ComeON! project Handboek voor begeleiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ComeON! project Handboek voor begeleiders"

Transcriptie

1 ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein LLP IT-GRUNDTVIG-GMP

2 Index Voorwoord...Errore. Il segnalibro non è definito. Inleiding...Errore. Il segnalibro non è definito. Het ComeON! traject...errore. Il segnalibro non è definito. Methodiek... 5 Het handboek voor begeleiders: hoe te gebruiken...errore. Il segnalibro non è definito. Unit 0: Introductie van het ComeOn! project Unit 1: Persoonlijke, lokale en globale uitdagingen van de 21e eeuw Unit 2: Naar een Leven Lang Leren Unit 3: Sociale vernieuwing en vrijwilligers in de 21e eeuw Unit 4: Sociaal Innovatieve Projecten ter verbetering van lokale Gemeenschappen. Errore. Il segnalibro non è definito. Unit 5: Met het project de gemeenschap in Annex I: Methodologische toelichting...errore. Il segnalibro non è definito. Annex II: Tabel van achtergrond materialen per Unit Annex III: Units evaluatie formulier

3 Voorwoord Dit handboek is bedoeld voor de begeleiders van het ComeON! project en geeft alle noodzakelijke informatie om het traject succesvol te doorlopen. De methodiek, de verschillende onderdelen en activiteiten zijn hierin beschreven Het is een experimenteel project, en dit traject is een pilot. Begeleiders staan dan ook vrij om zelf activiteiten te verzinnen en een eigen manier van werken door te voeren aangepast naar de groep. Ook het aangegeven tijdsschema is slechts indicatief, en mag naar eigen inzicht worden aangepast. Als begeleider is het van belang de verschillende deelnemers in de groep te leren kennen. Hun kwaliteiten en leerdoelen, en wat zij van elkaar kunnen leren in de breedste zin van het woord. De begeleiders die het project coördineren moeten zich bewust zijn van dit belangrijke intergenerationele aspect om hun rol zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. De kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen ComeON! zijn belangrijke lessen om het traject en andere toekomstige vergelijkbare initiatieven te verbeteren en handvaten te geven. 3

4 Inleiding De wereld van vandaag biedt ongekende uitdagingen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Snelle vooruitgang in wetenschap en technologie hebben een grote invloed op de manier van werken, organiseren, financieren, leren, en, in het algemeen, het leven. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en een diepe economische crisis. Om sociale verandering te bevorderen, moeten we de behoeften van gemeenschappen leren kennen en een bijdrage leveren om hen te ondersteunen. We moeten nieuwe manieren vinden om elke persoon ongeacht leeftijd het gevoel te geven dat hij of zij onderdeel is van, en een actieve rol kan spelen in de samenleving. Het ComeON! project bouwt voort op de mogelijkheden van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk om actief burgerschap van zowel ouderen en jongeren te bevorderen. Om innovatieve antwoorden op de uitdagingen te geven en een verschil te maken op alle niveau binnen de gemeenschap is de solidariteit tussen generaties een belangrijk aspect van het ComeON! project Het project streeft ernaar om nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en sociale groei te creëren voor jonge en oudere vrijwilligers en hen te ondersteunen met het opzetten van intergenerationele initiatieven gericht op ontwikkelen van nieuwe oplossingen die de gemeenschap nodig heeft. 4 ComeON! ontwikkelt samen met een lokale begeleider een pilot en verfijnen de vernieuwende intergenerationele training. De cursus biedt spannende mogelijkheden voor jong en oud, door over interactieve face-to-face ('fysieke') methoden en geavanceerde virtuele platforms leren. De deelnemers zullen bovendien leren over de manier waarop het fysieke en het virtuele aspect kunnen worden samengevoegd om sociaal innovatieve projecten op wijkniveau tot stand te brengen. Deelname aan ComeON! zal het potentieel van zowel oudere als jonge buurtbewoners laten zien om samen actief bij te dragen aan actuele uitdagingen.

5 Het ComeON! traject De ComeON! cursus is ontwikkeld om door jongeren, senioren buurtbewoners en een belgeleider vrijwilliger te worden uitgevoerd. Het doel van de ComeON! cursus is om docenten te voorzien van een specifieke methodologie gebaseerd op intergenerationeel leren en sociale innovatie door middel van een "phyrtual 'didactische aanpak die fysieke en virtuele activiteiten combineert (zie Methodologie hieronder). Het virtuele aspect maakt gebruik van een innovatieve en interactief forum om kennis en ervaringen te delen, zodat iedereen kan participeren in de processen van sociale innovatie en leert in het belang van hun gemeenschap. De cursus duurt 30 uur en bestaat uit 2 delen met 6 eenheden. Elke eenheid bestaat uit een of meer sessies van twee uur en wordt georganiseerd zowel met online als offline materialen, leeractiviteiten, specifieke evaluaties, zoals beschreven staat in de "phyrtual" methodologie. Het eerste deel Ideevorming bestaat uit activiteiten gericht op kennismaking, discussie, reflectie en werken in teamverband. Dit eerste deel is van groot belang voor het project gezien intergenerationeel leren een belangrijk aspect is van ComeON! Het tweede deel Implementatie is gewijd aan de realisatie van de praktische activiteiten en sociaal innovatie samenwerkingsprojecten. De belangrijkste doelstelling is om de lokale gemeenschap projecten te laten ervaringen die niet alleen fysiek kunnen worden ontwikkeld, maar ook virtueel door de "phyrtual" elektronisch platform te verbeteren. De samenwerking tussen jonge en oude deelnemers zorgt voor een toegevoegde waarde in de kwaliteit van de projecten, doordat verschillende aspecten, behoeften en invalshoeken van dezelfde problemen worden belicht. 5 Methodiek ComeOn! volgt niet de traditionele methode of benadering van leren, waar een leraar voor de klas staat en de groep studenten passief luistert. De cursus vraagt een actieve betrokkenheid van de deelnemers, alle leden van het team creëren en implementeren projecten om hun buurt te verbeteren. Dit heeft betrekking op een aantal nieuwe concepten die kort worden beschreven in onderstaande vakken. Deze concepten worden verder uitgelegd in bijlage I - Methodologische nota, te vinden aan het eind van deze handleiding.

6 Je leven lang leren in de praktijk We zijn gewend om te denken dat onderwijs op scholen en universiteiten plaatsvindt, waar leerkrachten kennis uit boeken in een klas overbrengt. De ComeON! cursus biedt een veel rijkere educatieve ervaring in de navolging van de nieuwste trends in het onderwijs. Deze trends richten zich op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit en communicatie en erkent dat deze geleerd zijn in een verscheidenheid van plaatsen, bijvoorbeeld door te werken in projecten in de gemeenschap (niet alleen in scholen). Je leven lang leren in de praktijk bestaat uit drie soorten inhoud en drie vormen van leren: (1) Inhoud: (a) gestandaardiseerde kennis (al genoemd), (b) het levensvaardigheden of competenties (bijvoorbeeld het oplossen van problemen, creativiteit, innovatie) en (c) positieve fundamentele waarden (maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, solidariteit). (2) Leren: (a) een leven lang leren, (b) leven-breed leren (leren in alle aspecten van het leven, en (c) het leven-diep leren (leren die leidt tot een transformatie waarop hij/zij de wereld ziet). Sociale Innovatie In het ComeOn! project staat sociale innovatie voor het creëren en implementeren van een project; een proces of ervaring voor het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap. Het kan een nieuwe een dienst of product zijn, een nieuw gebruik van een bestaand initiatief, of een verbetering ten opzichte van iets dat niet goed werkt of beter zou kunnen werken. 6 Intergenerationeel leren en solidariteit tussen de generaties Het ComeOn! project is vrij uniek omdat het de nadruk legt op de educatieve waarde van de solidariteit tussen de generaties. Mensen leren voortdurend van elkaar en dit zou ook het geval moeten zijn tussen de verschillende generaties. Sterker nog, we weten dat de solidariteit tussen de generaties en het intergenerationeel leren gebeurt in gezinnen en op scholen, maar over het geheel ontbreekt een systematische en wijdverspreide aanpak van dit soort intergenerationele relatie. In tegenstelling, in het kader van leven lang leren in de praktijk en sociale innovatie; intergenerationele solidariteit en leren zijn van grote waarde, vanwege de innovatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen die het verschil maken in het welzijn van de buurt. Vrijwilligerswerk in de 21 e eeuw en Phyrtual Vrijwilligerswerk wordt erkend als een belangrijke activiteit voor de verrijking van de ontwikkeling van een persoon in de zin van levenslang leren in de praktijk. ComeOn! bestaat uit vrijwilligersactiviteiten van jongeren, begeleiders en senioren. We spreken van vrijwilligerswerk in de 21e eeuw, echter, omdat het meeste vrijwilligerswerk nu toe is

7 uitgevoerd zonder een systematische en expliciete pedagogische aanpak. In die zin is het systematisch nastreven van levenslang leren in de praktijk, zoals hierboven beschreven, een nieuw type vrijwilligerswerk. Phyrtual De opkomst het internet heeft gezorgd voor een nieuwe van de manier waarop we leren, werken en leven. Deze wereld wordt vaak aangeduid als de virtuele wereld om hem te onderscheiden van de fysieke wereld van, bijvoorbeeld, de buurt, het klaslokaal. Vandaag de dag is het van belang deze twee werelden te gebruiken en de mogelijkheden te combineren. Dit is de reden voor het woord "phyrtual". "Phyrtual" is het resultaat van het Engelse "physical" (fysiek/in de praktijk) + "virtual" (virtueel/online). Het is een nieuwe levenscompetentie voor vrijwilligerswerk in de 21e eeuw. Dit is de verzameling van de fundamentele concepten van het ComeON! project. De rest van deze handleiding beschrijft de inhoud en activiteiten van het ComeOn! traject. Het handboek voor begeleiders: hoe te gebruiken U hebt als de begeleider, een belangrijke rol als bemiddelaar van het ComeOn! project. Dit handboek is er om u te ondersteunen in deze rol. Alle activiteiten worden in detail beschreven, in de volgende onderwerpen: 7 - Leerdoelen - Totale tijd - Didactische aanpak - Capaciteiten - Materialen - Activiteiten en tijdsbesteding - Beoordeling Online en offline materialen zijn beschikbaar. Echter, uw kennis en ervaring met de groep is essentieel voor het project, haar leerdoelen en prestaties. Om deze reden vragen wij u tijdens het traject na te denken over uw ervaringen en suggesties te doen of wijzigingen aan te brengen om het project te verbeteren. Structuur van het traject De cursus is opgebouwd uit 6 onderdelen die zijn samengesteld uit een totaal van 15 sessies. Deze worden door de begeleider georganiseerd voor een groep vrijwillige jongeren en senioren (zie bijlage II voor een tabel met de achtergrond informatie verstrekt per product).

8 De cursus bestaat uit twee overkoepelende delen: Eerste deel: Project Ideevorming (Unit 0-4): 9 sessies van ieder 2 uur (18 uur in totaal) Tweede deel: Project Implementatie (Unit 5): 6 sessies van 2 uur elk (12 uur in totaal) Eerste deel Project Ideevorming Unit 0 Introductie van het ComeOn! project (2 uur) Activiteit 1: Overzicht van het trajact Activiteit 2: Teambuilding stap 1: maken van de intergenartionele teams Unit 1 Persoonlijke, lokale en globale uitdagingen van de 21e eeuw (2 uur) Activiteit 1: Samenwerken aan de uitdagingen volgens de jongeren en ouderen van vandaag Activiteit 2: Vergelijken met voorgaande ervaringen door de oudere generatie Activiteit 3: Discussieren over huidige uitdagingen Unit 2 Een Leven Lang Leren (2 uur) Activiteit 1: Teambuilding stap 2: spelvorm (tower-building) Activiteit 2: Teamwork gericht op de rollen die jongeren en ouderen kunnen spelen om de uitdagingen van vandaag de dag aan te gaan Activiteit 3: Creëren van voorlichting voor verantwoordelijke burgers (groepsdiscussie en reflectie) 8 Unit 3 Sociale vernieuwing en vrijwilligers in de 21e eeuw (2 uur) Activiteit 1: Teambuilding stap 3: spelvorm (creative story) Activiteit 2: Sociale vernieuwing en vrijwilligerswerk in de 21e eeuw: intergenerationele reacties op de uitdagingen van vandaag de dag (groepsdiscussie en reflectie) Unit 4 Sociaal Innovatieve Projecten ter verbetering van lokale Gemeenschappen (10 uur) Sessie 1: Teambuilding stap 4 spelvorm. Identificeren van problemen in de buurt Activiteit 1.1: Messenger game Activiteit 1.2: Identificeren van buurtproblemen Sessie 2: Ontwikkelen van oplossingen die leiden tot het projectplan Activiteit 2.1: Discussie over het oplossen van problemen Activiteit 2.2: Groepsreflectie op problemen in de buurt Activiteit 2.3: Samenwerken aan de analyse van de oorzaak Activiteit 2.4: Presentaties Sessie 3: Leren om gebruik te maken van het online project Phyrtual.org Activiteit 3.1: Inzicht krijgen in de functies van het platform Activiteit 3.2: Maken van teams op basis van de projecten

9 Sessie 4: Het projectplan uitwerken in phyrtual.org Activiteit 4.1: Ontwikken en overbrengen van het project Activiteit 4.2: Presentatie van het project Sessie 5: Het projectplan definieren Activitieit 5.1: plan van aanpak Activiteti 5.2: Groepsreflectie op toekomstige projecten gebaseerd op implementatie Tweede deel Project Implementatie Unit 5 Unit 5: Met het project de gemeenschap in (12 uur) Sessie 1: Voorbereiden van het team om de buurt in te gaan Sessie 2 : Testen van de haalbaarheid van het project met buurtbewoners Sessie 3: Analyseren van de feedback en verwerken in het plan Sessie 4: Het plan uitvoeren Sessie 5: Het project en het traject evalueren Sessie 5: Presentatie van de resultaten De volgende paragrafen bevatten een gedetailleerde beschrijving van deel. 9

10 Init 0: Introductie van het ComeON! project Unit 0 Introductie van het ComeON! project Leerdoelen (a) Om de deelnemers te informeren over het achterliggend idee van ComeON! (b) Om de betrokkenheid bij het project uit te leggen (c) Om een kijk op het team te krijgen Tijdsduur 2 uur Aanpak Intergenerationele groepswerk in de vorm van teambuilding in spelvorm en groepsdiscussie. Kennis en vaardigheden Samenwerken, analytisch en kritisch denken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, intergenerationele communicatie en begrip. 10 Materialen Begeleiders kunnen dit handboek gebruiken om de cursus te beschrijven en de activiteiten uit te voeren. Registratielijst om de aanwezigheid van de deelnemers vast te leggen. Achtergrondmateriaal: Powerpoint slides over ComeOn! project en teambuilding; met concepten, foto's, video's, cartoons, citaten, etc. Andere bronnen: afhankelijk van beschikbaarheid, kunnen de begeleiders hun eigen mix van elementen kiezen zoals zachte ballen, papier en pennen, flip-over, Post-it, computers, beamer, camera.

11 Activiteiten en tijdsbesteding Dit deel bestaat uit 1 sessie, bestaande uit de volgende activiteiten: Activiteit 1. Overzicht van de cursus (45 min) Beschrijf de cursus en zijn doelstellingen. Beschrijf de structuur en de uit te voeren activiteiten. Activiteit 2. Teambuilding Stap 1 De intergenerationele teams (1 uur) Dit deel leidt tot de vorming en versterking van verschillende intergenerationele teams van ieder 5 a 6 personen. Selectie van de teams De groepen kunnen zelf worden gevormd of willekeurig, door bijvoorbeeld namen te trekken. De begeleider staat vrij hier een eigen methode voor te gebruiken. Zodra de teams zijn gevormd kan een ijsbreker "namen" memory spel worden gespeeld. Zodra iedereen elkaars namen weet, gaan de teams op hun plek zitten en de begeleider initieert een korte analytische sessie op de kenmerken van effectieve teams. De begeleider vraagt de deelnemers om na te denken over een team dat volgens hen effectief is. Op basis daarvan vertellen ze: (a) wat is een team, en (b) wat zijn de kenmerken van effectieve teams. Wanneer dit eenmaal is voltooid, kan de begeleider de Powerpoint slides met de definitie en kenmerken van effectieve teams laten zien. Deze worden tegenover de vorige oefening gezet en vergeleken. De docent de volgorde van de oefeningen ook omkeren. 11 Evaluatie Unit 0 De begeleider nodigt de deelnemers uit om na te denken over de sessie en wat ze denken dat ze hebben geleerd, en beoordelen het nut van een intergenerationele aanpak. De evaluatie duurt 15 minuten en alle punten die kunnen helpen ter verbetering van het traject worden opgeschreven en verzonden naar de coördinatoren van de ComeOn! project. Een kort evaluatie formulier is beschikbaar voor de begeleider (zie bijlage III van dit handboek).

12 Unit 1: Persoonlijke, lokale en globale uitdagingen van de 21e eeuw. Unit 1 Persoonlijke, lokale en globale uitdagingen van de 21e eeuw. Leerdoelen Het krijgen van het begrip van de uitdagingen (problemen en kansen) waarmee jongeren en ouderen in de huidige samenleving van de 21e eeuw te maken hebben. Tijdsduur 2 uur Aanpak Intergenerationeel groepswerk in de vorm van spellen, groepsdiscussie, online onderzoek, etc. Kennis en vaardigheden Samenwerken, analytisch en kritisch denken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, intergenerationele communicatie en begrip, kennis en begrip over andere tijden en samenlevingen. Materialen Begeleiders kunnen dit handboek gebruiken om de cursus te beschrijven en de activiteiten uit te voeren. 12 Registratielijst om de aanwezigheid van de deelnemers vast te leggen. Achtergrondmateriaal: Powerpoint slides over ComeOn! Persoonlijke, lokale en globale uitdagingen van de 21e eeuw; met concepten, foto's, video's, cartoons, citaten, etc. Andere bronnen: afhankelijk van beschikbaarheid kunnen de begeleiders hun eigen mix van elementen kiezen zoals zachte ballen, papier en pennen, flip-over, Post-it, computers, beamer, camera.

13 Activiteiten en tijdsbesteding Deel 1 leidt tot inzicht en begrip van de uitdagingen (problemen en kansen) waar de diverse generaties vandaag de dag mee geconfronteerd worden. De focus ligt op technologie, nieuwe manieren om dingen te doen, en de problemen of uitdagingen in de buurt. Dit deel bestaat uit 1 sessie, bestaande uit de volgende activiteiten: Activiteit 1. Samenwerken aan de uitdagingen volgens de jongeren en ouderen van vandaag (1 uur) De eerste 15 minuten worden de teams uitgenodigd om te reflecteren en 4 uitdagingen en mogelijkheden te identificeren (2 voor de jeugd en 2 voor de senioren) in verband met (1) technologie (bijvoorbeeld hardware, software), (2) nieuwe manieren om dingen te doen (bijvoorbeeld in werk, onderwijs, verkoop / marketing, spelen, etc.) en (3) de plaatselijke gemeenschappen (bijvoorbeeld relaties van mensen, diensten, milieu, verkeer, etc.). De begeleider zorgt voor sjablonen voor deze oefening voor elke groep. Het werk kan worden gedaan op een computer of op papier. Aan het einde van de oefening presenteert per team iemand de resultaten aan de rest van de groep. 13 De begeleider kiest drie van de uitdagingen die door de senioren is aangedragen en nodigt de jongeren uit om na te denken over de oorzaken van deze uitdagingen om hun begrip van de oudere generatie te verbeteren. Daarna wordt de oefening omgedraaid, en worden de senioren uitgenodigd om na te denken over de redenen voor de 3 aangegeven uitdagingen van de jongeren. Activiteit 2. Vergelijken met voorgaande ervaringen door de oudere generatie (30 min) In een klas setting worden de senioren uitgenodigd om terug te gaan naar de tijd toen ze nog zo jong waren als de jongeren in hun teams. Het herinneren van de uitdagingen en mogelijkheden van (1) de belangrijkste technologieën die ze toen gebruiken (bv voor communicatie), (2) de manieren waarop dingen werden gedaan op het moment (bijvoorbeeld werk, onderwijs, ontspanning), en (3) het leven van de lokale gemeenschappen (bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten, verkeer). Activiteit 3: Discussieren over huidige uitdagingen (15 min) Zodra de oefeningen zijn afgerond, stimuleert de begeleider de teams om over de bevindingen te discussiëren. Hiervoor kan de begeleider achtergrondinformatie gebruiken (bijvoorbeeld in de vorm van video, foto etc.) om de reflectie te stimuleren en van het inzicht in de uitdagingen van vandaag te versterken.

14 Evaluatie Unit 1 De begeleider nodigt de deelnemers uit om na te denken over de sessie en wat ze denken dat ze hebben geleerd, en beoordelen het nut van een intergenerationele aanpak. De evaluatie duurt 15 minuten en alle punten die kunnen helpen ter verbetering van het traject worden opgeschreven en verzonden naar de coördinatoren van de ComeOn! project. Een kort evaluatie formulier is beschikbaar voor de begeleider (zie bijlage III van dit handboek). 14

15 Unit 2: Naar een Leven Lang Leren Unit 2 Naar Een Leven Lang Leren Leerdoelen: a) om een goed begrip te krijgen van de rol die jong en oud samen kunnen spelen binnen de besproken uitdagingen in Deel 1. (b) een begrip van het concept van het Leven Lang Leren te krijgen. Tijdsduur: 2 uur Aanpak: Intergenerationeel groepswerk met fysieke en virtuele activiteiten in de vorm van spelletjes, groepsdiscussie, online onderzoek, etc. Kennis en vaardigheden Samenwerken, analytisch en kritisch denken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, intergenerationele communicatie en begrip, kennis en begrip over het begrip Een leven lang leren. 15 Materialen Begeleiders kunnen dit handboek gebruiken om de activiteiten uit te voeren. Registratielijst om de aanwezigheid van de deelnemers vast te leggen. Achtergrondmateriaal: Powerpoint slides "Naar een Leven Lang Leren" met concepten en voorbeeld (het voorbeeld van Hong Kong). Andere bronnen: afhankelijk van beschikbaarheid, kan de docenten kiezen hun eigen mix van elementen zoals spaghetti packs, meetlint, pen en papier, flip-over, Post-it, computers, beamer, camera. Activiteiten en tijdsbesteding Dit deel bestaat uit 1 sessie, bestaande uit de volgende activiteiten: Activiteit 1: Teambuilding stap 2: spelvorm (tower-building) (30 min) Deze activiteit is een voorbeeld van een leuke afwisseling voor de intergenerationele

16 teams in de cursus. Het helpt om te reflecteren op de creativiteit en de effectiviteit van teams. "Tower-building" uitdaging: De teams zitten rond hun tafels. Elk team is gevraagd om een pak spaghetti en een pak blauwe tack (tape) mee te brengen. De uitdaging is om binnen 7 minuten de hoogste "spaghetti toren" te bouwen. Na 7 minuten stopt de begeleider het spel en wordt de hoogte van de constructies gemeten en op volgorde van de hoogste tot de laagste gezet. Reflectie: Zodra het spel is voltooid, de teams zitten rond de bouwwerken en de begeleider geeft een eerste analyse op de verschillende manieren van bouwen en bouwwerken. Hij vraagt het team van de hoogte toren na te denken over twee of drie factoren / redenen waarom zij erin zijn geslaagd de hoogste toren te bouwen. Kunnen ze verschillende rollen die de leden van het team hebben gespeeld aanduiden? Vervolgens kan de begeleider aan de andere teams vragen om na te denken over de factoren / redenen voor hun prestaties. Wat zouden ze anders doen? Activiteit 2. Teamwork gericht op de rollen die jongeren en ouderen kunnen spelen om de uitdagingen van vandaag de dag aan te gaan (45 min) 16 Deze activiteit stimuleert de verkenning van de rollen van jongeren en senioren die zij afzonderlijk en samen kunnen spelen binnen de uitdagingen van de 21e eeuw op weg naar de volgende stap, naar een Leven Lang Leren. Analytische reflectie op intergenerationele rollen: De begeleider vraagt de groepen wat de betekenis is van wat zij hebben geleerd in hun leven en dit met elkaar te bespreken. Hiervoor worden door de begeleider sjablonen verstrekt. (1) Wat heb ik nodig om het te maken in een wereld vol veranderingen in tijden van crisis? (2) Welke rol zie ik mezelf spelen? Welke rol ik zou willen spelen? (3) Wat kunnen de verschillende generatie samen doen? (4) Wat heb ik / wij nodig om mij hier beter op te bereiden? Wat moet ik / wij doen om mij hier beter op voor te bereiden? De begeleider vraagt de groep om de antwoorden te lezen en vragen toe te wijzen aan verschillende groepen. Bijvoorbeeld twee of drie groepen kunnen de antwoorden van vraag (1) en (2) geven en de overige twee of drie groepen kunnen hun antwoorden geven van vraag (3) en (4). De vragen worden onderling doorgenomen.

17 De discussie moet geleidelijk op gang komen en uitkomen bij het belang van de voorbereiding en uitwerking van nieuwe manieren van het Leven Lang Leren. Het identificeren van bekende ideeën van een leven Lang Leren en het cruciale belang van sociale vaardigheden in de 21e eeuw binnen het onderwijs. Deze vaardigheden omvatten bijvoorbeeld, de capaciteiten voor creativiteit, probleemoplossend vermogen, innovatie, etc. Dit zet de toon voor de volgende sessie over een Leven Lang Leren. Activiteit 3 Verkenning van het onderwijs voor verantwoordelijk burgerschap (30 min) Deze activiteit gaat om het concept van een Leven Lang Leren, die essentieel is voor succes in de 21e eeuw, inclusief de bevordering van actief verantwoord burgerschap. Groepsreflectie en discussie over een Leven Lang Leren: Gedurende de eerste 10 minuten, de begeleider introduceert het concept van een Leven Lang Leren met de achtergrond materialen die voor het thema beschikbaar zijn. Hieruit blijkt dat een "Leven Lang Leren" bestaat uit drie geïntegreerde educatieve onderdelen: (1) gestandaardiseerd kennis, (2) sociale vaardigheden en competenties, en (3) de fundamentele waarden in karaktervorming. De PowerPoint slides laten zien dat dit type onderwijs wordt erkend en als belangrijk wordt ervaren. Het laatste deel van de inleiding moet de relatie tussen het concept van een Leven Lang Leren en dat van actief burgerschap tonen. Na de introductie van de begeleider kan de groep hun eigen opvattingen over het idee van een Leven Lang Leren bespreken. Zien zij het ook binnen in het kader van de uitdagingen van de 21ste eeuw? Denken ze dat dit type onderwijs verantwoordelijk burgerschap bevorderd? 17 Evaluatie Unit 2 De begeleider nodigt de deelnemers uit om na te denken over de sessie en wat ze denken dat ze hebben geleerd, en beoordelen het nut van een intergenerationele aanpak. De evaluatie duurt 15 minuten en alle punten die kunnen helpen ter verbetering van het traject worden opgeschreven en verzonden naar de coördinatoren van de ComeOn! project.

18 Unit 3: Social Innovation and 21 st Century Volunteering Unit 3 Sociale vernieuwing en vrijwilligers in de 21e eeuw Leerdoelen (a) Begrip krijgen van het concept sociale innovatie (b) Begrip krijgen van het concept vrijwilligers in de 21 e eeuw Tijdsduur 2 uur Aanpak Intergenerationeel groepswerk in de vorm van spellen, groepsdiscussie, online onderzoek, etc. Kennis en vaardigheden Samenwerken, analytisch en kritisch denken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, intergenerationele communicatie en begrip, kennis en begrip over sociale vernieuwing en vrijwilligerswerk in de 21 e eeuw. Materialen: Begeleiders kunnen dit handboek gebruiken om de cursus te beschrijven en de activiteiten uit te voeren. 18 Registratielijst om de aanwezigheid van de deelnemers vast te leggen. Achtergrondmateriaal: Powerpoint slides over Sociale vernieuwing en vrijwilligers in de 21e eeuw, met concepten, foto's, video's, cartoons, citaten, etc. Andere bronnen: afhankelijk van beschikbaarheid kunnen de begeleiders hun eigen mix van elementen kiezen zoals, papier en pennen, flip-over, Post-it, computers, beamer, camera, etc. Activiteiten en tijdsbesteding Dit deel bestaat uit 1 sessie, bestaande uit de volgende activiteiten: Activiteit 1: Teambuilding stap 3: spelvorm (creative story) Deze activiteit is een leuke verfrissing van de intergenerationele teams in het traject. Het helpt om te reflecteren op de creativiteit en de effectiviteit van de teams.

19 De uitdaging van het "Creatief verhaal": De teams zitten rond hun tafels. Elk team heeft pen, papier en kleine stukjes papier (genoeg voor alle teamleden). De leden van de teams worden gevraagd om ieder op een klein stukje papier een woord te schrijven. De stukjes worden met de woorden naar beneden neergelegd en geschut. De persoon die begint pakt het eerste papiertje en maakt met het woord wat erop staat een zin. De tweede persoon pakt een ander stuk papier met een nieuw woord en schrijft een nieuwe zin. Met behulp van de nieuwe woord wordt er geprobeerd een leuk verhaal te maken. Dit toont de kracht van de collectieve creativiteit. Aan het einde van de oefening worden de verhalen voorgelezen en wordt gekozen welk team het leukste verhaal heeft. Reflectie Zodra het Creatieve verhaal" is voltooid, vraagt de begeleider om een korte analyse, met de vraag aan het team van het "grappigste verhaal om twee of drie factoren of redenen te noemen waarom zij er in geslaagd zijn gezamenlijk het leukste verhaal te schrijven. Had elk teamlid een rol? Vervolgens kan de begeleider zich tot een of twee andere teams richten en vragen om na te denken over hun collectieve verhaal-creatie? Is er iets wat ze anders zouden doen? De activiteit eindigt bij het reinigen van de tabellen en verwijdering van alle stukjes papier. Activiteit 2: Sociale vernieuwing en vrijwilligerswerk in de 21e eeuw: intergenerationele reacties op de uitdagingen van vandaag de dag (groepsdiscussie en reflectie) Deze actie beoogt een basiskennis te stimuleren over sociale innovatie, te beginnen met de inzichten van de deelnemers over deze concepten. Deze sessie vergroot daarnaast de kennis en begrip van het concept van intergenerationeel vrijwilligerswerk als onderdeel van een Leven Lang Leren. Aangezien de deelnemers waarschijnlijk zich minder kunnen voorstellen bij "intergenerationeel vrijwilligerswerk," is het handig om hier eerst een korte inleiding in te geven met behulp van de beschrijving in deze handleiding of de achtergrond materialen die voor deze onderwerpen beschikbaar zijn. Groepsreflectie en discussie over sociale innovatie De begeleider vraagt de groepen het concept sociale innovatie te verkennen aan de hand van de volgende vragen: (a) waar doet sociale innovatie je aan denken? (b) kunt je 2 of 3 initiatieven, processen of veranderingen noemen waarvan je denkt dat het sociale innovaties zijn? Kun je zeggen waarom? De begeleider vraagt de groep om hun antwoorden voor te lezen, en merkt zowel de overeenkomstige als verschillende elementen op. Dan worden twee of drie van de voorbeelden van sociale innovatie genoemd die voortgekomen uit de oefening. De coördinator kan dan vragen: past dit voorbeeld binnen jouw het idee van sociale innovatie? Waarom? In een later stadium introduceert de begeleider concepten van sociale innovatie. De begeleider kijkt ook kort naar de verschillende vormen van sociale innovatie: wie 19

20 profiteert, wie deelneemt, en hoe het zich verhoudt tot het proces van het Leven Lang Leren. De klas wordt aan het denken gezet over sociale innovatie binnen een Leven Lang Leren? Waarom? Groep reflectie en discussie over 'intergenerationele 21e eeuw vrijwilligerswerk " In de eerste 15 minuten introduceert de begeleider de concepten van vrijwilligerswerk en "vrijwilligerswerk in de 21e eeuw. Welke verbinding is te leggen tussen dit type vrijwilligerswerk en een Leven Lang Leren? Waarom en op welke manier is dit belangrijk voor een Leven Lang Leren. Is het waardevol voor de maatschappij, en met name de bevordering van intergenerationeel vrijwilligerswerk? Hebben de deelnemers in de gaten dat door deelname aan dit project zij in zeker mate de vrijwilligers van de 21 e eeuw zijn?! Evaluatie Unit 3 De begeleider nodigt de deelnemers uit om na te denken over de sessie en wat ze denken dat ze hebben geleerd, en beoordelen het nut van een intergenerationele aanpak. De evaluatie duurt 15 minuten en alle punten die kunnen helpen ter verbetering van het traject worden opgeschreven en verzonden naar de coördinatoren van de ComeOn! project. 20

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken 8

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO.

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Studie Professioneel Meesterschap Centrum voor Nascholing Amsterdam Begeleidend docent: De heer dr. B. van Veldhuizen Student:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN Virtueel Platform 0) Inhoudsopgave 1) Inleiding 2 2) Presentatie Henk van Zeijts 3 Inspiratiebronnen Creative

Nadere informatie