Waarheen 01. Zaterdag 4 januari 2014: p. 10. Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarheen 01. Zaterdag 4 januari 2014: p. 10. Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad"

Transcriptie

1 Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen p. 10 Zaterdag 4 januari 2014: KERSTBOOMVERBRANDING Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad

2 deze maand in Waarheen OVER DE STAD 2 Rampenschade 3 Opstart winterdienst LEVEN EN WELZIJN 4 Nieuwjaarsconcert Minimale levering aardgasbudgetmeter 4 Maandelijkse Zitdag FOD Sociale Zekerheid WONEN EN WERKEN 5 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Ieper Erkenning van de ramp Schade veroorzaakt aan particuliere goederen ingevolge de overvloedige regenval van 4 tot 8 juli 2012 Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2013 (KB van ) wordt het Koninklijk Besluit van 24 januari, waarbij de overvloedige regenval van 4 tot 8 juli 2012 als algemene ramp erkend wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van het rampgebied afgebakend wordt, gewijzigd. Een aantal gemeenten, waaronder Wervik, worden toegevoegd aan het rampgebied. LEEFMILIEU 5 Recyclageparken 5 Groepsaankoop groene stroom en/of gas VRIJE TIJD 6 Toerisme 7 Voorstellingen 8 Forum 9 Nog in onze stad 10 Vorming 11 Jeugd 11 De Kim 12 Sportelen 13 Andere sporten 14 Zwembad Ter Leie Agenda Verzekering tegen natuurrampen Sinds 1 maart 2006 is de verzekering tegen natuurrampen in voege getreden waardoor de schade veroorzaakt door een aantal natuurfenomenen voortaan door de brandverzekering gedekt wordt. Deze natuurrampendekking is opgenomen in alle verzekeringspolissen brand eenvoudige risico s. Dit betekent dat slachtoffers van natuurrampen, voor zover de schade betrekking heeft op eenvoudige risico s in de zin van de brandverzekering, zich in principe niet meer moeten wenden tot het rampenfonds. Ook wie nagelaten heeft zich te verzekeren, kan geen beroep meer doen op het rampenfonds. De natuurrampendekking is van toepassing op volgende risico s: de overstroming (overvloedige regenval = overstroming), de aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen, de aardverschuiving of grondverzakking. Welke goederen kunnen nog vergoed worden door het rampenfonds? De goederen die geen eenvoudige risico s zijn of die gedekt zijn in het kader van een bijzondere verzekeringspolis. De goederen die in principe uitgesloten zijn: - niet binnengehaalde oogsten, - de levende veestapel buiten het gebouw, - de bodem - de teelten - de bosaanplantingen De goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde. De openbare domeingoederen. De aanvragen tot het bekomen van een vergoeding voor rampenschade dienen ten laatste op 28 februari 2014 te worden ingediend. Voor het bekomen van de nodige informatie en formulieren kunt u contact opnemen met mevr. Ilse Vermaut, dienst huisvesting stadhuis Wervik ( Aangezien er bij de aanvraagformulieren diverse andere documenten dienen gevoegd te worden, raden wij u aan om nog voor 01 februari 2014 contact te willen opnemen met mevr. Ilse Vermaut. 2 waarheen - januari 2014

3 van 01 december 2013 tot 28 februari 2014 Opstart winterdienst vanaf 01 december 2013 OVER DE STAD In de periode van 01 december 2013 tot en met 28 februari 2014 wordt door de stad Wervik, in samenwerking met het OCMW, een winterdienst georganiseerd. Deze winterdienst omvat zowel het strooien van zout op een hele reeks wegen als het ruimen van sneeuw op de voetpaden. De winterdienst kan tijdens de kantooruren telefonisch bereikt worden op het nummer Strooien van wegenzout Algemene gladheid Bij algemene gladheid wordt zout gestrooid op volgende plaatsen, in de volgorde die hieronder is aangegeven: Kasteelstraat vanaf werkplaatsen technische dienst tot Ten Brielenlaan - Ten Brielenlaan tot grens Ten Brielen - Leopoldstraat - Oude Mesenweg - Motestraat - Hoogweg - Hellestraat - Robert Klingstraat - Prinsenstraat - Menensesteenweg - Laagweg - Menensesteenweg - Hellestraat - Ooststraat - Hoogweg tot aan rond punt Menen - Magdalenastraat - St. Medardusstraat - Leiestraat - St. Maartensplein (ook parking) - Vlamingenstraat - Gasstraat - parking Steenakker - Molenstraat - Stationsstraat - Loskaaistraat - Emiel Gellyncklaan - Speiestraat - Oosthove parking - Grauwe Zustersstraat - Barrierestraat - Koestraat - Th. Godtschalcklaan - St. Jorisstraat. Nadat er is gestrooid in deze eerste reeks straten, moet de zoutstrooier opnieuw worden geladen in de werkplaatsen van de technische dienst in de Kasteelstraat. Vervolgens wordt er gestrooid in volgende straten: Witte Poorte - Guido Gezellestraat tot aan de Menenstraat - Lourdesstraat - Kerkhofstraat - Brandweer Geluwe - Beselarestraat vanaf de verkeerslichten tot 3 e Lansiersstraat + inrit Ter Beke - 3 e Lansierstraat - Kanterstraat rond vluchtheuvel - Dadizelestraat tot Dullaardstraat - Dullaardstraat tot pleintje voor de Artoisstraat - Dadizelestraat tot grens Dadizele - Peperstraat vanaf grens Dadizele tot Ter Hand - Magerheid-straat - Beselarestraat tot aan kruispunt Kloosterstraat - Kloosterstraat tot aan Schoolstraat - Schoolstraat - Tuinwijk rond kleine vluchtheuvel - vervolg Schoolstraat - Beselarestraat tot over brug A19 (tot aan Moeremaaistraat) - Kloosterstraat vanaf kruispunt met Schoolstraat tot aan Ieperstraat - Oude Beselarestraat tot kruispunt Motestraat - St. Jansstraat - Oude Beselarestraat (tussen St. Jansstraat en Motestraat). Beperkte gladheid Er zijn weerkundige situaties waarbij gladheid niet algemeen is, maar enkel optreedt op gekende plaatsen. Daarom wordt in deze gevallen enkel gestrooid op volgende plaatsen: Oude Mesenweg - begin Hoogweg - Robert Klingstraat - E. Gellyncklaan - Stationstraat - brug A19 Dadizelestraat - brug A19 Magerheidstraat - brug a19 Beselarestraat Ruimen van sneeuw op openbare voetpaden Door werklieden van de stad en het ocmw wordt met verschillende ploegen sneeuw geruimd op volgende openbare plaatsen: Technische dienst stad Wervik Stadhuis - Tabaksmuseum - Bibliotheek Wervik - Bibliotheek Geluwe - Arsenaal - Tekenacademie - Kerkhof Komenstraat - Vroegere Arvic Speldenstraat - Speldenstraat 31 - Toegangen kerken (St. Medarduskerk - St. Jozefskerk - H. Hartkerk Kruiseke - St. Dionysiuskerk Geluwe) - Gaper - Ter Linde - opslagplaats feestelijkheden Pontstraat - Forum - gemeentehuis Geluwe Technische dienst OCMW St.-Janshospitaal - Klimop - Ter Beke - Ten Gaver - Ter Kanter - Pardoen - Ter Drapiers - Volderspand - Sloeber Kruiseke Buurtwerking OCMW Hoek Christuslaan - Dr. Dumontstraat - Hoek Dr. Dumontstraat-Mesenstraat - Toegangszone Pionier (met inbegrip van de nieuwe site) - Bejaardenwoningen Sint-Jansstraat - Den Akker Kruisekestraat - De Kier - Godtschalckwijk - Vrouwencentrum Groendienst d Arke - wandelpad Emiel Gellyncklaan - wandelpaden Esdoornwijk - parkingzone Barrierestraat - hoek Tramstraat-Rekestraat - hoek Ommegangstraat-Geluwestraat - Oosthove - park Menensesteenweg - station - Louis Geutenwijk - wandelpaden Hansbekestraat - tabaksinstituut - pad tussen St. Jansstraat en Kruisekestraat - parkingzone Lege Kruise - paden Dourdan bij groenzones - toegang en brugje gemeentepark Geluwe - pad tussen Ten Gaver en Ter Beke - Moerput kant Beselarestraat - Scolus Ruimen van sneeuw op voetpaden op vraag van particulieren - sneeuwtelefoon Wat? De buurtdienst van het ocmw organiseert tijdens de winterperiode een sneeuwtelefoon. Iedere burger wordt geacht zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te maken. Inwoners voor wie dit niet haalbaar is, kunnen beroep doen op de buurtdienst. De buurtdienst maakt de toegang tot de voordeur vrij en een doorgangsruimte van 1 meter breed over de lengte van het voetpad. Het sneeuw ruimen beperkt zich tot de publieke voetpaden. Wie? Inwoners van Wervik die mindermobiel zijn en/of 65-plussers. Wanneer? Gedurende de sneeuw- en vriesperiode. Kostprijs? Een forfait van 5,00. Boven de 5 meter wordt 1,00 per extra lopende meter aangerekend. Er wordt een aanvraagformulier opgemaakt en ondertekend door zowel de klant als de medewerker van de buurtdienst. De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Praktisch De aanvrager richt zijn oproep via het callcenter op het nummer Oproepen voor uur worden als prioriteit behandeld. Voor meer inlichtingen kan men terecht in de buurtdienst t Park van maandag tot vrijdag: tot uur - woensdag: tot uur Of telefonisch op het nummer Per ofwel via het callcenter waarheen - januari

4 LEVEN EN WELZIJN Nieuwjaarsconcert 2014 Bij het begin van elk jaar organiseert de Seniorenadviesraad van Wervik in januari een nieuwjaarsconcert. Deze keer krijgen wij een optreden van 3 heel bekende en succesvolle tenoren: ere burgemeester Johnny Goos, Marc Vermeersch en Jean Pierre Lepoutre. Zij zullen een afwisselend zangprogramma brengen waarbij 3 genres zekerlijk aan bod komen: evergreens, operette en moderne muziek. Het wordt zeker weer iets om naar uit te kijken!!!! Johnny Goos was reeds van kindsbeen af bezeten door de muziekmicrobe en nam vaak deel aan de toen zeer populaire zangwedstrijden; crochets. Nog maar 8 jaar en hij begon als trommelaar bij de harmonie De Werkman. Nadien volgde hij notenleer en leerde hij ook klarinet spelen. Pas 18 en hij stond reeds op het podium met het orkest Robert Albert en vooral het bij ons zeer goed gekende orkest de Bryon s Band met zangeres Diane Vermeersch. Onder zijn artiestennaam Johnny Moreno bracht hij in 1964 zijn enige single uit, die zowel in België als in Nederland werd verspreid. Vanaf 1968 verscheen hij regelmatig in Noord- Frankrijk op het podium. In 1973 zong hij elke zondag en onder begeleiding van The Hot Stompers in Le Colisée te Roubaix. Aan deze periode bewaart Johnny nog steeds de beste herinneringen. Momenteel zingt hij het liefst mooie evergreens met een uitgesproken voorkeur voor nummers van Frank Sinatra. Nu hij zijn actieve politieke loopbaan heeft afgesloten, heeft de befaamde muziekmicrobe hem opnieuw ten volle te pakken! Kesteloot de MG-band op. Met deze band trad hij veel op tijdens concerten en festivals. Eens werd Rock op het Plein in Wervik afgesloten door de MG band. Zijn favoriete genre is jazz, blues, soul, rock... Jean Pierre Lepoutre studeerde al heel vroeg notenleer, gitaar, klarinet en zang aan de muziekacademie van Menen. Won in 1970 de Nationale Zangwedstrijd, wat hem een platencontract en een sportwagen opleverde. In die periode trad hij ook op als Crooner bij het toenmalig dans- en showorkest The Ricksons. Hij was ook één jaar beroepszanger, maar nam uiteindelijk het zekere boven het onzekere en werd zelfstandig bedrijfsleider. Toch bleef hij met muziek bezig als semi-professioneel met optredens in operettes, shows en allerhande concerten. Jean-Pierre zong samen met o.m.: Shirley Bassey, The Magic Platters, Liliane Saint-Pierre, Joe Harris, Will Tura, Bob Benny en nog veel andere gekende namen samen met de Big Band van Freddy Sunder. Momenteel verzorgt hij nog wekelijks namiddagconcerten in Culturele Centra in West- en Oost Vlaanderen, Antwerpen en Brussel. Deze drie heel bedreven muzikanten uit onze streek zullen voor alle senioren uit Wervik-Geluwe optreden op vrijdag 10 januari 2014 in het Forum. Voor de gelegenheid zullen ze nog eens een show geven uit de oude doos!!!!! Marc Vermeersch was ook een vroegbloeier, want op 12-jarige leeftijd won hij reeds een zangwedstrijd in de Ardennen. Vanaf zijn achttiende speelde hij voornamelijk rock&roll in een bandje. Tot 1997 zong hij bij verschillende groepen en dan richtte hij samen met drummer Gino Verdere informatie: deuren vanaf uur aanvang show om uur ingang: 5,00 = show + kleine attentie; kaarten bij alle seniorenverenigingen en in het Forum van tot uur Minimale levering aardgasbudgetmeter In de winter loopt het energieverbruik in onze woningen hoog op. Verwarm je je woning met aardgas en betaal je je verbruik vooraf met de aardgasbudgetmeter, dan zal je zeer regelmatig deze budgetmeter moeten opladen. Vanaf 01 december 2013 tot 01 maart 2014 kan je een tussenkomst aanvragen bij het OCMW. Tijdens een lange winter kan de minister deze periode verlengen. Een maatschappelijk werker zal de aanvraag vervolgens onderzoeken, waarna het OCMW een beslissing neemt. Een tip Probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de kosten voor verwarming spreiden over het hele jaar. Maandelijkse zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap. De zitdag gaat door de 4 de vrijdag van de maand van uur in kantoor 8 van de Sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001 te Wervik. U kunt er bij mevrouw Leen Vandenheede terecht met uw vragen over de inkomensvervangende en Integratietegemoetkoming en over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. De eerstvolgende zitdag is op vrijdag 24 januari. 4 waarheen - januari 2014

5 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Ieper verandert van naam en adres Vanaf heden heet het vroegere RSVK: sociaal verhuurkantoor Woonsleutel vzw. U vindt het verhuurkantoor op volgende nieuwe locatie: Meenseweg Ieper T F Voor particulieren en professionele gebruikers Groepsaankoop groene stroom en/of gas Particulieren en kleine professionele gebruikers Wil jij besparen op je energiefactuur? Doe mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen. Door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop wordt geprobeerd een goedkopere prijs aan te bieden dan de meeste standaardcontracten. Op de verbruiken die gebundeld zijn binnen de groepsaankoop kunnen de leveranciers bieden. De leverancier met de scherpste tarieven is de winnaar van de veiling. De provincie biedt deze tarieven aan in een persoonlijk voorstel. Vind je het aanbod aantrekkelijk genoeg en ga je op het voorstel in, dan word je begeleid bij de overstap. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht je tot niets. Pas na het accepteren van het persoonlijk voorstel wordt de overstap geregeld. Je kan kiezen om enkel voor elektriciteit of gas over te stappen, maar een combinatie van beiden is ook mogelijk. Je kan je vrijblijvend inschrijven tot en met 5 februari via de website (doorklikken naar West-Vlaanderen) of via het groen nummer Hou in beide gevallen je eindfacturen bij de hand! Wat doet een sociaal verhuurkantoor? SVK s worden erkend door de Vlaamse overheid. U sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. U ontvangt maandelijks de huur. Daaraan verandert niets. En u blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet. Maar u krijgt wél extra zekerheid. Want de huur wordt altijd stipt betaald door het SVK, zelfs wanneer uw woning niet verhuurd is! Bovendien krijgt u nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers uw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen. Uw voordelen? gegarandeerde huuropbrengsten recht op premies het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage) samenwerking met een professionele partner Recyclageparken Vanaf 1 januari: nieuwe openingsuren voor voertuigen tot kg Geluwe ( t Voske, nabij autosnelweg) Maandag, woensdag, donderdag: tot uur - Dinsdag: tot uur - Vrijdag: gesloten - Zaterdag: tot uur Gullegem ( * ) (Rijksweg, nabij oprit A19) Maandag, woensdag: tot uur - Dinsdag, donderdag: gesloten - Vrijdag: tot uur - Zaterdag: tot uur Gullegem (Nijverheidslaan) Maandag: tot uur - Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: tot uur - Zaterdag: tot uur Lauwe (Rekkemstraat achter brandweerkazerne) Maandag: gesloten - Dinsdag, woensdag, donderdag: tot uur - Vrijdag: tot uur - Zaterdag: tot uur Menen (Industrielaan 30) Maandag, woensdag, vrijdag: tot uur - Dinsdag: gesloten - Donderdag: tot uur - Zaterdag: tot uur Wervik (Klingstraat, Industriezone) Maandag: gesloten - Dinsdag, woensdag, vrijdag: tot uur - Donderdag: tot uur - Zaterdag: tot uur ( * ) Enkel aanvoer mogelijk van aarde, gipsafval, houtafval, niet recycleerbaar afval, steenpuin, tuinafval en vlak glas. LEEFOMGEVING WONEN EN WERKEN Grote professionele gebruikers Naast de groepsaankoop voor particulieren en kleine professionele verbruikers van de Provincie is er ook de groepsaankoop voor grote professionele gebruikers van de POM West- Vlaanderen. Afhankelijk van de grootte van het verbruik betalen bedrijven een inschrijvingskost. De einddatum om in te schrijven is ook 5 februari. Voor meer informatie en inschrijving, raadpleeg de website website groepsaankoop. LET OP: Toegang mogelijk tot 10 minuten voor sluitingstijd, en enkel mogelijk met jouw elektronische identiteitskaart. Bezoekers met een defecte identiteitskaart of KMO-badge worden niet toegelaten op het park. Zij moeten hun kaart eerst laten vervangen. Voertuigen met een brutogewicht van meer dan kg kunnen op maandag tussen en uur terecht op het recyclagepark in Menen (Industrielaan 30). De parkwachter adviseert je graag in geval van vragen, maar mag je ook terechtwijzen. Sluikstorten op en rond het recyclagepark wordt beboet! waarheen - januari

6 Toerisme Oproep deelname werkgroep fietsnetwerk 2.0 Help mee het vernieuwde fietsnetwerk in onze stad vorm te geven! De tijd vliegt snel In 2006 al werd het fietsnetwerk door Westtoer (het autonome provinciebedrijf dat instaat voor de promotie van de toeristische troeven van West-Vlaanderen) samen met de betrokken steden en gemeenten in onze provincie gelanceerd. Het handige knooppuntensysteem met de welgekende witgroene bordjes werd in geen tijd immens populair. De statistische tellingen die op regelmatige tijdstippen gehouden worden bewijzen het succes: alleen al in de Leiestreek en de Westhoek - de 2 toeristische regio s waar Wervik deel van uitmaakt - werden in 2012 respectievelijk liefst 1,7 miljoen en 1,2 miljoen recreatieve fietsers op het netwerk geteld! En dat aantal kent door de jaren heen een gestage groei... Voor beheerder Westtoer een duidelijk signaal om ook in de toekomst in het fietsnetwerk te blijven investeren. Het plan werd opgevat om het knooppuntennetwerk in exact 10 jaar na de opening ervan - te herlanceren. Het opzet van de hele vernieuwingsoperatie: meer autovrije, veilige, comfortabele, kwalitatieve en belevingsvolle trajecten. Ook een betere aansluiting op fietspaden in Wallonië en Noord-Frankrijk zijn hierbij een aandachtspunt, net als de verbinding met leuke bezienswaardigheden en fietsvriendelijke horeca onderweg. Kortom, een ambitieus project dat wel wat voorbereiding vraagt en waar alle mogelijke inbreng welkom is Ben je een gepassioneerde fietser en heb je een duidelijk zicht op het huidige netwerk (en de tekortkomingen ervan) en op nieuwe opportuniteiten die kunnen gegrepen worden? Dan rekenen we graag op jouw medewerking! De bedoeling is dat tijdens één of meerdere bijeenkomsten de huidige toestand binnen ons grondgebied geïnventariseerd wordt en een voorstel voor het vernieuwde fietsnetwerk in Wervik vorm krijgt. Dankbare input voor Westtoer dus! Grijp je kans om jouw fietsevenement gratis te laten promoten door Toerisme Leiestreek! Oproep kandidaturen Fietsen & Feesten 2014 Toerisme Leiestreek, de organisatie die de 28 steden en gemeenten in de Leievallei tussen Wervik en Gent op toeristisch vlak vertegenwoordigt, promoot sinds afgelopen jaar bestaande of nieuwe grote en kwalitatieve fietsevenementen in de regio onder de gezamenlijke noemer Fietsfeesten Leiestreek. Zowel private als publieke organisatoren kunnen meedingen naar het felbegeerde label. Toerisme Leiestreek zorgt voor een overkoepelende promotiecampagne met de geselecteerde tochten, met o.a. een gezamenlijke affiche, een flyer, via de website en met advertenties en persartikels. Kortom een interessante mogelijkheid om jouw fietsevenement nog heel wat meer (gratis) promotionele aandacht te geven! Een inschrijvingspakket met daarin alle richtlijnen en een formulier om je kandidatuur in te dienen kan je afhalen in onze Dienst voor Toerisme. Kandidaturen kunnen uiterlijk op 30 januari 2014 bij Toerisme Leiestreek ingediend worden. Om in aanmerking te komen dient je fietsevenement o.m. aan volgende criteria te voldoen: Doorgaan in de periode april - september; Het traject ligt minstens 50% in de Leiestreek (een kaartje van de regio vindt je op en is grotendeels geënt op het fietsnetwerk; De tocht biedt een toeristisch-recreatieve meerwaarde (dus geen louter sportieve aangelegenheid) en is vrij toegankelijk voor het grote publiek. Een onafhankelijke jury maakt uit de ingezonden kandidaturen een selectie van 15 fietstochten die finaal zullen gepromoot worden. Per stad/gemeente worden maximum 2 evenementen weerhouden. Wenst U meer info voor beide activiteiten? Contacteer: Kris Deronne (Dienst Toerisme) T waarheen - januari 2014

7 Nieuwe publicatie Toerisme+ : ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat WO I uitbrak. Al decennia lang trekken mensen uit alle hoeken van de wereld naar de Westhoek om er de vele begraafplaatsen, monumenten en musea te bezoeken die getuigen van het dramatische verleden. Dit bezoek zal tijdens de herdenkingsperiode niet afnemen, integendeel. Cruciaal is een goede voorbereiding zodat we de vele bezoekers een kwalitatief bezoek en verblijf kunnen aanbieden. Zo dienen de verhalen en het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog beslist op een gepaste manier te worden benaderd. Een belangrijk aspect hierbij is het aanslaan van de juiste toon. Apb Westtoer is zich hiervan bewust en zette met zeven basisprincipes het kader uit voor een ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme tijdens de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Die werden in een handige brochure gegoten, een onmisbare leidraad voor zij die in de komende jaren toeristisch-recreatieve initiatieven rond WO I willen opzetten (o.m. horeca). VRIJE TIJD De brochure is gratis verkrijgbaar via onze Dienst voor Toerisme (Koestraat 63, Wervik) of te downloaden via (doorklikken op nieuwsberichten > ). NOG IN ONZE STAD Naaiproject voor starters Femma Geluwe nodigt je van harte uit voor de lessenreeks Naaiprojecten voor starters. Bij Femma maken we alles zelf en op de eerste plaats onze kleren. Wie zelf kleren wil maken, moet natuurlijk een aantal basistechnieken onder de knie krijgen. Onder begeleiding van een ervaren lesgeefster leer je een patroon overnemen, recht stikken, watteren, een biaislint aanzetten, enz. In deze cursus krijg je ruim de tijd om deze technieken op een juiste en gemakkelijke manier aan te leren. De lessen gaan door op maandagen 27 januari, 10 februari, 17 februari, 24 februari en 10 maart 2014 in het Berkenhof, Kloosterstraat te Geluwe, van tot uur. Prijs: Femma-leden: 22,00 niet-leden: 30,00 Info: (Lena Vandamme) VOORSTELLING Op nauwelijks 50 km van het zuidelijkste punt van het Indiase vasteland rijst langzaam als een parel op een wang het eiland Sri Lanka uit de Indische Oceaan. Het wondermooie eiland dat ooit onder water lag voordat het uit de zee omhoog werd gestuwd, is in het noorden verbonden met India door de Adam s Bridge, een keten van kleine eilanden, zandbanken en een overblijfsel van een vaste landbrug uit de oertijd over de circa 30 km brede Straat Palk. Diavoorstelling over SRI LANKA Vrijdag 10 januari om uur in het G.C. t Forum, Speiestraat 16 in Wervik Sri Lanka heeft een tropisch klimaat en kent een grote diversiteit aan landschappen en bezienswaardigheden. Het land achter de kust gelegen bestaat uit kleine meren, uitgestrekte moerassen en tropisch oerwoud, gescheiden door lage groene heuvels. Een rondreis door het land lijkt wel een culturele achtbaanrit: tussen idyllische vissersdorpen en antieke koningssteden met tweeduizend jaar oude meesterwerken van leem en baksteen, high tea achter victoriaanse façades in het hoogland waar de Engelsen zich als koloniale heersers reeds in de 19de eeuw thuis voelden; volle maanfeesten met archaïsche rituelen ter ere van de goden en moderne verkeersopstoppingen in Colombo en Kandy waar de met kokosnoten beladen ossenkarren zich met hardnekkigheid een weg tussen banen. Voorstelling verzorgd door Guido Boeken Info in verband met vtbkultuur Wervik: Bernard Delvoye ( ), Dominiek Druart, Gian Vulsteker, Anaïs Isebaert, Romain Declercq, Marie-Paule Leleu, Geert Verbanck, Bérénice Samyn, Dirk Delva of: waarheen - januari

8 De volgende drie voorstellingen worden geprogrammeerd in t Forum, Speiestraat 16 te Wervik. Info en reservatie: Leve Papa door Philippe De Martelaere Arco Baleno Zaterdag 25 januari 2014 om uur Toegang: 12,00 - Reductieprijs: 11,00 Leden Jeugd en Muziek: gratis Het Arco Baleno ensemble brengt verfijnde kamermuziek uit diverse stijlperiodes. Arco Baleno kreeg lovende kritieken voor zijn cd-opnames met muziek van onder meer Vivaldi, Mozart, Haydn en Saint-Saëns. Het ensemble besteedt ook veel aandacht aan de creatie en opname van nieuw werk van Vlaamse hedendaagse componisten. Arco Baleno werd voor zijn inzet voor de Vlaamse Zaterdag 18 januari 2014 om uur Toegang: 11,00 - Reductieprijs: 10,00 Na het enorme (internationale) succes van de relatiecomedy Caveman, de langst lopende one-man comedy in de Vlaamse theatergeschiedenis, speelt Philippe nu Leve Papa, een stand-up comedyvoorstelling over het vaderschap. Caveman observeert en vertelt hoe zijn relatie verder evolueert. En zoals bij veel koppels is er ook in Leve Papa een baby op komst. Op het eerste zicht logisch, maar op het tweede zicht een aardverschuiving. De verschillen tussen man en kamermuziek meermaals gelauwerd met de Pelemansprijs en het kunstenambassadeurschap van de Provincie West- Vlaanderen. Arco Baleno specialiseerde zich ook in het brengen van klassieke muziek voor kinderen en werd hiervoor bekroond met de debuutprijs van Jeugd vrouw steken opnieuw de kop op, maar deze keer in het kwadraat! En Caveman, hij stond erbij en keek ernaar De Nieuwe (Cave)Man vertelt nu zijn avonturen in het land van predictors en hormonen, moedermelk en luiers, van slapeloze nachten, rare gynaecologen en andere knuffeldieren. Leve Papa is een hilarische en superherkenbare voorstelling. Dit zowel voor koppels die er midden in zitten, koppels zonder kinderen (maar die er zichzelf als kind of hun ouders in herkennen), koppels die zich afvragen of ze voor kinderen zullen kiezen, als oudere koppels wiens kinderen al lang de deur uit zijn. en Muziek Vlaanderen. Tournees brachten het ensemble in de USA, Duitsland, Nederland, Slovenië en Frankrijk. De live-cd s met fluitkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart, de Londense symfonieën van Franz Joseph Haydn en concerti van Antonio Vivaldi werden in de binnen- en buitenlandse muziekpers opvallend enthousiast onthaald. Ondertussen is Arco Baleno bezig met de voorbereiding van zijn veertiende cdproject. Een optreden van Arco Baleno is steeds opnieuw een belevenis. Arco Baleno is kunstenambassadeur van de provincie West-Vlaanderen. Fawlty Towers Zaterdag 01 februari 2014 om uur Toegangsprijs: 19,00 Reductieprijs: 18,00 Niets over de oorlog zeggen. Ik heb er iets over gezegd, maar ik denk dat ze het niet gehoord hebben! Jeroen Maes, Gerdy Swennen, Marc Lauwrys en Tina Maerevoet kruipen in de huid van respectievelijk de snobistische Basil Fawlty, zijn betweterige vrouw Sybil, de Spaanse ober Manuel ( van Barcelona ) van het betrouwbare kamermeisje Polly. We volgen zeven dagen lang het wel en vooral het wee in het hotel Fawlty Towers in het kuststadje Torquay aan de Britse Rivièra. Het is Basil zijn dagje niet, om niet te zeggen zijn weekje. Hij moet tegen zijn zin en gewoontes in alle gasten vriendelijk ontvangen en al hun wensen vervullen. Dat valt zeker niet mee bij de vervelende en slechthorende Mrs. Richards, die haar hoorapparaat uitschakelt om de batterijen te sparen. Er ontstaan dan ook heel wat communicatieproblemen, niet in het minst met Manuel en vrouwlief Sybil. Als zij voor het weekend het ziekenhuis in moet om een ingegroeide teennagel te laten verwijderen, loopt het in het hotel echt volledig uit de hand. Er breekt brand uit, Basil loopt een hersenschudding op en bovendien komen er ook nog Duitsers logeren! Vertaling en regie: Fabio Van Hoorebeke Artistieke leiding: Frank Van Laecke Spelen mee: Jeroen Maes (Het Witte Paard), Marc Lauwrys (Code 37, Deadline 14/10), Gerdy Swinnen (Thuis), Tina Maerevoet (Thuis), Annie Geeraerts (Familie), Lea Cousin (Merlina), Nicky Langley (Mega Mindy), Frank Van Erum (Thuis Zone Stad), Ben Van Hoof, Wanda Joosten, e.a. 8 waarheen - januari 2014

9 Zaterdag 4 januari 2014 Driekoningenreceptie in Kruiseke Op zaterdag 04 januari 2014 gaat opnieuw de driekoningenreceptie door aan de kerk van Kruiseke. Een aantal verenigingen zullen een hapje en een vanaf 16 uur KINDERFUIF drankje aanbieden ten voordele van hun eigen vereniging. Start om uur. Om uur optreden van de lokale Mini-Max Band met covers van alle mogelijke bekende songs. Gedurende de gehele avond zijn de drie koningen ter plaatse aanwezig en wordt er snoep uitgedeeld aan de allerkleinsten. De opbrengst die door de Drie Koningen wordt opgehaald, wordt integraal geschonken aan de lokale school die volop investeringen aan het doen is aan nieuwe gebouwen. FILM VRIJE TIJD NOG IN ONZE STAD doorlopend SFEERCAFE met WIJN & STREEKBIEREN DE GAPER GELUWE Inkom gratis Iedereen welkom FILM-FORUM op woensdagavond LITTLE BLACK SPIDERS woensdag 08/01/2014 om uur - zaal FORUM Katja, Roxy en een stel andere levenslustige meisjes zijn te jong voor de liefde en toch al bijna moeder. Op een verborgen plek wachten de zwangere tienermeisjes in het geheim en onder het streng wakend oog van de zusters hun bevalling af. Tijdens het lange wachten delen de meisjes lief en leed. Totdat die veilige zeepbel uiteenspat. Plots wordt Katja zich pijnlijk bewust van de plannen die de zusters achter haar rug smeden (adoptie). Ze is echter niet van plan dit met haar baby te laten gebeuren. Patrice Toye haalt met Little Black Spiders een aardedonker hoofdstuk uit de Vlaamse historie uit de vergetelheid. De cineaste neemt ons terug mee naar de jaren zeventig, naar een door nonnen gerund ziekenhuis in het verre Limburg, waar een tiental zwangere tienermeisjes in kale zolderkamertjes - in het verborgene, zo u wil - met een vreemde berusting op hun nakende bevalling zitten te wachten. Daar waar andere filmmakers mokerslagen zouden uitdelen, en zwaar op ons rechtvaardigheidsgevoel zouden inbeuken, opteert Toye - een fijnbesnaarde regisseuse met een poëtische ziel - voor een zintuiglijke, welhaast droomachtige trip door de frêle leefwereld van de meisjes. Meer Sofia Coppola dan gebroeders Dardenne. Ook in Little Black Spiders blijft Toye dus trouw aan die breekbare, tactiele stijl die ze al hanteerde in Rosie, haar debuutfilm uit 1998, en (N) iemand, haar vorige, schandelijk miskende langspeler. Een kruising tussen The Magdalena Sisters en The Virgin Suicide. Even mysterieus, betoverend, meeslepend en aangrijpend (Elle). Prijzen op Film Festival van Oostende, Montreal, Nederland, Valladolid. 9 Familiefilm op zondag De Smurfen 2 In DE SMURFEN 2, creëert de boze tovenaar Gargamel een paar ondeugende Smurfachtige wezens genaamd de Stouterds. Daarmee hoopt hij de almachtige, magische Smurfessentie te kunnen benutten. Maar wanneer hij ontdekt dat alleen een echte Smurf hem kan geven wat hij wil - en alleen Smurfin een geheime spreuk weet die de Stouterds kan omtoveren tot echte Smurfen - ontvoert Gargamel de Smurfin en brengt haar naar Parijs. In Parijs verwerft Gargamel de aanbidding van miljoenen als s werelds grootste tovenaar. Het is aan Grote Smurf, Klungel Smurf, Moppersmurf en Hippe Smurf om terug te keren naar onze wereld, zich te herenigen met hun menselijke vrienden Patrick en Grace Winslow om Smurfin te redden! Zal Smurfin, die altijd het gevoel heeft gehad anders te zijn dan de andere Smurfen, een band krijgen met de Stouterds Vexy en Hackus - of zullen de Smurfen haar overtuigen dat hun liefde voor haar True Blue is? Zondag 26 januari Zaal Forum uur (einde uur) - 3,00 Tijdens de pauze chips (nieuwe prijs 1) en frisdrank ( 1) V.U.: J-films Wervik waarheen - januari

10 VORMING CVO Viva West-Vlaanderen CVO Viva West-Vlaanderen start vanaf januari 2014 met heel wat boeiende opleidingen. Zin in een nieuwe culinaire ervaring? Het enthousiaste kookteam van CVO Viva West-Vlaanderen heeft voor jou een rijkelijk gevuld aanbod in petto. Inschrijven kan vanaf 16 december Ons cursusaanbod in Wervik: Eenvoudige dagmenu s, 80 lestijden Wanneer: elke maandag van uur tot uur, vanaf 27 januari 2014 tot en met 23 juni 2014 Verfijnde menu s, 80 lestijden Wanneer: elke dinsdag van uur tot uur, vanaf 28 januari 2014 tot en met 24 juni 2014 Waar: Middenschool, Hellestraat 15 te Wervik Info en inschrijvingen: - - T/F Prijzen: 1,15 per lestijd (excl. Materialen - kortingen vind je op onze website) VOL passie voor onderwijs! CVO Westhoek-Westkust Volwassenenonderwijs Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zin om iets bij te leren? Nood aan sociaal contact? Of eerder op zoek naar een opleiding die je professionele loopbaan kan bevorderen? Wat ook je motivatie is, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust biedt de oplossing! In CVOWW komen wekelijks tal van cursisten samen met één doel voor ogen: zich bijscholen of herscholen in een ongedwongen sfeer. CVOWW biedt dan ook een divers cursusaanbod aan waardoor alle cursisten zich naargelang hun interessegebied kunnen bijscholen. In Wervik richt CVOWW computercursussen in voor beginners en gevorderden. Alle cursussen gaan door in samenwerking met het dienstencentrum De Kim. Tijd en zin om op een aangename manier bij te leren? Schrijf je dan zeker in: alleen, in groep of met een vriend(in). De nieuwe opleidingen starten in de week van maandag 20 januari Je kan nu reeds inschrijven. Let op: de plaatsen zijn beperkt! Informaticaopleidingen: - Pc Initiatie 7: maandagnamiddag van tot uur - Photoshop Elements 1: donderdagavond van tot uur - Publisher: zaterdagvoormiddag van tot uur Locatie: Sint-Jozefscollege, Koestraat 26, Wervik UNIEK IN DE REGIO: TWEEDEKANSONDERWIJS in Ieper bij CVO Westhoek-Westkust Ons volledige aanbod kan u raadplegen op Inschrijven kan rechtstreeks via de website of telefonisch op het nummer JEUGD Kerstboomverbranding op zaterdag 4 januari 14 Op zaterdag 4 januari is er, vanaf 18u, kerstboomverbranding op het stadsdomein Oosthove. Dit jaar is er extra spektakel met een grote vuurwerkshow van de brandweer naar aanleiding van 175 jaar brandweer. Verder baten 14 plaatselijke verenigingen een standje uit waar men iets kan eten of drinken. De kerstboomverbranding valt dit jaar vroeg in het nieuwe jaar! Daarom vragen we de medewerking van onze bewoners (Wervik) om hun kerstboom ook iets vroeger dan gewoon buiten te zetten, want onze jeugdverenigingen KSA en CHIRO komen deze reeds de zaterdagmorgen 4 januari vanaf 10u ophalen. Meer info: Jeugddienst Wervik, , of 10 waarheen - januari 2014

11 LOKAAL DIENSTENCENTRUM De Kim Wiezen: Elke dinsdagnamiddag om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Kaartnamiddag: Elke vrijdagnamiddag om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Gezelschapsspelen- en scrabblenamiddag: donderdag 2 januari 2014 om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Wervikse Koetenanche: dinsdag 7 januari 2014 om uur Breiclub: donderdag 30 januari 2014 van uur tot uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Prijs: 1,00 per bijeenkomst VRIJE TIJD Lijndans Ontdek het plezier van het dansen en blijf dansend in beweging! Dansen is goed voor je gezondheid en houdt je geheugen jong! Je krijgt extra lichaamsbeweging, je oefent je evenwicht, coördinatie, uithoudingsvermogen en geheugen én dansen maakt gelukkig. De dansen die worden aangeleerd, zijn geschikt voor senioren. Je danst alleen. Je leert verschillende disco- en lijndansen aan op hedendaagse muziek. Er is geen voorkennis vereist. Gratis opendeurdag: donderdag 9 januari 2014 van 9.00 tot uur Oefenles voor beginners: donderdag 16 september 2014 van 9.00 tot uur Cursus Lijndans: donderdag 23 januari, 6, 20 februari, 6, 20 maart, 3, 17 april, 8, 22 mei, 5 en 19 juni 2014 telkens van 9.00 tot uur Prijs: Oefenles voor beginners: 2,50 Cursus: 27 Inschrijven is noodzakelijk bij Lokaal dienstencentrum De Kim: Computer vanaf nul I.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek In deze reeks leer waar je op moet letten als je een computer koopt. Met die kennis schaf je na de eerste sessie, onder begeleiding, een laptop aan. (Heb je al een computer dan ben je ook welkom). Daarna leer je werken met je eigen computer: internet, een map maken, teksten maken, berichten verzenden. We nemen samen de eerste stappen. Breng je laptop mee. Heb je geen laptop? Dan kan je die reserveren aan 2/ sessie, wel vermelden bij inschrijving. Dinsdag 21 en 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari 2014 telkens van tot uur Prijs: (voordeeltarief: 27,00) Vooraf inschrijven tot en met 14/01 op of in het lokaal dienstencentrum De Kim: of De overstap naar Windows 8 of 8.1 I.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek Eind 2012 introduceerde Microsoft het besturingssysteem Windows 8. Het is veel eenvoudiger geworden om met de computer te werken. Maar velen die de vorige systemen kennen zullen de weg kwijt zijn. In drie sessies helpen we je op weg. We herhalen en oefenen ook onze computerkennis in het algemeen. Werken met bestanden en mappen / bibliotheken / een app installeren / netwerk... Je bezit een basis computerkennis van windows 7 of eerdere versies. Breng je laptop mee. Heb je geen laptop? Dan kan je die reserveren aan 2,00 sessie, wel vermelden bij inschrijving. Maandag 20, 27 januari - 3 februari 2014 van tot uur Prijs: (voordeeltarief: 18,00) Vooraf inschrijven tot en met 13/01 op of of in het lokaal dienstencentrum De Kim: of Jong of minder jong? Alle activiteiten zijn steeds voor iedereen toegankelijk! Alle activiteiten gaan door in het lokaal dienstencentrum De Kim (tenzij anders vermeld). Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. Meer info of inschrijven? Lokaal dienstencentrum De Kim, Sint-Jorisstraat 3, 8940 Wervik. Telefonisch van tot uur op het nummer ofwel via Bezoek aan concentratiekamp van Flossenbürg Zoals elk jaar gaat de familie Durnez naar het voormalige concentratiekamp van Flossenbürg. De Gedenkstätte Flossenbürg organiseert er elk jaar een Overlevendentreffen. Volgend jaar gaat het treffen door van vrijdag 18 juli tot 21 juli Niet alleen het voormalige concentratiekamp kan al dan niet met begeleiding worden bezocht, maar ook de burcht en de stad Regensburg. We gaan met eigen wagens. Samen rijden kan natuurlijk ook. Men logeert er in een hotel op vijftien minuten rijden van Flossenbürg. Na het weekend kan men zich aansluiten bij hen die Bayern nog wat beter willen leren kennen. We plannen een bezoek aan onder meer Nürenberg en Bamberg. Op hetzelfde moment vindt ook het Internationaal Jongerentreffen plaats. Jongeren van 16 tot 26 jaar uit minstens 7 Europese landen krijgen de kans om de laatste getuigen te ontmoeten. Het Jongerentreffen vindt plaats van 18 tot 24 juli. Kostprijs = vervoer en verzekering Jongerentreffen: waarheen - januari

12 SPORTELEN INITIATIE IN TAI CHI ALS VALPREVENTIE Verzorgd door onze ervaren lesgever Robert Degrijse Tai chi is een opeenvolging van zachte, ronde bewegingen die rustig en vloeiend worden uitgevoerd. Het is een goede manier om kracht en soepelheid te trainen. Het heeft een positieve invloed op het geheugen en de concentratie. Daarenboven werkt Tai Chi zeer ontspannend en het is ideaal voor mensen die geen belastende sporten meer kunnen beoefenen. Het is wetenschappelijk bewezen dat het beoefenen van Tai Chi het risico op vallen halveert en daarmee dé beste methode is om vallen te voorkomen. Voor de beginners in Tai Chi voorzien we twee lessenreeksen in het sportcentrum De Pionier - WERVIK telkens op donderdag van tot uur 12 lessen van 30 januari tot en met 15 mei 2014 Telkens op dinsdag van tot uur 12 lessen van 4 februari tot en met 13 mei 2014 Prijs: 30,00 Deze lessenreeksen worden pas georganiseerd, indien we minimum 6 deelnemers tellen. BLIJ(F) FIT voor 60- plussers Iets ouder, maar jong van hart? Kom bewegen, onderhoud je lenigheid en spierkracht! Elke les is er wel iets anders te beleven. De aangepaste lichaamsbewegingen worden gegeven door een ervaren lesgeefster. Zelfs met wat pijn in de rug, aan de knie, kan je deelnemen aan dit uurtje bewegen. De lesgeefster zal er rekening mee houden. De 15 lessenreeks start op maandag 3 februari 2014 van tot uur in het sportcentrum Ter Linde - Tuinwijk - Geluwe. Voor deze cursus van 15 lessen betaal je 25,00. (geen les tijdens de schoolvakanties) Eens gestart met Tai Chi, blijf je deze sport trouw. Bewijze hiervan zijn de 3 lessenreeksen voor gevorderden: Extra gevorderden in WERVIK in sportcentrum de Pionier Op maandag van tot uur 12 lessen van 20 januari tot en met 12 mei 2014 Prijs: 30,00 Gevorderden 2 in WERVIK in sportcentrum De Pionier Op maandag van tot uur 12 lessen van 20 januari tot en met 12 mei 2014 Prijs: 30,00 Gevorderden 1 in WERVIK in sportcentrum de Pionier Op donderdag van tot uur 12 lessen van 30 januari tot en met 15 mei 2014 Prijs: 30,00 FITNESS EN CONDITIE: kennismaking Ouder worden gaat vanzelf, daar hoef je niets voor te doen. Maar als je fit en gezond ouder wilt worden, dan zal je in actie moeten komen. Het is aangetoond dat een gericht fitnessprogramma aandoeningen zoals artrose, osteoporose, hypertensie en de kans op vallen kan tegengaan. Blijf tijdens de wintermaanden niet in je luie zetel zitten, want dan is het zo lastig en moeilijk om terug te bewegen en te sporten wanneer de zomer in aantocht is. Daarom bieden wij een kennismakingsles fitness en conditie aan. Op dinsdag 18 februari van tot uur kan je kennismaken met fitness en conditie, een speciaal programma opgesteld door een gespecialiseerde kinesiste, in Archimedi fitnesscenter Geluwestraat 100 te Wervik. Deelnemen kost slechts 2,00 12 waarheen - januari 2014

13 ANDERE SPORTEN Olympos tennisclub Opendeur zaterdag 28 december 2013 van tot uur VRIJE TIJD VTV Jeugdvriendelijke Tennisclub 2014 VTV erkende Kids Tennis School 2014 VTV erkende Top Tennis School 2014 Tennis- & sportkampen: 75,00 Iedere dag van tot uur - opvang van tot uur december (kerstvakantie) maart (krokusvakantie) april (paasvakantie) Voor leeftijden van 4 tot 14 jaar Voor inschrijvingen en info zie Kidstennis vanaf 04 tot 12 jaar Reeks van 10 lessen - prijs vanaf Reeks van 10 lessen - prijs vanaf 38,00 Op woensdag, vrijdag en zaterdag Er kan steeds worden aangesloten aan de reeks van tien lessen. Jeugdtennis van 13 tot 18 jaar Op woensdag, vrijdag en zaterdag Meer dan 200 kinderen komen er wekelijks tennisles volgen. Volwassenen: Start To Tennis 5 lessen 38,00 Gratis proefles op zondag van tot uur. Voor alle activiteiten: Kom gerust eens langs voor een gratis proefles. Raketten en ballen zijn ter beschikking. Attesten tussenkomst mutualiteiten van toepassing. Voor tenniskampen wordt een fiscaal attest afgeleverd. TC Olympos Ten Brielensesteenweg 55a te Wervik Gsm Sofie Wybailie Badmintonnen is ook iets voor jou! Sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid. Badminton is een lifetime sport, waarmee je op een speelse manier aan je conditie kunt werken. De instapdrempel is zeer laag, met een minimum aan techniek kun je al een echte wedstrijdje spelen. Het racket en de pluim zijn zeer licht en er is geen direct contact met de tegenstrever(s), waardoor het risico op blessures zeer gering is. Ook in 2014 gaan we verder met de lessen badminton + in het sportcentrum de Pionier, telkens op donderdag van tot uur onder leiding van Sofie. De lessenreeks start op donderdag 23 januari tot en met donderdag 26 juni 2014 (geen les tijdens de schoolvakanties) De prijs voor 18 badminton lessen bedraagt 30,00. (gratis gebruik van badmintonracket) Info en inschrijvingen: bij de sportdienst - Kathleen Mobouck of bij de Kim of bij Dorine Lesage ste Gaperstocht Wervikse Wandelsportvereniging vzw Zondag 12 januari 2014 Afstanden: 6, 12, 18, 25 en 32 kilometer Startplaats: Basisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33 te Geluwe Inschrijvingsgeld: Leden 1,10 - niet-leden: 1,50 Gratis versnapering Info: Frans Malengier, Klijtstraat 14 te Wervik telefoon Op zaterdag 12 januari 2014 geven wij alle wandelaars rendez-vous in Geluwe voor onze 27 ste Gaperstocht, waar iedereen zal genieten van het rustig wandelgebied in en rond Geluwe. Geluwe kondigt zich aan als een bekoorlijke en rustige gemeente, waar wij als bijzonderste bezienswaardigheden de Sint-Dionysiuskerk en het Gapersmonument kunnen waarnemen. Het Gapersmonument werd door John Claeys gebeiteld uit één der oorspronkelijke gapers ( = waterspuiers), die de vier hoeken van de kerk sierden. De 4 km en de 6 km toeren wat rond Geluwe met het nieuwe Reutelbeekpad. De langere afstanden zoeken het verder richting Menen. De 18 km wandelen hier eens tot aan de Leie, om dan met de 12 km richting start te trekken. De 24 km en de 32 km trekken door naar een rustig wandelgebied van Frankrijk. Bij deze wandeling willen we iedereen verwennen met een gratis versnapering. Verder wensen we u allen een aangename wandeling, met een heerlijk winters zonnetje toe. waarheen - januari

14 VRIJE TIJD ZWEMBAD TER LEIE Leren zwemmen in het zwembad Ter Leie In februari 2014 starten we met 3 cursussen leren zwemmen in het zwembad Ter Leie te Wervik. Beginners, die nog niet kunnen zwemmen maar die het al te graag zouden kennen en kunnen, op donderdag telkens van 9.45u u Gevorderden, die reeds een zwemcursus gevolgd hebben, of die schoolslag kunnen zwemmen, dus zwemstijlverbetering op donderdag telkens van 8.00u tot 8.45u Aanleren van de crawl techniek: Op donderdag telkens van 9.00u u De lessen starten op donderdag 20 februari tot en met 22 mei 2014 (Geen les tijdens de schoolvakanties) 50,00 voor 10 lessen te storten op rekening van de Cel Vrije Tijd - BE Bij voldoende interesse wordt de lessenreeks nog uitgebreid met 4 lessen. Info en inschrijvingen: bij de sportdienst Kathleen Mobouck of aan de kassa van het zwembad Ter Leie tijdens de openingsuren van het zwembad. De inschrijvingen worden afgesloten op 7 februari Het aantal deelnemers is beperkt, dus snel inschrijven! Tijdelijke sluiting zwembad Het zwembad Ter Leie is gesloten vanaf maandag 23 december 2013 voor de grote onderhoudsbeurt. Hopelijk kunnen we de deuren van het zwembad Ter Leie terug openen vanaf maandag 3 februari De juiste datum is afhankelijk van de vordering van de werken. 14 waarheen - januari 2014

15 Agenda Woensdag 01 januari uur t Portaal: Prijskaarting De Portaalkaarters (Bernard Verhaeghe ) Donderdag 02 januari uur Bond Moyson, Ooievaarsstraat 25: Hobbyclub VIVA uur bowling Paradiso: Bowlen voor senioren S-Plus/ S-Sport (Anny Vandenameele ) Vrijdag 03 januari uur t Portaal: Gemeenschapsdansen Okra Wervik (Renée Gadeyne ) Zaterdag 04 januari uur de Gaper: Kinderfuif Chiro met doorlopend sfeercafé met wijn en streekbieren (Gratis inkom - iedereen welkom) uur Driekoningenreceptie in Kruiseke uur Oosthove: Kerstboomverbranding werkgroep kerstboomverbranding, jeugdcentrum, brandweer, vele jeugden sportverenigingen (jeugddienst ) MAANDAG 06 januari uur Ter Drapiers, Gasstraat: Kaarting + uno-spel LBG 50-plussers Dinsdag 07 januari uur Oosthove: Petanque Okra Wervik (Gilbert Vanhopplinus ) uur t Portaal: Kaartnamiddag Neos Wervik (Bernard Samain ) Woensdag 08 januari uur t Portaal: Kaarting De Portaalkaarters (Bernard Verhaeghe ) uur Forum: Little Black Spiders (Filmforum) Donderdag 09 januari uur t Portaal: Kaarting Okra Wervik (Jacques Van bun ) uur Bond Moyson, Ooievaarsstraat 25: Hobbyclub VIVA uur bowling Paradiso: Bowlen voor senioren S-Plus/ S-Sport (Anny Vandenameele ) Vrijdag 10 januari uur (aanvang: uur) - Forum: Seniorenshow met Johnny Goos, Marc Vermeersch en Jean Pierre Lepoutre (kaarten bij alle seniorenverenigingen en in het Forum) uur t Portaal: Gemeenschapsdansen Okra Wervik (Renée Gadeyne ) uur Forum: Diavoorstelling over Sri Lanka vtb Kultuur (Bernard Delvoye ) Zondag 12 januari tot uur - basisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33 te Geluwe: 27 ste Gaperstocht Wervikse Wandelsportvereniging (Frans Malengier ) MAANDAG 13 januari uur Ter Drapiers, Gasstraat: Nieuwjaarstreffen LBG 50-plussers (inschrijven bij het bestuur) Dinsdag 14 januari uur Oosthove: Petanque Okra Wervik (Gilbert Vanhopplinus ) Woensdag 15 januari uur t Portaal: Kaarting De Portaalkaarters (Bernard Verhaeghe ) uur t Portaal: Bowlen Neos Wervik (Annie Cokelaere ) Donderdag 16 januari uur t Portaal: Kaarting Okra Wervik (Jacques Van bun ) uur Ter Linde: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden met een drankje, een hapje en extra vieruurtje Neos Geluwe (Godfried Demeulemeester ) uur Bond Moyson, Ooievaarsstraat 25: Hobbyclub VIVA uur bowling Paradiso: Bowlen voor senioren S-Plus/ S-Sport (Anny Vandenameele ) Vrijdag 17 januari uur t Portaal: Gemeenschapsdansen Okra Wervik (Renée Gadeyne ) Zaterdag 18 januari uur Forum: Leve Papa door Philippe De Martelaere (Forum ) Maandag 20 januari uur Ter Drapiers: Wandelen Okra Wervik (Eric Garrein ) Dinsdag 21 januari uur Oosthove: Petanque Okra Wervik (Gilbert Vanhopplinus ) uur Ter Linde: Verzamelen wandeling Neos Geluwe en Neos Menen (Godfried Demeulemeester ) uur t Portaal: Kaartnamiddag Neos Wervik (Bernard Samain ) Woensdag 22 januari uur t Portaal: Kaarting De Portaalkaarters (Bernard Verhaeghe ) uur Oosthove: Kubbspel Okra Wervik (Geert Verbanck ) Donderdag 23 januari uur t Portaal: Kaarting Okra Wervik (Jacques Van bun ) uur Bond Moyson, Ooievaarsstraat 25: Hobbyclub VIVA uur bowling Paradiso: Interclub Bowling S-Plus/S-Sport (Anny Vandenameele ) Vrijdag 24 januari uur t Portaal: Gemeenschapsdansen Okra Wervik (Renée Gadeyne ) Zaterdag 25 januari uur Forum: Arco Balenco (Forum ) Zondag 26 januari uur Forum: Familiefilm op zondag - De Smurfen 2 Dinsdag 28 januari uur Oosthove: Petanque Okra Wervik (Gilbert Vanhopplinus ) uur t Portaal: Voordracht Slaapproblemen bij senioren Neos Wervik (Kristien Vandecandelaere ) Woensdag 29 januari uur t Portaal: Kaarting De Portaalkaarters (Bernard Verhaeghe ) Donderdag 30 januari uur Bond Moyson, Ooievaarsstraat 25: Hobbyclub VIVA uur bowling Paradiso: Interclub bowling S-Plus/S-Sport (Anny Vandenameele ) Vrijdag 31 januari uur t Portaal: Gemeenschapsdansen Okra Wervik (Renée Gadeyne ) waarheen - januari

16 Openingsuren stadhuis Wervik, Sint-Maartensplein - Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: tot uur - Woensdag: tot uur en tot uur De dienst bevolking (uitreiking elektronische identiteitskaarten) is open op zaterdag 04 januari 2014 van tot uur. Geluwe, bibliotheek De dienst bevolking houdt geen zitdag, er worden evenmin nog vuilniszakken verkocht. Diverse documenten (o.m. bewijzen van leven) kunnen wel tijdens de openingsuren van de bibliotheek worden binnengebracht. Het stadhuis is gesloten op woensdag 1 januari 2014 en donderdag 2 januari Zwembad Ter Leie Ten gevolge van het jaarlijkse onderhoud is het zwembad gesloten tijdens de maand januari. Bibliotheek Wervik Geluwe MA uur uur DI uur gesloten WO uur uur DO uur uur VR uur uur uur ZA uur uur De bibliotheken zijn gesloten op woensdag 1 januari 2014 en donderdag 2 januari Recyclageparken Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2014! Wervik, R. Klingstraat Geluwe t Voske MA gesloten uur DI uur uur WO uur uur DO uur uur VR uur Gesloten ZA uur uur De recyclageparken zijn gesloten op dinsdag 31 december 2013 en woensdag 1 januari Spreekuren dienst pensioenen en tegemoetkomingen (OCMW) Wervik: Maandag: tot uur - niet voor Franse pensioenen. Dinsdagnamiddag na telefonische afspraak Woensdag, donderdag en vrijdag: tot uur Geluwe: Beselarestraat 16 (voormalig CM-kantoor, aan de overkant van rusthuis Ter Beke), op donderdag van tot uur. Indien mogelijk, gelieve vooraf een afspraak te maken: Anonieme Alcoholisten (AA) Algemeen Dienstbureau Grote steenweg 149, 2600 Berchem Telefoonnummers Stad Wervik STADHUIS WERVIK Onthaal stadhuis Burgerlijke stand Bevolking Reispassen, begraafplaatsen, strafregister Identiteitskaarten Vreemdelingen & rijbewijzen Stadsontvanger Stadskas Financiële dienst Technische dienst Secretariaat Informatiedienst Personeelsdienst Lokale economie Stedenbouw Huisvesting Leefmilieu Groendienst Feestelijkheden Sportdienst Jeugddienst Bibliotheken Wervik Geluwe FORUM cultuurdienst JEUGDCENTRUM Jeugddienst TABAKSMUSEUM Toeristische dienst Politie Lokaal commissariaat Wervik: Alle werkdagen open van tot uur en van tot uur. - Zaterdagvoormiddag van tot uur (niet op zon- en feestdagen) In dringende gevallen: bel (dispatching Ieper) of het noodnummer 112 Wachtdiensten Wachtpost De Meander: Weekendwachtdienst van vrijdag uur t.e.m. maandag 8.00 uur. Tandarts van wacht: (1,50/min.) Apotheker van wacht vanaf vrijdag uur): zwembad Sportdienst Zwembad Ter Leie Onderwijs Muziekschool Gasstraat Tekenschool Speiestraat OCMW Callcenter (centraal nr) Sociale dienst Françoise Bonduelle (pensioenen) Henk Vandewalle Stijn Decoene (vluchtelingen) Véronique Verhelst Liesbeth Vermeersch Eef Flament Kinderopvang Sloeber kledijdienst, retouchedienst, buurtdiensten Evelien Debeuf of Vrouwencentrum / BUURTWERKING Rosemarie Dewilde of Arbeidsbemiddeling Nele Coghe (sociale dienst) Nele Coghe (werkwinkel) Woonzorgcentra WZC Het Pardoen WZC Ter Beke Campus Wervik - Jan Ypermanziekenhuis (Sint-Jan) Alle telefoonnummers en adressen vindt u terug op Het centraal adres = Deadline Waarheen Alle teksten en foto s voor de volgende editie dienen tegen maandag 13 januari 2014 in het bezit te zijn van het stadsbestuur Foto s moeten een goede kwaliteit hebben: kleine foto s of foto s in een te lage resolutie kunnen niet afgedrukt worden. 16 waarheen - januari 2014

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas gemeentelijk INFOBLAD verschijnt niet in augustus Maandelijks tijdschrift Januari 2013 1 Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013 p. 12 Gratis kinderworkshops www.leopoldsburg.be p. 9 Het

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011

Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011 Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011 Woord VOORAF Beste inwoner, Het is volop lente en dus tijd om naar buiten te trekken: met de fiets of te voet de natuur in. Dat kan ook perfect in onze eigen gemeente.

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

infokrant Waregem 2011

infokrant Waregem 2011 infokrant Waregem 2011 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 9 e jaargang nr. 4 september 2011 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 7 Laat naar je borsten

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: April 2010 in de kijker: Hubert Damen Tango van het blote kontje Vrijdag 2

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie