Technische Infrastructuur. Ecaris Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1 4. Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer"

Transcriptie

1 september 2013 Rijndam Nieuwsbrief 5 ICT-Programma Projecten zijn goed op stoom Het ICT-Programma brengt veel dynamiek met zich meer. Ook in deze vijfde nieuwsbrief kun je lezen dat er binnen diverse projecten veel wordt overlegd en gewikt en gewogen om tot de meest geschikte invulling voor Rijndam te komen. Ook wordt er gekeken naar hoe andere organisaties het doen en wat hun ervaringen zijn met bepaalde systemen en leveranciers. Allemaal goede ontwikkelingen die gaan bijdragen tot de gewenste informatievoorziening voor Rijndam. Na het lezen van deze nieuwsbrief ben je weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken van het ICT-Programma. Thema Projecten Projectleider Lunchbijeenkomsten Technische Infrastructuur 1. Optimaliseren infrastructuur René Putting 2. Verbindingen René Putting 3. Werkplekken René Putting De lunchbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden over het ICT-Programma zijn goed bevallen. Daarom worden er ook nog lunchbijeenkomsten georganiseerd op de volgende locaties: Roerdomplaan 9 september uur Sint Franciscus 16 september uur Gasthuis Gorinchem 14 oktober uur De tweede serie lunchbijeenkomsten voor alle locaties worden momenteel gepland voor de maanden december 2013 en januari Overzicht 25 projecten Hiernaast vind je een overzicht van alle 25 projecten die onderdeel uitmaken van het ICT-Programma In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op de projecten 17 en 21 en beschrijven we van de overige projecten in het kort de stand van zaken. Ecaris Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl Kantoorautomatisering 5. Upgrade en opleiden Liesbeth van Alphen de Veer 6. Papierloos werken Liesbeth van Alphen de Veer 7. Documentbeheersysteem Liesbeth van Alphen de Veer 8. Facilitair management systeem Liesbeth van Alphen de Veer Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer Implementatie R-EPD 10. Analyseren R-EPD Rajen Bhattoe 11. Inrichten R-EPD Rajen Bhattoe 12. Randvoorwaarden R-EPD Rajen Bhattoe 13. Uitrol en borging R-EPD Rajen Bhattoe Intranet en extranet 14. Website Rijndam Kelly Schultink 15. Intranet medewerkers Kelly Schultink 16. Extranet klanten Kelly Schultink Upgrade e-hr 17. Optimaliseren HRM-systeem Menno Westland 18. Borging HR-applicaties Jan den Biggelaar 19. Implementatie LMS Machteld Straatemeier Managementinformatie 20. Gewenste managementinformatie Gerrit Niestijl Beveiligingsbeleid 21. Digitaal beveiligingsbeleid René Putting Proeftuin e-health 22. TeleNu Peter van Bragt (opdrachtnemer) 23. Zorgportaal Rijnmond Peter van Bragt (opdrachtnemer) 24. Breath-controlled apps Peter van Bragt (opdrachtnemer) Aanvullend 25. Upgrade Exact Anke Keijmel

2 Hét optimale HR-systeem, hoe staat het er voor? In de afgelopen maanden heeft de projectgroep Optimaal HR-systeem niet stil gezeten. Zelfs op warme zomerdagen is de projectgroep bij elkaar gekomen om naar presentaties te luisteren van ICT-leveranciers en heeft zij ziekenhuizen bezocht om te kijken naar hun HR-systemen. Dit alles heeft veel waardevolle informatie opgeleverd om tot een optimale keuze te komen voor een in de praktijk getoetst HR-systeem. Wat is een HR-systeem? In een HR-systeem, ook wel personeels- en salarissysteem genoemd, worden alle benodigde gegevens van het personeel vastgelegd. Ook berekent dit systeem het salaris, stelt salarisstroken beschikbaar en stuurt informatie richting onder andere de Belastingdienst. Hiernaast kan in dit systeem ook de verzuim- en opleidingsadministratie worden gevoerd. Tegenwoordig ontwikkelen deze systemen zich steeds verder, ook voor onder andere gebruik op smartphones en tablets. Verder kunnen managers online hun personeelswijzigingen invoeren, medewerkers kunnen online declareren en via een paar handelingen staan sollicitanten die via de website hun gegevens hebben ingevoerd in het systeem. Het is dus een groot systeem dat de organisatie en de medewerkers ondersteunt om efficiënt te werken. Even voorstellen Weet jij wie de stuurgroep ICT adviseert over de keuze voor een nieuw HR systeem? Onder leiding van de programmamanager Robert van Schijndel en met input van de opdrachtnemer Barbara van Roon (manager HR) komt de projectgroep met een advies voor het meest geschikte HR-systeem voor Rijndam. In de projectgroep zitten Rina Drop, Maartje Verschragen, Anke Keijmel (administratie), Cobi Deelstra, Sietske Donker, Debbie Rijken (HR), Anja van den Berg (OR), Wilrie Panis, Alice Terberg (management), Liesbeth van Alphen de Veer (ICT) en Menno Westland als projectleider. Programma van eisen en shortlist De projectgroep is in het voorjaar gestart met een inventarisatie van de HR-systemen die op de markt zijn. Door middel van interviews binnen Rijndam is er een programma van eisen opgesteld. Hierin staan alle eisen en wensen van Rijndam vermeld. Tegelijkertijd hebben we bij 15 revalidatiecentra en ziekenhuizen telefonisch informatie ingewonnen over hun HR-systeem. Op basis van deze telefonische interviews en de eisen in het programma van eisen is de projectgroep tot een shortlist van interessante HR-systemen gekomen. De vier partijen op de shortlist zijn: AFAS, Visma, Unit4 en Raet. Een kijkje bij de buren en presentaties De vier systemen van de leveranciers draaien veelal naar tevredenheid van instellingen die ook onder de CAO ziekenhuizen vallen. Om meer informatie te verzamelen over de gewenste functionaliteiten van de systemen en de gebruiksvriendelijkheid hebben we een kijkje genomen bij een vijftal ziekenhuizen (Albert Schweitzer, Vlietland, St Jansdal, Elkerliek en Pantein). Ook hebben de vier leveranciers uitgebreide presentaties gegeven aan de projectgroep. Dit alles heeft ons een goed beeld gegeven van de vier HR-systemen. Offertetraject AFAS, Visma, Unit4 en Raet hebben begin augustus op basis van een offerteaanvraag een offerte aangeboden. Deze offertes zijn grondig bestudeerd door de projectgroep, evenals de controller en de inkoper. Op basis van het programma van eisen, de offertes, de presentaties en de ziekenhuisbezoeken zijn met behulp van een wegingsmatrix scores gegeven aan de vier leveranciers met hun HR-systemen. De projectgroep is op basis daarvan unaniem over haar advies aan de stuurgroep. Als de contractbesprekingen met deze partij goed verloopt en als de Stuurgroep ICT het besluit neemt om te gaan voor deze leverancier met bijbehorend HR-systeem, dan horen jullie hier vanzelfsprekend meer over.

3 (vervolg Optimale HR-systeem) Blik vooruit: zorgvuldige implementatie Na de besluitvorming wordt in samenspraak met de gekozen leverancier een implementatieplan opgesteld. Verschillende werkgroepen zullen worden ingesteld en de implementatie zal gefaseerd worden uitgerold. Zorgvuldigheid staat bij de implementatie bovenaan, maar daarnaast zijn alle projectleden van mening dat de gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers en management zo snel mogelijk verbeterd dient te worden. Hier gaan we dus hard mee aan de slag! Heb jij verder vragen of wil je meer informatie over het project? Neem dan gerust contact op via of Digitaal beveiligingsbeleid Een van de projecten in het ICT- Programma is de ontwikkeling van digitaal beveiligingsbeleid. Een thema waar Rijndam zich de laatste jaren nog niet veel mee heeft bezig gehouden maar wat wel steeds belangrijker gaat worden. Zeker in een tijdperk waarin steeds meer werkprocessen digitaal worden ondersteund, bijvoorbeeld met het EPD. Rijndam is, net als elke andere zorgorganisatie, in hoge mate afhankelijk van ongestoorde en betrouwbare bedrijfsprocessen. Dit geldt niet alleen voor de administratieve processen maar uitdrukkelijk ook voor het primaire zorgproces. Informatiebeveiliging is een belangrijk middel om de risico s op verstoring van de bedrijfsprocessen te voorkomen of te beperken en richt zich op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie. Een hele mond vol, maar het komt in grote lijnen neer op het organiseren van de veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Zowel op papier als geautomatiseerd zijn wij bij ons dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. De groei van digitale uitwisseling en verwerking van medische informatie met andere zorginstellingen, overheidsinstanties en patiënten brengt vooruitgang, maar ook risico s met zich mee. Rijndam en de informatievoorziening wordt blootgesteld aan een groot aantal bedreigingen, al dan niet opzettelijk van aard. Deze bedreigingen maken het noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen om de risico s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Het doel van dit project is om passend beveiligingsbeleid te ontwikkelen en te implementeren dat voldoet aan wet- en regelgeving. De overheid heeft op dit terrein al regels vastgelegd in de zogenaamde NEN7510 norm die geldt voor alle zorginstellingen. De onderwerpen waarover beleid gemaakt moet worden gaan niet alleen over bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden maar raakt een tal van terreinen, zoals onder andere het beheer van bedrijfsmiddelen, de fysieke beveiliging van werkruimtes, het beheer van communicatieprocessen, de toegangsbeveiliging, het onderhoud van informatiesystemen en nog veel meer. Rijndam zal dit project vooral pragmatisch aanpakken om te voorkomen dat we in de wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer zien. Dit betekent dat we vooral te rade zullen gaan bij andere zorginstellingen die het beveiligingsbeleid al voor een groot deel op orde hebben en waarvan we kunnen leren en overnemen. Het project zal worden opgepakt zodra de projecten gericht op de verbetering van de technische infrastructuur (projecten 1, 2 en 3) zijn afgerond. Toepassing van het gewenste beveiligingsbeleid zal zeker consequenties hebben voor de medewerkers van Rijndam. Er zullen wat vaker dan nu vastgestelde procedures en regels in acht moeten worden genomen. Tegen de tijd dat het zover is wordt iedereen hierover uiteraard tijdig en zorgvuldig geïnformeerd. Het tijdperk van wachtwoordgegevens op een sticker onder het toetsenbord, of nog erger met een post-it op het beeldscherm, zal met de invoering van het digitaal beveiligingsbeleid in elk geval tot het verleden gaan behoren.

4 Voortgang overige projecten Optimaliseren infrastructuur Mailboxen verhuisd Medio augustus zijn de mailboxen verhuisd naar de nieuwe serveromgeving. Deze migratie was nodig om een gefaseerde ingebruikname van het nieuwe netwerk mogelijk te maken. Na veel testen en programmeren tot in de late uren bleek het helaas niet mogelijk om alle stappen van de migratie volledig te automatiseren. Lokaal op de computer was er nog, per gebruiker, een kleine aanpassing nodig. Met behulp van een korte handleiding en de assistentie van de Helpdesk ICT is ook deze laatste stap uiteindelijk succesvol verlopen. Bedankt voor jullie begrip en medewerking hiervoor. WiFi De selectieprocedure voor de keuze van een installateur voor het WiFi netwerk is afgerond. De opdracht is verstrekt en de apparatuur is besteld. Vanaf week 37 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden. Op diverse Rijndamlocaties zullen WiFi metingen plaats gaan vinden. Deze activiteiten zullen plaatsvinden buiten de reguliere werktijden zodat de patiënten en medewerkers hiervan geen hinder ondervinden. Zodra de gegevens van de metingen bekend zijn zal er een planning worden gemaakt om het WiFi netwerk, per locatie, te implementeren. Ingebruikname nieuwe netwerk In de planning stond om in deze periode gefaseerd het nieuwe netwerk in gebruik te gaan nemen. Helaas zijn we nog niet zover. Een aantal softwarepakketten moet nog worden getest en de koppeling met het netwerk van Erasmus MC moet nog worden aangepast. Deze koppeling wordt gebruikt voor het elektronisch voorschrijf systeem Medicator. Met een netwerkspecialist van het Erasmus MC is de technische kant hiervan besproken. Het voorstel voor de wijziging van deze koppeling ligt nu ter goedkeuring bij het Erasmus MC. Het voordeel van de nieuwe koppeling is dat de artsen niet meer gebonden zullen zijn aan hun eigen computer om het programma Medicator te kunnen gebruiken. Zij kunnen in de nieuwe situatie op elk willekeurige computer binnen Rijndam (verbonden aan het netwerk) inloggen en bij de medicatiegegevens komen. Migratie Ecaris Er is een terugkomdag voor de planners georganiseerd op dinsdag 1 oktober. Majo Peters van de VIR is die dag aanwezig voor een herhalingscursus werken met het planbord van Ecaris en voor het beantwoorden van vragen. Dit project zal worden afgesloten met een evaluatie en een eindverslag, met als doel om de opgedane ervaring zo goed mogelijk te kunnen benutten bij volgende projecten. Het eindverslag zal in oktober beschikbaar zijn. Nu de contracten met zorgverzekeraars rond zijn, kan op zeer korte termijn begonnen worden met het factureren van de Spoor II DBC s. Technisch is alles daarvoor gereed. Door aanloopproblemen met de registratie van de Zorgvraagindex (ZVI) zijn nog niet alle Spoor II DBC s compleet. In de komende weken gaan we nog een inhaalslag uitvoeren om de ontbrekende gegevens in het systeem te krijgen. Uitgangspunt daarbij is zo weinig mogelijk administratieve last voor de medewerkers. In overleg met de medische staf wordt er daarnaast gewerkt aan een aanpassing van het ZVI-scherm in Ecaris om de registratie van de ZVI en de diagnosegegevens te vereenvoudigen. Upgrade kantoorautomatisering Kantoorautomatisering De invoering van Windows 7 en Office 2010 zal later plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit komt doordat de invoering van deze nieuwe software samenhangt met de uitrol van de nieuwe hardware. Dus zodra de gefaseerde uitrol van de nieuwe computers start, start ook de gefaseerde invoering en opleiding van Windows 7 en Office Opleiden De opleiding voor Windows 7 en Office 2010 zal voornamelijk embedded in de applicatie zitten. Dit houdt in dat de medewerker in de nieuwe office omgeving een knop heeft waarmee een speciale, goed uitgeruste leer- en helpfunctie geopend wordt. Daar kan het onderwerp opgezocht worden waar de medewerker een vraag over heeft of tegenaan loopt. Dit kan vervolgens gelijk in de praktijk gebruikt worden, of men kan eerst een oefening doen en daarna zelf aan de slag. Om deze manier van opleiden te introduceren zullen op de afdelingen en locaties die overgaan op de nieuwe software inloopsessies gehouden worden, waar medewerkers dit krijgen uitgelegd en tevens de grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige programma s worden toegelicht. Hiermee hopen we een opleiding aan te bieden die past bij de medewerkers van Rijndam.

5 Stimuleren papierloos werken De werkgroep papierloos werken is gestart met het inventariseren hoe er meer papierloos gewerkt kan worden binnen Rijndam en hoe we hierin ook een gedragsverandering bij medewerkers kunnen realiseren. De bevindingen van deze werkgroep zullen aangeboden worden aan de stuurgroep ICT. Facilitair management systeem Als laatste start binnenkort de werkgroep onderzoek en implementatie facilitair management informatiesysteem. Deze werkgroep gaat kijken of er met nieuw facilitair management informatiesysteem (FMIS) in Rijndam gewerkt kan gaan worden. Hierbij zal ook gekeken worden hoe we het melden van storingen en aanvragen van diensten efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Borging applicaties Dit project zal in september 2013 gaan starten met een uitgebreidere scope. De projectgroep is uitgebreid met de manager ICT en de assistent controller. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Revalidatie EPD De inrichting van de werkgroepen heeft wat meer tijd gevraagd dan vooraf was ingeschat. Mede omdat het van belang is om een goede afspiegeling van de organisatie te bereiken, met name als het gaat om de medewerkers die zich gaan buigen over de inrichting van het R-EPD. Maar inmiddels zijn de werkgroepen samengesteld met de volgende aandachtsvelden: 1) inrichting R-EPD, 2) werkprocessen, 3) randvoorwaarden en 4) techniek. De werkgroepleden worden binnenkort aan de organisatie voorgesteld. De voorzitters zijn inmiddels met hun werkgroepen van start gegaan. De leden van de werkgroep inrichting R-EPD hebben op 27 augustus jl. de R-EPD training gevolgd. Dit was voor de meesten de eerste kennismaking met het R-EPD. De beheerders van het R-EPD zijn op 29 augustus jl. getraind door de VIR in applicatiebeheer. Op 19 september a.s. staat een bijeenkomst op het programma waarvoor alle werkgroepleden zijn uitgenodigd. Dan wordt een demo van het R-EPD gepresenteerd door de VIR en is er gelegenheid voor onderlinge kennismaking. Intranet en extranet Extranet Extranet is een afgeschermde digitale omgeving waarbinnen daartoe geautoriseerde nen informatie kunnen vinden en/of persouitwisselen en gebruik kunnen maken van de beschikbare voor hen relevante functionaliteiten. Extranet is vaak beter bekend onder de naam klantenportaal. Voor Rijndam betekent dit een plek waar patiënten informatie kunnen vinden of functionaliteiten kunnen gebruiken die afgeschermd zijn. Om tot een extranet te komen is tijdens de laatste Stuurgroep ICT het projectplan vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunt van dit projectplan is dat we starten met een ouderportaal voor de kinderrevalidatie. Dit betekent dat ouders en behandelaren 1 op 1 informatie uit kunnen wisselen, maar ook op groeps- en locatieniveau. De komende periode zullen er gesprekken plaatsvinden met medewerkers, ouders van patiënten en instanties die reeds met een dergelijk portal werken om tot een programma van eisen te komen. Wil je het hele projectplan lezen, kijk dan op intranet. Intranet Het intranet is een afgeschermde digitale werkomgeving voor werknemers van Rijndam en andere daartoe geautoriseerde. Primaire uitgangspunten van het intranet zijn: medewerkers verbinden, informatie ontsluiten, functionaliteiten beschikbaar stellen en samenwerken. Kijkend naar bovenstaande definitie voldoet het huidige intranet niet aan de wensen. Rijndam heeft er daarom voor gekozen een nieuw intranet te ontwikkelen. Het projectplan is in concept klaar en zal op korte termijn voorgelegd worden aan de Stuurgroep ICT. Ook hier zal door middel van interviews met medewerkers het programma van eisen opgesteld worden. Wanneer je nu al ideeën of opmerkingen hebt over het intranet, deze dan naar Keuze LMS Ondanks de periode is er goed vakantieverschillendleerma- doorgewerkt door de projectgroep LMS. We zijn nu in de fase waarbij op detailniveau nagementsystemen (LMS) met elkaar vergeleken worden. We hebben hiertoe een drietal leveranciers uitgenodigd om een demonstratie van hun leermanagementsystemen te verzorgen. Daarnaast nemen we contact op met gebruikers bij andere organisaties om erachter te komen hoe de systemen in de praktijk werken en hoe tevreden zij zijn over de service van de leverancier. Alle voor- en nadelen van de verschillende systemen worden op een rij gezet en vormen input voor het uiteindelijke keuzeproces. Eind september verwacht de projectgroep een advies te kunnen schrijven dat aan de Stuurgroep ICT wordt voorgelegd. Borging HR-applicaties Het project borging van de HR-applica- ties Square en Raet-online HR selfservice en verzuimmanager is in juli 2013 conform het projectplan succesvol afgerond. Vanaf oktober 2013 gaat de naam Raetonline wijzigen in Youforce.

6 De reden voor deze naamsverandering is het feit dat Raet tegenwoordig ook internationaal opereert. Voor medewerkers en management verandert eigenlijk alleen de (domein)naam en is er in de lay-out van de verschillende programmaonderdelen gebruik gemaakt van andere kleuren. De functionaliteit, de knoppen en de werkwijze blijven precies hetzelfde. Op dit moment worden de gebruikershandleidingen voor medewerkers en management van Raetonline omgezet naar Youforce zodat deze bij de overgang voor jullie beschikbaar zijn op intranet. Uiteindelijk zullen deze de gebruikershandleidingen van Raetonline gaan vervangen. De definitieve datum van de overgang van Raetonline naar Youforce zal met een nieuwsflits bekend worden gemaakt binnen de organisatie. Documenten op Intranet Alle documenten die in het kader van het ICT-programma worden gemaakt en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Stuurgroep Bouw, verschijnen na vaststelling ook op intranet. Daar kun je vrijwel alles over het ICT-Programma terugvinden. Kijk er gerust eens rond. Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. Meer weten? Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wil je meer weten over het ICT-Programma bij Rijndam? Stuur dan een naar Via dit adres kun je ook zaken melden die je wilt meegeven aan de projectleiders. Je ontvangt iedere maand deze nieuwsbrief. Houd ook het intranet in de gaten voor meer informatie over het ICT-Programma. Upgrade Exact De upgrade van Exact is met name een belangrijk project voor de financiële administratie. Exact is het boekhoudprogramma waarmee Rijndam werkt. Dit programma is toe aan een update, die in het najaar van 2013 zal worden uitgevoerd. Momenteel wordt het projectplan geschreven. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. E-health FaceTalk FaceTalk is een toepassing die met behulp van een beeldscherm communicatie mogelijk maakt tussen fessionals onderling en tussen profes- zorgprosionals en patiënten. Het uitproberen van FaceTalk is wat vertraagd door met name technische problemen, maar binnenkort gaan de eerste experimenten van start bij de poliklinische dwarslaesie behandeling. Zo zal een ergotherapeut een thuisbezoek bij een patiënt afleggen ondersteund door FaceTalk op de Ipad. Ook zal de komende periode het eerste consult op afstand door een revalidatiearts gaan plaatsvinden via FaceTalk. Nog een ander experiment zal worden uitgevoerd door het afasieteam. Nadere berichtgeving hierover volgt. Telerevalidatie Telerevalidatie is een modulair opgebouwde toepassing gericht op het op afstand ondersteunen van patiënten bij fysieke reconditionering en functioneren. Colofon Rijndam revalidatiecentrum Westersingel LJ Rotterdam Telefoon E I Tekst en redactie Robert van Schijndel, Projectleiders Dit wordt momenteel uitgeprobeerd door twee fysiotherapeuten bij hun behandeling van patiënten met chronische pijn. Er zijn in dit stadium nog geen conclusies te trekken over de geschiktheid van het systeem voor deze groep. Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond is een beveiligde website waar verschillende E-health diensten worden aangeboden voor zorgvragers en zorgverleners uit de regio. Een presentatie van Loes Swaan over chronische pijn via zorginfotv (onderdeel van zorgportaal) slaat aan. Er zijn veel kijkers en ook zorginstellingen en patiëntverenigingen tonen belangstelling. Ook het afasieteam wil van zorginfotv gebruik gaan maken. Zorgportaal Rijnmond heeft nog twee andere projecten in ontwikkeling. Het is in dit stadium echter nog onduidelijk of deze projecten interessant of haalbaar zijn voor Rijndam. Breath-controlled apps Dit betreft de ontwikkeling van nieuwe apps op de ipad die door kinderen kunnen worden bestuurd via hun ademhaling (blazen, zuigen, e.d.). De spelletjes zijn ontworpen om het revalidatieproces van de kinderen te ondersteunen. Dit project ligt prima op koers. Er zijn twee apps ontwikkeld. De logopedisten en fysiotherapeuten van RVE 4-18 hebben de eerste app gepresenteerd gekregen en gaan hem uitproberen bij de doelgroep. Feedback wordt meegenomen in het ontwerp van komende app(s). Een uitprobeersessie (onder leiding van Ruud van der Wel) is te zien via onderstaande link: Coördinatie en eindredactie Robert van Schijndel Fotografie Shutterstock Vormgeving John Dupuis

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet.

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet. juli 2013 Nieuwsbrief 4 Rijndam ICT-Programma ICT-Programma gaat ook tijdens de vakantie door! Zoals we van een goed project mogen verwachten, loopt ook het ICT-Programma van Rijndam tijdens de vakantiemaanden

Nadere informatie

Technische. Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet.

Technische. Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet. november 2014 Nieuwsbrief 10 Rijndam ICT-Programma Revalidatie EPD in gebruik genomen! Na een voorbereiding van meer dan een jaar wordt vanaf oktober 2014 binnen Rijndam door twee teams gewerkt met het

Nadere informatie

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet.

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet. oktober 2013 Nieuwsbrief 6 Rijndam ICT-Programma Goed bezig! Elke maand komt het ICT-Programma een flinke stap verder. Enkele projecten zijn inmiddels afgerond, andere projecten naderen hun oplevering,

Nadere informatie

Technische. Ecaris 3.1 4. Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer

Technische. Ecaris 3.1 4. Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer november 2013 Rijndam Nieuwsbrief 7 ICT-Programma Uitrol van start! Een belangrijk moment is aangebroken. Na maanden van voorbereidingen onder de motorkap is vanaf 8 november de gefaseerde uitrol van de

Nadere informatie

Kantoorautomatisering 5. Upgrade en opleiden Liesbeth van Alphen de Veer. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer

Kantoorautomatisering 5. Upgrade en opleiden Liesbeth van Alphen de Veer. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer juni 2015 Rijndam Nieuwsbrief 11 ICT-Programma Een volgende fase Het ICT-Programma dat de afgelopen jaren is uitgevoerd binnen Rijndam gaat over naar een andere fase. Van de inmiddels 28 projecten zijn

Nadere informatie

Overzicht 25 projecten. Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet

Overzicht 25 projecten. Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet december 2013 Rijndam Nieuwsbrief 8 ICT-Programma Uitrol blijkt een pittige opdracht De afgelopen weken zijn er meer dan 500 nieuwe pc s uitgerold binnen Rijndam. Hiermee is ook het nieuwe netwerk en de

Nadere informatie

BREATH CONTROLLED APPS

BREATH CONTROLLED APPS Sjabloon Projectvoorstel Zorgproject PROJECTVOORSTEL BREATH CONTROLLED APPS Het ontwikkelen en implementeren van 1 of meerdere Apps ter ondersteuning van het revalidatieproces van de revalidanten (kinderen)

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

CRM lust of last? 25 november 2010. Ron Beek (marketing) en John Pletzers (Sales) 1

CRM lust of last? 25 november 2010. Ron Beek (marketing) en John Pletzers (Sales) 1 CRM lust of last? 25 november 2010 Ron Beek (marketing) en John Pletzers (Sales) 1 Programma Aanleiding Vooronderzoek en implementatie Evaluatie Toekomst Ron Beek (marketing) en John Pletzers (Sales) 2

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening administratieve processen en systemen Applicatie: Eindrapport (29 maart 2007) Auteur: Henk Buurma (FED/BIV) De applicatie De Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek ICT 2014. 10 november 2014

Klanttevredenheidsonderzoek ICT 2014. 10 november 2014 Klanttevredenheidsonderzoek ICT 2014 10 november 2014 Eindcijfer 93 geldige respondenten (waarvan 15 van de afdeling ICT, 108 zijn gestart) Eindoordeel 7,0 (zonder medewerkers ICT) Oordeel van afdeling

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: Meting april 2016 Vernieuwde website Eindrapport 2015 Aan het woord: Anouk Roberts en Martijn Tijburg van Flycatcher Meting april 2016 Op dinsdag 12 april

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

De rol van een elektronisch zorgdossier

De rol van een elektronisch zorgdossier De rol van een elektronisch zorgdossier Cock Ouwens Projectmanager EPD Erasmus MC Historie EPD-ontwikkeling Erasmus MC Ziekenhuis informatie systeem isoft (> 30 jaar oud!!!) Sinds 1998 grafische kijkdoos

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Versie 6 januari 2015 Houtskoolschets 2015 Project elektronisch dossier (versie 6 januari 2015) 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Harrie Kemna 16 september 2016 Inhoud I. Resultaten enquête Hoe ver zijn de ziekenhuizen met de invoering van

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst 29 november 2016 Inhoud keynote 1. Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers:

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers: ABC4U software levert en implementeert geavanceerde softwarepakketten waarbij zij gespecialiseerd is in oplossingen voor de Bouwnijverheid en in het bijzonder voor gespecialiseerde Aannemers (Metsel- Voeg-

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Patiëntportaal Mijn Rijnstate

Patiëntportaal Mijn Rijnstate Patiëntportaal Mijn Rijnstate Katja de Rooy, manager Bureau Zorginnovatie/projectleider patiëntportaal 2 Aanleiding Ambitie Rijnstate: ontzorgen van de patiënt door zorg zo optimaal mogelijk te organiseren

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Optimaliseren/digitaliseren administratieve processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Doelstelling presentatie Inzicht in de

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1.

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1. 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3 What s Next... 2 4 Revisies... 2 5 Hoofdplan... 3 5.1 Serverpark opwaarderen naar Windows Server 2012 R2 64 bit... 4 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes... 4 5.1.2 Servers

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie