrijk is om tenten goed te laten drogen voor ze op te vouwen en een jaar op te bergen. Profiteer dus van het goede weer weer om dat nu te doen. Herstellingen stel je best ook niet uit tot vlak voor het kamp. Kampevaluatie en jaarevaluatie Wacht niet te lang met het evalueren van het kamp en de jaarwerking. Eenmaal terug september wordt het opnieuw druk met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar en de start van je werking. Samenstellen begeleiderskader volgend werkjaar Om tijdig te kunnen starten met de huisbezoeken, is het nodig op tijd een begeleiderskader op te stellen. Vooral als er nogal wat mensen de ploeg verlaten, is het belangrijk hier tijdig mee te starten. Adressen voor ledenwerving verzamelen Soms kan je via de school of de parochie aan adressen geraken van potentiële leden. 13

14 3 EXTRAATJE Een aantal zaken moet je voortdurend opvolgen: De provinciale initiatieven voor leden en/of begeleiding zijn een aangename aanvulling bij de gewone werking. Je leert er ook andere groepen kennen en misschien kom je wel tot uitwisseling van interessante adressen, thema's of activiteiten. In sommige gemeenten organiseert de jeugdraad ook allerlei activiteiten. Het is goed de jaarplanningen op elkaar af te stemmen. De zorg voor lokalen en materiaal moet er voortdurend zijn. Alsook aandacht voor hygiëne en veiligheid. In bepaalde werkkringen is er een sterke streek- of gewestwerking. Dit kan een verrijking zijn voor je groepswerking. Het kan nuttig zijn voor alle grote activiteiten een afpuntlijstje te maken: Ligt de zaal vast? Is het contract met de zaal in orde? Is de bestelling bij de brouwer geplaatst? Is SABAM aangegeven? (indien nodig) Zijn er uitnodigingen gemaakt? Zijn er affiches verspreid? Is er een programmaboekje? Wie is voor wat verantwoordelijk (speech, kas, bar, )? Is er voldoende wisselgeld? Wie zorgt voor de opkuis? 14

15 GERAADPLEEGDE BOEKEN Chirojeugd Vlaanderen (1999). Het groepsleidingsboek. Antwerpen. KSJ-KSA-VKSJ (1981). Vademecum. Brussel. KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen (1998). Klokwerk. Cursusbundel gevorderdencursus. Gent. VVKSM (1991). De koorddanser. Antwerpen. 15

16 Deze bundel werd geschreven door Leo Goeman. Eindredactie: Frederik Vercammen; zetwerk: Marleen Colebrants; cartoons: Peter-Jan Sioen; kopies : KSJ-KSA-VKSJ; drukwerk: drukkerij Vyncke. Deze bundel is een uitgave van KSJ-KSA-VKSJ, Nationaal secretariaat, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel (Tel: 02/ Versie februari

/ 16 / 16 WEGWIJZER WEGWIJZER WEGWIJZER

/ 16 / 16 WEGWIJZER WEGWIJZER WEGWIJZER Augustus - September Werking Leidingsgroep samenstellen en taken verdelen / 5 Jaarplanning opstellen / 4 Taken verdelen voor geplande evenementen (fuif, eetfestijn ) + contracten checken Planning en afspraken

Nadere informatie

/ 20 / 20 WEGWIJZER WEGWIJZER WEGWIJZER

/ 20 / 20 WEGWIJZER WEGWIJZER WEGWIJZER Augustus - September Werking Leidingsgroep samenstellen en taken verdelen / 5 Jaarplanning opstellen (Rekening houdend met jaarkalender en vormingsposter bij startzending) Is er nog leiding die een evaluatiemoment

Nadere informatie

Map over de bestuursleden. B. Een jaar lang KLJ. Wegwijs. Wegwijs Map 2 Een jaar lang KLJ - -

Map over de bestuursleden. B. Een jaar lang KLJ. Wegwijs. Wegwijs Map 2 Een jaar lang KLJ - - Map 2...over de bestuursleden B. Een jaar lang KLJ Wegwijs - - Auteur: Katrien Boeraeve KLJ - 2009 Werken met een jaarplanning Bij het begin van het werkjaar zit je vol goede voornemens om dingen te realiseren

Nadere informatie

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente:

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente: ADMINISTRATIEMAP CHIRO Stamnummer: Parochie/wijk: Adres: Gemeente: Een woordje uitleg Bij een Chirogroep runnen, komen er veel belangrijke administratieve taken kijken. Chirojeugd Vlaanderen wil jou daarbij

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

Brussel bruisende studentenstad

Brussel bruisende studentenstad Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw 2 RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 3 KAMP ZOEKEN 4 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Praktische tips Ieder kind een Sint werkjaar 2013-2014

Praktische tips Ieder kind een Sint werkjaar 2013-2014 1 Praktische tips Ieder kind een Sint werkjaar 2013-2014 Hier kan je enkele nuttige tips vinden bij het organiseren van de kwb-activiteit Ieder kind een Sint. Om de actie bij ouders, grootouders en/of

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 2 KAMP ZOEKEN 3 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 2 KAMP ZOEKEN 3 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Nuttige tips Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer. Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds.

Nuttige tips  Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer.  Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds. Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Ledenwervingsactie -12

Ledenwervingsactie -12 Ledenwervingsactie -12 Ben je het beu om in je een(d)tje te spelen? Deze ledenwervingsactie voor -12 is een actie waarbij promo via borden langs de weg en via leuke activiteiten op school gecombineerd

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 -

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 - Over de KLJ-leden Boven alles willen we uiteraard alle kinderen en jongeren die lid zijn van KLJ een onvergetelijke KLJ-tijd bezorgen. Dit is en blijft het hoofddoel van elke KLJ-afdeling. Hoe je dat kan

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, t Patotterke Beste ouders en leden, Hier is dan ons laatste patotterke van het jaar. Je kan hier weer alle info in terug vinden die je nodig hebt. Indien je nog vragen hebt over iets dan kan je ons zeker

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Map 4...het KLJ-aanbod. A. Ondersteuning door KLJ. Wegwijs. Wegwijs Map 4 Ondersteuning door KLJ - -

Map 4...het KLJ-aanbod. A. Ondersteuning door KLJ. Wegwijs. Wegwijs Map 4 Ondersteuning door KLJ - - Map 4...het KLJ-aanbod A. Ondersteuning door KLJ Wegwijs Auteur: Ief Verlaenen KLJ - 2012 KLJ is er voor jou! Als afdeling sta je er niet alleen voor. Je kan rekenen op heel wat ondersteuning vanuit KLJ.

Nadere informatie

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Inleiding Beste leid(st)er(s), Jouw groep heeft beslist om van naam en/of uniform te veranderen. Ondertussen hebben jullie al veel knopen doorgehakt en

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief:

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN Voor het werkjaar september 20 tot augustus 20 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS

Nadere informatie

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten ELIANE Ik wil vooral Nederlands leren voor de kinderen. Ik heb drie kinderen. Ik ben veel thuis met de kinderen. Ik zorg voor de kinderen. Ik wil

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen!

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen! Studiek e uze Neem je tijd voor belangrijke stappen! Alles over studiekeuze Vlaamse infolijn - Onderwijs tel. 1700 (gratis nummer) Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be Departement Onderwijs www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam

Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam Ok, het plan is daar: er moet weer een actieve Stam, Pivo of Loodsentak komen. Bij de meeste groepen is het vaak niet de eerste keer dat dit plan

Nadere informatie

HUISBROCHURE. Contactgegevens. Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg

HUISBROCHURE. Contactgegevens. Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg HUISBROCHURE Contactgegevens Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Verantwoordelijke VZW Bochizon Heremans Rikke Heibloemstraat 10 2220 Heist-op-den-Berg 0496/25 88 39

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220.

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220. VRAAG ANTWOORD Gewoon een nummer voor de administratie van de bevraging Heb je een taaltest moeten afleggen voor je mocht starten met studeren aan de universiteit die je gekozen hebt? Nee Hoe zag de academische

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel

Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel Marc Vanderlocht, VCLB Leuven 1. Situering Om een goede studie- en beroepskeuze te maken is het belangrijk dat leerlingen voldoende zicht hebben

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden?

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Erasmusbestemming: Zagreb Kroatië... Academiejaar: 2014. - 2015. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit is centraal

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING kennismaken met groepswerker en groepsleden afspraken maken in groep een eerste gevoel van rust, vertrouwen en veiligheid creëren kennismaken met het thema budgetteren aanzetten

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Inhoud... 1 Info voor website, Facebook en beelscherm... 2 Affiches en Flyers... 3 Materiaal... 4 Aanvragen en toelatingen... 4 Financieel... 4 Takenlijst en

Nadere informatie

ALGEMENE REGELING BETREFT OPLEIDINGEN:

ALGEMENE REGELING BETREFT OPLEIDINGEN: ISO-9001:2000 GECERTIFICEERD BEDRIJF Reg.No.013QS DNV Certification B.V., BELGIË ALGEMENE REGELING BETREFT OPLEIDINGEN: Iedereen, zowel U, uw klant en wij hebben er baat bij dat een monteur goed zijn werk

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist #iedereenflyer FLYER.BE Drukwerk voor iedereen! Evenementen doe je zo! Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Beste gymnast, beste ouders, Menig student is bezig met de examens, de meesten hebben zeker en vast de kerstsfeer reeds in huis en wellicht zijn er onder jullie die de wintervakantie

Nadere informatie

Chiromeisjes Retie O s Agnes

Chiromeisjes Retie O s Agnes In deze maand houden we onze werving. Dit wil zeggen dat we iedereen vanaf zes jaar uitnodigen om naar onze te komen. Breng gerust je vriendinnetjes mee. We organiseren in deze maand ook ons teerfeest.

Nadere informatie

Huisreglement JVS-Descartes

Huisreglement JVS-Descartes Huisreglement JVS-Descartes 1. Contactgegevens JVS-Descartes Planetariumweg 19 3600 Genk info@jvs-descartes.be www.jvs-descartes.be http://www.vvs.be/jongeren/jvs-descartes-genk www.facebook.com/jvs-descartes

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO!

CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO! CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO! INHOUDSOPGAVE STARTFASE VOORAF - IS HET EEN ONDERWERP VOOR CREATIVITEIT? - ANALYSEVRAGEN - BRIEFING MET PROBLEEMEIGENAAR DE CREATIEVE SESSIE - SPELREGELS

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Wall-e, jouw KLJ-assistent online!

Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Handleiding 1. Algemene voorwaarden Door gebruik te maken van Wall-e ga je als bestuurslid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug op de KLJ-website

Nadere informatie

Subsidies en. uitleendiensten Alle mogelijke steun voor jouw vereniging of activiteit

Subsidies en. uitleendiensten Alle mogelijke steun voor jouw vereniging of activiteit Subsidies en uitleendiensten Alle mogelijke steun voor jouw vereniging of activiteit Alles over subsidies en uitleendiensten Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd tel. 02 251 69 43 www.uldk.be Uitleendienst

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 18de jaargang 2014-2015

Nadere informatie

Als één blok samen. Laat 's morgens bij het binnenkomen de clip van de Phillibustas zien: http://www.youtube.com/watch?

Als één blok samen. Laat 's morgens bij het binnenkomen de clip van de Phillibustas zien: http://www.youtube.com/watch? Lesvoorbereiding Als één blok samen Diversiteit 3 e graad Beluister het lied Iedereen is anders van de Phillibustas: http://www.youtube.com/watch?v=13md0gd6sec Voorzie een speelgoedauto, huis, of ander

Nadere informatie

Inhoudstafel Luistermoment Centrum-West Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding...

Inhoudstafel Luistermoment Centrum-West Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... Inhoudstafel Luistermoment Centrum-West Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Voorbereiding... 2 Locatie... 2 Materiaal... 2 Veel voorkomende

Nadere informatie

Zelf aan de slag! Met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Voorbeelden Voor het jeugdwerk Handige tips Spelen kostprijs? vertrouwens figuur www.jeugdwerkvoorallen.be vragen@jeugdwerkvoorallen.be

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks Vluchtelingen op bivak Tips & Tricks Bespreek het in je leidingsploeg Als je een dergelijk project aanpakt, is het belangrijk dat iedereen van je leidingsploeg weet waarom je ervoor kiest. Het is goed

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Ons voorwoord. Dag lieve roodkapkes, Lieve mama s en papa s!

Ons voorwoord. Dag lieve roodkapkes, Lieve mama s en papa s! INFORMATIE KAPKE Ons voorwoord Dag lieve roodkapkes, Lieve mama s en papa s! Voor ons lijkt het of we nog maar net op kamp waren en hier zijn we al met ons informatie Kapke van het nieuwe werkjaar. Als

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens

Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: 2015. - 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?...de universiteit

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

Handleiding: Hoe inschrijven via het internet?

Handleiding: Hoe inschrijven via het internet? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe inschrijven via het internet?

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must.

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must. Clubreglement Algemeen Dansen doen we in groep en samen kunnen we er een toffe tijd van maken! Pesten is dus uitgesloten in onze club! Heb je toch problemen, kom dit dan zeker melden bij je leraar of bestuur!

Nadere informatie

Jeugdtheater Triangel

Jeugdtheater Triangel Jeugdtheater Triangel Infomapje - Inschrijvingsformulier Triangel - Brief over foto s - Gegevens over de verzekering - Medische fiche - Belangrijke data - Informatie/Inschrijvingsformulier theaterweekend

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

Terugblik animatorcursus april

Terugblik animatorcursus april Terugblik animatorcursus april Interview Kelly, KAJ Jonkershove Ik had het gevoel dat we iets hadden bereikt! Welk moment is je het meest bijgebleven? Waarom? In de eerste plaats denk ik onmiddellijk aan

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie