Schuldpreventiespel handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuldpreventiespel handleiding"

Transcriptie

1 Schuldpreventiespel handleiding Maart 2014 Julia den Hartogh Mijntje Zaat

2 Inhoud Inleiding Voorbereiding Enthousiasmeren Voorbeeld brochuretekst Beginnen Voorbeeld brief spelpartners benaderen Voorbeeld persbericht - aankondiging Uitvoering Samenvatting Voorbereidende les Lesopzet Lesbenodigdheden Voorbereidingsles checklist Speldag Lesopzet Lesbenodigdheden Speldag checklist Evaluatie Lesopzet Lesbenodigdheden Evaluatieles checklijst Materialen Online blog online dagboek spelpersonages Techniek Mijlpalen en spelpartners Soort berichten Fysieke post Bankafschriften en creditcard gegevens

3 5.2.2 Betalingsherinneringen Inkomsten / werk Huisvesting Overige fysieke post Handleiding spelpersonages voor de deelnemers Amba Dwaalster Kelly Steden Amanda De Lieve Majid Nabeel Sem Penner Kanskaarten Evaluatieformulieren Amba Dwaalster Kelly Steden Amanda De Lieve Majid Nabeel Sem Penner Veel gestelde vragen Wat kost het? Is dit spel alleen voor grote gemeenten interessant? Wat is de X-factor? Hoe krijg ik anderen overtuigd dat zij ook mee moeten doen? Hoe zet ik dit spel op binnen mijn eigen gemeente? Hoeveel tijd kost het de school? Hoeveel tijd kost het een spelpartner? Hoeveel tijd kost het om het spel te organiseren? Wie hebben dit spel bedacht? Welke media aandacht is er allemaal al geweest? Contact

4 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het gebruik van het schuldpreventiespel van de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Utrecht. Beide organisaties hebben dit spel belangeloos ontwikkeld ten behoeve van de maatschappij om schuldpreventie onder jongeren verder te versterken en een nieuwe methodiek aan het bestaande instrumentarium toe te voegen. U kunt als gemeente, school of andere organisatie dit spel gebruiken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel behouden zowel gemeente Rotterdam als de Hogeschool Utrecht zich hun eigendomsrechten voor. Dit om commercieel gebruik te verhinderen. In dit document wordt u stapsgewijs uitgelegd hoe het spel te gebruiken. De handleiding is specifiek geschreven voor beleids- of preventiemedewerkers van gemeenten of schuldhulpverleningsinstanties echter ook goed bruikbaar voor andere medewerkers binnen de gemeente of bij andere organisaties. Wij nodigen u allen uitdrukkelijk uit om met ons de mogelijkheden van het spel te vergroten. Wilt u eigen personages kunnen ontwikkelen opdat deze aansluiten op uw lokale omgeving of lokale problematiek of wilt u leren hoe u op de juiste manier het spel kan inzetten ter ondersteuning of ter vervanging van uw geldlessen dan raden we u aan om een kortdurende Train de Trainer opleiding te volgen bij de Hogeschool Utrecht. Hierin krijgt u alle tools aangereikt voor een effectief gebruik en verdere vormgeving of aanpassing van het spel. Indien u gebruik wil maken van het spel, maar voor de aanpassing op uw lokale context graag externe ondersteuning wilt, dan kunt u contact opnemen met de Hogeschool Utrecht (contactpersoon Julia den Hartogh, ). De handleiding hoort bij het de website van het schuldpreventiespel; Via deze algemene site kunt u de spelpersonages bereiken. Zij hebben ook allen een eigen site: Cynthia Bohemian: Amanda de Lieve: Amba Dwaalster: Kelly Steden: Majid Nabeel: Sem Penner: Aanvullend materiaal Ook hoort er bij het lespakket fysieke post per spelpersonage. U kunt deze post(voorbeelden) opvragen per via 4

5 1. Voorbereiding U wilt graag het spel gaan spelen in uw regio. U heeft het idee mogelijk opgenomen in uw (schuldpreventie)beleidsplan of scholingsplan. U heeft politieke of interne consensus voor het inzetten voor dit nieuwe product, u heeft intern capaciteit vrijgemaakt om het spel te promoten en uit te rollen in uw omgeving. En dan? Om u te helpen maken we in dit hoofdstuk zo concreet mogelijk op welke doelgroep, doelen, partners en lesmethoden dit product is gericht. Aan de hand hiervan benoemen we wenselijke uitgangssituaties, mogelijke aanpakken en uitvoeringen. Voordat u begint, overdenkt u of u het spel wilt (laten) aanpassen of niet. Het huidige spel is volledig toegeschreven naar de Rotterdamse situatie. Het staat u vrij om gelijkwaardige personages te ontwikkelen die toegespitst zijn op de context van uw eigen stad of regio. Ook kunt u de post zelf bewerken en aanpassen. Het is aanbevelenswaardig om het spel aan te passen, omdat het spel het beste werkt als het dicht bij de belevingswereld staat van de deelnemers. De herkenbaarheid is een essentieel onderdeel. Denk hierbij aan de interesses zoals favoriete sportclub, uitgaansgelegenheden, eten, winkels etc., maar ook aan waar het spelpersonage woont en werkt/studeert en wat voor problemen het spelpersonage heeft. Nieuwe personages ontwikkelen U kunt ook nieuwe personages ontwikkelen. Wel doen we dit graag in afstemming met u omdat het spel en de personages wetenschappelijk helemaal uitgedacht zijn. HOT TIP Volg de Train de Trainer cursus. Hier leer je o.a. over: Effectief leren binnen schuldpreventie in zijn algemeenheid Het toepassen van deze leervorm in het specifiek. Hoe je zelf nieuwe spelpersonages kan ontwikkelen. 1.1 Enthousiasmeren Dit product richt zich op jongeren in de leeftijd van jaar. We hebben deze doelgroep bewust gekozen, omdat dit een leeftijd is waarop jongeren voor essentiële financiële keuzes worden geplaatst. Voor het eerst wordt er een sterk beroep gedaan op hun financiële vaardigheden. Indien ze niet beschikken over deze vaardigheden kunnen ze al flinke uitglijders maken. Dit verklaart mede de snel groeiende schuldenproblematiek onder jongeren. Het doel van het spel is dan ook om jongeren te laten ervaren hoe complex financiële problemen zijn en te laten voelen wat voor een stress en druk dat met zich meebrengt. Door zelf te kunnen ervaren en oefenen met deze complexiteit herkennen de jongeren in een later moment beter de gevaren van financiële problemen en zijn ze beter in staat om effectief te handelen door de juiste wegen te vinden, een hulpvraag te formuleren en verkregen of gevonden informatie toe te passen. 5

6 1.1.1 Voorbeeld brochuretekst U heeft waarschijnlijk een goed beeld wat u al aanbiedt en voor welke doelgroep. De meeste gemeenten benaderen periodiek de scholen in de regio met het aanbod op het vlak van financiële educatie. Dat kan per of door middel van een brochure. Een voorbeeld van een brochure vindt u hier: In de brochure of in uw kunt u bijvoorbeeld het volgende stukje tekst plaatsen over het schuldpreventiespel. Het spel Het spel is voor jongeren van jaar binnen het MBO en sluit o.a. aan op de geldlessen van MoneyWise, Weet Wat Je Besteed en het Nibud. Het kan echter ook volledig losstaand worden gespeeld. Het spel omvat 3 dagdelen. Het is een interactief multimediaal spel. De jongeren gaan tijdens de lesdagen op het internet blogteksten/video s van de spelpersonages te lezen en chatten. Tijdens de tweede les (2 e dagdeel) is het belangrijk dat de jongeren ook contact (bijvoorbeeld telefonisch) kunnen opnemen met de spelpartners (organisaties van uw eigen sociale kaart). U als docent of onze preventiemedewerker kan het spel begeleiden. Hiervoor is een spelhandleiding ontwikkeld. Het spel is dusdanig uitgebreid en contextrijk dat het maken van een werkstuk of een reflectie rapport n.a.v. het spel goed mogelijk is. U kunt hiervoor studiepunten toekennen. Het spel is te verbinden aan diverse lesmodules binnen Loopbaan en Burgerschap. De lesinhoud Tijdens het eerste dagdeel wordt in groepjes door middel van 3 opdrachten geoefend met financiële basisvaardigheden als de situatie kunnen analyseren, ordenen, prioriteren en informatie ophalen en toepassen. In de volgende les barst het spel los. Wie houdt zijn hoofd koel en wie overziet het niet meer? Welke groep kan de problemen van hun spelpersonages het beste oplossen? Spelpartners (organisaties van uw sociale kaart) doen mee en mogen worden benaderd voor vragen of praktische hulp. Tijdens lesdag drie kijken de jongeren terug op hun bedachte oplossingen. U kunt hen de oplossingen aan elkaar laten presenteren en groepsgewijs bediscussiëren alsook jongeren in gesprek laten gaan met hun spelpersonages (bijvoorbeeld door inzet van studenten van een SJD opleiding, uzelf of de preventiemedewerkers). Aan de hand van de uitkomsten bepalen de jongeren in samenspraak met u wie de winnaar is. Benodigde tijd Het schuldpreventiespel bestaat uit 3 lessen van iedere een dagdeel. 1. Voorbereidende les; op school met docent/preventiemedewerker. 2. Speldag; op school met docent/preventiemedewerker. Tevens kunnen spelpartners (organisaties van de sociale kaart van de gemeente benaderd worden door leerlingen. 3. Evaluatieles; op school met docent/preventiemedewerker. 6

7 Het is aan te raden om tussen de lessen een aantal dagen te plannen. Tussen de voorbereidende les en de speldag maximaal 1 week tijd. Tussen de speldag en de evaluatieles kan maximaal 2 weken zitten. Dit interactieve en multimediale spel is ontwikkeld door Gemeente Rotterdam en de Hogeschool Utrecht en heeft in Rotterdam al positieve resultaten geboekt. Het spel is uniek door de combinatie van on- en offline spelelementen, maar ook door het wetenschappelijke onderzoek wat er achter zit. Mee doen? Neem dan contact op met.. spelcoördinator in gemeente (telefoon mail ) Voor meer informatie kijkt u op: 1.2 Beginnen Als er bekend is wie mee willen gaan doen met het spel en welke periode hun voorkeur heeft, kunt u spelpartners gericht benaderen. Mogelijkheden voor spelpartners zijn sociaal raadslieden, sociale dienst, jongeren informatie punt of loket, maatschappelijk werk, verslavingszorg alsook deurwaarders of een woningbouwvereniging. Wie weet heeft u het spel al aangekaart tijdens een van uw periodieke bezoeken of heeft u er via uw nieuwsbrief of lokale media aandacht voor gevraagd. Als dat zo is dan kunt hieraan refereren in uw schrijven of tijdens het telefonisch contact. Als duidelijk wie de samenwerkende partijen zijn, kan de spelcoördinator de rest van het projectteam informeren. Let u in deze fase ook het informeren of uitnodigen van de wethouder of de media? Misschien is het ook gebruikelijk om een melding op intranet of de website van de gemeente te plaatsen? Voorbeeld brief spelpartners benaderen Beste., Als gemeente willen we financieel onderwijs, om schulden onder jongeren te voorkomen, zoveel mogelijk stimuleren. Wij benaderen zodoende verschillende scholen met het verzoek om mee te doen aan een schuldpreventiespel. Dit spel laat jongeren (17 tot 21 jaar) ervaren hoe het is om met financiële problemen te leven. Groepen jongeren kruipen in de huid van andere (fictieve) jongeren die op financieel gebied niet de meest handige keuzes hebben gemaakt. Om deze beleving zo realistisch mogelijk te maken, vragen we van u hulp. De jongeren mogen tijdens het spel de hulp inroepen van verschillende organisaties binnen de stad. (regio.). Wij vragen u of u hieraan mee wil doen. U hoeft hiervoor alleen op de volgende speldagen bereikbaar te zijn: Op van uur tot uur, etc. Tijdens deze dagen worden er. groepen leerlingen samengesteld die de problemen van hun spelpersonage zo goed mogelijk moeten oplossen. Aan de leerlingen de opdracht om te achterhalen 7

8 wat er zoal mis gaat in het leven van hun jongere, te bepalen wat het meest dringende is en vervolgens op de drie meest dringende actiepunten informatie op te halen en toe te passen op hun casus/ personages. Voor een voorbeeld van deze personages, zie bijvoorbeeld Elke personage heeft ook een stapeltje post met o.a. bankafschriften, loonstrookjes en rekeningen of zelfs brieven van deurwaarders. De leerlingen kunnen op deze manier vrij concreet berekenen wat er mis gaat op financieel gebied. Echter door het verhaal van de personage op het internet hebben ze ook zicht op andere problemen in het leven van de jongere. Nadat ze hebben geconstateerd wat mis gaat en welke pijnpunten het belangrijkst zijn om mee te starten gaan ze informatie ophalen om zo tot oplossingen te komen. Ze mogen hiervoor het internet gebruiken maar ook spelpartners (organisaties van de sociale kaart van.) benaderen. Wij hopen dat u als belangrijke speler op onze sociale kaart hier ook aan wilt meewerken. Het is de bedoeling dat ze nadenken over wie ze het beste kunnen bellen. Als ze u benaderen en de situatie aan u voorleggen dan is het de bedoeling dat ze conform de normale dagelijkse gang van zaken antwoord krijgen. Dat betekent ook dat als ze u een vraag voorleggen die niet bij uw organisatie thuis hoort u dat ook mag mededelen. De studenten leren zo de sociale kaart van. beter kennen, een hulpvraag te formuleren en uit eerste hand informatie op te halen en toe te passen. Dit interactieve en multimediale spel is ontwikkeld door Gemeente Rotterdam en de Hogeschool Utrecht en heeft in Rotterdam al positieve resultaten geboekt. Het spel is uniek door de combinatie van on- en offline spelelementen, maar ook door het wetenschappelijke onderzoek wat er achter zit. Om het spel goed te kunnen laten verlopen is onze vraag wie de studenten mogen benaderen op. van.. tot.. uur en via welk medium (telefoon, mail, skype, twitter etc.). Let wel het kan zijn dat geen enkele groep besluit contact op te nemen ondanks onze stimulatie maar het kan ook zijn dat alle vijf de groepen voor hun personages vragen gaan stellen. Wilt u ons voor. laten weten of wij op deze data op uw medewerking mogen rekenen? Met vriendelijke groet,, Spelcoördinator schuldpreventiespel Voorbeeld persbericht - aankondiging In heeft ongeveer procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar schulden. Dat betekent dat jongeren in. betalingsproblemen hebben. Hun gemiddelde schuldbedrag is ongeveer. bij gemiddeld.. schuldeisers. Schuldpreventiespel In de strijd tegen deze schulden heeft de gemeente, samen met een aantal partners, een 8

9 schuldpreventiespel ingezet. Dit interactieve en multimediale spel is ontwikkeld door Gemeente Rotterdam en de Hogeschool Utrecht en heeft in Rotterdam al positieve resultaten geboekt. Op. vindt de eerste spelronde plaats van het spel in de gemeente.. Leerlingen van worden in groepen verdeeld en krijgen een spelpersonage toegewezen. Deze spelpersonages houden een blog (online dagboek) bij. Ieder spelpersonage heeft een eigen leefstijl, uitgavenpatroon en schuldenprobleem. Het spel is uniek door de combinatie van on- en offline spelelementen, maar ook door het wetenschappelijke onderzoek wat er achter zit.. Probleemanalyse Leerlingen zoeken naar informatie op internet en leggen contact met bijvoorbeeld het.,.., en... Met de verzamelde informatie adviseren ze hun spelpersonage hoe ze de (financiële) problemen kunnen aanpakken en in de toekomst te voorkomen. Het groepje dat de beste probleemanalyse maakt, de beste oplossingen bedenkt, goed informatie zoekt en toepast, wint. Leuk en doeltreffend Het spel is dusdanig uitgebreid en contextrijk dat de leerlingen van het na afloop van het spel en het inleveren van een reflectie rapport studiepunten voor Loopbaan en Burgerschap verdienen. 1.3 Uitvoering Zie voor de specifieke lesinhoud de volgende drie hoofdstukken. Om de dag tot een succes te maken zijn een aantal randvoorwaarden essentieel. Het is bijzonder fijn als de school de jongeren heeft voorgelicht over de planning van de dag, voor u een (computer)ruimte heeft gereserveerd die ruim genoeg is voor groepen om met elkaar achter verschillende computers te werken. Een flipover en een laptop/computer met beamer of digitaal schoolbord is nodig om de leerlingen van instructies en tips & tricks te voorzien. Op de speldag zelf dient er, naast computers met een internetverbinding, ook een mogelijkheid te zijn om te skypen of te bellen. Op de evaluatiedag moet er een ruimte zijn om te presenteren of gesprekken te voeren. Ook dan is het kunnen beschikken over een flipover, laptop/ computer en beamer handig. Zorg dat een ieder die meewerkt aan deze dagen goed geïnformeerd is over de data en locatie, achtergrond van de leerlingen en de samenstelling van de groepen. Maak voor de speldag een korte deelnemers handleiding (max. 2 A4-tjes) waarin staat hoe er contact gezocht kan worden met de spelpartners. Als er meerdere speldagen georganiseerd worden in uw gemeente; check iedere keer of dezelfde contactpersonen en gegevens gelden en of er eventueel andere, nieuwe, spelpartners aan de lijst zijn toegevoegd. Zoals in het begin is aangegeven; herkenbaarheid is belangrijk. Daarbij hoort ook dat de informatie actueel moet zijn. Gebruikt u het huidige materiaal; pas de data van de fysieke post en de blogpost (handmatig) aan, zodat deze data aansluit bij het lesmoment. 9

10 1.4 Samenvatting Hieronder vindt u een schema van de verschillende te ondernemen stappen. Rol Voorstel voor partij(en) Omschrijving taken/aandachtspunten Spelcoördinator Divers; gemeente, school, jongerenorganisatie. Beleg echter de rol wel duidelijk bij één, maximaal twee personen. Persoon die het spel uitrolt binnen een gemeente/school. Ontwikkelen/aanpassen spelpersonages. Zoeken van spelpartners. Aanspreekpunt voor alle partijen die aan dit spel mee doen. Coördineert ook de PR om het spel. Spelbegeleiding Combinatie tussen vaste docent van de klas en de spelcoördinator met eventueel extra ondersteuning. Geven de drie lessen. Beantwoorden van vragen van studenten. Spelpartners Dit kunnen diverse partijen zijn welke de sociale kaart van uw gemeente vertegenwoordigen. Voorbeelden: Jongerenloket Kredietbank Verslavingszorg Gerechtsdeurwaarder Zorg dat het aantal spelpartners beperkt blijft, zodat het nog overzichtelijk blijft. Zorg dat de spelpartners aansluiten bij de spelpersonages. Als er geen spelpersonage een verslavingsprobleem heeft is een spelpartner die verslavingszorg biedt niet een logische spelpartner. School Spel is ontwikkeld voor ROC leerlingen welke in de leeftijdsfase zitten van net zelfstandig gaan wonen. Leeftijd jaar. Lessen in curriculum plaatsen; loopbaan burgerschap? Kunnen de leerlingen door deelname aan het spel vrijstelling o.i.d. krijgen? 10

11 2. Voorbereidende les Behalve een kennismaking ligt de focus tijdens deze eerste les in eerste instantie op het herkennen en analyseren van financiële problemen. Het personage Cynthia Bohemian wordt geïntroduceerd aan de hand van haar blog. De leerlingen worden in groepen gedeeld (maximaal 5 groepen met minimaal 3 leerlingen en maximaal 5). Ze krijgen de opdracht om te achterhalen welke problemen er spelen. Dit hoeven niet alleen problemen op het levensgebied financiën te zijn, maar mogen ook op andere levensgebieden liggen. Op het blog staan verschillende berichten uit verschillende momenten van Cynthia s leven. De jongeren kunnen deze berichten lezen en de filmpjes bekijken. Ook is er post. De begeleiders lopen rond en observeren, zijn een luisterend oor en geven her en der een tip. Klassikaal wordt besproken welke problemen de jongeren zien en hoe volgens hen deze problemen met elkaar verband houden. Met de gehele klas bespreken we de opbrengsten. Vervolgens stellen ze een eigen top 3 samen. Ook deze tops 3 worden klassikaal doorgesproken. Na een pauze krijgen de groepen de opdracht om oplossingen te zoeken voor de top 3 De groepen gaan weer aan de slag om te kunnen analyseren, ordenen, prioriteren en informatie ophalen en toepassen. Focus ligt op: wat is het echte probleem? Wat is de oorzaak? En wat zijn de symptomen? Het spel wordt gestructureerd en gefaseerd aan de studenten getoond. Alle studenten gaan, in groepjes, met het zelfde spelpersonage aan de slag. De rol van de spelbegeleiding is naast uitleg geven over het spel en de opdrachten: observeren, reflecteren en stimuleren. 2.1 Lesopzet Het programma duurt een dagdeel. Hieronder een voorbeeld van de indeling uur Kennismaking: introductie docent (wie ben je, waar werk je, waarom ben je hier) en introductie van de leerlingen. Tip laat ze zich voorstellen aan de hand van een vraag. Wie heeft er wel eens een boete gehad of wat verwacht je van deze dag uur Introductie thema jongeren en schulden: schets kort de omvang van de problematiek en koppel dit het liefst vast aan een actualiteit. 09: uur Uitleg spel: korte uitleg in zijn algemeenheid opnemen (denk aan spel om te ervaren hoe het is om financiële problemen te hebben of schulden. Uit onderzoek blijkt dat als je financiële problemen hebt je in een soort tunnel komt en dat je dan niet meer goed nadenkt en niet meer de juiste beslissingen neemt. Bootsen we hier na zoals bij je rijbewijs of een sliptraining. Kan je nog alles overzien als de problemen met elkaar in verbinding staan. Welke problemen zijn er dan, wat moet je als eerste oppakken en hoe dan?) en planning. Vervolgens uitleg van deze dag; we gaan oefenen met.. Doen dit aan de hand van personage Cynthia Vragen? 11

12 uur Opdracht 1 Wat is het probleem? Wat is er allemaal aan de hand? In groepjes gaan de leerlingen hiermee aan de slag. Daarna plenaire bespreking over de bevindingen. Aandachtspunten die genoemd zullen worden zijn schulden, werk, ziek zijn, maandelijks tekort/ geen sluitende begroting, maar misschien ook het zelfbeeld van Cynthia en haar relatie met haar ouders. De thema s/ filmpjes en de stellingen op Cynthia s blog bieden ook genoeg ruimte voor discussie. Tip: stop bij de post van Cynthia ook een leeg budgetoverzicht met een krabbel/post-it van Cynthia Nog doen! uur Klassikale bespreking van wat hun is opgevallen en wat volgens hen problemen zijn. De problemen die ze kunnen signaleren staan hierboven. Licht deze problemen als docent/ spelbegeleider toe uur Korte pauze uur Opdracht 2 - Prioriteren Wat moet Cynthia als eerste oppakken? Ieder groepje maakt zijn/haar top 5 qua actiepunten. Ook dit wordt daarna plenair besproken. Elk groepje stelt zijn top 3 problemen samen. Geef kort uitleg over korte versus lange termijn. Een nieuwe goedkopere woning heb je niet snel geregeld, maar hoeveel geld je aan boodschappen uitgeeft heb je wel zelf in de hand. 11: uur Bespreking prioriteiten top 3. Waarom denken jullie dit? Hoe samengesteld? Wat is het ergst of met welk probleem moet je eerst mee starten? Doel; een onderscheid te leren maken tussen spoed en niet spoed en problemen waarmee alles begint (basis problemen) en problemen die voortvloeien uit deze basis problemen. Depressieve gevoelens kunnen bijvoorbeeld uit geldproblemen voortvloeien. Handigst is dat de geldzorgen minder worden; voelen mensen zich vaak ook weer beter. Stel klassikaal de definitieve top 3 samen. Mogelijke top 3 1) Schulden overzicht maken/regeling treffen 2) Meer inkomsten genereren recht op toeslagen? 3) Gezondheid Depressie? Angst? Isolement? uur Opdracht 3 - Oplossingen Ieder groepje zoekt voor de gezamenlijke top 3 actiepunten een oplossing. De 12

13 groepen krijgen tijd om informatie op te zoeken en toe te passen op Cynthia. De spelbegeleiding sluit aan bij de (onder)zoekende groepjes en ondersteunt hen door te luisteren, feedback en tips te geven. Gebruik hiervoor het internet. Tip: geef niet direct het antwoord, maar laat de jongeren eerst zelf zoeken. Laat hen eerst de vraag in Google intikken. Dit is hoe ze normaal gesproken ook met een vraagstuk om zouden gaan uur De groepen presenteren aan elkaar kort welke oplossing ze hebben gevonden. Afronding en korte uitleg over de volgende keer. 2.2 Lesbenodigdheden Per groep is er minimaal één computer (of tablet) met internetverbinding nodig, zodat het blog van Cynthia bekeken kan worden. Afhankelijk van de groep kan er gekozen voor worden om de plenaire onderdelen in een aparte ruimte te doen. Voor het plenaire gedeelte is het handig om een whitebord/flipover te gebruiken om de bevindingen op te schrijven. De spelbegeleiding kan de bevindingen opschrijven, maar er kan ook één voorzitter per groepje de bevindingen op het bord schrijven. HOT TIP Tijdens de voorbereidende les worden er geen spelpartners benaderd. Gebruik de input van de studenten. Wie zien zij als mogelijke spelpartners? Wellicht kun je deze organisaties ook bij het spel betrekken. 2.3 Voorbereidingsles checklist Onderdeel Check Voorbeeldpersonage Cynthia Sluit aan qua interesses en belevingswereld bij de deelnemers? Data aangepast zodat het blog en de fysieke post actueel is? Fysieke post uitgeprint? Per groep een setje. Overig Computers met internet Leslokaal Whiteboard/flipover en bijbehorende stiften 13

14 3. Speldag Tijdens de speldag gaan de leerlingen de vaardigheden (o.a. analyseren en prioriteren) van de voorbereidingsles toepassen op het spelpersonage die zij hebben gekozen/toegewezen hebben gekregen. Iedere groep heeft een eigen spelpersonage. Let op: het aantal spelpersonages wat ontwikkeld moet worden hangt dus af van het aantal groepjes. Behalve dat er niet afgekeken kan worden, omdat iedere groep een eigen spelpersonage heeft, voegt het tegelijkertijd een extra dimensie toe. Iedere groep werkt aan een unieke opdracht. De rol van de spelbegeleiding is, naast uitleg geven over het spel en de opdrachten, observeren, reflecteren en stimuleren. In vergelijking met de voorbereidende les zal de spelbegeleiding de leerlingen nu ook kunnen stimuleren contact op te nemen met een spelpartner (organisatie van de sociale kaart). Daadwerkelijke hulp inschakelen en de juiste hulpvraag stellen (aan de juiste partij) is hier een essentieel onderdeel. 3.1 Lesopzet Het programma duurt een dagdeel. Hieronder een voorbeeld van de indeling. Afhankelijk van de groep kunnen er tussentijdse terugkoppelingen worden ingepland of kunnen ze zelfstandig aan de slag tot aan de plenaire terugkoppeling aan het eind van de les uur Terugverwijzen naar de voorbereidende les; wat was makkelijk/moeilijk. Verdeling van de spelpersonages en het uitdelen van de fysieke post van de spelpersonages uur Leerlingen gaan aan de slag met hun spelpersonage en moeten aan het einde van de les de volgende vragen kunnen beantwoorden (op bord/flip over schrijven). 1. Wat is het probleem? 2. Waar ligt de prioriteit? Wat moet nu worden opgepakt? 3. Wat zijn de (mogelijke) oplossingen voor jullie personage? - Welke spelpartners zijn er benaderd, en waarom deze? Maak duidelijk dat er niet één oplossing is om het probleem op te lossen. In de voorbereidende les konden leerlingen ook al ervaren dat het complex is, maar ook dat er meerdere manieren voor een oplossing zijn. Als de leerlingen vragen hebben dan kunnen zij dit direct aan de spelbegeleiding vragen, maar als dit eigenlijk een vraag is voor het spelpersonage dan kan dit via het blog gesteld worden. De spelbegeleiding kan dan vervolgens hier op reageren als zijnde het spelpersonage. Het is handig om af te spreken dat alle vragen aan het spelpersonage op de over mij pagina worden gesteld uur Uitdelen kanskaart. Iedere groep mag een kanskaart trekken. Dit hoeft niet klassikaal te gebeuren. Per groep uitdelen. Af en toe mogen de groepjes een kanskaart trekken, want in het leven speelt 14

15 kans ook een rol. Wat er op de kanskaart staat en of dit voor het spelpersonage een grote impact heeft is een verrassing. De kaarten worden door de spelbegeleiding uitgedeeld en pas nadat de groepjes ingelezen zijn over hun spelpersonage. Wellicht dat op dit moment ook al de eerste spelpartners worden benaderd uur Groepen gaan door met analyse, prioritering, het formuleren van de hulpvraag en benaderen spelpartners uur Korte pauze uur Groepen gaan door met analyse, prioritering, het formuleren van de hulpvraag en benaderen spelpartners. 11: uur Uitdelen kanskaart. Iedere groep mag een kanskaart trekken. Dit hoeft niet klassikaal te gebeuren. Per groep uitdelen uur Per groepje een korte presentatie (max 5 minuten). Met welke problemen kampt hun spelpersonage? Wat is daarvan de oorzaak en wat zijn de symptomen? Met welke spelpartners is er contact opgenomen? Waarom? De rest van de klas krijgt na de presentatie de mogelijkheid om te reageren met vragen/opmerkingen uur Afronding en korte uitleg over de volgende keer (evaluatieles). 3.2 Lesbenodigdheden Behalve minimaal één computer of tablet met internetverbinding per groep is er een (mobiele) telefoon nodig, waarmee de leerlingen naar de spelpartners kunnen bellen. Leerlingen moeten niet met hun eigen nummer gaan bellen en op die manier kosten maken. Indien er met de spelpartners bijvoorbeeld via Skype contact gezocht kan worden dan moet dit uiteraard wel geïnstalleerd zijn op de computers. 3.3 Speldag checklist Onderdeel Check Spelpersonage Zijn er voldoende spelpersonages zodat iedere groep een andere heeft? Sluiten deze spelpersonages aan qua interesses en belevingswereld bij de leerlingen/deelnemers van het spel? Data aangepast zodat het blog en de fysieke post actueel is? Fysieke post uitgeprint? Eventueel aangevuld met extra materiaal. Sluiten problemen van de spelpersonages aan bij de eventuele hulp die een spelpartner zou kunnen bieden? 15

16 Spelpartner(s) Zit er overlap in het werkgebied bij de spelpersonages? Is dit wenselijk? Contactpersoon en contactgegevens op handleiding deelnemers aangepast? Zijn de verschillende manieren om contact op te nemen geregeld/ geïnstalleerd? Telefoon, Skype etc. Spelbegeleiding Per spelpersonage duidelijk in beeld hoe deze in elkaar zit en m.a.w. hoe de vragen beantwoord moeten worden? Inloggegevens van het spelpersonage en het blog zodat zij als het spelpersonage kunnen reageren op vragen? Zie over de chatfunctionaliteit ook Techniek. Eventueel een taakverdeling dat er een persoon achter de chatfunctionaliteit zit en de anderen rond lopen. Kanskaarten Nog aanvullen met andere mogelijkheden? Uitgeprint voor de spelbegeleiding om uit te delen in de loop van het spel? Overig Computers met internet Leslokaal Whiteboard/flipover en bijbehorende stiften 4. Evaluatie De groep gaat een gesprek aan met het spelpersonage. Dit kan afhankelijk van de opleiding een hulpverlenersgesprek zijn of een goed gesprek met een vriend/kennis over geld en het leven. Het spelpersonage wordt door iemand van de spelleiding gespeeld. De rest van de klas is jury en vult het evaluatieformulier in. Uiteindelijk beslist de klas welke groep de winnaar is. 4.1 Lesopzet Het programma duurt een dagdeel. Hieronder een voorbeeld van de indeling. In dit onderdeel komt naast reflectie en het stellen van de (juiste) hulpvraag ook het overbrengen van de boodschap en (financiële) advies aanbod uur Terugverwijzen naar de speldag; wat was makkelijk/moeilijk. Uitleg over de evaluatieles: Ieder groepje heeft max. 10 minuten voor het gesprek met spelpersonage. Wat is hen opgevallen? Wat is hun advies? Het spelpersonage reageert hier op. Gesprek mag gezamenlijk gevoerd worden, maar niet allemaal door elkaar heen praten. De klas beoordeelt de groep via het evaluatieformulier (zie hoofdstuk 5. Materialen). 16

17 uur Groep 1 De klas mag reageren op het gesprek nadat het is afgelopen (max. 10 minuten). Indien nodig mag de groep om een time out vragen en een tip vragen aan de spelleiding voor wat extra hulp om het gesprek op gang te brengen/vlot te trekken. Neem in de uitleg mee wat de aanleiding/setting is van het gesprek en welke relatie de groep met het spelpersonage heeft. Is het een hulpverlenersgesprek of is het spelpersonage een goede vriend/familielid/klasgenoot. 09: uur Groep uur Groep uur Korte pauze uur Groep 4 11: uur Groep uur Plenaire afsluiting Wat was er makkelijk/moeilijk? Zijn er dingen waar nu anders over wordt gedacht? Wie vindt de klas de winnaar van het spel? Waarom? HOT TIP Vergeet niet de basis te leggen voor het gesprek. Zit de groep hier als vriend/kennis of als hulpverlener of als medeklasgenoot van het spelpersonage. De aankleding van het gesprek tussen het spelpersonage en de groep kun je zo uitgebreid maken als je zelf wilt; eventueel zelfs met acteurs, rekwisieten etc. 4.2 Lesbenodigdheden Behalve een klaslokaal, de evaluatieformulieren (zie hoofdstuk 5 voor een voorbeeld) en eventueel een whiteboard/flipover voor de plenaire aantekeningen is er niks nodig. 4.3 Evaluatieles checklijst Onderdeel Check Spelbegeleiding Is er een verdeling wie welk spelpersonage gaat spelen? Per spelpersonage duidelijk in beeld hoe deze in elkaar zit en m.a.w. hoe de vragen beantwoord moeten worden? Idem aan de speldag. Evaluatieformulieren gemaakt en geprint. 17

18 HOT TIP Optioneel zouden er video-opnames gemaakt kunnen worden van de gesprekken, zodat de groepen ook via deze manier feedback krijgen. 5. Materialen Naast online materialen wordt er ook gebruik gemaakt van fysieke post van de spelpersonages, handleidingen en evaluatieformulieren. In dit hoofdstuk tref je voor 5 personages deze materialen aan. Deze kunnen uiteraard uitgebreid/aangevuld worden of waar nodig versimpeld. De materialen van de fysieke post geven een voorzet waaruit de post zou kunnen bestaan. HOT TIP Volg de Train de Trainer cursus. Hier leer je over het nieuwe leren, maar ook hoe je zelf nieuwe materialen ontwikkelt en aanpast. 5.1 Online blog online dagboek spelpersonages Techniek Ieder spelpersonage heeft zijn/haar eigen online Wordpress blog. De bericht categorieën zijn voor alle karakters gebaseerd op: Baan/school Relaties Hobby's - persoon gerelateerd Geld De categorieën krijgen een benaming zoals het karakter dit zou noemen. De categorie geld is bij Amba Bling, bij Majid Mijn eerste miljoen en bij Sem Money. Wordpress maakt het mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd aan het blog werken. Echter het is aan te raden dat de spelcoördinator een verdeling maakt. Er zijn op internet talloze Wordpress handleidingen te vinden. We gaan daarom niet dieper hierop in binnen deze handleiding. Dit komt wel verder aanbod in de Train de Trainer cursus. De chatfunctionaliteit met het spelpersonage wordt bewerkstelligd via een reactie op het blog door de groep. De spelbegeleiding kan namens het spelpersonage terug reageren. Het is voor het overzicht makkelijk om alle vragen/opmerkingen richting het spelpersonage op de pagina Over mij te laten plaatsen. Dit vergt dus wel enige computervaardigheid en snelle reactie van de spelbegeleiding. 18

19 5.1.2 Mijlpalen en spelpartners Per spelpersonage is een rode draad met mijlpalen uitgetekend. Dit is goed terug te zien in het blog. Het wel/niet behalen van een diploma, het sollicitatieproces, maar ook hoe het voelt om op jezelf te gaan wonen. Deze mijlpalen kunnen weer gekoppeld worden aan de spelpartners Soort berichten Er is maar een beperkte tijd beschikbaar tijdens de les. Zorg dat het blog daarom nog wel overzichtelijk blijft en geen lange lappen tekst of heel veel berichten. Korte teksten, schrijf- en tikfouten en straattaal dragen allemaal bij aan de authenticiteit van het spelpersonage. Wissel teksten af met foto s en video s zodat het beeldritme veranderd en het voor de leerlingen leuker wordt om zich in het blog te verdiepen. Kijk bijvoorbeeld naar de viral video s op YouTube. Wellicht dat daar een video tussen zit welke het spelpersonage wat meer kleur kan geven. 5.2 Fysieke post De fysieke post voorbeelden zijn bij Julia den Hartogh op te vragen Bankafschriften en creditcard gegevens Per spelpersonage zijn er minimaal 2 maanden bankafschriften nodig. Inkomsten- en uitgavepatroon wordt hierdoor enigszins zichtbaar. Wordt er veel cash opgenomen? Waar wordt het geld aan uitgegeven? De bankafschriften kun je vrij eenvoudig in Excel maken Betalingsherinneringen Een aantal spelpersonages hebben al een betalingsherinnering tussen de post zitten. Het (h)erkennen van de urgentie en in actie komen (contact opnemen met de spelpartner) is hier een belangrijk onderdeel. De gerechtsdeurwaardersbrieven werden voor de pilot aangeleverd door een gerechtsdeurwaarderskantoor en derhalve was dit op hun briefpapier en in een gesloten enveloppe met de boodschap dringend, meteen openmaken. 19

20 5.2.3 Inkomsten / werk Klopt de arbeidsovereenkomst? Hoeveel loon komt er binnen? Gegevens die ook gebruikt kunnen worden bij het checken van het eventuele recht op toeslagen. Indien spelpersonage geen inkomen heeft, kan de groep (legale) manieren vinden waardoor er wel geld binnenkomt? Recht op toeslagen? Hoe makkelijk is het om een uitkering aan te vragen? Heb je daar altijd recht op? Huisvesting Het hebben van een eigen woning en eventuele betalingsachterstanden zijn een heikelpunt bij sommige spelpersonages. Verwachtingen versus realiteit, maar ook hoe kan de situatie worden verbeterd? Mogen sommige eisen überhaupt wel? Overige fysieke post Er is nog meer post welke bijdraagt aan een beter beeld krijgen van het spelpersonage. Hierbij kunt u denken aan tickets, informatie aanvragen en (digitale) nieuwsbrieven en brochures. 5.3 Handleiding spelpersonages voor de deelnemers Per spelpersonage is er een aparte handleiding voor de deelnemers geschreven. Als de personages worden aangepast of er nieuwe personages bijkomen dient er een soortgelijke handleiding gemaakt te worden Amba Dwaalster Het spel Jullie gaan Amba helpen. Je vindt op allerlei verschillende plekken informatie. Amba houdt een blog (online dagboek) bij. Hierin kun je lezen wat zij doet. Reacties vrienden Vrienden van Amba hebben al op sommige berichten gereageerd. Je kunt de reacties lezen door op: te klikken. Het cijfer geeft het aantal reacties aan. 20

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Werknemersvaardigheden 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD QUIZ: KEN JE BEDRIJF!... 3 DE VAKANTIE- EN VERLOFQUIZ...

Nadere informatie